Jrg. 24 nr. 5 O N D E R W E G 30/5 t/m 5/ OPENHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jrg. 24 nr. 5 O N D E R W E G 30/5 t/m 5/7-2015 OPENHEID"

Transcriptie

1 Jrg. 24 nr. 5 O N D E R W E G 30/5 t/m 5/ OPENHEID Mensen verbergen wel eens het een en ander; ze verbergen zich voor elkaar, voor God en soms zelfs voor zichzelf. Misschien zijn we wel bang om onszelf te leren kennen. Bang voor onze verlangens naar liefde, bang voor onze seksualiteit, bang voor onze boosheid en vult u verder zelf maar in Het geloof in God kan ons de moed geven om onszelf onder ogen te zien. We hoeven niet bang te zijn voor wat we kunnen ontdekken van onszelf, want God weet allang hoe we in elkaar steken. Zou dat wellicht een beangstigende gedachte kunnen zijn, dat God weet hoe wij in elkaar steken? Ik denk het niet; ik denk dat het juist bevrijdend is. Want God is geen boos oog. Hij is een God die zijn zon laat opgaan over slechten en goeden (Mt 5, 45). Hij is een God die eindeloos geduld heeft met zijn mensen. Hij weet, beter dan wijzelf, waarom wij zijn zoals we zijn. Hij heeft meer begrip en geduld met ons, dan wij met onszelf hebben. God zegt ja tegen mensen. Tegen de mensen zoals ze werkelijk zijn. Vanuit dit ja van God mogen we de werkelijkheid onder ogen zien. Ook de werkelijkheid van ons eigen hart. Soms ontkennen we onze boosheid, misschien wel omdat we denken dat we van God niet boos mogen zijn. Maar je kop in het zand steken heeft geen enkele zin. Kunnen we niet veel beter leren om in alle openheid met onze boosheid om te gaan? Soms schamen we ons voor onze seksuele verlangens, voor onze verlangens naar vriendschap en liefde. En dat terwijl God ons geschapen heeft met die verlangens. Hij heeft zelf die verlangens in ons gelegd. Hij heeft ons mens gemaakt. Mensen verbergen wel eens het een en ander; ze verbergen zich op talloze manieren voor elkaar, voor God en voor zichzelf. Het geloof in God de Vader kan ons leren, dat we niets zo goed kunnen verbergen, dat het verborgen is voor Hem. Als God toch ziet wie wij zijn, dan kunnen we maar het best open zijn. Dan hoeven we ons niet meer krampachtig anders voor te doen dan we zijn. 1

2 We mogen onszelf zijn. Gewoon onszelf zijn. Klein misschien, maar wel eerlijk, open en echt. VAN DE BEHEERCOMMISSIE 2 Ingo W.G. Molenaar, oud - politie aalmoezenier Vrijwilligersdag Op 18 april vond na een pauze van drie jaar weer de Vrijwilligersdag plaats, dit keer thuis in onze Adelbertuskerk. Het was fijn om zoveel positieve reacties te horen en te lezen en we zijn dan ook erg dankbaar dat het gelukt is onze vrijwilligers op deze manier te bedanken en te verwennen. De gezelligheid, het eten en drinken, de muziek van het duo Vocal Power het Lied op de Bidstoel, de inzet en hulp van de kant van de jongeren, de presentatie van het Franciscusbier en de verloting van de paaskaarsen, werden allemaal erg gewaardeerd. Graag willen we daarom de traditie om iedere twee jaar een Vrijwilligersdag te houden weer oppakken. Dus als u ideeën en suggesties heeft over de invulling daarvan laat het ons weten! Mail uw suggesties aan: Jongerenruimte Er is al veel gedaan om de jongerenruimte van de Adelbertuskerk gezellig en toegankelijk te maken. Er is schoongemaakt en geschilderd. En dan niet alleen maar een kwast over de muren, nee er is ook een mooie afbeelding op een van de muren geschilderd. Ook zijn heel leuke spulletjes gekocht om de ruimte gezellig in te richten. De verwachting is dat de jongerenruimte na de grote vakantie officieel in gebruik zal worden genomen. Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart! Kerk gesloten op 6 juni Attentie: Op zaterdag 6 juni a.s. zal de Adelbertuskerk gesloten zijn, dit in verband met een in onze kerk door de Vrije School te houden concert. De Beheercommissie, Reinout Slijper

3 BBQ voor 3G(eneraties) Kinderen, Jongeren en oudere Jongeren, H. Franciscusparochie i.o., Nieuw dit jaar! Een BBQ voor alle jongeren in onze parochie H. Franciscus i.o. De thema van deze BBQ is ontmoeting! Tijdens de BBQ ontmoeten we elkaar als kinderen, jongeren en oudere jongeren. Mensen die geïnteresseerd zijn in mensen, maatschappij en kerk. Wij ontmoeten de pastores en de vrijwilligers die activiteiten voor de kinderen en jongeren organiseren. En verassingen! Lekker eten in de mooie tuin van de Engelmundus Kerk te Driehuis. Wanneer: zondag 28 juni 2015 vanaf uur Locatie: Driehuizerkerkweg 113 te Driehuis Ben je geïnteresseerd? Graag even aanmelden bij: of via mobiel Kosten: per volwassen en 8.00 voor kinderen. Jullie zijn van Harte Welkom! Jongerenwerkgroep H. Franciscusparochie i.o., Anne Commandeur en Pastoor George 3

4 UITVAARTACOLIETEN GEVRAAGD De Adelbertusparochie is op zoek naar nog enkele uitvaartacolieten (m/v). Het tijdens een uitvaart assisteren is een zinvolle taak en wordt door de nabestaanden erg op prijs gesteld. De taken zijn overzichtelijk en lichamelijk niet zwaar (het dragen van het kruis kan eventueel door de koster van dienst gedaan worden, mocht dat u tegen gehouden hebben om u aan te melden). Wij danken u alvast voor uw bereidheid om de uitvaarten in de Adelbertuskerk, ook voor de nabestaanden, tot waardige diensten te maken. Heeft u interesse of heeft u vragen? Geef het door aan het secretariaat of per aan: of THEMAVIERING Vrijdag 26 juni hebben wij weer onze themaviering, vroeger ouderenviering genaamd. Om half tien is de eucharistieviering. Na deze viering drinken we gezellig samen koffie. Heeft u problemen om naar de kerk te komen, belt u dan met Toos van Gendt, telefoon Zij zal dan zorgen dat u gehaald en thuis gebracht wordt. Toos van Gendt SECRETARIAAT IN DE VAKANTIEPERIODE In verband met de vakantieperiode die weliswaar pas 5 juli begint meld ik u vast dat het secretariaat gedurende die periode s middags gesloten is. s Morgens kunt u er wel op de geëigende tijden terecht. 4 Het secretariaat

5 IN MEMORIAM HERMAN SWAALF Op woensdagochtend 22 april heeft de parochie Herman Swaalf uitgeleide gedaan in een Woord- en Communiedienst in onze Adelbertuskerk; daarna vond de crematie in Driehuis plaats. Herman zag het levenslicht op 10 oktober 1931 als derde van de acht kinderen van vader Cees Swaalf en moeder Jo Gieske. De naam Swaalf had een bekende klank hier in Haarlem, niet alleen vanwege het steenhouwersgebeitel vanuit het bedrijf, maar eveneens door de diverse musicale geluiden van de kinderen Swaalf. Regelmatig horen wij in onze kerk de sonore stemklank van Cees, de jongere broer van Herman. Zo ook tijdens deze uitvaartdienst via het Panis Angelicus (Brood der engelen). Herman echter mocht geen muziekinstrument spelen; hij moest maar als koorknaap in de kerk gaan zingen. Geen succes; deze knaap was liever met zijn katapult actief op straat. In de oorlogsjaren bleek echter al hoe verantwoordelijk Herman zich voelde en hoe slim hij reeds op jonge leeftijd was. Met een broertje of een zus trok hij s nachts op bomenzaagtocht en sleepte zijn verovering op zijn zelf gefabriceerde karretje naar huis. Tegen zijn zin en zijn plannen in moest Herman na het behalen van zijn Mulodiploma meteen aan het werk in een zaak van huishoudelijke Electro. En middenstandsdiploma halen! Een dansavondje bij Brinkman bracht hem in contact met Riek Kors en ja een hierop volgende fijne verkeringstijd werd afgesloten met het huwelijk in Tijdens de heersende woningnood slaagden Herman en Riek erin aan de Steenbokstraat als een startend gezin een halve woning te bemachtigen, die later in zijn geheel hun deel werd. Daar werden de twee dochters en de twee zonen geboren. Inventief begonnen Herman en Riek aan huis samen een klein winkeltje in elektriciteitsartikelen. Hard werken, ja heel hard werken was niet altijd even gemakkelijk en ging soms wellicht ten koste van andere eveneens belangrijke zaken. Veel blikken 5

6 van verbazing trok Herman door als eerste autobezitter de Steenbokstraat in te rijden en zijn wagen voor de deur te parkeren. De Steenbokstraat in de vaart der volken vooruit! Gelukkige tijden volgden op zijn werkzame leven en samen met Riek maakte hij verre reizen naar onder meer Indonesië en Israël. Langdurige vakantieperioden op hun geliefde camping in Frankrijk vormden voor Riek en Herman een geweldige fase in hun leven samen. Voor zijn kinderen en kleinkinderen stond hij klaar als adviseur, maar ook als klusser blies hij zijn partijtje mee. Vanaf zijn 42 ste levensjaar leefde hij reeds op één nier en die nier werd oorzaak van enkele heel moeilijke laatste jaren. Het frequent dialyseren beperkte zijn activiteiten in hevige mate. Moeilijk voor hem. Op 16 april 2015 is hij, behoorlijk onverwacht vredig gestorven. Herman, dank voor je zorgen, dank voor je leven. Je wordt gemist. Henk Zurlohe 6 IN MEMORIAM NICO HANDGRAAF Op woensdag 6 mei 2015 hebben wij Nico Handgraaf na een sfeervolle uitvaartdienst namens de parochie uitgeleide gedaan en ten grave gedragen in het graf bij zijn echtgenote Guus, op het Barbara kerkhof aan het Soendaplein. Naast verdriet om het afscheid was er zeker ook een gevoel van dankbaarheid, dat Nico de hoge leeftijd van ruim 93 jaar zonder last van ziekten heeft kunnen bereiken. Op 7 oktober 1921 zag Nico in Heemstede het levenslicht als derde zoon. Jan en Piet waren zijn oudere broers. De eerste jaren verliepen zoals bij velen van zijn leeftijdgenoten. Maar de oorlog veranderde veel. Zo werd Nico in Berlijn te werk gesteld. Gelukkig wist hij te ontvluchten; dat betekende wel: onderduiken, zorgen dat ze je niet kunnen vinden! De familie Ophuijsen aan de Versproncweg leverde hem een onderduikplek. Daar heeft hij zich als jonge man o.a. verdienstelijk kunnen maken door baby Marja de fles te geven. Zeventig jaar later mocht hij die Marja nog eens ontmoeten. Ruim 55 jaar was hij getrouwd

7 met zijn lieve vrouw Guus, die de moeder werd van drie dochters. Omdat moeder Guus uit een groot gezin van negen kinderen kwam en Nico twee broers had, was er sprake van een grote familie met onderling veel prettige contacten. Vakanties in de bossen van Oisterwijk bijvoorbeeld en andere logeerpartijtjes waren feest. Nico hield dan ook van gezelligheid, veel mensen om zich heen. En hij genoot con amore van het goede der aarde. Het overlijden van Guus zes jaar geleden heeft hem enorm geraakt. Langzaam maar zeker wist hij met dit gemis om te gaan. De vrijwillige brandweer heeft Nico vaak als spuitgast ingezet bij het blussen van branden. Voor zijn dochters betekende dit altijd bijzondere bewondering voor zijn op zolder gereed en startklaar hangende kostuum met helm. Maar eveneens waren zij nieuwsgierig naar zijn spannende verhalen na afloop. Behalve als vrijwillige brandweerman heeft Nico zich frequent ingezet voor zijn medemensen op andere wijzen. Van beroep administrateur en boekhouder heeft hij voor veel slagers in de omgeving de boekhouding verzorgd. Ook beroepshalve was dat zijn werk en hij werd tenslotte directeur van het slachthuis. Ja, hij liep dan ook zoals in zijn tijd zeker geen uitzondering- altijd met een colbert en een bijpassende stropdas. Als directeur heeft hij het mogelijk gemaakt dat bijvoorbeeld Islamitische mensen nu hun Halal vlees ritueel kunnen slachten en de Joden dat koosjer kunnen doen. Klussen doen was niet zijn sterkste kant; hij kon wel vertellen hoe het moest, maar de uitvoering neen, dat kon hij beter aan een ander overlaten. Na zijn pensionering heeft hij ruim tien jaar geholpen bij het activiteitencentrum in Schalkwijk. Daar werden via Heliomare gehandicapte mensen begeleid. Het is dus niet zo vreemd, dat de toenmalige vorstin Nico onderscheidde als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Beste Nico, dank voor je mooie leven; wij hopen dat jouw zo mooi geformuleerde wens uit mag komen: Degenen die ik liefheb verlaat ik om degene die ik liefhad terug te vinden. Henk Zurlohe 7

8 LEZINGEN 31 mei Feest van de H. Drie-eenheid, Deut. 4, , Rom. 8,14-17, Mt. 28, juni Feest van het H. Sacrament, Ex. 24,3-8, Hebr. 9,11-15, Mc. 14, juni 11e zondag door het jaar, Ez. 17,22-24, 2 Kor. 5,6-10, Mc. 4, juni 12e zondag door het jaar, Job. 38,1.8-11, 2 Kor. 5,14-17, Mc. 4, juni 13e zondag door het jaar, Wijsh. 1,13-15;2,23-24, 2 Kor. 8, , Mc. 5,21-43 of 5, b-43 5 juli 14e zondag door het jaar, Ez. 2,2-5, 2 Kor. 12,7-10, Mc. 6,1-6 8

9 INTENTIES ADELBERTUSPAROCHIE Zondag 31 mei Pastoor Brabander, overl. ouders Zurlohe-Hartog, Walda, Astrid en Steve, overl. ouders Cobelens-Loerakker, Jos en Frits, Mariëtte Koets-Ooms, Dien van Opzeeland-Michiels Vrijdag 5 juni Fam. Nibbering, fam. Wijfjes Zondag 7 juni Fred Gelauff, overl. ouders Spijker-Bayer, Lies en Gerda Spijker, fam. Lodder-Smolenaars, Bert en Jeroen van Emmerik, Ada Rienstra-Hoogeboom Zaterdag 13 juni Henk Molenaar, overl. ouders Rijssemus-Lage Venterink Zondag 14 juni Anton Verbeek, Mariëtte Koets-Ooms, Nel Rutte-Duineveld, pastoor Brabander, Gisela Grabosch Zondag 21 juni Overl. ouders Cobelens-Loerakker en overl. kinderen, John Balk, Annie, Jo en Chiel van Poppelen, overl. ouders Cobelens- Loerakker, Jos en Frits, Gisela Grabosch Zondag 28 juni Overl. ouders Cobelens-Loerakker en overl. kinderen, Mariëtte Koets-Ooms, pastoor Brabander, Dien van Opzeeland-Michiels, Leo Uitendaal Vrijdag 3 juli Fam. Nibbering, fam. Wijfjes Zondag 5 juli Fred Gelauff, overl. ouders Spijker-Bayer, Lies en Gerda Spijker, fam. Lodder-Smolenaars 9

10 LECTUURHOEK MEER GELUK DAN GRIJSHEID Spiritualiteit van de ouderdom Door: Jean-Jacques Suurmond De ouderdom wordt vaak als een onaantrekkelijk proces van verval gezien: Alles wordt minder. Gelukkig valt er nog heel wat meer over deze levensfase te zeggen. Zonder de problemen die met ouder worden gepaard gaan te bagatelliseren, laat Jean-Jacques Suurmond in dit boekje zien dat er juist een spirituele kans in verscholen ligt. Ouder worden kan worden beleefd als een spirituele weg, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Naast Alles wordt minder kan men dan tegelijkertijd zeggen: Ten diepste wordt alles meer dan ooit. (Het boekje ligt ter inzage in de lectuurhoek) Bestelnr.: ISBN prijs 8,75 Programma bezinning en verdieping parochie H. Franciscus i.o. JAARLIJKSE FIETSTOCHT ADALBERTUSAKKER Op de fiets naar Egmond-Binnen. Ook dit jaar gaan we weer op de fiets naar de Adalbertusakker, waar we het patroonsfeest van de heilige Adalbertus mogen meevieren. Wij vertrekken zondag 28 juni om precies uur, vanaf de St. Adalbertuskerk in Spaarndam. Dan hebben we ruim de gelegenheid om op tijd in Egmond-Binnen te zijn; wij moeten namelijk met de pont van uur in Velsen over. Wij zijn tussen en uur in Egmond-Binnen, waar we dan nog gelegenheid hebben om een kopje koffie te drinken en een broodje te 10

11 eten. Koffie en broodjes worden verzorgd. Degenen die wel naar Egmond willen, maar niet op de fiets, kunnen ook per auto naar Egmond. Als u zich daarvoor opgeeft kunnen we bekijken of u samen kunt rijden. De eucharistieviering is om uur in de openlucht op de St. Adalbertusakker. Na de viering is er koffiedrinken in de tuin van de abdij in Egmond-Binnen. De fietstocht gaat in ieder geval door; ook bij slecht weer wordt er gefietst en is er een viering op de Adalbertusakker. We hopen dat we met een grote groep naar Egmond gaan. Het is fijn als u zich vooraf aanmeldt. Wanneer: zondag 28 juni 2015 Start: 7.15 uur bij de St. Adalbertuskerk, Ringweg 30, Spaarndam Informatie: Arnold Kuhlman tel: Theo van Lieshout tel: SEIZOENSWANDELING Elk seizoen heeft in de natuur zijn eigen charme. Daar met verwondering en aandacht doorheen lopen geeft nieuwe energie. We verzamelen steeds op een andere plek in de regio. Wie wil krijgt een kaart met een overdenking. Tijdens het wandelen kan daar over gesproken worden, maar ook dingen die op dat moment belangrijk zijn kunnen worden uitgewisseld. Onderweg drinken we ergens koffie. De eerstvolgende wandeling is de zomerwandeling, op donderdagmorgen 25 juni De start is om uur bij de kerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand (de Naaldkerk), Frans Netscherlaan 12, Santpoort-Noord. Contactpersonen: Pauline Eisenberger, via par.secr. Adelbertus: of Karin Duwel, tel:

12 ACTIVITEITEN VAN HET LICHTHUIS IN DE ST. JOZEFKAPEL In de maand juni is de Jozefkapel aan de Vergierdeweg 456 in Haarlem zoals gebruikelijk open op iedere woensdag van uur tot uur. De eerste woensdag van de maand, 3 juni, is er van uur tot uur een inloop-koffieochtend. De entree hiervoor is aan de linkerzijkant van het gebouw. Op Vaderdag, 21 juni, is de kapel een groot deel van de dag open, namelijk van uur tot uur. Gerard Steentjes ( s middags) en Brigit Frielink ( s ochtends) zorgen dat er ook dan koffie en thee zal zijn. De sfeer in de kapel is vredig en licht, zo horen we steeds vaker van bezoekers. U bent van harte welkom om op bovengenoemde openstellingstijden de sfeer zelf te komen ervaren. BEDEVAART NAAR KEVELAER VAN 29 JUNI TOT EN MET 1 JULI 2015 De diocesane bedevaart naar Kevelaer van het bisdom Haarlem- Amsterdam organiseert vanuit Noord-Holland een driedaagse busbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de Troosteres der Bedroefden wordt vereerd. Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om gesterkt door de genade en de moederlijke troost van Maria, bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en geïnspireerd door de predicaties, weer huiswaarts te keren. Kevelaer biedt goede gastvrijheid voor alle momenten van de dag: rust en stilte rond de Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend drankje en goede hotels met een familiaire sfeer. Kevelaer is ook bekend om zijn vele moderne, christelijke kunstwerken. Op maandag 29 juni a.s. vertrekken de bussen uit o.a. Langedijk, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Hoorn, Volendam en Amstelveen (bij voldoende opstappers per locatie). De bedevaart wordt begeleid door priesters, als pastoor Eric van Teijlingen, pastoor Eugène Jongerden en diaken John Versteeg. Thema van de bedevaart dit jaar is: Maria, troost en vreugde. Het programma 12

13 in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden. s Avonds is er een plechtige eucharistieviering. Op dinsdag wordt s ochtends de Kruisweg overwogen en een Sacramentsprocessie gehouden. s Middags is er een bijzonder Maria-uurtje. s Avonds viert Mgr. Jan van Burgsteden een pontificale hoogmis, welke wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek. De dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel. Na de ochtendmis op woensdag wordt afscheid genomen van Kevelaer. Na de lunch vertrekken we weer uit Kevelaer en zijn we aan het eind van de middag weer thuis. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met mevrouw Janny Versteeg (telefoon of: ACTIVITEITENKALENDER 31 mei uur Zondagmiddagplein (PS) 3 juni uur Inloop koffieochtend kapel St. Jozefbegraafplaats, Vergierdeweg 7 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 11 juni uur Spel-film- en contactmiddag (PS) 14 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 21 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 25 juni uur Seizoenswandeling regio Start: Naaldkerk, Santpoort-Noord 25 juni uur Spel-film- en contactmiddag (PS) 28 juni 7.15 uur Fietstocht naar Adalbertusakker Start: Adalbertuskerk, Spaarndam 28 juni uur Zondagmiddagplein (PS) 2 juli uur Spel-film- en contactmiddag (PS) Kijk voor meer informatie over de diverse genoemde activiteiten elders in deze Onderweg 13

14 SPEL-, FILM- CONTACTMIDDAGEN Graag nodigen we uit voor de 2 e en de 4 e donderdagmiddag van de maand. U kunt zowel op de 2 e donderdag als de 4 e donderdag kaarten etc. en film kijken. In de schoolvakantieperiode gaan we weer iedere donderdagmiddag film kijken en hebben we spelmiddagen. Kom dus genieten van de gezellige sfeer op onze middagen. Er is gelegenheid om te kaarten, rummikub etc. te spelen of alleen maar wat gezellig met elkaar te praten en er wordt een film gedraaid. De data voor de komende maanden zijn: 11 en 25 juni, 9, 16, 23, 30 juli en 6 en 13 augustus. (feestelijke afsluiting van de vakantieperiode). Op 11 juni wordt de Wonderbroeders vertoond. Vijf monniken leven harmonieus in een klooster, tot sluiting dreigt. Ze wringen zich in allerlei hilarische bochten om deze plannen niet door te laten gaan. Op 25 juni wordt Grace vertoond, over het leven van Grace van Monaco. De middagen worden gehouden in het Parochiecentrum de Linge. Aanvang uur. Kosten 2, -. Er zijn natuurlijk ook de nodige drankjes en hapjes. U hoeft u niet van tevoren op te geven. Mensen die met de auto gehaald willen worden kunnen bellen met Herman Otten, telefoon of Anneke van Schie, telefoon We hopen weer heel gezellige middagen met elkaar te hebben. Hoort en zegt het voort! Namens de Contactgroep, Anneke van Schie GEVONDEN VOORWERPEN VOORWERPEN DIE IN DE KERK GEVONDEN ZIJN, KUNNEN AFGEHAALD WORDEN OP HET PAROCHIESECRETARIAAT! 14

15 DIRECTE ADRESSEN BINNEN DE ADELBERTUSPAROCHIE Parochiebestuur Copy voor de website Copy onderweg Huur ruimtes Jongerenactiviteiten Storingen KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER ONDERWEG: Uiterlijk 21 juni, uitsluitend op het adres: Rijksstraatweg 28 of per aan: ADELBERTUS PAROCHIE Adres parochie: Rijksstraatweg 28, 2022 DA Haarlem Pastor George Paimpillil, telefoon Website: Bankgegevens NL59 INGB (kerkbijdragefonds) NL14 INGB (algemeen) NL56 ABNA (algemeen) 15

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

DIGITALE NIEUWSBRIEF. Beste koorleden,

DIGITALE NIEUWSBRIEF. Beste koorleden, DIGITALE NIEUWSBRIEF 28 maart 2014 Beste koorleden, Dit is de eerste digitale Nieuwsbrief van Becadans. En vast niet de laatste. Want een aantal van jullie heeft vlot zijn medewerking toegezegd aan het

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie