Grenzen verleggen. Sociaal Jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grenzen verleggen. Sociaal Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Grenzen verleggen Sociaal Jaarverslag 2011

2 Voorwoord Voorwoord Het jaar 2011 kenmerkte zich door goede financiële resultaten, voldoende werk en op zich goede vooruitzichten. In een roerige wereld heeft IHC Merwede haar zaken op orde. Natuurlijk valt er veel te verbeteren maar daarop wordt ook geanticipeerd in de vorm van nieuw beleid. De grote lijnen zijn misschien positief, maar op sommige plaatsen is de werkelijkheid wat anders. Daar reageren we op met mobiliteit en flexibiliteit. Door goed vooruit te kijken en op signalen te reageren, kunnen we vroegtijdig schakelen. En dat doen we dan ook. Inhoud Voorwoord... 3 Sociaal beleid... 6 Jaarverslag OR Medewerkers in cijfers Het afgelopen jaar is een nieuw administratief systeem geselecteerd en geïmplementeerd om de HR processen en systemen te moderniseren, namelijk ADP Workforce. Hiervoor zijn alle administratieve processen geïnventariseerd en geüniformeerd. Het resultaat is dat alle HR administratie en processen nu op vergelijkbare wijze worden toegepast en uitgevoerd. ADP Workforce is sinds het eerste kwartaal van 2012 operationeel. In 2011 was er ook vanuit HR veel aandacht voor het proces om nieuwe aandeelhouders bij de organisatie te betrekken. De HR organisatie, systemen en processen zijn tegen het licht gehouden om te laten zien dat we onze zaakjes goed op orde hebben. Dit blijkt het geval. Uiteindelijk gaan we door met de huidige aandeelhouders, maar dit proces was wel nuttig om inzicht te krijgen in waar we staan. Een blijvende zorg is de ontwikkeling in technisch onderwijs in relatie tot de gestage uitstroom van medewerkers die met (vroeg) pensioen gaan. De pensioenleeftijd zal de komende jaren stijgen waardoor we langer zullen moeten werken. Duurzame inzetbaarheid is daarmee een belangrijk thema geworden. Om langer te kunnen werken, zullen we vroegtijdig aan een goede lichamelijke en geestelijke conditie moeten werken. IHC Merwede faciliteert dit waar zij kan met gezondheidsmanagement. Het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd om ons gezondheidsmanagement in de volle breedte te positioneren. Stap voor stap wordt binnen elke unit een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden en daar waar dat noodzakelijk is, wordt er opvolging aan gegeven, zowel op individueel als op groepsniveau. Door goede samenwerking tussen bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en de gezondheidsmanager wordt op een constructieve manier bijgedragen aan professionele begeleiding van onze medewerkers. Wij blijven veel aandacht besteden aan opleidingen op alle niveaus en daarin investeren. Vorig jaar is het nieuwe Technisch Opleidings- Centrum in Kinderdijk geopend door de heer Wientjes, voorzitter VNO NCW. Enkele maanden later opende Arjan Klijnsoon het nieuwe Technisch OpleidingsCentrum in Krimpen aan den IJssel in aanwezigheid van ouders en leerlingen. In de tweede helft van 2012 gaat een nieuw MBO+ programma van start als vervolg op de M(ultiskill) en de R(egelende) trainingen. Ook de Management School en de talentenprogramma s zijn goed bezocht en worden door de medewerkers goed gewaardeerd. Daarnaast dragen de trainee programma s, werkstudenten en Jong IHC Merwede bij aan de ontwikkeling van jong talent en het opbouwen van goede interne netwerken. Na de zomer van 2011 werd duidelijk dat het verloop van de orderintake tot een lagere bezetting in het eerste half jaar van 2012 zou leiden. De afdeling HR ging vroegtijdig om de tafel met de voor productie en engineering verantwoordelijken om in te spelen op deze ontwikkelingen. Door op tijd te schakelen en vooral door goed samen te werken en te communiceren, kunnen we met mobiliteit en flexibiliteit iedereen aan het werk houden over de verschillende locaties. Internationale ontwikkelingen gaan erg snel en maken binnen IHC Merwede een belangrijk onderdeel uit van de strategie. Al enkele jaren was internationalisatie veelvuldig onderwerp van gesprek, maar 2011 was het jaar van internationaal organiseren en doen. Ook binnen de afdeling HR is de basis gelegd om de internationalisatie van IHC Merwede uniform en op de juiste wijze te realiseren. Internationaal werken betekent ook dat veel van onze medewerkers reizen. Samen met de reiscoördinatoren en het HR Service Center is het internationale veiligheidsbeleid consequent toegepast en hebben veel internationaal reizende medewerkers medische keuringen ondergaan. In een soms onrustige en niet altijd veilige wereld bewijzen de Travel Policy en onze samenwerking met International SOS hun dienst. Door het reizen goed in kaart te brengen en te organiseren is tevens een kostenbewustzijn ontstaan. Als mondiale speler wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid voor IHC Merwede steeds belangrijker. Bij dit jaarverslag treft u dit jaar voor het eerst ook het jaarverslag MVO aan. Een verslag waaruit blijkt dat het HR beleid hierin een belangrijke rol vertegenwoordigt. Dit waren de sociale hoogtepunten van het afgelopen jaar waarin wij op veel verschillende manieren onze grenzen hebben verlegd. Verder in dit verslag kunt u in meer detail lezen over de ontwikkelingen in ons bedrijf. En een heel aantal van onze collega s vertellen over hun ervaringen. Ik wens u veel leesplezier. Bert van der Sluis Directeur HR 2 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

3 IHC Hytech bouwt onder meer duikequipment voor de offshoremarkt. Dit team werkt aan de bouw van complete decompressieunits, inclusief duikcontrolesystemen en zuurstofapparatuur. De units zullen aan boord van een offshoreschip worden geïnstalleerd. Geïntegreerde schepen voor de wereldmarkt Raamsdonksveer donderdag, uur 4 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

4 Sociaal beleid IHC Merwede transformeert snel van een Nederlands bedrijf met buitenlandse vestigingen naar een multinational met het hoofdkantoor in Nederland Van onze vier strategische speerpunten - groei, innovatie, samenwerking en internationalisatie - heeft in het afgelopen verslagjaar 2011 het zwaartepunt gelegen op de laatste: internationalisatie. IHC Merwede is de afgelopen tijd veel internationaler geworden, op allerlei aspecten. We bouwen onze schepen en equipment in steeds meer landen. Ons personeelsbestand bevat steeds meer verschillende nationaliteiten. Onze mensen werken op een groeiend aantal buitenlandse locaties en reizen daarvoor in toenemende mate de wereld over. We hebben diverse permanente vestigingen in nieuwe landen geopend. Met andere woorden, we hebben in 2011 op vele manieren onze grenzen verlegd. Internationaal bouwen Onze klanten verlangen van ons dat onze producten van hoge kwaliteit zijn, maar in toenemende mate ook dat wij bouwen voor een zo scherp mogelijke prijs. Jaren terug zijn we daarom al begonnen met het inkopen van materialen en onderdelen uit lagelonenlanden, zoals Servië, Kroatie, Polen, Roemenië en China. Geleidelijk kregen we meer ervaring met het inkopen en produceren buiten Nederland en konden we ook de wat grotere onderdelen volgens onze specificaties bij buitenlandse onderaannemers en toeleveranciers laten maken. Denk dan aan zaken als pomphuizen, schroeven en buizen. Om deze mogelijkheden maximaal te benutten hebben we in 2011 grote stappen gezet om onze inkooporganisatie te professionaliseren en internationaliseren. Op diverse plekken zetten we lokale inkooporganisaties op. Door supply chain management voor de hele IHC Merwede groep integraal aan te pakken, kunnen we grote inkoopvoordelen realiseren. Maar niet alleen een groeiend deel van onze onderdelen wordt tegenwoordig buiten Nederland gefabriceerd. Sinds kort zijn we in staat om hele schepen onder eigen vlag te bouwen op buitenlandse werven. In veel van deze werven opereren we samen met een lokale partner. Op die manier bouwden we in het afgelopen jaar vier splijtbakken, een grote hopperzuiger en een zelfvarende cutterzuiger in China en een grote Beaver in India. Deze trend zal zich zeker voortzetten. We hebben inmiddels getekende contracten om schepen te bouwen in Brazilië, Bangladesh en samen met een joint venture partner in de USA. Voor het bouwen van al deze schepen is heel wat engineeringcapaciteit nodig. Capaciteit die in Nederland niet makkelijk te vinden is. Daarom hebben we ook eigen ingenieurs werken in Kroatië en Slowakije en zet IHC Merwede momenteel samen met IV Consult uit Papendrecht een ontwerp- en ingenieursbureau op in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Dit betekent echter niet dat we in Nederland stilzitten. In 2011 is weliswaar de hellingbezetting op onze Nederlandse werven iets teruggelopen, maar we hebben nog voldoende opdrachten in handen om onze drie grote werven in Sliedrecht, Kinderdijk en Krimpen aan den IJssel aan het werk te houden. En wat belangrijker is: een deel van de opdrachten van deze werven hadden we niet gekregen als we niet ook in het buitenland konden bouwen. Zo houden onze buitenlandse activiteiten ook in Nederland heel wat mensen aan het werk. Het beleid is dat we de minder complexe en vervolgopdrachten voor zusterschepen in het buitenland bouwen en de meer complexe schepen in Nederland blijven bouwen. Recent tekende IHC Merwede nieuwe opdrachten voor de bouw van drie nieuwe geïntegreerde pijpenleggers, gecompliceerde offshoreschepen waarmee we ook voor onze Nederlandse werven voorlopig weer voldoende werk hebben. Organisatieontwikkelingen In lijn met onze ambities transformeert IHC Merwede momenteel snel van een Nederlands bedrijf met vestigingen in het buitenland naar een multinational waarvan het hoofdkantoor in Nederland staat. Dit heeft grote consequenties voor de inrichting van de organisatie. Zo zijn in 2010 de commerciële activiteiten ondergebracht in de nieuwe PMC structuur en worden deze productgroepen bediend door centraal georganiseerde Shared Resources (Productie en Techniek). Daarnaast brengen we in de komende tijd ook al onze ondersteunende diensten centraal onder in Shared Service Centers. Het gaat dan onder meer om HR, ICT, Finance en administratie, Juridische zaken en Corporate Communicatie. Voor een deel is deze beweging al gaande. Een goed voorbeeld is de centralisatie en verdere uitbreiding van de diensten van het HR Service Center. De gedachte hierachter is optimalisatie, niet bemoeizucht. Het beter gebruik maken van de kennis die aanwezig is in de hele organisatie. Jan Willem Bos, directeur Supply Chain Management, IHC Offshore & Marine Het leuke van het programma is dat je de hele groep in beweging ziet komen Professioneler worden voor inkoop en logistiek Voor Supply Chain Management is in 2011 een IHC-breed programma opgezet, gericht op internationalisatie en het professioneler maken van alle processen rond inkoop en logistiek. Daardoor groeien we als Shared Resource. De activiteiten rond inkoop vinden nu meer gecoördineerd plaats. We benaderen per categorie leveranciers op één manier en vergroten daarmee onze slagkracht. In Shanghai gaan twee inkopers nu voor ons in die regio inkopen. Samen optrekken betekent meer tijd steken in afstemming en werken volgens bepaalde regels. Zolang het effect groter is dan de inspanning is dat prima. Arie Vergunst, concern controller, Finance & Control De diverse salarisadministraties zijn we aan het omvormen tot één uniforme salarisadministratie Transparanter in financiële gegevens In 2011 besloot Finance SAP BPC te implementeren, een applicatie waarmee we de financiële gegevens van alle bedrijfsonderdelen uniform en als één geheel naar buiten kunnen brengen. Dat helpt ons een goed beeld te geven van het financiële reilen en zeilen van ons concern. Uniformering maakt informatie transparanter. Daardoor zien geldverstrekkers ons als minder risicovol, en dat betekent lagere rentekosten. Uniformering brengt overigens ook specialisatie en efficiency met zich mee. Boris Rebić, general manager R-Projects in Croatia Internationalization will contribute to the continued growth and strengthening of the group Part of the group We have been part of the IHC Merwede group since the end of 2008 but our cooperation goes way back to Ever since that time we developed very good communications and a mutual understanding. As a result, we really feel that we are an integrated part of the group. Of course, the process of integration requires continuous work from both sides. We are kept informed about all developments going on at IHC Merwede. On our part, we do our best to incorporate and implement IHC Merwede working standards into our organization. For that, we have daily communications with our colleagues in The Netherlands. And the best part of the deal is that we are still free to define our company strategy in order to achieve the best possible results. Arwin Visser, manager infrastructuur, ICT Bundelen van kennis en capaciteit geeft een extra dimensie aan ICT Complexiteit rond ICT flink aangepakt De internationalisering en diverse overnames resulteerden in een complexe ICT-infrastructuur. In 2011 begonnen we die complexiteit weg te nemen. Zo migreerden we van negen naar één netwerkdomein en van twaalf naar één mailomgeving. Bovendien ontwikkelden we een uniforme werkplek, waardoor je zelfs in het buitenland op het IHC-netwerk kunt inloggen. Daarnaast werkt iedereen nu volgens interne beheerprocessen, die vooraf goed zijn doordacht. Dankzij bundeling van krachten kunnen we nu effectiever gebruik maken van kennis en capaciteit. Ook om de support in andere tijdzones te verbeteren. Jan Willem Bos Boris Rebić Arie Vergunst Arwin Visser 6 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

5 Investeren in onze mensen Denis Welch, regional director Asia Gijs Busser, area manager Zuidoost Azië Denis Welch Gijs Busser IHC Merwede is maturing as a global player, our kindergarten days are over, now we are seriously in the game Becoming a global player IHC Merwede has always been a company that operated internationally, but with firm roots in The Netherlands. Today, it is becoming a truly multinational company. We are building a solid presence in Asia and in other regions. And we are here to stay. If you are committed to expanding internationally, as we are, you do need to be a global player. Also, you need to get go a little in your homeland. By establishing new regional head offices IHC Merwede is doing all the right things to make its globalization strategy a success. And I am very proud to be a part of it! Het is een verrijking om een andere cultuur en mentaliteit mee te maken In de regio aanwezig zijn Tot de zomer van 2011 was ik vier jaar lang general manager van RIO Singapore. De uitdagende opdracht om er een degelijk kantoor van te maken, is gelukt. De mentaliteit van de Aziaten is fascinerend. The only way is up! Hard werken straalt van alles en iedereen af. Wil je internationaliseren, dan is het belangrijk om er fysiek aanwezig te zijn. Je laat een stuk commitment aan de regio zien. Voor mij betekende het veel ervaringen opdoen. Ook voor mijn echtgenote en twee jonge kinderen was het één groot avontuur. We zijn hierdoor een zeer hecht gezin geworden. Terwijl we de ondersteunende diensten samenbrengen, zijn er ook activiteiten waarvoor we de verantwoordelijkheden juist decentraal, bij de bedrijfsonderdelen binnen en buiten Nederland willen neerleggen. Een echte multinational houdt niet alle verantwoordelijkheden, besluitvorming en bevoegdheden in het thuisland. Dus ook hier gaan we onze grenzen verleggen en gaan we die landen waar veel activiteiten plaatsvinden lokaal aansturen met lokaal management. Er komen regionale hoofdkantoren in China, Singapore, Brazilië en de USA, van waaruit alle activiteiten in die regio s gecoördineerd worden. Ook de RIO s komen onder deze regionale hoofdkantoren te vallen. Het is de bedoeling dat lokale IHC Merwede medewerkers door lokaal management aangestuurd worden. Voor ons regionaal hoofdkantoor in Singapore is in 2011 een regionale manager aangetrokken. Met deze ontwikkeling verankeren we IHC Merwede goed in de voor ons belangrijke geografische regio s zodat we voor onze klanten daar een blijvende partner kunnen zijn. Jeroen Breedveld Jan Albert Westerbeek Jeroen Breedveld, HR manager Productie, IHC Dredging We helpen mensen over hun koudwatervrees heen Mensen mobieler maken Het speelt al even maar overcapaciteit is nu toch echt een feit. Door mobiliteit en flexibiliteit zorgen we ervoor dat medewerkers aan boord kunnen blijven. Inleen Derden heeft inzichtelijk gemaakt waar de vraag en het aanbod precies zitten. Deze overzichtslijsten worden wekelijks rondgestuurd aan de hoofden Productie. Het idee is dat men eerst kijkt of er eigen mensen op de bank zitten voordat men inleenkrachten inhuurt. Dat lijkt logisch maar voor veel mensen is het niet zo simpel om ineens ergens anders ingezet te worden. Het blijkt vaak koudwatervrees. Het is geweldig om te zien dat mensen die zich daar overheen zetten het ook elders naar hun zin hebben. Jan Albert Westerbeek, clusterdirecteur, IHC Hydrohammer Al een aantal jaar werkt IHC Merwede bewust aan de verjonging van haar management Kwaliteit belangrijker dan senioriteit In 2007 maakte ik de overstap naar een leidinggevende positie bij IHC Hydrohammer. Hoe? Gewoon door erom te vragen. Daarna was de stap naar directeur minder groot. Er wordt wel goed gekeken of je over de juiste kwaliteiten beschikt. Voorheen moest je een heel pad lopen voordat je in aanmerking kwam, dat pad is nu een stuk korter. Dat komt ook door de enorme groei die IHC Merwede doormaakt. Ik ben er blij mee, ik bouw graag aan een goed team. Op dit moment werken al zo n 400 medewerkers van IHC Merwede bij vestigingen buiten Nederland en dat aantal groeit snel. We krijgen ook steeds meer managers die niet in Nederland wonen en werken en een andere nationaliteit hebben. Het werken met een grote variëteit aan nationaliteiten is iets waar we bij IHC Merwede aan moeten wennen. Met al die lokale mensen moeten we leren werken. En dan gaat het niet alleen om het overbruggen van cultuurverschillen. We moeten ons ook verdiepen in de lokale arbeidsomstandigheden, belastingwetgeving, arbeidsrecht, vakbonden enzovoort. Daarom komen er op de lokale hoofdkantoren lokale HR mensen die de omgeving goed kennen en verstand hebben van lokale omstandigheden zodat we de juiste mensen kunnen vinden en behouden. Volgens lokale wet- en regelgeving werken, hoort bij goed werkgeverschap. Mobiliteit en flexibiliteit In de afgelopen tijd is de mobiliteit van onze medewerkers in Nederland al veel toegenomen en deze trend zal zich zeker voortzetten. Nu zijn de meeste bewegingen van mensen nog tussen locaties in Nederland. Maar steeds meer mensen zullen ook in verschillende landen werkzaam zijn en meebewegen met het werk, daar waar hun kennis en vaardigheden het beste ingezet kunnen worden. Met het vervagen van de locatiegrenzen en zelfs landsgrenzen wordt ook het uitwisselen van kennis en ervaring beter mogelijk. Nieuwe generatie Een aantal jaren geleden was het personeelsbestand van IHC Merwede relatief oud. De gemiddelde leeftijd lag rond de 45 jaar. Met de sterke groei van het bedrijf in de jaren zijn er veel nieuwe mensen gekomen op alle niveaus. De leeftijdsopbouw was in het verleden niet altijd in evenwicht met de omgeving en de markt, maar dat is nu steeds meer het geval. We streven naar een evenwichtige opbouw van leeftijden. Dit betekent ook in toenemende mate jonge mensen op managementposities. Dat is goed, een nieuwe generatie brengt nieuwe ideeën en nieuwe impulsen met zich mee. Als we die niet tegenhouden en goed incorporeren dan kunnen we onze naam The technology innovator blijvend waarmaken. 8 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

6 Iedereen aan boord houden Dustin van Horik, hoofd marketing, IHC Lagersmit Henk van den Berg, leerling machinaal verspaner, IHC Technisch OpleidingsCentrum Kennismanagement IHC Merwede is de The technology innovator, het bedrijf staat bol van de technologische en marktkennis op onze werkgebieden. Met de geografische spreiding van onze activiteiten en mensen wordt het steeds belangrijker ervoor te zorgen dat onze kennis geborgd blijft in het bedrijf. Niet alleen om de kennis binnen ons bedrijf te houden, maar meer nog om ervoor te zorgen dat iedereen in zijn werk optimaal van de aanwezige kennis gebruik kan maken. Om kennisuitwisseling te bevorderen is IHC Merwede in 2010 gestart met het organiseren van bijeenkomsten als innovatiemiddagen en themabijeenkomsten. Tijdens deze middagen kunnen collega s van verschillende werven die zich met dezelfde materie bezighouden, van elkaar leren en met vernieuwing bezig zijn. In 2011 hebben in totaal zes goed bezochte themabijeenkomsten plaatsgevonden met als onderwerpen SOLAS (2x), lassen (2x), hydrodynamica en hydrauliek waar totaal 280 deelnemers aan meededen. De deelnemers waren enthousiast over de opzet. Sommige themabijeenkomsten kregen nog een vervolg. Zo is na de bijeenkomst over lassen een verdieping in materiaalkunde georganiseerd. Het thema conserveren heeft zelfs geleid tot een op maat gemaakte training over het thema Inspecteren en metaal conserveren. Ook op het gebied van werkprocessen zien we steeds meer uitwisseling van kennis tussen de werven. Neem bijvoorbeeld het Lean Production project, of Veilig werken met de 5 S-en (scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren). Dit project loopt bij verschillende bedrijfsonderdelen. Zo leren we van elkaar. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ons bedrijf staat middenin de samenleving en wij streven er dan ook naar om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Onze MVO strategie steunt op drie pijlers: Duurzaam ondernemerschap Sociale verantwoordelijkheid Aandacht en zorg voor het milieu Onze sociale verantwoordelijkheid betreft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van IHC Merwede. Binnen de eigen business units en productielocaties maar ook bij toeleveranciers, onderaannemers en buitenlandse werven waarmee we samenwerken. IHC Merwede neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid en gezondheid, ketenverantwoordelijkheid en maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot neemt IHC Merwede haar verantwoordelijkheid voor het reduceren van de milieubelasting van de geleverde producten en diensten en hiervoor gebruikte productieprocessen. Uitbreiding HR Services IHC Merwede wil graag een goede werkgever zijn, waar het werk leuk en interessant is, waar je je talenten kunt ontwikkelen en waar men op je gezondheid en veiligheid let. Een belangrijke speler hierin is het HR Service Center. Het HR Service Center bestaat al sinds Maar waar dit service center eerder divisies en business units alleen ondersteunde met de primaire personeelszaken als salarisadministratie, pensioenadvies, inleen van derden en arbeidsmarktcommunicatie is het pakket in 2011 flink uitgebreid. Ook alle opleidingen, gezondheidsmanagement, internationaal veiligheidsbeleid en interne communicatie zijn services die tegenwoordig onder het HR Service Center in Kinderdijk vallen. Daarnaast heeft het HR Service Center het voortouw in de vervanging van de drie huidige HR systemen door een compleet nieuw programma: ADP Workforce. Al deze services helpen IHC Merwede als groep om haar ambities te realiseren. Arbeidsmarkt en werving IHC Merwede is de afgelopen tijd sterk gegroeid en de verwachting is dat we nog verder zullen groeien. Er is veel werk en het aanbod op de arbeidsmarkt is krap. Zeker in de huidige tijd waarin er steeds minder jongeren kiezen voor een technisch beroep en op korte termijn een hele generatie oudere werknemers uitstroomt, is dit voor veel werkgevers een belangrijk speerpunt. Om de werving van nieuwe medewerkers te ondersteunen heeft IHC Merwede de afgelopen jaren de campagne Groter dan bij ons kun je niet worden en de website ingezet. Dit heeft ons veel goede nieuwe medewerkers opgeleverd. Om te onderzoeken hoe IHC Merwede bekend staat in de arbeidsmarkt is in 2011 een werkgeversimago-onderzoek uitgevoerd. Daar kwam uit dat ons bedrijf toch nog weinig bekendheid geniet en zich niet echt onderscheidt van haar concurrenten scheepsbouwers. Bij diegenen die IHC Merwede wel kennen staan we bekend als een internationaal, innovatief en uitdagend bedrijf. In 2011 is een nieuwe wervingscampagne opgezet met de titel Innovate IHC Merwede. De campagne is in april 2012 van start gegaan. Ik denk graag na over strategie maar ben ook niet bang om mijn handen uit de mouwen te steken Jonge mensen met frisse ideeën Na mijn afstuderen in 2008 ben ik als trainee Marketing terechtgekomen bij IHC Lagersmit. Ik maakte er mijn eerste echte marketingplannen. Na een uitstapje van 6 maanden naar IHC Parts & Services mocht ik bij IHC Lagersmit de marketingafdeling opzetten en toetreden tot het Management Team. Een geweldige uitdaging, ik ben graag bezig met het bouwen van nieuwe zaken. Het ondernemen zit mij in het bloed, daarom zit ik nu ook zo op mijn plek. Mijn eigen snelle groei past goed bij die van IHC Merwede en IHC Lagersmit. Mijn indruk is dat het huidige management begrijpt dat jonge mensen met goede ideeën en frisse inzichten kunnen komen en dat de groep daar baat bij heeft. Pieter de Jong, project engineer R&D, IHC Hydrohammer Uit de evaluatie bleek dat de themabijeenkomst hoog werd gewaardeerd Enorme belangstelling voor hydrauliek Wil jij iets over hydrauliek vertellen? Het verzoek van de concernmanager Opleidingen was voor IHC Hydrohammer een mooie gelegenheid om expertise te delen. Maar welke kennis deel je? De presentatie moest voor veel collega s interessant blijven, dus niet te specifiek worden. Het samenstellen kostte mij twee dagen. Ook draaide ik eerst proef bij het MTI. Handig, want zo kreeg ik nog praktische tips om beter te kunnen presenteren. De opkomst was boven verwachting; er kwamen tachtig collega s. Voor de resterende geïnteresseerden vindt in juni 2012 een tweede sessie plaats. De opleiding bij het TOC is een mooie opstap om in het bedrijf verder te komen Graag verder groeien Sinds september 2011 volg ik de tweejarige opleiding tot machinaal verspaner. Daarvoor zit ik tien uur per week in de klas en heb ik dertig uur praktijk. Wat ik leer, pas ik direct toe in de machinehal, onder begeleiding van leermeester Lauw Vos. De combinatie leren en werken bevalt mij prima. Ook dat de opleiding bij het TOC zeer praktijkgericht is. Hierna groei ik graag verder. Het liefst ga ik als bankwerker bij IHC Hydrohammer aan de slag. Daarna wil ik graag buitenmonteur worden. Het lijkt mij fantastisch om waar ook ter wereld hydraulische hamers te monteren. Jan Miedema, projectleider Lean, IHC Dredgers Straks noemen we het geen Lean, maar is het een deel van ons dagelijks werk Lean is als een ontdekkingreis Een klant betaalt voor het bouwen van een schip, niet voor verliesuren bij het zoeken naar materiaal of gereedschap. Met Lean willen wij de ingeslopen verspilling in het werk er weer uithalen. Het project startte bij ons eind Als projectleider is het leuk om te stimuleren en te sturen. Nog leuker is te zien hoe enthousiast collega s aan de slag gaan met verbeteringen. Een belangrijk deel van de voorbereiding was het zoeken naar de meest geschikte consultancy partij. Die moet onze visie delen: verbeteringen doorvoeren lukt het beste bottom-up. Aangedragen door de medewerkers zelf. Dustin van Horik Henk van Berg Pieter de Jong Jan Miedema Duurzaam ondernemerschap gaat over de verantwoordelijkheid van IHC Merwede om nu en in de toekomst een financieel gezond en winstgevend bedrijf te zijn. Onze korte termijn doelstellingen zijn in balans met de lange termijn strategie over onderwerpen die van maatschappelijk belang zijn. 10 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

7 We werken veilig en gezond Martine Holtkamp Martine Holtkamp, coördinator MVO, MTI Holland MVO, omdat het loont, omdat het moet, omdat het hoort Rutger Ebskamp, trainee, IHC Dredgers Dankzij de hoge mate van zelfstandigheid kun je op je eigen manier het bedrijf ontdekken Opleidingen Hebben mensen gekozen voor een (loop)baan bij IHC Merwede dan doen wij er alles aan om hen bij te scholen en op te leiden zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Bij IHC Merwede noemen we dat Talent Management. Want het gaat ons erom dat alle mensen talenten hebben en kunnen ontwikkelen op allerlei gebied. Wij zien onze mensen graag allemaal groeien en hun grenzen verleggen. Rutger Ebskamp Mike Lie-a-Lien Johan van Vuuren We staan middenin de samenleving Duurzaamheid is een thema dat al langer speelt. We hebben het nu uitgebreid naar een bredere context: het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Net als op andere terreinen hebben we ook hierin de ambitie om een niveau te bereiken dat hoger ligt dan gemiddeld in onze branche. De strategie is bepaald en de wil om door te gaan is er. In veel bedrijfsonderdelen lopen al projecten, die komen onder één MVO paraplu. Dit gaat ons zeker veel opleveren. Mike Lie-a-Lien, gezondheidscoördinator, HR Service Center Mensen hebben hun gezondheid voor een groot deel in eigen hand Hoe gezond zijn we eigenlijk? Er gebeurt op het gebied van gezondheidsmanagement heel veel, maar hoe maak je die inspanningen zichtbaar? We hebben gekozen voor certificering door het ihmq omdat zij kijken naar de mensen. Wat doet het bedrijf om hen te helpen met bijvoorbeeld afvallen, werken aan de conditie en stoppen met roken? Zo n Model of Good Practice certificaat is een goede stok achter de deur om vol te houden en scherp te blijven. Ik zie mensen door alle lagen van de organisatie heen hun levensstijl veranderen en daar ben ik trots op! Zelf het traject kiezen dat past bij mijn ambitie Als trainee krijg ik de unieke kans om gedurende twee jaar kennis te maken met IHC Merwede. De eerste opdracht van vier projecten is zo goed als afgerond. Bij IHC Dredgers ben ik onderdeel van het Business Intelligence Team. Hier stelde ik een database voor onze verkoopinformatie in gebruik. Je kunt er meer en betere analyses van de markt mee maken. De volgende opdrachten moet ik zelf regelen. Je kunt daardoor je eigen koers bepalen. De commerciële kant past mij prima. IHC Merwede biedt daarnaast een trainingsprogramma aan, waaronder recent een communicatietraining. Johan van Vuuren, directeur Productie, IHC Offshore & Marine Talentenprogramma klinkt als alleen voor jonge mensen, maar iedereen kan in zichzelf investeren Werken aan jezelf Ik was wel een beetje verbaasd toen ik gevraagd werd voor het Talentenprogramma, ik was niet de jongste en zat op mijn plek. Ik hoefde niet echt hogerop. Toen mij werd uitgelegd dat het programma bedoeld is om je persoonlijk te ontwikkelen en een investering is in jezelf was ik overtuigd. In driedaagse sessies werk je in de groep bijna een jaar lang aan je eigen leerdoelen. Daarnaast werk je met collega cursisten een opdracht van de directie uit en deze presenteer je bij de afronding van het programma. Dit alles naast je gewone werk. Je leert je sterke en zwakke punten zo echt kennen. Het was een pittige en inspannende tijd maar absoluut de moeite waard. Om een en ander te coördineren zijn alle opleidingen in 2011 ondergebracht bij een nieuwe concernmanager Opleidingen. Deze heeft tot taak om de professionaliteit van de diverse opleidingen te vergroten. IHC Merwede heeft een aantal verschillende opleidingsprogramma s op alle niveaus. Technisch OpleidingsCentrum In Kinderdijk, Krimpen aan den IJssel en Hardinxveld-Giessendam leidt IHC Merwede haar eigen mensen op in TOC s. Jongeren rond de 16 jaar komen hier over het algemeen van het vmbo. Ze hebben gekozen voor de vakrichting metaaltechniek. Ze leren bij ons alle vaardigheden die nodig zijn om als scheepsmetaalbewerker, lasser en machinaal verspaner aan het werk te gaan. Docenten van ROC s uit de omgeving geven theorielessen en de studenten doen praktijkervaring op in de leerschool. In 2011 waren er totaal 35 leerlingen waarvan er 26 met een diploma op mbo niveau op zak bij ons in vaste dienst kwamen. Trainees en werkstudenten Werkstudenten zijn studenten die een à twee dagen per week naast hun studie op mbo/hbo/wo niveau, met hun vakgebied bezig willen zijn. Momenteel hebben we ruim 25 werkstudenten binnen IHC Merwede. Sinds de start van het traineeprogramma in 2007 hebben al dertien trainees inmiddels een vaste functie verworven binnen IHC Merwede. Jaarlijks doorlopen vier trainees een vastomlijnd tweejarig traject. Management School Voor alle medewerkers die werken op hbo/wo niveau is een groot aantal gerichte trainingen en cursussen beschikbaar, verdeeld over zes leergangen: Projectmanagement, Finance, Supply Chain Management, HR, Marketing & Sales en Strategievorming. In 2011 volgden circa 360 medewerkers een training van de Management School. Talentenprogramma Jaarlijks start een groep van 18 getalenteerde medewerkers met een intensief programma dat hen klaarstoomt voor een verantwoordelijke functie bij IHC Merwede. Het Talentenprogramma is een hbo/wo programma voor medewerkers die een (groot) aantal jaren in dienst zijn en die op (bijna) managementniveau werkzaam zijn. In 2011 is de derde groep van start gegaan. Het programma wordt samengesteld in samenwerking met de Twente School of Management. Gezondheidsmanagement IHC Merwede hecht waarde aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers en investeert dan ook flink in arbodiensten, een sociaal medisch team, preventief medisch onderzoek (PMO) en het faciliteren van beweging- en sportactiviteiten. In 2011 heeft ruim de helft van de hiervoor uitgenodigde medewerkers bij de bedrijfsarts deelgenomen aan een preventief medisch onderzoek. Hiermee is onderzocht of zij tot een ongezonde risicogroep behoren. Sinds 2010 begeleidt een speciaal daarvoor beschikbare gezondheidsmanager medewerkers met een gezondheidsrisico naar een gezondere levensstijl. Op vele locaties worden sinds afgelopen jaar diverse sportactiviteiten aangeboden. In Kinderdijk is een fitnessruimte ingericht. Medewerkers kunnen samen met collega s meedoen met hardlooptraining, bedrijfshockey, een roeiteam, een volleybaltoernooi, zumbalessen en een mountainbike clinic. Afgelopen zomer deden ruim 300 medewerkers in 30 teams mee aan het IHC Merwede voetbaltoernooi. In juni fietsten zo n tachtig collega s bijna euro bij elkaar voor kankeronderzoek tijdens een spinning marathon. IHC Merwede is zo hard op weg een gezond bedrijf te worden. Om dit nog duidelijker te maken willen wij in 2012 de officiële certificering halen van het International Institute for Health Management and Quality (ihmq), het zogenoemde Model of Good Practice. ihmq kijkt naar wat het bedrijf eraan doet om haar medewerkers te bewegen tot een gezonde levensstijl maar ook hoe zij dat doet. Het doel is het verkrijgen van duurzaam gezonde en fitte medewerkers. Onderdelen van de certificering zijn ook het rookbeleid en de in de bedrijfskantine aangeboden voeding. Veiligheidsbeleid IHC Merwede draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van al haar werknemers, waar deze ook werken. In Nederland zijn werkgevers verplicht een arbobeleid te voeren, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit is ook deels vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In de stuurgroep VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) wordt het arbobeleid binnen IHC Merwede vormgegeven. De veiligheidsregels die voor onze Nederlandse vestigingen gelden zijn ook van toepassing op onze onderaannemers en inleenkrachten die daar actief zijn. Een groot deel van deze regels geldt ook voor de buitenlandse vestigingen. Denk aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen of het houden van toolbox meetings. De Week van de Veiligheid in juni was gericht op jongeren met extra aandacht voor veiligheidsproeven met helm en brandvertragende overalls. Als concreet resultaat van de week is in 2011 een introductiefilm voor nieuwe medewerkers gemaakt. Deze zal vanaf 2012 worden getoond aan iedere nieuwe medewerker die in de productie aan de slag gaat. 12 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

8 We spreken dezelfde taal Henrik Diderich, coördinator Veiligheidsbeleid, HR Service Center Gerald van Helden, veiligheidskundige, IHC Dredging Met de snelle internationalisatie van het bedrijf groeit ook het aantal medewerkers dat voor het werk dienstreizen maakt. De veiligheid en gezondheid van deze medewerkers wordt gewaarborgd door onze Travel Policy. Deze zorgt ervoor dat onze medewerkers goed voorbereid op reis gaan, dat zij weten of en waar het veilig is en dat zij ondersteuning krijgen als er iets gebeurt wat hun veiligheid in gevaar brengt. IHC Merwede werkt hiervoor samen met reisorganisatie VCK die de (vlieg)reizen en het verblijf ter plaatse regelt en met de wereldwijd actieve organisatie International SOS, expert in medische ondersteuning en veiligheidsvraagstukken. Er zijn reiscoördinatoren aangesteld die ervoor zorgen dat alle voorbereidingen voor de reis goed geregeld zijn. Zij boeken de reis en het verblijf en zorgen voor de juiste reisdocumenten (tickets, visa). Ook geven zij via de Travel Guides en de Health & Safety Plans informatie over vaccinaties, antwoord op gezondheidsvragen en veiligheidsinstructies en adviezen. In 2011 maakten zo n 650 medewerkers samen totaal zo n kortere of langere dienstreizen vanuit Nederland. Interne communicatie Om met elkaar te kunnen samenwerken, is het van groot belang dat we met elkaar kunnen communiceren en dat we elkaar goed begrijpen. Door de internationalisatie is de Engelse taal bezig aan een stevige opmars in ons bedrijf. Op veel plaatsen is Engels de voertaal, veel van onze brochures en websites zijn al in het Engels. Het zal niet lang duren voordat alle interne communicatie in twee talen is. De twee belangrijkste interne communicatiemiddelen voor de hele IHC Merwede groep zijn ons intranet en ons personeelsblad Kompas. Beide zijn in 2011 aangepast aan het veranderende en meer internationale personeelsbestand van IHC Merwede. Om onze niet- Nederlandse medewerkers te informeren over de gang van zaken en zo te betrekken bij het wel en wee van IHC Merwede wordt Kompas sinds begin 2011 in twee talen gepubliceerd. Het Engelse magazine Compass is grotendeels gelijk aan de vertrouwde Kompas, met een paar verschillen. Alle buitenlandse vestigingen van IHC Merwede krijgen de Engelstalige Compass. Een groot deel van onze buitenlandse activiteiten speelt in China. Daarom heeft IHC Merwede het laatste nummer van Kompas in 2011 voor al onze medewerkers daar ook in de Chinese taal uitgebracht. Deze speciale uitgave van Kompas verscheen vlak voor het Chinese Nieuwjaar. Ook het intranet van IHC Merwede - Compass - heeft een metamorfose ondergaan. Veel informatie en de meeste afdelingen zijn hier nu te vinden op een gemakkelijke en toegankelijke manier. De homepage is vernieuwd. Intern nieuws en persberichten hebben een prominente plaats gekregen op de (tweetalige) homepage. Zo is iedereen wereldwijd gelijktijdig op de hoogte van het IHC Merwede nieuws. Bezoekersaantallen op deze webpagina s zijn sindsdien sterk gestegen, van voorheen enkele tientallen naar nu circa bezoekers per dag. Harmonisatie personeelsadministratie Ter ondersteuning van het HR beleid is een goed werkend en compleet HR systeem onontbeerlijk. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de introductie van een nieuw HR systeem waarin echt alle HR processen worden ondergebracht. Denk aan de HR administratie, maar ook de salarisverwerking, HR rapportages, verlof & verzuim, werving & selectie, performance & competentiemanagement, beloning & arbeidsvoorwaarden, in- en uitstroom, interne overplaatsingen en uitzendingen. Door al deze informatie in één systeem onder te brengen, bereiken we nog een ander belangrijk doel: uniformering van de HR processen voor de hele IHC Merwede groep. Omdat het huidige HR systeem al deze mogelijkheden niet kon bieden, is in 2011 een zoektocht gestart naar een beter systeem. Na een uitgebreide selectieprocedure waarin maar liefst vijf aanbieders hun producten mochten presenteren, is de keuze gevallen op ADP Workforce. Dit HR Management Systeem kwam in zijn totaliteit op alle punten (prijs, functionaliteit, implementatie, demo en referenties) als beste uit de bus. Bovendien kunnen we met dit nieuwe systeem een aantal gewenste vernieuwingen doorvoeren, zoals ESS (Employee Self Service), MSS (Managers Self Service), digitaal personeelsdossier en digitale loonstrook. Vanaf augustus 2011 werkt een team van IHC Merwede en ADP samen aan de bouw van het nieuwe systeem dat in 2012 in fases in werking gaat. Alle gegevens uit Perman worden dan, na uitgebreide controle, automatisch overgezet in het nieuwe ADP Workforce. Daarnaast is het de bedoeling dat de HR processen van alle bedrijfsonderdelen zijn geüniformeerd. Het nieuwe HR management systeem ADP Workforce is begin 2012 ingevoerd bij alle divisies, hun bijbehorende business units en het hoofdkantoor. Wij hebben in korte tijd een reisen veiligheidsbeleid opgezet waar andere bedrijven jaloers op zijn Onze mensen kunnen veilig reizen Het afgelopen jaar hebben we veel zaken vastgelegd die de veiligheid van onze reizende collega s verhogen. Op basis van een aantal doelstellingen, geformuleerd door belanghebbenden, is een uniform en vooruitstrevend reis- en veiligheidsbeleid opgezet. Dit beleid sluit aan op de Policy Statement van de directie. Ik ben best trots op ons reisbeleid, onze mensen gaan tegenwoordig goed voorbereid op reis en dankzij het nieuwe track&trace systeem kunnen we -als dat nodig is- altijd nagaan waar iemand is of geweest is. Alle Nederlandse business units zijn hier al op aangesloten. Margriet Melles, adviseur interne communicatie, HR Service Center Interne communicatie wordt steeds belangrijker binnen onze internationaal groeiende organisatie Het verkeer op intranet is sterk toegenomen Ik ben halverwege 2011 begonnen in deze voor IHC Merwede nieuwe functie en direct van start gegaan met het opzetten van een plan van aanpak voor de metamorfose van Compass. Een nieuw jasje was hard nodig, want alleen het Telefoon- en Smoelenboek werd tot dan toe vaak geraadpleegd. Nu we de interne mededelingen en persberichten op de vernieuwde homepage plaatsen, zien we dat het intranetverkeer sterk is toegenomen. Een ontwikkeling waar ik natuurlijk blij mee ben. Maar we zijn er nog niet! Actuele informatie onder de overige tabbladen, alle pagina s in zowel het Nederlands als het Engels en verbeterde vindbaarheid staan nog op het wensenlijstje. Medewerkers bedachten zelf oplossing op het gebied van veilig en gezond werken Introductiefilm benadrukt veilig en gezond werken In juni vond de Week van de Veiligheid plaats. Het thema: Samen veilig werken, een gezonde ontwikkeling. Naast ervaren medewerkers stonden vooral jongeren centraal. Zo gingen we met een groep jongeren naar het Safety Center in Dordrecht waar we leerden hoe om te gaan met kleine blusmiddelen. Een werkgroep stelde een plan op voor de nieuwe introductiefilm rond veiligheid en gezondheid. Daarmee maken we nieuwkomers bewust van de risico s op onze scheepswerven. De directie verzorgde op de zeepkist de introductie van de themaweek. Het geeft aan dat zij veiligheid ook hoog in het scheepsvaandel heeft staan. Bart van Linder, HR divisiemanager, IHC Dredging Door het gebruik van Workforce en uniforme processen bij alle business units is een enorme stap gezet in de verdere professionalisering van Human Resources! Professionalisering HR functie Met de introductie van ADP Workforce maken we een grote professionaliseringsslag in onze HR en salarisadministratie. Onze HR medewerkers zijn binnenkort veel minder tijd kwijt aan het opzoeken van gegevens en het samenstellen van kengetallen en rapportages. Hierdoor kan HR verder professionaliseren en een betere service verlenen aan de klanten. De grootste uitdaging van het Workforce project is om de grote diversiteit aan HR informatie, processen, procedures en systemen in gebruik bij de verschillende business units zó te uniformeren dat het in één systeem gevat kan worden. Om dit te bewerkstelligen is het nodig om in alle lagen van de organisatie verbindingen te leggen en continu te communiceren over de positieve veranderingen. Een belangrijk bijeffect van dit project is dat de HR medewerkers en de medewerkers van de salarisadministratie van geheel IHC Merwede door de vele sessies en bijeenkomsten elkaar beter hebben leren kennen en een hecht team zijn geworden! Henrik Diderich Gerald van Helden Margriet Melles Bart van Linder 14 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

9 Servicemonteur van IHC Hytop op klus bij SBM Jack Upp Rigg in Stavanger, Noorwegen. Stavanger donderdag, uur Service en expertise op locatie 16 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

10 Jaarverslag OR 2011 Evenwichtige belangenbehartiging centraal Een breed scala aan onderwerpen passeerde in 2011 bij de Ondernemingsraad de revue. Bij de behandeling van deze onderwerpen stond de belangenbehartiging van de medewerkers van IHC Merwede centraal. Maar vanzelfsprekend heeft de OR ook oog gehad voor de belangen van IHC Merwede. De belangen waren in sommige gevallen tegengesteld, maar samen met de directie heeft de OR geprobeerd een goed evenwicht te zoeken. Gedurende het afgelopen jaar zijn medewerkers via de OR nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gehouden van actuele zaken. In dit jaarverslag staan de belangrijkste punten nog eens op een rijtje. Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd. Dit houdt onder andere in dat om de opname van de minimum vakantiedagen te bevorderen, de wetgever een vervaltermijn in het Burgerlijk Wetboek heeft opgenomen. De ondernemingsraad is met de directie overeengekomen dat binnen IHC Merwede deze vervaltermijn niet zal worden toegepast. Voor de medewerkers van IHC Merwede verandert er in dit opzicht dus niets. Flexibele werktijden De OR heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor de invoer van flexibele werktijden bij IHC Merwede. Bij een aantal units kunnen medewerkers al sinds langere tijd flexibel werken. Bij andere units, met name in de divisie Offshore & Marine, werd de roep om flexibel te kunnen werken steeds sterker. De OR is daarom blij dat vorig jaar een systeem van flexibele werktijden is geïntroduceerd bij de divisie Offshore & Marine. De OR heeft ook ingestemd met het voorstel van directie om aan het begin van dit jaar flexibele werktijden in te voeren bij IHC Vremac Cylinders. Interne mobiliteit Net als in 2010 was ook in 2011 de interne mobiliteit een serieus aandachtspunt voor de OR. Door de verkoop van roerende en onroerende zaken werden medewerkers van Merwede Repair herplaatst, medewerkers van VSH werden elders ingezet door de afbouw van werkzaamheden, medewerkers van Emmeloord kregen ten gevolge van de sluiting van deze locatie een andere werkplek en ten slotte verhuisden de productiemedewerkers van de locatie Hardinxveld- Giessendam naar de locatie Krimpen aan den IJssel. Vanwege baanbehoud ziet de OR de noodzaak van deze interne herplaatsingen. De OR heeft erop toegezien dat dit volgens de geldende regels is gebeurd en heeft daar waar problemen ontstonden in overleg met de directie naar oplossingen gezocht. In de keuken van de OR Ook intern waren er het afgelopen jaar enkele ontwikkelingen. De OR nam afscheid van Jelle Bouman en heette René Klijn welkom als zijn opvolger. Verder werden de deelcommissies van IHC Dredgers en IHC Beaver Dredgers samengevoegd tot de deelcommissie IHC Dredging & Mining. Bij IHC Fundex Equipment is een lokaal overleg opgestart. Het is de bedoeling dat dit op termijn wordt gedaan bij alle units die niet zijn vertegenwoordigd in de deelcommissie Technology & Services. Overige onderwerpen Naast de bovengenoemde punten zijn er nog veel andere belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen. Het zou te ver gaan om ieder punt uitgebreid toe te lichten maar toch willen puntsgewijs de zaken noemen die zijn besproken: opzetten van de joint venture met DEME; het beëindigen van de werkzaamheden op de locatie Emmeloord; benoeming van de nieuwe CFO; het aantrekken van een vierde aandeelhouder; de overname van Hytech B.V.; de herziening van de kredietfaciliteiten. Vooruitblik Een belangrijke zaak die het komende jaar op ons pad zal komen is de werkkostenregeling, de nieuwe wetgeving voor vrije vergoedingen en verstrekkingen zoals het verstrekken van kerstpakketten, reiskosten en mobiele telefoons. Het voornemen is in dit traject samen met directie op te trekken. Voor komend jaar zullen daarnaast de thema s veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) en de internationalisering continue aandachtspunten blijven. Tot slot De OR van IHC Merwede heeft een eigen intranetpagina op Compass. Hier kun je terugvinden wie er in de OR en de verschillende deelcommissies zitting hebben. Ook kun je hier de verslagen van ondernemingsraadsvergaderingen, overlegvergaderingen en deelcommissievergaderingen raadplegen. Veiligheid, gezondheid en welzijn De OR kijkt tevreden terug op het jaar 2011 als het gaat om zijn betrokkenheid bij VGW. De samenwerking in de stuurgroep VGW is goed en stap voor stap wordt vooruitgang geboekt. Zo is bijvoorbeeld een uniform incidentenregistratieformulier ontwikkeld, zijn de taken en bevoegdheden van de preventiemedewerkers gedefinieerd en is een (inter)nationaal veiligheidsbeleid ontwikkeld. De OR wordt steeds meer betrokken bij de risico inventarisaties en evaluaties en de plannen van aanpak die daaruit voortvloeien. Het afgelopen jaar heeft de OR aanbevelingen gedaan bij onder andere de risico inventarisatie en evaluaties van MTI, IHC Material Handling en IHC Fabrication. Het is goed te zien dat met de meeste aanbevelingen ook echt iets is gedaan en dat de OR op deze manier een bijdrage kan leveren aan een veilige en gezonde werkplek. Op het sociale vlak De OR heeft in 2011 ingestemd met de gewijzigde fietsregeling. De belangrijkste wijzigingen zijn dat ook medewerkers die een deel van het traject met de fiets afleggen in aanmerking komen voor de fietsregeling en dat de 15 kilometergrens is komen te vervallen. Dit laatste houdt in dat medewerkers die op meer dan 15 km afstand van het werk wonen niet meer gekort worden op hun reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Ook heeft de OR ingestemd met de nieuwe gedragscode voor internet- en gebruik en het gebruik van IT-middelen. Inspanningen van de OR hebben er toe geleid dat zaken duidelijker zijn geformuleerd en aangepast in het belang van de medewerkers. 18 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

11 Chinese en Nederlandse collega s werken in Qidong, China samen aan de afbouw van de CHANG JIANG KOU 02. Wereldwijd bouwen onder IHC Merwede vlag Qidong donderdag, uur 20 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

12 Grenzen verleggen Medewerkers in cijfers 2011 De komende jaren zijn internationale ontwikkelingen dominant in de bedrijfsvoering. Internationale aanwezigheid zal verder vorm en inhoud worden gegeven. Het eerste half jaar van 2012 zal met een wat lagere bezetting op een aantal plaatsen interne mobiliteit noodzakelijk maken, maar in het tweede half jaar trekt de drukte weer aan. Er ontstaat ook druk op de arbeidsmarkt vanwege de toenemende schaarste aan technisch, goed gekwalificeerd personeel. Internationale veiligheid blijft een hoge prioriteit, zeker als we meer gaan bouwen in het buitenland. Maar ook veiligheid binnen onze eigen organisatie blijft een hoge prioriteit. Samen met werknemersvertegenwoordiging, lijnmanagement en onze medewerkers proberen wij voor ieder een veilige en gezonde werkomgeving te realiseren. Het jaar 2012 is inmiddels een aantal maanden onderweg. De eerste resultaten zijn conform financiële verwachting. De werkbezetting is over het algemeen goed en de vooruitzichten zijn positief. Maar de wereld om ons heen is onrustig en kent zijn zorgen. Dit geldt ook voor Nederland waarin wij de nodige problemen kennen. Daarom blijven we zorgvuldig aan een gezond, gemotiveerd en winstgevend IHC Merwede bouwen. Bert van der Sluis Directeur HR In de cijfers zijn de medewerkers bij buitenlandse business units niet meegenomen. 22 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

13 Aantal medewerkers in dienst: tijdelijk/vast peildatum: In 2011 is gebruik gemaakt van de flexibele schil om de terugloop in werkzaamheden op te vangen. Dit is te zien in de daling van het aantal tijdelijke dienstverbanden en het aantal ingeleende medewerkers. Positief is dat IHC Merwede hiermee de vaste medewerkers heeft kunnen behouden, zelfs heeft kunnen doen toenemen. Leeftijdsopbouw peildatum: Het percentage medewerkers van 25 tot en met 44 jaar is licht gestegen. Het percentage medewerkers van 15 tot en met 24 jaar is gedaald. Met een gemiddelde leeftijd van 40,9 jaar zit IHC Merwede ruim onder de gemiddelde leeftijd in de branche. (Metalektro: 43,7 jaar). tijdelijk vast Totaal 2011 Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Divisie Dredging & Mining 12,2% 22,9% 24,1% 21,9% 18,9% 0,0% Divisie Offshore & Marine 8,0% 18,3% 23,3% 27,1% 22,8% 0,5% Divisie Technology & Services 7,9% 26,8% 26,3% 23,3% 15,4% 0,3% Totaal IHC Merwede Totaal IHC Merwede ,6 24,0% 25,0% 23,3% 17,9% 0,2% Leeftijdsopbouw 2010 in % 11,6% 22,9% 23,5% 23,8% 18,0% 0,1% Leeftijdsopbouw 2009 in % 12,0% 22,9% 23,3% 24,0% 17,6% 0,2% Ingeleende medewerkers Divisie D & M Divisie O & M Divisie T & S Totaal ingeleende medewerkers Totaal eigen en ingeleende medewerkers Totaal aantal medewerkers bij buitenlandse business units: Buitenland Ingeleende medewerkers Tijdelijk Vast Aantal Aantal IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

14 Ziekteverzuim Instroom Het ziekteverzuimpercentage is ook in 2011 weer afgenomen. Uit de grafiek blijkt dat het ziekteverzuimpercentage een constante aflopende lijn laat zien. De laatste jaren neemt het percentage met 0,2% per jaar af. Een ontwikkeling die IHC Merwede graag wenst door te zetten, wat ook blijkt uit alle aandacht voor gezondheidsmanagement. De in de tabel gepresenteerde aantallen indiensttredingen zijn exclusief de vele overplaatsingen vanuit andere IHC business units. De cijfers laten duidelijk zien dat in 2010 een pas op de plaats is gemaakt ten aanzien van het aannemen van nieuwe medewerkers. Dit is logisch omdat men eerst wilde afwachten hoe de werkvoorraad zich zou gaan ontwikkelen. Nu sprake is van nieuwe opdrachten is te zien dat de instroom weer toeneemt en bijna weer op het niveau van 2009 zit Divisie Dredging & Mining 4,0% 4,6% 4,6% Divisie Offshore & Marine 6,2% 5,7% 5,5% Divisie Technology & Services 3,8% 3,9% 4,2% Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Gemiddeld IHC Merwede 4,3% 4,5% 4,7% Totaal IHC Merwede Exclusief zwangerschap en vangnet 4,8 4,7 4,6 Dredging & Mining Offshore & Marine Technology & Services Totaal Aantal ,5 4, , , Opleidingsniveau peildatum: Verdeling man/vrouw peildatum: Opleidingsniveau lbo-niveau mbo-niveau hbo-niveau wo- niveau Percentage ,7% 42,2% 19,7% 9,4% Percentage ,7% 37,9% 16,6% 7,8% 9,4% 19,7% 2011 man vrouw Divisie Dredging & Mining 91,5% 8,5% Divisie Technology & Services 87,9% 12,1% Divisie Offshore & Marine 93,2% 6,8% Totaal IHC Merwede 88,8% 11,2% man vrouw 11,2% ,2% 10,8% lbo-niveau 42,2% 28,7% ,6% 11,4% 88,8% mbo-niveau hbo-niveau wo- niveau 26 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

15 Redenen van uitstroom 2011 Salarisniveau peildatum: De laatste jaren heeft IHC Merwede veel te maken gehad met het mobiliseren van medewerkers. Voor 2011 is sprake van meer mobiliteit. Dit betekent dat medewerkers steeds vaker binnen de organisatie een nieuwe werkplek vinden. Dit kan zijn als de werkzaamheden op de oude werkplek ophouden maar ook als de medewerker zelf op zoek is gegaan naar een nieuwe uitdaging. Een ontwikkeling die af te lezen valt uit deze grafiek is dat het aantal medewerkers in de salarisschalen vanaf H de laatste jaren toeneemt. Ook in 2011 is deze categorie toegenomen. Dit is in lijn met het stijgende opleidingsniveau binnen IHC (zie grafiek opleidingsniveau). De toegenomen groep hoger opgeleiden verklaart het hogere salarisniveau. Verzoek werkgever Eigen verzoek Einde contract Overigen Overleden Pensioen / TOP Totaal Jeugd B C D E F G H J K >K Overig Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Totaal IHC Merwede Totaal IHC Merwede Percentage ,1% 38,8% 28,5% 3,2% 2,1% 20,3% 100,0% Totaal IHC Merwede Totaal IHC Merwede Percentage ,0% 0,5% 1,6% 6,4% 16,5% 9,3% 11,2% 12,9% 9,7% 7,6% 17,9% 0,0% Percentage ,3% 0,6% 1,5% 7,2% 17,1% 10,2% 11,4% 12,3% 9,9% 7,1% 15,2% 0,2% Percentage ,6% 0,5% 1,7% 7,6% 16,7% 10,5% 10,7% 10,9% 9,2% 6,3% 16,7% 3,6% 40,0 30,0 Verzoek werkgever Eigen verzoek Einde contract Overigen Overleden Pensioen / TOP 20,0 10,0 0 20% 15% Percentage 2011 Percentage 2010 Percentage % 5% Interne overplaatsingen Vanuit Divisie Dredging & Mining Vanuit Divisie Offshore & Marine % jeugd B C D E F G H J K >K Overig In dit overzicht zijn de gegevens van Vuyk Engineering Rotterdam B.V. niet opgenomen. Medewerkers zijn daar niet ingedeeld volgens de IHC Merwede salarisschaal. Vanuit Divisie Technology & Services Totaal IHC Merwede IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

16 Houston, TX Wayne, NJ Lafayette, LA Stocksfield Blandford Forum The Netherlands Verberie Komarno Rijeka Beijing Tianjin Dalian Shanghai Dubai Mumbai Guangzhou Lagos Kuala Lumpur Singapore Raamsdonksveer Rio de Janeiro Cape Town Colofon Editie 2011 Gepubliceerd door IHC Merwede Holding BV Tekst Elvira van Hooff en Ruud Slagmolen Vormgeving en opmaak studio DIN, Amsterdam Fotografie FdB Fotografie, Christine de Roy, IHC Hytop en Margriet Melles, HR Service Center Met dank aan Goof Hamers, Bert van der Sluis, Fiona Rab, Sandra Meulepas, Ramona Klem en alle geïnterviewden. IHC Merwede Holding BV Postbus 204, 3360 AE Sliedrecht Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht Nederland t f juni 2012, IHC Merwede Holding BV 30 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

17

Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement Gezondheidsmanagement Bert van der Sluis : presentatie Verantwoordelijkheid voor wie? Voor de medewerker? Voor de leidinggevende? Voor de directeur? Voor P&O? Voor de Arbo-arts? Voor de OR en / of Vakverenigingen?

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

IHC Merwede. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/ Meer Vernieuwende Ontwikkelingen. Dave Vander Heyde 26 maart 2014

IHC Merwede. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/ Meer Vernieuwende Ontwikkelingen. Dave Vander Heyde 26 maart 2014 IHC Merwede Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/ Meer Vernieuwende Ontwikkelingen Dave Vander Heyde 26 maart 2014 Over IHC Merwede: enkele kerngegevens 2 - Voortdurende ontwikkeling van ontwerp- en

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 Philips en Sociale Innovatie Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 1 Philips (in Nederland) 120.000 medewerkers wereldwijd, 15.000 in Nederland. Health & Well

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm Nieuwe afdeling in de keten Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen Visser & Smit Hanab is een aannemersbedrijf waarvan de business unit Distributie de uitvoering voor zijn rekening neemt. Om

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Samen veranderen. Sociaal Jaarverslag 2010

Samen veranderen. Sociaal Jaarverslag 2010 Samen veranderen Sociaal Jaarverslag 2010 Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Sociale onderwerpen Mobiliteit en flexibiliteit... 6 Opleiden en ontwikkelen... 7 Werken in het buitenland... 10 Internationale

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres

CIRM & SSC. Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres CIRM & SSC Meerwaarde creëren met Corporate Infrastructure Resources Management en Shared Service Centeres Inhoud Voorwoord Corporate Infrastructure Resource Management 1. People, Process, Place 2. Veranderingen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 People Planet Profit Eerst luisteren, dan beveiligen Securitas in het kort Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen De samenleving om ons heen verandert voortdurend. Technologische

Nadere informatie

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS

HUMAN RELATIONS. McDonald s België. McDonald s België HUMAN RELATIONS McDonald s België McDonald s België HUMAN RELATIONS HUMAN RELATIONS We believe in everyone s potential, so we create a work environment where everyone can keep on going McDonald s wereldwijd Aanwezig in

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerken VRT 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerk VRT 1. Waarom telewerk binnen de VRT? Aanleiding Beheersovereenkomst 2002 2006 VRT Vlaamse gemeenschap: uitdagingen modern personeelsbeleid balans werk

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile HCMS N.V. Human Capital Management Solutions HCMS N.V. Company Profile 1 Inhoud Inhoud HCMS N.V. 3 Dienstverlening De Oplossing 4 360 HR Consulz 5 E4K Education For Knowledge 6 Referenties 7 2 HCMS N.V.

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2015

Sociaal Jaarverslag 2015 Sociaal Jaarverslag 2015 People Planet Profit e Securitas in het kort Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations

Lean Management. BiZZdesign www.bizzdesign.com. Building Strong Organizations Lean Management BiZZdesign www.bizzdesign.com Building Strong Organizations BiZZdesign begeleidt ons zeer goed bij de optimalisatie van onze werkprocessen en de organisatiebrede aanpak. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij

Van Singapore tot Schiedam. Breng uw vestigingen dichtbij Van Singapore tot Schiedam Breng uw vestigingen dichtbij Wat is het systeem weer traag! Hoort u dat ook wel eens binnen uw organisatie? Niet gek. Uw organisatie groeit, meer vestigingen, meer mensen, meer

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Gezocht: Horizonverbreders m/v

Gezocht: Horizonverbreders m/v Gezocht: Horizonverbreders m/v INNOVATE YOURSELF@ ihcjobs.nl met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga, Manager Engineering Hopper & Cutter Equipment bij IHC Parts & Services:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Gezocht: Horizonverbreders m/v

Gezocht: Horizonverbreders m/v Gezocht: Horizonverbreders m/v The technology innovator. Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Innovate yourself@ the technology innovator Lars Huizinga, Manager Engineering Hopper

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk

Brochure. Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag. Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Brochure Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag Basiskennis opdoen voor de HR-praktijk Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus medewerker personeelszaken in 1 dag 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service.

Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Maastricht University; van complexe en tijdrovende administratieve procedures naar hoogwaardige dienstverlening met behoud van persoonlijke service. Implementatie van VisaCare, een expertsysteem dat voldoet

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie