OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015"

Transcriptie

1 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 pagina 1 Inhoud 2 Nieuws van het bestuur Bert Jan Rozestraten 3 Van de redactie 4 Gedicht Blijven discussiëren Annie Assendelft 5 Voor de jeugd: Avond in de Ark Eerste Heilige Communie 6 Kerstsamenzang 2014 én 2015 Piet van der Horst en Greet Borst-den Hartog 7 Dankwoord voor bezorgster parochieblad Warme woorden en wensen ds. Dick van Arkel Oproep voor hulpkoster Henk Meijer Viering 50-jarig bestaan van Gemengd zangkoor Pancratius op 8 juni Adoptieverklaring Ethiopische basisschoolleerling 9 Viering Werkgroep Volwassenliturgie Gandhi in de Dorpskerk te Castricum 7 februari Uitnodiging MOV voor Vastenmaaltijd op 20 februari 10 Uitnodiging MOV voor Brunch op 8 maart Uitnodiging MOV voor klaverjasmiddag op 15 maart Oecumenisch Vrouwengespreksgroep 11 Stille Omgang in de nacht van 21 op 22 maart 2015 Jan Kamphuys 12 Personalia, collectes en Witte Kerkje 13 Rooster Liturgische weekendvieringen 14 Parochie-info COLOFON REDACTIE EN VERSPREIDING redactie: Marja van den Brink tel José Marsé tel drukwerk: Henk Nijhuis tel Gerrit Gijzen verspreiding in Bakkum: Frans Schut tel verspreiding in Castricum: Sjaak Tiebie tel De Overweg zal in 2015 verschijnen op 26 maart, 21 mei, 17 september, 5 november en 17 december. Daarom graag uw kopij inleveren vóór 11 maart Het liefst per of U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4 Zie ook onze Website:

2 NIEUWS VAN HET BESTUUR De eerste vergadering van het nieuwe jaar wordt geopend door Wendy van der Meer met een gedicht over de innerlijke zoektocht van de mens. Het is een oproep aan ons allen om het leven te accepteren zoals het komt, omarm het leven levenslang en leef nu. Soms is het leven leuk, soms is het minder leuk. Laat je oordelen los. Stop met het drukken van goed en slecht stempels. Ervaar het leven als een bijzondere reis en geniet van elk moment. Zo werd, met dank aan Wendy, op 12 januari de toon gezet van deze bestuursvergadering. Even minder leuk is het leven momenteel in Uitgeest. Tijdens deze bestuursvergadering overlegt het locatieteam van Uitgeest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen over het gerezen conflict rond Pastoor Bruno. Thans is nog niet duidelijk of hij in de parochie van Uitgeest zal kunnen terugkeren. Daartoe zal de komende weken nader overleg met het bisdom plaatsvinden. Wij wensen onze medebestuurders uit Uitgeest, alsmede Pastoor Bruno veel sterkte en wijsheid toe bij het maken van de juiste keuzes! Evaluatie kerst- en nieuwjaarsvieringen Onze pastores zijn zeer tevreden over de vieringen rond Kerst en Oud & Nieuw. De bezetting varieerde van zeer goed bezet tot overvol. Veel lof is er over de inzet van koren, kosters, misdienaars en bloemengroepen. Een welverdiend chapeau voor al die vrijwillig(st)ers die zich voor en achter de schermen hebben ingespannen om al deze feestelijke vieringen goed te laten verlopen! Fijn dat veel mensen, ook hen die wellicht niet zo vaak de weg naar de kerk weten te vinden, zich hebben laten inspireren door die lichtgevende ster en zo massaal de geboorte van Jezus hebben willen meevieren! Ook in financieel opzicht mogen de parochies terugblikken op een geslaagde periode. Kortom: een geslaagde periode om dankbaar voor te zijn! RDC IJmond-Noord viert haar tienjarig bestaan Op 15 januari zal in de Esplanadezaal van de Mariakerk uitvoerig worden stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van het Regionaal Diaconaal Centrum IJmond-Noord. Ik schrijf deze rubriek nog voordat deze avond heeft plaatsgevonden. Op het programma staan onder meer een lezing van hulpbisschop Mgr. Hendriks over Diaconie en caritas in deze tijd, alsmede een lezing van Marius Buiting van de Beweging van Barmhartigheid uit Utrecht over Barmhartigheid in onze Samenleving. In het eerstvolgende nummer van dit parochieblad geef ik graag een nadere impressie van deze avond en zal tevens verder ingegaan worden op het verleden, heden en de toekomst van het RDC. Graag wil ik namens het Parochiebestuur de vrijwillig(st)ers van RDC IJmond-Noord van harte gelukwensen met het bereiken van deze halteplaats. Met veel respect en waardering voor het in de afgelopen jaren verrichte werk heeft het RDC een belangrijke coördinerende rol gespeeld bij tal van diaconale werkzaamheden in de parochies van IJmond-Noord! Begroting 2015 Nadat in de vorige maand december de begrotingen voor 2015 van zowel de parochies Uitgeest en Heemskerk zijn besproken en vastgesteld, wordt in deze vergadering ook de begroting 2015 van Castricum/Bakkum behandeld. Piet van der Horst beantwoordt zorgvuldig alle vragen die er door de vergadering worden gesteld en onder grote dankzegging aan Piet en zijn financiële secondant Cees van der Laan wordt ook deze begroting ongewijzigd vastgesteld! De eerstvolgende vergadering van het parochiebestuur is op maandag 16 februari Bert Jan Rozestraten Gedelegeerd voorzitter

3 Van de redactie Nog even en de Vastentijd begint. Op 18 februari is het zover. Het thema van dit jaar is even minderen voor een ander. Zelf iets laten zodat er meer is voor een ander. Naastenliefde dus, een diep christelijke gedachte! De Vastenaktie kent een landelijk campagnedoel op Sri Lanka (kijk op www. vastenaktie.nl), maar elke parochie kan ook zelf een doel kiezen. Voor onze parochie ligt het doel in lijn met de activiteiten van de laatste jaren voor Ethiopië. In deze Overweg treft u informatie aan over de inmiddels traditionele Vastenmaaltijd en over het scholenproject in Ethiopië dat ook al weer 5 jaar loopt. Uw deelname en bijdrage aan de landelijke en onze eigen Vastenaktie is zeer welkom! Zoals uw bijdrage KERKBALANS 2015 ook zeer welkom is! Heeft u al een bijdrage overgemaakt? In 2015 sluit de kerk in Bakkum. Wat jammer dat een kerk met een zo eigen karakter gewoon dicht gaat! Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren...maar op 1 januari vond dus voor de laatste keer de Nieuwjaarsreceptie achter in de kerk plaats. Maak van de gelegenheid gebruik nu het nog kan en ga op een zaterdagavond, met Pasen of met Pinksteren nog eens lekker naar de kerk in Bakkum. U bent het jaar ongetwijfeld met goede voornemens begonnen. Maar we waren nog niet op weg, of we werden weer geconfronteerd met de harde realiteit. In Parijs werden mensen koelbloedig op beestachtige wijze vermoord. Meteen is er weer de angst voor de zinloze aanslagen waar we nu al jaren ongewild getuige van zijn. De Westerse wereld en de Arabische wereld vervreemden van elkaar. Christenen in het Midden Oosten staan onder grote druk, velen zijn gevlucht. Ook naar Nederland. Hoe groot moet onze bewondering wel niet zijn voor de christenen die in dáár hun parochie blijven ondanks vijandigheid alom. Eigenlijk is het geweld nooit te begrijpen. Vele moslims in Nederland zijn voorbeeldige gelovigen. Terwijl de christelijke kerken leeglopen, lopen de moskeeën vol. Moslims kennen ook hun vastentijd, de Ramadan. Dit jaar is de Ramadan midden in de zomer. Tussen opkomst en ondergang van de zon drinken en eten moslims niet, velen delen hun voedsel met de armen. We zouden bewondering moeten hebben voor deze opoffering en zelfbeheersing. Maar die bewondering valt weg tegen de stille dreiging van de vraag wat de islam nu werkelijk inhoudt? Altijd die combinatie van vrome beleving van het geloof, die wij als katholieken in het verleden ook wel kenden, naast de verheerlijking van geweld. Langzaamaan zijn er steeds meer mensen die de moed opgeven. Zij zeggen: de islam veroverde een groot deel van de wereld met het zwaard (en lijkt dat weer te willen doen) terwijl Christus de figuur is die zijn tegenstanders de andere wang toekeerde, stierf aan het kruis en sprak van naastenliefde. Begrijpen we elkaar nog wel? Kunnen we naast elkaar leven? Tegelijkertijd weten we best wel dat er veel schanddaden in naam van het christendom zijn gepleegd. Maar dit neemt niet weg dat we nu leven, anno 2015, en mogen hopen dat we beiden moslims en christenen - leren van de geschiedenis. Laten we er van overtuigd blijven dat ook moslims veelal datgene willen die we allemaal willen: vreedzaam leven, elke dag te eten, een huis, gezondheid, een goede toekomst voor de kinderen etc. De dialoog moet, ook dit jaar, maar gemakkelijk is hij niet. Pastoor Kaleab preekte op Nieuwjaarsdag over de Eerste Lezing van die dag, een tekst uit het boek Numeri: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! Dat wenst de redactie u ook toe voor 2015!

4 Blijven discussiëren Onbegrijpelijk hoe mensen, mensen angst aan jagen, wat onze huizen binnendringt, zal niet snel vervagen. Afschuwelijke beelden en berichten, zijn nu regelmaat, het is niet te geloven, waar het hier om gaat. Kan een mens vandaag de dag, terecht nog hoopvol leven, of hebben wij ons vertrouwen, allang opgegeven. Wij voelen allen onmacht, maar geen kreet gaat er verloren, want gerechtigheid en liefde, zullen ons altijd toebehoren. Laat geen mens verharden, in een ommuurd bestaan, gebaren van liefde, woorden van vrede, mogen nimmer verloren gaan. Liefde lijkt een vaag begrip, toch blijft ze inspireren, als wij maar met z'n allen, blijven discussiëren. Annie Assendelft (Dit gedicht is geschreven n.a.v. de aanslag in Parijs)

5 Voor de jeugd Avond in de Ark In Januari zijn we weer een avond met de kinderen aan het knutselen geweest. We hebben het verhaal van 5 broden en 2 vissen voorgelezen aan de kinderen. Daarin zorgt Jezus voor zijn mensen dat deze te eten hebben en dat ze de maaltijd delen met elkaar. In deze koude dagen hebben de vogeltjes honger en wij gaan nu voor de vogels zorgen. Dat hebben we gedaan met het maken van een vogelvoer popje die de kinderen buiten in de boom kunnen hangen Zoals Jezus voor zijn mensen zorgt zo zorgen wij nu voor de vogeltjes. Het was heel gezellig en de kinderen gingen naar huis met een mooie vogelvoerpopje! Eerste heilige Communie Vrijdagmiddag 23 Januari zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de eerste Heilige Communie. We starten dit jaar met 8 enthousiaste kinderen. De grote dag is op zondag 12 april in de kloosterkapel van het Onze Lieve Vrouwe ter nood in Heiloo om uur.

6 KERSTSAMENZANG 2014 én 2015 In een goed gevulde kerk werd op 21 december de kerstsamenzang gehouden. De deurcollecte bracht het prachtige bedrag van 485,35 op, waarvoor namens de Voedselbank héél hartelijk dank! Op zondag 20 december 2015 zal de 25 ste kerstsamenzang worden gehouden. Dit zal tevens de laatste keer zijn dat ondergetekenden dit organiseren, omdat zij ná respectievelijk 22 en 20 keer de kerstsamenzang mede te hebben georganiseerd, willen stoppen. Dus worden twee of drie mensen gezocht die deze taak, in het laatste kwartaal van het jaar, op zich willen nemen. Waaruit bestaan de werkzaamheden? Het uitnodigen van de verschillende koren en de contacten onderhouden met de meewerkende koren; Artikelen sturen naar de redacties van KBO, Over en Weer, Overweg, de website en de diverse kranten; Het maken en verspreiden van de posters; Het bedanken van de dirigenten, organist, pianist, trompettist; Het samenstellen van het boekje en de te lezen teksten én het vervaardigen van het boekje en het laten drukken. Uit praktische overweging is het handig als de nieuwe organisatoren geen deel uitmaken van de deelnemende koren, zodat tijdens de kerstsamenzang de teksten gelezen kunnen worden of achter in de kerk toezicht kan worden gehouden. Als er personen zijn die zich groepen voelen om deel uit te maken van de nieuwe werkgroep Kerstsamenzang, dan kunt u dit jaar alvast warm draaien bij de organisatie én kunt u contact opnemen met: De Werkgroep Kerstsamenzang: Piet van der Horst, telefoon Greet Borst-den Hartog, telefoon Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

7 BEDANKT Hierbij willen wij Mevr. Bruschke-Goossens hartelijk danken voor het jarenlang bezorgen van het parochieblad! Wij wensen u het allerbeste toe. Namens de werkgroep verspreiding Overweg Sjaak Tiebie Warme woorden en wensen Terugkijkend op een intensieve, vrolijke tijd met feestelijke dagen en diensten aan het einde van het vorige en begin van dit nieuwe jaar, bereikten (digitale) kerstkaarten, filmpjes, goede wensen en creatieve attenties vanuit de parochie ook de protestantse pastorie op de Händelstraat. Teveel om ieder persoonlijk te bedanken! Graag maak ik dan ook van dit plekje gebruik om dat - voor zover nog niet gebeurd - alsnog te doen: ik dank u en jullie hiervoor heel hartelijk! Gloedvol teken van gegroeide verbondenheid! Dat doet goed! Laat onze verbondenheid teken zijn van het gedenken van elkaar in ons bijzondere dorp, in blijde en verdrietige dagen. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. Dick van Arkel. Oproep voor een hulpkoster Het uitvoeren van de Liturgie kan niet zonder de koster. De zondag- en weekvieringen, de uitvaart, een doopviering, een huwelijk maar ook een concert kan niet gebeuren zonder de medewerking van de koster. De inzet van onze huidige kosters is enorm hoog maar de gezondheid van enkele kosters laat te wensen over. Het is om die reden dat wij u vragen u aan te melden en een keer mee te lopen met een koster en zo te ervaren of deze taak u ligt en misschien op u wilt nemen. Heeft u interesse, meldt u dan aan bij de koster of bij het secretariaat. Henk Meijer Het bijna 50 jarig Gemengd Zangkoor Pancratius komt 1 e Pinksterdag met een primeur De repetities voor de mis op 1e Pinksterdag zijn reeds begonnen. Op die dag viert het koor haar 50 jarig bestaan met een bijzondere misviering in de Pancratiuskerk in Castricum. Het koor zingt enkele keren per maand met begeleiding van het David-orgel meerstemmige klassieke Latijnse missen en liturgische liederen. Op 1e Pinksterdag zal het koor in de liturgie een mis ten gehore brengen van de nog levende Engelse componist Christopher Tambling. Het is een mis voor koor en blazers: het zijn zoals gebruikelijk blazers van Emergo die ondersteuning gaan verlenen. Deze mis van Tambling is nog niet eerder in Nederland ten gehore gebracht: de kerkgangers gaan dus een primeur beleven. Bijzonder is de compositie van het Credo: daarin worden de verzen afgewisseld met de bekende Gregoriaanse zang. Komt allen luisteren en meegenieten van de liturgie. Na afloop van de mis is er receptie in de parochiezaal. Met dank voor de plaatsing Namens de Feestcommissie 50 jaar Gemengd Zangkoor, Piet Verberne, tel

8 MOV Groep Castricum Parochie de Goede Herder Castricum ADOPTIEVERKLARING Hierbij verklaar ik een Ethiopische basisschoolleerling(e) ten behoeve van zijn/haar studie ter adoptie te hebben aangenomen. Naam:. Adres:. Woonplaats en postcode:.. Telefoonnummer:.. adres :. Adoptieperiode (gewenste periode aankruisen) 1 jaar = 60,00 betaling ineens / per jaar 2 jaar = 2 x 60,00 = 120,00 3 jaar = 3 x 60,00 = 180,00 4 jaar = 4 x 60,00 = 240,00 5 jaar = 5 x 60,00 = 300,00 Datum: Handtekening:.. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer van de RABObank: NL97 RABO t.n.v. Parochie de Goede Herder o.v.v. project Kaleab U kunt het formulier inleveren bij: Hans Doortmont Goudenregenlaan 7, 1901 SM Castricum Telnr : of adres: Dank voor uw inschrijving MOV groep Castricum, project Kaleab

9 WERKGROEP VOLWASSENENLITURGIE De eerste viering in het nieuwe jaar van de werkgroep is op zaterdag 7 februari in Bakkum. De lezingen van dat weekend vertellen ons iets uit het leven van Job, de apostel Paulus en Jezus. En wat kunnen we over ons eigen leven vertellen? Hoe gaan we met tegenslagen om? De volgende viering is in de Veertigdagentijd. De Werkgroep verzorgt 14 én 15 maart, in Bakkum én in Castricum, in het vierde weekend, een viering in het teken van de Veertigdagentijd. U bent weer van harte welkom met ons mee te vieren. Namens de werkgroep, Mariet Feijen-Schrickx Gandhi in de Dorpskerk te Castricum De vierde vesper in de serie over engelen gaat over Mahatma Gandhi. Hoe actueel is deze grote politieke leider in deze tijden van terroristisch geweld! Mahatma Gandhi (Porbahar New Delhi 1948) was een Indiaas politicus. Zijn bijnaam Mahatma is sanskriet voor grote ziel. Ook wordt hij in India vaak Bapu genoemd, wat vader betekent en waarmee men probeert aan te geven dat hij de vader is van het huidige India en het Indiase volk. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette, die daar gediscrimineerd werd. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was één van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweld-loosheid als middel voor revolutie. Zaterdag 7 februari begint de dienst om in de Dorpskerk. Ds Simon Zuidema zal een aantal dwarsverbanden tussen de bijbel en uitspraken van Ghandi onthullen in een korte overdenking. Bij deze vesper kunt u ook meezingen met het liturgiekoor. Om 13:30 uur bent u van harte welkom op de liedmiddag in de Dorpskerk. Vanaf dat tijdstip tot ongeveer half vijf ( met een ruime pauze) repeteren we o.l.v. Jelle Jan Klinkert. We vragen een bijdrage in de kosten van 5. Het is plezierig als U zich van te voren opgeeft bij Maria Hogema VASTENMAALTIJD De mov-groep nodigt u uit voor de inmiddels traditionele vastenmaaltijd. Zoals u dat gewend bent zal de maaltijd bestaan uit twee of meer stamppotten met toebehoren. De maaltijd wordt gehouden Vrijdag 20 februari om uur Parochiecentrum Castricum. De kosten bedragen 15 per persoon. De opbrengst is bestemd voor het Foodcenter (lunchproject) voor onze kinderen in Ethiopië. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u snel op! U kunt zich opgeven door een mailtje met uw naam adres en telefoonnummer te sturen naar Telefonisch opgeven kan ook: (Jeanneke van Diepen) of (Lia Hoogeland). N.B. velen hebben zich opgegeven om voor 5 jaar een schoolkind te sponsoren. De eerste 5 jaren zijn om. Van enkelen hebben wij via het aanvraagformulier het bericht ontvangen dat zij de sponsoring willen doorzetten. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u ons schoolproject blijven sponsoren, dan kunt u bijgevoegd adoptieformulier hiervoor gebruiken.

10 DE STILLE OMGANG...in de nacht van 21 op 22 maart 2015 De intentie van de aanstaande Stille Omgang luidt: een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor het onverwachte Dit jaar, het 134 ste jaar van de Stille Omgang worden er wederom uit het hele land tegen de tien duizend bedevaartgangers verwacht, die de traditie voortzetten, die in het jaar 1345 na het zogenaamde Mirakel van Amsterdam is ontstaan. Vele katholieken, maar inmiddels ook protestantse medechristenen trekken deze nacht in de 40-dagentijd (tijd voor Pasen) naar Amsterdam om ieder op eigen wijze en in stilte door de stad de route te lopen en Eucharistie te vieren. De tocht is dezelfde als de Middeleeuwse Mirakelprocessie, ontstaan in het jaar Steeds meer groepen van jongeren ondernemen de tocht, maar dan vaak van grote afstand te voet of per fiets. In deze tijd wordt de Stille Omgang pluriform beleefd: voor sommigen als een verering van Christus in de gedaante van het brood. Voor anderen als een activiteit in de 40-dagentijd, de tijd voor Pasen met een eigen vaak heel persoonlijke intentie. Voor weer anderen met name de jongeren als een onderdeel van een groter en gemeenschappelijk project waarin gebeden en gemediteerd wordt afgewisseld met muziek en ruimte is voor een gezellige maaltijd voorafgaand aan de nachtelijke Omgang. Er zijn drie manieren om aan dit evenement deel te nemen. 1. lopend heen (35 km) en terug met de bus. Vertrek om uur vanaf de Brink in Castricum; om wordt in de R.K. Kerk te Uitgeest de pelgrimszegen gegeven, waarna de voettocht naar Amsterdam begint. 2. heen en terug met de bus. Vertrek om uur vanaf de Brink in Castricum; om uur is er in de R.K. Kerk te Uitgeest een korte dienst, waarna om uur naar Amsterdam wordt vertrokken. 3. met de trein van Castricum (om of uur) naar Zaandam en om uur vanaf Inntel Hotel lopend verder (8 km) en terug met de bus. Vanaf uur is er gelegenheid voor koffie en broodjes in de Lutherse Kerk aan het Spui. Om uur begint de eucharistieviering in de Kruitberg aan het Singel. Aansluitend is er om de start van de Stille Omgang. Vertrek naar Castricum om circa uur. De kosten zullen 12,50 bedragen, graag gepast te betalen in de bus. De consumpties zijn voor eigen rekening; zorg voor wat klein geld. Indien u aan de Stille Omgang wilt deelnemen, neem dan contact op met Jan Kamphuys via zijn P.S. In vergelijk met vorige jaren, zijn de tijden veranderd en wel met twee uur eerder. Een vaak gehoorde klacht was het late tijdstip van terugkeer. Nu dit bezwaar is afgezwakt, is het misschien de gelegenheid om aan dit mooie evenement een nieuwe impuls te geven doe mee!!!!

11 PERSONALIA Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochianen: 18 december 2014 Truus Kortekaas-Sap, 82 jaar, Arentsburg 4 23 december 2014 Siem Groentjes, 85 jaar, Geelvinckstraat 71 2 januari 2015 Bep Admiraal-van Emmerik, 96 jaar, Doodweg 4 9 januari 2015 Theo Vlaarkamp, 90 jaar, Burg. Zaalbergstraat 9 9 januari 2015 Agaath Zonneveld-Glorie, 87 jaar, De Santmark januari 2015 Corrie Twisk, 81 jaar, Prins Mauritsstraat 1 16 januari 2015 Jan Beentjes, 79 jaar, Offenbachstraat januari 2015 Cathrien Kuijs-Dijkman, 95 jaar, Breedeweg 74 Dat zij mogen rusten in vrede Opbrengst collecten: St. Pancratius Maria ten Hemelopneming 30 november 314,-- 7 december 317,-- 110,70 14 december 272,-- 96,95 21 december 258,-- 89,60 24 t/m 28 december 2.197, ,90 1 januari 91,50 4 januari 435,-- 136,60 11 januari 181,-- 97,45 Tarief misintenties Al vele jaren vraagt onze parochie een tarief van 5,-- per misintentie. In principe bent u vrij in uw gift voor een misintentie, maar als richtbedrag zouden wij graag 7,50 willen vragen. Dit bedrag ligt ook meer in de lijn van de zusterparochies. Wij vertrouwen op uw begrip. U kunt uw misintenties opgeven bij het parochiesecretariaat. VIERINGEN WITTE KERKJE DIJK EN DUIN: 8 februari, ds. Angelique Rijlaarsdam 22 februari, pastor André Wesche m.m.v. het Liturgiekoor Castricum 8 maart, pastor André Wesche 22 maart, ds. Angelique Rijlaarsdam Aanvang van de vieringen is steeds om uur.

12 Rooster Liturgische Weekendvieringen 5 februari t/m 29 maart 2015 DATUM Za. 7 februari Zo. 8 februari Za.14 februari Zo.15 februari Wo.18 februari As woensdag Za. 21 februari Zo. 22 februari 1 e zondag Veertigdagentijd Za. 28 februari Zo. 1 maart 2 e zondag Veertigdagentijd Za. 7 maart Zo. 8 maart 3 e zondag Veertigdagentijd Za. 14 maart Zo. 15 maart 4 e zondag Veertigdagentijd Za. 21 maart Zo. 22 maart 5 e zondag Veertigdagentijd Za. 28 maart Zo. 29 maart Palm Zondag ST. PANCRATIUS-KERK CASTRICUM Heren Koor Gemengd Koor Jubilate Gemengd Koor Cantare Jubilate Volwassenen Liturgie Gemengd Koor Dameskoor Pancratius MARIA TEN HEMELOPNEMING BAKKUM Volwassenen Liturgie Jubilate Dameskoor Pancratius Heren Koor Inzing groep Heren Koor Jubilate Volwassenen Liturgie Heren Koor

13 PAROCHIE-INFO PASTORES Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw Dorpsstraat 131, tel , PAROCHIESECRETARIAAT - Dorpsstraat 113, tel Dinsdag-, en vrijdagmorgen uur, - óf Pastorie Brederodestraat 14 Bakkum, tel Vrijdagmorgen uur Ons websiteadres is Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, eerste communie; en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt. DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK St.-Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 zondagmorgen om uur dinsdag- en donderdagmorgen om uur Maria ten Hemelopneming, Bakkum zaterdagavond om uur Zie voor meer informatie over weekends en feestdagen, het Weekendrooster. HET PAROCHIEBESTUUR Secretaris: Piet van der Horst, W. de Zwijgerlaan 92a, 1901 CT Castricum, Tel Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen: ING-bank NL18INGB of RABO-bank NL85RABO t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder Castricum voor uw bijdragen schoolproject Kaleab RABO-bank NL97RABO of ING-bank NL12INGB t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder AANMELDING VOOR DE DOOP Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met pastoor Kaleab, tel of THUISCOMMUNIE Voor mensen die niet naar de kerk kunnen, omwille van ziekte of lichamelijke zwakte, is het mogelijk de heilige communie thuis te krijgen. De communie geeft kracht aan onze ziel om ons leven te leiden naar Gods bedoelingen en bij moeilijke momenten van ons bestaan. Het is een troost en kracht die alleen God kan bieden. Bel voor een afspraak Pastoor Kaleab, tel of

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie