TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand uur - Ds. W. v.d. Veen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen."

Transcriptie

1 TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar voordat het zover is, horen wij de verhalen over de kruisiging en de dood van Jezus. Vooral het kruis heeft binnen het christelijk geloof altijd een belangrijke plaats ingenomen. Dat kruis, dat door Jezus werd gedragen op zijn weg naar Golgotha en waaraan hij op die plaats werd vastgenageld. In het Romeinse rijk was dat een veelgebruikte methode om slaven en niet-romeinen, die misdaden hadden begaan te executeren. Ze werden er met handen en voeten aan vastgespijkerd totdat de dood er op volgde. Wij zouden het nu een martelwerktuig noemen. Daarom is het eigenlijk wel vreemd, dat het in het Christendom zo n belangrijk symbool geworden is. Overigens begon dat pas in de derde eeuw tijdens de regering van keizer Constantijn de Grote. Tijdens de kruistochten werden relikwieën, waarvan gezegd werd dat het stukken van het kruis waren, waarop Jezus werd gekruisigd, door heel Europa verspreid. In de zestiende eeuw waren er inmiddels zoveel van die relieken, dat de filosoof Erasmus grapte dat er genoeg van was om er een schip mee te bouwen. Tegenwoordig zijn kruisen vooral te vinden in katholieke en orthodoxe kerken, in alle soorten en maten. Aan dat kruis hangt bijna altijd een beeld van Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd, waarmee de nadruk ligt op het lijden van Jezus. In protestantse kringen geeft men de voorkeur aan een leeg kruis, om zo het accent te leggen op de opstanding van Jezus. Het kruis als symbool wordt ook door veel mensen als een sieraad om de nek gedragen. Degene die dat doet, wil daarmee laten merken dat hij of zij erin gelooft, dat het van grote waarde is. Het kruis bestaat eigenlijk alleen maar twee houten balken. De één verticaal, de andere horizontaal. De verticale balk verbindt de hemel met de aarde, de horizontale verbindt de mensen aan elkaar. Door de wijd uitgestrekte armen van Jezus maakt ook hij daar deel van uit en door zijn langgerekte lichaam, met het hoofd omhoog en de voeten naar beneden, symboliseert hij zijn verbond met de hemel en de aarde. Maar dat kruis en die houding drukken ook overgave uit en offerbereidheid. Van zichzelf volledig loslaten en de wil van God doen. Want dat is wat Jezus hier doet. Hij gaat de weg, die hij ziet als een opdracht van God en die hij wil volbrengen, hoe moeilijk dat ook is. Gods wil volgen, kan alleen vanuit die offerbereidheid en belangeloze liefde. Omdat de navolgers van Jezus, de mensen die in hun leven ook God centraal willen stellen, zijn kruisdood hebben gezien als de ultieme overgave aan God, is het symbool van dat kruis misschien daarom alom verbreid geworden. De kerken hangen er vol mee, op kerktorens vinden we ze terug, in het klein aan een ketting om de hals en ook nog als religieus gebaar, waarbij mensen kruistekens slaan op hoofd, borst en schouders. Zo zijn ze overal te zien en kunnen we er niet omheen. En toch vieren we straks Pasen. Want we vieren niet de dood, maar het leven, omdat het evangelie ons vertelt dat het leven toch doorgaat en God deel uitmaakt van onze toekomst. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN Zondag 24 maart 2013 Palmzondag Kindernevendienst Donderdag 28 maart 2013 Witte donderdag Gezamenlijke dienst Vrijdag 29 maart 2013 Goede vrijdag Damkerk Hoogezand uur - Ds. W. v.d. Veen De Burcht uur - Ds. M.L. Hop Damkerk Hoogezand uur - H.A. - Ds. R. Fortuin Damkerk Hoogezand uur - Taakgroep liturgie

2 Gezamenlijke diensten Zaterdag 30 maart 2013 Stille zaterdag Gezamenlijke dienst Zondag 31 maart 2013 Pasen Kindernevendienst Zondag 7 april 2013 Ontmoetingskerk Sappemeer uur - Ds. J. Ridderbos Damkerk Hoogezand uur - Taakgroep liturgie Damkerk Hoogezand uur - Mw. Ds. F.S. Karelse De Burcht uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma Damkerk Hoogezand uur - Ds. H. Pol De Burcht uur - Dhr. S. de Boer Zondag 14 april 2013 Kindernevendienst Zondag 21 april 2013 Damkerk Hoogezand uur - Ds. R. Fortuin De Burcht uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma Damkerk Hoogezand uur - Prof. dr. E. Noort De Burcht uur - Dhr. G. Iwema Zondag 28 april 2013 Damkerk Hoogezand uur - Ds. W. v.d. Veen De Burcht uur - Dhr. T.J. Sikkens Zondag 5 mei 2013 Kindernevendienst Donderdag 9 mei 2013 Hemelvaart Damkerk Hoogezand uur - Ds. H.L.A. van Wijk De Burcht uur - Mw. L. Riezebos Ontmoetingskerk Sappemeer uur - Ds. F. Volbeda Elke week oppasdienst voor kinderen van 0-6 jaar. Voor actuele gegevens over kerkdiensten, agenda en meer kunt u onze website bezoeken: ALGEMENE GEGEVENS (Post)adres: Hoofdstraat 4, 9601 EH HOOGEZAND website: Rekeningnummer: t.n.v. Hervormde Gemeente H-S-K. Dit rekeningnummer gebruiken voor Actie Kerkbalans en collectebonnen. Rekeningnummer: t.n.v. CvK Hervormde Gemeente H-S-K. Dit rekeningnummer gebruiken voor speciale collectes en de solidariteitskas. (Voor diaconie zie verderop.) Predikanten Interim-predikant (samen met de Ontmoetingskerk): Ds. J. Hommes Ds. M.L. Hop, ouderenpastoraat (beperkte werktijd)

3 Kerkenraad Dhr. S. Dijkman, scriba Kerkelijk bureau Adres, telefoon en zie (post)adres Mw. T. Laning College van kerkrentmeesters Dhr. J. Wolthuis, secr., Rekeningnummer, zie (post)adres College van diakenen Dhr. A. Stalman, secr., Rekeningnummer: t.n.v. diaconie Herv. Gem. Hgz. Sapp. Kr.w. Autodienst Mw. R. Boog Kerkgebouw DAMKERK / Vonkzaal Hoofdstraat 2-6, 9601 EH HOOGEZAND Beheerder, mw. G. Smit Begraafplaatsen Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer Adres en telefoon: zie (post)adres Mw. N. de Boer Geopend: donderdag van uur Pastoraat Predikanten en ouderlingen brengen geregeld huisbezoeken. Wilt u een afspraak maken voor een huisbezoek, dan kunt u hen rechtstreeks bellen of dit doorgeven via uw contactpersoon. Ziekenhuisbezoek gebeurt in de regel op dinsdag, wilt u, als dat mogelijk is, opname tijdig melden? Bij afwezigheid van de predikanten, kunt u in dringende gevallen contact opnemen met: Mw. A. Blaauw Mw. T. Laning Mw. H. van Veelen Mw. M. Jager Doop Een aantal malen per jaar wordt de heilige doop bediend in een zondagse kerkdienst. Voor het maken van een afspraak wordt u verzocht tijdig contact op te nemen met de predikant. Uitvaart Er is een informatieblad beschikbaar over de pastorale betrokkenheid vanuit de kerkelijke gemeente bij een begrafenis of crematie. Hierin vindt u informatie over een uitvaartdienst en over pastorale zorg. Dit vouwblad kunt u verkrijgen via het kerkelijk bureau. Nabestaanden kunnen te allen tijde contact opnemen met de predikanten voor het maken van afspraken over een uitvaartdienst.

4 Kerknieuws Jaarabonnement 2013: 15,60 Redactie: Mw. A. Faber Mw. G. Nieswaag Het volgend nummer zal verschijnen op woensdag 8 mei Alle kopij voor dat nummer moet binnen zijn uiterlijk dinsdag 23 april vóór uur bij bovenstaand adres. BIJ DE KERKDIENSTEN zondag palmpasen, 24 maart 2013 Voorganger in deze dienst is ds. v.d. Veen. De kinderen gaan weer net als voorgaande jaren, palmpasenstokken maken, deze keer niet in de kerk maar in de Vonkzaal. Aan het eind van de dienst maken de kinderen met de versierde stokken een ronde door de kerk. stille week In de stille week zijn er drie diensten. Let u op de volgende aandachtspunten. 1. De drie diensten beginnen steeds om half acht 's avonds. 2. De drie diensten horen bij elkaar als één dienst in drie gedeelten. Ze zijn heel goed afzonderlijk bij te wonen, maar het is ook een mooi geheel om ze samen mee te maken. 3. Om het mogelijk te maken dat het voorafgaand aan de diensten stil is, is net als vorig jaar alleen de nieuwe toegangsdeur (via de Vonkzaal) open op deze avonden. U kunt rustig uw jas ophangen, elkaar begroeten in de garderobe, een liturgie in ontvangst nemen om vervolgens de kerk binnen te gaan. 4. Het liturgieboekje voor deze avonden zal een leidraad zijn. Daarnaast hebt u uw liedboek nodig. Voor de mensen die de grootletteruitgave gebruiken, zal alles op papier staan. witte donderdag, 28 maart In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Ds. Fortuin uit Groningen is de voorganger. Onze organist is dhr. Wim van Veelen en het koor Comodo o.l.v. dhr. W. Jansma zal haar medewerking verlenen. De lezing is uit Johannes 13 vers 1 t/m 17. goede vrijdag, 29 maart Deze dienst ligt helemaal in handen van de taakgroep liturgie, zij spreken de lezingen en de gebeden uit. Organist is dhr. Bert Kosmeier, tussen de lezingen speelt hij o.a. Freu dich sehr o meine Seele van Georg Böhm en Jesu meine Zuversicht van J.C Kellner. Lezingen uit Johannes 18 en 19. stille zaterdag, 30 maart Ook deze dienst is in handen van de taakgroep liturgie. Het thema is : Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten. De organist is dhr. Wim v.d. Laar en de Kielzog boys solist verlenen muzikale medewerking. De Paaskaars wordt op deze avond weer binnen gebracht als het Licht van Christus. Lezingen zijn rond het thema van de dienst. zondag van pasen, 31 maart Feest van de Opstanding. Voorganger is mw. ds. Karelse uit Schipborg en dhr. Wim v.d. Laar speelt het orgel. WIJ GEDENKEN Annie Derkina Gols, geboren op 3 december 1921 en overleden op 24 februari 2013 in het ziekenhuis in Groningen. Ze woonde meer dan 50 jaar in de Van Heemskerckstraat, eerst met haar ouders en later, toen die waren overleden, alleen. Jarenlang onderhield ze daar een groentetuin, die haar lust en haar leven was. Ook op maatschappelijk gebied was Annie actief. Ze was lid van een internationale uitwisselingsorganisatie en ging in het kader daarvan met een groep uit Hoogezand naar Nieuw Zeeland. Daarnaast was ze 40 jaar lid van een oratoriumvereniging in Groningen.

5 Maar ook in de kerk heeft ze haar sporen nagelaten. Ze was presidente van de vrouwenvereniging en jarenlang scriba van de centrale kerkenraad in een periode waarin tussen de 3 verschillende wijken (Hoogezand, Sappemeer en Kropswolde) van alles speelde, waardoor er veel werk aan de winkel was. Bovendien is ze ook nog jarenlang contactpersoon geweest, waarvoor ze de mensen uit haar wijk bezocht. Annie Gols was een positief en nuchter mens, geliefd in de familie en door velen zeer gewaardeerd. In de dankdienst voor haar leven hebben wij uit Mattheüs 6 gelezen: Maak je geen zorgen om jezelf en wat je zult eten en drinken, noch over je lichaam en wat je zult aantrekken. Deze woorden pasten bij haar. Maak je geen zorgen om dingen, waar je niets aan kunt veranderen. Vertrouw er maar op dat God je geeft wat je nodig hebt. Kijk maar naar de vogels in de lucht; kijk maar naar de bloemen in het veld. Ze zíjn er gewoon en ze doen wat ze moeten doen. In het vertrouwen dat God haar geeft wat ze nodig heeft, een goed en veilig thuis, hebben wij haar overgegeven in zijn handen. Na de afscheidsdienst in de Damkerk, is zij overgebracht naar het crematorium in Groningen. Wij wensen haar familie, zus, schoonzus, neven, nichten en achterneven en -nichten Gods troostende nabijheid toe. ds. Margreet Hop VAN UW INTERIM-PREDIKANT Ondertussen ben ik ruim twee maanden aan het werk in Hoogezand, Sappemeer, Kiel-Windeweer, Kropswolde en de andere dorpen die er kerkelijk bij horen. Ik spreek vooral kerkenraadsleden en ik krijg de indruk dat het bestuurlijke werk in beide gemeenten in goede handen is en degelijk geregeld. Alles functioneert naar behoren, ook al laat een ieder wel eens een steekje vallen. Er is in beide gemeenten voor mijn gevoel ook vertrouwen, vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Dat laatste spreekt niet vanzelf, want er zijn zorgen. In de Ontmoetingskerk ook door de geschiedenis die er heeft plaatsgevonden en de effecten daarvan, in beide gemeenschappen vanwege de gestage terugloop in leden en kerkbezoek en daarbij de financiën. Deze zorgen zijn niet bepalend, wel de vraag wat ons drijft als mens verbonden met Christus, met God en met de wereld om ons heen. In het beleidsplan van de Damkerk is het beeld opgenomen van al die verschillende mensen samen aan de ene tafel, waar mensen in verscheidenheid met elkaar worden verbonden als een genadegave. Het beleidsplan van de Ontmoetingskerk spreekt over een zoekgemeenschap, meer dan een vindgemeenschap; ieder mens is uniek en in alle verscheidenheid is verbindend wat in Christus tot ons komt. Voor mijn gevoel zijn dat ook de dingen waar aan gewerkt en over gesproken wordt. De komende maand spreken we elkaar als gezamenlijke kerkenraad, ter verkenning en kennismaking, want dat is nodig. Dat geldt ook voor de pastorale raden en de diaconie. Ik hoop dat de kerkrentmeesters ook samen in gesprek zullen gaan. Stapje voor stapje gaan we verder, ook al weten we nog niet precies waar naartoe. U kunt nog steeds op dinsdag van uur bij mij terecht in de Damkerk zonder afspraak, u kunt ook bellen of mailen om wel af te spreken. Ds. Jan Hommes VAN DE KERKRENTMEESTERS Actie Kerkbalans 2013 Iedereen is vanzelfsprekend uiterst nieuwsgierig naar de uitkomsten van de Actie Kerkbalans 2013 en de gerealiseerde opbrengst over Nog niet alles is in detail doorgenomen, maar het beeld is globaal als volgt. De opbrengst over 2012 bedraagt ca ,- terwijl we over het kalenderjaar 2013 een bedrag verwachten van ca ,-. In de begroting voor 2013 waren we uitgegaan van een bedrag van ,-. Toch een mooi resultaat onder de huidige economische omstandigheden en een teruglopend ledental. Opnieuw hebben de contactpersonen de enveloppen uitgereikt en vervolgens de toezeggingsformulieren opgehaald. Dank en hulde daarvoor. Alleen met hun inspanning konden we dit resultaat bereiken. Arjo de Heer en Willem Faber VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN ROOSEVELTHUIS Het Roosevelthuis en het conferentiecentrum op Landgoed Hydepark worden vervangen door een nieuw multifunctioneel gebouw. Dat besloot de synode eind Het nieuwe huis wordt een huis voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding.

6 Daarnaast wordt het een plek voor bezinning, toerusting, ontmoeting en vakantie. Veel mensen kennen het Roosevelthuis in Doorn. Ze hebben er hun vakantie doorgebracht. Anderen, vaak diakenen, hebben de vakantiegangers als vrijwilliger begeleidt. Diaconieën helpen een handje bij de kosten van de vakantie. Er zijn niet zoveel volledig aangepaste vakantiegelegenhedenin Nederland. NIEUWBOUWPLANNEN Iedereen die er de laatste tijd is geweest, weet, zo kan het niet meer. Het huis is aan vervanging toe. Vrijwilligers hebben aansporingsbrieven geschreven aan de synode en de directie: doe iets, want dit waardevolle werk moet voortgezet worden. De synode heeft na lang wikken en wegen groen licht gegeven. Het gaat om een forse investering. De Protestantse kerk verstrekt een lening maar de inrichting voor het nieuwe huis is er dan nog niet. Er is veel nodig. Hiervoor worden de diaconieën benaderd of ze extra financiële steun willen geven. Wij, als diaconie, collecteren regelmatig voor het Roosevelthuis. We hopen dat u het Roosevelthuis met een gift wilt steunen. Informatie op de website of bij uw eigen diaconie. Verder liggen er op de boekenstandaard in de Vonkzaal de nieuwe vakantiegidsen voor Kijkt u deze rustig eens in. Namens de diaconie, Hannie Keizer COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar in vellen van: 30 bonnen van 0,25 = 7,50; 30 bonnen van 0,50 = 15,00; 20 bonnen van 0,75 = 15,00; 15 bonnen van 1,00 = 15,00. Vermeldt bij de omschrijving het aantal vellen en om welke bonnen het gaat. Deze kunnen besteld worden via bankrekening nr t.n.v. Hervormde gemeente H-S-K, Hoofdstraat 4, Hoogezand. Nadat het geld is bijgeschreven worden de collectebonnen bij u thuis bezorgd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Trijnie Laning. OPBRENGSTEN COLLECTES 10 februari 1e collecte, diaconie 67,42 2e coll. (pastoraat en eredienst) 51,58 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 66,00 17 februari 1e collecte, diaconie 69,55 2e coll. (pastoraat en eredienst) 55,65 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 63,55 24 februari 1e collecte, diaconie 82,82 2e coll. (pastoraat en eredienst) 64,81 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 79,90 3 maart 1e collecte, diaconie 77,05 2e coll. (pastoraat en eredienst) 74,35 Uitgangscollecte (onderhoud en expl. gebouwen) 81,55 Giften: Ontvangen van mw. K. 15,- t.b.v. de CD opnames van de kerkdiensten en van dhr. C. á 10,- t.b.v. de kosten van de kerkomroep. Via sectorhoofd, van dhr. N. 10,- t.g.v. verjaardag INLOOPOCHTENDEN De komende inloopochtenden zijn op: Maandag 25 maart Woensdag 3 april Maandag 8 april Woensdag 17 april

7 Maandag Woensdag Maandag 22 april 1 mei 6 mei Plaats: voorkamer van het Damkerkcomplex. Van tot uur PASSAGE christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Afdeling Hoogezand-Sappemeer Secretariaat: Koertdien Thalen datum: 9 april 2013 plaats: Ontmoetingskerk Sappemeer spreker: Dhr. S. van der Poel, Groningen onderwerp: Joden van de stad Groningen SAMEN AAN TAFEL Op 3 mei a.s. gaat er weer gekookt worden. Iedereen, dus jong en oud, is welkom vanaf uur in de Vonkzaal. De kosten bedragen 3 euro. Opgave uiterlijk 29 april bij: Bertha Naaijer, Janny Pietersen, Jenny Brands. of via BEDANKJE Hartelijke dank voor het bloemstukje dat we mochten ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Jan en Marie Maarhuis VANUIT DE WERKGROEP BIJZONDERE DIENSTEN Op 5 Mei is het bevrijdingsdag. Aangezien 5 mei dit jaar op een zondag valt, leek het de werkgroep bijzondere diensten een mooie gelegenheid om een bijzondere dienst voor te bereiden. Het zal een intieme gemeentedienst worden, waaraan verschillende mensen uit de gemeente hun medewerking zullen verlenen. Hoe de dienst precies eruit zal zien is nog niet bekend, wel zullen er verschillende dingen te zien en te horen zijn. Ook is er een activiteit voor de kinderen. We hopen u te zien op deze bijzondere zondag. VAN DE KINDERNEVENDIENST Dag allemaal, Als jullie dit lezen is het al bijna Pasen. We zijn bezig met het Paasproject. Zoals jullie al gemerkt hebben gaat het over de weg van David en de mensen die hij ontmoet. In de kerk laten we dit zien door een ganzenbord te maken. Tijdens de kindernevendienst maken we een mobile van verschillende materialen en technieken over de weg van David. We werken bijvoorbeeld met schuimrubber, figuurzagen en vilt. Op zondag 24 maart is het Palmpasen. We maken dan Palmpasenstokken. Op 23 juni is de laatste keer kindernevendienst voor de zomervakantie, we gaan die dag iets leuks doen met elkaar. Het is nog niet bekend wat we precies gaan doen, je hoort daar nog meer over.

8 Verschillende mensen hebben ons gevraagd of er niet wat vaker kindernevendienst kan zijn. Daarom is er na het paasproject tot de zomervakantie elke twee weken kindernevendienst. We hopen dat jullie allemaal komen. In Kerknieuws kun je zien op welke zondagen er kindernevendienst is. Tot dan! Groetjes van de leiding van de kindernevendienst. OPROEP VOOR OUDE SCHORTEN/OVERHEMDEN Zijn er mensen die oude schorten of overhemden over hebben? Die kunnen we goed gebruiken in de kindernevendienst bij het knutselen. U kunt ze afgeven aan de leiding van de kindernevendienst. REDDER IN NOOD Hij werd door de autodienst opgehaald om naar de kerk te gaan toen hij hoorde dat de dienstdoende organist wegens ziekte verhinderd was. Direct bood hij aan om de begeleiding van de psalmen en gezangen over te nemen. Een onverwachte klus voor iemand van 86 jaar! Samen met de ondersteuning van Hanneke Keij liep het allemaal gesmeerd en werd de dienst toch muzikaal omlijst. Bertus ter Veer, hartelijk dank! SAT INFORMATIE Dankbaar Dankbaar zijn we, omdat we 2012 mochten afsluiten met een kerstfeestviering met 100 gasten (maximale capaciteit in de grote zaal). Dankbaar zijn we dat Immanuël - God met ons - niet alleen voor Kerst gold, maar ook nu nog geldt. Er zijn al weer bijna 2 maanden van het jaar 2013 om - maar als ons dat gegeven wordt - hebben we nog een eind te gaan. Dankbaar zijn we voor uw regelmatige ondersteuning waardoor het werk van Stichting Samen aan Tafel nog steeds door kan gaan. Dankbaar zijn we ook voor het benefietdiner eind Daardoor heeft onze penningmeester alle rekeningen kunnen betalen en is er ook geld voor de maaltijden van de komende maanden. Gemiddeld komen er 75 gasten per keer en soms zijn er dagen met hogere aantallen. Dankbaar zijn we, dat we nog steeds een onderkomen hebben in de Vredekerk, waar het personeel altijd zo geweldig voor ons klaarstaat om grote hoeveelheden voedsel voor ons te bereiden en daarna een enorme afwas moet verwerken. Dankbaar zijn we dat we nog steeds deze maaltijden kunnen verstrekken. Er komen steeds meer mensen in economische verdrukking en ook meer mensen in een sociaal isolement waardoor steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Ook zij zijn bij ons welkom en zij genieten van het Samen aan Tafel kunnen eten met anderen. We wensen u Gods zegen. En wij hopen dat - zolang dat nodig is - wij tot zegen mogen zijn voor onze gasten. Namens hen en het Bestuur van Stichting Samen aan Tafel en de andere vrijwilligers hartelijk dank voor uw ondersteuning in gebed en voor uw gaven. Adrie van der Leij, VASTENTIJD De Vastentijd, ook wel 40-dagentijd genoemd, is een tijd van innerlijke rust en bezinning. Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten en drinken voor een bepaalde periode. Vasten is een praktijk die in verschillende religies beoefend wordt. Zowel het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme als het boeddhisme kent vastenrituelen. In de natuurgeneeskunde wordt vasten gebruikt als reinigingsmiddel. Wanneer men in het Nederlands spreekt over de vasten duidt men op de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen waarin christenen vasten. De vastenperiode in de islam is de maand ramadan. De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn. Het kan een periode zijn van bezinning op het dagelijks leven, maar ook kan het gebruikt worden om iets af te dwingen, zoals hongerstaking. In het christendom vast men tussen Aswoensdag en Pasen, dit is een periode van 46 dagen. Maar op de zondagen wordt er niet gevast en dan komen we niet op 46 maar op 40 dagen van vasten, vandaar dat men het ook wel de 40-dagentijd noemt. Maar het Vasten is toch meer dan alleen maar het onthouden van eten en drinken, of niet?

9 Denk ook aan het woord relatie, kan er in die intieme rust momenten ook een relatie ontstaan tussen u en Jezus Christus, of zo u wilt uw innerlijke relatie met u zelf. Ik houd het zelf bij de eerste gedachte, om een relatie aan te gaan met Jezus Christus in de vastentijd. Net als bij advent is het een tijd van wachten, nu niet op een geboorte maar wel op het offer dat Christus ons geeft, zichzelf. Wanneer u de apostolische geloofsbelijdenis opnoemt zegt u: is nedergedaald in het rijk van de dood, de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Pasen is dus het tegenovergestelde van Kerstmis? Bij Kerst wordt Hij geboren en met Pasen staat Hij op uit de dood. Hij is sterker dan de dood. Er zijn mensen die niet bang zijn voor de dood, het hoort bij de natuur, je wordt geboren en eens ga je dood. Een priester zegt tijdens het maken van het askruisje op Aswoensdag niet voor niets bij het begin van de vasten: Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris of-te-wel Gedenk, mens, dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren. Dit is zeker niet de mooiste tekst om te horen, maar wel de waarheid. In de vastentijd heb je lang genoeg om hierover na te kunnen denken en te beseffen dat wanneer we iets in dit leven willen bewerkstelligen we het beter tijdens ons leven kunnen doen, want voor je het weet staan we oog in oog met onze Schepper. Bezinning, rust en innerlijke tijd zijn dingen die ons helpen om in het vasten inspiratie te kunnen krijgen om iets te gaan bewerkstelligen. Maar is de vasten ook niet een stuk liefde, hangt dat niet nauw samen met de relatie aspect van de vasten. Want waarom vast u? Omdat het nu eenmaal hoort of omdat u dat altijd al zo doet of is dat om een andere reden. Misschien leren we ons zelf en onze medemens wel beter kennen wanneer we rust en bezinning zoeken in de vasten. Als de vastentijd voorbij is en we er op terug kunnen kijken zien we misschien wel iets wat we ons op het moment zelf niet realiseerden, mogelijk een onbewust antwoord op uw vraag. Bidden is ook een aspect van het contact hebben met Jezus. Maar blijkt hieruit niet ons afhankelijkheid, zijn wij niet verantwoordelijk voor ons eigen handelen? Moeten wij dan altijd onafhankelijk zijn, steun zoeken geeft toch iets van je kracht aan. Het toegeven dat je niet alles zelf kunt maar ook soms hulp nodig hebt is toch ook een soort kracht. Jezus werd beproefd in de woestijn door de duivel, dit door tegenstrijdigheden te zeggen en dan te hopen dat Jezus daar in zou trappen. Maar nee, Jezus houdt voet bij stuk. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert.' Jezus gaf ten antwoord: 'Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.' Dit staat geschreven in Lucas: 4, vers 1 t/m 13, mocht u de rest nog willen lezen. Laten we in deze vastentijd, op welke manier u dan ook vast, bij onszelf te rade gaan wat ons in dit leven brengt en wat God u misschien wel wil vertellen aan u. Ik wens u een heel inspirerende en een tijd van bezinning toe in deze nuttige tijd van de vasten. Peter van der Werk PCOB Namens de PCOB nodigt het bestuur alle leden uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 23 april 2013 om uur in de Vonkzaal achter de Damkerk te Hoogezand Entree 1.50 voor koffie of thee. Programma: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Pauze 4. Spreekster mevr. Louwsma over Mantelzorg-ondersteuning 5 Pauze 6 Vervolg mevr. Louwsma 7 Sluiting Ook gasten zijn welkom. Het bestuur. OPROEP VAN DE WERELDWINKEL H-S Namens het bestuur van de Wereldwinkel Hoogezand-Sappemeer wil ik graag de wereldwinkel bij u en jou onder de aandacht brengen.

10 Sinds september 2012 ben ik secretaris van de Wereldwinkel Hoogezand-Sappemeer. Gevestigd aan de buitenkant van het winkelcentrum (bij het gemeentehuis). De wereldwinkel, bij velen vast bekend, is vooral een cadeauwinkel. Daarnaast zijn er diverse levensmiddelen te koop, zoals koffie, thee, chocolade, wijnen, specerijen, sauzen en nog meer. Al deze bijzondere producten uit ontwikkelingslanden zijn van eerlijke afkomst. Dat houdt in dat ze gemaakt zijn met respect voor mens en milieu èn onder menswaardige arbeidsomstandigheden en zorg voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ik ben onder de indruk van het vele werk dat de groep vrijwillige winkel- en overige medewerkers verzetten. Het is door deze inzet dat de wereldwinkel in Hoogezand-Sappemeer nog steeds kan bestaan. Vanuit de passie voor de eerlijke handel doen zij hun werk. Dit wordt langzamerhand wel steeds lastiger. Doordat er met een eerlijke prijs voor de producten wordt gewerkt en de marges klein zijn, wordt er minimaal aan verdiend. Dat hoeft normaliter ook niet, want de winkel wordt volledig gerund door vrijwilligers en de winkel heeft in beginsel geen winstoogmerk. Maar het maakt wel dat het in economisch mindere tijden moeilijk is om een positief resultaat te behalen. Het bestuur van de Wereldwinkel werkt aan een plan dat de omzet moet verhogen, zodat de inkomsten stijgen. Hoe lastig ook, nu iedereen op de kleintjes moet letten, we willen het succes van de afgelopen 8 jaren niet verloren laten gaan. We willen een bredere doelgroep aanspreken: van jong tot oud en van klassiek tot modern. Dit is absoluut mogelijk, want onze producten zijn heel verschillend van stijl. Voor iedere smaak zijn er cadeaus en levensmiddelen te koop. Om deze plannen te kunnen uitvoeren hebben we handen en voeten en geld nodig. Vandaar ook deze oproep. We zijn op zoek naar de volgende vrijwilligers: - PR (account) medewerker(s) - Winkel medewerkers - Eventueel een secretaris, zodat ik zelf de PR kan gaan doen De vacatures hiervoor zijn op de website te vinden. Zoals eerder genoemd, alle leeftijden zijn welkom, vanaf 16 jaar mag je in de winkel meedraaien! Verder zoeken wij ook altijd sponsors en donateurs. Voor onze sponsors en donateurs ontwikkelen we op dit moment een nieuwsbrief zodat zij op een prettige manier op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Wereldwinkel in Hoogezand- Sappemeer en de eerlijke handel. Bent u eigenaar of bedrijfsleider van een bedrijf, dan kun(t) u/jij bijdragen door bijvoorbeeld bij de wereldwinkel koffie/thee etc. of uw/jouw relatiegeschenken/kerstpakketten af te nemen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een fijn product met goede service tegen een eerlijke prijs! Graag ontvang ik uw/jouw reactie per mail of per telefoon ( in de avonduren), zodat ik meer kan vertellen. Ook kun(t) u/jij meer lezen op U EEN EERLIJK PRODUCT / ZIJ EEN EERLIJKE PRIJS EN BEHANDELING! Anneke Huiting, secretaris wereldwinkel Hoogezand-Sappemeer KERKINFORMATIE (OFFICIEEL ORGAAN VAN DE PKN) Het nummer begint vrijwel met het interview van de freelance journalist Jan Kas met Ds. Karin van den Broeke, de nieuwe, voorzitter van de Generale Synode met als titel 'Een beetje fierheid mag wel weer'. Met de krimp van het aantal leden en financiën moeten we realistisch omgaan, maar dat mag tegelijkertijd niet heel ons denken over de kerk bepalen.' Zij wil 'vrolijker, optimistischer, opener over de kerk spreken.' Ik bén ook echt optimistisch'.. De kerk biedt ruimte om over verdriet, angsten en onzekerheden te praten. Mensen die mogelijk wel zoeken maar er geen expliciete woorden voor hebben, kunnen zoiets ervaren van een God die oog heeft voor ieder mensenkind.' Komend vanuit een randkerkelijk gezin kan ds. Van den Broeke er vanuit eigen ervaring over spreken: 'God leren kennen was in mijn leven een enorme verruiming.. Het gaat erom hoe je in het leven wilt staan.. Als ik mensen zie vastzitten in cynisme of bitterheid, denk ik: wat zonde als dat zo n belangrijke toon in je leven wordt. Het maakt je als mens gesloten, niemand schiet er iets mee op. Het geloof gaf mij een andere grondtoon.'.. Ds. Van den Broeke beseft dat door teruglopende ledentallen en inkomsten de kerk niet op de huidige voet door kan gaan. Forse maatregelen zijn nodig. 'Welke? Dat plaatje heb ik niet klaarliggen. De koers die mij voor ogen staat is die van de visienota die de synode heeft aangenomen. Wat er moet gebeuren moet ook rijpen. Ik wil het land ingaan om van mensen binnen en ook wel

11 buiten de kerk te horen wat er bij hen leeft.' Welke kerk hoopt ds. Van den Broeke over vijf jaar, als zij als preses stopt, achter te laten? 'Een beetje fierheid mag wel weer in de kerk. Mensen die bij de kerk horen moeten met een zekere trots kunnen vertellen wat hen beweegt, motiveert, draagt. Misschien is de kerk wel niet zoveel kleiner dan nu. Mogelijk komt er weer groei,.' Bovenplaatselijk kerkenwerk spreekt Van den Broeke aan. 'Met hart en ziel bezig zijn in de lokale kerk is prachtig, maar je kunt het gevoel krijgen dat dat de hele kerk is. Je leeft als plaatselijke gemeente niet op een eilandje, probeer het blikveld wat ruimer te houden. Het is heel prettig te merken dat je deel uitmaakt van een veel bredere kerk, waarin ook andere perspectieven op het kerkenwerk mogelijk zijn... Onder de titel The Passion 2013: Den Haag wordt er op gewezen dat op Witte Donderdag 28 maart de derde editie van The Passion plaats vindt bij de Hofvijver in Den Haag. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium. De PKN ondersteunt dit gebeuren enigszins. Het partnerschap van de PKN sluit aan bij de visienota 'De hartslag van het leven'. Daarin staat: 'Wat we "om niet" hebben ontvangen, is bedoeld om "om niet" door te vertellen. Aan jonge mensen: zij mogen te midden van alles wat ze te horen krijgen het unieke verhaal van 'God met ons' niet missen.' Door The Passion is het mogelijk om het paasverhaal te vertellen aan mensen die normaal gesproken niet naar de kerk gaan. Bij het evenement zijn duizenden mensen aanwezig. Via de tv kijken meer dan een miljoen mensen mee. [In de veertigdagentijdkalender voor verdieping 2013 wordt er ook aandacht aan besteed door een citaat van René van Rijckevorsel op Elsevier.nl onder de titel Meer dan de meubelboulevard "Het lijden van Christus in de schijnwerpers. Niet in de kerk, die steeds leger wordt, als wel in uitingen van de (populaire) cultuur.. Dit publiek spektakel brengt toch maar mooi tal van geseculariseerde Nederlanders het besef bij dat Pasen meer is dan een paar gratis vrije dagen in de lente. Iedereen die zeurt over de banalisering van het lijdensverhaal, heeft een punt. Maar als je nooit in de kerk komt, wat geldt voor steeds meer Nederlanders, en thuis noch op school het lijdensverhaal te horen krijgt, dan ontbeer je uiteindelijk de wortels van onze cultuur. Als dankzij The Passion en René van Koten als Jezus, Anita Meijer als Maria en Jörgen Rayman als verteller veel Nederlanders vanaf nu Pasen met Jezus associëren in plaats van met de meubelboulevard [of de Paashaas. JRT], hebben de slimme televisiedominees hun doel bereikt én Nederland een dienst bewezen. Kijken dus, tenzij u die avond naar de kerk gaat. Met dank voor uw aandacht, Jan R. Terbijhe

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Met hart en ziel geloven

TER OVERDENKING. Met hart en ziel geloven TER OVERDENKING Met hart en ziel geloven Dat is jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2013 en 2014. De komende tijd zult u daarom in de kerk deze woorden waarschijnlijk regelmatig horen. Op de website

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Liturgie voor de 40-dagen tijd

Liturgie voor de 40-dagen tijd Liturgie voor de 40-dagen tijd De witte kruisiging, Marc Chagall 1938 3 De witte kruisiging van Marc Chagall, 1938 Aan de voet van het kruis staat een brandende menora, een zevenarmige kandelaar. Er is

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Ochtenddienst - 26 Juni 2016

Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Afscheid Kindernevendienst Thema: Op ontdekkingsreis Jonathan Heemskerk Toine Kuipers Dion Oppelaar Jim van der Voorden Voorganger Organist M.m.v. : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V 1. Veertigdagentijd Datum: Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst. : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. Henk Jan de Groot : dhr. H. Meijer : dhr. P. de Jong : mw. M. Tiekstra Lied voor de dienst: Lied 517: 1 a, 2 en 5 (NLB) Christus,

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse De opgestane Heer, de Eerste dag Paasmorgen Feest van de opstanding van de Heer Zondag 31 maart 2013 - de klokken luiden - ontmoeting - orgelspel - de kaarsen worden

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Liturgie voor de dienst waarin Pauline Kramer afscheid neemt als pastoraal werker Voorbereiding - begroeting door ouderling en stilte

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Hebreeën 4,14-16 - Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Biddag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang: Gez 172,1.4 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 149 Gebed Lezen uit de Bijbel - Hebreeën 2,14-18

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie