Analyse M-toetsen januari/februari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse M-toetsen januari/februari 2016"

Transcriptie

1 Analyse M-toetsen januari/februari 2016 Groep 1 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Rekenen peuters/kleuters ,6 65,3 I Taal peuters/kleuters ,5 51,3 I Groep 2 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Rekenen peuters/kleuters ,0 80,8 III Taal peuters/kleuters ,8 62,8 II Groep 3 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Begrijpend luisteren ,4 47,2 I DMT ,8 21,0 23,0 III Rekenen-Wiskunde ,4 114,7 II Spelling ,7 107,8 I Woordenschat ,8 37,3 I Groep 4 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Begrijpend lezen ,0 12,6 I DMT ,4 48,0 53,5 III Rek-Wisk ,5 50,0 51,6 II Spelling ,8 120,1 I Woordenschat ,9 55,8 I Groep 5 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Begrijpend lezen ,8 25,0 25,3 IV Begrijpend luisteren ,6 62,8 II DMT ,4 66,0 70,4 II Rek-Wisk ,1 71,0 72,2 I Spelling ,0 126,7 I Woordenschat ,3 63,8 II Groep 6 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Begrijpend lezen ,5 32,0 31,8 I DMT ,0 82,4 I Rek-Wisk ,1 84,0 85,8 I Spelling ,7 133,6 II Woordenschat ,0 75,0 I Groep 7 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Begrijpend lezen ,1 45,0 44,2 I DMT ,8 88,3 I Rek-Wisk ,8 98,0 99,6 III Spelling ,4 139,0 I Woordenschat ,0 86,0 II Groep 8 Lln Lln Gemiddelde Inspectienorm Landelijk Groep %I %II %III %IV %V Toets afn tot vaard.score < 15% gem. niveau Begrijpend lezen ,7 55,0 55,2 I DMT ,6 95,5 II Rek-Wisk ,1 110,0 111,6 I Spelling ,6 143,2 I

2 Spelling werkw ,4 110,0 I Woordenschat ,1 97,2 I Woordenschat Afgezien van groep 5 voldoen we ruim aan onze norm > 60% opbrengsten. Duidelijk te zien in beide grafieken dat groep 4 bijna hetzelfde vaardigheidsniveau heeft als groep 5.

3 Mooi om te zien dat het extra aanbod in groep 4 geholpen heeft om de resultaten van vorig jaar goed te houden! De groep is niet goed genoeg gegroeid, maar heeft wel voldoende resultaat behaald. Bij groep 5 is het andersom: de groep is > landelijk gemiddelde gegroeid, maar de totale opbrengst ligt onder de 50%. (te groot deel heeft een IV gehaald) Ongeveer voldoende groei bij leerjaar 6, zou zeker voldoende geweest zijn als de kinderen van de combi meer gegroeid waren:

4 Leerjaar 7 is netjes gegroeid ( de ene groep wat meer dan de andere) en heeft ook ruim voldoende opbrengsten. We kunnen ook zeer tevreden zijn over groep 8: naast goede opbrengsten bij beide groepen ruime groei boven het landelijk gemiddelde. Woordenschat is voldoende. Het spreken van Limburgs dialect is blijkbaar geen risicofactor meer. Hoe verhouden deze resultaten zich tot het Begrijpend lezen/luisteren en Taal voor kleuters?

5 De taalopbrengst van leerjaar 2 blijft achter bij die van leerjaar 1. In onderstaande grafiek zien we dat de huidige groep 5 ook een relatief lage taalopbrengst had in groep 1 en 2 en de huidige groep 4 een hoge. Deze groep scoort nu ook erg hoog op begrijpend lezen; eigenlijk hoger dan de woordenschatopbrengst zou voorspellen. Bij de bovenbouw liggen de resultaten van woordenschat-begrijpend lezen meer op een lijn. Nog verder kijkend naar onderstaande grafiek zien we dat de eerste toets van de nieuwe Taal voor kleuters zeer onvoldoende was gemaakt; wat dat betreft,heeft de huidige groep 8 het dus echt goed gedaan Taal voor kleuters Heeft na die eerste lage score eigenlijk alleen maar goede resultaten laten zien. Des te opvallender is nu de dalende lijn van leerjaar 2 t.o.v. de stijgende lijn van leerjaar 1 waardoor beide groepen bijna op hetzelfde functioneringsniveau zitten. Hieronder zien we dat slechts 4 kinderen voldoende gegroeid zijn

6 Begrijpend lezen/luisteren Net als bij woordenschat blijft groep 5 achter bij het positieve beeld dat de andere groepen laten zien. De combigroep 6 functioneert op hetzelfde niveau als de kinderen van groep 7 die bij hun in de klas zitten. Vooral de kinderen van groep 8 hebben een flinke groei doorgemaakt; die van groep 5 zijn op hetzelfde niveau blijven steken. Hieronder zien we ook dat zij twee jaar geleden de toets begrijpend luisteren erg slecht maakten, maar daarbij zaten toen nog wel de zwakkere leerlingen die groep 3 doubleerden. Vorig jaar maakte groep 5 de toets begrijpend lezen voldoende. De huidige groep 3 heeft begrijpend luisteren ruim voldoende gemaakt als vervolg op goede resultaten op de taaltoetsen voor kleuters:

7 Slechts 2 kinderen zijn gegroeid gelijk aan het landelijk gemiddelde! Verder zijn de kinderen van alle niveaus zowel gegroeid als achteruit gegaan. Ter vergelijking is Begrijpend luisteren ook afgenomen en die laat meer maar toch nog onvoldoende -groei zien. De toets is wel beter gemaakt dan Begrijpend lezen. Leerjaar 6 is gelijk gegroeid aan het landelijk gemiddelde. Leerjaar 7 is minder gegroeid dan het landelijk gemiddelde; de ene combigroep iets meer dan de andere (grafiekjes niet afgebeeld) Leerjaar 8 ( beide groepen) is goed gegroeid boven het landelijk gemiddelde. Slechts een leerling is niet gegroeid. We kunnen dus ook tevreden zijn over Begrijpend lezen. Alle extra oefening in de bovenbouw met Nieuwsbegrip en Blits heeft geholpen.

8 Technisch lezen Wat hebben de voortgezet technisch leesgroepen opgeleverd? We hebben de afgelopen jaren gewerkt met jaargroepen verdeeld in een basis-, verlengde- en een verkorte instructiegroep. Deze verkorte groep bleek in de onderbouw het minst te groeien. Waarschijnlijk omdat zij veelal zelfstandig lazen en minder interactie hadden met de leerkracht en minder hardop lazen. De leerlingen van de bovenbouw waren te weinig gegroeid. Het afgelopen half jaar heeft ieder kind gelezen op zijn of haar leesniveau en hebben de pluslezers van de bovenbouw een apart aanbod gekregen waarin zij nadrukkelijk bezig waren met technisch en functioneel lezen. Opvallend hoge opbrengsten in de bovenbouw en matig tot slecht in de onderbouw. Meer en gerichter aanbod heeft in de bovenbouw zeker wel wat opgeleverd. Opbrengsten zijn teleurstellend in de groepen 3 t/m 5. Te veel kinderen kunnen onvoldoende vlot op woordniveau verklanken. De gemiddelde groei schoolbreed laat wat te wensen over; niet alle kinderen zijn vooruit gegaan op de DMT. De uitgebreidere analyse van technisch ezen wordt niet gepubliceerd naar ouders, omdat de namen van de kinderen erin staan vermeld. Dat is gedaan, zodat leerkrachten van de verschillende instructiegroepen kunnen zien om welke kinderen het gaat in de verschillende grafieken.

9 De trend laat geen duidelijk hogere gemiddelde vaardigheidsscores van de leerjaren zien. Wel net als vorig jaar ruim voldoende opbrengsten in de bovenbouw. Vaardigheidsgroei over het afgelopen jaar: Leerlingen uit groep 8 zijn mooi gegroeid; de kinderen uit de combi 6-7 lezen op hetzelfde niveau waarbij de kinderen uit de grote groep 6 achterblijven. De kinderen van groep 7 uit de combi 7-8 lezen op het niveau van groep 8 en ook de kinderen van groep 4 uit de combi 3-4 lezen beter dan de grote groep 4. De combinatiegroepen 3 hebben slecht tot matig gepresteerd. Er is echter nog hoop en zeker groei mogelijk, want als deze groep kinderen lijkt op die van de huidige groep 7kunnen zij in de toekomst een prima niveau behalen!

10 Van te weinig naar goede groei van leerjaar 4 t/m 8. Leerjaar 7 en 8 hebben naast de hoogste opbrengsten ook een groei boven het landelijk gemiddelde. Duidelijk is te zien dat de vaardigheidsgroei oploopt van leerjaar 4 naar 8. De oudere leerlingen zijn meer vooruit gegaan dan de jongere. ( blauwe lijn komt steeds dichter bij de groene en dan erboven.) Leerjaar 7 heeft veel goede lezers en in leerjaar 8 zijn de zwakke lezers meer gegroeid dan de betere lezers. Mooi om vast te stellen dat bijna alle kinderen van 8 gegroeid zijn > landelijke gemiddelde! Er valt na een half jaar nog niet duidelijk een conclusie te trekken wat het lezen in niveaugroepen vergeleken met voorafgaande jaren heeft opgeleverd. Grote verschillen in opbrengsten of vaardigheidsgroei zijn er niet. Net als het vorig jaar is ongeveer de helft van het totale aantal leerlingen voldoende gegroeid; d.w.z. gelijk aan het landelijk gemiddelde. Zowel eind vorig jaar als op dit meetmoment zijn in alle niveaus en nu in alle instructiegroepjes ( behalve E3) kinderen ook achteruit gegaan. We hoopten eigenlijk dat dat niet het geval zou zijn, omdat alle kinderen nu meer op hun niveau konden oefenen en leren en bovendien gestimuleerd zouden worden, omdat de hele school aan het lezen is. Wel is duidelijk, dat de kinderen in de bovenbouw een sterkere groei hebben doorgemaakt dan de onderbouw en dat terwijl de zwakke lezers in groep 4 nog 2x extra een half uur hebben gelezen. Beide groepen 3 hebben teleurstellende aanvankelijke leesresultaten en samen een opbrengst < landelijk gemiddelde.

11 Spelling Positieve opbrengsten voor spelling! Afgezien van leerjaar 6 allemaal boven de 60%! Werkwoordspelling was in leerjaar 8 nog nooit zo hoog: Spelling blijft mooi voldoende. Min of meer groei in alle groepen:

12 De vaardigheidsgroei in leerjaar 4 is in beide groepen te weinig: Ruim voldoende groei in groep 5; bijna alle kinderen zijn vooruit gegaan met maar weinig uitval.

13 De opbrengsten waren minder en de groei van leerjaar 6 is ook te weinig. Veroorzaakt door veel te weinig groei in de combigroep. Leerjaar 7 laat voldoende groei zien die te danken is aan een van de twee combigroepen. Mooie groei in leerjaar 8 van beide groepen.( grafiekjes niet afgebeeld.) Over spelling kunnen we tevreden zijn.

14 Rekenen Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe versie van Wereld in Getallen. Het is nog wennen met de nieuwe aanpak, ook met het digibord, maar op zich zouden er geen hiaten moet vallen. Opbrengsten van rekenen vallen tegen in leerjaar 4 en 7. In leerjaar 3 en 4 zijn er kinderen die de toets op een ander niveau hebben gemaakt. Omdat er in groep 3 nu de nieuwe toets is afgenomen, zien we twee individuele kolommen. Groep 3 kan dus niet meegenomen worden in de trendanalyse, omdat ze zij zijn gestart met de afname van Rekenen 3.0 We zien vooruitgang in leerjaar 8 en 6 en achteruitgang in leerjaar 7,5 en 4 Hieronder zien we ook dat de sterkere leerlingen uit groep 7 op een hoger functioneringsniveau zitten dan leerjaar 6. Beide groepen 4 en beide groepen 8 zitten op hetzelfde vaardigheidsniveau. Bij de groepen 6 en 7 is dat niet het geval:

15 Bij rekenen nog sterker het geval dan bij taal: leerjaar 1 zit op hetzelfde functioneringsniveau als leerjaar 2! Deze grafiekenlaten nog eens zien dat groep 4 en 5 te weinig zijn gegroeid. Leerjaar 6 is precies met beide groepen gegroeid op het landelijk gemiddelde. Een zwakke leerling is het meest gegroeid! Ook leerjaar 7 is gelijk aan het landelijk gemiddelde gegroeid. Veel zwakke rekenaars die wel gegroeid zijn.

16 Alleen zijn de combigroepen niet gelijk opgegaan; een vaardigheidsgroei onder en een boven het landelijk gemiddelde. Mooie groei voor leerjaar 8 met weinig uitvallers! De groei is vooral te danken aan de grote groep; de leerlingen die niet vooruit zijn gegaan zijn sterke rekenaars. Net als bij begrijpend lezen lijkt het extra uur redactierekenen zijn vruchten te hebben afgeworpen!

17 Groepsanalyses In hoeverre is er sprake van niveaubehoud en niveauconsistentie? Blijven de resultaten door de jaren heen op hetzelfde niveau? Is er vooruitgang of achteruitgang op alle vakken of opvallend op een vak? Zitten, zoals gewenst, begrijpend lezen en rekenen op hetzelfde niveau? We bekijken het per leerjaar en per groep. Leerjaar 8 begon zoals eerder gezegd met een slechte start met de taaltoets in groep 2. Rekenen zat vanaf het begin het laagste en heeft zich met een dip vorig jaar tot een goed niveau opgewerkt. Jammer dat het technisch leesniveau van leerjaar 3 niet bereikt is, maar in ieder geval is het wel mooi vooruit gegaan. Afgezien van leerjaar 5 zat rekenen en begrijpend lezen dicht bij elkaar. Het grillige beeld laat geen niveau- of longitudinale consistentie zien. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de kinderen die in de huidige grote groep 8 zitten. De kinderen in de huidige combigroep hadden moeite met woordenschat en spelling, maar zaten duidelijk meer op een niveau dan de grote groep. Deze groep behaalde eerder zeer slechte resultaten voor woordenschat en begrijpend lezen. Bij geen enkel vak is er sprake van een longitudinale consistentie. Typisch ook dat de resultaten van dit en vorig jaar dicht bij elkaar liggen, behalve spelling vorig jaar, en dat er in groep 4 van niveauconsistentie totaal geen sprake was; resultaten konden toen bijna niet verder uit elkaar liggen Al met al maken de kinderen van beide groepen 8 het spannend voor ons. Zo goed als nu, met alle aandacht van het slotoffensief, hebben ze het nog niet eerder in hun schoolloopbaan gedaan. Met de aanname van toetsconsistentie kunnen we zo een voldoende eindopbrengst verwachten! ( Maar ja, dat was vorig jaar ook niet het geval )

18 Leerjaar 7 heeft een steeds groter probleem met rekenen. Na een mindere uitslag voor rekenen dan taal op de kleutertoets begon het rekenen op een hoog niveau dat dus niet is behouden; ook het begrijpend lezen is nu iets achteruit gegaan, maar het is wel netjes in niveau I gebleven. Ook bij spelling is wel sprake van niveaubehoud. Technisch lezen heeft na leerjaar 3 een mooie groei doorgemaakt. Afgezien van de resultaten op de beruchte M-4 toets blijft woordenschat in de buurt van begrijpend lezen. Leerjaar 7 is vorig jaar verdeeld in twee groepen en dat heeft blijkbaar niet voor dezelfde opbrengsten gezorgd! Er is gekeken naar welke kinderen goed met elkaar overweg konden en samenwerkten en minder naar de resultaten, omdat immers beide groepen nu moesten functioneren in een combinatiegroep. Het totale niveau van de kinderen in de 6-7 groep was en is nog steeds lager dan die van de 7-8 groep. De laatste groep is achteruit gegaan met woordenschat en rekenen, maar zit nog altijd op een acceptabel niveau. Er is redelijk sprake van niveauconsistentie, ook op de langere termijn. Dat kunnen we niet zeggen van de 6-7groep. Zij hadden als kleuter meer moeite met taal dan met rekenen ( groep 7-8 net andersom) en na een goede start in groep 3 en opbrengst in groep 5 is hun rekenniveau gekelderd tot niveau V. In overeenkomst is wel ook begrijpend lezen achteruitgegaan. Deze kinderen hebben dus nog niet geprofiteerd van de extra aanpak met Blits. Wel hebben ze duidelijk profijt gehad van het extra technisch lezen. Woordenschat ligt in beide groepen op hetzelfde niveau. In leerjaar 7 is nog genoeg werk aan de winkel!

19 Leerjaar 6 laat een consistenter beeld van niveaubehoud zien. M4 woordenschat is weer afwijkend. Spelling laat een achteruitgang zien. Deze achteruitgang van spelling heeft in beide groepen plaats gevonden, zij het wat sterker in de grote groep 6. Er is zeker sprake van niveaubehoud in beide groepen wat betreft rekenen en begrijpend lezen, waarbij het rekenen op een hoger niveau ligt. Verschil is er in woordenschat, die gegroeid is in de grote groep. Technisch lezen heeft het hogere niveau van vorig jaar t.o.v. voorafgaande jaren niet kunnen behouden. Geen niveauconsistentie in groep 5, wel niveaubehoud van technisch lezen, spelling en rekenen en des te opvallender is het resultaat van begrijpend lezen. Ook nog eens omdat woordenschat wel een mooie groei laat zien.

20 Opvallend in leerjaar 4 is dat begrijpend lezen veel beter gemaakt is dan rekenen. Geen dip bij woordenschat! Achteruitgang op technisch lezen die veroorzaakt wordt door de kinderen in de grote groep: Verder valt erover de lange termijn nog niet zoveel te zeggen met twee meetmomenten behalve dat de tendens dalend lijkt te zijn. En leerjaar 3 heeft natuurlijk nog geen trend; wel is duidelijk te zien dat technisch lezen achterblijft:

21 Achteruitgang voor leerjaar 2 op beide vakken, rekenen nog meer dan taal, veroorzaakt door de grote groep 2: Conclusie: Opbrengsten vallen gemiddeld genomen niet tegen en zijn verrassend goed in leerjaar 8 waar de kinderen een mooie groei hebben doorgemaakt. Opvallend nu dat zo n beetje elk leerjaar een eigen probleemgebied heeft: Het rekenen van leerjaar 7 valt erg tegen. Vooral de 6-7 groep lijkt nu een rekenprobleem te hebben; kinderen zijn te weinig gegroeid en niveau V is veel te laag ook afgezet tegen het niveau van de andere vakken. In leerjaar 6 viel spelling tegen, in leerjaar 5 begrijpend lezen /woordenschat en in groep 4 en 3 het technisch lezen. Schoolbreed is het beeld nu erg wisselend. Niet zoals een aantal jaren geleden dat rekenen in alle groepen goed was en het technisch lezen en spelling overal een probleem. ( Daarom hebben we toen voor een andere lees- en spellingmethode gekozen.) Ook opvallend zijn de tegenvallende resultaten in de grote groep 2 zeker in vergelijking met de zeer goede opbrengsten van leerjaar 1, dit jaar en vorig jaar. De nieuwe rekenmethode laat vooralsnog niet meteen schoolbreed goede resultaten zien. Ook kunnen we nog geen conclusie trekken uit de resultaten op de DMT na het technisch lezen in instructiegroepen samen met het SBO. Er valt na een half jaar nog niet duidelijk een conclusie te trekken wat het lezen in niveaugroepen vergeleken met voorafgaande jaren heeft opgeleverd. Grote verschillen in opbrengsten of vaardigheidsgroei zijn er niet. Net als het vorig jaar is ongeveer de helft van het totale aantal leerlingen voldoende gegroeid; d.w.z. gelijk aan het landelijk gemiddelde. Zowel eind vorig jaar als op dit meetmoment zijn in alle niveaus en nu in alle instructiegroepjes ( behalve E3) kinderen ook achteruit gegaan. We hoopten eigenlijk dat dat niet het geval zou zijn, omdat alle kinderen nu meer op hun niveau konden oefenen en leren. ( zie voor de groei van de instructiegroepen de aparte analyse) Wel duidelijk is dat de kinderen in de bovenbouw een sterkere groei hebben doorgemaakt dan de kinderen in de onderbouw.

22 Acties We gaan verder met het slotoffensief in groep 8, met meer tijd voor rekenen en begrijpend lezen. Nadrukkelijke aandacht wordt geschonken aan de werkhouding en de individuele doelen van de kinderen. Groep 7 ( van 6-7) gaat meer rekenen en meer aandacht besteden aan het gebruik van strategieën. Kinderen gaan leren stap voor stap te werken aan rekenopdrachten. In groep 6 zal meer aandacht nodig zijn voor het leren toepassen van spellingregels. Groep 5 gaat extra inzetten op begrijpend lezen en woordenschat. Kinderen in groep 3 zullen nog meer leestijd moeten krijgen, zowel op school als thuis. We gaan verder met het lezen in instructiegroepen. Kinderen worden in een volgend niveau ingedeeld. Kinderen die achteruit zijn gegaan op de DMT en ook niet vooruit met hun AVI-niveau blijven in dezelfde instructiegroep. Zij krijgen extra leesoefening en huiswerk. Kinderen in leerjaar 4 krijgen een intensief aanbod en leerkrachten worden begeleid door Marianne Hameleers, de leesexpert van het SBO. In de bovenbouw ontstaan ook wat verschuivingen, omdat er meer Pluslezers bij zijn gekomen en ook niet meer alle kinderen extra rekenen of begrijpend lezen nodig hebben. Er zullen dus nog extra handen nodig zijn in de bovenbouw om alle kinderen te begeleiden. Belangrijk dus om kritisch te kijken naar de praktische haalbaarheid van deze groepen. Verder hebben we in het gezamenlijk MT het technisch lezen besproken: Last but not least gaan we verder met het stimuleren van een goede werkhouding m.b.v. de datamuur, volgens het gedachtegoed van Jay Marino. In maart wordt er een studiedag aan gewijd.

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN.

TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN. TERUGKIJKEN EN VOORUITKIJKEN. Schooljaar 2014-2015. De opbrengsten van onze school. De opbrengsten van een school zijn op meerdere manieren te meten. De belangrijkste graadmeter is te vinden bij de kinderen.

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben:

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2013-2014 EVALUATIE CITO MIDDEN 2013-2014 Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Rekenen Deze doelstelling

Nadere informatie

Gespreksformulier Opbrengstengesprekken maart 2015

Gespreksformulier Opbrengstengesprekken maart 2015 Gespreksformulier Opbrengstengesprekken maart 2015 De opbrengsten gesprekken worden twee keer per jaar gevoerd: eind februari/begin maart over de opbrengsten van o.a. de middentoetsen van Cito en in september

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen

Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen Naam basisschool: Augustinusschool Datum analyse: Maart 2014 Opgesteld door: Cristel Kuipers, Riet Jaski Inleiding Voor u ligt het verslag van de diepte-analyse van

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

CITO-SCHOOLZELFEVALUATIE

CITO-SCHOOLZELFEVALUATIE CITO-SCHOOLZELFEVALUATIE 2015-2016 R.K. Basisschool St. Jozef Maart 2016 We hebben gekozen voor het evaluatiemoment medio. Op dat moment worden alle toetsen afgenomen die wij van belang vinden. 1 Terugblik

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers,

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, In januari/februari en juni neemt uw school Cito LVS-toetsen af bij uw kind. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Opbrengstgerichte nieuwsflits

Opbrengstgerichte nieuwsflits Jaargang 16 Nummer 14 Vrijdag 27 maart 2015 Opbrengstgerichte nieuwsflits In deze nieuwsflits willen we u informeren over de opbrengsten van de verschillende Cito toetsen van midden schooljaar 2014/2015

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen

Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen Naam basisschool: RK Josefschool Datum analyse: Juli 2014 Opgesteld door: Ryan van der Veer / Marieke Lindenborn Inleiding Voor u ligt het verslag van de diepte-analyse

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013 en 2014 Technisch- en Begrijpend lezen Woordenschat Spelling Rekenen 2 Inleiding Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de onderwijsopbrengsten van de Cito-lovs

Nadere informatie

Rapportage diepteanalyse CITO-LOVS toetsen

Rapportage diepteanalyse CITO-LOVS toetsen Rapportage diepteanalyse CITO-LOVS toetsen Midden opbrengsten 2017 Inhoudsopgave INLEIDING LEERLINGPOPULATIE EN SCHOOLNORMEN MATRIX Streefdoelen obs De Weide DIEPTE-ANALYSE Dwarsdoorsnede Zorgsignalen

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3

Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3 Rapportage onderzoek resultaten Lijn 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. WINTERSIGNALERING 3. ZOMERSIGNALERING 4. CONCLUSIES Inleiding Lijn 3 is de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen van Uitgeverij Malmberg.

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave. 2. Inleiding

1. Inhoudsopgave. 2. Inleiding Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Februari 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS en schooljaar 015-016 KONINGIN JULIANASCHOOL School Koningin Julianaschool Ingevuld door Martine Spreeuw en Jan van Ommen Analysekaart Schoolanalyse Parnassys

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013, 2014 en 2015. Taal voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013, 2014 en 2015. Taal voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013, 2014 en 2015 Taal voor Kleuters en Technisch lezen 2015 Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding Voor het vierde achtereenvolgende

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Er hebben 29 van de 30 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2015. Hiervan hebben 27 de Cito-eindtoets basis gedaan en 2 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014

Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Onderzoek naar de opbrengsten van de methode Lijn 3 10-11-2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. WINTERSIGNALERING... 3 3. ZOMERSIGNALERING... 6 4. CONCLUSIES... 9 1 1. Inleiding Inleiding Bureau ICE

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Het team van basisschool De Marinx heeft voor de schoolplanperiode 2015 2019 schoolambities vastgesteld voor: Het uitstroomprofiel

Nadere informatie

Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen. RK Basisschool De Palster

Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen. RK Basisschool De Palster Rapportage diepte-analyse LVS-toetsen RK Basisschool De Palster Naam basisschool: R.K. Basisschool De Palster Datum analyse: 14 juli 2014 Versie : 3.1 Opgesteld door: Astrid Hoevenaars, Anneke Beuckens

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Er hebben 31 van de 31 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2016. Hiervan hebben 22 de Cito-eindtoets basis gedaan en 9 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2015-2016 DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 De toetsen in groep 1 en 2 zijn erg onvoorspelbaar en komen vaak niet overeen met het beeld dat de leerkrachten

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Cito-toetsen ( )

Cito-toetsen ( ) Cito-toetsen (15.01.2017) Op de Plakkenberg worden diverse toetsen afgenomen. Veel toetsen horen bij de methode, zgn. methodetoetsen, die de stof toetsen die in de methode is behandeld. Daarnaast wordt

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5 Toetsen op School Primair onderwijs www.toetsenopschool.nl Hoofdstuk 1 Het doel van toetsen Vraag 1 De Drempeltest van Boom test uitgevers is een klassikaal af te nemen aanlegtest

Nadere informatie

Verdieping Analyse Data. Van data naar plan: de juiste vragen stellen.

Verdieping Analyse Data. Van data naar plan: de juiste vragen stellen. Verdieping Analyse Data Van data naar plan: de juiste vragen stellen. Analyse in stappen: van data naar plan van schoolniveau naar leerlingniveau. Drie praktische vragen in een vaste volgorde: Wat zie

Nadere informatie

Brinnummer : 23 PT Directie : Mw. J. Bink School : De Brugge Intern Begeleider : Mw. M.G. Ubing Adres : Wilsondreef 45, 6716 DN Ede Mw. A.

Brinnummer : 23 PT Directie : Mw. J. Bink School : De Brugge Intern Begeleider : Mw. M.G. Ubing Adres : Wilsondreef 45, 6716 DN Ede Mw. A. Opbrengstrapportage De Brugge 2014-2015 Brinnummer : 23 PT Directie : Mw. J. Bink School : De Brugge Intern Begeleider : Mw. M.G. Ubing Adres : Wilsondreef 45, 6716 DN Ede Mw. A. Boot Algemene gegevens

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken () Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek Inleiding In deze zal algemene informatie gegeven worden over de meest relevante overzichten van toetsresultaten

Nadere informatie

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden

Nadere informatie

Taalmonitor Taalklassen Tilburg. Schooljaar

Taalmonitor Taalklassen Tilburg. Schooljaar Taalmonitor Taalklassen Tilburg Schooljaar 2011-2012 december 2012 Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Taalmonitor van het schooljaar 2011-2012. De Taalmonitor brengt de resultaten in beeld van

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen 2015 en 2016: Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding Voor het vijfde

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen van LVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores gebruikt.

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 De volgende items vindt u terug in de rapporten van alle groepen 3 t/m 8 De cognitieve vakken zijn per groep aangegeven. SOCIALE VAARDIGHEDEN WERKHOUIDNG CITO-LOVS

Nadere informatie

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 13 ). Schooljaar 12-13. Bij de Cito-entreetoetsen worden de resultaten op verschillende wijze gerapporteerd. Voor onze school is interessant

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Opbrengstrapportage SKO Flevoland en Veluwe

Opbrengstrapportage SKO Flevoland en Veluwe Opbrengstrapportage SKO Flevoland en Veluwe School: De Lispeltuut Schooljaar: 206-207 (Midden) Datum: 08 03 207 Voorafgaand aan deze rapportage: Op De Lispeltuut werken we als team aan zo goed mogelijk

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen. Programma. Cito Volgsysteem

Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen. Programma. Cito Volgsysteem Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen Maartje Hilte Eindhoven, 25 september 2013 Programma doel van toetsen keuze passende toets keuze passend niveau aanpassing toetsomstandigheden relatie

Nadere informatie

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met :

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met : Beste ouder(s)/ verzorger(s), Als team van de Willibrordschool vinden we openheid naar en communicatie met ouders belangrijk. We hopen u met deze handleiding wegwijs te maken in het ouderportaal van ons

Nadere informatie

Verslag opbrengsten technisch lezen

Verslag opbrengsten technisch lezen Verslag opbrengsten technisch lezen SWV Waterland (Groepen 3, 4 en 5 2008 2009) Chruf van Kempen Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING:... 3 WAAROM D.M.T. EN AVI?... 3 DE BETROUWBAARHEID VAN CIJFERS:...

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012 tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 2015 tot en met 2017: Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding

Nadere informatie

29 Februari voorjaarsvakantie. 7 maart Luizencontrole 9 maart start EHBO groep 8 15 maart inspectiebezoek

29 Februari voorjaarsvakantie. 7 maart Luizencontrole 9 maart start EHBO groep 8 15 maart inspectiebezoek 26 februari 2016 Agenda 29 Februari voorjaarsvakantie. 7 maart Luizencontrole 9 maart start EHBO groep 8 15 maart inspectiebezoek Kwaliteitszorg: Cito- resultaten Midden 2016 Alle toetsen zijn weer afgenomen

Nadere informatie

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs Ronde 5 Hilde Hacquebord Rijksuniversiteit Groningen Contact: H.I.Hacquebord@rug.nl Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs 1. Inleiding De onderwijsinspectie stelt in haar verslag van

Nadere informatie

Opbrengsten Schooljaar

Opbrengsten Schooljaar Opbrengsten Schooljaar 2015-2016 NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda Inhoud 1. Eindopbrengsten... 3 2. Tussenopbrengsten... 5 3. Doorstroming...10 4. Uitstroom: adviezen voortgezet onderwijs...11

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

HANDREIKING. Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek. Inleiding. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek. Inleiding. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek PO Inleiding In deze kaart zal algemene informatie gegeven worden over de meest relevante overzichten

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

KBS De Wegwijzer, Kriekenstraat 43, 4847 HE Teteringen telefoonnummer: 076 571 34 95 Website www.bs-wegwijzer.nl E-mail kbsdewegwijzer_info@inos.

KBS De Wegwijzer, Kriekenstraat 43, 4847 HE Teteringen telefoonnummer: 076 571 34 95 Website www.bs-wegwijzer.nl E-mail kbsdewegwijzer_info@inos. Kbs de Wegwijzer Nieuwsbrief nummer 19 21 januari 2015 Algemeen Honden op de speelplaats We willen alle ouders vriendelijk verzoeken om met hun hond achter het hek van de speelplaats te blijven. Vooral

Nadere informatie

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015 O.b.s. t Jonkertje Trendanalyses 2014/2015 Inhoud: 1. Inleiding 2. Eindopbrengsten Eindtoets 3. Tussenopbrengsten Groep 1 en 2 Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten SO In de kwaliteitskaart Opbrengstgericht werken: heldere overzichten van toetsresultaten als

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Nr. 4, februari 2015.

Nr. 4, februari 2015. Nr. 4, februari 2015. Beste ouders/verzorgers, Voorstellen Hannie Hertgers Schoolfotograaf start 08.30 met broertjes/zusjes Tevredenheidspeiling Schoolplein Andere Tijden Vakanties 2015-2016 Begrijpend

Nadere informatie

Jaarverslag over schooljaar 2014-2015

Jaarverslag over schooljaar 2014-2015 Stichting De Buitenveldertse Montessorischool Sandenburch 1 3 1082 GN Amsterdam Tel.: 020 6448446 Fax : 0204041566 E-mail : info@bms-school.nl Jaarverslag over schooljaar 2014-2015 Onderwijs en Zorg Rekenen:

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 1. Resultaten ouderbevraging 1. De meest voorgekomen antwoorden zijn: - Het inoefenen van geziene leerstof. - Het is een vorm van controle door en voor

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

lezen Hulp aan risicolezers

lezen Hulp aan risicolezers veilig leren lezen Hulp aan risicolezers bij Auteur: Ed Koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering en waarschijnlijk ook het Citoafnamemoment E3 afgenomen. De resultaten daarvan maken u duidelijk

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers

Hulp aan risicolezers Hulp aan risicolezers bij Auteurs: Ed koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering afgenomen. Dat waren de drie kaarten van de DMT en, hoewel facultatief, meestal ook de AVI-kaarten. De resultaten

Nadere informatie

IRENESCHOOL WAGENINGEN

IRENESCHOOL WAGENINGEN IRENESCHOOL WAGENINGEN 14-03-2014 Analyse Cito Eindtoets schooljaar 2013-2014 Inhoud ANALYSE EINDTOETS 2014 IRENESCHOOL... 3 1. Verantwoording... 3 2. Opbrengsten Eindtoets schooljaar 2013-2014... 3 2.1

Nadere informatie