EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5"

Transcriptie

1 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5 VREDESWEEK September 19 SEPTEMBER ZUSTERPLEIN ZEIST

2 OVERDENKING: Zie, ik zend u als schapen onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Mattheüs 10:16 NBG (woord voor de maand augustus) Het is vakantietijd en omdat dit doorgaans de periode is waarin we wat meer tijd hebben - of beter gezegd: ruimer de keuze hebben in hoe we onze tijd willen besteden - waag ik het om u een overdenking mee te geven die wellicht enige concentratie en tijd vergt. Het is een overdenking van de theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in de eerste helft van de vorige eeuw in Duitsland leefde, zich verzette tegen het regime van Hitler en daar uiteindelijk de prijs voor heeft moeten betalen, hij is gefusilleerd, vlak voor het einde van de tweede wereldoorlog. Bonhoeffer heeft veel geschreven en staat bekend, zowel om zijn grote passie voor de werking van het evangelie in het dagelijks leven, als zijn compacte en wellicht ook complexe stijl van schrijven. Ik nodig u uit om u door hem te laten inspireren en zijn woorden en de achterliggende betekeniswereld tot u spreken. Voor mij is Bonhoeffer een grote bron van inspiratie, vanaf mijn tienertijd toen ik hem ontdekte tot de dag van vandaag. Deze tekst is door hem geschreven naar aanleiding van het Bijbelvers voor de maand augustus, uit Mattheüs 10 vers 16: Vergeefse pogingen en vijandschap kunnen de bode niet doen twijfelen of hij door Jezus gezonden is. Als sterk houvast en troost herhaalt Jezus: Zie, ik zend u! Het is geen eigen onderneming, het is zending. Daarmee belooft de Heer, dat Hij bij zijn boden zal blijven wanneer ze als schapen onder de wolven zullen zijn, weerloos, machteloos, beangstigd en in groot gevaar. Er zal hun niets overkomen wat Jezus niet weet. Weest daarom voorzichtig als slangen en achteloos als duiven (volgens de NBG 1951 vertaling). Hoe vaak hebben dienaren van Jezus deze woorden misbruikt! Hoe moeilijk is het ook voor de gewillige bode van Jezus hier goed te begrijpen en gehoorzaam te blijven! Wie vermag altijd te onderscheiden tussen geestelijke verstandigheid en wereldse slimheid? Omdat hier geen enkel mensenhart zich zelf echt kent en omdat Jezus zijn discipelen nooit tot de onzekerheid, maar altijd tot de hoogste zekerheid riep, daarom kan deze vermaning van Jezus de discipel tot niets anders roepen dan tot blijven bij het woord. Waar het woord is, daar moet de discipel ook zijn; Lees verder op pagina 4 -> 2

3 K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T Aanvang zondag uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld! 2 augustus PREEKDIENST / THEMADIENST Het allerbelangrijkste Voorganger: Br. M. de Vos 9 augustus PREEKDIENST / THEMADIENST Verleiding en Verlossing Voorganger: Br. M. de Vos 16 augustus PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL Voorganger: Br. M. de Vos 23 augustus PREEKDIENST / LIEFDEMAAL Voorganger: Br. M. de Vos 30 augustus PREEKDIENST / SCHOLIERENDIENST Voorganger: Br. M. de Vos en de CIA jongeren 6 september PREEKDIENST / DOOPDIENST Voorganger: Br. M. de Vos 13 september PREEKDIENST Voorganger: Br. M. de Vos 20 september GEZAMENLIJKE DIENST MET DE VEG AANVANG UUR Voorgangers: Zr. D. Spee en Br. M.de Vos 27 september PREEKDIENST Voorganger: Gastpredikant Vanaf 30 augustus is er weer zondagsschool KIDZ en Crèche 3

4 Vervolg overdenking van pagina 2. ->. dat is de juiste verstandigheid en de juiste eenvoud van hem. Moet het woord wijken, omdat de verwerping openlijk geworden is, zo moet de discipel wijken met het woord; blijft het woord in een open strijd, dan moet ook de discipel blijven. Hij zal in beide gevallen tegelijkertijd verstandig en argeloos handelen. Nooit mag de discipel uit verstandigheid een weg gaan die voor het woord van Jezus niet kan bestaan. Nooit mag hij een weg rechtvaardigen die niet met het woord overeenkomt, met geestelijke verstandigheid. Alleen de waarheid van het woord zal hem tot inzicht brengen wat verstandig is. Nooit kan het echter verstandig zijn ter wille van een of andere menselijke kans of hoop ook maar in de geringste mate afbreuk te doen aan de waarheid. Verstandig kan het altijd alleen maar zijn bij de waarheid van God te blijven. Hier is alleen de belofte van Gods trouw en hulp. * Ik wens u inspiratie, rust en plezier in deze vakantietijd! Mark de Vos * De tekst heb ik overgenomen uit: Bonhoeffer Brevier, samengesteld door Otto Duzus, Ten Have N.V. Baarn, 1968, pp ISBN TERUG UIT SURINAME Het is alweer bijna oud nieuws, maar zo voelt het niet. Nog bijna dagelijks denk ik aan mijn belevenissen, aan de ontmoetingen, de prachtige kerken, de zeer overweldigende natuur en de onvoorwaardelijkheid van de warme ontvangst die ik (en later mijn vrouw Mirella) hebben mogen ervaren in Suriname. Het is een tijd geweest waarin ik bijzonder veel indrukken heb opgedaan, veel mensen heb leren kennen contacten die voor de toekomst zijn waarde zullen hebben. Het was een genot om te verblijven in het land dat een groot aantal van u zijn/haar moederland noemt en door iedereen switi Sranan genoemd wordt, ik mag het nu ook zeggen, want ik heb het gezien! Via deze weg danken wij u voor uw steun door middel van gebed, korte berichten digitaal of anders- en op vele andere manieren. We hebben ons, ook tijdens onze afwezigheid, sterk met de gemeente verbonden gevoeld! Velen van u hebben mij op afstand gevolgd via de (lange!) verhalen op de blog. De overweldigende positieve berichten hebben gemaakt dat ik nadenk over een papieren bundeling van deze verhalen. Het idee is nog jong, maar zodra er meer duidelijkheid over is, hoort u meer. Mark en Mirella de Vos 4

5 FINANCIËN Offeranden van de afgelopen maanden Tweede Bouwfonds Koffie Totaal Datum EBGU collecte Doel tweede collecte ,07 67,75 EBG scholen in Nederland 48,56 0,00 198, ,05 68,60 Conferentieoord Herrnhut 47,72 5,40 181, ,72 81,30 Centrale Raad EBGN 78,80 14,65 263, ,90 78,76 Schoolopl. Inheemse in Suriname 65,80 12,70 233, ,44 86,19 Herdenking Jan Hus 82,54 0,00 264, ,93 71,40 Raad van Kerken 75,22 8,60 231,15 GIFTEN: Onderhoud Kerkgebouw: Ds. T. Braam 20,00 Zr. L. Kensenhuis 20,00 Zr. E. Gesser 129,00 Fam. Bendanon-Williams 25,00 NN 850,00 Martha's 50,00 Zr. H. Soesman 25,00 NN 250,00 Zr. A. v. Velzen-Roekalea 100,00 Fam. S. Oosthuizen 75,00 Fam. H. Asin 250,00 Zr. I. Laatst-Landburg 100,00 Zr. C. Cyrus 15,00 Fam. Rozenblad- v. Ommeren 100,00 Br. P. Lobato 30,00 Zr. S.H. Prade 20,00 Zr. M. Lisand 40,00 Zr. M. Leerdam 20,00 Br. H.D. Vrede 20,00 Br. H.W.H. Gesser 100,00 Zr. C.E.M. Polanen 50,00 Bouwfonds: Keuken 2e kwartaal 592,30 Verloting 59,00 Kleurkaart 100,00 Collectebus kinderkerk 38,27 Verjaardagscollecte Zr. E. Brug 118,72 Fam. May- Chin On 1.000,00 NN bijdrage 200,00 Alle bedragen zijn in Euro s. 5

6 BERICHTEN UIT DE GEMEENTE OVERLEDEN Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. BELIJDENISCATECHISATIE In september starten we weer met belijdeniscatechese. Het uitgangspunt zal de maandagavond zijn, wekelijks, met uitzondering van de vakantieweken. Op maandag 31 augustus vindt een informatieavond plaats, om half acht in de Jeruëlkapel. Op deze avond komt aan bod hoe de inhoud van de catechese eruit zal zien, zullen een aantal praktische zaken worden besproken en kunt u / kun je vragen stellen. Maar dat kan ook al vóór die avond. Wanneer je erover nadenkt om belijdenis te gaan doen en bevestigd te gaan worden, maar nog twijfels hebt of vragen, een gesprek met de dominee is altijd mogelijk. Ook opgave vóór de informatieavond is mogelijk, graag zelfs. Daarvoor kun je je na de dienst melden in de consistoriekamer (de ruimte naast de kerkzaal) bij de dominee of één van de leden van de Oudstenraad. Mocht je interesse hebben, maar niet de gelegenheid hebben op de maandagavond, dan hoor ik het graag van je en zoeken we naar een andere oplossing. Br. Mark de Vos DOOPDIENST OP 6 SEPTEMBER Op zondag 6 september vindt de bediening van de doop plaats. Wanneer u op deze dag uw kind wil laten dopen, kunt u zich bij onze predikant, ds. Mark de Vos, aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 23 augustus. Een aanvraagformulier kunt u na een zondagse dienst bij de consistorie ophalen, of via of telefoon vragen om op te sturen. Na aanmelding volgt een gesprek met de predikant waarin wordt gesproken over uw motivatie en wordt het sacrament verder toegelicht. Volgens de kerkorde dient ten minste één van de doopouders belijdend lid te zijn van de Broedergemeente. Ook de peetouders dienen belijdend lid te zijn, van de Evangelische Broedergemeente, of van een andere Christelijke kerk. Wanneer u hierover vragen heeft, schroomt u niet om navraag te doen bij één van de Oudstenraadsleden of de dominee. 6 Op 9 juni jl. is overleden: Michel Christiaan Cambridge geboren op 18 november 1930

7 BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD Kandidaten Oudstenraad en synode gevraagd Al enige tijd worden gemeenteleden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de Oudstenraad én de synode. De verkiezingen zijn gepland op zondag 15 november 2015 na de kerkdienst. U wordt verzocht deze datum in uw agenda op te nemen zodat de opkomst bij de verkiezingen groot is. Graag willen wij onderstaand wat informatie verschaffen over de Oudstenraad en de Synode. De Oudstenraad In de Kerkorde staat (par. 1451, lid 1) dat de Oudstenraad de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente is. Zeg maar het bestuur van de gemeente. Voor onze gemeente is bepaald dat de Oudstenraad negen leden moet tellen en om besluiten te kunnen nemen moeten er zes leden (2/3 e van 9) op een vergadering aanwezig zijn. Het vergaderquorum. Onze raad telt slechts zeven leden, maar het aantal leden om besluiten te nemen blijft zes. Dit laatste gegeven én het feit dat versterking in de raad dringend nodig is, is de reden dat er verkiezingen worden gehouden in het najaar. Het werk van de Oudstenraad lijkt misschien zwaar, maar dat is het niet. De raad vergadert eens per maand (de laatste zaterdag van uur tot uur). Alle onderwerpen die ons gemeenteleven raken komen daar ter tafel. Het is niet zo dat de leden van de raad alles zelf moeten doen. Het werk in de gemeente wordt door velen gedragen en uitgevoerd in de functionele groepen die er zijn. Velen van u zijn immers al op verschillende manieren actief in één of meerdere functionele groepen van de gemeente. Wij hopen dat minimaal vier leden zich kandidaat stellen zodat er ook echte verkiezingen kunnen worden gehouden. De Synode De Synode is het hoogste besluitvormend orgaan van onze kerkprovincie; de Europees Continentale Provincie (ECP). De taken en bevoegdheden zijn een beetje vergelijkbaar met het werk van een gemeenteraad of de 7

8 Tweede kamer. Het Provinciaal bestuur (PB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden die de synode heeft vastgesteld. de synode komt één maal in de twee jaar gedurende een week bij elkaar. De zittingsperiode is zes jaar en dat zijn drie synode vergaderingen. De werkzaamheden van de synodeleden zijn gering te noemen. In vogelvlucht gaat het om het bijwonen van de vijf algemene vergaderingen (maximaal twee uur) in een jaar van de Centrale raad van de EBGN. Het bijwonen van de twee voorbereidende synodevergaderingen in Nederland. Deze vergaderingen duren maximaal vier uur elk. Als lid van de synode krijgt u een blik op het werk van de gemeenten in de acht landen waar de EBG haar werkgebied heeft in Europa. Ook doet u internationale ervaringen op. Het is aan u zelf om te bepalen op welke manier u met die ervaringen om gaat. De huidige zittingsperiode loopt af na de Synode van Deze synode wordt in Bad Boll gehouden. De nieuwe synodeperiode begint in Onze gemeente heeft twee zetels in de Synode. Br. Rob Jonas heeft onlangs te kennen gegeven dat hij zich terugtrekt als synodelid voor onze gemeente. Daarom moet er voor de vergadering van 2016 één lid worden gekozen. Wij roepen alle leden op zich kandidaat te stellen voor deze verkiezingen. Ook wordt u verzocht nu reeds na te denken over een eventuele kandidaatstelling voor de periode De leden van de Oudstenraad zullen ook zelf aan gemeenteleden vragen of zij een kandidaatstelling willen overwegen. Er wordt gewerkt in, om en aan de JERUËLKAPEL. Als u deze maandbrief ontvangt zijn de onderhoudswerkzaamheden net gestart of afgerond. Op voorstel van de beheercommissie is opdracht verleend aan een bedrijf om de binnenkant van het gebouw te schilderen en onderhoudswerkzaamheden te plegen. De kosten van deze werkzaamheden zijn (afgerond). Al enige tijd wordt u als gemeente verzocht een bijdrage te leveren om deze kosten te betalen. De stand van alle geleverde bijdragen tezamen zijn afgerond Hoewel het bedrag van nog niet is gehaald is toch besloten het werk uit te laten voeren omdat anders de kapel verder zal verslonzen. En 8

9 wanneer er dan uiteindelijk over moet worden gegaan tot het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, het vele malen duurder zal zijn. Wij herhalen daarom het verzoek aan een ieder die een bijdrage wil geven voor het onderhoud van onze kapel dit bedrag te storten op de bankrekening van onze EBGU (NL07INGB ). Het blijft mogelijk om de bijdrage te overhandigen aan de broeders van de beheercommissie en br. Clarence Breeveld. Inmiddels zijn de dakgoten en afvoerpijpen schoon gespoten. Het is nu afwachten of deze activiteiten de lekkages na hevige regenval zullen verhelpen. Ook is br. Clarence Breeveld druk doende om de begroeing om het gebouw te snoeien zodat deze geen schade meer kan toebrengen aan de gevel en de fundering. Film en concertavond voor het onderhoudsfonds op 17 oktober Door de beheercommissie en de Oudstenraad is besloten om op zaterdag 17 oktober a.s. een filmmiddag /- avond te organiseren. Gestart wordt om uur met een concert. U wordt verzocht om ook deze datum in uw agenda op te nemen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de opbrengst is voor het onderhoudfonds. Schoonmaakgroep kan nog versterking gebruiken Op zondag 12 juli jl. is de schoonmaakgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Er hebben zich acht zusters en broeders aangemeld voor deze werkgroep. Het schoonmaken van de kapel is van wezenlijk belang voor het onderhoud van de kapel. In deze eerste vergadering hebben de leden kennis met elkaar gemaakt en hebben zij aangegeven waarom zij zich hebben aangemeld voor deze werkgroep. Verder is er een aanzet voor een jaarplanning gegeven en een inventarisatie van het soort materiaal dat nodig is om de schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Behalve deze elf leden is er behoefte aan meer leden die zich aan willen sluiten. Een ieder die zich daarvoor geroepen voelt, kan zich, melden bij zr. Lia Rozenblad van Ommeren. BHV (bedrijfshulpverlening) Na de zomervakantie zal deze groep voor het eerst bij elkaar komen. Br. Franklin van Ommeren zal daarvoor te zijner tijd allen die zich hiervoor 9

10 hebben aangemeld uitnodigen. Inmiddels hebben zich meer personen aangesloten bij deze groep. Momenteel worden de nascholingsprogramma s onderzocht. Wij zijn er voorstaander van om voor dit doel aan te sluiten bij een andere organisatie. Br. Kensly Vrede onderzoekt daartoe de mogelijkheden. Informatie en communicatie De werkzaamheden van websitebeheergroep en de redactiecommissie van de maandbrief zijn gebundeld in de werkgroep Informatie & communicatie. Op die manier kan er efficiënter worden gewerkt en worden er geen dingen dubbel gedaan. Br. Franklin van Ommeren en zr. Nelly Cambridge zijn de vertegenwoordigers van de Oudstenraad in deze werkgroep. De website is bijna klaar, echt waar! In de vorige maandbrief heeft een oproep gestaan voor leden die zich willen inzetten voor het onderhoud van de website. Er hebben zich nog geen leden gemeld, maar het kan nog. U kunt zich hiervoor aanmelden bij br. Franklin van Ommeren. Het klinkt misschien eentonig, maar er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website. Op 21 en 28 juli jl. hebben de leden van de Oudstenraad zich samen met zr. Yvonne Griffith en de brs. Engbert van Faassen en Carlo Halfhuid zich in een marathon sessie (ruim 8 uur per dag) gezet om de nieuwe website te vullen. De presentatie van de nieuwe website staat gepland voor zondag 23 augustus a.s. De viering van het 45 jarig jubileum met buitenlandsbezoek Besloten is om het 45jarig jubileum te herdenken op zondag 18 oktober a.s. Onze partnergemeente Hamburg is dat weekend onze gast. Wij verheugen ons op dit bezoek wat ook een weerzien met br. Stefan Richter betekent. Planningsbijeenkomst met functionele groepen De Oudstenraad heeft besloten om op zaterdag 12 september a.s. zich samen met de functionele groepen te buigen over een planning voor de periode 1 oktober 2015 tot 1 januari Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het handiger is om dat met allen samen te doen. Dat is effectiever en efficiënter. Een ieder hoort op hetzelfde moment dezelfde informatie. Ook is het mogelijk om werkzaamheden in samenhang te 10

11 bekijken. Als voorbeeld wordt genoemd de Paasdienst. Bij de voorbereiding en uitvoering van de Paasdienst zijn niet alleen de predikant, de Oudstenraad en de zaaldienaren betrokken, maar ook het kerkkoor, de Martha s & Martho én de BHV ers (Bedrijfs Hulp Verleners). (De BHV ers omdat er in de dienst kaarsen worden aangestoken.) Financiën (Baten & Lasten 2014) De jaarrekening 2014 met een overzicht van alle baten min alle lasten is negatief en blijft negatief. Zo stond in de vorige maandbrief. De jaarrekening 2014 is inmiddels op de vereiste datum van 30 juni jl. ingediend bij het PB. In de aanbieding van onze jaarrekening staat het volgende; De Oudstenraad van de EBGU heeft de jaarrekening 2014 van de gemeente in haar vergadering van 23 juni jl. besproken en vastgesteld. Helaas moet worden vastgesteld dat het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat. Dit negatief resultaat wordt veroorzaakt door een dotatie aan de (balans) voorziening Onderhoud Jeruëlkapel. Mede op advies van de interne gemeentelijke (kas) controle commissie is de jaarrekening als volgt op hoofdlijnen voorlopig vastgesteld; - Saldo van baten en lasten -/ Saldo financiële baten en lasten -/ Rekeningresultaat -/ In deze vergadering is ook decharge verleend aan de penningmeester. In de gemeentevergadering van eind april jl. is de concept jaarrekening al aan de orde geweest. Wij hebben toen toegezegd dat de definitieve versie zal worden gecommuniceerd met de gemeente. Het beschikbaar stellen of communiceren van de begroting en de jaarrekening is een wettelijke vereiste die samenhangt met de juridische ANBI status van onze kerk en alle andere kerkgenootschappen. Vanwege onze financiële situatie herhalen wij hier weer dat wij met elkaar (alle gemeenteleden samen) hebben afgesproken dat de verhoging van de inkomsten top prioriteit heeft. Ieder plan of idee om de inkomsten van onze gemeente te verhogen zal worden omarmd en nader onderzocht. 11

12 Hierna worden de balans en de jaarrekening weergegeven. Een ieder die de jaarrekening via de mail wenst te ontvangen kan dit vragen aan br. Hugo Harar of zr. Nelly Cambridge. De balans ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. ACTIVA per per Materiele Vaste Activa Vorderingen Liquide middelen Totaal ACTIVA PASSIVA per per Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal PASSIVA De staat van baten & lasten (de zgn. exploitatierekening) BATEN per per Inkomsten voor de gemeente Opbrengst uit verkopen Opbrengsten uit diensten Huisvestingsbaten Overige baten Totaal BATEN

13 LASTEN per per Personele lasten, incl. ECP Diensten en gemeenteactiviteiten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Algemene gemeentelasten Overige Lasten Totaal LASTEN SALDO Baten & Lasten min min Financiële (rente) Baten Financiële (rente) Lasten SALDO Financiële Baten & Lasten min Resultaat min min De baten zijn hoger in 2014 dan in Deze verhoging wordt veroorzaakt door de huurinkomsten die onze gemeente ontvangt van de huurders van onze kapel. Dat lijkt positief maar kijkend naar de kerkelijke bijdragen is het dat niet. De ontvangen kerkelijke bijdragen zijn namelijk gedaald met (afgerond). Het zelfde aantal leden (180) als in 2013 heeft in 2014 aan de verplichtingen van de kerkelijke bijdrage voldaan. In nr. 1 van de baten zijn de inkomsten Kerkelijk Bijdrage opgenomen. Deze zijn: Kerkelijke bijdrage min

14 Er is nog een onderdeel met een zorgelijke ontwikkeling. En dat zijn de baten, de bijdragen, voor de maandbrief en de lasten die daarvan moeten worden bestreden. Bijdragen maandbrief Lasten maandbrief Verschil Zoals u zelf kunt zien, zijn de baten zwaar onvoldoende om de kosten die nodig zijn om de maandbrief te ontwikkelen en op uw deurmat of in de brievenbus te laten vallen. Tenslotte Alle gemeenteleden die de enquête van over Liederenschat van de EBGN willen wij hartelijk danken. De M&M (Martha s en Martho)hebben besloten dat het schoonmaakonderhoud van de keuken en de Wc s voor hun rekening komt. De hortensia s bloeien! Dank zij de goede zorgen van de brs. Herman Lisand en Carlo Halfhuid. Zr. Naarda Sporkslede heeft afgelopen weken gezorgd voor een lente verrassing in de bloembedden. Gestart is met het projecteren van de liturgie bij de diensten op het doek via een beamer. Wij gaan er van uit dat dit de kosten, voor papier en inkt, zal verlagen. Net zo belangrijk is het feit dat het milieu daardoor minder belast wordt. Een aantal van onze jongeren vanaf 14 jaar hebben weer meegedaan aan het Europese zomerkamp. Wij hopen dat ze een fijne tijd hebben gehad en zijn benieuwd naar hun verhalen na afloop. De dominee is na een verblijf van ruim acht weken in Suriname terug op zijn stek. Allen die een extra stap hebben gezet om zijn afwezigheid mede op te vangen, hartelijk dank!!! Nelly Cambridge 14

15 TERUGBLIK Heugelijke tijding, bron van hartverblijding, Evangeliewoord! Woord van God gegeven, Woord van eeuwig leven zalig die u hoort! Zalig hij, wiens harte gij met een onverwrikt vertrouwen leert op God te bouwen! Woord waarop wij bouwen, waar wij op vertrouwen, Evangeliewoord! Bergen mogen wijken, gij zult nimmer wijken, want gij zijt Gods Woord! Dat ons, Heer, de troost dier leer gene twijfeling ontrove: sterk ons in t gelove! Zo zongen wij samen op de zondag 31 mei na Pinksteren. De Drievuldigheidszondag. Wij ontvingen zr. Braam die de dienst heeft geleid. De preek was een uitwerking van het gesprek tussen Nicodemus en Jezus. Nicodemus was een farizeeër en lid van de daar toen gevestigde Hoge Raad. Hij ging het gesprek aan met Jezus als afgevaardigde van de farizeeërs. Kwam uit Galilea, was vermogend en had carrière gemaakt in Jeruzalem. Hij ging het gesprek in de nacht aan met Jezus met een houding als theologen onder elkaar. Hij wilde heel graag weten wat Jezus allemaal zo wist. De farizeeërs waren bang dat Jezus een revolutie zou veroorzaken, een bloedige werd gevreesd. Jezus was zo vernieuwend in zijn uitspraken en daden. Maar Jezus vertelde Nicodemus dat het niet ging om wat hij zag, maar om wat van boven komt van God. Het gaat om het geloof zonder pretenties en dat vertrouwd is. Als je als mens tegen God kon zeggen Heer, hier ben ik, dan was je een gesprekspartner van God. Nicodemus zag de tekenen die Jezus hem wijst, maar kon ze niet bevatten, niet begrijpen. Hij begrijpt echt niet waar Jezus het over heeft. Zo met de wind van het pinksterfeest kunnen we leven en misschien de vragen die Jezus ons stelt beantwoorden in woord en daad. Een ieder mag en moet dat doen ongeacht afkomst en maatschappelijke status. Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn. 15

16 Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen. Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand komt hier straks weer vrijuit! Niemand te veel, niemand te weinig. Niemand te groot, geen één te klein. Dit wordt gespeeld in woord en gebaar Tot ooit en overal, wij leven van elkaar. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt Jij die de hele wereld draagt! Kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt. Tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. Br. Welschen ging op 7 juni voor in de dienst. Hij vroeg zich in de preek af wat voor kerk we willen zijn, nu en in de toekomst. Wat is onze bijdrage aan het lichaam van Christus. Hebben wij geprobeerd die vraag te beantwoorden tijdens het Pinksterfeest, de verjaardag van de kerk en de start van de zending? Verhalen wij over de liefde van God? Durven wij net als Abraham zodanig overtuigd te zijn van Gods liefde dat wij ook met Hem durven te onderhandelen? Vragen als moeten wij echt alles verkopen en niets zelf houden komen aan de orde bij het beantwoorden van de vraag Hoe willen wij deel van het lichaam van Christus zijn?. De geest van liefde, de geest van saamhorigheid, de geest van mededeelzaamheid is de geest van God. Br. Welschen gaf aan dat mensen die in God geloven elkaar nodig hebben. Want het geloof heeft de ander nodig om versterkt te worden. Dan komen wij samen rond het woord, de boodschap, van God. Dan komen we samen om te luisteren naar wat Jezus ons te zeggen heeft, om van Hem te horen. Dan delen wij samen het brood en elke (goede) gave die God schenkt. En toen was hij, onze dominee, er weer op zondag 14 juni. Samen met zr. Patricia Terborg gaf hij leiding aan de dienst. Zr. Patricia ging voor in de preek. 16

17 Op zondag 21 juni: Vaderdag, vertelde br. Mark de Vos het verhaal van de verloren zoon dat gaat over de drie hoofdrolspelers die elk wat moeten leren. De jongste zoon, de durfal, heeft het lef zijn vader om zijn erfdeel te vragen en daarmee de wereld in te trekken. Hij krijgt het van zijn vader en trekt de wereld in en maakt zijn rijkdom in ijltempo op. Als hij niets meer heeft durft hij toe te geven dat hij fout zat en dit ook toe te geven en dat aan zijn vader te vertellen. De oudere zoon, de brave, is het niet eens met het feest dat zijn vader houdt als zijn jongste broer berooid weer thuiskomt. Deze broer krijgt de les om anderen het geluk te gunnen en te leren vergeven. Maar dat is lastig. Maar zijn vader leert hem dat alles wat van de vader is, van hem, de oudste zoon, is. Deze zoon leert dat als je geluk wil vinden, dan moet je het leven koesteren ongeacht wat je bezit. De vader is niet persé God in dit verhaal. Maar de vader besefte dat zijn liefde voor zijn kind onvoorwaardelijk is en boven alles gaat. En dat hij blij was dat zijn zoon hem heeft gezocht ongeacht hoe hij eraan toe is. En hem heeft gevonden. Br. Mark de Vos wenste alle vaders dat zij zich ook laten vinden als dat nodig is. Koester nimmer de gedacht, dat God u verstoten zou. Groot zijn gods genadekrachten, grenzeloos Gods liefde en trouw. O mijn hart, vertwijfel iet! De verzoening is geschied. Hij toch heeft zijn zoon gezonden. Heel het engelenheer daarboven, dat zijn Schepper eeuwig eert En niet moe wordt Hem te loven, juicht als één mens zich bekeert. Ieder die zijn schuld belijdt, vindt genade en zaligheid. God wil al zijn schuld vergeten en niet van vergelding weten. Op 28 juni vierden wij samen met de RK parochie in de RK kerk in Hoograven de Keti Koti dienst. Br. Mark de Vos ging voor in de dienst. En dan is het vakantie, zomervakantie. En zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de zomervakantie werd een jongerendienst gehouden. En onze jongeren waren zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de dienst is 17

18 vorm gegeven. Onze jongeren vertelden verhalen en lazen gedichten voor over vrijheid. Wat zij verstaan onder vrijheid. Hoe zij de vrijheid zien. Een erg geanimeerde dienst die begeleid werd door br. Clarence Breeveld. De preek op zondag 19 juli ging over het verhaal van wat wij de wonderbaarlijke spijziging noemen. Hoewel in de maandbrief stond dat er een gastpredikant op de kansel zou staan, stond onze br. Mark de Vos er zelf. Dit verhaal staat vier keer in de bijbel. De broeder gaf aan dat de boodschap van het verhaal niet is dat het een wonder is. Het wonder staat niet op zichtzelf. het verhaal wil ons aangeven hoe het toe moet gaan in de kerk als gemeenschap. De mensen volgde Jezus waar Hij ook ging. Maar op gegeven moment was er niets te eten en werd de situatie nijpend. Het verhaal kent drie momenten die van belang zijn. Het 1 e moment, daar waar een jongetje is met 5 broden en 2 vissen. Dat maakt samen 7 dingen. En 7 is het getal van de volheid, de volledigheid, de discipelen zijn sceptisch want die 7 dingen kunnen niet al die mensen voeden. In de ogen van Jezus is het ruim voldoende want ook het weinige dat je doet is in de ogen van Jezus veel. In het 2 e moment deelt Jezus het brood en de vissen. Het gaat om het delen en als je deelt komt er geen eind aan. Er blijven 12 manden over in het 3 e moment. De 12 manden zijn symbolisch bedoeld want ze staan voor de 12 stammen van Israël. Het evangelie is voor allen en niet alleen voor mensen die lid zijn van een kerk. Een kerk mag zich kerk noemen als het niemand buitensluit. Het evangelie moet worden doorgegeven en worden gedeeld. En dat alles niet slechts tussen de muren van de kerk. De broeder riep ons op om naar de Heer te gaan en het weinige dat wij hebben ontvangen te delen, want zo geven wij de vreugde van Gods liefde door. Fu strei da strei, te ogri kon in` libi Mi begi Yu, mi Masra : yepi mi Fu meki kofu, mi wawan no sa man Yu krakti nomo mek` m`e ori stan Fu meki kofu, mi wawan no sa man Yu krakti nomo mek` m` e ori stan 18

19 Zo hebben wij geleefd, vertoefd en gedeeld Gods genade met elkaar daar in de Jeruëlkapel. Wij hebben kunnen luisteren naar anderen dan onze eigen br. Mark de Vos. Wij hebben ons gewarmd aan elkaar. Weet u, wij willen deze ervaringen heel graag met u, die vooral niet vaak of niet komt, delen. Komt u? Wij wachten op u om u met open armen, een brasa, een lach zelfs een schaterlach te ontvangen. Tot zondag dus! LEVEN MET VERLIES Nelly Cambridge In Overvecht bleek er behoefte aan een gespreksgroep voor mensen die hun partner hebben verloren. Buurtpastor Erna Treurniet kwam die vraag op het spoor en bracht hem onder de aandacht van de Overvechtse pastores. Daarom ging in januari 2015 de oecumenische gespreksgroep Leven met Verlies van start. Vlak voor Kerstmis was er al een kennismakingsbijeenkomst geweest omdat juist de dagen in december vaak zo zwaar zijn. Zeven deelnemers, van verschillende kerkelijk en niet-kerkelijke achtergrond, hebben acht keer voor elkaar hun mond en hun hart geopend. Want het is nogal wat: om hardop te vertellen over het verlies van je partner. De eerste vier bijeenkomsten werden om de veertien dagen gehouden; daarna kwam men eens in de maand bij elkaar. Er werden ervaringen uitgewisseld over het gemis, over de uitvaart en de eerste tijd daarna, maar ook over praktische zaken zoals het opruimen van kleding en het voor jezelf blijven koken. Terugkijkend gaven de deelnemers aan dat ze zich gesteund voelden door het samen praten over het gebeurde. De Overvechtse pastores willen in het komend seizoen peilen of er weer belangstelling is voor een dergelijke gespreksgroep. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Arjen de Groot, ouderenpastor Dineke Spee, predikant Vrije Evangelische Gemeente 19

20 WAAR ZIJN DE BROEDERS VAN GIDEON MEE BEZIG? Het is al weer een tijdje geleden dat u iets in de maandbrief over de mannengroep Gideon heeft zien staan. De hoogste tijd om u even bij te praten. Het eerste deel van dit jaar hebben de broeders een aantal activiteiten gehad. Beginnend in januari met een Nieuwjaarsbijeenkomst in een restaurant om het nieuwe jaar feestelijk te beginnen. Naast een paar bijeenkomsten om de dagelijkse zaken door te spreken, hebben we in april br. Hesdy Bloemrijk op bezoek gehad voor een thema avond met als onderwerp: Wat liefde doet... De jaarlijks terugkerende Gideondienst die altijd rond de oprichtingsdatum in maart plaatsvindt, werd druk bezocht door de broeders van andere broedergroepen. De landelijke broederdag werd op 23 mei jl. in de Jeruëlkapel gehouden. Hierbij hebben de Gideonbroeders en de Martha s hun medewerking verleend. In juni hebben we een kijkje genomen onder het Domplein van Utrecht in DOM-UNDER. Afsluitend met juli; op 4 juli hadden we onze barbecue. U leest het: de broeders zijn behoorlijk actief geweest het afgelopen half jaar. Wat er nog aan zit te komen: In augustus is er wegens de vakanties geen bijeenkomst en daarna bereiden we ons voor op de retraite die begin november plaats zal vinden en in december volgt dan een Kerstviering Jaarafsluiting. Mocht u als broeder dit lezen en denken : Hé, die broeders doen leuke en zinvolle dingen. Misschien is dat wel wat voor mij. Kom dan eens een avond bij ons kijken, om de sfeer te proeven. We komen weer bij elkaar op donderdag 3 september om uur in de Jeruëlkapel. U bent welkom! Broederlijke groet namens de leden van Gideon Engbert van Faassen 20

21 Op zaterdag 19 september a.s. vindt het jaarlijkse Zendingsfeest plaats op de pleinen rond de kerk van de EBG Zeist. De start van de dag gebeurt met oproep door het blazersorkest van de EBG Zeist om uur gevolgd door een kerkdienst. Daarna volgt zoals gebruikelijk het samenzijn met alle broeders en zusters van de EBG gemeenten en anderen. Het is een warme bijeenkomst waarvoor vooral de gemeenteleden van de EBGU worden uitgenodigd / opgeroepen in grote getalen, jong en oud, aanwezig te zijn. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de website van het ZZg : 21

22 THEMA-AVOND OVER ANTISEMITSME Op 15 september 2015, aan de vooravond van de Vredesweek, organiseert de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken een thema-avond over antisemitisme. "Antisemitisme is welbeschouwd nooit anders geweest dan een ietwat beschaafder klinkende naam voor Jodenhaat" aldus historicus Johan Huizinga. Wat is antisemitisme eigenlijk? Begint het bij Haman (in het Bijbelboek Esther) die de uitroeiing van alle joden wil omdat hij zich in zijn eer aange-tast voelt? De Romeinse keizers (in de voorchristelijke tijd) spelen nogal eens Joden uit tegen andere bevolkingsgroepen om de smeltkroes van vol-keren in bedwang te houden. Dan komt het soms tot heftige reacties te-genover de Joden. Is dat antisemitisme? Maakt de evangelist Johannes er zich schuldig aan als hij zo vaak negatief spreekt over "de Joden"? Of Is het juist de kerk waarbinnen al heel vroeg het antisemitisme is opgekomen? En wat is het dan precies? Behalve een omschrijving ligt er ook nog de vraag wat antisemitisme is in onze verhouding tot God. Stemmen we in met de verklaring van de Wereldraad van Kerken (1948) dat antisemitisme opstand tegen God is? Over deze dingen gaat het eerste deel van deze thema avond. In het tweede deel van de avond komt de vraag aan de orde wat de Bijbel er over zegt. Het derde deel van de avond is gereserveerd voor het onderling gesprek: hoe staan wij, met name in het licht van wat de Bijbel hierover zegt, ten opzichte van het Jodendom? Leden van de Utrechtse kerken worden van harte uitgenodigd om deze thema-avond bij te wonen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Deze avond wordt voorbereid met het Utrechts Beraad Kerk & Israël. Datum: 15 september 2015 Plaats : Jeruëlkapel: Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht Tijd : uur (inloop vanaf uur) 22

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Godsdienstig was het niet correct. Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28. Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus 54 06 19 maart 2010 Bij het avondmaal over Matteüs 20:20-28 Godsdienstig was het niet correct Christen in-spanning Programma NGK Themadag 2010 Drieluik over de verzoening Verlost door het bloed van Christus

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie