JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008"

Transcriptie

1 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

2 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel adres: Website: Openingstijden: maandag t/m vrijdag van uur v.m. Buiten deze openingstijden krijgt u het antwoordapparaat waarop een 06-nummer wordt gegeven dat u kunt bellen als u dringend een priester nodig heeft, of een uitvaart te melden. Parochiecoördinator: mevr. L.A.M. Griffioen, bereikbaar op wo- en vrijdagochtend. adres: Administrator: A. Bakker sma. Parochiebestuur: Vice-voorzitter dhr. B.H.E.Lüken tel e Vice-voorzitter dhr. O.L.H.W.I. Korte tel Penningmeester dhr. M.E. de Boer tel Secretaris mevr.w.m. Ebbelaar tel e Secretaris Vacature Communicatie dhr. A.M. v.d. Poel tel Personeel en Organisatie mevr. L.G.A. Lucker tel e Personeel en Organisatie dhr A.Pronk tel Techn. onderhoud/beheer dhr L. Ruiter tel e Techn. onderhoud/beheer dhr D.J.F. Marjot jr. tel WEESP, H.Laurentiuskerk, Herengracht 17, 1382 AE Zondagviering: uur Gironummer Parochie: Rabobank Administrateur Kerkbalans : Rabobank Banknummer Laurentiusparochie inzake Restauratie kerk : Orgelfonds Laurentiusparochie gironummer Parochie: Rabobank , onder vermelding van Orgelfonds. MUIDEN, H. Nicolaaskerk, Herengracht 83, tel Zondagviering: uur Pastorie Herengracht 82, 1398 AD Rekeningnummers Postbank ; Rabobank Beheer kerkhof Jan Ebbelaar tel MUIDERBERG, De Boskapel, Brink 29, 1399 GX Zondagviering: uur Rekeningnummers Postbank ; Rabobank Inleveren kopij Parochieblad: (zie achterzijde voor de periode en laatste dag inleveren kopij) Weesp: Pastorie, Herengracht 17, 1382 AE Muiden: Pastorie, Herengracht 82, 1398 AD Muiderberg: mevr. B. van Rossum, van der Helstpark 35, 1399 GH Indien mogelijk per of op diskette, met print, adres: De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten dan wel niet in het blad op te nemen, dit onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.

3 ALGEMEEN God zoeken Hier in de Herengracht is het de laatste tijd weer een enorme drukte geweest met vakantie vierende mensen. Boten met verschillende vlaggen en met zeer verschillende opvarenden. Mensen die voor één of meerdere dagen afmeerden in de kom van Weesp. Bij mijn ronde door pastorie en kerk is het mij verschillende keren opgevallen dat er in de zomerperiode meer bezoekers naar het stiltecentrum komen. In het intentieboek schrijven mensen in verschillende talen hun noodkreten, dank of andere gebeden op. Een dergelijke plek midden in Weesp waar je elke dag tussen 10 en 17 uur zomaar even kan binnenlopen, trekt mensen op zoek naar stilte, bezinning of gebed. Wij mensen zijn op zoek in ons leven. Zoeken naar stilte, tekenen van God. Zijn wij Gods zoekers? In april zijn wij vanuit onze parochies weer naar Lourdes geweest. Een mooie en geslaagde bedevaartreis. In tegenstelling tot onze vorige Lourdesreis was het in Lourdes vreselijk druk, enorme hoeveelheden bedevaartgangers vanuit de gehele wereld hebben we daar getroffen. Soms was er even geen doorkomen aan. Bijzonder om zoveel mensen samen de lichtprocessie te zien lopen, en in zoveel talen te horen bidden en zingen. Fijn om weer met veel mensen vanuit onze parochies deze tocht te kunnen maken. Genoten heb ik van de verschillende televisie-uitzendingen over de Wereldjongerendagen in Sydney. Zoveel honderdduizenden jonge mensen vanuit de gehele wereld, waarvan één uit de MWMparochies, samen biddend, vierend en plezier makend zoeken naar bronnen in het leven. Bronnen van geloof. Prachtig om via de televisie de nachtwake samen met de paus te kunnen meebeleven. Geweldig om zoveel enthousiaste jonge mensen te zien getuigen van hun geloof. Op mijn werk in de gevangenis van Lelystad heb ik momenteel weer een wachtlijst om naar de kerk te kunnen komen. De laatste drie maanden is voor het eerst in zes jaar de vraag naar kerkbezoek groter dan het aantal beschikbare stoelen. Vier weken wachten is momenteel geen uitzondering. Neen, ze komen niet om van hun cel af te zijn, ze komen tijdens hun recreatietijd. Kloosters waar gasten ontvangen worden hebben wachtlijsten, soms van maanden een enkele zelfs van een jaar. Vanuit onze parochies zijn we al lang bezig om een kloosterweekend te organiseren, maar het lukt steeds niet om een weekend te kunnen reserveren. We blijven het proberen! Zomaar wat tekenen van God zoekende mensen. God is niet dood maar leeft! Zo na de zomer breekt er weer een tijd aan van nog meer activiteiten in onze parochies, moge wij steeds weer bemoediging vinden om met Geestkracht samen te werken aan een levende parochiegemeenschap. Moge wij met Gods hulp getuigen van en werken aan Gods Rijk. pater Anton Overmars o.praem. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Bereikbaarheid parochies In de laatste maanden is het verschillende keren voorgekomen dat parochianen niet wisten hoe de parochie te bereiken buiten de openingsuren van het secretariaat. Van maandag tot en met vrijdagmorgen tussen 10 en 12 kunt u bij het secretariaat terecht met uw vragen en verzoeken, zoals het aanvragen van een doop, ziekenzalving etc. Buiten deze uren kunt u altijd bellen met en inspreken op een antwoordapparaat dan nemen secretariaatsmedewerkers de volgende werkdag contact met u op. Zijn er omstandigheden waardoor u niet kunt wachten tot de volgende werkdag bijvoorbeeld in geval van plotselinge ziekte, overlijden of acute geestelijke nood dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via het 06 nummer. Dit 06 nummer hoort u op de melding van het antwoordapparaat van het secretariaat en kunt u, indien nodig, dag en nacht bellen. De secretariaatsmedewerker met het 06 nummer onderneemt dan actie. Hij of zij is op de hoogte wie er van de pastores hoe en waar bereikbaar en inzetbaar zijn. U hoeft dus zelf geen zoektocht te beginnen om pastorale bijstand te krijgen maar u hoeft alleen maar contact op te nemen met de parochie.

4 Van de bestuurstafel Als u dit leest, zit de vakantie er voor de meeste mensen al weer op. Traditiegetrouw is de achter ons liggende periode een rustige. De meeste bestuursleden zijn een tijd afwezig en er zijn geen vergaderingen. De koren zingen in kleinere bezetting en stoppen tijdelijk met repeteren. Er zijn ook geen cursussen. Het is rustiger dan normaal in het parochiecentrum. Toch vallen niet alle activiteiten stil. De leden van de liturgiegroepen blijven vieringen verzorgen en elke zaterdag in juli en augustus zijn onze kerkgebouwen voor het publiek toegankelijk en zijn er gastvrouwen en gastheren aanwezig om mensen te ontvangen die het kerkgebouw en de deze zomer aanwezige tentoonstelling over ons religieuze erfgoed willen bezichtigen. Op 26 juli gaf Martin Kamminga een orgelconcert in de Laurentiuskerk met werken van Buxtehude, Bach, Brahms en Boëllemann. Wat een genot om in zo n mooie ruimte te luisteren naar de welluidende klanken van dit machtige instrument. Met dank aan Martin voor zijn virtuoze spel. Een lust voor oog en oor! Het volgende concert op 23 augustus belooft trouwens weer bijzonder te worden: Martin speelt dan met medewerking van de mezzo sopraan Anne Koerselman. Ook ernstiger zaken vroegen de aandacht de funderingsproblematiek van de Laurentiuskerk. Mede op aandringen van het bisdom heeft eind mei een nader onderzoek plaatsgevonden. De uitkomst is helaas dat de houten palen waarop de kerk rust, niet alleen aan de zijde van de Blomstraat in slechte staat verkeren, maar dat de palen van de hele kerk dusdanig slecht zijn dat ze binnen afzienbare tijd onvoldoende draagvermogen zullen hebben. We praten dan over een termijn van enkele jaren. Het rapport met deze boodschap is inmiddels aangeboden aan de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) van het bisdom. Deze raad moet een besluit nemen over een garantstelling voor een veel hoger bedrag dan aanvankelijk geraamd. Hopelijk weten wij spoedig meer en kunnen wij verder gaan met het voortvarend ingangzetten van herstelwerkzaamheden. De tijd begint te dringen! Om met positief nieuws te eindigen, de website van de parochie blijft onveranderd dagelijks een behoorlijk aantal bezoekers trekken. De site wordt nu door twee personen onderhouden, zodat in afwezigheid van een van beiden de actuele gebeurtenissen (veelal voorzien van een of meer foto s) en de verkondigingen (preek van de week) steeds snel op het web gepubliceerd kunnen worden. Trouwe bezoekers kunnen daardoor steeds iets nieuws op de site vinden. U allen een frisse start van een nieuw werk seizoen toegewenst. Guus van der Poel o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ATTENTIE! ATTENTIE!! ATTENTIE!! De redactie heeft een NIEUW adres:

5 Uit het leven van Paulus, deel 3 Marteldood In Rome werd Paulus twee jaar vastgehouden, maar intussen genoot hij toch een zekere vrijheid (Handelingen 27-28). Hier breekt Lucas zijn verhaal af. Hij vermeldt niet of Paulus ook inderdaad voor de keizer is gedaagd en wat de uitslag is geweest van een eventueel Romeins proces. Wel valt uit Handelingen af te leiden dat Paulus zijn gemeenten in het Oosten niet meer heeft teruggezien (Handelingen 20,25.38). Buitenbijbelse bronnen, zoals 1 Clemens 5,4-7, vermelden dat Paulus de marteldood gestorven is in Rome onder keizer Nero. De theologie van Paulus Het is niet mogelijk de volledige theologie van Paulus in dit artikel uiteen te zetten. Alleen een aantal meer algemene leerstukken worden behandeld. Het gaat dan om de belangrijkste leerstukken die Paulus ontwikkelde om klaarheid te brengen in de verhoudingen tussen tot Christus bekeerde joden en eveneens bekeerde heidenen. Andere leerstukken van Paulus komen elders in de encyclopedie aan de orde, op de plaatsen waardat past, bijvoorbeeld in de artikelen over het Doopsel en de Eucharistie. Besnijdenis als probleem In de tijd van Paulus was het evangelie al enige tijd niet alleen onder joden, maar ook onder Heidenen verkondigd. Veel heidenen hadden na hun Bekering tot Christus de uitgebreide joodse wetgeving van de Tora niet overgenomen. Dat lag voor de hand, want de uitgebreide spijswetten en vooral ook de besnijdenis stuitten niet-joden tegen de borst. In de christengemeenten leidde het afscheid van deze onderdelen van de Wet tot felle discussies. Had de Wet van Mozes een nieuwe betekenis gekregen? Had de verlossing die Christus had gebracht, ook voor joden bepaalde delen van de Tora buiten werking gesteld? Was het geloof in Jezus voor de bekeerde heidenen een gewijzigde vorm van het jodendom of was het een radicale breuk met de religie van Israël? Of was het geloof in Jezus juist de volmaakte vorm van het jodendom? Beslissende antwoorden Paulus formuleerde op de strijdvragen die sommige christengemeenten dreigden te verscheuren beslissende antwoorden. Het Geloof in Christus was volgens hem wel degelijk de volmaakte vorm van het jodendom, en de Tora gold wel degelijk nog, zij het ook dat deze Schrift na de door Christus gebrachte radicale breuk in de geschiedenis niet meer naar de letter hoefde te worden gevolgd. Om de positie van Paulus inzichtelijk te maken nemen we de besnijdenis als vertrekpunt. Afscheid van de besnijdenispraktijk De joodse Profeet Jeremia had de besnijdenis spiritueel geduid (Jeremia 4,4). In navolging van Jeremia schrijft het bijbelboek Deuteronomium voor: "besnijdt uw hart" (Deuteronomium 10, 16). Paulus borduurt op deze spirituele duiding van de oude besnijdenis-voorschriften voort: "het besneden-zijn," zo schrijft hij, "telt niet, en het onbesneden-zijn ook niet; wat telt is het onderhouden van Gods geboden." (1 Korintiërs 7, 19). Letter en Geest Het oude voorschrift van de besnijdenis telt in letterlijke zin niet meer. De geestelijke betekenis, die in het voorschrift besloten ligt, is volgens Paulus, onverkort van kracht gebleven. Met een verwijzing naar Deuteronomium schrijft hij: "De besnijdenis van het hart is een besnijdenis in de geest, niet naar de letter" (Romeinen 2, 29). Oude en Nieuwe Wet Wat voor de besnijdenis geldt, geldt eigenlijk voor de hele oude wet van de Tora. In het licht van de door Christus gegeven Nieuwe Wet moet de Oude Wet niet langer naar de letter, maar naar de geest gevolgd worden. Daarmee is de christengemeente verlost van conflictstof tussen bekeerde joden en bekeerde heidenen: de Oude Wet is nog wel geldig, maar niet meer in letterlijke, alleen nog in geestelijke zin. Rechtvaardiging door het geloof De mens, zo leert Christus in de geest van de Tora, moet zichzelf heiligen. Wat wij 'heiliging' noemen, heet in het Oude Testament 'rechtvaardiging'. Het gaat in beide gevallen om een radicale ommekeer in het bestaan. De rechtvaardige mens - iemand zoals Noah of Abraham - is een heilige mens, een mens die denkt en handelt in de geest van God. Veel Joden dachten in de tijd van Paulus gerechtvaardigd te worden door strikte navolging van de Tora. Paulus verwerpt deze opvatting. Alleen het Geloof in Christus kan de mens heiligen: "Want wij houden voor waar, dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof, zonder de werken van de Wet." (Romeinen 2, 28). Het Godsvolk De Oude Wet, de Tora, moet volgens Paulus, zo hebben we gezien, op een nieuwe manier gelezen en nageleefd worden. Dat betekent niet dat de joden de Wet eeuwenlang zinloos hebben gevolgd, - integendeel. Volgens Paulus heeft God zich al lang vóór de komst van Christus een nieuwe mensheid willen scheppen.

6 VIERINGENROOSTER WEESP, MUIDEN EN MUIDERBERG Dag en tijd Kerk Plaats Viering voorganger koor bijzonderheden vrij Laurentius Weesp huwelijksviering A. Overmars Zondag 24 augustus; een en twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp woord&com. Liturgiegroep Nederlandsk. zo Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen Downstairs zo Boskapel M berg eucharistie J. Haen di Stiltecentr Weesp woord&com. Liturgiegroep za Boskapel M berg huwelijksviering Pater Oostvogel Zondag 31 augustus; twee-en-twintigste zondag door het jaar zo Laurentius Weesp eucharistie H. Samsom Groot parochiek. Kinderwoorddienst Feest pastor Samsom di Stiltecentr Weesp eucharistie H. Samsom vrij Stiltecentr Weesp eucharistie A. Overmars vrij Oversingel Weesp eucharistie A. Overmars Nederlandsk. Zondag 7 september; drie-en-twintigste zondag door het jaar zo Laurentius Weesp eucharistie A. Overmars Laurentiusk. zo Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen Downstairs zo Boskapel M berg eucharistie J. Haen Boskapelk. Verjaardag kapel di Stiltecentr Weesp woord&com. liturgiegroep vrij Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen ouderenviering Zondag 14 september; vier-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp eucharistie J. Haen Nederlandsk. zo Nicolaas Muiden woord&com. liturgiegroep zo Boskapel M berg woord&com. liturgiegroep di Stiltecentr Weesp eucharistie A. Overmars vrij Oversingel Weesp eucharistie J. Haen Laurentiusk. Zondag 21 september ; vijf-en-twintigste zondag door het jaar zo Grote kerk Weesp oec viering A. Overmars/Ds Dijkhuizen Laurenskoor zo Kerk a. Zee M berg oec viering J. Haen/Ds Ploeger 4-kerkenviering di Stiltecentr Weesp woord&com. Liturgiegroep Zondag 28 september; zes-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp eucharistie J. Haen Andreas kinderk. terugkomviering 1 e com zo Nicolaas Muiden eucharistie H. Samsom Nederlands koor zo Boskapel M berg eucharistie Liturgiegroep di Stiltecentr Weesp eucharistie H. Samsom Oktober 2008 vrij Stiltecentr Weesp eucharistie J. Haen vrij Oversingel Weesp eucharistie A. Overmars Nederlandsk. Zondag 5 oktober; zeven-en-twintigste zondag door het jaar zo Laurentius Weesp eucharistie A. Overmars 2 koren Laurentiusfeest. zo Nicolaas Muiden woord&com. liturgiegroep Downstairs zo Boskapel M berg woord&com. liturgiegroep Boskapelk. ma 6 Laatste dag inleveren kopij di Stiltecentr Weesp woord&com. liturgiegroep vrij Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen ouderenviering

7 Zondag 12 oktober; acht-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp woord&com. liturgiegroep Nederlandsk. Mariaviering zo Nicolaas Muiden eucharistie J. Haen Vivace kinderk. terugkomviering 1 e com. zo Boskapel M berg eucharistie H. Samsom di Stiltecentr Weesp eucharistie H. Samsom vrij Oversingel Weesp woord&com. liturgiegroep Laurentiusk. Zondag 19 oktober; negen-en-twintigste zondag door het jaar Zo Laurentius Weesp eucharistie H. Samsom Laurentiusk zo Nicolaas Muiden woord&com. Liturgiegroep zo Boskapel M berg woord&com. Liturgiegroep Rozenkransgebed Alle dinsdagavonden in oktober zal in het Stiltecentrum om uur de rozenkrans gebeden worden. Toediening van het H. Doopsel Het H. Doopsel wordt toegediend door pater Anton Overmars. De doopvieringen vinden aansluitend op de zondagsvieringen plaats. Er is gelegenheid om uw kind(eren) te laten dopen Op zondag 7 september om uur in de H. Laurentiuskerk te Weesp Op zondag 21 september om uur in de in de Nicolaaskerk te Muiden of Boskapel te M berg Op zondag 12 oktober om uur in de H. Laurentiuskerk te Weesp Op zondag 26 oktober om uur in de in de Nicolaaskerk te Muiden of Boskapel te M berg Voor de ouders van de dopelingen zijn er twee avonden ter voorbereiding op de doop. De avonden beginnen om uur. Doop Voorbereiding Plaats 7 september 26 aug. en 2 sept. Parochiecentrum Weesp 21 september 8 en 15 sept. 12 oktober nader overeen te komen 26 oktober Voor opgave en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot het parochiesecretariaat, tel Terugkomvieringen van de 1 e communicanten Op 28 september is er een gezinsviering in de Laurentiuskerk waarvoor alle 1 e communicanten nog een uitnodiging zullen ontvangen. De viering zal in het teken van dieren staan en het Andreas kinderkoor uit Almere zal de liedjes en de muziek komen verzorgen! Eenzelfde viering vindt op 12 oktober plaats in de Nicolaaskerk. Hierin zal het kinderkoor Vivace uit de Mariakerk in Bussum komen zingen. Een jaar lang op reis in het land van geloven In Amsterdam en Weesp gaat het komend jaar de dekenale cursus een Jaar lang op reis in het land van geloven van start. De cursus is bedoeld voor mensen die hun kennis willen opfrissen en verdiepen, en mensen die er meer inhoud aan willen geven in hun dagelijks leven.er zijn nog enkele plekken beschikbaar. indien u interesse hebt, neem dan contact op met Marcel Elsenaar,

8 Idols bij RKK?: Franciscus, troubadour van God Komend seizoen gaat er iets ongebruikelijks gebeuren bij het RKK, want over ruim een jaar op 4 oktober 2009 gaat daar het muziektheaterstuk Franciscus, troubadour van God in première. En wat dit unicum helemaal spannend maakt, is dat nog onbekend is waar het gaat gebeuren en wie het gaan zingen. De cast wordt namelijk samengesteld uit diverse jongerenkoren uit Nederland. RKK is daarom op en op Radio5 een zoektocht begonnen naar goede stemmen. Idols op Radio5? Ja, eigenlijk wel. Edwin Schimscheimer hij componeerde voor o.a. Paul de Leeuw, Willeke Alberti en Ruth Jacott schreef de afgelopen jaren gestaag door aan zijn muziekstuk Franciscus, troubadour van God. Waarom de keuze voor Franciscus en niet bijvoorbeeld Augustinus? Schimscheimer: Ja, Franciscus sprak toch wel meteen tot mijn verbeelding. Die eenvoudige man die dicht bij het geloof staat en zijn band met de natuur. Die man voor wie alles om ons heen een uiting van God is, ieder ding uit de natuur, alles wat je doet. Die kernachtige dingen die je meteen begrijpt, meteen voelt, dat herkende ik. Daar zat niets tussen. Hij is geen verre heilige, maar iemand die dichtbij staat. Zoals ik ook altijd de Jezusfiguur heb gezien. Iemand die heel dichtbij je staat. Iemand die je kent, een vriendfiguur. Dat is heel persoonlijk, maar daarom was het voor mij makkelijk om ermee aan de gang te gaan. Talenten die op 4 oktober 2009 in deze productie mee willen zingen en spelen, kunnen de partituren opvragen via Ze moeten daar vervolgens mee aan het werk gaan en de resultaten opsturen naar het RKK. In het voorjaar van 2009 beginnen de repetities en repetitieweekenden. Franciscus, troubadour van God : vanaf oktober 2008 iedere zondag van uur op Radio 5. Oproep om mee te doen aan DiaconAction Jonge mensen zetten zich in voor mensen in hun eigen omgeving. Als parochies van Muiden en Weesp hopen we dat jongeren uit onze parochies mee willen doen en zich een dag inzetten voor een zelf gekozen project. Meer informatie en aanmelden van jongeren en begeleiders op het Laurentiusfeest. Diaconaction is een naam die is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie. Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt ten behoeve van mensen die wel een (materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen in de kerken doen dat, omdat Jezus van Nazareth heeft gezegd, dat dit bijna het allerbelangrijkste is wat je te doen hebt in je leven. Actie Jongeren kunnen veel betekenen voor mensen in hun directe omgeving, door samen in actie te komen. Schrijf het alvast in je agenda In 2008 vindt DiaconAction plaats in het weekend van november!

9 De Wereldjongerendagen in Sydney, onvergetelijk! ( verhaal dat Annemiek op 10 aug. heeft verteld in de Nicolaaskerk en de Boskapel) Hier ben ik weer, nu terug van een geweldige reis naar de Wereld Jongeren Dagen in Australië. Ik ben vandaag gekomen om u iets meer over deze reis en mijn ervaringen te vertellen. Toen we in Australië aankwamen werden we, na een koude nacht in een sporthal, al meteen ontzettend gastvrij onthaald in de parochie waar we het voorprogramma zouden volgen. Iedereen van boven de 18 werd ondergebracht in gastgezinnen. Ik kwam met drie meisjes uit mijn eigen groep en twee vreemde meisjes terecht bij Dian en Allan. Zij hadden een groot huis net buiten het stadje waar we waren. We kregen twee aan twee een prachtige kamer met een groot bed en we werden ontzettend verwend. Die week hadden we officieel dus voorprogramma. We hadden elke dag een viering. In het stadje waar wij zaten waren nog meer landen aanwezig. Zo was er een grote groep Duitsers, Fransen, Brazilianen en kleinere groepen uit o.a. Polen en Vietnam. De missen waren altijd in het Engels, meestal werd de mis door een bisschop gedaan. In die dagen is de mis een keer voorgegaan door onze Nederlandse jongerenbisschop de Jong, ook hulpbisschop van Roermond. De middagen waren verschillend ingedeeld. We hebben 2 middagen workshops gehad. Er waren er een heel aantal georganiseerd en je kon dan gaan naar degene die je interessant leek. Zo ben ik naar een workshop geweest over de relatie tussen het geloof en de wetenschap, daar heb ik gehoord dat die twee elkaar helemaal niet hoeven uit te sluiten. Verder hebben we ook nog een middag muziekfestival gehad in het park in het centrum van het stadje, we hebben een vrije middag gehad en een middag een wandeling naar het oorlogsmonument. Na die week zijn we met zijn allen met de bus naar Sydney gereden. Daar sliepen we met alle meisjes van bisdom Haarlem en Rotterdam in een basisschool en de jongens sliepen er naast in een gymzaal. Ook hier werden we weer ontzettend gastvrij ontvangen. De eerste twee avonden aten we nog niet met zijn allen in Sydney, en daarom hadden een aantal parochianen en ouders van de school thuis eten voor ons gekookt en daar naartoe meegenomen. Over de douches was niet zo goed nagedacht, er was namelijk maar één houten hokje met drie douchekoppen voor alle 166 jongens én meisjes. Toen hebben ook een aantal parochianen geregeld dat we een stuk goedkoper naar het zwembad konden om daar te douchen en elke avond reden er parochianen met pelgrims naar huis om daar te douchen. In die week in Sydney hadden we elke ochtend een Eucharistieviering met alle Nederlanders in een grote kerk. Op drie van de ochtenden hebben we catecheses gehad van de drie bisschoppen die mee waren, namelijk monsieur de Jong, monsieur van de Hende van Breda en monsieur van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem. Elk van deze ochtenden had als thema een van de drie pilaren van het geloof, namelijk geloof, hoop en liefde. Na deze catecheses was er elke keer tijd om in groepjes van 10 jongeren met 1 of 2 begeleiders, met elkaar te discussiëren over wat we gehoord hadden. Dit was heel interessant en hier leerden we eigenlijk het meest van. In de middagen en de avonden was er het officiële World Youth Day programma in Sydney. Er waren op verschillende plekken in de stad podia met optredens, lezingen en workshops. Ook waren er op een groot terrein aan de haven o.a. de openingsmis, het binnenhalen van de paus, waarvan u ongetwijfeld het een en ander op tv heeft gezien en de kruisweg. Tussen alle bezigheden door hadden we ook tijd om de stad zelf te bekijken. Het hoogtepunt van die dagen was de pelgrimstocht op zaterdag en de nacht en dag die er op volgden. Op zaterdagochtend en middag was er de grote tocht van 12 km en de kortere van 5 km op weg naar het grote paarden-ren terrein aan de rand van de stad, door alle pelgrims die zich in de dagen daarvoor in de stad hadden verzameld. s Avonds hadden we op het veld een muzikaal programma en de avondwake met de paus. Vervolgens hebben we daar met andere jongeren van over de hele wereld de nacht doorgebracht, en ik moet zeggen dat ik er heerlijk geslapen heb. De volgende dag hadden we de grote afsluitende Eucharistieviering met de paus. Deze twee dagen waren echt geweldig om mee te maken en ze werden zeker niet voor niks het hoogtepunt genoemd! De paus heeft tijdens de laatste H.Mis ook bekendgemaakt dat de Wereld Jongeren Dagen van 2011 in Madrid gehouden zullen worden.

10 De laatste week hebben we ongeveer 2 uur rijden van Melbourne doorgebracht. Deze week was echt bedoeld als korte vakantie. Ook hier werden we met zelfgemaakt eten opgewacht in een lekker warme parochiezaal waar we de laatste 4 nachten hebben geslapen. We zijn vanuit daar een dag naar het centrum van de goudindustrie in Australië geweest, een dorpje helemaal in de stijl van hoe het toen was. Compleet met paardenkoets. Ook zijn we een dag naar Melbourne geweest. De derde dag zijn we met 7 bussen de Great Ocean Road gaan rijden, we zijn op een aantal plaatsen uitgestapt en hebben zo onder andere de negen apostelen gezien. Negen rotsblokken net uit de kust die allemaal door het water gevormd zijn, het waren er ooit twaalf (vandaar de naam apostelen) maar in de loop van de tijd zijn er al 3 ingestort. Uiteindelijk zijn we na een 40 uur durende reis op dinsdag 29 juli weer aangekomen op Schiphol. Al met al was dit dus een geweldige reis die ik nooit had willen missen en die ik nooit meer zal vergeten!! Annemiek Griffioen Liturgiedagen Afgelopen jaar is gestart met impulsdagen liturgie, die goed bezocht werden door vrijwilligers uit liturgiegroepen, koren en ook pastores. De drie zaterdagen van uur werden verzorgd door Simon Evers, priester en geestelijk verzorger van het OLVG, en Luc Löwenthal, dirigent van het koor van de H.H. Martelaren van Gorcum-parochie in Amsterdam Oost. In de opzet van de dagen is gekozen om telkens een inleiding te houden en daarbij de muziek te oefenen/zingen die inhoudelijk en muzikaal er bij aansloot. De keuze viel afgelopen jaar op: - De drievoudige verwachting in de advent - Het paasmysterie - Het getijdengebed - Omdat het afgelopen jaar de animo groot was en de dagen in de huidige opzet goed werken, hebben we besloten om het komend jaar op dezelfde voet verder te gaan. Naar aanleiding van de door deelnemers geopperde thema s (m.n. veel vraag naar aandacht voor de sacramenten) komen we uiteindelijk tot het thema het leven vieren ofwel Liturgie en leven De drie zaterdagen krijgen dan de volgende invulling: 27 september: Liturgie bij het einde van het leven ( sacrament van de zieken, uitvaart) 24 januari: Liturgie van de wekelijkse viering van de verrijzenis ( sacrament van de eucharistie, e.v. ook sacrament van boete en verzoening) 25 april: Liturgie aan het begin van het leven (sacrament van de doop, eerste heilige communie, h.vormsel). Aanmelden: In verband met de organisatie vragen wij u zich per dag waaraan u wilt deelnemen aan te melden. Dit kan per of telefonisch via Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief. De bijdrage voor de dag is 7,50. Dit bedrag kan ter plekke worden voldaan. Koffie en thee zijn bij deze prijs inbegrepen. U wordt verzocht zelf uw lunch mee te brengen. Het adres van de OLV-kapel is: Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam.

11 ORGELCONCERTEN IN DE H. LAURENTIUSKERK Zaterdag 23 augustus: Martin Kamminga met medewerking van Mezzo sopraan Anne Koerselman Opera- Musical-Orgelromantiek Cesti-Cavalli-Dubois-Vierne-Widor Zaterdag 13 september: Martin Kamminga samen met Christine Kamp (werken voor vier handen en voeten). De concerten beginnen om 15:00 uur en zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor het orgelfonds. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-.alpha cursus Voor ieder die op vrijblijvende wijze meer te weten wil komen van het christelijk geloof (vanuit katholiek perspectief) starten de katholieke binnenstadskerken van Amsterdam op 4 september een Alphacursus. In tien avonden en een weekend komen alle kernpunten van het christelijk geloof aan bod. We beginnen op 4 september met een voorbereidingsavond die tevens als informatieavond kan dienen. Je bent van harte welkom! Locatie: pastorie Sint Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73 Data: 4 september (voorbereidingsavond), 11 september, 18 september, 25 september, 2 oktober, 11/12 oktober (weekend), 16 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november, 20 november (donderdagen) Tijd: uur (eten) tot uur Inleiders: verschillende inleiders Kosten: 4 euro per avond (bedoeld voor het eten) Info / opgave: Eugène Brussee ( ) of

12 Vooruitblik op activiteiten na de zomervakantie Geloven Nu. Gedurende een 8- tal avonden gaan wij aan de hand van een bijbelfragment met elkaar in gesprek over wat dit voor ons betekent. Periode september tot en met april, maximum aantal deelnemers:14, opgave bij Nel Pronk: of secretariaat. Bijbel lezen: in Muiden., Mensen die hier in geïnteresseerd zijn worden verzocht contact op te nemen met het secretariaat. Met elkaar kunnen we zien hoe we hier invulling aan kunnen geven.minimum aantal deelnemers: 5. Inleiding op het nieuwe kerkelijk jaar: Jan van der Laar zal benaderd worden om de lezingen van het B-jaar voor ons toe te lichten, datum volgt nog. In samenwerking met de PKN staan de volgende activiteiten op de agenda: Samen zingen: Heerlijk samen oecumenisch zingen. U doet vast en zeker ook weer mee. Op zondagmiddag gaan wij als katholieke en protestantse medechristenen in Weesp samen bekende liederen zingen in de Laurentiuskerk aan de Herengracht. Datum 16 november om 16 uur Een avond gebed: In de aanloop naar de oecumenische dienst in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van alle christenen willen wij als christenen die in verschillende tradities staan met elkaar spreken over vragen als 'waarom bid ik?', 'wanneer bid ik?' en 'welke gebeden raken mij diep?' Tevens maken wij samen een gebed dat in de oecumenische dienst van 18 januari zal worden gebeden. Datum: woensdag 7 januari 2009 Tijd: uur Plaats: parochiecenrtum aan de Herengracht De Johannes Passion Na twee avonden over de Matthäus Passion houdt musicus Martin Kamminga een boeiend verhaal over Bach's Johannes Passion. Vanwege de kosten verbonden aan die avond heffen wij 2,00 entree. Daarvoor krijgt U koffie of thee, een mooi verhaal en een tekstboekje. Datum: 25 maart 2009 Een indrukwekkende film: Na een korte inleiding door ds. Lamfers ondergaat U op in het koor van de Grote kerk tweeëneenhalf uur lang ademloos de film: Die grosse Stille/Into great silence, over het leven van kartuizer monniken. Datum: 12 maart 2009 Liturgisch bloemschikken: In de aanloop naar de oecumenische dienst in mei gaan wij fraaie bloemstukken leren maken voor in de eredienst onder leiding van iemand die daar veel ervaring mee heeft. Data: woensdag 16 en 23 april 2009 Tijd: uur Plaats: de pastorie aan de Herengracht Voor deze avonden zijn alle parochianen uit Muiden, Muiderberg en Weesp van harte welkom. U kunt zich opgeven via het parochie secretariaat tel: of Het is van belang dat u zich meldt als belangstellende zodat er met u contact opgenomen kan worden zodra er meer bekend is qua datum, tijd enz. Alleen bij voldoende deelnemers kunnen de avonden/ middagen doorgang vinden. Geeft u op!

13 Terugblik op Vorming en Verdieping Investeren in mensen die in verschillende gradaties betrokken zijn bij onze gemeenschap is één van de speerpunten die het bestuur en parochievergadering besproken hebben naar aanleiding van de visie op beleid in de komende jaren. Met enthousiasme is het thema vorming en verdieping ter hand genomen. Ter bevordering van de onderlinge communicatie zijn er cursussen opgezet. Als eerste een themabijeenkomst met bestuursleden en leden van de parochievergadering in september Titel van deze themabijeenkomst was: Elkaar verstaan in verschillende talen. Communicatie in de Parochiepraktijk Door het enthousiasme van de inleider en de dynamiek die uitging van deze dag is er een inspiratiedag voor alle koorleden georganiseerd. Delf mijn gezicht op. Elkaar verstaan in een veranderende tijd was de naam voor deze bijeenkomst. In samenwerking met Luc Löwental heeft Marcel Elsenaar, dekenaal medewerker catechese, deze dag tot een inspirerende dag gemaakt. In oktober waren de leden van de bezoekersgroepen met elkaar in gesprek over het aangaan van een goede en aandachtige conversatie met de mensen die zij bezoeken. Waar zullen we het over hebben? Het geloof ter sprake brengen. En dan tenslotte nog het weerbericht: vannacht eerst nog donker morgen kans op meer licht (gedicht van Levi Weemoedt) Ook de werkers op de achtergrond, samengebracht in de koepel Gemeenschapopbouw, zijn niet vergeten. De groep was zo groot dat er twee avonden nodig waren om samen te spreken over werken en luisteren. Het onderwerp van deze avonden was dan ook: Martha s en Maria's? Het is een bekend verhaal: Martha loopt te draven, en Maria, haar zuster zit stil te luisteren. Wie doet het goed? Aan het eind van deze avonden was er de conclusie dat luisteren en doen niet los van elkaar te zien zijn. Beiden zijn belangrijk. Soms moet je even stil staan en tot bezinning komen om te weten waarom het gaat en waarvoor je het doet. Het klinkt simpel maar kan een eyeopener zijn. Tenslotte zijn voor een afsluitende avond de mensen van de groepen nog eens uitgenodigd om met elkaar over de belangrijkste woorden uit het evangelie nog eens na te denken. Titel van deze avond was dan ook: Dabar woorden willen gedaan worden! Woorden en daden, wat hebben die met elkaar, wat hebben die van zichzelf, wat betekent het als deze twee samenvallen? Welke woorden willen en kunnen we waarmaken? Ons geloof is een samenspel van woorden en daden. Grondwoorden krijgen betekenis in het dagelijks leven.

14 (Vervolg van pag. 13) -Schepping = de wereld gedragen door Gods liefde. God is in alles vindbaar en ons omgaan met de wereld vraagt om zorg en ontzag. -Gerechtigheid = In een wereld waar God koning is, zijn de krachten verdwenen die mensen klein maken en doen buigen. In Gods wereld kunnen mensen rechtop gaan. Steeds jezelf de vraag stellen: wat heb ik gedaan voor de minste? -Naastenliefde = Buber, een godsdienstfilosoof, vertaalt het woord naaste in genoot. Het gaat om mensen met wie je iets deelt. Je huisgenoot, echtgenoot, landgenoot, lotgenoot. Met deze mens(en) bestaat er een verbondenheid. Wie is mijn naaste gedurende de dag? -Barmhartigheid = innerlijke bewogenheid tot handelen. Opkomen voor mensen in trouw en vergeving. De ander als vindplaats van God zien, wat ie ook heeft ge(mis)daan. -Sjaloom = vrede die ons in de vorm van genade gratis wordt geschonken. Het koninkrijk dat onder ons is. Handelen vanuit het vertrouwen iets nieuws te kunnen beginnen en niet stil te staan in het verleden. Deze grondwoorden kunnen ideeën oproepen en een inspiratiebron zijn. Gesprekken over de grondwoorden zet ons aan het denken. De meest verrassende uitkomst op deze avond was de werkgroep AANDACHT. Iedereen kan lid worden van deze werkgroep. Je moet er echter wel wat voor doen. En met dat doen gaan we verder om te komen tot een land om van te dromen! Wil Ebbelaar en Nel Pronk Vooruitblik Dabar woorden willen gedaan worden! Geïnspireerd door deze woorden is er voor de drie kerkplekken een jaarthema gekozen n.l Omzien naar elkaar In de viering van het Laurentiusfeest zal hier het startsein voor gegeven worden. In de loop van het kerkelijk jaar zal met themavieringen, avonden en praktische activiteiten hier verder invulling aan gegeven worden. Vooruitlopend was het verzorgen van de lunch voor de pelgrims die onderweg waren van Lourdes naar Litouwen een praktische invulling. De voedselbank is ook een mogelijkheid om om te zien naar de ander, op zondag 7 en 14 september krijgt u een folder van de voedselbank aangereikt met daarin producten waar men behoefte aan heeft. Van u wordt gevraagd één of meerdere producten te kopen. Op zondag 21 september om uur, tijdens de oecumenische viering in de Grote of Laurenskerk, zijn uw gaven voor de voedselbank weer van harte welkom! In het najaar willen we als parochies van Muiden / Muiderberg en Weesp meedoen met de actie schoenendoos, hier krijgt u nog informatie over. In Muiden zal er rond St. Nicolaas, patroonheilige van de parochie, een welkomsviering gehouden worden. Nieuwe parochianen uit Muiden en Muiderberg krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging Heeft u ook ideeën of wensen over dit thema dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen. Nel Pronk, tel: of

15 Uit onze parochiegemeenschap H. LAURENTIUS - WEESP Overleden zijn: Marietje Zunnebeld-Hesseling, geboren , overleden Johannes Jacobus Maria Soede, geboren , overleden Cornelis Theodorus Pouw, geboren , overleden Betsy Recker-Mulder, geboren , overleden Cornelis Christianus Everardus van der Veen, geboren , overleden Johannes Stephanus Pronk, geboren , overleden Henk Bakker overleden in Canada, hij was een oud parochiaan. Gedoopt is: Tomas Rudolf Cesar Gevormd zijn op 13 april: Olivier Oenang, Olivier Linthorst, Fisnik Mustafa Fadi Admo, Theodorus Pieterse, Aimee Wildschut Opbrengst collecte De collecte gehouden door de vormelingen voor het Jeanette Noel huis heeft 300 euro opgebracht. INTENTIES 24 aug.: G.Blum en R.Gijzen-Leurs;fam.Vertegaal-Henzen;H.vd.Gun;M.vd.Gun-Kolenberg; K.vd.Gun;D.Geldorp-v.Bezouw;G.Schoordijk en M.Schoordijk-Buys;M.Turien-v.Rossum en R.Brouwer;J.Boeckhorst;C.Pouw(geb.dag) 26 aug.: ouders P.Buitendijk en M.Buitendijk-Heemskerk;P.Wesselman(jgtd) 31 aug.: L.v.d.Velden-Robben;T.Stalenhoef;fam.Sertons,Vreman en Verleg;H.de Graaf; L.Oosterwijk (64 e huw.verj.) 05 sept.: lev.en overl.leden van de KBO;overl.par.(C.v.D.);fam.Weber-Zwart;E.Jaspars-Schoonebeek B.Booy en zn.;f.vriens 07 sept.: G.Tijssen en B.Tijssen-Heemskerk;E.v.Gemert-Keetelaar;J.Overmars;C.Schep; M.Blum-Schilder(jgtd);E.E.Pronk-Pronk en fam.;d.pronk-v.diest;r.corbach en M.Corbachde Groot;Th.Ottenhoff;fam.Vertegaal-Henzen;S.lLa Puma;H.Bakker(oud parochiaan); D.Geldorp-v.Bezouw;ouders en fam.pronk-bon;r.lem(geb.dag) 14 sept.: ouders Snoek-Welle en Ans en Theo;ouders Esser-Wiegers;A.Koenders-Westerman; ouders Pronk-vd.Heisteeg;A.Vermeulen-Pronk;T.Stalenhoef;ouders J.Smit en P.Smit-Beek; T.vd.Wurff;P.vd.Laan;B.Booy en zn.;f.vriens 21 sept.: G.Blum en R.Gijzen-Leurs;R.Corbach en M.Corbach-de Groot;fam.Vertegaal-Henzen; A.Schilder;H.vd.Gun;M.vd.Gun-Kolenberg;K.vd.Gun;D.Geldorp-v.Bezouw;Past.J.Wenting; M.Blum(jgtd);fam. v.d.wurff-blom 28 sept.: L.vd.Velden-Robben;G.Schrijver-Stadhouders(jgtd);fam.Sertons,Vreman en Verleg; A.Schilder 03 okt.: lev.en overl.leden van de KBO;overl.par.(C.v.D.);B.Booy en zn.;f.vriens 05 okt.: G.Tijssen en B.Tijssen-Heemskerk;ouders Snoek-Welle en Ans en Theo;J.Overmars; C.Schep;C.v.Kooten-Klijn(jgtd);Th.v.Zuylen(jgtd);fam.Vertegaal-Henzen;H.vd.Gun; M.vd.Gun-Kolenberg;K.vd.Gun;S.La Puma;M.Zunnebeld-Hesseling(die gisteren 92 jaar zou zijn geworden, maar overleed op 6 juni van dit jaar);d.geldorp-v.bezouw; B.Recker-Mulder(geb.dag) 12 okt.: ouders Pronk-vd.Heisteeg;A.Vermeulen-Pronk;T.Stalenhoef;ouders Galesloot-Rietveld; Dora Pronk-v.Diest;H.de Graaf;fam.H.Grijpink;T.vd.Wurff;B.Booy en zn.;f.vriens; J.Turien;M.Turien-v.Rossum;R.Brouwer;G.W.Krouwels;M.A.Krouwels-v.Aken;A.Blum(jgtd) 19 okt.: E.E.Pronk-Pronk;uit dankbaarheid bij verjaardag;g.blum en R.Gijzen-Leurs;D.Geldorp-van Bezouw;K.vd.Veen(geb.dag);Joh.Pronk(geb.dag);Past.J.Wenting;ouders vd.meer-dubelaar fam.v.d.wurff-blom

16 Laurentiusfeest; Omzien naar elkaar Katholieke gelovigen zijn vertrouwd met het gegeven dat iedere kerk zijn eigen titel- of patroonheilige heeft, zoals ook iedere gelovige persoonlijk zijn beschermheilige heeft, naar wie hij of zij bij het doopsel genoemd is: de doopnaam. Ook steden kennen een patroonheilige, die veelal samenvalt met de patroonheilige van de belangrijkste kerk van die plaats. Deze heilige of ook een engel wordt beschouwd als een bijzondere voorspreker bij God voor de persoon, de parochianen of de bewoners van een stad. De verering van een patroon of beschermheilige berust op de geloofsovertuiging van de gemeenschap van de heiligen, zoals beleden wordt in de Twaalf artikelen van het geloof. Speciale verbondenheid De idee van een patroonheilige gaat terug op het Romeinse rechtsleven waar de verhouding patroon beschermeling een bekend gegeven was, zoals in latere tijden een maatschappelijk zwakkere persoon zich verzekerde van de bescherming van een sterkere. De keuze van een patroonheilige komt voort uit de speciale verbondenheid van de heilige met de plaats. Aanvankelijk waren dat de relieken van de martelaren of andere heiligen, later was dat ook de afkomst uit die plaats of streek, een (tijdelijk) verblijf aldaar of een toepasselijk verhaal uit het leven van die heilige. Soms speelt de persoonlijke voorkeur van een stichter voor een bepaalde heilige een rol. De patroonheilige voor Weesp is de Heilige Laurentius die we elk jaar eren met het Laurentiusfeest dat we vanwege de vakanties niet op 10 augustus maar op 5 oktober vieren Het Laurentiusfeest heeft de afgelopen jaren in het teken gestaan van de zeven werken van barmhartigheid. Ook dit jaar willen we hier een vervolg aangeven en is ons thema ; Omzien naar elkaar. Dit ligt geheel in de lijn van onze patroonheilige Laurentius. Parochianen die in 2008 in Weesp zijn komen wonen, zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het Laurentiusfeest en we hopen dat zij deze gelegenheid zullen aangrijpen om met de parochie kennis te maken. Na de viering zullen er verschillende presentaties te zien zijn. 1. Diaconaction, in de zaal. Dit is een landelijke actie voor jongeren om zich een dag ( of dagdeel) in te zetten voor de ander. 2. Foto s e.d. van de jongeren die naar de WJD in Sydney geweest zijn, in de kerk. 3. DVD die door jongeren van de parochie gemaakt wordt o.l.v. pater Jan Haen, in het stiltecentrum Ten behoeve van de presentaties zou ik graag beamers willen lenen. ( Nel Pronk tel: ) Verder kunt u de foto s zien van de pelgrims die onze parochie aangedaan hebben op hun tocht en komt er een zogenaamde: Zegt u het maar muur De creatieve groep verzorgt de enveloppen tombola voor groten en kleinen. Maar ook de koffie met wat lekkers en daarna een drankje met lekkere hapjes zullen niet ontbreken. U wordt allen, en speciaal ook de jongeren, van harte uitgenodigd voor de viering op 5 oktober én de activiteiten daarna. Activiteiten KBO Dinsdag 26 Augustus Parochiecentrum Bingo uur Vrijdag 5 September Stilte Centrum Eucharistie 9.00 uur Dinsdag 9 September Parochiecentrum Klaverjassen uur Dinsdag 23 September Parochiecentrum Bingo uur Dinsdag 30 September Parochiecentrum Thema middag uur Vrijdag 3 Oktober Stilte Centrum Eucharistie 9.00 uur Dinsdag 14 Oktober Parochiecentrum Klaverjassen uur

17 Kleurrijk 1 ste Communiefeest op zondag 1 juni 2008 in de H. Laurentius Op 1 juni, een prachtige zondag zijn 18 jongens en meisjes voor het eerst ter Communie gegaan. Voorganger was pater Anton Overmars. De kinderen zagen er heel mooi uit en hadden er erg veel zin in. Want na 5 maanden voorbereiding konden ze haast niet meer wachten. De 1 ste communicanten waren: Joseph Admo, Mariam Admo, Kyle Bart, Tim Beniest, David Groot, Dennis Kaale, Olaf van Kesteren, Melanie Pronk, Carmen Romero, Luuk Schrijvers, Jet Schrijvers, Sophia Sips, Bjorn Tijssen, Sanne Vissers, Ilse van der Wurff, Laura van der Wurff, Maja Zawislak en Koen van der Zee. Het thema van deze viering was: Samen. De kerk was prachtig en kleurrijk met ballonnen en bloemen versierd en met een feestboog aan het begin van het middenpad. De kerk was goed bezet met familie, vrienden van de 1 ste communicantjes en vele andere parochianen. Het kinderkoor onder leiding van Myrna Hemmerlé en begeleid door pianist Ricardo Obermeijer zong heel mooi allerlei leuke en kleurrijke liedjes. Voor een scholenproject Stichting Schoolproject SDS Bantul in Indonesië hebben de 1 ste communicanten een aparte collecte gehouden. Voor dit project is ongeveer 400,- opgehaald. Een prachtig bedrag waarvoor de kinderen aldaar een schooluniform hebben gekregen. Aan het eind van de viering ontvingen de kinderen, namens de parochie uit handen van pater Anton een klein cadeautje. Voor iedereen was het een feestelijke en geslaagde viering. Voor ondergetekende was het zijn laatste keer dat hij het 1 ste communieproject heeft geleid. Hierbij bedank ik alle ouders, kinderen, pastores en vrijwilligers die in de afgelopen 10 jaar met mij hebben samengewerkt. Met veel plezier heb ik dit project jarenlang gedaan. Heel blij ben ik met mijn opvolging. Vanaf 2009 zal Els van Drimmelen het 1 ste communieproject leiden met hulp van Monique Kaale. Voor meer foto s zie de website van de parochie Theo Vrolijks We ontvingen het volgende bedankbriefje: Hartelijk bedankt voor uw gift in de collecte van de 1 e Communieviering. Het geld kunnen de kinderen heel goed gebruiken. Wij laten u nog weten waar het voor gebruikt gaat worden. Nogmaals onze hartelijke dank. Namens de Stichting Schoolproject SDS Banbul (Indonesië) R.Chotkan

18 Renovatie kerkdeuren Beste Parochianen, Zoals U misschien al heeft gezien, zijn de kerkdeuren van nieuwe panelen voorzien. Wij als Creatieve Groep kunnen u vertellen dat wij het bedrag hiervoor t.w.v ,72 betaald hebben. Dit alles opgehaald met het Sluis- en Bruggenfeest en de Kerstmarkt. Wij hopen dat u ons blijft steunen bij al onze activiteiten. U kunt dit al doen op het komende Sluis- en Bruggenfeest. Komt u dan gezellig een kop koffie met onze eigen gebakken cake nuttigen. Koop een boek in de kerk. En snuffel op het plein in de nieuwe en oude spullen. U ziet het geld word goed besteed. Onze hartelijke dank hiervoor, De Creatieve Groep o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o=o-o-o-o-o Rooster Autodienst Zondag 24 augustus Mevr. v. Hal Tel: Zondag 31 augustus Mevr. v. Hal Tel: Zondag 7 september Mevr. Pronk Tel: Zondag 14 september Hr. Tijssen Tel: Grote kerk september Hr. v. Meurs Tel: Oec. viering Zondag 28 september Hr. den Hartog Tel: Laurentiusfeest 5 oktober Mevr. Waelepoel Tel: Zondag 12 oktober Mevr. Jansen Tel: Zondag 19 oktober Mevr. Pronk Tel: Bedankt Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle goede wensen, bloemen en cadeautjes die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Het is voor ons onvergetelijk geweest. Bert en Anne Marie Herremans Zondag 7 september is de tweede collecte voor dit project bestemd!

19 H. Laurentiusparochie Een Kerk is voor ons van blijvende waarde per maand in per maand in per maand in Januari , ,13 jan ,17 Februari 8.531, ,99 febr ,35 Maart , ,33 mrt 7.692,98 April 2.521, ,70 apr 3.194,24 Mei 2.011, ,87 mei 2.568,97 Juni 2.749, ,09 jun 3.089,25 Juli 1.711, ,94 jul 1.642,07 Augustus 0,00 900,20 aug 1.026,07 September 0, ,55 sept 3.139,10 Oktober 0, ,32 okt 1.195,95 November 0, ,36 nov 1.769,53 December 0, ,63 dec 5.262,91 Toegezegde bijdragen voor , , ,59 Ontvangen tot 1 augustus ,53 ontvangen in ontvangen in Openstaand bedrag , Aangewezen op anderen Als Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt de wereld in, zegt Hij: Neemt niets mee voor onderweg, geen geld, geen reiszak, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, geen brood. Door aangewezen te worden op de goedheid van anderen, hebben de leerlingen oog gekregen voor de goedheid van de wereld en zo voor de goedheid van God. In het vorige parochieblad hebben wij voorgesteld om 5,00 van uw vakantiegeld (extra, buiten uw jaarlijkse bijdrage) te storten op Kerkbalans, om dit jaar boven de te komen. Helaas is er een minimale respons op geweest. Maar misschien hebt u het niet gelezen en vindt u het wel een goed idee. Alsnog overmaken mag altijd! De parochianen die spontaan 5,00 overgemaakt hebben, hartelijk dank. De beide geldmeters achter in de kerk konden dankzij uw extra bijdrage weer stijgen. Voor al het goede werk dat met uw bijdrage kan worden gedaan, kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer: Rabobank nr ten name van; Administratie Kerkbalans, parochie H.Laurentius, Herengracht 17, 1382 AE Weesp. Alle deelnemers aan Kerkbalans hartelijk dank, namens de werkgroep, W.A.M. Pronk, P.J.F. Pronk-Versluys, J. van Meurs-Touw adm. leden en kerkbalans tel

20 ACOLIETEN EN MISDIENAARS AUGUSTUS OKTOBER 31 A.Pronk - S.Vissers - S.Akkerman 5 HOOGMIS H.LAURENTIUSFEEST SEPTEMBER E.Linthorst - J.Pronk - T.Pieterse - 7 D.Pronk - D. te Boekhorst - A.de Graaf A.Pronk - O.Linthorst 14 E.Linthorst - T.Pieterse - O.Linthorst 19 D.Pronk - D.te Boekhorst - Sa.Vissers 28 J.Pronk - S.Vissers - S.Akkerman 26 A.Pronk - J.Pronk - D.Pronk Vrijdags 19:30 uur. DIENEN IN OVERSINGEL om 19:15 uur aanwezig zijn. 5 SEPTEMBER Anouk de Graaf 19 SEPTEMBER Dimphy te Boekhorst 3 OKTOBER Dennis Kaale DIENEN IN DE H.LAURENTIUSKERK 31 AUGUSTUS 10:00 uur aanwezig zijn. - Simon Akkerman - Sebas Vissers 7 SEPTEMBER 10:15 uur aanwezig zijn. - Dimphy te Boekhorst - Anouk de Graaf 28 SEPTEMBER 10:15 uur aanwezig zijn. - Sebas Vissers - Simon Akkerman 5 OKTOBER 10:00 uur aanwezig zijn. - Dennis Kaale - David Groot - Sanna Vissers - Anouk de Graaf 19 OKTOBER 10:15 uur aanwezig zijn. - Dimphy te Boekhorst Sanna Vissers Creche-lijst van 24 augustus tot 19 oktober 2008 Voor de zomervakantie waren wij begonnen met een proef om twee keer in de maand crechedienst te draaien. Met uitzondering van de eerste communie periode, is dit wel bevallen. Helaas zijn er niet meer zoveel kinderen die gebruik maken van de creche. Wij houden de feestperiodes goed in de gaten, maar anders is er twee keer in de maand creche. Augustus September Oktober 16 Marjolein en Amber 14 Maaike 12 H.v.d. Horst en Ineke 31 Hildegarth en Wilke 21 Laurens 19 Masja UW OUDE MOBIELE TELEFOON LEVERT GELD OP! Steun Cordaid Kinderstem met uw oude mobieltjes! Uw oude mobiele telefoons zijn geld waard. De organisatie Eeko zamelt ze in voor Cordaid Kinderstem. Het recyclen van onderdelen levert per mobiele telefoon een aantrekkelijke vergoeding op. Cordaid Kinderstem gebruikt deze bijdrage om kinderen in sloppenwijken weer een kans te bieden op een goede toekomst. U kunt ze achterin de kerk in de doos deponeren!!

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015 Verbondenheid spiritueel jaarthema 2014-2015 parochiële activiteiten april - oktober 2015 SAMEN EEN WANDKLEED MAKEN Vele lapjes maken samen kerk! Onder dat motto gaan we een wandkleed vervaardigen van

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie