Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?"

Transcriptie

1 ZOMER 2012

2 Ontmoeting 2

3 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik toch een subtiel verschil: het eerste is passief, het tweede actief. Per 1 januari 2015 houdt onze parochie zoals het er nu naar uitziet tenminste onherroepelijk op te bestaan, om onderdeel te worden van de nieuwe parochie Boxtel (waarvoor nog geen naam bekend is). Dat is een gegeven, maar de vraag is of wij dat feit tegen heug en meug aanvaarden en ons er mokkend bij neerleggen, of dat wij de tussenliggende twee-en-een-half jaar benutten om toe te werken naar die fusie, ons zo goed mogelijk erop voor te bereiden en waar mogelijk zelf invloed op het proces uit te oefenen. te vinden tussen de belangen van onze eigen parochiegemeenschap en de noodzaak om in het belang van alle gelovigen de krachten te bundelen en naar nieuwe vormen van gemeenschap te groeien. Pastoor van der Sluis Dat laatste is in elk geval de inzet van het kerkbestuur. We willen ons best doen om de dingen in onze parochie in de komende periode zo goed mogelijk op orde te houden of te brengen en vanuit die positie een goede balans Zorgvuldigheid en begrip Het fusieproces vereist zorgvuldigheid, wederzijds begrip en de bereidheid om verder te kijken dan de oude parochiegrenzen. Wat denk ik het belangrijkst is, is een verandering in visie: na 2015 is de Petruskerk in Boxtel niet langer de andere parochie maar onze parochie en dat is best wennen. Overigens zult u voor de vieringen voorlopig echt niet naar Boxtel hoeven, veel maar niet alles zal gelukkig gewoon door kunnen gaan zoals het was. Niet elke verandering is een vooruitgang, maar verandering (ook als die noodgedwongen is) biedt wel degelijk ook kansen en Ontmoeting 3

4 Ontmoeting Contactblad Parochie Sint Jans Onthoofding 30 e jaargang nummer 2 11 juni 2012 redactie: dhr. drs. N.A.L. van der Sluis dhr. J.C.T. Custers dhr. J.H.J. Onland adres: R.K. Parochie Sint Jans Onthoofding Vendelstraat CZ Liempde telefoon: telefax: website: kopij: afgeven bij de redactieleden, toezenden aan de redactie of via de Parochie Liempde Sint Jans Onthoofding opgericht op 28 april 1603 Ontmoeting Gedrukte oplage: exemplaren verschijningsdata redactieverg. inl. kopij versch.dat In deze ontmoeting Gaan wij op in of naar de 3 nieuwe parochie? In deze Ontmoeting 4 Pro Ecclesia et Pontifice" voor Toon 7 Parochiefusie voor 1 januari De kerk ligt er weer gelikt bij 11 Vrijwilligersdag op zaterdag 15 sept. 12 Ben Smeltink: werk aan de winkel 13 IN MEMORIAM Toos Egelmeers 15 Ik heb een superleuke dag gehad 16 Natuurlijk ga ik ook voetballen 17 Islam, een uitdaging of bedreiging 17 Restauratie Franssenorgel 18 Nieuws van in en om de toren 18 Irene Pineda in beeld 21 De Kinderpagina: De H. Geest komt 25 Eerste zondag na Pinksteren 29 U wilt ook wat schrijven 30 Parochieberichten 31 Vakantie pastoor 31 Power of Fire: met velen in Den Bosch 33 Expositie Lijkwade van Turijn 34 Anny Schellekens neemt afscheid 35 Advertenties, we komen weer langs 35 Parochiewijzer 37 Parochiële werkgroepen 41 Korenrooster 42 Kerkbestuur - Dit wil ik melden 42 Het parochielogo is naar een gravure op de voet van de grote ciborie van de parochie. Ontmoeting 4

5 nieuwe mogelijkheden, die we moeten herkennen en moeten zien te benutten. Ik hoop dat we als parochie voorzichtig positief tegen de toekomstige ontwikkelingen aankijken, vooral niet bang of boos. Samenvoeging is pure noodzaak Dat laatste zou ook niet terecht zijn: de samenvoeging van parochies is geen hobby van het bisdom of de bisschop, maar pure noodzaak. Daarbij speelt de afname van de betrokkenheid van mensen bij de Kerk de grootste rol. Dat is nu al duidelijk voelbaar, ook (zelfs?) in Liempde. Het aantal communicantjes daalt al een paar jaar gestaag, maar vooral de afname in het aantal kindjes dat gedoopt wordt is opmerkelijk. En ook ouders die hun kindje nog wel laten dopen geven daar doorgaans niet veel vervolg aan waar het gaat om kerkbezoek, inzet als vrijwilliger of regelmatige kerkbijdrage. Je hoeft dus geen profeet te zijn om te zien dat het zoals het nu in parochies gaat niet door kan gaan, sterker: je moet oogkleppen ophebben om te menen dat het wel zo door kan gaan. En dus moeten we onze verantwoordelijkheid nemen voor komende generaties. We kunnen het niet allemaal aan de voorzienigheid overlaten en denken dat Onze Lieve Heer het zelf in zijn almacht en wijsheid maar moet oplossen. We mogen zeker op Gods bijstand vertrouwen (en daarom vragen in ons gebed!) maar we moeten ook zelf doen wat in ons vermogen ligt om op een verstandige manier te bouwen aan de Kerk van morgen (of tenminste het verval daarvan een halt toe te roepen). Dat vraagt inspanningen en offers, niet alleen in geld maar vooral in wat we in de praktijk van ons leven met die Kerk doen of laten. Bidden, kinderen opvoeden in geloof, kinderen meenemen naar de kerk of deel laten nemen aan activiteiten in verband met die kerk, jezelf eens inschakelen voor een catechese-activiteit of anderszins een helpende hand bieden : mogelijkheden genoeg om het geloof iets meer aan bod te laten komen en de parochie iets meer draagvlak te geven. Dat geldt voor onze huidige parochie, maar ook voor die grotere nieuwe waarnaar we op weg zijn. Want van één ding ben ik zeker: die nieuwe parochie zal er een zijn waar meer mensen vanuit hun verbondenheid met Christus een bijdrage leveren aan de opbouw van de geloofsgemeenschap of ze zal er niet zijn. Sleutelwoorden voor de parochie (en de parochianen) van (over)- morgen zijn dus: actief, betrokken, bewust, overtuigd, getuigend. Hopelijk herkent u zich daarin en gaat u met ons mee, op naar de nieuwe parochie! Pastoor van der Sluis Ontmoeting 5

6 Levensmiddelen Slijterij & Verhuur Putmans Kapelstraat 8 Tel.: Ontmoeting 6

7 Toon van Hastenberg ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice" Na eerder in juli 2011 de gouden speld van de Sint Gregoriusvereniging te hebben ontvangen, kreeg Toon van Hastenberg op zondag 6 mei jl. uit de handen van Pastoor van der Sluis de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice" opgespeld. De uitreiking van de prachtige, bijbehorende oorkonde vormde onderdeel van de plechtigheid. Deze prestigieuze onderscheiding kreeg Toon voor zijn 50 jaar lidmaatschap van het kerkkoor Cantate Domino en zijn optreden als invaldirigent voor dit koor, zijn lidmaatschap en dirigentschap van andere koren en zijn geweldige inzet voor de kerk. Toon herinnert het zich als de dag van vandaag dat hij bij het koor begon. Eerst was hij nog met zijn vader en twee broers lid van het Liempds mannenkoor dat onder leiding stond van Theo Prinsen. Omdat daar niet zoveel vooruitgang in zat, ging ik me eens oriënteren bij het kerkkoor, aldus Toon, en van het een kwam het ander. Alvorens je mocht Ontmoeting 7 meezingen in de kerk moest je in die tijd een opleiding doorlopen van 3 jaar. Maar ja, ik had al de nodige notenkennis bij de fanfare opgedaan en kon daarom na 2 jaar al bij het koor. Ja, vult Tonny, zijn echtgenote aan: Thuis bij Toon werd er altijd al veel gezongen door de zes broers, ze hadden zelfs een eigen lied: - Wij zijn gebroeders -. Tonny vult aan: En In onze verkeringstijd ging ik altijd naar het gezongen lof en ik vond dat Toon goed kon zingen en zei tegen hem: - als ik zo goed kon zingen als jij zou ik zeker bij een koor gaan -. En zo ge-

8 beurde het en ik ben heel trots op Toon. Hij is altijd gek geweest van kerkmuziek! Pastoor Van der Sluis sprak in aanwezigheid van enkele be-stuursleden en leden van het kerkkoor Toon toe in zijn eigen omge-ving, in zijn thuis, omdat een gang naar elders er niet meer in zit. Hij memoreerde op een zijn bekende, plechtige wijze de verdiensten van Toon: 50 jaar lid van het kerkkoor, het 4 jaar optreden als reservedirigent en het lidmaatschap van andere koren. Zo was u ruim 20 jaar lid van het Liempd s Gemengd Koor en 12 jaar lid, waarvan 11 jaar als voorzitter, van het seniorenkoor Zingen Doet Leven. Hij prees hem vooral ook als mens, een gelovige mens die pal staat voor zijn vrouw, gezin en de kerk. Tonny en de kinderen Stan en Mieke, alsmede enkele familieleden en kennissen werden door hem bij de plechtigheid betrokken. Het gebeuren was waardig en indrukwekkend: Toon was zichtbaar geroerd. Na de woorden van meneer Pastoor werd de schitterende onderscheiding door Tonny opgespeld, zo hoort dat, merkte meneer Pastoor op. Hij moest haar wel even helpen de speld los te maken. Vervolgens kwam de oorkonde uit de koker. Een prachtige, deels handgeschreven oorkonde, waar Toon én Tonny met recht trots op kunnen zijn. Felicitaties en compli-menten vielen Toon te beurt. Het kerkkoor liet zich ook van zijn allerbeste kant zien en zong speciaal voor Toon het lied: Lead me Lord. Toon was zichtbaar onder de indruk en op verzoek deed het koor er nog een schepje bovenop: het Marialied weerklonk door de huiskamer. En dat was extra mooi in deze meimaand, de Mariamaand. Dankwoorden volg-den en de sfeer was prima. Met de eerder ontvangen gouden speld van de Sint Gregoriusvereniging en de nu opgespelde pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice" heeft Toon, naast zijn vrouw en kinderen, enkele welverdiende juweeltjes in handen. Geruime tijd voor het ter perse gaan van deze uitgave van de Ontmoeting ontving Toon deze pauselijke onderscheiding. Het interview was al gereed. Terwijl deze editie gedrukt werd is Toon overleden; inmiddels is van hem afscheid genomen. Ook vanaf deze plaats condoleren we Tonny, haar gezin, familie, vrienden en bekenden met dit grote verlies. Het bestuur en de redactie wensen Tonny en haar kinderen veel sterkte in de komende tijd. Ontmoeting 8

9 Parochiefusie voor 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 zullen alle parochiefusies in het Bisdom Den Bosch moeten zijn gerealiseerd; 5 jaar eerder dan in 2009 door het bisdom voorzien. Dan zullen er van de 231 huidige parochies nog 57 over zijn, waaronder de Parochie Boxtel. Deze nieuwe Parochie Boxtel is een fusieparochie van de parochies uit Boxtel. Esch, Liempde en Lennisheuvel, de BELLparochies. Aldus de insteek van het bisdom zelf, nogmaals vastgelegd in een brief van bisschop Hurkmans d.d. 12 april Krachtenbundeling in de vorm van nieuwe parochies is nodig om in de toekomst vitale parochies te hebben. Door de afname van het aantal gelovigen, financiële middelen, vrijwilligers en priesters, biedt doorgaan op de huidige manier geen toekomst. Het bisdom heeft haar nieuwe beleid het motto meegegeven: 'Groeien in geloof, geloven in groei'. Door gelovigen bij elkaar te brengen, groeit de geloofsgemeenschap en kan men elkaar in het geloof versterken. Nadenken over te voeren beleid Het bestuur heeft dit voorjaar gereserveerd om het te voeren beleid in verband met de a.s. parochiefusie in beeld te brengen en vast te leggen. Beleid voor de resterende jaren van onze eigen parochie én beleid dat kan worden ingebracht in de fusiebesprekingen. We zijn al een heel eind op weg. Nog vóór de zomervakantie hoopt het bestuur de beleidsnota in concept gereed te hebben. Daarna wil het bestuur in gesprek met parochianen over deze beleidsnota. Ontmoeting 9 Bespreking met BELLparochies Inmiddels heeft een tweede bespreking plaatsgevonden. In die bijeenkomst werd de in kaart gebrachte sfeer van elke parochie besproken alsmede op hoofdlijnen enkele in het oog springende kwesties. In deze vergadering zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt: - elke parochie is nu bezig met het invullen van de parochiespiegel, een stand van zaken ( foto ) van de parochie; deze wordt vóór 1 juli aan elkaar toegezonden; - elke parochie stelt een zogenaamde sterkte- en zwakteanalyse op; ook deze wordt vóór 1 juli aan elkaar toegezonden; - we wonen met alle bestuursleden een thema-avond bij o.l.v. een deskundige om een beeld te kunnen gaan vormen van een visie voor de nieuwe parochie; deze vindt vóór de zomervakantie plaats; - na de zomervakantie gaan zoveel mogelijk bestuursleden samen in retraite om zich te bezinnen over de visie en de nieuwe toekomst.

10 Ontmoeting 10

11 De kerk ziet er weer gelikt uit Op woensdag 28 maart jl. waren 13 vrijwilligers de hele dag in touw om de kerk een grondige schoonmaakbeurt te geven. Zeg maar gewoon: dé grote poets. Deze grote poets vindt altijd ruim voor het feest van Pasen plaats. Met en vooral ook na de paasdagen ziet de kerk er dan ook gelikt uit Dank aan alle vrijwilligers voor de geweldige inzet! Ontmoeting 11

12 Vrijwilligersdag op zaterdag 15 september Vrijwilligers zijn belangrijk voor een parochiegemeenschap; zij zijn het fundament van een parochie. Zonder vrijwilligers geen parochie, zou je bijna kunnen zeggen en dat geldt zeer zeker voor onze parochie. De inzet van de 114 vrijwilligers van en voor onze kerk vinden wij geweldig: velen zetten zich buitengewoon in. Deze fantastische inzet wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. Eén keer per jaar willen we daar extra bij stil staan. Daarom organiseert het bestuur weer een traditionele vrijwilligersdag. Deze vindt dit keer plaats na de zomervakantie op zaterdag 15 september a.s. Reserveer zaterdag 15 september Een belangrijke dag voor elke vrijwilliger van de Parochie Liempde. Blokkeren dus die zaterdagmiddag de 15 de september. Op die middag nodigen we alle vrijwilligers en hun partners uit om mee te gaan. We verzamelen ons om uur bij Dienstencentrum Kloosterhof. Daar wordt iedereen persoonlijk ontvangen. Van daaruit gaan we op stap. Waarheen? Ja, dat weten de organisatoren en de bestuursleden wel, maar willen we graag voor u een verassing willen laten zijn. Om ongeveer uur wordt de middag weer in de Kloosterhof beëindigd. U bent dus de hele middag in de weer. Geef u tijdig op! Informatie komt eraan Terwijl u dit leest heeft elke vrijwilliger al een brief ontvangen met een informatiefolder. Hierin staat alles wat u moet weten. Belangrijk! U moet keuzes maken, doe dit goed en op tijd. Geef duidelijk aan wat uw eerste keuze is en welke de tweede. Geef ook duidelijk aan of u kunt c.q. wilt rijden met uw auto en hoeveel medepassagiers u kunt/wilt meenemen. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor de verdere organisatie van de dag. We zijn graag op de hoogte Mocht u vragen hebben over deze dag neem dan contact op met één van de bestuursleden. U kunt bij hen ook terecht voor meer informatie: begaanbaarheid, mogelijk gebruik van medicijnen, dieetwensen en andere. Schroom niet en maak gebruik van de telefoon Een fijne vakantie Ontmoeting 12

13 Ben Smeltink: Genoeg werk aan de kerkwinkel Sinds enkele weken ben ik lid van het kerkbestuur. Ook verzorg ik al enkele weken de parochieledenadministratie met veel plezier. De naderende fusie van onze parochie met die van Boxtel, Esch en Lennisheuvel heeft mij ertoe gebracht een tweede maal tot het kerkbestuur toe te treden samen met Maria en onze dochter Judith, mede kinderopvang - t Zonnetje - run. Mijn naam is Ben Smeltink, geboren in Sassenheim, het hart van de Bollenstreek. In 1968 ben ik vanwege mijn werk naar Liempde gekomen en werkte er 39 jaar aan basisschool De Oversteek. In die tijd was ik ook betrokken bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. In Liempde leerde ik Maria kennen, waarmee ik in 1976 trouwde. We hebben samen een dochter en een zoon. Wij wonen aan de Kerkstraat waar ik sinds mijn pensionering in Al vroeg actief in de kerk In mijn geboortedorp was ik ook al actief in de kerk. Al vroeg misdienaar, acoliet, lector en cantor en tijdens mijn opleiding aan de kweekschool ook vóór schooltijd en in het weekend werkzaam als hulpkoster. Door de week dagelijks 3 H. Missen, op zaterdag 2 en op zondag 3 H. Missen. Dat waren andere tijden. Sinds 1982 is ons gezin betrokken bij de vervaardiging en verspreiding van Ontmoeting. Omdat zingen toch een beetje mijn hobby is, ben ik in 2003 lid geworden van ons kerkkoor Cantate Domino. Hierin zing ik de baspartij. Daarnaast ben ik al jaren lector. Samen met mijn medebestuursleden wil ik mij inzetten het komende fusieproces van onze parochie tot een goed einde te brengen. Wat dat betreft is er nog genoeg werk aan de kerkwinkel. Ben Smeltink Ontmoeting 13

14 Voor kwaliteit en klanttevredenheid tegen een concurrerende prijs bent u als particulier en bedrijf op het juiste adres bij aannemersbedrijf tel.: Verkoop, onderhoud en reparatie van alle scooters Monuta Boxtel Bel tel.: Ontmoeting 14

15 .IN MEMORIAM TOOS EGELMEERS. Liempde *21 juni Liempde 5 april 2012 Ben geboren op de langste dag van het jaar. Dan hedde veul tèd om te buurten. Toos ten voeten uit. Ze hield van gezelligheid en mensen om haar heen. In de rubriek dorpsgezichten van het Brabants Dagblad van 10 augustus 1992 kopte de krant niet voor niets: Mensen over de vloer, dat is mijn leven. Toos kende ze als echte Liempdse bij naam en toenaam en iedereen kende Toos van de pastoor, zoals die ene briefkaart dat zo treffend weergeeft: Mej. Toos, Liempde Holland. Als enig kind van gemeenteveldwachter Piet Egelmeers en Marie Kreijveld groeide Toosje op aan de toenmalige Vlassprei (thans Keefheuvel 16). Ze kende geen gemakkelijke jeugd, maar bloeide op toen ze rond haar 40ste, begin jaren 60, huishoudster werd op de pastorie bij de nieuw benoemde pastoor Piet Klaasen uit Het Hout. Voor haar begon toen een bijzondere levensstijl. Zonder het feitelijk te beseffen werd ze als het ware sociaal werkster binnen de parochie. Dat bleef ze tot 1985 toen pastoor Klaasen met emeritaat ging. Dat afscheid viel haar zwaar. Het redderen op de pastorie was immers voorgoed voorbij. Vanuit de Kerkstraat 2 heeft ze daarna nog vele hand- en spandiensten voor haar Kerk verricht en zelfs toen ze verkaste naar de Dorpsstraat bleef ze de sleutel van de kerkdeur beheren. Tot het moment dat een beginnende dementie haar vervreemdde van deze wereld. De laatste jaren van haar leven bracht ze door op de gesloten afdeling van zorgcentrum De Vlaswiek waar ze op 5 april jl. rustig heen ging, terwijl in de kapel pastoor Van der Sluis voorging in de wekelijkse eucharistie aldaar. Het heeft zo moeten zijn. De verdiensten van Toos zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo kreeg ze op zondag 11 maart 1984 in de pastorie de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice opgespeld door pastoor Klaasen, als blijk van waardering voor het vele werk dat Toos voor de Liempdse parochie gedurende meer dan 20 jaren vrijwel pro deo had verricht. Ze bleek aangenaam verrast. Zeker toen als cadeau ook een fiets haar ten deel viel. Want Toos zonder fiets bestond niet. Ben Effkes naor de winkel of noar Betse lag bij haar voor in de mond. Daarnaast is het plein voor de pastorie naar Toos genoemd. Wat Ontmoeting 15

16 als grap tijdens de zittingsavonden met Carnaval in 1983 begon: Het plein voor de pastorie zou toch eigenlijk Toose Plein moeten heten, werd door de Liempdse gemeenteraad in maart 1984 bewaarheid. Daarmee blijft de naam van Toos Egelmeers voor altijd verbonden met Liemt en de omgeving van de pastorie. Dat zij ruste in vrede. Arnold van den Broek Ik heb een superleuke dag gehad Van de lessen heb ik veel geleerd en ik vond het altijd heel leuk. En de kerk vond ik mooi. Ook de tafel was mooi versierd. Er waren veel mensen en dat vond ik gezellig, ook thuis. Ik kreeg veel cadeaus, maar het aller leukste cadeautje is, dat ik bij God en Jezus hoor. Groetjes, Marijn Ontmoeting 16

17 Natuurlijk ga ik ook voetballen, zwemmen en naar feestjes! Iedereen is ergens goed in. De een is goed in voetballen, hockeyen, fietsen of zwemmen. De ander in tekenen, leren, knutselen of zingen. De meeste kinderen zijn in meer dingen goed en doen die dingen ook graag. Jij vast en zeker ook! Wij hebben jou nodig want de pastoor heeft hulp nodig Alle mensen, vooral ouderen, kunnen de pastoor en de kerk helpen en dat doen ze ook! Maar nu zoeken we jou Kinderen die de pastoor willen helpen om de H. Missen goed te laten verlopen. Deze helpers worden misdienaars genoemd. Maxima, Lotte, Margo en Anna Lucia zijn nu misdienaars en ze krijgen al hulp van nog 2 kinderen die het willen worden. Dat zijn er samen 6. Maar we willen er graag ongeveer 10, zodat de beurten wat meer en goed verdeeld kunnen worden. De misdienaars én de pastoor zullen er blij mee zijn Interesse? Laat je horen Praat er eens over met je ouders, die vinden het vast goed. Misdienaar zijn is niet zo moeilijk, maar het is wel voornaam werk. En je moet je net als bij de voetbalclub aan de afspraken houden. Wil weer meer over weten? Bel dan met Ben Smeltink, telefoon: Je mag ook de pastoor bellen, telefoon: Lezing: Islam, een uitdaging of bedreiging? Deze thema-avond, verzorgd door de organisatie Kerk In Nood, zou op woensdag 30 mei Dienstencentrum Kloosterhof plaatsvinden. Wegens onvoldoende belangstelling is deze avond niet doorgegaan. Het bestuur is van plan deze avond in de komende winterperiode opnieuw in te plannen. U hoort nog van ons. Bezoek onze website Lees het laatste nieuws en heel veel andere informatie Elke week kerkberichten, personalia en nieuwsberichten Adverteren? Dat kan! Vóór de zomer worden de vaste en andere adverteerders benaderd Ontmoeting 17

18 Restauratie Franssenorgel Parochie Liempde: goed werk heeft kennelijk zijn tijd nodig Plannen worden bestudeerd In de afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest met de heer drs. R.A.J. van Dijk, orgeladviseur van de KKOR (Katholieke Klokken- en Orgelraad). Hij begeleidt het hele restauratietraject en is nog steeds druk doende met het bestuderen van de uitgebrachte offertes. Inmiddels heeft hij ook een deskundige van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingeschakeld. De resultaten van alle onderzoekswerk worden begin juni met het bestuur besproken. Beraad binnen het bestuur Na de toelichting door dhr. Van Dijk in het bestuur, kunnen verdere stappen Zoals bekend, is het bestuur van de Parochie Liempde voornemens het authentieke kerkorgel van de parochiekerk te laten restaureren. Veel stappen hiertoe zijn al gezet. De belangrijkste hobbels moeten echter nog worden genomen: is de restauratie op een verantwoorde wijze uit te voeren, wat gaat het allemaal kosten en zijn er voldoende fondsen en subsidieverstrekkers te vinden die het project financieel willen ondersteunen? worden ondernomen. De financiële mogelijkheden worden dan nogmaals op een rij gezet, de fondsenwerving en subsidiemogelijkheden worden in beeld gebracht en het bisdom wordt bijgepraat. Ook in deze fase van het proces wil het bestuur zorgvuldig te werk gaan, want het is een complexe en kostbare operatie. U leest het, er is nog een hele weg te gaan. Het hebben van een monumentaal kerkorgel is fantastisch, een juweel, maar ook een stevige opdracht. Maar we gaan ervoor. Via de website en via de volgende edities van de Ontmoeting houden we u verder op de hoogte. Nieuws van in en om de toren Restauratie kerkorgel Hier is het bestuur volop mee bezig, zie het artikel: Restauratie Franssenorgel Parochie Liempde: goed werk heeft kennelijk zijn tijd nodig, elders in dit blad. Het is een complexe en kostbare operatie. Ontmoeting 18

19 Vrijwilligersdag Dit jaar organiseert het bestuur weer een contactdag voor de 114 vrijwilligers van onze parochie. Deze vrijwilligers(mid)dag vindt plaats op zaterdag 15 september. De organisatie is nagenoeg rond en alle betrokkenen worden nog vóór de zomervakantie geïnformeerd. Islam, een uitdaging of een bedreiging Dit zou het thema van de eigen parochieavond zijn geweest op woensdag 30 mei. Deze avond kon wegens onvoldoende belangstelling helaas niet doorgaan. Het bestuur is voornemens in de komende winterperiode opnieuw een parochieavond te organiseren. Nieuw bestuurslid In de vergadering van mei is de heer Ben Smeltink als aspirantbestuurslid verwelkomd. Na een wederzijds positieve ervaring wordt hij bij het bisdom voorgedragen als bestuurslid van onze parochie. In deze editie stelt hij zich voor. Activiteitenplan vastgesteld In mei is het Activiteitenplan voor de Parochie Liempde besproken en vastgesteld. De in dit plan opgenomen actiepunten voor de komende 2 à 3 jaren worden volgens een opgezette tijdsplanning uitgevoerd. Beleidsplan Parochie Liempde 2012 Extra bestuursvergaderingen hebben plaatsgevonden en nu wordt het conceptplan geschreven. Dit plan beschrijft de toekomstvisie van onze parochie en is ook belangrijk voor de inbreng in de fusiebesprekingen, zie elders. Het bestuur wil dit plan vóór de zomervakantie in concept vaststellen en daarna met parochianen hierover in gesprek. Onderhoudsplan kerkgebouw en pastorie Op basis van een inspectierapport van de Monumentenwacht is in nauw overleg met de bouwdeskundige van het bisdom een onderhoudsplan opgesteld voor het kerkgebouw en de pastorie. Het bestuur heeft besloten om alle noodzakelijke acties uit te voeren. Deze worden verder voorbereid en zo mogelijk dit jaar nog ten uitvoer gebracht. In elk geval is het streven alle noodzakelijke onderhoudspunten in 2013 te hebben gerealiseerd. Onze kerk ook uw zorg! Ontmoeting 19

20 Ontmoeting 20

21 Als je gelovig bent heb je altijd houvast, kun je altijd ergens op terugvallen en kun je ook beter relativeren. Voor mij was mijn oma door haar manier van leven het grote voorbeeld. IRENE PINEDA, EEN GELOVIGE VROUW VOOR WIE DE KERK EEN HEEL GROTE ROL SPEELT, HEEFT EXTRA AANDACHT VOOR DE GEWONE MENS van de Liempdse parochie. Die opdracht heeft ze van haar oma én haar moeder al in de jeugdjaren meegekregen. Vooral door hen werd ze katholiek opgevoed. Irene Pineda Irene Pineda is met vele anderen een van de gerespecteerde boegbeelden van de Parochie Liempde. Al meer dan 10 jaar maakt ze deel uit van de lectorengroep en de avondwakegroep. Daarnaast is ze één van de steunpilaren van de kinderwoorddiensten. Allemaal activiteiten waarbij ze in de voorste linies van de kerkgemeenschap opereert en daarmee bepaalt zij mede het beeld Toen mijn dochter Maria Louisa werd voorbereid op de Eerste H. Communie was ik niet tevreden over het cursusproject dat werd gehanteerd. De insteek was te humanistisch, het had niet zoveel met de communie van doen. Na wat overdenkingen vervolgt ze: Er was in de bijeenkomsten ook te veel aandacht voor het plannen van zaken en alle andere bijkomende zaken. Ik heb mijn kinderen toen naar de aanleiding voor de betrokkenheid met de kerk was dus eigenlijk niet zo positief de zusters in Boxtel gestuurd voor catechese-onderricht. En dat is mij en de kinderen goed bevallen. Dat was ook voor mij de aanleiding om me verder te verdiepen in het katholiek geloof. Ze voegt toe: de aanleiding voor de betrokkenheid met de kerk was dus eigenlijk niet zo positief. Een tijd later kwam Irene in contact met Pastoor van Adrichem en Kees Ontmoeting 21

22 en Annie Schrama. In korte tijd sloeg de vonk helemaal over en werd ze lid van een catechesegroep onder leiding van Hans Wagenmeester. Irene: en van het een kwam het ander, ik werd gevraagd als lector, voor het lid worden van de avondwakegroep en enige tijd later voor de kinderwoorddienst. Toen zat ik er tot over mijn oren in. Desgevraagd antwoordt Irene dat ze alle werk voor de parochie met bijzonder veel plezier doet en dat ze tot de dag van vandaag super gemotiveerd is. mijn moeder zei: je moet gelukkig zijn met wat je hebt Irene: Mijn moeder zei altijd: - je moet gelukkig zijn met wat je hebt en dat onderstreep ik tot op de dag van vandaag. Ik ben in 1942 geboren in Leidschendam en daarna opgegroeid in Den Haag. Ze heeft met tegenzin en op aandringen van moeder de zogenaamde industrieschool gevolgd en kwam daarna respectievelijk in de kinderzorg in de Schilderswijk en verpleging terecht. Daar zag je toen al veel armoede en ellende en dat is nu alleen maar toegenomen. Daar sloten 2 jaren in Zwitserland op aan, ze was er au pair. Toen ik terugkwam was ik al mijn vriendinnen en kennissen kwijt; begrijpelijk maar wel vervelend. Mijn tante gunde me een baantje voor 1 jaar in haar hotel/pension. Daar heb ik in september mijn man Manuel leren kennen, hij had toen net zijn vader verloren. Met de kerst was hij bij ons gast in huis en binnen een jaar waren we getrouwd. Vervolgens vertelt Irene dat ze beiden thuis inwoonden (huis met 9 kamers) en graag uit de stad weg Liempde, ik had er nog nooit van gehoord wilden. Wonen in een dorp was de inzet. Na een zoektocht kwamen ze via Zoetermeer en Lieshout in Liempde terecht. Ik had er nog nooit van gehoord, maar we hebben tot op de dag van vandaag geen spijt van onze keuze, wij zijn geen stadsmensen. In 1971 hadden we ons eigen huis aan de Hogenbergseweg. Later hebben ook mijn ouders bij ons achter ingewoond; deze zijn inmiddels overleden. ik heb mijn kinderen thuis zelf opgevoed, dat vonden ze prachtig Ontmoeting 22

23 Nee, ik word nooit een echte Liempdse, ik wilde ook niet dat mijn kinderen volwassenen met hun (voor)naam noemden. Irene en Manuel hebben 3 kinderen: Maria Louisa, ze is met koster Ton Rovers getrouwd, woont in Best en heeft 3 kinderen, Ireen, zij woont in Zwitserland en heeft 2 kinderen en Manuel. Hij woont in Tiel en heeft 2 nakomelingen. Ja, ik heb mijn kinderen thuis zelf opgevoed en dat vonden ze prachtig, dat hoor ik nog elke dag. Oh er zitten zoveel handvatten aan die teksten Ik heb de Bijbel leren lezen in de catechesegroep van weleer. Daar werd op de diepere betekenis van de teksten ingegaan. Oh er zitten zoveel handvatten aan die teksten en dat heeft mij gemotiveerd om lector te worden. En als ik dan in de kerk ben, lector of niet, geeft me dat een gevoel van thuis te zijn. Als je gelovig bent heb je altijd houvast, kun je altijd ergens op terugvallen en kun je ook beter relativeren. Daarbij was mijn oma door haar manier van leven mijn grote voorbeeld. Irene heeft geen voorkeur voor een van de Heiligen, ze respecteert ze allen, vooral Maria en Jozef. Maar in haar gebed wendt ze zich altijd rechtstreeks tot God. de nabestaanden berusting, moed en een goed gevoel meegeven Irene vervolgt: Die beleving ervaar ik ook in het betekenisvolle werk binnen de avondwakegroep. Ik hoop door mijn inzet de nabestaanden berusting, moed en een goed gevoel mee te geven, hoe moeilijk een afscheid van een dierbare ook kan zijn. Ze vult aan: Tot nu toe heb ik nog geen negatieve reacties ontvangen, maar wel altijd een hartelijk bedankt. Ooit ben ik erg geraakt bij het overlijden van een moeder die tijdens haar ziekte én daarvoor met heel veel liefde omringd werd. Er was voelbaar een zeer sterke onderlinge band, die niet in woorden is te vatten. Dat deed me wat Ze maakt ook oppervlakkigheden mee: een verplicht nummer en er zo gauw mogelijk vanaf willen zijn. Dat heeft geen enkele overledene verdiend! voor vervolg zie pagina 30 Mijn persoonlijk boodschap Dat mensen inzien hoe belangrijk het geloof is; het geeft altijd houvast Ontmoeting 23

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie