Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken."

Transcriptie

1 Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid, en God gaf me problemen om te leren ze op te lossen. Ik vroeg om voorspoed, en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed, en God gaf me angsten om te overwinnen. Ik vroeg om liefde, en God gaf me mensen om lief te hebben. Ik vroeg om gunsten, en God gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. Ik ontving alles wat ik nodig had. Ik ontving alles wat ik nodig had. Afzender: Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer Hugo de Vrieslaan ED Amsterdam

2 MeerZicht OPEN MAALTIJDEN OPEN MAALTIJDEN VAN 15 MEI en 12 JUNI A.S. GAAN NIET DOOR We krijgen een nieuwe keuken! en daar zijn de vrijwilligers van de maaltijdengroep heel blij mee. Nu moeten we het serviesgoed uit de kelder halen en dat is heel veel sjouw werk! Straks krijgen we mooie servieskasten waardoor het allemaal wat efficiënter gaat worden. Beste vrienden, Door een legaat is de kerk in staat om een geheel nieuwe keuken aan te schaffen met een grote kookplaat en oven. We hopen dat we dan de maaltijden alleen in de nieuwe keuken kunnen koken. Tot nu toe hebben we ook de keuken van Tonny en Dirk-Jan mogen gebruiken en daar zijn we heel blij mee geweest anders hadden we u nooit een 3-gangen menu kunnen serveren. U begrijpt dat dit een in ingrijpende verbouwing is en dat we daarom in mei en juni niet in staat zullen zijn de maaltijd door te laten gaan. We hopen u op 17 juli a.s. weer te mogen begroeten en zullen dan een extra feestelijke maaltijd voor u bereiden! Ans van Raalte Deschan De kerk van de Methodisten Op zondag 9 juni hopen wij een gemeenschappelijke viering te hebben met de Methodistenkerk van Ghana. Dat is de gemeente die zondagsmiddags van ons kerkgebouw gebruik maakt. Ze zien er altijd heel fleurig en feestelijk uit. Inmiddels is het tien jaar geleden dat ze naar De Bron kwamen. Mij werd verteld dat ze hiervoor in een school bijeenkwamen, maar daar konden ze niet terecht voor een kerstviering. Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer Adres P/a De Bron Hugo de Vrieslaan ED Amsterdam Internet Predikant Ds. D.J. Thijs Telefoon van u (m.u.v. vrijdag) Kerkelijk bureau Hugo de Vrieslaan (kantooruren, m.u.v. woensdag) / (spoedzaken) Gironummers Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer Kerkblad Meer-Zicht Kopij nummer 6 17 mei 2013 Meer-Zicht is het maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer. Het is een platform voor berichten, meningen en achtergronden. Meer-Zicht wordt verzonden aan gemeenteleden en verschijnt steeds op de eerste vrijdag van de maand. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te wijzigen, in te korten of in het geheel niet te plaatsen. redactie Linda Schol Henk den Hoedt Mechelensingel 7 Meer-Zicht digitaal Meer-Zicht wordt in digitale vorm gepubliceerd op Abonnementenadministratie Zie: kerkelijk bureau 2

3 Mei 2013 En zo kwamen ze op het spoor van De Bron. Wij zijn blij met de samenwerking, ook met het feit dat andere christenen zo ook van ons prachtige kerkgebouw kunnen profiteren. Het tienjarig jubileum is de directe aanleiding tot deze speciale viering, die goed te volgen zal zijn, ook voor wie geen engels spreekt. Maar wat is eigenlijk de Methodistenkerk? Daarvoor moeten we terug in de geschiedenis naar John Wesley. Hij werd geboren in 1703 als vijftiende (!) kind in een predikantsgezin in Engeland. Toen hij 5 jaar oud was, werd hij gered uit de brandende pastorie. Dit maakte een diepe indruk op hem en was van invloed op zijn keuze om predikant te worden. Wesley studeerde aan de beroemde Universiteit van Oxford. Met onder andere zijn broer Charles en George Whitefield vormde hij de zogeheten Holy Club. Samen studeerden zij dagelijks drie uur de Bijbel en vastten twee dagen in de week. Ook bezochten zij gevangenen en hielpen armen. Ze leefden dus heel gedisciplineerd en werden spottend daarom wel de methodisten genoemd. Maar zoals het wel vaker gaat werd deze scheldnaam in de loop van de tijd tot een erenaam. In 1735 reisde Wesley samen met zijn broer naar Georgia in Amerika. Dit was een nieuw gevormde Engelse kolonie en aan Wesley was gevraagd om daar als predikant te gaan werken. Onderweg kwamen zij in aanraking met zendelingen van de Evangelische Broedergemeente. Wesley raakte onder de indruk van hun diepe geloof. Dit kwam onder andere omdat tijdens een grote storm iedereen in paniek raakte maar deze Herrnhutters kalm psalmen en liederen aan het zingen waren. Wesley raakte ervan overtuigd dat de persoonlijke redding door geloof in Jezus Christus en de bevestiging door de Heilige Geest centraal moeten staan in de prediking en begon grote openluchtsamenkomsten te beleggen. Hierdoor werden velen aangesproken, ook zij die normaal niet snel de kerk bezochten. Zo groeide deze missionair gerichte kerk snel. Het Leger des Heils heeft zijn wortels in het Methodisme. Op dit moment zijn er zo n 25 miljoen methodisten wereldwijd, waarvan ongeveer in Ghana. We zien uit naar de gemeenschappelijke viering van 9 juni! Bij de diensten van mei Op 5 mei hoop ik zelf voor te gaan. Thema: de vrucht van de Geest zelfbeheersing. Dit is de laatste preek in deze serie over de vrucht van de heilige Geest. Peter Schakel (zoon van Ds.Schakel) hoopt tijdens deze dienst kort iets te vertellen over zijn bezoek aan Oeganda. 9 mei is Hemelvaartsdag. Ik hoop velen van jullie te zien bij de gezamenlijke viering in de Koningskerk (10.30). Op 12 mei is pastor Marja van Gaalen onze gastvoorganger. Op 19 mei vieren we het feest van Pinksteren. Op 26 mei is er een viering met speciale aandacht voor en medewerking van de kinderen van onze gemeente. Dat zijn er gelukkig steeds meer en we zijn daar dankbaar voor. Maar het is niet alleen voor kinderen! Iedereen is even nadrukkelijk uitgenodigd erbij te zijn! Hartelijke groet, mede namens Tonny, Dirk-Jan Thijs Zelfbeheersing Zelfbeheersing het doet onmiddellijk denken aan discipline. Niet uit de band springen, geregeld leven, niet te veel snoepen/drinken/feesten/doorzakken/geld uitgeven. Alles met mate. Matigheid was in de klassieke oudheid dan ook een deugd. Het is de vraag of dat zo past bij de vrucht van de Geest. Waar blijft dan de blijdschap en de goedheid? Jezus spreekt over meer dan het gewone. Hij is bepaald niet tegen feestvieren en wordt door de Schriftgeleerden een feestvierder en dronkenlap genoemd. Zelfbeheersing staat wel tegenover wat onze eigen wil voortbrengt (Galaten 5:19).: ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie je eigen ik achterna lopen. (vrucht van de heilige Geest) Overdenking We staan sinds Pinksteren als gemeente stil bij de vrucht van de heilige Geest. (nav Galaten 5). Deze vrucht heeft negen kenmerken: liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit is het laatste nummer in deze serie. Het staat staat in het teken van zelfbeheersing. Wie is de baas over jouw zelf? Als de Geest van God het voor het zeggen heeft, komt er goedheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde en vrede tevoorschijn. Dat beheerst dan jouw zelf. Je wordt er mens van. (Meditatie uit: de Geest krijgen, uitgave PKN) 3

4 MeerZicht Mensen In herinnering de heer E. Steenbergen Na een bijzonder leven is overleden onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader, Ede Steenbergen. Met deze woorden kondigde de familie het overlijden van de heer Steenbergen aan. Hij overleed op 12 maart j.l. in het voor hem zo vertrouwde Zorgcentrum De Open Hof. Boven de rouwkaart staat de tekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 38: Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Een tekst die hij zelf jaren geleden al had uitgezocht, evenals de liederen die zouden moeten klinken bij zijn uitvaart. De dienst van Woord en gebed, voorafgaande aan zijn crematie, was op maandag 18 maart j.l. in de aula van crematorium Westgaarde. Een grote kring van familie, vrienden en belangstellenden was aanwezig. Zijn leven werd herdacht en in alle toonaarden klonken afscheidswoorden over wie hij was en wat hij heeft betekend als vader en grootvader; de klein- en achterkleinkinderen legden rode rozen bij hun opa en daarna luisterden zij naar het verhaal over de paradijsvogel die wegvloog naar het land vanmorgen.. Een ontroerend moment Ook klonken woorden van respect en dankbaarheid voor wat hij heeft betekend in de politiek, 16 jaren was hij namens het CDA hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam. De heer Steenbergen was een van de grondleggers van De Open Hof, hij was gewaardeerd lid van het bestuur en later van de cliëntenraad. Altijd zette hij zich in voor het welzijn en de belangen van de bewoners en van het personeel. Dat was een van zijn drijfveren in het leven: mens en mede-mens zijn. Zijn maatschappelijk en kerkelijke betrokkenheid was groot. Daarvoor is hij ook geëerd, hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drager van de gouden speld van de stad Amsterdam. Maar bij dit alles wist hij zich ook een kind van God. En bovengenoemde tekst uit Romeinen 8, was voor hem een belijdenis, hét fundament onder zijn leven: niets kan mij scheiden van de liefde van God, die ons gegeven is in Jezus, onze Heer! Vanuit dit evangelie stond hij in de wereld, hij was een man van belijden-isdoen! Ik kon hem geen groter plezier doen dan in de kerkdienst in De Open Hof zijn lievelingslied te laten: God roept ons broeders tot de daad, zijn werk wacht treedt dan aan. Zo was hij dienaar en vele jaren diaken in de toenmalige hervormde gemeente van de Emmakerk. Ruim 2 jaar geleden namen zijn krachten sterk af en kwam hij op bed terecht. Hij bleef betrokken bij alles wat er gebeurde, hij werd omringd door de goede zorg van zijn familie en het verzorgend personeel van De Open Hof. Hij was hen daar heel dankbaar voor. Het was voor hem een tijd van wachten en verlangen tot zijn Heer hem zou thuishalen, zoals hij dat zelf verwoordde. Aan het einde van de afscheidsdienst hebben wij hem à Dieu toegewenst en luisterden we naar een ander lievelingslied van hem: U zij de glorie, opgestane Heer! De heer Steenbergen is gestorven, hij mag voorgoed leven in het Opstandingslicht van Pasen, zijn leven is voor eeuwig geborgen bij God. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn. Van harte wensen wij zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost toe bij het verlies van hun bijzondere vader. Marja van Gaalen-van Veen (Door een communicatiestoornis is dit In Memoriam een maand later geplaatst dan gepland, redactie) In memoriam Op 9 april ging van ons heen Pieternella Maarta Kwak van der Mark in de leeftijd van 91 jaar en na een bijna 70 jarig huwelijk. Vele jaren woonde ze met haar man aan de Lord Kelvinstraat 19 hs en waren ze kerkelijk bertrokken bij De Bron. De tekst die op de rouwkaart staat was ook de tekst van uw huwelijksbevestiging: Welgelukzalig is de mens die op U vertrouwt. Deze woorden vormen de afsluiting van Psalm 84. Het is een pelgrimslied. De dichter is samen met anderen op weg naar Jeruzalem om daar één van de Joodse feesten te vieren. In die dagen waren dat lange voetreizen in de hitte. Maar het verlangen naar de tempel, het huis van God, houdt hen op de been. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort, in vertrouwen op God. Het echtpaar Kwak kreeg bij één van hun huwelijksjubilea van de kinderen een reis aangeboden naar Israël. Het sprak hen zo aan dat ze nog een keer teruggegaan zijn. Het leven is als een pelgrimstocht, waarbij je mag vertrouwen op Hem die alles, ook jouw leven, in handen heeft. Tot de laatste dagen van haar leven was mw. Kwak zeer helder van geest en waren goede gesprekken mogelijk. Ze wist dat het einde van haar aardse levensreis in zicht was en in vertrouwen op God kon ze het loslaten. De Dankdienst voor het leven van Nelly Kwak van der Mark vond plaats op 16 april in de aula van De 4

5 Mei 2013 Nieuwe Ooster, waar ook haar lichaam te ruste werd gelegd. We wensen meneer Kwak, de kinderen en de verdere familie kracht en troost van God. Lief en Leed We zijn dankbaar dat Mw Emmy Jansen nog zo kan blijven meedoen met veel kerkelijke activiteiten, inclusief het leiden van de handwerkclub van De Open Hof, het deelnemen in de KR en het helpen bij de Open Maaltijden. Mw. Jo Verleur werd in het OLVG opgenomen, vermoedelijk met een licht herseninfarct. Hoewel het de goede kant op lijkt te gaan, is ze voor verder herstel tijdelijk in het St. Jacobshuis, alvorens ze mogelijk weer naar haar eigen huis kan. Mw. van Oostveen kreeg na een periode op de transferafdeling een eigen kamer in De Open Hof, met een mooi uitzicht. Voor de heer Carel Wiering valt het verblijf in De Wittenberg zwaar, maar hij ontvangt daar de intensieve zorg die hij nodig heeft. Ook voor zijn vrouw Roswita is het in de omstandigheden niet gemakkelijk. We denken ook aan Dick Brouwer; hij heeft vaak last van ernstige zenuwpijn en aan mw. Lina Kisman, die ook veel pijnklachten heeft. Voor alle zieken en mensen met zorg en verdriet: Ik roep tot U om hulp, want U geeft mij antwoord (Psalm 17:6). Geboren Op 30 maart is in het gezin Hans en Mirjam Teerds- Oosterman een derde zoon geboren: Abram Pieter. Zijn roepnaam is Abe en hij is het broertje van Levi en Micha. We feliciteren het hele gezin van harte en delen in de wens die op de geboorteaankondiging staat: Ik zal jou als een schild beschermen (Genesis 15:1), dezelfde belofte die God deed aan de naamgenoot van Abe, die door God uit een ver land geroepen werd. Bedankje Dirk-Jan Thijs Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode daarna ontving ik veel blijken van belangstelling van gemeenteleden, in de vorm van kaarten, telefoontjes e.d. Hartelijk dank voor uw medeleven, en ook dank voor de bloemen uit de kerk. Verder herstel heeft nog even tijd nodig, maar we werken eraan. Fijn dat u aan mij gedacht heeft! Wim van Veeren In Memoriam Op 8 april is overleden Antonia Arnold, in de leeftijd van 97 jaar. Mevrouw Arnold woonde jarenlang in de Pasteurstraat op nummer 20-I, eerst met haar moeder en later alleen. Mevrouw vertelde graag over de tijd dat zij als verloskundige werkte hier in de Watergraafsmeer, en overdag of bij nacht en ontij op de fiets overal heen ging om de bevallingen te begeleiden. Ook in de oorlogstijd, toen het s nachts onverlicht was op straat moest zij toch haar werk doen! Zij heeft heel wat kinderen ter wereld geholpen. Mevrouw Arnold was een meelevend kerklid en werkte ook mee in het verjaardags bezoekwerk van de Emmakerk en in de bibliotheek van De Open Hof. Toen het moeilijk werd om zelfstandig te wonen ging zij naar De Open Hof, waar zij mede door haar doofheid moeite had om daar thuis te raken. Maar ook hier bezocht zij trouw de kerkdiensten in de grote zaal. De laatste jaren werd zij verpleegd in het Flevohuis. Dinsdag 16 april is haar lichaam op de Nieuwe Ooster ter ruste gelegd. Dat zij ruste in vrede. Wil van Veeren Allerlei Agenda Maandag 13 mei Kerkenraad Maandag 27 mei Moderamen Koffie ochtend Heeft u zin in n kopje koffie of thee en n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom in de pastorie op de Linnaeushof 94 van uur. De eerstvolgende koffie ochtend is: 21 mei. U bent van harte welkom! Postzegels Beste mensen, Hier ben ik weer om U te vragen alle postzegels welke op uw briefpost binnenkomt er af te halen en voor mij te bewaren. Ook uw kaarten zijn nog steeds van harte welkom, hetzij in de kastjes of een bel naar en ik kom ze na afspraak met u halen. Allen hartelijke groet. Louis Robert 5

6 MeerZicht Groeien bij de Bron - kalender april Aarzel niet één of meerdere van deze activiteiten te bezoeken, ook al heeft u zich niet van te voren opgegeven. Voor de Open Maaltijd dient men zich echter wel altijd van te voren op te geven, anders weten de koks niet voor hoeveel mensen ze moeten koken. Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd bij de predikant terecht. Open Maaltijd Waar: Ontmoetingsruimte De Bron Wanneer: niet in mei ivm keukenwerkzaamheden Wat: welkom en drankje vanaf 17.00; gezamenlijke maaltijd vanaf Sing-in groep Bijdrage aan de volgende viering: 5 mei Middenmeergroep Waar: de Pastorie Wanneer: 2 mei om High Tea Amstelgroep Waar: de Pastorie Wanneer: 14 mei (dit keer niet de eerste dinsdag van de maand!) om Gebed voor buurt en kerk Waar: De Bron Wanneer: 1 mei van Open Kerk Wanneer: 29 mei van (om korte viering) Catechisatie Waar: de Pastorie Wanneer: 5 mei en 26 mei Dirk-Jan Thijs Verslag van de High Tea middagen van dit seizoen. Maandag 8 april was de laatste High Tea middag. Of we in het nieuwe seizoen doorgaan weten we nog niet. Het waren vrouwenmiddagen en ik heb ze als zeer inspirerend ervaren. Janneke wist heel veel te vertellen. We hebben bewondering gekregen voor Vrouwen in de bijbel, die een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Eigenlijk wisten we dat niet. We hebben o.a. gesproken over Esther, Maria, Salome (de vrouw van Zebedëus), Lydia de Purperverkoopster. Zonder hun inzet was het allemaal anders gegaan. Onder het genot van lekkere hapjes en thee was het fijn om zo over ons geloof te mogen praten. Ik weet niet hoe de andere dames het ervaren hebben, maar ik heb me verbaasd over de informatie, die ik over de Vrouwen op internet kon vinden. Het maakte de bewondering voor hen alleen maar groter. Dank je wel Janneke, en we hopen, dat er in het nieuwe seizoen een vervolg komt. Lida Blaauw. 6

7 Mei 2013 Collectes mei 2013 Zondag 5 mei: project Oeganda. De heer Peter Schakel heeft als vrijwilliger missionair gewerkt in Oeganda en komt een presentatie geven over de projecten in Oeganda. Onze gemeente ondersteunt het project Community Based Efforts for Health & Development (COBEHD). Zondag 12 mei: Eigen Ouderenwerk Deze collecte opbrengst besteden we aan ons eigen ouderenwerk in de gemeente. Denk aan het bloemenfonds voor de ouderen vanaf 80 jaar, de maaltijden de meeste deelnemers zijn onze ouderen het verzorgen van een dagtripje etc. Zondag 19 mei: Pinksterzendingsweek Elkaar verstaan Kerk in Actie Christenen en moslims leven in Afrika vaak naast elkaar, maar ze kennen elkaar vaak niet. Willem Jansen, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Kenia, probeert via verschillende activiteiten moslims en christenen dichter bij elkaar te brengen. Hij geeft les aan de St. Pauls University en doceert er onder andere islamologie. Hij laat zijn studenten ook in de praktijk kennis maken met anders-gelovigen. Midden in de hoofdstad Nairobi ligt de veelkleurige wijk Eastleigh. Hier is het Centre for Christian-Muslim Relations Eastleigh (CCMRE) gevestigd. Vanuit dit centrum organiseert Willem cursussen en discussieavonden over islam en christendom. Het doel is dat de bewoners van de wijk elkaar leren kennen en respecteren. Vanuit het centrum stuurt hij zijn studenten op pad om het multiculturele Eastleigh te verkennen. In tweetallen, een moslim en een christen gaan studenten de straat om te mappen (Mapping-project). Ze interviewen de inwoners van de wijk, observeren het leven en brengen de vele religieuze plaatsen in kaart. Een leerzame ervaring, voor zowel de bewoners als de studenten. Zondag 26 mei: Aanschaf Nieuw Liederenboek voor onze gemeente. Ans Deschan Dank Amsterdam, 04 april 2013 Beste vrienden, Met veel plezier en toewijding heb ik vele jaren de liturgische tafel mogen verzorgen en versieringen mogen aanbrengen voor hoogtijdagen en bijzondere gelegenheden. De tijd is echter daar om deze werkzaamheden aan een ander over te dragen. Marjo Hobbelman heeft zich bereid verklaard deze taak van mij over te nemen. Dank voor de vele leuke reacties die ik in de loop der tijd van u heb mogen ontvangen Met vriendelijke groet, Janneke van Oosten-Nijdam 7

8 MeerZicht Happietaria Amsterdam 2013 Méér dan een maaltijd Van maandag 15 april tot dinsdag 7 mei is Happietaria Amsterdam geopend. Ook dit jaar vindt Happietaria plaats in de Gelagkamer van de Diaconie Amsterdam - Corvershof. Dit monumentale, 18 e -eeuwse pand bevindt zich aan de Nieuwe Herengracht 18. Dit is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en bovendien een prachtige locatie! Happietaria is een tijdelijk restaurant voor het goede doel, volledig gerund door studenten die dit vrijwillig doen! Dit project vindt ieder jaar plaats in verschillende studentensteden door heel Nederland. De opbrengst van Happietaria Amsterdam 2013 gaat naar twee mooie projecten, Women in Business en Water & Sanitatie in Myanmar. Projecten Het eerste project, uitgevoerd door ZOA Nederland, is Water en Sanitatie in Myanmar. Het zuiden van de Shan State is een van de droogste gebieden in Myanmar. Een gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen is daar een groot probleem. ZOA is 2 jaar geleden gestart met Water en Sanitatie projecten. Dit project richt zich specifiek op scholen. Er worden niet alleen sanitaire voorzieningen bij scholen gebouwd, leerlingen en docenten krijgen ook training gericht op het belang hiervan. Wanneer jongeren hun gedrag op dit gebied veranderen en het belang van schoon water en hygiëne aan hun ouders kunnen uitleggen, zal dat zeker een positieve invloed hebben die veel verder gaat dan scholen. Daarnaast gaat het 2e deel van onze opbrengst naar de Woman in Business-challenge, door BiD Network Nederland. Dit project is een businessplancompetitie om vrouwen te helpen hun eigen kleine- tot middelgrote bedrijven op te zetten. Het doel van het project is om vrouwen te helpen een zelfstandige ondernemer te worden. Dit doet BiD Network door ze de nodige coaching te geven en de vrouwen te helpen met het vinden van zakencontacten en financiers. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het voor vrouwen in ontwikkelingslanden nog veel moeilijker is om hun eigen bedrijf te beginnen, dan voor mannen. De competitie helpt zowel met de moeilijkheden als de kansen die vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben. De 5 beste business-plannen winnen een business trip naar Nederland voor speciale trainingen en meetings met mogelijke investeerders. Ons doel is dus om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze projecten, door heerlijk eten te serveren aan onze gasten. Happietaria is een actie van stichting Happy Gift. Sinds 1993 organiseert Happy Gift samen met studentenverenigingen Happietaria s in alle studentensteden in Nederland. Meer informatie over Happy Gift kan je vinden op de site Reserveren De avond is verdeeld in twee shifts, de eerste begint om 17:30 en duurt tot ongeveer 19:45, de tweede begint om 20:00. Elke zaterdag is er een lunch bij Happietaria. Via de website kunt u reserveren. Heeft u vragen over het reserveren, mail dan naar Reserveert u liever telefonisch? Bel dan tussen 09:00 en 22:00 met Een bedenksel n.a.v. een preek Man - hoe kan je dat nou doen! Terwijl je in de Egyptische zon zit met vakantie en dan een boek gaan bestuderen over dogmatiek! Zou je daarvoor persé dominee moeten zijn? Maar wacht even - wat heb je zelf gedaan toen je na lang beraad toch nog ging trouwen? Je wilde toch in zendingsdienst uitgezonden worden? In je wittebroodsweken op Texel ging je het boek van een psychiater Angst voor vrijheid bestuderen. Toch ook een beetje raar en wantrouwend? Al ging het mijns inziens meer om angst voor onvrijheid. Net als trouwens de mensen in Egypte, die ten koste van vele doden tòch blijven demonstreren omdat hun angst voor onvrijheid nog niet is weggenomen, al is er nu een democratisch gekozen president. De invloed van de moslim broederschap zou fiftyfifty moeten zijn naast de rest van de bevolking, waaronder de koptische kerk. Maar dat terzijde. De dogmatiek in onze westerse landen leidde dat niet vaak tot dogmatisme? Kerkscheuringen? Dogmatiek uitvinding van het westen? Kritisch analytisch denken? Hadden de Joden niet slechts één dogma, het sjema Hoor Israël: (Adonai) de Eeuwige is onze God de Eeuwige is enig. Dogmatisme: het gif dat levend Brood doet veranderen in steen en dood. Ja toch? Maar ach zolang het: het stotteren is van de kerk in aanbidding kan ik er vrede mee hebben. A. Weiss 8

9 Mei 2013 Verrijzeniskoor: repetities en bezoek aan de gevangenen repeteren 17 juni, 24 juni en 1 juli repeteren 30 sept, 7 okt en 14 okt repeteren 2 dec, 9 dec en 16 dec zingen 6 juli zingen 19 okt zingen 21 dec We bezoeken de gevangenen steeds om twee vieringen op de zaterdagochtend op te luisteren. Per bezoek kunt u meedoen. Onze nieuwe paus gaf op Witte Donderdag een voorbeeld. Doe als hem en doe eens mee. Dit wordt zeer gewaardeerd. De repetities beginnen om uur precies (inloop uur) en duren tot uur. Plaats repetitie: pastorie van de Hofkerk: Linnaeushof 94 In de gevangenis verzamelen we om 8.30 uur. Plaats: H.J.E Wenckebachweg 48 Amsterdam Muzikale juni-dinsdagen met zang en gesprek De liedbundel van Frits Heijting waar we tijdens het ochtendgebed, in de gevangenis en een enkele keer tijdens de vakantie uit zingen is nog nauwelijks bekend maar staat vol met juweeltjes van nieuwe teksten op bekende melodieën. Neem de moeite en kom eens lezen en zingen op één of meer van de junidinsdagen: 4 juni, 11 juni, 18 juni en 25 juni We beginnen om uur precies (inloop uur) en gaan door tot uur. Marzenka verzorgt de muzikale begeleiding aan de vleugel en zal ons doen zingen dat het een lieve lust is. Jos La Poutré ( 9

10 MeerZicht Een mooie paastijd: terugblik Palmpasen Seidermaaltijd, Witte Donderdag 10

11 Mei 2013 PalmPasen Speciale Dienst verstandelijk beperkten (Beloken Pasen) 11

12 MeerZicht Dank Deze maand geen jongerenrubriek in verband met de overbelaste schouder van Linda. Redactie Gebed voor de koning en de koningin Wij danken U voor ons kroningspaar Willem Alexander en Máxima, dat zij bereid zijn de kroon te dragen. Wij bidden hen heil en zegen toe. Wij bidden ons kroningspaar toe: dat zij met vreugde en veerkracht hun ambt vervullen. Dat zij in vrede en met liefde hun werk mogen doen, dat zo oog hebben voor het kwetsbare, redding bieden aan de armen. En daarbij Uw wijsheid en inzicht hun deel mag zijn. Wij danken u voor onze koningmoeder Beatrix, die zo lang en toegewijd ons volk diende. Dat haar opvolgers haar waardig moge zijn. Zo bidden wij ook om zegen voor haar. Wij bidden U, o Koning van het leven, om een zegen over ons koningspaar. Dat de toekomst hen mag dragen. Amen 12

13 Zangmiddag rond nieuwe Liedboek in de Muiderkerk Op 25 mei aanstaande in Monnickendam het nieuwe Liedboek gepresenteerd. Een bijzondere gebeurtenis, veertig jaar na het verschijnen van Liedboek voor de Kerken. Er wordt door veel gemeenten reikhalzend naar uitgezien, uit verlangen naar nieuwe taal en nieuwe klanken. In andere gemeenten leeft de komst van het Liedboek helemaal niet zo. En in weer andere gemeenten is men afwachtend, of zelfs sceptisch. Over de inhoud van het Liedboek is nog weinig bekend gemaakt. Wel is er een proefbundeltje met een selectie van 40 liederen verschenen, dat dient als smaakmaker. Maar een boekje is nog geen muziek Op zondagmiddag 12 mei vindt er Amsterdam-Oost een zangmiddag plaats rond het nieuwe Liedboek. Iedereen die van zingen houdt, en in het bijzonder de gemeenteleden van alle bovengenoemde kerken (wier grotere verbanden mee doen met het Liedboek), zijn voor deze middag van harte uitgenodigd. We ruiken aan en proeven met elkaar van het bundeltje met de 40 heel verschillende liederen. De middag wordt gehouden in de Muiderkerk en staat onder leiding van Hanna Rijken (kerkmusica en Liedboek-redactielid), Jacob Lekkerkerker (organist) en ondergetekende (inleider). Op dit moment wordt nog bekeken of we ook een band bij de middag kunnen betrekken, voor het lichtemuziekrepertoire. Van het web Beste mensen, Licht & Zinnig presenteert weer een inspirerende avond (voorlopig voor de laatste keer): Op dinsdag 14 mei is Jaap Smit bij ons te gast. Jaap is voorzitter van de CNV vakcentrale en levert een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat. Hij is tevens predikant: in het verleden heeft hij als dominee gewerkt en was hij geestelijk verzorger voor de Koninklijke Landmacht. Met muzikale medewerking van sopraan Teni Hijink. Komt allen! Dinsdag 14 mei uur inloop uur aanvang programma uur afsluitende borrel Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam Entree: vrijwillige bijdrage, 3 5 Mei 2013 Voorafgaand aan het programma is er voor wie dat wil; van harte welkom ook hier! een lunch in de kerk. Het programma ziet er als volgt uit:* zondagmiddag 12 mei Muiderkerk, Linnaeusstraat Lunch. Ieder neemt zelf iets te eten mee. Dat delen we met elkaar HET NIEUWE LIEDBOEK Pauze voor dorstige kelen Nog meer zingen Einde programma We zien uit naar een enerverende middag en hopen, behalve op een kennismaking met het Liedboek, vooral ook dat het plezier in het gezamenlijk muziek maken ons verbindt. Aanmelden is niet nodig; kom gewoon! Mirella Klomp predikant Muiderkerk * Deze activiteit wordt aangeboden in het kader van de Muiderweek, die dit jaar als thema heeft: Daar zit muziek in! Van harte welkom!! Ingezonder door: Linda Schol 13

14 MeerZicht De Barmhartige Samaritaan Kom Allen!! Kinderdienst Kerk de Bron Zondag 26 mei 10: 00 Met de Ark 5 tot 12 jaar en de Guppies 0 tot 5Jaar 14

15 Mei 2013 Diensten Zondag 5 mei 2013 De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Oeganda Donderdag 9 mei 2013 Hemelvaart Koningskerk, oecumenische dienst Voorgangers: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs en collega s Broedergemeente en Martelaren Zondag 12 mei 2013 De Bron, Voorganger: Pastor Marja van Gaalen Collecte: Eigen Ouderenwerk Zondag 12 mei 2013 De Open Hof, Voorganger: Trudy Joosse Zondag 19 mei 2013 Pinksteren De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Pinksterzendingsweek Kerk in Actie Zondag 26 mei 2013 Kinderdienst De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Collecte: Nieuw Liederenboek Zondag 2 juni 2013 De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Zondag 2 juni 2013 De Open Hof, Voorganger: Trudy Joosse Zondag 9 juni 2013 Gezamenlijke viering Methodistenkerk Ghana De Bron, Voorganger: Ds. D.J. (Dirk-Jan) Thijs Verantwoording giften - Via Ds.D.J.Thijs van N.N Verantwoording opbrengsten van de tweede collecte rondes over de maand maart: 3 maart jonge kerken in Bangladesh 91,87 10 maart kinderen van de rekening 134,90 17 mart Colombia ontheemden 111,12 24 maart Moeders in Malawi 135,65 31 maart Jeugdwerk Protestantse Kerk 130,28 15

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN OOSTERLICHTKERK - HUIZEN 12 februari 2017 Orde van dienst doop van Lilly Jacoba Klein Vreugde vinden Welkom door ouderling van dienst Lied 212: 1, 3, 4 en 5 1. Laten wij zingend deze dag beginnen! Geven

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Denise Smit

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Denise Smit WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Lector Organist Beamer Denise Smit : Suze Deelen : Jan Meurs + Gert Muts

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

STARTZONDAG Voorganger Br. Dave Plantinga. m.m.v. Eimert van Dijk (orgel) One Spirit (koor)

STARTZONDAG Voorganger Br. Dave Plantinga. m.m.v. Eimert van Dijk (orgel) One Spirit (koor) STARTZONDAG Voorganger Br. Dave Plantinga m.m.v. Eimert van Dijk (orgel) One Spirit (koor) Zingen: Opwekking 715 Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : Ds. E. van Gulik : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer : dhr. H. Dorsman Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Lied 8b (NLB) Lied voor de dienst: Lied

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zondag24 januari 2016

Zondag24 januari 2016 Zondag24 januari 2016 Voorganger Organist Herghesangertjes Koster Beamist : Ds. Gert Wijnstok : Henk van der Maten : o.l.v. Henk van der Maten : Willeke Mateman : Erik Mateman OM TE BEGINNEN Orgelspel

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Welkom in de Horizon Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Stil gebed Votum/zegengroet Z. LvK 119: 1-3 Lezing van de Wet Z. Ps. 130: 1-4 L.

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog!

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog! Zondag 16 oktober 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Peter ten Kleij Ouderling van dienst: Bertus Konijnenbelt Organist: Jan Ebeltjes Lector: Jorieke Poorterman Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

Eredienst 12 maart uur Voorganger: ds Maurits Oldenhuis

Eredienst 12 maart uur Voorganger: ds Maurits Oldenhuis Eredienst 12 maart 10.00 uur Voorganger: ds Maurits Oldenhuis Intochtslied: U maakt ons één Mededelingen en welkom Votum/groet Sela Gebed Opwekking 237 Jezus wij verhogen U Kaarsen doven Psalm Project

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse

30 oktober 2016 Voorganger : Ds. H.D.Bondt Begeleiding : Jeugdband / Els Cornelisse 30 oktober 2016 Voorganger : Begeleiding : Ds. H.D.Bondt Jeugdband / Els Cornelisse Welkom mededelingen Luisteren: groep 1-3 Wie liefde heeft - Jezus! Wie vrede geeft - Jezus! Dat Jezus leeft Want iedereen

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst van Floor Elizabeth Eggink

Liturgie voor de doopdienst van Floor Elizabeth Eggink Liturgie voor de doopdienst van Floor Elizabeth Eggink 18 oktober 2015 Voorganger: ds. Ebi Wassenaar Organist: Marco t Hart Locatie: Dorpskerk te Oostvoorne Thema : Wees niet bang, 1 ik zal je helpen.

Nadere informatie

Ik ben...! En wie ben jij?

Ik ben...! En wie ben jij? Ik ben...! En wie ben jij? IK ben de Opstanding en het Leven Pasen 2015 viering in de Keizersgrachtkerk zondag 5 april 2015 Ik ben! En wie ben jij? De filosoof Martin Buber heeft de Jezus van het Johannesevangelie

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Liedsuggesties. Liedsuggesties

Liedsuggesties. Liedsuggesties Liedsuggesties Afkortingen van liedbundels LbK Liedboek voor de Kerken DB deel I Dienstboek een proeve, Schrift Maaltijd Gebed ZG Zingend Geloven GvL Gezangen voor Liturgie OKG Oud-Katholiek Gezangboek

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie