HET KRUISPUNT Informatiebulletin van de NIGA 5e jaargang nr2., juni 2013 redactie: Henk Blankespoor-Ernst Meijer HERDERLIJK SCHRIJVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET KRUISPUNT Informatiebulletin van de NIGA 5e jaargang nr2., juni 2013 redactie: Henk Blankespoor-Ernst Meijer HERDERLIJK SCHRIJVEN"

Transcriptie

1 Music zeg ik deze jaren wel eens We are sixty, going on seventy en er is gelukkig meer dan genoeg gezondheid en energie bij ons beiden om ons voor Gods werk in te zetten. De NIGA was niet door een gemakkelijke periode gegaan, maar we zijn dankbaar voor de zegen die we hebben mogen ervaren. HERDERLIJK SCHRIJVEN 1 HET KRUISPUNT Informatiebulletin van de NIGA 5e jaargang nr2., juni 2013 redactie: Henk Blankespoor-Ernst Meijer Als ik deze bijdrage als dienstdoende predikant klaar maak voor ons digitale kerkblad voor Turkije en Nederland, zijn we nog volop bezig. Maar de drukst bezochte diensten zijn nu in juni wel achter de rug. Elly en ik hebben er weer erg van genoten in jullie midden te mogen zijn. Met een variant op de Sound of Eén van de hoogtepunten is zeker geweest de gezamenlijke Pinkstermorgendienst met onze Duitse vrienden, een kleine honderd (96 om precies te zijn) bezoekers van de kerkdienst, wat een woord is dat eigenlijk, aanbidders zou heel wat beter zijn, die maar net in de Noorse Sjomanskirken pasten. Dieter Eggers en ik hadden hier thuis in de pastorie met liefde en vreugde de liturgie voorbereid. De Pfarrer koos zijn tekst uit Rom. 8, ik waagde het met II Tim.1:7, Niet een Geest van vrees, maar van kracht, liefde en evenwicht, waar ik al zolang eens over had willen preken. De Schriftlezing was natuurlijk de bekende passage uit Hand.2, waar de Heilige Geest voor het eerst wordt uitgestort en de Kerk geboren wordt. Mede door ons korte uitstapje naar Cappadocië, heb ik veel moeten denken aan al die volkeren, die daar genoemd worden. Ze zijn door de in Jeruzalem aanwezige Joden en Jodenbekeerlingen aangestoken met het vuur van het evangelie: Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfilië, Egypte en Lybië, Romeinen, Kretensers en Arabieren Echte oekumene, de hele bewoonde wereld hoort erbij! Door de moderne communicatie is de wereld tegenwoordig een dorp geworden, we spreken van global village, maar toen was dat wel even anders. Nu komen wij de Parten enz. tegen in onze straten in West-Europa en zij zien ons op hun grondgebied hier in Turkije. Maar net als in de eerste Gemeente moeten wij eerlijk bekennen, DAT ONS DAT GEREGELD PARTEN SPEELT! Het gaat ons niet altijd eenvoudig af, al die verschillen in de maatschappij en helaas ook in de Kerk, die nu eenmaal in ieder geval voor een deel ook mensenwerk is. Hoe gemakkelijk maken we er dan niet een knoeiboel van, levende stenen die met elkaar overhoop liggen, een puinhoop zogezegd in plaats van een tempel van blijdschap, waar de levende God in kan wonen met Zijn vrede. De christenen van het Nieuwe Testament ontdekten, dat alleen een nieuw hart, dat vol is van Gods Geest tot nieuw gedrag

2 kan leiden. De mooie flyers van de NIGA nodigen buitenstaanders uit, maar de echte aantrekkelijkheid moet van binnen de gemeente komen. Dan ga je de Parten en al die anderen in ons midden zien als een verrijking, ook al zitten daar de nodige eigenheimers tussen. Soms wordt ons een spiegel voorgehouden, waardoor je ineens beseft hoe je eigenlijk bezig bent. Twee medewerkers van de Britse Spoorwegen schakelden een gerenommeerd marketingbureau in om het bedrijfsimago op te krikken, want dat was wel nodig net als bij onze NS. Bij aankomst op het kantoor van dit bureau worden ze door een onverschillige, kauwgom kauwende dame opgevangen. Die komt pas na een aantal keren bellen tevoorschijn.. Vervolgens vergeet ze de beloofde koffie te brengen. Als die na herhaald verzoek eindelijk arriveert is het thee en koffie met melk, terwijl de heren om zwarte koffie hadden gevraagd. De directeur met wie ze een afspraak hadden is na een half uur nog in geen velden of wegen te bekennen. Als de beide spoorwegheren zwaar beledigd het gebouw ten langen leste maar willen verlaten, komen ze ineens hun gesprekspartner tegen. Kijk, zegt hij, Dit is dus wat jullie cliënten bijna dagelijks meemaken.. Hoe zou de wereld naar de NIGA en trouwens elke christelijke gemeente kijken? Eén van de functies van Gods Woord is, dat het ons met dit soort zaken confronteert. Ook bij de vredegroet in de dienst moet je denken: Hoe zit dat tussen ons en om te beginnen bij mijzelf? Daarom ken ik geen beter afscheid van de gemeente na deze rijke periode dan die Bijbelse vredegroet over alles en iedereen uit te spreken: SHALOM, dat wordt nog steeds in Israël ook als een vaarwel gebruikt. Maar het is bovenal een woord van hoop: dat we meer en meer héél, gaaf en gezond mogen worden. Zodat de Parten ons geen parten meer kunnen spelen. WIST U DAT..? Denis Vanreusel en Godelieve de gemeente fraaie sportshirtjes hebben geschonken met op de rug Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Alanya. De opbrengst komt de NIGA ten goede. Laatst werd al een runner gesignaleerd met een rood petje, die ook dit shirt aan had. Het bleek de dominee te zijn. Wie volgt? God sluimert noch slaapt (Ps. 121) en ook nooit met vakantie gaat. Maar de Niga kent heel pragmatisch wel een zomerstop. De laatste dienst is voorlopig 30 juni. De eerstvolgende D.V. 1 september a.s. Wij door het uitvallen van ds. Alfred Bronswijk ten gevolge van een komende operatie op het moment van verschijnen van deze Kruispunt een vervanger hebben gevonden in Ds. W.J. Molenaar uit Meppel. Hij was de eerste predikant die in onze gemeente voorging in de eerste dienst op 4 november We vragen graag gebed voor de familie Bronswijk. Als één van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. (Jacobus 5:13) Wil je weten hoe je je gebedsleven kunt verdiepen? Bid! Bereid je niet voor om te bidden, Bid gewoon! Lees niet over hoe je zou moeten bidden, Gewoon gaan bidden! Woon geen lezingen over het gebed bij en meng je niet in discussies over het gebed, het is allemaal eindeloos,gewoon bidden is echt eindeloos Ds. Henk Blankespoor 2

3 Verslag van de Kerngroep 4 niet te veel tegelijk willen(we zijn een kleine gemeenschap) 5 kennen van de wensen en behoeften van de gemeenteleden Op 13 mei heeft de kerngroep zich een dagje teruggetrokken bij de Dimcay. Het was de eerste keer dat de vier kerngroepleden tegelijk in Alanya waren en het leek ons goed om ons te bezinnen op onze taak en functie als kerngroep lid. De Kerngroep bestaat uit e volgende leden: Ernst Meijer, Hein van der Kamp, Henk Brons en Coby Spijker. De dag werd begonnen met gebed door Hein van der Kamp, die dag voorzitter is. Omdat het de eerste keer is dat wij in deze samenstelling bij elkaar zijn beginnen wij met een kennismaking rondje. Wij vertellen allen iets over onze privé en beroepsachtergrond. Het was goed om iets meer van elkaar te weten te komen. Hierna gingen wij de taak van de kerngroep bespreken, deze is afgeleid uit zo zijn onze manieren Henk heeft dit punt voorbereid. 6 omzien naar elkaar-mede door het inschakelen van gemeenteleden Hein heeft zich gebogen over een gedragscode voor de kerngroepleden, dit was een lastige opgave maar het is gelukt. Het uitgangspunt was een gedragscode voor predikanten en kerkelijk werkers van de PKN kerk. De belangrijkste punten voor ons als Kerngroep zijn: - Dienstbaarheid - Dienen van de Heer en de gemeente - Betrouwbaarheid - Geheimhouding - Evenwicht - Verbondenheid Korte pauze. Hier staan wij even stil bij het voorgenomen huwelijk van Ernst die komende week gaat trouwen. Wij wensen hem en zijn partner veel liefde en geluk voor de toekomst en laten dit vergezeld gaan van enige presentjes namens ons. De volgende aanvullende aandachtspunten worden toegevoegd. 1 open zijn naar elkaar en naar de gemeenteleden 2 in éénheid duidelijk zijn in het leiding geven 3 ruimte bieden in de verscheidenheid van geloofsbeleving 3

4 Het Huishoudelijk reglement is aangepast en wordt samen met de taak en functie omschrijving op de website van de NIGA geplaatst Na een gezellige lunch werd de vergaderprocedure besproken met de volgende doelstelling; - Groter draagvlak bij beslissingen - Grotere betrokkenheid van alle leden - Beter voorbereiding van beleidsbeslissingen - Betere transparantie naar elkaar en de gemeente leden. Ernst heeft een informatie pakket samengesteld voor dienstdoende voorgangers, dit bestaat uit; - Planningsvoorstel voorgangers NIGA - Aankomst vliegveld - Eerste informatie voor predikanten Lunchpauze Taak en functie inhoud van de kerngroep: Coby heeft dit agenda punt voorbereid. De functies worden verdeeld. - Ondervoorzitter afhankelijk wie van de leden aanwezig is - Penningmeester en diaconale werkzaamheden - Ernst - Organisator en gastheer vacature op dit moment Ernst - Secretaris en ledenadministrateur Coby - Public relations en werving- samen door Henk en Hein Doordat het bijna niet voorkomt dat alle leden in Alanya zijn is er besloten dat iedereen de werkzaamheden van de ander zo nodig moet kunnen overnemen. - Aanwijzingen bij de avondmaalsviering - Bezoek aan ziekenhuizen in Alanya Henk besluit deze, voor ons zinvolle dag, dag met een dankgebed. Coby Spijker (secretaris) Zoutkorrels Het leven van een christen mag een proefabonnement zijn op de nieuwe wereld Nooit te oud om jong te blijven 4

5 5

6 HET GEBED VAN FRANCISCUS Van Margreet, de reisleidster van één van de Beter Uit reizen, die bij ons op bezoek waren, kregen wij het gebed om vrede van Franciscus. Het prijkt nu in de pastorie en is ook gebruikt in één van de diensten. Hoewel het aan hem toegeschreven wordt, duikt dit wereldberoemde gebed pas op in 1913 en is het waarschijnlijk in Noord Frankrijk ontstaan. Het is in ieder geval wel in zijn geest: Heer, maak ons tot een werktuig van Uw vrede; Waar haat heerst, laat ons liefde brengen. Waar onrecht is, vergeving. Waar twijfel is, geloof. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. Waar droefheid is, vreugde. Goddelijke Meester, geef dat ik mij erop toeleg eerder Troost te schenken dan getroost te worden. Begrip te tonen dan begrepen te worden. Te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven ontvangen wij, Door te vergeven, wordt ons vergeven, Door af te sterven, groeien wij het eeuwige leven tegemoet. INTERVIEW Dit keer een interview met ds. Henk Blankespoor, die in de NIGA is voorgegaan van half april tot en met juni De vragen zijn opgesteld door Henk Brons. HOE BENT U MET DE NIGA IN CONTACT GEKOMEN? Ruim twee en een half jaar geleden ben ik gevraagd door collega Jelle Loosman, die vanuit de IPNZE wist dat ik voor dit soort uitdagingen sinds mijn emeritaat beschikbaar was. WAT ZIJN DE REDENEN DAT U ALS DIENSTDOEND PREDIKANT VOOR EEN TWEEDE RONDE BENT TERUGGEKOMEN? Ik probeer de kerken waar ik al eens geweest ben zoveel mogelijk na enige tijd follow-up te geven. Dat compenseert dat ik liever niet gelijk het volgende jaar terugkom, omdat wij maar één keer per jaar maximaal drie maanden voor dit mooie werk vrijmaken en we verschillende gemeenten om beurten bedienen naar volgorde waarin de beroepen binnenkomen. WAT MAAKT HET WONEN IN ALANYA VOOR U EN UW VROUW AANGENAAM? De prachtig geoutilleerde pastorie hier, met uitzicht op zee, die bovendien centraal gelegen is en op een heuvel ligt aan de voet van het Taurus-gebergte waardoor er altijd wel een verkoelend briesje waait. Door deze locatie tegenover het staatsziekenhuis aan de overkant van de straat hebben wij de bussen bijna voor de deur en kunnen we gemakkelijk op huisbezoek, wat we ook wel lopend of op de kerkfietsen doen. Soms worden we afgehaald met de auto. En niet te vergeten: het strand is op loop- en zeker fietsafstand, niet om te bakken maar soms aan het eind van de middag even een duik te nemen. WAT MIST U BEIDEN ZOAL ALS U HIER DRIE MAANDEN MOET BLIJVEN? 6

7 Oma: de kinderen en kleinkinderen. Opa: sluit zich daar natuurlijk bij aan, plus de bibliotheek in de studeerkamer thuis in ons appartement in Scheveningen. Gelukkig is de wereld in het digitale tijdperk een stuk kleiner geworden. We mailen en skypen ook met onze vrienden naar hartelust. Wij kunnen in de pastorie hier goed klassieke muziek krijgen, elders is dat wel een probleem maar dan slepen we wat cd- tjes mee. De verandering van voedsel vinden we alleen maar interessant, al smokkelen we wel een kaasje of zoiets van huis mee. Maar het grootste gemis is absoluut dat we bijzondere hoogte- en dieptepunten thuis niet altijd kunnen meemaken met onze kinderen en vrienden. We zijn hier natuurlijk nooit op vakantie, al doen we als het even kan ook leuke dingen tussendoor, de mensen wachten overal op ons. Dat vergt soms moeilijke keuzes, die heel diep kunnen gaan. WAT IS VOOR U HET VERSCHIL IN BELEVING OF U IN DEN HAAG OF ALANYA PREEKT? Sinds ik door pensionering niet meer vast gemeentepredikant ben, preek ik nog maar sporadisch in Den Haag, waar we kort voor het emeritaat zijn gaan wonen. Laatst ben ik wel voorgegaan in de PKN in Loosduinen en onze eigen Anglikaanse gemeente( de Engelse kerk) op de Catsheuvel, waar we gast-lid zijn, kan een beroep op mij doen als ik een vrije zondag heb. Mijn meeste predikbeurten in Nederland liggen echter bij evangelische gemeenten, omdat ik daar bijna een halve eeuw voorganger ben geweest, één van de eerste fulltime pastores in die vernieuwingsbeweging van de Kerk wereldwijd. Alanya is een typisch oecumenische gemeente en daar voelen wij ons heel erg bij thuis, mede omdat ik die kontakten altijd heb gekoesterd in de plaatsen waar ik stond en door mijn jarenlange betrokkenheid bij de Evangelische Alliantie. Bovendien ben ik zo n twintig jaar lang een maand per jaar door mijn eigen kerk vrijgesteld geweest om interkerkelijke seminars voor predikanten te doen meest in de Derde Wereld. Als ik in Alanya preek, komt dat vooral allemaal weer boven. Daar komt voor ons nog bij, dat in deze buitenlandse ( toeristen ) kerken een forse categorie lieden naar 7 binnen loopt, die in eigen land nooit of niet meer naar de kerk gaan, ik vind dat een geweldige kans voor het evangelie en daar is al heel wat moois uit voortgekomen Daarom is het ook zo belangrijk, dat je gemakkelijk te zingen psalmen, gezangen en andere liederen in de liturgie verwerkt: We zingen niet voor het mooi voor onszelf, maar alsjeblieft dat echt iedereen van harte mee kan zingen; dikwijls moeten mensen dan putten uit hun herinnering, nog van de zondagsschool en zo! En als je met vakantie bent met Beter Uit en dergelijke zit je toch ook niet te wachten op liturgische hoogstandjes van de dominee? HOE KOMT U TOT DE KEUZE VAN UW THEMA VOOR DE PREEK OP ZONDAG? Biddend zoek ik vooraf in Nederland al zoveel mogelijk de onderwerpen uit, die me voor een bepaalde gemeente geschikt of wenselijk lijken. Mensen en hun geestelijke noden zijn overal hetzelfde, maar het tijdstip (van het kerkelijk jaar bij voorbeeld) of de specifieke behoeften van een kerk kunnen uiteraard erg verschillen. Ik mag daarbij putten uit een rijk arsenaal van ruim veertig jaar preekarbeid. Want al breng ik het uit mijn hoofd(hart), het staat wel allemaal op schrift, hoor. Toch ben ik in deze bijna afgelopen periode drie maal van mijn planning afgeweken, voor die leiding van de Heilige Geest moet je openstaan. Ook heb ik hier nieuwe preken (af)gemaakt. Ik vind dat ambacht alleen maar heerlijk, mijn lieve vrouw zegt dan Hij is weer helemaal in zijn element. WILT U WAT MEER VERTELLEN OVER UW ERVARINGEN IN UW WERK VOOR DE NIGA? Wonderlijk genoeg was de grote behoefte toen wij dik twee jaar geleden hier begonnen aan onze eerste termijn, dat de gemeente met name in de diensten rust en ruimte zou ervaren. Nu dit jaar onze vóór-ganger, ds. Bert Oosthoek, aan ons pastoraal overdroeg, was dat precies hetzelfde! In zowel de voorbereiding van de liturgie en de prediking als de huisbezoeken en informele contacten hebben wij vooral op het oog gehad, dat wij een blijde(re) gemeenschap zouden achterlaten. Een predikant kan het natuurlijk niet altijd helpen wat er tijdens

8 zijn dienstdoende periode gebeurt, maar wij hebben getracht daar zo goed mogelijk op in te spelen. U HEEFT S ZONDAGS AL ENKELE MALEN GESPROKEN OVER EN GEBEDEN VOOR DE ZIEKENHUISBEZOEKEN. WILT U AANGEVEN WAAROM DIT WERK VOOR DE NIGA ZO BELANGRIJK IS? Op donderdag heb ik mijn vaste ronde langs de vier ziekenhuizen in de stad. Dat wordt enorm gewaardeerd, ook door volslagen buitenkerkelijke mensen, of ze nu hier met vakantie gekomen zijn of residenten zijn. Zelfs in het Devlet(staats) ziekenhuis, waar tot nog toe zelden buitenlanders lagen, ben ik bij de internationale balie meer dan eens gecomplimenteerd over de betrokkenheid van de Nederlandse kerk met deze service, ze zien gewoon elke week even mijn (binnenwip)neus. Je moet je realiseren dat ook de dokters hier in Turkije dikwijls nauwelijks een woord Engels of Duits spreken. Een Nederlands sprekende contactvrouw is lang niet overal en meteen voor handen. Met een al dan niet bedreigende situatie in een vreemd ziekenhuis in het buitenland, voel je je dan al snel heel eenzaam. Door de dominee is de kerk present en zo hoort het! Vaak is het alleen maar een luisterend oor of een aanwijzing voor wat praktische hulp, maar er zijn ook geregeld diepgaander geestelijke momenten, dat er gelezen en gebeden kan worden. Zoals elke ziekenhuispastor moet je dat aanvoelen. Ik heb ook altijd een eenvoudige opbouwende tekst bij me of een Bijbeltekstkaart die mijn vrouw heeft geschreven. Als het even kan, laat ik die achter bij de patiënt. Diezelfde beschikbaarheid is er, als zoals laatst gebeurde een Koerdische man uit een dorpje bij Manavgat samen met de Limburgse familie een beroep op de kerk doet of ik zijn plotseling overleden katholieke vrouw van nog geen vijftig jaar een christelijke begrafenis wil geven. Dan ben ik samen met mijn vrouw een zaterdagmiddag bij die voor het grootste deel islamitische mensen om de uitvaart te leiden en in hun verdriet te delen. DE NIGA HEEFT EEN SMALLE BEURS. VINDT U HET BELANGRIJK DAT ER GELD WORDT VRIJGEMAAKT VOOR DIACONALE ASPECTEN EN WILT U UW ANTWOORD TOELICHTEN? Door mijn werk in onder andere Indonesië en het Midden-Oosten weet ik hoe belangrijk het is, dat christenen juist in islamitische landen van diaconale bewogenheid blijk geven. Dat is een geweldig getuigenis van Gods liefde voor alle mensen, ook in stoffelijke dingen. We zijn er als kerk niet in de eerste plaats voor onszelf, zei John Wesley, maar ten bate van de niet-leden! Daarom maakt geven blij en word je er vreemd genoeg alleen maar rijker van.. Ik juich het schoenenproject voor de arme kinderen in de bergen dan ook zeer toe. Een kerk die ophoudt met navelstaren op de eigen problemen wordt een gezonde kerk! De NIGA mag gepast trots zijn als ze zo in het Engelstalige Hello Alanya magazine hier aan de kust verschijnt. WELKE ADVIEZEN LAAT U VOOR DE NIGA ACHTER? Liefde onderling en vrede, ondersteund door een consistent en eensgezind beleid van de kerngroep zullen stabiliteit brengen. Als die menselijke component van de kerk in orde is, komt het goddelijke deel vanzelf tot zijn recht, want daar ligt het nooit aan, als het niet gaat zoals het zou moeten. Dat betekent wel, dat je met elkander zeer streng dient te zijn in het (niet) tolereren van welke vorm van negativiteit dan ook! Houdt elkaar bij de les van het licht van de Heer, dat niet voor niets elke zondag van de paaskaars aangestoken wordt. Zoutkorrels Vakantie: Kinderen op het strand Zij in bikini Hij laptopless. Vakantieongemak: insecten Als Noach toen twee vliegen in één klap had geslagen. Dan hadden we er nu geen last van! Vakantiegebed: Heer Recreëer Amen 8

9 De beroemde Bergrede van de Heer Jezus in Matteüs 5-7 begint met de acht of negen zaligsprekingen. Dat was in de maand juni het thema van drie achtereenvolgende zondagen. Zalig zijn de armen van geest enz. Voor de prediking gebruikten wij een moderne vertaling, de parafrasen van Eugene Peterson in The Message I- Je bent gezegend, als je ten einde raad bent. Met minder van jou, is er meer plaats voor God en wat Hij wil! II- Je bent gezegend, als je het gevoel hebt, dat je wat je het liefste is, kwijt bent. Alleen dan kan Hij, die voor jou het kostbaarste wil zijn, je in Zijn armen sluiten! III- Je bent gezegend, als je tevreden bent gewoon zoals je bent, niet meer en niet minder. Dan eindelijk ontdek je de trotse eigenaar te zijn van alles wat nu eenmaal niet met geld te koop is! IV- Je bent gezegend, als je een geweldige trek in God begint te krijgen. Hij is eten en drinken en verreweg de beste maaltijd die je ooit zult smaken. V- Je bent gezegend, als je om anderen geeft. Als je zelf zorgzaam bent, zullen anderen zich ook om jou bekommeren! VI- Je bent gezegend, als de binnenkant van je bestaan, je hart en je ziel, op orde is. Dan kun je God gaan ontdekken in de wereld daarbuiten! VII- Je bent gezegend, als je de mensen laat zien hoe ze kunnen samenwerken in plaats van elkaar de loef afsteken en vechten. Dan zie je ook wie je werkelijk bent en wat je plaats is in Gods Koninkrijk! VIII- Je bent gezegend, als je toewijding aan God vervolging oproept. Die vervolging zal je alleen maar dieper doen belanden in Gods Koninkrijk! IX- Maar dat niet alleen: Beschouw jezelf gezegend iedere keer als de mensen je een hak zetten, je eruit gooien of leugens over je vertellen, louter en alleen omdat ze aan Mij het land hebben. Als dat gebeurt kun je blij zijn, roep maar hoera! Want al vindt men dat alles maar niets, Ik vind het prachtig en de hele hemel applaudisseert ervoor. En je bent trouwens in goed gezelschap, hoor. Want Mijn profeten en getuigen zijn altijd in dit soort moeilijkheden terecht gekomen. 9

10 10

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 2 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem ook deze avond de tijd om stil te worden als inleiding op het gebed. Als moment van bewustwording om

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK?

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? Zondag 5 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 91a. Bemoediging: voorganger : Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Liedsuggesties. Liedsuggesties

Liedsuggesties. Liedsuggesties Liedsuggesties Afkortingen van liedbundels LbK Liedboek voor de Kerken DB deel I Dienstboek een proeve, Schrift Maaltijd Gebed ZG Zingend Geloven GvL Gezangen voor Liturgie OKG Oud-Katholiek Gezangboek

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen. Thema aan jou gelijk... (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Thema (Pnr. 1316) Markus 12: 28-34 Uitgesproken 8 november 2009 in het Open Hof te Kampen Ouderling van dienst Muzikale begeleiding Nanda Tegelaar Henk Kamphof U luistert naar: een opname van de morgendienst

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Zondag 4 oktober 2015

Zondag 4 oktober 2015 Zondag 4 oktober 2015 Zuiderkerk Nieuw Amsterdam Veenoord Thema: De mens heeft een maatje nodig. Voorganger: Ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v. de Cantorij o.l.v. Willy Misker Groen

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil

Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil Liturgie 16.30 uur Votum / zegengroet Psalm 18: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing Jeremia 17: 1 18 Opwekking 244 Tekstlezing Jeremia 17: 5 8 Preek Gezang

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging.

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging. Overdenking zondag 29 januari 2017 kleur groen Ds. A.J. Wouda Psalm 37: 1-11 en Matteüs 5: 1-12 4 e zondag van Epifanie Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger

Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger Ontmoetingskerk, Heerde Zangdienst Zondag, 6 nov 16, om 19:00u Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger Welkom door Ouderling van Dienst We worden

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Matteüs 5: 13-16 Preek: Wees wat je bent Bijzonderheid: Uitzwaaidienst World Servants

Matteüs 5: 13-16 Preek: Wees wat je bent Bijzonderheid: Uitzwaaidienst World Servants Matteüs 5: 13-16 Preek: Wees wat je bent Bijzonderheid: Uitzwaaidienst World Servants Liturgie: Lied voor de dienst: EL 217: 1,2,3: Samen in de naam van Jezus Welkom Intochtslied: Psalm 98: 3,4 Stil gebed

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

WIJKGEMEENTE NOACH Almelo. ZONDAG 27 september 2015 thema: Bron van vrede. Afkondigingen. Aansteken paaskaars. Gem. gaat staan. Bemoediging en Groet

WIJKGEMEENTE NOACH Almelo. ZONDAG 27 september 2015 thema: Bron van vrede. Afkondigingen. Aansteken paaskaars. Gem. gaat staan. Bemoediging en Groet WIJKGEMEENTE NOACH Almelo ZONDAG 27 september 2015 thema: Bron van vrede Afkondigingen Aansteken paaskaars Gem. gaat staan Bemoediging en Groet V: Ons spreken en luisteren, ons zien en horen en zingen

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed

Voorhof, 25 augustus Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer. Orgelspel. Welkom en drempelgebed Voorhof, 25 augustus 2013 - Avondmaalsviering *** Stilte tot inkeer Orgelspel Welkom en drempelgebed Intochtslied (staande) Tussentijds 3 : 1, 2, 4 en 6 Hier vraagt Hij ons Hem toegewijd te wezen, het

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april 2014 19. 00 uur in de Emmaüskerk te Lewenborg de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Jelle Hoft Jesse Gerrits

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie