Grenzen verleggen. Sociaal Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grenzen verleggen. Sociaal Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Grenzen verleggen Sociaal Jaarverslag 2011

2 Voorwoord Voorwoord Het jaar 2011 kenmerkte zich door goede financiële resultaten, voldoende werk en op zich goede vooruitzichten. In een roerige wereld heeft IHC Merwede haar zaken op orde. Natuurlijk valt er veel te verbeteren maar daarop wordt ook geanticipeerd in de vorm van nieuw beleid. De grote lijnen zijn misschien positief, maar op sommige plaatsen is de werkelijkheid wat anders. Daar reageren we op met mobiliteit en flexibiliteit. Door goed vooruit te kijken en op signalen te reageren, kunnen we vroegtijdig schakelen. En dat doen we dan ook. Inhoud Voorwoord... 3 Sociaal beleid... 6 Jaarverslag OR Medewerkers in cijfers Het afgelopen jaar is een nieuw administratief systeem geselecteerd en geïmplementeerd om de HR processen en systemen te moderniseren, namelijk ADP Workforce. Hiervoor zijn alle administratieve processen geïnventariseerd en geüniformeerd. Het resultaat is dat alle HR administratie en processen nu op vergelijkbare wijze worden toegepast en uitgevoerd. ADP Workforce is sinds het eerste kwartaal van 2012 operationeel. In 2011 was er ook vanuit HR veel aandacht voor het proces om nieuwe aandeelhouders bij de organisatie te betrekken. De HR organisatie, systemen en processen zijn tegen het licht gehouden om te laten zien dat we onze zaakjes goed op orde hebben. Dit blijkt het geval. Uiteindelijk gaan we door met de huidige aandeelhouders, maar dit proces was wel nuttig om inzicht te krijgen in waar we staan. Een blijvende zorg is de ontwikkeling in technisch onderwijs in relatie tot de gestage uitstroom van medewerkers die met (vroeg) pensioen gaan. De pensioenleeftijd zal de komende jaren stijgen waardoor we langer zullen moeten werken. Duurzame inzetbaarheid is daarmee een belangrijk thema geworden. Om langer te kunnen werken, zullen we vroegtijdig aan een goede lichamelijke en geestelijke conditie moeten werken. IHC Merwede faciliteert dit waar zij kan met gezondheidsmanagement. Het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd om ons gezondheidsmanagement in de volle breedte te positioneren. Stap voor stap wordt binnen elke unit een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden en daar waar dat noodzakelijk is, wordt er opvolging aan gegeven, zowel op individueel als op groepsniveau. Door goede samenwerking tussen bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en de gezondheidsmanager wordt op een constructieve manier bijgedragen aan professionele begeleiding van onze medewerkers. Wij blijven veel aandacht besteden aan opleidingen op alle niveaus en daarin investeren. Vorig jaar is het nieuwe Technisch Opleidings- Centrum in Kinderdijk geopend door de heer Wientjes, voorzitter VNO NCW. Enkele maanden later opende Arjan Klijnsoon het nieuwe Technisch OpleidingsCentrum in Krimpen aan den IJssel in aanwezigheid van ouders en leerlingen. In de tweede helft van 2012 gaat een nieuw MBO+ programma van start als vervolg op de M(ultiskill) en de R(egelende) trainingen. Ook de Management School en de talentenprogramma s zijn goed bezocht en worden door de medewerkers goed gewaardeerd. Daarnaast dragen de trainee programma s, werkstudenten en Jong IHC Merwede bij aan de ontwikkeling van jong talent en het opbouwen van goede interne netwerken. Na de zomer van 2011 werd duidelijk dat het verloop van de orderintake tot een lagere bezetting in het eerste half jaar van 2012 zou leiden. De afdeling HR ging vroegtijdig om de tafel met de voor productie en engineering verantwoordelijken om in te spelen op deze ontwikkelingen. Door op tijd te schakelen en vooral door goed samen te werken en te communiceren, kunnen we met mobiliteit en flexibiliteit iedereen aan het werk houden over de verschillende locaties. Internationale ontwikkelingen gaan erg snel en maken binnen IHC Merwede een belangrijk onderdeel uit van de strategie. Al enkele jaren was internationalisatie veelvuldig onderwerp van gesprek, maar 2011 was het jaar van internationaal organiseren en doen. Ook binnen de afdeling HR is de basis gelegd om de internationalisatie van IHC Merwede uniform en op de juiste wijze te realiseren. Internationaal werken betekent ook dat veel van onze medewerkers reizen. Samen met de reiscoördinatoren en het HR Service Center is het internationale veiligheidsbeleid consequent toegepast en hebben veel internationaal reizende medewerkers medische keuringen ondergaan. In een soms onrustige en niet altijd veilige wereld bewijzen de Travel Policy en onze samenwerking met International SOS hun dienst. Door het reizen goed in kaart te brengen en te organiseren is tevens een kostenbewustzijn ontstaan. Als mondiale speler wordt ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid voor IHC Merwede steeds belangrijker. Bij dit jaarverslag treft u dit jaar voor het eerst ook het jaarverslag MVO aan. Een verslag waaruit blijkt dat het HR beleid hierin een belangrijke rol vertegenwoordigt. Dit waren de sociale hoogtepunten van het afgelopen jaar waarin wij op veel verschillende manieren onze grenzen hebben verlegd. Verder in dit verslag kunt u in meer detail lezen over de ontwikkelingen in ons bedrijf. En een heel aantal van onze collega s vertellen over hun ervaringen. Ik wens u veel leesplezier. Bert van der Sluis Directeur HR 2 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

3 IHC Hytech bouwt onder meer duikequipment voor de offshoremarkt. Dit team werkt aan de bouw van complete decompressieunits, inclusief duikcontrolesystemen en zuurstofapparatuur. De units zullen aan boord van een offshoreschip worden geïnstalleerd. Geïntegreerde schepen voor de wereldmarkt Raamsdonksveer donderdag, uur 4 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

4 Sociaal beleid IHC Merwede transformeert snel van een Nederlands bedrijf met buitenlandse vestigingen naar een multinational met het hoofdkantoor in Nederland Van onze vier strategische speerpunten - groei, innovatie, samenwerking en internationalisatie - heeft in het afgelopen verslagjaar 2011 het zwaartepunt gelegen op de laatste: internationalisatie. IHC Merwede is de afgelopen tijd veel internationaler geworden, op allerlei aspecten. We bouwen onze schepen en equipment in steeds meer landen. Ons personeelsbestand bevat steeds meer verschillende nationaliteiten. Onze mensen werken op een groeiend aantal buitenlandse locaties en reizen daarvoor in toenemende mate de wereld over. We hebben diverse permanente vestigingen in nieuwe landen geopend. Met andere woorden, we hebben in 2011 op vele manieren onze grenzen verlegd. Internationaal bouwen Onze klanten verlangen van ons dat onze producten van hoge kwaliteit zijn, maar in toenemende mate ook dat wij bouwen voor een zo scherp mogelijke prijs. Jaren terug zijn we daarom al begonnen met het inkopen van materialen en onderdelen uit lagelonenlanden, zoals Servië, Kroatie, Polen, Roemenië en China. Geleidelijk kregen we meer ervaring met het inkopen en produceren buiten Nederland en konden we ook de wat grotere onderdelen volgens onze specificaties bij buitenlandse onderaannemers en toeleveranciers laten maken. Denk dan aan zaken als pomphuizen, schroeven en buizen. Om deze mogelijkheden maximaal te benutten hebben we in 2011 grote stappen gezet om onze inkooporganisatie te professionaliseren en internationaliseren. Op diverse plekken zetten we lokale inkooporganisaties op. Door supply chain management voor de hele IHC Merwede groep integraal aan te pakken, kunnen we grote inkoopvoordelen realiseren. Maar niet alleen een groeiend deel van onze onderdelen wordt tegenwoordig buiten Nederland gefabriceerd. Sinds kort zijn we in staat om hele schepen onder eigen vlag te bouwen op buitenlandse werven. In veel van deze werven opereren we samen met een lokale partner. Op die manier bouwden we in het afgelopen jaar vier splijtbakken, een grote hopperzuiger en een zelfvarende cutterzuiger in China en een grote Beaver in India. Deze trend zal zich zeker voortzetten. We hebben inmiddels getekende contracten om schepen te bouwen in Brazilië, Bangladesh en samen met een joint venture partner in de USA. Voor het bouwen van al deze schepen is heel wat engineeringcapaciteit nodig. Capaciteit die in Nederland niet makkelijk te vinden is. Daarom hebben we ook eigen ingenieurs werken in Kroatië en Slowakije en zet IHC Merwede momenteel samen met IV Consult uit Papendrecht een ontwerp- en ingenieursbureau op in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Dit betekent echter niet dat we in Nederland stilzitten. In 2011 is weliswaar de hellingbezetting op onze Nederlandse werven iets teruggelopen, maar we hebben nog voldoende opdrachten in handen om onze drie grote werven in Sliedrecht, Kinderdijk en Krimpen aan den IJssel aan het werk te houden. En wat belangrijker is: een deel van de opdrachten van deze werven hadden we niet gekregen als we niet ook in het buitenland konden bouwen. Zo houden onze buitenlandse activiteiten ook in Nederland heel wat mensen aan het werk. Het beleid is dat we de minder complexe en vervolgopdrachten voor zusterschepen in het buitenland bouwen en de meer complexe schepen in Nederland blijven bouwen. Recent tekende IHC Merwede nieuwe opdrachten voor de bouw van drie nieuwe geïntegreerde pijpenleggers, gecompliceerde offshoreschepen waarmee we ook voor onze Nederlandse werven voorlopig weer voldoende werk hebben. Organisatieontwikkelingen In lijn met onze ambities transformeert IHC Merwede momenteel snel van een Nederlands bedrijf met vestigingen in het buitenland naar een multinational waarvan het hoofdkantoor in Nederland staat. Dit heeft grote consequenties voor de inrichting van de organisatie. Zo zijn in 2010 de commerciële activiteiten ondergebracht in de nieuwe PMC structuur en worden deze productgroepen bediend door centraal georganiseerde Shared Resources (Productie en Techniek). Daarnaast brengen we in de komende tijd ook al onze ondersteunende diensten centraal onder in Shared Service Centers. Het gaat dan onder meer om HR, ICT, Finance en administratie, Juridische zaken en Corporate Communicatie. Voor een deel is deze beweging al gaande. Een goed voorbeeld is de centralisatie en verdere uitbreiding van de diensten van het HR Service Center. De gedachte hierachter is optimalisatie, niet bemoeizucht. Het beter gebruik maken van de kennis die aanwezig is in de hele organisatie. Jan Willem Bos, directeur Supply Chain Management, IHC Offshore & Marine Het leuke van het programma is dat je de hele groep in beweging ziet komen Professioneler worden voor inkoop en logistiek Voor Supply Chain Management is in 2011 een IHC-breed programma opgezet, gericht op internationalisatie en het professioneler maken van alle processen rond inkoop en logistiek. Daardoor groeien we als Shared Resource. De activiteiten rond inkoop vinden nu meer gecoördineerd plaats. We benaderen per categorie leveranciers op één manier en vergroten daarmee onze slagkracht. In Shanghai gaan twee inkopers nu voor ons in die regio inkopen. Samen optrekken betekent meer tijd steken in afstemming en werken volgens bepaalde regels. Zolang het effect groter is dan de inspanning is dat prima. Arie Vergunst, concern controller, Finance & Control De diverse salarisadministraties zijn we aan het omvormen tot één uniforme salarisadministratie Transparanter in financiële gegevens In 2011 besloot Finance SAP BPC te implementeren, een applicatie waarmee we de financiële gegevens van alle bedrijfsonderdelen uniform en als één geheel naar buiten kunnen brengen. Dat helpt ons een goed beeld te geven van het financiële reilen en zeilen van ons concern. Uniformering maakt informatie transparanter. Daardoor zien geldverstrekkers ons als minder risicovol, en dat betekent lagere rentekosten. Uniformering brengt overigens ook specialisatie en efficiency met zich mee. Boris Rebić, general manager R-Projects in Croatia Internationalization will contribute to the continued growth and strengthening of the group Part of the group We have been part of the IHC Merwede group since the end of 2008 but our cooperation goes way back to Ever since that time we developed very good communications and a mutual understanding. As a result, we really feel that we are an integrated part of the group. Of course, the process of integration requires continuous work from both sides. We are kept informed about all developments going on at IHC Merwede. On our part, we do our best to incorporate and implement IHC Merwede working standards into our organization. For that, we have daily communications with our colleagues in The Netherlands. And the best part of the deal is that we are still free to define our company strategy in order to achieve the best possible results. Arwin Visser, manager infrastructuur, ICT Bundelen van kennis en capaciteit geeft een extra dimensie aan ICT Complexiteit rond ICT flink aangepakt De internationalisering en diverse overnames resulteerden in een complexe ICT-infrastructuur. In 2011 begonnen we die complexiteit weg te nemen. Zo migreerden we van negen naar één netwerkdomein en van twaalf naar één mailomgeving. Bovendien ontwikkelden we een uniforme werkplek, waardoor je zelfs in het buitenland op het IHC-netwerk kunt inloggen. Daarnaast werkt iedereen nu volgens interne beheerprocessen, die vooraf goed zijn doordacht. Dankzij bundeling van krachten kunnen we nu effectiever gebruik maken van kennis en capaciteit. Ook om de support in andere tijdzones te verbeteren. Jan Willem Bos Boris Rebić Arie Vergunst Arwin Visser 6 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

5 Investeren in onze mensen Denis Welch, regional director Asia Gijs Busser, area manager Zuidoost Azië Denis Welch Gijs Busser IHC Merwede is maturing as a global player, our kindergarten days are over, now we are seriously in the game Becoming a global player IHC Merwede has always been a company that operated internationally, but with firm roots in The Netherlands. Today, it is becoming a truly multinational company. We are building a solid presence in Asia and in other regions. And we are here to stay. If you are committed to expanding internationally, as we are, you do need to be a global player. Also, you need to get go a little in your homeland. By establishing new regional head offices IHC Merwede is doing all the right things to make its globalization strategy a success. And I am very proud to be a part of it! Het is een verrijking om een andere cultuur en mentaliteit mee te maken In de regio aanwezig zijn Tot de zomer van 2011 was ik vier jaar lang general manager van RIO Singapore. De uitdagende opdracht om er een degelijk kantoor van te maken, is gelukt. De mentaliteit van de Aziaten is fascinerend. The only way is up! Hard werken straalt van alles en iedereen af. Wil je internationaliseren, dan is het belangrijk om er fysiek aanwezig te zijn. Je laat een stuk commitment aan de regio zien. Voor mij betekende het veel ervaringen opdoen. Ook voor mijn echtgenote en twee jonge kinderen was het één groot avontuur. We zijn hierdoor een zeer hecht gezin geworden. Terwijl we de ondersteunende diensten samenbrengen, zijn er ook activiteiten waarvoor we de verantwoordelijkheden juist decentraal, bij de bedrijfsonderdelen binnen en buiten Nederland willen neerleggen. Een echte multinational houdt niet alle verantwoordelijkheden, besluitvorming en bevoegdheden in het thuisland. Dus ook hier gaan we onze grenzen verleggen en gaan we die landen waar veel activiteiten plaatsvinden lokaal aansturen met lokaal management. Er komen regionale hoofdkantoren in China, Singapore, Brazilië en de USA, van waaruit alle activiteiten in die regio s gecoördineerd worden. Ook de RIO s komen onder deze regionale hoofdkantoren te vallen. Het is de bedoeling dat lokale IHC Merwede medewerkers door lokaal management aangestuurd worden. Voor ons regionaal hoofdkantoor in Singapore is in 2011 een regionale manager aangetrokken. Met deze ontwikkeling verankeren we IHC Merwede goed in de voor ons belangrijke geografische regio s zodat we voor onze klanten daar een blijvende partner kunnen zijn. Jeroen Breedveld Jan Albert Westerbeek Jeroen Breedveld, HR manager Productie, IHC Dredging We helpen mensen over hun koudwatervrees heen Mensen mobieler maken Het speelt al even maar overcapaciteit is nu toch echt een feit. Door mobiliteit en flexibiliteit zorgen we ervoor dat medewerkers aan boord kunnen blijven. Inleen Derden heeft inzichtelijk gemaakt waar de vraag en het aanbod precies zitten. Deze overzichtslijsten worden wekelijks rondgestuurd aan de hoofden Productie. Het idee is dat men eerst kijkt of er eigen mensen op de bank zitten voordat men inleenkrachten inhuurt. Dat lijkt logisch maar voor veel mensen is het niet zo simpel om ineens ergens anders ingezet te worden. Het blijkt vaak koudwatervrees. Het is geweldig om te zien dat mensen die zich daar overheen zetten het ook elders naar hun zin hebben. Jan Albert Westerbeek, clusterdirecteur, IHC Hydrohammer Al een aantal jaar werkt IHC Merwede bewust aan de verjonging van haar management Kwaliteit belangrijker dan senioriteit In 2007 maakte ik de overstap naar een leidinggevende positie bij IHC Hydrohammer. Hoe? Gewoon door erom te vragen. Daarna was de stap naar directeur minder groot. Er wordt wel goed gekeken of je over de juiste kwaliteiten beschikt. Voorheen moest je een heel pad lopen voordat je in aanmerking kwam, dat pad is nu een stuk korter. Dat komt ook door de enorme groei die IHC Merwede doormaakt. Ik ben er blij mee, ik bouw graag aan een goed team. Op dit moment werken al zo n 400 medewerkers van IHC Merwede bij vestigingen buiten Nederland en dat aantal groeit snel. We krijgen ook steeds meer managers die niet in Nederland wonen en werken en een andere nationaliteit hebben. Het werken met een grote variëteit aan nationaliteiten is iets waar we bij IHC Merwede aan moeten wennen. Met al die lokale mensen moeten we leren werken. En dan gaat het niet alleen om het overbruggen van cultuurverschillen. We moeten ons ook verdiepen in de lokale arbeidsomstandigheden, belastingwetgeving, arbeidsrecht, vakbonden enzovoort. Daarom komen er op de lokale hoofdkantoren lokale HR mensen die de omgeving goed kennen en verstand hebben van lokale omstandigheden zodat we de juiste mensen kunnen vinden en behouden. Volgens lokale wet- en regelgeving werken, hoort bij goed werkgeverschap. Mobiliteit en flexibiliteit In de afgelopen tijd is de mobiliteit van onze medewerkers in Nederland al veel toegenomen en deze trend zal zich zeker voortzetten. Nu zijn de meeste bewegingen van mensen nog tussen locaties in Nederland. Maar steeds meer mensen zullen ook in verschillende landen werkzaam zijn en meebewegen met het werk, daar waar hun kennis en vaardigheden het beste ingezet kunnen worden. Met het vervagen van de locatiegrenzen en zelfs landsgrenzen wordt ook het uitwisselen van kennis en ervaring beter mogelijk. Nieuwe generatie Een aantal jaren geleden was het personeelsbestand van IHC Merwede relatief oud. De gemiddelde leeftijd lag rond de 45 jaar. Met de sterke groei van het bedrijf in de jaren zijn er veel nieuwe mensen gekomen op alle niveaus. De leeftijdsopbouw was in het verleden niet altijd in evenwicht met de omgeving en de markt, maar dat is nu steeds meer het geval. We streven naar een evenwichtige opbouw van leeftijden. Dit betekent ook in toenemende mate jonge mensen op managementposities. Dat is goed, een nieuwe generatie brengt nieuwe ideeën en nieuwe impulsen met zich mee. Als we die niet tegenhouden en goed incorporeren dan kunnen we onze naam The technology innovator blijvend waarmaken. 8 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

6 Iedereen aan boord houden Dustin van Horik, hoofd marketing, IHC Lagersmit Henk van den Berg, leerling machinaal verspaner, IHC Technisch OpleidingsCentrum Kennismanagement IHC Merwede is de The technology innovator, het bedrijf staat bol van de technologische en marktkennis op onze werkgebieden. Met de geografische spreiding van onze activiteiten en mensen wordt het steeds belangrijker ervoor te zorgen dat onze kennis geborgd blijft in het bedrijf. Niet alleen om de kennis binnen ons bedrijf te houden, maar meer nog om ervoor te zorgen dat iedereen in zijn werk optimaal van de aanwezige kennis gebruik kan maken. Om kennisuitwisseling te bevorderen is IHC Merwede in 2010 gestart met het organiseren van bijeenkomsten als innovatiemiddagen en themabijeenkomsten. Tijdens deze middagen kunnen collega s van verschillende werven die zich met dezelfde materie bezighouden, van elkaar leren en met vernieuwing bezig zijn. In 2011 hebben in totaal zes goed bezochte themabijeenkomsten plaatsgevonden met als onderwerpen SOLAS (2x), lassen (2x), hydrodynamica en hydrauliek waar totaal 280 deelnemers aan meededen. De deelnemers waren enthousiast over de opzet. Sommige themabijeenkomsten kregen nog een vervolg. Zo is na de bijeenkomst over lassen een verdieping in materiaalkunde georganiseerd. Het thema conserveren heeft zelfs geleid tot een op maat gemaakte training over het thema Inspecteren en metaal conserveren. Ook op het gebied van werkprocessen zien we steeds meer uitwisseling van kennis tussen de werven. Neem bijvoorbeeld het Lean Production project, of Veilig werken met de 5 S-en (scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren). Dit project loopt bij verschillende bedrijfsonderdelen. Zo leren we van elkaar. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Ons bedrijf staat middenin de samenleving en wij streven er dan ook naar om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn. Onze MVO strategie steunt op drie pijlers: Duurzaam ondernemerschap Sociale verantwoordelijkheid Aandacht en zorg voor het milieu Onze sociale verantwoordelijkheid betreft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van IHC Merwede. Binnen de eigen business units en productielocaties maar ook bij toeleveranciers, onderaannemers en buitenlandse werven waarmee we samenwerken. IHC Merwede neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid en gezondheid, ketenverantwoordelijkheid en maatschappelijke ontwikkelingen. Tot slot neemt IHC Merwede haar verantwoordelijkheid voor het reduceren van de milieubelasting van de geleverde producten en diensten en hiervoor gebruikte productieprocessen. Uitbreiding HR Services IHC Merwede wil graag een goede werkgever zijn, waar het werk leuk en interessant is, waar je je talenten kunt ontwikkelen en waar men op je gezondheid en veiligheid let. Een belangrijke speler hierin is het HR Service Center. Het HR Service Center bestaat al sinds Maar waar dit service center eerder divisies en business units alleen ondersteunde met de primaire personeelszaken als salarisadministratie, pensioenadvies, inleen van derden en arbeidsmarktcommunicatie is het pakket in 2011 flink uitgebreid. Ook alle opleidingen, gezondheidsmanagement, internationaal veiligheidsbeleid en interne communicatie zijn services die tegenwoordig onder het HR Service Center in Kinderdijk vallen. Daarnaast heeft het HR Service Center het voortouw in de vervanging van de drie huidige HR systemen door een compleet nieuw programma: ADP Workforce. Al deze services helpen IHC Merwede als groep om haar ambities te realiseren. Arbeidsmarkt en werving IHC Merwede is de afgelopen tijd sterk gegroeid en de verwachting is dat we nog verder zullen groeien. Er is veel werk en het aanbod op de arbeidsmarkt is krap. Zeker in de huidige tijd waarin er steeds minder jongeren kiezen voor een technisch beroep en op korte termijn een hele generatie oudere werknemers uitstroomt, is dit voor veel werkgevers een belangrijk speerpunt. Om de werving van nieuwe medewerkers te ondersteunen heeft IHC Merwede de afgelopen jaren de campagne Groter dan bij ons kun je niet worden en de website ingezet. Dit heeft ons veel goede nieuwe medewerkers opgeleverd. Om te onderzoeken hoe IHC Merwede bekend staat in de arbeidsmarkt is in 2011 een werkgeversimago-onderzoek uitgevoerd. Daar kwam uit dat ons bedrijf toch nog weinig bekendheid geniet en zich niet echt onderscheidt van haar concurrenten scheepsbouwers. Bij diegenen die IHC Merwede wel kennen staan we bekend als een internationaal, innovatief en uitdagend bedrijf. In 2011 is een nieuwe wervingscampagne opgezet met de titel Innovate IHC Merwede. De campagne is in april 2012 van start gegaan. Ik denk graag na over strategie maar ben ook niet bang om mijn handen uit de mouwen te steken Jonge mensen met frisse ideeën Na mijn afstuderen in 2008 ben ik als trainee Marketing terechtgekomen bij IHC Lagersmit. Ik maakte er mijn eerste echte marketingplannen. Na een uitstapje van 6 maanden naar IHC Parts & Services mocht ik bij IHC Lagersmit de marketingafdeling opzetten en toetreden tot het Management Team. Een geweldige uitdaging, ik ben graag bezig met het bouwen van nieuwe zaken. Het ondernemen zit mij in het bloed, daarom zit ik nu ook zo op mijn plek. Mijn eigen snelle groei past goed bij die van IHC Merwede en IHC Lagersmit. Mijn indruk is dat het huidige management begrijpt dat jonge mensen met goede ideeën en frisse inzichten kunnen komen en dat de groep daar baat bij heeft. Pieter de Jong, project engineer R&D, IHC Hydrohammer Uit de evaluatie bleek dat de themabijeenkomst hoog werd gewaardeerd Enorme belangstelling voor hydrauliek Wil jij iets over hydrauliek vertellen? Het verzoek van de concernmanager Opleidingen was voor IHC Hydrohammer een mooie gelegenheid om expertise te delen. Maar welke kennis deel je? De presentatie moest voor veel collega s interessant blijven, dus niet te specifiek worden. Het samenstellen kostte mij twee dagen. Ook draaide ik eerst proef bij het MTI. Handig, want zo kreeg ik nog praktische tips om beter te kunnen presenteren. De opkomst was boven verwachting; er kwamen tachtig collega s. Voor de resterende geïnteresseerden vindt in juni 2012 een tweede sessie plaats. De opleiding bij het TOC is een mooie opstap om in het bedrijf verder te komen Graag verder groeien Sinds september 2011 volg ik de tweejarige opleiding tot machinaal verspaner. Daarvoor zit ik tien uur per week in de klas en heb ik dertig uur praktijk. Wat ik leer, pas ik direct toe in de machinehal, onder begeleiding van leermeester Lauw Vos. De combinatie leren en werken bevalt mij prima. Ook dat de opleiding bij het TOC zeer praktijkgericht is. Hierna groei ik graag verder. Het liefst ga ik als bankwerker bij IHC Hydrohammer aan de slag. Daarna wil ik graag buitenmonteur worden. Het lijkt mij fantastisch om waar ook ter wereld hydraulische hamers te monteren. Jan Miedema, projectleider Lean, IHC Dredgers Straks noemen we het geen Lean, maar is het een deel van ons dagelijks werk Lean is als een ontdekkingreis Een klant betaalt voor het bouwen van een schip, niet voor verliesuren bij het zoeken naar materiaal of gereedschap. Met Lean willen wij de ingeslopen verspilling in het werk er weer uithalen. Het project startte bij ons eind Als projectleider is het leuk om te stimuleren en te sturen. Nog leuker is te zien hoe enthousiast collega s aan de slag gaan met verbeteringen. Een belangrijk deel van de voorbereiding was het zoeken naar de meest geschikte consultancy partij. Die moet onze visie delen: verbeteringen doorvoeren lukt het beste bottom-up. Aangedragen door de medewerkers zelf. Dustin van Horik Henk van Berg Pieter de Jong Jan Miedema Duurzaam ondernemerschap gaat over de verantwoordelijkheid van IHC Merwede om nu en in de toekomst een financieel gezond en winstgevend bedrijf te zijn. Onze korte termijn doelstellingen zijn in balans met de lange termijn strategie over onderwerpen die van maatschappelijk belang zijn. 10 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

7 We werken veilig en gezond Martine Holtkamp Martine Holtkamp, coördinator MVO, MTI Holland MVO, omdat het loont, omdat het moet, omdat het hoort Rutger Ebskamp, trainee, IHC Dredgers Dankzij de hoge mate van zelfstandigheid kun je op je eigen manier het bedrijf ontdekken Opleidingen Hebben mensen gekozen voor een (loop)baan bij IHC Merwede dan doen wij er alles aan om hen bij te scholen en op te leiden zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Bij IHC Merwede noemen we dat Talent Management. Want het gaat ons erom dat alle mensen talenten hebben en kunnen ontwikkelen op allerlei gebied. Wij zien onze mensen graag allemaal groeien en hun grenzen verleggen. Rutger Ebskamp Mike Lie-a-Lien Johan van Vuuren We staan middenin de samenleving Duurzaamheid is een thema dat al langer speelt. We hebben het nu uitgebreid naar een bredere context: het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Net als op andere terreinen hebben we ook hierin de ambitie om een niveau te bereiken dat hoger ligt dan gemiddeld in onze branche. De strategie is bepaald en de wil om door te gaan is er. In veel bedrijfsonderdelen lopen al projecten, die komen onder één MVO paraplu. Dit gaat ons zeker veel opleveren. Mike Lie-a-Lien, gezondheidscoördinator, HR Service Center Mensen hebben hun gezondheid voor een groot deel in eigen hand Hoe gezond zijn we eigenlijk? Er gebeurt op het gebied van gezondheidsmanagement heel veel, maar hoe maak je die inspanningen zichtbaar? We hebben gekozen voor certificering door het ihmq omdat zij kijken naar de mensen. Wat doet het bedrijf om hen te helpen met bijvoorbeeld afvallen, werken aan de conditie en stoppen met roken? Zo n Model of Good Practice certificaat is een goede stok achter de deur om vol te houden en scherp te blijven. Ik zie mensen door alle lagen van de organisatie heen hun levensstijl veranderen en daar ben ik trots op! Zelf het traject kiezen dat past bij mijn ambitie Als trainee krijg ik de unieke kans om gedurende twee jaar kennis te maken met IHC Merwede. De eerste opdracht van vier projecten is zo goed als afgerond. Bij IHC Dredgers ben ik onderdeel van het Business Intelligence Team. Hier stelde ik een database voor onze verkoopinformatie in gebruik. Je kunt er meer en betere analyses van de markt mee maken. De volgende opdrachten moet ik zelf regelen. Je kunt daardoor je eigen koers bepalen. De commerciële kant past mij prima. IHC Merwede biedt daarnaast een trainingsprogramma aan, waaronder recent een communicatietraining. Johan van Vuuren, directeur Productie, IHC Offshore & Marine Talentenprogramma klinkt als alleen voor jonge mensen, maar iedereen kan in zichzelf investeren Werken aan jezelf Ik was wel een beetje verbaasd toen ik gevraagd werd voor het Talentenprogramma, ik was niet de jongste en zat op mijn plek. Ik hoefde niet echt hogerop. Toen mij werd uitgelegd dat het programma bedoeld is om je persoonlijk te ontwikkelen en een investering is in jezelf was ik overtuigd. In driedaagse sessies werk je in de groep bijna een jaar lang aan je eigen leerdoelen. Daarnaast werk je met collega cursisten een opdracht van de directie uit en deze presenteer je bij de afronding van het programma. Dit alles naast je gewone werk. Je leert je sterke en zwakke punten zo echt kennen. Het was een pittige en inspannende tijd maar absoluut de moeite waard. Om een en ander te coördineren zijn alle opleidingen in 2011 ondergebracht bij een nieuwe concernmanager Opleidingen. Deze heeft tot taak om de professionaliteit van de diverse opleidingen te vergroten. IHC Merwede heeft een aantal verschillende opleidingsprogramma s op alle niveaus. Technisch OpleidingsCentrum In Kinderdijk, Krimpen aan den IJssel en Hardinxveld-Giessendam leidt IHC Merwede haar eigen mensen op in TOC s. Jongeren rond de 16 jaar komen hier over het algemeen van het vmbo. Ze hebben gekozen voor de vakrichting metaaltechniek. Ze leren bij ons alle vaardigheden die nodig zijn om als scheepsmetaalbewerker, lasser en machinaal verspaner aan het werk te gaan. Docenten van ROC s uit de omgeving geven theorielessen en de studenten doen praktijkervaring op in de leerschool. In 2011 waren er totaal 35 leerlingen waarvan er 26 met een diploma op mbo niveau op zak bij ons in vaste dienst kwamen. Trainees en werkstudenten Werkstudenten zijn studenten die een à twee dagen per week naast hun studie op mbo/hbo/wo niveau, met hun vakgebied bezig willen zijn. Momenteel hebben we ruim 25 werkstudenten binnen IHC Merwede. Sinds de start van het traineeprogramma in 2007 hebben al dertien trainees inmiddels een vaste functie verworven binnen IHC Merwede. Jaarlijks doorlopen vier trainees een vastomlijnd tweejarig traject. Management School Voor alle medewerkers die werken op hbo/wo niveau is een groot aantal gerichte trainingen en cursussen beschikbaar, verdeeld over zes leergangen: Projectmanagement, Finance, Supply Chain Management, HR, Marketing & Sales en Strategievorming. In 2011 volgden circa 360 medewerkers een training van de Management School. Talentenprogramma Jaarlijks start een groep van 18 getalenteerde medewerkers met een intensief programma dat hen klaarstoomt voor een verantwoordelijke functie bij IHC Merwede. Het Talentenprogramma is een hbo/wo programma voor medewerkers die een (groot) aantal jaren in dienst zijn en die op (bijna) managementniveau werkzaam zijn. In 2011 is de derde groep van start gegaan. Het programma wordt samengesteld in samenwerking met de Twente School of Management. Gezondheidsmanagement IHC Merwede hecht waarde aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers en investeert dan ook flink in arbodiensten, een sociaal medisch team, preventief medisch onderzoek (PMO) en het faciliteren van beweging- en sportactiviteiten. In 2011 heeft ruim de helft van de hiervoor uitgenodigde medewerkers bij de bedrijfsarts deelgenomen aan een preventief medisch onderzoek. Hiermee is onderzocht of zij tot een ongezonde risicogroep behoren. Sinds 2010 begeleidt een speciaal daarvoor beschikbare gezondheidsmanager medewerkers met een gezondheidsrisico naar een gezondere levensstijl. Op vele locaties worden sinds afgelopen jaar diverse sportactiviteiten aangeboden. In Kinderdijk is een fitnessruimte ingericht. Medewerkers kunnen samen met collega s meedoen met hardlooptraining, bedrijfshockey, een roeiteam, een volleybaltoernooi, zumbalessen en een mountainbike clinic. Afgelopen zomer deden ruim 300 medewerkers in 30 teams mee aan het IHC Merwede voetbaltoernooi. In juni fietsten zo n tachtig collega s bijna euro bij elkaar voor kankeronderzoek tijdens een spinning marathon. IHC Merwede is zo hard op weg een gezond bedrijf te worden. Om dit nog duidelijker te maken willen wij in 2012 de officiële certificering halen van het International Institute for Health Management and Quality (ihmq), het zogenoemde Model of Good Practice. ihmq kijkt naar wat het bedrijf eraan doet om haar medewerkers te bewegen tot een gezonde levensstijl maar ook hoe zij dat doet. Het doel is het verkrijgen van duurzaam gezonde en fitte medewerkers. Onderdelen van de certificering zijn ook het rookbeleid en de in de bedrijfskantine aangeboden voeding. Veiligheidsbeleid IHC Merwede draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van al haar werknemers, waar deze ook werken. In Nederland zijn werkgevers verplicht een arbobeleid te voeren, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit is ook deels vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In de stuurgroep VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) wordt het arbobeleid binnen IHC Merwede vormgegeven. De veiligheidsregels die voor onze Nederlandse vestigingen gelden zijn ook van toepassing op onze onderaannemers en inleenkrachten die daar actief zijn. Een groot deel van deze regels geldt ook voor de buitenlandse vestigingen. Denk aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen of het houden van toolbox meetings. De Week van de Veiligheid in juni was gericht op jongeren met extra aandacht voor veiligheidsproeven met helm en brandvertragende overalls. Als concreet resultaat van de week is in 2011 een introductiefilm voor nieuwe medewerkers gemaakt. Deze zal vanaf 2012 worden getoond aan iedere nieuwe medewerker die in de productie aan de slag gaat. 12 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

8 We spreken dezelfde taal Henrik Diderich, coördinator Veiligheidsbeleid, HR Service Center Gerald van Helden, veiligheidskundige, IHC Dredging Met de snelle internationalisatie van het bedrijf groeit ook het aantal medewerkers dat voor het werk dienstreizen maakt. De veiligheid en gezondheid van deze medewerkers wordt gewaarborgd door onze Travel Policy. Deze zorgt ervoor dat onze medewerkers goed voorbereid op reis gaan, dat zij weten of en waar het veilig is en dat zij ondersteuning krijgen als er iets gebeurt wat hun veiligheid in gevaar brengt. IHC Merwede werkt hiervoor samen met reisorganisatie VCK die de (vlieg)reizen en het verblijf ter plaatse regelt en met de wereldwijd actieve organisatie International SOS, expert in medische ondersteuning en veiligheidsvraagstukken. Er zijn reiscoördinatoren aangesteld die ervoor zorgen dat alle voorbereidingen voor de reis goed geregeld zijn. Zij boeken de reis en het verblijf en zorgen voor de juiste reisdocumenten (tickets, visa). Ook geven zij via de Travel Guides en de Health & Safety Plans informatie over vaccinaties, antwoord op gezondheidsvragen en veiligheidsinstructies en adviezen. In 2011 maakten zo n 650 medewerkers samen totaal zo n kortere of langere dienstreizen vanuit Nederland. Interne communicatie Om met elkaar te kunnen samenwerken, is het van groot belang dat we met elkaar kunnen communiceren en dat we elkaar goed begrijpen. Door de internationalisatie is de Engelse taal bezig aan een stevige opmars in ons bedrijf. Op veel plaatsen is Engels de voertaal, veel van onze brochures en websites zijn al in het Engels. Het zal niet lang duren voordat alle interne communicatie in twee talen is. De twee belangrijkste interne communicatiemiddelen voor de hele IHC Merwede groep zijn ons intranet en ons personeelsblad Kompas. Beide zijn in 2011 aangepast aan het veranderende en meer internationale personeelsbestand van IHC Merwede. Om onze niet- Nederlandse medewerkers te informeren over de gang van zaken en zo te betrekken bij het wel en wee van IHC Merwede wordt Kompas sinds begin 2011 in twee talen gepubliceerd. Het Engelse magazine Compass is grotendeels gelijk aan de vertrouwde Kompas, met een paar verschillen. Alle buitenlandse vestigingen van IHC Merwede krijgen de Engelstalige Compass. Een groot deel van onze buitenlandse activiteiten speelt in China. Daarom heeft IHC Merwede het laatste nummer van Kompas in 2011 voor al onze medewerkers daar ook in de Chinese taal uitgebracht. Deze speciale uitgave van Kompas verscheen vlak voor het Chinese Nieuwjaar. Ook het intranet van IHC Merwede - Compass - heeft een metamorfose ondergaan. Veel informatie en de meeste afdelingen zijn hier nu te vinden op een gemakkelijke en toegankelijke manier. De homepage is vernieuwd. Intern nieuws en persberichten hebben een prominente plaats gekregen op de (tweetalige) homepage. Zo is iedereen wereldwijd gelijktijdig op de hoogte van het IHC Merwede nieuws. Bezoekersaantallen op deze webpagina s zijn sindsdien sterk gestegen, van voorheen enkele tientallen naar nu circa bezoekers per dag. Harmonisatie personeelsadministratie Ter ondersteuning van het HR beleid is een goed werkend en compleet HR systeem onontbeerlijk. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor de introductie van een nieuw HR systeem waarin echt alle HR processen worden ondergebracht. Denk aan de HR administratie, maar ook de salarisverwerking, HR rapportages, verlof & verzuim, werving & selectie, performance & competentiemanagement, beloning & arbeidsvoorwaarden, in- en uitstroom, interne overplaatsingen en uitzendingen. Door al deze informatie in één systeem onder te brengen, bereiken we nog een ander belangrijk doel: uniformering van de HR processen voor de hele IHC Merwede groep. Omdat het huidige HR systeem al deze mogelijkheden niet kon bieden, is in 2011 een zoektocht gestart naar een beter systeem. Na een uitgebreide selectieprocedure waarin maar liefst vijf aanbieders hun producten mochten presenteren, is de keuze gevallen op ADP Workforce. Dit HR Management Systeem kwam in zijn totaliteit op alle punten (prijs, functionaliteit, implementatie, demo en referenties) als beste uit de bus. Bovendien kunnen we met dit nieuwe systeem een aantal gewenste vernieuwingen doorvoeren, zoals ESS (Employee Self Service), MSS (Managers Self Service), digitaal personeelsdossier en digitale loonstrook. Vanaf augustus 2011 werkt een team van IHC Merwede en ADP samen aan de bouw van het nieuwe systeem dat in 2012 in fases in werking gaat. Alle gegevens uit Perman worden dan, na uitgebreide controle, automatisch overgezet in het nieuwe ADP Workforce. Daarnaast is het de bedoeling dat de HR processen van alle bedrijfsonderdelen zijn geüniformeerd. Het nieuwe HR management systeem ADP Workforce is begin 2012 ingevoerd bij alle divisies, hun bijbehorende business units en het hoofdkantoor. Wij hebben in korte tijd een reisen veiligheidsbeleid opgezet waar andere bedrijven jaloers op zijn Onze mensen kunnen veilig reizen Het afgelopen jaar hebben we veel zaken vastgelegd die de veiligheid van onze reizende collega s verhogen. Op basis van een aantal doelstellingen, geformuleerd door belanghebbenden, is een uniform en vooruitstrevend reis- en veiligheidsbeleid opgezet. Dit beleid sluit aan op de Policy Statement van de directie. Ik ben best trots op ons reisbeleid, onze mensen gaan tegenwoordig goed voorbereid op reis en dankzij het nieuwe track&trace systeem kunnen we -als dat nodig is- altijd nagaan waar iemand is of geweest is. Alle Nederlandse business units zijn hier al op aangesloten. Margriet Melles, adviseur interne communicatie, HR Service Center Interne communicatie wordt steeds belangrijker binnen onze internationaal groeiende organisatie Het verkeer op intranet is sterk toegenomen Ik ben halverwege 2011 begonnen in deze voor IHC Merwede nieuwe functie en direct van start gegaan met het opzetten van een plan van aanpak voor de metamorfose van Compass. Een nieuw jasje was hard nodig, want alleen het Telefoon- en Smoelenboek werd tot dan toe vaak geraadpleegd. Nu we de interne mededelingen en persberichten op de vernieuwde homepage plaatsen, zien we dat het intranetverkeer sterk is toegenomen. Een ontwikkeling waar ik natuurlijk blij mee ben. Maar we zijn er nog niet! Actuele informatie onder de overige tabbladen, alle pagina s in zowel het Nederlands als het Engels en verbeterde vindbaarheid staan nog op het wensenlijstje. Medewerkers bedachten zelf oplossing op het gebied van veilig en gezond werken Introductiefilm benadrukt veilig en gezond werken In juni vond de Week van de Veiligheid plaats. Het thema: Samen veilig werken, een gezonde ontwikkeling. Naast ervaren medewerkers stonden vooral jongeren centraal. Zo gingen we met een groep jongeren naar het Safety Center in Dordrecht waar we leerden hoe om te gaan met kleine blusmiddelen. Een werkgroep stelde een plan op voor de nieuwe introductiefilm rond veiligheid en gezondheid. Daarmee maken we nieuwkomers bewust van de risico s op onze scheepswerven. De directie verzorgde op de zeepkist de introductie van de themaweek. Het geeft aan dat zij veiligheid ook hoog in het scheepsvaandel heeft staan. Bart van Linder, HR divisiemanager, IHC Dredging Door het gebruik van Workforce en uniforme processen bij alle business units is een enorme stap gezet in de verdere professionalisering van Human Resources! Professionalisering HR functie Met de introductie van ADP Workforce maken we een grote professionaliseringsslag in onze HR en salarisadministratie. Onze HR medewerkers zijn binnenkort veel minder tijd kwijt aan het opzoeken van gegevens en het samenstellen van kengetallen en rapportages. Hierdoor kan HR verder professionaliseren en een betere service verlenen aan de klanten. De grootste uitdaging van het Workforce project is om de grote diversiteit aan HR informatie, processen, procedures en systemen in gebruik bij de verschillende business units zó te uniformeren dat het in één systeem gevat kan worden. Om dit te bewerkstelligen is het nodig om in alle lagen van de organisatie verbindingen te leggen en continu te communiceren over de positieve veranderingen. Een belangrijk bijeffect van dit project is dat de HR medewerkers en de medewerkers van de salarisadministratie van geheel IHC Merwede door de vele sessies en bijeenkomsten elkaar beter hebben leren kennen en een hecht team zijn geworden! Henrik Diderich Gerald van Helden Margriet Melles Bart van Linder 14 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

9 Servicemonteur van IHC Hytop op klus bij SBM Jack Upp Rigg in Stavanger, Noorwegen. Stavanger donderdag, uur Service en expertise op locatie 16 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

10 Jaarverslag OR 2011 Evenwichtige belangenbehartiging centraal Een breed scala aan onderwerpen passeerde in 2011 bij de Ondernemingsraad de revue. Bij de behandeling van deze onderwerpen stond de belangenbehartiging van de medewerkers van IHC Merwede centraal. Maar vanzelfsprekend heeft de OR ook oog gehad voor de belangen van IHC Merwede. De belangen waren in sommige gevallen tegengesteld, maar samen met de directie heeft de OR geprobeerd een goed evenwicht te zoeken. Gedurende het afgelopen jaar zijn medewerkers via de OR nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gehouden van actuele zaken. In dit jaarverslag staan de belangrijkste punten nog eens op een rijtje. Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd. Dit houdt onder andere in dat om de opname van de minimum vakantiedagen te bevorderen, de wetgever een vervaltermijn in het Burgerlijk Wetboek heeft opgenomen. De ondernemingsraad is met de directie overeengekomen dat binnen IHC Merwede deze vervaltermijn niet zal worden toegepast. Voor de medewerkers van IHC Merwede verandert er in dit opzicht dus niets. Flexibele werktijden De OR heeft zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor de invoer van flexibele werktijden bij IHC Merwede. Bij een aantal units kunnen medewerkers al sinds langere tijd flexibel werken. Bij andere units, met name in de divisie Offshore & Marine, werd de roep om flexibel te kunnen werken steeds sterker. De OR is daarom blij dat vorig jaar een systeem van flexibele werktijden is geïntroduceerd bij de divisie Offshore & Marine. De OR heeft ook ingestemd met het voorstel van directie om aan het begin van dit jaar flexibele werktijden in te voeren bij IHC Vremac Cylinders. Interne mobiliteit Net als in 2010 was ook in 2011 de interne mobiliteit een serieus aandachtspunt voor de OR. Door de verkoop van roerende en onroerende zaken werden medewerkers van Merwede Repair herplaatst, medewerkers van VSH werden elders ingezet door de afbouw van werkzaamheden, medewerkers van Emmeloord kregen ten gevolge van de sluiting van deze locatie een andere werkplek en ten slotte verhuisden de productiemedewerkers van de locatie Hardinxveld- Giessendam naar de locatie Krimpen aan den IJssel. Vanwege baanbehoud ziet de OR de noodzaak van deze interne herplaatsingen. De OR heeft erop toegezien dat dit volgens de geldende regels is gebeurd en heeft daar waar problemen ontstonden in overleg met de directie naar oplossingen gezocht. In de keuken van de OR Ook intern waren er het afgelopen jaar enkele ontwikkelingen. De OR nam afscheid van Jelle Bouman en heette René Klijn welkom als zijn opvolger. Verder werden de deelcommissies van IHC Dredgers en IHC Beaver Dredgers samengevoegd tot de deelcommissie IHC Dredging & Mining. Bij IHC Fundex Equipment is een lokaal overleg opgestart. Het is de bedoeling dat dit op termijn wordt gedaan bij alle units die niet zijn vertegenwoordigd in de deelcommissie Technology & Services. Overige onderwerpen Naast de bovengenoemde punten zijn er nog veel andere belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen. Het zou te ver gaan om ieder punt uitgebreid toe te lichten maar toch willen puntsgewijs de zaken noemen die zijn besproken: opzetten van de joint venture met DEME; het beëindigen van de werkzaamheden op de locatie Emmeloord; benoeming van de nieuwe CFO; het aantrekken van een vierde aandeelhouder; de overname van Hytech B.V.; de herziening van de kredietfaciliteiten. Vooruitblik Een belangrijke zaak die het komende jaar op ons pad zal komen is de werkkostenregeling, de nieuwe wetgeving voor vrije vergoedingen en verstrekkingen zoals het verstrekken van kerstpakketten, reiskosten en mobiele telefoons. Het voornemen is in dit traject samen met directie op te trekken. Voor komend jaar zullen daarnaast de thema s veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) en de internationalisering continue aandachtspunten blijven. Tot slot De OR van IHC Merwede heeft een eigen intranetpagina op Compass. Hier kun je terugvinden wie er in de OR en de verschillende deelcommissies zitting hebben. Ook kun je hier de verslagen van ondernemingsraadsvergaderingen, overlegvergaderingen en deelcommissievergaderingen raadplegen. Veiligheid, gezondheid en welzijn De OR kijkt tevreden terug op het jaar 2011 als het gaat om zijn betrokkenheid bij VGW. De samenwerking in de stuurgroep VGW is goed en stap voor stap wordt vooruitgang geboekt. Zo is bijvoorbeeld een uniform incidentenregistratieformulier ontwikkeld, zijn de taken en bevoegdheden van de preventiemedewerkers gedefinieerd en is een (inter)nationaal veiligheidsbeleid ontwikkeld. De OR wordt steeds meer betrokken bij de risico inventarisaties en evaluaties en de plannen van aanpak die daaruit voortvloeien. Het afgelopen jaar heeft de OR aanbevelingen gedaan bij onder andere de risico inventarisatie en evaluaties van MTI, IHC Material Handling en IHC Fabrication. Het is goed te zien dat met de meeste aanbevelingen ook echt iets is gedaan en dat de OR op deze manier een bijdrage kan leveren aan een veilige en gezonde werkplek. Op het sociale vlak De OR heeft in 2011 ingestemd met de gewijzigde fietsregeling. De belangrijkste wijzigingen zijn dat ook medewerkers die een deel van het traject met de fiets afleggen in aanmerking komen voor de fietsregeling en dat de 15 kilometergrens is komen te vervallen. Dit laatste houdt in dat medewerkers die op meer dan 15 km afstand van het werk wonen niet meer gekort worden op hun reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Ook heeft de OR ingestemd met de nieuwe gedragscode voor internet- en gebruik en het gebruik van IT-middelen. Inspanningen van de OR hebben er toe geleid dat zaken duidelijker zijn geformuleerd en aangepast in het belang van de medewerkers. 18 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

11 Chinese en Nederlandse collega s werken in Qidong, China samen aan de afbouw van de CHANG JIANG KOU 02. Wereldwijd bouwen onder IHC Merwede vlag Qidong donderdag, uur 20 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

12 Grenzen verleggen Medewerkers in cijfers 2011 De komende jaren zijn internationale ontwikkelingen dominant in de bedrijfsvoering. Internationale aanwezigheid zal verder vorm en inhoud worden gegeven. Het eerste half jaar van 2012 zal met een wat lagere bezetting op een aantal plaatsen interne mobiliteit noodzakelijk maken, maar in het tweede half jaar trekt de drukte weer aan. Er ontstaat ook druk op de arbeidsmarkt vanwege de toenemende schaarste aan technisch, goed gekwalificeerd personeel. Internationale veiligheid blijft een hoge prioriteit, zeker als we meer gaan bouwen in het buitenland. Maar ook veiligheid binnen onze eigen organisatie blijft een hoge prioriteit. Samen met werknemersvertegenwoordiging, lijnmanagement en onze medewerkers proberen wij voor ieder een veilige en gezonde werkomgeving te realiseren. Het jaar 2012 is inmiddels een aantal maanden onderweg. De eerste resultaten zijn conform financiële verwachting. De werkbezetting is over het algemeen goed en de vooruitzichten zijn positief. Maar de wereld om ons heen is onrustig en kent zijn zorgen. Dit geldt ook voor Nederland waarin wij de nodige problemen kennen. Daarom blijven we zorgvuldig aan een gezond, gemotiveerd en winstgevend IHC Merwede bouwen. Bert van der Sluis Directeur HR In de cijfers zijn de medewerkers bij buitenlandse business units niet meegenomen. 22 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

13 Aantal medewerkers in dienst: tijdelijk/vast peildatum: In 2011 is gebruik gemaakt van de flexibele schil om de terugloop in werkzaamheden op te vangen. Dit is te zien in de daling van het aantal tijdelijke dienstverbanden en het aantal ingeleende medewerkers. Positief is dat IHC Merwede hiermee de vaste medewerkers heeft kunnen behouden, zelfs heeft kunnen doen toenemen. Leeftijdsopbouw peildatum: Het percentage medewerkers van 25 tot en met 44 jaar is licht gestegen. Het percentage medewerkers van 15 tot en met 24 jaar is gedaald. Met een gemiddelde leeftijd van 40,9 jaar zit IHC Merwede ruim onder de gemiddelde leeftijd in de branche. (Metalektro: 43,7 jaar). tijdelijk vast Totaal 2011 Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Divisie Dredging & Mining 12,2% 22,9% 24,1% 21,9% 18,9% 0,0% Divisie Offshore & Marine 8,0% 18,3% 23,3% 27,1% 22,8% 0,5% Divisie Technology & Services 7,9% 26,8% 26,3% 23,3% 15,4% 0,3% Totaal IHC Merwede Totaal IHC Merwede ,6 24,0% 25,0% 23,3% 17,9% 0,2% Leeftijdsopbouw 2010 in % 11,6% 22,9% 23,5% 23,8% 18,0% 0,1% Leeftijdsopbouw 2009 in % 12,0% 22,9% 23,3% 24,0% 17,6% 0,2% Ingeleende medewerkers Divisie D & M Divisie O & M Divisie T & S Totaal ingeleende medewerkers Totaal eigen en ingeleende medewerkers Totaal aantal medewerkers bij buitenlandse business units: Buitenland Ingeleende medewerkers Tijdelijk Vast Aantal Aantal IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

14 Ziekteverzuim Instroom Het ziekteverzuimpercentage is ook in 2011 weer afgenomen. Uit de grafiek blijkt dat het ziekteverzuimpercentage een constante aflopende lijn laat zien. De laatste jaren neemt het percentage met 0,2% per jaar af. Een ontwikkeling die IHC Merwede graag wenst door te zetten, wat ook blijkt uit alle aandacht voor gezondheidsmanagement. De in de tabel gepresenteerde aantallen indiensttredingen zijn exclusief de vele overplaatsingen vanuit andere IHC business units. De cijfers laten duidelijk zien dat in 2010 een pas op de plaats is gemaakt ten aanzien van het aannemen van nieuwe medewerkers. Dit is logisch omdat men eerst wilde afwachten hoe de werkvoorraad zich zou gaan ontwikkelen. Nu sprake is van nieuwe opdrachten is te zien dat de instroom weer toeneemt en bijna weer op het niveau van 2009 zit Divisie Dredging & Mining 4,0% 4,6% 4,6% Divisie Offshore & Marine 6,2% 5,7% 5,5% Divisie Technology & Services 3,8% 3,9% 4,2% Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Gemiddeld IHC Merwede 4,3% 4,5% 4,7% Totaal IHC Merwede Exclusief zwangerschap en vangnet 4,8 4,7 4,6 Dredging & Mining Offshore & Marine Technology & Services Totaal Aantal ,5 4, , , Opleidingsniveau peildatum: Verdeling man/vrouw peildatum: Opleidingsniveau lbo-niveau mbo-niveau hbo-niveau wo- niveau Percentage ,7% 42,2% 19,7% 9,4% Percentage ,7% 37,9% 16,6% 7,8% 9,4% 19,7% 2011 man vrouw Divisie Dredging & Mining 91,5% 8,5% Divisie Technology & Services 87,9% 12,1% Divisie Offshore & Marine 93,2% 6,8% Totaal IHC Merwede 88,8% 11,2% man vrouw 11,2% ,2% 10,8% lbo-niveau 42,2% 28,7% ,6% 11,4% 88,8% mbo-niveau hbo-niveau wo- niveau 26 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

15 Redenen van uitstroom 2011 Salarisniveau peildatum: De laatste jaren heeft IHC Merwede veel te maken gehad met het mobiliseren van medewerkers. Voor 2011 is sprake van meer mobiliteit. Dit betekent dat medewerkers steeds vaker binnen de organisatie een nieuwe werkplek vinden. Dit kan zijn als de werkzaamheden op de oude werkplek ophouden maar ook als de medewerker zelf op zoek is gegaan naar een nieuwe uitdaging. Een ontwikkeling die af te lezen valt uit deze grafiek is dat het aantal medewerkers in de salarisschalen vanaf H de laatste jaren toeneemt. Ook in 2011 is deze categorie toegenomen. Dit is in lijn met het stijgende opleidingsniveau binnen IHC (zie grafiek opleidingsniveau). De toegenomen groep hoger opgeleiden verklaart het hogere salarisniveau. Verzoek werkgever Eigen verzoek Einde contract Overigen Overleden Pensioen / TOP Totaal Jeugd B C D E F G H J K >K Overig Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Divisie Dredging & Mining Divisie Offshore & Marine Divisie Technology & Services Totaal IHC Merwede Totaal IHC Merwede Percentage ,1% 38,8% 28,5% 3,2% 2,1% 20,3% 100,0% Totaal IHC Merwede Totaal IHC Merwede Percentage ,0% 0,5% 1,6% 6,4% 16,5% 9,3% 11,2% 12,9% 9,7% 7,6% 17,9% 0,0% Percentage ,3% 0,6% 1,5% 7,2% 17,1% 10,2% 11,4% 12,3% 9,9% 7,1% 15,2% 0,2% Percentage ,6% 0,5% 1,7% 7,6% 16,7% 10,5% 10,7% 10,9% 9,2% 6,3% 16,7% 3,6% 40,0 30,0 Verzoek werkgever Eigen verzoek Einde contract Overigen Overleden Pensioen / TOP 20,0 10,0 0 20% 15% Percentage 2011 Percentage 2010 Percentage % 5% Interne overplaatsingen Vanuit Divisie Dredging & Mining Vanuit Divisie Offshore & Marine % jeugd B C D E F G H J K >K Overig In dit overzicht zijn de gegevens van Vuyk Engineering Rotterdam B.V. niet opgenomen. Medewerkers zijn daar niet ingedeeld volgens de IHC Merwede salarisschaal. Vanuit Divisie Technology & Services Totaal IHC Merwede IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

16 Houston, TX Wayne, NJ Lafayette, LA Stocksfield Blandford Forum The Netherlands Verberie Komarno Rijeka Beijing Tianjin Dalian Shanghai Dubai Mumbai Guangzhou Lagos Kuala Lumpur Singapore Raamsdonksveer Rio de Janeiro Cape Town Colofon Editie 2011 Gepubliceerd door IHC Merwede Holding BV Tekst Elvira van Hooff en Ruud Slagmolen Vormgeving en opmaak studio DIN, Amsterdam Fotografie FdB Fotografie, Christine de Roy, IHC Hytop en Margriet Melles, HR Service Center Met dank aan Goof Hamers, Bert van der Sluis, Fiona Rab, Sandra Meulepas, Ramona Klem en alle geïnterviewden. IHC Merwede Holding BV Postbus 204, 3360 AE Sliedrecht Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht Nederland t f juni 2012, IHC Merwede Holding BV 30 IHC Merwede Sociaal Jaarverslag

17

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 1 In gesprek met Hilti, veel kansen voor sales Neomax, bij ons heeft het vrouwelijk denken voorrang TNT Post professionaliseert haar salesorganisatie

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 06

Sociaal Jaarverslag 06 Sociaal Jaarverslag 06 Inhoudsopgave De mens centraal 3 Inleiding: de mens centraal 5 Oog voor 2006 Levensfasebewust personeelsbeleid Langer doorwerken Contractwisseling 9 Hartverwarmende zaken Lekker

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Samenvatting Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 3 1 Organisatie 6 1.1 Het Rijk in cijfers 7 1.2 Topformatie afgenomen 8 1.3 Organisatieontwikkeling 8 2 Personeelsbeleid 9 2.1 Personeelsontwikkeling

Nadere informatie

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker hr strategie Human Resources in de boardroom www.hrstrategie.nl Jaargang 9 nr. 2 mei 2014 Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Geef medewerkers de ruimte Kevin Wheeler over nieuw type

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie