CD Aanvraag van informatie (RFI) Business Intelligence Oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CD000560 Aanvraag van informatie (RFI) Business Intelligence Oplossingen"

Transcriptie

1 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel Fax CD Aanvraag van informatie (RFI) Business Intelligence Oplossingen RFI Business Intelligence oplossingen Pagina 1 van 5

2 1 Bedoeling van de aanvraag tot informatie Aan de hand van een grondige marktverkenning naar Business Intelligence (BI) oplossingen, wenst Digipolis af te toetsen in welke mate deze kunnen voorzien in bepaalde van de onderaan beschreven organisatorische, financiële en functionele vereisten. Onder BI oplossingen worden zowel de BI gerelateerde data presentatie, exploratie en analyse oplossingen begrepen alsook back-office ETL/ELT oplossingen. Indien u meent dat uw oplossing kan voorzien in een onderdeel van deze aspecten, ontvangen wij hierover graag meer informatie. Zowel allesomvattende BI platformen (best of suite) als gespecialiseerde/niche BI oplossingen (best of breed) komen in aanmerking voor deze RFI daar deze complementair kunnen zijn ten aanzien van elkaar. Een open source oplossing vormt evenzo geen bezwaar. 2 Contextuele informatie 2.1 Organisatorische context Het gemeenschappelijke stedelijke BI platform van de groep stad Antwerpen wordt gebruikt door onder andere de diensten van de stad, ocmw, digipolis, lokale politie Antwerpen, zorgbedrijf, stedelijke onderwijs en brandweer. Het omvat met andere woorden heel wat uiteenlopende thematische informatie die de stad helpt in het realiseren van de bestuursakkoorden en de daaruit volgende doelstellingen. Op dit moment wordt de IBM Cognos Enterprise suite gebruikt als bedrijfsstandaard voor het rapporteren van beleidsinformatie alsook van de belangrijkste operationele processen die zich situeren rond bijvoorbeeld de domeinen financiën en personeelsmanagement. Door gebruik te maken van een centrale semantische laag is de business zelfredzaam in het aanmaken van rapporten, ad-hoc analyses, interactieve en mobiele rapporten en dashboards. Het gebruik van deze laag vereist geen technische voorkennis (zoals bv. SQL) en wordt als zeer laagdrempelig ervaren. Er zijn momenteel ongeveer 250 medewerkers die zelf rapporten maken. Het BI platform maakt achterliggend gebruik van datamarten aanwezig in het datawarehouse. Deze worden ontwikkeld en geïmplementeerd door de centrale BI afdeling van Digipolis. Het incident, problem, change, release en configuratiebeheer alsook de toegangscontrole, van zowel het Stedelijke BI Platform en het datawarehouse, worden tevens opgenomen door deze afdeling. Infrastructuurmatig bestaat het huidige BI Platform uit 2 fysiek gescheiden on premise omgevingen. Enerzijds dit van de lokale politie Antwerpen (LPA) en anderzijds dit van de andere diensten van de groep stad Antwerpen (GSA). Beide platformen zijn wat betreft logische architectuur quasi hetzelfde opgebouwd en omvatten een ontwikkeling, acceptatie en productie omgeving. Belangrijk is dat clients op het netwerk van de LPA geen internetconnectie hebben en voor deze specifieke klant een on premise oplossing noodzakelijk is. 2.2 Financiële context De stedelijke organisatie tracht de dienstverlening en processen zo efficiënt mogelijk in te richten en door technologie te laten ondersteunen waar dit kan, doch op een financieel verantwoorde manier. Drastische besparingen noodzaken omzichtig om te gaan met de beschikbare financiële middelen en bestaande contracten in vraag te stellen. Een halvering van de kosten van het huidige BI platform wordt nagestreefd. Een goed beeld dient dan ook te worden verkregen naar de implementatie-, licentie-, hardware- en beheerskosten die gepaard gaan met de door u aangeboden BI oplossing(en). RFI Business Intelligence oplossingen Pagina 2 van 5

3 2.3 Functionele context Algemene architectuur Deze RFI maakt geen enkel voorbehoud naar type architectuur. De BI architectuur van de toekomstige oplossing is open en kan dan ook verschillende vormen aannemen: - Best Of Suite: 1 volledig geïntegreerde suite - Best Of Breed: Een combinatie van gespecialiseerde BI oplossingen, modules en add-on s die functionaliteiten leveren in de niche waarin zij actief zijn. De combinatie en integratie van deze complementaire oplossingen zullen voorzien in alle gewenste functionaliteiten. - Een combinatie van bovenstaande waarbij er gekozen wordt voor een suite uitgebreid met andere BI oplossingen, modules en add-on s die specifieke functionaliteiten invullen die in een best of suite eerder als beperkt worden ervaren (bv. een sterk geïntegreerd platform dat aangevuld wordt met specifieke oplossingen naar o.a. analyse, dashboarding of mobile). Best Of Suite Best Of Breed Combinatie Best Of Breed & Best of Suite Subcomponent Subcomponent Vanuit beheersoverwegingen geniet een web-based architectuur de voorkeur waarbij een Nederlandstalige gebruikersinterface een must is. De architectuur moet ook schaalbaar zijn om de groei van het BI platform te kunnen ondersteunen & analyse De klassieke rapporteringmogelijkheden zoals pixel perfect reporting, ad-hoc rapportering, scorecarding en dashboarding worden als zeer belangrijk ervaren. Daarnaast worden diverse andere BI evoluties steeds belangrijker. Zo evolueert BI meer en meer naar een self-service agile platform waar IT zorgt voor de basisinfrastructuur en technisch integreert en ondersteunt. De BI gebruiker wordt zelfredzaam en mobiel waarbij visuele en interactieve hulpmiddelen de data helpen in het vertellen van het verhaal of in het maken van simulaties en forecasts. Een (centrale) semantische laag kan ervoor zorgen dat centrale definities tot stand komen en voorkomt dat achterliggende relaties op andere niveaus zijn gedefinieerd. Daarenboven biedt dit ook mogelijkheden in het zoeken naar informatie. Het AAAA principe (anybody, anywhere, anytime, any device) wordt maximaal nagestreefd evenals een zeer brede ontsluitbaarheid (+1000 gebruikers) en ondersteuning naar platformen (online, offline, mobile, diverse webbrowsers, OS en, ). Op een lean wijze worden specifieke rapportering- en analysefunctionaliteiten enkel daar aangeboden waar nodig. Daarnaast zijn collaboratie, SAAS, GIS, het benaderen van Big Data, Sociale media, geavanceerde analysemogelijkheden op zowel gestructureerde als ongestructureerde data en de integratie van statistische en wiskundige modellen, functionaliteiten die aan belang inwinnen. De beveiliging van de informatie gebeurt mogelijk op gebruikerniveau, op objectniveau (bv. datamart, mappenstructuur, rapporten, ), op dataniveau (bv. kolom- of rijniveau) of op een combinatie van deze mogelijkheden. RFI Business Intelligence oplossingen Pagina 3 van 5

4 2.3.3 Extract, Transform and load De stad beschikt over een groot stedelijk datawarehouse. Hierin wordt een zo centraal mogelijk gegevens- en opslagmodel nagestreefd om bedrijfsbrede rapportering toe te laten alsook het beheer centraal en minimaal te houden. Het gebruik van conforme dimensies maken het mogelijk om gegevens uit verschillende datamarts te combineren en te vergelijken. Ondersteunende ETL oplossingen zijn dan ook van cruciaal belang om data op een efficiënte en beheersmatige wijze centraal en correct te structureren in sterschema s, snowflakes en kubussen. Deze tools bevatten vaak diverse hulpmiddelen die enerzijds hergebruik mogelijk maken alsook de data-transformatie-flow modellering kunnen versnellen door o.a. intelligente wizards, een goede grafische visualisering en data profiling. Momenteel wordt er vooral gebruik gemaakt van historische gestructureerde data (d-1) die via klassieke ETL batch procedures in het datawarehouse wordt opgeladen. Dit zal in de toekomst meer en meer verschuiven naar een real-time synchronisatie waar gegevens, uit onder andere ongestructureerde bronnen, als een data-as-a-service aan eindgebruikers ter beschikking kunnen worden gesteld De mate van integratie van de presentatie-, security en semantische meta-laag alsook mogelijk SDK s en uitbreidingsmogelijkheden zijn belangrijk om een zo geïntegreerd mogelijk uniform en centraal beheersbaar geheel aan te kunnen bieden aan onze klanten. Vergaande integratiemogelijkheden laten tevens toe om de BI oplossing breder te ontsluiten in andere applicaties (webservice integration, Javascript API) en portalen of mogelijk te combineren met andere pakketten zoals beheers-, beveiligings- en statistische software, Office, BPM en GIS pakketten Beheer en ondersteuning Een goed beeld moet worden geschetst naar ondersteuning, SLA s, licentie- en kostmodellen alsook of het een SAAS/Cloud of on-premise oplossing betreft. Het centrale beheer beschikt idealiter over voldoende monitoring, logging en audit mogelijkheden om te kunnen bijsturen waar nodig (bv. long running reports). 3 Verwachtingen De bedrijven die informatie wensen aan te leveren over hun producten dienen een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de door hen aangeboden functionaliteiten. Het moet voor Digipolis mogelijk zijn om na te gaan in hoeverre de beschrijvingen van het product toelaten de verwachtingen in te vullen. Louter indicatief wordt gevraagd om bij het informatieaanbod ook prijsinformatie te voegen. Deze RFI heeft enkel tot doel gegevens te verzamelen zodat Digipolis in een later stadium de volgende acties op de meest efficiënte wijze kan plannen. RFI Business Intelligence oplossingen Pagina 4 van 5

5 4 PRAKTISCHE REGELINGEN De potentiële leveranciers van dergelijke oplossingen worden gevraagd mee te werken aan deze RFI. Uw antwoord wordt verwacht ten laatste tegen vrijdag 23/10/2013 en mag g d worden aan de projectleider van Digipolis. Bij Digipolis heeft de projectleider van het project RFI Business Intelligence oplossingen de verantwoordelijkheid voor het volledige proces. Alle vragen en opmerkingen dienen gericht te worden aan de vermelde projectleider. De coördinaten zijn: Naam: Ives De Rop Functie: Stafmedewerker Generaal Armstrongweg 1 B-2020 Antwerpen Telefoon: Mobile: De uiteindelijke resultaten van deze RFI zullen een basis vormen om een lastenboek samen te stellen. Dit lastenboek zal vermoedelijk uitgegeven worden in de loop van januari 2014, echter zonder dat Digipolis hiertoe enige verplichting heeft. Digipolis garandeert het vertrouwelijk karakter van alle informatie die in het kader van deze marktprospectie wordt meegedeeld. Met deze marktprospectie doet Digipolis geen afbreuk aan haar verplichting om de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen. Een al dan niet deelname aan deze marktprospectie zal op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot deelname aan een latere overheidsopdracht en hieruit voortvloeiende selectie- en gunningprocedure. Deze marktprospectie is geen oproep tot mededinging en staat los van enige aanbestedingsprocedure. Een eventuele latere overheidsopdracht zal volledig conform de desbetreffende wetgeving worden georganiseerd overeenkomstig de hierin opgenomen regels. RFI Business Intelligence oplossingen Pagina 5 van 5

IBM SMARTER BUILDINGS

IBM SMARTER BUILDINGS IBM SMARTER BUILDINGS IBM Tririga Integrated Workplace Management System MACS BVBA Museumstraat 8 2000 Antwerpen 0032 (0)3 237 1755 www.macs.be Smarter Buildings Vandaag de dag wordt steeds meer waarde

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299 Conceptnota Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite op A-stad platform CDA002299 Versie 7.0 CDA002299_Conceptnota_Raamovereenkomst_Visit_2014.docx Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota...

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Power BI. Selfservice BI-tools van Microsoft. ITsmart Business Intelligence Whitepapers

Power BI. Selfservice BI-tools van Microsoft. ITsmart Business Intelligence Whitepapers Power BI Selfservice BI-tools van Microsoft ITsmart Business Intelligence Whitepapers Over ITsmart ITsmart is al ruim 10 jaar gespecialiseerd in Business Intelligence-oplossingen. Business Intelligence

Nadere informatie

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen 1 Digipolis 2 Digipolis Een passie voor ICT? Lees vooral verder. Digipolis 3 Antwerpen zet in op digitaal Antwerpen zet in op digitaal. Maar dan digitaal-tot-op-het-bot.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Business Intelligence:

Business Intelligence: Business Intelligence: marktoverzicht en toepassing in het hoger onderwijs Wouter Koomen Juni - Juli 2006 BWI werkstuk Vrije Universiteit, Amsterdam Voorwoord Als onderdeel van mijn studie Bedrijfs- Wiskunde

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

The smart way to do business

The smart way to do business SuperOffice CRM SuperOffice CRM Neem contact met ons op voor meer informatie SuperOffice CRM is een hulpmiddel met veel gebruiksmogelijkheden dat de actuele uitdagingen op het gebied van marketing, verkoop

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie