PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011"

Transcriptie

1 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd of zoals dat vroeger werd genoemd: de vastentijd. En eigenlijk gaat het in deze tijd niet zo zeer om het vasten op zichzelf maar om het minder of zelfs het zonder, dat men zich in deze veertig dagen van voorbereiding voor Pasen kan opleggen. Als wij dus uitgenodigd worden om gedurende deze periode te gaan minderen dan heeft dat niets met hardheid jegens zichzelf of een harde kastijding te maken. De voorbereidingstijd voor Pasen is bedoeld om ruimte te scheppen in onszelf en om nieuwe energieën aan te boren. Ons leven kan een nieuwe beweging of richting krijgen en daarvoor proberen we de ruimte vrij te maken. We kunnen dus zeven weken lang ons leven met minder vorm geven en daardoor een nieuwe rijkdom ontdekken. Wie altijd voldoende heeft gehad soms zelfs verzadigd was hoeft nu zeker geen honger te lijden, maar afstand doen kan juist een nieuwe appetijt opwekken: Op het leven. In de vastentijd verlaten we de bekende paden, wij lopen iets minder vaak naar de koelkast, stoppen met roken en gaan gewoon weer eens lopend naar de winkel. We nemen minder calorieën tot ons, kijken kritisch naar onze consumptie en ook naar onze behoeft aan comfort. Je kunt in deze periode eens een onderbreking houden in vaste gewoontes, in al die dingen die onveranderlijk lijken, gewoon een keer iets 1

2 anders doen en op deze manier een soort wanorde in het gewone leven brengen. Het risico is natuurlijk dat daardoor een aantal dingen wat minder vlot verlopen dan we gewend zijn. Het normale ritme wordt verstoord. Het verloop van de dag kan veranderen, tijd waar vroeger gehaastheid was. In die rust kunnen we ons zelf ineens weer horen en ook God. De veertigdagentijd in het kerkelijk jaar leeft van verandering en vernieuwing, dat is haar doel. De christelijke traditie van het vasten herinnert aan de veertig dagen en nachten die Jezus na zijn doop in de woestijn doorbracht (Mattheüs 4) met gebed en vasten. In het Oude Testament was het vasten een overgang tussen verschillende periodes in het leven. Op het raakvlak van leven en dood wordt gevast meestal in zak en as. Maar ook tijdens processen, op de grens van recht en onrecht, onthoudt men zich in die tijd vaak van het gewone eten en drinken. Wie zich tot God richt, bereidt zich in een periode van vasten en onthouding op dit contact voor. Sinds de dood van Jezus bezinnen christenen zich door middel van vasten op het lijden en sterven van Jezus de Christus. Aan het einde van de vastentijd zien we Pasen oplichten, de opstanding, het leven na de dood. Vasten kan zo een soort experiment zijn. Hoe zou het zijn als? Hoe zou het zijn als ik niet elke avond op de bank voor de televisie zou inslapen? Als ik elke dag een nieuwe ontmoeting zou durven wagen in plaats van telkens weer de blik op het verleden te richten? Een schets voor een nieuwe invulling van mijn dagelijks leven, een andere richting, een verschuiving van mijn perspectieven. Vasten kan betekenen tegenover God een vragende houding aan te nemen en te gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. In de onthouding van de vastentijd ligt de herinnering daaraan dat wij niet altijd zélf het best weten wat goed voor ons is. Als je een keer zij het op proef iets anders doet, zou je kunnen ontdekken dat de nieuwe manier beter is. Een tijd die dingen mijden waar we anders heel veel tijd mee doorbrengen en die ons dus bijzonder in de weg kunnen staan geeft nieuwe kracht en laat soms zelfs vleugels groeien. 2

3 In de eerste eeuwen na Christus structureerde het kerkelijk jaar het leven van de mensen. Na een tijd van onthouding was er feest. En als je iets hebt gemist geniet je er dubbel van. Dat merk je al als je naar een periode in het buitenland eindelijk weer echte Hollandse kaas en hagelslag krijgt. Het smaakt alsof de hemel open gaat terwijl je het anders heel gewoon vindt. Het is dus soms maar een kleine stap die je opzij moet doen en er verschijnt een onverwachte nieuwe wereld. Als het ons op deze wijze lukt dan is vasten de eerste stap naar een nieuwe horizon. Dan vind je een nieuwe weg en de oude mis je niet eens. Ik wens u in deze zin een goede en geïnspireerde veertigdagentijd, Robert Frede, pastoor 3

4 BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES Aswoensdag in de IJmond Evanals vorig jaar zullen we in de IJmond ook dit jaar de veertigdagentijd met een gezamenlijke eucharistieviering beginnen. Tijdens deze eucharistieviering zal ook de asoplegging als zichtbaar teken van de vasten plaatsvinden. De dienst begint om uur in de Engelmunduskerk. Voor de preek is prof. dr. Henk de Roest, hoogleraar uit Leiden, uitgenodigd. Hij zal aansluitend op de dienst in De Bolder met de aanwezigen naar aanleiding van zijn preek in gesprek gaan. U bent allen van harte welkom! Vastenactie 2011 (Straatpastoraat in Leiden) Op 1 december 2010 begon Paul Brommet, pastoor van de Oud-Katho-lieke parochie in Leiden, zijn taak als straatpastor in Leiden voor 24 uur per week. Het straatpastoraat is mogelijk gemaakt doordat een aantal kerken in Leiden een Stichting Straatpastoraat Leiden hebben opgericht. Deze Stichting heeft fondsen geworven waardoor het straatpastoraat gedurende één jaar is gegarandeerd, met uitzicht op verlenging van drie jaar. Het geld dat de Stichting bijeen heeft gebracht gaat grotendeels op aan het salaris van de pastor. Er is heel weinig over voor de toerusting. De doelgroep van het Straatpastoraat wordt gevormd door de dak- en thuislozen van Leiden, bewoners van het Sociaal Pension, bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie en bewoners van de Crisisopvang. Deze voorzieningen worden alle gebruikt door mensen die vaak minder te besteden hebben dan het sociale minimum. Men is echter niet alleen bezig met overleven. Men zit ook met allerlei vragen over zingeving, schuld, schaamte enzovoort. Er is behoefte aan eigen vieringen, waar mensen op hun eigen manier kunnen bidden en zingen om zo hun geloof te beleven. Er is een kapel beschikbaar Verbum Dei, maar dat kost geld, inclusief een kop koffie na een dienst, 47,50 per keer. 4

5 In het dak- en thuislozen circuit komen ook regelmatig sterfgevallen voor. In de maand januari 2011 waren er in één week drie sterfgevallen. Men is daar niet voor verzekerd, zodat de Sociale dienst de kosten van de uitvaart moet betalen. Dit moet zo goedkoop mogelijk. Geld voor een bloemetje op de kist is er niet. Ook het meest eenvoudige bloemstukje kost geld. Het houden van een dienst in het uitvaartcentrum hoort tot mijn taken als straatpastor. Ook het maken van de orde van dienst, zodat nabestaanden kunnen volgen wat er gebeurt, brengt extra kosten met zich mee. Ook dak- en thuislozen willen wel eens een verzetje, anders dan het gebeuren op straat. Het is al weer een paar jaar geleden dat de straatadvocaat die toen in Leiden actief was een dagje uit heeft geregeld. Hij was de meeste tijd kwijt om geld en vervoer bij elkaar te bedelen. Paul Brommet is de eerste straatpastor in Leiden. Alles moet dus nog van de grond af worden opgebouwd. Met steun van het vastenproject kan daarvoor een stevig fundament worden gelegd. In eerste instantie zal het geld gebruikt worden voor het van de grond tillen van regelmatige vieringen, vervolgens komt een dagje uit in beeld. Ten slotte komt het instellen van een klein fondsje aan de orde waaruit een attentie voor een verjaardag of een bijzondere prestatie betaald kan worden. Een bloemetje bij ziekenhuisopname en bij overlijden is dan ook mogelijk. Het leggen van een goede basis leidt tot een beter vooruitzicht op continuïteit. Het straatpastoraat is een vorm van pastorale basiszorg dat er toe doet. Mannie van Ditmarsch van t Wel, namens S.I.O.H./D.B. Seniorenmiddag Hierbij nodigen wij alle senioren van de Engelmundus- en Adelbertusparochie uit voor een gezellige middag op woensdag 6 april a.s. We beginnen de middag om uur met een kerkdienst in de Engelmunduskerk. Daarna gaan we naar de Bolder om met elkaar te genieten van koffie of thee met allerlei lekkers. De middag zal eindigen om uur. U ontvangt hierover een brief waarmee u zich tot 20 maart kunt opgeven. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar: Anneke Zwart, tel Sonja Gravemaker, tel

6 BAZAAR Op zondag 3 april 2011 is de jaarlijkse bazaar van de Adelbertusparochie. De bazaar vindt plaats in de Abeel, Abelenstraat 1 te IJmuiden van ongeveer tot ± uur. Ook dit jaar is er weer teveel om op te noemen: een rommelmarkt, boekenkraam, bloemenkraam, rad van avontuur met prachtige prijzen, koekjeskraam, kaartenkraam etc. en voor groot en klein een grabbelton. Voor de koekjeskraam vragen wij nog enthousiaste bakkers, die de koekjes e.d. kosteloos voor ons willen bakken. Ook vragen wij nog boodschappen voor de boodschappentafel. Dit jaar hebben we ook weer een aantal matrixen. Op de eerste matrix (een goed gevulde mand met heerlijke drankjes) kan na de kerkdiensten van 6 en 20 maart bij het koffiedrinken al worden ingeschreven voor de prijs van 2,50 per nummer. Spullen voor de rommelmarkt kunnen zaterdag 2 april 2011 van uur tot uur gebracht worden in de Abeel; boeken die u niet meer leest kunt u ook brengen. Kunt u de spulletjes niet brengen? Bel naar (Koos van Heijst) voor het maken van een afspraak. Mensen die willen helpen (en die hebben we hard nodig) om alle spullen van het Adelbertuscentrum naar de Abeel te brengen kunnen zich opgeven bij Mariska Donker telefoon (ook antwoordapparaat). Noteert u deze belangrijke datum (zondag 3 april) dus in uw agenda of op uw kalender. Wij rekenen op uw komst. Met vriendelijke groet, Nicolette Roossien-Belfroid Secretaris Adelbertus Bazaarcommissie Oud-Katholieke Mannenvereniging IJmond De laatste bijeenkomsten van het seizoen 2010/2011 vinden plaats op: 15 maart - Korte vergadering. Film over IJmuiden vlak na de oorlog. 12 april - Henk Groen laat ons een reis door Bolivia maken. 17 mei - Bezoek aan de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Aansluitend een vaartocht, een borrel en een maaltijd in Eetcafé Marktzicht, naast de veiling. Kosten: 25,-. Vertrek om uur van het Ichthuskerkplein met gedeeld eigen vervoer Namens de OK Mannenclub, Jan van der Leek, secretaris 6

7 Bedankjes Namens mijn kinderen, kleinkinderen en naaste familie wil ik u heel hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling, welke wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn vrouw Nettie Broek- Bakker. Het was hartverwarmend en het geeft ons heel veel troost om zoveel reacties van de parochianen van de kerk te hebben mogen ontvangen. Of dit nu was via een kaartje of tijdens de begrafenisplechtigheid, het heeft ons heel goed gedaan. Klaas Broek Langs deze weg wil ik, ook namens mijn kinderen, iedereen bedanken voor zijn medeleven met het overlijden van Teun. Het heeft ons goed gedaan dat er zo veel belangstellenden waren. Uw aanwezigheid heeft ons veel goed gedaan. Bedankt. Wil Ham-Rol en kinderen Dansend in het huis van de heer In de afbeelding op het liturgieboekje van ons 40-jarig huwelijks jubileum zag pastoor Frede Marianne die vertwijfeld de armen omhoog steekt: wat is hij nou weer van plan, en Hans, die aanwijst: daar ga ik heen. Wij hebben er ook over nagedacht maar zagen het zo: Twee mensen, een pelgrim en zijn vrouw, samen dansend. Dit beeld staat in Palas de Rei (=Paleis van de Koning). Nu werd in het antieke Spanje een knap huis al gauw een palas genoemd en een menig belangrijk heer noemde zichzelf rei. Eigenlijk heet het dorp dus Huis van de heer. De afbeelding zou dus wat ons betreft dansend in het huis van de heer moeten heten. En inderdaad, we konden wel dansen. Een prachtige dienst in het Huis van de Heer, onze Adelbertuskerk, vol lieve vrienden. Een écht Feest. En daarna nog zoveel belangstelling tijdens het feestje in de benedenzaal. Lieve mensen, allemaal heel hartelijk bedankt, dat jullie ons reden gaven om te dansen! Hans en Marianne v.d. Pieterman-Roos 7

8 In memoriam Op 90-jarige leeftijd overleed op maandag 7 februari Leen Gravemaker, echtgenoot van Miep Gravemaker-Dalmeijer, in het RKZ in Beverwijk. Leen Gravemaker woonde al vele jaren tot zijn volle tevredenheid in De Moerberg maar moest in verband met zijn verslechterde gezondheid vrijdag 4 februari in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar is hij in aanwezigheid van zijn familie kalm overleden. Leen Gravemaker was vele jaren kerkmeester van de Engelmundusparochie en heeft de realisatie van een groot aantal projecten zoals De Bolder van nabij meegemaakt. Levenslang heeft hij zich ingezet voor zijn kerk. Zijn familie gedenkt hem als een toegewijde echtgenoot en vader, als een lieve grootvader die ook veel plezier aan zijn achterkleinkinderen beleefde. Na een huwelijk van bijna 65 jaar moet Miep Gravemaker nu alleen haar weg vervolgen. De mis bij zijn uitvaart was op zaterdag 12 februari in de kerk van de H. Engelmundus gevolgd door de crematie op Westerveld in Driehuis. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen! D.W.IJ. Op onze reis door Zuid-Afrika, zijn we ook door Swasiland gereden. Dit is een erg arm land, dat bovendien nog getroffen wordt door een ramp: Aids. Het percentage mensen dat met het aids-virus is besmet, bedraagt naar schatting 60%. Er zijn dan ook veel weeskinderen. We hebben er een echtpaar leren kennen, dat een boerderij van ha beheert, die eigendom is van een oogchirurg in het ziekenhuis van Siteki. De vrouw doet de administratie. De man is naast zijn werk op de boerderij ook predikant van de Gereformeerde Kerk. Met het geld dat zij samen op de boerderij verdienen, en dat hij ontvangt van de kerk hebben ze een school gesticht voor de weeskinderen. Een schooljaar kost per kind 35,00. Als deze kinderen niet naar school kunnen gaan, lopen zij het risico in de criminaliteit of de prostitutie belanden. D.W.IJ. vraagt uw bijdrage voor deze weeskinderen. Theo van Kouteren 8

9 Vespers in Oud-Velsen Evenals voorgaande jaren worden er in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen in de sfeervolle Engelmunduskerk in Oud-Velsen weer zes oecumenische vespervieringen gehouden. Steeds op woensdagavond van tot uur. De eerste keer op 16 maart. De reeks wordt op 20 april afgesloten. In deze vespers is ruimte voor gebed en bezinning, voor lezing van een bijbelgedeelte en een overdenking, voor liederen en orgelspel en voor momenten van stilte. Pastores van rooms-katholieke, oud-katholieke en protestantse huize gaan in deze korte diensten voor. Thematisch willen we ons aan de Zaligsprekingen uit het evangelie volgens Mattheüs oriënteren. Zij nodigen iedereen uit deze bijzondere vieringen mee te beleven om zo met elkaar het feest van Pasen tegemoet te gaan. Oud-Katholieken welkom in de Gospelboetiek IJmuiden Een aantal protestantse kerken startten in 1992 een evangelische boekhandel onder de naam de GOSPELBOEKTIEK en deze werd gevestigd aan de Kennemerlaan 224 in IJmuiden. De winkel verkoopt een groot assortiment aan diverse Bijbeluitgaven en religieuze lectuur. M.i.v staat de boektiek onder leiding van een nieuwe directeur, de heer Roos uit IJmuiden. Hij is voornemens om de boektiek aan de eisen van de tijd aan te passen en het assortiment uit te breiden. Met name op het gebied van katholieke religieuze lectuur en artikelen (bijvoorbeeld kaarsen, devotieartikelen, iconen en beelden). Hij heeft daarom contact gezocht met de rooms-katholieke en oud-katholieke parochies in Velsen. Pastoor Harald Münch en Jacob Brakenhoff (namens het kerkbestuur van de Adelbertuskerk) hebben een gesprek gevoerd met dhr. Roos en toegezegd dat er vanuit onze kant zeker belangstelling voor is, mits die belangstelling gevoed wordt door de parochianen uit beide parochies. D.w.z.: stap die winkel eens binnen en laat blijken dat U belangstelling heeft voor specifiek katholieke lectuur of artikelen. Is er eenmaal vraag, dan zal de winkel haar best doen om uw wens te vervullen. Voorts wilde de heer Roos weten of er van onze kant iemand beschikbaar is om het bestuur van de boektiek van advies te dienen op (oud-)katholiek gebied. Graag contact opnemen met pastoor Münch of Jacob Brakenhoff 9

10 BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE Kerkdiensten za uur vesper zo uur 7 e zondag na Epifanie, eucharistie wo uur eucharistie za uur vesper zo uur 8 e zondag na Epifanie, eucharistie wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken wo uur aswoensdag, eucharistie met asoplegging voor beide parochies in de Engelmunduskerk met gastpreker en spreker, daarna vastenvond in De Bolder za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk, geen koffiedrinken i.v.m. bazaar Adelbertusparochie wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper, daarna gemeentevergadering over toekomst vesper in nieuw seizoen zo uur eucharistie, kinderkerk website: engelmundus.okkn.nl 10

11 Uit de parochie van de heilige Engelmundus Helaas hebben wij in de afgelopen weken drie keer afscheid moeten nemen van leden of goede vrienden van onze parochie. Op 21 januari hebben wij afscheid genomen van Ali van Engelsdorp- Gastelaar echtgenote van Jo. Hij was jarenlang lector in de parochie te Haarlem waarbij hij door Ali altijd trouw gesteund werd. Zij zelf was een toegewijd lid van de vrouwenvereniging. Wij wensen Jo Gods kracht toe om na zoveel jaren samen met Ali zijn weg alleen verder te kunnen gaan. Zaterdag 5 februari hebben wij in het crematorium Westerveld afscheid genomen van Piet Kok. 30 jaar gelden heeft hij zijn vrouw verloren die hij met veel overgave verzorgd had en sindsdien was hij meer op zichzelf gericht. Hij werd het afgelopen jaar steeds minder zodat zijn overlijden niemand verraste. De laatste jaren waren zijn zoon en schoondochter zijn steun en toeverlaat. Moge hij rusten in vrede. Al een aantal jaren woonde Leen Gravemaker met zijn vrouw Maartje Dalmeijer in de Moerberg. In de loop van de jaren werd het met allebei minder en de meeste verwachtten eigenlijk dat Maartje eerder zou gaan. Maar nu is toch Leen het eerst geroepen. Op zaterdag 12 februari werd hij vanuit onze kerk uitgevaren. Moge hij thuiskomen bij God. Maar laten wij nu vooruitkijken op de weken die wij voor de boeg hebben. Op aswoensdag 9 maart om uur vieren de twee parochies samen in de Engelmunduskerk de eucharistie met asoplegging. Beide pastores zullen voorgaan en als gast zal professor Henk Roest uit Leiden, zoon van dominee Roest, preken. Hij zal ook aansluitend op deze viering in de Bolder iets over de vastentijd in onze moderne tijd vertellen. Sinds het begin van onze parochie wordt in onze kerk de vesper gezongen, vroeger op zondagavond en nu sinds vele jaren op zaterdagavond. Helaas wordt de groep zangers, vrouwen en mannen, steeds kleiner en vanwege de leeftijd wordt het ook voor hen moeilijker. Daarom hebben wij besloten op zaterdag 9 april direct na de vesper in de leringkamer een vergadering te houden om over de toekomst van de vesper na de zomer na te denken. Alle bezoekers, medewerkers en anderen die een warm hart aan de vesper toedragen zijn uitgenodigd. 11

12 Het is nog een beetje vroeg, maar ik wil u toch nu al voor de gesprekskring Zuid uitnodigen. Hij zal plaatsvinden op dinsdag 5 april bij Cocki Broek-Leeflang, Doorneberglaan 38, om uur. De deelnemers hebben de laatste keer voorgesteld een keer over het liturgische jaar in de kerk te praten. Is het nodig feesten te vieren? En waarom op die dag? En wat zal dat gedoe met de kleuren? En vele andere vragen. Iedereen van de Engelmundus- en de Adelbertusparochie is van harte uitgenodigd. Pastoor Harald Münch Vastenoffer 2011 van de Kinderkerk De laatste twee jaar hebben de kinderen kaarsjes versierd en achter in de kerk met Maria Lichtmis verkocht. De opbrengst en het geld dat de kinderen in de vastentijd hadden gespaard, hebben de kinderen zelf na de Paasdagen overhandigd. In 2009 hebben zij 370 euro naar het Logeerhuis gebracht in een mini Logeerhuis-spaarpotje. In 2010 hebben zij 450 euro naar de Zeester gebracht in een mini Zeestergebouw-spaarpotje. We kregen daar wat te drinken met wat lekkers en een rondleiding, waarbij de aanwezige kinderen trots hun slaapkamer en andere vertrekken lieten zien. Aan het eind van de rondleiding hebben de kinderen nog met elkaar buiten gespeeld. Het waren heel ontspannende en gezellige ochtenden en wat waren ze blij met onze bijdrage. De kinderkerk heeft vorig jaar van een aantal kinderen afscheid genomen, waardoor de productie van versierde kaarsjes dit jaar niet haalbaar was. Toch willen we dit jaar weer sparen voor een organisatie in IJmuiden, terwijl we tevens weten, dat wij die mooie bedragen van 2009 en 2010 niet meer halen. Ik ben zelf al een aantal jaren vrijwilliger bij de zwemploeg van de O.I.G., waar ik via mijn dochter Sanne bij ben gekomen. Ik doe het met veel plezier. O.I.G. geeft zwemles aan kinderen met een beperking of die al een rugtas met zich mee dragen. Maar ook aan (jong) volwassen mensen, die net iets meer begeleiding nodig hebben. 12

13 Er wordt met de jonge kinderen geoefend voor een zwemdiploma A en B. Er is een waterpolo-team, (Huib Gravemaker zwemt in dat team). Er wordt watergym gegeven. Er wordt op een speelse manier gezorgd, dat de spieren geprikkeld blijven. Er is toezicht aan de kant De groepjes zijn overzichtelijk. Ik vind het enthousiasme, waarmee de vrijwilligers zich inzetten en de liefde die je ervoor terug krijgt overweldigend. Op mijn vraag waarmee ik eventueel kon helpen met een kleine gift, kreeg ik te horen dat de duikbrilletjes niet meer zo goed waren. Ik gebruik ze ook regelmatig in mijn groep. Dan gaan we stokjes, ringen of kikkers die op de grond liggen opduiken of met de voeten proberen te pakken. Ik hoop dat ik u ook enthousiast heb gemaakt om mee te sparen. Ik zal hiervoor een spaarpotje maken in de vorm van een duikbril en deze in de Bolder zetten, zodat wij na Pasen toch nog een mooi bedrag kunnen overhandigen. Nanda Tol 13

14 BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE Kerkdiensten uur 7 e zondag na Epifanie Setuagesima A (blz. 50) uur 8 e zondag na Epifanie Sexagesima A (blz. 52) uur 9 e zondag na Epifanie Quinquagesima A (blz. 55) uur Aswoensdag (blz. 57) gezamenlijke viering voor beide parochies in de H. Engelmundus, Adelbertuskerk gesloten uur 1 e zondag van de veertigdagentijd Invocabit A (blz. 59) uur 2 e zondag van de veertigdagentijd Reminiscere A (blz. 62) uur 3 e zondag van de veertigdagentijd Oculi A (blz. 64) uur 4 e zondag van de veertigdagentijd Laetare A (blz. 68) aansluitend op de dienst is er de jaarlijkse bazaar in de Abeel uur 5 e zondag van de veertigdagentijd Judica A (blz. 71) website: Koffiedrinken Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van en Op de eerste zondag van april is er geen koffiedrinken maar de jaarlijkse bazaar in de Abeel. Autovriendendienst Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan s.v.p. op zaterdagavond en spreek eventueel in op het antwoordapparaat. (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur) 14

15 Collectes De landelijke collecte voor de maand februari wordt gehouden op De collecte is bestemd voor het jongerenwerk in onze kerk. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling: Een van de basisfuncties van een parochie is de geloofsopvoeding. Dat is geen zaak van een pastoor alleen, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, pastores, catecheten en parochianen. Geloofsopvoeding is geen eenrichtingsverkeer maar een wederkerig proces tussen jongeren en ouderen. Ook de manier waarop jonge mensen tegen geloof aankijken en het beleven kan verrassend zijn voor wie al lang in een kerk meedraait. De landelijke kerk ondersteunt de geloofsopvoeding o.a. met het uitgeven van eigen materiaal voor de catechese en het opnieuw starten van een cursus voor parochiecatecheten. Het werk wordt ondersteund door de jongerenpastor Jutta Eilander. Maar ook initiatieven zoals jongerendagen in het bisdom Haarlem en het nog altijd succesvolle kampwerk kosten extra inspanning en geld. Voor het jongerenwerk wordt graag uw extra steun gevraagd in de collecte van de maand februari. Het kerkbestuur sluit zich daarbij van harte aan. De landelijke collecte in de maand maart wordt besteed aan het vastenoffer van onze kerk het straatpastoraat in Leiden waarin ook de oud-katholieke parochie deelneemt. Elders in dit KRUISPUNT kunt u meer daarover lezen. Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom. Bij de kerkdiensten Woensdag vieren we samen met de Engelmundusparochie in de Engelmunduskerk de eucharistie voor aswoensdag en beginnen zo samen aan de veertigdagentijd. De preek in deze dienst wordt verzorgd door prof.dr. Henk de Roest uit Leiden. Aansluitend zal hij in DE Bolder nog een inleiding verzorgen zodat we geestelijk goed voorbereid de komende periode ingaan. Zondag 03-04, de 4 e zondag van de veertigdagentijd, zondag Laetare, is het half-vasten, de dag waarop het donkere paars al een beetje door het wit van Pasen wordt opgelicht. Dit is de reden waarom de liturgische kleur 15

16 op die zondag eigenlijk roze is (paars+wit=roze). Het is de enige zondag in de vastentijd waarop er ook grotere feesten werden gevierd. Voor ons betekent dat dat we sinds jaar en dag een bazaar in de Abeel houden. Een uitnodiging vindt u ook elders in dit KRUISPUNT. Vanuit de Adelbertus-pastorie Op vierden we traditiegetrouw samen met de rooms-katholieke parochies van IJmuiden en Driehuis en de protestantse gemeente in haar eigen Engelmunduskerk het avondmaal/de eucharistie naar aanleiding van de gebedsweek voor de eenheid der christenen. Thematisch werden wij dit jaar door de christenen uit het Midden-Oosten eraan herinnerd dat zij allen één waren zoals het in het boek Handelingen van het Nieuwe Testament wordt verteld. In onze huidige kerkelijk verdeelde wereld blijft het een uitdagende tekst die veel vragen oproept als het om de erkenning van sacramenten, ambten en kerkelijke structuren gaat. Hoewel wij als katholieke kerk in het Westen het meest verwant zijn aan de rooms-katholieke kerk moet ik toch bekennen deze verwantschap niet altijd sterk te voelen als het om officiële mededelingen en handelingen gaat. Zo moet ik toch diep adem halen bij de gedachte aan de naderende zaligverklaring van wijlen Johannes Paulus II en vraag ik mij toch ernstig af wat heiligheid nog betekent op het moment dat iemand amper vijf jaar na zijn dood al tot de eer van de altaren wordt geroepen. Is het niet juist zo dat juist zij als heiligen worden gezien wier leven weliswaar buitengewoon en in zekere zin verstorend was (bijv. Franciscus van Assisi) maar die toch ook tegelijk samenbindend was en zo Gods volk verder bracht? Maar dit is echt een opmerking terzijde (door uw pastoor). Het was een plezierige en goed bezochte viering en we voelden ons één, juist in het samen zingen en bidden waarbij het koor van de kerken van Driehuis en Velsen-zuid voor de gelegenheid weer samen optrad. Altijd heel mooi. Het eerstvolgende gezamenlijke project zijn nu de vespers in de veertigdagentijd uitgaande van de kerken en gehouden in de protestantse Engelmundus (zie elders in deze KRUISPUNT). Mevrouw Wil Ham-Rol verhuisde naar een kortstondig verblijf in Huis ter Hagen verder naar Breezicht en zal haar revalidatie daar voltooien. 16

17 Aansluitend is het de bedoeling dat zij op het Sam Vlessinghof gaat wonen waar zij een mooie flat gaat betrekken. Mevrouw Gré Wiljouw zal na haar heupoperatie in het RKZ in Beverwijk voor verdere revalidatie vermoedelijk naar Heemskerk gaan, op dit moment herstelt zij van de operatie. Veel pech had mevrouw Ank van Hesse-Hessels die nadat haar oog redelijk genezen leek door een lelijke valpartij haar arm heeft gebroken, waardoor zij aan huis gebonden is. Ook mevrouw Rina van Heck-Sloot is door haar beperkingen nog thuis. Mevrouw Elly de Bie-Zwart revalideert na een operatie thuis en hoopt weer spoedig in ons midden te zijn. Daarnaast zijn we in onze gedachten natuurlijk ook verbonden met de vele ouderen die door hun hoge leeftijd niet meer volledig in ons parochieleven mee kunnen draaien. Naar hen allen en ook naar hen die hier niet genoemd willen worden vanuit deze plek een hartelijke groet! Het kerkbestuur van onze parochie zoekt nog steeds uitbreiding en versterking. Het mandaat van onze penningmeester Marcel van der Wel verstrijkt op a.s. Gelukkig heeft hij zich bereid verklaard een herbenoeming te aanvaarden. Aangezien hij reeds twee termijnen van vier jaar in het bestuur zit zal voor deze herbenoeming een dispensatie (=uitzondering) bij de bisschop aangevraagd moeten worden. Marcel heeft echter duidelijk gemaakt dat voor hem na deze twee jaar écht een einde aan zijn bestuurswerk komt (en bovendien: daarna krijgen we ook geen dispensatie meer). Het mandaat van onze secretaris Carla van Leeuwen verloopt per Inmiddels voert het bestuur wel gesprekken met een gegadigde voor de vacature die met het vertrek van kerkmeester Rob de Rijk ontstond. In de eerste helft van 2011 zal de parochie een visitatie (=officieel bezoek) door de bisschop van Haarlem mogen verwelkomen. Naast een controle van de boeken, gesprekken met pastoor en kerkbestuur zal er op die dag ook een gemeentevergadering zijn. Op dit moment is nog geen precieze datum bekend. Het is de bedoeling dat het bezoek in mei plaats gaat vinden. Het kerkbestuur gaat zich ook over de opvolging in het beheer van het Adelbertuscentrum buigen omdat door het overlijden van Teun Ham ingrijpende wijzigingen noodzakelijk zijn geworden. Gelukkig is ook 17

18 hiervoor reeds een kandidate gevonden. Te zijner tijd wordt u daarover nader ingelicht. Gelukkig kon dankzij de inzet van velen maar ik wil hier toch Koos van Heijst met name noemen het gewone gebruik gewoon doorgang vinden. In mijn voortuin zag ik vanochtend voor het eerst voorzichtige tekenen van het opkomende groen van sneeuwklokjes en krokussen ik ben er ook een beetje aan toe moet ik bekennen. Februari vind ik altijd een lange maand terwijl hij feitelijk zo kort is. En natuurlijk ik weet dat het nog weer echt winter kan worden. Toch heb ik de allereerste tekenen van de nieuwe lente gezien. En wie ook nog wat meer gemotiveerd de veertigdagentijd door wil gaan en niet bang is voor een Duitse tekst die kan vanaf Aswoensdag dagelijks op de uitstekende site van de Protestantse kerk in Duitsland (EKD) wat meer inspiratie opdoen. Met een hartelijke groet van huis tot huis, vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat, Robert Frede, pastoor Huiskamerbijeenkomst boven het kanaal Maandagavond 24 januari kwamen een aantal parochianen uit Beverwijk en Heemskerk samen met pastoor Robert Frede op het nieuwe adres van Mevr. Corrie van Iren bijeen voor het periodieke huiskameroverleg. Na voorlezing van de gelijkenis van de Zaaier die uit zaaien ging (uit het Evangelie van Markus) werd er gesproken over de TOEKOMST VAN DE KERK. In hoeverre kunnen wij ons in deze wereld, waarin steeds minder belangstelling blijkt voor alles wat met geloof en kerk te maken heeft, overeind blijven en zelfs groei te doen bevorderen? In een eerstvolgende bijeenkomst (dinsdag 19 april op een nader te noemen adres) willen we met leden van de huiskamergroep en degenen die deze avond verhinderd waren over dit thema doorpraten. Jacob Brakenhoff 18

19 Pastoor Frede afwezig Vanaf woensdag tot en met dinsdag is pastoor Frede wegens vakantie afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met leden van het kerkbestuur en met de pastores Harald Münch en Martina LIebler-Münch (tel ). Thematische gemeenteavonden in de veertigdagentijd Er wordt in de media en ook door politieke partijen nogal veel gepraat over het gedeelde joods-christelijk (en humanistische) erfgoed in onze Nederlandse samenleving. Vaak wordt dat dan in een context geplaatst die zich duidelijk afzet tegen de islam voor wie in deze benadering geen ruimte in Nederland is. Zonder nu in de discussie te willen treden over de al dan niet aanwezige islamisering van de samenleving zullen we ons op de twee gemeenteavonden bezig houden met de andere twee Abrahamitische godsdiensten in ons land: Het Jodendom en de Islam. Abrahamitisch omdat Jodendom, Christendom en ook Islam de Aartsvader Abraham als een van hun belangrijke stamvaders zien en vereren. De avonden zijn op: dinsdag Het Jodendom in de geschiedenis en nu dinsdag De Islam, zijn ontstaan en geloofsinhoud Beide avonden zullen zich met name richten op de uitingsvormen van de twee religies die we hier in Nederland (en in IJmuiden dus) tegen kunnen komen. De avonden beginnen met een kort avondgebed in de kerk om uur en worden vervolgd in de gemeentezaal. U bent allen van harte welkom. Verdere informatie is verkrijgbaar bij pastoor Robert Frede. Woonruimte beschikbaar In het kerkelijk complex komt binnen afzienbare tijd een dubbel bovenhuis (maisonette) vrij. Het betreft een woning in de vrije sector. Het kerkbestuur komt graag in contact met gegadigden die deze woning willen huren. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de pastoor of met de penningmeester van het kerkbestuur, Marcel van der Wel. 19

20 ALGEMENE BERICHTEN Ikonen in de Abdij van Egmond Van 5 maart tot 28 april is er in de abdij van Egmond een ikonenexpositie van twee ikoonschilders: Cristinel Paslaru en Cristinel Covrig. Ze wonen in Roemenie; het zijn jonge mensen met jonge gezinnen wiens beroep het is om byzantijnse ikonen te schilderen. In Roemenie en in Engeland schilderen ze in opdracht in kerken en kloosters en geven er ook ikoon schilderscursussen. In Nederland geeft Cristinel Paslaru eens per jaar een week cursus in het kasteel In het dorp Hernen in de buurt van Wijchen. De prachtige, fijn geschilderde ikonen zijn te zien en te koop in de expositieruimte die naast de uitgebreide winkel van de kaarsenfabriek is gelegen en waar sinds een aantal jaren ook een grote boekenafdeling is gevestigd. De winkel en expositie zijn geopend van maandag tot zaterdag van uur tot uur. De officiele opening is op zaterdag 5 maart 2011 om uur. Tot 9 maart zullen de ikoonschilders naar alle waarschijnlijkheid in de expositieruimte aanwezig zijn. Een bezoek aan deze expositie is zeker de moeite waard. Wil Marechal-van Lieshout, Velsen-zuid. Om te zingen naar de ICHTHUSkerk Op zaterdag 26 februari en zaterdag 26 maart is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden. Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen. Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor dat je die avond aanwezig bent. Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel. De avond begint om uur en de kerk is om uur open. Iedereen is hartelijk welkom. 20

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie