-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!"

Transcriptie

1 ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel denken. Ja, maar het is niet beschimmeld en de kwaliteit is er helemaal niet op achteruit gegaan sinds mei. Hoe kan het, hè? Het zit zo: de broodjes zijn kaartjes met een bijbeltekst er op. Dat zijn oude teksten maar ze smaken niet oud. Ze blijven uitstekend voedsel voor de ziel. Net als Gods trouw zijn zijn woorden nieuw elke morgen. Ik zal eens een broodje uit het mandje pakken. Er staat: Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Geest (Rom. 15:13) Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! HJI VAN DE REDACTIE Aan het eind van een zomer waarin heel veel is gebeurd, en terwijl er ook nu nog verschrikkelijke dingen om ons heen plaats vinden, maken de kerken zich op voor een nieuw seizoen. Want God-zij-dank kunnen wij dat in ons land in alle vrijheid doen, en wel met de startzondagen: in Oud- Gastel op 7 september en in Oudenbosch op 14 september. U vindt in beide gemeenteberichten informatie daarover, waarbij opvalt dat elke -1-

2 gemeente het thema Het nieuwe Liedboek heeft. En met die nieuwe seizoensstart beginnen er natuurlijk weer tal van activiteiten in beide gemeenten. U vindt ze in een overzicht in het midden van deze kerkklok, en onze predikanten lichten er hieronder al een aantal toe. Ook graag uw aandacht voor een Gemeenteavond, die gehouden zal worden op donderdag 9 oktober in Oud-Gastel. De redactie is weer druk bezig met een nieuwe uitgave van het JAAR- BOEKJE. Dit nadert al zijn voltooiing, dus mocht u t.o.v. de vorige uitgave veranderingen of aanvullingen aangebracht willen zien verzoeken wij u om deze zo spoedig mogelijk aan mij te melden. De datum voor de volgende kopij-inlevering is: op of rond 12 oktober. N. Blok GEMEENTEAVOND Alle mensen van de gemeenten Oudenbosch en Gastel & Kruisland (en wie er ook verder maar belangstelling heeft) zijn welkom op DONDERDAG 9 OKTOBER. Dan is er in de consistorie van Oud Gastel een gemeenteavond met het thema 'Landbouw Loont'. Niels Hanssens (zoon van Rob en Simone) zal vertellen hoe hulp in Afrika vandaag werkt. In het stukje hieronder leest u meer. De avond is natuurlijk niet alleen voor informatie maar ook voor ontmoeting. Het is dus een mooie gelegenheid voor Oudenbosschenaren om weer eens in Gastel te kijken. De avond begint om 8 uur en om half 8 staat de koffie klaar. -2-

3 Landbouw loont: voorbeelden uit Afrika Niels Hanssens Adjunct Directeur EUCORD Niels Hanssens, van beroep landbouwkundige en adjunct directeur bij EUCORD in Brussel, zal spreken over zijn ervaring met landbouwontwikkeling in Afrika gericht op samenwerking tussen boeren en het bedrijfsleven. De European Cooperative for Rural Development (EUCORD) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, sinds 2003 geregistreerd in Nederland en met hoofdkantoor in Brussel. EUCORD s missie is de welzijnsverbetering van mensen die in armoede leven in ontwikkelingslanden en is actief op het gebied van: a) landbouwontwikkeling, b) technische en zakelijke capaciteitsopbouw van nietgouvernementele organisaties (NGOs) en kleine bedrijven, en c) het verbeteren van de levensomstandigheden op het platteland. EUCORD voert projecten uit die gericht zijn op de verbetering van voedselzekerheid en inkomen via de integratie van boeren in de grondstoffenketens van onder andere bedrijven als Heineken en Guinness. De nadruk in deze projecten ligt op zowel het beschikbaar stellen van kennis en technologie als het tot stand brengen van commerciele relaties tussen boeren, tussenhandelaren en de markt. Niels zal zijn verhaal illustreren met voorbeelden van projecten in o.m. Burundi, Congo en Sierra Leone die hebben bijgedragen aan welzijnsverhoging van grote aantallen boeren en hun families via de verbetering van de landbouwproduktie. Tegelijkertijd hebben deze projecten geholpen om de brouwerijen minder afhankelijk te maken van geimporteerde grondstoffen. TOELICHTING BJ EEN AANTAL KRING-AVONDEN -3-

4 6 THEMA-AVONDEN: JODENDOM, CHRISTENDOM, ISLAM Al leven we in een tijd van zogenaamde secularisatie, toch speelt godsdienst een grote rol in onze wereld. Het zijn vooral het Jodendom, het Christendom en de Islam die steeds weer vragen oproepen. Ze zijn aan elkaar verwant en toch ook weer zo verschillend. Hoe kan dat? Waar zitten die verschillen en overeenkomsten in? Bovendien is er veel variatie binnen elk van die godsdiensten. Welke stromingen bestaan er binnen die godsdiensten? In een serie van zes avonden wil ik graag proberen daar meer inzicht in te geven. De eerste twee avonden gaan over het Jodendom en dan wel eerst het Jodendom in de eerste eeuw (de tijd van het Nieuwe Testament) en daarna het Jodendom nu. Vervolgens komen drie avonden over het christendom met haar drie grote stromingen: achtereenvolgens de Oosters-orthodoxe, de Rooms-katholieke en de Protestantse kerken. Tenslotte is het heel zinnig om in deze tijd meer te weten van de Islam en de verschillen en opvattingen die daarbinnen bestaan. Wat betreft het Jodendom wordt bovendien een bezoek voorbereid aan de Joodse wijk in Antwerpen onder begeleiding van een rabbijn. Ieder die belangstelling heeft, kan zich daarvoor ook apart aanmelden. De avonden vinden plaats in de Pastorije en u kunt ook alleen naar een enkele avond komen wanneer u in een bepaald onderwerp geïnteresseerd bent. De eerste avond vindt plaats op maandag 22 september, om 20 uur. LEERHUIS: EFEZIËRS Hoe rijk kun je zijn? Het komt nog wel eens voor dat iemand heel zijn leven veel geld op de bank heeft staan en er heel zijn leven niets mee doet. Zo iemand leeft alsof hij het niet had. Hij is rijk maar leeft niet met die rijkdom. -4-

5 In zo'n geval gaat het alleen om materiële rijkdom. Er bestaat echter ook zoiets als geestelijke rijkdom. Wij hebben allemaal (wel eens) de neiging om te denken dat we nogal wat missen, terwijl we eigenlijk heel rijk zijn! Dat is tenminste de boodschap van de Brief aan de Efeziërs. Hierover gaat het leerhuis dat het komende seizoen in de Pastorije gehouden zal worden. Om een korte indruk te geven, de volgende onderwerpen komen aan de orde: - een onverwachte erfenis (Efeziërs 1) - de rijkdom van Gods genade (Efeziërs 2) - wereldwijd gedeelde rijkdom (Efeziërs 3) - rijkdom aan gaven (Efeziërs 4) - rijkdom aan relaties (Efeziërs 5) - rijkdom aan mogelijkheden (Efeziërs 6) De avonden worden elke maand gehouden in de Pastorije meestal op de eerste maandagavond van de maand, te beginnen op maandag 15 september. Kom gerust de eerste keer proeven of je mee wil doen. Elke keer erbij zijn is wel mooi, maar niet verplicht! SIMONE PACOT - KRING Ook komend seizoen gaat de Simone Pacot kring verder. Goede wijn behoeft geen krans. De kring vorig jaar was zeer de moeite waard. Een bezielende inleiding door Arja van Dongen, met daarna erover verder praten. Arja is bereid ook dit jaar de kring te leiden. Ook als u het afgelopen jaar niet hebt meegedaan, bent u van harte welkom om mee te doen. Het is wel fijn als u zich even aanmeld. We komen dit jaar samen op de 2e dinsdag van de maand. Wederom in de Pastorije waar we vanaf uur koffie kunnen drinken en om 20 u beginnen. -5-

6 GAVENCURSUS: ONTDEK JE GAVEN! Bent u benieuwd welke talenten u hebt, om ook binnen de gemeente in te zetten, doe dan mee met deze Gavencursus die in 3 avonden u daar meer inzicht ingeeft. Via een korte inleiding en het invullen van een aantal lijsten, krijgt u daar beslist een helderder zicht op. Van harte welkom in de Pastorije op de 4e dinsdagavond van de maand, te weten: 30 september, 28 oktober, 25 november. ALPHA CURSUS: IS ER MEER? Kennismaken of opnieuw kennismaken met het christelijk geloof. Heeft u belangstelling om de Alpha cursus te volgen, of kent u anderen die daaraan mee willen doen, neem dan even contact op met Harm-Jan en Charlotte Inkelaar. Bij 6 of meer deelnemers kunnen we deze cursus starten op maandag, dinsdagavond of donderdagavond. Voor alle kringen geldt: Van Harte Welkom! Voorkennis is niet nodig. Het is fijn als u middels een of anderszins laat weten aan welke kring(en) u mee wilt doen. WOESTIJNROOS Dit komend seizoen gaat ook de woestijnroos weer van start. De woestijnroos is een creatieve activiteit, die de afgelopen 11 jaar steeds weer waardevol gebleken is. Handigheid is geen vereiste. Je mag gewoon mee doen ter ontspanning en voor de gezelligheid. Kom gerust een keer kijken. De leiding in dit nieuwe seizoen ligt weer bij Tineke van Es en Leni van Marion. Zij vormen een goed team en doen dit met hart en ziel. Wees welkom! Data: woensdag 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december Tijd: 9.30 uur, locatie: De Pastorije -6-

7 Uit: KERKBULLETIN, berichten voor kerkbladen Koningspaar bij viering tien jaar Protestantse Kerk in Nederland Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn aanwezig bij de viering van het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk. Het thema van deze jubileumviering is Vieren en verbinden. Ds. Arjan Plaisier, synodescriba: 'Verbinden zien wij als ontmoeting met God, elkaar en de samenleving. Iedere plaatselijke kerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland herkent zich hierin. ( ) We verwachten dat de viering herkenbaar is voor de 2 miljoen leden van de Protestantse Kerk in Nederland. Bekende muzikanten leveren een bijdrage aan de kerkdienst en er worden filmpjes vertoond die de veelkleurigheid van de Protestantse Kerk in Nederland laten zien.' De Protestantse Kerk is met haar 2 miljoen leden en 1600 plaatselijke kerken het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. De Koning is lid van de Protestantse Kerk in Nederland. De viering vindt plaats op 14 september 2014 om uur in De Fontein in Nijkerk. De omroepen IKON en EO zenden het live uit op televisie. Kerk in Actie helpt vervolgden Irak Duizenden Irakezen zijn op de vlucht. Christenen, gematigde moslims, Yezidi s en andere groepen in het land ontvluchten Mosul en omstreken, richting de Koerdische regio. Daar zijn ze relatief veilig voor aanvallen van de Islamitische Staat. Maar het ontbreekt hen daar aan alles: de gastfamilies en overheden die deze vluchtelingen ontvangen, kunnen de steeds groter wordende aantallen mensen niet meer aan. Daarom roept de Protestantse Kerk haar gemeenten op om mee te doen met de actie Noodhulp Irak van EO Metterdaad. EO-Metterdaad coördineert de geldinzamelingsactie voor Kerk in Actie, Dorcas en Open Doors. Kerk in Actie geeft noodhulp via ACT Alliance, een internationaal samenwerkingsverband van kerken en christelijke organisaties voor noodhulp- en ontwikkeling. Lees meer via -7-

8 Collecte-informatie zo 14 september 2014: collecte JOP Je bent jong en je gelooft... Op zondag 14 september is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Opdat elk kind zich geliefd weet door God, wil JOP missionair present zijn in de jeugdcultuur. Vanuit dat verlangen is Martijn Ouwerkerk als jongerenwerker namens JOP werkzaam in Zaandam. Met een online game is hij gestart om vanuit de kerk met jongeren in contact te komen. De game daagt jongeren uit om dagelijks met geloofsvragen bezig te zijn. Martijn begeleidt de jongeren en wil samen met hen ontdekken hoe God een rol speelt in hun levensverhaal. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt JOP Martijn in Zaandam en jeugdwerkers in andere plaatsen, waar op nieuwe manieren wordt aangesloten bij de jeugdcultuur. Steun het jeugdwerk met uw bijdrage in de collecte. zo 21 september 2014: collecte Vredeswerk Opkomen voor vrede en gerechtigheid Op zondag 21 september is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX (voorheen IKV/Pax Christi). In Syrië ondersteunt PAX, gesteund door de Protestantse Kerk, burgers bij kleinschalige projecten, zoals onderwijs voor kinderen. Dankzij dit burgerinitiatief kunnen in Aleppo 350 kinderen weer naar school. In Nederland komt Kerk in Actie namens de Protestantse Kerk op voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. Binnen de coalitie Geen Kind in de Cel heeft Kerk in Actie met succes gewerkt aan een verbod op detentie van vluchtelingenkinderen. Onder druk van Kerk in Actie heeft de overheid besloten dat kinderen van vluchtelingen niet meer in de gevangenis mogen worden vast gehouden. Kerk in Actie ondersteunt ook organisaties die kinderen in asielzoekerscentra helpen hun trauma s te verwerken. Vrede en gerechtigheid dichtbij en ver weg, daar zet de Protestantse Kerk zich voor in. Geef in de collecte en steun heet vredeswerk van de Protestantse Kerk. -8-

9 zo 5 oktober 2014 collecte Kerk & Israël: Israëlzondag Op zondag 5 oktober, de eerstee zondag van oktober en vanouds Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. Op deze zondag geven we meer dan anders uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De kern van het werk van Kerk en Israël is om mensen in de kerk bij de Joodse wortels van hun geloof te brengen. maar ook om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. In Nederland worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël en materialen ontwikkeld voor plaatselijke gemeenten. In het buitenland wordt onder meer de christelijke internationale gemeenschap Nes Ammin gesteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten. sinds 2012 is dominee Pieter Dronkers daar namens de Protestantse Kerk werkzaam als coördinator van het dialoogprogramma. De Protestantse Kerk hoop via wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israël niet worden voortgezet. We bevelen de collecte van harte bij u aan. zo 12 oktober 2014 collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: Een geit, een cadeau voor het leven Op 12 oktober is de landelijke collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de christelijke organisatie UMN (United Mission to Nepal). UMN werkt in het onherbergzame noordwesten van Nepal. Omdat de mensen nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land, vertrekken veel mannen naar India om geld te verdienen. Als de mannen weer terugkeren, zijn ze vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de gezinnen die met hiv/aids te maken hebben en biedt hen toegang tot de nodige gezondheidszorg. Daarnaast leert UMN de vrouwen hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door bv. geiten te fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een geit kunnen kopen. Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie UMN gesteund en andere werelddiaconale partners van Kerk in Actie. Helpt u mee? -9-

10 zo 26 oktober 2014 collecte Rondom Hervormingsdag: Samen de uitdaging aangaan De landelijke collecte Rondom Hervormingsdag op 26 oktober is bestemd voor het synodewerk van de Protestantse Kerk in Nederland. In de synode worden zaken besproken die alle gemeenten individueel en de kerk als geheel aangaan. De synode geeft leiding aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en neemt ter hand wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen. In een veranderende samenleving, die steeds verder individualiseert, is het belangrijk om te laten zien welke rijkdom er binnen de christelijke geloofstraditie gedeeld en beleefd kan worden. De synode geeft daarvoor handvatten. Ook buigt de synode zich over de oecumenische relaties van de kerk, zodat wij als christenen wereldwijd verbonden zijn en blijven. Dit synodale werk is mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. We hopen dat u ook bijdraagt aan deze collecte. IK GEEF DE PEN DOOR Brieven uit Nederlands-Indië Wat mij het afgelopen jaar geraakt heeft is afkomstig uit een ver verleden. Tenminste, iets wat ik zelf niet meegemaakt heb. De enige herinnering die me is bijgebleven is een foto in de kamer aan de muur boven het dressoir bij mijn oma. Die foto was van mijn ome Kees, een broer van mijn moeder. Zoals zo velen vertrok hij in 1945 als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands- Indië. Helaas kwam hij nooit meer terug Wat bewaard is gebleven zijn de 70 brieven die hij in die tijd schreef in die 8 maanden van zijn leven. Toen mijn oma verhuisde zijn de brieven door mijn moeder meegenomen en bewaard. Hiervan herinner ik me nog het verdriet dat toen weer naar boven kwam bij het lezen van de brieven door mijn moeder en mijn zus. Jaarlijks bezoeken mijn ouders op 4 mei de dodenherdenking waar ook een gedenkteken is voor deze oorlogsslachtoffers. Het afgelopen jaar kwamen bij de verhuizing van mijn ouders deze brieven weer tevoorschijn. Mijn zus heeft er toen voor gezorgd dat er een herdenkingsboek kwam ter -10-

11 nagedachtenis aan alle brieven, foto s en herinneringen, daar veel brieven aan het verouderen waren en op den duur niet meer te lezen zullen zijn. Een persoon komt tot leven als je dit herdenkingsboek leest. Een mooi document over een jongen van 20 jaar die vrijwillig het avontuur opzocht. Hij ligt begraven op het Ereveld Menteng Pulo (Jakarta). Peter Slager (Ik geef De Pen door aan Nel Kuijlen) WAAR BLIJFT DE VERONTWAARDIGING? Elk jaar worden er in Nederland honderden vreemdelingen opgesloten in een detentiecentrum. Anders dan bij criminelen komt daar nauwelijks een rechter aan te pas. Een administratieve maatregel. Je moet in ons land als crimineel heel wat op je kerfstok hebben om tot meer dan drie maanden celstraf veroordeeld te worden. Voor vreemdelingen is acht of negen maanden geen uitzondering zonder dat ze een strafbaar feit gepleegd hebben. Sommigen zijn al een aantal malen opgesloten geweest, vrijgekomen en opnieuw opgepakt. De meesten komen na verloop van (vaak lange) tijd vrij omdat ze alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Ook kinderen belanden soms in zo n detentiecentrum - hoewel minder dan een paar jaar geleden, dankzij acties van onder meer kerken. Het regime in de detentiecentra is dat van een zware gevangenis. Er wordt niets gedaan om de ingesloten mensen een stap verder te brengen naar een zinvolle toekomst. Verloren tijd. En mensen komen er zowel lichamelijk als geestelijk veel slechter uit dan ze erin gingen. In Amsterdam zijn deze zomer 159 uitgeprocedeerde asielzoekers ondergebracht in de Vluchthaven een voormalige gevangenis. Onder verantwoordelijkheid en zorg van de gemeente. Voor nog eens 106 collegauitgeprocedeerden was daar geen plek meer. Zij vonden onderdak in een parkeergarage (de vluchtgarage ), die op sloop wacht. De gemeente -11-

12 Amsterdam gedoogt hun verblijf, maar doet verder niets voor ze. De gezamenlijke kerken proberen geld op te halen, eten te brengen, steun te geven. Bezoekers schrikken van de mensonterende situatie in het slooppand. We zijn in Nederland trots op mensenrechten en komen er graag voor op als ze elders in onze ogen geschonden worden. Maar als ze ín Nederland geschonden worden, blijft het pijnlijk stil. Is het werkelijk geoorloofd om mensen op deze manier te beroven van een menswaardig bestaan? Waar blijft de brede verontwaardiging dat dit in ons land kan? Dat mensen hun meest elementaire rechten worden onthouden? Omdat ze ooit veiligheid zochten, wegtrokken uit een situatie die ze niet konden verdragen. Om hier terecht te komen in rechteloosheid Samenvatting van o.a. een tekst van Jan van der Kolk, voorzitter v/d projectgroep Vluchtelingen v/d Raad van Kerken in Nederland ALLES WAT ADEM HEEFT. Geloven op de maat van muziek en lied 28 juni 3 juli 2014 Door verplichtingen heb ik niet de gehele week mee kunnen maken, maar toch voldoende om een representatief verslag te kunnen schrijven, denk ik. De titel van de film die in het weekend werd vertoond, luidde: As it is in heaven of te wel: zoals in de hemel. Die titel geeft voor mij de kern van de beleving aan, daar in Helvoirt. Het voormalige klooster ligt net buiten de drukte, heeft een mooie tuin met vijver, bos en uitzicht op de landelijke omgeving. Klein wild en gevogelte voelt zich hier heel goed thuis. De huisvesting in het gebouw is prima en de catering eveneens. Het programma bood voldoende tijd voor ontmoeting en verpozing tussen de diverse onderdelen. Het was dit jaar een muzikaal thema, met een breed gevarieerde aanpak: Van Russisch orthodox (in een kapel met een fantastische akoestiek!) via Iona en Taizé naar lofprijzingsmuziek, alles fraai in de eigen aard. In diverse muziekuitvoeringen en presentaties kwam naar voren dat er mo- -12-

13 gelijkheden zijn om verschillende christelijke tradities te verbinden in een viering. Dat geldt voor oude psalmwoorden en nieuwe liederen, maar ook voor verschillende muziekstijlen en zeker ook voor de verschillende levensfasen waarin een mens zich kan bevinden. De aanwezige combo was zeer begaafd en kon met alle sprekers musiceren. Voor een muziekliefhebber een genot om te ervaren dat men elkaar zo goed kon vinden. Of was het de Geest die alles verbond? Dat zal dan ook de verklaring zijn, waarom ik het als hemels heb ervaren. Het verblijf was voor mij een oase, inspirerend voor een nieuw kerkelijk jaar. Volgend jaar is er weer een zomerconferentie, dan weer met een ander thema. Ik houd u graag op de hoogte! Mieke Snoek-de Ruiter HANDREIKING Om als christelijke school te laten zien waar je voor staat, valt soms niet mee. Zeker als er ook allochtone kinderen op zitten met een andere religie en culturele achtergrond. Een leerkracht vertelt: Zoals elke ochtend begroet ik mijn leerlingen bij de deur. Samir lucht gelijk zijn hart: Met mijn broertje gaat het niet goed, hij ligt in het ziekenhuis. Het gaat niet goed met z n hart, er zit een gaatje in of zo. Ik vraag hem of hij dat in de kring wil vertellen. Dat doet hij; daarna zit hij er wat verslagen bij. Het blijft even stil. Dan vraagt Maryam: Is je broertje helemaal alleen in het ziekenhuis? Samir vertelt dat zijn moeder bij het broertje is en dat zijn vader er elke avond even naar toe gaat. Ik stel daarna aan de klas de vraag, wat we voor Samir en zijn broertje zouden kunnen doen? Zeynep stelt voor een tekening te maken, maar dat wordt door de klas afgekeurd: een baby heeft toch niks aan een tekening! Natalie oppert om bij de baby op bezoek te gaan, maar ook dat vindt de groep geen goed plan: veel te druk voor zo n klein doodziek kindje! Dan zegt Wesley: We kunnen bidden voor de baby. Het is even stil. Ik schrik. Dan vraagt Nathalie: Meester, tot welke god bidden we dan, tot die -13-

14 van de moslims? Misschien kun jij tot jouw god bidden, meester, reageert Sharon, of nee, laten we gewoon stil zijn, dan bidt ieder tot zijn eigen god. Sharons voorstel krijgt de goedkeuring van iedereen. Opvallend dat de leerkracht schrikt van het voorstel om te bidden voor het baby-broertje. Hij is verlegen met de situatie, voelt zich verlegen met z n eigen geloof. Het zijn de kinderen die in hun onbevangenheid met de oplossing komen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. E.W. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN ROTTERDAM heeft nog plaatsen vrij op de leerzame en boeiende 3-jarige basiscursus van maandagavond of parallel daaraan op dinsdagmorgen! 31 lessen buiten schoolvakanties. Start 1 en 2 september. Cursusgids: M. Bezemer-Rietveld, Tel. M. Koole-Godeschalk: Korte cursussen: Mw. Drs H.P. Hummel: Barmhartigheid en de zorg(ethiek) 16-9, 23-9, 30-9 in 2014 Drs. A.J.O. van der Wal: Een Joodse stem over Israels profeten 6-1, 13-1, 20-1 in 2015 Drs. J. Robbers: Voortgezette kennismaking met theologie Miskotte 17-2, 3-3, 10-3 in 2015 Info: cursusplaats Rotterdam -14-

15 VRIJWILLIGERSWERK IN DE ZOMERVAKANTIE door Arja van Dongen. Alweer de 15 de keer dat ik een week meehelp om joodse Begraafplaatsen in ons land op te knappen. Het Nederlands Israëlitisch genootschap wijst ons aan waar er hulp gewenst is. Ooit door een vriendin gevraagd mee te doen met de stichting Boete en Verzoening heeft het me gegrepen om mij zo in te zetten voor het joodse volk. Ik wil ook bijdragen aan de verbetering van de verhouding tussen joden en christenen. Want wat is er veel waarover ik me als mens en ook als christen schaam. Uit naam van de kerk, uit naam van God of uit naam van Christus wordt anderen veel leed berokkent. Of het nou misbruik is, slavernij of daden jegens de joden. Juist door de kerk. Ik wil een stukje verantwoordelijkheid nemen en mijn excuus maken door iets te doen wat mensen troost en wat mogelijk leidt tot verzoening. Want ik hoor ook bij die club. Dit keer waren we in de Betuwe op 5 verschillende begraafplaatsen bezig. Met vereende krachten van een vaste groep vrijwilligers van 50/60 personen, aangevuld met dagwerkers die ook hun steentje bijdragen. Het werk bestaat uit het onderhoud van het groen en schilderen van hekwerk, lijmen en rechtzetten van stenen en het weer zwart schilderen van de letters op de stenen. Zowel Hebreeuws als Nederlands. Zo krijgen de mensen weer een naam, herkenbaar en leesbaar. Met dat laatste houd ik me vooral bezig. Het is heel bijzonder om dit te mogen doen in een goede sfeer zo met elkaar. Zo waren er ook voorbijgangers die spontaan hun meeleven betuigden door ons een zelfgemaakt potje jam te brengen of wat frisdrank. Dat is hartstikke leuk. Een positief tegengeluid in een tijd waarin we ook horen en lezen dat er stenen door de ruit van Rabbi Jakobs worden gegooid bijvoorbeeld. We krijgen een stukje onderwijs over de geschiedenis tussen kerk en Jodendom. We zingen en eten met elkaar en maken regelmatig mee dat er mensen zijn die zeer geraakt zijn door deze daden wat bijdraagt tot een stuk genezing diep van binnen. Is niet het enige wat we elkaar verschuldigd zijn Liefde, uit Christus naam?? -15-

16 -16-

17 STROMEN VAN ZEGEN -KERKKLOK- Vroeger zong mijn oma wel eens over stromen van zegen. Ze stromen als plasregens neer. Ik zag het als kind al voor me: als de dominee in de kerk zijn armen uitspreidt voor de zegen, dat daar een golf van zegen uit komt, die iedereen in de kerk overspoelt, door ramen en deuren naar buiten rolt en uiteindelijk iedereen raakt. Een kinderlijk beeld? Misschien. Toch zit het niet zo ver naast de bedoeling van de zegen. Zegenen betekent letterlijk: goed spreken, iemand het goede toewensen. Benecidere in het Latijn. Dat doe je niet maar een beetje. Dat moet ruimhartig gebeuren, gul, met grote gebaren. Met emmers vol. Dat werkt ook aanstekelijk. Als je mensen tegemoet treedt vanuit een positieve houding, zullen ze zelf ook positiever in het leven gaan staan. Actie en reactie: wie goed doet, goed ontmoet. Dus het kleine stroompje zegen dat je zelf kunt verspreiden, kan aanzwellen tot een golf van positieve gedachten, gebaren en woorden. Ik vind het mooi dat daar iedere zondag in alle kerken een beginnetje mee gemaakt wordt. Maar zegenen, goede woorden spreken, is niet voorbehouden aan dominees en priesters. Dat kan en mag je zelf ook! Als deel van de stroom. (Geertje de Vries. Uit: Geloven in Nederland ) Er komen stromen van zegen Dat heeft God s woord ons beloofd Stromen verkwikkend als regen Vloeien tot elk die gelooft Stromen van zegen Komen als plasregens neer Nu vallen drupp len reeds neder Zend ons die stromen, o Heer -17-

18 NIEUWS UIT OUDENBOSCH BLOEMENGROET 6 juli Mw. Jongbloed, verhuisd naar Willem Barentzshof 11, Dinteloord 13 juli Anja en Miep, trouwe campinggasten (groet van de gemeente) 20 juli Mw. de Groot, Spuilaan 342 (groet van de gemeente) 27 juli Mw. Rampaart, Marktstraat 8 (ter bemoediging) 3 aug. Cees en Anke Ampt, In den Boomgaert 30 (40 jaar getrouwd op 1 augustus) Ook is er een presentje bij Esther Maranus, Leiboom 8 gebracht. Ze was vorige week op haar knie gevallen in de Pastorije. 10 aug. Wassan en Fanar Bahnar, Strijmondlaan 40 (geboorte zoon Kibraiel op 1 augustus Ook de beide buren van de fam. Bahnar krijgen bloemen voor alle goede zorgen. 17 aug Dhr. en mw. Bruinsma, Zandeweg 35 (40 jaar getrouwd op 14 augustus) Mw. Kuik, Zellebergen 241 (groet van de gemeente) 24 aug. Dhr. Voet, Moerdijksestraat 5 (groet van de gemeente) -18-

19 PERSONALIA Verhuisd: Mevr. S. Blok, Dennis Leestraat 39, Stampersgat naar Witbreuksweg 389 app.11, ENSCHEDE Dhr. W. Moerland, Markt 42, Oudenbosch naar: Rondsel 33, HALSTEREN. De fam. Maranus van Mattenbies 14, Oudenbosch naar Leiboom 8, 4731 XG OUDENBOSCH Mevr. Y.V. Stip, Zandstraat 10, Bosschenhoofd naar Anna van Buerenplein 681 S-GRAVENHAGE Nieuw ingekomen: Dhr. R. Kal, Molendreef 5B-1, 4721 SE Schijf Dhr. N.G. Looijen, Piushof 7, 4731 HR Oudenbosch Overleden: Mevr. A. Bogaard Visser, Aloysiushof 42, Oudenbosch ( ), Mevr. J.J. van Pelt Fonk, Jasmijnlaan 52, Oudenbosch ( ) Mevr. G.A. Ploeg - van der Heide, Mentanalaan 27, Oudenbosch ( ) IN MEMORIAM ANNIE BOGAARD VISSER Op 11 juli kwam er een eind aan het aardse leven van Annie Bogaard. Velen van ons kennen haar nog. Samen met haar man Wim zat ze vrijwel iedere zondag op hun eigen plekje in de kerk. Bewust kozen ze om samen belijdenis te doen in onze kerk, op 30 april Lang woonden ze in Bosschenhoofd, om een jaar of 10 geleden te verhuizen naar de Aloysiushof in Oudenbosch, waar ze met veel plezier hebben gewoond. Na het plotselinge overlijden van Wim ruim 8 jaar geleden, viel het haar moeilijk om het leven weer op te pakken. Ze bleef nog wel lange tijd komen naar de maandelijkse Bijbelkring op vrijdagmorgen, waar ze altijd Het Boek meenam en graag voorlas wat daar stond. Vaak was dat beter te begrijpen, het was dan ook echt haar vertaling. -19-

20 Annie was een dankbaar mens, iemand die altijd het goede zag in mensen en zeer dankbaar was ze voor haar kinderen en kleinkinderen. Er bestond een warme band tussen hen, en ze was er blij mee. Mede door hun betrokkenheid en hulp o.a. bij het boodschappen doen heeft ze tot het einde toe thuis kunnen wonen. Ook voor de thuiszorg was ze zeer dankbaar. De laatste jaren zat ze letterlijk vast aan de zuurstof en de thuiszorg kwam vijf keer per dag. Aanvankelijk zag ze er enorm tegen op, maar later was ze altijd lovend over wie er ook kwam. Dat tekende haar. Het was altijd plezierig bij haar te komen, juist omdat ze zo positief was. Voor de dienst bij haar uitvaart had ze een aantal liederen en als lezing psalm 138 opgeschreven. "k Zal met mijn ganse hart uw eer, vermelden Heer, U dank bewijzen." Een typerend woord dat bij haar past. In het geloof mogen we weten dat haar leven geborgen mag zijn bij de Heer. Zoals een gedicht van Nel Benschop zegt ( met de titel A Dieu): Je bent niet dood- de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis. Je hoedt geen rust en vrede meer te zoeken Je hebt ze nu- want je bent veilig thuis. Haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen en haar tweelingzus zullen haar missen. We wensen hen kracht en sterkte toe. Dat ze de liefde en al het goede in herinnering mogen houden. C. Inkelaar-de Mos 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER', U dank bewijzen. 'k Zal U in 't midden van de goon, Op hogen toon, met psalmen prijzen; Ik zal mij buigen, op Uw eis, Naar Uw paleis, het hof der hoven, En, om Uw gunst en waarheid saam, Uw groten Naam eerbiedig loven. -20-

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie