JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008"

Transcriptie

1 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

2 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel adres: Website: Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur v.m. Buiten deze openingstijden krijgt u het antwoordapparaat waarop een 06-nummer wordt gegeven dat u kunt bellen als u dringend een priester nodig heeft, of een uitvaart te melden. Parochiecoördinator: mevr. L.A.M. Griffioen, bereikbaar op wo- en vrijdagochtend. adres: Administrator: A. Bakker sma. Parochiebestuur: Vice-voorzitter dhr. B.H.E.Lüken tel e Vice-voorzitter dhr. O.L.H.W.I. Korte tel Penningmeester dhr. M.E. de Boer tel Secretaris mevr.w.m. Ebbelaar tel e Secretaris Vacature Communicatie dhr. A.M. v.d. Poel tel Personeel en Organisatie mevr. L.G.A. Lucker tel e Personeel en Organisatie dhr A.Pronk tel Techn. onderhoud/beheer dhr L. Ruiter tel e Techn. onderhoud/beheer dhr D.J.F. Marjot jr. tel WEESP, H.Laurentiuskerk, Herengracht 17, 1382 AE Zondagviering: uur Gironummer Parochie: Rabobank Administrateur Kerkbalans : Rabobank Banknummer Laurentiusparochie inzake Restauratie kerk : Orgelfonds Laurentiusparochie gironummer Parochie: Rabobank , onder vermelding van Orgelfonds. MUIDEN, H. Nicolaaskerk, Herengracht 83, tel Zondagviering: uur Pastorie Herengracht 82, 1398 AD Rekeningnummers Postbank ; Rabobank Beheer kerkhof Jan Ebbelaar tel MUIDERBERG, De Boskapel, Brink 29, 1399 GX Zondagviering: uur Rekeningnummers Postbank ; Rabobank Inleveren kopij Parochieblad: (zie achterzijde voor de periode en laatste dag inleveren kopij) Weesp: Pastorie, Herengracht 17, 1382 AE Muiden: Pastorie, Herengracht 82, 1398 AD Muiderberg: mevr. B. van Rossum, van der Helstpark 35, 1399 GH Indien mogelijk per of op diskette, met print, adres: De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten dan wel niet in het blad op te nemen, dit onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.

3 ALGEMEEN God zoeken Hier in de Herengracht is het de laatste tijd weer een enorme drukte geweest met vakantie vierende mensen. Boten met verschillende vlaggen en met zeer verschillende opvarenden. Mensen die voor één of meerdere dagen afmeerden in de kom van Weesp. Bij mijn ronde door pastorie en kerk is het mij verschillende keren opgevallen dat er in de zomerperiode meer bezoekers naar het stiltecentrum komen. In het intentieboek schrijven mensen in verschillende talen hun noodkreten, dank of andere gebeden op. Een dergelijke plek midden in Weesp waar je elke dag tussen 10 en 17 uur zomaar even kan binnenlopen, trekt mensen op zoek naar stilte, bezinning of gebed. Wij mensen zijn op zoek in ons leven. Zoeken naar stilte, tekenen van God. Zijn wij Gods zoekers? In april zijn wij vanuit onze parochies weer naar Lourdes geweest. Een mooie en geslaagde bedevaartreis. In tegenstelling tot onze vorige Lourdesreis was het in Lourdes vreselijk druk, enorme hoeveelheden bedevaartgangers vanuit de gehele wereld hebben we daar getroffen. Soms was er even geen doorkomen aan. Bijzonder om zoveel mensen samen de lichtprocessie te zien lopen, en in zoveel talen te horen bidden en zingen. Fijn om weer met veel mensen vanuit onze parochies deze tocht te kunnen maken. Genoten heb ik van de verschillende televisie-uitzendingen over de Wereldjongerendagen in Sydney. Zoveel honderdduizenden jonge mensen vanuit de gehele wereld, waarvan één uit de MWMparochies, samen biddend, vierend en plezier makend zoeken naar bronnen in het leven. Bronnen van geloof. Prachtig om via de televisie de nachtwake samen met de paus te kunnen meebeleven. Geweldig om zoveel enthousiaste jonge mensen te zien getuigen van hun geloof. Op mijn werk in de gevangenis van Lelystad heb ik momenteel weer een wachtlijst om naar de kerk te kunnen komen. De laatste drie maanden is voor het eerst in zes jaar de vraag naar kerkbezoek groter dan het aantal beschikbare stoelen. Vier weken wachten is momenteel geen uitzondering. Neen, ze komen niet om van hun cel af te zijn, ze komen tijdens hun recreatietijd. Kloosters waar gasten ontvangen worden hebben wachtlijsten, soms van maanden een enkele zelfs van een jaar. Vanuit onze parochies zijn we al lang bezig om een kloosterweekend te organiseren, maar het lukt steeds niet om een weekend te kunnen reserveren. We blijven het proberen! Zomaar wat tekenen van God zoekende mensen. God is niet dood maar leeft! Zo na de zomer breekt er weer een tijd aan van nog meer activiteiten in onze parochies, moge wij steeds weer bemoediging vinden om met Geestkracht samen te werken aan een levende parochiegemeenschap. Moge wij met Gods hulp getuigen van en werken aan Gods Rijk. pater Anton Overmars o.praem. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Bereikbaarheid parochies In de laatste maanden is het verschillende keren voorgekomen dat parochianen niet wisten hoe de parochie te bereiken buiten de openingsuren van het secretariaat. Van maandag tot en met vrijdagmorgen tussen 10 en 12 kunt u bij het secretariaat terecht met uw vragen en verzoeken, zoals het aanvragen van een doop, ziekenzalving etc. Buiten deze uren kunt u altijd bellen met en inspreken op een antwoordapparaat dan nemen secretariaatsmedewerkers de volgende werkdag contact met u op. Zijn er omstandigheden waardoor u niet kunt wachten tot de volgende werkdag bijvoorbeeld in geval van plotselinge ziekte, overlijden of acute geestelijke nood dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via het 06 nummer. Dit 06 nummer hoort u op de melding van het antwoordapparaat van het secretariaat en kunt u, indien nodig, dag en nacht bellen. De secretariaatsmedewerker met het 06 nummer onderneemt dan actie. Hij of zij is op de hoogte wie er van de pastores hoe en waar bereikbaar en inzetbaar zijn. U hoeft dus zelf geen zoektocht te beginnen om pastorale bijstand te krijgen maar u hoeft alleen maar contact op te nemen met de parochie.

4 Van de bestuurstafel Als u dit leest, zit de vakantie er voor de meeste mensen al weer op. Traditiegetrouw is de achter ons liggende periode een rustige. De meeste bestuursleden zijn een tijd afwezig en er zijn geen vergaderingen. De koren zingen in kleinere bezetting en stoppen tijdelijk met repeteren. Er zijn ook geen cursussen. Het is rustiger dan normaal in het parochiecentrum. Toch vallen niet alle activiteiten stil. De leden van de liturgiegroepen blijven vieringen verzorgen en elke zaterdag in juli en augustus zijn onze kerkgebouwen voor het publiek toegankelijk en zijn er gastvrouwen en gastheren aanwezig om mensen te ontvangen die het kerkgebouw en de deze zomer aanwezige tentoonstelling over ons religieuze erfgoed willen bezichtigen. Op 26 juli gaf Martin Kamminga een orgelconcert in de Laurentiuskerk met werken van Buxtehude, Bach, Brahms en Boëllemann. Wat een genot om in zo n mooie ruimte te luisteren naar de welluidende klanken van dit machtige instrument. Met dank aan Martin voor zijn virtuoze spel. Een lust voor oog en oor! Het volgende concert op 23 augustus belooft trouwens weer bijzonder te worden: Martin speelt dan met medewerking van de mezzo sopraan Anne Koerselman. Ook ernstiger zaken vroegen de aandacht de funderingsproblematiek van de Laurentiuskerk. Mede op aandringen van het bisdom heeft eind mei een nader onderzoek plaatsgevonden. De uitkomst is helaas dat de houten palen waarop de kerk rust, niet alleen aan de zijde van de Blomstraat in slechte staat verkeren, maar dat de palen van de hele kerk dusdanig slecht zijn dat ze binnen afzienbare tijd onvoldoende draagvermogen zullen hebben. We praten dan over een termijn van enkele jaren. Het rapport met deze boodschap is inmiddels aangeboden aan de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom. Deze raad moet een besluit nemen over een garantstelling voor een veel hoger bedrag dan aanvankelijk geraamd. Hopelijk weten wij spoedig meer en kunnen wij verder gaan met het voortvarend ingangzetten van herstelwerkzaamheden. De tijd begint te dringen! Om met positief nieuws te eindigen, de website van de parochie blijft onveranderd dagelijks een behoorlijk aantal bezoekers trekken. De site wordt nu door twee personen onderhouden, zodat in afwezigheid van een van beiden de actuele gebeurtenissen (veelal voorzien van een of meer foto s) en de verkondigingen (preek van de week) steeds snel op het web gepubliceerd kunnen worden. Trouwe bezoekers kunnen daardoor steeds iets nieuws op de site vinden. U allen een frisse start van een nieuw werk seizoen toegewenst. Guus van der Poel o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ATTENTIE! ATTENTIE!! ATTENTIE!! De redactie heeft een NIEUW adres:

5 Uit het leven van Paulus, deel 3 Marteldood In Rome werd Paulus twee jaar vastgehouden, maar intussen genoot hij toch een zekere vrijheid (Handelingen 27-28). Hier breekt Lucas zijn verhaal af. Hij vermeldt niet of Paulus ook inderdaad voor de keizer is gedaagd en wat de uitslag is geweest van een eventueel Romeins proces. Wel valt uit Handelingen af te leiden dat Paulus zijn gemeenten in het Oosten niet meer heeft teruggezien (Handelingen 20,25.38). Buitenbijbelse bronnen, zoals 1 Clemens 5,4-7, vermelden dat Paulus de marteldood gestorven is in Rome onder keizer Nero. De theologie van Paulus Het is niet mogelijk de volledige theologie van Paulus in dit artikel uiteen te zetten. Alleen een aantal meer algemene leerstukken worden behandeld. Het gaat dan om de belangrijkste leerstukken die Paulus ontwikkelde om klaarheid te brengen in de verhoudingen tussen tot Christus bekeerde joden en eveneens bekeerde heidenen. Andere leerstukken van Paulus komen elders in de encyclopedie aan de orde, op de plaatsen waardat past, bijvoorbeeld in de artikelen over het Doopsel en de Eucharistie. Besnijdenis als probleem In de tijd van Paulus was het evangelie al enige tijd niet alleen onder joden, maar ook onder Heidenen verkondigd. Veel heidenen hadden na hun Bekering tot Christus de uitgebreide joodse wetgeving van de Tora niet overgenomen. Dat lag voor de hand, want de uitgebreide spijswetten en vooral ook de besnijdenis stuitten niet-joden tegen de borst. In de christengemeenten leidde het afscheid van deze onderdelen van de Wet tot felle discussies. Had de Wet van Mozes een nieuwe betekenis gekregen? Had de verlossing die Christus had gebracht, ook voor joden bepaalde delen van de Tora buiten werking gesteld? Was het geloof in Jezus voor de bekeerde heidenen een gewijzigde vorm van het jodendom of was het een radicale breuk met de religie van Israël? Of was het geloof in Jezus juist de volmaakte vorm van het jodendom? Beslissende antwoorden Paulus formuleerde op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren beslissende antwoorden. Het Geloof in Christus was volgens hem wel degelijk de volmaakte vorm van het jodendom, en de Tora gold wel degelijk nog, zij het ook dat deze Schrift na de door Christus gebrachte radicale breuk in de geschiedenis niet meer naar de letter hoefde te worden gevolgd. Om de positie van Paulus inzichtelijk te maken nemen we de besnijdenis als vertrekpunt. Afscheid van de besnijdenispraktijk De joodse Profeet Jeremia had de besnijdenis spiritueel geduid (Jeremia 4,4). In navolging van Jeremia schrijft het bijbelboek Deuteronomium voor: "besnijdt uw hart" (Deuteronomium 10, 16). Paulus borduurt op deze spirituele duiding van de oude besnijdenis-voorschriften voort: "het besneden-zijn," zo schrijft hij, "telt niet, en het onbesneden-zijn ook niet; wat telt is het onderhouden van Gods geboden." (1 Korintiërs 7, 19). Letter en Geest Het oude voorschrift van de besnijdenis telt in letterlijke zin niet meer. De geestelijke betekenis, die in het voorschrift besloten ligt, is volgens Paulus, onverkort van kracht gebleven. Met een verwijzing naar Deuteronomium schrijft hij: "De besnijdenis van het hart is een besnijdenis in de geest, niet naar de letter" (Romeinen 2, 29). Oude en Nieuwe Wet Wat voor de besnijdenis geldt, geldt eigenlijk voor de hele oude wet van de Tora. In het licht van de door Christus gegeven Nieuwe Wet moet de Oude Wet niet langer naar de letter, maar naar de geest gevolgd worden. Daarmee is de christengemeente verlost van conflictstof tussen bekeerde joden en bekeerde heidenen: de Oude Wet is nog wel geldig, maar niet meer in letterlijke, alleen nog in geestelijke zin. Rechtvaardiging door het geloof De mens, zo leert Christus in de geest van de Tora, moet zichzelf heiligen. Wat wij 'heiliging' noemen, heet in het Oude Testament 'rechtvaardiging'. Het gaat in beide gevallen om een radicale ommekeer in het bestaan. De rechtvaardige mens - iemand zoals Noah of Abraham - is een heilige mens, een mens die denkt en handelt in de geest van God. Veel Joden dachten in de tijd van Paulus gerechtvaardigd te worden door strikte navolging van de Tora. Paulus verwerpt deze opvatting. Alleen het Geloof in Christus kan de mens heiligen: "Want wij houden voor waar, dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof, zonder de werken van de Wet." (Romeinen 2, 28). Het Godsvolk De Oude Wet, de Tora, moet volgens Paulus, zo hebben we gezien, op een nieuwe manier gelezen en nageleefd worden. Dat betekent niet dat de joden de Wet eeuwenlang zinloos hebben gevolgd, - integendeel. Volgens Paulus heeft God zich al lang vóór de komst van Christus een nieuwe mensheid willen scheppen.

6 VIERINGENROOSTER WEESP, MUIDEN EN MUIDERBERG Dag en tijd Kerk Plaats Viering voorganger koor bijzonderheden vrij Laurentius Weesp huwelijksviering A. Overmars Zondag 24 augustus; een en twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp woord&com. Liturgiegroep Nederlandsk. zo Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen Downstairs zo Boskapel M berg eucharistie J. Haen di Stiltecentr Weesp woord&com. Liturgiegroep za Boskapel M berg huwelijksviering Pater Oostvogel Zondag 31 augustus; twee-en-twintigste zondag door het jaar zo Laurentius Weesp eucharistie H. Samsom Groot parochiek. Kinderwoorddienst Feest pastor Samsom di Stiltecentr Weesp eucharistie H. Samsom vrij Stiltecentr Weesp eucharistie A. Overmars vrij Oversingel Weesp eucharistie A. Overmars Nederlandsk. Zondag 7 september; drie-en-twintigste zondag door het jaar zo Laurentius Weesp eucharistie A. Overmars Laurentiusk. zo Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen Downstairs zo Boskapel M berg eucharistie J. Haen Boskapelk. Verjaardag kapel di Stiltecentr Weesp woord&com. liturgiegroep vrij Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen ouderenviering Zondag 14 september; vier-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp eucharistie J. Haen Nederlandsk. zo Nicolaas Muiden woord&com. liturgiegroep zo Boskapel M berg woord&com. liturgiegroep di Stiltecentr Weesp eucharistie A. Overmars vrij Oversingel Weesp eucharistie J. Haen Laurentiusk. Zondag 21 september ; vijf-en-twintigste zondag door het jaar zo Grote kerk Weesp oec viering A. Overmars/Ds Dijkhuizen Laurenskoor zo Kerk a. Zee M berg oec viering J. Haen/Ds Ploeger 4-kerkenviering di Stiltecentr Weesp woord&com. Liturgiegroep Zondag 28 september; zes-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp eucharistie J. Haen Andreas kinderk. terugkomviering 1 e com zo Nicolaas Muiden eucharistie H. Samsom Nederlands koor zo Boskapel M berg eucharistie Liturgiegroep di Stiltecentr Weesp eucharistie H. Samsom Oktober 2008 vrij Stiltecentr Weesp eucharistie J. Haen vrij Oversingel Weesp eucharistie A. Overmars Nederlandsk. Zondag 5 oktober; zeven-en-twintigste zondag door het jaar zo Laurentius Weesp eucharistie A. Overmars 2 koren Laurentiusfeest. zo Nicolaas Muiden woord&com. liturgiegroep Downstairs zo Boskapel M berg woord&com. liturgiegroep Boskapelk. ma 6 Laatste dag inleveren kopij di Stiltecentr Weesp woord&com. liturgiegroep vrij Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen ouderenviering

7 Zondag 12 oktober; acht-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp woord&com. liturgiegroep Nederlandsk. Mariaviering zo Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen Vivace kinderk. terugkomviering 1 e com. zo Boskapel M berg eucharistie H. Samsom di Stiltecentr Weesp eucharistie H. Samsom vrij Oversingel Weesp woord&com. liturgiegroep Laurentiusk. Zondag 19 oktober; negen-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp eucharistie H. Samsom Laurentiusk zo Nicolaas Muiden woord&com. Liturgiegroep zo Boskapel M berg woord&com. Liturgiegroep Rozenkransgebed Alle dinsdagavonden in oktober zal in het Stiltecentrum om uur de rozenkrans gebeden worden. Toediening van het H. Doopsel Het H. Doopsel wordt toegediend door pater Anton Overmars. De doopvieringen vinden aansluitend op de zondagsvieringen plaats. Er is gelegenheid om uw kind(eren) te laten dopen Op zondag 7 september om uur in de H. Laurentiuskerk te Weesp Op zondag 21 september om uur in de in de Nicolaaskerk te Muiden of Boskapel te M berg Op zondag 12 oktober om uur in de H. Laurentiuskerk te Weesp Op zondag 26 oktober om uur in de in de Nicolaaskerk te Muiden of Boskapel te M berg Voor de ouders van de dopelingen zijn er twee avonden ter voorbereiding op de doop. De avonden beginnen om uur. Doop Voorbereiding Plaats 7 september 26 aug. en 2 sept. Parochiecentrum Weesp 21 september 8 en 15 sept. 12 oktober nader overeen te komen 26 oktober Voor opgave en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat, tel Terugkomvieringen van de 1 e communicanten Op 28 september is er een gezinsviering in de Laurentiuskerk waarvoor alle 1 e communicanten nog een uitnodiging zullen ontvangen. De viering zal in het teken van dieren staan en het Andreas kinderkoor uit Almere zal de liedjes en de muziek komen verzorgen! Eenzelfde viering vindt op 12 oktober plaats in de Nicolaaskerk. Hierin zal het kinderkoor Vivace uit de Mariakerk in Bussum komen zingen. Een jaar lang op reis in het land van geloven In Amsterdam en Weesp gaat het komend jaar de dekenale cursus een Jaar lang op reis in het land van geloven van start. De cursus is bedoeld voor mensen die hun kennis willen opfrissen en verdiepen, en mensen die er meer inhoud aan willen geven in hun dagelijks leven.er zijn nog enkele plekken beschikbaar. indien u interesse hebt, neem dan contact op met Marcel Elsenaar,

8 Idols bij RKK?: Franciscus, troubadour van God Komend seizoen gaat er iets ongebruikelijks gebeuren bij het RKK, want over ruim een jaar op 4 oktober 2009 gaat daar het muziektheaterstuk Franciscus, troubadour van God in première. En wat dit unicum helemaal spannend maakt, is dat nog onbekend is waar het gaat gebeuren en wie het gaan zingen. De cast wordt namelijk samengesteld uit diverse jongerenkoren uit Nederland. RKK is daarom op en op Radio5 een zoektocht begonnen naar goede stemmen. Idols op Radio5? Ja, eigenlijk wel. Edwin Schimscheimer hij componeerde voor o.a. Paul de Leeuw, Willeke Alberti en Ruth Jacott schreef de afgelopen jaren gestaag door aan zijn muziekstuk Franciscus, troubadour van God. Waarom de keuze voor Franciscus en niet bijvoorbeeld Augustinus? Schimscheimer: Ja, Franciscus sprak toch wel meteen tot mijn verbeelding. Die eenvoudige man die dicht bij het geloof staat en zijn band met de natuur. Die man voor wie alles om ons heen een uiting van God is, ieder ding uit de natuur, alles wat je doet. Die kernachtige dingen die je meteen begrijpt, meteen voelt, dat herkende ik. Daar zat niets tussen. Hij is geen verre heilige, maar iemand die dichtbij staat. Zoals ik ook altijd de Jezusfiguur heb gezien. Iemand die heel dichtbij je staat. Iemand die je kent, een vriendfiguur. Dat is heel persoonlijk, maar daarom was het voor mij makkelijk om ermee aan de gang te gaan. Talenten die op 4 oktober 2009 in deze productie mee willen zingen en spelen, kunnen de partituren opvragen via Ze moeten daar vervolgens mee aan het werk gaan en de resultaten opsturen naar het RKK. In het voorjaar van 2009 beginnen de repetities en repetitieweekenden. Franciscus, troubadour van God : vanaf oktober 2008 iedere zondag van uur op Radio 5. Oproep om mee te doen aan DiaconAction Jonge mensen zetten zich in voor mensen in hun eigen omgeving. Als parochies van Muiden en Weesp hopen we dat jongeren uit onze parochies mee willen doen en zich een dag inzetten voor een zelf gekozen project. Meer informatie en aanmelden van jongeren en begeleiders op het Laurentiusfeest. Diaconaction is een naam die is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie. Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt ten behoeve van mensen die wel een (materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen in de kerken doen dat, omdat Jezus van Nazareth heeft gezegd, dat dit bijna het allerbelangrijkste is wat je te doen hebt in je leven. Actie Jongeren kunnen veel betekenen voor mensen in hun directe omgeving, door samen in actie te komen. Schrijf het alvast in je agenda In 2008 vindt DiaconAction plaats in het weekend van november!

9 De Wereldjongerendagen in Sydney, onvergetelijk! ( verhaal dat Annemiek op 10 aug. heeft verteld in de Nicolaaskerk en de Boskapel) Hier ben ik weer, nu terug van een geweldige reis naar de Wereld Jongeren Dagen in Australië. Ik ben vandaag gekomen om u iets meer over deze reis en mijn ervaringen te vertellen. Toen we in Australië aankwamen werden we, na een koude nacht in een sporthal, al meteen ontzettend gastvrij onthaald in de parochie waar we het voorprogramma zouden volgen. Iedereen van boven de 18 werd ondergebracht in gastgezinnen. Ik kwam met drie meisjes uit mijn eigen groep en twee vreemde meisjes terecht bij Dian en Allan. Zij hadden een groot huis net buiten het stadje waar we waren. We kregen twee aan twee een prachtige kamer met een groot bed en we werden ontzettend verwend. Die week hadden we officieel dus voorprogramma. We hadden elke dag een viering. In het stadje waar wij zaten waren nog meer landen aanwezig. Zo was er een grote groep Duitsers, Fransen, Brazilianen en kleinere groepen uit o.a. Polen en Vietnam. De missen waren altijd in het Engels, meestal werd de mis door een bisschop gedaan. In die dagen is de mis een keer voorgegaan door onze Nederlandse jongerenbisschop de Jong, ook hulpbisschop van Roermond. De middagen waren verschillend ingedeeld. We hebben 2 middagen workshops gehad. Er waren er een heel aantal georganiseerd en je kon dan gaan naar degene die je interessant leek. Zo ben ik naar een workshop geweest over de relatie tussen het geloof en de wetenschap, daar heb ik gehoord dat die twee elkaar helemaal niet hoeven uit te sluiten. Verder hebben we ook nog een middag muziekfestival gehad in het park in het centrum van het stadje, we hebben een vrije middag gehad en een middag een wandeling naar het oorlogsmonument. Na die week zijn we met zijn allen met de bus naar Sydney gereden. Daar sliepen we met alle meisjes van bisdom Haarlem en Rotterdam in een basisschool en de jongens sliepen er naast in een gymzaal. Ook hier werden we weer ontzettend gastvrij ontvangen. De eerste twee avonden aten we nog niet met zijn allen in Sydney, en daarom hadden een aantal parochianen en ouders van de school thuis eten voor ons gekookt en daar naartoe meegenomen. Over de douches was niet zo goed nagedacht, er was namelijk maar één houten hokje met drie douchekoppen voor alle 166 jongens én meisjes. Toen hebben ook een aantal parochianen geregeld dat we een stuk goedkoper naar het zwembad konden om daar te douchen en elke avond reden er parochianen met pelgrims naar huis om daar te douchen. In die week in Sydney hadden we elke ochtend een Eucharistieviering met alle Nederlanders in een grote kerk. Op drie van de ochtenden hebben we catecheses gehad van de drie bisschoppen die mee waren, namelijk monsieur de Jong, monsieur van de Hende van Breda en monsieur van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem. Elk van deze ochtenden had als thema een van de drie pilaren van het geloof, namelijk geloof, hoop en liefde. Na deze catecheses was er elke keer tijd om in groepjes van 10 jongeren met 1 of 2 begeleiders, met elkaar te discussiëren over wat we gehoord hadden. Dit was heel interessant en hier leerden we eigenlijk het meest van. In de middagen en de avonden was er het officiële World Youth Day programma in Sydney. Er waren op verschillende plekken in de stad podia met optredens, lezingen en workshops. Ook waren er op een groot terrein aan de haven o.a. de openingsmis, het binnenhalen van de paus, waarvan u ongetwijfeld het een en ander op tv heeft gezien en de kruisweg. Tussen alle bezigheden door hadden we ook tijd om de stad zelf te bekijken. Het hoogtepunt van die dagen was de pelgrimstocht op zaterdag en de nacht en dag die er op volgden. Op zaterdagochtend en middag was er de grote tocht van 12 km en de kortere van 5 km op weg naar het grote paarden-ren terrein aan de rand van de stad, door alle pelgrims die zich in de dagen daarvoor in de stad hadden verzameld. s Avonds hadden we op het veld een muzikaal programma en de avondwake met de paus. Vervolgens hebben we daar met andere jongeren van over de hele wereld de nacht doorgebracht, en ik moet zeggen dat ik er heerlijk geslapen heb. De volgende dag hadden we de grote afsluitende Eucharistieviering met de paus. Deze twee dagen waren echt geweldig om mee te maken en ze werden zeker niet voor niks het hoogtepunt genoemd! De paus heeft tijdens de laatste H.Mis ook bekendgemaakt dat de Wereld Jongeren Dagen van 2011 in Madrid gehouden zullen worden.

10 De laatste week hebben we ongeveer 2 uur rijden van Melbourne doorgebracht. Deze week was echt bedoeld als korte vakantie. Ook hier werden we met zelfgemaakt eten opgewacht in een lekker warme parochiezaal waar we de laatste 4 nachten hebben geslapen. We zijn vanuit daar een dag naar het centrum van de goudindustrie in Australië geweest, een dorpje helemaal in de stijl van hoe het toen was. Compleet met paardenkoets. Ook zijn we een dag naar Melbourne geweest. De derde dag zijn we met 7 bussen de Great Ocean Road gaan rijden, we zijn op een aantal plaatsen uitgestapt en hebben zo onder andere de negen apostelen gezien. Negen rotsblokken net uit de kust die allemaal door het water gevormd zijn, het waren er ooit twaalf (vandaar de naam apostelen) maar in de loop van de tijd zijn er al 3 ingestort. Uiteindelijk zijn we na een 40 uur durende reis op dinsdag 29 juli weer aangekomen op Schiphol. Al met al was dit dus een geweldige reis die ik nooit had willen missen en die ik nooit meer zal vergeten!! Annemiek Griffioen Liturgiedagen Afgelopen jaar is gestart met impulsdagen liturgie, die goed bezocht werden door vrijwilligers uit liturgiegroepen, koren en ook pastores. De drie zaterdagen van uur werden verzorgd door Simon Evers, priester en geestelijk verzorger van het OLVG, en Luc Löwenthal, dirigent van het koor van de H.H. Martelaren van Gorcum-parochie in Amsterdam Oost. In de opzet van de dagen is gekozen om telkens een inleiding te houden en daarbij de muziek te oefenen/zingen die inhoudelijk en muzikaal er bij aansloot. De keuze viel afgelopen jaar op: - De drievoudige verwachting in de advent - Het paasmysterie - Het getijdengebed - Omdat het afgelopen jaar de animo groot was en de dagen in de huidige opzet goed werken, hebben we besloten om het komend jaar op dezelfde voet verder te gaan. Naar aanleiding van de door deelnemers geopperde thema s (m.n. veel vraag naar aandacht voor de sacramenten) komen we uiteindelijk tot het thema het leven vieren ofwel Liturgie en leven De drie zaterdagen krijgen dan de volgende invulling: 27 september: Liturgie bij het einde van het leven ( sacrament van de zieken, uitvaart) 24 januari: Liturgie van de wekelijkse viering van de verrijzenis ( sacrament van de eucharistie, e.v. ook sacrament van boete en verzoening) 25 april: Liturgie aan het begin van het leven (sacrament van de doop, eerste heilige communie, h.vormsel). Aanmelden: In verband met de organisatie vragen wij u zich per dag waaraan u wilt deelnemen aan te melden. Dit kan per of telefonisch via Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief. De bijdrage voor de dag is 7,50. Dit bedrag kan ter plekke worden voldaan. Koffie en thee zijn bij deze prijs inbegrepen. U wordt verzocht zelf uw lunch mee te brengen. Het adres van de OLV-kapel is: Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam.

11 ORGELCONCERTEN IN DE H. LAURENTIUSKERK Zaterdag 23 augustus: Martin Kamminga met medewerking van Mezzo sopraan Anne Koerselman Opera- Musical-Orgelromantiek Cesti-Cavalli-Dubois-Vierne-Widor Zaterdag 13 september: Martin Kamminga samen met Christine Kamp (werken voor vier handen en voeten). De concerten beginnen om 15:00 uur en zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor het orgelfonds. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-.alpha cursus Voor ieder die op vrijblijvende wijze meer te weten wil komen van het christelijk geloof (vanuit katholiek perspectief) starten de katholieke binnenstadskerken van Amsterdam op 4 september een Alphacursus. In tien avonden en een weekend komen alle kernpunten van het christelijk geloof aan bod. We beginnen op 4 september met een voorbereidingsavond die tevens als informatieavond kan dienen. Je bent van harte welkom! Locatie: pastorie Sint Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73 Data: 4 september (voorbereidingsavond), 11 september, 18 september, 25 september, 2 oktober, 11/12 oktober (weekend), 16 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november, 20 november (donderdagen) Tijd: uur (eten) tot uur Inleiders: verschillende inleiders Kosten: 4 euro per avond (bedoeld voor het eten) Info / opgave: Eugène Brussee ( ) of

12 Vooruitblik op activiteiten na de zomervakantie Geloven Nu. Gedurende een 8- tal avonden gaan wij aan de hand van een bijbelfragment met elkaar in gesprek over wat dit voor ons betekent. Periode september tot en met april, maximum aantal deelnemers:14, opgave bij Nel Pronk: of secretariaat. Bijbel lezen: in Muiden., Mensen die hier in geïnteresseerd zijn worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat. Met elkaar kunnen we zien hoe we hier invulling aan kunnen geven.minimum aantal deelnemers: 5. Inleiding op het nieuwe kerkelijk jaar: Jan van der Laar zal benaderd worden om de lezingen van het B-jaar voor ons toe te lichten, datum volgt nog. In samenwerking met de PKN staan de volgende activiteiten op de agenda: Samen zingen: Heerlijk samen oecumenisch zingen. U doet vast en zeker ook weer mee. Op zondagmiddag gaan wij als katholieke en protestantse medechristenen in Weesp samen bekende liederen zingen in de Laurentiuskerk aan de Herengracht. Datum 16 november om 16 uur Een avond gebed: In de aanloop naar de oecumenische dienst in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen willen wij als christenen die in verschillende tradities staan met elkaar spreken over vragen als 'waarom bid ik?', 'wanneer bid ik?' en 'welke gebeden raken mij diep?' Tevens maken wij samen een gebed dat in de oecumenische dienst van 18 januari zal worden gebeden. Datum: woensdag 7 januari 2009 Tijd: uur Plaats: parochiecenrtum aan de Herengracht De Johannes Passion Na twee avonden over de Matthäus Passion houdt musicus Martin Kamminga een boeiend verhaal over Bach's Johannes Passion. Vanwege de kosten verbonden aan die avond heffen wij 2,00 entree. Daarvoor krijgt U koffie of thee, een mooi verhaal en een tekstboekje. Datum: 25 maart 2009 Een indrukwekkende film: Na een korte inleiding door ds. Lamfers ondergaat U op in het koor van de Grote kerk tweeëneenhalf uur lang ademloos de film: Die grosse Stille/Into great silence, over het leven van kartuizer monniken. Datum: 12 maart 2009 Liturgisch bloemschikken: In de aanloop naar de oecumenische dienst in mei gaan wij fraaie bloemstukken leren maken voor in de eredienst onder leiding van iemand die daar veel ervaring mee heeft. Data: woensdag 16 en 23 april 2009 Tijd: uur Plaats: de pastorie aan de Herengracht Voor deze avonden zijn alle parochianen uit Muiden, Muiderberg en Weesp van harte welkom. U kunt zich opgeven via het parochie secretariaat tel: of Het is van belang dat u zich meldt als belangstellende zodat er met u contact opgenomen kan worden zodra er meer bekend is qua datum, tijd enz. Alleen bij voldoende deelnemers kunnen de avonden/ middagen doorgang vinden. Geeft u op!

13 Terugblik op Vorming en Verdieping Investeren in mensen die in verschillende gradaties betrokken zijn bij onze gemeenschap is één van de speerpunten die het bestuur en parochievergadering besproken hebben naar aanleiding van de visie op beleid in de komende jaren. Met enthousiasme is het thema vorming en verdieping ter hand genomen. Ter bevordering van de onderlinge communicatie zijn er cursussen opgezet. Als eerste een themabijeenkomst met bestuursleden en leden van de parochievergadering in september Titel van deze themabijeenkomst was: Elkaar verstaan in verschillende talen. Communicatie in de Parochiepraktijk Door het enthousiasme van de inleider en de dynamiek die uitging van deze dag is er een inspiratiedag voor alle koorleden georganiseerd. Delf mijn gezicht op. Elkaar verstaan in een veranderende tijd was de naam voor deze bijeenkomst. In samenwerking met Luc Löwental heeft Marcel Elsenaar, dekenaal medewerker catechese, deze dag tot een inspirerende dag gemaakt. In oktober waren de leden van de bezoekersgroepen met elkaar in gesprek over het aangaan van een goede en aandachtige conversatie met de mensen die zij bezoeken. Waar zullen we het over hebben? Het geloof ter sprake brengen. En dan tenslotte nog het weerbericht: vannacht eerst nog donker morgen kans op meer licht (gedicht van Levi Weemoedt) Ook de werkers op de achtergrond, samengebracht in de koepel Gemeenschapopbouw, zijn niet vergeten. De groep was zo groot dat er twee avonden nodig waren om samen te spreken over werken en luisteren. Het onderwerp van deze avonden was dan ook: Martha s en Maria's? Het is een bekend verhaal: Martha loopt te draven, en Maria, haar zuster zit stil te luisteren. Wie doet het goed? Aan het eind van deze avonden was er de conclusie dat luisteren en doen niet los van elkaar te zien zijn. Beiden zijn belangrijk. Soms moet je even stil staan en tot bezinning komen om te weten waarom het gaat en waarvoor je het doet. Het klinkt simpel maar kan een eyeopener zijn. Tenslotte zijn voor een afsluitende avond de mensen van de groepen nog eens uitgenodigd om met elkaar over de belangrijkste woorden uit het evangelie nog eens na te denken. Titel van deze avond was dan ook: Dabar woorden willen gedaan worden! Woorden en daden, wat hebben die met elkaar, wat hebben die van zichzelf, wat betekent het als deze twee samenvallen? Welke woorden willen en kunnen we waarmaken? Ons geloof is een samenspel van woorden en daden. Grondwoorden krijgen betekenis in het dagelijks leven.

14 (Vervolg van pag. 13) -Schepping = de wereld gedragen door Gods liefde. God is in alles vindbaar en ons omgaan met de wereld vraagt om zorg en ontzag. -Gerechtigheid = In een wereld waar God koning is, zijn de krachten verdwenen die mensen klein maken en doen buigen. In Gods wereld kunnen mensen rechtop gaan. Steeds jezelf de vraag stellen: wat heb ik gedaan voor de minste? -Naastenliefde = Buber, een godsdienstfilosoof, vertaalt het woord naaste in genoot. Het gaat om mensen met wie je iets deelt. Je huisgenoot, echtgenoot, landgenoot, lotgenoot. Met deze mens(en) bestaat er een verbondenheid. Wie is mijn naaste gedurende de dag? -Barmhartigheid = innerlijke bewogenheid tot handelen. Opkomen voor mensen in trouw en vergeving. De ander als vindplaats van God zien, wat ie ook heeft ge(mis)daan. -Sjaloom = vrede die ons in de vorm van genade gratis wordt geschonken. Het koninkrijk dat onder ons is. Handelen vanuit het vertrouwen iets nieuws te kunnen beginnen en niet stil te staan in het verleden. Deze grondwoorden kunnen ideeën oproepen en een inspiratiebron zijn. Gesprekken over de grondwoorden zet ons aan het denken. De meest verrassende uitkomst op deze avond was de werkgroep AANDACHT. Iedereen kan lid worden van deze werkgroep. Je moet er echter wel wat voor doen. En met dat doen gaan we verder om te komen tot een land om van te dromen! Wil Ebbelaar en Nel Pronk Vooruitblik Dabar woorden willen gedaan worden! Geïnspireerd door deze woorden is er voor de drie kerkplekken een jaarthema gekozen n.l Omzien naar elkaar In de viering van het Laurentiusfeest zal hier het startsein voor gegeven worden. In de loop van het kerkelijk jaar zal met themavieringen, avonden en praktische activiteiten hier verder invulling aan gegeven worden. Vooruitlopend was het verzorgen van de lunch voor de pelgrims die onderweg waren van Lourdes naar Litouwen een praktische invulling. De voedselbank is ook een mogelijkheid om om te zien naar de ander, op zondag 7 en 14 september krijgt u een folder van de voedselbank aangereikt met daarin producten waar men behoefte aan heeft. Van u wordt gevraagd één of meerdere producten te kopen. Op zondag 21 september om uur, tijdens de oecumenische viering in de Grote of Laurenskerk, zijn uw gaven voor de voedselbank weer van harte welkom! In het najaar willen we als parochies van Muiden / Muiderberg en Weesp meedoen met de actie schoenendoos, hier krijgt u nog informatie over. In Muiden zal er rond St. Nicolaas, patroonheilige van de parochie, een welkomsviering gehouden worden. Nieuwe parochianen uit Muiden en Muiderberg krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging Heeft u ook ideeën of wensen over dit thema dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen. Nel Pronk, tel: of

15 Uit onze parochiegemeenschap H. LAURENTIUS - WEESP Overleden zijn: Marietje Zunnebeld-Hesseling, geboren , overleden Johannes Jacobus Maria Soede, geboren , overleden Cornelis Theodorus Pouw, geboren , overleden Betsy Recker-Mulder, geboren , overleden Cornelis Christianus Everardus van der Veen, geboren , overleden Johannes Stephanus Pronk, geboren , overleden Henk Bakker overleden in Canada, hij was een oud parochiaan. Gedoopt is: Tomas Rudolf Cesar Gevormd zijn op 13 april: Olivier Oenang, Olivier Linthorst, Fisnik Mustafa Fadi Admo, Theodorus Pieterse, Aimee Wildschut Opbrengst collecte De collecte gehouden door de vormelingen voor het Jeanette Noel huis heeft 300 euro opgebracht. INTENTIES 24 aug.: G.Blum en R.Gijzen-Leurs;fam.Vertegaal-Henzen;H.vd.Gun;M.vd.Gun-Kolenberg; K.vd.Gun;D.Geldorp-v.Bezouw;G.Schoordijk en M.Schoordijk-Buys;M.Turien-v.Rossum en R.Brouwer;J.Boeckhorst;C.Pouw(geb.dag) 26 aug.: ouders P.Buitendijk en M.Buitendijk-Heemskerk;P.Wesselman(jgtd) 31 aug.: L.v.d.Velden-Robben;T.Stalenhoef;fam.Sertons,Vreman en Verleg;H.de Graaf; L.Oosterwijk (64 e huw.verj.) 05 sept.: lev.en overl.leden van de KBO;overl.par.(C.v.D.);fam.Weber-Zwart;E.Jaspars-Schoonebeek B.Booy en zn.;f.vriens 07 sept.: G.Tijssen en B.Tijssen-Heemskerk;E.v.Gemert-Keetelaar;J.Overmars;C.Schep; M.Blum-Schilder(jgtd);E.E.Pronk-Pronk en fam.;d.pronk-v.diest;r.corbach en M.Corbachde Groot;Th.Ottenhoff;fam.Vertegaal-Henzen;S.lLa Puma;H.Bakker(oud parochiaan); D.Geldorp-v.Bezouw;ouders en fam.pronk-bon;r.lem(geb.dag) 14 sept.: ouders Snoek-Welle en Ans en Theo;ouders Esser-Wiegers;A.Koenders-Westerman; ouders Pronk-vd.Heisteeg;A.Vermeulen-Pronk;T.Stalenhoef;ouders J.Smit en P.Smit-Beek; T.vd.Wurff;P.vd.Laan;B.Booy en zn.;f.vriens 21 sept.: G.Blum en R.Gijzen-Leurs;R.Corbach en M.Corbach-de Groot;fam.Vertegaal-Henzen; A.Schilder;H.vd.Gun;M.vd.Gun-Kolenberg;K.vd.Gun;D.Geldorp-v.Bezouw;Past.J.Wenting; M.Blum(jgtd);fam. v.d.wurff-blom 28 sept.: L.vd.Velden-Robben;G.Schrijver-Stadhouders(jgtd);fam.Sertons,Vreman en Verleg; A.Schilder 03 okt.: lev.en overl.leden van de KBO;overl.par.(C.v.D.);B.Booy en zn.;f.vriens 05 okt.: G.Tijssen en B.Tijssen-Heemskerk;ouders Snoek-Welle en Ans en Theo;J.Overmars; C.Schep;C.v.Kooten-Klijn(jgtd);Th.v.Zuylen(jgtd);fam.Vertegaal-Henzen;H.vd.Gun; M.vd.Gun-Kolenberg;K.vd.Gun;S.La Puma;M.Zunnebeld-Hesseling(die gisteren 92 jaar zou zijn geworden, maar overleed op 6 juni van dit jaar);d.geldorp-v.bezouw; B.Recker-Mulder(geb.dag) 12 okt.: ouders Pronk-vd.Heisteeg;A.Vermeulen-Pronk;T.Stalenhoef;ouders Galesloot-Rietveld; Dora Pronk-v.Diest;H.de Graaf;fam.H.Grijpink;T.vd.Wurff;B.Booy en zn.;f.vriens; J.Turien;M.Turien-v.Rossum;R.Brouwer;G.W.Krouwels;M.A.Krouwels-v.Aken;A.Blum(jgtd) 19 okt.: E.E.Pronk-Pronk;uit dankbaarheid bij verjaardag;g.blum en R.Gijzen-Leurs;D.Geldorp-van Bezouw;K.vd.Veen(geb.dag);Joh.Pronk(geb.dag);Past.J.Wenting;ouders vd.meer-dubelaar fam.v.d.wurff-blom

16 Laurentiusfeest; Omzien naar elkaar Katholieke gelovigen zijn vertrouwd met het gegeven dat iedere kerk zijn eigen titel- of patroonheilige heeft, zoals ook iedere gelovige persoonlijk zijn beschermheilige heeft, naar wie hij of zij bij het doopsel genoemd is: de doopnaam. Ook steden kennen een patroonheilige, die veelal samenvalt met de patroonheilige van de belangrijkste kerk van die plaats. Deze heilige of ook een engel wordt beschouwd als een bijzondere voorspreker bij God voor de persoon, de parochianen of de bewoners van een stad. De verering van een patroon of beschermheilige berust op de geloofsovertuiging van de gemeenschap van de heiligen, zoals beleden wordt in de Twaalf artikelen van het geloof. Speciale verbondenheid De idee van een patroonheilige gaat terug op het Romeinse rechtsleven waar de verhouding patroon beschermeling een bekend gegeven was, zoals in latere tijden een maatschappelijk zwakkere persoon zich verzekerde van de bescherming van een sterkere. De keuze van een patroonheilige komt voort uit de speciale verbondenheid van de heilige met de plaats. Aanvankelijk waren dat de relieken van de martelaren of andere heiligen, later was dat ook de afkomst uit die plaats of streek, een (tijdelijk) verblijf aldaar of een toepasselijk verhaal uit het leven van die heilige. Soms speelt de persoonlijke voorkeur van een stichter voor een bepaalde heilige een rol. De patroonheilige voor Weesp is de Heilige Laurentius die we elk jaar eren met het Laurentiusfeest dat we vanwege de vakanties niet op 10 augustus maar op 5 oktober vieren Het Laurentiusfeest heeft de afgelopen jaren in het teken gestaan van de zeven werken van barmhartigheid. Ook dit jaar willen we hier een vervolg aangeven en is ons thema ; Omzien naar elkaar. Dit ligt geheel in de lijn van onze patroonheilige Laurentius. Parochianen die in 2008 in Weesp zijn komen wonen, zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het Laurentiusfeest en we hopen dat zij deze gelegenheid zullen aangrijpen om met de parochie kennis te maken. Na de viering zullen er verschillende presentaties te zien zijn. 1. Diaconaction, in de zaal. Dit is een landelijke actie voor jongeren om zich een dag ( of dagdeel) in te zetten voor de ander. 2. Foto s e.d. van de jongeren die naar de WJD in Sydney geweest zijn, in de kerk. 3. DVD die door jongeren van de parochie gemaakt wordt o.l.v. pater Jan Haen, in het stiltecentrum Ten behoeve van de presentaties zou ik graag beamers willen lenen. ( Nel Pronk tel: ) Verder kunt u de foto s zien van de pelgrims die onze parochie aangedaan hebben op hun tocht en komt er een zogenaamde: Zegt u het maar muur De creatieve groep verzorgt de enveloppen tombola voor groten en kleinen. Maar ook de koffie met wat lekkers en daarna een drankje met lekkere hapjes zullen niet ontbreken. U wordt allen, en speciaal ook de jongeren, van harte uitgenodigd voor de viering op 5 oktober én de activiteiten daarna. Activiteiten KBO Dinsdag 26 Augustus Parochiecentrum Bingo uur Vrijdag 5 September Stilte Centrum Eucharistie 9.00 uur Dinsdag 9 September Parochiecentrum Klaverjassen uur Dinsdag 23 September Parochiecentrum Bingo uur Dinsdag 30 September Parochiecentrum Thema middag uur Vrijdag 3 Oktober Stilte Centrum Eucharistie 9.00 uur Dinsdag 14 Oktober Parochiecentrum Klaverjassen uur

17 Kleurrijk 1 ste Communiefeest op zondag 1 juni 2008 in de H. Laurentius Op 1 juni, een prachtige zondag zijn 18 jongens en meisjes voor het eerst ter Communie gegaan. Voorganger was pater Anton Overmars. De kinderen zagen er heel mooi uit en hadden er erg veel zin in. Want na 5 maanden voorbereiding konden ze haast niet meer wachten. De 1 ste communicanten waren: Joseph Admo, Mariam Admo, Kyle Bart, Tim Beniest, David Groot, Dennis Kaale, Olaf van Kesteren, Melanie Pronk, Carmen Romero, Luuk Schrijvers, Jet Schrijvers, Sophia Sips, Bjorn Tijssen, Sanne Vissers, Ilse van der Wurff, Laura van der Wurff, Maja Zawislak en Koen van der Zee. Het thema van deze viering was: Samen. De kerk was prachtig en kleurrijk met ballonnen en bloemen versierd en met een feestboog aan het begin van het middenpad. De kerk was goed bezet met familie, vrienden van de 1 ste communicantjes en vele andere parochianen. Het kinderkoor onder leiding van Myrna Hemmerlé en begeleid door pianist Ricardo Obermeijer zong heel mooi allerlei leuke en kleurrijke liedjes. Voor een scholenproject Stichting Schoolproject SDS Bantul in Indonesië hebben de 1 ste communicanten een aparte collecte gehouden. Voor dit project is ongeveer 400,- opgehaald. Een prachtig bedrag waarvoor de kinderen aldaar een schooluniform hebben gekregen. Aan het eind van de viering ontvingen de kinderen, namens de parochie uit handen van pater Anton een klein cadeautje. Voor iedereen was het een feestelijke en geslaagde viering. Voor ondergetekende was het zijn laatste keer dat hij het 1 ste communieproject heeft geleid. Hierbij bedank ik alle ouders, kinderen, pastores en vrijwilligers die in de afgelopen 10 jaar met mij hebben samengewerkt. Met veel plezier heb ik dit project jarenlang gedaan. Heel blij ben ik met mijn opvolging. Vanaf 2009 zal Els van Drimmelen het 1 ste communieproject leiden met hulp van Monique Kaale. Voor meer foto s zie de website van de parochie Theo Vrolijks We ontvingen het volgende bedankbriefje: Hartelijk bedankt voor uw gift in de collecte van de 1 e Communieviering. Het geld kunnen de kinderen heel goed gebruiken. Wij laten u nog weten waar het voor gebruikt gaat worden. Nogmaals onze hartelijke dank. Namens de Stichting Schoolproject SDS Banbul (Indonesië) R.Chotkan

18 Renovatie kerkdeuren Beste Parochianen, Zoals U misschien al heeft gezien, zijn de kerkdeuren van nieuwe panelen voorzien. Wij als Creatieve Groep kunnen u vertellen dat wij het bedrag hiervoor t.w.v ,72 betaald hebben. Dit alles opgehaald met het Sluis- en Bruggenfeest en de Kerstmarkt. Wij hopen dat u ons blijft steunen bij al onze activiteiten. U kunt dit al doen op het komende Sluis- en Bruggenfeest. Komt u dan gezellig een kop koffie met onze eigen gebakken cake nuttigen. Koop een boek in de kerk. En snuffel op het plein in de nieuwe en oude spullen. U ziet het geld word goed besteed. Onze hartelijke dank hiervoor, De Creatieve Groep o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o=o-o-o-o-o Rooster Autodienst Zondag 24 augustus Mevr. v. Hal Tel: Zondag 31 augustus Mevr. v. Hal Tel: Zondag 7 september Mevr. Pronk Tel: Zondag 14 september Hr. Tijssen Tel: Grote kerk september Hr. v. Meurs Tel: Oec. viering Zondag 28 september Hr. den Hartog Tel: Laurentiusfeest 5 oktober Mevr. Waelepoel Tel: Zondag 12 oktober Mevr. Jansen Tel: Zondag 19 oktober Mevr. Pronk Tel: Bedankt Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle goede wensen, bloemen en cadeautjes die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Het is voor ons onvergetelijk geweest. Bert en Anne Marie Herremans Zondag 7 september is de tweede collecte voor dit project bestemd!

19 H. Laurentiusparochie Een Kerk is voor ons van blijvende waarde per maand in per maand in per maand in Januari , ,13 jan ,17 Februari 8.531, ,99 febr ,35 Maart , ,33 mrt 7.692,98 April 2.521, ,70 apr 3.194,24 Mei 2.011, ,87 mei 2.568,97 Juni 2.749, ,09 jun 3.089,25 Juli 1.711, ,94 jul 1.642,07 Augustus 0,00 900,20 aug 1.026,07 September 0, ,55 sept 3.139,10 Oktober 0, ,32 okt 1.195,95 November 0, ,36 nov 1.769,53 December 0, ,63 dec 5.262,91 Toegezegde bijdragen voor , , ,59 Ontvangen tot 1 augustus ,53 ontvangen in ontvangen in Openstaand bedrag , Aangewezen op anderen Als Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt de wereld in, zegt Hij: Neemt niets mee voor onderweg, geen geld, geen reiszak, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, geen brood. Door aangewezen te worden op de goedheid van anderen, hebben de leerlingen oog gekregen voor de goedheid van de wereld en zo voor de goedheid van God. In het vorige parochieblad hebben wij voorgesteld om 5,00 van uw vakantiegeld (extra, buiten uw jaarlijkse bijdrage) te storten op Kerkbalans, om dit jaar boven de te komen. Helaas is er een minimale respons op geweest. Maar misschien hebt u het niet gelezen en vindt u het wel een goed idee. Alsnog overmaken mag altijd! De parochianen die spontaan 5,00 overgemaakt hebben, hartelijk dank. De beide geldmeters achter in de kerk konden dankzij uw extra bijdrage weer stijgen. Voor al het goede werk dat met uw bijdrage kan worden gedaan, kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer: Rabobank nr ten name van; Administratie Kerkbalans, parochie H.Laurentius, Herengracht 17, 1382 AE Weesp. Alle deelnemers aan Kerkbalans hartelijk dank, namens de werkgroep, W.A.M. Pronk, P.J.F. Pronk-Versluys, J. van Meurs-Touw adm. leden en kerkbalans tel

20 ACOLIETEN EN MISDIENAARS AUGUSTUS OKTOBER 31 A.Pronk - S.Vissers - S.Akkerman 5 HOOGMIS H.LAURENTIUSFEEST SEPTEMBER E.Linthorst - J.Pronk - T.Pieterse - 7 D.Pronk - D. te Boekhorst - A.de Graaf A.Pronk - O.Linthorst 14 E.Linthorst - T.Pieterse - O.Linthorst 19 D.Pronk - D.te Boekhorst - Sa.Vissers 28 J.Pronk - S.Vissers - S.Akkerman 26 A.Pronk - J.Pronk - D.Pronk Vrijdags 19:30 uur. DIENEN IN OVERSINGEL om 19:15 uur aanwezig zijn. 5 SEPTEMBER Anouk de Graaf 19 SEPTEMBER Dimphy te Boekhorst 3 OKTOBER Dennis Kaale DIENEN IN DE H.LAURENTIUSKERK 31 AUGUSTUS 10:00 uur aanwezig zijn. - Simon Akkerman - Sebas Vissers 7 SEPTEMBER 10:15 uur aanwezig zijn. - Dimphy te Boekhorst - Anouk de Graaf 28 SEPTEMBER 10:15 uur aanwezig zijn. - Sebas Vissers - Simon Akkerman 5 OKTOBER 10:00 uur aanwezig zijn. - Dennis Kaale - David Groot - Sanna Vissers - Anouk de Graaf 19 OKTOBER 10:15 uur aanwezig zijn. - Dimphy te Boekhorst Sanna Vissers Creche-lijst van 24 augustus tot 19 oktober 2008 Voor de zomervakantie waren wij begonnen met een proef om twee keer in de maand crechedienst te draaien. Met uitzondering van de eerste communie periode, is dit wel bevallen. Helaas zijn er niet meer zoveel kinderen die gebruik maken van de creche. Wij houden de feestperiodes goed in de gaten, maar anders is er twee keer in de maand creche. Augustus September Oktober 16 Marjolein en Amber 14 Maaike 12 H.v.d. Horst en Ineke 31 Hildegarth en Wilke 21 Laurens 19 Masja UW OUDE MOBIELE TELEFOON LEVERT GELD OP! Steun Cordaid Kinderstem met uw oude mobieltjes! Uw oude mobiele telefoons zijn geld waard. De organisatie Eeko zamelt ze in voor Cordaid Kinderstem. Het recyclen van onderdelen levert per mobiele telefoon een aantrekkelijke vergoeding op. Cordaid Kinderstem gebruikt deze bijdrage om kinderen in sloppenwijken weer een kans te bieden op een goede toekomst. U kunt ze achterin de kerk in de doos deponeren!!

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie