1 Persoon 2 Personen. Gemeentelijke begraafplaatsen Emmen "buitendorpen"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Persoon 2 Personen. Gemeentelijke begraafplaatsen Emmen "buitendorpen" 2010 590 307 637 256 0 30 6 1796 0 0 0 0 0"

Transcriptie

1 Drenthe Aa en Hunze Gemeentelijke begraafplaatsen Drenthe Assen Begraafplaats De Boskamp Drenthe Borger-Odoorn Gemeentelijke begraafplaatsen Drenthe Coevorden Gemeentelijke begraafplaatsen Drenthe De Wolden Gemeentelijke begraafplaatsen De Wolden (Zuidwolde) Drenthe Emmen Gemeentelijke begraafplaatsen in Emmen Drenthe Emmen Gemeentelijke begraafplaatsen Emmen "buitendorpen" Drenthe Emmen Kerkhof R.K. Parochie H. Henricus Klazienaveen Kennen geen algemeen graf. Drenthe Hoogeveen Gemeentelijke begraafplaatsen Hoogeveen, Elim, Hollandscheveld, Nieuwlande, Nieuweroord, Pesse, Stuifzand, Tiendeveen monument op aanvraag. Drenthe Meppel Algemene begraafplaats Meppel jaar en eeuwig begraven ook mogelijk. Drenthe Meppel Algemene begraafplaats Nijeveen persoonsgraven zijn hier enkeldiep. 2 persoonsgraven zijn naast elkaar 4995 en voor 2 personen. 50 jaar en eeuwig begraven ook mogelijk. Drenthe Midden-Drenthe Gem. begr.pl. Beilen, Hijken, Hooghalen, Wijster, Westerbork, Witteveen, Smilde, Bovensmilde,Hoogersmilde voor 35 jaar is mogelijk. van grafmonument door de 4007 gemeente is ook mogelijk. Deze tarieven gelden voor begraven >12 jaar. Drenthe Tynaarlo Begraafhof Lits-de-Fenix Graven worden voor onbepaalde tijd uitgegeven. Drenthe Tynaarlo Gemeentelijke begraafplaatsen In Vries en Zuidlaren mogelijkheid tot dubbeldiep begraven. Drenthe Westerveld Bijzondere begraafplaats Oranjelaan Flevoland Dronten De Wissel bij tweepersoongraf eenmalig. Bij onderhoud worden hier afkoopsommen genoemd. Zijn variabel want afhankelijk van termijn 3831 instandhouding graf. Flevoland Lelystad Algemene begraafplaats Bij 2e inlage zijn opnieuw onderhoudskosten verschuldigd voor de resterende jaren. De grafrechten voor een 2 persoonsgraf worden in gedeelten geheven. monument kost op verzoek 35,- per jaar. Flevoland Noordoostpolder Gemeentelijke begraafplaatsen dorpen Noordoostpolder Alleen 1-persoonsgraven. Ook grafrust van 50 jaar mogelijk. Flevoland Noordoostpolder Gemeentelijke begraafplaatsen Emmeloord Ook grafrust van 50 jaar mogelijk. Flevoland Urk De Vormt particulier graf is onbepaald. Flevoland Zeewolde Algemene Begraafplaats Friesland Achtkarspelen Begraafplaats Hervomde Gemeente Kootstertille Prijsstijging ivm professionalisering van het onderhoud, voorheen gedeeltelijk vrijwilligerswerk. Friesland Achtkarspelen Bijzondere begraafplaats Memento Mori Har Friesland Achtkarspelen NH begraafplaats Buitenpost Kosten vergunning monument bedragen 10% van de totale kosten van het monument. Geen 2-persoonsgraven, in dat geval 2 graven naast elkaar vooor dubbele prijs. is incl. aankoop graf. Begravenis niet op 0 kosten van de begraafplaats. Friesland Achtkarspelen Nieuwe begraafplaats monument bedraagt 5% van kosten aanschaf. 980 monument voor familie. Friesland Ameland Algemene begraafplaatsen Hollum, Ballum en Nes In 2011 komt de bijdrage voor een vergunning a 181,- te vervallen. Friesland Bolsward Gemeentelijke begraafplaatsen Friesland Dantumadeel Bijzondere Begraafplaats Veenwouden Friesland Dantumadeel Gem. begraafplaatsen Broeksterwoude, Damwoude, Driesum,Veenwouden, Zwaagwesteinde Alleen 1-persoonsgraven mogelijk. Friesland Dongeradeel Begraafplaatsen Aalsum-Wetsens Plaatselijke binding is noodzakelijk. Friesland Dongeradeel Gemeentelijke begraafplaatsen Dokkum, Metselavier,Ternaard Graven worden altijd naast elkaar uitgegeven. Volgens de beheersverordening mag er maar 1 keer in een graf worden begraven. Friesland Ferwerderadeel Begraafplaats PKN-gemeente Mariengaarde, Hallum monument bedraagt 10% van de kosten. Friesland Ferwerderadeel Marrum-Westernijkerk grafmonument 10% van de kostprijs. Friesland Ferwerderadiel Begraafplaats Burdaard Friesland Franekeradeel Hitzum Tot 2011 vergunning 5% van waarde monument. Friesland Franekeradeel Kerkhof te Oosterbierum Alle graven zijn geschikt voor 2 diep. onderhoud dat jaarlijks wordt betaald, is in ,00. monument bedraagt 7% van 1780 aanschafprijs. Friesland Harlingen Gemeentelijke begraafplaats Harlingen Begrafenis op zaterdag 579,-. Er worden geen eigen graven (graven voor onbepaalde tijd) meer uitgegeven. Bij begraven in eigen graven worden 0 alleen de begraafkosten gerekend. Friesland Heerenveen Gemeentelijke begraafplaatsen Friesland Het Bildt Gemeentelijke begraafplaatsen Friesland Kollumerland c.a. Westergeest monument bedraagt 15% van aankoopbedrag. Friesland Kollumerland en Nieuwkruisland Gemeentelijke begraafplaatsen

2 Friesland Leeuwarden Kerkhof Hempens Bovenstaande bedragen gelden voor inwoners van Hempens en Teerns. Niet inwonenden betalen 600 grafrecht extra. Na 25 jaar wordt de looptijd stilzwijgend en kosteloos verlengd mits de onderhoudskosten( per jaar) worden betaald. monument bedr Friesland Leeuwarden Noorder - en Huizumerbegraafplaats M.i.v nog slechts 2 basistarieven: een voor de begrafenis en een voor het grafrecht (inclusief onderhoud, vergunning, overschrijving). Graven 2182 worden voor minimaal 10 jaar uitgegeven. Friesland Lemsterland Gemeentelijke begraafplaatsen Friesland Lemsterland P.K.N. Gemeente Echtnerbrug/Oosterzee Friesland Littenseradiel Algemene begraafplaats Friesland Littenseradiel Begraafplaats St. Martenstsjerke Boazum Kosten begrafenis via begrafenisvereniging. monument 10% van waarde monument. Friesland Littenseradiel PKN gemeente Westerwert, begraafplaatsen Bears, Jellum, Jorwert, Weidum Friesland Menaldumadeel R.K. begraafplaats Dronrijp Op dit kerkhof zijn veranderingen op komst. Over een periode van 8 jaar wordt het kerkhof gerenoveerd. Friesland Nyefurd N.H. kerkelijke Begraafplaats Begrafenis op kosten van uitvaartvereniging (ca. 4600,-). is incl. onderhoud. Plaatsingskosten monument bedragen 7,5% van de waarde 1600 van het monument. Friesland Ooststellingwerf Begraafplaats Haulerwijk kosten plaatsing van een grafmonument 10% Excl. BTW Friesland Ooststellingwerf H. St. Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo onderhoud is bij grafrecht inbegrepen. Kosten vergunning monument bedragen 10% van de aankoopprijs van het monument. Alleen 1-persoonsgraven. Recht voor plaatsen grafkelder Friesland Ooststellingwerf Kerkelijke begraafplaatsen Donkerbroek-Haule ,00. Klokluiden 25,00. Verlenging per 10 jaar mogelijk. Friesland Ooststellingwerf N-H begraafplaats Olde- en Nijeberkoop Plaatsingskosten monument bedragen 15% van de waarde excl.btw. Friesland Ooststellingwerf Stichting begraafplaatsen Appelscha Kosten onderhoud zijn verhoogd omdat de kosten voor het onderhoud van het monument vroeger achteraf verhaald werden en nu met het algemeen onderhoud worden verrekend. Friesland Opsterland NH begraafplaatsen Ureterp/Bakkeveen/Siegerswoude sleges voor het plaatsen monument bedragen 15% van de prijs 3320 van het monument excl. BTW. Friesland Opsterland Oud beets Friesland Skarsterlan Algemene begraafplaatsen Friesland Skarsterlan Hervormde Gemeente Langweer en Dijken Deze begraafplaats is in principe voor ingezetenen. Begrafenis wordt verzorgd door uitvaartvereniging. De graven zijn 1-diep. Dubbel graf is 2400 naast elkaar gelegen. monument 15% van waarde. Friesland Skarsterlan RK begraafplaats St. Nicolaasga is inclusief algemeen onderhoud, Friesland Skarsterlân Begraafplaatsen Haskerhorne en Oudehaske monument 15% van de kostprijs Friesland Smallingerland Begraafplaats Opeinde C.a Tarieven zijn voor leden/ inwoners van Opeinde, Nijega en De Tike. Friesland Smallingerland Begraafplaats Rottevalle Begraafplaats is van eigen vereniging. Bovenstaande prijzen gelden voor leden. Voor niet-leden gelden andere prijzen. Begrafeniskosten kunnen 700 varieren. Friesland Smallingerland Begraafplaatsen Boornbergum en Kortehemmen Begrafeniskosten zijn variabel en afhankelijk van gebruik kerk, klokluiden etc. monument bedraagt 5% van de kostprijs. Bij de uitgifte van 1972 het graf is grafrecht en onderhoud afgekocht voor 25 jaar. Friesland Smallingerland Gemeentelijke begraafplaatsen Drachten, Drachtstercompagnie, Opeinde Er worden geen algemene en eigen graven uitgegeven in gemeente 3381 Smallingerland. Friesland Smallingerland Noorder- en Zuiderbegraafplaats Protestante Gemeente Drachten Toeslag in 2012 voor begrafenis op zaterdag 190,00. Friesland Sneek Gemeentelijke begraafplaats Standaard 2-diep graven, onderhoud jaarlijks of afkoop. is incl algemeen onderhoud en monument onderhoud. Friesland Sneek R.K. Begraafplaats Sneek Het kerkhof geeft alleen 2-persoonsgraven uit en het onderhoud is 2030 eenmalig over een periode van 20 jaar. Friesland Sudwest Fryslân Gemeentelijke begraafplaats Sneek Standaard 2-diep graven, onderhoud jaarlijks of afkoop. is incl algemeen onderhoud en monument onderhoud. Friesland Terschelling Algemene begraafplaats Friesland Tytjerksteradiel Begraafplaats Petrushof Garijp We hebben alleen maar 1 persoons graven, elk persoon krijgt een apart 0 graf, we begraven naast elkaar. Friesland Tytsjerksteradiel Algemene begraafplaats Jistrum Friesland Tytsjerksteradiel Begraafplaats Kruiskerk Friesland Tytsjerksteradiel N.H. begraafplaats Hurdegaryp Niet ingezetenen betalen 775 euro grafrecht. De looptijd van de graven is onbeperkt, maar voor dit onderzoek op 30 jaar gezet. Alleen 1- persoonsgraven. Tarief bij algemeen onderhoud is het bedrag dat betaald 0 wordt bij afkoop voor 30 jaar.

3 Friesland Tytsjerksteradiel Protestante begraafplaatsen Oentsjerk, Aldtsjerk, Gytsjerk, Wyns Alleen 1-diepe graven. Dubbel graf is naast elkaar gelegen, dus prijs is dubbel. Alleen kosten onderhoud monument zijn dan enkel. monument is 15 % van kostprijs. monument is?180,- voor staand monument en?180,- voor bedekking. Kloklu Friesland Wonseradeel Begraafplaatsen Schettens, Schraard en Longerhouw Begrafenis wordt uitbesteed aan uitvaart vereniging. Plaatsingsrecht 1675 monument bedraagt 5% van totale kosten monument. Friesland Wymbritseradiel Gem. begraafplaatsen IJlst en Ypecolsga Friesland Wymbritseradiel Kerkelijke begraafplaats Tirns Bovenstaande kosten gelden voor inwoners. Niet ingezetenen betalen dubbel grafrecht. Overschrijven grafrechten?155,- Friesland Wymbritseradiel Kerkelijke begraafplaats Tjalhuizen Bovenstaande kosten gelden voor inwoners. Niet ingezetenen betalen dubbel grafrecht. Overschrijven grafrechten?155,- 2- persoonsgraven zijn indien mogelijk naast elkaar gelegen voor 2x tarief enkel graf. Algemene graven zijn huurgraven voor 20 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 10 jaar. Er worden geen nieuwe eigen graven meer Friesland Wymbritseradiel Protestantse Gemeente Oppenhuizen -Uitwellingerga uitgegeven. Bovenstaande kosten gelden voor inwoners. Niet ingezetenen betalen Friesland Ysbrechtum Kerkelijke begraafplaats Ysbrechtum dubbel grafrecht. Overschrijven grafrechten?155,- Friesland Zuidwest Friesland Gemeentelijke begraafplaats Sneek Standaard 2-diep graven, onderhoud jaarlijks of afkoop. is incl algemeen onderhoud en monument onderhoud. Gelderland Aalten Gemeentelijke begraafplaatsen Eigen graven worden 3-diep uitgegeven. Tarief voor 1- en 2-diep blijft hetzelfde. Wenum alleen 2-diep mogelijk. Op alle begraafplaatsen ook Gelderland Apeldoorn Alg. begraafplaatsen Heidehof, Beekbergen, Wenum, Soerenseweg, Uddel graven vooor onbepaalde tijd mogelijk. Op de Soerenseweg is in verband 3237 met ruimtegebrek het niet meer mogelijk om e Gelderland Apeldoorn Protestants Kerkhof Loenen Geen algemene graven. Alleen eigen graven voor 3 personen. Ook looptijd 4487 van 60 jaar mogelijk (tegen verdubbeld tarief). Gelderland Apeldoorn R.K Begraafplaatsen Apeldoorn: Haagwinde, Arnhemseweg, Oude Beekbergerweg Alle graven zijn op basis van 2 inlagen. Bij 2e inlage binnen 20 jaar wordt looptijd opnieuw verlengd tot 20 jaar met bijbehorende aanvullende 2870 kosten ten aanzien van grafrecht en onderhoud. Gelderland Arnhem Begraafplaats Moscowa Bij 2e inlage worden extra kosten berekend als termijnverlenging noodzakelijk is. Alle graven worden uitgegeven voor 3 overledenen. Een 3258 volledig overzicht staat op Gelderland Arnhem Begraafplaats Vredenoord Schaarsbergen Alleen 3-persoonsgraven. Graven worden alleen uitgegeven aan leden kerkgemeente Schaarsbergen en inwoners wijk Schaarsbergen (postcode ). Gelderland Barneveld Gem. begraafplaatsen Barneveld, de Plantage, Voorthuizen, Kootwijk, Kootwijkerbroek en Terschuur grafmonument is niet verplicht. Eigen graf voor onbepaalde tijd 2372 ook mogelijk. Gelderland Berkelland Gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland Gelderland Beuningen Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Bronckhorst Algemene begraafplaatsen Gelderland Bronckhorst Protestante begraafplaats Halle Vermelde kosten zijn alleen voor de begraafplaats. Kosten voor de uitvaart en het delven van een graf worden door de uitvaartondernemer 423 rechtstreeks in rekening gebracht bij de nabestaanden. Gelderland Bronckhorst R.K. Begraafplaats te Kranenburg van 30 jaar ook mogelijk tegen aangepast tarief. Gelderland Brummen Algemene begraafplaatsen Brummen, Eerbeek en Hall Op verzoek 1e begraving in 3e laag zonder meerkosten. en zijn per 2010 uitgesplitst en verhoogd n.a.v. exploitatieonderzoek 3387 begraafplaatsen. Gelderland Buren Gemeentelijke begraafplaatsen Buren Gelderland Buren Herv. Begraafplaats Ommeren Gelderland Culemborg Beheersstichting Begraafplaatsen Gelderland Doesburg Gemeentelijke begraafplaats Op deze begraafplaats zijn alleen 3-persoonsgraven monument kan worden afgekocht. Gelderland Doetinchem Begraafplaats aan de Kommendijk Gelderland Doetinchem Begraafplaats aan de Krommendijk Gelderland Doetinchem Begraafplaats aan de Loolaan Gelderland Doetinchem Begraafplaats Slangenburg aan de Nutselaer Gelderland Druten Gemeentelijke begraafplaats Druten Alleen eigen graven voor 1 persoon. Wel reservering naastliggend graf mogelijk voor 2e persoon (2x uitgifte 1-persoonsgraf). Tevens urnengraven en columbarium. Gelderland Duiven Alg. begraafplaats 't Heijlige Lant Hier worden alleen 2-persoonsgraven uitgegeven. Gelderland Duiven R.K. Begraafplaats H. Andreas Groessen Bij begrafenis is alleen berekend het openen en sluiten van het graf. Is er vooraf een dienst in de kerk en begeleiding naar het kerkhof dan komen er 2030 de volgende kosten bij:?275,-. Gelderland Elburg Algemene begraafplaatsen Gelderland Epe Gemeentelijke begraafplaatsen Het onderhoud van het monument is in principe gemeentelijk. men mag deze zelf onderhouden, dan krijgt men een jaarlijkse ontheffing van 8,65. Als de gemeente het onderhoud moet doen kan men dit afkopen of 2958 jaarlijks betalen.

4 Graven worden niet per persoon verkocht, maar per graf wordt een grafrecht ïverkochtï. Voor een grafrecht geldt het recht om drie personen in Gelderland Ermelo Gemeentelijke begraafplaats dit graf te begraven. Gelderland Ermelo Zendingskerkhof te Ermelo is hier in principe onbepaald. Urnengraf van ten hoogste 4 urnen 5444 voor onbepaalde tijd?2092,-(grafrecht en alg.. Gelderland Geldermalsen Algemene begraafplaats Geldermalsen Stijging grafkosten wordt veroorzaakt door noodzaak tot kostendekkendheid. Tot en met 2009 werden geen kosten berekend voor 4110 algemeen onderhoud. Gelderland Groenlo R.K. Begraafplaats Groenlo Er zijn ook graven voor vier of zes personen. Ruimingskosten?182, worden direct eenmalig bij uitgifte in rekening gebracht. Betreft parochiegraven, 1 breed, max. 2-diep. Overige begraafvormen:prijs Gelderland Groesbeek Begraafplaats Heilig Land Stichting op aanvraag. Gelderland Groesbeek Gemeentelijke begraafplaats Heselenberg Kosten 2e en 3e inlage?202 in 2010 en in 2011?242. Gelderland Groesbeek Protestante begraafplaats, Kerkstraat Gereserveerd voor leden van de gemeente. Gelderland Groesbeek Protestantse begraafplaats, Kerkstraat Gereserveerd voor leden van de gemeente. Gelderland Harderwijk Gemeentelijke begraafplaatsen Oostergaarde en Elzenhof Gelderland Hattem O.L.V. ten Hemelopneming Gelderland Heerde Gemeentelijke begraafplaatsen Graven worden voor onbepaalde tijd uitgegeven. Gelderland Heumen Gemeentelijke begraafplaatsen Tarief begraving bij 2-persoonsgraf is een gemiddeld tarief. Gelderland Heumen Kerkelijke Begraafplaats Prot. Gem. Heumen Vanaf 2010 alleen nog algemene graven. Gelderland Lingewaal Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Lingewaard Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Lingewaard R.K. Begraafplaats Haalderen Gelderland Lingewaard RK Begraafplaats Doornenburg Gelderland Lochem Gem. begraafplaatsen Lochem, Laren, Barchem, Gorssel, Almen Gelderland Maasdriel Gemeentelijke begraafplaats Gelderland Maasdriel R.K. Begraafplaats Ammerzoden De begraafplaats beschikt oook over een columbarium en geeft ook 1710 urnengraven uit. Gelderland Maasdriel St. Martinusparochie Kerkdriel Gelderland Millingen aan de Rijn Gemeentelijke begraafplaats Volgende bijzetting in eigen graf kost?1485,-. Gelderland Montferland Gemeentelijke begraafplaatsen Alle graven (ook algemene) kunnen worden verlengd voor 550,- euro per jaar. Gelderland Montferland Protestantse Gemeente s-heerenberg Op grafrecht 50% korting voor betalende leden kerkgemeente (5 jaar min ,00) Gelderland Montferland Protestantse gemeente Zeddam Op grafrecht 50% korting voor kerkgemeenteleden die laatste 5 jaar min ,00 hebben bijgedragen. Gelderland Montferland RK Begraafplaats Par. St. Jan de Doper Kilder Gelderland Neder-Betuwe Gemeentelijke begraafplaatsen onderhoud valt onder grafrecht. Gelderland Neerijnen Algemene begraafplaatsen In april van 2009 zijn de tarieven verhoogd vanwege het streven naar 7136 kostendekkenheid. Gelderland Nijkerk Algemene begraafplaats Voor kindergraven gelden andere tarieven. Gelderland Nijmegen Algemene begraafplaats Lent Gemeentelijke begraafplaats onder bijzonder beheer. Gelderland Nijmegen Begraafplaats Graafseweg monument alleen in opdracht en afhankelijk van werkzaamheden. Begraafplaats Graafseweg is een gemeentelijke 2375 begraafplaats in bijzonder beheer. Gelderland Nijmegen Begraafplaats Daalseweg Er zijn op deze begraafplaats geen algemene graven en ook geen 1-0 persoonsgraven. Gelderland Nijmegen Begraafplaats Jonkerbos monument alleen op aanvraag en afhankelijk van 2375 werkzaamheden. Er zijn geen aparte 1-persoonsgraven. Gelderland Nijmegen Begraafplaats Vredehof Gemeentelijke begraafplaats onder bijzonder beheer. Alleen persoonsgraven. monument op aanvraag. Gelderland Nijmegen R.K. Kerkhof Neerbosch Er zijn alleen algemene graven zonder onderscheid wat betreft aantal 1783 personen in graf. Gelderland Nijmegen R.K. Kerkhof Emmausparochie en 40 jaar looptijd is ook mogelijk. Gelderland Nijmegen Rustoord Er zijn ook eigen graven voor 10 jaar. monument inclusief. Gelderland Nunspeet Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Oldebroek Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Oost-Gelre R.K. Begraafplaats Lichtenvoorde Aparte tarieven voor: keldergraven, kindergraven, urnengraven en graven naast elkaar(dubbelbreed). Voor ruimen van monumenten -na afloop van 1964 het grafrecht- en in opdracht van begraafplaats wordt bijdrage gevraagd. Gelderland Oude IJsselstreek Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Oude IJsselstreek Hervormde Begraafplaats Betalende kerkleden betalen?300,- minder grafrecht. Gelderland Oude IJsselstreek Hervormde Begraafplaats Etten, Terborg en Ulft Betalende kerkleden betalen 300,- minder grafrecht. Gelderland Overbetuwe Algemene begraafplaats Overbetuwe Gelderland Overbetuwe Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Renkum De Gelderse Roos, Wolfheze Gelderland Renkum Gemeentelijke begraafplaatsen Particuliere graven kunnen ook voor 10 jaar uitgegeven worden (helft prijs 0 20 jaar)

5 Gelderland Renkum Herv. Stichting Kerkelijke Begraafplaats "Doorwerth" Meerprijs voor 3 personen?175,-. Gelderland Renkum O.L Vrouw van Lourdes Parochie, Doorwerth Bij een tweepersoonsgraf worden de grafrechten vanaf het moment van de tweede bijzetting, indien nodig, verlengd tot minimaal 20 jaar met de daarbij behorende kosten. Kosten algemeen onderhoud eenmalig. Kosten e bijzetting bedragen 350,-. 2x jaarlijks s Gelderland Renkum Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth Meerprijs voor 3 personen 175,-. Gelderland Rheden Begraafplaats Spankeren In principe worden alleen tweepersoons graven uitgegeven. Wat onder eenpersoons graf vermeld staat is een kindergraf. Leden van de kerk 4600 krijgen een reductie op de aankoop van het grafrecht. Vanaf 2009 worden er kosten berekend voor algemeen onderhoud in Gelderland Rheden Heiderust verband met noodzaak tot kostendekkendheid. Gelderland Rijnwaarden Gemeentelijke begraafplaatsen Gelderland Rozendaal Begraafplaats Rosendael Graven voor 2 personen worden voor onbepaalde tijd uitgegeven. Ook 5125 driepersoonsgraven mogelijk (?4710,-). Gelderland Scherpenzeel Begraafplaats Glashorst en begraafplaats Lambalgen Gelderland Tiel Gemeentelijke begraafplaatsen Begraafplaats Drumpt(Ned. herv.), Begraafplaats Kapel-Avezaath(Ned. herv. en algemeen), Begraafplaats Kloosterhof(algemeen), BegraafplaatsLingedijk algemeen), Begraafplaats Papesteeg (algemeen, 4562 Rooms-Katholiek en Islamitisch), Begraafplaats Zennewijnen (a Gelderland Tiel R.K. Begraafplaats a/d J. v.d. Leeuwenstraat Gelderland Voorst Begraafplaats Duistervoorde, St. Martinusparochie Er is hier geen onderscheid tussen algemene en eigen graven. Gelderland Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen Voorst, Terwolde monument voor rechthebbenden. Wij brengen geen algemeen 4606 onderhoud in rekening. Gelderland Wageningen De Leeuwer Enk Graven zijn altijd voor 3 inlages. Vanaf 2010 ook huurgraven voor termijn van 10 jaar mogelijk tegen aangepast tarief. Prijzen vergunning afhankelijk 3726 van aanvraag. Gelderland West Maas en Waal Algemene begraafplaatsen Dreumel en Wamel Gelderland Westervoort Brouwerslaan Gelderland Winterswijk Algemene Begraafplaats Algemene graven hebben geen verdere kosten en blijven eigendom van de gemeente. Er wordt direct afstand gedaan door nabestaanden, geen 3785 monument/grafsteen. is incl. onderhoud. Gelderland Winterswijk R.K. Parochie H. Jacobus Alleen leden van de parochie kunnnen hier begraven worden. Gelderland Zaltbommel Gem. begraafplaatsen Zaltbommel, Aalst, Bruchem, Brakel, Gameren, Nieuwaal, Zuilichem, Poederoijen, Nederhemert Graven in Bruchem, Nederhemert en Zaltbommel zijn voor 2 personen. De rest is voor 1 persoon. In verband met aankomende beleidsherziening 6872 zullen tarieven medio 2012 worden aangepast. Gelderland Zaltbommel R.K. begraafplaats persoonsgraf is niet naast elkaar maar dubbeldiep. Reserveren is niet 1710 toegestaan. Grafkelder is niet toegestaan. Gelderland Zevenaar Protestantse Begraafplaats Een kleine kerkelijke begraafplaats. Slechts 3-5 begravingen per jaar. Graven enkeldiep met de hand gegraven. Prijzen lopen parallel met de gemeentelijke begraafplaats. Geen algemene graven. Begrafenis is incl gedenkteken. Gelderland Zevenaar R.K. begraafplaats enkel en dubbelgraf zijn in 2008 gelijk getrokken. Gelderland Zevenaar Rosorum Gelderland Zutphen Algemene begraafplaatsen Vanaf 2008 zijn grafrechten verhoogd met de kosten van het algemeen 6645 onderhoud. Gelderland Zutphen R.K. begraafplaats Zutphen Groningen Bedum Gemeentelijke begraafplaats Bedum Groningen Bedum Gemeentelijke begraafplaats Zuidwolde Groningen Bedum Gemeentelijke begraafplaatsen Onderdendam, Noordwolde en Westerdijkshorn Groningen De Marne Gemeentelijke begraafplaatsen Hier kan worden begraven voor onbepaalde tijd. Groningen Delfzijl Algemene begraafplaats Delfzijl Groningen Delfzijl Algemene begraafplaats Wagenborgen Groningen Eemsmond Gemeentelijke begraafplaatsen Eemsmond Groningen Groningen Esserveld Groningen Groningen Hoogkerk, Noorddijk Groningen Groningen Middelbert Graven worden voor onbepaalde tijd uitgegeven. Groningen Groningen Noorder- en Zuiderbegraafplaats Groningen Groningen Selwerderhof Geen algemene graven. Graven 1-2 en 3 diep. 2-3 diep dezelfde prijs. Prijs 3793 vergunning monument kan varieren. Groningen Groningen Stichting Oude Groninger kerken Grafdelven valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerder, wordt apart verrekend. In verband met gestegen kosten worden er vanaf 2008 ook leges voor het grafmonument berekend. Groningen Groningen Stichting R.K. Kerkhof Groningen Bij de 2e inlage berekenen wij begraafrecht, verlenging tot 20 jaar van 2200 huurgraf en onderhoud grafmonument. Groningen Grootegast Algemene Begraafplaats Lutjegast

6 Groningen Grootegast Algemene begraafplaatsen Groningen Haren De Eshof Groningen Haren De Harenerhof Groningen Hoogezand-Sappemeer De Stille Hof Groningen Hoogezand-Sappemeer Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand- Sappemeer e.o van 40 jaar ook mogelijk. Groningen Leek Gemeentelijke begraafplaatsen Op Oostwold kan alleen 1-diep begraven worden. Groningen Loppersum Gemeentelijke begraafplaatsen Graven zijn voor onbepaalde tijd. Groningen Marum Begraafplaatsen Nuis en Niebert monument bedraagt 15% van kosten aanschaf. Groningen Marum Gemeentelijke begraafplaatsen Op het nieuwe uitbreidingsgedeelte van de begraafplaats te Marum geldt een ander tarief voor de grafrechten. Groningen Menterwolde Gemeentelijke begraafplaatsen Groningen Oldambt Gemeentelijke begraafplaatsen Groningen Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal, Musselkanaal, Mussel, Onstwedde, Alteveer Groningen Ten Boer Begraafpark Ten Boer Groningen Ten Boer Begraafplaats Woltershof Kosten begrafenis wordt door begrafenisvereniging geregeld. en 3250 voor onbepaalde tijd. De gemeente Veendam kent op beide begraafplaatsen alleen graven voor 2 personen. Deze liggen in één graf boven elkaar. De graven worden Groningen Veendam Algemene begraafplaatsen Buitenwoelhof Veendam, Dalweg 36 Wildervank uitgegeven op het moment dat er een begrafenis wordt gereserveerd Begraafplekken reserveren is alleen mogelijk bij een Groningen Veendam R.K. Begraafplaats Waarborgsom verwijderen grafkelder: 80,- Groningen Vlagtwedde Gemeentelijke begraafplaatsen Vlagtwedde Graven worden per stuk uitgegeven. Dus bijv. voor overledene een graf + 1 reserveren voor de partner. Er kan wel in 2 verdiepingen worden begraven. Hiervoor worden meerkosten berekend in geval van bijzetting. Voor grafkelders wordt?185,- per graf geheven. Voor volledige lijst Groningen Vlagtwedde St. Willibrordus Kosten onderhoud monument zijn voor staande grafbedekking. Andere Groningen Winsum Gemeentelijke begraafplaatsen tarieven voor liggende bedekking. Limburg Beek Nieuwe Hof Er zijn op de begraafplaats ook 3-persoonsgraven. Bij onderhoud staan de kosten voor de aanleg van fundering. Limburg Beesel Gemeentelijke begraafplaats Limburg Brunssum Algemene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat Bij particuliere graven bestaat ook de mogelijkheid om grafrechtvoor een periode van 10 jaar te vestigen (tegen helft van de grafrechtprijs voor jaar) Limburg Brunssum Marebosjesweg,Treebeek Limburg Echt-Susteren Elsene en Annahof Tarieven worden gefaseerd verhoogd naar kostendekkendheid. Voor het bijzetten op maandag t/m vrijdag van uur tot van een asbus wordt uur geheven 328,95. Voor het doordeweeks verstrooien van as op 1886 het strooiveld van maandag t/m vrijdag van 10. Limburg Gulpen-Wittem Gemeentelijke begraafplaats Gulpen In de gemeente Heerlen worden alleen algemene graven uitgegeven als er Limburg Heerlen Gemeentelijke begraafplaatsen Akerstraat (centrum Heerlen), Heerlerheide, Imstenrade en Randweg (gemeentedeel Hoensbroek) op kosten van de gemeente begraven wordt. Er worden in de praktijk alleen graven met een uitsluitend recht uitgegeven. skosten 3926 worden niet apart doorberekend. Op begraafplaats Limburg Helden Heiderust Limburg Horst aan de Maas Begraafplaats Deken Creemerstraat Limburg Horst aan de Maas O.L.V. Tenhemelopneming Grubbenvorst Bestaande grafrechten worden i.g.v bijzetting gerespecteerd. Er vindt een verrekening van grafrecht plaats. monument enkel van 1524 toepassing bij nieuw graf en plaatsen nieuw monument op bestaand graf. Limburg Kerkrade Gemeentelijke begraafplaatsen Limburg Kerkrade Schifferheide Limburg Landgraaf Gemeentelijke begraafplaatsen Limburg Leudal Algemene begraafplaats Horn Limburg Maasgouw Gemeentelijke begraafplaatsen Maasgouw Limburg Maastricht Gemeentelijke Begraafplaats Tongerseweg monument is niet verplicht. Er zijn hier alleen persoonsgraven. Limburg Meerssen Gemeentelijke begraafplaatsen Limburg Nederweert Gemeentelijke begraafplaatsen Limburg Nederweert Parochiekerkhof O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Ospel Limburg Nuth Gemeentelijke begraafplaatsen Kosten begrafenis bij 2-persoonsgraf is gemiddeld tarief over 2 begravingen. Limburg Peel en Maas Parochiekerkhof Geen onderscheid tussen enkele en dubbele graven. Limburg Peel-en-Maas Heiderust Er is per 15 november 2011 geen onderscheid meer tussen enkele en 2638 dubbele graven. Limburg Roerdalen Natuurbegraafplaats Bergerbos Alle prijzen zijn inclusief monument(zwerfkei). Ook looptijd van 50 of jaar mogelijk.

7 Limburg Roermond Gemeentelijke Begraafplaatsen Roermond Limburg Schinnen St. Lambertus Parochie, Oirsbeek Er is geen onderscheid in graven voor 1 of 2 personen. Geen algemene 0 graven. Limburg Simpelveld Gemeentelijke begraafplaats Limburg Simpelveld Gemeentelijke begraafplaatsen Limburg Simpelveld RK Begraafplaats Bocholz Bij begrafenis staan kosten voor dienst. Koor kost?50,-. Graven zijn dubbeldiep. Limburg Sittard-Geleen Protestante kerk Grevenbicht Limburg Sittard-Geleen R.K. Parochie H. Catharina, Papenhoven en adm. kosten zitten in grafrecht. en onderhoud 1400 monument hanteren wij niet. Limburg Stein Gemeentelijke begraafplaatsen Limburg Valkenburg aan de Geul Algemene begraafplaatsen Er worden geen eigen graven meer uitgegeven. Limburg Limburg Valkenburg aan de Geul Venlo Wij beschikken over enkelbreed en dubbelbreed( familiegraf)deze zijn R.K. Begraafplaats H. Mauritius-parochie, Schin op Geul standaard dubbeldiep. Kindergraf 26,- per jaar. Op plateau F 1610 kopfundering aanwezig, kosten eenmalig 115,-. Vorig jaar is gestart met het geleidelijk verhogen van de tarieven om te Gemeentelijke begraafplaatsen Venlo-Blerick-Tegelen- komen tot kostendekkendheid. Dit jaar is besloten om verder in n keer te Belfeld stijgen naar kostendekkende tarieven. Limburg Venray Gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen Geen algemene graven. graven in principe geschikt voor 2 personen. Limburg Voerendaal Gemeentelijke begraafplaats Limburg Weert Gemeentelijke begraafplaats Weert Limburg Weert Parochie St. Joseph Noord-Brabant Aalburg Gem. begraafplaatsen Aalburg, Wijk en Aalburg, Drongelen, Genderen, Veen, Babylonienbroek Noord-Brabant Alphen-Chaam Algemene begraafplaats Voor kindergraf is het begraafrecht in 2011?130,50 en grafrecht 1032,55 Noord-Brabant Alphen-Chaam Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Alphen-Chaam Ledevaert Begraafplaats Kosten inclusief begrafenis, onderhoud, vergunning monument en 20 jaar 0 grafrecht. Noord-Brabant Asten Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Baarle-Nassau Parochiele begraafplaats O.L. Vrouw van Bijstand Bijbegraving kost eenmalig 310,00. Bij bijbegraving wordt de looptijd opnieuw 20 jaar, wordt verrekend met reeds betaalde termijn. Verlenging met 10 jaar 515,-. Urn in urnenmuur 1100,- 20 jaar. Kindergraf all in ,- 20 jaar. Noord-Brabant Bergen op Zoom Protestante begraafplaats Bergen op Zoom Er zijn hier ook dubbele familiegraven voor 4 personen. Genoemde tarieven zijn incl. overige kosten. Kosten grafkelder voor 2 personen zijn ,-. Noord-Brabant Bergen op Zoom Protestante begraafplaats Halsteren persoonsgraf is naast elkaar gelegen ivm leemlaag. Noord-Brabant Bergen op Zoom R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom De kosten van de begraving en de grafrechten zijn in een bedrag vermeld. De kosten voor bijzettingen bedragen?580,-. Er geldt zaterdagtoeslag. Noord-Brabant Berlicum S.O.W. gemeente Berlicum-Rosmalen Noord-Brabant Bernheze Begraafplaats Loo, Nistelrode Noord-Brabant Bernheze R.K. Begraafplaats Sint Petrus, Heesch Verschillende tarieven voor verschillende grafvakken afhankelijk van formaat grafsteen. Dezelfde tarieven voor enkel of dubbeldiep graf, bij dubbeldiep wel extra kosten voor verwijderen en terugplaatsen 1255 monument. Noord-Brabant Best Algemene openbare begraafplaats Noord-Brabant Best Kerkhof Parochie St. Odulphus Voor twee graven naast elkaar wordt dubbel grafrecht berekend. Noord-Brabant Boekel Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Boxmeer Algemene begraafplaats Sambeek Op de gemeentelijke begraafplaats van Boxmeer worden alleen graven uitgegeven voor twee overledenen. De uiteindelijke kosten kunnen wijzigen 2700 wanneer een graf verlengd wordt. Noord-Brabant Boxmeer R.-K. Begraafplaats St. Petrus Begrafenis wordt met uitvaartondernemer verrekend. Noord-Brabant Boxtel Gemeentelijke Begraafplaats Munsel Er worden voornamelijk 2-persoonsgraven begraven. Er worden ook 3 - persoonsgraven en 4-6-persoons familiegraven uitgegeven tegen 2110 aangepaste tarieven. Noord-Brabant Boxtel Parochie Sint Jans Onthoofding Noord-Brabant Boxtel Protestantse begraafplaats Voor reservering betaalt men 50,00 euro, die later met de rekening weer 1485 verrekend wordt. Op deze begraafplaats kunnen stoffelijke overschotten begraven of bijgezet worden van overledenen die direct of via verwantschap een band hebben Noord-Brabant Boxtel Protestantse begraafplaats Rustoord met de Protestantse Gemeente Boxtel. Reservering vooraf kost 50,-. Noord-Brabant Breda Bieberg Op Bieberg worden geen algemene graven uitgegeven. 2 persoonsgraven 4581 altijd naast elkaar ipv boven elkaar tegen dubbel tarief. Noord-Brabant Breda De Lichtenberg Onder algemeen onderhoud staan de kosten voor het gebruik van de begraafplaats en de door de begraafplaats geleverde diensten. Noord-Brabant Breda Martinus, Liesbosch, Laurentius Oud-Gastel, Johannes de Doper Standaarbuiten

8 Noord-Brabant Breda R.K. Begraafplaats Prinsenbeek Noord-Brabant Breda Vogelenzang (vh Laurentius), Overakker Op Vogelenzang en Overakker worden geen algemene graven uitgegeven. Noord-Brabant Breda Zuylen, Driesprong, Haagveld Noord-Brabant Cranendonck Algemene Begraafplaats Voor een bijzetting geldt hetzelfde tarief. Er wordt wel het aantal jaren in rekening gebracht dat nog nodig is om een grafrust van 20 jaar te garanderen. Graven voor 3 personen. Verrekening kosten bij graf voor een 2592 persoon. Noord-Brabant Cuijk Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Den Bosch Begraafplaats Orthen en Ketsheuvel Noord-Brabant Den Bosch Empel Tarieven 2010 hier gebaseerd op doorgegeven stijging van plusminus 1,5%. Noord-Brabant Den Bosch 'Oude Baan' Rosmalen Graven worden altijd uitgegeven voor 2 personen. Er worden uitsluitend grafplaatsen voor een dubbeldiep graf uitgegeven (ook al wordt er slechts 1 persoon begraven). Een urnplaats kan drie urnen Noord-Brabant Den Bosch RK Parochie Moeder Teresa (voorheen H.Anna), Hintham bevatten. In de grafrechten zijn de kosten van (algemeen) onderhoud 2020 begrepen. Exclusief kosten uitvaartdienst Noord-Brabant Deurne H. Josef Alleen tweepersoonsgraven. Tarief idem voor urnengraf/huur. Tarieven 1710 volgens advies Bisdom 's-hertogenbosch. Noord-Brabant Deurne H. Willibrordus, Zeilberg Alleen tweepersoonsgraven. Tarief idem voor urnengraf/huur. Tarieven 1710 volgens advies Bisdom 's-hertogenbosch. Noord-Brabant Deurne H.Gerardus-Majella, Walsberg Alleen tweepersoonsgraven. Tarief idem voor urnengraf/huur. Tarieven 1710 volgens advies Bisdom 's-hertogenbosch. In het grafrecht zijn de kosten voor de onderhoudsrechten voor Noord-Brabant Deurne Jacobshof verbruikskosten, beheerskosten en de herinrichtingskosten opgenomen. Noord-Brabant Deurne R.K. Begraafplaats H. Willibrord Helenaveen Delven/sluiten graf wordt uitbesteed. Noord-Brabant Dongen Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart Er zijn geen algemene graven. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 1635 enkele graven en dubbele graven. Begraving aan voorwaarden verbonden. Noord-Brabant Drimmelen Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Drimmelen H. Anthonius Abt Terheyden Noord-Brabant Drimmelen R.K. Begraafplaats Wagenberg Bij bijzetting worden jaren gecrediteerd. Noord-Brabant Eersel R.K. Parochie "St. Willibrordus" Begrafenis beslaat uitvaartdienst,absoute,avondwake en grafdelven. 125,- korting bij jaarlijkse parochiebijdage van minimaal 40,- gedurende de 2570 laatste drie jaren. Voor kindergraven (t/m 12 jr)geldt een korting van 50%. Noord-Brabant Eindhoven Begraafplaats Antonius Abt Noord-Brabant Eindhoven Begraafplaatsen Kloosterdreef, Boschdijk en Smetsakker Tarief grafrecht inclusief begrafenis en algemeen onderhoud. Noord-Brabant Eindhoven Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Eindhoven Parochie Strijp, Trudo-, Theresia-, Anthoniuskerkhof Bijzetting 2e kist?435,- in 2009,?450,- in Noord-Brabant Eindhoven St. Catharinakerkhof Tarief grafrecht is inclusief begrafenis, algemeen onderhoud en vergunning 1870 monument. Noord-Brabant Eindhoven St. Jorisbegraafplaats Kosten voor 1-,2-persoonsgraven en een algemeen graf zijn gelijk. Sinds alleen standaardgraven. Noord-Brabant Etten-Leur Begraafplaats H. Petruskerk Noord-Brabant Etten-Leur Gemeentelijke begraafplaatsen Etten-Leur Begraven en grafrechten zijn bij elkaar getrokken. Noord-Brabant Etten-Leur Protestants Christelijke Begraafplaats grafbedekking is voor rechthebbenden. Elk jaar wordt er aangeboden dit door begraafplaats te laten doen voor 18,75 per graf per jaar. 2-persoonsgraf bestaat uit 2 graven naast elkaar. is incl algemeen onderhoud. Noord-Brabant Geertruidenberg Parochie O.L.V. Hemelvaart Kosten begrafenis komen voor rekening van begrafenisvereniging. In geval van bijzetting 2e inlage worden er extra grafrechten berekend afhankelijk van periode van al verstreken grafrecht. Begraafplaats parochie Heilige Brigida 't Zand, Noord-Brabant Geldrop-Mierlo Geldrop Noord-Brabant Geldrop-Mierlo Protestante Begraafplaats te Geldrop Geen algemene graven. naar keuze 20 of 30 jr. Kindergraven: 1/2x enkel graf. 2-persoonsgraven zijn 2 enkele graven zo mogelijk naast 1800 elkaar. van monumenten is voor rekening van rechthebbende. Noord-Brabant Geldrop-Mierlo R.K begraafplaats H. Lucia Parochie Mierlo Grafvelden hoofdpad (AA- 01 en AA-02) aangepaste tarieven grafrecht en 1710 onderhoud(3 voud). Noord-Brabant Geldrop-Mierlo R.K begraafplaatsen St.Joseph, Zesgehuchten en Gemeentelijke begraafplaats 't Zand te Geldrop In de tarieven zijn de kerkdiensten en kosten grafmonumenten niet inbegrepen. Wij beheren 3 RK kerkhoven en de gemeentelijke begraafplaats. De tarieven zijn voor alle kerkhoven gelijk. Geen graven voor persoon. Noord-Brabant Geldrop-Mierlo R.K begraafplaatsen St.Joseph, Zesgehuchten, 't Zand en Gemeentelijke begraafplaats 't Zand te Geldrop In de tarieven zijn de kerkdiensten en kosten grafmonumenten niet inbegrepen. Wij beheren 3 RK kerkhoven en de gemeentelijke begraafplaats. De tarieven zijn voor alle kerkhoven gelijk. Geen graven voor persoon.

9 Noord-Brabant Gemert-Bakel Algemene Begraafplaats Noord-Brabant Gemert-Bakel Algemene begraafplaats Gemert-Kern te Gemert Mogelijkheid grafmarkering mits niet in verzekering meegenomen 1695?25.60(1p) en? 30.35(2p)in Noord-Brabant Gemert-Bakel De Hoberg in Bakel Mogelijkheid grafmarkering mits niet in verzekering meegenomen? (1p) en? 30,35 (2p)in Noord-Brabant Gemert-Bakel RK begraafplaats H. Willibrordus Noord-Brabant Gemert-Bakel St Jan, St Ger, H.Antonius parochie Uitvaartdienst kost?430,-. Noord-Brabant Goirle Sint Jan en Maria Boodschap persoonsgraven liggen naast elkaar. Er zijn nog andere 2638 begrafenismogelijkheden. Noord-Brabant Grave Begraafplaats Pastorale Eenheid Emmaus Uitvaart?150 restitutie wanneer 3 jaar is deelgenomen aan de kerkbalans 1905 voor de helft van de bijdrage met een max. van? 100. Noord-Brabant Grave Gemeentelijke begraafplaats Noord-Brabant Haaren Begraafplaats H. Lambertus Parochie is incl. onderhoud. alleen 1-persoonsgraven. Kosten begraven zijn exclusief kerkdienst. Voor 2 personen alleen 2 enkele graven naast 2760 elkaar. Noord-Brabant Haaren Lambertus Parochie is incl. onderhoud. alleen 1-persoonsgraven. Kosten begraven 2080 zijn exclusief kerkdienst. Noord-Brabant Halderberge Algemene begraafplaats Noord-Brabant Halderberge Algemene begraafplaatsen Noord-Brabant Halderberge Protestante Gemeente Gastel en Kruisland Noord-Brabant Heeze-Leende Gemeentelijke begraafplaats Noord-Brabant Heeze-Leende R.K. Begraafplaats St. Martinus en St.Jan te Heeze Alleen dubbelgraven. Grafdelven is extern uitbesteed. Verwijderingsbijdrage? 80,- in 2009 en?85,- in Tarieven algemene begraafplaats worden bepaald door gemeente Heeze-Leende (tarieven RK begraafplaats + opcenten). Noord-Brabant Helmond Hortsedijk Noord-Brabant Helmond Protestantse Begraafplaatsen Helmond en Aarle Voor niet-leden van de Protestante Kerk Helmond gelden hogere bedragen. Rixtel Bedragen voor 2 persoonsgraf gelden voor naast elkaar gelegen graven. Noord-Brabant Helmond RK Begraafplaats Molenstraat Alleen 2-persoonsgraven. Voor kindergraven gelden lagere tarieven. Noord-Brabant Heusden Duynhaege te drunen, Buytenhove te Heusden en Onsenoort te Vlijmen De tarieven zijn all-in. Noord-Brabant Heusden Parochie Drunen-Elshout Noord-Brabant Loon op Zand St Jan, St Josef en Berndijk Noord-Brabant Moerdijk Algemene begraafplaatsen Noord-Brabant Moerdijk Protestante Begraafplaats Moerdijk niet toegestaan. Noord-Brabant Nuenen, Gerwen en Nederwetten Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen Nuenen Onder inschrijving is inbegrepen administratiekosten en ruimen na afloop 2450 van het grafrecht. Noord-Brabant Nuenen, Gerwen en Nederwetten Protestante begraafplaats De Roosdoncken Geen bijdrage voor algemeen onderhoud vanwege onderhoud door vrijwilligers. Uitsluitend eigen graven voor 20 jaar. Graven zijn altijd 1-diep. 2-persoonsgraven zijn naast elkaar gelegen. grafmonument en 3340 beplanting is voor rechthebbende. Noord-Brabant Oisterwijk Begraafplaats H. Joannes van Oisterwijk bij 1 persoon dubbeldiep en bij 2 personen dubbelbreed Noord-Brabant Oisterwijk Begraafplaats St. Petrus Banden Bij tweede inlage wordt nog resterende looptijd van eerste bijzetting opnieuw verhoogd naar 20 jaar met bijbehorende betaling voor het verschil in jaren. Geen kosten voor vergunning of onderhoud monument Voor graven gelegen aan middenpad gelden andere ta Noord-Brabant Oisterwijk Parochie St. Jans Onthoofding Noord-Brabant Oosterhout Algemene begraafplaats Leijsenakkers Algemene graven worden nauwelijks uitgegeven. Alle graven zijn tweediep en worden uitgegeven voor 20 jaar met de mogelijkheid te verlengen Toeslag voor begraven op zaterdag ca 165,-. Noord-Brabant Oosterhout Protestantse Begraafplaats Oosterhout Bij bijzetting in bestaand graf kost het verplaatsen van het monument circa 1620? 300,-. Verlenging kost?41,- per jaar. Noord-Brabant Oss Algemene begraafplaatsen Noord-Brabant Oss Kloosterstraat, Berghem Bij de keuze voor een graf voor 2 personen moet de looptijd voor de laatst begravene nog tot 20 jaar verlengd worden. De kosten worden dan 1530 verrekend met de resterende grafrechtjaren. Noord-Brabant Oss Parochie H. Hart van Jezus Wij kennen enkel graven voor 2 personen, d.w.z. dat elk graf dubbeldiep gegraven wordt. Er worden geen algemene onderhoudskosten berekend. Er worden geen kosten berekend voor inschrijving, noch voor vergunning 1515 monument. Het onderhoud van het monument is v De begraafplaats is bestemd voor het begraven van leden van de prot.gemeente en zijn of haar gezinsleden. Sinds medio 2009 ook gelegenheid voor plaatsing van urnen in urnenkelders, hiervoor gelden Noord-Brabant Oss Prot. Stichting Begraafplaats Het Polleke, Ravenstein aparte tarieven. Noord-Brabant Reusel-De Mierden O.L.V. ten Hemelopneming Bij een nieuw graf kost de graffundering?75,- extra. Noord-Brabant Roosendaal Algemene begraafplaats Zegestede Afwijkende tarieven voor kindergraven voor kinderen <1 jaar en 1-12 jaar. Apart tarief voor wijzigen monument bijv. na bijzetting (in ,00, ,00). Eigen graven zijn voor 2 overledenen.

10 Begraafplaatsen Wouw, Heerle, Moersstraten, Wouwse Plantage Noord-Brabant Roosendaal Noord-Brabant Rucphen Gemeentelijke begraafplaatsen Rucphen Noord-Brabant Rucphen H. Johannes de Doper, Sprundel Noord-Brabant Schijndel Sint Servatius Schijndel Noord-Brabant Sint Anthonis Algemene begraafplaatsen Sint Anthonis, Wanroy Tarieven voor 2010 nog niet bekend, daarom voorlopig tarieven aangehouden. Noord-Brabant Sint-Anthonis Algemene begraafplaatsen Sint Anthonis, Wanroy Tarieven voor 2010 nog niet bekend, daarom voorlopig tarieven aangehouden. Noord-Brabant Sint-Michielsgestel/Schijndel Prot. Begraafplaats St. Michielsgestel/Schijndel Verlenging voor 10 jaar kost in 2010?400,- en in 2011?425 Eigen graf voor 2 personen, naast elkaar gelegen. Er gelden andere tarieven Noord-Brabant Sint-Oedenrode R.K. Parochie H. Martinus van Tours voor begraven boven elkaar. Noord-Brabant Someren Begraafplaats Lierop Geen algemene graven. Kosten voor eigen graf 1 persoon gelijk aan eigen 1620 graf voor 2 personen. Noord-Brabant Someren Parochie H. Lambertus Er wordt een soort graven uitgegeven voor 12 of 3 personen. Noord-Brabant Son en Breugel Begraafplaats Wolfswinkel Noord-Brabant St. Michielsgestel RK Begraafplaats Sassenheimseweg en Driezeeg Begrafenis is uitbesteed. Noord-Brabant Steenbergen Algemene begraafplaatsen Noord-Brabant Tilburg Centrale Begraafplaats West Hoflaan Totale kosten zijn inclusief onderhoud door de gemeente, delven en sluiten, grafrecht, maar exclusief plaatsingsrecht grafteken(82). Meer informatie: Noord-Brabant Tilburg Vredehof Noord-Brabant Uden Gemeentelijke begraafplaats Bronkhorstsingel Noord-Brabant Valkenswaard Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Veghel Algemene begraafplaats Zuidergaard en Ottenstraat Noord-Brabant Veldhoven De Hoge Boght Bij een bijzetting geldt de nog resterende termijn+ de nieuwe looptijd conform de W.O.L. Bijv. rest 5+ nieuw 20=25 jaar. Noord-Brabant Veldhoven Parochie H. Willibrordus Noord-Brabant Vught Algemene begraafplaats Noord-Brabant Waalwijk Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Brabant Waalwijk Hervormde Gemeente Waalwijk-Centrum Begraven alleen voor leden van de Hervormde Gemeente Waalwijk- Centrum die voldoen aan de Criteria van Meelevendheid. Geen eigen graven op de begraafplaats. Noord-Brabant Waalwijk Protestantse Gemeente Waalwijk-Centrum Begraven alleen voor leden van de Protestantse Gemeente Waalwijk. Geen 0 particuliere graven op de begraafplaats. Noord-Brabant Woensdrecht RK Begraafplaatsen Hoogerheide en Woensdrecht Gemeentelijke begraafplaatsen te Almkerk, Andel, Noord-Brabant Woudrichem Rijswijk NB, Uitwijk en Woudrichem De uitgiftetermijn is per 2009 verlengd van 20 naar 30 jaar. Noord-Brabant Zundert Begraafplaats R.K. Parochie H. Trudo Na bijzetting wordt looptijd verlengd tot 20 jaar met bijbehorende kosten. Alle 1 - en 2-persoonsgraven zijn dubbeldiep. Resrveren op naam voor begrafenis in dubbeldiepgraf kost 100,-. Noord-Brabant Zundert Parochie St. Bavo Rijsbergen Noord-Holland Aalsmeer Algemene begraafplaats Noord-Holland Alkmaar Gemeentelijke begraafplaatsen Alkmaar, Oudorp, Koedijk Er worden 3-persoonsgraven uitgegeven te Alkmaar en Oudorp. Te Koedijk alleen 2-persoonsgraven, kosten zijn gelijk. Jaarlijkse betaling is niet 4298 mogelijk. Noord-Holland Alkmaar RK begraafplaats St. Barbarastichting Het tarief voor eigen graven betreft graven voor 3 personen. De tarieven zijn all-in. De onderhoudskosten zijn verwerkt in het grafrecht. Noord-Holland Amstelveen Gan Hasjalom De graven hebben eeuwigdurend recht. Dit tarief is voor leden. Niet leden 0 betalen ,--. Noord-Holland Amstelveen Sint Urbanus, Bovenkerk Noord-Holland Amstelveen Zorgvlied monument per jaar EUR 65,-. monument is niet verplicht via begraafplaats, wordt wel Noord-Holland Amsterdam Begraafplaats Driemond aangeboden voor 360,00 voor 20 jaar (particulier graf). Noord-Holland Amsterdam Begraafplaats Sloten Op de begraafplaats te Sloten kunnen alleen (ex-)ingezetenen van Sloten en Oud-Osdorp worden begraven, alsmede (ex-)gemeenteleden van de Hervormde wijkgemeente Osdorp/Sloten. De algemene begraafplaats 5576 Sloten beschikt uitsluitend over A-graven en algemene Noord-Holland Amsterdam Begraafplaats/Crematorium Westgaarde Noord-Holland Amsterdam De Nieuwe Ooster monument kan door nabestaande zelf gedaan, wordt wel aangeboden door begraafplaats voor 360,00 voor 20 jaar (particulier 4080 graf). Noord-Holland Amsterdam Dorpen Amsterdam-Noord Noord-Holland Amsterdam Noorderbegraafplaats Noord-Holland Amsterdam St. Begraafplaats St. Barbara Tarief eigen graf voor 1,2 of 3 personen is gelijk. Bij deze berekening is uitgegaan van de middelste van drie klassen. algemeen en 4410 onderhoud monument is samen 1 tarief.

11 Noord-Holland Andijk Oosterbegraafplaats en Westerbegraafplaats Noord-Holland Beemster Gemeentelijke begraafplaats Noord-Holland Bergen(NH) Gemeentelijke begraafplaats Noord-Holland Beverwijk Duinrust Noord-Holland Blaricum Gemeentelijke begraafplaats In Blaricum is het zelfonderhoud door de rechthebbende vervallen. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe contracten voor zelfonderhoud meer worden afgesloten. De contracten voor zelfonderhoud die al afgesloten waren, 4960 blijven tot wederopzegging in stand. In de Noord-Holland Bloemendaal Begraafplaats Adelbert Noord-Holland Castricum Onderlangs, Begr.pl. Limmen en Akersloot Jaarlijks onderhoud bedraagt 85,-(indien afkoop niet gewenst is). Noord-Holland Castricum St. Pancratius monument voor rekening rechthebbende Noord-Holland Den Helder Gemeentelijke begraafplaats Noord-Holland Diemen Begraafplaats Rustoord monument is niet verplicht via begraafplaats, wordt wel 4243 aangeboden voor 360,00 voor 20 jaar (particulier graf). Noord-Holland Drechterland Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Edam-Volendam Algemene begraafplaats Edam Noord-Holland Eemnes Gemeentelijke begraafplaats Noord-Holland Enkhuizen Gemeentelijke Begraafplaats Per 1 maart wordt bij graf 2 personen een bedrag gerekend voor uitgifte en 3059 onderhoud. Noord-Holland Geertruidenberg NH Begraafplaats Geertruidenberg is incl 20 jaar onderhoud. Rouwdienst kerk 367,50. Noord-Holland Graft-De Rijp Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Haarlem Gemeentelijke begraafplaats Kleverlaan Alleen uitgifte 3-persoonsgraven. Noord-Holland Haarlem Gemeentelijke begraafplaatsen Akendam, St. Josef Alleen uitgifte 3-persoonsgraven. Noord-Holland Haarlemmerliede en Spaarnwoude R.K. Begraafplaats O.L. Vrouw Geboorte Halfweg Tarief geldt voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Haarlemmermeer, Noord-Holland Haarlemmermeer Gemeentelijke Begraafplaatsen Haarlemmermeer te weten Meerterpen, Wilgenhof, Iepenhof, Taxushof en Lindenhof. Noord-Holland Haarlemmermeer Parochie H. Joannes de Doper Noord-Holland Haarlemmermeer Stg. Begraafplaats v.d. H. Gem. Houtrijk en Polanen persoonsgraven kosten hetzelfde als 2-persoonsgraven. Op onze begraafplaats worden de ter aarde bestellingen geregeld door een 1890 uitvaartverzorger. Deze kosten zijn dan ook niet vermeld. Noord-Holland Haarlemmermeer Stichting begraafplaats Abbenes Het 1-persoonsgraf betreft een kindergraf. Noord-Holland Harenkarspel Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Heemskerk Eikenhof Tarief onderhoud is onderhoud algemene groen incl.onderhoud 3656 grafbedekking. Noord-Holland Heemskerk H. Laurentiuskerkhof Noord-Holland Heemstede Algemene Begraafplaats Herfstlaan Alleen 3-persoonsgraven en 4-persoons urnengraven. Noord-Holland Heemstede Berkenrode (Parochie H. Bavo) Alle graven zijn standaard voor 2 personen. sbijdrage wordt in rekening gebracht bij de tweede inlage en is voor 20 jaar. Voor "bijzondere 3358 plaatsen" geldt afwijkend tarief. Noord-Holland Heerhugowaard Gemeentelijke begraafplaats Heerhugowaard Alleen driepersoonsgraven. Ruimingskosten bedragen 119,73 (algemeen) 2878 en 179,59 (particulier). Noord-Holland Heerhugowaard Gemeentelijke begraafplaats Veenhuizen Noord-Holland Heerhugowaard Gemeentelijke begraafplaatsen Heerhugowaard Alleen driepersoonsgraven. Ruimingskosten bedragen?152,-. Noord-Holland Heiloo Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Heiloo R.K. Begraafplaats Willibrordushof onderhoud wordt voor de gehele huurperiode direct berekend. Na 2e inlage worden nog kosten doorberekend om grafrust van 10 jaar te 3090 garanderen. Gelijke kosten voor 1- tot 3-persoonsgraven. Islamitisch gedeelte aanwezig. minimaal 20 jaar. kan worden afgekocht voor 20 jaar of worden betaald per jaar. Info: of 035 Noord-Holland Hilversum Bosdrift, Noorderbegraafplaats, Zuiderhof Noord-Holland Hollands Kroon Algemene Begraafplaats Niedorp Noord-Holland Hollands Kroon Algemene begraafplaats Wieringermeer onderhoud is inclusief onderhoud monument. Noord-Holland Hoorn Gemeentelijke begraafplaats Berkhouterweg Particuliere graven worden standaard voor maximaal 3 personen 3476 uitgegeven. Noord-Holland Hoorn Gemeentelijke begraafplaats Zwaag Op begraafplaats Zwaag zijn geen algemene graven, alleen particuliere 2947 graven voor maximaal 2 personen. Noord-Holland Hoorn Herv. begraafplaats Westerblokker, Oosterblokker Verlenging mogelijk voor 10 jaar voor 200,-. Noord-Holland Hoorn R.K. Begraafplaats Parochie H. Michael, Blokker Familiegraven voor maximaal drie personen. onderhoud 2180 geschiedt door vrijwilligers. monumenten door nabestaanden. Noord-Holland Koggenland Algemene begraafplaatsen Afhankelijk van de grondwaterstand zijn er begraafplaatsen waar 2 diep 3060 wordt begraven en 3 diep. Noord-Holland Langedijk Algemene begraafplaatsen Noord-Holland Laren Gemeentelijke begraafplaats Noord-Holland Medemblik Gemeentelijke Begraafplaatsen Andijk Betreft zowel Ooster- als Westerbegraafplaats

12 Noord-Holland Medemblik Gemeentelijke begraafplaatsen Medemblik Noord-Holland Muiden Kerk aan Zee Graven voor 3 personen. Noord-Holland Muiden Muiderberg Noord-Holland Naarden Nieuw Valkeveen van het graf is niet verplicht via de gemeente en wordt apart berekend. Wij kennen alleen graven voor 3 of 6 personen. De tarieven van 6298 de driepersoonsgraven zijn gebruikt voor deze berekening. Noord-Holland Naarden Oude begraafplaats van het graf is niet verplicht via de gemeente(kan door nabestaande zelf gedaan worden). Wij kennen alleen graven voor 3 of 6 personen. De tarieven van de driepersoonsgraven zijn gebruikt voor deze 6298 berekening. Noord-Holland Naarden R.K. Begraafplaats St. Vitus Kosten begrafenis op zaterdag: + 25% Noord-Holland Niedorp Wester- en Oosterbegraafplaats, Alg. begrpl. Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Winkel Een algemeen graf wordt tegenwoordig niet meer uitgegeven. Noord-Holland Ouder-Amstel Karssenhof Bij uitgifte van een nieuw graf is afkoop onderhoud verplicht voor 10(algemeen) of 20 (eigen) jaar, ongeacht of er een monument wordt 3972 geplaatst. Noord-Holland Purmerend Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Schermer Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Stede Broec Algemene en Hervormde Begraafplaats Broekerhaven Noord-Holland Stede Broec Gemeentelijke begraafplaats Noord-Holland Stede Broec Parochie van de Heilige Nicolaas, Lutjebroek Noord-Holland Stede Broec St. Martinus Parochie, Bovenkarspel Tarieven bij algemeen graf zijn inclusief begrafenis en grafsteen. Tarieven 2214 eigen graf zijn inclusief eerste begrafenis. Kosten 2e delving EUR 318,- Noord-Holland Texel De Waal en Den Hoorn Stijging 2%. De gemeente kent alleen huurgraven voor 2 personen. In het verleden zijn eigen graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Vanwege de exploitatie is Noord-Holland Texel Gemeentelijke begraafplaatsen deze uitgifte gestopt skosten incl. bijdrage verwijderingskosten gedenkteken en/of Noord-Holland Uitgeest Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte beplanting bij beeindiging grafrecht. Noord-Holland Uithoorn Gemeentelijke begraafplaats Noord-Holland Velsen Begraafplaats Westerveld onderhoud wordt per jaar betaald. Prijs vergunning monument 15% van de kostprijs excl. Opschrift, fundatie, BTW. Alle graven voor 20 jaar of onbepaalde tijd worden uitgegeven voor 3 overledenen. Een volledig overzicht van onze tarieven staat op w Noord-Holland Velsen Duinhof, IJmuiden Er zijn geen 1-persoonsgraven. Altijd 3-persoongraven Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Broek in Waterland Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Ilpendam Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Kloosterdijk, Monnickendam Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Kloosterstraat, Monnickendam Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Marken Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Uitdam Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Watergang Noord-Holland Waterland Gemeentelijke begraafplaats Zuiderwoude Noord-Holland Waterland R.K. begraafplaats Ilpendam Voor bijzettingen in een bestaand familiegraf gelden iets lagere tarieven. Noord-Holland Weesp Gemeentelijke begraafplaatsen Carspelhof, Landscroon Wij kennen alleen driepersoonsgraven. Tariefhantering is aangepast aan dit 4550 schema. Noord-Holland Wevershoof R.K. Begraafplaats H. Werenfridusparochie Noord-Holland Wieringen Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Wijdemeren Gem. begraafplaatsen 's-graveland, Kortenhoef, Ankeveen, Loosdrecht, Ned. den berg Graven zijn voor 2 of 3 personen afhankelijk van begraafplaats en datum uitgifte. van 30 jaar is ook mogelijk tegen aangepast tarief Grafhuur is inclusief afkoop onderhoud. Noord-Holland Wijdemeren Deze parochie is onderdeel van KAN-Parochies: Kortenhoef, Ankeveen, Ned.den Berg (gemeente Wijdemeren). Streven is om geleidelijk dezelfde R.K. Begraafplaats H. Anthonius van Padua, Kortenhoef tarieven te hanteren hetgeen een stijging van de tarieven zal inhouden. Bij 2190 een nieuw graf wordt vooraf 300 euro in Noord-Holland Wormerland Begraafplaatsen Wormer, Wijdewormer en Jisp Noord-Holland Zaanstad Gem. begraafplaatsen Zaanstad te Wormerveer- Noord, Krommenie-Blok, Westzaan Deze tarieven zijn hoger dan op de overige begraafplaatsen in de gemeente Zaanstad vanwege de aanwezigheid van een aula. Algemeeen onderhoud is incl. onderhoud monument. Noord-Holland Zaanstad Gem. begraafplaatsen Zaanstad te Zaandam, Krommeniedijk, Wormerveer-west en Zaandijk De grafrechten voor eigen graven zijn op het oude gedeelte van de begraafplaats Zaandam hoger dan in bovenstaand overzicht. Bovenstaande prijzen zijn voor een bandengraf. Kosten van een beplantingsgraf zijn lager dan deze opgave. Algemeeen onderhoud is in

13 Noord-Holland Zaanstad Parochie H. Maria Magdalena, Zaandam De graven zijn 3-persoonsgraven. De tarieven zijn herzien in 1998, 2005 en Noord-Holland Zandvoort St. Agatha Alleen drie persoons familiegraven. Noord-Holland Zeevang gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Holland Zijpe Alg. Begraafplaatsen Callantsoog, St. Maartensbrug, Petten Voor het begraven op werkdagen voor 9.00 uur en na 16.oo uur,alsmede op zaterdag wordt het recht verhoogd met?303,-. Voor afkoop onderhoud geldt afkoopregeling. Overijssel Almelo Gem. begraafplaatsen 't Groenedael en Aadorp Wij maken geen onderscheid tussen 1- en 2-diep. Alle graven zijn standaard 2-diep. Alleen op verzoek 1-diep. algemeen is incl. onderhoud monument. monument is incl. fundatie. Almelo 2968 kent veel soorten graven. Gebruikte tarieven zijn va Overijssel Almelo St. R.K Begraafplaats Almelo Overijssel Borne Gemeentelijke begraafplaats Borne Kosten onderhoud en inschrijving zitten bij de grafrechten in. Bij een huurgraf wordt alleen begraven berekend. Overijssel Dalfsen Algemene begraafplaats Nieuwleusen Overijssel Dalfsen Algemene begraafplaats Welsum Overijssel Dalfsen R.K. Begraafplaats Dalfsen Overijssel Deventer Begraafplaats Bathmen Overijssel Deventer Begraafplaats Tjoenerhof Overijssel Deventer R.K. Begraafplaats Lettele Trendmatige verhoging. Overijssel Dinkelland Rustoord, Denekamp Er wordt hier 1 diep begraven. 2-persoonsgraf is naast elkaar gelegen. Overijssel Enschede Oosterbegraafplaats graven is voor beheer begraafplaats. Overijssel Enschede R.K begraafplaats Boekelo Bijzondere begraafplaats waar alleen de eigen parochianen worden begraven. Het tarief is laag dankzij vrijwilligershulp. Eigen graven worden apart uitgegeven. Overijssel Enschede R.K. Begraafplaats Enschede Kosten zijn inclusief kerkelijke dienst. Overijssel Enschede St. Jacobus Kerkdienst kost 360,-EUR. Overijssel Enschede Westerbegraafplaats Bij eigen graf 1- en 2-personen is onderhoud voor de rechthebbende, ook 3022 afkoop mogelijk. Overige graven worden onderhouden door begraafplaats. Overijssel Haaksbergen Hervormde begraafplaats Haaksbergen Grafdelven zaterdag toeslag 25%. Overijssel Hardenberg Gemeentelijke begraafplaatsen De tarieven voor een eigen graf 1 persoon gelden voor de begraafplaatsen (c.q. gedeelten waar begraven in 2 lagen niet mogelijk is. Plaatsing van een monument op een algemeen graf is niet toegestaan. Op een eigen graf is 3352 dit vergunningsvrij. Overijssel Hardenberg R.K. begraafplaats O,L. Vrouw van Fatima Overijssel Hellendoorn Gemeentelijke begraafplaats Bij nieuw algemeen graf kosten parochiekruis 925,-. Bijzetting bij alg. graf Overijssel Hellendoorn R.K. begraafplaats Nijverdal kost 375,-. Eigen graf is exclusief monument(regelen nabestaanden zelf). Overijssel Hengelo Algemene begraafplaats Overijssel Hof van Twente Alg. begraafplaatsen Goor, Markelo, Diepenheim,Delden, Ambt Delden Bij de uitgifte kan men kiezen voor 20 of 30 jaar (20% duurder). Dubbele graven zijn of dubbeldiep of naast elkaar gelegen (20% duurder). Overijssel Kampen Men kan hier geen graven reserveren. Men kan kiezen voor een looptijd Algemene begraafplaatsen Grafhorst, Kamperveen, Zalk, Wilsum van 30 jaar of voor onbepaalde tijd, hetgeen duurder is. Alleen persoonsgraven.graven voor onbepaalde tijd 2 pers. 2011: Men kan hier geen graven reserveren. Men kan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of voor onbepaalde tijd, hetgeen duurder is. Op NAB Kampen Overijssel Kampen Nieuwe Alg. Begraafplaats Kampen en Alg. Begraafplaats Kampen en IJsselmuiden en AB IJsselmuiden zijn 3-persoonsgraven, de prijzen staan onder persoonsgraven. Graven voor onbepaalde tijd, 3 Overijssel Losser Gemeentelijke begraafplaats Overijssel Losser Protestante Begraafplaats Losser Grafdelven in ,- en in ,-. Kindergraf 475,- met looptijd jaar. Overijssel Oldenzaal Gemeentelijke begraafplaats Tarieven zijn all-in. Overijssel Olst-Wijhe Gemeentelijke begraafplaats Den Nul Overijssel Olst-Wijhe Gemeentelijke begraafplaats Wijhe Kosten voor bijzetting zijn hoger. Overijssel Ommen Beerzerhaar, Hardenbergerweg en Laarmanshoek Hardenbergerweg en Laarmanshoek tweepersoonsgraven en Beerzerhaar eenpersoonsgraven.bij tweelaags graf komen er bij bijzetting verdiepingskosten bij, die zijn in dit overzicht bij het grafrecht opgeteld. Overijssel Raalte Begraafplaats Parochie H. Kruis, Heeten Deze parochie kent maar 1 soort graf, tarieven 1- en 2-persoonsgraf zijn 1700 gelijk. Overijssel Raalte Gemeentelijke Begraafplaatsen Pleegste, Westdorp, Heino Alleen 2 persoonsgraven. door rechthebbenden zelf. Onder de 12 jaar afwijkend tarief. Kerkhof beschikt over een urnenmuur. Kerkhofgebouw is een Overijssel Rijssen-Holten R.K. Begraafplaats H. Dionysius rijksmonument. De Begraafplaats is gelegen aan de Enterstraat 118. Overijssel Staphorst Gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst Tweepersoongraven worden tweediep of naast elkaar gelegen uitgegeven.

14 Overijssel Steenwijkerland Begraafplaats Protestantse Gemeente De tarieven gelden voor leden. Niet leden betalen 1.000,00 voor enkel en Wanneperveen/Belt-Schutsloot ,00 voor een dubbel graf. Overijssel Steenwijkerland Blankenham, Kuinre, Ossenzijl, Scheerwolde, Oldemarkt, het Thijhof, Duinhof blokzijl Alleen graven 1-diep. De tarieven zijn gedaald omdat Steenwijkerland een aantal jaren geleden bij de hoogste werd geschaard. Dit leidde tot de nodige opmerkingen in de Raad. Vervolgens is in 2008 en 2009 geen kostenverhoging toegepast. Er is vervolgens ee Graven zijn hier 2-diep. De tarieven zijn gedaald omdat Steenwijkerland een aantal jaren geleden bij de hoogste werd geschaard. Dit leidde tot de Overijssel Steenwijkerland De Nieuwe Landen, Kallenkote-oud, Heetveld, Toutenburg Vollenhove nodige opmerkingen in de Raad. Vervolgens is in 2008 en 2009 geen 3554 kostenverhoging toegepast. Er is vervolgens Overijssel Steenwijkerland Giethoorn Alleen algemene graven. Overijssel Tubbergen R.K. begraafplaats St. Pancratius, Albergen behelst ook grafkosten. In dubbelgraf begraven kost voor 2 diep ,50. Voor dubbel graf naast elkaar betaalt men dubbele grafrechten. Overijssel Twenterand Algemene begraafplaatsen Overijssel Zwartewaterland Gemeentelijke begraafplaatsen Overijssel Zwolle Bergklooster Familiegraven zijn voor 3 personen. Graf wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven zolang men onderhoudskosten betaald. Verplicht voor min jaar. Grafuitgifte wordt eenmalig betaald. Overijssel Zwolle Kranenburg Wij brengen geen kosten in rekening voor het onderhouden van het gedenkteken. Standaard is een graf bij ons 2-diep. Op verzoek ook 1- of diep. Utrecht Amersfoort R.K. Begraafplaats Langenoord Utrecht Amersfoort Rusthof Utrecht Baarn Gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht Bunnik Begraafplaats Protestante Gemeente te Odijk Utrecht Bunnik Gemeentelijke begraafplaatsen Uitgifte betreft graf voor 2 personen. Utrecht Bunschoten De Akker Eigen graven zijn voor maximaal 3 personen.graf kan ook voor 60 jaar 3980 worden uitgegeven. Utrecht Bunschoten Memento Mori In een eigen graf kunnen maximaal 3 personen worden begraven. Graf kan 3980 ook voor 60 jaar worden uitgegeven. Utrecht De Bilt Brandenburg, Westbroek Tarieven 2012 meer verhoogd dan de prijsindexering in verband met 4168 taakstelling voor kostendekkendheid. Utrecht De Ronde Venen Algemene begraafplaats Utrecht De Ronde Venen Algemene begraafplaats Abcoude Utrecht De Ronde Venen Algemene begraafplaats Baambrugge Utrecht De Ronde Venen Algemene begraafplaats Wilnis Utrecht De Ronde Venen H.Antonius van Padua dient men zelf te doen. Aantal vrijwilligers loopt regelmatig de 2000 begraafplaats na. Utrecht Houten Oud Wulven en Prinses Ireneweg Eigen graf biedt altijd twee plaatsen. Bij bijzetting 2e persoon wordt er alleen betaald voor begraving. Als bijzetting 10 jaar na eerste inlage geschiedt moeten grafrechten worden bijgekocht om minimale grafrust van jaar te garanderen. Utrecht IJsselstein De Hoge Akker Utrecht IJsselstein Gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht IJsselstein R.K. Begraafplaats Groenedijk De RK begraafplaats Groenedijk is vanaf 1976 niet meer opengesteld voor begraven. Wel zijn er enkele bijzettingen geweest. Vanaf 2007 grafrechten 5750 verlengd ad 700,-. Utrecht Leusden Oud Leusden Utrecht Linschoten Hervormde begraafplaats Prijsstijging in verband met aanpassing aan regionaal niveau. Deze tarieven zijn voor ingezetenen van Linschoten. Oud ingezetenen kunnen ook 2645 begraven worden, dan stijgen de prijzen met 50%. Utrecht Lopik Algemene begraafplaats Utrecht Lopik, Vlist Begraafplaats N.H. Gemeente Polsbroek en Vlist Een eigen graf wordt uitgegeven voor 2 personen. Verlenging voor 10 jaar 3175 kost?425,-. Utrecht Maarssen Bijzondere Begraafplaats Oud-Zuilen Onze begraafplaats heeft uitsluitend 1-persoonsgraven. Utrecht Montfoort Gemeentelijke begraafplaatsen Montfoort Utrecht Nieuwegein Begraafplaats Noorderveld In Rhenen zijn geen 1-persoonsgraven. Graven zijn op de Larikshof 2-diep. Graven in Rhenen-stad en Elst zijn in het verleden uitgegeven voor Utrecht Rhenen Rhenen-stad, Alg. Begr.pl. Elst en Larikshof onbepaalde tijd. Utrecht Soest Gem. begraafplaatsen Soest en Soesterberg Utrecht Soest Onze Lieve Vrouwe kerkhof (Soesterberg) Onder kosten begrafenis staan alleen de begraafrechten. Het delven gebeurt door derden. De kosten voor het algemeen onderhoud worden per jaar verrekend, een stijging daarvan is in de komende jaren niet 1362 uitgesloten. Het onderhoud kerkhof geschiedt door vri Algemene graven worden nog zelden gebruikt. Alle nieuwe graven zijn voor 2 of 3 personen. monument is voor eigen Utrecht Soest R.K Begraafplaats H.H. Petrus en Paulus rekening/werkzaamheid. Er geldt een zaterdagtoeslag voor de begrafenis.

15 Utrecht Stichtse Vecht Gem. begraafplaats Breukelen, Kockengen, Nieuwer Leges zijn in verband met herindeling gemeente aangepast. Nieuwe Ter Aa tarieven zijn gewogen gemiddelde van drie voormalige gemeenten. Leges zijn in verband met herindeling gemeente aangepast. Nieuwe Utrecht Stichtse Vecht Gem. begraafplaats Maarssen, Loenen, Vreeland tarieven zijn gewogen gemiddelde van drie voormalige gemeenten. Utrecht Stichtse Vecht Gemeentelijke begraafplaats Breukelen Leges zijn in verband met herindeling gemeente aangepast. Nieuwe tarieven zijn gewogen gemiddelde van drie voormalige gemeenten. Utrecht Stichtse Vecht Gemeentelijke begraafplaats Maarssen Leges zijn in verband met herindeling gemeente aangepast. Nieuwe tarieven zijn gewogen gemiddelde van drie voormalige gemeenten. Utrecht Stichtse Vecht R.K. begraafplaats Maarssen/Beeresteijn Voor bijzetting in eigen graf wordt?615 gerekend in 2011 Voor de tweede bijzetting in een graf voor twee personen wordt alleen de bijzetting in rekening gebracht.hierdoor wordt deze vorm van begraven per Utrecht Utrecht Algemene begraafplaatsen Soestbergen, Kovelswade, Tolsteeg en Daelwijck jaar de goedkoopste vorm van begraven per begraving(net iets meer dan Euro per jaar per persoon). Onderh Utrecht Utrecht Protestante Begraafplaats De Meern e persoon bijzetting?575,-. Verlenging met 10 jaar?725,-. Utrecht Utrecht R.K. Begraafplaats St. Barbara Begrafenis eigen graf is incl. 2 x begrafeniskosten cq. inzetrechten. Bij 3788 afkoop onderhoud 10% korting. Utrecht Utrecht Stichting Begraafplaats St. Willibrord,Vleuten Toeslag voor begraven op zaterdag. Utrecht Utrechtse Heuvelrug Gemeentelijke begraafplaatsen Driebergen, Amerongen, Leersum, Maarn, Doorn Ook 3-persoonsgraven mogelijk. Utrecht Utrechtse Heuvelrug R.K. Begraafplaats St. Theresia Geen algemene graven. monument voor rechthebbende. Utrecht Utrechtse Heuvelrug St. Petrus' Banden Utrecht Vianen Gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht Vleuten N.H. Begraafplaats Vleuten en beheer geschiedt voor een groot gedeelte door vrijwilligers Groot onderhoud wordt uitbesteed. Utrecht Wijk bij Duurstede Begraafplaatsen Langbroek en Groenewoud Utrecht Wijk bij Duurstede Hervormde begraafplaats Nederlangbroek, Langbroek Wij begraven 1-diep. Een dubbelgraf=2x enkel. Jaarlijks gevraagde bijdrage 0 van 1/30 van onderhoudskosten. Begraven op zaterdag toeslag 25%. Utrecht Woerden Gemeentelijke begraafplaatsen Woerden Utrecht Woerden R.K. kerkhof Hoge Wal Eigen graven worden alleen voor 2 personen uitgegeven, waardoor de tarieven overeenkomen. Algemene onderhoudskosten zijn in grafrechten Utrecht Woudenberg Gemeentelijke Begraafplaats inbegrepen. Utrecht Zeist Algemene Begraafplaats Zeist Alle graven worden voor 3 personen uitgegeven. Utrecht Zeist Begraafplaats Austerlitz Deze tarieven gelden alleen voor inwoners van Austerlitz. Onder voorwaarden en tegen aangepaste tarieven kunnen anderen mogelijk 3525 begraven worden. Utrecht Zeist Begraafplaats Het Stille Hofje te den Dolder Vrij uitzoeken op terrein (mits aansluitend) zonder extra kosten. Kleine (0,4 ha) unieke particuliere begraafplaats alleen beschikbaar voor "Doldenaren". Voor omschrijving "Doldenaren" zie ons reglement op 2550 website Zeeland Borsele Gemeentelijke begraafplaats Borsele is incl. algemeen onderhoud. monument is incl. vergunning. Alle gegevens zijn ook op de website van de gemeente te 5555 vinden. Zeeland Goes Gemeentelijke begraafplaatsen Goes Op de begraafplaats van Goes worden geen enkele graven uitgegeven. Zeeland Kapelle Gemeentelijke begraafplaatsen Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schare Zeeland Kapelle Gemeentelijke begraafplaatsen Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge, Schore Zeeland Middelburg Begraafplaatsen Middelburg Zeeland Noord-Beveland Gemeentelijke begraafplaatsen Noord-Beveland Klokluiden kost?81,20. 2-persoonsgraf is naast elkaar gelegen, dus 2x de kosten van een 1- Zeeland Reimerswaal Gemeentelijke Begraafplaatsen persoonsgraf. Zeeland Schouwen-Duiveland Gemeentelijke begraafplaatsen Alleen 1-persoonsgraven op begraafplaatsen te Oosterland, Nieuwerkerk,Ouwerkerk,Dreischor, Sirjansland, Zonnemaire, Kerkwerve, Renesse, Noordwelle, Noordgouwe, Brouwershaven, Scharendijke, 2780 Serooskerke, Ellemeet. Hoger onderhoud bij 2-persoons graf indien Zeeland Sluis Gemeentelijke begraafplaatsen Zeeland Terneuzen Gemeentelijke begraafplaatsen Deze gegevens zijn niet volledig. De opgevraagde gegevens geven geen volledig beeld van de mogelijkheden op de begraafplaatsen binnen de gemeente Terneuzen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 5548 de gemeente.

16 Zeeland Tholen Gemeentelijke begraafplaatsen Tot en met 2009 zat de bijdrage in de kosten van het (algemeen) onderhoud van de begraafplaatsen in het onderhoudsrecht voor de grafmonumenten. Vanaf 2010 is het beleid aangepast en is deze bijdrage 4568 verdisconteerd in de grafrechten. Omdat in het overzicht Zeeland Veere Gemeentelijke begraafplaats Zeeland Vlissingen Gemeentelijke begraafplaatsen Vlissingen, Oost- Souburg, Ritthem De tarieven worden stapsgewijs verhoogd teneinde op termijn kostendekkende tarieven te verkrijgen. Op de Joodse begraafplaats aan de vredehoflaan en begraafplaats Ritthem gelden voor 1 -persoonsgraf andere 4124 tarieven ( 921,-). Zuid-Holland Alblasserdam Algemene Begraafplaats onderhoud kan worden afgekocht voor een periode van 10 of 20 jaar. Voor dit overzicht is de periode van 20 jaar genomen srecht wordt jaarlijks ge?ndexeerd. Zuid-Holland Albrandswaard Algemene begraafplaats Rhoon Zuid-Holland Albrandswaard Algemene begraafplaatsen, Rhoon en Poortugal Eenpersoonsgraven op Poortugaal, tweepersoonsgraven op Rhoon. Zuid-Holland Albrandswaard Algmene Begraafplaats Poortugaal Zuid-Holland Alphen aan den Rijn Oosterbegraafplaats, Begraafplaats Buitendorp, Begraafplaats Aarlanderveen De eigen graven kunnen uitgegegeven worden voor 1,2 of 3 overledenen De familie maakt zelf de keus. Zuid-Holland Barendrecht Algemene begraafplaats en Begraafplaats Den Ouden Dijck Zuid-Holland Bergambacht Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Bernisse Gemeentelijke begraafplaats Bernisse Opgave geldt voor alle gemeentelijke begraafplaatsen. Zuid-Holland Binnenmaas Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Bleiswijk R.K. Begraafplaats Bleiswijk Zuid-Holland Bodegraven Vredehof Op deze begraafplaats geldt er eenzelfde tarief voor 1-,2- en 3- persoonsgraven. Alleen bij de eerste begrafenis zijn de kosten grafrecht bij uitgifte en vergunning monument verschuldigd, ongeacht of er 1,2 of 3 personen in een eigen graf worden begraven. Zuid-Holland Boskoop Alg. begraafplaats Roemer Kosten vergunning monument zijn inclusief onderhoud grafbedekking. Bij 2 persoonsgraf 1e begrafenis?404,-, bijzetting?335,-. Hier gemiddelde Zuid-Holland Brielle Gemeentelijke begraafplaatsen kosten weergegeven. Zuid-Holland Capelle aan den IJssel Crematorium en begraafplaats Schollevaar Familiegraf is voor 3 personen. Gemeentelijke begraafplaatsen Numansdorp, van 50 jaar ook mogelijk. Prijzen voor 1 persoonsgraven alleen Zuid-Holland Cromstrijen Klaaswaal voor eenlaagsgraven op Klaaswaal. Zuid-Holland Delft Gemeentelijke begraafplaatsen Delft De minimale capaciteit voor een graf is drie personen en drie asbussen. De maximale capaciteit is vijf personen en vijf asbussen. De prijzen varieren Zuid-Holland Den Haag Gemeentelijke begraafplaatsen Westduin en Kerkhoflaan van EUR 1657,87 tot EUR 9118,83 (5-persoons keldergraf voor onbepaalde 2582 tijd). Graven worden uitgegeven vo Zuid-Holland Den Haag Oud Eik en Duinen Tarief onderhoud is inclusief onderhoud monument. Zuid-Holland Den Haag St. Barbara Algemene graven kennen geen onderhoud. Zuid-Holland Den Haag St. Petrusbanden Familiegraven alleen 3-persoons. Tarieven staan onder 1-persoonsgraf. Zuid-Holland Dirksland Alg. Begraafpl. Dirksland, Melissant, Herkingen in principe onbepaald. Zuid-Holland Dirksland Gemeentelijke begraafplaatsen Dirksland in principe onbepaald. Zuid-Holland Dordrecht Essenhof Zuid-Holland Dordrecht Stichting R.K. Begraafplaats Dordrecht In 2009 geen verhoging toegepast. Zuid-Holland Giessenlanden Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Goedereede Gemeentelijke begraafplaatsen Deze graven worden voor onbepaalde tijd uitgegeven. Zuid-Holland Gorinchem Gemeentelijke begraafplaatsen Eigen graf (familiegraf) biedt plaats aan 3 overledenen. Zuid-Holland Gouda IJsselhof Zuid-Holland Gouda R.K begraafplaats Gouda In geval van bijzetting in eigen graf wordt ongeveer?110,- berekend voor 2830 het verwijderen van grafbedekking en?220,- voor zware grafbedekking. Zuid-Holland Graafstroom Gemeentelijike begraafplaatsen Graafstroom Als een grafbedekking wordt aangebracht wordt het tarief dat betaald is voor onderhoud algemeen in mindering gebracht. Het is of het ene of het andere tarief. Zuid-Holland Graafstroom Gemeentelijke begraafplaats Graafstroom Zuid-Holland Hardinxveld-Giessendam Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Hellevoetsluis Gemeentelijke begraafplaatsen Hellevoetsluis Zuid-Holland Hendrik-Ido-Ambacht Achterambacht Eigen graf voor 1 persoon is niet mogelijk in onze gemeente. Zuid-Holland Hillegom Gemeentelijke begraafplaats Hillegom Wij geven allleen driepersoonsgraven uit. Bij de volgende persoon die wordt begraven in een huurgraf zijn alleen de begrafeniskosten 0 verschuldigd. Zuid-Holland Kaag en Braasem Gemeentelijke begraafplaats Leimuiden Alleen voor personen met binding gemeente Kaag en Braasem. Zuid-Holland Kaag en Braassem R.K. begraafplaats O.L.V. Geboorte Zuid-Holland Katwijk Algemene begraafplaatsen Rijnsburg Tariefsaanpassingen altijd in mei. Er zijn ook 3-persoonsgraven, deze tarieven staan onder 2-persoonsgeraf. Er is een urnenmuur. Er is een 3960 "kinderhofje". Zuid-Holland Korendijk Gemeentelijke begraafplaatsen

17 De gemeente rekent geen kosten voor algemeen onderhoud. In 2008 is een grote uitbreiding van begraafplaats Waalhoven gereedgekomen. Ook is op Zuid-Holland Krimpen aan de IJssel Gemeentelijke begraafplaatsen Waalhoven en IJsseldijk die begraafplaats een nieuwe Aula gebouwd en in 2008 opgeleverd. In 3937 verband daarmee is de beleidslijn vastgesteld Zuid-Holland Lansingerland Algemene begraafplaatsen in 3 kernen In de kern Berkel en Rodenrijs zijn het 3 lagen. en?1783,-, 4545 algemeen onderhoud?3597,-. Zuid-Holland Lansingerland N.H. Gemeente Berkel en Rodenrijs Zuid-Holland Lansingerland Parochie St. Willibrord Bergschenhoek Particuliere graven worden voor 3 personen uitgegeven. Zuid-Holland Leerdam Algemene begraafplaatsen Zuid-Holland Leiden Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof Rhijnhof heeft particuliere graven voor 2 of 3 personen die voor 10, 20 of jaar kunnen worden uitgegeven. Zuid-Holland Leiderdorp Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Leidschendam Hervormde Begraafplaats Wilsveen In 2009 waren alle graven voor 3 personen (op het oude gedeelte). Vanaf 2010 zijn alle graven voor 2 personen (op het nieuwe gedeelte). Hierdoor 3590 komt het eigenlijke stijgingspercentage uit op 0%. Zuid-Holland Leidschendam-Voorburg Oosterbegraafplaats (en Noorthey) Eigen graf is standaard drie-laags. Geen prijsverschil voor 1,2 of personen. Zuid-Holland Liesveld Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Liesveld Gemeentelijke begraafplaats Liesveld Zuid-Holland Lisse Duinhof Onder begrafeniskosten vallen begraafrecht en begraafkosten. Er worden 4170 ook 3 persoonsgraven en galerijgraven (bovengronds)uitgegeven. Zuid-Holland Lisse Kerkhof bij de "Grote kerk" Zuid-Holland Lisse R.K. Lissese Parochiegemeenschap St. Agatha Zuid-Holland Maassluis Algemene begraafplaats Maassluis Onze stijgingskosten komen voort uit reserveringen voor een nieuwe begraafplaats en door de kosten van nieuw personeel en herinrichtingskosten. Zuid-Holland Middelharnis Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe Tonge, Stad aan het Haringvliet Zuid-Holland Middelharnis R.K. kerk Middelharnis Allen 1 persoonsgraven. Wel 2 graven naast elkaar mogelijk. Zuid-Holland Midden-Delfland Algemene begraafplaatsen Schipluiden en Maasland en 50 jaar 3-persoonsgraven alleen in Maasland. Zuid-Holland Nederlek Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Nieuwkoop Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Nieuw-Lekkerland Algemene begraafplaatsen Nieuw-Lekkerland Kosten onderhoud monument en algemeen onderhoud vanaf verrekend in grafrecht. Zuid-Holland Noordwijk Algemene begraafplaats Noordwijk De alg. begraafplaats heeft 3 pers. graven met uitsluitend recht (eigen graven) en zonder uitsluitend recht(algemene graven). Columbarium met 3863 urnennissen voor 3 asbussen met uitsluitend recht. Zuid-Holland Noordwijk Katholieke begraafplaats persoons familiegraf 2010 grafrecht 1520, 2011 grafrecht Zuid-Holland Noordwijkerhout H.Hartparochie, De Zilk Familiegraven voor 3 personen. Na bijzetting wordt looptijd verlengd met bijbehorende kosten. Verlenging na 20 jaar steeds met 10 jaar. Deze kost 2100?750,-. 1x per 5 jaar tariefaanpassing. Zuid-Holland Oegstgeest Begraafplaats Groene kerk Op deze begraafplaats worden 3-persoonsgraven uitgegeven geschikt voor 1,2 of 3 personen tegen dezelfde prijs, met alleen extra begrafeniskosten in geval van bijzetting. Soms verlenging nodig bij 2e of 3e begraving. Voor niet 5540 ingezetenen en begraven in he Zuid-Holland Oegstgeest Kerkhof Groene kerk Op deze begraafplaats worden 3-persoonsgraven uitgegeven geschikt voor 1,2 of 3 personen tegen dezelfde prijs, met alleen extra begrafeniskosten in geval van bijzetting. Soms verlenging nodig bij 2e of 3e begraving. Voor niet 3800 ingezetenen en begraven in he Zuid-Holland Oegstgeest R.K. Begraafplaats H. Willibrord Particuliere graven worden voor 3 personen uitgegeven. Gemeentelijke begraafplaatsen Ooltgensplaat, Den Eigen graven alleen voor 2 personen. kan ook jaarlijks betaald worden ad 46,00 per jaar. De tarieven zijn van 2008 tot en met 2010 niet Zuid-Holland Oostflakkee Bommel, Oude Tonge verhoogd. Zuid-Holland Ouderkerk Algemene Begraafplaats Gouderak Zuid-Holland Ouderkerk Algemene Begraafplaats Lageweg Zuid-Holland Ouderkerk Algemene Begraafplaats Ouderkerk Zuid-Holland Ouderkerk Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Oudewater Algemene begraafplaats Zuid-Holland Papendrecht Algemene Begraafplaats Zuid-Holland Pijnacker-Nootdorp Alg. Begraafplaats St. Janshof Alle eigen graven zijn voor 2 personen. Zuid-Holland Pijnacker-Nootdorp Kerkelijke begraafplaats Hervormde Gemeente Koningshof De begraafplaats kent alleen 2 en 3-persoonsgraven. Zuid-Holland Reeuwijk Gemeentelijke begraafplaatsen Zuid-Holland Ridderkerk Vredehof en Rusthof Zuid-Holland Ridderkerk Begraafplaats Vredehof Zuid-Holland Rijnwoude Algemene begraafplaats Hazerswoude

18 Zuid-Holland Rijnwoude Algemene begraafplaats Koudekerk aan de Rijn Hier worden graven 3-diep uitgegeven. Zuid-Holland Rijnwoude Algemene begraafplaats Vrederust, Benthuizen Zuid-Holland Rijswijk Eikelenburg Begraafcapaciteit 3 personen in 1 graf. Bij particuliere graven ook asbusbijzetting mogelijk.begraafrecht is inclusief faciliteiten:3/4 uur aula, /2 uur grafloop en 3/4 uur condoleance. Zuid-Holland Rijswijk Oud-Rijswijk Begraafcapaciteit 3 personen in 1 graf. Bij particuliere graven ook asbusbijzetting mogelijk.begrafeniskosten zijn inclusief gebruik aula 45 minuten, gebruik koffiekamer 45 minuten en 15 minuten grafgang is inclusief onderhoud. Zuid-Holland Rijswijk R.K. Begraafplaats H. Bonifatius Begraafplaats geeft familiegraven uit voor een prijs, ongeacht of het voor ,2 of 3 personen is. Zuid-Holland Rijswijk Yarden Begraafplaats Eikelenburg Begraafcapaciteit 3 personen in 1 graf. Bij particuliere graven ook asbusbijzetting mogelijk.begrafeniskosten zijn inclusief gebruik aula 45 minuten, gebruik koffiekamer 45 minuten en 15 minuten grafgang is inclusief onderhoud. Zuid-Holland Rotterdam Algemene begraafplaats Rozenburg Per 18 maart 2010 is Rozenburg deelgemeente van Rotterdam en valt 4363 daardoor onder de tarieven van Rotterdam. Zuid-Holland Rotterdam Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam Hofwijk, Crooswijk, Zuiderbegraafplaats, Hoek van Holland, Pernis, Oudeland Zuid-Holland Rotterdam H. Begraafplaats Rotterdam-IJsselmonde Bij de algemene graven worden altijd 2 personen boven elkaar begraven. De particuliere graven (huurgraven) liggen altijd naast elkaar. Sinds 9 juli worden geen eigen(huur)graven meer uitgegeven Zuid-Holland Rotterdam Oud Kralingen Uitsluitend graven voor 3 personen beschikbaar. Zuid-Holland Rotterdam R.K. Begraafplaats St. Laurentius Zuid-Holland Schiedam Begraafplaats St. Jacobus Zuid-Holland Schiedam Yarden, Beukenhof Zuid-Holland Schoonhoven Gemeentelijke begraafplaats Wij maken geen verschil in eigen graven van 1, 2 of 3 diep. Voor vergunning en onderhoud monument gelden verschillende tarieven. Bij optionele kosten zijn bedragen opgenomen voor een enkele steen en het 3445 onderhoudsbedrag bij eventuele afkoop. Deze afkoop i Zuid-Holland Schoonhoven R.K. Kerkhof In verband met verdergaande samenwerking met parochie Haastrecht zijn de tarieven van de begraafplaatsen per 2012 dezelfde geworden. Hierdoor 3400 kunnen extreme wijzigingen ontstaan bij enkele tarieven. Zuid-Holland Sliedrecht Gemeentelijke begraafplaats Geen 1 persoonsgraven. De prijs voor een (3persoons)eigen graf is niet gebaseerd op het aantal te begraven personen. De afkoop van het 4760 onderhoud monument kan per jaar en per periode. Zuid-Holland Spijkenisse Alg. Begraafplaats "de Ommering" skosten zijn afhankelijk van type grafmonument. Min? 28,75 tot max.? 116,19 per jaar. Zuid-Holland Strijen Gemeentelijke begraafplaatsen Strijen, Strijensas, Cillaarshoek Zuid-Holland Teylingen Protestante Begraafplaats Voorhout Begraven voor 3 personen is ook mogelijk tegen andere tarieven. Afwijkende tarieven voor personen onder 12 jaar, het begraven van urnen en begraven op zaterdag of na uur. Afnemen grafbedekking of 3245 monument en terugplaatsen kost?155,-. De kosten voor Zuid-Holland Teylingen Stichting Begraafplaats Voorhout Kosten sinds 2007 niet verhoogd. Verwijdering monument kost? Kosten algemeen graf verhoogd met begrafeniskosten in verband met 3313 gelijktrekking met kosten voor bijzetting in algemeen graf. Bijzetting in 2-persoonsgraf kost?946,-. Grafrusttermijn van 30 jaar ook Zuid-Holland Vlaardingen Begraafplaats Holy mogelijk. Graven altijd voor 2 personen. skosten per jaar of af te kopen. Zuid-Holland Vlist Gemeentelijk begraafplaatsen Haastrecht, Stolwijk Hier weergegeven de tarieven gebaseerd op afkoop voor 20 jaar. Graven altijd voor 2 personen. skosten per jaar of af te kopen. Zuid-Holland Vlist Gemeentelijke begraafplaatsen Haastrecht, Stolwijk Hier weergegeven de tarieven gebaseerd op afkoop voor 20 jaar. Zuid-Holland Vlist R.K. Begraafplaats St. Barnabas In verband met verdergaande samenwerking met parochie Schoonhoven zijn tarieven van beide begraafplaatsen per 2012 dezelfde geworden Hierdoor ontstaan soms extreme wijzigingen. Zuid-Holland Voorschoten RK Parochieel Kerkhof H. Laurentius Zuid-Holland Voorschoten Rosenburgh Eigen graven worden altijd voor 2 personen uitgegeven. De kosten voor de Zuid-Holland Waddinxveen Thijmhof e persoon worden berekend via het dan geldende tarief.

19 Zuid-Holland Wassenaar Begraafplaats Protestante Gemeente Nieuw uit te geven graven alleen voor meelevende leden van de Prot. Gem te Wassenaar. Graven voor 1,2 of 3 personen hebben dezelfde prijs. Zuid-Holland Wassenaar In Loco Pascuae van de Goede Herder Kerk Indien de 2e persoon binnen 20 jaar begraven wordt zijn de bedragen ,- resp. 237,50 per jaar. Zuid-Holland Wassenaar Persijnhof Uitsluitend keldergraven voor 2 personen. skosten 4519 grafbedekking ook af te kopen. Zuid-Holland Westland Gemeentelijke begraafplaatsen Naaldwijk, 's Gravenzande, Wateringen, Maasdijk, de Lier, Monster Op 4 begraafplaatsen wordt 2-diep begraven, op 2 begraafplaatsen wordt diep begraven. Zuid-Holland Westland St. Jan de Doper, Wateringen Uitsluitend 3-persoons graven, dus de bedragen bij 2-persoons particulier graf gelden voor 3-persoons particulier graf. Voor elke bijzetting wordt ,00 voor administratiekosten gerekend. Zuid-Holland Westvoorne Algemene begraafplaatsen In juni 2011 heeft de raad een nieuwe kostentoerekening aangenomen met Zuid-Holland Zoetermeer Gemeentelijke begraafplaatsen Binnenweg en Hoflaan belangrijkste uitgangspunten dat alle kosten worden doorgerekend aan de 5337 gebruiker en dat de kosten 100% dekkend zijn. Zuid-Holland Zuidplas Algemene Begraafplaats Zevenhuizen Algemene graven kunnen ook voor 15 jaar worden uitgegeven. Zuid-Holland Zuidplas Algemene begraafplaatsen Moordrecht Algemene graven kunnen ook voor 15 jaar worden uitgegeven. Zuid-Holland Zuidplas Begraafplaats Essenhof Algemene graven kunnen ook voor 15 jaar worden uitgegeven. Zuid-Holland Zuidplas Begraafplaats Westhage Algemene graven kunnen ook voor 15 jaar worden uitgegeven. Zuid-Holland Zwijndrecht Heerjansdam monument kan ook jaarlijks betaald worden. Zuid-Holland Zwijndrecht Jeroen Boschlaan monument kan ook jaarlijks betaald worden. Zuid-Holland Zwijndrecht Munnikensteeg monument kan ook jaarlijks betaald worden.

Provincie Gemeente Begraafplaats Beheer Stijgings- Jaar Type Begrafenis Grafrecht Algemeen Looptijd Subtotaal Subtotaal Inschrijving Vergunning

Provincie Gemeente Begraafplaats Beheer Stijgings- Jaar Type Begrafenis Grafrecht Algemeen Looptijd Subtotaal Subtotaal Inschrijving Vergunning Drenthe Assen Begraafplaats De Boskamp G 6,5 2008 E2 560,25 933,79 1774,19 20 3268,23 163,41 0 51,91 0 3320,14 166,01 2009 E2 596,66 994,48 1889,51 20 3480,65 174,03 0 55,29 0 3535,94 176,8 Drenthe Coevorden

Nadere informatie

1 Persoon 2 Personen. Inschrijfkosten. Persoon (excl onderhoud) Grafrecht. Grafkosten 1. Gedenkteken Onderhoud Monument. Looptijd. Totaal. p.p.

1 Persoon 2 Personen. Inschrijfkosten. Persoon (excl onderhoud) Grafrecht. Grafkosten 1. Gedenkteken Onderhoud Monument. Looptijd. Totaal. p.p. Drenthe Assen Begraafplaats De Boskamp 0 0 0 0 0 0 0 0 994 597 1890 55 0 20 0 4133 Drenthe Borger-Odoorn Gemeentelijke begraafplaatsen 979 420 0 224 1147 20 0 1623 1959 420 0 448 2294 20 0 3246 Drenthe

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 0 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 12 41 51 51 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 3 16 31 31 Coevorden 15 42 57 21 7 7 35 22 22 De Wolden 10 28 38

Nadere informatie

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Code Gemeente 3 Appingedam 3.330 5 Bedum 4.205 7 Bellingwedde 5.804 9 Ten Boer 6.180 10 Delfzijl 5.087 14 Groningen 247.136 15 Grootegast 27.343 17 Haren 10.640

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget 2015 Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Alleen de positieve correcties zijn in dit bedrag verwerkt omdat geen geld zal worden teruggevorderd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Drenthe 259 1 13 273 Aa en Hunze 13 2 15 Assen 25 1 26 Borger-Odoorn 14 1 15 Coevorden 28 28 De Wolden 14 1 15 Emmen 58 3 61 Hoogeveen 28 1 3 32 Meppel 14

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

Atlas SV Opdrachtgever UWV. Link naar bestand. Onderzoek. Einddatum 29 mei 2017

Atlas SV Opdrachtgever UWV. Link naar bestand.  Onderzoek. Einddatum 29 mei 2017 Opdrachtgever UWV Atlas SV 2016 Link naar bestand Onderzoek http://www.onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/v8nfzask Einddatum 29 mei 2017 Categorie Arbeidsparticipatie Atlas SV 2016 Regionale informatie

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2008 Regionale informatie sociale verzekeringen Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Planning Control en Analyse Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Inlichtingen Kees

Nadere informatie

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen

Atlas SV Regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2009 Regionale informatie sociale verzekeringen Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen Afdeling Planning Control en Analyse Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Inlichtingen Kees

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Groningen tarief rang tarief rang

Groningen tarief rang tarief rang Bouwleges 2016 en plaats op nationale ranglijst Omgevingsvergunning 10.000,- excl. btw, incl. welstand Omgevingsvergunning 130.000,- excl. btw, incl. welstand Groningen tarief rang tarief rang 1 Appingedam

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

Stedenoverzicht Meerookhoodstad

Stedenoverzicht Meerookhoodstad Stedenoverzicht Meerookhoodstad De gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door het inademen van vervuilde lucht is goed vergelijkbaar met het effect van het meeroken van sigaretten. In Nederland roken

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Groningen Appingedam 12.003 17 Bedum 10.430 15 Bellingwedde 9.145 13 De Marne 10.158 14 Delfzijl 25.440 35 Eemsmond 15.778 22 Groningen 200.453 272 Grootegast 12.122 17 Haren 18.913 26 Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Bijlage A Gemeente 1) Inwoners Huisvestings- 1-1-2015 2) 1e helft 2016 Groningen Appingedam 12.003 15 Bedum 10.430 13 Bellingwedde 9.145 11 De Marne 10.158 12

Nadere informatie

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen Gemeente Provincie Type gemeente Klein: 3000 bedrijven Lid G36 % prompt Dagen vertraagd #dagen vertraagd 2012 %prompt 2012 Overall Ranking 2012 Overall

Nadere informatie

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Aa en Hunze 165.222 Aalburg 65.903 Aalsmeer 140.848 Aalten 188.829 Achtkarspelen 194.082 Alblasserdam 126.785 Albrandswaard 95.522 Alkmaar 619.334 Almelo 535.529

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 20 0 5 5 15 15 Assen 22 56 78 11 9 20 58 58 Borger-Odoorn 0 21 21 0 0 0 21 21 Coevorden 5 30 35 0 2 2 33 33 De Wolden 8 20 28 0 10 10 18 18 Emmen

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013 Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten. Volledig onderzoek (datum 27 februari ) Gemeente OZB2013 OZB Verschil aanslag ( ) OZB 2013 (bron CBS) (opgave gemeente) ffing huishouden) ffing

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten Regio-overzicht Westerveld Hollands Kroon gedijk Opmeer Koggenland Heerhugowaard Staphorst De Wolden Hoog Alkmaar Beemster Zeevang Dalfsen Ommen Wormerland Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Edam Oldebroek

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 8 6 24 11 11 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 13 14 24 14 73 13 13 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 3 2 0 11 16 17 17 Coevorden

Nadere informatie

Budget mantelzorgwaardering per gemeente

Budget mantelzorgwaardering per gemeente Budget mantelzorgwaardering per gemeente Uit een brief van staatssecretaris van Rijn blijkt dat met ingang van 2016 structureel 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013 Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling 31-12-2012 2) 1e helft 2013 Groningen Appingedam 12.019 4 Bedum 10.550 3 Bellingwedde 8.996 3 De Marne 10.335 3 Delfzijl 26.029 7 Eemsmond 16.085 5 Groningen

Nadere informatie

Betalingsgedrag gemeenten 2012

Betalingsgedrag gemeenten 2012 DUN & BRADSTREET / MKB-NEDERLAND Betalingsgedrag gemeenten 2012 Totaal ranking 09-07-2012 Gemeente naam Provincie / Paydex Aantal Ervaringen Aantal op tijd %prompt Dagen vertraagd ranking paydex ranking

Nadere informatie

AANTAL AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDEELHOUDERS A Aa en Hunze 52.728 86.473,92 Aalburg 17.550 28.782,00 Aalsmeer 25.857 42.405,48 Aalten 19.305 31.660,20 Achtkarspelen 87.711 143.846,04 Alblasserdam 9.477 15.542,28 Albrandswaard 3.510 5.756,40 Alkmaar

Nadere informatie

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Amsterdam-Amstelland

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Amsterdam-Amstelland Gemeente WMO-regio's Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik Aalsmeer Amstelveen

Nadere informatie

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH.

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH. Gemeente Prijspeil Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam 2015 Albrandswaard Alkmaar 2017 Almelo Almere 2015 Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Amsterdam

Nadere informatie

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 7,85 Albrandswaard 14,00 14,00 Alkmaar 8,35 8,35 Almelo

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 29 63 63 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 13 34 34 Coevorden 15 42 57 21 7 28 29 29 De Wolden 10 28 38 4 1 5 33

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 12 20 54-22 15-7 0 1 0 0 0 0 1-8 -8 Assen -20 51 73-42 39-3 4 2 0 0 0 0 6-9 -9 Borger-Odoorn 11 20 31 0 15 15 11 6 0 0 0 0 17-2 -2 Coevorden

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13.

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13. Voorschot 2010 in 2010 2010 2.010 Gemcode Gemcodel 0003 Appingedam 19.210 0005 Bedum 7.023 0007 Bellingwedde 11.533 1663 De Marne 14.325 0010 Delfzijl 46.490 1651 Eemsmond 22.962 0014 Groningen 528.377

Nadere informatie

Voorlopige budgetten 2016 Gebundelde Bbz 2004 uitkering

Voorlopige budgetten 2016 Gebundelde Bbz 2004 uitkering Voorlopige budgetten 2016 Code Gebundelde Bbz 2004 uitkering Gemeente 3 Appingedam 5.531.065 3.531 5 Bedum 1.848.671 2.435 7 Bellingwedde 2.998.473 779 9 Ten Boer 1.224.427 4.297 10 Delfzijl 12.780.275

Nadere informatie

Atlas SV 2011. Regionale informatie sociale verzekeringen

Atlas SV 2011. Regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2011 Regionale informatie sociale verzekeringen C o lo fo n U itg a v e U itv o e rin g W e rk n e m e rs v e rz e k e rin g e n A fd e lin g FE Z D a ta w a re h o u s e P o s ta d re s P o s

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost Gemeente Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's (100 (100 Aa en Hunze 4.451.432 3.835.733-13,8 3.746.857-15,8 Aalburg 1.761.744 2.227.533 26,4 2.175.920 23,5 Aalsmeer 3.799.765 3.206.696-15,6 3.132.395-17,6 Aalten 3.295.353 4.720.452 43,2 4.611.077

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 12 20 54-22 15-7 0 1 5 7 1 2 16-23 -23 Assen -20 51 73-42 39-3 4 2 8 9 6 9 38-41 -41 Borger-Odoorn 11 20 31 0 15 15 11 6 0 0 3 0 20-5 -5 Coevorden

Nadere informatie

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016 Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni Overzicht realisaties per provincie Inleiding Hieronder is op totaalniveau voor alle provincies en per provincie aangegeven in hoeverre ze op schema

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

VEH onderzoek leges voor Omgevingsvergunning (bouwvergunning) Bouwsom

VEH onderzoek leges voor Omgevingsvergunning (bouwvergunning) Bouwsom VEH onderzoek leges voor Omgevingsvergunning (bouwvergunning) 2017 Bouwsom 130.000 Gemeente Provincie Leges Verschil t.o.v. 2016 Aa en Hunze Drenthe 4.000,00 17,65% Aalburg Noord-Brabant 3.016,00 0,00%

Nadere informatie

2017VEH onderzoek leges voor Omgevingsvergunning (bouwvergunning) Bouwsom

2017VEH onderzoek leges voor Omgevingsvergunning (bouwvergunning) Bouwsom 2017VEH onderzoek leges voor Omgevingsvergunning (bouwvergunning) Bouwsom 10.000 Gemeente Provincie Leges Verschil t.o.v.2016 Aa en Hunze Drenthe 350,00 7,03% Aalburg Noord-Brabant 340,00 0,00% Aalsmeer

Nadere informatie

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016 Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters Bron: Meicirculaire 2016 Innovatienul13 Villa Mooi Zeist n Utrechtseweg 9 n 3704 HA Zeist n T. 030 877 92 35 E. info@innovatienul13.nl

Nadere informatie