Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?"

Transcriptie

1 ZOMER 2012

2 Ontmoeting 2

3 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik toch een subtiel verschil: het eerste is passief, het tweede actief. Per 1 januari 2015 houdt onze parochie zoals het er nu naar uitziet tenminste onherroepelijk op te bestaan, om onderdeel te worden van de nieuwe parochie Boxtel (waarvoor nog geen naam bekend is). Dat is een gegeven, maar de vraag is of wij dat feit tegen heug en meug aanvaarden en ons er mokkend bij neerleggen, of dat wij de tussenliggende twee-en-een-half jaar benutten om toe te werken naar die fusie, ons zo goed mogelijk erop voor te bereiden en waar mogelijk zelf invloed op het proces uit te oefenen. te vinden tussen de belangen van onze eigen parochiegemeenschap en de noodzaak om in het belang van alle gelovigen de krachten te bundelen en naar nieuwe vormen van gemeenschap te groeien. Pastoor van der Sluis Dat laatste is in elk geval de inzet van het kerkbestuur. We willen ons best doen om de dingen in onze parochie in de komende periode zo goed mogelijk op orde te houden of te brengen en vanuit die positie een goede balans Zorgvuldigheid en begrip Het fusieproces vereist zorgvuldigheid, wederzijds begrip en de bereidheid om verder te kijken dan de oude parochiegrenzen. Wat denk ik het belangrijkst is, is een verandering in visie: na 2015 is de Petruskerk in Boxtel niet langer de andere parochie maar onze parochie en dat is best wennen. Overigens zult u voor de vieringen voorlopig echt niet naar Boxtel hoeven, veel maar niet alles zal gelukkig gewoon door kunnen gaan zoals het was. Niet elke verandering is een vooruitgang, maar verandering (ook als die noodgedwongen is) biedt wel degelijk ook kansen en Ontmoeting 3

4 Ontmoeting Contactblad Parochie Sint Jans Onthoofding 30 e jaargang nummer 2 11 juni 2012 redactie: dhr. drs. N.A.L. van der Sluis dhr. J.C.T. Custers dhr. J.H.J. Onland adres: R.K. Parochie Sint Jans Onthoofding Vendelstraat CZ Liempde telefoon: telefax: website: kopij: afgeven bij de redactieleden, toezenden aan de redactie of via de Parochie Liempde Sint Jans Onthoofding opgericht op 28 april 1603 Ontmoeting Gedrukte oplage: exemplaren verschijningsdata redactieverg. inl. kopij versch.dat In deze ontmoeting Gaan wij op in of naar de 3 nieuwe parochie? In deze Ontmoeting 4 Pro Ecclesia et Pontifice" voor Toon 7 Parochiefusie voor 1 januari De kerk ligt er weer gelikt bij 11 Vrijwilligersdag op zaterdag 15 sept. 12 Ben Smeltink: werk aan de winkel 13 IN MEMORIAM Toos Egelmeers 15 Ik heb een superleuke dag gehad 16 Natuurlijk ga ik ook voetballen 17 Islam, een uitdaging of bedreiging 17 Restauratie Franssenorgel 18 Nieuws van in en om de toren 18 Irene Pineda in beeld 21 De Kinderpagina: De H. Geest komt 25 Eerste zondag na Pinksteren 29 U wilt ook wat schrijven 30 Parochieberichten 31 Vakantie pastoor 31 Power of Fire: met velen in Den Bosch 33 Expositie Lijkwade van Turijn 34 Anny Schellekens neemt afscheid 35 Advertenties, we komen weer langs 35 Parochiewijzer 37 Parochiële werkgroepen 41 Korenrooster 42 Kerkbestuur - Dit wil ik melden 42 Het parochielogo is naar een gravure op de voet van de grote ciborie van de parochie. Ontmoeting 4

5 nieuwe mogelijkheden, die we moeten herkennen en moeten zien te benutten. Ik hoop dat we als parochie voorzichtig positief tegen de toekomstige ontwikkelingen aankijken, vooral niet bang of boos. Samenvoeging is pure noodzaak Dat laatste zou ook niet terecht zijn: de samenvoeging van parochies is geen hobby van het bisdom of de bisschop, maar pure noodzaak. Daarbij speelt de afname van de betrokkenheid van mensen bij de Kerk de grootste rol. Dat is nu al duidelijk voelbaar, ook (zelfs?) in Liempde. Het aantal communicantjes daalt al een paar jaar gestaag, maar vooral de afname in het aantal kindjes dat gedoopt wordt is opmerkelijk. En ook ouders die hun kindje nog wel laten dopen geven daar doorgaans niet veel vervolg aan waar het gaat om kerkbezoek, inzet als vrijwilliger of regelmatige kerkbijdrage. Je hoeft dus geen profeet te zijn om te zien dat het zoals het nu in parochies gaat niet door kan gaan, sterker: je moet oogkleppen ophebben om te menen dat het wel zo door kan gaan. En dus moeten we onze verantwoordelijkheid nemen voor komende generaties. We kunnen het niet allemaal aan de voorzienigheid overlaten en denken dat Onze Lieve Heer het zelf in zijn almacht en wijsheid maar moet oplossen. We mogen zeker op Gods bijstand vertrouwen (en daarom vragen in ons gebed!) maar we moeten ook zelf doen wat in ons vermogen ligt om op een verstandige manier te bouwen aan de Kerk van morgen (of tenminste het verval daarvan een halt toe te roepen). Dat vraagt inspanningen en offers, niet alleen in geld maar vooral in wat we in de praktijk van ons leven met die Kerk doen of laten. Bidden, kinderen opvoeden in geloof, kinderen meenemen naar de kerk of deel laten nemen aan activiteiten in verband met die kerk, jezelf eens inschakelen voor een catechese-activiteit of anderszins een helpende hand bieden : mogelijkheden genoeg om het geloof iets meer aan bod te laten komen en de parochie iets meer draagvlak te geven. Dat geldt voor onze huidige parochie, maar ook voor die grotere nieuwe waarnaar we op weg zijn. Want van één ding ben ik zeker: die nieuwe parochie zal er een zijn waar meer mensen vanuit hun verbondenheid met Christus een bijdrage leveren aan de opbouw van de geloofsgemeenschap of ze zal er niet zijn. Sleutelwoorden voor de parochie (en de parochianen) van (over)- morgen zijn dus: actief, betrokken, bewust, overtuigd, getuigend. Hopelijk herkent u zich daarin en gaat u met ons mee, op naar de nieuwe parochie! Pastoor van der Sluis Ontmoeting 5

6 Levensmiddelen Slijterij & Verhuur Putmans Kapelstraat 8 Tel.: Ontmoeting 6

7 Toon van Hastenberg ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice" Na eerder in juli 2011 de gouden speld van de Sint Gregoriusvereniging te hebben ontvangen, kreeg Toon van Hastenberg op zondag 6 mei jl. uit de handen van Pastoor van der Sluis de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice" opgespeld. De uitreiking van de prachtige, bijbehorende oorkonde vormde onderdeel van de plechtigheid. Deze prestigieuze onderscheiding kreeg Toon voor zijn 50 jaar lidmaatschap van het kerkkoor Cantate Domino en zijn optreden als invaldirigent voor dit koor, zijn lidmaatschap en dirigentschap van andere koren en zijn geweldige inzet voor de kerk. Toon herinnert het zich als de dag van vandaag dat hij bij het koor begon. Eerst was hij nog met zijn vader en twee broers lid van het Liempds mannenkoor dat onder leiding stond van Theo Prinsen. Omdat daar niet zoveel vooruitgang in zat, ging ik me eens oriënteren bij het kerkkoor, aldus Toon, en van het een kwam het ander. Alvorens je mocht Ontmoeting 7 meezingen in de kerk moest je in die tijd een opleiding doorlopen van 3 jaar. Maar ja, ik had al de nodige notenkennis bij de fanfare opgedaan en kon daarom na 2 jaar al bij het koor. Ja, vult Tonny, zijn echtgenote aan: Thuis bij Toon werd er altijd al veel gezongen door de zes broers, ze hadden zelfs een eigen lied: - Wij zijn gebroeders -. Tonny vult aan: En In onze verkeringstijd ging ik altijd naar het gezongen lof en ik vond dat Toon goed kon zingen en zei tegen hem: - als ik zo goed kon zingen als jij zou ik zeker bij een koor gaan -. En zo ge-

8 beurde het en ik ben heel trots op Toon. Hij is altijd gek geweest van kerkmuziek! Pastoor Van der Sluis sprak in aanwezigheid van enkele be-stuursleden en leden van het kerkkoor Toon toe in zijn eigen omge-ving, in zijn thuis, omdat een gang naar elders er niet meer in zit. Hij memoreerde op een zijn bekende, plechtige wijze de verdiensten van Toon: 50 jaar lid van het kerkkoor, het 4 jaar optreden als reservedirigent en het lidmaatschap van andere koren. Zo was u ruim 20 jaar lid van het Liempd s Gemengd Koor en 12 jaar lid, waarvan 11 jaar als voorzitter, van het seniorenkoor Zingen Doet Leven. Hij prees hem vooral ook als mens, een gelovige mens die pal staat voor zijn vrouw, gezin en de kerk. Tonny en de kinderen Stan en Mieke, alsmede enkele familieleden en kennissen werden door hem bij de plechtigheid betrokken. Het gebeuren was waardig en indrukwekkend: Toon was zichtbaar geroerd. Na de woorden van meneer Pastoor werd de schitterende onderscheiding door Tonny opgespeld, zo hoort dat, merkte meneer Pastoor op. Hij moest haar wel even helpen de speld los te maken. Vervolgens kwam de oorkonde uit de koker. Een prachtige, deels handgeschreven oorkonde, waar Toon én Tonny met recht trots op kunnen zijn. Felicitaties en compli-menten vielen Toon te beurt. Het kerkkoor liet zich ook van zijn allerbeste kant zien en zong speciaal voor Toon het lied: Lead me Lord. Toon was zichtbaar onder de indruk en op verzoek deed het koor er nog een schepje bovenop: het Marialied weerklonk door de huiskamer. En dat was extra mooi in deze meimaand, de Mariamaand. Dankwoorden volg-den en de sfeer was prima. Met de eerder ontvangen gouden speld van de Sint Gregoriusvereniging en de nu opgespelde pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice" heeft Toon, naast zijn vrouw en kinderen, enkele welverdiende juweeltjes in handen. Geruime tijd voor het ter perse gaan van deze uitgave van de Ontmoeting ontving Toon deze pauselijke onderscheiding. Het interview was al gereed. Terwijl deze editie gedrukt werd is Toon overleden; inmiddels is van hem afscheid genomen. Ook vanaf deze plaats condoleren we Tonny, haar gezin, familie, vrienden en bekenden met dit grote verlies. Het bestuur en de redactie wensen Tonny en haar kinderen veel sterkte in de komende tijd. Ontmoeting 8

9 Parochiefusie voor 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 zullen alle parochiefusies in het Bisdom Den Bosch moeten zijn gerealiseerd; 5 jaar eerder dan in 2009 door het bisdom voorzien. Dan zullen er van de 231 huidige parochies nog 57 over zijn, waaronder de Parochie Boxtel. Deze nieuwe Parochie Boxtel is een fusieparochie van de parochies uit Boxtel. Esch, Liempde en Lennisheuvel, de BELLparochies. Aldus de insteek van het bisdom zelf, nogmaals vastgelegd in een brief van bisschop Hurkmans d.d. 12 april Krachtenbundeling in de vorm van nieuwe parochies is nodig om in de toekomst vitale parochies te hebben. Door de afname van het aantal gelovigen, financiële middelen, vrijwilligers en priesters, biedt doorgaan op de huidige manier geen toekomst. Het bisdom heeft haar nieuwe beleid het motto meegegeven: 'Groeien in geloof, geloven in groei'. Door gelovigen bij elkaar te brengen, groeit de geloofsgemeenschap en kan men elkaar in het geloof versterken. Nadenken over te voeren beleid Het bestuur heeft dit voorjaar gereserveerd om het te voeren beleid in verband met de a.s. parochiefusie in beeld te brengen en vast te leggen. Beleid voor de resterende jaren van onze eigen parochie én beleid dat kan worden ingebracht in de fusiebesprekingen. We zijn al een heel eind op weg. Nog vóór de zomervakantie hoopt het bestuur de beleidsnota in concept gereed te hebben. Daarna wil het bestuur in gesprek met parochianen over deze beleidsnota. Ontmoeting 9 Bespreking met BELLparochies Inmiddels heeft een tweede bespreking plaatsgevonden. In die bijeenkomst werd de in kaart gebrachte sfeer van elke parochie besproken alsmede op hoofdlijnen enkele in het oog springende kwesties. In deze vergadering zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt: - elke parochie is nu bezig met het invullen van de parochiespiegel, een stand van zaken ( foto ) van de parochie; deze wordt vóór 1 juli aan elkaar toegezonden; - elke parochie stelt een zogenaamde sterkte- en zwakteanalyse op; ook deze wordt vóór 1 juli aan elkaar toegezonden; - we wonen met alle bestuursleden een thema-avond bij o.l.v. een deskundige om een beeld te kunnen gaan vormen van een visie voor de nieuwe parochie; deze vindt vóór de zomervakantie plaats; - na de zomervakantie gaan zoveel mogelijk bestuursleden samen in retraite om zich te bezinnen over de visie en de nieuwe toekomst.

10 Ontmoeting 10

11 De kerk ziet er weer gelikt uit Op woensdag 28 maart jl. waren 13 vrijwilligers de hele dag in touw om de kerk een grondige schoonmaakbeurt te geven. Zeg maar gewoon: dé grote poets. Deze grote poets vindt altijd ruim voor het feest van Pasen plaats. Met en vooral ook na de paasdagen ziet de kerk er dan ook gelikt uit Dank aan alle vrijwilligers voor de geweldige inzet! Ontmoeting 11

12 Vrijwilligersdag op zaterdag 15 september Vrijwilligers zijn belangrijk voor een parochiegemeenschap; zij zijn het fundament van een parochie. Zonder vrijwilligers geen parochie, zou je bijna kunnen zeggen en dat geldt zeer zeker voor onze parochie. De inzet van de 114 vrijwilligers van en voor onze kerk vinden wij geweldig: velen zetten zich buitengewoon in. Deze fantastische inzet wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. Eén keer per jaar willen we daar extra bij stil staan. Daarom organiseert het bestuur weer een traditionele vrijwilligersdag. Deze vindt dit keer plaats na de zomervakantie op zaterdag 15 september a.s. Reserveer zaterdag 15 september Een belangrijke dag voor elke vrijwilliger van de Parochie Liempde. Blokkeren dus die zaterdagmiddag de 15 de september. Op die middag nodigen we alle vrijwilligers en hun partners uit om mee te gaan. We verzamelen ons om uur bij Dienstencentrum Kloosterhof. Daar wordt iedereen persoonlijk ontvangen. Van daaruit gaan we op stap. Waarheen? Ja, dat weten de organisatoren en de bestuursleden wel, maar willen we graag voor u een verassing willen laten zijn. Om ongeveer uur wordt de middag weer in de Kloosterhof beëindigd. U bent dus de hele middag in de weer. Geef u tijdig op! Informatie komt eraan Terwijl u dit leest heeft elke vrijwilliger al een brief ontvangen met een informatiefolder. Hierin staat alles wat u moet weten. Belangrijk! U moet keuzes maken, doe dit goed en op tijd. Geef duidelijk aan wat uw eerste keuze is en welke de tweede. Geef ook duidelijk aan of u kunt c.q. wilt rijden met uw auto en hoeveel medepassagiers u kunt/wilt meenemen. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor de verdere organisatie van de dag. We zijn graag op de hoogte Mocht u vragen hebben over deze dag neem dan contact op met één van de bestuursleden. U kunt bij hen ook terecht voor meer informatie: begaanbaarheid, mogelijk gebruik van medicijnen, dieetwensen en andere. Schroom niet en maak gebruik van de telefoon Een fijne vakantie Ontmoeting 12

13 Ben Smeltink: Genoeg werk aan de kerkwinkel Sinds enkele weken ben ik lid van het kerkbestuur. Ook verzorg ik al enkele weken de parochieledenadministratie met veel plezier. De naderende fusie van onze parochie met die van Boxtel, Esch en Lennisheuvel heeft mij ertoe gebracht een tweede maal tot het kerkbestuur toe te treden samen met Maria en onze dochter Judith, mede kinderopvang - t Zonnetje - run. Mijn naam is Ben Smeltink, geboren in Sassenheim, het hart van de Bollenstreek. In 1968 ben ik vanwege mijn werk naar Liempde gekomen en werkte er 39 jaar aan basisschool De Oversteek. In die tijd was ik ook betrokken bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. In Liempde leerde ik Maria kennen, waarmee ik in 1976 trouwde. We hebben samen een dochter en een zoon. Wij wonen aan de Kerkstraat waar ik sinds mijn pensionering in Al vroeg actief in de kerk In mijn geboortedorp was ik ook al actief in de kerk. Al vroeg misdienaar, acoliet, lector en cantor en tijdens mijn opleiding aan de kweekschool ook vóór schooltijd en in het weekend werkzaam als hulpkoster. Door de week dagelijks 3 H. Missen, op zaterdag 2 en op zondag 3 H. Missen. Dat waren andere tijden. Sinds 1982 is ons gezin betrokken bij de vervaardiging en verspreiding van Ontmoeting. Omdat zingen toch een beetje mijn hobby is, ben ik in 2003 lid geworden van ons kerkkoor Cantate Domino. Hierin zing ik de baspartij. Daarnaast ben ik al jaren lector. Samen met mijn medebestuursleden wil ik mij inzetten het komende fusieproces van onze parochie tot een goed einde te brengen. Wat dat betreft is er nog genoeg werk aan de kerkwinkel. Ben Smeltink Ontmoeting 13

14 Voor kwaliteit en klanttevredenheid tegen een concurrerende prijs bent u als particulier en bedrijf op het juiste adres bij aannemersbedrijf tel.: Verkoop, onderhoud en reparatie van alle scooters Monuta Boxtel Bel tel.: Ontmoeting 14

15 .IN MEMORIAM TOOS EGELMEERS. Liempde *21 juni Liempde 5 april 2012 Ben geboren op de langste dag van het jaar. Dan hedde veul tèd om te buurten. Toos ten voeten uit. Ze hield van gezelligheid en mensen om haar heen. In de rubriek dorpsgezichten van het Brabants Dagblad van 10 augustus 1992 kopte de krant niet voor niets: Mensen over de vloer, dat is mijn leven. Toos kende ze als echte Liempdse bij naam en toenaam en iedereen kende Toos van de pastoor, zoals die ene briefkaart dat zo treffend weergeeft: Mej. Toos, Liempde Holland. Als enig kind van gemeenteveldwachter Piet Egelmeers en Marie Kreijveld groeide Toosje op aan de toenmalige Vlassprei (thans Keefheuvel 16). Ze kende geen gemakkelijke jeugd, maar bloeide op toen ze rond haar 40ste, begin jaren 60, huishoudster werd op de pastorie bij de nieuw benoemde pastoor Piet Klaasen uit Het Hout. Voor haar begon toen een bijzondere levensstijl. Zonder het feitelijk te beseffen werd ze als het ware sociaal werkster binnen de parochie. Dat bleef ze tot 1985 toen pastoor Klaasen met emeritaat ging. Dat afscheid viel haar zwaar. Het redderen op de pastorie was immers voorgoed voorbij. Vanuit de Kerkstraat 2 heeft ze daarna nog vele hand- en spandiensten voor haar Kerk verricht en zelfs toen ze verkaste naar de Dorpsstraat bleef ze de sleutel van de kerkdeur beheren. Tot het moment dat een beginnende dementie haar vervreemdde van deze wereld. De laatste jaren van haar leven bracht ze door op de gesloten afdeling van zorgcentrum De Vlaswiek waar ze op 5 april jl. rustig heen ging, terwijl in de kapel pastoor Van der Sluis voorging in de wekelijkse eucharistie aldaar. Het heeft zo moeten zijn. De verdiensten van Toos zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo kreeg ze op zondag 11 maart 1984 in de pastorie de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice opgespeld door pastoor Klaasen, als blijk van waardering voor het vele werk dat Toos voor de Liempdse parochie gedurende meer dan 20 jaren vrijwel pro deo had verricht. Ze bleek aangenaam verrast. Zeker toen als cadeau ook een fiets haar ten deel viel. Want Toos zonder fiets bestond niet. Ben Effkes naor de winkel of noar Betse lag bij haar voor in de mond. Daarnaast is het plein voor de pastorie naar Toos genoemd. Wat Ontmoeting 15

16 als grap tijdens de zittingsavonden met Carnaval in 1983 begon: Het plein voor de pastorie zou toch eigenlijk Toose Plein moeten heten, werd door de Liempdse gemeenteraad in maart 1984 bewaarheid. Daarmee blijft de naam van Toos Egelmeers voor altijd verbonden met Liemt en de omgeving van de pastorie. Dat zij ruste in vrede. Arnold van den Broek Ik heb een superleuke dag gehad Van de lessen heb ik veel geleerd en ik vond het altijd heel leuk. En de kerk vond ik mooi. Ook de tafel was mooi versierd. Er waren veel mensen en dat vond ik gezellig, ook thuis. Ik kreeg veel cadeaus, maar het aller leukste cadeautje is, dat ik bij God en Jezus hoor. Groetjes, Marijn Ontmoeting 16

17 Natuurlijk ga ik ook voetballen, zwemmen en naar feestjes! Iedereen is ergens goed in. De een is goed in voetballen, hockeyen, fietsen of zwemmen. De ander in tekenen, leren, knutselen of zingen. De meeste kinderen zijn in meer dingen goed en doen die dingen ook graag. Jij vast en zeker ook! Wij hebben jou nodig want de pastoor heeft hulp nodig Alle mensen, vooral ouderen, kunnen de pastoor en de kerk helpen en dat doen ze ook! Maar nu zoeken we jou Kinderen die de pastoor willen helpen om de H. Missen goed te laten verlopen. Deze helpers worden misdienaars genoemd. Maxima, Lotte, Margo en Anna Lucia zijn nu misdienaars en ze krijgen al hulp van nog 2 kinderen die het willen worden. Dat zijn er samen 6. Maar we willen er graag ongeveer 10, zodat de beurten wat meer en goed verdeeld kunnen worden. De misdienaars én de pastoor zullen er blij mee zijn Interesse? Laat je horen Praat er eens over met je ouders, die vinden het vast goed. Misdienaar zijn is niet zo moeilijk, maar het is wel voornaam werk. En je moet je net als bij de voetbalclub aan de afspraken houden. Wil weer meer over weten? Bel dan met Ben Smeltink, telefoon: Je mag ook de pastoor bellen, telefoon: Lezing: Islam, een uitdaging of bedreiging? Deze thema-avond, verzorgd door de organisatie Kerk In Nood, zou op woensdag 30 mei Dienstencentrum Kloosterhof plaatsvinden. Wegens onvoldoende belangstelling is deze avond niet doorgegaan. Het bestuur is van plan deze avond in de komende winterperiode opnieuw in te plannen. U hoort nog van ons. Bezoek onze website Lees het laatste nieuws en heel veel andere informatie Elke week kerkberichten, personalia en nieuwsberichten Adverteren? Dat kan! Vóór de zomer worden de vaste en andere adverteerders benaderd Ontmoeting 17

18 Restauratie Franssenorgel Parochie Liempde: goed werk heeft kennelijk zijn tijd nodig Plannen worden bestudeerd In de afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest met de heer drs. R.A.J. van Dijk, orgeladviseur van de KKOR (Katholieke Klokken- en Orgelraad). Hij begeleidt het hele restauratietraject en is nog steeds druk doende met het bestuderen van de uitgebrachte offertes. Inmiddels heeft hij ook een deskundige van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingeschakeld. De resultaten van alle onderzoekswerk worden begin juni met het bestuur besproken. Beraad binnen het bestuur Na de toelichting door dhr. Van Dijk in het bestuur, kunnen verdere stappen Zoals bekend, is het bestuur van de Parochie Liempde voornemens het authentieke kerkorgel van de parochiekerk te laten restaureren. Veel stappen hiertoe zijn al gezet. De belangrijkste hobbels moeten echter nog worden genomen: is de restauratie op een verantwoorde wijze uit te voeren, wat gaat het allemaal kosten en zijn er voldoende fondsen en subsidieverstrekkers te vinden die het project financieel willen ondersteunen? worden ondernomen. De financiële mogelijkheden worden dan nogmaals op een rij gezet, de fondsenwerving en subsidiemogelijkheden worden in beeld gebracht en het bisdom wordt bijgepraat. Ook in deze fase van het proces wil het bestuur zorgvuldig te werk gaan, want het is een complexe en kostbare operatie. U leest het, er is nog een hele weg te gaan. Het hebben van een monumentaal kerkorgel is fantastisch, een juweel, maar ook een stevige opdracht. Maar we gaan ervoor. Via de website en via de volgende edities van de Ontmoeting houden we u verder op de hoogte. Nieuws van in en om de toren Restauratie kerkorgel Hier is het bestuur volop mee bezig, zie het artikel: Restauratie Franssenorgel Parochie Liempde: goed werk heeft kennelijk zijn tijd nodig, elders in dit blad. Het is een complexe en kostbare operatie. Ontmoeting 18

19 Vrijwilligersdag Dit jaar organiseert het bestuur weer een contactdag voor de 114 vrijwilligers van onze parochie. Deze vrijwilligers(mid)dag vindt plaats op zaterdag 15 september. De organisatie is nagenoeg rond en alle betrokkenen worden nog vóór de zomervakantie geïnformeerd. Islam, een uitdaging of een bedreiging Dit zou het thema van de eigen parochieavond zijn geweest op woensdag 30 mei. Deze avond kon wegens onvoldoende belangstelling helaas niet doorgaan. Het bestuur is voornemens in de komende winterperiode opnieuw een parochieavond te organiseren. Nieuw bestuurslid In de vergadering van mei is de heer Ben Smeltink als aspirantbestuurslid verwelkomd. Na een wederzijds positieve ervaring wordt hij bij het bisdom voorgedragen als bestuurslid van onze parochie. In deze editie stelt hij zich voor. Activiteitenplan vastgesteld In mei is het Activiteitenplan voor de Parochie Liempde besproken en vastgesteld. De in dit plan opgenomen actiepunten voor de komende 2 à 3 jaren worden volgens een opgezette tijdsplanning uitgevoerd. Beleidsplan Parochie Liempde 2012 Extra bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden en nu wordt het conceptplan geschreven. Dit plan beschrijft de toekomstvisie van onze parochie en is ook belangrijk voor de inbreng in de fusiebesprekingen, zie elders. Het bestuur wil dit plan vóór de zomervakantie in concept vaststellen en daarna met parochianen hierover in gesprek. Onderhoudsplan kerkgebouw en pastorie Op basis van een inspectierapport van de Monumentenwacht is in nauw overleg met de bouwdeskundige van het bisdom een onderhoudsplan opgesteld voor het kerkgebouw en de pastorie. Het bestuur heeft besloten om alle noodzakelijke acties uit te voeren. Deze worden verder voorbereid en zo mogelijk dit jaar nog ten uitvoer gebracht. In elk geval is het streven alle noodzakelijke onderhoudspunten in 2013 te hebben gerealiseerd. Onze kerk ook uw zorg! Ontmoeting 19

20 Ontmoeting 20

21 Als je gelovig bent heb je altijd houvast, kun je altijd ergens op terugvallen en kun je ook beter relativeren. Voor mij was mijn oma door haar manier van leven het grote voorbeeld. IRENE PINEDA, EEN GELOVIGE VROUW VOOR WIE DE KERK EEN HEEL GROTE ROL SPEELT, HEEFT EXTRA AANDACHT VOOR DE GEWONE MENS van de Liempdse parochie. Die opdracht heeft ze van haar oma én haar moeder al in de jeugdjaren meegekregen. Vooral door hen werd ze katholiek opgevoed. Irene Pineda Irene Pineda is met vele anderen een van de gerespecteerde boegbeelden van de Parochie Liempde. Al meer dan 10 jaar maakt ze deel uit van de lectorengroep en de avondwakegroep. Daarnaast is ze één van de steunpilaren van de kinderwoorddiensten. Allemaal activiteiten waarbij ze in de voorste linies van de kerkgemeenschap opereert en daarmee bepaalt zij mede het beeld Toen mijn dochter Maria Louisa werd voorbereid op de Eerste H. Communie was ik niet tevreden over het cursusproject dat werd gehanteerd. De insteek was te humanistisch, het had niet zoveel met de communie van doen. Na wat overdenkingen vervolgt ze: Er was in de bijeenkomsten ook te veel aandacht voor het plannen van zaken en alle andere bijkomende zaken. Ik heb mijn kinderen toen naar de aanleiding voor de betrokkenheid met de kerk was dus eigenlijk niet zo positief de zusters in Boxtel gestuurd voor catechese-onderricht. En dat is mij en de kinderen goed bevallen. Dat was ook voor mij de aanleiding om me verder te verdiepen in het katholiek geloof. Ze voegt toe: de aanleiding voor de betrokkenheid met de kerk was dus eigenlijk niet zo positief. Een tijd later kwam Irene in contact met Pastoor van Adrichem en Kees Ontmoeting 21

22 en Annie Schrama. In korte tijd sloeg de vonk helemaal over en werd ze lid van een catechesegroep onder leiding van Hans Wagenmeester. Irene: en van het een kwam het ander, ik werd gevraagd als lector, voor het lid worden van de avondwakegroep en enige tijd later voor de kinderwoorddienst. Toen zat ik er tot over mijn oren in. Desgevraagd antwoordt Irene dat ze alle werk voor de parochie met bijzonder veel plezier doet en dat ze tot de dag van vandaag super gemotiveerd is. mijn moeder zei: je moet gelukkig zijn met wat je hebt Irene: Mijn moeder zei altijd: - je moet gelukkig zijn met wat je hebt en dat onderstreep ik tot op de dag van vandaag. Ik ben in 1942 geboren in Leidschendam en daarna opgegroeid in Den Haag. Ze heeft met tegenzin en op aandringen van moeder de zogenaamde industrieschool gevolgd en kwam daarna respectievelijk in de kinderzorg in de Schilderswijk en verpleging terecht. Daar zag je toen al veel armoede en ellende en dat is nu alleen maar toegenomen. Daar sloten 2 jaren in Zwitserland op aan, ze was er au pair. Toen ik terugkwam was ik al mijn vriendinnen en kennissen kwijt; begrijpelijk maar wel vervelend. Mijn tante gunde me een baantje voor 1 jaar in haar hotel/pension. Daar heb ik in september mijn man Manuel leren kennen, hij had toen net zijn vader verloren. Met de kerst was hij bij ons gast in huis en binnen een jaar waren we getrouwd. Vervolgens vertelt Irene dat ze beiden thuis inwoonden (huis met 9 kamers) en graag uit de stad weg Liempde, ik had er nog nooit van gehoord wilden. Wonen in een dorp was de inzet. Na een zoektocht kwamen ze via Zoetermeer en Lieshout in Liempde terecht. Ik had er nog nooit van gehoord, maar we hebben tot op de dag van vandaag geen spijt van onze keuze, wij zijn geen stadsmensen. In 1971 hadden we ons eigen huis aan de Hogenbergseweg. Later hebben ook mijn ouders bij ons achter ingewoond; deze zijn inmiddels overleden. ik heb mijn kinderen thuis zelf opgevoed, dat vonden ze prachtig Ontmoeting 22

23 Nee, ik word nooit een echte Liempdse, ik wilde ook niet dat mijn kinderen volwassenen met hun (voor)naam noemden. Irene en Manuel hebben 3 kinderen: Maria Louisa, ze is met koster Ton Rovers getrouwd, woont in Best en heeft 3 kinderen, Ireen, zij woont in Zwitserland en heeft 2 kinderen en Manuel. Hij woont in Tiel en heeft 2 nakomelingen. Ja, ik heb mijn kinderen thuis zelf opgevoed en dat vonden ze prachtig, dat hoor ik nog elke dag. Oh er zitten zoveel handvatten aan die teksten Ik heb de Bijbel leren lezen in de catechesegroep van weleer. Daar werd op de diepere betekenis van de teksten ingegaan. Oh er zitten zoveel handvatten aan die teksten en dat heeft mij gemotiveerd om lector te worden. En als ik dan in de kerk ben, lector of niet, geeft me dat een gevoel van thuis te zijn. Als je gelovig bent heb je altijd houvast, kun je altijd ergens op terugvallen en kun je ook beter relativeren. Daarbij was mijn oma door haar manier van leven mijn grote voorbeeld. Irene heeft geen voorkeur voor een van de Heiligen, ze respecteert ze allen, vooral Maria en Jozef. Maar in haar gebed wendt ze zich altijd rechtstreeks tot God. de nabestaanden berusting, moed en een goed gevoel meegeven Irene vervolgt: Die beleving ervaar ik ook in het betekenisvolle werk binnen de avondwakegroep. Ik hoop door mijn inzet de nabestaanden berusting, moed en een goed gevoel mee te geven, hoe moeilijk een afscheid van een dierbare ook kan zijn. Ze vult aan: Tot nu toe heb ik nog geen negatieve reacties ontvangen, maar wel altijd een hartelijk bedankt. Ooit ben ik erg geraakt bij het overlijden van een moeder die tijdens haar ziekte én daarvoor met heel veel liefde omringd werd. Er was voelbaar een zeer sterke onderlinge band, die niet in woorden is te vatten. Dat deed me wat Ze maakt ook oppervlakkigheden mee: een verplicht nummer en er zo gauw mogelijk vanaf willen zijn. Dat heeft geen enkele overledene verdiend! voor vervolg zie pagina 30 Mijn persoonlijk boodschap Dat mensen inzien hoe belangrijk het geloof is; het geeft altijd houvast Ontmoeting 23

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Jezus en jij. Eerste Communieproject - les Jij bent gedoopt

Jezus en jij. Eerste Communieproject - les Jij bent gedoopt Eerste Communieproject - les 9 57 Jezus en jij Jij bent gedoopt In les 8 hebben we geleerd dat Jezus bij ons blijft. Hoe doet Hij dat? Dat kan omdat Hij de KERK heeft gesticht. De kerk is niet alleen een

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN DE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN Juni 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 3 juni ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 4 juni 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Informatiebrochure Katholiek Worden

Informatiebrochure Katholiek Worden Parochie Sint Christoffel Informatiebrochure Katholiek Worden St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014

50e JAARGANG NO 25 vrijdag 18 juli 2014 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie