TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand uur - Ds. W. v.d. Veen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen."

Transcriptie

1 TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar voordat het zover is, horen wij de verhalen over de kruisiging en de dood van Jezus. Vooral het kruis heeft binnen het christelijk geloof altijd een belangrijke plaats ingenomen. Dat kruis, dat door Jezus werd gedragen op zijn weg naar Golgotha en waaraan hij op die plaats werd vastgenageld. In het Romeinse rijk was dat een veelgebruikte methode om slaven en niet-romeinen, die misdaden hadden begaan te executeren. Ze werden er met handen en voeten aan vastgespijkerd totdat de dood er op volgde. Wij zouden het nu een martelwerktuig noemen. Daarom is het eigenlijk wel vreemd, dat het in het Christendom zo n belangrijk symbool geworden is. Overigens begon dat pas in de derde eeuw tijdens de regering van keizer Constantijn de Grote. Tijdens de kruistochten werden relikwieën, waarvan gezegd werd dat het stukken van het kruis waren, waarop Jezus werd gekruisigd, door heel Europa verspreid. In de zestiende eeuw waren er inmiddels zoveel van die relieken, dat de filosoof Erasmus grapte dat er genoeg van was om er een schip mee te bouwen. Tegenwoordig zijn kruisen vooral te vinden in katholieke en orthodoxe kerken, in alle soorten en maten. Aan dat kruis hangt bijna altijd een beeld van Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd, waarmee de nadruk ligt op het lijden van Jezus. In protestantse kringen geeft men de voorkeur aan een leeg kruis, om zo het accent te leggen op de opstanding van Jezus. Het kruis als symbool wordt ook door veel mensen als een sieraad om de nek gedragen. Degene die dat doet, wil daarmee laten merken dat hij of zij erin gelooft, dat het van grote waarde is. Het kruis bestaat eigenlijk alleen maar twee houten balken. De één verticaal, de andere horizontaal. De verticale balk verbindt de hemel met de aarde, de horizontale verbindt de mensen aan elkaar. Door de wijd uitgestrekte armen van Jezus maakt ook hij daar deel van uit en door zijn langgerekte lichaam, met het hoofd omhoog en de voeten naar beneden, symboliseert hij zijn verbond met de hemel en de aarde. Maar dat kruis en die houding drukken ook overgave uit en offerbereidheid. Van zichzelf volledig loslaten en de wil van God doen. Want dat is wat Jezus hier doet. Hij gaat de weg, die hij ziet als een opdracht van God en die hij wil volbrengen, hoe moeilijk dat ook is. Gods wil volgen, kan alleen vanuit die offerbereidheid en belangeloze liefde. Omdat de navolgers van Jezus, de mensen die in hun leven ook God centraal willen stellen, zijn kruisdood hebben gezien als de ultieme overgave aan God, is het symbool van dat kruis misschien daarom alom verbreid geworden. De kerken hangen er vol mee, op kerktorens vinden we ze terug, in het klein aan een ketting om de hals en ook nog als religieus gebaar, waarbij mensen kruistekens slaan op hoofd, borst en schouders. Zo zijn ze overal te zien en kunnen we er niet omheen. En toch vieren we straks Pasen. Want we vieren niet de dood, maar het leven, omdat het evangelie ons vertelt dat het leven toch doorgaat en God deel uitmaakt van onze toekomst. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN Zondag 24 maart 2013 Palmzondag Kindernevendienst Donderdag 28 maart 2013 Witte donderdag Gezamenlijke dienst Vrijdag 29 maart 2013 Goede vrijdag Damkerk Hoogezand uur - Ds. W. v.d. Veen De Burcht uur - Ds. M.L. Hop Damkerk Hoogezand uur - H.A. - Ds. R. Fortuin Damkerk Hoogezand uur - Taakgroep liturgie

2 Gezamenlijke diensten Zaterdag 30 maart 2013 Stille zaterdag Gezamenlijke dienst Zondag 31 maart 2013 Pasen Kindernevendienst Zondag 7 april 2013 Ontmoetingskerk Sappemeer uur - Ds. J. Ridderbos Damkerk Hoogezand uur - Taakgroep liturgie Damkerk Hoogezand uur - Mw. Ds. F.S. Karelse De Burcht uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma Damkerk Hoogezand uur - Ds. H. Pol De Burcht uur - Dhr. S. de Boer Zondag 14 april 2013 Kindernevendienst Zondag 21 april 2013 Damkerk Hoogezand uur - Ds. R. Fortuin De Burcht uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma Damkerk Hoogezand uur - Prof. dr. E. Noort De Burcht uur - Dhr. G. Iwema Zondag 28 april 2013 Damkerk Hoogezand uur - Ds. W. v.d. Veen De Burcht uur - Dhr. T.J. Sikkens Zondag 5 mei 2013 Kindernevendienst Donderdag 9 mei 2013 Hemelvaart Damkerk Hoogezand uur - Ds. H.L.A. van Wijk De Burcht uur - Mw. L. Riezebos Ontmoetingskerk Sappemeer uur - Ds. F. Volbeda Elke week oppasdienst voor kinderen van 0-6 jaar. Voor actuele gegevens over kerkdiensten, agenda en meer kunt u onze website bezoeken: ALGEMENE GEGEVENS (Post)adres: Hoofdstraat 4, 9601 EH HOOGEZAND website: Rekeningnummer: t.n.v. Hervormde Gemeente H-S-K. Dit rekeningnummer gebruiken voor Actie Kerkbalans en collectebonnen. Rekeningnummer: t.n.v. CvK Hervormde Gemeente H-S-K. Dit rekeningnummer gebruiken voor speciale collectes en de solidariteitskas. (Voor diaconie zie verderop.) Predikanten Interim-predikant (samen met de Ontmoetingskerk): Ds. J. Hommes Ds. M.L. Hop, ouderenpastoraat (beperkte werktijd)

3 Kerkenraad Dhr. S. Dijkman, scriba Kerkelijk bureau Adres, telefoon en zie (post)adres Mw. T. Laning College van kerkrentmeesters Dhr. J. Wolthuis, secr., Rekeningnummer, zie (post)adres College van diakenen Dhr. A. Stalman, secr., Rekeningnummer: t.n.v. diaconie Herv. Gem. Hgz. Sapp. Kr.w. Autodienst Mw. R. Boog Kerkgebouw DAMKERK / Vonkzaal Hoofdstraat 2-6, 9601 EH HOOGEZAND Beheerder, mw. G. Smit Begraafplaatsen Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer Adres en telefoon: zie (post)adres Mw. N. de Boer Geopend: donderdag van uur Pastoraat Predikanten en ouderlingen brengen geregeld huisbezoeken. Wilt u een afspraak maken voor een huisbezoek, dan kunt u hen rechtstreeks bellen of dit doorgeven via uw contactpersoon. Ziekenhuisbezoek gebeurt in de regel op dinsdag, wilt u, als dat mogelijk is, opname tijdig melden? Bij afwezigheid van de predikanten, kunt u in dringende gevallen contact opnemen met: Mw. A. Blaauw Mw. T. Laning Mw. H. van Veelen Mw. M. Jager Doop Een aantal malen per jaar wordt de heilige doop bediend in een zondagse kerkdienst. Voor het maken van een afspraak wordt u verzocht tijdig contact op te nemen met de predikant. Uitvaart Er is een informatieblad beschikbaar over de pastorale betrokkenheid vanuit de kerkelijke gemeente bij een begrafenis of crematie. Hierin vindt u informatie over een uitvaartdienst en over pastorale zorg. Dit vouwblad kunt u verkrijgen via het kerkelijk bureau. Nabestaanden kunnen te allen tijde contact opnemen met de predikanten voor het maken van afspraken over een uitvaartdienst.

4 Kerknieuws Jaarabonnement 2013: 15,60 Redactie: Mw. A. Faber Mw. G. Nieswaag Het volgend nummer zal verschijnen op woensdag 8 mei Alle kopij voor dat nummer moet binnen zijn uiterlijk dinsdag 23 april vóór uur bij bovenstaand adres. BIJ DE KERKDIENSTEN zondag palmpasen, 24 maart 2013 Voorganger in deze dienst is ds. v.d. Veen. De kinderen gaan weer net als voorgaande jaren, palmpasenstokken maken, deze keer niet in de kerk maar in de Vonkzaal. Aan het eind van de dienst maken de kinderen met de versierde stokken een ronde door de kerk. stille week In de stille week zijn er drie diensten. Let u op de volgende aandachtspunten. 1. De drie diensten beginnen steeds om half acht 's avonds. 2. De drie diensten horen bij elkaar als één dienst in drie gedeelten. Ze zijn heel goed afzonderlijk bij te wonen, maar het is ook een mooi geheel om ze samen mee te maken. 3. Om het mogelijk te maken dat het voorafgaand aan de diensten stil is, is net als vorig jaar alleen de nieuwe toegangsdeur (via de Vonkzaal) open op deze avonden. U kunt rustig uw jas ophangen, elkaar begroeten in de garderobe, een liturgie in ontvangst nemen om vervolgens de kerk binnen te gaan. 4. Het liturgieboekje voor deze avonden zal een leidraad zijn. Daarnaast hebt u uw liedboek nodig. Voor de mensen die de grootletteruitgave gebruiken, zal alles op papier staan. witte donderdag, 28 maart In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Ds. Fortuin uit Groningen is de voorganger. Onze organist is dhr. Wim van Veelen en het koor Comodo o.l.v. dhr. W. Jansma zal haar medewerking verlenen. De lezing is uit Johannes 13 vers 1 t/m 17. goede vrijdag, 29 maart Deze dienst ligt helemaal in handen van de taakgroep liturgie, zij spreken de lezingen en de gebeden uit. Organist is dhr. Bert Kosmeier, tussen de lezingen speelt hij o.a. Freu dich sehr o meine Seele van Georg Böhm en Jesu meine Zuversicht van J.C Kellner. Lezingen uit Johannes 18 en 19. stille zaterdag, 30 maart Ook deze dienst is in handen van de taakgroep liturgie. Het thema is : Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten. De organist is dhr. Wim v.d. Laar en de Kielzog boys solist verlenen muzikale medewerking. De Paaskaars wordt op deze avond weer binnen gebracht als het Licht van Christus. Lezingen zijn rond het thema van de dienst. zondag van pasen, 31 maart Feest van de Opstanding. Voorganger is mw. ds. Karelse uit Schipborg en dhr. Wim v.d. Laar speelt het orgel. WIJ GEDENKEN Annie Derkina Gols, geboren op 3 december 1921 en overleden op 24 februari 2013 in het ziekenhuis in Groningen. Ze woonde meer dan 50 jaar in de Van Heemskerckstraat, eerst met haar ouders en later, toen die waren overleden, alleen. Jarenlang onderhield ze daar een groentetuin, die haar lust en haar leven was. Ook op maatschappelijk gebied was Annie actief. Ze was lid van een internationale uitwisselingsorganisatie en ging in het kader daarvan met een groep uit Hoogezand naar Nieuw Zeeland. Daarnaast was ze 40 jaar lid van een oratoriumvereniging in Groningen.

5 Maar ook in de kerk heeft ze haar sporen nagelaten. Ze was presidente van de vrouwenvereniging en jarenlang scriba van de centrale kerkenraad in een periode waarin tussen de 3 verschillende wijken (Hoogezand, Sappemeer en Kropswolde) van alles speelde, waardoor er veel werk aan de winkel was. Bovendien is ze ook nog jarenlang contactpersoon geweest, waarvoor ze de mensen uit haar wijk bezocht. Annie Gols was een positief en nuchter mens, geliefd in de familie en door velen zeer gewaardeerd. In de dankdienst voor haar leven hebben wij uit Mattheüs 6 gelezen: Maak je geen zorgen om jezelf en wat je zult eten en drinken, noch over je lichaam en wat je zult aantrekken. Deze woorden pasten bij haar. Maak je geen zorgen om dingen, waar je niets aan kunt veranderen. Vertrouw er maar op dat God je geeft wat je nodig hebt. Kijk maar naar de vogels in de lucht; kijk maar naar de bloemen in het veld. Ze zíjn er gewoon en ze doen wat ze moeten doen. In het vertrouwen dat God haar geeft wat ze nodig heeft, een goed en veilig thuis, hebben wij haar overgegeven in zijn handen. Na de afscheidsdienst in de Damkerk, is zij overgebracht naar het crematorium in Groningen. Wij wensen haar familie, zus, schoonzus, neven, nichten en achterneven en -nichten Gods troostende nabijheid toe. ds. Margreet Hop VAN UW INTERIM-PREDIKANT Ondertussen ben ik ruim twee maanden aan het werk in Hoogezand, Sappemeer, Kiel-Windeweer, Kropswolde en de andere dorpen die er kerkelijk bij horen. Ik spreek vooral kerkenraadsleden en ik krijg de indruk dat het bestuurlijke werk in beide gemeenten in goede handen is en degelijk geregeld. Alles functioneert naar behoren, ook al laat een ieder wel eens een steekje vallen. Er is in beide gemeenten voor mijn gevoel ook vertrouwen, vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Dat laatste spreekt niet vanzelf, want er zijn zorgen. In de Ontmoetingskerk ook door de geschiedenis die er heeft plaatsgevonden en de effecten daarvan, in beide gemeenschappen vanwege de gestage terugloop in leden en kerkbezoek en daarbij de financiën. Deze zorgen zijn niet bepalend, wel de vraag wat ons drijft als mens verbonden met Christus, met God en met de wereld om ons heen. In het beleidsplan van de Damkerk is het beeld opgenomen van al die verschillende mensen samen aan de ene tafel, waar mensen in verscheidenheid met elkaar worden verbonden als een genadegave. Het beleidsplan van de Ontmoetingskerk spreekt over een zoekgemeenschap, meer dan een vindgemeenschap; ieder mens is uniek en in alle verscheidenheid is verbindend wat in Christus tot ons komt. Voor mijn gevoel zijn dat ook de dingen waar aan gewerkt en over gesproken wordt. De komende maand spreken we elkaar als gezamenlijke kerkenraad, ter verkenning en kennismaking, want dat is nodig. Dat geldt ook voor de pastorale raden en de diaconie. Ik hoop dat de kerkrentmeesters ook samen in gesprek zullen gaan. Stapje voor stapje gaan we verder, ook al weten we nog niet precies waar naartoe. U kunt nog steeds op dinsdag van uur bij mij terecht in de Damkerk zonder afspraak, u kunt ook bellen of mailen om wel af te spreken. Ds. Jan Hommes VAN DE KERKRENTMEESTERS Actie Kerkbalans 2013 Iedereen is vanzelfsprekend uiterst nieuwsgierig naar de uitkomsten van de Actie Kerkbalans 2013 en de gerealiseerde opbrengst over Nog niet alles is in detail doorgenomen, maar het beeld is globaal als volgt. De opbrengst over 2012 bedraagt ca ,- terwijl we over het kalenderjaar 2013 een bedrag verwachten van ca ,-. In de begroting voor 2013 waren we uitgegaan van een bedrag van ,-. Toch een mooi resultaat onder de huidige economische omstandigheden en een teruglopend ledental. Opnieuw hebben de contactpersonen de enveloppen uitgereikt en vervolgens de toezeggingsformulieren opgehaald. Dank en hulde daarvoor. Alleen met hun inspanning konden we dit resultaat bereiken. Arjo de Heer en Willem Faber VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN ROOSEVELTHUIS Het Roosevelthuis en het conferentiecentrum op Landgoed Hydepark worden vervangen door een nieuw multifunctioneel gebouw. Dat besloot de synode eind Het nieuwe huis wordt een huis voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding.

6 Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie. Veel mensen kennen het Roosevelthuis in Doorn. Ze hebben er hun vakantie doorgebracht. Anderen, vaak diakenen, hebben de vakantiegangers als vrijwilliger begeleidt. Diaconieën helpen een handje bij de kosten van de vakantie. Er zijn niet zoveel volledig aangepaste vakantiegelegenhedenin Nederland. NIEUWBOUWPLANNEN Iedereen die er de laatste tijd is geweest, weet, zo kan het niet meer. Het huis is aan vervanging toe. Vrijwilligers hebben aansporingsbrieven geschreven aan de synode en de directie: doe iets, want dit waardevolle werk moet voortgezet worden. De synode heeft na lang wikken en wegen groen licht gegeven. Het gaat om een forse investering. De Protestantse kerk verstrekt een lening maar de inrichting voor het nieuwe huis is er dan nog niet. Er is veel nodig. Hiervoor worden de diaconieën benaderd of ze extra financiële steun willen geven. Wij, als diaconie, collecteren regelmatig voor het Roosevelthuis. We hopen dat u het Roosevelthuis met een gift wilt steunen. Informatie op de website of bij uw eigen diaconie. Verder liggen er op de boekenstandaard in de Vonkzaal de nieuwe vakantiegidsen voor Kijkt u deze rustig eens in. Namens de diaconie, Hannie Keizer COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar in vellen van: 30 bonnen van 0,25 = 7,50; 30 bonnen van 0,50 = 15,00; 20 bonnen van 0,75 = 15,00; 15 bonnen van 1,00 = 15,00. Vermeldt bij de omschrijving het aantal vellen en om welke bonnen het gaat. Deze kunnen besteld worden via bankrekening nr t.n.v. Hervormde gemeente H-S-K, Hoofdstraat 4, Hoogezand. Nadat het geld is bijgeschreven worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Trijnie Laning. OPBRENGSTEN COLLECTES 10 februari 1e collecte, diaconie 67,42 2e coll. (pastoraat en eredienst) 51,58 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 66,00 17 februari 1e collecte, diaconie 69,55 2e coll. (pastoraat en eredienst) 55,65 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 63,55 24 februari 1e collecte, diaconie 82,82 2e coll. (pastoraat en eredienst) 64,81 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 79,90 3 maart 1e collecte, diaconie 77,05 2e coll. (pastoraat en eredienst) 74,35 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 81,55 Giften: Ontvangen van mw. K. 15,- t.b.v. de CD opnames van de kerkdiensten en van dhr. C. á 10,- t.b.v. de kosten van de kerkomroep. Via sectorhoofd, van dhr. N. 10,- t.g.v. verjaardag INLOOPOCHTENDEN De komende inloopochtenden zijn op: Maandag 25 maart Woensdag 3 april Maandag 8 april Woensdag 17 april

7 Maandag Woensdag Maandag 22 april 1 mei 6 mei Plaats: voorkamer van het Damkerkcomplex. Van tot uur PASSAGE christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Afdeling Hoogezand-Sappemeer Secretariaat: Koertdien Thalen datum: 9 april 2013 plaats: Ontmoetingskerk Sappemeer spreker: Dhr. S. van der Poel, Groningen onderwerp: Joden van de stad Groningen SAMEN AAN TAFEL Op 3 mei a.s. gaat er weer gekookt worden. Iedereen, dus jong en oud, is welkom vanaf uur in de Vonkzaal. De kosten bedragen 3 euro. Opgave uiterlijk 29 april bij: Bertha Naaijer, Janny Pietersen, Jenny Brands. of via BEDANKJE Hartelijke dank voor het bloemstukje dat we mochten ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Jan en Marie Maarhuis VANUIT DE WERKGROEP BIJZONDERE DIENSTEN Op 5 Mei is het bevrijdingsdag. Aangezien 5 mei dit jaar op een zondag valt, leek het de werkgroep bijzondere diensten een mooie gelegenheid om een bijzondere dienst voor te bereiden. Het zal een intieme gemeentedienst worden, waaraan verschillende mensen uit de gemeente hun medewerking zullen verlenen. Hoe de dienst precies eruit zal zien is nog niet bekend, wel zullen er verschillende dingen te zien en te horen zijn. Ook is er een activiteit voor de kinderen. We hopen u te zien op deze bijzondere zondag. VAN DE KINDERNEVENDIENST Dag allemaal, Als jullie dit lezen is het al bijna Pasen. We zijn bezig met het Paasproject. Zoals jullie al gemerkt hebben gaat het over de weg van David en de mensen die hij ontmoet. In de kerk laten we dit zien door een ganzenbord te maken. Tijdens de kindernevendienst maken we een mobile van verschillende materialen en technieken over de weg van David. We werken bijvoorbeeld met schuimrubber, figuurzagen en vilt. Op zondag 24 maart is het Palmpasen. We maken dan Palmpasenstokken. Op 23 juni is de laatste keer kindernevendienst voor de zomervakantie, we gaan die dag iets leuks doen met elkaar. Het is nog niet bekend wat we precies gaan doen, je hoort daar nog meer over.

8 Verschillende mensen hebben ons gevraagd of er niet wat vaker kindernevendienst kan zijn. Daarom is er na het paasproject tot de zomervakantie elke twee weken kindernevendienst. We hopen dat jullie allemaal komen. In Kerknieuws kun je zien op welke zondagen er kindernevendienst is. Tot dan! Groetjes van de leiding van de kindernevendienst. OPROEP VOOR OUDE SCHORTEN/OVERHEMDEN Zijn er mensen die oude schorten of overhemden over hebben? Die kunnen we goed gebruiken in de kindernevendienst bij het knutselen. U kunt ze afgeven aan de leiding van de kindernevendienst. REDDER IN NOOD Hij werd door de autodienst opgehaald om naar de kerk te gaan toen hij hoorde dat de dienstdoende organist wegens ziekte verhinderd was. Direct bood hij aan om de begeleiding van de psalmen en gezangen over te nemen. Een onverwachte klus voor iemand van 86 jaar! Samen met de ondersteuning van Hanneke Keij liep het allemaal gesmeerd en werd de dienst toch muzikaal omlijst. Bertus ter Veer, hartelijk dank! SAT INFORMATIE Dankbaar Dankbaar zijn we, omdat we 2012 mochten afsluiten met een kerstfeestviering met 100 gasten (maximale capaciteit in de grote zaal). Dankbaar zijn we dat Immanuël - God met ons - niet alleen voor Kerst gold, maar ook nu nog geldt. Er zijn al weer bijna 2 maanden van het jaar 2013 om - maar als ons dat gegeven wordt - hebben we nog een eind te gaan. Dankbaar zijn we voor uw regelmatige ondersteuning waardoor het werk van Stichting Samen aan Tafel nog steeds door kan gaan. Dankbaar zijn we ook voor het benefietdiner eind Daardoor heeft onze penningmeester alle rekeningen kunnen betalen en is er ook geld voor de maaltijden van de komende maanden. Gemiddeld komen er 75 gasten per keer en soms zijn er dagen met hogere aantallen. Dankbaar zijn we, dat we nog steeds een onderkomen hebben in de Vredekerk, waar het personeel altijd zo geweldig voor ons klaarstaat om grote hoeveelheden voedsel voor ons te bereiden en daarna een enorme afwas moet verwerken. Dankbaar zijn we dat we nog steeds deze maaltijden kunnen verstrekken. Er komen steeds meer mensen in economische verdrukking en ook meer mensen in een sociaal isolement waardoor steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Ook zij zijn bij ons welkom en zij genieten van het Samen aan Tafel kunnen eten met anderen. We wensen u Gods zegen. En wij hopen dat - zolang dat nodig is - wij tot zegen mogen zijn voor onze gasten. Namens hen en het Bestuur van Stichting Samen aan Tafel en de andere vrijwilligers hartelijk dank voor uw ondersteuning in gebed en voor uw gaven. Adrie van der Leij, VASTENTIJD De Vastentijd, ook wel 40-dagentijd genoemd, is een tijd van innerlijke rust en bezinning. Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten en drinken voor een bepaalde periode. Vasten is een praktijk die in verschillende religies beoefend wordt. Zowel het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme als het boeddhisme kent vastenrituelen. In de natuurgeneeskunde wordt vasten gebruikt als reinigingsmiddel. Wanneer men in het Nederlands spreekt over de vasten duidt men op de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen waarin christenen vasten. De vastenperiode in de islam is de maand ramadan. De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn. Het kan een periode zijn van bezinning op het dagelijks leven, maar ook kan het gebruikt worden om iets af te dwingen, zoals hongerstaking. In het christendom vast men tussen Aswoensdag en Pasen, dit is een periode van 46 dagen. Maar op de zondagen wordt er niet gevast en dan komen we niet op 46 maar op 40 dagen van vasten, vandaar dat men het ook wel de 40-dagentijd noemt. Maar het Vasten is toch meer dan alleen maar het onthouden van eten en drinken, of niet?

9 Denk ook aan het woord relatie, kan er in die intieme rust momenten ook een relatie ontstaan tussen u en Jezus Christus, of zo u wilt uw innerlijke relatie met u zelf. Ik houd het zelf bij de eerste gedachte, om een relatie aan te gaan met Jezus Christus in de vastentijd. Net als bij advent is het een tijd van wachten, nu niet op een geboorte maar wel op het offer dat Christus ons geeft, zichzelf. Wanneer u de apostolische geloofsbelijdenis opnoemt zegt u: is nedergedaald in het rijk van de dood, de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Pasen is dus het tegenovergestelde van Kerstmis? Bij Kerst wordt Hij geboren en met Pasen staat Hij op uit de dood. Hij is sterker dan de dood. Er zijn mensen die niet bang zijn voor de dood, het hoort bij de natuur, je wordt geboren en eens ga je dood. Een priester zegt tijdens het maken van het askruisje op Aswoensdag niet voor niets bij het begin van de vasten: Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris of-te-wel Gedenk, mens, dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren. Dit is zeker niet de mooiste tekst om te horen, maar wel de waarheid. In de vastentijd heb je lang genoeg om hierover na te kunnen denken en te beseffen dat wanneer we iets in dit leven willen bewerkstelligen we het beter tijdens ons leven kunnen doen, want voor je het weet staan we oog in oog met onze Schepper. Bezinning, rust en innerlijke tijd zijn dingen die ons helpen om in het vasten inspiratie te kunnen krijgen om iets te gaan bewerkstelligen. Maar is de vasten ook niet een stuk liefde, hangt dat niet nauw samen met de relatie aspect van de vasten. Want waarom vast u? Omdat het nu eenmaal hoort of omdat u dat altijd al zo doet of is dat om een andere reden. Misschien leren we ons zelf en onze medemens wel beter kennen wanneer we rust en bezinning zoeken in de vasten. Als de vastentijd voorbij is en we er op terug kunnen kijken zien we misschien wel iets wat we ons op het moment zelf niet realiseerden, mogelijk een onbewust antwoord op uw vraag. Bidden is ook een aspect van het contact hebben met Jezus. Maar blijkt hieruit niet ons afhankelijkheid, zijn wij niet verantwoordelijk voor ons eigen handelen? Moeten wij dan altijd onafhankelijk zijn, steun zoeken geeft toch iets van je kracht aan. Het toegeven dat je niet alles zelf kunt maar ook soms hulp nodig hebt is toch ook een soort kracht. Jezus werd beproefd in de woestijn door de duivel, dit door tegenstrijdigheden te zeggen en dan te hopen dat Jezus daar in zou trappen. Maar nee, Jezus houdt voet bij stuk. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.' Jezus gaf ten antwoord: 'Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.' Dit staat geschreven in Lucas: 4, vers 1 t/m 13, mocht u de rest nog willen lezen. Laten we in deze vastentijd, op welke manier u dan ook vast, bij onszelf te rade gaan wat ons in dit leven brengt en wat God u misschien wel wil vertellen aan u. Ik wens u een heel inspirerende en een tijd van bezinning toe in deze nuttige tijd van de vasten. Peter van der Werk PCOB Namens de PCOB nodigt het bestuur alle leden uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 23 april 2013 om uur in de Vonkzaal achter de Damkerk te Hoogezand Entree 1.50 voor koffie of thee. Programma: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Pauze 4. Spreekster mevr. Louwsma over Mantelzorg-ondersteuning 5 Pauze 6 Vervolg mevr. Louwsma 7 Sluiting Ook gasten zijn welkom. Het bestuur. OPROEP VAN DE WERELDWINKEL H-S Namens het bestuur van de Wereldwinkel Hoogezand-Sappemeer wil ik graag de wereldwinkel bij u en jou onder de aandacht brengen.

10 Sinds september 2012 ben ik secretaris van de Wereldwinkel Hoogezand-Sappemeer. Gevestigd aan de buitenkant van het winkelcentrum (bij het gemeentehuis). De wereldwinkel, bij velen vast bekend, is vooral een cadeauwinkel. Daarnaast zijn er diverse levensmiddelen te koop, zoals koffie, thee, chocolade, wijnen, specerijen, sauzen en nog meer. Al deze bijzondere producten uit ontwikkelingslanden zijn van eerlijke afkomst. Dat houdt in dat ze gemaakt zijn met respect voor mens en milieu èn onder menswaardige arbeidsomstandigheden en zorg voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ik ben onder de indruk van het vele werk dat de groep vrijwillige winkel- en overige medewerkers verzetten. Het is door deze inzet dat de wereldwinkel in Hoogezand-Sappemeer nog steeds kan bestaan. Vanuit de passie voor de eerlijke handel doen zij hun werk. Dit wordt langzamerhand wel steeds lastiger. Doordat er met een eerlijke prijs voor de producten wordt gewerkt en de marges klein zijn, wordt er minimaal aan verdiend. Dat hoeft normaliter ook niet, want de winkel wordt volledig gerund door vrijwilligers en de winkel heeft in beginsel geen winstoogmerk. Maar het maakt wel dat het in economisch mindere tijden moeilijk is om een positief resultaat te behalen. Het bestuur van de Wereldwinkel werkt aan een plan dat de omzet moet verhogen, zodat de inkomsten stijgen. Hoe lastig ook, nu iedereen op de kleintjes moet letten, we willen het succes van de afgelopen 8 jaren niet verloren laten gaan. We willen een bredere doelgroep aanspreken: van jong tot oud en van klassiek tot modern. Dit is absoluut mogelijk, want onze producten zijn heel verschillend van stijl. Voor iedere smaak zijn er cadeaus en levensmiddelen te koop. Om deze plannen te kunnen uitvoeren hebben we handen en voeten en geld nodig. Vandaar ook deze oproep. We zijn op zoek naar de volgende vrijwilligers: - PR (account) medewerker(s) - Winkel medewerkers - Eventueel een secretaris, zodat ik zelf de PR kan gaan doen De vacatures hiervoor zijn op de website te vinden. Zoals eerder genoemd, alle leeftijden zijn welkom, vanaf 16 jaar mag je in de winkel meedraaien! Verder zoeken wij ook altijd sponsors en donateurs. Voor onze sponsors en donateurs ontwikkelen we op dit moment een nieuwsbrief zodat zij op een prettige manier op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Wereldwinkel in Hoogezand- Sappemeer en de eerlijke handel. Bent u eigenaar of bedrijfsleider van een bedrijf, dan kun(t) u/jij bijdragen door bijvoorbeeld bij de wereldwinkel koffie/thee etc. of uw/jouw relatiegeschenken/kerstpakketten af te nemen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een fijn product met goede service tegen een eerlijke prijs! Graag ontvang ik uw/jouw reactie per mail of per telefoon ( in de avonduren), zodat ik meer kan vertellen. Ook kun(t) u/jij meer lezen op U EEN EERLIJK PRODUCT / ZIJ EEN EERLIJKE PRIJS EN BEHANDELING! Anneke Huiting, secretaris wereldwinkel Hoogezand-Sappemeer KERKINFORMATIE (OFFICIEEL ORGAAN VAN DE PKN) Het nummer begint vrijwel met het interview van de freelance journalist Jan Kas met Ds. Karin van den Broeke, de nieuwe, voorzitter van de Generale Synode met als titel 'Een beetje fierheid mag wel weer'. Met de krimp van het aantal leden en financiën moeten we realistisch omgaan, maar dat mag tegelijkertijd niet heel ons denken over de kerk bepalen.' Zij wil 'vrolijker, optimistischer, opener over de kerk spreken.' Ik bén ook echt optimistisch'.. De kerk biedt ruimte om over verdriet, angsten en onzekerheden te praten. Mensen die mogelijk wel zoeken maar er geen expliciete woorden voor hebben, kunnen zoiets ervaren van een God die oog heeft voor ieder mensenkind.' Komend vanuit een randkerkelijk gezin kan ds. Van den Broeke er vanuit eigen ervaring over spreken: 'God leren kennen was in mijn leven een enorme verruiming.. Het gaat erom hoe je in het leven wilt staan.. Als ik mensen zie vastzitten in cynisme of bitterheid, denk ik: wat zonde als dat zo n belangrijke toon in je leven wordt. Het maakt je als mens gesloten, niemand schiet er iets mee op. Het geloof gaf mij een andere grondtoon.'.. Ds. Van den Broeke beseft dat door teruglopende ledentallen en inkomsten de kerk niet op de huidige voet door kan gaan. Forse maatregelen zijn nodig. 'Welke? Dat plaatje heb ik niet klaarliggen. De koers die mij voor ogen staat is die van de visienota die de synode heeft aangenomen. Wat er moet gebeuren moet ook rijpen. Ik wil het land ingaan om van mensen binnen en ook wel

11 buiten de kerk te horen wat er bij hen leeft.' Welke kerk hoopt ds. Van den Broeke over vijf jaar, als zij als preses stopt, achter te laten? 'Een beetje fierheid mag wel weer in de kerk. Mensen die bij de kerk horen moeten met een zekere trots kunnen vertellen wat hen beweegt, motiveert, draagt. Misschien is de kerk wel niet zoveel kleiner dan nu. Mogelijk komt er weer groei,.' Bovenplaatselijk kerkenwerk spreekt Van den Broeke aan. 'Met hart en ziel bezig zijn in de lokale kerk is prachtig, maar je kunt het gevoel krijgen dat dat de hele kerk is. Je leeft als plaatselijke gemeente niet op een eilandje, probeer het blikveld wat ruimer te houden. Het is heel prettig te merken dat je deel uitmaakt van een veel bredere kerk, waarin ook andere perspectieven op het kerkenwerk mogelijk zijn... Onder de titel The Passion 2013: Den Haag wordt er op gewezen dat op Witte Donderdag 28 maart de derde editie van The Passion plaats vindt bij de Hofvijver in Den Haag. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium. De PKN ondersteunt dit gebeuren enigszins. Het partnerschap van de PKN sluit aan bij de visienota 'De hartslag van het leven'. Daarin staat: 'Wat we "om niet" hebben ontvangen, is bedoeld om "om niet" door te vertellen. Aan jonge mensen: zij mogen te midden van alles wat ze te horen krijgen het unieke verhaal van 'God met ons' niet missen.' Door The Passion is het mogelijk om het paasverhaal te vertellen aan mensen die normaal gesproken niet naar de kerk gaan. Bij het evenement zijn duizenden mensen aanwezig. Via de tv kijken meer dan een miljoen mensen mee. [In de veertigdagentijdkalender voor verdieping 2013 wordt er ook aandacht aan besteed door een citaat van René van Rijckevorsel op Elsevier.nl onder de titel Meer dan de meubelboulevard "Het lijden van Christus in de schijnwerpers. Niet in de kerk, die steeds leger wordt, als wel in uitingen van de (populaire) cultuur.. Dit publiek spektakel brengt toch maar mooi tal van geseculariseerde Nederlanders het besef bij dat Pasen meer is dan een paar gratis vrije dagen in de lente. Iedereen die zeurt over de banalisering van het lijdensverhaal, heeft een punt. Maar als je nooit in de kerk komt, wat geldt voor steeds meer Nederlanders, en thuis noch op school het lijdensverhaal te horen krijgt, dan ontbeer je uiteindelijk de wortels van onze cultuur. Als dankzij The Passion en René van Koten als Jezus, Anita Meijer als Maria en Jörgen Rayman als verteller veel Nederlanders vanaf nu Pasen met Jezus associëren in plaats van met de meubelboulevard [of de Paashaas. JRT], hebben de slimme televisiedominees hun doel bereikt én Nederland een dienst bewezen. Kijken dus, tenzij u die avond naar de kerk gaat. Met dank voor uw aandacht, Jan R. Terbijhe

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie