-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!"

Transcriptie

1 ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel denken. Ja, maar het is niet beschimmeld en de kwaliteit is er helemaal niet op achteruit gegaan sinds mei. Hoe kan het, hè? Het zit zo: de broodjes zijn kaartjes met een bijbeltekst er op. Dat zijn oude teksten maar ze smaken niet oud. Ze blijven uitstekend voedsel voor de ziel. Net als Gods trouw zijn zijn woorden nieuw elke morgen. Ik zal eens een broodje uit het mandje pakken. Er staat: Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Geest (Rom. 15:13) Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! HJI VAN DE REDACTIE Aan het eind van een zomer waarin heel veel is gebeurd, en terwijl er ook nu nog verschrikkelijke dingen om ons heen plaats vinden, maken de kerken zich op voor een nieuw seizoen. Want God-zij-dank kunnen wij dat in ons land in alle vrijheid doen, en wel met de startzondagen: in Oud- Gastel op 7 september en in Oudenbosch op 14 september. U vindt in beide gemeenteberichten informatie daarover, waarbij opvalt dat elke -1-

2 gemeente het thema Het nieuwe Liedboek heeft. En met die nieuwe seizoensstart beginnen er natuurlijk weer tal van activiteiten in beide gemeenten. U vindt ze in een overzicht in het midden van deze kerkklok, en onze predikanten lichten er hieronder al een aantal toe. Ook graag uw aandacht voor een Gemeenteavond, die gehouden zal worden op donderdag 9 oktober in Oud-Gastel. De redactie is weer druk bezig met een nieuwe uitgave van het JAAR- BOEKJE. Dit nadert al zijn voltooiing, dus mocht u t.o.v. de vorige uitgave veranderingen of aanvullingen aangebracht willen zien verzoeken wij u om deze zo spoedig mogelijk aan mij te melden. De datum voor de volgende kopij-inlevering is: op of rond 12 oktober. N. Blok GEMEENTEAVOND Alle mensen van de gemeenten Oudenbosch en Gastel & Kruisland (en wie er ook verder maar belangstelling heeft) zijn welkom op DONDERDAG 9 OKTOBER. Dan is er in de consistorie van Oud Gastel een gemeenteavond met het thema 'Landbouw Loont'. Niels Hanssens (zoon van Rob en Simone) zal vertellen hoe hulp in Afrika vandaag werkt. In het stukje hieronder leest u meer. De avond is natuurlijk niet alleen voor informatie maar ook voor ontmoeting. Het is dus een mooie gelegenheid voor Oudenbosschenaren om weer eens in Gastel te kijken. De avond begint om 8 uur en om half 8 staat de koffie klaar. -2-

3 Landbouw loont: voorbeelden uit Afrika Niels Hanssens Adjunct Directeur EUCORD Niels Hanssens, van beroep landbouwkundige en adjunct directeur bij EUCORD in Brussel, zal spreken over zijn ervaring met landbouwontwikkeling in Afrika gericht op samenwerking tussen boeren en het bedrijfsleven. De European Cooperative for Rural Development (EUCORD) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, sinds 2003 geregistreerd in Nederland en met hoofdkantoor in Brussel. EUCORD s missie is de welzijnsverbetering van mensen die in armoede leven in ontwikkelingslanden en is actief op het gebied van: a) landbouwontwikkeling, b) technische en zakelijke capaciteitsopbouw van nietgouvernementele organisaties (NGOs) en kleine bedrijven, en c) het verbeteren van de levensomstandigheden op het platteland. EUCORD voert projecten uit die gericht zijn op de verbetering van voedselzekerheid en inkomen via de integratie van boeren in de grondstoffenketens van onder andere bedrijven als Heineken en Guinness. De nadruk in deze projecten ligt op zowel het beschikbaar stellen van kennis en technologie als het tot stand brengen van commerciele relaties tussen boeren, tussenhandelaren en de markt. Niels zal zijn verhaal illustreren met voorbeelden van projecten in o.m. Burundi, Congo en Sierra Leone die hebben bijgedragen aan welzijnsverhoging van grote aantallen boeren en hun families via de verbetering van de landbouwproduktie. Tegelijkertijd hebben deze projecten geholpen om de brouwerijen minder afhankelijk te maken van geimporteerde grondstoffen. TOELICHTING BJ EEN AANTAL KRING-AVONDEN -3-

4 6 THEMA-AVONDEN: JODENDOM, CHRISTENDOM, ISLAM Al leven we in een tijd van zogenaamde secularisatie, toch speelt godsdienst een grote rol in onze wereld. Het zijn vooral het Jodendom, het Christendom en de Islam die steeds weer vragen oproepen. Ze zijn aan elkaar verwant en toch ook weer zo verschillend. Hoe kan dat? Waar zitten die verschillen en overeenkomsten in? Bovendien is er veel variatie binnen elk van die godsdiensten. Welke stromingen bestaan er binnen die godsdiensten? In een serie van zes avonden wil ik graag proberen daar meer inzicht in te geven. De eerste twee avonden gaan over het Jodendom en dan wel eerst het Jodendom in de eerste eeuw (de tijd van het Nieuwe Testament) en daarna het Jodendom nu. Vervolgens komen drie avonden over het christendom met haar drie grote stromingen: achtereenvolgens de Oosters-orthodoxe, de Rooms-katholieke en de Protestantse kerken. Tenslotte is het heel zinnig om in deze tijd meer te weten van de Islam en de verschillen en opvattingen die daarbinnen bestaan. Wat betreft het Jodendom wordt bovendien een bezoek voorbereid aan de Joodse wijk in Antwerpen onder begeleiding van een rabbijn. Ieder die belangstelling heeft, kan zich daarvoor ook apart aanmelden. De avonden vinden plaats in de Pastorije en u kunt ook alleen naar een enkele avond komen wanneer u in een bepaald onderwerp geïnteresseerd bent. De eerste avond vindt plaats op maandag 22 september, om 20 uur. LEERHUIS: EFEZIËRS Hoe rijk kun je zijn? Het komt nog wel eens voor dat iemand heel zijn leven veel geld op de bank heeft staan en er heel zijn leven niets mee doet. Zo iemand leeft alsof hij het niet had. Hij is rijk maar leeft niet met die rijkdom. -4-

5 In zo'n geval gaat het alleen om materiële rijkdom. Er bestaat echter ook zoiets als geestelijke rijkdom. Wij hebben allemaal (wel eens) de neiging om te denken dat we nogal wat missen, terwijl we eigenlijk heel rijk zijn! Dat is tenminste de boodschap van de Brief aan de Efeziërs. Hierover gaat het leerhuis dat het komende seizoen in de Pastorije gehouden zal worden. Om een korte indruk te geven, de volgende onderwerpen komen aan de orde: - een onverwachte erfenis (Efeziërs 1) - de rijkdom van Gods genade (Efeziërs 2) - wereldwijd gedeelde rijkdom (Efeziërs 3) - rijkdom aan gaven (Efeziërs 4) - rijkdom aan relaties (Efeziërs 5) - rijkdom aan mogelijkheden (Efeziërs 6) De avonden worden elke maand gehouden in de Pastorije meestal op de eerste maandagavond van de maand, te beginnen op maandag 15 september. Kom gerust de eerste keer proeven of je mee wil doen. Elke keer erbij zijn is wel mooi, maar niet verplicht! SIMONE PACOT - KRING Ook komend seizoen gaat de Simone Pacot kring verder. Goede wijn behoeft geen krans. De kring vorig jaar was zeer de moeite waard. Een bezielende inleiding door Arja van Dongen, met daarna erover verder praten. Arja is bereid ook dit jaar de kring te leiden. Ook als u het afgelopen jaar niet hebt meegedaan, bent u van harte welkom om mee te doen. Het is wel fijn als u zich even aanmeld. We komen dit jaar samen op de 2e dinsdag van de maand. Wederom in de Pastorije waar we vanaf uur koffie kunnen drinken en om 20 u beginnen. -5-

6 GAVENCURSUS: ONTDEK JE GAVEN! Bent u benieuwd welke talenten u hebt, om ook binnen de gemeente in te zetten, doe dan mee met deze Gavencursus die in 3 avonden u daar meer inzicht ingeeft. Via een korte inleiding en het invullen van een aantal lijsten, krijgt u daar beslist een helderder zicht op. Van harte welkom in de Pastorije op de 4e dinsdagavond van de maand, te weten: 30 september, 28 oktober, 25 november. ALPHA CURSUS: IS ER MEER? Kennismaken of opnieuw kennismaken met het christelijk geloof. Heeft u belangstelling om de Alpha cursus te volgen, of kent u anderen die daaraan mee willen doen, neem dan even contact op met Harm-Jan en Charlotte Inkelaar. Bij 6 of meer deelnemers kunnen we deze cursus starten op maandag, dinsdagavond of donderdagavond. Voor alle kringen geldt: Van Harte Welkom! Voorkennis is niet nodig. Het is fijn als u middels een of anderszins laat weten aan welke kring(en) u mee wilt doen. WOESTIJNROOS Dit komend seizoen gaat ook de woestijnroos weer van start. De woestijnroos is een creatieve activiteit, die de afgelopen 11 jaar steeds weer waardevol gebleken is. Handigheid is geen vereiste. Je mag gewoon mee doen ter ontspanning en voor de gezelligheid. Kom gerust een keer kijken. De leiding in dit nieuwe seizoen ligt weer bij Tineke van Es en Leni van Marion. Zij vormen een goed team en doen dit met hart en ziel. Wees welkom! Data: woensdag 24 september, 29 oktober, 26 november, 17 december Tijd: 9.30 uur, locatie: De Pastorije -6-

7 Uit: KERKBULLETIN, berichten voor kerkbladen Koningspaar bij viering tien jaar Protestantse Kerk in Nederland Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn aanwezig bij de viering van het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk. Het thema van deze jubileumviering is Vieren en verbinden. Ds. Arjan Plaisier, synodescriba: 'Verbinden zien wij als ontmoeting met God, elkaar en de samenleving. Iedere plaatselijke kerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland herkent zich hierin. ( ) We verwachten dat de viering herkenbaar is voor de 2 miljoen leden van de Protestantse Kerk in Nederland. Bekende muzikanten leveren een bijdrage aan de kerkdienst en er worden filmpjes vertoond die de veelkleurigheid van de Protestantse Kerk in Nederland laten zien.' De Protestantse Kerk is met haar 2 miljoen leden en 1600 plaatselijke kerken het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. De Koning is lid van de Protestantse Kerk in Nederland. De viering vindt plaats op 14 september 2014 om uur in De Fontein in Nijkerk. De omroepen IKON en EO zenden het live uit op televisie. Kerk in Actie helpt vervolgden Irak Duizenden Irakezen zijn op de vlucht. Christenen, gematigde moslims, Yezidi s en andere groepen in het land ontvluchten Mosul en omstreken, richting de Koerdische regio. Daar zijn ze relatief veilig voor aanvallen van de Islamitische Staat. Maar het ontbreekt hen daar aan alles: de gastfamilies en overheden die deze vluchtelingen ontvangen, kunnen de steeds groter wordende aantallen mensen niet meer aan. Daarom roept de Protestantse Kerk haar gemeenten op om mee te doen met de actie Noodhulp Irak van EO Metterdaad. EO-Metterdaad coördineert de geldinzamelingsactie voor Kerk in Actie, Dorcas en Open Doors. Kerk in Actie geeft noodhulp via ACT Alliance, een internationaal samenwerkingsverband van kerken en christelijke organisaties voor noodhulp- en ontwikkeling. Lees meer via -7-

8 Collecte-informatie zo 14 september 2014: collecte JOP Je bent jong en je gelooft... Op zondag 14 september is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Opdat elk kind zich geliefd weet door God, wil JOP missionair present zijn in de jeugdcultuur. Vanuit dat verlangen is Martijn Ouwerkerk als jongerenwerker namens JOP werkzaam in Zaandam. Met een online game is hij gestart om vanuit de kerk met jongeren in contact te komen. De game daagt jongeren uit om dagelijks met geloofsvragen bezig te zijn. Martijn begeleidt de jongeren en wil samen met hen ontdekken hoe God een rol speelt in hun levensverhaal. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt JOP Martijn in Zaandam en jeugdwerkers in andere plaatsen, waar op nieuwe manieren wordt aangesloten bij de jeugdcultuur. Steun het jeugdwerk met uw bijdrage in de collecte. zo 21 september 2014: collecte Vredeswerk Opkomen voor vrede en gerechtigheid Op zondag 21 september is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX (voorheen IKV/Pax Christi). In Syrië ondersteunt PAX, gesteund door de Protestantse Kerk, burgers bij kleinschalige projecten, zoals onderwijs voor kinderen. Dankzij dit burgerinitiatief kunnen in Aleppo 350 kinderen weer naar school. In Nederland komt Kerk in Actie namens de Protestantse Kerk op voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. Binnen de coalitie Geen Kind in de Cel heeft Kerk in Actie met succes gewerkt aan een verbod op detentie van vluchtelingenkinderen. Onder druk van Kerk in Actie heeft de overheid besloten dat kinderen van vluchtelingen niet meer in de gevangenis mogen worden vast gehouden. Kerk in Actie ondersteunt ook organisaties die kinderen in asielzoekerscentra helpen hun trauma s te verwerken. Vrede en gerechtigheid dichtbij en ver weg, daar zet de Protestantse Kerk zich voor in. Geef in de collecte en steun heet vredeswerk van de Protestantse Kerk. -8-

9 zo 5 oktober 2014 collecte Kerk & Israël: Israëlzondag Op zondag 5 oktober, de eerstee zondag van oktober en vanouds Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. Op deze zondag geven we meer dan anders uiting aan onze roeping tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De kern van het werk van Kerk en Israël is om mensen in de kerk bij de Joodse wortels van hun geloof te brengen. maar ook om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. In Nederland worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël en materialen ontwikkeld voor plaatselijke gemeenten. In het buitenland wordt onder meer de christelijke internationale gemeenschap Nes Ammin gesteund, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten. sinds 2012 is dominee Pieter Dronkers daar namens de Protestantse Kerk werkzaam als coördinator van het dialoogprogramma. De Protestantse Kerk hoop via wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israël niet worden voortgezet. We bevelen de collecte van harte bij u aan. zo 12 oktober 2014 collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: Een geit, een cadeau voor het leven Op 12 oktober is de landelijke collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de christelijke organisatie UMN (United Mission to Nepal). UMN werkt in het onherbergzame noordwesten van Nepal. Omdat de mensen nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land, vertrekken veel mannen naar India om geld te verdienen. Als de mannen weer terugkeren, zijn ze vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de gezinnen die met hiv/aids te maken hebben en biedt hen toegang tot de nodige gezondheidszorg. Daarnaast leert UMN de vrouwen hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door bv. geiten te fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een geit kunnen kopen. Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie UMN gesteund en andere werelddiaconale partners van Kerk in Actie. Helpt u mee? -9-

10 zo 26 oktober 2014 collecte Rondom Hervormingsdag: Samen de uitdaging aangaan De landelijke collecte Rondom Hervormingsdag op 26 oktober is bestemd voor het synodewerk van de Protestantse Kerk in Nederland. In de synode worden zaken besproken die alle gemeenten individueel en de kerk als geheel aangaan. De synode geeft leiding aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en neemt ter hand wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen. In een veranderende samenleving, die steeds verder individualiseert, is het belangrijk om te laten zien welke rijkdom er binnen de christelijke geloofstraditie gedeeld en beleefd kan worden. De synode geeft daarvoor handvatten. Ook buigt de synode zich over de oecumenische relaties van de kerk, zodat wij als christenen wereldwijd verbonden zijn en blijven. Dit synodale werk is mogelijk dankzij de opbrengst van de collecte. We hopen dat u ook bijdraagt aan deze collecte. IK GEEF DE PEN DOOR Brieven uit Nederlands-Indië Wat mij het afgelopen jaar geraakt heeft is afkomstig uit een ver verleden. Tenminste, iets wat ik zelf niet meegemaakt heb. De enige herinnering die me is bijgebleven is een foto in de kamer aan de muur boven het dressoir bij mijn oma. Die foto was van mijn ome Kees, een broer van mijn moeder. Zoals zo velen vertrok hij in 1945 als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands- Indië. Helaas kwam hij nooit meer terug Wat bewaard is gebleven zijn de 70 brieven die hij in die tijd schreef in die 8 maanden van zijn leven. Toen mijn oma verhuisde zijn de brieven door mijn moeder meegenomen en bewaard. Hiervan herinner ik me nog het verdriet dat toen weer naar boven kwam bij het lezen van de brieven door mijn moeder en mijn zus. Jaarlijks bezoeken mijn ouders op 4 mei de dodenherdenking waar ook een gedenkteken is voor deze oorlogsslachtoffers. Het afgelopen jaar kwamen bij de verhuizing van mijn ouders deze brieven weer tevoorschijn. Mijn zus heeft er toen voor gezorgd dat er een herdenkingsboek kwam ter -10-

11 nagedachtenis aan alle brieven, foto s en herinneringen, daar veel brieven aan het verouderen waren en op den duur niet meer te lezen zullen zijn. Een persoon komt tot leven als je dit herdenkingsboek leest. Een mooi document over een jongen van 20 jaar die vrijwillig het avontuur opzocht. Hij ligt begraven op het Ereveld Menteng Pulo (Jakarta). Peter Slager (Ik geef De Pen door aan Nel Kuijlen) WAAR BLIJFT DE VERONTWAARDIGING? Elk jaar worden er in Nederland honderden vreemdelingen opgesloten in een detentiecentrum. Anders dan bij criminelen komt daar nauwelijks een rechter aan te pas. Een administratieve maatregel. Je moet in ons land als crimineel heel wat op je kerfstok hebben om tot meer dan drie maanden celstraf veroordeeld te worden. Voor vreemdelingen is acht of negen maanden geen uitzondering zonder dat ze een strafbaar feit gepleegd hebben. Sommigen zijn al een aantal malen opgesloten geweest, vrijgekomen en opnieuw opgepakt. De meesten komen na verloop van (vaak lange) tijd vrij omdat ze alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Ook kinderen belanden soms in zo n detentiecentrum - hoewel minder dan een paar jaar geleden, dankzij acties van onder meer kerken. Het regime in de detentiecentra is dat van een zware gevangenis. Er wordt niets gedaan om de ingesloten mensen een stap verder te brengen naar een zinvolle toekomst. Verloren tijd. En mensen komen er zowel lichamelijk als geestelijk veel slechter uit dan ze erin gingen. In Amsterdam zijn deze zomer 159 uitgeprocedeerde asielzoekers ondergebracht in de Vluchthaven een voormalige gevangenis. Onder verantwoordelijkheid en zorg van de gemeente. Voor nog eens 106 collegauitgeprocedeerden was daar geen plek meer. Zij vonden onderdak in een parkeergarage (de vluchtgarage ), die op sloop wacht. De gemeente -11-

12 Amsterdam gedoogt hun verblijf, maar doet verder niets voor ze. De gezamenlijke kerken proberen geld op te halen, eten te brengen, steun te geven. Bezoekers schrikken van de mensonterende situatie in het slooppand. We zijn in Nederland trots op mensenrechten en komen er graag voor op als ze elders in onze ogen geschonden worden. Maar als ze ín Nederland geschonden worden, blijft het pijnlijk stil. Is het werkelijk geoorloofd om mensen op deze manier te beroven van een menswaardig bestaan? Waar blijft de brede verontwaardiging dat dit in ons land kan? Dat mensen hun meest elementaire rechten worden onthouden? Omdat ze ooit veiligheid zochten, wegtrokken uit een situatie die ze niet konden verdragen. Om hier terecht te komen in rechteloosheid Samenvatting van o.a. een tekst van Jan van der Kolk, voorzitter v/d projectgroep Vluchtelingen v/d Raad van Kerken in Nederland ALLES WAT ADEM HEEFT. Geloven op de maat van muziek en lied 28 juni 3 juli 2014 Door verplichtingen heb ik niet de gehele week mee kunnen maken, maar toch voldoende om een representatief verslag te kunnen schrijven, denk ik. De titel van de film die in het weekend werd vertoond, luidde: As it is in heaven of te wel: zoals in de hemel. Die titel geeft voor mij de kern van de beleving aan, daar in Helvoirt. Het voormalige klooster ligt net buiten de drukte, heeft een mooie tuin met vijver, bos en uitzicht op de landelijke omgeving. Klein wild en gevogelte voelt zich hier heel goed thuis. De huisvesting in het gebouw is prima en de catering eveneens. Het programma bood voldoende tijd voor ontmoeting en verpozing tussen de diverse onderdelen. Het was dit jaar een muzikaal thema, met een breed gevarieerde aanpak: Van Russisch orthodox (in een kapel met een fantastische akoestiek!) via Iona en Taizé naar lofprijzingsmuziek, alles fraai in de eigen aard. In diverse muziekuitvoeringen en presentaties kwam naar voren dat er mo- -12-

13 gelijkheden zijn om verschillende christelijke tradities te verbinden in een viering. Dat geldt voor oude psalmwoorden en nieuwe liederen, maar ook voor verschillende muziekstijlen en zeker ook voor de verschillende levensfasen waarin een mens zich kan bevinden. De aanwezige combo was zeer begaafd en kon met alle sprekers musiceren. Voor een muziekliefhebber een genot om te ervaren dat men elkaar zo goed kon vinden. Of was het de Geest die alles verbond? Dat zal dan ook de verklaring zijn, waarom ik het als hemels heb ervaren. Het verblijf was voor mij een oase, inspirerend voor een nieuw kerkelijk jaar. Volgend jaar is er weer een zomerconferentie, dan weer met een ander thema. Ik houd u graag op de hoogte! Mieke Snoek-de Ruiter HANDREIKING Om als christelijke school te laten zien waar je voor staat, valt soms niet mee. Zeker als er ook allochtone kinderen op zitten met een andere religie en culturele achtergrond. Een leerkracht vertelt: Zoals elke ochtend begroet ik mijn leerlingen bij de deur. Samir lucht gelijk zijn hart: Met mijn broertje gaat het niet goed, hij ligt in het ziekenhuis. Het gaat niet goed met z n hart, er zit een gaatje in of zo. Ik vraag hem of hij dat in de kring wil vertellen. Dat doet hij; daarna zit hij er wat verslagen bij. Het blijft even stil. Dan vraagt Maryam: Is je broertje helemaal alleen in het ziekenhuis? Samir vertelt dat zijn moeder bij het broertje is en dat zijn vader er elke avond even naar toe gaat. Ik stel daarna aan de klas de vraag, wat we voor Samir en zijn broertje zouden kunnen doen? Zeynep stelt voor een tekening te maken, maar dat wordt door de klas afgekeurd: een baby heeft toch niks aan een tekening! Natalie oppert om bij de baby op bezoek te gaan, maar ook dat vindt de groep geen goed plan: veel te druk voor zo n klein doodziek kindje! Dan zegt Wesley: We kunnen bidden voor de baby. Het is even stil. Ik schrik. Dan vraagt Nathalie: Meester, tot welke god bidden we dan, tot die -13-

14 van de moslims? Misschien kun jij tot jouw god bidden, meester, reageert Sharon, of nee, laten we gewoon stil zijn, dan bidt ieder tot zijn eigen god. Sharons voorstel krijgt de goedkeuring van iedereen. Opvallend dat de leerkracht schrikt van het voorstel om te bidden voor het baby-broertje. Hij is verlegen met de situatie, voelt zich verlegen met z n eigen geloof. Het zijn de kinderen die in hun onbevangenheid met de oplossing komen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. E.W. THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN ROTTERDAM heeft nog plaatsen vrij op de leerzame en boeiende 3-jarige basiscursus van maandagavond of parallel daaraan op dinsdagmorgen! 31 lessen buiten schoolvakanties. Start 1 en 2 september. Cursusgids: M. Bezemer-Rietveld, Tel. M. Koole-Godeschalk: Korte cursussen: Mw. Drs H.P. Hummel: Barmhartigheid en de zorg(ethiek) 16-9, 23-9, 30-9 in 2014 Drs. A.J.O. van der Wal: Een Joodse stem over Israels profeten 6-1, 13-1, 20-1 in 2015 Drs. J. Robbers: Voortgezette kennismaking met theologie Miskotte 17-2, 3-3, 10-3 in 2015 Info: cursusplaats Rotterdam -14-

15 VRIJWILLIGERSWERK IN DE ZOMERVAKANTIE door Arja van Dongen. Alweer de 15 de keer dat ik een week meehelp om joodse Begraafplaatsen in ons land op te knappen. Het Nederlands Israëlitisch genootschap wijst ons aan waar er hulp gewenst is. Ooit door een vriendin gevraagd mee te doen met de stichting Boete en Verzoening heeft het me gegrepen om mij zo in te zetten voor het joodse volk. Ik wil ook bijdragen aan de verbetering van de verhouding tussen joden en christenen. Want wat is er veel waarover ik me als mens en ook als christen schaam. Uit naam van de kerk, uit naam van God of uit naam van Christus wordt anderen veel leed berokkent. Of het nou misbruik is, slavernij of daden jegens de joden. Juist door de kerk. Ik wil een stukje verantwoordelijkheid nemen en mijn excuus maken door iets te doen wat mensen troost en wat mogelijk leidt tot verzoening. Want ik hoor ook bij die club. Dit keer waren we in de Betuwe op 5 verschillende begraafplaatsen bezig. Met vereende krachten van een vaste groep vrijwilligers van 50/60 personen, aangevuld met dagwerkers die ook hun steentje bijdragen. Het werk bestaat uit het onderhoud van het groen en schilderen van hekwerk, lijmen en rechtzetten van stenen en het weer zwart schilderen van de letters op de stenen. Zowel Hebreeuws als Nederlands. Zo krijgen de mensen weer een naam, herkenbaar en leesbaar. Met dat laatste houd ik me vooral bezig. Het is heel bijzonder om dit te mogen doen in een goede sfeer zo met elkaar. Zo waren er ook voorbijgangers die spontaan hun meeleven betuigden door ons een zelfgemaakt potje jam te brengen of wat frisdrank. Dat is hartstikke leuk. Een positief tegengeluid in een tijd waarin we ook horen en lezen dat er stenen door de ruit van Rabbi Jakobs worden gegooid bijvoorbeeld. We krijgen een stukje onderwijs over de geschiedenis tussen kerk en Jodendom. We zingen en eten met elkaar en maken regelmatig mee dat er mensen zijn die zeer geraakt zijn door deze daden wat bijdraagt tot een stuk genezing diep van binnen. Is niet het enige wat we elkaar verschuldigd zijn Liefde, uit Christus naam?? -15-

16 -16-

17 STROMEN VAN ZEGEN -KERKKLOK- Vroeger zong mijn oma wel eens over stromen van zegen. Ze stromen als plasregens neer. Ik zag het als kind al voor me: als de dominee in de kerk zijn armen uitspreidt voor de zegen, dat daar een golf van zegen uit komt, die iedereen in de kerk overspoelt, door ramen en deuren naar buiten rolt en uiteindelijk iedereen raakt. Een kinderlijk beeld? Misschien. Toch zit het niet zo ver naast de bedoeling van de zegen. Zegenen betekent letterlijk: goed spreken, iemand het goede toewensen. Benecidere in het Latijn. Dat doe je niet maar een beetje. Dat moet ruimhartig gebeuren, gul, met grote gebaren. Met emmers vol. Dat werkt ook aanstekelijk. Als je mensen tegemoet treedt vanuit een positieve houding, zullen ze zelf ook positiever in het leven gaan staan. Actie en reactie: wie goed doet, goed ontmoet. Dus het kleine stroompje zegen dat je zelf kunt verspreiden, kan aanzwellen tot een golf van positieve gedachten, gebaren en woorden. Ik vind het mooi dat daar iedere zondag in alle kerken een beginnetje mee gemaakt wordt. Maar zegenen, goede woorden spreken, is niet voorbehouden aan dominees en priesters. Dat kan en mag je zelf ook! Als deel van de stroom. (Geertje de Vries. Uit: Geloven in Nederland ) Er komen stromen van zegen Dat heeft God s woord ons beloofd Stromen verkwikkend als regen Vloeien tot elk die gelooft Stromen van zegen Komen als plasregens neer Nu vallen drupp len reeds neder Zend ons die stromen, o Heer -17-

18 NIEUWS UIT OUDENBOSCH BLOEMENGROET 6 juli Mw. Jongbloed, verhuisd naar Willem Barentzshof 11, Dinteloord 13 juli Anja en Miep, trouwe campinggasten (groet van de gemeente) 20 juli Mw. de Groot, Spuilaan 342 (groet van de gemeente) 27 juli Mw. Rampaart, Marktstraat 8 (ter bemoediging) 3 aug. Cees en Anke Ampt, In den Boomgaert 30 (40 jaar getrouwd op 1 augustus) Ook is er een presentje bij Esther Maranus, Leiboom 8 gebracht. Ze was vorige week op haar knie gevallen in de Pastorije. 10 aug. Wassan en Fanar Bahnar, Strijmondlaan 40 (geboorte zoon Kibraiel op 1 augustus Ook de beide buren van de fam. Bahnar krijgen bloemen voor alle goede zorgen. 17 aug Dhr. en mw. Bruinsma, Zandeweg 35 (40 jaar getrouwd op 14 augustus) Mw. Kuik, Zellebergen 241 (groet van de gemeente) 24 aug. Dhr. Voet, Moerdijksestraat 5 (groet van de gemeente) -18-

19 PERSONALIA Verhuisd: Mevr. S. Blok, Dennis Leestraat 39, Stampersgat naar Witbreuksweg 389 app.11, ENSCHEDE Dhr. W. Moerland, Markt 42, Oudenbosch naar: Rondsel 33, HALSTEREN. De fam. Maranus van Mattenbies 14, Oudenbosch naar Leiboom 8, 4731 XG OUDENBOSCH Mevr. Y.V. Stip, Zandstraat 10, Bosschenhoofd naar Anna van Buerenplein 681 S-GRAVENHAGE Nieuw ingekomen: Dhr. R. Kal, Molendreef 5B-1, 4721 SE Schijf Dhr. N.G. Looijen, Piushof 7, 4731 HR Oudenbosch Overleden: Mevr. A. Bogaard Visser, Aloysiushof 42, Oudenbosch ( ), Mevr. J.J. van Pelt Fonk, Jasmijnlaan 52, Oudenbosch ( ) Mevr. G.A. Ploeg - van der Heide, Mentanalaan 27, Oudenbosch ( ) IN MEMORIAM ANNIE BOGAARD VISSER Op 11 juli kwam er een eind aan het aardse leven van Annie Bogaard. Velen van ons kennen haar nog. Samen met haar man Wim zat ze vrijwel iedere zondag op hun eigen plekje in de kerk. Bewust kozen ze om samen belijdenis te doen in onze kerk, op 30 april Lang woonden ze in Bosschenhoofd, om een jaar of 10 geleden te verhuizen naar de Aloysiushof in Oudenbosch, waar ze met veel plezier hebben gewoond. Na het plotselinge overlijden van Wim ruim 8 jaar geleden, viel het haar moeilijk om het leven weer op te pakken. Ze bleef nog wel lange tijd komen naar de maandelijkse Bijbelkring op vrijdagmorgen, waar ze altijd Het Boek meenam en graag voorlas wat daar stond. Vaak was dat beter te begrijpen, het was dan ook echt haar vertaling. -19-

20 Annie was een dankbaar mens, iemand die altijd het goede zag in mensen en zeer dankbaar was ze voor haar kinderen en kleinkinderen. Er bestond een warme band tussen hen, en ze was er blij mee. Mede door hun betrokkenheid en hulp o.a. bij het boodschappen doen heeft ze tot het einde toe thuis kunnen wonen. Ook voor de thuiszorg was ze zeer dankbaar. De laatste jaren zat ze letterlijk vast aan de zuurstof en de thuiszorg kwam vijf keer per dag. Aanvankelijk zag ze er enorm tegen op, maar later was ze altijd lovend over wie er ook kwam. Dat tekende haar. Het was altijd plezierig bij haar te komen, juist omdat ze zo positief was. Voor de dienst bij haar uitvaart had ze een aantal liederen en als lezing psalm 138 opgeschreven. "k Zal met mijn ganse hart uw eer, vermelden Heer, U dank bewijzen." Een typerend woord dat bij haar past. In het geloof mogen we weten dat haar leven geborgen mag zijn bij de Heer. Zoals een gedicht van Nel Benschop zegt ( met de titel A Dieu): Je bent niet dood- de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis. Je hoedt geen rust en vrede meer te zoeken Je hebt ze nu- want je bent veilig thuis. Haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen en haar tweelingzus zullen haar missen. We wensen hen kracht en sterkte toe. Dat ze de liefde en al het goede in herinnering mogen houden. C. Inkelaar-de Mos 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER', U dank bewijzen. 'k Zal U in 't midden van de goon, Op hogen toon, met psalmen prijzen; Ik zal mij buigen, op Uw eis, Naar Uw paleis, het hof der hoven, En, om Uw gunst en waarheid saam, Uw groten Naam eerbiedig loven. -20-

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Thema: Er is meer dan genoeg

Thema: Er is meer dan genoeg Thema: Er is meer dan genoeg VIERING ROND DE SCHRIFT 15 maart 2015 Veertig Dagen IV Kerk van de Eénheid - Son Voorbereiding Aanvangswoord Aansteken van de tafelkaarsen Zingen: lied 276 Zomaar een dak boven

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst

Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Liturgie voor de afsluiting van de Vakantie-Bijbel-Week op zondag 31 augustus 2014 In Vredehorst Voorganger: Ds. H.L. Versluis Organist: William de Jong Pianist: Violaure van Prooijen Koster: Jan van Mourik

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

Maar hier bij Jakob gaat de hemel open. Opeens is daar die ladder met Gods boodschappers, die omhoog gaan en afdalen.

Maar hier bij Jakob gaat de hemel open. Opeens is daar die ladder met Gods boodschappers, die omhoog gaan en afdalen. Genesis 28: 10-22 Liturgie: Welkom Lied 314: 1,2,3 Begroeting Klein gloria (Lied 195) Lied 146c: 1,3,7 Geloofsbelijdenis Lied 871: 1,2,3,4 Gebed Lezen: Genesis 28: 10-22 Themalied: 1,2 Preek: Lied 913:

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Hervormde Gemeente Kapelle... 2 Crèche... 2 Kinderkerk... 2 Jeugdkerk... 3 KK(Koken en Kletsen)... 4 Kindercantorij "Parels"... 4 Belijdeniskring... 4 Gezamenlijke

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Donderdag 2 april, witte donderdag OK/OHK, HA 1 e collecte: Voedselbank. De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. 2 e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering

Nadere informatie

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur Week an gebed oor de eenheid Zondag 17 januari 2016 Remonstrantse kerk 10.30 uur Marc Chagall, Mozes geeft de wet aan het olk, litho, 1966 RUST EN ORGELSPEL Na binnenkomst cortège orgelspel Welkom en

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

orgelspel door Wouter van der Wilt Allein zu Dir, Herr Jesu Christ J.G. Walther VOORBEREIDING

orgelspel door Wouter van der Wilt Allein zu Dir, Herr Jesu Christ J.G. Walther VOORBEREIDING orgelspel door Wouter van der Wilt Allein zu Dir, Herr Jesu Christ J.G. Walther VOORBEREIDING verwelkoming door de ouderling aanvangslied 552: 1 en 2: [allen gaan staan] Dit is een dag van zingen 1 / 2

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie