Jrg. 24 nr. 5 O N D E R W E G 30/5 t/m 5/ OPENHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jrg. 24 nr. 5 O N D E R W E G 30/5 t/m 5/7-2015 OPENHEID"

Transcriptie

1 Jrg. 24 nr. 5 O N D E R W E G 30/5 t/m 5/ OPENHEID Mensen verbergen wel eens het een en ander; ze verbergen zich voor elkaar, voor God en soms zelfs voor zichzelf. Misschien zijn we wel bang om onszelf te leren kennen. Bang voor onze verlangens naar liefde, bang voor onze seksualiteit, bang voor onze boosheid en vult u verder zelf maar in Het geloof in God kan ons de moed geven om onszelf onder ogen te zien. We hoeven niet bang te zijn voor wat we kunnen ontdekken van onszelf, want God weet allang hoe we in elkaar steken. Zou dat wellicht een beangstigende gedachte kunnen zijn, dat God weet hoe wij in elkaar steken? Ik denk het niet; ik denk dat het juist bevrijdend is. Want God is geen boos oog. Hij is een God die zijn zon laat opgaan over slechten en goeden (Mt 5, 45). Hij is een God die eindeloos geduld heeft met zijn mensen. Hij weet, beter dan wijzelf, waarom wij zijn zoals we zijn. Hij heeft meer begrip en geduld met ons, dan wij met onszelf hebben. God zegt ja tegen mensen. Tegen de mensen zoals ze werkelijk zijn. Vanuit dit ja van God mogen we de werkelijkheid onder ogen zien. Ook de werkelijkheid van ons eigen hart. Soms ontkennen we onze boosheid, misschien wel omdat we denken dat we van God niet boos mogen zijn. Maar je kop in het zand steken heeft geen enkele zin. Kunnen we niet veel beter leren om in alle openheid met onze boosheid om te gaan? Soms schamen we ons voor onze seksuele verlangens, voor onze verlangens naar vriendschap en liefde. En dat terwijl God ons geschapen heeft met die verlangens. Hij heeft zelf die verlangens in ons gelegd. Hij heeft ons mens gemaakt. Mensen verbergen wel eens het een en ander; ze verbergen zich op talloze manieren voor elkaar, voor God en voor zichzelf. Het geloof in God de Vader kan ons leren, dat we niets zo goed kunnen verbergen, dat het verborgen is voor Hem. Als God toch ziet wie wij zijn, dan kunnen we maar het best open zijn. Dan hoeven we ons niet meer krampachtig anders voor te doen dan we zijn. 1

2 We mogen onszelf zijn. Gewoon onszelf zijn. Klein misschien, maar wel eerlijk, open en echt. VAN DE BEHEERCOMMISSIE 2 Ingo W.G. Molenaar, oud - politie aalmoezenier Vrijwilligersdag Op 18 april vond na een pauze van drie jaar weer de Vrijwilligersdag plaats, dit keer thuis in onze Adelbertuskerk. Het was fijn om zoveel positieve reacties te horen en te lezen en we zijn dan ook erg dankbaar dat het gelukt is onze vrijwilligers op deze manier te bedanken en te verwennen. De gezelligheid, het eten en drinken, de muziek van het duo Vocal Power het Lied op de Bidstoel, de inzet en hulp van de kant van de jongeren, de presentatie van het Franciscusbier en de verloting van de paaskaarsen, werden allemaal erg gewaardeerd. Graag willen we daarom de traditie om iedere twee jaar een Vrijwilligersdag te houden weer oppakken. Dus als u ideeën en suggesties heeft over de invulling daarvan laat het ons weten! Mail uw suggesties aan: Jongerenruimte Er is al veel gedaan om de jongerenruimte van de Adelbertuskerk gezellig en toegankelijk te maken. Er is schoongemaakt en geschilderd. En dan niet alleen maar een kwast over de muren, nee er is ook een mooie afbeelding op een van de muren geschilderd. Ook zijn heel leuke spulletjes gekocht om de ruimte gezellig in te richten. De verwachting is dat de jongerenruimte na de grote vakantie officieel in gebruik zal worden genomen. Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart! Kerk gesloten op 6 juni Attentie: Op zaterdag 6 juni a.s. zal de Adelbertuskerk gesloten zijn, dit in verband met een in onze kerk door de Vrije School te houden concert. De Beheercommissie, Reinout Slijper

3 BBQ voor 3G(eneraties) Kinderen, Jongeren en oudere Jongeren, H. Franciscusparochie i.o., Nieuw dit jaar! Een BBQ voor alle jongeren in onze parochie H. Franciscus i.o. De thema van deze BBQ is ontmoeting! Tijdens de BBQ ontmoeten we elkaar als kinderen, jongeren en oudere jongeren. Mensen die geïnteresseerd zijn in mensen, maatschappij en kerk. Wij ontmoeten de pastores en de vrijwilligers die activiteiten voor de kinderen en jongeren organiseren. En verassingen! Lekker eten in de mooie tuin van de Engelmundus Kerk te Driehuis. Wanneer: zondag 28 juni 2015 vanaf uur Locatie: Driehuizerkerkweg 113 te Driehuis Ben je geïnteresseerd? Graag even aanmelden bij: of via mobiel Kosten: per volwassen en 8.00 voor kinderen. Jullie zijn van Harte Welkom! Jongerenwerkgroep H. Franciscusparochie i.o., Anne Commandeur en Pastoor George 3

4 UITVAARTACOLIETEN GEVRAAGD De Adelbertusparochie is op zoek naar nog enkele uitvaartacolieten (m/v). Het tijdens een uitvaart assisteren is een zinvolle taak en wordt door de nabestaanden erg op prijs gesteld. De taken zijn overzichtelijk en lichamelijk niet zwaar (het dragen van het kruis kan eventueel door de koster van dienst gedaan worden, mocht dat u tegen gehouden hebben om u aan te melden). Wij danken u alvast voor uw bereidheid om de uitvaarten in de Adelbertuskerk, ook voor de nabestaanden, tot waardige diensten te maken. Heeft u interesse of heeft u vragen? Geef het door aan het secretariaat of per aan: of THEMAVIERING Vrijdag 26 juni hebben wij weer onze themaviering, vroeger ouderenviering genaamd. Om half tien is de eucharistieviering. Na deze viering drinken we gezellig samen koffie. Heeft u problemen om naar de kerk te komen, belt u dan met Toos van Gendt, telefoon Zij zal dan zorgen dat u gehaald en thuis gebracht wordt. Toos van Gendt SECRETARIAAT IN DE VAKANTIEPERIODE In verband met de vakantieperiode die weliswaar pas 5 juli begint meld ik u vast dat het secretariaat gedurende die periode s middags gesloten is. s Morgens kunt u er wel op de geëigende tijden terecht. 4 Het secretariaat

5 IN MEMORIAM HERMAN SWAALF Op woensdagochtend 22 april heeft de parochie Herman Swaalf uitgeleide gedaan in een Woord- en Communiedienst in onze Adelbertuskerk; daarna vond de crematie in Driehuis plaats. Herman zag het levenslicht op 10 oktober 1931 als derde van de acht kinderen van vader Cees Swaalf en moeder Jo Gieske. De naam Swaalf had een bekende klank hier in Haarlem, niet alleen vanwege het steenhouwersgebeitel vanuit het bedrijf, maar eveneens door de diverse musicale geluiden van de kinderen Swaalf. Regelmatig horen wij in onze kerk de sonore stemklank van Cees, de jongere broer van Herman. Zo ook tijdens deze uitvaartdienst via het Panis Angelicus (Brood der engelen). Herman echter mocht geen muziekinstrument spelen; hij moest maar als koorknaap in de kerk gaan zingen. Geen succes; deze knaap was liever met zijn katapult actief op straat. In de oorlogsjaren bleek echter al hoe verantwoordelijk Herman zich voelde en hoe slim hij reeds op jonge leeftijd was. Met een broertje of een zus trok hij s nachts op bomenzaagtocht en sleepte zijn verovering op zijn zelf gefabriceerde karretje naar huis. Tegen zijn zin en zijn plannen in moest Herman na het behalen van zijn Mulodiploma meteen aan het werk in een zaak van huishoudelijke Electro. En middenstandsdiploma halen! Een dansavondje bij Brinkman bracht hem in contact met Riek Kors en ja een hierop volgende fijne verkeringstijd werd afgesloten met het huwelijk in Tijdens de heersende woningnood slaagden Herman en Riek erin aan de Steenbokstraat als een startend gezin een halve woning te bemachtigen, die later in zijn geheel hun deel werd. Daar werden de twee dochters en de twee zonen geboren. Inventief begonnen Herman en Riek aan huis samen een klein winkeltje in elektriciteitsartikelen. Hard werken, ja heel hard werken was niet altijd even gemakkelijk en ging soms wellicht ten koste van andere eveneens belangrijke zaken. Veel blikken 5

6 van verbazing trok Herman door als eerste autobezitter de Steenbokstraat in te rijden en zijn wagen voor de deur te parkeren. De Steenbokstraat in de vaart der volken vooruit! Gelukkige tijden volgden op zijn werkzame leven en samen met Riek maakte hij verre reizen naar onder meer Indonesië en Israël. Langdurige vakantieperioden op hun geliefde camping in Frankrijk vormden voor Riek en Herman een geweldige fase in hun leven samen. Voor zijn kinderen en kleinkinderen stond hij klaar als adviseur, maar ook als klusser blies hij zijn partijtje mee. Vanaf zijn 42 ste levensjaar leefde hij reeds op één nier en die nier werd oorzaak van enkele heel moeilijke laatste jaren. Het frequent dialyseren beperkte zijn activiteiten in hevige mate. Moeilijk voor hem. Op 16 april 2015 is hij, behoorlijk onverwacht vredig gestorven. Herman, dank voor je zorgen, dank voor je leven. Je wordt gemist. Henk Zurlohe 6 IN MEMORIAM NICO HANDGRAAF Op woensdag 6 mei 2015 hebben wij Nico Handgraaf na een sfeervolle uitvaartdienst namens de parochie uitgeleide gedaan en ten grave gedragen in het graf bij zijn echtgenote Guus, op het Barbara kerkhof aan het Soendaplein. Naast verdriet om het afscheid was er zeker ook een gevoel van dankbaarheid, dat Nico de hoge leeftijd van ruim 93 jaar zonder last van ziekten heeft kunnen bereiken. Op 7 oktober 1921 zag Nico in Heemstede het levenslicht als derde zoon. Jan en Piet waren zijn oudere broers. De eerste jaren verliepen zoals bij velen van zijn leeftijdgenoten. Maar de oorlog veranderde veel. Zo werd Nico in Berlijn te werk gesteld. Gelukkig wist hij te ontvluchten; dat betekende wel: onderduiken, zorgen dat ze je niet kunnen vinden! De familie Ophuijsen aan de Versproncweg leverde hem een onderduikplek. Daar heeft hij zich als jonge man o.a. verdienstelijk kunnen maken door baby Marja de fles te geven. Zeventig jaar later mocht hij die Marja nog eens ontmoeten. Ruim 55 jaar was hij getrouwd

7 met zijn lieve vrouw Guus, die de moeder werd van drie dochters. Omdat moeder Guus uit een groot gezin van negen kinderen kwam en Nico twee broers had, was er sprake van een grote familie met onderling veel prettige contacten. Vakanties in de bossen van Oisterwijk bijvoorbeeld en andere logeerpartijtjes waren feest. Nico hield dan ook van gezelligheid, veel mensen om zich heen. En hij genoot con amore van het goede der aarde. Het overlijden van Guus zes jaar geleden heeft hem enorm geraakt. Langzaam maar zeker wist hij met dit gemis om te gaan. De vrijwillige brandweer heeft Nico vaak als spuitgast ingezet bij het blussen van branden. Voor zijn dochters betekende dit altijd bijzondere bewondering voor zijn op zolder gereed en startklaar hangende kostuum met helm. Maar eveneens waren zij nieuwsgierig naar zijn spannende verhalen na afloop. Behalve als vrijwillige brandweerman heeft Nico zich frequent ingezet voor zijn medemensen op andere wijzen. Van beroep administrateur en boekhouder heeft hij voor veel slagers in de omgeving de boekhouding verzorgd. Ook beroepshalve was dat zijn werk en hij werd tenslotte directeur van het slachthuis. Ja, hij liep dan ook zoals in zijn tijd zeker geen uitzondering- altijd met een colbert en een bijpassende stropdas. Als directeur heeft hij het mogelijk gemaakt dat bijvoorbeeld Islamitische mensen nu hun Halal vlees ritueel kunnen slachten en de Joden dat koosjer kunnen doen. Klussen doen was niet zijn sterkste kant; hij kon wel vertellen hoe het moest, maar de uitvoering neen, dat kon hij beter aan een ander overlaten. Na zijn pensionering heeft hij ruim tien jaar geholpen bij het activiteitencentrum in Schalkwijk. Daar werden via Heliomare gehandicapte mensen begeleid. Het is dus niet zo vreemd, dat de toenmalige vorstin Nico onderscheidde als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Beste Nico, dank voor je mooie leven; wij hopen dat jouw zo mooi geformuleerde wens uit mag komen: Degenen die ik liefheb verlaat ik om degene die ik liefhad terug te vinden. Henk Zurlohe 7

8 LEZINGEN 31 mei Feest van de H. Drie-eenheid, Deut. 4, , Rom. 8,14-17, Mt. 28, juni Feest van het H. Sacrament, Ex. 24,3-8, Hebr. 9,11-15, Mc. 14, juni 11e zondag door het jaar, Ez. 17,22-24, 2 Kor. 5,6-10, Mc. 4, juni 12e zondag door het jaar, Job. 38,1.8-11, 2 Kor. 5,14-17, Mc. 4, juni 13e zondag door het jaar, Wijsh. 1,13-15;2,23-24, 2 Kor. 8, , Mc. 5,21-43 of 5, b-43 5 juli 14e zondag door het jaar, Ez. 2,2-5, 2 Kor. 12,7-10, Mc. 6,1-6 8

9 INTENTIES ADELBERTUSPAROCHIE Zondag 31 mei Pastoor Brabander, overl. ouders Zurlohe-Hartog, Walda, Astrid en Steve, overl. ouders Cobelens-Loerakker, Jos en Frits, Mariëtte Koets-Ooms, Dien van Opzeeland-Michiels Vrijdag 5 juni Fam. Nibbering, fam. Wijfjes Zondag 7 juni Fred Gelauff, overl. ouders Spijker-Bayer, Lies en Gerda Spijker, fam. Lodder-Smolenaars, Bert en Jeroen van Emmerik, Ada Rienstra-Hoogeboom Zaterdag 13 juni Henk Molenaar, overl. ouders Rijssemus-Lage Venterink Zondag 14 juni Anton Verbeek, Mariëtte Koets-Ooms, Nel Rutte-Duineveld, pastoor Brabander, Gisela Grabosch Zondag 21 juni Overl. ouders Cobelens-Loerakker en overl. kinderen, John Balk, Annie, Jo en Chiel van Poppelen, overl. ouders Cobelens- Loerakker, Jos en Frits, Gisela Grabosch Zondag 28 juni Overl. ouders Cobelens-Loerakker en overl. kinderen, Mariëtte Koets-Ooms, pastoor Brabander, Dien van Opzeeland-Michiels, Leo Uitendaal Vrijdag 3 juli Fam. Nibbering, fam. Wijfjes Zondag 5 juli Fred Gelauff, overl. ouders Spijker-Bayer, Lies en Gerda Spijker, fam. Lodder-Smolenaars 9

10 LECTUURHOEK MEER GELUK DAN GRIJSHEID Spiritualiteit van de ouderdom Door: Jean-Jacques Suurmond De ouderdom wordt vaak als een onaantrekkelijk proces van verval gezien: Alles wordt minder. Gelukkig valt er nog heel wat meer over deze levensfase te zeggen. Zonder de problemen die met ouder worden gepaard gaan te bagatelliseren, laat Jean-Jacques Suurmond in dit boekje zien dat er juist een spirituele kans in verscholen ligt. Ouder worden kan worden beleefd als een spirituele weg, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Naast Alles wordt minder kan men dan tegelijkertijd zeggen: Ten diepste wordt alles meer dan ooit. (Het boekje ligt ter inzage in de lectuurhoek) Bestelnr.: ISBN prijs 8,75 Programma bezinning en verdieping parochie H. Franciscus i.o. JAARLIJKSE FIETSTOCHT ADALBERTUSAKKER Op de fiets naar Egmond-Binnen. Ook dit jaar gaan we weer op de fiets naar de Adalbertusakker, waar we het patroonsfeest van de heilige Adalbertus mogen meevieren. Wij vertrekken zondag 28 juni om precies uur, vanaf de St. Adalbertuskerk in Spaarndam. Dan hebben we ruim de gelegenheid om op tijd in Egmond-Binnen te zijn; wij moeten namelijk met de pont van uur in Velsen over. Wij zijn tussen en uur in Egmond-Binnen, waar we dan nog gelegenheid hebben om een kopje koffie te drinken en een broodje te 10

11 eten. Koffie en broodjes worden verzorgd. Degenen die wel naar Egmond willen, maar niet op de fiets, kunnen ook per auto naar Egmond. Als u zich daarvoor opgeeft kunnen we bekijken of u samen kunt rijden. De eucharistieviering is om uur in de openlucht op de St. Adalbertusakker. Na de viering is er koffiedrinken in de tuin van de abdij in Egmond-Binnen. De fietstocht gaat in ieder geval door; ook bij slecht weer wordt er gefietst en is er een viering op de Adalbertusakker. We hopen dat we met een grote groep naar Egmond gaan. Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt. Wanneer: zondag 28 juni 2015 Start: 7.15 uur bij de St. Adalbertuskerk, Ringweg 30, Spaarndam Informatie: Arnold Kuhlman tel: Theo van Lieshout tel: SEIZOENSWANDELING Elk seizoen heeft in de natuur zijn eigen charme. Daar met verwondering en aandacht doorheen lopen geeft nieuwe energie. We verzamelen steeds op een andere plek in de regio. Wie wil krijgt een kaart met een overdenking. Tijdens het wandelen kan daar over gesproken worden, maar ook dingen die op dat moment belangrijk zijn kunnen worden uitgewisseld. Onderweg drinken we ergens koffie. De eerstvolgende wandeling is de zomerwandeling, op donderdagmorgen 25 juni De start is om uur bij de kerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand (de Naaldkerk), Frans Netscherlaan 12, Santpoort-Noord. Contactpersonen: Pauline Eisenberger, via par.secr. Adelbertus: of Karin Duwel, tel:

12 ACTIVITEITEN VAN HET LICHTHUIS IN DE ST. JOZEFKAPEL In de maand juni is de Jozefkapel aan de Vergierdeweg 456 in Haarlem zoals gebruikelijk open op iedere woensdag van uur tot uur. De eerste woensdag van de maand, 3 juni, is er van uur tot uur een inloop-koffieochtend. De entree hiervoor is aan de linkerzijkant van het gebouw. Op Vaderdag, 21 juni, is de kapel een groot deel van de dag open, namelijk van uur tot uur. Gerard Steentjes ( s middags) en Brigit Frielink ( s ochtends) zorgen dat er ook dan koffie en thee zal zijn. De sfeer in de kapel is vredig en licht, zo horen we steeds vaker van bezoekers. U bent van harte welkom om op bovengenoemde openstellingstijden de sfeer zelf te komen ervaren. BEDEVAART NAAR KEVELAER VAN 29 JUNI TOT EN MET 1 JULI 2015 De diocesane bedevaart naar Kevelaer van het bisdom Haarlem- Amsterdam organiseert vanuit Noord-Holland een driedaagse busbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de Troosteres der Bedroefden wordt vereerd. Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria, bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en geïnspireerd door de predicaties, weer huiswaarts te keren. Kevelaer biedt goede gastvrijheid voor alle momenten van de dag: rust en stilte rond de Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend drankje en goede hotels met een familiaire sfeer. Kevelaer is ook bekend om zijn vele moderne, christelijke kunstwerken. Op maandag 29 juni a.s. vertrekken de bussen uit o.a. Langedijk, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Hoorn, Volendam en Amstelveen (bij voldoende opstappers per locatie). De bedevaart wordt begeleid door priesters, als pastoor Eric van Teijlingen, pastoor Eugène Jongerden en diaken John Versteeg. Thema van de bedevaart dit jaar is: Maria, troost en vreugde. Het programma 12

13 in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden. s Avonds is er een plechtige eucharistieviering. Op dinsdag wordt s ochtends de Kruisweg overwogen en een Sacramentsprocessie gehouden. s Middags is er een bijzonder Maria-uurtje. s Avonds viert Mgr. Jan van Burgsteden een pontificale hoogmis, welke wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek. De dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel. Na de ochtendmis op woensdag wordt afscheid genomen van Kevelaer. Na de lunch vertrekken we weer uit Kevelaer en zijn we aan het eind van de middag weer thuis. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met mevrouw Janny Versteeg (telefoon of: ACTIVITEITENKALENDER 31 mei uur Zondagmiddagplein (PS) 3 juni uur Inloop koffieochtend kapel St. Jozefbegraafplaats, Vergierdeweg 7 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 11 juni uur Spel-film- en contactmiddag (PS) 14 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 21 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 25 juni uur Seizoenswandeling regio Start: Naaldkerk, Santpoort-Noord 25 juni uur Spel-film- en contactmiddag (PS) 28 juni 7.15 uur Fietstocht naar Adalbertusakker Start: Adalbertuskerk, Spaarndam 28 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 2 juli uur Spel-film- en contactmiddag (PS) Kijk voor meer informatie over de diverse genoemde activiteiten elders in deze Onderweg 13

14 SPEL-, FILM- CONTACTMIDDAGEN Graag nodigen we uit voor de 2 e en de 4 e donderdagmiddag van de maand. U kunt zowel op de 2 e donderdag als de 4 e donderdag kaarten etc. en film kijken. In de schoolvakantieperiode gaan we weer iedere donderdagmiddag film kijken en hebben we spelmiddagen. Kom dus genieten van de gezellige sfeer op onze middagen. Er is gelegenheid om te kaarten, rummikub etc. te spelen of alleen maar wat gezellig met elkaar te praten en er wordt een film gedraaid. De data voor de komende maanden zijn: 11 en 25 juni, 9, 16, 23, 30 juli en 6 en 13 augustus. (feestelijke afsluiting van de vakantieperiode). Op 11 juni wordt de Wonderbroeders vertoond. Vijf monniken leven harmonieus in een klooster, tot sluiting dreigt. Ze wringen zich in allerlei hilarische bochten om deze plannen niet door te laten gaan. Op 25 juni wordt Grace vertoond, over het leven van Grace van Monaco. De middagen worden gehouden in het Parochiecentrum de Linge. Aanvang uur. Kosten 2, -. Er zijn natuurlijk ook de nodige drankjes en hapjes. U hoeft u niet van tevoren op te geven. Mensen die met de auto gehaald willen worden kunnen bellen met Herman Otten, telefoon of Anneke van Schie, telefoon We hopen weer heel gezellige middagen met elkaar te hebben. Hoort en zegt het voort! Namens de Contactgroep, Anneke van Schie GEVONDEN VOORWERPEN VOORWERPEN DIE IN DE KERK GEVONDEN ZIJN, KUNNEN AFGEHAALD WORDEN OP HET PAROCHIESECRETARIAAT! 14

15 DIRECTE ADRESSEN BINNEN DE ADELBERTUSPAROCHIE Parochiebestuur Copy voor de website Copy onderweg Huur ruimtes Jongerenactiviteiten Storingen KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER ONDERWEG: Uiterlijk 21 juni, uitsluitend op het adres: Rijksstraatweg 28 of per aan: ADELBERTUS PAROCHIE Adres parochie: Rijksstraatweg 28, 2022 DA Haarlem Pastor George Paimpillil, telefoon Website: Bankgegevens NL59 INGB (kerkbijdragefonds) NL14 INGB (algemeen) NL56 ABNA (algemeen) 15

Jrg. 25 nr. 3 O N D E R W E G 19/3 t/m -24/4-2016

Jrg. 25 nr. 3 O N D E R W E G 19/3 t/m -24/4-2016 Jrg. 25 nr. 3 O N D E R W E G 19/3 t/m -24/4-2016 PASEN 2016 " Alleluja. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Alleluja". (Uit psalm 117 - gezongen op paaszondag). De vastentijd gaat snel voorbij. Als

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Programmaoverzicht half januari en februari 2012

Programmaoverzicht half januari en februari 2012 Programmaoverzicht half januari en februari 2012 maandag 16 januari 11.30 uur Gym op muziek en materiaal onder leiding van Marijke Bakker in de ruimte van het dinsdag 17 januari Koffieconcert in de ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst september 2015 1 Belangrijk nieuws!! Tip 1 Op maandag 14 september is er een gratis

Nadere informatie

Donderdagbrief 2 juli 2015

Donderdagbrief 2 juli 2015 Donderdagbrief 2 juli 2015 Musical groep 8!!! Maandag 29 juni was het eindelijk zo ver. De afscheidsmusical van groep 8. Op de tribune zat een uitzinnig publiek klaar om naar het musicalspektakel te gaan

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 5 O N D E R W E G 31/5-6/7-2014 IN MEMORIAM AAD BRABANDER

Jrg. 23 nr. 5 O N D E R W E G 31/5-6/7-2014 IN MEMORIAM AAD BRABANDER Jrg. 23 nr. 5 O N D E R W E G 31/5-6/7-2014 IN MEMORIAM AAD BRABANDER Pastóór Brabander, want zó ken ik hem. En zo heb ik het ook geleerd; een gewijd man spreek je eerbiedwaardig aan. Maar tegelijkertijd,

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2015

Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2015 Donderdag 1 oktober A&H mode U kunt weer komen kijken en kopen bij het modehuis A&H. Zij hebben mooie kleding die zij graag aan u laten zien. Tijd 14.00 uur Tot 15.30 uur Vrijdag 2 oktober Dickij en Nel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2011

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2011 ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2011 Uitgelicht Vrijdag 2 september Weekafsluiting: Suikerfeest Zondag 4 september 11:30-12:30 Kerkdienst Donderdag 8 september 19:30-22:00 Muziek: Optreden De Jongens van

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Jozefnieuws. April 2015

Jozefnieuws. April 2015 Jozefnieuws April 2015 Samen Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij stuur ik u de nieuwsbrief van de maand april. Pasen Palmpasen De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben de afgelopen week weer een palmpaasstok

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015 Onderweg met Franciscus We gaan iets nieuws beginnen... Deze folder gaat over iets nieuws. In het komend seizoen bieden we een aantal activiteiten

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS Uden, 11 september 2015 Beste ouders, De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is met een razende vaart begonnen. Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met IPC en daar hoor ik al mooie geluiden over.

Nadere informatie

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 Week 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 met medewerking van: B3.0 Mariënburg Idea King Arthur Groep KAG Lady s Circle Soest Museum Soest Rabobank Amersfoort en omstreken Stichting

Nadere informatie

2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo

2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo 2016 Ontmoeten & Activiteitenkalender Careaz Dr. Jenny Dinxperlo Zondag 03 januari Wat? Waar? Kosten Gehele dag Zondags-tref Koffie/ thee met iets lekkers Veensgracht 1 Aanmelden: Niet nodig Maandag 4

Nadere informatie

Voorbeelden. van teksten voor een DANKBETUIGING

Voorbeelden. van teksten voor een DANKBETUIGING Voorbeelden van teksten voor een DANKBETUIGING LBV UITVAARTGROEP Geachte Familie, Meestal worden er tussen 4 en 6 weken na het overlijden dankbetuigingskaartjes verstuurd. We hebben een aantal teksten

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

H. Antoniuskathedraal: maandag t/m vrijdag: 12.00 uur donderdag na de viering: Aanbidding tot 13.00 uur

H. Antoniuskathedraal: maandag t/m vrijdag: 12.00 uur donderdag na de viering: Aanbidding tot 13.00 uur Nieuwsbrief maandelijks informatieblad van parochie Breda Centrum jrg. 13 nr. 7 St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 ING: 10 68 062 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Eucharistievieringen

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016. Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit.

CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016. Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit. CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016 SALES GEMONDSEWEG 41 5481 XW SCHIJNDEL www.oblaten.osfs.nl SALESIANUM Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit.

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum De Verbinding ACTIVITEITENAANBOD JUNI 2016. Ontmoetingscentrum De Verbinding. Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187

Ontmoetingscentrum De Verbinding ACTIVITEITENAANBOD JUNI 2016. Ontmoetingscentrum De Verbinding. Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 Ontmoetingscentrum De Verbinding O T M ACTIVITITAABOD JUI 2016 O T O O T W I K K L L T S P A Ontmoetingscentrum De Verbinding Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 deverbinding@stgsamenzorgen.nl

Nadere informatie

Het jaar van Barmhartigheid

Het jaar van Barmhartigheid Het jaar van Barmhartigheid HH. Matthias-Laurentiusparochie informatiebulletin eerste kwartaal 2016 Het jaar van Barmhartigheid Overal in de wereld zijn katholieken actief bezig met het jaar van Barmhartigheid.

Nadere informatie

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden.

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartzorg de Vlieger Wilgenstraat 12 4307 DA Oosterland T. 0111 402000 F. 0111 401552 E. info@uitvaartdevlieger.nl W. www.uitvaartdevlieger.nl Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Geachte

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 8 O N D E R W E G 20/9-2/11-2014 DE ALMACHTIGE GOD

Jrg. 23 nr. 8 O N D E R W E G 20/9-2/11-2014 DE ALMACHTIGE GOD Jrg. 23 nr. 8 O N D E R W E G 20/9-2/11-2014 DE ALMACHTIGE GOD t Is weer voorbij die mooie zomer, zingt een bekend liedje. Maar zo mooi was de afgelopen zomer niet helaas. Het zag er aanvankelijk zo mooi

Nadere informatie

juli 2015 TSO Nieuwsbrief 4

juli 2015 TSO Nieuwsbrief 4 juli 2015 TSO Nieuwsbrief 4 Beste ouders, kinderen en geïnteresseerden Het schooljaar is alweer voorbij, het was een jaar waar we met veel plezier de tussenschoolse opvang verzorgd hebben. Nu zijn we net

Nadere informatie

Je bent gestorven maar niet dood Je beeld verschijnt als ik wat sta te staren naar een pagina

Je bent gestorven maar niet dood Je beeld verschijnt als ik wat sta te staren naar een pagina Wanneer ik dood zal zijn, begraaf me dan niet op het kerkhof, niet in de tuin, ook niet in een urne op de schouw. Begraaf me in je hart, ik zal dan niet eenzaam zijn. Ik zal dicht bij jou blijven en jij

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015

Jaargang 6. Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Jaargang 6 Nieuwsbrief 03 13-10 - 2015 Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam T 0172-61 38 03 oranjenassau@scopescholen.nl www.oranjenassau.scopescholen.nl Agenda 12 16 oktober 19 23 oktober 26-30 oktober

Nadere informatie

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN 1 CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN VOORWOORD Bagage voor onderweg Als christenen zijn we mensen van de weg. Om onderweg te kunnen zijn heb je bagage nodig. Op onze religieuze weg

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

Reisverslag Lourdesreis van de groep Voorhout

Reisverslag Lourdesreis van de groep Voorhout Reisverslag Lourdesreis van de groep Voorhout Op zondag 8 mei ging er weer een groep bedevaartgangers uit de Bollenstreek met de VNB naar Lourdes, onder hen bevonden zich ook 5 Noordwijkers. Onze reisleiding

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten

Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten Afdeling Best Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten Inloopochtenden Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is er in het Rode Kruis-gebouw een inloopochtend met de mogelijkheid voor een

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de

Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de GGebed Heer, leer ons bidden! Heer, leer ons biddden (Lucas 11, 1). Deze vraag stelden de leerlingen aan Jezus, nadat ze een tijd met Hem op weg waren gegaan. Ze waren tot de ontdekking gekomen dat Jezus

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof -9 057 KP Amsterdam Tel: 020 233405 Hudsonhof Activiteitenlijst april 205 Lichamelijke beweging Een beweegoloog is aanwezig op woensdag en vrijdagmiddag

Nadere informatie

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN:

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Wensenboek cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Beste..., Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar..

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. (gedicht) Kinderen met verslaafde ouders Even voorstellen. Verslag van het Voorjaarsfeest 28 Mei Budgetrecept van Hinke Buitenveldertgroep - Hoogeveen Contactgegevens

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940

van Dijk Voorbeelden Dankbetuiging uitvaartverzorging voor de vechtstreek sinds 1940 van Dijk sinds 1940 uitvaartverzorging voor de vechtstreek Voorbeelden Dankbetuiging Dankbetuigingen Met deze brochure willen wij u informeren over de mogelijkheden om een dankbetuiging te versturen. Het

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012 Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 19 december 2012 24-12- 12 t/m 04-01- 13 Kerstdiner (17.00 18.30 uur) Kerstvakantie (begint vrijdagmiddag 21-12- 12 om

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Ons vakantieverblijf in De Lutte.

Ons vakantieverblijf in De Lutte. Ons vakantieverblijf in De Lutte. Louwra Herman Arwin Els Barry Will Frans Marjolein Willie VRIJDAG 21-06-2013 Vandaag begint onze vakantie. Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

Take a look at my life 9

Take a look at my life 9 Take a look at my life 9 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen! Nieuwsbrief van CNS-basisschool Juliana Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl 21 augustus 2015 We gaan weer beginnen! Komende maandag ontvangen we als team van CNS-basisschool

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste ouder(s)/verzorger(s), En daar is hij dan...de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Wat is de tijd weer voorbij gevlogen. Een nieuwsbrief waarbij ik nog even stil wil staan bij het afscheid

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

PRIKBORD JUNI 2012. Data juni 2012

PRIKBORD JUNI 2012. Data juni 2012 Kath. Jenaplanonderwijs Ceelman van Ommerenweg 5 6711 JD Ede tel. 0318 616098 www.koningdavidschool-skovv.nl directie@koningdavidschool-skovv.nl PRIKBORD JUNI 2012 Data juni 2012 Vrijdag 1 Playbackshow

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar DOELSTELLINGEN De deelnemers worden zich bewust van hun eigen omgang met rouw en verlies en de rol die hun geloof of levensoriëntatie hierbij heeft. De deelnemers weten dat ieder op een eigen manier rouwt

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Wensen bij overlijden 1

Wensen bij overlijden 1 Wensen bij overlijden 1 Voorwoord Doelstelling Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo n moeilijk onderwerp. De

Nadere informatie