Extreem-rechtse terreur schokt Noorwegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extreem-rechtse terreur schokt Noorwegen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 11 augustus Extreem-rechtse terreur schokt Noorwegen Wat moet doorgaan voor zowat de meest rustige en vredelievende samenleving van Europa werd grondig door elkaar geschud met het bloedbad dat werd aangericht door de extreem-rechtse Anders Behring Breviks. Op het eiland Utoya schoot hij tientallen jongeren neer op een zomerkamp van de regerende sociaal-democratische partij. In Oslo vielen eveneens doden bij een bomaanslag. Tien jaar planning ging aan dit bloedbad vooraf. Behring Breivik combineerde de methoden van zijn extreem-rechtse voorganger Timothy McVeigh die in Oklahoma met een bomaanslag in 1995 maar liefst 168 mensen vermoordde, met schietpartijen zoals deze in Columbine in de VS waarbij een scholier koelbloedig medeleerlingen neerschoot. Niet enkel in Noorwegen zorgde het bloedbad voor een schok en immens verdriet. Door in het centrum van Oslo een aanslag te plegen, werd alle aandacht hierop gevestigd. De bom ging af in de buurt van de regeringsgebouwen en richtte heel wat schade aan. Er vielen zeven doden, maar mogelijk zal dat aantal verder oplopen. Alle Noorse politiemiddelen werden ingezet voor deze aanslag, waardoor de terrorist langer tekeer kon gaan op het kamp van de Jongsocialisten op Utoya. Hij kon er anderhalf uur lang op koelbloedige wijze jongeren van 14 tot 20 jaar executeren. De motieven van Anders Behring Breivik werden een paar uur voor de aanval al op het internet gepost. Een 1500 pagina s tellend extreem-rechts manifest werd op het internet geplaatst. Daarin een dagboek dat begon in 2002 en een politieke motivering van zijn daden door een verwijzing naar ten eerste de opkomst van het cultureel marxisme en ten tweede de islamitische kolonisatie. Behring Breivik was een uitgesproken tegenstander van marxisme, internationalisme en de islam. Hij was op het internet actief als conservatief, christen-fundamentalist, vrijmetselaar en jarenlang actief in de racistische Vooruitgangspartij. Tussen 1999 en 2006 was hij lid van die partij. Hij uitte zijn bewondering voor de Nederlandse islamofoob Wilders en probeerde een Noorse afdeling van de English Defence League op te zetten. Hij was ook actief op de Zweedse neo-nazistische website nordisk.nu. Voor Behring Breivik was de sociaaldemocratische Arbeiderspartij en de jongerenvleugel AUF een uitgelezen doelwit omwille van de historische banden van deze partij met de arbeidersbeweging. Vakbonden, socialisten en linkse organisaties moeten dan ook in verzet gaan tegen het extreem-rechtse geweld waar Behring Breivik voor staat. Vlak na het bloedbad was extreemrechts er snel bij om de verantwoordelijkheid bij islam-fundamentalisten te leggen de Sverigedemokraterna deden dit onder meer in reacties aan de media. Toen de achtergrond van de dader bekend werd, hadden rechtse politici het vooral over extremisme in het algemeen en losgeslagen elementen. In Noorwegen wordt gesproken over het verdedigen van de democratie en wordt zelfs een element van Noors nationalisme naar voor gebracht. Het Zweedse Dagens Nyheters slaagde er zondag in om het geweld in Oslo meteen te vergelijken met zogenaamd links-extremisme in Zweden. Intussen is het een feit dat zowel Behring Breivik als pakweg Al-Qaeda zich richten tegen de arbeidersbeweging, democratische rechten of vrouwenrechten. Socialisten verzetten zich tegen het geweld en de terreur van beide groepen, maar evengoed ook tegen de staatsterreur van onder meer het VS-imperialisme en zijn bondgenoten. De aanslagen van afgelopen vrijdag zijn voor Noorwegen even schokkend als de gebeurtenissen van 11 september 2001 in de VS of de moord op Olof Palme in Zweden. De enorme solidariteit van de gewone bevolking kwam ook nu meteen tot uiting. Eigenaars van boten gingen onmiddellijk en met gevaar voor eigen leven op zoek naar jongeren die Utoya waren ontvlucht. Er werden bloemen gelegd aan partijlokalen van de sociaal-democraten en aan kerken. Dat toont de solidariteit van brede lagen van de bevolking. Op zich is terrorisme een product van de samenleving. De ooit stabiele welvaartsamenleving in Noorwegen is steeds verder uitgehold. Er is een groter wordende kloof tussen rijk en arm met tal van onrechtvaardigheden. Als de arbeidersbeweging de strijd niet aangaat en organiseert, ook op politiek vlak, dan is er ruimte voor racisten en extreem-rechts om op basis van het aanduiden van zondebokken een bredere steun te verwerven. Racisten, neo-nazi s en religieuze fundamentalisten keren zich steeds tegen de arbeiders- Lees verder op pagina 2

2 KORT Onder kameraden Het AFF publiceerde een hilarisch stuk over de verwijten die over en weer vlogen tussen Rob Verreycken (VB en voorzitter van de VB-anti-vakbond VSV) en Jan De Beule (VB-gemeenteraadslid en lid van de extreme groep N-SA). Enkele uittreksels: De Beule en Verreycken kennen elkaar al jaren, en het N-SA is Verreycken ook bekend. Verreycken omschrijft het als de kleine groep N-SA die tegelijk ook bestaat als partijtje NDP. (...) Rob Verreycken dan over zijn enig gesprek ooit met Eddy Hermy (...): Ik heb hem toen gezegd dat ik niet geloof in het nut van een groepje dat zich bewust opstelt in de marge van de samenleving. Als je voor je groepje de naam NSA/NDP kiest hoef je geen puzzelwonder te zijn om daarin de naam te herkennen van de nazipartij van Hitler, de NSDAP. Jan De Beule situeert op zijn beurt de VSV. Jan De Beule: Rob Verreycken komt uit o.a. de NSV, die als clubkleuren zwart-wit-rood heeft. Men zou dit kunnen interpreteren in zijn eigen geest als de kleuren van het oude Duitse keizerrijk speciaal gekozen voor de Nationaal Socialistische Vereniging. Hij had vroeger in zijn handtekening een odal-rune verwerkt: in zijn eigen denken een symbool van een of andere SS-divisie. (...) De ene VB er die de andere VB er verwijt aan te leunen bij het nazisme, en omgekeerd. Wij zouden het niet durven, maar zij kennen elkaar al jaren. Bezoek de website van het Anti- Fascistisch Front voor dagelijks nieuws over wat er gebeurt bij extreem-rechts: beweging, socialisten en migranten. Traditionele politici laten daar eveneens ruimte voor racisme en extreem-rechts met hun beleid tegenover vluchtelingen en het ondermijnen van de solidariteit door te besparen op werklozen, zieken, Om ook de voedingsbodem voor extreemrechts en voor terreur weg te nemen, moet de arbeidersbeweging zich internationaal organiseren tegen terrorisme, oorlog, kapitalistische globalisering en racisme. In onze strijd tegen terreur komen wij op voor een socialistisch alternatief. Per-Ake Westerlund, Zweden Na Noorwegen. Wat is het gevaar van neo-nazi s? De schok van de moorden in Noorwegen blijft nazinderen. Velen stellen zich vragen over het gevaar van extreem-rechtse zonderlingen of neo-nazistische groeperingen. Anders Breivik is niet de eerste extreem-rechtse figuur bij wie de stoppen doorslaan met dood en vernieling als gevolg. Eerder was er ook bijvoorbeeld Hans Van Themsche bij ons of Timoty McVeigh in de VS in Voor anti-racisten is het belangrijk om een correcte inschatting van het gevaar te maken. Naar aanleiding van de Noorse gebeurtenissen riep de Nederlandse populist Geert Wilders op om te stoppen met de politieke spelletjes waarbij werd gewezen op de positieve houding van Anders Breivik tegenover Wilders. Moest het om een doorgeslagen islamfundamentalist hebben gegaan, Wilders zou de eerste zijn geweest om alle moslims te veroordelen. Voor sommigen zal de verleiding groot zijn om een gelijkaardige redenering te volgen als het om een doorslagen rechts-extremist gaat. Wij denken dat dit geen correct beeld biedt van het gevaar van extreem-rechts. Tegen de achtergrond van een samenleving in een diepe systeemcrisis is het logisch dat een groeiend deel van de bevolking geen enkele band of verantwoordelijkheid voelt tegenover de samenleving. Het gebrek aan een georganiseerd collectief antwoord vanuit de arbeidersbeweging laat ruimte voor allerhande populisten en extreem-rechtse formaties die met een populistische retoriek groot worden bij verkiezingen. Dat kan op zijn beurt losgeslagen individuen stimuleren om een stap verder te gaan en hun afkeer tegenover de samenleving op gewelddadige wijze te uiten. Die stimulans blijkt bijvoorbeeld uit reacties van VB-kiezers in de lezersrubriek van Gazet van Antwerpen waar verschillende brieven stonden in de trant van het doel van Anders Breivik was correct, maar de methode niet. Openlijk steun geven aan Anders Breivik kan natuurlijk niet, dat betekent politieke zelfmoord. Maar wel is het duidelijk dat Breivik zich optrok aan zijn internationale contacten met extreem-rechts, waaronder ook contacten in ons land. Onder de 1000 mensen die het manifest van Breivik in de elektronische brievenbus kregen, bevond zich VB-parlementslid Tanguy Veys alsook een opvallende delegatie van Gentse NSV ers. Elders werd gesuggereerd dat Breivik banden had met het extreem-rechtse internetblad Brussels Journal. Lees verder op de pagina hiernaast

3 Dit wil niet zeggen dat Veys en de NSV verantwoordelijk zijn voor het Noorse bloedbad, net zomin als het Vlaams Belang verantwoordelijk was voor het bloedbad dat door partijlid Hans Van Themsche in Antwerpen werd aangericht. Dat er totaal losgeslagen figuren zijn die voor hun moorddadig optreden beroep doen op extreem-rechtse standpunten, is een uitdrukking van een dieper liggend maatschappelijk fenomeen waar de extreem-rechtse verkiezingsresultaten een andere uitdrukking van zijn. Het gevaar van neo-nazi s is reëel. Ook in ons land was er een tijdlang een poging van neo-nazi s in en rond het leger om een gewapende groep op te zetten. Die poging om Blood&Honour uit te bouwen ten einde in staat te zijn om aanslagen te plegen, was gedoemd om te mislukken. Een politie-inval en gerechtelijke vervolging liet even op zich wachten, maar door het amateuristische karakter van Blood&Honour en de interne tegenstellingen was dit slechts een kwestie van timing. Anderzijds moet worden vastgesteld dat deze groep wel degelijk over wapens beschikte en ideologisch heel wat raakvlakken had met wat Anders Breivik nu naar voor bracht. Ook Blood&Honour verwees graag naar het voorbeeld van Timothy McVeigh die in 1995 in Oklahoma een bloedbad aanrichtte in naam van de verdediging van het blanke ras. Het grootste gevaar komt op dit ogenblik, in West-Europa althans, niet zozeer van georganiseerde groepen. Het zijn vooral losgeslagen eenzaten die een bedreiging vormen. Dat bleek met Van Themsche en nu opnieuw met Anders Breivik. Een verdere afbouw van de sociale zekerheid, waartoe wordt gepleit door alle traditionele partijen, zal het nog moeilijker maken om mensen met psychologische problemen te detecteren en een passende begeleiding aan te bieden zodat ze op termijn in de samenleving kunnen blijven functioneren. Het besparingsbeleid zorgt voor een verdere verscherping van maatschappelijke tegenstellingen en sociale problemen. Een groeiend deel van de bevolking valt uit de boot, een ander deel is bijzonder bang om uit de boot te vallen. Dat kan bij individuen die totaal los van de samenleving staan leiden tot een radicalisering die nog kan versterkt worden door stoere praat op het internet. Het is in dat kader dat we de internet-bedreigingen van iemand die de schuilnaam Jan Zonder Vrees gebruikt ernstig moeten nemen. Erik De Bruyn (Rood!) diende klacht in tegen deze figuur na verschillende oproepen tot geweld. De anonieme internaut stelde onder meer voor om iedereen met een boerka neer te schieten: Het zal rap gedaan zijn daar met dienen zever want steeds maar weer kogelgaten repareren in uw gordijn, dat wordt ge toch beu op de duur. Wij denken dat het nodig is om de strijd tegen extreem-rechts op een actieve manier te voeren. Door campagnes en acties wordt de drempel om actief te worden bij extreem-rechts hoger. Bovendien draagt het ertoe bij dat extreem-rechts niet als een normale aanvaardbare politieke kracht wordt gezien. Al jarenlang spelen wij een centrale rol in het organiseren van anti-nsv betogingen in de studentensteden. We verzetten ons tevens tegen de erkenning van NSV aan de universiteiten, afgelopen jaar hebben de vertegenwoordigers van de traditionele partijen er alles aan gedaan om de Gentse correspondenten van Anders Breivik aan de universiteit te erkennen. Begin maart 2012 komt er opnieuw een anti-nsv betoging, ditmaal in Leuven. Misschien is dat een goede gelegenheid om het protest tegen extreem-rechts geweld in de kijker te zetten. Dat moet worden gekoppeld aan een sociaal programma van verandering. Verontwaardiging tegenover geweld is belangrijk, maar het volstaat niet om geweld te stoppen. Als we toelaten dat het huidige systeem in stand blijft en een sociaal slagveld aanricht, dan zal er onvermijdelijk een toename van geweld en sociale problemen zijn. Daarom koppelen wij onze verontwaardiging en afschuw aan een positief programma van sociale veranderingen: het einde van de dictatuur van de markten, investeringen in sociale zekerheid, werk voor iedereen door het beschikbare werk te verdelen, degelijke lonen en uitkeringen, Contacteer ons als je wil meewerken aan de campagne voor de anti-nsv betoging in Leuven: blokbuster.be. Geert Cool Foto: op 18 september 2004 organiseerde Blokbuster in Turnhout een betoging tegen fascistisch geweld. Dat was na verschillende incidenten met neo-nazi s in de stad

4 KORT Belfortploeg haalt stijlvol uit naar Vlaams Belang in Gent De Belfortploeg, de oude VB-leiding in Gent die door Valkeniers uit de partij werd gezet, reageerde op haar site op de werking van wat overblijft bij het Gentse Vlaams Belang. De groep rond Van den Eynde verweet het VB een gebrek aan stijl en maakt meteen duidelijk wat daarmee wordt bedoeld. De kritiek op de VB-overblijvers is bijzonder stijlvol. De Belfortploeg feliciteert het regiobestuur met de activiteit rond de opening van het nieuwe secretariaat: Je moet het maar doen om aan twintig aanwezigen te geraken, (sprekers en bestuursleden natuurlijk inbegrepen) en uit die groep zeven nieuwe leden te halen. Mag hieruit besloten worden dat een aantal mandatarissen en bestuursleden na lang aarzelen eindelijk ook effectief lid geworden zijn van de partij? En nog: De twee aanwezige kinderen hebben volop kunnen genieten van het springkasteel en de volksspelen, of: Het was een lange warme dag maar gelukkig voor de aanwezigen was er lauw bier in overvloed. De discussie over de stijl van het VB lijkt zich op deze manier te beperken tot de temperatuur van het bier. VB start anti-solidaire anti-vakbond Het Vlaams Belang onderneemt nog maar eens een poging om een eigen vakbond op te zetten. Dat de partij eigenlijk tegen de vakbonden is, hoeft daarbij geen bezwaar te zijn. Het nieuwe gedrocht Vlaamse Solidaire Vakbond genaamd is immers een anti-vakbond. Onder leiding van Rob Klop Verreycken (bekend van onder meer het in elkaar slaan van zijn ex-vrouw en tal van linkse militanten) pleit de VNV, excuseer VSV, voor een solidaristische benadering van eenheid tussen werknemers en werkgevers. De vakbond verzet zich uitdrukkelijk tegen de klassenstrijd en de daaruit voortvloeiende klassenhaat zoals gepromoot door het socialisme. Op de Facebookgroep van VSV werd gevraagd hoe te reageren op een staking, waarop voormalig VB-senator en vader van VSV-voorzitter Wim Verreycken het VB-standpunt nog eens scherp stelt: simpel, niet staken. De oude retoriek van werken baat, staken schaadt, wordt opnieuw boven gehaald en dit onder de naam vakbond. De VSV verzet zich tegen zuilvakbonden maar is zelf volledig in de handen van het Vlaams Belang. Intussen blijft de vraag: waarom een vakbond-in-oprichting opzetten als je tegen de vakbonden bent? Veel kans op succes heeft dit Vlaams Verbond van Bazenpoepers alvast niet. Denemarken. Geheim netwerk van racisten blootgelegd Amper twee en een halve week na het verschrikkelijke bloedbad in Noorwegen werd een geheim netwerk van racisten in Denemarken blootgelegd. De groep noemde ORG en telde zowat 100 leden. De groep bestond al 20 jaar en bereidde zich voor om migranten en verraders een lesje te leren. Onder de leden ook topfiguren van de Deense Volkspartij en beruchte politieagenten. Het nieuws werd op 10 augustus bekend gemaakt door Politiken. Dat blad stelde dat ORG werd opgezet door een kleine groep mannen waarvan er verschillende leidinggevende posities in de Deense Volkspartij hadden of kandidaat waren geweest voor die partij, terwijl ze ook deelnamen aan activiteiten zoals van de Ku Klux Klan en invloed hadden op extreme rechtse organisaties. Verschillende ORG-leden stelden bereid te zijn om geweld tegen migranten te gebruiken. Er kwam ook lof voor de steungroep AK81 van de Hells Angels en de wijze waarop deze groep provocerende migranten aanpakt. De Noorse extreem-rechtse terrorist Anders Behring Breivik vermoordde op 22 juli 77 mensen. Hij was jarenlang lid van de racistische en populistische Fremskrittspartiet (FrP, Vooruitgangspartij). Hij oefende lokale functies binnen de partij uit en was kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn foto s van Breivik met de regionale FrP-voorzitter in Oslo. De Dansk Folkeparti (DF, Deense Volkspartij) is nog extremer en zou volgens de nieuwe informatie betrokken zijn geweest bij een geheim netwerk dat als doel had om Denemarken te zuiveren van migranten en verraders. ORG-leider Jesper Nielsen was tevens de lokale DF-kopman in Aarhus. Een andere leider van de groep was kandidaat bij de parlementsverkiezingen. Het netwerk volgde haar vijanden van nabij en beschikte over een uitgebreid archief over verraders. Dat archief noemde de groep Het grote geheugen, aldus Politiken. De leider van ORG in Kopenhagen was een politie-agent die in 2009 een schorsing opliep op basis van politieke redenen. Hij had zijn positie gebruikt om informatie te verzamelen over linkse politieke tegenstanders. Hij had in zijn appartement wapens en munitie, naast stickers met de slogan Echte Denen schijten op de Koran. Net zoals dit het geval was met het onderzoek naar Murdoch in Groot-Brittannië was er ook in Denemarken in 2009 sprake van een doofpotoperatie. De politie had informatie over ORG en de rol van haar eigen agent in Kopenhagen, maar daar werd niets mee gedaan en het werd niet publiek bekend gemaakt. De geheime organisatie ORG had verschillende publieke frontorganisaties zoals een rechtse jongerenorganisatie, een website en Den Danske Forening (De Deense Associatie). Er was zelfs een organisatie voor mediavrijheid, uiteraard met als doel om racisme in de media te verdedigen. De meeste ORG-leden nemen publieke posities in terwijl ze in het geheim deelnemen aan racistische rituelen zoals het verbranden van kruizen en het bediscussiëren van etnische zuiveringen. Het nieuws over ORG toont eens te meer aan hoe ver sommige rechtse extremisten willen gaan. Tegelijk is het opvallend dat een deel van de standpunten van deze extremisten overeenkomt Lees hiernaast verder

5 Stop racisme, armoede en lage lonen - wij willen een toekomst opbouwen! Op vrijdag 22 juli bracht de extreemrechtse terrorist Anders Breivik tientallen jongeren van de Noorse Arbeiderspartij om het leven, nadat hij een bomaanslag pleegde in het centrum van Oslo. Het ongeloof en de afschuw was massaal. Dit was het werk van een losgeslagen eenzaat, maar Breivik stond niet los van gebeurtenissen in de maatschappij. Hij onderhield contacten met extreemrechtse groepen als de English Defense League en verwees naar figuren als Geert Wilders uit Nederland, die stelde dat er geen gematigde islam bestaat. Reeds jaren lang worden minderheden geviseerd door extreemrechtse en populistische partijen. Zij teren op de angst voor de toekomst bij een groot deel van de bevolking. Dat gevoel wordt gevoed door jarenlange besparingen in onze sociale voorzieningen, het gebrek aan betaalbare woningen, en de veralgemening van lage lonen, die ons geen stabiele toekomst meer bieden. Racisme werd, schandalig genoeg, ook gestimuleerd vanuit de traditionele partijen. Figuren als Merkel (Duitsland), Sarkozy (Frankrijk) en Cameron (Engeland) maakten er allen gebruik van om de aandacht af te leiden van de crisis en de besparingen die ze doorvoerden. In een maatschappij waarin er enorme tekorten zijn aan betaalbare woningen, goed betaalde en stabiele jobs, leefbare pensioenen,... dient het gepraat over het falen van de multiculturele maatschappij om de fundamentele crisis van het systeem, het kapitalisme, te verdoezelen. Rellen in Londen Recent zagen we een uiting van de wanhoop die groeit in de rellen die zich van Londen naar andere Engelse steden uitspreidden. Deze rellen zijn volgens ons geen manier om de samenleving te veranderen. De verantwoordelijkheid voor deze uitbarsting, echter, ligt bij de rechtse en neoliberale politici die met hun jarenlange afbraak en besparingen het sociale weefsel compleet vernielden. Ze tonen de woede en uitzichtloosheid van een verloren generatie, ongeacht etnische afkomst, die met massale werkloosheid en armoede wordt geconfronteerd, die jeugdcentra zag sluiten,... Jongeren wiens toegang tot hoger onderwijs tot zo goed als nul werd herleid, door de verhoging van de inschrijvingsgelden tot 9000 pond per jaar. Daarnaast zijn er de racistische politiecontroles van vooral Aziatische en zwarte jongeren. De vakbonden dienen campagnes te organiseren waarbij de strijd van werkenden tegen de afbraak in de openbare diensten, wordt gekoppeld aan jongerenmarsen voor werk en tegen racisme. Er is ook een grote, nieuwe arbeiderspartij nodig met een socialistisch programma om een perspectief te kunnen bieden op verandering van de maatschappij. Anti-NSV betoging in Leuven - we moeten ons organiseren! Degelijke jobs en diensten voor iedereen, geen racisme! Het komende academiejaar zullen de extreemrechtse studenten van NSV opnieuw in Leuven betogen. Het NSV heeft een verleden van racisme en aanvallen op andersdenkenden, linksen en migranten. Een aantal Gentse NSV ers kreeg het manifest van Breivik per mail aan, enkele uren voor die zijn aanslagen pleegde. We willen opnieuw een vreedzame en zo massaal mogelijke anti-nsv betoging organiseren. Dit om aan te tonen dat de meeste Leuvenaars en studenten geen boodschap hebben aan de haatzaaierij van het NSV. We willen een strijdbaar, sociaal programma voor jobs, huisvesting en de verdediging van onze openbare diensten naar voren brengen. Dit als antwoord op de voedingsbodem voor de extreemrechtse en racistische partijen. Doe mee met de campagne! Pamflet van Blokbuster in Leuven met wat wordt verdedigd door populistische en racistische partijen doorheen Europa. De Deense DF gedoogt de conservatieve regering en heeft ervoor gezorgd dat het migratiebeleid bijzonder strikt is. Zo moet een Deense burger minstens 24 jaar zijn vooraleer hij/ zij met een buitenlander kan trouwen. De DF eist nu dat die leeftijd wordt opgetrokken tot 27 jaar. De Deense auteur Carsten Jensen verklaarde in een interview met een Noorse krant: Als Deen kan ik Breivik iedere dag in het parlement horen.. Daarmee doelde hij op de gelijkenissen van het programma van de Deense Volkspartij en wat de Noorse terrorist verkondigde. Een aantal inspiratiebronnen van Anders Behring Breivik, zoals Alan Lake van de English Defence League (EDL) en de blogger Fjordman, staan ook hoog aangeschreven bij de racistische Sverige Demokraterna (SD, Zweedse Democraten). De toegenomen verspreiding van racisme en islamofobie in de Scandinavische landen is het resultaat van een verzwakking van de arbeidersbeweging en de afbraak van de welvaartstaat. Traditionele politici hebben deze trend aangemoedigd door in te spelen op een verdeel-en-heersretoriek. Terwijl Noorwegen, Denemarken en Zweden soldaten naar Afghanistan sturen, criminaliseren ze asielzoekers in eigen land. Het gevaar dat bleek door de terreur in Noorwegen en het netwerk in Denemarken moet door de vakbonden, linkse organisaties en activisten worden aangegrepen om in beweging te komen tegen het neoliberalisme en het racisme. We hebben nood aan nieuwe arbeiderspartijen met een socialistisch programma.

6 Linton Kwesi Johnson: strijd tegen fascisme voortzetten! Reggae-artiest Linton Kwesi Johnson (LKJ) werd door De Standaard geïnterviewd naar aanleiding van zijn optreden op Reggae Geel. LKJ verklaarde daarin onder meer: Fascisme en racisme zijn nooit weg geweest uit de westerse maatschappij. Het National Front is opgegaan in de British National Party, en met de English Defense League hebben we ook een expliciet anti-islamitische groepering. Wij, de zwarte en Aziatische gemeenschappen in Groot-Brittannië, zijn altijd alert gebleven voor racistische moorden en aanvallen. Zeker nu populistische politici het fascistische vuur brandend houden met vijandige en denigrerende uitspraken over migranten. Het is een voortdurende strijd die we moeten voeren, overal in Europa. In Noorwegen hadden we te maken met de zoon van een welgestelde familie, a middle class boy, maar volgende keer kan het even goed een arbeidersjongen zijn die door het lint gaat, omdat hij geen hoop meer ziet op een beter bestaan en een zondebok zoekt. Neo-nazistische dresscode Het Duitse ASP (Agentur für Soziale Perspektiven) brengt een nieuwe brochure over neo-nazisymbolen. Daarin wordt een handig overzicht geboden van symbolen die de afgelopen jaren een opmars kenden in neo-nazikringen. Een aantal daarvan zijn intussen vrij bekend, zoals het belang van het cijfer 18 of 88 (de 1ste en 8ste letter van het alfabet waardoor 18 staat voor A en H of Adolf Hitler en 88 voor Heil Hitler). Maar ook symbolen zoals de weerwolf zijn populair. In Duitsland zijn er enkele duizenden neo-nazi s. In ons land is dat milieu beperkter. De Standaard (11 augustus) liet het AFF hierover aan het woord. De krant schreef: De traditionele Blood & Honourbeweging is zo goed als uitgestorven sinds de veroordeling van drie concert-organisatoren in maart dit jaar, zegt de woordvoerder van AFF. Een andere, meer gewelddadige beweging Combat 18 die afgesplitst is van Blood & Honour telt volgens het AFF nog een handvol aanhangers. Daarnaast zijn er wel enkele extreemrechtse groeperingen die meer aanhangers hebben. Ze gebruiken ook bepaalde racistische symbolen zoals combats met witte veters maar hebben daarom niet noodzakelijk neonazisympathieën. Het Duitse overzicht van symbolen vind je hier online: Neo-nazi s beetgenomen... De Duitse organisatie Exit begeleidt extreem-rechtse militanten die uit hun milieu willen stappen. Om het doelpubliek te bereiken, ging Exit over tot een weinig conventionele actievorm. Aan een rockconcert voor neo-nazi s in Gera (Thüringen) werden 250 T- shirts uitgedeeld. Op het eerste gezicht ging het om een T-shirt met een boodschap die aansloot bij de opvattingen van de 600 aanwezige neo-nazi s. Maar na een wasbeurt kwam een andere boodschap op de T-shirts: Wat je T-shirt kan, kan jij ook. Wij helpen je om het rechts-extremisme achter je te laten. De neo-nazi s waren naar verluidt niet opgezet met de Trojaanse T-shirts. Een van de initiatiefnemers voor de actie verklaarde in de media: Onze naam zal in hun geheugen gevestigd zijn. Als iemand overweegt om de scene te verlaten, dan zal die ons herinneren. Gas geven... Er is een mediarelletje ontstaan in Duitsland over een verkiezingsaffiche van de... rechtsradicale NPD in Berlijn. Smakeloze humor lijkt iets internationaals te zijn bij extreem-rechts. De slogan Gas geven is op zijn minst dubbelzinnig. De nationale website van de NPD lijkt wel een synthese van de klassiekers van het VB: bokshandschoenen (met de slogan Wehrt euch i.p.v. Uit zelfverdediging ), Wij zeggen wat u denkt.... Het is alvast veelzeggend dat een relatief open neonazistische Duitse partij zijn mosterd (zonder het gas) haalt bij het VB.

7 Vanhecke nu officieel weg bij het Vlaams Belang De interne strijd bij het Vlaams Belang komt stilaan tot een voorlopig eindpunt met het vertrek van al wie niet (meer) naar de pijpen van Dewinter danst. Voormalig voorzitter Vanhecke had zijn partij symbolisch tot 11 juli, de Vlaamse feestdag, gegeven om de uitsluiting van de Belfortploeg rond Francis Van den Eynde in Gent ongedaan te maken. Meteen werd ook wat extra vuile was buiten gehangen. Vertrekkers hebben geen politiek perspectief Na de lange opmars van het Vlaams Blok en nadien het Vlaams Belang volgde een periode van electorale neergang als gevolg van concurrentie op het populistische terrein. Dit leidde al snel tot verdeeldheid omdat minder postjes konden worden verdeeld en er ook moest worden gereageerd op nieuwe opkomende fenomenen als eerst Dedecker en nadien De Wever. De periode van intern geruzie komt stilaan tot een eindpunt met een leegloop waarin ook vroegere topfiguren betrokken zijn. Na Koen Dillen was het logisch dat Vanhecke zou volgen. Mogelijk zullen nog een aantal topmandatarissen van het VB een zelfde stap zetten. De groep rond Dewinter probeert intussen om de media te halen met acties en controversiële uitspraken. Er werd naar de Wetstraat getrokken om te betogen, er werden kleine zakmesjes uitgedeeld,... Het doel is duidelijk: het terrein voorbereiden op het leeglopen van de electorale zeepbel van De Wever en diens N-VA. De vertrekkers hebben nog geen duidelijk perspectief. Sommigen trokken naar N-VA, anderen houden vast aan een onafhankelijke positie of weten het gewoon niet. Van den Eynde van de Gentse Belfortploeg stelde dat hij niet van plan is om aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 deel te nemen. Frank Vanhecke stelde eerder dat hij zijn mandaat in het Europees Parlement zal uitzitten om vervolgens uit de politiek te stappen. De vraag of Vanhecke een nieuwe partij uit de grond zal stampen, lijkt op dit ogenblik nog steeds negatief te moeten beantwoord. Naar aanleiding van de poging van ex-fn-kopstuk Carl Lang om een eigen partij op te zetten, verklaarde Vanhecke dat dit een moedig initiatief was maar met erg beperkte kansen op succes. En zo hebben we alvast een voorbeeld van hoe het niet moet, dat is ook al wat, voegde hij er aan toe. Het ziet er naar uit dat het merendeel van de vertrekkers geen verdere politieke initiatieven zal ondernemen en niet bereid is om de inspanning te leveren om een nieuwe beweging uit te bouwen. Diegenen die hun politieke carrière willen voortzetten, solliciteren daartoe bij N-VA. De vertrekkers die dat niet doen, gaan daar amper tegen in en lijken het zelfs aan te moedigen zonder zelf deze stap te zetten. Vuile was De laatste episode met het vertrek van Vanhecke leverde opnieuw wat vuile VB-was op. De sfeer in de partij is uitermate verzuurd, daar lijkt iedereen het over eens te zijn. Dit gaat gepaard met achterklap, vuile truukjes, zwartmakerij, beschuldigingen, verwijten,... Uiteraard is het tegen die achtergrond bizar dat wordt beweerd dat stijl het centrale inhoudelijke discussiepunt betrof. Een artikel op de website apache.be was volgens Vanhecke de druppel die de emmer deed overlopen. Journalist Tom Cochez maakte in dat artikel bekend dat de door Valkeniers betaalde partijmedewerker Johan Sanctorum onder pseudoniemen in het extreem-rechtse weekblad t Pallieterke bijdragen schreef waarin onder meer Vanhecke en Morel onder vuur werden genomen. Vanhecke-medestander Koen Dillen maakte overigens van hetzelfde medium gebruik om een nieuwe VB-voorzitter te eisen. Onder een pseudoniem Sanctorum dat de VB-voorzitter de ruziestokers rond Vanhecke best uit de partij zou zetten. Ook haalde de medewerker van Valkeniers hard uit naar Morel in een artikel onder de titel Requiem voor een onbekende, Vlaanderen een week na de Morel-uitvaart. Apache.be kon achterhalen dat de anonieme Annick Verbauwen die deze bijdragen schreef in feite Sanctorum was. Dat bleek uit een analyse van de IP-adressen waarmee op apache.be reacties van zowel Verbauwen als Sanctorum verschenen. Vanhecke reageerde woedend en had het over een uitschakeling van andersdenkenden waarbij dikwijls middelen worden ingezet die zonder meer politiek en menselijk onaanvaardbaar zijn - vooral door mensen die naar de buitenwereld steeds het schouder aan schouder prediken, maar ondertussen de handlangers uitsturen om het vuile werk te doen. Hij voegde er aan toe dat hij dit zelf ook ondervond met de valse mails (de zogenaamde liefdesmails die in Knack verschenen) die volgens Vanhecke vanuit de Antwerpse kringen aan de pers werden aangeboden door onder meer een figuur die inmiddels door het partijbestuur voor zijn judaswerk beloond werd met een schitterend bestuursmandaat. Vanhecke verklaarde er genoeg van te hebben en zijn lidmaatschap op 11 juli te beëindigen. En nu? Na Vanhecke zullen mogelijk nog een paar medestanders volgen. Zij trekken zich terug in de politieke woestijn en beloven elkaar terug te zien in de brede Vlaamse beweging. Een politiek initiatief moet er voorlopig niet uit deze hoek worden verwacht. Voor het Vlaams Belang doet het vertrek van Vanhecke pijn. De afgelopen maanden kon Vanhecke in het kielzog van zijn overleden vrouw genieten van een nooit geziene mediabelangstelling waardoor hij het statuut van Bekende Vlaming aannam in de boekskes. De liquidatie van Morel in het VB zal electoraal pijn hebben gedaan, het vertrek van Vanhecke versterkt dit nog een beetje. Dewinter, de onbetwiste leider van het Vlaams Belang, is er evenwel gerust op. Eens iedere mogelijke oppositie is vertrokken, kan hij proberen voort te bouwen op de acties die hij de afgelopen weken liet organiseren en intussen wachten op betere tijden zoals de familie Le Pen dit in Frankrijk heeft gedaan. Dit is niet het einde van het Vlaams Belang of van het gevaar van extreem-rechts. De strijd tegen racisme en iedere poging om verdeeldheid te zaaien onder de gewone werkenden en hun gezinnen blijft noodzakelijk. Die strijd moet ook een politiek verlengstuk krijgen. Zoniet blijft er in de politieke leegte die de traditionele partijen op basis van hun neoliberale beleid creëren ruimte voor extreem-rechtse formaties die op populistische wijze inspelen op tal van sociale en economische problemen.

Nood aan links alternatief tegen nieuw extreem-rechts

Nood aan links alternatief tegen nieuw extreem-rechts Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief komt enkele keren per jaar uit en wordt als pdf verstuurd. Inschrijven kan via news@blokbuster.be 16 augustus2012 www.blokbuster.be Filosoof Bleri Lleshi: Nood aan links alternatief

Nadere informatie

Wereldwijde crisis. Economie in de problemen en spanningen tussen imperialistische mogendheden

Wereldwijde crisis. Economie in de problemen en spanningen tussen imperialistische mogendheden Zomerschool 2011 - Verslagen en artikels Dit overzicht van verslagen en artikels is verre van volledig. Het biedt evenwel een beeld van de vele discussies op de internationale zomerschool van het CWI van

Nadere informatie

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro

Een partij om de maatschappij te veranderen. een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro LSP - PSL Een partij om Een partij om de maatschappij te veranderen een brochure van de Linkse Socialistische Partij - LSP 3 euro WWW.SOCIALISME.BE Een partij om de maatschappij te veranderen inhoud :

Nadere informatie

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 27 augustus 2015 www.blokbuster.be. Deze keren nieuwsbrief komt enkele. news@blokbuster.be

Nieuwsbrief. 27 augustus 2015 www.blokbuster.be. Deze keren nieuwsbrief komt enkele. news@blokbuster.be Nieuwsbrief Deze keren nieuwsbrief komt enkele 27 augustus 2015 verstuurd. per jaar Inschrijven uit en wordt kan via als pdf www.blokbuster.be news@blokbuster.be Rechts surft op racisme om asociale beleid

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be

Socialistisch Links. L inkse S ocialistische P artij. Teken de petitie Red de Solidariteit www.reddesolidariteit.be Socialistisch Links L inkse S ocialistische P artij maandblad van de nummer strijd 269 solidariteit 2007 1 socialisme steunprijs: november 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor

Nadere informatie

Stop de onbetaalbaarheid van studeren!

Stop de onbetaalbaarheid van studeren! België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 327 September 2013 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131,

Nadere informatie

Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Meer loon.

Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Meer loon. Nr. 185 Prijs: 1 euro Steunprijs: 2 euro Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Meer loon Meer koopkr oopkrac acht

Nadere informatie

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 275 1 strijd solidariteit socialisme steun: 2 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver.

Nadere informatie

meer koopkracht Meer loon!

meer koopkracht Meer loon! maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 272 1 strijd solidariteit socialisme steunprijs: 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg.

Nadere informatie

Doorbraak.eu. Tentenkampen: geen hulpeloosheid, maar kracht, moed en doorzettingsvermogen. 3,00 december 2012

Doorbraak.eu. Tentenkampen: geen hulpeloosheid, maar kracht, moed en doorzettingsvermogen. 3,00 december 2012 Doorbraak.eu nummer 3,00 december 2012 18 Word abonnee van Doorbraak zie achterpagina! Tegen wil en dank tot activeringsmedewerker gemaakt Terwijl de crisis voortdendert en het aantal banen krimpt, neemt

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer. Paul Hulshof Justin de Kleuver Eric Lugtmeijer Joram Pach

Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer. Paul Hulshof Justin de Kleuver Eric Lugtmeijer Joram Pach Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur en meer Paul Hulshof Justin de Kleuver Eric Lugtmeijer Joram Pach Maatschappelijke Onrust - Leerzame voorbeelden, historie, literatuur

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

tezotomlostelopen Ecuador: Referendum: hoop op verandering Interview: Kristien Hemmerechts over Palestina Afghanistan: Zeven jaar na datum

tezotomlostelopen Ecuador: Referendum: hoop op verandering Interview: Kristien Hemmerechts over Palestina Afghanistan: Zeven jaar na datum tezotomlostelopen S D Worx is een sociaal secretariaat. Het levert allerlei diensten voor werkgevers en organiseert voor hen ook opleidingen. Tot zover niets aan de hand. Maar je trekt wel de wenkbrauwen

Nadere informatie

Nagekomen flessenpost

Nagekomen flessenpost Nagekomen flessenpost Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004nage01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 [1] In het begin van de jaren

Nadere informatie

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist OORBRAAK v r i j m o e d i g m a a n d b l a d december 2011 12 Rondas over de G704 Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist Bart De Wever: historische kans gemist Afgiftekantoor 8000 Brugge V.U.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant.

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Inge Jacobs Ingejacobs3@gmail.com Master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht 5 april 2015 Begeleiders:

Nadere informatie

zomerscholen globalisering

zomerscholen globalisering Informatie- en opinieblad voor actieve SP-leden Verschijnt 12 keer per jaar, vijfde jaargang nummer 8, 21 augustus zomerscholen globalisering na de Irak-oorlog de afdeling Uden conservatisme sociale bewogenheid

Nadere informatie

Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt. Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten

Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt. Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt Onderzoek naar steunbronnen voor ouders en naasten Familieleden van Syriëstrijders: Tussen strijd en verwijt Onderzoek naar steunbronnen voor

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

29 Woensdag. En echt, mevrouw Ono, ik begrijp het helemaal. Leer die zachte g nou eens af!

29 Woensdag. En echt, mevrouw Ono, ik begrijp het helemaal. Leer die zachte g nou eens af! MSM Leer die zachte g nou eens af! Ondanks die handicap loopt Monique van Loon (21) binnen als webondernemer 15 29 Woensdag September 2010 Ze zijn eruit! Backbencher kan nu wél beslissend zijn Ik ben heel

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Waarom twijfelen aan

Waarom twijfelen aan Waarom twijfelen aan WAAROM TWIJFELEN AAN sven naessens Omslagontwerp: Jan Depover Coverfoto: Shelsey Maras (https://www.facebook.com/shelseymarasphotography) Vormgeving: EPO Druk: drukkerij EPO [www.drukkerij-epo.be]

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie