Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij gedenken met elkaar, maar hoe?"

Transcriptie

1 Nr. 9 - Oktober Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in protestantse kerken gedachtenisdiensten. Niet altijd op dezelfde datum, niet altijd in dezelfde vorm. Een gesprek met ds. Kees Zwart over rituelen rond het gedenken in onze tijd. Hennie Dijkhuis-Potgieser Was er in het verleden een soort standaardvorm waarin de rituelen rond afscheid van het leven vorm gegeven werden? Een vroeger in de zin van zo was het altijd is er niet, maar de functie van de rituelen blijft: het stroomlijnen van emoties, het delen van verdriet, het bieden van rust en stabiliteit maar nu zónder degene die is overleden. De wijze waarop we dat ritueel met elkaar vorm geven verandert voortdurend. Zo was het halverwege de vorige eeuw nog gewoonte na het overlijden van een dierbare een rouwband te dragen. In mijn jeugd kwamen crematoria in zwang. Daardoor ontstonden er bij het IN dit nr. laatste afscheid rituelen los van de kerk als gebouw. Het is een periode in ons land waarin de dood werd verbloemd. De dode in een kist zien liggen was geen publiekszaak, bijvoorbeeld. Nu zie je dat er alom aandacht is voor de dode, voor zijn betekenis voor de achterblijvers. En voor de eerste stappen in het rouwproces, voor latere fasen van rouw dragen en ook voor het verwerken op de lange duur, individueel en in gemeenschap met elkaar. Vandaag heb ik jouw naam begroet, gedichten in Bezinning, pagina 3 Concert Allerzielen 2 november, in de Groene of Willibrordkerk, pagina 3 Geloof, Hoop en Liefde, in het gedenken van het leven in de dood, pagina 4 Begraafplaats Groene Kerk, in gesprek met beheerder Peter de Mol, pagina 5 Licht van het leven, gedachtenis overledenen, pagina 8 Gedenken, bijbelse kanttekeningen, pagina 12 Kun je wat van die nieuwe vormen noemen, die aansluiten bij de mens van nu? Ik denk aan het aansluiten bij kunstvormen. Zo wordt in het project Allerzielen alom in Hoofddorp, Velzen en Amersfoort o.m. in creatieve vormen gelegenheid gegeven stil te staan bij de persoon, die hen - soms vele jaren terug - is ontvallen. Hieraan blijkt grote behoefte: we weten dat we van een dode nooit definitief afscheid nemen; de overledene blijft deel van onszelf. Je kunt denken aan de internetsites waarop je een memorial voor iemand kunt plaatsen. Je kunt op internet ook een eigen altaar inrichten met foto s. Horen de massale stille tochten bij het overlijden van een BN-er of bij het omkomen van kleine kinderen ook bij een vorm van gedenken en rouw? Natuurlijk. Een stille tocht schept gezamenlijkheid en voedt een gemeenschappelijk gevoelde waarde (protest tegen de moord op een kind bijv.). Zo n tocht is iets serieus en iedereen, jong en oud, deelt die waarde. Op die manier hebben rituelen dus ook met identiteit te maken. Wat is hierbij de rol van het geloof? Rituelen werken verbindend, met elkaar, met je gevoelens en met datgene of >

2 2 Nr. 9 - Oktober 2013 Nr. 9 - Oktober vervolg van pag. 1 diegene die jouw leven draagt. Zo steken we op Allerheiligen een kaarsje aan bij het noemen van de naam van de overledene. Door dat te doen verbinden we licht aan de naam. We doen dat door een kaars aan de Paaskaars te ontsteken. Die Paaskaars zien we als symbool van Christus levende aanwezigheid. We steken dus letterlijk ons naamlichtje op bij de Levende. Het aansteken van een kaarsje en het noemen van de naam verbindt ons dan met de ultieme waarde: leven aan alle dood voorbij. Dertig jaar geleden deden we dat in onze kerken nog niet. Ritualiteit is beweeglijk, ook in kerkelijk verband! Soms ontstaan rituelen die langer blijven, soms zijn het eendagsvliegen. Zo is in kerkelijk verband een weelde gegroeid aan rituelen. Maar je moet altijd zeggen: zo kán het, nooit: zo móet het. Heel boeiend. Ooit een ritueel bedacht om een nieuwe grafsteen te wijden? Heb ik eens gedaan: we goten witte wijn over de steen en ik heb een gebed uitgesproken. Er waren mensen bij die niet zoveel met geloof hebben. Toch was voor iedereen dat openlucht-gebed een waardevolle ervaring. Het was een vrolijke dag, dankbaar als we waren voor het ras-echte optimisme van de overledene. is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest: Secr.: F.W.M. van der Ven, Dorpsstraat 2, 2343 BA, Oegstgeest tel Redactie: A.V. de Kok (voorzitter), ds. R. E. da Costa, J. de Gier, P.P. Hanssen, mw. A. Knoop, mw. M. de Vroomen-den Boer, mw. S.E. van der Ploeg-Hoek De acht kardinalen met wie de paus aan het vergaderen is om het Vaticaanse bestuursapparaat te hervormen komen uit Honduras, Chili, Congo Kinshasa, India, Boston VS, Duitsland, Australië en Italie. Oscar Maradiaga, de Hondurese voorzitter, waarschuwde voor overspannen verwachtingen, maar beklemtoonde wel, dat het niet gaat om wat aanpassingen, maar om een nieuwe opzet. Ons doel, aldus de paus, is niet om zieltjes te winnen, maar om te luisteren naar noden, verlangens en teleurstellingen, wanhoop en hoop. Voorop noemt hij de jeugdwerkloosheid en de eenzaamheid van ouderen. Er mogen geen klassen in de Kerk zijn, Van de redactie Het moet echt anders (Paus Franciscus) geen Vaticaancentrische visie : het hof is de lepra van het pausdom. De Kerk moet weer een gemeenschap van Gods volk worden. Geen pronken, geen macht, maar deemoed. Priesters en bisschoppen staan ten dienste van het volk van God. God is liefde voor iedere mens. Zijn Geest is harmonie, omarming, niet veroordeling, beloning of bestraffing. De paus wil openheid naar de moderne cultuur, daarom ook serieus werk gaan maken van religieus oecumenisme en dialoog met niet-gelovigen. Dat zal op 7 november in Waddinxveen hopelijk ook blijken, waar met inleidingen van ds. G. van Viegen en dr. A. van der Helm een oecumenische ontmoeting plaats vindt op uitnodiging van de bisschop van Rotterdam. Frans van der Ven r.k.-afgevaardigde in de Raad van Kerken. (citaten ontleend aan het Katholiek Nieuwsblad) In deze periode, waarin Allerzielen, Allerheiligen en het einde van het kerkelijk jaar vallen is gedenken het thema. Vanuit verschillende visies wordt dit belicht, steeds weer met een ander accent. Van rituelen, het aansluiten bij de verlangens van deze tijd tot een bijbelse doordenking. Bij alle scribenten die over dit thema schrijven staat de liefde en troost voor de medemens centraal, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. mw. H. Dijkhuis-Potgieser Secr.: (tijdelijk) A.V. de Kok, Juffermansstraat 50, 2241 JL, tel , Bezorgdienst: H. Rozeboom, Anna Bijnsplantsoen 5, 2343 JT, tel , Wilt u geen ontvangen? Geef dit door aan de bezorgdienst. Postabonnementen: mw. W. Kwestro, Begonialaan 14, Deze wordt met interactieve opmaak ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken XN, tel , Financiële administratie: J.M.A. Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel , Bankrelaties: NL65 INGB en NL13 ABNA Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden Druk: Station Drukwerk Oplage: 9800 exemplaren Huis-aan-huisverspreiding. Uw vrijwillige bijdrage is welkom: richtbedrag e 20 per jaar. Het volgende nummer van verschijnt op 16 november Kopij daarvoor inleveren uiterlijk do. 31 oktober 2013 vóór uur. Per of usb-stick, met vermel ding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen: mw. M. de Vroomen-den Boer, Rhijngeesterstraatweg 99, 2341 BS Oegstgeest, tel Het daaropvolgende nummer verschijnt op 14 december Vandaag heb ik jouw naam begroet De eerste keer dat ik weer na het overlijden van mijn vader bij zijn graf stond kwamen de volgende woorden in mij op: Concert Allerzielen 2 november Voorafgaand aan de zondag waarop de Protestantse Gemeente Oegstgeest in haar ochtendviering de overledenen gedenkt, geeft Cappella pro Cantibus - op zaterdagavond 2 november - een Allerzielenconcert in de Groene of Willibrordkerk. Allerzielen, requiem: rust, onzekerheid, bezinning, treurnis en berusting, dood en leven. De veelzijdige omgang met het woord requiem is de insteek van het concert: een genre-overstijgende combinatie van werken voor cello, koor en een combinatie van de twee. De rode draad in het concert wordt gevormd door het Requiem for Cello Alone van Peter Sculthorpe (r). Cappella pro Cantibus voert de volgende werken uit: het Gregoriaanse Libera me Domine (Responsorium IX uit de Dodenmetten), drie requiems van Herbert Howells, Versa est in Luctum van Alfonso Lobo, Miserere van Rudi Tas, en uit de Leidse Koorboeken het Nunc Dimittis. Cello: Wilma Pistorius. Dirigent a.i.: Rens Tienstra. Datum: zaterdag 2 november Aanvang concert: uur Plaats: Groene of Willibrordkerk Toegang is gratis, collecte bij uitgang Vandaag heb ik jouw naam begroet Gods tuin op aard een bloemenzee Ik stond daar, geen weer Het was goed geen steen, maar jouw naam nam ik van daar mee. Hanneke Wallast De Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek PGO nodigt u van harte uit bij dit concert aanwezig te zijn. Gregoriaanse Scratch 21 oktober Een avond gregoriaans zingen voor iedereen; jong, oud; man, vrouw; kenner of gewoon nieuwsgierig; heldentenor of ik kan niet zingen : iedereen is welkom bij de Gregoriaanse Scratch. Een avond waar iedereen de volle rijkdom van het gregoriaans kan ervaren, onder Rens Tienstra leiding van de dirigent Rens Tienstra. De avond wordt ondersteund door de huisschola van de St.-Willibrordkerk. Datum/tijd: 21 okt., u. Locatie: St. Willibrordkerk, Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest Deelname: gratis, aanmelden via GREGORIAANSE SCRATCH

3 4 Nr. 9 - Oktober 2013 Nr. 9 - Oktober Geloof Hoop & Liefde Op zulke geladen momenten willen mensen vorm geven aan hun verbondenheid met God als het geheim van hun leven. Ook nu. We staan dus in een lange traditie van rituelen. Maar de vorm kan veranderen, al naar gelang de cultuur van een volk of de cultuur van de dag. Hoe is dat bij een uitvaartdienst? Is daarin in de loop der tijd veel veranderd? In gesprek met ds. Henk Plomp, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente Oegstgeest. Johan de Gier dene in zijn of haar verbondenheid met God centraal staat. Wie was hij/zij als mens onder de mensen? En hoe heeft hij/zij haar geloof beleefd? In het voorgesprek met de familie leg ik die vragen altijd in hun midden. Veel komt dan los: verhalen, positieve maar ook negatieve gevoelens. Alles mag gezegd worden. Dat kan diep gaan. Vervolgens overleggen we hoe we in de afscheidsdienst daar vorm aan geven. Dit contactmoment met de familie wordt achteraf soms als belangrijker ervaren dan de dienst zelf. Goede veranderingen? Ik vind van wel. Het is mijn eigen ontwikkeling. Ik hield en houd van theologische discussie, maar gaandeweg ben ik gaan inzien dat het in de Bijbel vooral om menswording gaat. Adam, waar ben je? Die persoonlijke aanspraak heb ik vooral geleerd in een training bibliodrama. Met een groep mensen stap je In de lijn van het oude Israël heeft ook de kerk in de loop der eeuwen een eigen feestkalender ontwikkeld. Grote gedenkmomenten (de feesten!) maar ook alledaagse knooppunten als geboorte, huwelijk en overlijden hebben daarin een plek gevonden. in het gedenken van het leven in de dood in het verhaal. Je verdeelt de rollen en al spelend ervaar je de krachtlijnen tussen God en mensen die in het verhaal zitten. Dat is precies wat tijdens een uitvaart gebeurt: levensverhaal en geloofsverhaal komen samen. Een dankdienst voor het leven? Soms is een neutraler woord beter, zoals uitvaart, gedachtenis of afscheid. Waar het op aan komt is dat de naam van een uniek mens tot leven komt. Een samenkomst waarin ruimte is voor de verhalen van collega s, vrienden en familie. Ook de taal van liederen en muziek kan veelzeggend zijn. Want een naam roept verhalen en gevoelens op, in alle gradaties van dank en moeite, geloof en twijfel. Daarna is er ruimte voor gebed en voor het verhaal van de Levende die de dode bij name kent en bewaart. En vanuit die verbondenheid gaan we op weg naar het graf of het crematorium. Geloof. Ook een evangelisatiedienst? Nee, geen evangelisatie. Dat zou een oneigenlijk gebruik van het moment zijn. Immers je wilt ook niet-gelovigen aanspreken. Heel indringend kwam dat op me af bij de afscheidsdienst van mijn moeder. Een aantal kinderen heeft geen lijntje meer met de kerk; niet alle kleinkinderen zijn gedoopt. En toch vormden we, samen met alle anderen, een gemeenschap rond mijn moeder. Ik zei toen: ik ga jullie het evangelie naar U hebt in ruim 40 jaar veel uitvaartdiensten geleid. Is er in al die jaren veel veranderd? Zeker. Toen ik begon was mij geleerd dat altijd de verkondiging, ofwel de geloofsleer van de kerk centraal hoort te staan. De kerk was de draagster van het geloof. Dus bij een uitvaart moest je vooral laten zien wat de kerk over leven en dood te zeggen had. De persoon van de overledene werd nauwelijks daarin betrokken. Dat is, althans in mijn beleving, radicaal veranderd. Niet de kerk maar de persoon is in eerste instantie drager van het geloof. God is niet los leverbaar maar komt altijd in de gestalte van mensen tot ons. In de doop wordt de naam van een mens verbonden met de Naam van de Levende. Die krijgt dan een hele geschiedenis met God. De gemeente wordt zo een gemeenschap waarin het geloof op veelkleurige wijze rondzingt. Voor mij betekent dit dat bij een uitvaart de persoon van de overlemijn moeder vertellen. Hoe haar geloof, juist omdat het een levende krachtlijn was, veranderde door haar kampervaringen in de oorlog en vooral ook na de oorlog door de secularisatie. Zo n verhaal van een geliefde, daar gaat kracht van uit en het maakt de aanwezigen bewust van hun eigen leven. Hoop. Op een leven na de dood? Een vast onderdeel van de dienst? Deze hoop is in de gehele dienst geïntegreerd aanwezig. Ik maak graag gebruik van de taal van het licht. Een kaars, symbool voor het leven van de overledene, wordt aangestoken aan de Paaskaars, symbool voor het licht dat sterker is dan de dood. Het leven van de overledene werkt door in kinderen, kleinkinderen en anderen. Die maken dat zichtbaar door een waxinelichtje aan de levenskaars aan te steken. Aan het eind van de dienst wordt de levenskaars gedoofd; een geladen moment. Maar kijk, al die waxinelichtjes en de Paaskaars - ze blijven branden als een teken van leven voorbij de dood. Liefde. Aandacht en troost bieden, of meer? Alles in de dienst heeft met liefde te maken. Het gaat erom de naam van de overledene te laten opbloeien. Ook in het donkere van haar of zijn leven. Zeker niet veroordelen. Tenslotte mag ik de dode en de levenden zegenen en ze brengen in de ruimte van Gods liefde en aandacht. Daar kun je troost uit putten, maar dat zal niet vanzelf gaan. Wie gaat er nu graag naar een begraafplaats? Soms, in het buitenland, doen we dat wel en verbazen we ons over de grote foto s in de grafstenen en de uitbundige porseleinen bloemenpracht. Maar hier in Holland komen we er meestal met verdriet en weemoed. Zo is het niet met Peter de Mol: elke dag gaat hij met plezier naar zijn werk op onze Oegstgeester Begraafplaats bij de Groene Kerk. Het oude en het nieuwe deel. Samen met de koster regelt hij een deel van de uitvaart tijdens de gedenkdienst en de begrafenis. Vóór de dienst bepaalt hij - soms in overleg met de familie - de plaats op de begraafplaats en zorgt hij voor het klaar maken van het graf, zoals eventueel het verwijderen van een eerdere steen, graven van het graf en aanbrengen van de graflift. Tijdens de dienst regelen de koster en hij de muziek in de kerk en na de begrafenis de ontvangst en de catering in Willibrords Erf. Er zijn voor graf en grafsteen eisen aan afmetingen en constructie. Een enkele keer is overleg nodig over de tekst: deze mag niet kwetsend zijn. Wat vindt Peter zelf een bijzondere tekst? Deze, een regel uit het gedicht In Memoriam van J.C. Bloem: Hoe zeer veel stiller dood dan slapen is. Een steen die hem ook aanspreekt is die in de vorm van een deur, die op een kier geopend is. Wat komt hierna? Waarom koos hij dit vak, vraag ik MENSen uit het dorp door Sarie van der Ploeg In gesprek met Peter de Mol, Beheerder van de begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest hem. In de eerste plaats om mensen van dienst te zijn. Informatie te geven over wat kan en wat niet. Een plaats uit te zoeken, soms vooraf met de betrokkene. Vaak willen mensen aan hun overledene in de kist iets meegeven. Bijna alles mag, maar het moet verteerbaar zijn en mag ook op termijn geen gevaar opleveren: glaswerk, ijzeren messen of wapens. Bij begrafenisdiensten wordt met de diverse geloofsrichtingen rekening gehouden. Het al dan niet luiden van de klokken bijvoorbeeld. De Groene Kerk blijft wel een kerk, er mag niet met kaarsen worden gelopen of vuurwerk worden afgestoken. Gevraagd naar beroemde doden op deze begraafplaats zegt Peter: Elk graf is mij even dierbaar. Dat van een stratenmaker die zich levenslang op zijn knieën heeft afgebeuld eigenlijk meer dan dat van iemand met een heel beroemde naam, van wie de familie al jarenlang de grafrechten niet betaalt. Als we samen over de begraafplaats lopen, wijst hij op verschillende graven en teksten. Het langst staat hij stil bij de Oorlogsgraven. Die zijn hem het allerdierbaarst. Peter de Mol is elke morgen tussen 8.30 en 9.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer

4 6 Nr. 9 - Oktober 2013 Nr. 9 - Oktober ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROC HIEKERN H. WILLIBRORD Het nieuwe team compleet! Dinsdag 1 oktober gingen we dan eindelijk compleet als nieuw team aan de slag. De referentschappen en taakvelden zijn verdeeld. De locatiereferent zorgt voor het algemeen reilen en zeilen op locatie, leidt de pastoraatgroep en houdt contact met werkgroepen en vrijwilligers. Vragen aangaande pastoraat lopen ook via hem of haar. Een taakveld is de verantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en procesgang van de werkaspecten in de hele parochie. De verdeling is als volgt: Truus Wüts, pastoraal werker, referent Katwijk met de taakvelden diaconie en catechese; Dirk Gudde, pastoraal werker, referent Voorschoten met als taakvelden catechese en gemeenschapopbouw; diaken George Brink, referent Wassenaar met als taakveld liturgie, George is voor 60% aangesteld!; Peter van Beurden, pastoraal werker, referent Oegstgeest met de taakvelden gemeenschapsopbouw en individueel pastoraat; pastor Berry Lansbergen, brede inzet in de parochiële liturgie met de taakvelden diaconie en individueel pastoraat; pastoor Michel Hagen, brede inzet liturgie, moderator team met als taakveld liturgie. In de komende weken zal ieder zich verder inwerken in zijn plek en taken, kennismaken met de werkers in het veld en middels vergaderingen en andere activiteiten in beeld komen waar de gemeenschap tezamen is. Alle goeds allemaal, pastor Peter van Beurden R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel.: , Pastoraal team: Pastoor: M.P.J. Hagen, tel.: , Pastor: G.T.J. Lansbergen, tel.: , Diaken: G. Brink, tel.: , Pastoraal werkers: G.T.M. Wüts, tel.: , Samen met u verder werken aan onze geloofsgemeenschap Het afgelopen werkjaar is er veel veranderd in het pastoresteam van de H. Augustinus: een teamlid ging met pensioen, twee teamleden vertrokken op verzoek van de bisschop naar een andere parochie omdat zij daar meer nodig waren. De positieve kant van deze veranderingen is dat de parochie er vier nieuwe teamleden voor terug heeft gekregen. En Oegstgeest verkeert bovendien in de gunstige positie dat we niet hoeven wennen aan een nieuwe persoon die als aanspreekpunt fungeert: de standplaats van pastor Peter van Beurden blijft in de H. Willibrord. Deze veranderingen maken ook weer eens duidelijk dat voorgangers zo maar voorbijgangers worden en dat een parochie(kern) een sterke geloofsgemeenschap nodig heeft om levendig te blijven. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die daar aan meewerken. Samen met pastor Van Beurden hebben wij als pastoraatgroep de zorg voor deze vrijwilligers, naast de meer algemene taak om de geest in de parochiekern levendig te houden en een bloeiende geloofsgemeenschap te bevorderen. We werken nauw samen met de beheercommissie en we hou- den ook contact met de andere kernen in de parochie. Maar we hebben u ook nodig: we staan open voor vragen en suggesties van alle parochianen. U kunt die doorgeven aan het secretariaat van de H. Willibrord of rechtstreeks aan de pastoraatgroep via de telefoon of via de mail Met bijgaande foto willen wij onze uitnodigende houding naar u uitdrukken, in het volste vertrouwen dat we, samen met u en met steun van boven, van onze parochiekern een echte gemeenschap kunnen maken. V.l.n.r.: Els van Leuken (pastoraat), pastor Peter van Beurden (lokaal referent), Erik Flikkenschild (catechese) en Frank Roes (liturgie) D.A.C.A. Gudde, tel.: P.W.G. van Beurden, tel.: , Pastoraatgroep: tel.: Gastvrouwen op de pastorie: ma t/m vr uur. Bankrekeningen: misintenties: NL66 INGB kerkbijdrage: NL45 INGB en NL95 RABO , diaconie: NL06 RABO Dameskoor Onze parochiekern weet zich gezegend met het dameskoor, dat wekelijks trouw repeteert en steeds de eerste zondag van de maand de viering ondersteunt. Ook is de groep oproepbaar voor huwelijksvieringen en uitvaarten. Momenteel telt het koor 22 leden en de krapte wordt voelbaar. Men is naarstig op zoek naar nieuwe leden. Het aanbod is een warme en sociale groep in een goede en prettige sfeer. Iedere donderdag wordt er gerepeteerd van uur, in de Willibrordkerk, ingang via het achterom. Kom eens kijken en meedoen. Ieder nieuw koorlid kan rekenen op een welkomstboeket van de pastor! Nadere informatie: mevr. C. v. Rijn, tel: Pastor Peter van Beurden Familieberichten Gedoopt Julie Helena, dochter van Dennis en Marije van Dijk. Romin Peter Stanley, zoon van Vincent van Weldam en Marjolein van der Horst. Dat zij zich thuis zullen gaan voelen in een gastvrije gemeenschap van vrijmoedig geloven. Overleden In de afgelopen weken zijn uit ons midden weggenomen: Wilhelmina (Wil) Blonk-Godschalk, 85 jaar; Marie (Marion) Tetteroo-Kruijt, 59 jaar; Joannes (Jan) Dunselman, 86 jaar; Pater Bertram van Winden, 90 jaar. Zij rusten in vrede. Algemene berichten en activiteiten Brieven voor Amnesty Op 7 oktober is er weer een schrijfmiddag, van uur in de pastorie van de Willibrord. Dinsdagmorgenvieringen Iedere tweede dinsdag van de maand vindt de ochtendviering plaats in de kapel van Van Wijckerslooth, aanvang 9.30 u. Afscheid diaken van Aarle Zondag 29 september vierden we op een mooie wijze het afscheid van diaken André van Aarle. De dag deed hem genieten en ontroeren. In de viering ontving hij de Willibrordpenning, het feit dat André vrijwillig gekomen was gaf de uiteindelijke doorslag! De zestien jaar lange inzet werd naast vele persoonlijke giften, uitgedrukt met een icoon van Sint Christoffel, die we als parochiekern aan hem mochten aanbieden. Wist u overigens dat enkele plaatsnamen door dit vertrek zijn aangepast? Wat dacht u van Ter Aarle en Aarlelanderveen? André, het ga je goed in het Groene Hart! Alle heilige zielen Is het alweer Allerheiligen en Allerzielen? Wat gaat een jaar toch snel. Het feest aan de start van november wil ons verbinden met allen op wie wij gebouwd zijn, onze voorouders in leven en geloof. De heiligen en de gestorvenen. Alle heilige zielen. Want dat loopt een beetje door elkaar heen, geloof en leven en al degenen die ons op de juiste sporen daarvan hebben gezet. Een feest van In memoriam Pater Van Winden In zijn 91 e levensjaar overleed op 23 september pater Bertram van Winden, Franciscaan en hoogleraar Grieks. Behalve als wetenschapper was hij ook pastoraal actief in de Hartebrugkerk en later in Van Wijckerslooth. Ook verleende pater Van Winden assistentie in onze parochiekern. Onder grote belangstelling werd zaterdag 28 september zijn uitvaart gevierd in de Willibrordkerk, waarna hij begraven werd op het kerkhof van de franciscanen in Katwijk aan de Rijn. verbondenheid dat over de dood heen reikt! Maar het zijn ook dagen dat je een voorbij jaar pastoraal wat door je handen laat gaan. Al hetgeen je meemaakte aan lief en leed, ziekte en sterven. Dat vat het feest van alle heilige zielen weer samen. En natuurlijk resoneren daarop de persoonlijke gebeurtenissen. In het afgelopen jaar nam ik afscheid van een dierbare collega, mijn broer overleed en een goede vriendin. Maar ook merkte ik dat menige parochie-uitvaart een vriendschapuitvaart werd, omdat het parochianen betrof met wie je al zoveel jaren vertrouwd was. Het feest van alle heilige zielen rondt zo een periode af, geeft veel ervaringen een plek van rust en vrede. Zo komt er weer ruimte om door de leegte heen invulling te geven aan nieuwe toekomst. Van harte uitgenodigd bij de viering op Allerheiligen en Allerzielen.

5 8 Nr. 9 - Oktober 2013 Nr. 9 - Oktober PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Licht van leven (1) Allerheiligen De viering op zondag 3 november staat in het teken van de gedachtenis van alle overledenen. Bij iedere naam steken we een lichtje aan, en de dienst eindigt ermee dat iedereen een eigen lichtje kan aansteken. We noemen deze dienst de viering van Allerheiligen. Die naam herinnert ons aan Paulus, die zijn brieflezers (gewone gemeenteleden) heiligen noemt. Die naam herinnert ons ook aan allen die ons zijn voorgegaan uit Hebreeën 11. Van sommigen onder hen kennen we de namen, omdat zij een lichtend voorbeeld voor ons zijn. Aan al deze heiligen voegen wij onze namen toe in het diepe vertrouwen dat zij leven in het Licht... Namen noemen De kerkenraad vertrouwt het noemen van de namen toe aan de zorg van het Pastoraal Team. Het moet maar eens gezegd worden: dat zouden we niet kunnen zonder de enorme inzet van Lied van Orden, die de ledenadministratie voert. Bijna alle namen worden in beide kerkgebouwen genoemd, een enkele naam alleen in dat gebouw waar de overledene een band mee had. We noemen de naam hardop, voor het aangezicht van de Eeuwige en bidden om vrede over het leven van de overledene en om troost en vrede over wie rouw draagt of in gebed en gedachte een PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Kerkenraad: Voorzitter: C. de Visser, Wilgenlaan XA Rijnsburg, tel Scriba: mw. M. van Doorninck-Kruzinga, tel , corr. adres: Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest Bank Diaconie en Zending: ING Kerkradio: C. van Rossem, tel Bank PGO: ING , t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest Licht van leven rouwende mee-draagt. Bijzonder is dat we alle nabestaanden door middel van een brief op de hoogte stellen van het noemen van hun naam in de dienst. We merken dat dat voor hen veel betekent. Licht van leven (2) Ds. Kees G. Zwart Nieuwe kaarsenstaanders in de Groene Kerk In de nieuw ingerichte Regenboogkerk is van meet af aan rekening gehouden met de behoefte aan een stiltehoek. Je kunt er een kaarsje ontsteken, in het voorbedeboek een gebedsintentie opschrijven, je naam op de kaart schrijven GEMEENTECENTRUM Kerkelijk Bureau: Reserveringen van zalen in de Groene Kerk, Willibrords Erf, Regen boogkerk en Gemeentecentrum, administratie Begraafplaats. Maan-, dins-, donder- en vrijdag van u. Woensdag van u. Op dinsdagavond van u. op afspraak. Tel.: Fax : Reserveringen Gemeentecentrum na 14 uur, beheerder tel die met de bloemengroet meegaat, of er gewoon even verwijlen bij bijvoorbeeld de kleine Paulus-icoon. Aan het begin van de dienst op zondag legt de diaken het voorbedeboek op de grote tafel, zodat de intenties tijdens de gezamenlijke gebeden mee uitgesproken kunnen worden. Waardevol, blijkt uit ervaring! Voor de Groene Kerk was zoiets nog niet voorhanden. Nu is een eerste stap gezet: sinds oktober staan er enkele sierlijke kaarsenstaanders in de kerk. In de vorm van de staander is iets van een vis (symbool voor Christus, hét licht) te herkennen. Vóór de dienst kan iemand die dat wenst daar een kaarsje aansteken. De kaarsentableaus zijn zo gekozen, dat ze ook bij de jaarlijkse gedachtenis van overledenen in de Groene Kerk hun goede dienst kunnen bewijzen. We zullen de komende tijd bezien hoe het ons bevalt. Opmerkingen zijn uiteraard zeer welkom. Namens de Taakgroep Eredienst & Kerkmuziek, Licht van leven (3) Kees Goedhart en Kees G. Zwart Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord en melodie, ieder duister wacht een morgen in dat licht is alles nieuw. (Liedboek lied 982,2) Ledenadministratie PGO op dinsdag en woensdag van uur in zaal V-4 van het Gemeentecentrum, tel.: , e- mail: KERKGEBOUWEN: Groene- of Willibrordkerk: Haarlemmerstraatweg 6, tel , Regenboogkerk: Mauritslaan 12, tel , Gemeentecentrum: Lijtweg 9 Uit de Kerkenraad (KR) Op de agenda van de kerkenraadsvergadering van 26 september stonden de twee, eigenlijk drie belangrijke punten van de Gemeenteavond van 12 september jl. tevergadering (22/11/12) was besloten een onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van een sluitende exploitatie van het GC. Arjan de Kok voerde dat onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat een sluitende exploitatie mogelijk moest zijn. De aannames voor die sluitende exploitatie, het heel kleine aandeel dat de kerk zelf daarin nog zou hebben en de hoogte van de investering om het GC nu echt goed op te knappen, deed het College van Kerkrentmeesters (CvK) echter besluiten om de KR te adviseren niet tot renovatie over te gaan. De KR nam het advies van het CvK over in de vergadering van 4 juli jl. Dat was een moeilijk besluit omdat tot dan toe gehoopt was dat het GC voor de PGO behouden zou kunnen blijven. Dat paste ook bij de visie die we als PGO op kerk-zijn hebben. De vraag was nu of we zonder het GC onze visie ook zouden kunnen realiseren. Verschillende ontwikkelingen in de kerk en in de samenleving moesten gewogen worden. Tijdens de gemeenteavond presenteerde ds. Verburg een visie die overeind zou blijven. Ook als het GC verkocht zou worden. Tijdens de zomervakantie was dit alles bij de leden van CvK en de KR al een beetje bezonken. De KR had het CvK in juli gevraagd om uit te zoeken of er grote bezwaren waren om tot sluiting over te gaan. Toen dat niet het geval bleek te zijn (eind augustus), kwam de KR met het voorgenomen 1 3 Het eerste betrof de ziekte van ds. Da Costa. Op 9 september, vlak na zijn zomervakantie, moest Da Costa zich ziek melden. Inmiddels is duidelijk dat Da Costa geen gewone werkzaamheden meer zal verrichten voordat hij afscheid neemt. Zie het bericht van ds. Da Costa zelf. We hopen dat hij voor kan gaan in zijn laatste reguliere dienst in de Groene Kerk (10 /11), de afscheidsavond op 15/11 (zie voorgaande ) bij kan wonen en de gemeenschappelijke afscheidsdienst op 24 november mee kan maken. We wensen Ronald en Mieke van harte beterschap. De voorzitter van de KR houdt contact met hen. Kaartjes doen goed! 2Het tweede punt was het voorgenomen besluit van de KR om over te gaan tot verkoop van het Gemeentecentrum (GC). Het voorstel daartoe werd op de Gemeenteavond met het oog op de duidelijkheid eerst kort samengevat en toegelicht. Die helderheid werd door sommigen op prijs gesteld. Anderen ervoeren dat als voor een voldongen feit geplaatst worden. De KR besefte achteraf dat er sprake was van ongelijktijdigheid in de verwerking van de verschillende stappen in het besluitvormingsproces. Na de vorige gemeen- PASTORALE SECTIES SECTIE OOST Predikant: ds. R.E. da Costa Oranjelaan 18, 2341 CD Oegstgeest, tel.: Vrije dag: vrijdag Contactpersoon: Elly Varkevisser, tel.: SECTIE NOORD Predikant: ds. K.G. Zwart Wijttenbachweg 51, 2341 VX Oegstgeest, tel.: Vrije dag: maandag Contactpersoon: Marleen van Waveren, tel.: SECTIE WEST Predikant: ds. A. Verburg, Boerhaavelaan 18, 2334 EP Leiden, tel.: Vrije dag: vrijdag Contactpersoon: vacature besluit tot sluiting van het GC. N.a.v. de reacties op die avond en gesprekken daarna besloot de KR om extra tijd te nemen om, samen met wie nog andere mogelijkheden zien, alternatieven te onderzoeken. Het derde punt was de toestemming van de regionale organen om als PGO een derde predikant te mogen beroepen in de vacature van ds. Da Costa. De gepresenteerde visie en de grote lijnen voor een profiel van een te beroepen predikant (v/m) liet zien dat er meer dan voldoende werk (ambitie) in de PGO is om er als team van drie predikanten hard aan te trekken. Er werden namen gevraagd van mensen die een beroepingscommissie zouden kunnen vormen. De KR koos uit de groslijst negen namen. De volgende personen hebben toegezegd lid van de beroepingscommissie te willen zijn. Dat zijn Juultje Krajenbrink, Nel de Blaeij, Nelleke van der Oord, Dieneke van Os, Geert ter Horst (beoogd voorzitter), Marco Kortleve, Marloes de Kok, Gabrine Jagersma en Heleen van Diggele. Er was in de commissie ook een plaats voorzien voor iemand uit de kring van de VVP in Leiden-Oegstgeest. De VVP heeft de KR laten weten voor de toekomst van de VVP eerst samenwerking met de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente in Leiden te willen onderzoeken. O.a. om die reden ziet de VVP af van de mogelijkheid om iemand af te vaardigen voor de beroepingscommissie. De KR wenst de beroepingscommissie veel wijsheid en vreugde bij het zoeken van iemand die het predikantenteam komt versterken. Ds. Aart Verburg

6 10 Nr. 9 - Oktober 2013 Nr. 9 - Oktober PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST In het zicht van de haven Wat had ik graag de laatste maanden tot mijn emeritaat gewoon doorgewerkt, maar begin september ging het niet meer. Vanaf maart heb ik last van hevige spierpijnen. Je gaat dan door de medische mallemolen, maar daar kwam niet veel uit. Ook alternatieven (acupunctuur) hielpen niet. Je zet je beste beentje voor en gaat door. Er zijn pijnstillers en je laat niets merken. Tot ook het beste beentje niet verder wil. Dan moet je je ziek melden. Op dit moment zijn er nieuwe onderzoeken, maar onzekerheid (de taaiste tegenstander in het leven) krijgt ook psychisch grip op je. Toch hoop ik in november mijn afscheid op bescheiden wijze te kunnen vieren. Nu al ontvang ik veel tekens van meeleven: kaarten, bloemen, een boekje. Dat doet Harry (Henri Gerard) van Bodegom, die op 31 augustus jl. op 64-jarige leeftijd plotseling is overleden. Sinds 1996 woonde hij met Ada Verboon (huwelijk 1994) aan de Willem van Otterloolaan in Oegstgeest. Een aardige, charmante en betrouwbare man, zo kende men Harry. In intiemere kring kende men de moeite die hij had met de onvolmaaktheid in de wereld. Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, (Conciliair Proces, jaren 80) waren zijn levensmotto s. Als natuurgids en met Ada genoot hij van de natuur, vooral nadat hij gestopt was met zijn werk in het onderwijs. Totdat het onvoorstelbare gebeurde...ds. H.J. van Haarlem, bevriend predikant en regelmatig gastvoorganger in Oegstgeest, heeft de afscheidsbijeenkomst in Rhijnhof geleid. Wij wensen Ada toe dat zij energie mag blijven putten uit de goede herinneringen aan Harry. Ds. Aart Verburg Jacques Franciscus Maria Aarts, overleden op 7 september jl.. Jacques is 71 jaar geworden. Hij was als Rooms-Ka- goed. Veel dank voor zoveel warme betrokkenheid! Met een warme groet, ds. Ronald da Costa 10 november School en Kerk - dienst Deze bijzondere kerkdienst met de Joris de Witte school heeft als thema Liefde, waaraan al in oktober en november met de kinderen wordt gewerkt. Uitgangspunt is het verhaal over Jozef en zijn broers. Hierin komen diverse kanten van liefde ter sprake. Liefde en geluk, maar ook liefde en jaloezie, kwetsbaarheid, liefde en vertrouwen. Hoe krijgt de liefde tussen Jozef en zijn broers weer een kans? Jozef is ooit door zijn broers verkocht. Zou hij het aandurven hen weer te vertrouwen? We zullen iets zien uit de Kanjertrainingen die Wij gedenken tholiek mee-geregistreerd in de PGO. Hij en Joke Roeleveld waren overtuigd oecumenisch getrouwd. Je in elkaar verdiepen maakte dat ze soms beter het gedachtegoed van de ander konden verwoorden dan hij of zij zelf. In een gespreksgroep van meer gemengd gehuwden beleefden ze hun spiritualiteit en deelden vreugde en verdriet. Voor hen kwam het verdriet toen Jacques begin dit jaar ongeneeslijk ziek bleek. Ds. Da Costa begeleidde de bescheiden wetenschapper (chemicus), fijngevoelige en vasthoudende man en zijn vrouw naar het afscheid. Een vriend sprak in de afscheidsdienst de preek van ds. Da Costa uit. We wensen Joke, hun zoon en dochter met hun gezinnen, de troost van dankbaar makende herinneringen en van de behoedende zegen van God. Ds. Aart Verburg op de Joris de Witte worden gegeven, zingen een lied uit de musical Joseph en zien tekeningen uit het leven van Jozef. De School en Kerk -dienst is één van de DKWA-diensten en steeds weer een groot feest voor jong en ouder. COLLECTEN Ds. Aart Verburg teksten van Wilco van der Plas en Bert Osinga 20 okt. Diaconaal Centrum de Bakkerij De Bakkerij geeft hulp aan een ieder die dat nodig heeft in Leiden en omgeving. Steeds meer mensen met problemen komen naar Leiden en doen een beroep op de Bakkerij. 27 okt. Najaarszendingsweek: Geroepen om te delen In deze Kerk in Actie collecte staat het Herman Vermeulen Zondag 8 september jl. overleed ons gemeentelid op de prachtige leeftijd van 95 jaar. Onverwacht is hij uit het leven weggevallen. Tijdens de gedachtenisdienst op maandag 16 september in de Groene Kerk hebben we in dankbaarheid stilgestaan bij zijn leven en bij zijn bijzondere persoonlijkheid, en hebben gebeden om vrede en alle goeds voor zijn kinderen en kleinkinderen. Taalvaardig en musisch, zo hebben we hem gekenschetst; iemand die graag en diep over de zin van het leven kon nadenken. Dat het goed is om dat waar je aan begonnen bent ook af te maken, daarvan was hij overtuigd. Zijn levensvisie beantwoordde aan datzelfde: was het leven van den beginne af aan tof (Genesis 1), en dus als goed bedoeld, dan is de vervolmaking daarvan in het leven hierna één en al goed. In dat perspectief van leven hebben wij zijn leven aan de Eeuwige toevertrouwd. Ds. Kees G. Zwart werk van Henriëtte Nieuwenhuis op Zuid-Sumatra centraal. Zij ondersteunt de diaconie van de Geraja Kristen Sumatera Begian Selatan (GKSBS,) die haar faciliteert om o.m. trainingen voor diakenen en gemeenteleden te geven. 3 nov. Zorg terminale patiënten (stichting Issorias) Soms kan een partner of familie niet meer de benodigde 24-uurs zorg bieden aan iemand die niet lang meer te leven heeft. Hospices bieden in dat geval een alternatief. 10 nov. De Hoop, Dordrecht en Stichting De Brug, Katwijk Deze beide organisaties bieden hulp en opvang op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. ACTIVITEITEN PGO 22 okt Wijttenbachweg 51: Hemelse bloempjes o.l.v. ds. Kees G. Zwart 23 okt Moderamen Kerkenraad, Regenboogkerk (RBK) 24 okt Regenboogkerk: Rondje van de zaak, over het Dienstboek 29 okt Willibrords Erf: bijeenkomst contactpersonen Pastoraal Noord 30 okt Wijttenbachweg 51: Bijbellezen is leuk o.l.v. ds. Kees G. Zwart 31 okt Kerkenraadsvergadering, RBK 2 nov Groene Kerk: Allerzielen - concert Cappella pro Cantibus 5 nov Taakgroep Eredienst & Kerkmuziek 5 nov Jong en Geloven, RBK 5 nov Gesprekgroep Hoe zie jij dat dan?, RBK 6 nov Pastoraal Team 7 nov Willibrords Erf: Koffiekamer 7 nov Pastoraal Beraad Noord 9 nov Bezinningsdag kerkenraad 12 nov Bijbelkring Regenboogkerk 12 nov Gesprekgroep 35-55, RBK 15 nov RBK: afscheidsavond ds. Ronald da Costa Uit de Vereniging In de komende periode tot begin december organiseert onze Vereniging diverse activiteiten. - De Vrijzinnig Protestantse Vrouwengroep komt op 22 oktober om uur bij elkaar in het Gemeentecentrum. Mw. Til Klaare zal dan een dialezing houden over: IJsland, land van sagen, vuur en ijs. Voor nadere informatie kunt u terecht bij mw. T. Stafleu, tel: Op 19 november viert deze vrouwengroep haar 60-jarig bestaan, eveneens om uur in het Gemeentecentrum. Ds. Peters zal daar spreken over Humor in de Bijbel en in de Kerk. - De kring Literatuur en Religie komt in deze periode bij elkaar op 4 en 5 november in het Gemeentecentrum resp. om uur en uur. Het boek Grillroom Jeruzalem van Thomése zal dan besproken worden. Het boek En uit de bergen kwam de echo van Khaled Hosseini zal besproken worden op 2 en 3 december eveneens resp. om en om uur. - Op 12 november organiseert de Vereniging een lezing in het Gemeentecentrum, Aanvang: uur. Dr. Joke van Saane zal spreken over: De Kracht van Rituelen en Symbolen. - In de kring Kunst en Spiritualiteit zal de sopraan Dieuwke Sybilla Maria Aalbers op zondag 17 november vertellen over Maria Sybilla Merian, de beroemde planten- en vlinderschilderes, naar wie zij is vernoemd. Aanvang: uur. Einde uur. Met elkaar zullen we de avond afsluiten met een eenvoudige maaltijd. Voor deze bijeenkomst is het nodig, dat u zich opgeeft bij ds. Marjan Driessen, tel: , dit om te kunnen VRIJZINNIGE PROTESTANTEN bepalen voor hoeveel personen er een maaltijd verzorgd moet gaan worden. - De gesprekskring Geloofsbeleving tenslotte komt op 26 november bij elkaar in de Vredeskerk aan de Van Vollenhovenkade te Leiden. Ook hier bespreken we onderwerpen die ons bezig houden. Aanvang: uur. Voor nadere informatie kunt u terecht bij mw. T. de Boer-Donia, tel: Voor de komende maanden staat er nog veel meer op het programma, zie het jaarprogrammaboekje Het is te verkrijgen op de leestafel op zondag voor en na de kerkdiensten, die steeds om uur aanvangen. U kunt ook even bellen naar ondergetekende, Elke eerste zondag van de maand ligt het blad Vrij en Zinnig van de Vereniging voor u klaar in de ruimte voor de kerkzaal van het Gemeentecentrum. In dit blad vindt u meestal nog wat uitgebreidere informatie over de diverse programmaonderdelen. Overigens zijn die diensten van de Vereniging door de grote verscheidenheid aan predikanten, die wekelijks voorgaan, zeker de moeite van het bijwonen waard. Nu maar hopen dat het Gemeentecentrum (voor de uitvoering van ons programma) niet te snel verkocht gaat worden. Gé Eegdeman Buren Bedankt! Neighborhood Missions Gemeentecentrum zondags uur, Lijtweg 9, tel Predikant: ds. M. Driessen, Lammenschansweg 51, 2313 DJ Leiden, tel Secretaris: vacature Voorzitter: G. Eegdeman, Laan van Arenstein 23 Oegstgeest, tel: >

7 12 Nr. 9 - Oktober 2013 Nr. 9 - Oktober NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK Anders leren kijken Op vredeszondag 22 september ging voorganger Bert Bakker n.a.v. Matt. 6: 22, 23 in op het thema vrede, shalom, leven zoals het bedoeld is. In Jezus komt die toekomst van vrede naar ons toe en wordt een aantal zaken al hersteld. Wat wij daaraan kunnen bijdragen is onder andere anders leren kijken. Als ons oog helder, gunnend, welwillend is, dan wordt ons gedrag ook gericht op vrede. Maar als we troebel, onwillig, benepen kijken, dan wordt ook ons gedrag donker. Het maakt veel uit hoe we kijken. En God doet niets liever dan ons te helpen kijken met zijn ogen. Van Jezus kunnen we leren de mensen te zien zoals hij ze ziet en zijn vrede te geven aan de mensen om ons heen. Terugblik op proef de kerk Alice Siepelinga Na de dienst op vredeszondag en burendag - wat een mooie combinatie! ontmoetten we in de tuin achter de Rehobothkerk onze buren van de VVP (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten) en van de Rehobothkerk en andere buren. Waren alle zelfgebakken taarten, cakes en koeken al een feest, de ontmoeting nog meer! Dat smaakt naar meer! Dank voor ieder die zich hiervoor heeft ingezet! Gemeentevergadering Op 15 oktober is de gemeentevergade- Nederlands G ereformeerde ring gehouden. Op de agenda stond o.a. samenwerking met de Rehobothkerk. Gebedssamenkomst Maandelijks komen (enkele) gemeenteleden bij elkaar om te danken en te bidden voor de gaven en de noden in onze gemeente, het werk dat gedaan wordt en de mensen met wie we in contact komen. We houden de aanmoediging van Lucas voor ogen die in Handelingen 1: 14a schreef : Ze waren allemaal bij elkaar en hielden niet op met bidden... Wij zijn geen superchristenen die allemaal zo goed kunnen bidden. Maar wel hebben we het verlangen om elkaar te helpen door niet alleen voor onszelf te bidden maar juist voor wat ons allemaal raakt. We komen eenmaal in de vier weken op dinsdagavond bij elkaar. Hoe gaat het er aan toe? We bemoedigen elkaar met een stukje uit de bijbel, we aanbidden onze Heer met een aantal liederen en brengen onze gebeden bij hem. Uit de gemeente Carin van Dijk Op 9 september werd Elin Anouk geboren, dochter van Roger en Renske Burgerhoutvan Turenhout en zusje voor Hugo. Op 22 september werden Arres en Hilde van Dijk-van Keulen verblijd met de geboorte van Linde Els, zusje voor Vera. Eke de Gier-van der Jagt urenactiviteit Burenzondag Proef de kerk Het was goed! Bedankt organisatoren van de NGK, GKV en VVP! Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o. Samenkomsten: Voorzitter kerkenraad: Hester Tjalma - Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23 den Oudsten, tel Predikant: vacant Scriba: Jan Wesseling, tel KerkGEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT Gedenken Wie gedenk jij? Wanneer ik deze vraag stel, zul je denken aan iemand die overleden is. Echt dood en begraven op een begraafplaats. Het is elke keer weer afschuwelijk om een overlijden mee te maken en zo te worden veroordeeld tot gedenken. Dat is ons lot. Zou het niet goed zijn om ook eens een gedenkdag te hebben voor jezelf als christen? Dat klinkt misschien een beetje cru. Ik gedenk mijzelf Alsof ik ben overleden. Maar op een bepaalde manier is het waar. Wie gelooft in Jezus is al in Christus in de hemel, zo schrijft Paulus aan de Efeziërs. Je was dood en bent weer opgestaan. Dezelfde kracht als waarmee Jezus is opgestaan uit de dood, werkt in mij als ik vertrouw op Jezus. Paulus noemt het leven zonder God dood. Dat gaat voorbij als je je vertrouwen stelt op Jezus. Maar wie zijn vertrouwen stelt op Jezus, laat dus ook een leven achter zich. Dat is moeilijk mee te maken als ik niet werkelijk overlijd en vervolgens weer opsta. Maar geestelijk is het werkelijk, in Christus is het gebeurd. Dit in geloof sterven aan een leven zonder God heeft gevolgen: wie gelooft is namelijk in Christus. En wie in Christus is, is dood Neighborhood Missions Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1 Predikant: ds. R.R. Roth, H. Haasseplantsoen 12, 2343 KR Oegstgeest, tel.: , voor de zonde, schrijft Paulus aan de Romeinen. Wie met Jezus is opgewekt, is overleden: voor de macht van de zonde namelijk. Je hebt een nieuwe Heer. Nederlands G ereformeerde Scriba: Margaret Jansen Kerk Moeilijke kost? Kauw er maar even op. Wie gedenk ik? Mijn vader, mijn moeder en mijn broer. Ik kan ze hier niet meer ontmoeten. Maar als christen mag ik mezelf ook gedenken. Mijn leven zonder God, zonder Christus, zonder vertrouwen op Hem. Dat is ook weg. Jezus kwam mijn leven binnen en heeft me op de één of andere manier aan mijn verstand gebracht en in mijn hart gelegd, dat ik zijn volgeling mag zijn. Levend als Hij ben ik een kind van God geworden. Er is dus alle reden om ergens op deze aarde een plek in te richten zoals een graf dat kan zijn voor een overledene. Om te gedenken dat je een kind van God bent, om te gedenken dat op het moment dat je beleed dat je een christen bent, er iets in jou afstierf: je leven zonder God. Om te vieren dat je sindsdien mag leven als opgestane, verbonden met Jezus de Levende. Ik ben een lopend wonder. Zelf ben ik er nog het meest blind voor. Ook christenen beleven zichzelf en elkaar niet steeds zo. Maar het is echt waar. Ik ben met Hem gestorven en met Hem opgestaan. Ik kan er niks anders van maken. Er is echter een groot verschil met overlijden en daadwerkelijk in een graf worden gelegd. Als ik mezelf gedenk, vandaag, kan ik er geen traan om laten. Ik ben blij. Ik leef. Ds. Robert Roth Geloven in deze tijd Antoine Bodar, 24 oktober Geloven in deze tijd, dat is het thema van de lezing die Antoine Bodar zal houden in Wassenaar, theaterzaal De Warenar, Kerkstraat 75 in Wassenaar, aanvang uur. Geloven in deze tijd. Het is niet vanzelfsprekend. En al helemaal niet om daarvan openlijk te getuigen. Aan Antoine Bodar is gevraagd wat er volgens hem voor nodig is om in deze tijd te geloven. Past ons geloof wel in de hedendaagse cultuur? Of moeten we die vraag andersom stellen? En waar halen we de moed vandaan te getuigen van ons geloof, in woord en daad? Antoine Bodar heeft zich op vele vakgebieden bekwaamd: kerk- en cultuurhistorie, journalistiek, literatuur, theologie en filosofie. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan. Hij woont afwisselend in Rome en in Nederland. zie ook: Bijdrage in de onkosten: 7 Informatie bij: Dirk Gudde, pastoraal werker, , parochieaugustinus.nl OEPS Sarie van der Ploeg Een ouder echtpaar strijkt om etenstijd neer in een wegrestaurant. Het is er nog lekker rustig. Wat later komt ook een groot kinderrijk gezelschap binnen en gaat naast het tweetal zitten. Het gekwetter is niet van de lucht. Maar plotseling valt een diepe stilte in dit gezelschap: men is samen met alle kinderen in gebed. Dat vindt ook het oudere echtpaar heel bijzonder en mooi. Als het lawaai aan de kindertafel daarna met dubbele kracht toeneemt en maar doorgaat, houden de oudere buren zich in. Om niet te vragen: Moeten jullie niet eens danken? Lustrumconcert Regenboogcantorij Zondagmiddag 17 november uur Regenboogkerk De Regenboogcantorij werd in het najaar van 1988 opgericht door Jan Marten de Vries en bestaat dit jaar dus 25 jaar. Al die tijd hebben de zangers van de cantorij hun adem gebruikt om de lofzang in de diensten te ondersteunen. Op het programma staat geliefde kerkmuziek uit de afgelopen jaren en de speciaal voor dit lustrum ingestudeerde Missa brevis St. Joannis de Deo van Joseph Haydn. Aan dit concert wordt medewerking verleend door Klaartje van Veldhoven sopraan Klaartje van Veldhoven en een instrumentaal ensemble. Het geheel staat onder mijn leiding. Wij hopen dat u dit feestje met ons mee wilt vieren. Pauline Verkerk

8 14 Nr. 9 - Oktober 2013 Nr. 9 - Oktober voor de periode van 19 oktober tot en met 16 november 2013 Uit het Herinneringsmuseum, Rustenborch Levensboek Aan het einde van het leven gaan mensen de balans opmaken. Bij het ouder worden wordt de vraag naar de eigen identiteit steeds belangrijker. Wie was ik, wat heb ik gedaan, heb ik de goede keuzes gemaakt? Alle oudere mensen hebben een bijzonder verhaal. Veel meegemaakt, veel beleefd, veel te vertellen. Het herinneren van ervaringen uit een grijs verleden kan ook heel heilzaam zijn. Veel ouderen vertellen graag over hun ervaringen, en terecht! Want ze hebben echt iets te zeggen. Sinds enige tijd wordt daarvoor steeds vaker het levensboek gebruikt. Een Levensboek is een boek over het leven van iemand; over gebeurtenissen, afgewisseld met het alledaagse dingen uit vroeger tijden. Om vast te leggen wat er toen was en nu niet meer is. Zo gaan de verhalen niet verloren. Dat is mooi voor Hervormingsdag, 31 oktober Ecclesia semper reformandum - de zich eeuwig vernieuwende kerk. Het is een term van Luther, waarmee verandering als een eigenheid van kerk-zijn wordt gedacht. Een kerk die niet verandert versteent. Als katholiek ga je daarin ook weer geloven wanneer je de woorden van paus Franciscus volgt. Het geeft weer een hoopvolle spanning in het kerkenwerk. Maar eeuwen terug was er ook zo n impuls, de Hervorming, die op zoveel plaatsen in het Europa van begin zestiende eeuw scherpe scheidingen teweeggebracht. Calvijn (l.), wiens invloed in onze Lage Landen groter was dan die van Luther. Het aardige is dat tegelijkertijd Franciscus van de betrokkene, maar ook voor de kinderen of kleinkinderen. Een levensboek is geen autobiografie, maar meer een sfeertekening van hoe het vroeger was. Betty Notenboom heeft verschillende Levensboeken gemaakt en vertelde erover bij de Nationale Ouderendag (4 oktober j.l.). Zij zegt: We zijn er niet op uit om dé waarheid (wat dat dan ook mag zijn) te achterhalen, maar de waarheid van deze verteller. Vaak wordt een Levensboek met een vrijwilliger gemaakt. Maar er zijn ook mensen die het heel professioneel tegen vergoeding maken. Alle hoogte- en dieptepunten passeren de revue. Hierbij blijkt dat de dieptepunten ook mooie kanten hebben gekend en dat het totale leven heel waardevol is. Voor ouderen betekent het Levensboek een tastbaar bewijs van hun ervaringen. Volgens Betty Notenboom is elk verhaal anders, en toch zijn er dingen die overeenkomen. Telkens weer valt het me op hoe mensen de gebeurtenissen uit hun kinder- en tienerjaren zich weten te herinneren, soms tot in de kleinste details, in geuren, kleuren en zelfs letterlijke dialogen. Het is geen uitzondering dat mensen soms meer weten te vertellen over het tochtje bij moeder achterop naar Katwijk dan over de latere reis naar Katmandoe. Theoloog Thijs Tromp *) schreef daarover dat het ouderen kan helpen hun leven te aanvaarden. Het heeft positieve effecten op het psychisch welbevinden en de zingeving van ouderen. Positieve en pijnlijke ervaringen uit het verleden worden opnieuw op een rij gezet. Dat kan leiden tot hoop en aanvaarding. Via gesprekken met kinderen en kleinkinderen kan door zo n boek het geleefde leven een nieuwe betekenis en inhoud krijgen. Arjan de Kok *) 'Het verleden als uitdaging', dr. Thijs Tromp, het Boekencentrum, ISBN Sales (r.) bisschop was van Genève, weliswaar in exile (ballingschap). Hoe was dat met die twee, hoe waren hun posities in die turbulente dagen van verandering? Hebben ze elkaar gezien, gesproken, beïnvloed? Op 31 oktober, Hervormingsdag, zal in Voorschoten een dubbellezing rond Calvijn en Frans van Sales worden gehouden. Frans van Stam zal over Calvijn en de situatie in Genève spreken. Pater Dirk Koster vertelt ons aansluitend over Frans van Sales en zijn positie te midden van reformatie en contrareformatie. Aanvang uur, in de Werf, Schoolstraat 4, Voorschoten. Peter van Beurden REGENBOOGKERK Protestantse Gemeente te Oegstgeest kinderoppas zo 20 okt mw. ds. H.C. Pasterkamp zo 27 okt ds. C.J. de Jong zo 3 nov gedachtenis overledenen, ds. A. Verburg, m.m.v. Regenboogcantorij, viering van de Maaltijd van de Heer zo 10 nov ds. A. Verburg, DKWA-dienst, met Joris de Witteschool GROENE OF WILLIBRORDKERK Protestantse Gemeente te Oegstgeest kinderoppas in Willibrords Erf zo 20 okt pastor H. van Breukelen zo 27 okt ds. O.Th. Boonstra za 2 nov concert Allerzielen, m.m.v. Cappella pro Cantibus zo 3 nov gedachtenis overledenen, ds. K.G. Zwart, m.m.v. Willibrordcantorij, viering van de Maaltijd van de Heer zo 10 nov ds. R.A. da Costa Autodienst Regenboogkerk zo 20 okt dhr. J.R. Delver zo 27 okt dhr. D.J. de Ruijter zo 3 nov dhr. E. Noordijk zo 10 nov dhr. D. de Blaeij Groene of Willibrordkerk zo 20 okt mw. M. van Doorninck zo 27 okt mw. C. Mulder zo 3 nov dhr. T. Reedijk zo 10 nov dhr. R. Rus GEMEENTECENTRUM Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO) zo 20 okt ds. A. v. Wijngaarden-Junge zo 27 okt ds. M.S. Kloppenburg zo 3 nov herdenkingsdienst, ds. M. Driessen zo 10 nov ds. L. Lafeber Autodienst zo 20 okt mw. F. Sloof zo 27 okt mw. C. Middelkoop-Koning zo 3 nov dhr. C. Koolmees DUINZIGTCOLLEGE Ned. Gereformeerde Kerk iedere zondag kinderclubs van 0-12 jaar zo 20 okt dhr. A.J. van Winkelhoff zo 27 okt ds. R. Roest zo 3 nov dhr. S. Flach, H. Avondmaal zo 10 nov ds. W. Dijksterhuis REHOBOTHKERK Gereformeerde Kerk vrijgemaakt elke vrijdag uur vrijdagmorgengebed zo 20 okt ds. R.R. Roth ds. G.W. Kroeze zo 27 okt ds. P. v.d. Velde dienst zo 3 nov ds. K. v.d. Geest ds. R.R. Roth wo 6 nov ds. R.R. Roth, dankdag zo 10 nov ds. ds. J. van Houwelingen ds. J. Hagg R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD autodienst: iedere zondag kinderwoorddienst elke laatste maandag van de maand van uur Rozenkrans met meditatieteksten Negen-en-twintigste zondag door het jaar za 19 okt Communieviering, H. Günther samenzang zo 20 okt Eucharistieviering, B. Lansbergen m.m.v. Schola Cantorum Dertigste zondag door het jaar za 26 okt Eucharistieviering, B. Lansbergen stille viering zo 27 okt Communieviering, G. Brink, samenzang Allerheiligen vr 1 nov Eucharistieviering, J. de Graaf en P. van Beurden, m.m.v. Spirit Allerzielen za 2 nov Communieviering, P. van Beurden m.m.v. Gemengd Koor Een-en-dertigste zondag door het jaar zo 3 nov Eucharistieviering, J. de Graaf en P. van Beurden, m.m.v. Dameskoor Willibrordfeest za 9 nov Willibrordvesper, P. Magnin, m.m.v. Schola Cantorum zo 10 nov Eucharistieviering, J. de Graaf en P. van Beurden, m.m.v. Schola Cantorum en Dameskoor Doordeweekse vieringen: dinsdag 9.30 uur morgenmis dinsdag 12 nov uur in Wijckerslooth donderdag 9.30 uur communieviering VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH Protestant zo 20 okt ds. I.E. van der Heul zo 27 okt ds. B.H. Weegink zo 3 nov ds. H.R. Plomp zo 10 nov ds. G.F. Smaling Rooms Katholiek zo 20 okt Woord- en Communiedienst, dhr. G. van de Pavert zo 27 okt Woord- en Communiedienst, pastoraalwerkster M. v. Roon zo 3 nov Woord- en Communiedienst, dhr. G. van de Pavert zo 10 nov Eucharistieviering, pastor C.J. van der Voort di 12 nov 9.30 Eucharistieviering, pastoor M. Hagen HOFWIJCK Protestant vr 25 okt pastor T. Borreman-la Fleur vr 8 nov ds. M. Blonk Bezinningscentrum KRUISPUNT Rivierduinen, locatie Oegstgeest zo 20 okt pastor P. Smit zo 27 okt pastor J. Biemans zo 3 nov ds. H.R. Plomp zo 10 nov pastor E. Brommet DIACONESSENHUIS zo 20 okt ds. M. de Leeuw zo 27 okt mw. drs. R. Schultheiss zo 3 nov ds. A.C. Kooijman zo 10 nov ds. A.C. Kooijman LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM zo 20 okt ds. A.J. Hammer zo 27 okt pastor J.H.S. Evers zo 3 nov pastor C. van Haasteren zo 10 nov pastor J.H.S. Evers RADIOGEMEENTE dienst in de Regenboogkerk zo 3 nov C.J. Visser (uitzending op zo 10 nov 9.00 uur, lokale omroep Ter Aar, FM) PAULUSKERK, VOLLE EV.GEM., uur. zo 20 en 27 okt.; 3 en 10 nov.

9 16 Nr. 9 - Oktober 2013 Franciscus en Clara van Assisi, spirituele gidsen voor onze tijd De Franciscaanse Beweging organiseert zaterdag 26 oktober ( uur) in Haarlem een bezinningsmiddag franciscaanse spiritualiteit over Franciscus en Clara van Assisi Spirituele gidsen voor onze tijd. Locatie is de Groenmarktkerk (Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem). Er zijn korte lezingen en workshops te volgen. Kosten: 7,50 (ter plekke te voldoen). Tijd: uur (inloop vanaf uur). Om uur begint er een viering in de Groenmarktkerk. Aanmelding: of per telefoon: De talen van liefde in de generaties Ontmoetingsochtend voor vrouwen, 30 oktober Hoe is bij ons de balans van geven en ontvangen, ook door de generaties heen? Veel mensen ervaren tekorten en onbalans in hun relaties. Gary Chapman schrijft over de vijf talen van liefde. Deze kunnen ons helpen om meer in balans te komen. God, onze schepper, is een God van liefde en wil in al die vijf talen van liefde ons hart bereiken en herstel geven. Dientje Wiersma, contextueel therapeut, wonende in Leiden, is de spreekster. De Ontmoeting met vrouwen is een initiatief van vrouwen uit verschillende kerken. Tweemaal per jaar wordt een ochtend georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle vrouwen, ongeacht hun achtergrond, overtuiging of leeftijd. Datum/tijd: 30 okt., 9.00 u. Locatie: Rehobothkerk Info: overzicht activiteiten Raad van kerken. Namens de werkgroep Ontmoeting met vrouwen, Jeanette Heikens Van aalmoes tot het afhakken van ledematen, 5 nov. Soms valt ons oog op een bericht in de krant: In Londen maken steeds meer moslims gebruik van een shariarechtbank of dichter bij huis: Orthodoxe moslims in de Haagse schilderswijk dringen buurtbewoners de Sharia op. Wat betekenen deze berichten? Wat houdt de Sharia, het rechtssysteem van de moslims, eigenlijk in? Moeten we er bang voor zijn? Hoe is dit rechtssysteem tot stand gekomen? Hoe verhoudt bijvoorbeeld het geven van aalmoezen zich tot het beruchte afhakken van ledematen? Het zijn spannende vragen. De spreekster, Margreet van Schie MA Universiteit Leiden, studeerde vergelijkende godsdienstwetenschappen, christendom/islam en wijsgerige ethiek. Zij publiceert regelmatig in diverse kranten, werkt aan een boek voor de Leiden University Press en treedt als spreekster op over islam-diversiteit gerelateerde onderwerpen. Verdere informatie: zie hiernaast Activiteiten Raad van Kerken Gregoriaanse scratch o.l.v. dirigent Rens Tienstra m.m.v. de Schola Cantorum van de H. Willibrord Plaats: H. Willibrordkerk Tijd: uur Opgave: Hemelse bloempjes Een nieuw bezinningsgroepje. Plaats: pastorie Wijtenbachweg 51 Tijd: 20:00 uur Info: ds. Kees G. Zwart, , Rondje van de zaak Over het nieuwe PKN dienstboek, Plaats: Regenboogkerk Tijd: 20:00 uur Info: ds. Kees G. Zwart, , Ontmoeting met vrouwen Thema: De talen van liefde Spreekster: Dientje Wiersma, contextueel therapeut Plaats: Rehobothkerk, Lijtweg 1 Tijd: 9.00 uur koffie / 9.15 tot uur Info: Jeanette Heikens, Er is kinderopvang aanwezig. Van aalmoes tot het afhakken van ledematen 5-11 Lezing door Margreet van Schie over de sharia in de Islam Plaats: Gemeentecentrum Tijd: uur Info: De kracht van Rituelen en Symbolen Lezing door dr. Joke van Saane, docent godsdienstpsychologie aan de VU Plaats: Gemeentecentrum Tijd: tot uur Info: ds. Marjan Driessen, tel of Voor meer info zie het jaarprogramma (het Groene Boekje ) en

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk Elburg. Voorganger: ds. E. van Leersum Organist: Johan Hoeve

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk Elburg. Voorganger: ds. E. van Leersum Organist: Johan Hoeve ook dan zou het duister voor u niet donker zijn - de nacht zal oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. Psalm 139 : 12 Gedachtenisdienst Eeuwigheidszondag 22 november 2015 Ichthuskerk

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel.

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse. 6 augustus Dienst van Schrift en Tafel. Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse 7 e zondag van de zomer 6 augustus 2017 'U gaf hen brood uit de hemel' Dienst van Schrift en Tafel. voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane Fioreze ontmoeting

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello waarin Reinier Cornelis en Maryse Elisabeth Breg, Emily Nina Hanna Caranfil, Sarah Dina en Thirza Simone Jansen van

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Dopen of opdragen Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 0-8 jaar DOELSTELLINGEN Ouders kunnen naar elkaar verwoorden wat en waarom ze geloven. Ouders onderzoeken wat ze van hun eigen geloof aan hun kinderen mee willen geven. Ouders doen bij elkaar inspiratie op voor

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Uw kerkelijke uitvaart Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Adres: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel Website: www.amstelkerk.net Voor de pastorale begeleiding

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afscheid nemen betekent loslaten. We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een aantal mensen. We zullen straks hun namen noemen, één

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN 28. Onthoud uw eeuwig licht niet, God, aan deze mens. Hier is ons het lichaam nog gelaten, van haar/hem die wij hebben liefgehad, van wie wij de kracht hebben gekend,

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie