Beste leerlingen, Voetbal en de Einder, wat heeft dat met elkaar te. maken? Ik denk heel veel...er zitter veel goede voetballers op. de Einder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste leerlingen, Voetbal en de Einder, wat heeft dat met elkaar te. maken? Ik denk heel veel...er zitter veel goede voetballers op. de Einder."

Transcriptie

1

2 Brdlil ),, {l ïl il f#,_t L-\ï1 ffi dtu k col0fon lnhoudsopgave: Praat van Aad WK- informatie Brazilië WK-schema Australië - nformatie Sportgala Chil - informatie Sport na School Spanje - nformatie Flashmob op Bevrijdingsdag Voetbalvandalisme nterview met wijkagente Anouk Flashmob met de Einder foto's - Flashmob WK-voetbal leeft op de Marktweg Paspoortcontrole Voetbaltermen n the spotlights Save the Children wist jij dit? Cateri ng Va i lant-theater Foto's - Catering Vaillant-Theater Modetrends -- zomerkapsels Modetrends - slippers Cateri ng hockeytoernooi foto's - Catering hockeytoernooi Games 20L4 WK cupcapes Nederlands Kampioenschap 4-4 WK Woordzoeker Vakanties REDAGTE HOOFDREDACTTE: Peter de Groot Bas Voogt Rick van Ligten REDACTELEDEN: Kaouter Houda Winay Oktay Cheyenne Vitalis Va lentina Daria Beste leerlingen, Voetbal en de Einder, wat heeft dat met elkaar te maken? k denk heel veel...er zitter veel goede voetballers op de Einder. Dat blijkt wel uit feit dat na het winnen van het regionale 4 tegen 4 toernooi in Katwijk door zowel onderbouw als bovenbouwteam, beide teams op het landelijke toernooi in Utrecht weer de finale haalden. Het onderbouwteam onder leiding van meester Martijn won zelfs de finale. KAMPOEN van Nederland dus en het Bovenbouwteam tweede van Nederland. Een su perprestatie... gefeliciteerd! Deze overwinning kwam vooral tot stand door geloof in eigen kunnen. Belangrijk dat jullie dat geloof ook hebben in de laatste belangrijke schoolweken. Zorg dat je overgaat of je diploma gaat halen. Verder natuurlijk veel kijk plezier bij het WK. k hoop dat wij lang voor het Nederlands Elftal kunnen blijven juichen. k denk het wel want het zijn winnaars..net als jullie! Directeur de Einder,fti a

3 rt N wk sche^ A201'1 BRAZ TU Ë çfri.tl GROT P GROt P GROP GRO P 't iti t' L., E T?E Brazilie is verreweg het grootste land van Zuid-Amerika. Officieel heet het de'federale Republiek Brazilie' De bekende grootste rivier van de wereld, de Amazone, loopt voor een groot gedeelte door dit land. Door de omvang en ligging van het land is er veel variatie te vinden. Zo zijn er dichtbeboste delen, vlaktes, maar ook landbouw te vinden. Brazilie grenst aan veel landen: Uruguay, Argentinië, Bolivia, Paraguay, Peru, Colombia, Suriname en Venezuela. n de meeste landen in Zuid-Amerika wordt Spaans gesproken maar in Brazilie spreken ze Portugees. n Brazilie wonen krap 200 miljoen mensen. Dit maakt dat ongeveer de helft van de Zuid-Amerikanen Braziliaans is. De meeste mensen wonen in de dichtbevolkte steden aan de oostkust. De grootste steden zijn: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvadoç Brasilia en Fortaleza.. Niet São Paulo of Rio de laneiro is de hoofdstad van Brazilie maar Brasilia. Het is niet voor niets dat klimaten hier als meervoud staat weergegeven. Brazilie heeft ook meerdere klimaten. n de Amazone is het klimaat tropisch en is de luchtvochtigheid evenals de temperatuur erg hoog n het zuiden, rondom São Paulo, is een subtropisch zeeklimaat te vinden. Eén ding is zeker als u kiest voor Brazilie als vakantieland: warm zal het zeker zijn. Let echter wel op met de regenseizoenen. Het kan op bepaalde tijden in het jaar erg droog zijn, waarna het weer een lange tijd heel veel kan regenen. k ç # t Í /:' 1 :." ' '. at....it, - '.i,i :! ''* 5'* - TÇ Slrtln "a 4-?.1 t'cr ll\ GPOTP GROT P SS FNALE OÂ1 UM r ro l(^9 tlay...; tr,,1 : tlalrf i'.i ' l,'tl JrSt C, HER UW TTKST/OGO r -/ GROT P GROP DÁl \Jq?liD :.r' " 'l ' 'l o KWART NAi HAVE NAtt q,,!r, tl 3./4. P AATS FNALE a + ll T li T ra

4 ;* bq SP $ RTGALA P {ò {'- æ De Australlr:r Arrge Fostecoglou is de bo rclscoach v:rrr lret teanr, clat irr'linr Calrill, [-t c rs Neill err Joshua Kennedy zijn bel.:ngrijkste spelers lrecl't. Met een 59ste :lek o r cie werplelranqlijst is het teaffr oll papier vcrreweg cle zwakste tc,lgr: rstander van Neclerland in de pouletase. Hct i. i"lii-l elccd drie ltcrlr ecrder r11ee aan eerì WK, it't LÐ74, 2006 e r 201O. De beste rrestatie was hqil bereiken van cle achtste finales ín 20O6, onde - ir:iding va r Gut s Hiddink. c.'-/i,,r.l lr-=\ t \ Azíë Het rratio rale voetbalteanr van Australië is sinds 2006 lid van de A,ziatische voetbalbond AFC. Toen het larrel nog tot de bo rd v rn Oceanië behoorde was het lancl oppermachtig, reden om over te stapperì naar cle AFC, om ffreer tegenstancl te kunnen ondervinden, én meer r fficieile weclstrijden. Het land hoopt daardoor vaker deel te kunnen nenren aan het wereld ka nr pioenscha p. - ' tú'1', tj., - E!' t ì{ r]ì il E 'tt,*.-ë F. \ h * * t * \\, T * --r

5

6 spanje verdedigt deze zomer hun wereldbeker op het wk in Brazilië. Spanje speelt in Groep B, waarin behalve Nederland ook Ghili en Australië in uitkomen. Nederland wordt, naar wat de spanjaarden verwachten, de lastigste tegenstander van de poule: oranje zich zal willen revancheren voor de verloren finale uit Maar óok het team van chili wordt gevreesd, want op dit moment is dat één van de gevaarlijkste elftallen - zoniet het beste van Zuid-Amerika. De. spaanse ploeg staat in 2014 opnieuw onder leiding van vicente del Bosque, de trainer met wie 'la Roja' het EK tn2012 won en natuurlijk eerder al het wk in Hij is de man die sinds juti 2008 de spelers uitkiest die spanje vertegenwoordigen bij intern-ationale wedstrijden en toernooien en zijn keuzes waren gezien de resultaten tot nu toe altijd zeer succesvol. Als trainer van het spaanse elftal won del Bosque in 2012 het EK en in 2010 het WK. Voor Spanje was dat de eerste keer in de geschiedenis dat het land wereldkampioen werd. onder Del Bosque ging spanje eveneens de geschiedenisboeken in als het eerste team in dat zijn Europese titel met succes verdedigde want ook in 2008 won spanje het EK. Als spanje opnieuw het wk wint, wordt het land het derde dat zijn wereldtitel met succes prolongeert. Alleen ltalië en gastland Brazilië gingen hun dan voor. We kregen op school les van Sergio en een mevouw van Art Generation. we begonnen op woensd dg, donderdag en vrijdag om op school de flashmob te oefenen. Op zondag g ngen we optreden op het Malieveld. We moesten om half 2 bij de zebraklok zijn en als we er allemaal waren g ngen we naar het Malieveld lopen, ìl\le mochten als VP over het terrein lop tr, omdat we een aparte kaart hadden. Tijdens het wachten tot het tijd was zagen we Gers Pardoel en we g ngen met hem op de foto. We waren met 6 k nderen gegaan en tijdens onze dans was er ook een klein orkest. We g ngen ook naar het stadhuis omdat het op het Malieveld het gelu d te zacht was en daar was de muz ek veel harder. Daarna waren we klaar. De dag was echt leuk ffi *::. 9 t

7 g lil ' - i:'à Voetba lva ndalisme Voetbal is sport nummer één in Nederland. Veel Nederlanders genieten wekeli ks van amateurvo :tbal en van wedstrijden in de nationale en internationale competities van het betaald voetbal. Het feit dat wij met ziln allen het voetbal met ons hart volgen, betekent ook dat er vaak spanningen ontstaan rondom het voetbal. D;-rn doelen we vooral op de incidenten en ongeregeldheden bij het voetbal veroorzaa kt door relschoppers. Wat wordt verstaan onder voetbalvandalisme? Bij voetbalvandalisme gaat het om verstoring van de openbare orde en/of het plegen van strafbare feiten rondom voetbalwedstrijden, door individuen of groepen personen. Typische voorbeelden daarvan zijn: discriminerende spreekkoren; vernielingen van tribunes, treinen en winkels; en vechtpartijen in en buiten stadion Wie plegen er voetbalvandalisme en geweld? Voetbalvandalen komen uit alle lagen van de bevolking en hebben diverse achtergronden. Voetbalvandalisme gebeurt vaák door overmatig alcohol- en drugsgebruik, frustraties over de uitslag van de wedstrijd of over beslissingen van de scheidsrechter en provoãaties door de tegenstander. Het zijn vooral jonge mannen die zich aangetrokken voelen tot grensoverschrijdend groepsgedrag. Wat doet de politie? De politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de publieke ruimte en treedt op bij problèmen die groter zijn dan de club aankan. Hieruit voort komen de volgende algemene politietaken bìj het betaald voetbal: ti;dig signaleren en óptreden in situaties die de veiligheid van mensen in dirèct gevaar brengen; handhaven van de openbare orde en rust buiten het stadionl meereizen met supportersgroepen naar uitwedstrijden; zorgen voor een goede begeleiding en doorstroming van het verkeer; oþsporen va n strafba re feiten, p t, LTEË { ê lnterv ew met Anouk Zwaan van p Haag la nden Als de relschopper/ geweld gebruikt. Meestal gaan we met ze praten. Een wapenstok, pepperspray en handboeien. Vooral in de grote steden als Rotterdam, Amsterdam en natuurlijk Den Haag Dan hangt af hoeveel hooligans er zijn. Nee, ik ben nog noo t gewond geraakt. Dat hangt er helemaal van af hoeveel hooligans er ziln en of ze wild zijn en re len gaan schoppen. :i f; Ja, dat klopt, maar wij zetten dan heel veel paarden en honden in om de burgers in Nederland te beschermen.

8

9 Brasil - Op dit moment is de Marktweg in Den Haag helemaal in de ban van ORANJE! ln deze straat hangt het helemaal vol met allerlei Oranjespullen zoals: vlaggen, slingers, spandoeken e.d. De hele buurt doet mee en alle huizen zijn versierd. Groep 1d heeft allerlei foto's gemaakt! Het ziet er heel feestelijk uit. Wij hopen dat het Nederlands Elftal nog ver komt en dat de straat nog lang versierd kan blijven! Jì l îi,,,.1, -':l.r - '*it'lt r ti T Vragen aan meester Martijn Hoe lang zit u al op deze school? k geef nu 4 jaar les Op welke school heeft u eerst gezeten en w hier gekomen? Mijn eerste school was sbo Het Agé. Omdat werd gesloten ging ik naar De Einder Hoe lang heeft u al verkering met juf Jessi B,5jaar Hoe oud is u dochter Fien? 1,5 jaar Wie moet er in de nacht altijd uit als de baby huilt? Wij gaan er om en om uit maar ik ga er het meeste uit Hoeveel relaties heeft u voor juf Jessica gehad? 50 relaties, die ik nog kan herinneren Hoe is het om een kind te hebben? Heel zwaar maar je krijgt er zoveel voor terug Heeft u het naar de zin op deze school? ja ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. k kijk dan eerst bij juf Ayse in de boek om te kijken wie er die dag ziek is. Wat is het raarste wat u in uw leven heeft gedaan? k ben op schoolkamp een keer levend b raven geweest om kinderen tijdens de dropping samen met meester Peter te laten schrikken. Waarom stond u laatst in de kampíoenswedstríjd niet meteen in het doel? Omdat ik niet goed genoeg ben. Heeft u geen talent omdat u in het elfde speelt? in het elfde komen mijn talenten dubbel tot zijn recht. k ben niet te verslaan in de derde helft Wat is het leukste wat u ooit heeft meegemaakt in uw leven? Er zijn veel leuke momenten in mijn leven maar Fien i op dit moment het leukste wat er is.

10 YOGTBA1TERMEN N HET (= PoRTUGees) - \ l) t -\ v v o ó ti um srech e kaa goor kscho Vrije trap Strafsch Voetballen e overwi een lpunt eiro ico rt OR[) E oam ove strij nnen oal oe nto lat de canto livre bol is bonito mui lnterview met Rabia Teke (klas 2d- juf Jenny) 1. Wat is jou hobby? = zingen 2. Waarom vind je zingen leuk? = omdat ze later ook zangeres wll worden. 3. Hoelang zing je al? = al j j als je zingt?= ze 6. Op welke leeftijd wil je za?. Zijnje ouders het mee eens dat je zangeres word?= Eerst niet maar later wel. 10. vind je dat je zelf goed bent? = jah want ik heb zelf vertrouwen.

11 WST JJ DT? a \ l' De sfogan van het WK is'all in one rhythm' Fuleco is de mascotte voor het WK De naam is een samenst lling van de woorden Futebol (voetbal) en Ecologia (ecologie). Ook de mascottê werd verkozen door middel van een internetpeiling. Fulæo is een driebandgordeldier met de kleuren geel en blauw, dit is een diersoort die alleen nog in Brazilië voorkomt en zich bij gevaar op kan rollen tot een bal. n totaal worden 64 wedstrijden gespeeld, waarvan 48 groepswedstrijden, in 12 verschillende steden en stadions. Brazilië het enige land is dat aan ieder WK heeft deelçnomen? De Europese recordhouder is ltaliç dat komende zomer in Brazilië voor de achttiende keer een WK gaat spelen. De wereldkampioen van 1934,1938,1982 en 200ó ontbrak alleen in 1930 en tlt'ì De Braziliaan Ronaldo is topscorer aller tijden van het wk met vijftien doelpunten, maar maakte deze treffers verdeeld over drie toernooien.

12

13 De modetrends zomer van Het is weer zover!! moment van de k neem jullie n zomercollectie ßar ga ik het hebben over zo m e rkl ed i n g, zo m e rkapsels en natuurlijk ook over slippers. Als eersú ga ik het hebben over zomerkapsels..,.1 Zomerkapsels. 1 Ã \ il win sch sli leu wit De aa an co f iri r lî! n j el,ii t'.vrol jfe m j t f ;,l Je moet je haar, þet zoals je huid, gded tegen al le sch,adel ij ke i nvloeden vani þu itenaf beschermen. Was je haar daarom 's ayonds altijd goed met Andrelon shampoo, Schwarzkopf shampoo. Deze shampoo's zijn bijna overal verkrijgbaar. As jij mooi lang haar heb dan is het makkelijk om je haar in elkaar te krijgen net als dit plaatje dat is heel snel gedaan als je lang haar heb..-.. fi f. r r )\,* '- (: < a 5Y J La oo de ons zo De g met je be paar zomer!" cieel begi aftje om ij elkaar te s zomers vrijheid op. er lange ju transparante e n met bloe ke rokjes zijn luch En zu verkrijgbaar in Hm, Prima nt syþ l" ùt' ;

14 Catering fit- hockeytoernooi 5 jurri 2O\1+ o FH þ : *to' 9, ilatering fit- hockeyt oernooi 5-6-t4 gezellig. ls eerst hebben we ons shirt met het logo van de Einder aang etrokken. Daa rna hebben we onze handen 9e WASS en en zun aan de slag 9e9aan. We hebben versc hillende soorten groen ten voor op Hierna hebben we de de broodj esg esneden. broodj CS belegd, moest netjes ebeu ren. dir Nadat e broodj es belegd waren moesten we de all broodjes op schalen leggen. We hadden in tota a ne9 en schalen ' e der hockeyteam kreeg een e broodjes kregen de sch aal met broodjes. Bij d ies deze hebben we mensen aa rdbeien smooth VCTS gemaakt. De Mensen vonden alles heel erg lekker. Nadat de mensen egeten hadde n hebben we alles opge ruimd en zlj we begonn en met het maken va n de hapj es. Toen de mensen klaar waren met hockeyen konden ze wat dri nken in de kantine en kregen ze van ons lekkere hapjes! tine en de keuken Aan het eind hebben we de kan helemaal opg eruimd. De mense nva e hockey waren daar erg blij mee' Groetjes! Darta

15 top 10 anlf! t V rkochte games S\ ii 1. Gran Turi 10.7 miljoe 3. God of 5 ke's 2. Gran Turismo 5 Prologue 5.4 oen Duty: Modern miljoen -=.t Dit heb je nodig 325 g ongezouten roomboter op kamertemperatuur 250 g suiker 1 zalge vanillesuiker 4 eieren 50 ml volle yoghurt 250 g bloem 250 g poedersuiker. Fondant Zo maakje het 1. Verwarm de oven voor tot 160 'C. Klop met de mixer of in de keukenmachine 250 g boter met de suiker en de vanillesuiker romig. Klop één voor één de eieren en tenslotte de yoghurt erdoor. Voeg de bloem in kleine porties toe en klop tot een glád beslag. 2. Zel de cakevormpjes in de muffinvorm. Bak de cakejes eventueel in 2 porties bij een te kleine muffinvorm. Schep het beslag in de vormpjes. Bak de cakejes in 25 min. goudbruin en gaar. Laat ze op egn rooster afkoelen. 3. Klop de laatste 75 g boter met de poedersuiker en 2 el heet water tot een romige botercrème. Besmeer de cupcakes met de botercrème. 4. Rol het fondant dun uit en snijd of steek er rondjes ter grootte van de cupcakes uit. Leg ze op de cupcakes. 5. Maak de cupcakes af: maak van de fondant een vlag, shirt of voorspel de uit.r'rg. 9. Call of Duty: Solid 4: Guns of miljoen 3 miljoen Eet srnake\iik!

16 t) :' Op vrijdag 6 juni hebben twee ploegen van de Einder mee gedaan aan het Nederlands Kampioenschap praktijkscholen 4 tegen 4 in Utrecht. Onze jongens hebben een prachtig resultaat bereikt, De bovenbouw behaalde een zeer goede tweede plek en de onderbouw is zelfs Nederlands Kampioen geworden. Fantastisch! Op vrijdag 6 Juni 2014 gingen wij met vier auto's naar USV Hercules in Utrecht. Daarna ging de eerste wedstrijd beginnen. We wonnen de eerste wedstrijd met 2-1. De tweede wedstrijd speelden we niet zo goed! We verloren met 2-0. Daarna wonnen we de derde wedstrijd met 2-0. Meester Martijn zei:'wat goed jongens"l Daarna de vierde wedstrijd gewonnen met 6-2 en dat was echt goed. n de pauze gingen we naar de kantine en aten we patat en dronken wij cola. De 5e wedstrijd hebben we met gewonnen. Dat was echt leuk. Daarna 15 minuten wachten en toen speelden we de halve finale en wonnen in de verlenging met 2-1. Hoera! We zitten in de finale!! n de finale stond het aan het eind 0-0 en moest er verlengd worden en stond het weer 0-0. Toen hebben we met penalty's gewonnen! NA afloop kregen wij een mooie beker en zijn wij kampioen van Nederland geworden! We mogen ook nu een wedstrijd gaan bekijken van FC Utrecht in de Galgenwaard! Het was erg leuk en erg gezellig,, t i i Zoek de woorden en streep ze door. },ijrknarftejaja SPANJ EOTYD TUJ T SARUDNOHS LNSABKY DZEGLEBUTAMOAO ETWOLGMZVRKOLURR JBTGXABAALRGSOK BNDTRYLROJUODUK RJNLBSGCPRDAOTR EKMENEEEOUNUBNVB GJAADNNRKACH L LMPMTETGLE TAL E AAE EURSEANRNNRD J ENXGRT LN LN LEANO LRAOAAMADAGRX ENLOUCHEZ NRNKN ZTNDKGOBNADMDPDN Colombia Belgie Uruguay Zwitserland Mexico Hond u ras Japan ral Rusland Ç ir,kenl,rnf1 Brazilie Nederland Spanje Du itsland Argentinie Korea Australie chili ivoorkust Frankrijk Ecuador Ghana Algerije Nigeria Kameroe talie Engelano Portugal Kroatie ra FFAWOR-DCUP -\- b,, 'r 1

17

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3e ui u tg t av a e

CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3e ui u tg t av a e CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2009-2010 3 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt, witte broek en groene kousen met witte band

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Gregory van der Wiel. De wording van... Ik zie mezelf als een artiest PROPROF SPONSORT DIRKIE. Talent Sidney Schmeltz: www.proprof.

Gregory van der Wiel. De wording van... Ik zie mezelf als een artiest PROPROF SPONSORT DIRKIE. Talent Sidney Schmeltz: www.proprof. juli 2009 8 e jaargang nummer 22, juli 2009 22 PROPROF SPONSORT DIRKIE De wording van... Gregory van der Wiel Talent Sidney Schmeltz: Ik zie mezelf als een artiest PROPROF MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN PROPROF

Nadere informatie

HET CLUBBLAD VAN SPORTCLUB EEFDE

HET CLUBBLAD VAN SPORTCLUB EEFDE WZN HET CLUBBLAD VAN SPORTCLUB EEFDE MEI 2014 SEIZOEN 2013-2014 DIGITALE UITGAVE WOLZAKNIEUWS SPORTCLUB EEFDE 1 INHOUDSOPGAVE WZN 04 MEE MET DE TIJD INTERVIEW MET THOMAS JANSEN OVER DE NIEUWE SITE 10 IN

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8

Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8 NR: 6, JAARGANG 2, JUNI/JULI 2011 Jong Ondernemen voor War Child op het Spectrum door de leerlingen van groep 8 Wij, leerlingen van groep 8 van obs het Spectrum aan de Terwestenstraat 105, zijn de drukte

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Wat je moet weten over het jodendom. Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje?

Wat je moet weten over het jodendom. Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje? Wat je moet weten over het jodendom Waarom dragen joodse mannen zo n hoedje? Charlotte en Harry hebben een joodse trouwerij ook wel een Choepa genoemd - in Sex and the City Raadsel Weet je het nog? Charlotte

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

GEEN MOOIER WOORD DAN FEYENOORD

GEEN MOOIER WOORD DAN FEYENOORD GEEN MOOIER WOORD DAN FEYENOORD Casestudie van Community Art productie Hand in Hand Anne van Veenen met medewerking van Peter van den Hurk en anderen Colofon GEEN MOOIER WOORD DAN FEYENOORD Casestudie

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ]

Je moet ze RAKEN. gelijk waar ENTH. [ docent ] Je moet ze RAKEN gelijk waar [ docent ] KRITISC team ENTH practice dig gelijk waar ENTHO positie dig PERFORMANC KRITISCH team Je moet ze RAKEN GGm op weg De weg naar een professional community of leergemeenschap

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance

Lekker in je vel in 7 stappen. Life Balance Lekker in je vel in 7 stappen Welkom bij deze E-cursus Dank je wel voor het aanschaffen van deze E-cursus. Ik ga jou helpen zodat jij weer lekker in je vel komt te zitten. Wat ik zelf heb ervaren en waar

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Multiple Sclerose. zo zit dat!

Multiple Sclerose. zo zit dat! Multiple Sclerose zo zit dat! Inhoudsopgave MS - zo zit dat! Hoofdstuk 1 Wat is MS Hoofdstuk 2 Wat merk je van MS Hoofdstuk 3 Medicijnen Hoofdstuk 4 Hoe voelt MS Homepage MSkidsweb Gastenboek berichtjes

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4. HAVO Economie 2010 / 2011 VERS

DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4. HAVO Economie 2010 / 2011 VERS DE KEUZE IS AAN ONS MODULE 1 HAVO 4 HAVO Economie 2 INHOUDSOPGAVE Blz INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1: ECONOMIE IS KIEZEN 4 1.1 IN HET GEZIN 5 1.2 IN DE SAMENLEVING 6 1.3 EN IN BEDRIJVEN 7 HOOFDSTUK 2: SCHAARSTE

Nadere informatie