Tel.: Telefoon Telefoon Voor al uw glas- en schilderwerk Wandafwerking. Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tel.: 0541-521070. Telefoon 0541-572072. Telefoon 0541-512263. Voor al uw glas- en schilderwerk Wandafwerking. Tel. 0541-512923"

Transcriptie

1 4e JAARGANG - nummer 5 van 3 juli t/m 29 augustus 2010

2 Denekamperstraat GD Oldenzaal Telefoon Ootmarsumsestraat AA Oldenzaal Telefoon ROB EN RAGONDA ROUWHORST Telefoon Tel.: Winkelcentr. De Thij Specialist in: sportieve elektrische fietsen trekking - en vakantiefietsen advies, reparatie, onderhoud SLIJTERIJ - WIJNHANDEL - TABAKORIE Telefoon Beeld & Geluid Verkoop & Reparatie Telefoon Voor al uw glas- en schilderwerk Wandafwerking Wij zijn de gehele dag geopend tot 8 uur s avonds AMIKAPPERS.NL OPENINGSTIJDEN: MA-WO 9-18 u. DO-VR 9-20 u. ZA 8-17 u. Kerkstraat EE Oldenzaal Tel

3 Parochie H. Plechelmus Geloofsgemeenschap Plechelmus en Antonius Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal tel Openingstijden: vrijdag uur dinsdag en donderdag uur Website : Bankrelaties: Antoniusparochie: Rabo Plechelmusparochie: Rabo Elke morgen om uur telefonisch bereikbaar voor dringende pastorale zaken: Pastor B.H.M. Reerink pr., tel (Bij geen gehoor kunt u de andere leden van het pastorale team benaderen.) Geloofsgemeenschap H. Drieëenheid Secretariaat: Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal tel Openingstijden: dinsdag en donderdag 9-11 uur Website: Bankrelaties: Rabo Geloofsgemeenschap Emmaus Secretariaat: Johanna van Burenlaan AW Oldenzaal, tel Openingstijden: dinsdag en vrijdag 9-11 uur, donderdag uur Bankrelaties: Rabo Geloofsgemeenschap Maria Secretariaat: Burgemeester Wallerstraat AT Oldenzaal, tel Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur Bankrelaties: ABN-Amro Vakantie Centraal Secretariaat / Administratie Website: Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal Openingstijden: woensdag uur dinsdag en donderdag uur Administratie: Openingstijden: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal maandag t/m woensdag uur Pastoresteam Parochie H. Plechelmus Pastor M. Grote pw, Frankenkamp 14, 7597 MX Saasveld, tel.: , Pastor C.F.M. Janssen-De Ridder pw, Bataafsekamp 2, 7551 HN Hengelo, tel.: , Pastor B.H.M. Reerink pr, Gasthuisstraat 10, 7571 CC Oldenzaal, tel.: , Pastor M.H. Zeinstra aa pr, Oranjestraat 2, 7596 LA Rossum tel: ; Inleveren kopij De volgende Kerktijd zal verschijnen op 4 september en loopt tot 15 oktober. Kopij moet voor vrijdag 6 augustus uur binnen zijn bij de redactie, p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal, bij voorkeur per mail: Als u beeldmateriaal geplaatst wilt hebben, deze in jpg bestand (niet in Word) aanleveren. De redactie houdt zich het recht voor om aangeleverde stukken in te korten. COLOFON Kerktijd is het blad van de Oldenzaalse locaties van de Parochie H. Plechelmus. Redactieadres Redactie Kerktijd Eindredactie Fotograaf Vormgeving-DTP Drukkerij Bankrekening : Stedelijk parochieblad Kerktijd p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal : Annie Agterbos, Magda Kienhorst, Diane Groeneveld, Wim Everink, Jan van Rugge, M. Grote (namens pastoresteam) : Ton Agterbos : Richard Hofsté : Hans Brand : Verhaag Enschede : t.n.v. OLV Tenhemelopneming inzake stedelijk parochieblad te Oldenzaal Bezorging: Kerktijd wordt in de Oldenzaalse locaties bezorgd door vrijwilligers. Mocht u Kerktijd een keer niet hebben ontvangen, dan kunt u dit melden bij uw parochiesecretariaat. 3

4 Medevissers-medegelovigen Dat de vakantietijd in aantocht is, dat kunnen we binnen de redactie ook goed merken. Zo langzamerhand moesten allerlei redactionele klusjes voor deze uitgave worden opgeknapt door een beperkt aantal mensen, omdat redactieleden soms vinden dat ze een weekje of meer vakantie wel verdiend hebben. Maar ondanks de hectiek die dat vaak met zich meebrengt, is de redactie er weer in geslaagd een onderhoudend en informatief nummer op tafel te brengen. Die werkonderbreking is ook zichtbaar in de gewijzigde openingstijden van secretariaten. Pastor Zeinstra belicht de vakantietijd als een gelegenheid om nieuwe energie op te doen, pastor Grote laat zien hoe je een nieuwe kijk op de wereld om je heen kunt verwerven. De nieuwe parochie H. Plechelmus zal voorlopig wel niet uit onze nieuwsgaring verdwijnen. Verder wordt aandacht besteed aan de heiligenkalender van deze periode: in de eerste plaats natuurlijk aan het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, maar ook aan een belangrijke heilige als St. Augustinus, en richten we ons vizier op het reilen en zeilen van de Kerk in verre streken. Dichterbij huis gaat het werk in de Oldenzaalse geloofsgemeenschappen door, al is het tempo daar ook duidelijk lager. Van de anders zo alerte Emmaus werd deze keer ook wegens vakantie? geen teken van leven ontvangen. Uit de andere veel verslagen van blijkbaar geslaagde vieringen en bijeenkomsten, veelal voorzien van sprekende illustraties. Ook is de humor in dit nummer niet vergeten. Kortom, er ligt weer een blad met veel lezenswaardigs voor u. De redactie wenst u allen een fijne verkwikkende vakantie en veel leesplezier. Ton Agterbos, eindredacteur Vermoedelijk heb je dat ook wel eens, je bemerkt bij jezelf dat je gaat interen op je energie! De vaart lijkt er een beetje uit te zijn. Als het te maken heeft met gezondheidsproblemen van je longen en je last hebt van kortademigheid, probeer je via fitnesstherapie of andere vormen van sport, daar iets aan te doen. Maar als het te maken heeft met je levenshouding, je geloof of met de manier van werken of met de werksfeer, dan vraag je je af : hoe kom ik weer op gang? Of hoe blaas ik mezelf weer de energie in die ik nodig heb om goed te kunnen functioneren? Daarom plannen we vooral in deze maanden een vakantie om te kunnen genieten en vrij te zijn van alles wat moet. We trekken er veelal op uit om er weer goed tegen aan te kunnen als we thuiskomen. Maar soms komen we na een vakantie toch heel moeilijk weer opgang! Zoiets kan ons allemaal wel eens overkomen en dan willen we het liefst handvatten aangereikt krijgen die ons verder kunnen helpen en ons weer terug laten vinden wat ons dreef en inspireerde. Ook al word je geholpen door iemand van wie je het helemaal niet verwacht had. We zijn diegene die ons er weer boven op helpt en nieuwe energie geeft, ontzettend dankbaar en we noemen hem misschien een engel die als geroepen kwam Je geeft er een diepere betekenis aan en noemt het dus geen toeval.. Wat een geluk als zo n persoon op je pad komt en tegen je zegt: Kom en volg mij, ik zal je proberen weer een beetje op weg te zetten, maar dan moet je wel op me vertrouwen. En dat kan je de energie geven die je nodig hebt om door te gaan. Daarover schrijft Mattheus. De eerste leerlingen werden zo door Jezus geraakt, dat ze hun netten en alles wat ze hadden, achterlieten en Hem terstond volgden. Zou datzelfde woord dan krachteloos geworden zijn voor de mensen van onze tijd? Ik geloof het niet. Het gaat door, hier en elders. Het gebeurt wanneer mensen voor elkaar instaan, een naaste helpen. Het gebeurt daar waar geloofsgemeen- schappen samen tegemoetko-men aan de behoefte en alle noden van al onze parochianen van de parochie H. Plechelmus. Jezus heeft ons allen ertoe opgeroepen voor elkaar in te staan. God heeft jouw handen en voeten, jouw mond en jouw hart nodig om mensen enthousiast te maken voor zijn boodschap van vrede, licht en liefde en zo mogen wij instrumenten van God zijn om de mensen van zijn Kerk blij en gelukkig te maken. Dat we als parochianen, ja van alle negen geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Plechelmus, Gods mede-vissers zouden mogen zijn door zo met elkaar om te gaan, dat anderen door ons gelovig enthousiasme mee willen doen in de kerk, waarin allen zich als vissen in het water, dat wil zeggen, thuis kunnen voelen. Vandaar onze herhaalde oproep : Kom, ga mee; doe mee! We hebben elkaar heel hard nodig. Met elkaar zijn we telkens weer in staat nieuwe energie op te vissen en verder te gaan Pastor M. H. Zeinstra A.A. Twee kannuniken zeggen tegen elkaar: Zouden we het nog beleven dat het celibaat wordt afgeschaft? Wij niet! Onze kinderen misschien... 4

5 De verrekijker Waarheen we ook op vakantie gaan, naar het Noorden of het Zuiden, de zee fascineert ons in hoge mate. Sommigen genieten ervan om in het wijde, blauwe water te zwemmen, maar anderen zitten alleen maar ergens aan de kust om uit te rusten, om de wind te voelen, de lucht te ruiken, om hun adem gewaar te worden, om van de stilte te genieten en zorgen te vergeten. Soms staat er een verrekijker en kun je er een muntje in werpen en zie je misschien schepen in de verte of een booreiland of die vuurtoren die je anders alleen maar zo groot als een speldenknop kunt waarnemen. Je weet dat je er nooit dichterbij kunt komen, maar je ervaart gewoon de leegte veel minder. De zee is niet leeg: nee, er is iets te zien! En er is dan geen verte meer tegenover je, - integendeel! De verte krijgt op deze manier juist een innemend karakter: je maakt plotseling deel van haar uit, en dat laat een gevoel van oneindigheid in je opkomen. De verte is voor ons geen leegte. Ze laat niet aan ons zien wat er allemaal ontbreekt, maar wat er allemaal is: ruimte, openheid en vrijheid in plaats van engte, nauwheid en beklemming. Ook de Bijbel gebruikt de beeldspraak van de verte al, en wel om uit te drukken hoe mensen in een diepe crisis door God worden bevrijd. David zingt een danklied als hij zich gered voelt: En Hij bracht mij naar buiten, de ruimte in (Ps. 18,20), en enkele verzen later komen we hetzelfde beeld bij hem nog eens tegen. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij, staat in Ps. 18,37. Zo doet ons dat onmiddellijk terugdenken aan het ruime land dat God de Israëlieten had beloofd, toen Hij hen uit de slavernij had geleid (Ex. 3,8). De engte en de nauwheid worden opengebroken door de ervaring van de bevrijdende ruimte die de Heer ons geeft. Onze blik door de verrekijker gaat dus niet gepaard met dromerij, maar met verlangen naar Gods vrijheid, die ons uit elke uitzichtloosheid kan bevrijden. Pastor Martin Grote pw. H. Augustinus (feestdag 28 augustus) Augustinus was de zoon van de H. Monica en van een heidense vader Patricius. Op 33-jarige leeftijd door de tranen van zijn moeder en de lessen van de H. Ambrosius getroffen, bekeerde hij zich tot onze godsdienst en leidde voortaan een stichtend leven. Hij werd priester en acht jaar na zijn bekering, in 396 bisschop van Hippo in de Romeinse provincie Africa in het huidige gebied van Tunesie en Marokko. Augustinus van Hippo is een van de belangrijkste christelijke kerkvaders. Zijn gedachten over de vrije wil, de zondeval, de erfzonde, de predestinatie en Gods genade hebben grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van het christendom. Augustinus hield er een reeks strikte en strenge geloofsovertuigingen op na met een speciale kijk op de schepping en de zondeval. Adam bezat een vrije wil en had het pad der rechtvaardigen kunnen volgen door niet te zondigen. Maar Adam koos dat niet te doen en verviel daarop tot het kwaad. De eerste eeuwen van het christendom werden gekenmerkt door ketterijen over de Drieëenheid, de genadeleer en de sacramenten. Augustinus heeft de afwijkingen van het centrale geloofsgegeven duidelijk onderkend en de leer over de Drieëenheid, over Christus, over de Kerk en de genade de waardevolste diensten bewezen. Officieel staan er 112 werken op Augustinus naam, waaronder: Belijdenissen, Verklaringen van de Psalmen, Verhandelingen over het Johannesevangelie en Preken voor het volk. Zijn bewaard gebleven geschriften, met name zijn Preken, worden in alle christelijke kerken nog vaak geraadpleegd en geciteerd. Wim Everink Fresco uit de zevende eeuw in de St. Jan van Lateranen te Rome. 5

6 Een kijkje in de agenda van de pastores 1. Op 29 april, 5 mei en 19 mei vergaderde pastor Reerink enkele keren over de voorbereidingen op de feestelijke herdenking van het 40-jarig priesterschap van pastor Th. Siegmund Mei vergaderden de kinder- en jongerenkorenbesturen van Oldenzaal o.l.v. de heer Chris t Mannetje, pastor Reerink en het Liturgisch Beraad Oldenzaal over toekom-stige samenwerking. 3. Het PB-lid H. Plechelmus dhr. H. Maartens, pastor Reerink en dhr Robin Effing vergaderden op 12 mei over diens diensten aan de parochie H. Plechelmus tav parochieopbouw oa via de digitale snelweg. 4. Het Bestuur van de Parochie H. Plechelmus, het PCI bestuur H. Plechelmus io en pastor Reerink vergaderden op 18 mei over het beleidsplan PCI parochie H. Plechelmus en de benoeming van de nieuwe gefuseerde PCI s tot een bestuur PCI parochie H. Plechelmus. 5. Het Aartsbisdom Utrecht laat een Christusicoon van parochie naar parochie reizen in het kader van het Jaar van de Priester. Met deze gebedsestafette om roepingen, een initiatief van de diocesane Roepingenraad, worden iedere week andere gemeenschappen uitgenodigd te bidden om roepingen tot het priesterschap. Pastor Janssen heeft de icoon op zondag 20 mei tijdens de eucharistieviering van uur uit de H.- Lambertusbasiliek in Hengelo opgehaald om ze naar Oldenzaal over te brengen. 6. Op 21 mei gingen de pastores Reerink en Grote met de directeuren van de r.k. basisscholen Drieëenheid, De Esch en De Bongerd over de communie- en vormselcatechese in gesprek. 7. Van 25 mei t/m 3 juni bezocht pastor Reerink met collega pastor J. Beekman van Ommen e.o., het bisdom Gloucester in Engeland en werd daar ontvangen door de bisschop van Tewkesbury Mgr J. Went. 8. Op 29 mei bezocht pastor Grote in Saasveld, nadat hij in een plechtig Marialof was voorgegaan, het jubileumconcert 125 jaar Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia, en op 30 mei vertegenwoordigde hij het pastoresteam op het feest n.a.v. de 60e verjaardag van pastoor Th.L.M.M. van der Sman in Borne. 9. Op 1 en 4 juni gaf pastor Grote uitleg over het H. Vormsel in de groepen 8 van de Oldenzaalse basisscholen De Esch en De Bongerd. 10. De pastores Janssen en Grote namen op 3 juni in Utrecht deel aan een symposium over Parochie Nieuwe Stijl. 11. Begin juni heeft pastor Janssen een nieuwe woning in Oldenzaal ingezegend. 12. Op 7 juni gaf pastor Grote bij RTV Losser-Oldenzaal een radio-interview rondom Nightfever. 13. Alle pastores waren op 8 juni in Denekamp o.l.v. Drs. Piet van den Hoven weer bij elkaar voor een teamdag. 14. Op 13 juni gingen de pastores Reerink, Grote en Janssen in de jaarlijkse openluchtviering in Saasveld voor, dit maal verzorgd door de geloofsgemeenschap H. Plechelmus te Deurningen. 15. In de CoCeR te Rossum verzorgden de pastores Reerink en Grote op 15 en 22 juni scholingsavonden voor alle vrijwilligers die avondwakes, uitvaarten en de doopvoorbereiding verzorgen. 16. Op 16 juni namen onze pastores op de Lemelerberg deel aan een informele cura van het vicariaat Deventer o.l.v. vicaris Ronald Cornelissen. 17. De uitvaartcoördinatoren zijn op 23 juni bij elkaar geweest voor een overleg met alle pastores. 18. Op 29 juni hebben de deelnemers aan het oecumenisch pastoresberaad van Oldenzaal een gezellig samenzijn gehad. 19. Pastor Zeinstra en pastor Janssen zullen op 3 en 4 juli de Oldenzaalse bedevaart naar Kevelaer begeleiden. Een prettige, rustige en ontspannende vakantie wenst u namens het pastoresteam H. Plechelmus van harte Pastor Martin Grote pw. Ziekentriduüm in Oldenzaal Op 12 en 13 oktober 2010 organiseert de Stichting Ziekentriduüm Oldenzaal de triduümdagen voor zieken en thuiszittenden van alle Oldenzaalse geloofsgemeenschappen. Het triduüm wordt dit jaar wederom gehouden in restaurant Kothman, aan de Enschedesestraat 115 te Oldenzaal, waar het personeel garant staat voor een uitstekende verzorging. Het Ziekentriduüm staat dit jaar weer onder de bezielende leiding van pastor Th. Siegmund. Tevens heeft Hella van der Wijst van het KRO-programma De Wandeling toegezegd dit jaar ook een bijdrage te leveren. De ervaring leert dat het onze gasten goed doet enkele dagen eens op een wat andere manier door te brengen. Herinneringen uitwisselen met elkaar en nieuwe mogelijkheden ontdekken geeft kracht om de toekomst onder ogen te zien. Na de vakantie worden de bij ons bekende zieken en thuiszittenden persoonlijk door onze vrijwilligers uitgenodigd om deel te nemen. Parochianen die denken dat het wel iets voor hen is, kunnen telefonisch contact opnemen met Cisca Kuipers, telefoon: Ook dit jaar doet de stichting via een bijgevoegde acceptgirokaart een beroep op de Oldenzaalse parochianen voor de broodnodige financiële steun, waarvoor hartelijk dank. Stichting Ziekentriduüm Oldenzaal. Dick Bosma (secr.) N.B.: In sommige locaties werd de acceptgiro al ingesloten bij het vorig nummer. Daarom volgt hier nog eens het banknummer t.n.v. Stichting Ziekentriduüm Oldenzaal 6

7 Maria Tenhemelopneming (feestdag 15 augustus) Jaarlijks viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het is voor de Kerk het belangrijkste Mariafeest. De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (in 431). Daar werd Maria, de moeder van Jezus, uitgeroepen tot de Moeder van God. Deze feesten zijn vooral op Christus gericht en verbonden met Kerstmis: Maria Boodschap, de Opdracht van de Heer in de tempel. Later kwamen daar feesten bij om Maria als heilige: Maria Geboorte en Maria Tenhemelopneming. Dit laatstgenoemde feest werd op het einde van de zesde eeuw in Byzantium ingevoerd door keizer Mauritius. In de zevende eeuw nam Rome onder paus Sergius I het feest uit het Oosten over. Het feest heette aanvankelijk Dormitio Mariae (= de ontslaping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het in de achtste eeuw de Tenhemelopneming van Maria genoemd. Zij wordt vereerd als de koningin van alle engelen en heiligen. De in de volksmond gebruikte term Maria Hemelvaart is volgens het katholieke geloof eigenlijk onjuist. Maria is niet zelf opgestegen, zoals Jezus Christus dat wel deed, maar ze werd door God ten hemel opgenomen. Het Latijnse Assumptio betekent ook opneming. Op 1 november 1950, op Allerheiligen, werd de Tenhemelopneming van Maria door paus Pius XII tot dogma verklaard. 7

8 Uit de Wereldkerk: VROUWEN EN LEKEN, de hoop van Afrika De term Afrikaans katholicisme doet te weinig recht aan de verscheidenheid van de Afrikanen. Je kunt beter spreken van lokale katholieke Kerken met onderling grote sociale, politieke, culturele en religieuze verschillen. De Kerken van Maghreb bijvoorbeeld, waarvan bijna alleen ontheemden lid zijn, hebben weinig gemeen met die in Centraal Afrika, waar de katholieken wel 60% van de inheemse bevolking uitmaken. Wat meteen opvalt is de levenskracht van die jonge kerken. Die blijkt uit het feit dat ze voor het grootste deel uit jongeren bestaan, uit de geestdrift waarmee de liturgie gevierd wordt en uit het feit dat talloze leken hun eigen taak verrichten in de dienstverlening aan de geloofsgemeenschappen, die dikwijls geen priesters hebben. Vooral de vrouwen spelen er een vooraanstaande rol, voorzover ze in de burgermaatschappij ook meer en meer het initiatief nemen... Het politieke engagement van de leken wordt sterk aangemoedigd door de bisschoppen. Die waren bijeen op een synode onder het thema Verzoening, rechtvaardigheid en vrede. Dat was voor Afrika een belangrijk moment: de katholieken werden zich van een politieke verantwoordelijkheid bewust. De Afrikaanse katholieken zijn er meer en meer van overtuigd geraakt dat ze voor hun problemen geen oplossingen hoeven te verwachten, wanneer zijzelf zich niet inzetten voor rechtvaardigheid en vrede, terwijl reeds talrijke landen hun vijftigjarige politieke onafhankelijkheid vieren. Toch zijn vooraanstaande kringen weinig eensgezind in hun religieuze opvattingen; dat komt doordat ze er zo gemakkelijk van profiteren, dat hun cultuur corruptie ongestraft laat. Er blijkt in de zuidelijke landen een missionaire dynamiek te bestaan, niet alleen uit de hulp die zij elkaar wederzijds betonen, maar ook uit de aanwezigheid van talrijke Afrikaanse priesters in Europese bisdommen, alsof het Zuiden bij het Noorden iets goed te maken heeft. Ook is er de creativiteit van de Afrikaanse theologen, wier productiviteit en kritische arbeid meer aandacht verdient in de rest van de Kerk. Maar toch, deze Kerken blijven broos. Ze zijn nog erg afhankelijk van financiële hulp van buiten. Ook worden zij geconfronteerd met zware druk van de kant van zekere pinkstergemeenten, waarmee ze maar weinig oecumenisch contact hebben. Ofschoon die gemeenten soms wat tweeslachtig zijn, hun groeiende succes vloeit vaak voort uit een betere inculturatiepraktijk en uit het feit dat zij aan leken medeverantwoordelijkheid toekennen. Ook laat de Islam zich sterker gelden in sommige landen waar zij tot voor kort nog bijna helemaal ontbrak. Niettemin kan er zich soms een echte interreligieuze samenwerking voordoen. Wat een verschil, bijvoorbeeld tussen Mali en Nigeria! Zo kan men ook occulte tovenaarspraktijken weer zien opbloeien, wat te wijten is aan de onveiligheid. Wat de etnische spanningen aangaat, zij blijven mede factoren van verscheuring, zowel in de samenleving als NIEUWS Decreet tot oprichting van de R.K. parochie H. Plechelmus Aartsbisschop Mgr. dr. W.J. Eijk heeft per decreet van 27 april 2010 de parochie H. Plechelmus opgericht door de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld en Weerselo daarin te verenigen, welke vereniging per 1 januari 2010 ingaat. De nieuwe parochie beslaat het grondgebied van de genoemde voormalige parochies gezamenlijk en treedt in alle zaken en vermogensrechten en verplichtingen, die de voormalige parochies eigen waren. Voor de nieuwe parochie geldt het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland (1 januari 1989, laatste wijziging 2006). Het nieuwe parochiebestuur bestaat uit zes personen, door de bisschop benoemd op 22 april 2010, te weten: de heren A.B.C. Horsthuis, A.B.W. Bruggink, H.J.H. Goorhuis, H.J.M. Maartens en H.J.H. van Benthem. De binnen de katholieke Kerk. In enige diocesen blijkt ook verdeeldheid te bestaan, juist nu het zaak is dat de Kerk zich bewijst als de éne, de familie van God. Kortom, door de omstandigheden zijn de Kerken vaak versplinterd: de extreme armoede van de bevolking, het geweld, de afwezigheid van staatsgezag, de derving van de eerste levensbehoeften, de opkoping van gronden door ondernemingen of vreemde mogendheden. Maar het geloof in de God van het leven ondanks alles, het saamhorigheidsgevoel en een toenemende inzet en solidariteit voor de mensenrechten in naam van het Evangelie zijn ontegenzeggelijk bronnen van hoop. (Bron: Bernard Ugeux: Femmes et laïcs, l espoir d un continent, in La Vie, hebdomadaire chrétien d actualité, nro (1-7 avril 2010), p. 84; vertaling van T.A.) pastoor, de zeereerwaarde heer B.H.M. Reerink, benoemd m.i.v. 1 januari 2010, is van rechtswege voorzitter van het bestuur. Het bestuur heeft de opdracht ervoor te zorgen dat alle nodige regelingen voortkomend uit dit besluit naar kerkelijk en naar Nederlands recht worden nageleefd, en tevens dat hiervan vóór 1 juli 2010 blijkt uit een notariële akte. Het decreet, waarvan hier een verkorte weergave is verstrekt, dient aan de parochianen bekend gemaakt te worden. Het document zelf is ondertekend door Mgr. dr. W.J. Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, en Mr. J.L.W. Zuijdwijk, kanselier en bekrachtigd door het plaatsen van het aartsbisschoppelijk zegelstempel. Een diplomaat wordt door paus Johannes XXIII ontvangen in het Vaticaan en vraagt hoeveel mensen er op het Vaticaan werken. Nauwelijks de helft, zegt de Paus met een knipoogje. 8

9 Bijeenkomst Platform Informele Zorg Oldenzaal Het Platform Informele Zorg Oldenzaal (PIZO) hield op woensdag 2 juni in het Michgoriushuis een bijeenkomst voor alle organisaties binnen het Oldenzaalse, die te maken hebben met het verlenen van informele zorg. Tijdens deze bijeenkomst hebben vijftien organisaties een intentieverklaring ondertekend, waarin zij aangeven samen te willen werken op het gebied van zorg die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven aan mensen die als gevolg van ziekte of handicap bepaalde activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. Aan wethouder T. Vloothuis werd door Paul Wermers van de Stichting Impuls, het eerste exemplaar aangeboden van de Wegwijzer Informele Zorg Oldenzaal. In deze brochure beschrijven 23 organisaties hun doelstellingen en activiteiten en vermelden zij hun contactgegevens. De Parochie H. Plechelmus is een van de organisaties die deelnemen aan het platform. Namens de Oldenzaalse geloofsgemeenschappen is Dineke Rabelink lid van het Platform. Zij heeft daarom namens het nieuwe Parochiebestuur de overeenkomst ondertekend. De invoering van de wet WMO met daarin een deel van de AWBZ heeft grote gevolgen voor het verlenen van zorg. Om toch goede zorg te kunnen blijven bieden moet enerzijds informele zorg gestimuleerd worden, anderzijds deze zorg zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De ondertekening van een intentieverklaring is een eerste stap in deze richting. Het bestuur van de parochie H.Plechelmus onderkent het belang van deze ontwikkelingen en zal zich inspannen zijn bijdrage aan de samenwerking in het platform te leveren. De brochure is voor iedereen beschikbaar in het Michgoriushuis, Marktstraat 10, Oldenzaal. U kunt het ook bestellen via de vcoldenzaal.nl Vakantietijd Het centraal secretariaat parochie Heilige Plechelmus is in verband met de zomervakantie gesloten van 23 juli tot en met 23 augustus Indien u in deze periode vragen hebt van pastorale aard, kunt u contact opnemen met het pastorale team (zie voorin dit blad). Heeft u dringende vragen van bestuurlijke aard, dan kunt u per contact opnemen met de secretaris: De centrale administratie parochie Heilige Plechelmus is in verband met de zomervakantie gesloten van 26 juli tot en met 15 augustus Indien u dringende, financiële vragen heeft, kunt u deze per mail sturen aan de penningmeester: Wij wensen u een hele fijne vakantieperiode. Ans Quinten, Marieke Segerink (centrale administratie) en Gea Schuurman (centraal secretariaat) Geloofsgemeenschap: Ruimte voor wat ons bezielt Mensen verlangen naar het goede leven. Voor gelovigen krijgt dat een richting, een perspectief: de (toe) komst van het Rijk Gods, zoals dat door Jezus is verkondigd en in Hem zichtbaar is geworden. Gelovigen zijn geroepen om te getuigen van de hoop die in ons is, hoop op dat uiteindelijk geluk. Getuigen in de wereld, zodat we niet vergeten dat het Rijk van God voor heel de wereld en voor alle mensen is bedoeld. De kerk is - hoe dan ook: als instituut en als gebouw - daar een zichtbaar teken van en zichtbare herinnering aan die belofte. In een concrete geloofsgemeenschap - als verzamelpunt van mensen van verlangen - leven we van die belofte en maken die met onze inzet zichtbaar, bij stukjes en beetjes, maar onweerstaanbaar. De bouwstenen van de toekomst van dat goddelijke, goede leven zijn ook aanwezig in iedere mens afzonderlijk geschapen naar Gods beeld en op Hem gelijkend in haar of zijn talenten. Talenten als de door God in onze ziel en onze levensgeschiedenis gegeven gaven, groot en klein. De pastores en het parochiebestuur van die nieuwe Plechelmusparochie, die op 21 maart 2010 van start ging, hebben mij gevraagd om hen te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van die gaven, die talenten. Als wij elkaar, mensen van goede wil, de vraag stellen en we elkaar vertellen, waarom we bij de geloofsgemeenschap horen en blijven horen, ondanks alles, dan kunnen we in die verhalen sporen van Gods aanwezigheid ontdekken. Waarom zet u zich in en blijft u zich inzetten voor werk en werkgroep, voor mens en maatschappij, voor leren en vieren? Waarom inzet zeker ook voor de minsten der Mijnen, voor wie lijden en tekort komen in menselijke waardigheid? En op die goddelijke sporen van talenten en inzet heeft de parochie gaandeweg toekomst. Ik heb ervaringen van vele jaren als pastoraal werker, volwassenencatecheet in dekenaat en pastoraal centrum van het bisdom Rotterdam, als opbouwwerker in de dekenaten van Twente en vandaag vooral als hogeschooldocent aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing nu in Hengelo en Amsterdam en straks in Utrecht, als opleider dus van pastorale professionals, pastores. Met die ervaringen wil ik de pastores afzonderlijk en als team, het parochiebestuur en - in overleg met hen - vrijwilligers, te beginnen met de pastoraatsgroepen en de koren, ondersteunen bij het vorm en richting geven aan hun (gelovige) krachten die toekomst opbouwen. Samen de Heilige Geest een handje helpen, waar ik het kan en waar het van u en mij gevraagd wordt. Drs. Chris C.G.M. t Mannetje, projectcoördinator 9

10 Vormselviering Drieëenheidkerk Op zaterdag 5 juni jl. was het feest in de Drieëenheidkerk. Tijdens twee sfeervolle vieringen heeft vicaris Cornelissen 82 jongeren gevormd. Het thema van de vieringen was:.. niet alleen maar samen.. Dat kwam tot uiting in de teksten van de jongeren en in de overweging van de vicaris. Vormselgroep Drie-eenheidkerk. Foto:Margaret Lansink Vormelingen H. Drieeenheid Britt Hulsmeijers Britt Wesselink Laureen Bekhuis Isa Agterbos Jesse Heurman Laurien Klieverik Kyra Moleman Rik Lotgerink Marlou Franke Willem Kienhuis Vera Gilbers Stef Gilbers Daphne Sombekke Suzan Nijhuis Minke Elferink Rick Groenewold Guus Brand Bram Mulder Daan Stegge Jaap Koopman Marnik Braam Danique Spanjer Hugo Koopman Lysan Veltmann Wout van der Kamp Maud Rikkerink Rick Teunissen Floris Niers Jet Huijsmans Quirien Niekrake Daisy Brender a Brandis Kyra Bossink Timo Rikmanspoel Milou Wolbers Sjoerd Sleiderink Inge Boelsma Wouter Nijhuis Merle Hooge Venterink Stan Oude Alink Sanne Groot Ulen Maike Olde Keizer Bas Neef Julian Kienhuis Romee Olde Keizer Luc Haafkes Ramon Horsthuis Max Bult Tom Seyger Nahrin Danho Stefan Tijink Bart Bode Denise Faasen Bram Niehoff Cas Goorhuis Oude Sanderink Nikki Heideman Max van Goethem Silke Eidhof Lisa Vorgers Bram Pothof Eline Niehuis Niels Dijkhuis Jeron Kortman Brian Egberink Malou Oude Alink Jessica Peterman Myrthe Engeman Mart Huiskes Puck Mulder Tijmen Heidemann Eva Vaanholt Julian Vaanholt Romee Nijland Julian Slinger Sophie Lansink Job te Riet Lynn Olde Wieverink Daniëlle Temmink Bob Niehuis Jord Loohuis Luuk Mebius Stef Mebius Christiaan Poos Vrijwilligersavond Drieëenheid Op vrijdag 4 juni werd weer de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden van de geloofsgemeenschap H, Drieëenheid, dit keer in de hal van de school voor praktijkonderwijs aan de Leliestraat.Behalve dat de bezoekers elkaar konden bijpraten in een gezellig samenzijn, stond deze avond met toch weer zo n tachtig deelnemers vooral in het teken van een nieuwe start met een nieuw elan. Het koor Triple One zette muzikale accenten met enkele musicalstukken. Een hapje en een drankje werden prima verzorgd door enkele leerlingen van de school. Traditioneel werd ook weer de schijnwerper gericht op enige vrijwilligers wegens hun verdiensten in de afgelopen periode, in het bijzonder op de leden van de locatieraad. Zij hebben immers in de afgelopen tijd van turbulentie rondom de fusie naar een stedelijke, later nog grotere bestuurlijke eenheid de boel in de Drieëenheid draaiende weten te houden. Een ploeg werd voorgesteld van nieuwe mensen die als leden van de nieuwe locatieraad zijn voorgedragen. Ze werden met enthousiasme begroet. Het is voor hen een uitdaging om met veel elan en bezieling verder te werken aan vernieuwing en binding binnen en vanuit deze grote geloofsgemeenschap. Alles bijeen: opnieuw een informatieve, maar vooral ook een gezellige avond voor de vrijwilligers Foto: Hans Brouwer 10

11 Tentoonstelling Kind Onder Vuur Bij het binnenkomen van de kerk werden de kinderen ontvangen en kregen ze uitgelegd wat er op de tentoonstelling was te zien. Ze was ingericht in vijf categorieën: Kind in oorlog, Kind op de vlucht, Kind in gevangenschap, Kindsoldaten, Kinderen en mijnen. Daarna werd er een tekenfilm getoond over kinderen in de oorlog en in de periode erna, die met de hulp van het Rode Kruis probeerden zo snel mogelijk weer het normale leven op te pakken. Op de meegegeven kijkwijzer konden ze per categorie een aantal vragen beantwoorden. Wat op de kinderen de meeste indruk maakte, waren de gevolgen van landmijnen en de hoeveelheid van dit verschrikkelijke wapen, die nog overal in de wereld verspreid ligt: 120 miljoen stuks, verdeeld over zeventig landen. Elke twintig minuten stapt er wel iemand op een mijn. Vaak is dat een kind, dat aan het spelen is, water haalt of meehelpt op het land. Over het leven in de gevangenis hadden de meeste kinderen geen enkel idee. Op de expositie was te zien, hoe klein de cellen zijn waarin de kinderen worden opgesloten, meestal met weinig voedsel, zonder schone kleren, weg van school en - voor de kinderen vooral onvoorstelbaar - zonder voldoende sanitaire voorzieningen. Hun werd duidelijk gemaakt dat het Rode Kruis gevangenissen bezoekt, kinderen en ouders weer bij elkaar brengt en ervoor zorgt dat in hun behandeling de verdragen van het Rode Kruis, opgesteld in Geneve, worden nageleefd. Dat de kinderen onder de indruk waren van de wreedheid van de oorlog kwam vooral naar voren bij de bespreking van de categorie Kindsoldaten in vragen als: Is dat echt waar? Moeten ze ook gaan schieten met kogels uit echte geweren? Moet je helpen mijnen leggen? Moeten ze op hun vriendjes schieten? En nog veel vragen meer. In de laatste tien jaar stierven er 1.5 miljoen kindsoldaten door oorlogsgeweld. Naar schatting worden er kinderen onder de achttien jaar in allerlei oorlogen ingezet. De reacties van de kinderen, opgeschreven in de tent, geven ook duidelijk weer dat ze deze wreedheden niet begrijpen. Hun is verteld dat het Rode Kruis zich ervoor inzet dat de minimumleeftijd om in het leger te kunnen naar 18 jaar wordt verhoogd. Het Rode Kruis zet zich er ook voor in, dat het aantal kindsoldaten vermindert en helpt vooral deze vaak door de oorlog zeer getraumatiseerde kinderen bij hun terugkeer in het normale leven. Het stond treffend in de tent geschreven: Je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar de oorlog niet meer uit het kind. Voor de kinderen was Kind Onder Vuur niet allen maar een zaak van foto's kijken. Door de teksten te lezen en de kijkwijzer in te vullen werden ze ertoe gestimuleerd zich in te leven in de wereld van kinderen in oorlogsgebieden, na te denken over hen die op de vlucht zijn, in de gevangenis terechtkomen, ernstig verminkt worden door een mijn of ingezet worden als kindsoldaat. Het Rode Kruis hoopt dat de kinderen die de tentoonstelling bezocht hebben, zich bewust geworden zijn van de ellende van hun leeftijdgenootjes in conflictgebieden. Tentoonstelling Kind onder vuur in de Drie-eenheidkerk 11

12 Vieringen Kerktijd no. 5: van DATUM MARIAKERK DRIEËENHEIDKERK EMMAUSKERK za., 3 juli zo., 4 juli 14 e zo. d.h. jaar za., 10 juli zo., 11 juli 15 e zo. d.h. jaar za., 17 juli zo., 18 juli 16 e zo. d.h. jaar za., 24 juli zo., 25 juli 17 e zo. d.h. jaar za., 31 juli zo., 1 augustus 18 e zo. d.h. jaar za., 7 augustus zo., 8 augustus 19 e zo. d.h. jaar za., 14 augustus zo., 15 augustus Maria Hemelvaart za., 21 augustus zo., 22 augustus 21 e zo. d.h. jaar za., 28 augustus zo., 29 augustus 22 e zo. d.h. jaar uur Woord- en Communiedienst m.m.v. Gemengdkoor pastor M. Grote pw. m.m.v. Dameskoor pastor B. Reerink pr. met muzikale omlijsting pastor B. Engelbertink aa pr uur Woord- en Communiedienst met samenzang pastor M. Grote pw. m.m.v. Dameskoor pastor J. Smits pr uur Woord- en Communiedienst m.m.v. Gemengdkoor pastor C. Janssen pw. m.m.v. Gemengdkoor pastor B. Reerink pr. m.m.v. Gemengdkoor pastor J. Smits pr uur Woord- en Communiedienst met samenzang pastor M. Grote pw. / Collecte MIVA uur 40 jr. Priester jubileum pastor Th. Siegmund pr. m.m.v. Dames- en Herenkoor, Jeugdkoor de Trippeltjes en Triple One (Norbertusmis) pastor T. Siegmund pr./pastor B. Reerink pr uur Doop pastor M. Zeinstra aa pr uur Woord- en Communieviering m.m.v. Dameskoor / pastor M. Grote pw uur Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoor (Mis v. Peet;Hymne a. Gott.J.Haydn;Ave Maris Stella) / pastor C. Janssen pw. m.m.v. Dameskoor pastor J. Smits pr uur Woord- en Communieviering m.m.v. HK (Greg.Mis 9; Der Mensch lebt u. Bestehet; Ave verum)/pastor C. Janssen pw. met samenzang pastor M. Zeinstra aa pr. m.m.v. Dames- en Herenkoor (Mis v. Caldara; Ave Maria v. Arcadelt; O sterre der zee) pastor T. Siegmund pr uur Woord- en Communieviering m.m.v. Dameskoor pastor M. Grote pw uur Woord- en Communieviering mmv Tripple One pastor C. Janssen pw. / Collecte MIVA m.m.v Emmauskoor pastor B. Engelbertink pr uur Woord en Communiev Samenzang pastor M. Grote pw. Samenzang pastor B. Reerink pr Samenzang pastor M. Zeinstra pr uur Woord en Communiev Samenzang pastor C. Janssen pw Samenzang pastor B. Engelbertink pr Samenzang pastor M. Zeinstra pr uur Woord en Communiev Samenzang werkgroep Emmaus Samenzang pastor J. Smits pr / Collecte MIV 12

13 3 juli t/m 29 augustus 2010 ANTONIUSKERK PLECHELMUSBASILIEK VIERINGEN DOOR DE WEEK uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang pastor M. Grote pw uur Doop pastor B. Reerink pr. m.m.v. GK.(Gounod) Pastor B. Engelbertink pr. iering iering iering A uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang pastor M. Grote pw uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang pastor C. Janssen pw uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang werkgroep Binnenstad uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang pastor C. Janssen pw uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang pastor C. Janssen pw uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang pastor B. Reerink pr uur Woord- en Gebedsdienst met Cantores/samenzang werkgroep Binnenstad uur Woord- en Doopdienst met Cantores/samenzang pastor M. Grote pw. / Collecte MIVA m.m.v. MK.(Mis IV) pastor B. Reerink pr. m.m.v. GK.(Mis VIII) pastor J. Smits pr uur Pelgrimage m.m.v. MK (Mis IV) pastor B. Reerink pr. m.m.v. GK.(Haydn: Kleine Orgelmesse) pastor B. Reerink pr. m.m.v. GK.(Gounod) Pastor B. Engelbertink pr. m.m.v. MK.(Mis VIII) pastor B. Reerink pr. m.m.v. GK.(Haydn: Kleine Orgelmesse) pastor M. Zeinstra aa pr. mmv GK (Gretsjaninov: Missa Festiva) pastor B. Reerink pr. / Collecte MIVA Mariakerk maandag, uur: rozenhoedje dinsdag, uur: rozenhoedje bidden Dinsdag uur Eucharistie of Woord- en Communieviering Emmauskerk woensdag, uur: Woord- en Communieviering of Eucharistie Antoniuskerk woensdag, 18.20: uur: rozen hoedje bidden woensdag, uur: Eucharistie of Woord~ en Communieviering. Plechelmusbasiliek vrijdag, 8.20 uur: rozenhoedje bidden vrijdag, uur: Eucharistie of Woord~ en Communieviering. Vieringen in Oldenzaalse zorgcentra Mariahof vrijdag, uur: (zondagsliturgie) De Molenkamp zondag, uur Scholtenhof vrijdag, uur: (zondagsliturgie) (3e vrijdag van de maand, geen viering) Verpleeghuis Gereia eerste zondag van de maand, uur vrijdag, uur: (zondagsliturgie) (vrijdag voor de eerste zondag van de maand geen viering ). 13

14 I N C L U S T E R PA R O C H I E S H. Remigius te Weerselo H. Plechelmus te Deurningen zo 4 juli za 10 juli zo 18 juli za 24 juli zo 1 aug. za 7 aug uur Eucharistieviering uur Woord- en Communieviering voorganger: vrijwilligers uur Woord- en Communieviering voorganger: pastor C. Janssen pw uur Eucharistieviering zo 15 aug uur Woord- en Communieviering voorganger: vrijwilligers za 21 aug uur Doop voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr. voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr. zo 29 aug uur Woord- en Communieviering voorganger: pastor C. Janssen pw. za 3 juli zo 4 juli za 10 juli zo 18 juli za 24 juli zo 1 aug. za 7 aug. za 14 aug. zo 15 aug. za 21 aug. za 28 aug. zo 29 aug uur Woord- en Communieviering voorganger: vrijwilligers uur Woord- en Gebedsdienst voorganger: vrijwilligers voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr uur Eucharistieviering voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr uur Woord- en Communieviering voorganger: pastor C. Janssen pw. voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr uur Woord- en Gebedsdienst voorganger: vrijwilligers uur Eucharistieviering uur Doop uur Woord- en Gebedsdienst voorganger: vrijwilligers uur Woord- en Communieviering voorganger: vrijwilligers. H. Plechelmus te Rossum H. Plechelmus te Saasveld za 3 juli zo 11 juli zo 18 juli zo 25 juli za 31 juli zo 8 aug uur Eucharistieviering voorgangers: pastor M. Zeinstra aa pr uur Eucharistieviering voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr uur Woord- en Communieviering voorganger: pastor M. Grote pw uur Woord- en Communiviering voorganger: vrijwilligers uur Eucharistieviering za 14 aug uur Woord- en Gebedsdienst voorganger: vrijwilligers zo 15 aug uur Eucharistieviering voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr. zo 22 aug uur Eucharistieviering voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr. za 28 aug uur Woord- en Communieviering voorganger: pastor C. Janssen pw. za 3 juli zo 11 juli za 17 juli zo 25 juli za 31 juli za 7 aug. zo 8 aug. za 14 aug. zo 15 aug. za 21 aug. zo 22 aug. za 28 aug. zo 29 aug uur Woord- en Communieviering voorganger: vrijwilligers voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr. voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr uur Woord- en Communieviering voorganger: pastor M. Grote pw. voorganger: pastor J. Smits pr uur Woord- en Gebedsdienst voorgangers: vrijwilligers uur Woord- en Gebedsdienst voorganger: vrijwilligers voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr uur Woord- en Gebedsdienst voorganger: vrijwilligers uur Woord- en Gebedsdienst voorganger: vrijwilligers 14

15 Het secretariaat in vakantietijd Het secretariaat van de Mariakerk is tijdens de vakantieperiode van 12 juli t/m 20 augustus alleen geopend op dinsdag en vrijdagmorgen van half 10 tot 12 uur. Berghuizen in beweging Op 5 september a.s. houden we in Berghuizen weer het jaarlijkse wijkfeest. s Morgens om 10 uur beginnen we met een viering op het plein bij het winkelcentrum, waarin pastor Reerink zal voorgaan en ons jongerenkoor Under Cover voor de muzikale ondersteuning zal zorgen. Aansluitend aan deze viering beginnen om 11 uur de feestelijkheden op het park. In de tuin van de kerk is er een rommelmarkt. Op zaterdag 4 september en zondag 5 september wordt, evenals voorgaande jaren, in de kerk een tentoonstelling gehouden.we hebben er dit jaar voor gekozen om zo veel mogelijk trouwfoto s van paren die vanaf 1954 in de Mariakerk zijn getrouwd, tentoon te stellen. Wij willen u daarom vragen om uw trouwfoto, voorzien van naam, adres en telefoonnummer te sturen naar een van onderstaande adressen: Herman Japink, Duivelsdijk 79, 7574 BP Oldenzaal Miep Koekenberg, Burg.Wallerstraat 80, 7574 AT Oldenzaal Secretariaat Mariakerk, Burg.Wallerstraat 88, 7574 AT Oldenzaal U krijgt natuurlijk na 5 september uw foto terug. Ook is er in de kerk weer een prachtige versiering te bewonderen. Wij hopen dat velen gehoor zullen geven aan ons verzoek en begroeten u graag bij de viering op het winkelplein en de tentoonstelling in de kerk. Namens de werkgroep Herman Japink Ouderendag Mariakerk Op dinsdag 21 september a.s. organiseren wij weer de jaarlijkse ouderendag voor 65-plussers. We starten de dag om uur met een viering in de Mariakerk. Daarna gaan we richting Café Restaurant Kothman voor een gezamenlijke broodmaaltijd en een gezellige middag. Werkgroep Ouderen en kerk, Annelies Olde Kalter In de rimboe komt een missionaris oog in oog te staan met een leeuw, die er niet erg vriendelijk uitziet. Heer, roept hij uit, beziel dit beest met de christelijke geest! Antwoordt de leeuw: Heer, zegen deze spijze. Gezelligheid troef, vrijwilligersavond Mariakerk Op dinsdag 25 mei j.l. is weer de grote vrijwilligersavond van de Mariakerk gehouden. De opkomst was goed, met meer dan 80 vrijwilligers was de avond, die gehouden werd in de kantine van V.V. FC Berghuizen, meer dan geslaagd. Onder het genot van een kopje koffie met krentenwegge en een drankje en een hapje werd er over en weer heerlijk gebabbeld. Tegen acht uur begon de bingo, hieraan deed iedereen fanatiek mee, want er waren leuke prijzen aan verbonden. Rond negen uur was er pauze. Tijdens deze pauze trad Marcel Hooge Venterink Wie komt ons koor versterken? Het Gemengd koor van de Mariakerk kampt met een ledentekort. Door vergrijzing en gebrek aan jonge aanwas wordt het koor in zijn bestaan bedreigd. Voor een voortbestaan van onze locatiekerk is het van belang dat een goed koor de essentiële taken op een waardige wijze en dus met een goede bezetting kan blijven vervullen. Daarom zetten we een ledenwervingscampagne op touw en doen een beroep op alle leden van de Maria-geloofsgemeenschap om bij zichzelf te rade te gaan en te bezien of en in hoeverre zij de medeverantwoordelijkheid voor de eigen kerk kunnen waarmaken door zichzelf aan te melden als lid van het koor, ofwel door anderen ertoe aan te zetten. Wij zijn amateurs en vragen van de nieuwkomers geen professionaliteit of zangerservaring. Als u meent redelijk te kunnen zingen, bent u meer dan welkom. Ons repertoire? Behalve Gregoriaans (heren), voornamelijk Latijnse missen en motetten, maar ook Nederlandse liederen. We repeteren elke donderdagavond van to uur. De dames voegen zich dan om bij de heren. Wij nodigen gegadigden uit voor een open repetitieavond op donderdag 26 augustus, van tot uur. U bent, geheel vrijblijvend, van harte welkom! Namens het bestuur, Ben Bossink, voorzitter op, die met zijn anekdotes menig bekende Oldenzaler op de korrel nam. Na de pauze werd er weer verder gespeeld. Zo tegen de klok van elven liep de vrijwilligersavond ten einde. Al met al was het voor de meeste mensen een gezellige avond. De één ging naar huis met een prijs, de ander zonder, maar tijdens deze avond werd nog eens duidelijk, dat deze mensen de Mariakerk allemaal een warm hart toe dragen. Leonie Beuvink, organisatie 15

16 De vormelingen en Mgr. Th. Hoogenboom en pastor Martin Grote. Al een uurtje voordat de mis begon was Mgr. Theodorus Hoogenboom op 17 april in het parochiecentrum van de Maria-geloofsgemeenschap te Zuid-Berghuizen om kennis te maken met de zestien vormelingen van dit jaar. Het was de eerste keer dat de vicaris-generaal van ons aartsbisdom in zijn functie als hulpbisschop de Oldenzaalse parochie bezocht, en de kinderen vroegen vanzelfsprekend nieuwsgierig: Wat is eigenlijk een hulpbisschop, en wat doet u zo de hele dag? Mgr. Hoogenboom ging op een heel leuke manier op de vragen van de kinderen in en hij begon Nederland uit te tekenen om te laten zien waar de stad Utrecht ligt en hoe de Heilige Willibrord in 690 op 33-jarige leeftijd naar Katwijk zeilde om in onze streek de Blijde Boodschap te verkondigen. De nieuwe hulpbisschop legde uit dat Willibrord destijds zijn werk als missionaris begonnen was met de bouw van een klein houten kerkje op de plaats waar nu het Utrechtse Domplein is. Net zoals nu was het ook toen al een hele uitdaging om voor je geloof uit te komen, vertelde Mgr. Hoogenboom. Maar Willibrord stond er gelukkig niet alleen voor! Heel veel mensen hebben er in de afgelopen 1300 jaar aan bijgedragen dat het Evangelie in ons land, dus ook in Oldenzaal, wortel Foto: Jos Broekhuis In nomine Domini feliciter: Hulpbisschop Hoogenboom vormde zestien kinderen in de Mariakerk kon schieten en vruchtbaar is geworden. De hulpbisschop en vicaris legde uit dat de huidige aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Willem Eijk, de 70e opvolger van Willibrord was, en dat hij rondom de vormselvieringen heel wat hulp nodig had. Daarom dienden dus overal in het bisdom ook hulpbisschoppen en vicarissen het H, Vormsel toe.. Theodorus Hoogenboom haalde afsluitend ook een heel bekende spreuk van Willibrord aan: In nomine Domini feliciter (= gelukkig in de naam van de Heer). En zo wenste hij de vormelingen dat ze, vervuld door de Heilige Geest, altijd blij en door God gesterkt door het leven mogen gaan. In de plechtige viering die door het jongerenkoor UnderCover onder leiding van Jan Schoenmaker werd opgeluisterd, diende de hulpbisschop aan de volgende kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel toe: Thomas Berends, Maureen Bruns, Jolein D Agostino, Stijn Groenewold, Laura Haarsma, Puck Heerink, Daan Heesink, Jan-Douwe Jansen, Anne ter Laak, Mart Oude Roelink, Ragna Siers, Roy Smellink, Lars Spit, Kevin Steenbeeke, Romee in t Veld en Dennie Wolbers. Namens onze parochie van harte proficiat! Pastor Martin Grote pw. Na een succesvol eerste jaar Kleuterviering Oldenzaal was het bij de werkgroep op een gegeven moment tijd voor bezinning: zijn we op de goede weg? Vinden de kinderen (en hun ouders) het nog wel leuk? Hebben ze er iets aan? En niet te vergeten: al die berichten over kindermisbruik binnen de katholieke kerk, willen we nog wel bij die club horen? Kortom genoeg om over na te denken en te praten. De voornaamste vraag is: wat willen we met de kleutervieringen bereiken? Of je nu wel of niet gelooft in een God, geloof is nou eenmaal met onze samenleving verbonden. Kijk maar eens naar de nationale feestdagen en naar het ontstaan van oorlogen: die komen grotendeels voort uit geloofsverschillen. Eigenlijk kunnen we er dus niet omheen. Door middel van kleutervieringen willen we ouders en kinderen (opnieuw) kennis laten maken met ons geloof, waarbij het er wat ons betreft vooral om draait een goed mens te zijn, voor jezelf en voor anderen. We proberen dit o.a. te bereiken door tijdens elke kleuterviering een bijbelverhaal te vertellen en dit te vertalen naar de hedendaagse leefwijze. Kinderen worden hierbij intensief betrokken. Er worden vragen aan ze gesteld (en daar komen hele leuke antwoorden op!) of ze spelen het verhaal na. Ook wordt stil gestaan bij andere mensen. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen om op dezelfde voet verder te gaan. We staan natuurlijk wel open voor suggesties ter verbetering/verandering.we gaan dus na de vakantie weer vol energie verder met de kleutervieringen. Doen u en uw kinderen mee? Werkgroep Kleuterviering P.S. Wilt u wel komen, maar vergeet u het telkens? Geef dan via de website uw adres door en u ontvangt iedere maand een nieuwsbrief. 16

17 Volop activiteiten in de basiliek Het seizoen voor de basiliekwachten is alweer in volle gang. Vanaf 1 april 2010 zijn de openingstijden van de basiliek veranderd. In het voor- en naseizoen van uur tot uur en in het hoogseizoen op zondag en maandag van uur tot uur en op de andere dagen van uur tot uur. Ongeveer 40 vrijwilligers zijn op een of andere manier bij dit mooie werk betrokken. In 2009 haalden we een record aantal bezoekers van uit de hele wereld binnen. Prachtig om de commentatoren in het gastenboek te lezen. De basiliek is toeristisch in en om Oldenzaal een grote trekpleister, maar ook het beeldmerk van de stad. Dat is de reden dat we als basiliek meedraaien in het gebruik van een passe-partout voor een aantal bezienswaardigheden in Oldenzaal. Deze samenwerking is noodzakelijk om Oldenzaal nog beter op de kaart te zetten. Overigens blijft de toegang tot de basiliek laagdrempelig en gratis. Aan de bezoekers wordt een vrije gift gevraagd. Uit de opbrengsten van de openstelling wordt door de locatieraad in overleg met het parochiebestuur besloten over de besteding, welke vrijwel altijd het verfraaien en de promotie van de basiliek betreft. Binnenkort gaan we wat doen aan de verlichting in de zuidzijde van het gebouw. Naast deze activiteiten zijn er de komende maanden allerlei andere zeer aantrekkelijke activiteiten in de kerk. Tijdens de maanden juli en augustus zal onze organist Guus Goorhuis op een aantal zaterdagmiddagen vanaf uur orgelmuziek laten horen. Tevens zal er een expositie zijn van kunst van Aboriginals, bij wie pater Engelbertink heeft gewerkt. Dan is er nog een reservering voor een orgeldag op 4 augustus en als topper in dit seizoen hebben de tochtgenoten van St Frans een pelgrimstocht naar Oldenzaal en omgeving gepland. Er komen allerlei groepen uit heel Europa naar ons toe om te voet of per fiets vanuit Oldenzaal op weg te gaan. Dat begint op 24 juli met een pelgrimsviering om uur in de basiliek en wordt op 1 augustus, opnieuw met een viering in de basiliek, beëindigd. Kortom, het wordt weer druk in onze mooie basiliek. Jan Wegdam In memoriam Ans Steenbeeke Op 14 mei namen we op indrukwekkende wijze afscheid van een dame, een engel, Ans Steenbeeke. Vorig jaar werd zij plotseling ziek, zij trad met grote strijdlust deze nare ziekte tegemoet, het heeft niet mogen baten. Als locatieraad, maar ook als parochie, zijn we een zeer waardevolle vrijwilligster kwijtgeraakt. Iemand die altijd voor iedereen zonder onderscheid klaar stond. Bij de locatie Antonius- Plechelmus vervulde zij diverse taken, zoals vrijwilligerscoördinatie, hulp bij het secretariaat, zeer talentvol zangeres in het koor en nog veel meer. Ans had een gezonde, nuchtere visie en een open manier van overleg voeren. Buiten de kerk had zij nog allerlei activiteiten, zoals vrijwilliger in de zorg en bij de voedselbank; en wie kent haar niet vanuit de carnavalswereld? We kunnen nog wel even doorgaan. Ans werd in het voorjaar voor haar vele verdiensten koninklijk onderscheiden. De Antoniuskerk was haar alles waard. Tijdens haar ziekte werd ze nog eens rondgeleid door Henk Roord die ver- antwoordelijk was voor de restauratie. Tot haar verrassing werd ze daar ontvangen met een privé orgelconcert. De laatste periode van haar leven werd voor haar steeds zwaarder. Ze kon de dingen die ze zo graag deed, niet meer doen en toch bleef ze optimistisch. Hoe haar familie haar tijdens haar ziekte en bij het afscheid heeft begeleid, is meer dan bewonderenswaardig. Bij de uitvaart kon de bomvolle kerk nog eens genieten van een solo gezongen door Ans in Een engelenstem. Wellicht had God deze stem nodig voor Zijn Engelenkoor om een solo te zingen voor haar reeds lang overleden man Ben. De manier waarop vervolgens het Stroatensemble de felgekleurde kist met muziek door de stad naar het kerkhof begeleidde, was typerend voor Ans. Oldenzaal was even St. Louis. Wij zullen Ans nooit vergeten. Namens de locatieraad, Jan Wegdam 17

18 Erelid van het Plechelmus/Antoniuskoor, In Memoriam Theo Wolters Het leven van Theo Wolters stond voor het grootste deel in het teken van muziek, en dan met name zijn werkzame leven. Naast echtgenoot, vader en opa was Theo vooral musicus, en dan meer specifiek kerkmusicus. 43 Jaar is hij dirigent-organist geweest van het Antoniuskoor en in die jaren heeft hij het koor tot grootse prestaties gebracht met uitvoeringen van grote missen en motetten. Hoogtepunten daarbij waren ook de verschillende koorreizen naar het buitenland, met natuurlijk als absoluut hoogtepunt de reis naar Rome en het zingen van de hoogmis in de Sint Pieter. Theo was organist en dirigent, wat betekende dat hij op een bijzondere manier moest dirigeren, aangezien een mens maar twee handen heeft. Maar op een natuurlijke wijze wist hij dit alles schijnbaar moeiteloos te realiseren. Na zijn afscheid van het koor nam hij bewust enige afstand om zijn opvolger(s) de ruimte te geven voor een eigen beleid. Enkele jaren geleden speelde hij weer vaker met het inmiddels gefuseerde Plechelmus/Antoniuskoor om oude en nieuwe contacten in stand te houden. Vele keren heeft hij ons koor begeleid bij de vele Requiems die wij zingen. Daarbij bleek naast zijn muzikaliteit ook met name zijn trouw: als het enigszins kon, was hij aanwezig. Trouw aan de muziek en dan vooral ook trouw aan de kerkmuziek, aan de grote uitvoeringen van weleer, maar evenzeer trouw aan de eeuwenoude gregoriaanse gezangen van het Requiem die met hun schijnbare eenvoud de tijden door kracht bieden aan mensen op die momenten waarop dat het meest nodig is. Daarom ook was zijn uitdrukkelijke wens juist die gezangen bij zijn uitvaart, a capella gezongen. De herinnering aan die inzet en trouw zal ons allen helpen bij het verder gaan op de weg die hij ging. Ik wens zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en ons allen daarbij veel sterkte. Harry Morshuis, voorzitter Plechelmus/Antoniuskoor Een oproep: In 2012 gaat het honderdjarig bestaan van de Antoniuskerk gevierd worden. De parochie, zoals ze in 1912 gesticht werd door pastoor Tolboom, heeft weliswaar de eerste eeuw van haar bestaan niet vol gemaakt, dat wil niet zeggen dat vele kerkgangers in Oldenzaal zich niet nog altijd Antonianen en dus de erfgenamen ervan voelen. Een kleine groep van deze mensen heeft gemeend, dat bij gelegenheid van dit eeuwfeest eigenlijk een herdenkingsboek over parochie en kerk gepubliceerd moet worden en in aansluiting daarop gaat er in het kader van de festiviteiten ook een tentoonstelling aan gewijd worden. Voor het welslagen nu van beide ondernemingen roepen wij allen op die zich betrokken voelen bij alles wat zich rond de Antoniuskerk in de voorbije jaren heeft afgespeeld, om foto s, documenten - ook persoonlijke als gedachtenisplaatjes, beelden, prenten of medailles (gekregen bijv.bij gelegenheid van Doop, Eerste H. en Plechtige H. Communie) - krantenartikelen, voorwerpen die iets te maken hebben met en een bepaald licht werpen op Mededeling parkeren centrum Oldenzaal Al jaar en dag wordt er tijdens de vieringen in de kerk om het gebouw geparkeerd. De laatste tijd zien we dat er veel activiteiten op het plein rond de basiliek zijn. Opgravingen, veranderingen aan het plein en ga zo maar door. Het uiteindelijke doel is de verfraaiing van het Plechelmusplein. Dan zal het blik om de kerk verdwenen zijn. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente Oldenzaal besloten de belijning op het plein deels te verwijderen. Daar mag niemand meer parkeren. Deze lijnen gaan op termijn ook verdwijnen. Tijdens uitvaarten en bijzondere vieringen zoals huwelijken, waarvan melding is gedaan bij de gemeente, zullen parkeerwachters het parkeren oogluikend toestaan. Dat is echter geen garantie omdat het niet op wettelijke basis is geschoeid. Heeft u toch een bon,vraag dan bij de gemeente. i.c. de heer Nolten. Locatieraad Plechelmus Antonius Antoniuskerk 100 jaar! de manier waarop het geloof beleefd werd in de Antoniusparochie tot het jaar 2008, het jaar immers waarin de voormalige Antoniusparochie fuseerde met de St.-Plechelmusparochie en haar autonomie en zelfstandigheid verloor. Niettemin vieren we feest. Het lijkt nog ver weg, maar over twee jaar hebben we het alweer gehad en er is in die krappe twee jaren nog heel veel te doen. We hopen op veel weerklank, zodat wij voor zowel de verluchting van het boek als voor de inrichting van de expositie veel uit te zoeken en te ordenen zullen hebben. Natuurlijk krijgt u na afloop uw eigendommen terug, als u ze duidelijk van uw naam en adres en telefoonnummer voorziet, alvorens ze in te zenden of te bezorgen. Dus: denkt u materiaal in huis te hebben dat voor bovengenoemde ondernemingen in aanmerking komt, stuurt u dat dan op naar het adres: Secretariaat Geloofsgemeenschap Plechelmus en Antonius, Spoorstraat 4a, 7572 CZ te Oldenzaal, t.a.v. de heer H. Roord. 18

19 Antoniuskerk Dopelingen - Jill Vermijs, Amersfoort - Jolien Simmers Past.Geerdinkstraat 16 - Rosalie Velthuis Kretalaan 80 - Fieke van Nederpelt Hoge Haerlaan 12 Overledenen 9 mei: Ans Steenbeeke-Harberink, 76 jaar, Tulpstraat mei: Henk Joostink, 88 jaar Watertorenstraat 7 16 mei: Sinie Oude Nijhuis-Mensink, 70 jaar: Lyceumstraat 48a 19 mei: Theo Wolters, 82 jaar Telgenkamp 5 22 mei: Frans Spit, 78 jaar Zorgcentrum Mariahof Plechelmusbasiliek Huwelijk 6 augustus om uur Denis Elferink en Nadeschda Derr. Dopelingen - Fleur Oude Alink Kamille 67 - Esmee Visscher Hunenborglaan Bridget Nijland Staringstraat 30 - Susan Pol Hoge Haerlaan 21 - Ireen Horsthuis Van Alphenstraat 16 Overledenen 11 mei: Gerrit Hampsink, 74 jaar Jan Jansstraat mei: Henk Bonte, 74 jaar Potskampstraat mei: Henk Thiadens, 70 jaar Wieldraaierlaan mei: Herman Althanning, 60 jaar Marianne Althanning- Grundel, 56 jaar Weerselosestraat 76 Drieëenheidkerk Dopelingen - Jet Visschedijk Peterskamplaan 45 - Jasper Scholten Fonteinstraat 38 - Leianie Kroeze Zadelmaker 23 - Lieke Schröder Brem 54 - Pim Heideman Weerselosestraat 59a - Thijs Seiger Hunenborglaan 25 Overledenen 7 mei: Lammert Pool, 71 jaar Tulpstraat 64c 16 mei: Gerrit van Straaten, 48 jaar Erve Engelboer mei: Sien Grunder-Postel, 86 jaar Tulpstraat mei: Henk Bos, 89 jaar Monnikstraat 33 Emmauskerk Overledenen 26 mei: Ans Mulder-Egberink, 63 jaar Hunenborglaan 40 Mariakerk Dopelingen - Sophie Tijink Buizerdstraat 24 - Julian Smidt Brem 62 Huwelijk 19 augustus om uur: Willem-Jan ter Huerne en Mireille Spiele Overledenen 13 mei: Hennie Meenhuis, 73 jaar Scholtendijk mei: 22 mei: 25 mei: 28 mei: 28 mei: Louis Vrijkotte, 70 jaar Boerskottenlaan 28 Jan Wigger, 79 jaar P.J. Geldermanstraat 24 Marinus Wolbers, 77 jaar Lossersestraat 182 Albert Olde Riekerink, 69 jaar Postweg 18 Jan in het Veld, 72 jaar Oude Postweg 24 Deurningen 19

20 Theo Siegmund: Mensen moeten een beroep op je kunnen doen Theo Siegmund had in zijn geboorteplaats Enschede op jonge leeftijd al veel contact met de kapelaan en de pastoor van de Jozefkerk, die naast zijn geboortehuis aan de Oldenzaalsestraat stond. Hij was onder meer acoliet, misdienaar en assisteerde meermalen de koster. De zoon van een gymnastiekleraar en heilgymnast ging evenwel eerst studeren voor onderwijzer aan de r.k. kweekschool in Breda. Hij stond tien jaar voor de klas in onder meer Arnhem. Het omgaaan met mensen en iets voor hen kunnen betekenen deden hem ertoe besluiten priester te worden. Op 4 juli 1970 werd de toen 37-jarige Theo Siegmund door kardinaal Alfrink in Enschede in de Jozefkerk tot priester gewijd. Hij had daarvoor een 4-jarige studie theologie aan de Universiteit van Nijmegen voltooid. Zijn eerste parochie was Losser, met het daarbij horende Overdinkel en Glane. De jonge pastor gaf eveneens cathechese en lessen maatschappijleer aan de toenmalige meao-school in Enschede.Theo Siegmund organiseerde regelmatig voor de studenten diverse activiteiten, zoals expositiebezoek. Het omgaan met jongeren heeft de pastor altijd als zeer plezierig ervaren. In 1982 werd Siegmund benoemd tot pastor van de Drieëenheidparochie in Oldenzaal. Daar beleefde hij een zeer prettige tijd. Hij was altijd zeer betrokken bij het wel en wee van de parochianen. In zijn preken haakte de pastor altijd zoveel mogelijk in op de dagelijkse actualiteit. Hij hield van een versierde kerk. Daarom ging pastor Siegmund vaak mee met de 'bloemendames' om bloemen uit te zoeken. Pastor Siegmund begeleidde in de kerk aan de Kruisstraat gedurende een jaar de toekomstige priesters Beekman en Zeman. Naar aanleiding van zijn zilveren priesterjubileum schonk pastor Siegmund het geld dat hij als afscheidscadeau ontving, aan de bouw van een school in Letland (de plaats Mazozoli) Hij was ruim twaalf jaar een van de drijvende krachten achter deze humanitaire stichting.. Theo Siegmund ging ook enkele malen voor in openluchtdiensten, o.a. in het park de Roosboer. In de zomervakanties verving hij vele jaren de pastoor in het bisdom Linz in Oostenrijk. In 1998 ging pastor Siegmund met emeritaat. Sindsdien gaat hij nog regelmatig voor in de Oldenzaalse kerken en in de verzorgingshuizen."ik voel me thuis in het kerkelijk gebeuren met allemaal lieve mensen om me heen". De jubilerende pastor [77] woont sinds december 2009 in de Molenkamp. Hij is een groot liefhebber van alles wat met treinen te maken heeft. Hij maakte diverse reizen per trein naar vele landen in Europa. Lezen,het bezoeken van concerten met klassieke muziek en tentoonstellingen en het bekijken van documentaires op tv zijn enkele hobby's van de pastor, die meeleeft met de mensen om hem heen. J. van Rugge Twentse kapellentocht, 30 mei Veel mensen zijn er door de slechte weersomstandigheden van weerhouden deel te nemen aan de kapellentocht van zondag 30 mei jl., zodat muzikanten en andere performers bij veel kapellen dikwijls bijna in hun eentje de Moeder Gods met hun bijdrage eer leken te brengen. Op de foto de accordeoniste mevrouw D. Jeunink bij een kapelletje in De Lutte. 20

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen

Konferentie Nederlandse Religieuzen Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 15 nummer 1 maart 2012 In beeld Staar je niet blind op wat niet meer kan Simon Kuyten pagina 7 Gerechtigheid & vrede Voor de minsten der mijnen Hans

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie