Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken."

Transcriptie

1 Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid, en God gaf me problemen om te leren ze op te lossen. Ik vroeg om voorspoed, en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed, en God gaf me angsten om te overwinnen. Ik vroeg om liefde, en God gaf me mensen om lief te hebben. Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. Ik ontving alles wat ik nodig had. Ik ontving alles wat ik nodig had. Afzender: Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer Hugo de Vrieslaan ED Amsterdam

2 MeerZicht OPEN MAALTIJDEN OPEN MAALTIJDEN VAN 15 MEI en 12 JUNI A.S. GAAN NIET DOOR We krijgen een nieuwe keuken! en daar zijn de vrijwilligers van de maaltijdengroep heel blij mee. Nu moeten we het serviesgoed uit de kelder halen en dat is heel veel sjouw werk! Straks krijgen we mooie servieskasten waardoor het allemaal wat efficiënter gaat worden. Beste vrienden, Door een legaat is de kerk in staat om een geheel nieuwe keuken aan te schaffen met een grote kookplaat en oven. We hopen dat we dan de maaltijden alleen in de nieuwe keuken kunnen koken. Tot nu toe hebben we ook de keuken van Tonny en Dirk-Jan mogen gebruiken en daar zijn we heel blij mee geweest anders hadden we u nooit een 3-gangen menu kunnen serveren. U begrijpt dat dit een in ingrijpende verbouwing is en dat we daarom in mei en juni niet in staat zullen zijn de maaltijd door te laten gaan. We hopen u op 17 juli a.s. weer te mogen begroeten en zullen dan een extra feestelijke maaltijd voor u bereiden! Ans van Raalte Deschan De kerk van de Methodisten Op zondag 9 juni hopen wij een gemeenschappelijke viering te hebben met de Methodistenkerk van Ghana. Dat is de gemeente die zondagsmiddags van ons kerkgebouw gebruik maakt. Ze zien er altijd heel fleurig en feestelijk uit. Inmiddels is het tien jaar geleden dat ze naar De Bron kwamen. Mij werd verteld dat ze hiervoor in een school bijeenkwamen, maar daar konden ze niet terecht voor een kerstviering. Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer Adres P/a De Bron Hugo de Vrieslaan ED Amsterdam Internet Predikant Ds. D.J. Thijs Telefoon van u (m.u.v. vrijdag) Kerkelijk bureau Hugo de Vrieslaan (kantooruren, m.u.v. woensdag) / (spoedzaken) Gironummers Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer Kerkblad Meer-Zicht Kopij nummer 6 17 mei 2013 Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden. Meer-Zicht wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen. redactie Linda Schol Henk den Hoedt Mechelensingel 7 Meer-Zicht digitaal Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op Abonnementenadministratie Zie: kerkelijk bureau 2

3 Mei 2013 En zo kwamen ze op het spoor van De Bron. Wij zijn blij met de samenwerking, ook met het feit dat andere christenen zo ook van ons prachtige kerkgebouw kunnen profiteren. Het tienjarig jubileum is de directe aanleiding tot deze speciale viering, die goed te volgen zal zijn, ook voor wie geen engels spreekt. Maar wat is eigenlijk de Methodistenkerk? Daarvoor moeten we terug in de geschiedenis naar John Wesley. Hij werd geboren in 1703 als vijftiende (!) kind in een predikantsgezin in Engeland. Toen hij 5 jaar oud was, werd hij gered uit de brandende pastorie. Dit maakte een diepe indruk op hem en was van invloed op zijn keuze om predikant te worden. Wesley studeerde aan de beroemde Universiteit van Oxford. Met onder andere zijn broer Charles en George Whitefield vormde hij de zogeheten Holy Club. Samen studeerden zij dagelijks drie uur de Bijbel en vastten twee dagen in de week. Ook bezochten zij gevangenen en hielpen armen. Ze leefden dus heel gedisciplineerd en werden spottend daarom wel de methodisten genoemd. Maar zoals het wel vaker gaat werd deze scheldnaam in de loop van de tijd tot een erenaam. In 1735 reisde Wesley samen met zijn broer naar Georgia in Amerika. Dit was een nieuw gevormde Engelse kolonie en aan Wesley was gevraagd om daar als predikant te gaan werken. Onderweg kwamen zij in aanraking met zendelingen van de Evangelische Broedergemeente. Wesley raakte onder de indruk van hun diepe geloof. Dit kwam onder andere omdat tijdens een grote storm iedereen in paniek raakte maar deze Herrnhutters kalm psalmen en liederen aan het zingen waren. Wesley raakte ervan overtuigd dat de persoonlijke redding door geloof in Jezus Christus en de bevestiging door de Heilige Geest centraal moeten staan in de prediking en begon grote openluchtsamenkomsten te beleggen. Hierdoor werden velen aangesproken, ook zij die normaal niet snel de kerk bezochten. Zo groeide deze missionair gerichte kerk snel. Het Leger des Heils heeft zijn wortels in het Methodisme. Op dit moment zijn er zo n 25 miljoen methodisten wereldwijd, waarvan ongeveer in Ghana. We zien uit naar de gemeenschappelijke viering van 9 juni! Bij de diensten van mei Op 5 mei hoop ik zelf voor te gaan. Thema: de vrucht van de Geest zelfbeheersing. Dit is de laatste preek in deze serie over de vrucht van de heilige Geest. Peter Schakel (zoon van Ds.Schakel) hoopt tijdens deze dienst kort iets te vertellen over zijn bezoek aan Oeganda. 9 mei is Hemelvaartsdag. Ik hoop velen van jullie te zien bij de gezamenlijke viering in de Koningskerk (10.30). Op 12 mei is pastor Marja van Gaalen onze gastvoorganger. Op 19 mei vieren we het feest van Pinksteren. Op 26 mei is er een viering met speciale aandacht voor en medewerking van de kinderen van onze gemeente. Dat zijn er gelukkig steeds meer en we zijn daar dankbaar voor. Maar het is niet alleen voor kinderen! Iedereen is even nadrukkelijk uitgenodigd erbij te zijn! Hartelijke groet, mede namens Tonny, Dirk-Jan Thijs Zelfbeheersing Zelfbeheersing het doet onmiddellijk denken aan discipline. Niet uit de band springen, geregeld leven, niet te veel snoepen/drinken/feesten/doorzakken/geld uitgeven. Alles met mate. Matigheid was in de klassieke oudheid dan ook een deugd. Het is de vraag of dat zo past bij de vrucht van de Geest. Waar blijft dan de blijdschap en de goedheid? Jezus spreekt over meer dan het gewone. Hij is bepaald niet tegen feestvieren en wordt door de Schriftgeleerden een feestvierder en dronkenlap genoemd. Zelfbeheersing staat wel tegenover wat onze eigen wil voortbrengt (Galaten 5:19).: ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie je eigen ik achterna lopen. (vrucht van de heilige Geest) Overdenking We staan sinds Pinksteren als gemeente stil bij de vrucht van de heilige Geest. (nav Galaten 5). Deze vrucht heeft negen kenmerken: liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit is het laatste nummer in deze serie. Het staat staat in het teken van zelfbeheersing. Wie is de baas over jouw zelf? Als de Geest van God het voor het zeggen heeft, komt er goedheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde en vrede tevoorschijn. Dat beheerst dan jouw zelf. Je wordt er mens van. (Meditatie uit: de Geest krijgen, uitgave PKN) 3

4 MeerZicht Mensen In herinnering de heer E. Steenbergen Na een bijzonder leven is overleden onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader, Ede Steenbergen. Met deze woorden kondigde de familie het overlijden van de heer Steenbergen aan. Hij overleed op 12 maart j.l. in het voor hem zo vertrouwde Zorgcentrum De Open Hof. Boven de rouwkaart staat de tekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 38: Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Een tekst die hij zelf jaren geleden al had uitgezocht, evenals de liederen die zouden moeten klinken bij zijn uitvaart. De dienst van Woord en gebed, voorafgaande aan zijn crematie, was op maandag 18 maart j.l. in de aula van crematorium Westgaarde. Een grote kring van familie, vrienden en belangstellenden was aanwezig. Zijn leven werd herdacht en in alle toonaarden klonken afscheidswoorden over wie hij was en wat hij heeft betekend als vader en grootvader; de klein- en achterkleinkinderen legden rode rozen bij hun opa en daarna luisterden zij naar het verhaal over de paradijsvogel die wegvloog naar het land vanmorgen.. Een ontroerend moment Ook klonken woorden van respect en dankbaarheid voor wat hij heeft betekend in de politiek, 16 jaren was hij namens het CDA hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam. De heer Steenbergen was een van de grondleggers van De Open Hof, hij was gewaardeerd lid van het bestuur en later van de cliëntenraad. Altijd zette hij zich in voor het welzijn en de belangen van de bewoners en van het personeel. Dat was een van zijn drijfveren in het leven: mens en mede-mens zijn. Zijn maatschappelijk en kerkelijke betrokkenheid was groot. Daarvoor is hij ook geëerd, hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drager van de gouden speld van de stad Amsterdam. Maar bij dit alles wist hij zich ook een kind van God. En bovengenoemde tekst uit Romeinen 8, was voor hem een belijdenis, hét fundament onder zijn leven: niets kan mij scheiden van de liefde van God, die ons gegeven is in Jezus, onze Heer! Vanuit dit evangelie stond hij in de wereld, hij was een man van belijden-isdoen! Ik kon hem geen groter plezier doen dan in de kerkdienst in De Open Hof zijn lievelingslied te laten: God roept ons broeders tot de daad, zijn werk wacht treedt dan aan. Zo was hij dienaar en vele jaren diaken in de toenmalige hervormde gemeente van de Emmakerk. Ruim 2 jaar geleden namen zijn krachten sterk af en kwam hij op bed terecht. Hij bleef betrokken bij alles wat er gebeurde, hij werd omringd door de goede zorg van zijn familie en het verzorgend personeel van De Open Hof. Hij was hen daar heel dankbaar voor. Het was voor hem een tijd van wachten en verlangen tot zijn Heer hem zou thuishalen, zoals hij dat zelf verwoordde. Aan het einde van de afscheidsdienst hebben wij hem à Dieu toegewenst en luisterden we naar een ander lievelingslied van hem: U zij de glorie, opgestane Heer! De heer Steenbergen is gestorven, hij mag voorgoed leven in het Opstandingslicht van Pasen, zijn leven is voor eeuwig geborgen bij God. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn. Van harte wensen wij zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost toe bij het verlies van hun bijzondere vader. Marja van Gaalen-van Veen (Door een communicatiestoornis is dit In Memoriam een maand later geplaatst dan gepland, redactie) In memoriam Op 9 april ging van ons heen Pieternella Maarta Kwak van der Mark in de leeftijd van 91 jaar en na een bijna 70 jarig huwelijk. Vele jaren woonde ze met haar man aan de Lord Kelvinstraat 19 hs en waren ze kerkelijk bertrokken bij De Bron. De tekst die op de rouwkaart staat was ook de tekst van uw huwelijksbevestiging: Welgelukzalig is de mens die op U vertrouwt. Deze woorden vormen de afsluiting van Psalm 84. Het is een pelgrimslied. De dichter is samen met anderen op weg naar Jeruzalem om daar één van de Joodse feesten te vieren. In die dagen waren dat lange voetreizen in de hitte. Maar het verlangen naar de tempel, het huis van God, houdt hen op de been. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort, in vertrouwen op God. Het echtpaar Kwak kreeg bij één van hun huwelijksjubilea van de kinderen een reis aangeboden naar Israël. Het sprak hen zo aan dat ze nog een keer teruggegaan zijn. Het leven is als een pelgrimstocht, waarbij je mag vertrouwen op Hem die alles, ook jouw leven, in handen heeft. Tot de laatste dagen van haar leven was mw. Kwak zeer helder van geest en waren goede gesprekken mogelijk. Ze wist dat het einde van haar aardse levensreis in zicht was en in vertrouwen op God kon ze het loslaten. De Dankdienst voor het leven van Nelly Kwak van der Mark vond plaats op 16 april in de aula van De 4

5 Mei 2013 Nieuwe Ooster, waar ook haar lichaam te ruste werd gelegd. We wensen meneer Kwak, de kinderen en de verdere familie kracht en troost van God. Lief en Leed We zijn dankbaar dat Mw Emmy Jansen nog zo kan blijven meedoen met veel kerkelijke activiteiten, inclusief het leiden van de handwerkclub van De Open Hof, het deelnemen in de KR en het helpen bij de Open Maaltijden. Mw. Jo Verleur werd in het OLVG opgenomen, vermoedelijk met een licht herseninfarct. Hoewel het de goede kant op lijkt te gaan, is ze voor verder herstel tijdelijk in het St. Jacobshuis, alvorens ze mogelijk weer naar haar eigen huis kan. Mw. van Oostveen kreeg na een periode op de transferafdeling een eigen kamer in De Open Hof, met een mooi uitzicht. Voor de heer Carel Wiering valt het verblijf in De Wittenberg zwaar, maar hij ontvangt daar de intensieve zorg die hij nodig heeft. Ook voor zijn vrouw Roswita is het in de omstandigheden niet gemakkelijk. We denken ook aan Dick Brouwer; hij heeft vaak last van ernstige zenuwpijn en aan mw. Lina Kisman, die ook veel pijnklachten heeft. Voor alle zieken en mensen met zorg en verdriet: Ik roep tot U om hulp, want U geeft mij antwoord (Psalm 17:6). Geboren Op 30 maart is in het gezin Hans en Mirjam Teerds- Oosterman een derde zoon geboren: Abram Pieter. Zijn roepnaam is Abe en hij is het broertje van Levi en Micha. We feliciteren het hele gezin van harte en delen in de wens die op de geboorteaankondiging staat: Ik zal jou als een schild beschermen (Genesis 15:1), dezelfde belofte die God deed aan de naamgenoot van Abe, die door God uit een ver land geroepen werd. Bedankje Dirk-Jan Thijs Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode daarna ontving ik veel blijken van belangstelling van gemeenteleden, in de vorm van kaarten, telefoontjes e.d. Hartelijk dank voor uw medeleven, en ook dank voor de bloemen uit de kerk. Verder herstel heeft nog even tijd nodig, maar we werken eraan. Fijn dat u aan mij gedacht heeft! Wim van Veeren In Memoriam Op 8 april is overleden Antonia Arnold, in de leeftijd van 97 jaar. Mevrouw Arnold woonde jarenlang in de Pasteurstraat op nummer 20-I, eerst met haar moeder en later alleen. Mevrouw vertelde graag over de tijd dat zij als verloskundige werkte hier in de Watergraafsmeer, en overdag of bij nacht en ontij op de fiets overal heen ging om de bevallingen te begeleiden. Ook in de oorlogstijd, toen het s nachts onverlicht was op straat moest zij toch haar werk doen! Zij heeft heel wat kinderen ter wereld geholpen. Mevrouw Arnold was een meelevend kerklid en werkte ook mee in het verjaardags bezoekwerk van de Emmakerk en in de bibliotheek van De Open Hof. Toen het moeilijk werd om zelfstandig te wonen ging zij naar De Open Hof, waar zij mede door haar doofheid moeite had om daar thuis te raken. Maar ook hier bezocht zij trouw de kerkdiensten in de grote zaal. De laatste jaren werd zij verpleegd in het Flevohuis. Dinsdag 16 april is haar lichaam op de Nieuwe Ooster ter ruste gelegd. Dat zij ruste in vrede. Wil van Veeren Allerlei Agenda Maandag 13 mei Kerkenraad Maandag 27 mei Moderamen Koffie ochtend Heeft u zin in n kopje koffie of thee en n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom in de pastorie op de Linnaeushof 94 van uur. De eerstvolgende koffie ochtend is: 21 mei. U bent van harte welkom! Postzegels Beste mensen, Hier ben ik weer om U te vragen alle postzegels welke op uw briefpost binnenkomt er af te halen en voor mij te bewaren. Ook uw kaarten zijn nog steeds van harte welkom, hetzij in de kastjes of een bel naar en ik kom ze na afspraak met u halen. Allen hartelijke groet. Louis Robert 5

6 MeerZicht Groeien bij de Bron - kalender april Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht. Open Maaltijd Waar: Ontmoetingsruimte De Bron Wanneer: niet in mei ivm keukenwerkzaamheden Wat: welkom en drankje vanaf 17.00; gezamenlijke maaltijd vanaf Sing-in groep Bijdrage aan de volgende viering: 5 mei Middenmeergroep Waar: de Pastorie Wanneer: 2 mei om High Tea Amstelgroep Waar: de Pastorie Wanneer: 14 mei (dit keer niet de eerste dinsdag van de maand!) om Gebed voor buurt en kerk Waar: De Bron Wanneer: 1 mei van Open Kerk Wanneer: 29 mei van (om korte viering) Catechisatie Waar: de Pastorie Wanneer: 5 mei en 26 mei Dirk-Jan Thijs Verslag van de High Tea middagen van dit seizoen. Maandag 8 april was de laatste High Tea middag. Of we in het nieuwe seizoen doorgaan weten we nog niet. Het waren vrouwenmiddagen en ik heb ze als zeer inspirerend ervaren. Janneke wist heel veel te vertellen. We hebben bewondering gekregen voor Vrouwen in de bijbel, die een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Eigenlijk wisten we dat niet. We hebben o.a. gesproken over Esther, Maria, Salome (de vrouw van Zebedëus), Lydia de Purperverkoopster. Zonder hun inzet was het allemaal anders gegaan. Onder het genot van lekkere hapjes en thee was het fijn om zo over ons geloof te mogen praten. Ik weet niet hoe de andere dames het ervaren hebben, maar ik heb me verbaasd over de informatie, die ik over de Vrouwen op internet kon vinden. Het maakte de bewondering voor hen alleen maar groter. Dank je wel Janneke, en we hopen, dat er in het nieuwe seizoen een vervolg komt. Lida Blaauw. 6

7 Mei 2013 Collectes mei 2013 Zondag 5 mei: project Oeganda. De heer Peter Schakel heeft als vrijwilliger missionair gewerkt in Oeganda en komt een presentatie geven over de projecten in Oeganda. Onze gemeente ondersteunt het project Community Based Efforts for Health & Development (COBEHD). Zondag 12 mei: Eigen Ouderenwerk Deze collecte opbrengst besteden we aan ons eigen ouderenwerk in de gemeente. Denk aan het bloemenfonds voor de ouderen vanaf 80 jaar, de maaltijden de meeste deelnemers zijn onze ouderen het verzorgen van een dagtripje etc. Zondag 19 mei: Pinksterzendingsweek Elkaar verstaan Kerk in Actie Christenen en moslims leven in Afrika vaak naast elkaar, maar ze kennen elkaar vaak niet. Willem Jansen, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Kenia, probeert via verschillende activiteiten moslims en christenen dichter bij elkaar te brengen. Hij geeft les aan de St. Pauls University en doceert er onder andere islamologie. Hij laat zijn studenten ook in de praktijk kennis maken met anders-gelovigen. Midden in de hoofdstad Nairobi ligt de veelkleurige wijk Eastleigh. Hier is het Centre for Christian-Muslim Relations Eastleigh (CCMRE) gevestigd. Vanuit dit centrum organiseert Willem cursussen en discussieavonden over islam en christendom. Het doel is dat de bewoners van de wijk elkaar leren kennen en respecteren. Vanuit het centrum stuurt hij zijn studenten op pad om het multiculturele Eastleigh te verkennen. In tweetallen, een moslim en een christen gaan studenten de straat om te mappen (Mapping-project). Ze interviewen de inwoners van de wijk, observeren het leven en brengen de vele religieuze plaatsen in kaart. Een leerzame ervaring, voor zowel de bewoners als de studenten. Zondag 26 mei: Aanschaf Nieuw Liederenboek voor onze gemeente. Ans Deschan Dank Amsterdam, 04 april 2013 Beste vrienden, Met veel plezier en toewijding heb ik vele jaren de liturgische tafel mogen verzorgen en versieringen mogen aanbrengen voor hoogtijdagen en bijzondere gelegenheden. De tijd is echter daar om deze werkzaamheden aan een ander over te dragen. Marjo Hobbelman heeft zich bereid verklaard deze taak van mij over te nemen. Dank voor de vele leuke reacties die ik in de loop der tijd van u heb mogen ontvangen Met vriendelijke groet, Janneke van Oosten-Nijdam 7

8 MeerZicht Happietaria Amsterdam 2013 Méér dan een maaltijd Van maandag 15 april tot dinsdag 7 mei is Happietaria Amsterdam geopend. Ook dit jaar vindt Happietaria plaats in de Gelagkamer van de Diaconie Amsterdam - Corvershof. Dit monumentale, 18 e -eeuwse pand bevindt zich aan de Nieuwe Herengracht 18. Dit is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en bovendien een prachtige locatie! Happietaria is een tijdelijk restaurant voor het goede doel, volledig gerund door studenten die dit vrijwillig doen! Dit project vindt ieder jaar plaats in verschillende studentensteden door heel Nederland. De opbrengst van Happietaria Amsterdam 2013 gaat naar twee mooie projecten, Women in Business en Water & Sanitatie in Myanmar. Projecten Het eerste project, uitgevoerd door ZOA Nederland, is Water en Sanitatie in Myanmar. Het zuiden van de Shan State is een van de droogste gebieden in Myanmar. Een gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen is daar een groot probleem. ZOA is 2 jaar geleden gestart met Water en Sanitatie projecten. Dit project richt zich specifiek op scholen. Er worden niet alleen sanitaire voorzieningen bij scholen gebouwd, leerlingen en docenten krijgen ook training gericht op het belang hiervan. Wanneer jongeren hun gedrag op dit gebied veranderen en het belang van schoon water en hygiëne aan hun ouders kunnen uitleggen, zal dat zeker een positieve invloed hebben die veel verder gaat dan scholen. Daarnaast gaat het 2e deel van onze opbrengst naar de Woman in Business-challenge, door BiD Network Nederland. Dit project is een businessplancompetitie om vrouwen te helpen hun eigen kleine- tot middelgrote bedrijven op te zetten. Het doel van het project is om vrouwen te helpen een zelfstandige ondernemer te worden. Dit doet BiD Network door ze de nodige coaching te geven en de vrouwen te helpen met het vinden van zakencontacten en financiers. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het voor vrouwen in ontwikkelingslanden nog veel moeilijker is om hun eigen bedrijf te beginnen, dan voor mannen. De competitie helpt zowel met de moeilijkheden als de kansen die vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben. De 5 beste business-plannen winnen een business trip naar Nederland voor speciale trainingen en meetings met mogelijke investeerders. Ons doel is dus om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze projecten, door heerlijk eten te serveren aan onze gasten. Happietaria is een actie van stichting Happy Gift. Sinds 1993 organiseert Happy Gift samen met studentenverenigingen Happietaria s in alle studentensteden in Nederland. Meer informatie over Happy Gift kan je vinden op de site Reserveren De avond is verdeeld in twee shifts, de eerste begint om 17:30 en duurt tot ongeveer 19:45, de tweede begint om 20:00. Elke zaterdag is er een lunch bij Happietaria. Via de website kunt u reserveren. Heeft u vragen over het reserveren, mail dan naar Reserveert u liever telefonisch? Bel dan tussen 09:00 en 22:00 met Een bedenksel n.a.v. een preek Man - hoe kan je dat nou doen! Terwijl je in de Egyptische zon zit met vakantie en dan een boek gaan bestuderen over dogmatiek! Zou je daarvoor persé dominee moeten zijn? Maar wacht even - wat heb je zelf gedaan toen je na lang beraad toch nog ging trouwen? Je wilde toch in zendingsdienst uitgezonden worden? In je wittebroodsweken op Texel ging je het boek van een psychiater Angst voor vrijheid bestuderen. Toch ook een beetje raar en wantrouwend? Al ging het mijns inziens meer om angst voor onvrijheid. Net als trouwens de mensen in Egypte, die ten koste van vele doden tòch blijven demonstreren omdat hun angst voor onvrijheid nog niet is weggenomen, al is er nu een democratisch gekozen president. De invloed van de moslim broederschap zou fiftyfifty moeten zijn naast de rest van de bevolking, waaronder de koptische kerk. Maar dat terzijde. De dogmatiek in onze westerse landen leidde dat niet vaak tot dogmatisme? Kerkscheuringen? Dogmatiek uitvinding van het westen? Kritisch analytisch denken? Hadden de Joden niet slechts één dogma, het sjema Hoor Israël: (Adonai) de Eeuwige is onze God de Eeuwige is enig. Dogmatisme: het gif dat levend Brood doet veranderen in steen en dood. Ja toch? Maar ach zolang het: het stotteren is van de kerk in aanbidding kan ik er vrede mee hebben. A. Weiss 8

9 Mei 2013 Verrijzeniskoor: repetities en bezoek aan de gevangenen repeteren 17 juni, 24 juni en 1 juli repeteren 30 sept, 7 okt en 14 okt repeteren 2 dec, 9 dec en 16 dec zingen 6 juli zingen 19 okt zingen 21 dec We bezoeken de gevangenen steeds om twee vieringen op de zaterdagochtend op te luisteren. Per bezoek kunt u meedoen. Onze nieuwe paus gaf op Witte Donderdag een voorbeeld. Doe als hem en doe eens mee. Dit wordt zeer gewaardeerd. De repetities beginnen om uur precies (inloop uur) en duren tot uur. Plaats repetitie: pastorie van de Hofkerk: Linnaeushof 94 In de gevangenis verzamelen we om 8.30 uur. Plaats: H.J.E Wenckebachweg 48 Amsterdam Muzikale juni-dinsdagen met zang en gesprek De liedbundel van Frits Heijting waar we tijdens het ochtendgebed, in de gevangenis en een enkele keer tijdens de vakantie uit zingen is nog nauwelijks bekend maar staat vol met juweeltjes van nieuwe teksten op bekende melodieën. Neem de moeite en kom eens lezen en zingen op één of meer van de junidinsdagen: 4 juni, 11 juni, 18 juni en 25 juni We beginnen om uur precies (inloop uur) en gaan door tot uur. Marzenka verzorgt de muzikale begeleiding aan de vleugel en zal ons doen zingen dat het een lieve lust is. Jos La Poutré ( 9

10 MeerZicht Een mooie paastijd: terugblik Palmpasen Seidermaaltijd, Witte Donderdag 10

11 Mei 2013 PalmPasen Speciale Dienst verstandelijk beperkten (Beloken Pasen) 11

12 MeerZicht Dank Deze maand geen jongerenrubriek in verband met de overbelaste schouder van Linda. Redactie Gebed voor de koning en de koningin Wij danken U voor ons kroningspaar Willem Alexander en Máxima, dat zij bereid zijn de kroon te dragen. Wij bidden hen heil en zegen toe. Wij bidden ons kroningspaar toe: dat zij met vreugde en veerkracht hun ambt vervullen. Dat zij in vrede en met liefde hun werk mogen doen, dat zo oog hebben voor het kwetsbare, redding bieden aan de armen. En daarbij Uw wijsheid en inzicht hun deel mag zijn. Wij danken u voor onze koningmoeder Beatrix, die zo lang en toegewijd ons volk diende. Dat haar opvolgers haar waardig moge zijn. Zo bidden wij ook om zegen voor haar. Wij bidden U, o Koning van het leven, om een zegen over ons koningspaar. Dat de toekomst hen mag dragen. Amen 12

13 Zangmiddag rond nieuwe Liedboek in de Muiderkerk Op 25 mei aanstaande in Monnickendam het nieuwe Liedboek gepresenteerd. Een bijzondere gebeurtenis, veertig jaar na het verschijnen van Liedboek voor de Kerken. Er wordt door veel gemeenten reikhalzend naar uitgezien, uit verlangen naar nieuwe taal en nieuwe klanken. In andere gemeenten leeft de komst van het Liedboek helemaal niet zo. En in weer andere gemeenten is men afwachtend, of zelfs sceptisch. Over de inhoud van het Liedboek is nog weinig bekend gemaakt. Wel is er een proefbundeltje met een selectie van 40 liederen verschenen, dat dient als smaakmaker. Maar een boekje is nog geen muziek Op zondagmiddag 12 mei vindt er Amsterdam-Oost een zangmiddag plaats rond het nieuwe Liedboek. Iedereen die van zingen houdt, en in het bijzonder de gemeenteleden van alle bovengenoemde kerken (wier grotere verbanden mee doen met het Liedboek), zijn voor deze middag van harte uitgenodigd. We ruiken aan en proeven met elkaar van het bundeltje met de 40 heel verschillende liederen. De middag wordt gehouden in de Muiderkerk en staat onder leiding van Hanna Rijken (kerkmusica en Liedboek-redactielid), Jacob Lekkerkerker (organist) en ondergetekende (inleider). Op dit moment wordt nog bekeken of we ook een band bij de middag kunnen betrekken, voor het lichtemuziekrepertoire. Van het web Beste mensen, Licht & Zinnig presenteert weer een inspirerende avond (voorlopig voor de laatste keer): Op dinsdag 14 mei is Jaap Smit bij ons te gast. Jaap is voorzitter van de CNV vakcentrale en levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat. Hij is tevens predikant: in het verleden heeft hij als dominee gewerkt en was hij geestelijk verzorger voor de Koninklijke Landmacht. Met muzikale medewerking van sopraan Teni Hijink. Komt allen! Dinsdag 14 mei uur inloop uur aanvang programma uur afsluitende borrel Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam Entree: vrijwillige bijdrage, 3 5 Mei 2013 Voorafgaand aan het programma is er voor wie dat wil; van harte welkom ook hier! een lunch in de kerk. Het programma ziet er als volgt uit:* zondagmiddag 12 mei Muiderkerk, Linnaeusstraat Lunch. Ieder neemt zelf iets te eten mee. Dat delen we met elkaar HET NIEUWE LIEDBOEK Pauze voor dorstige kelen Nog meer zingen Einde programma We zien uit naar een enerverende middag en hopen, behalve op een kennismaking met het Liedboek, vooral ook dat het plezier in het gezamenlijk muziek maken ons verbindt. Aanmelden is niet nodig; kom gewoon! Mirella Klomp predikant Muiderkerk * Deze activiteit wordt aangeboden in het kader van de Muiderweek, die dit jaar als thema heeft: Daar zit muziek in! Van harte welkom!! Ingezonder door: Linda Schol 13

14 MeerZicht De Barmhartige Samaritaan Kom Allen!! Kinderdienst Kerk de Bron Zondag 26 mei 10: 00 Met de Ark 5 tot 12 jaar en de Guppies 0 tot 5Jaar 14

15 Mei 2013 Diensten Zondag 5 mei 2013 De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Oeganda Donderdag 9 mei 2013 Hemelvaart Koningskerk, oecumenische dienst Voorgangers: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs en collega s Broedergemeente en Martelaren Zondag 12 mei 2013 De Bron, Voorganger: Pastor Marja van Gaalen Collecte: Eigen Ouderenwerk Zondag 12 mei 2013 De Open Hof, Voorganger: Trudy Joosse Zondag 19 mei 2013 Pinksteren De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Pinksterzendingsweek Kerk in Actie Zondag 26 mei 2013 Kinderdienst De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Nieuw Liederenboek Zondag 2 juni 2013 De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Zondag 2 juni 2013 De Open Hof, Voorganger: Trudy Joosse Zondag 9 juni 2013 Gezamenlijke viering Methodistenkerk Ghana De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Verantwoording giften - Via Ds.D.J.Thijs van N.N Verantwoording opbrengsten van de tweede collecte rondes over de maand maart: 3 maart jonge kerken in Bangladesh 91,87 10 maart kinderen van de rekening 134,90 17 mart Colombia ontheemden 111,12 24 maart Moeders in Malawi 135,65 31 maart Jeugdwerk Protestantse Kerk 130,28 15

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie