Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lente. afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS. www.hetrozehuis.be"

Transcriptie

1 afgiftekantoor 2100 deurne 1 Erkenning: P2A6126 DRIEMAANDELIJKS Lente Kwartaaltijdschrift vzw Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel in samenwerking met cvba Den Draak Verantwoordelijke uitgever Denis Bouwen, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

2 Inhoud & In Memoriam Jan Denissen (editoriaal) p. 03 Het Roze Persagentschap p. 04 Het Roze Huis en de huurperikelen p. 05 Verenigingen plaatsen vraagtekens bij Eurogames p. 06 Feestweekend en véél, véél meer, allemaal in 2005 p. 07 Mijn leven met de Voorzitter (column) p. 10 Fuiven, op zoek naar nieuwe perspectieven p. 11 De Roze Groentjes (strip) p. 12 Lesbische liefde in een roman p. 14 Gesprek met minister Kathleen Van Brempt p. 17 Tentoonstellingen in Het Roze Huis p. 18 Toerisme Antwerpen gaat holebiʼs beter informeren p. 20 Alexander de Grote en de dijen van Hephaestion p. 22 Anas Jazouli over minderheden in Marokko p. 26 Matthieu Van den Bogaert onderzoekt problemen allochtone holebiʼs p. 30 Meewerken bij Het Roze Huis - ARK p. 33 Overzicht verenigingsleven p. 35 Activiteitenkalender p. 36 & tijdschrift verschijnt om de drie maanden (maart, juni, september Colofon De Magneet is een uitgave van vzw Het Roze Huis- Antwerpse Regenboogkoepel in samenwerking met cvba Den Draak. Het en december) en richt zich tot de holebi-gemeenschap, de bezoek(st)ers van Café Den Draak en alle sympathisanten. De huidige oplage van het tijdschrift bedraagt stuks. Hoofdredactie: Denis Bouwen (03/ ) of Vaste redactie: Denis Bouwen, Dirk Clotman, Marc Daems, Kurt Kegels, Dr. Patrick Sweetlove, Bob Torfs (tekeningen), Alex Heijens en Marianne Van Winkel. Vormgeving: Martin Daniels / Martino d. Man Art De redactie dankt alle occasionele medewerk(st)ers en leveranciers van beeldmateriaal en iedereen die meewerkt aan de verzending van harte voor hun bijdrage tot De Magneet. Wie een vlotte pen heeft en wil meewerken aan De Magneet, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de hoofdredactie. Tamara de Lempicka 1928 Printemps Advertenties: afspraken over adverteren in De Magneet worden uitsluitend gemaakt via het secretariaat. Het materiaal voor de advertentie moet, met respect van de deadline, bezorgd worden aan onze vormgever, Martin Daniels. Via Correspondentieadres: De Magneet - hoofdredactie p/a vzw Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel Draakplaats Antwerpen Thuisabonnement De Magneet (6,70 euro per jaar): bel ons secretariaat via of naar Je kunt het abonnementsgeld van 6,70 euro overschrijven naar het rekeningnummer van vzw Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel, graag met de vermelding abonnement De Magneet. 2 De Magneet Lente 2005

3 Zondag 30 januari Voormiddag. De telefoon rinkelt, en ik krijg Peter Calluy aan de lijn. Peter vertelt me dat zijn levensgezel, onze vriend, Jan Denissen, in de voorbije nacht alsnog redelijk onverwacht is overleden. Vele honderden familieleden, vrienden en kennissen woonden op 5 februari zijn beklijvende uitvaartplechtigheid in Hoevenen bij. Jan zou op 9 februari precies 50 jaar zijn geworden. Alles was in gereedheid gebracht om op vrijdag 4 februari die speciale verjaardag te vieren met een feestelijk concert, een gebeurtenis waarnaar Jan zelf en vele anderen hadden liggen uitkijken. Onze Jan leed sinds verscheidene jaren aan een hardnekkige vorm van kanker, een ziekte die hij met man en macht te lijf ging. Jan gaf daarbij blijk van een bijna bovenmenselijke kracht en een optimisme die ik nog maar zelden of nooit heb gezien. Veel van zijn vrienden en kennissen zullen dit bevestigen. Het is een cliché: ieder mens is uniek met zijn of haar persoonlijkheid, kwaliteiten en tekortkomingen. Jan Denissen was voorwaar een uitermate uniek mens, zoals ik gedurende zeer veel jaren heb mogen ondervinden. Het was een groot voorrecht om me tot de trouwe vrienden van Jan te mogen rekenen. Jan hing het zelf niet graag aan de grote klok, maar hij was, is en blijft een groot pionier van de Antwerpse en Vlaamse holebi-beweging. Ook al had hij zeker nooit het plan om een pionier te worden. In 1994 had Jan namelijk de euvele moed om mee te beginnen aan een gewaagd Antwerps avontuur dat in september 2000 eindelijk (!) zou uitmonden in de opening van Het Roze Huis op Zurenborg. Jan behoorde tot de weinige dapperen die al in 1994 de strijd voor zoʼn nieuw holebi-gemeenschapshuis wilden voeren. Dat hij daarbij over een aangeboren gigantisch optimisme beschikte, was een groot voordeel voor het initiatief. Onze Jan en zijn dierbare maatje, Peter, plooiden vlijtig mee de allereerste brochuurtjes die we in elkaar staken om zoiets als een roze huis aan de man of vrouw te kunnen brengen. Jan legde mee de contacten met Villa Lila, onze toffe collegaʼs uit Nijmegen die ons aanmoedigden en inspireerden. Hij was er uiteraard bij toen we een eerste themadag rond het initiatief voorbereidden. Op de Gay Fair (1995), die lang vergeten homo-huishoudbeurs in het Bouwcentrum (nu Antwerp Expo), deed hij geestdriftig mee aan de promotie en bekendmaking van ons idee. In juni 1995 richtten we dan officieel de vzw Het Roze Huis op. Jan bewees ons daarbij een grote dienst door de! allereerste ondervoorzitter te willen zijn. Jan & Peter stroopten ook flink de mouwen op toen het zaak was een reeks benefietconcerten in het Antwerpse Rubenianium te organiseren en promoten. Op veel van onze benefietfuiven was Jan van de partij om in de nachtelijke uurtjes een of twee handjes toe te steken en de troepen aan te moedigen. Veel later in de geschiedenis van het project was hij de man die geregeld in Het Roze Huis langsliep om de was op te halen of terug te brengen. Een prachtvoorbeeld van de In Memoriam Jan Denissen ( ) De dode zal leven. De dode zal horen, nu leven. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: dode, dode, sta op, het licht van de morgen. Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: ik open hemel en aarde en afgrond. En wij zullen horen, en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. (uit het lied De steppe zal bloeien, van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen) Graag tot ziens, Prins van de Levenslust! wijze waarop hij stil en bescheiden zijn bijdrage bleef leveren tot zijn geliefde project. Op de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2005 werd Jan als een van de pioniers in de bloemetjes gezet. Een hommage die hij dubbel en dik had verdiend. Jammer genoeg kon hij op dat ogenblik niet aanwezig zijn. Als Het Roze Huis nu bestaat en doet wat het doet, is dat zeker aan een bescheiden man van groot kaliber als Jan Denissen te danken. Op momenten dat ondergetekende Editoriaal weer eens vreesde het beoogde doel nooit te zullen bereiken, stond Jan paraat om de moed erin te houden. Het deed hem ongetwijfeld gigantisch veel plezier toen Het Huis in 2000 eindelijk zijn eerste bezoek(st)ers kon ontvangen. Een mijlpaal voor het project, en de ultieme bekroning van het werk van Jan en vele anderen. Privé was Jan ook een Mens om op te bouwen en te vertrouwen. Wie het persoonlijk moeilijk had, kon steeds bij hem terecht, en hij bezat de zeer zeldzame en onschatbare gave om (écht) te kunnen luisteren naar de ander. Niet voor niets runde hij groepen rond een thema als persoonlijke ontplooiing. Wie Jan goed leerde kennen, wist dat hij een Vriend voor het leven had gevonden. Ik had het genoegen te mogen ondervinden wat het betekende wanneer Jan met iemands wel en wee begaan was. De kanker dwong Jan op zeker ogenblik afscheid te nemen van zijn beroep als leerkracht. Een beroep dat hij met passie had uitgeoefend. Hij had de kracht om de confrontatie met de ziekte aan te gaan, wat ook hem zeker soms zal zijn zwaar gevallen. Kanker is géén kleine vijand om tegen te vechten. Allerlei onheilsprognoses ten spijt, speelde Jan het toch maar klaar gedurende verscheidene jaren de kanker de baas te blijven. Opnieuw kwam zijn buitengewone persoonlijkheid daarbij naar voren. Uiteindelijk moest Jan zich toch gewonnen geven, tot treurnis van zijn partner Peter, zijn vele vrienden en vriendinnen en zijn grote familie. Zijn we Jan nu kwijt? Wat mij betreft zeker niet. Een mens van zijn allure kan en wil je gewoon niet vergeten. Het zal mij geen moeite kosten zijn nagedachtenis te koesteren. Jans geest en energie leeft voort, in ons en via Het Roze Huis. Overigens: Jan was wel een mens van vlees en bloed en zou absoluut niet willen worden heilig verklaard. Dat gaan we dan ook niet (helemaal) doen, al was het maar om erover te waken dat hij zich ginderboven niet ongemakkelijk begint te voelen. Jan genoot van het leven, en wel met volle teugen. Tot op het laatste moment deed hij alles om die levenshouding vol te houden, ondanks de zware pijn die hij moest doorstaan. Knap werk, Jan! Samen met het bestuur en alle vrijwillig(st)ers van Het Roze Huis en Café Den Draak groet ik jou met diepe genegenheid, dierbare Prins van de Levenslust. Als stichtend voorbeeld voor ons allen. Graag tot ziens, Janneke, daarboven! Denis Bouwen hoofdredacteur De Magneet voormalig (stichtend) voorzitter vzw Het Roze Huis (-ARK) De Magneet Lente

4 Het Roze Persagentschap : ++ Japanse onderzoekers ontdekten in dierentuinen en aquaria in Tokyo homoseksuele pinguïns. Het gedrag van de mannelijke pinguïns is vermoedelijk te verklaren door het gebrek aan vrouwtjes. De wetenschappers kwamen tot de conclusie dat de pinguïns seksueel contact zochten met dieren van hetzelfde geslacht omdat het moeilijk was een vrouwtje aan de haak te slaan ++ Sommige bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat Jezus Christus op zijn minst 1 seksuele relatie had met een andere man. Dominee Theodore Jennings jr., een theoloog van de Amerikaanse Methodisten, en de bijbelwetenschapper Morton Smith, zeggen dat er onweerlegbaar bewijs bestaat voor het feit dat Jezus op zijn minst biseksueel was. Morton Smith vond in 1958 een fragment van een manuscript in een klooster in de buurt van Jeruzalem. Uit het fragment zou moeten blijken dat Jezus een homoseksuele relatie had met een jongeman die hij weer tot leven had gewekt. Smith baseert zich op het evangelie volgens Marcus. Dominee Jennings beroept zich dan weer op het evangelie volgens de apostel Johannes. In dat evangelie wordt ergens verwezen naar de leerling die Jezus beminde. Het zou gaan om een verwijzing naar de homoseksuele vriend van de Messias Veel Kameroeners reageerden gechoqueerd op het feit dat de muzikant Sammy Diko met een blanke homoman zou zijn getrouwd. Het huwelijk werd gesignaleerd door een Kameroens dagblad. Diko hield nadien een persconferentie om te onderstrepen dat hij helemaal geen homo is. De meeste Kameroense holebiʼs blijven liever in de kast zitten. Homoseksuele Kameroeners trachten in het recente verleden asiel te krijgen in België, Frankrijk en andere landen, maar hun aanvragen werden afgewezen. Net als in het grootste deel van Afrika rust er ook in Kameroen een groot taboe op homoseksualiteit. Homoseksualiteit is nog altijd wettelijk strafbaar in Kameroen ++ Twee Russische mannen deden in januari een opgemerkte maar vergeefse poging om met elkaar te trouwen in Moskou. De twee waren een heteroseksuele volksvertegenwoordiger uit de Oeral-regio, Edvard Moerzin, en de militante journalist Eduard Misjin. De journalist is de hoofdredacteur van de website ru en leidt de homokrant Kvir (de Russische variant van het woord queer ). Beide mannen waren naar de burgerlijke stand in Moskou gegaan, maar kregen daar te horen dat hun : verzoek om te trouwen zou worden afgewezen ++ De Amerikaanse lesbische schrijfster en activiste Susan Sontag stierf eind vorig jaar op 71-jarige leeftijd. Sontag behoorde tot de grote Amerikaanse intellectuelen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. De precieze doodsoorzaak is niet bekend, maar de schrijfster werd in de jaren zeventig wel behandeld voor borstkanker. Sontag omschreef zichzelf ooit als een vrouw die dol was op het esthetische, een geobsedeerde moraliste en iemand die overdreven veel waardering had voor ernst. Ze was de schrijfster van de historische roman The Volcano Lover Bijna 1 homoman op 6 gebruikt viagra als vrijetijdsdrug, blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Een van de bevindingen is dat homoʼs die cocaïne en XTC consumeren drie keer meer kans maken om ook viagra te nemen zonder voorschrift van de huisarts. Nogal wat homoʼs bestellen gratis viagra-stalen via internet, aldus de studie, waaraan 164 homoʼs meewerkten ++ De vermoedelijke moordenaar van de Duitse homoseksuele mode-ontwerper Rudolph Moshammer werd in januari opgepakt. De man, een prostitué van Iraakse afkomst, ging tot bekentenissen over. Moshammer, die voor klanten als Richard Chamberlain en Arnold Schwarzenegger werkte, werd met een telefoonkabel gewurgd. De uitvaart van Moshammer, in München, werd door duizenden Duitsers bijgewoond. Merkwaardig detail: Daisy, de Yorkshire terriër van Moshammer, mag tot haar dood in de riante villa van de designer blijven wonen Het Nederlandse homoblad Squeeze, bekend om zijn mooie fotoʼs en lichte kost, is niet in gevaar, zegt de redactie van het magazine. De hoofdaandeelhouder in de uitgeverij achter Squeeze, Erik de Vlieger, had eerder verklaard dat hij zich uit het zakenleven wou terugtrekken. Dat leidde tot speculatie over het mogelijke einde van Squeeze ++ Bij de Gay Krant gaat hoofdredacteur Henk Krol het wat rustiger aandoen om gezondheidsredenen. Die beslissing leidde tot enkele aanpassingen in de structuur (leiding) van het Nederlandse homoblad, dat ook in Vlaanderen verkrijgbaar is ++ De beroemde Britse auteur William Shakespeare, volgens sommigen een getrouwde homo, zou aan syfilis hebben geleden. Volgens Amerikaanse medische deskundigen zou de schrijver zodanig over syfilis hebben geschreven dat hij zelf aan de aandoening moet hebben geleden. ʻs Werelds beroemdste toneelschrijver zou zowel in zijn toneelstukken als in zijn sonnetten regelmatig naar syfilis of de zwarte pest hebben verwezen. Syfilis was in de zestiende eeuw wijdverspreid in Engeland. Ook veel schrijvers na Shakespeare stierven op jonge leeftijd, waarschijnlijk door de syfilis die ze opliepen in de Londense bordelen Als je sommige slecht geïnformeerde of misleide politici zou geloven, zou je gaan denken dat er geen vuiltje meer aan de lucht is voor Vlaamse holebiʼs in de 21ste eeuw. Het tegendeel blijkt het geval. In 2004 registreerde het discriminatiemeldpunt van de Holebifederatie 66 klachten van holebiʼs die zich gediscrimineerd voelden. De klachten hadden vooral betrekking op de media, geweld en bedreigingen. Er werden 43 procent meer klachten opgetekend dan het jaar voordien. Vooral negatieve uitlatingen in de media vormden een bron van frustraties voor holebiʼs. Maar liefst 20 meldingen hadden daarop betrekking. Verder kregen meer holebiʼs te maken met geweld en bedreigingen. Daarover verzamelde de Holebifederatie 18 klachten ++ Bob de Spons, Barney de Dinosaurus en andere figuurtjes uit populaire kinderanimatiereeksen hebben het verkorven bij conservatieve christenen in de VS. Volgens sommige Amerikaanse christelijke organisaties zouden de figuurtjes op een bepaalde manier homoseksualiteit goedpraten of verdedigen. De organisaties zijn boos over een clip die de stichting We Are Family in maart wil verspreiden in zowat Amerikaanse basisscholen. De clip breekt een lans voor waarden als verdraagzaamheid en diversiteit ++ Steunen met fiscaal attest kan via projectrekening Het Roze Huis heeft alle giften hard nodig Bij de vorige editie van De Magneet (december 2004) voegden we een brief met een overschrijvingsformulier toe, met de vraag om Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel financieel te steunen. De brief lokte flink wat respons uit, gelukkig. In december werd voor circa euro aan giften gestort op de projectrekening van Het Roze Huis bij de Koning Boudewijnstichting! Het geld op die rekening kan volledig worden gebruikt door Het Roze Huis - ARK. We benutten die middelen met name om ons pand te beheren en in goede staat te houden. Hartelijk dank aan alle milde schenk(st)ers! We hopen op de steun van iedereen te kunnen blijven rekenen. Het Roze Huis is immers een groot en stevig huis, dat plaats biedt aan 27 holebiverenigingen, 150 vrijwillig(st)ers en talloze mooie, plezierige, zinvolle en grensverleggende activiteiten. Het café van Het Roze Huis, Den Draak, onthaalt dagelijks vele holebiʼs, buurtbewoners, passanten, studenten, groepen van buiten het holebiwereldje enzovoorts. Een bonte mengeling! Om zoʼn bedrijvig huis draaiende te houden is geld nodig, want koken kost nu eenmaal geld. En veel subsidies ontvangt Het Roze Huis niet. We blijven dus aangewezen op de milde steun van al wie met het werk van Het Roze Huis sympathiseert. In 2005 vieren we de tiende verjaardag van de vereniging zonder winstoogmerk Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel. Het mooiste verjaardagscadeau dat we kunnen bedenken is het vooruitzicht dat het huis en zijn werking ook in de toekomst verzekerd blijft. Blijf daarom vooral je morele, daadwerkelijke en graag ook financiële steun verlenen aan dit mooie project dat grenzen verlegt. Giften kan je storten op de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting: , graag met de vermelding: L Het Roze Huis. Giften vanaf 30 euro per kalenderjaar geven recht op een fiscaal attest waarmee je de gift kunt aftrekken van je belastingen. Je kunt ook aan je bank de opdracht geven om maandelijks automatisch een bepaald bedrag te storten (het totaal bedrag op jaarbasis geeft vanaf 30 euro ook recht op een fiscaal attest). Er zijn ook mensen die besluiten via hun notaris een toewijzing van hun nalatenschap te laten beschrijven ten voordele van een goed doel. Ook ten voordele van Het Roze Huis kan de notaris zoiets regelen. Wie zulks overweegt, kan best zijn of haar notaris raadplegen. Hartelijk dank! Het Roze Huis is er ook voor jou! Marc Van Daele secretariaat HRH-ARK vzw 03/ De Magneet Lente 2005

5 Werking Het Roze Huis lijdt onder huurdiscussie Bestuur verzet zich tegen onrealistische financiële eisen Het Roze Huis heeft in 2005 reden genoeg om te vieren, maar sommige Antwerpse politici dreigen een domper te zetten op de feestvreugde. Bepaalde politici namen het standpunt in dat de vzw Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel een marktconforme huur zou moeten betalen voor het gebruik van het pand aan de Draakplaats, dat nu in stadseigendom is. Het bestuur van onze organisatie wijst zeer terecht op de zelf gedane investeringen, de vele uren die onze vrijwillig(st)ers belangeloos presteren en de zeer beperkte financiële middelen. Eén ding staat vast: de Antwerpse holebi-gemeenschap zal zich Het Roze Huis en al wat het is gaan betekenen niet laten ontnemen. In géén geval. Op dit ogenblik zijn bij Het Roze Huis - ARK een stuk of 25 kleine en grote holebi-verenigingen en -werkgroepen aangesloten. Daarmee is de vzw uitermate representatief voor het roze verenigingsleven in de stad en provincie Antwerpen. Veel van de aangesloten verenigingen maken gratis gebruik van de ruimtes in Het Roze Huis. Op die manier hebben ze ook concreet baat bij het bestaan van Het Roze Huis en krijgen ze meer mogelijkheden om hun werking vorm te geven, niet onbelangrijk in de hele discussie. Het Roze Huis vertegenwoordigt een belangrijke component van het maatschappelijke middenveld, zeg maar. Het Roze Huis engageert zich voor de holebi-emancipatie maar doet dat - noodgedwongen - met erg bescheiden middelen. Gelukkig kunnen we hierbij rekenen op de inzet van vele vrijwillig(st)ers. Mensen die, althans volgens sommige cynici op het Antwerpse stadhuis, maar wat harder moeten werken als er niet genoeg geld in kas is. Als uitspraak kan dat tellen. We laten, beleefdheidshalve, in het midden wie de auteur is van deze illustere uitspraak. Het café van Het Roze Huis, Den Draak, is een soort van coöperatieve vennootschap, maar dan wel eentje met een duidelijk beschreven sociaal oogmerk. In gewone mensentaal betekent dat dat de eventuele winst van het café wordt geherinvesteerd in de inspanningen voor de holebi-emancipatie, zeggen de vrijwilligers van Het Roze Huis. Het pand van Het Roze Huis is stadseigendom. De stad bleek, weliswaar pas na zware lobbying van Het Roze Huis, in de tweede helft van de jaren negentig bereid een verkommerd gebouw aan te kopen voor een beperkte som. Ons gebouw werd in de loop der jaren geleidelijk opgeknapt, een werk van lange adem. Voor een deel gebeurde dat met overheidssubsidies, voor een deel met geld dat de vzw zelf met veel moeite had gevonden. Daarnaast was de renovatie mogelijk dankzij een ruime schare vrijwilligers, onder wie ook werkkampers uit het buitenland. Anno 2005 is Het Roze Huis een project dat zeker mag worden gezien, maar het kostte wel veel bloed, zweet en tranen. Niet alle politici, laat staan ongeïnformeerde leken, zijn zich daar echt van bewust. Vijf jaar lang zou onze vzw haar pand mogen gebruiken in ruil voor een symbolische huur. In 2004 was het moment aangebroken waarop moest worden onderhandeld over een aangepaste huur. Die huur moest wél rekening houden met de zelf gedane investeringen en het vele werk van de vrijwilligers. Groot was de ontsteltenis toen bleek dat het Antwerpse departement patrimoniumbeheer een maandelijkse huur van euro wilde incasseren. Wij kunnen onmogelijk ieder jaar euro aan huurgelden opbrengen, reageerde het bestuur van Het Roze Huis - ARK zeer terecht. In het verleden kon de vzw, net als andere holebiorganisaties, een aardig bedrag aan inkomsten puren uit het organiseren van fuiven. Maar tegenwoordig is het niet langer rendabel om veel fuiven te geven. Dat is onder meer het gevolg van het veel grotere aanbod voor holebiʼs die vertier zoeken. De discussie belandde in een patstelling, maar ons bestuur en politici met zin voor verantwoordelijkheid (en oog voor de verdiensten van Het Roze Huis) gingen wel op zoek naar een oplossing, die ervoor zorgt dat Het Roze Huis en zijn vrijwilligers hun uitermate waardevolle, nuttige en positieve werk kunnen voortzetten. Bij het ter perse gaan was nog niet bekend of die oplossing al helemaal rond is, laat staan wat ze precies inhoudt. Feit is dat de Antwerpse holebi -beweging het verlies van Het Roze Huis niet zal aanvaarden, nu niet en morgen niet. Daarvoor werd veel te veel tijd, geld en energie in het project geïnvesteerd. Uit de vele reacties van groepen en burgers kunnen we trouwens afleiden dat we niet alleen staan met de stelling dat Het Roze Huis MOET blijven en bloeien. We gaan liever niet in op de laaghartige aanvallen van sommige derderangsfiguren uit de Antwerpse politiek. Figuren van wie je je ernstig kunt afvragen wat deze ooit in de politiek zijn komen zoeken, tenzij eventueel een makkelijke blitzcarrière of de aandacht van de cameraʼs. Het gaat om mensen die (doelbewust?) zelfs niet de moeite namen om ernstig met Het Roze Huis te praten, maar er de voorkeur aan gaven in de media allerlei ongefundeerde onzin uit te kramen. Sommigen lieten zich hierbij leiden door motieven die verre van zuiver zijn, is onze vaststelling. Bepaalde critici gaven blijk van een enggeestige middenstandersmentaliteit en lagen duidelijk niet wakker van de maatschappelijke verdiensten van Het Roze Huis en het holebi-verenigingsleven. De emancipatie van holebiʼs is wel de laatste van hun bekommernissen. Eén argument van de antiʼs was dat Het Roze Huis een groene mantelorganisatie zou zijn. Reden: Yves Aerts, de door velen gewaardeerde voorzitter van het dagelijks bestuur, is een geëngageerd lid van Groen! (het vroegere Agalev). De laffe aanval tegen de persoon van Yves illustreerde perfect tot welk niveau de tegenstanders van Het Roze Huis zich durfden te verlagen. Wie met kennis van zaken spreekt, weet perfect dat het bestuur van Het Roze Huis erg veelkleurig is. Zowat alle kleuren van de regenboog zijn erin vertegenwoordigd. Niet iedereen in het bestuur heeft trouwens een uitgesproken kleur. Waarom ook? Trouwens: bij Het Roze Huis hebben we nooit of te nimmer in termen van politieke kleuren gedacht. Dat had ook geen enkele zin. Om een illustere Chinese communist te citeren (van wie ik op zich geen fan ben): Wat maakt het uit of de kat zwit of zwart is, zolang ze maar muizen vangt. Anders uitgedrukt: bij Het Roze Huis meten we iemands kwaliteiten niet af aan zijn of haar partij-lidkaart. God verhoede! De meeste mensen liggen trouwens niet wakker van de politiek, en de recente gebeurtenissen maken duidelijk waarom. Het Roze Huis - ARK is een door en door pluralistische organisatie die zich tot iedereen wil richten, van jong tot oud, van rijk tot arm, mannen en vrouwen, holebiʼs en anderen. De waarde van een bestuurslid of een andere vrijwilliger hangt in onze visie maar van 1 belangrijk element af: is hij of zij sterk gemotiveerd om van Het Roze Huis een succesverhaal te blijven maken, ten bate van de holebi-gemeenschap? Méér moet dat echt niet zijn! Denis Bouwen De Magneet Lente

6 Kandidatuur voor Eurogames zorgt voor gefronste wenkbrauwen! Antwerpse verenigingen vrezen voor fiasco De Eurogames moeten in het jaar 2007 in Antwerpen worden gehouden. Dat is althans de opinie van een aantal individuen die in het najaar van 2004 de kandidatuur van de Sinjorenstad naar voren schoven. Antwerpen is de enige kandidaat voor de Europese holebi-sportspelen van 2007 en maakt dus een reële kans om het evenement te mogen organiseren. Het Antwerpse verenigingsleven zit niet te popelen om de Eurogames naar Antwerpen te halen, althans (!) niet in Active Company en Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel, gesteund door de Holebifederatie, vrezen voor een vergiftigd geschenk. Het hele dossier roept trouwens ernstige vragen op. Of Antwerpen de Eurogames 2007 krijgt toegewezen, hangt af van een beslissing van de European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF). Die organisatie besprak de Antwerpse kandidatuur begin maart in het Spaanse Barcelona. Bij het ter perse gaan was nog niet bekend hoe het beslissingsproces van de EGLSF was uitgedraaid. Active Company, de grote Antwerpse sportvereniging die lid is van Het Roze Huis - ARK, maakt zich serieuze zorgen over het initiatiefcomité dat de kandidatuur voor de Eurogames promootte. De organisatie is bang voor een debacle. Active Company en Het Roze Huis weten als geen ander dat er in het Antwerpse verenigingsleven nu géén breed draagvlak is voor Eurogames. Hoe graag we ook toffe evenementen naar onze geliefde Metropool zien komen. Het idee om Eurogames in Antwerpen te organiseren dateert niet van gisteren. Active Company lanceerde een aantal jaar geleden al het idee aan dat de stad misschien ooit Europese holebi-sportspelen zou kunnen houden. De vereniging deed dat via een vrije tribune in het dagblad De Morgen, die zelfs nog mee werd ondertekend door Yves Aerts, de voorzitter van Het Roze Huis - ARK. De Antwerpse schepen van Sport en Emancipatiebeleid, Chantal Pauwels, ondersteunde vrij snel het idee. Maar AC deed tot op heden nooit aan de EGLSF het voorstel om Antwerpen als gaststad voor de games te selecteren. In oktober 2004 bleek een groepje particulieren de kandidatuur van Antwerpen wel te promoten. Het verenigingsleven werd in snelheid genomen en eigenlijk voor een voldongen feit geplaatst. De initiatiefnemers vroegen voor 1 november de formele steun aan het Antwerpse stadsbestuur, in het vooruitzicht van de deadline van de EGLSF, op 15 november. Merkwaardig genoeg sprong met name de schepen van Toerisme, Ludo Van Campenhout, mee op de Eurogames-kar. Bij ingewijden bestaat de sterke indruk dat politieke invloeden een flinke rol speelden in de gang van zaken. Een van de mensen uit het initiatiefcomité doet op het vlak van evenementen werk voor het stadsbestuur en staat op zeer goede voet met Van Campenhout, weten bronnen dicht bij het dossier. Active Company stelt vast dat Van Campenhout, als pleitbezorger van de Antwerpse Eurogames in 2007, het holebi-verenigingsleven een pad in de korf dreigt te zetten. Want Eurogames vergen een grote inzet van middelen en mensen. Je kunt al raden wie die mensen zou mogen leveren: de verenigingen, die nu al hemel en aarde moeten bewegen om hun gewone activiteiten voort te zetten. AC heeft twijfels bij de grootse verwachtingen die schepen Van Campenhout oproept. De schepen heeft het over sporters en bezoekers, maar in werkelijkheid trekken Eurogames eerder zoʼn mensen. Veel van de deelnemers verblijven niet op hotel, maar logeren bij particulieren, die door de verenigingen worden gezocht. De sportvereniging is op zich voorstander van Eurogames, maar kant zicht tegen de geformuleerde kandidatuur. AC en Het Roze Huis - ARK betreuren dat de particuliere initiatiefnemers geen moeite deden om een draagvlak te creëren bij het verenigingsleven. Het bizarre daarbij is dat de initiatiefnemers, voor zover bekend, juist mensen zijn die toch wel een hele voorgeschiedenis hebben in datzelfde verenigingsleven. Van zulke mensen zou je juist verwachten dat ze alles doen om hun communicatie met de verenigingen perfect te verzorgen. Het tegendeel was echter het geval, weten insiders. Volgens AC hebben de meeste leden van het initiatiefcomité nauwelijks ervaring met de organisatie van grote sportevenementen. Een bijkomende reden tot ongerustheid. Van Campenhout verklaarde in de pers dat hij toch bepaalde bedenkingen had bij afzonderlijke sportspelen voor holebiʼs. Dat belette de schepen geenszins om de Eurogames kandidatuur resoluut te steunen. Active Company nam zich voor al het mogelijke te doen om Antwerpen voor een fiasco te behoeden. Wordt - ongetwijfeld - vervolgd. Denis Bouwen Speculatie over geaardheid judoka Gella Vandecaveye Er is enige twijfel ontstaan over de seksuele voorkeur van judoka Gella Vandecaveye. Dat berichtte de holebi-portaalsite Gaylive. Aanleiding was een interview dat verscheen in Het Nieuwsblad. In het interview had Vandecaveye het over de liefde. De prins op het witte paard kwam ze tien jaar geleden al tegen, maar als gevolg van haar drukke leven (ze combineerde toen een studie journalistiek met een carrière als judoka) had ze toen geen tijd voor een relatie. In Het Nieuwsblad verklaarde de judoka opnieuw de liefde gevonden te hebben. Op de vraag of de nieuwe liefde een prins of prinses is antwoordde ze ontwijkend. Doet dat iets ter zake? Met mijn partner heb ik afgesproken om dat privé te houden. De pers heeft die keuze altijd gerespecteerd. Ik zou graag hebben dat dat zo blijft. Waarvan akte. Wij wensen Gella veel geluk met haar nieuwe partner, wie die ook moge zijn. 6 De Magneet Lente 2005

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

In 10 jaar. binnen DEMO

In 10 jaar. binnen DEMO In 10 jaar binnen Onder het beschermlaagje op de achterkant van het boek vind je je persoonlijke en unieke toegangscode tot een handige elektronische vermogensplanner. Krab het beschermlaagje weg, surf

Nadere informatie

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond

Denkraam. Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg. gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond Denkraam Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke Opvang Verslavingszorg gratis magazine voor en door cliënten in de regio Rijnmond nummer 7 - februari 2004 [2] Colofon Redactie: Christian Dogterom,

Nadere informatie

2De Herindeling academiejaar

2De Herindeling academiejaar v e to België Belgique PB 3000 Leuven 2/2817 Afgifte: Leuven 1 weekblad verschijnt niet van juni tot augustus Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student 2 juli 2012 jaargang 9 nummer 00 www.veto.be

Nadere informatie

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be

Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Love Unlimited Lees meer op: www.uitgeverijarchipel.nl www.uitgeverijarchipel.be Leonie Linssen & Stephan Wik Love Unlimited Een vrije kijk op liefdesrelaties Amsterdam Antwerpen Hoewel de in dit boek

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - najaar 2012

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - najaar 2012 ichterbij Kromme Rijnstreek Kunst & ondernemen Culturele sector werkt hard Appels en koeien zijn net zo goed cultureel erfgoed Crisis Over geld, status, schuld en verleiding Voetbalvereniging Aurora Over

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

INFOPAKKET. Breng kleur in je onthaal Onthaal van allochtone holebi s

INFOPAKKET. Breng kleur in je onthaal Onthaal van allochtone holebi s INFOPAKKET Breng kleur in je onthaal Onthaal van allochtone holebi s Dit is een uitgave van Çavaria Kammerstraat 22 / 9000 Gent / info@cavaria.be / www.cavaria.be Handleiding en vorming ontwikkeld in samenwerking

Nadere informatie

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 DE WITTE STOK DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer: P207078 Dossier: De toekomst van het braille. Steun het onderzoek! Aflossing

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

De Rode Draad Oktober 2008

De Rode Draad Oktober 2008 Een vergeten groep of Thaise vrouwen in (erotische) salons in Nederland De Rode Draad Oktober 2008 Spirit of Pattaya, schilderij van Ulf Malmberg Met dank aan de kunstenaar: www.malmbergpaintings.se 1

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie