PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011"

Transcriptie

1 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd of zoals dat vroeger werd genoemd: de vastentijd. En eigenlijk gaat het in deze tijd niet zo zeer om het vasten op zichzelf maar om het minder of zelfs het zonder, dat men zich in deze veertig dagen van voorbereiding voor Pasen kan opleggen. Als wij dus uitgenodigd worden om gedurende deze periode te gaan minderen dan heeft dat niets met hardheid jegens zichzelf of een harde kastijding te maken. De voorbereidingstijd voor Pasen is bedoeld om ruimte te scheppen in onszelf en om nieuwe energieën aan te boren. Ons leven kan een nieuwe beweging of richting krijgen en daarvoor proberen we de ruimte vrij te maken. We kunnen dus zeven weken lang ons leven met minder vorm geven en daardoor een nieuwe rijkdom ontdekken. Wie altijd voldoende heeft gehad soms zelfs verzadigd was hoeft nu zeker geen honger te lijden, maar afstand doen kan juist een nieuwe appetijt opwekken: Op het leven. In de vastentijd verlaten we de bekende paden, wij lopen iets minder vaak naar de koelkast, stoppen met roken en gaan gewoon weer eens lopend naar de winkel. We nemen minder calorieën tot ons, kijken kritisch naar onze consumptie en ook naar onze behoeft aan comfort. Je kunt in deze periode eens een onderbreking houden in vaste gewoontes, in al die dingen die onveranderlijk lijken, gewoon een keer iets 1

2 anders doen en op deze manier een soort wanorde in het gewone leven brengen. Het risico is natuurlijk dat daardoor een aantal dingen wat minder vlot verlopen dan we gewend zijn. Het normale ritme wordt verstoord. Het verloop van de dag kan veranderen, tijd waar vroeger gehaastheid was. In die rust kunnen we ons zelf ineens weer horen en ook God. De veertigdagentijd in het kerkelijk jaar leeft van verandering en vernieuwing, dat is haar doel. De christelijke traditie van het vasten herinnert aan de veertig dagen en nachten die Jezus na zijn doop in de woestijn doorbracht (Mattheüs 4) met gebed en vasten. In het Oude Testament was het vasten een overgang tussen verschillende periodes in het leven. Op het raakvlak van leven en dood wordt gevast meestal in zak en as. Maar ook tijdens processen, op de grens van recht en onrecht, onthoudt men zich in die tijd vaak van het gewone eten en drinken. Wie zich tot God richt, bereidt zich in een periode van vasten en onthouding op dit contact voor. Sinds de dood van Jezus bezinnen christenen zich door middel van vasten op het lijden en sterven van Jezus de Christus. Aan het einde van de vastentijd zien we Pasen oplichten, de opstanding, het leven na de dood. Vasten kan zo een soort experiment zijn. Hoe zou het zijn als? Hoe zou het zijn als ik niet elke avond op de bank voor de televisie zou inslapen? Als ik elke dag een nieuwe ontmoeting zou durven wagen in plaats van telkens weer de blik op het verleden te richten? Een schets voor een nieuwe invulling van mijn dagelijks leven, een andere richting, een verschuiving van mijn perspectieven. Vasten kan betekenen tegenover God een vragende houding aan te nemen en te gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. In de onthouding van de vastentijd ligt de herinnering daaraan dat wij niet altijd zélf het best weten wat goed voor ons is. Als je een keer zij het op proef iets anders doet, zou je kunnen ontdekken dat de nieuwe manier beter is. Een tijd die dingen mijden waar we anders heel veel tijd mee doorbrengen en die ons dus bijzonder in de weg kunnen staan geeft nieuwe kracht en laat soms zelfs vleugels groeien. 2

3 In de eerste eeuwen na Christus structureerde het kerkelijk jaar het leven van de mensen. Na een tijd van onthouding was er feest. En als je iets hebt gemist geniet je er dubbel van. Dat merk je al als je naar een periode in het buitenland eindelijk weer echte Hollandse kaas en hagelslag krijgt. Het smaakt alsof de hemel open gaat terwijl je het anders heel gewoon vindt. Het is dus soms maar een kleine stap die je opzij moet doen en er verschijnt een onverwachte nieuwe wereld. Als het ons op deze wijze lukt dan is vasten de eerste stap naar een nieuwe horizon. Dan vind je een nieuwe weg en de oude mis je niet eens. Ik wens u in deze zin een goede en geïnspireerde veertigdagentijd, Robert Frede, pastoor 3

4 BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES Aswoensdag in de IJmond Evanals vorig jaar zullen we in de IJmond ook dit jaar de veertigdagentijd met een gezamenlijke eucharistieviering beginnen. Tijdens deze eucharistieviering zal ook de asoplegging als zichtbaar teken van de vasten plaatsvinden. De dienst begint om uur in de Engelmunduskerk. Voor de preek is prof. dr. Henk de Roest, hoogleraar uit Leiden, uitgenodigd. Hij zal aansluitend op de dienst in De Bolder met de aanwezigen naar aanleiding van zijn preek in gesprek gaan. U bent allen van harte welkom! Vastenactie 2011 (Straatpastoraat in Leiden) Op 1 december 2010 begon Paul Brommet, pastoor van de Oud-Katho-lieke parochie in Leiden, zijn taak als straatpastor in Leiden voor 24 uur per week. Het straatpastoraat is mogelijk gemaakt doordat een aantal kerken in Leiden een Stichting Straatpastoraat Leiden hebben opgericht. Deze Stichting heeft fondsen geworven waardoor het straatpastoraat gedurende één jaar is gegarandeerd, met uitzicht op verlenging van drie jaar. Het geld dat de Stichting bijeen heeft gebracht gaat grotendeels op aan het salaris van de pastor. Er is heel weinig over voor de toerusting. De doelgroep van het Straatpastoraat wordt gevormd door de dak- en thuislozen van Leiden, bewoners van het Sociaal Pension, bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie en bewoners van de Crisisopvang. Deze voorzieningen worden alle gebruikt door mensen die vaak minder te besteden hebben dan het sociale minimum. Men is echter niet alleen bezig met overleven. Men zit ook met allerlei vragen over zingeving, schuld, schaamte enzovoort. Er is behoefte aan eigen vieringen, waar mensen op hun eigen manier kunnen bidden en zingen om zo hun geloof te beleven. Er is een kapel beschikbaar Verbum Dei, maar dat kost geld, inclusief een kop koffie na een dienst, 47,50 per keer. 4

5 In het dak- en thuislozen circuit komen ook regelmatig sterfgevallen voor. In de maand januari 2011 waren er in één week drie sterfgevallen. Men is daar niet voor verzekerd, zodat de Sociale dienst de kosten van de uitvaart moet betalen. Dit moet zo goedkoop mogelijk. Geld voor een bloemetje op de kist is er niet. Ook het meest eenvoudige bloemstukje kost geld. Het houden van een dienst in het uitvaartcentrum hoort tot mijn taken als straatpastor. Ook het maken van de orde van dienst, zodat nabestaanden kunnen volgen wat er gebeurt, brengt extra kosten met zich mee. Ook dak- en thuislozen willen wel eens een verzetje, anders dan het gebeuren op straat. Het is al weer een paar jaar geleden dat de straatadvocaat die toen in Leiden actief was een dagje uit heeft geregeld. Hij was de meeste tijd kwijt om geld en vervoer bij elkaar te bedelen. Paul Brommet is de eerste straatpastor in Leiden. Alles moet dus nog van de grond af worden opgebouwd. Met steun van het vastenproject kan daarvoor een stevig fundament worden gelegd. In eerste instantie zal het geld gebruikt worden voor het van de grond tillen van regelmatige vieringen, vervolgens komt een dagje uit in beeld. Ten slotte komt het instellen van een klein fondsje aan de orde waaruit een attentie voor een verjaardag of een bijzondere prestatie betaald kan worden. Een bloemetje bij ziekenhuisopname en bij overlijden is dan ook mogelijk. Het leggen van een goede basis leidt tot een beter vooruitzicht op continuïteit. Het straatpastoraat is een vorm van pastorale basiszorg dat er toe doet. Mannie van Ditmarsch van t Wel, namens S.I.O.H./D.B. Seniorenmiddag Hierbij nodigen wij alle senioren van de Engelmundus- en Adelbertusparochie uit voor een gezellige middag op woensdag 6 april a.s. We beginnen de middag om uur met een kerkdienst in de Engelmunduskerk. Daarna gaan we naar de Bolder om met elkaar te genieten van koffie of thee met allerlei lekkers. De middag zal eindigen om uur. U ontvangt hierover een brief waarmee u zich tot 20 maart kunt opgeven. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar: Anneke Zwart, tel Sonja Gravemaker, tel

6 BAZAAR Op zondag 3 april 2011 is de jaarlijkse bazaar van de Adelbertusparochie. De bazaar vindt plaats in de Abeel, Abelenstraat 1 te IJmuiden van ongeveer tot ± uur. Ook dit jaar is er weer teveel om op te noemen: een rommelmarkt, boekenkraam, bloemenkraam, rad van avontuur met prachtige prijzen, koekjeskraam, kaartenkraam etc. en voor groot en klein een grabbelton. Voor de koekjeskraam vragen wij nog enthousiaste bakkers, die de koekjes e.d. kosteloos voor ons willen bakken. Ook vragen wij nog boodschappen voor de boodschappentafel. Dit jaar hebben we ook weer een aantal matrixen. Op de eerste matrix (een goed gevulde mand met heerlijke drankjes) kan na de kerkdiensten van 6 en 20 maart bij het koffiedrinken al worden ingeschreven voor de prijs van 2,50 per nummer. Spullen voor de rommelmarkt kunnen zaterdag 2 april 2011 van uur tot uur gebracht worden in de Abeel; boeken die u niet meer leest kunt u ook brengen. Kunt u de spulletjes niet brengen? Bel naar (Koos van Heijst) voor het maken van een afspraak. Mensen die willen helpen (en die hebben we hard nodig) om alle spullen van het Adelbertuscentrum naar de Abeel te brengen kunnen zich opgeven bij Mariska Donker telefoon (ook antwoordapparaat). Noteert u deze belangrijke datum (zondag 3 april) dus in uw agenda of op uw kalender. Wij rekenen op uw komst. Met vriendelijke groet, Nicolette Roossien-Belfroid Secretaris Adelbertus Bazaarcommissie Oud-Katholieke Mannenvereniging IJmond De laatste bijeenkomsten van het seizoen 2010/2011 vinden plaats op: 15 maart - Korte vergadering. Film over IJmuiden vlak na de oorlog. 12 april - Henk Groen laat ons een reis door Bolivia maken. 17 mei - Bezoek aan de Broekerveiling in Broek op Langedijk. Aansluitend een vaartocht, een borrel en een maaltijd in Eetcafé Marktzicht, naast de veiling. Kosten: 25,-. Vertrek om uur van het Ichthuskerkplein met gedeeld eigen vervoer Namens de OK Mannenclub, Jan van der Leek, secretaris 6

7 Bedankjes Namens mijn kinderen, kleinkinderen en naaste familie wil ik u heel hartelijk danken voor de overweldigende belangstelling, welke wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn vrouw Nettie Broek- Bakker. Het was hartverwarmend en het geeft ons heel veel troost om zoveel reacties van de parochianen van de kerk te hebben mogen ontvangen. Of dit nu was via een kaartje of tijdens de begrafenisplechtigheid, het heeft ons heel goed gedaan. Klaas Broek Langs deze weg wil ik, ook namens mijn kinderen, iedereen bedanken voor zijn medeleven met het overlijden van Teun. Het heeft ons goed gedaan dat er zo veel belangstellenden waren. Uw aanwezigheid heeft ons veel goed gedaan. Bedankt. Wil Ham-Rol en kinderen Dansend in het huis van de heer In de afbeelding op het liturgieboekje van ons 40-jarig huwelijks jubileum zag pastoor Frede Marianne die vertwijfeld de armen omhoog steekt: wat is hij nou weer van plan, en Hans, die aanwijst: daar ga ik heen. Wij hebben er ook over nagedacht maar zagen het zo: Twee mensen, een pelgrim en zijn vrouw, samen dansend. Dit beeld staat in Palas de Rei (=Paleis van de Koning). Nu werd in het antieke Spanje een knap huis al gauw een palas genoemd en een menig belangrijk heer noemde zichzelf rei. Eigenlijk heet het dorp dus Huis van de heer. De afbeelding zou dus wat ons betreft dansend in het huis van de heer moeten heten. En inderdaad, we konden wel dansen. Een prachtige dienst in het Huis van de Heer, onze Adelbertuskerk, vol lieve vrienden. Een écht Feest. En daarna nog zoveel belangstelling tijdens het feestje in de benedenzaal. Lieve mensen, allemaal heel hartelijk bedankt, dat jullie ons reden gaven om te dansen! Hans en Marianne v.d. Pieterman-Roos 7

8 In memoriam Op 90-jarige leeftijd overleed op maandag 7 februari Leen Gravemaker, echtgenoot van Miep Gravemaker-Dalmeijer, in het RKZ in Beverwijk. Leen Gravemaker woonde al vele jaren tot zijn volle tevredenheid in De Moerberg maar moest in verband met zijn verslechterde gezondheid vrijdag 4 februari in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar is hij in aanwezigheid van zijn familie kalm overleden. Leen Gravemaker was vele jaren kerkmeester van de Engelmundusparochie en heeft de realisatie van een groot aantal projecten zoals De Bolder van nabij meegemaakt. Levenslang heeft hij zich ingezet voor zijn kerk. Zijn familie gedenkt hem als een toegewijde echtgenoot en vader, als een lieve grootvader die ook veel plezier aan zijn achterkleinkinderen beleefde. Na een huwelijk van bijna 65 jaar moet Miep Gravemaker nu alleen haar weg vervolgen. De mis bij zijn uitvaart was op zaterdag 12 februari in de kerk van de H. Engelmundus gevolgd door de crematie op Westerveld in Driehuis. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen! D.W.IJ. Op onze reis door Zuid-Afrika, zijn we ook door Swasiland gereden. Dit is een erg arm land, dat bovendien nog getroffen wordt door een ramp: Aids. Het percentage mensen dat met het aids-virus is besmet, bedraagt naar schatting 60%. Er zijn dan ook veel weeskinderen. We hebben er een echtpaar leren kennen, dat een boerderij van ha beheert, die eigendom is van een oogchirurg in het ziekenhuis van Siteki. De vrouw doet de administratie. De man is naast zijn werk op de boerderij ook predikant van de Gereformeerde Kerk. Met het geld dat zij samen op de boerderij verdienen, en dat hij ontvangt van de kerk hebben ze een school gesticht voor de weeskinderen. Een schooljaar kost per kind 35,00. Als deze kinderen niet naar school kunnen gaan, lopen zij het risico in de criminaliteit of de prostitutie belanden. D.W.IJ. vraagt uw bijdrage voor deze weeskinderen. Theo van Kouteren 8

9 Vespers in Oud-Velsen Evenals voorgaande jaren worden er in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen in de sfeervolle Engelmunduskerk in Oud-Velsen weer zes oecumenische vespervieringen gehouden. Steeds op woensdagavond van tot uur. De eerste keer op 16 maart. De reeks wordt op 20 april afgesloten. In deze vespers is ruimte voor gebed en bezinning, voor lezing van een bijbelgedeelte en een overdenking, voor liederen en orgelspel en voor momenten van stilte. Pastores van rooms-katholieke, oud-katholieke en protestantse huize gaan in deze korte diensten voor. Thematisch willen we ons aan de Zaligsprekingen uit het evangelie volgens Mattheüs oriënteren. Zij nodigen iedereen uit deze bijzondere vieringen mee te beleven om zo met elkaar het feest van Pasen tegemoet te gaan. Oud-Katholieken welkom in de Gospelboetiek IJmuiden Een aantal protestantse kerken startten in 1992 een evangelische boekhandel onder de naam de GOSPELBOEKTIEK en deze werd gevestigd aan de Kennemerlaan 224 in IJmuiden. De winkel verkoopt een groot assortiment aan diverse Bijbeluitgaven en religieuze lectuur. M.i.v staat de boektiek onder leiding van een nieuwe directeur, de heer Roos uit IJmuiden. Hij is voornemens om de boektiek aan de eisen van de tijd aan te passen en het assortiment uit te breiden. Met name op het gebied van katholieke religieuze lectuur en artikelen (bijvoorbeeld kaarsen, devotieartikelen, iconen en beelden). Hij heeft daarom contact gezocht met de rooms-katholieke en oud-katholieke parochies in Velsen. Pastoor Harald Münch en Jacob Brakenhoff (namens het kerkbestuur van de Adelbertuskerk) hebben een gesprek gevoerd met dhr. Roos en toegezegd dat er vanuit onze kant zeker belangstelling voor is, mits die belangstelling gevoed wordt door de parochianen uit beide parochies. D.w.z.: stap die winkel eens binnen en laat blijken dat U belangstelling heeft voor specifiek katholieke lectuur of artikelen. Is er eenmaal vraag, dan zal de winkel haar best doen om uw wens te vervullen. Voorts wilde de heer Roos weten of er van onze kant iemand beschikbaar is om het bestuur van de boektiek van advies te dienen op (oud-)katholiek gebied. Graag contact opnemen met pastoor Münch of Jacob Brakenhoff 9

10 BERICHTEN VOOR DE ENGELMUNDUSPAROCHIE Kerkdiensten za uur vesper zo uur 7 e zondag na Epifanie, eucharistie wo uur eucharistie za uur vesper zo uur 8 e zondag na Epifanie, eucharistie wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken wo uur aswoensdag, eucharistie met asoplegging voor beide parochies in de Engelmunduskerk met gastpreker en spreker, daarna vastenvond in De Bolder za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper zo uur eucharistie, kinderkerk, geen koffiedrinken i.v.m. bazaar Adelbertusparochie wo uur eucharistie, koffiedrinken za uur vesper, daarna gemeentevergadering over toekomst vesper in nieuw seizoen zo uur eucharistie, kinderkerk website: engelmundus.okkn.nl 10

11 Uit de parochie van de heilige Engelmundus Helaas hebben wij in de afgelopen weken drie keer afscheid moeten nemen van leden of goede vrienden van onze parochie. Op 21 januari hebben wij afscheid genomen van Ali van Engelsdorp- Gastelaar echtgenote van Jo. Hij was jarenlang lector in de parochie te Haarlem waarbij hij door Ali altijd trouw gesteund werd. Zij zelf was een toegewijd lid van de vrouwenvereniging. Wij wensen Jo Gods kracht toe om na zoveel jaren samen met Ali zijn weg alleen verder te kunnen gaan. Zaterdag 5 februari hebben wij in het crematorium Westerveld afscheid genomen van Piet Kok. 30 jaar gelden heeft hij zijn vrouw verloren die hij met veel overgave verzorgd had en sindsdien was hij meer op zichzelf gericht. Hij werd het afgelopen jaar steeds minder zodat zijn overlijden niemand verraste. De laatste jaren waren zijn zoon en schoondochter zijn steun en toeverlaat. Moge hij rusten in vrede. Al een aantal jaren woonde Leen Gravemaker met zijn vrouw Maartje Dalmeijer in de Moerberg. In de loop van de jaren werd het met allebei minder en de meeste verwachtten eigenlijk dat Maartje eerder zou gaan. Maar nu is toch Leen het eerst geroepen. Op zaterdag 12 februari werd hij vanuit onze kerk uitgevaren. Moge hij thuiskomen bij God. Maar laten wij nu vooruitkijken op de weken die wij voor de boeg hebben. Op aswoensdag 9 maart om uur vieren de twee parochies samen in de Engelmunduskerk de eucharistie met asoplegging. Beide pastores zullen voorgaan en als gast zal professor Henk Roest uit Leiden, zoon van dominee Roest, preken. Hij zal ook aansluitend op deze viering in de Bolder iets over de vastentijd in onze moderne tijd vertellen. Sinds het begin van onze parochie wordt in onze kerk de vesper gezongen, vroeger op zondagavond en nu sinds vele jaren op zaterdagavond. Helaas wordt de groep zangers, vrouwen en mannen, steeds kleiner en vanwege de leeftijd wordt het ook voor hen moeilijker. Daarom hebben wij besloten op zaterdag 9 april direct na de vesper in de leringkamer een vergadering te houden om over de toekomst van de vesper na de zomer na te denken. Alle bezoekers, medewerkers en anderen die een warm hart aan de vesper toedragen zijn uitgenodigd. 11

12 Het is nog een beetje vroeg, maar ik wil u toch nu al voor de gesprekskring Zuid uitnodigen. Hij zal plaatsvinden op dinsdag 5 april bij Cocki Broek-Leeflang, Doorneberglaan 38, om uur. De deelnemers hebben de laatste keer voorgesteld een keer over het liturgische jaar in de kerk te praten. Is het nodig feesten te vieren? En waarom op die dag? En wat zal dat gedoe met de kleuren? En vele andere vragen. Iedereen van de Engelmundus- en de Adelbertusparochie is van harte uitgenodigd. Pastoor Harald Münch Vastenoffer 2011 van de Kinderkerk De laatste twee jaar hebben de kinderen kaarsjes versierd en achter in de kerk met Maria Lichtmis verkocht. De opbrengst en het geld dat de kinderen in de vastentijd hadden gespaard, hebben de kinderen zelf na de Paasdagen overhandigd. In 2009 hebben zij 370 euro naar het Logeerhuis gebracht in een mini Logeerhuis-spaarpotje. In 2010 hebben zij 450 euro naar de Zeester gebracht in een mini Zeestergebouw-spaarpotje. We kregen daar wat te drinken met wat lekkers en een rondleiding, waarbij de aanwezige kinderen trots hun slaapkamer en andere vertrekken lieten zien. Aan het eind van de rondleiding hebben de kinderen nog met elkaar buiten gespeeld. Het waren heel ontspannende en gezellige ochtenden en wat waren ze blij met onze bijdrage. De kinderkerk heeft vorig jaar van een aantal kinderen afscheid genomen, waardoor de productie van versierde kaarsjes dit jaar niet haalbaar was. Toch willen we dit jaar weer sparen voor een organisatie in IJmuiden, terwijl we tevens weten, dat wij die mooie bedragen van 2009 en 2010 niet meer halen. Ik ben zelf al een aantal jaren vrijwilliger bij de zwemploeg van de O.I.G., waar ik via mijn dochter Sanne bij ben gekomen. Ik doe het met veel plezier. O.I.G. geeft zwemles aan kinderen met een beperking of die al een rugtas met zich mee dragen. Maar ook aan (jong) volwassen mensen, die net iets meer begeleiding nodig hebben. 12

13 Er wordt met de jonge kinderen geoefend voor een zwemdiploma A en B. Er is een waterpolo-team, (Huib Gravemaker zwemt in dat team). Er wordt watergym gegeven. Er wordt op een speelse manier gezorgd, dat de spieren geprikkeld blijven. Er is toezicht aan de kant De groepjes zijn overzichtelijk. Ik vind het enthousiasme, waarmee de vrijwilligers zich inzetten en de liefde die je ervoor terug krijgt overweldigend. Op mijn vraag waarmee ik eventueel kon helpen met een kleine gift, kreeg ik te horen dat de duikbrilletjes niet meer zo goed waren. Ik gebruik ze ook regelmatig in mijn groep. Dan gaan we stokjes, ringen of kikkers die op de grond liggen opduiken of met de voeten proberen te pakken. Ik hoop dat ik u ook enthousiast heb gemaakt om mee te sparen. Ik zal hiervoor een spaarpotje maken in de vorm van een duikbril en deze in de Bolder zetten, zodat wij na Pasen toch nog een mooi bedrag kunnen overhandigen. Nanda Tol 13

14 BERICHTEN VOOR DE ADELBERTUSPAROCHIE Kerkdiensten uur 7 e zondag na Epifanie Setuagesima A (blz. 50) uur 8 e zondag na Epifanie Sexagesima A (blz. 52) uur 9 e zondag na Epifanie Quinquagesima A (blz. 55) uur Aswoensdag (blz. 57) gezamenlijke viering voor beide parochies in de H. Engelmundus, Adelbertuskerk gesloten uur 1 e zondag van de veertigdagentijd Invocabit A (blz. 59) uur 2 e zondag van de veertigdagentijd Reminiscere A (blz. 62) uur 3 e zondag van de veertigdagentijd Oculi A (blz. 64) uur 4 e zondag van de veertigdagentijd Laetare A (blz. 68) aansluitend op de dienst is er de jaarlijkse bazaar in de Abeel uur 5 e zondag van de veertigdagentijd Judica A (blz. 71) website: Koffiedrinken Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van en Op de eerste zondag van april is er geen koffiedrinken maar de jaarlijkse bazaar in de Abeel. Autovriendendienst Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan s.v.p. op zaterdagavond en spreek eventueel in op het antwoordapparaat. (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur) 14

15 Collectes De landelijke collecte voor de maand februari wordt gehouden op De collecte is bestemd voor het jongerenwerk in onze kerk. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling: Een van de basisfuncties van een parochie is de geloofsopvoeding. Dat is geen zaak van een pastoor alleen, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, pastores, catecheten en parochianen. Geloofsopvoeding is geen eenrichtingsverkeer maar een wederkerig proces tussen jongeren en ouderen. Ook de manier waarop jonge mensen tegen geloof aankijken en het beleven kan verrassend zijn voor wie al lang in een kerk meedraait. De landelijke kerk ondersteunt de geloofsopvoeding o.a. met het uitgeven van eigen materiaal voor de catechese en het opnieuw starten van een cursus voor parochiecatecheten. Het werk wordt ondersteund door de jongerenpastor Jutta Eilander. Maar ook initiatieven zoals jongerendagen in het bisdom Haarlem en het nog altijd succesvolle kampwerk kosten extra inspanning en geld. Voor het jongerenwerk wordt graag uw extra steun gevraagd in de collecte van de maand februari. Het kerkbestuur sluit zich daarbij van harte aan. De landelijke collecte in de maand maart wordt besteed aan het vastenoffer van onze kerk het straatpastoraat in Leiden waarin ook de oud-katholieke parochie deelneemt. Elders in dit KRUISPUNT kunt u meer daarover lezen. Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie welkom. Bij de kerkdiensten Woensdag vieren we samen met de Engelmundusparochie in de Engelmunduskerk de eucharistie voor aswoensdag en beginnen zo samen aan de veertigdagentijd. De preek in deze dienst wordt verzorgd door prof.dr. Henk de Roest uit Leiden. Aansluitend zal hij in DE Bolder nog een inleiding verzorgen zodat we geestelijk goed voorbereid de komende periode ingaan. Zondag 03-04, de 4 e zondag van de veertigdagentijd, zondag Laetare, is het half-vasten, de dag waarop het donkere paars al een beetje door het wit van Pasen wordt opgelicht. Dit is de reden waarom de liturgische kleur 15

16 op die zondag eigenlijk roze is (paars+wit=roze). Het is de enige zondag in de vastentijd waarop er ook grotere feesten werden gevierd. Voor ons betekent dat dat we sinds jaar en dag een bazaar in de Abeel houden. Een uitnodiging vindt u ook elders in dit KRUISPUNT. Vanuit de Adelbertus-pastorie Op vierden we traditiegetrouw samen met de rooms-katholieke parochies van IJmuiden en Driehuis en de protestantse gemeente in haar eigen Engelmunduskerk het avondmaal/de eucharistie naar aanleiding van de gebedsweek voor de eenheid der christenen. Thematisch werden wij dit jaar door de christenen uit het Midden-Oosten eraan herinnerd dat zij allen één waren zoals het in het boek Handelingen van het Nieuwe Testament wordt verteld. In onze huidige kerkelijk verdeelde wereld blijft het een uitdagende tekst die veel vragen oproept als het om de erkenning van sacramenten, ambten en kerkelijke structuren gaat. Hoewel wij als katholieke kerk in het Westen het meest verwant zijn aan de rooms-katholieke kerk moet ik toch bekennen deze verwantschap niet altijd sterk te voelen als het om officiële mededelingen en handelingen gaat. Zo moet ik toch diep adem halen bij de gedachte aan de naderende zaligverklaring van wijlen Johannes Paulus II en vraag ik mij toch ernstig af wat heiligheid nog betekent op het moment dat iemand amper vijf jaar na zijn dood al tot de eer van de altaren wordt geroepen. Is het niet juist zo dat juist zij als heiligen worden gezien wier leven weliswaar buitengewoon en in zekere zin verstorend was (bijv. Franciscus van Assisi) maar die toch ook tegelijk samenbindend was en zo Gods volk verder bracht? Maar dit is echt een opmerking terzijde (door uw pastoor). Het was een plezierige en goed bezochte viering en we voelden ons één, juist in het samen zingen en bidden waarbij het koor van de kerken van Driehuis en Velsen-zuid voor de gelegenheid weer samen optrad. Altijd heel mooi. Het eerstvolgende gezamenlijke project zijn nu de vespers in de veertigdagentijd uitgaande van de kerken en gehouden in de protestantse Engelmundus (zie elders in deze KRUISPUNT). Mevrouw Wil Ham-Rol verhuisde naar een kortstondig verblijf in Huis ter Hagen verder naar Breezicht en zal haar revalidatie daar voltooien. 16

17 Aansluitend is het de bedoeling dat zij op het Sam Vlessinghof gaat wonen waar zij een mooie flat gaat betrekken. Mevrouw Gré Wiljouw zal na haar heupoperatie in het RKZ in Beverwijk voor verdere revalidatie vermoedelijk naar Heemskerk gaan, op dit moment herstelt zij van de operatie. Veel pech had mevrouw Ank van Hesse-Hessels die nadat haar oog redelijk genezen leek door een lelijke valpartij haar arm heeft gebroken, waardoor zij aan huis gebonden is. Ook mevrouw Rina van Heck-Sloot is door haar beperkingen nog thuis. Mevrouw Elly de Bie-Zwart revalideert na een operatie thuis en hoopt weer spoedig in ons midden te zijn. Daarnaast zijn we in onze gedachten natuurlijk ook verbonden met de vele ouderen die door hun hoge leeftijd niet meer volledig in ons parochieleven mee kunnen draaien. Naar hen allen en ook naar hen die hier niet genoemd willen worden vanuit deze plek een hartelijke groet! Het kerkbestuur van onze parochie zoekt nog steeds uitbreiding en versterking. Het mandaat van onze penningmeester Marcel van der Wel verstrijkt op a.s. Gelukkig heeft hij zich bereid verklaard een herbenoeming te aanvaarden. Aangezien hij reeds twee termijnen van vier jaar in het bestuur zit zal voor deze herbenoeming een dispensatie (=uitzondering) bij de bisschop aangevraagd moeten worden. Marcel heeft echter duidelijk gemaakt dat voor hem na deze twee jaar écht een einde aan zijn bestuurswerk komt (en bovendien: daarna krijgen we ook geen dispensatie meer). Het mandaat van onze secretaris Carla van Leeuwen verloopt per Inmiddels voert het bestuur wel gesprekken met een gegadigde voor de vacature die met het vertrek van kerkmeester Rob de Rijk ontstond. In de eerste helft van 2011 zal de parochie een visitatie (=officieel bezoek) door de bisschop van Haarlem mogen verwelkomen. Naast een controle van de boeken, gesprekken met pastoor en kerkbestuur zal er op die dag ook een gemeentevergadering zijn. Op dit moment is nog geen precieze datum bekend. Het is de bedoeling dat het bezoek in mei plaats gaat vinden. Het kerkbestuur gaat zich ook over de opvolging in het beheer van het Adelbertuscentrum buigen omdat door het overlijden van Teun Ham ingrijpende wijzigingen noodzakelijk zijn geworden. Gelukkig is ook 17

18 hiervoor reeds een kandidate gevonden. Te zijner tijd wordt u daarover nader ingelicht. Gelukkig kon dankzij de inzet van velen maar ik wil hier toch Koos van Heijst met name noemen het gewone gebruik gewoon doorgang vinden. In mijn voortuin zag ik vanochtend voor het eerst voorzichtige tekenen van het opkomende groen van sneeuwklokjes en krokussen ik ben er ook een beetje aan toe moet ik bekennen. Februari vind ik altijd een lange maand terwijl hij feitelijk zo kort is. En natuurlijk ik weet dat het nog weer echt winter kan worden. Toch heb ik de allereerste tekenen van de nieuwe lente gezien. En wie ook nog wat meer gemotiveerd de veertigdagentijd door wil gaan en niet bang is voor een Duitse tekst die kan vanaf Aswoensdag dagelijks op de uitstekende site van de Protestantse kerk in Duitsland (EKD) wat meer inspiratie opdoen. Met een hartelijke groet van huis tot huis, vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat, Robert Frede, pastoor Huiskamerbijeenkomst boven het kanaal Maandagavond 24 januari kwamen een aantal parochianen uit Beverwijk en Heemskerk samen met pastoor Robert Frede op het nieuwe adres van Mevr. Corrie van Iren bijeen voor het periodieke huiskameroverleg. Na voorlezing van de gelijkenis van de Zaaier die uit zaaien ging (uit het Evangelie van Markus) werd er gesproken over de TOEKOMST VAN DE KERK. In hoeverre kunnen wij ons in deze wereld, waarin steeds minder belangstelling blijkt voor alles wat met geloof en kerk te maken heeft, overeind blijven en zelfs groei te doen bevorderen? In een eerstvolgende bijeenkomst (dinsdag 19 april op een nader te noemen adres) willen we met leden van de huiskamergroep en degenen die deze avond verhinderd waren over dit thema doorpraten. Jacob Brakenhoff 18

19 Pastoor Frede afwezig Vanaf woensdag tot en met dinsdag is pastoor Frede wegens vakantie afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met leden van het kerkbestuur en met de pastores Harald Münch en Martina LIebler-Münch (tel ). Thematische gemeenteavonden in de veertigdagentijd Er wordt in de media en ook door politieke partijen nogal veel gepraat over het gedeelde joods-christelijk (en humanistische) erfgoed in onze Nederlandse samenleving. Vaak wordt dat dan in een context geplaatst die zich duidelijk afzet tegen de islam voor wie in deze benadering geen ruimte in Nederland is. Zonder nu in de discussie te willen treden over de al dan niet aanwezige islamisering van de samenleving zullen we ons op de twee gemeenteavonden bezig houden met de andere twee Abrahamitische godsdiensten in ons land: Het Jodendom en de Islam. Abrahamitisch omdat Jodendom, Christendom en ook Islam de Aartsvader Abraham als een van hun belangrijke stamvaders zien en vereren. De avonden zijn op: dinsdag Het Jodendom in de geschiedenis en nu dinsdag De Islam, zijn ontstaan en geloofsinhoud Beide avonden zullen zich met name richten op de uitingsvormen van de twee religies die we hier in Nederland (en in IJmuiden dus) tegen kunnen komen. De avonden beginnen met een kort avondgebed in de kerk om uur en worden vervolgd in de gemeentezaal. U bent allen van harte welkom. Verdere informatie is verkrijgbaar bij pastoor Robert Frede. Woonruimte beschikbaar In het kerkelijk complex komt binnen afzienbare tijd een dubbel bovenhuis (maisonette) vrij. Het betreft een woning in de vrije sector. Het kerkbestuur komt graag in contact met gegadigden die deze woning willen huren. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de pastoor of met de penningmeester van het kerkbestuur, Marcel van der Wel. 19

20 ALGEMENE BERICHTEN Ikonen in de Abdij van Egmond Van 5 maart tot 28 april is er in de abdij van Egmond een ikonenexpositie van twee ikoonschilders: Cristinel Paslaru en Cristinel Covrig. Ze wonen in Roemenie; het zijn jonge mensen met jonge gezinnen wiens beroep het is om byzantijnse ikonen te schilderen. In Roemenie en in Engeland schilderen ze in opdracht in kerken en kloosters en geven er ook ikoon schilderscursussen. In Nederland geeft Cristinel Paslaru eens per jaar een week cursus in het kasteel In het dorp Hernen in de buurt van Wijchen. De prachtige, fijn geschilderde ikonen zijn te zien en te koop in de expositieruimte die naast de uitgebreide winkel van de kaarsenfabriek is gelegen en waar sinds een aantal jaren ook een grote boekenafdeling is gevestigd. De winkel en expositie zijn geopend van maandag tot zaterdag van uur tot uur. De officiele opening is op zaterdag 5 maart 2011 om uur. Tot 9 maart zullen de ikoonschilders naar alle waarschijnlijkheid in de expositieruimte aanwezig zijn. Een bezoek aan deze expositie is zeker de moeite waard. Wil Marechal-van Lieshout, Velsen-zuid. Om te zingen naar de ICHTHUSkerk Op zaterdag 26 februari en zaterdag 26 maart is er weer een zangavond in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden. Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen. Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor dat je die avond aanwezig bent. Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel. De avond begint om uur en de kerk is om uur open. Iedereen is hartelijk welkom. 20

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7 OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal.

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal. Begroeting Hartelijk welkom allemaal. Schoenen en voeten, het thema van onze vieringen in deze vastentijd. Trek je schoenen aan en ga op pad. Waarheen? Op weg naar Pasen. Langs allerlei wegen voert ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Dienst Geestelijke Verzorging Ik vind het best, ik vind het best, als je niet komt maar smst, of als je op het internet, een leuk gesprekje met mij

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie