EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5"

Transcriptie

1 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5 VREDESWEEK September 19 SEPTEMBER ZUSTERPLEIN ZEIST

2 OVERDENKING: Zie, ik zend u als schapen onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Mattheüs 10:16 NBG (woord voor de maand augustus) Het is vakantietijd en omdat dit doorgaans de periode is waarin we wat meer tijd hebben - of beter gezegd: ruimer de keuze hebben in hoe we onze tijd willen besteden - waag ik het om u een overdenking mee te geven die wellicht enige concentratie en tijd vergt. Het is een overdenking van de theoloog Dietrich Bonhoeffer, die in de eerste helft van de vorige eeuw in Duitsland leefde, zich verzette tegen het regime van Hitler en daar uiteindelijk de prijs voor heeft moeten betalen, hij is gefusilleerd, vlak voor het einde van de tweede wereldoorlog. Bonhoeffer heeft veel geschreven en staat bekend, zowel om zijn grote passie voor de werking van het evangelie in het dagelijks leven, als zijn compacte en wellicht ook complexe stijl van schrijven. Ik nodig u uit om u door hem te laten inspireren en zijn woorden en de achterliggende betekeniswereld tot u spreken. Voor mij is Bonhoeffer een grote bron van inspiratie, vanaf mijn tienertijd toen ik hem ontdekte tot de dag van vandaag. Deze tekst is door hem geschreven naar aanleiding van het Bijbelvers voor de maand augustus, uit Mattheüs 10 vers 16: Vergeefse pogingen en vijandschap kunnen de bode niet doen twijfelen of hij door Jezus gezonden is. Als sterk houvast en troost herhaalt Jezus: Zie, ik zend u! Het is geen eigen onderneming, het is zending. Daarmee belooft de Heer, dat Hij bij zijn boden zal blijven wanneer ze als schapen onder de wolven zullen zijn, weerloos, machteloos, beangstigd en in groot gevaar. Er zal hun niets overkomen wat Jezus niet weet. Weest daarom voorzichtig als slangen en achteloos als duiven (volgens de NBG 1951 vertaling). Hoe vaak hebben dienaren van Jezus deze woorden misbruikt! Hoe moeilijk is het ook voor de gewillige bode van Jezus hier goed te begrijpen en gehoorzaam te blijven! Wie vermag altijd te onderscheiden tussen geestelijke verstandigheid en wereldse slimheid? Omdat hier geen enkel mensenhart zich zelf echt kent en omdat Jezus zijn discipelen nooit tot de onzekerheid, maar altijd tot de hoogste zekerheid riep, daarom kan deze vermaning van Jezus de discipel tot niets anders roepen dan tot blijven bij het woord. Waar het woord is, daar moet de discipel ook zijn; Lees verder op pagina 4 -> 2

3 K E R K D I E N S T E N T E U T R E C H T Aanvang zondag uur in de Jeruëlkapel, tenzij anders vermeld! 2 augustus PREEKDIENST / THEMADIENST Het allerbelangrijkste Voorganger: Br. M. de Vos 9 augustus PREEKDIENST / THEMADIENST Verleiding en Verlossing Voorganger: Br. M. de Vos 16 augustus PREEKDIENST / HEILIG AVONDMAAL Voorganger: Br. M. de Vos 23 augustus PREEKDIENST / LIEFDEMAAL Voorganger: Br. M. de Vos 30 augustus PREEKDIENST / SCHOLIERENDIENST Voorganger: Br. M. de Vos en de CIA jongeren 6 september PREEKDIENST / DOOPDIENST Voorganger: Br. M. de Vos 13 september PREEKDIENST Voorganger: Br. M. de Vos 20 september GEZAMENLIJKE DIENST MET DE VEG AANVANG UUR Voorgangers: Zr. D. Spee en Br. M.de Vos 27 september PREEKDIENST Voorganger: Gastpredikant Vanaf 30 augustus is er weer zondagsschool KIDZ en Crèche 3

4 Vervolg overdenking van pagina 2. ->. dat is de juiste verstandigheid en de juiste eenvoud van hem. Moet het woord wijken, omdat de verwerping openlijk geworden is, zo moet de discipel wijken met het woord; blijft het woord in een open strijd, dan moet ook de discipel blijven. Hij zal in beide gevallen tegelijkertijd verstandig en argeloos handelen. Nooit mag de discipel uit verstandigheid een weg gaan die voor het woord van Jezus niet kan bestaan. Nooit mag hij een weg rechtvaardigen die niet met het woord overeenkomt, met geestelijke verstandigheid. Alleen de waarheid van het woord zal hem tot inzicht brengen wat verstandig is. Nooit kan het echter verstandig zijn ter wille van een of andere menselijke kans of hoop ook maar in de geringste mate afbreuk te doen aan de waarheid. Verstandig kan het altijd alleen maar zijn bij de waarheid van God te blijven. Hier is alleen de belofte van Gods trouw en hulp. * Ik wens u inspiratie, rust en plezier in deze vakantietijd! Mark de Vos * De tekst heb ik overgenomen uit: Bonhoeffer Brevier, samengesteld door Otto Duzus, Ten Have N.V. Baarn, 1968, pp ISBN TERUG UIT SURINAME Het is alweer bijna oud nieuws, maar zo voelt het niet. Nog bijna dagelijks denk ik aan mijn belevenissen, aan de ontmoetingen, de prachtige kerken, de zeer overweldigende natuur en de onvoorwaardelijkheid van de warme ontvangst die ik (en later mijn vrouw Mirella) hebben mogen ervaren in Suriname. Het is een tijd geweest waarin ik bijzonder veel indrukken heb opgedaan, veel mensen heb leren kennen contacten die voor de toekomst zijn waarde zullen hebben. Het was een genot om te verblijven in het land dat een groot aantal van u zijn/haar moederland noemt en door iedereen switi Sranan genoemd wordt, ik mag het nu ook zeggen, want ik heb het gezien! Via deze weg danken wij u voor uw steun door middel van gebed, korte berichten digitaal of anders- en op vele andere manieren. We hebben ons, ook tijdens onze afwezigheid, sterk met de gemeente verbonden gevoeld! Velen van u hebben mij op afstand gevolgd via de (lange!) verhalen op de blog. De overweldigende positieve berichten hebben gemaakt dat ik nadenk over een papieren bundeling van deze verhalen. Het idee is nog jong, maar zodra er meer duidelijkheid over is, hoort u meer. Mark en Mirella de Vos 4

5 FINANCIËN Offeranden van de afgelopen maanden Tweede Bouwfonds Koffie Totaal Datum EBGU collecte Doel tweede collecte ,07 67,75 EBG scholen in Nederland 48,56 0,00 198, ,05 68,60 Conferentieoord Herrnhut 47,72 5,40 181, ,72 81,30 Centrale Raad EBGN 78,80 14,65 263, ,90 78,76 Schoolopl. Inheemse in Suriname 65,80 12,70 233, ,44 86,19 Herdenking Jan Hus 82,54 0,00 264, ,93 71,40 Raad van Kerken 75,22 8,60 231,15 GIFTEN: Onderhoud Kerkgebouw: Ds. T. Braam 20,00 Zr. L. Kensenhuis 20,00 Zr. E. Gesser 129,00 Fam. Bendanon-Williams 25,00 NN 850,00 Martha's 50,00 Zr. H. Soesman 25,00 NN 250,00 Zr. A. v. Velzen-Roekalea 100,00 Fam. S. Oosthuizen 75,00 Fam. H. Asin 250,00 Zr. I. Laatst-Landburg 100,00 Zr. C. Cyrus 15,00 Fam. Rozenblad- v. Ommeren 100,00 Br. P. Lobato 30,00 Zr. S.H. Prade 20,00 Zr. M. Lisand 40,00 Zr. M. Leerdam 20,00 Br. H.D. Vrede 20,00 Br. H.W.H. Gesser 100,00 Zr. C.E.M. Polanen 50,00 Bouwfonds: Keuken 2e kwartaal 592,30 Verloting 59,00 Kleurkaart 100,00 Collectebus kinderkerk 38,27 Verjaardagscollecte Zr. E. Brug 118,72 Fam. May- Chin On 1.000,00 NN bijdrage 200,00 Alle bedragen zijn in Euro s. 5

6 BERICHTEN UIT DE GEMEENTE OVERLEDEN Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. BELIJDENISCATECHISATIE In september starten we weer met belijdeniscatechese. Het uitgangspunt zal de maandagavond zijn, wekelijks, met uitzondering van de vakantieweken. Op maandag 31 augustus vindt een informatieavond plaats, om half acht in de Jeruëlkapel. Op deze avond komt aan bod hoe de inhoud van de catechese eruit zal zien, zullen een aantal praktische zaken worden besproken en kunt u / kun je vragen stellen. Maar dat kan ook al vóór die avond. Wanneer je erover nadenkt om belijdenis te gaan doen en bevestigd te gaan worden, maar nog twijfels hebt of vragen, een gesprek met de dominee is altijd mogelijk. Ook opgave vóór de informatieavond is mogelijk, graag zelfs. Daarvoor kun je je na de dienst melden in de consistoriekamer (de ruimte naast de kerkzaal) bij de dominee of één van de leden van de Oudstenraad. Mocht je interesse hebben, maar niet de gelegenheid hebben op de maandagavond, dan hoor ik het graag van je en zoeken we naar een andere oplossing. Br. Mark de Vos DOOPDIENST OP 6 SEPTEMBER Op zondag 6 september vindt de bediening van de doop plaats. Wanneer u op deze dag uw kind wil laten dopen, kunt u zich bij onze predikant, ds. Mark de Vos, aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 23 augustus. Een aanvraagformulier kunt u na een zondagse dienst bij de consistorie ophalen, of via of telefoon vragen om op te sturen. Na aanmelding volgt een gesprek met de predikant waarin wordt gesproken over uw motivatie en wordt het sacrament verder toegelicht. Volgens de kerkorde dient ten minste één van de doopouders belijdend lid te zijn van de Broedergemeente. Ook de peetouders dienen belijdend lid te zijn, van de Evangelische Broedergemeente, of van een andere Christelijke kerk. Wanneer u hierover vragen heeft, schroomt u niet om navraag te doen bij één van de Oudstenraadsleden of de dominee. 6 Op 9 juni jl. is overleden: Michel Christiaan Cambridge geboren op 18 november 1930

7 BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD Kandidaten Oudstenraad en synode gevraagd Al enige tijd worden gemeenteleden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de Oudstenraad én de synode. De verkiezingen zijn gepland op zondag 15 november 2015 na de kerkdienst. U wordt verzocht deze datum in uw agenda op te nemen zodat de opkomst bij de verkiezingen groot is. Graag willen wij onderstaand wat informatie verschaffen over de Oudstenraad en de Synode. De Oudstenraad In de Kerkorde staat (par. 1451, lid 1) dat de Oudstenraad de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente is. Zeg maar het bestuur van de gemeente. Voor onze gemeente is bepaald dat de Oudstenraad negen leden moet tellen en om besluiten te kunnen nemen moeten er zes leden (2/3 e van 9) op een vergadering aanwezig zijn. Het vergaderquorum. Onze raad telt slechts zeven leden, maar het aantal leden om besluiten te nemen blijft zes. Dit laatste gegeven én het feit dat versterking in de raad dringend nodig is, is de reden dat er verkiezingen worden gehouden in het najaar. Het werk van de Oudstenraad lijkt misschien zwaar, maar dat is het niet. De raad vergadert eens per maand (de laatste zaterdag van uur tot uur). Alle onderwerpen die ons gemeenteleven raken komen daar ter tafel. Het is niet zo dat de leden van de raad alles zelf moeten doen. Het werk in de gemeente wordt door velen gedragen en uitgevoerd in de functionele groepen die er zijn. Velen van u zijn immers al op verschillende manieren actief in één of meerdere functionele groepen van de gemeente. Wij hopen dat minimaal vier leden zich kandidaat stellen zodat er ook echte verkiezingen kunnen worden gehouden. De Synode De Synode is het hoogste besluitvormend orgaan van onze kerkprovincie; de Europees Continentale Provincie (ECP). De taken en bevoegdheden zijn een beetje vergelijkbaar met het werk van een gemeenteraad of de 7

8 Tweede kamer. Het Provinciaal bestuur (PB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden die de synode heeft vastgesteld. de synode komt één maal in de twee jaar gedurende een week bij elkaar. De zittingsperiode is zes jaar en dat zijn drie synode vergaderingen. De werkzaamheden van de synodeleden zijn gering te noemen. In vogelvlucht gaat het om het bijwonen van de vijf algemene vergaderingen (maximaal twee uur) in een jaar van de Centrale raad van de EBGN. Het bijwonen van de twee voorbereidende synodevergaderingen in Nederland. Deze vergaderingen duren maximaal vier uur elk. Als lid van de synode krijgt u een blik op het werk van de gemeenten in de acht landen waar de EBG haar werkgebied heeft in Europa. Ook doet u internationale ervaringen op. Het is aan u zelf om te bepalen op welke manier u met die ervaringen om gaat. De huidige zittingsperiode loopt af na de Synode van Deze synode wordt in Bad Boll gehouden. De nieuwe synodeperiode begint in Onze gemeente heeft twee zetels in de Synode. Br. Rob Jonas heeft onlangs te kennen gegeven dat hij zich terugtrekt als synodelid voor onze gemeente. Daarom moet er voor de vergadering van 2016 één lid worden gekozen. Wij roepen alle leden op zich kandidaat te stellen voor deze verkiezingen. Ook wordt u verzocht nu reeds na te denken over een eventuele kandidaatstelling voor de periode De leden van de Oudstenraad zullen ook zelf aan gemeenteleden vragen of zij een kandidaatstelling willen overwegen. Er wordt gewerkt in, om en aan de JERUËLKAPEL. Als u deze maandbrief ontvangt zijn de onderhoudswerkzaamheden net gestart of afgerond. Op voorstel van de beheercommissie is opdracht verleend aan een bedrijf om de binnenkant van het gebouw te schilderen en onderhoudswerkzaamheden te plegen. De kosten van deze werkzaamheden zijn (afgerond). Al enige tijd wordt u als gemeente verzocht een bijdrage te leveren om deze kosten te betalen. De stand van alle geleverde bijdragen tezamen zijn afgerond Hoewel het bedrag van nog niet is gehaald is toch besloten het werk uit te laten voeren omdat anders de kapel verder zal verslonzen. En 8

9 wanneer er dan uiteindelijk over moet worden gegaan tot het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, het vele malen duurder zal zijn. Wij herhalen daarom het verzoek aan een ieder die een bijdrage wil geven voor het onderhoud van onze kapel dit bedrag te storten op de bankrekening van onze EBGU (NL07INGB ). Het blijft mogelijk om de bijdrage te overhandigen aan de broeders van de beheercommissie en br. Clarence Breeveld. Inmiddels zijn de dakgoten en afvoerpijpen schoon gespoten. Het is nu afwachten of deze activiteiten de lekkages na hevige regenval zullen verhelpen. Ook is br. Clarence Breeveld druk doende om de begroeing om het gebouw te snoeien zodat deze geen schade meer kan toebrengen aan de gevel en de fundering. Film en concertavond voor het onderhoudsfonds op 17 oktober Door de beheercommissie en de Oudstenraad is besloten om op zaterdag 17 oktober a.s. een filmmiddag /- avond te organiseren. Gestart wordt om uur met een concert. U wordt verzocht om ook deze datum in uw agenda op te nemen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de opbrengst is voor het onderhoudfonds. Schoonmaakgroep kan nog versterking gebruiken Op zondag 12 juli jl. is de schoonmaakgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Er hebben zich acht zusters en broeders aangemeld voor deze werkgroep. Het schoonmaken van de kapel is van wezenlijk belang voor het onderhoud van de kapel. In deze eerste vergadering hebben de leden kennis met elkaar gemaakt en hebben zij aangegeven waarom zij zich hebben aangemeld voor deze werkgroep. Verder is er een aanzet voor een jaarplanning gegeven en een inventarisatie van het soort materiaal dat nodig is om de schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Behalve deze elf leden is er behoefte aan meer leden die zich aan willen sluiten. Een ieder die zich daarvoor geroepen voelt, kan zich, melden bij zr. Lia Rozenblad van Ommeren. BHV (bedrijfshulpverlening) Na de zomervakantie zal deze groep voor het eerst bij elkaar komen. Br. Franklin van Ommeren zal daarvoor te zijner tijd allen die zich hiervoor 9

10 hebben aangemeld uitnodigen. Inmiddels hebben zich meer personen aangesloten bij deze groep. Momenteel worden de nascholingsprogramma s onderzocht. Wij zijn er voorstaander van om voor dit doel aan te sluiten bij een andere organisatie. Br. Kensly Vrede onderzoekt daartoe de mogelijkheden. Informatie en communicatie De werkzaamheden van websitebeheergroep en de redactiecommissie van de maandbrief zijn gebundeld in de werkgroep Informatie & communicatie. Op die manier kan er efficiënter worden gewerkt en worden er geen dingen dubbel gedaan. Br. Franklin van Ommeren en zr. Nelly Cambridge zijn de vertegenwoordigers van de Oudstenraad in deze werkgroep. De website is bijna klaar, echt waar! In de vorige maandbrief heeft een oproep gestaan voor leden die zich willen inzetten voor het onderhoud van de website. Er hebben zich nog geen leden gemeld, maar het kan nog. U kunt zich hiervoor aanmelden bij br. Franklin van Ommeren. Het klinkt misschien eentonig, maar er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website. Op 21 en 28 juli jl. hebben de leden van de Oudstenraad zich samen met zr. Yvonne Griffith en de brs. Engbert van Faassen en Carlo Halfhuid zich in een marathon sessie (ruim 8 uur per dag) gezet om de nieuwe website te vullen. De presentatie van de nieuwe website staat gepland voor zondag 23 augustus a.s. De viering van het 45 jarig jubileum met buitenlandsbezoek Besloten is om het 45jarig jubileum te herdenken op zondag 18 oktober a.s. Onze partnergemeente Hamburg is dat weekend onze gast. Wij verheugen ons op dit bezoek wat ook een weerzien met br. Stefan Richter betekent. Planningsbijeenkomst met functionele groepen De Oudstenraad heeft besloten om op zaterdag 12 september a.s. zich samen met de functionele groepen te buigen over een planning voor de periode 1 oktober 2015 tot 1 januari Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het handiger is om dat met allen samen te doen. Dat is effectiever en efficiënter. Een ieder hoort op hetzelfde moment dezelfde informatie. Ook is het mogelijk om werkzaamheden in samenhang te 10

11 bekijken. Als voorbeeld wordt genoemd de Paasdienst. Bij de voorbereiding en uitvoering van de Paasdienst zijn niet alleen de predikant, de Oudstenraad en de zaaldienaren betrokken, maar ook het kerkkoor, de Martha s & Martho én de BHV ers (Bedrijfs Hulp Verleners). (De BHV ers omdat er in de dienst kaarsen worden aangestoken.) Financiën (Baten & Lasten 2014) De jaarrekening 2014 met een overzicht van alle baten min alle lasten is negatief en blijft negatief. Zo stond in de vorige maandbrief. De jaarrekening 2014 is inmiddels op de vereiste datum van 30 juni jl. ingediend bij het PB. In de aanbieding van onze jaarrekening staat het volgende; De Oudstenraad van de EBGU heeft de jaarrekening 2014 van de gemeente in haar vergadering van 23 juni jl. besproken en vastgesteld. Helaas moet worden vastgesteld dat het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat. Dit negatief resultaat wordt veroorzaakt door een dotatie aan de (balans) voorziening Onderhoud Jeruëlkapel. Mede op advies van de interne gemeentelijke (kas) controle commissie is de jaarrekening als volgt op hoofdlijnen voorlopig vastgesteld; - Saldo van baten en lasten -/ Saldo financiële baten en lasten -/ Rekeningresultaat -/ In deze vergadering is ook decharge verleend aan de penningmeester. In de gemeentevergadering van eind april jl. is de concept jaarrekening al aan de orde geweest. Wij hebben toen toegezegd dat de definitieve versie zal worden gecommuniceerd met de gemeente. Het beschikbaar stellen of communiceren van de begroting en de jaarrekening is een wettelijke vereiste die samenhangt met de juridische ANBI status van onze kerk en alle andere kerkgenootschappen. Vanwege onze financiële situatie herhalen wij hier weer dat wij met elkaar (alle gemeenteleden samen) hebben afgesproken dat de verhoging van de inkomsten top prioriteit heeft. Ieder plan of idee om de inkomsten van onze gemeente te verhogen zal worden omarmd en nader onderzocht. 11

12 Hierna worden de balans en de jaarrekening weergegeven. Een ieder die de jaarrekening via de mail wenst te ontvangen kan dit vragen aan br. Hugo Harar of zr. Nelly Cambridge. De balans ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. ACTIVA per per Materiele Vaste Activa Vorderingen Liquide middelen Totaal ACTIVA PASSIVA per per Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal PASSIVA De staat van baten & lasten (de zgn. exploitatierekening) BATEN per per Inkomsten voor de gemeente Opbrengst uit verkopen Opbrengsten uit diensten Huisvestingsbaten Overige baten Totaal BATEN

13 LASTEN per per Personele lasten, incl. ECP Diensten en gemeenteactiviteiten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Algemene gemeentelasten Overige Lasten Totaal LASTEN SALDO Baten & Lasten min min Financiële (rente) Baten Financiële (rente) Lasten SALDO Financiële Baten & Lasten min Resultaat min min De baten zijn hoger in 2014 dan in Deze verhoging wordt veroorzaakt door de huurinkomsten die onze gemeente ontvangt van de huurders van onze kapel. Dat lijkt positief maar kijkend naar de kerkelijke bijdragen is het dat niet. De ontvangen kerkelijke bijdragen zijn namelijk gedaald met (afgerond). Het zelfde aantal leden (180) als in 2013 heeft in 2014 aan de verplichtingen van de kerkelijke bijdrage voldaan. In nr. 1 van de baten zijn de inkomsten Kerkelijk Bijdrage opgenomen. Deze zijn: Kerkelijke bijdrage min

14 Er is nog een onderdeel met een zorgelijke ontwikkeling. En dat zijn de baten, de bijdragen, voor de maandbrief en de lasten die daarvan moeten worden bestreden. Bijdragen maandbrief Lasten maandbrief Verschil Zoals u zelf kunt zien, zijn de baten zwaar onvoldoende om de kosten die nodig zijn om de maandbrief te ontwikkelen en op uw deurmat of in de brievenbus te laten vallen. Tenslotte Alle gemeenteleden die de enquête van over Liederenschat van de EBGN willen wij hartelijk danken. De M&M (Martha s en Martho)hebben besloten dat het schoonmaakonderhoud van de keuken en de Wc s voor hun rekening komt. De hortensia s bloeien! Dank zij de goede zorgen van de brs. Herman Lisand en Carlo Halfhuid. Zr. Naarda Sporkslede heeft afgelopen weken gezorgd voor een lente verrassing in de bloembedden. Gestart is met het projecteren van de liturgie bij de diensten op het doek via een beamer. Wij gaan er van uit dat dit de kosten, voor papier en inkt, zal verlagen. Net zo belangrijk is het feit dat het milieu daardoor minder belast wordt. Een aantal van onze jongeren vanaf 14 jaar hebben weer meegedaan aan het Europese zomerkamp. Wij hopen dat ze een fijne tijd hebben gehad en zijn benieuwd naar hun verhalen na afloop. De dominee is na een verblijf van ruim acht weken in Suriname terug op zijn stek. Allen die een extra stap hebben gezet om zijn afwezigheid mede op te vangen, hartelijk dank!!! Nelly Cambridge 14

15 TERUGBLIK Heugelijke tijding, bron van hartverblijding, Evangeliewoord! Woord van God gegeven, Woord van eeuwig leven zalig die u hoort! Zalig hij, wiens harte gij met een onverwrikt vertrouwen leert op God te bouwen! Woord waarop wij bouwen, waar wij op vertrouwen, Evangeliewoord! Bergen mogen wijken, gij zult nimmer wijken, want gij zijt Gods Woord! Dat ons, Heer, de troost dier leer gene twijfeling ontrove: sterk ons in t gelove! Zo zongen wij samen op de zondag 31 mei na Pinksteren. De Drievuldigheidszondag. Wij ontvingen zr. Braam die de dienst heeft geleid. De preek was een uitwerking van het gesprek tussen Nicodemus en Jezus. Nicodemus was een farizeeër en lid van de daar toen gevestigde Hoge Raad. Hij ging het gesprek aan met Jezus als afgevaardigde van de farizeeërs. Kwam uit Galilea, was vermogend en had carrière gemaakt in Jeruzalem. Hij ging het gesprek in de nacht aan met Jezus met een houding als theologen onder elkaar. Hij wilde heel graag weten wat Jezus allemaal zo wist. De farizeeërs waren bang dat Jezus een revolutie zou veroorzaken, een bloedige werd gevreesd. Jezus was zo vernieuwend in zijn uitspraken en daden. Maar Jezus vertelde Nicodemus dat het niet ging om wat hij zag, maar om wat van boven komt van God. Het gaat om het geloof zonder pretenties en dat vertrouwd is. Als je als mens tegen God kon zeggen Heer, hier ben ik, dan was je een gesprekspartner van God. Nicodemus zag de tekenen die Jezus hem wijst, maar kon ze niet bevatten, niet begrijpen. Hij begrijpt echt niet waar Jezus het over heeft. Zo met de wind van het pinksterfeest kunnen we leven en misschien de vragen die Jezus ons stelt beantwoorden in woord en daad. Een ieder mag en moet dat doen ongeacht afkomst en maatschappelijke status. Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn. 15

16 Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen. Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand komt hier straks weer vrijuit! Niemand te veel, niemand te weinig. Niemand te groot, geen één te klein. Dit wordt gespeeld in woord en gebaar Tot ooit en overal, wij leven van elkaar. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt Jij die de hele wereld draagt! Kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt. Tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. Br. Welschen ging op 7 juni voor in de dienst. Hij vroeg zich in de preek af wat voor kerk we willen zijn, nu en in de toekomst. Wat is onze bijdrage aan het lichaam van Christus. Hebben wij geprobeerd die vraag te beantwoorden tijdens het Pinksterfeest, de verjaardag van de kerk en de start van de zending? Verhalen wij over de liefde van God? Durven wij net als Abraham zodanig overtuigd te zijn van Gods liefde dat wij ook met Hem durven te onderhandelen? Vragen als moeten wij echt alles verkopen en niets zelf houden komen aan de orde bij het beantwoorden van de vraag Hoe willen wij deel van het lichaam van Christus zijn?. De geest van liefde, de geest van saamhorigheid, de geest van mededeelzaamheid is de geest van God. Br. Welschen gaf aan dat mensen die in God geloven elkaar nodig hebben. Want het geloof heeft de ander nodig om versterkt te worden. Dan komen wij samen rond het woord, de boodschap, van God. Dan komen we samen om te luisteren naar wat Jezus ons te zeggen heeft, om van Hem te horen. Dan delen wij samen het brood en elke (goede) gave die God schenkt. En toen was hij, onze dominee, er weer op zondag 14 juni. Samen met zr. Patricia Terborg gaf hij leiding aan de dienst. Zr. Patricia ging voor in de preek. 16

17 Op zondag 21 juni: Vaderdag, vertelde br. Mark de Vos het verhaal van de verloren zoon dat gaat over de drie hoofdrolspelers die elk wat moeten leren. De jongste zoon, de durfal, heeft het lef zijn vader om zijn erfdeel te vragen en daarmee de wereld in te trekken. Hij krijgt het van zijn vader en trekt de wereld in en maakt zijn rijkdom in ijltempo op. Als hij niets meer heeft durft hij toe te geven dat hij fout zat en dit ook toe te geven en dat aan zijn vader te vertellen. De oudere zoon, de brave, is het niet eens met het feest dat zijn vader houdt als zijn jongste broer berooid weer thuiskomt. Deze broer krijgt de les om anderen het geluk te gunnen en te leren vergeven. Maar dat is lastig. Maar zijn vader leert hem dat alles wat van de vader is, van hem, de oudste zoon, is. Deze zoon leert dat als je geluk wil vinden, dan moet je het leven koesteren ongeacht wat je bezit. De vader is niet persé God in dit verhaal. Maar de vader besefte dat zijn liefde voor zijn kind onvoorwaardelijk is en boven alles gaat. En dat hij blij was dat zijn zoon hem heeft gezocht ongeacht hoe hij eraan toe is. En hem heeft gevonden. Br. Mark de Vos wenste alle vaders dat zij zich ook laten vinden als dat nodig is. Koester nimmer de gedacht, dat God u verstoten zou. Groot zijn gods genadekrachten, grenzeloos Gods liefde en trouw. O mijn hart, vertwijfel iet! De verzoening is geschied. Hij toch heeft zijn zoon gezonden. Heel het engelenheer daarboven, dat zijn Schepper eeuwig eert En niet moe wordt Hem te loven, juicht als één mens zich bekeert. Ieder die zijn schuld belijdt, vindt genade en zaligheid. God wil al zijn schuld vergeten en niet van vergelding weten. Op 28 juni vierden wij samen met de RK parochie in de RK kerk in Hoograven de Keti Koti dienst. Br. Mark de Vos ging voor in de dienst. En dan is het vakantie, zomervakantie. En zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de zomervakantie werd een jongerendienst gehouden. En onze jongeren waren zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de dienst is 17

18 vorm gegeven. Onze jongeren vertelden verhalen en lazen gedichten voor over vrijheid. Wat zij verstaan onder vrijheid. Hoe zij de vrijheid zien. Een erg geanimeerde dienst die begeleid werd door br. Clarence Breeveld. De preek op zondag 19 juli ging over het verhaal van wat wij de wonderbaarlijke spijziging noemen. Hoewel in de maandbrief stond dat er een gastpredikant op de kansel zou staan, stond onze br. Mark de Vos er zelf. Dit verhaal staat vier keer in de bijbel. De broeder gaf aan dat de boodschap van het verhaal niet is dat het een wonder is. Het wonder staat niet op zichtzelf. het verhaal wil ons aangeven hoe het toe moet gaan in de kerk als gemeenschap. De mensen volgde Jezus waar Hij ook ging. Maar op gegeven moment was er niets te eten en werd de situatie nijpend. Het verhaal kent drie momenten die van belang zijn. Het 1 e moment, daar waar een jongetje is met 5 broden en 2 vissen. Dat maakt samen 7 dingen. En 7 is het getal van de volheid, de volledigheid, de discipelen zijn sceptisch want die 7 dingen kunnen niet al die mensen voeden. In de ogen van Jezus is het ruim voldoende want ook het weinige dat je doet is in de ogen van Jezus veel. In het 2 e moment deelt Jezus het brood en de vissen. Het gaat om het delen en als je deelt komt er geen eind aan. Er blijven 12 manden over in het 3 e moment. De 12 manden zijn symbolisch bedoeld want ze staan voor de 12 stammen van Israël. Het evangelie is voor allen en niet alleen voor mensen die lid zijn van een kerk. Een kerk mag zich kerk noemen als het niemand buitensluit. Het evangelie moet worden doorgegeven en worden gedeeld. En dat alles niet slechts tussen de muren van de kerk. De broeder riep ons op om naar de Heer te gaan en het weinige dat wij hebben ontvangen te delen, want zo geven wij de vreugde van Gods liefde door. Fu strei da strei, te ogri kon in` libi Mi begi Yu, mi Masra : yepi mi Fu meki kofu, mi wawan no sa man Yu krakti nomo mek` m`e ori stan Fu meki kofu, mi wawan no sa man Yu krakti nomo mek` m` e ori stan 18

19 Zo hebben wij geleefd, vertoefd en gedeeld Gods genade met elkaar daar in de Jeruëlkapel. Wij hebben kunnen luisteren naar anderen dan onze eigen br. Mark de Vos. Wij hebben ons gewarmd aan elkaar. Weet u, wij willen deze ervaringen heel graag met u, die vooral niet vaak of niet komt, delen. Komt u? Wij wachten op u om u met open armen, een brasa, een lach zelfs een schaterlach te ontvangen. Tot zondag dus! LEVEN MET VERLIES Nelly Cambridge In Overvecht bleek er behoefte aan een gespreksgroep voor mensen die hun partner hebben verloren. Buurtpastor Erna Treurniet kwam die vraag op het spoor en bracht hem onder de aandacht van de Overvechtse pastores. Daarom ging in januari 2015 de oecumenische gespreksgroep Leven met Verlies van start. Vlak voor Kerstmis was er al een kennismakingsbijeenkomst geweest omdat juist de dagen in december vaak zo zwaar zijn. Zeven deelnemers, van verschillende kerkelijk en niet-kerkelijke achtergrond, hebben acht keer voor elkaar hun mond en hun hart geopend. Want het is nogal wat: om hardop te vertellen over het verlies van je partner. De eerste vier bijeenkomsten werden om de veertien dagen gehouden; daarna kwam men eens in de maand bij elkaar. Er werden ervaringen uitgewisseld over het gemis, over de uitvaart en de eerste tijd daarna, maar ook over praktische zaken zoals het opruimen van kleding en het voor jezelf blijven koken. Terugkijkend gaven de deelnemers aan dat ze zich gesteund voelden door het samen praten over het gebeurde. De Overvechtse pastores willen in het komend seizoen peilen of er weer belangstelling is voor een dergelijke gespreksgroep. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Arjen de Groot, ouderenpastor Dineke Spee, predikant Vrije Evangelische Gemeente 19

20 WAAR ZIJN DE BROEDERS VAN GIDEON MEE BEZIG? Het is al weer een tijdje geleden dat u iets in de maandbrief over de mannengroep Gideon heeft zien staan. De hoogste tijd om u even bij te praten. Het eerste deel van dit jaar hebben de broeders een aantal activiteiten gehad. Beginnend in januari met een Nieuwjaarsbijeenkomst in een restaurant om het nieuwe jaar feestelijk te beginnen. Naast een paar bijeenkomsten om de dagelijkse zaken door te spreken, hebben we in april br. Hesdy Bloemrijk op bezoek gehad voor een thema avond met als onderwerp: Wat liefde doet... De jaarlijks terugkerende Gideondienst die altijd rond de oprichtingsdatum in maart plaatsvindt, werd druk bezocht door de broeders van andere broedergroepen. De landelijke broederdag werd op 23 mei jl. in de Jeruëlkapel gehouden. Hierbij hebben de Gideonbroeders en de Martha s hun medewerking verleend. In juni hebben we een kijkje genomen onder het Domplein van Utrecht in DOM-UNDER. Afsluitend met juli; op 4 juli hadden we onze barbecue. U leest het: de broeders zijn behoorlijk actief geweest het afgelopen half jaar. Wat er nog aan zit te komen: In augustus is er wegens de vakanties geen bijeenkomst en daarna bereiden we ons voor op de retraite die begin november plaats zal vinden en in december volgt dan een Kerstviering Jaarafsluiting. Mocht u als broeder dit lezen en denken : Hé, die broeders doen leuke en zinvolle dingen. Misschien is dat wel wat voor mij. Kom dan eens een avond bij ons kijken, om de sfeer te proeven. We komen weer bij elkaar op donderdag 3 september om uur in de Jeruëlkapel. U bent welkom! Broederlijke groet namens de leden van Gideon Engbert van Faassen 20

21 Op zaterdag 19 september a.s. vindt het jaarlijkse Zendingsfeest plaats op de pleinen rond de kerk van de EBG Zeist. De start van de dag gebeurt met oproep door het blazersorkest van de EBG Zeist om uur gevolgd door een kerkdienst. Daarna volgt zoals gebruikelijk het samenzijn met alle broeders en zusters van de EBG gemeenten en anderen. Het is een warme bijeenkomst waarvoor vooral de gemeenteleden van de EBGU worden uitgenodigd / opgeroepen in grote getalen, jong en oud, aanwezig te zijn. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de website van het ZZg : 21

22 THEMA-AVOND OVER ANTISEMITSME Op 15 september 2015, aan de vooravond van de Vredesweek, organiseert de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken een thema-avond over antisemitisme. "Antisemitisme is welbeschouwd nooit anders geweest dan een ietwat beschaafder klinkende naam voor Jodenhaat" aldus historicus Johan Huizinga. Wat is antisemitisme eigenlijk? Begint het bij Haman (in het Bijbelboek Esther) die de uitroeiing van alle joden wil omdat hij zich in zijn eer aange-tast voelt? De Romeinse keizers (in de voorchristelijke tijd) spelen nogal eens Joden uit tegen andere bevolkingsgroepen om de smeltkroes van vol-keren in bedwang te houden. Dan komt het soms tot heftige reacties te-genover de Joden. Is dat antisemitisme? Maakt de evangelist Johannes er zich schuldig aan als hij zo vaak negatief spreekt over "de Joden"? Of Is het juist de kerk waarbinnen al heel vroeg het antisemitisme is opgekomen? En wat is het dan precies? Behalve een omschrijving ligt er ook nog de vraag wat antisemitisme is in onze verhouding tot God. Stemmen we in met de verklaring van de Wereldraad van Kerken (1948) dat antisemitisme opstand tegen God is? Over deze dingen gaat het eerste deel van deze thema avond. In het tweede deel van de avond komt de vraag aan de orde wat de Bijbel er over zegt. Het derde deel van de avond is gereserveerd voor het onderling gesprek: hoe staan wij, met name in het licht van wat de Bijbel hierover zegt, ten opzichte van het Jodendom? Leden van de Utrechtse kerken worden van harte uitgenodigd om deze thema-avond bij te wonen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Deze avond wordt voorbereid met het Utrechts Beraad Kerk & Israël. Datum: 15 september 2015 Plaats : Jeruëlkapel: Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht Tijd : uur (inloop vanaf uur) 22

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

zondag 30 oktober 2016 In deze dienst wordt Noa Sophie van de Bunt gedoopt

zondag 30 oktober 2016 In deze dienst wordt Noa Sophie van de Bunt gedoopt zondag 30 oktober 2016 In deze dienst wordt Noa Sophie van de Bunt gedoopt Voorganger: Ds. Margriet va de Bunt Organist: Tijn Bouw Welkom en mededelingendoor de ambtsdrager van dienst Lied Vrede voor jou

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Abraham op de proef gesteld

Abraham op de proef gesteld Abraham op de proef gesteld Viering Oecumenische Basisgroep 1-2 - 2015 Welkom Aansteken van de kaars Kaars jij mag branden, jij geeft ons licht Jij bent een teken, God houdt ons in het zich Openingslied:

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor Liturgie oecumenische viering 15 januari 2017 Week van Gebed voor de Eenheid Raad van Kerken Goor Welkom Intochtslied: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Doop van Myrthe Helena Kerkhoff Op de tafel achter in de kerk liggen gekleurde briefjes. Daarop kunt u een wens schrijven voor het

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016

Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Preek door de week+ Zondag 20 november 2016 Prediker: Wigle Tamboer Titel: Bekeert je en laat je dopen Bijbelgedeelte: Handelingen 2: 38A (NBG'51) van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, Context:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om uur

Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om uur Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om 17.00 uur Voorbereiding en medewerking: de mensen van Bijbelgespreksgroep Schouwenoord Ook werken mee: Organist Mar van der Veer Dominee Freek Schipper

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Utrecht. Jaarplan & Begroting 2016

Evangelische Broedergemeente Utrecht. Jaarplan & Begroting 2016 Evangelische Broedergemeente Utrecht Jaarplan & Begroting 2016 1 2 Inhoud Paragraaf Titel Pagina 1. Voorwoord 5 2. Oriëntatie - De EBG Utrecht - De (gemeente)leden - De organisatiestructuur 3. Het Jaarplan

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie