OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015"

Transcriptie

1 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 1, januari 2015 pagina 1 Inhoud 2 Nieuws van het bestuur Bert Jan Rozestraten 3 Van de redactie 4 Gedicht Blijven discussiëren Annie Assendelft 5 Voor de jeugd: Avond in de Ark Eerste Heilige Communie 6 Kerstsamenzang 2014 én 2015 Piet van der Horst en Greet Borst-den Hartog 7 Dankwoord voor bezorgster parochieblad Warme woorden en wensen ds. Dick van Arkel Oproep voor hulpkoster Henk Meijer Viering 50-jarig bestaan van Gemengd zangkoor Pancratius op 8 juni Adoptieverklaring Ethiopische basisschoolleerling 9 Viering Werkgroep Volwassenliturgie Gandhi in de Dorpskerk te Castricum 7 februari Uitnodiging MOV voor Vastenmaaltijd op 20 februari 10 Uitnodiging MOV voor Brunch op 8 maart Uitnodiging MOV voor klaverjasmiddag op 15 maart Oecumenisch Vrouwengespreksgroep 11 Stille Omgang in de nacht van 21 op 22 maart 2015 Jan Kamphuys 12 Personalia, collectes en Witte Kerkje 13 Rooster Liturgische weekendvieringen 14 Parochie-info COLOFON REDACTIE EN VERSPREIDING redactie: Marja van den Brink tel José Marsé tel drukwerk: Henk Nijhuis tel Gerrit Gijzen verspreiding in Bakkum: Frans Schut tel verspreiding in Castricum: Sjaak Tiebie tel De Overweg zal in 2015 verschijnen op 26 maart, 21 mei, 17 september, 5 november en 17 december. Daarom graag uw kopij inleveren vóór 11 maart Het liefst per of U kunt uw kopij ook inleveren bij het parochiesecretariaat, Dorpsstraat 113 of Eerste Groenelaan 4 Zie ook onze Website:

2 NIEUWS VAN HET BESTUUR De eerste vergadering van het nieuwe jaar wordt geopend door Wendy van der Meer met een gedicht over de innerlijke zoektocht van de mens. Het is een oproep aan ons allen om het leven te accepteren zoals het komt, omarm het leven levenslang en leef nu. Soms is het leven leuk, soms is het minder leuk. Laat je oordelen los. Stop met het drukken van goed en slecht stempels. Ervaar het leven als een bijzondere reis en geniet van elk moment. Zo werd, met dank aan Wendy, op 12 januari de toon gezet van deze bestuursvergadering. Even minder leuk is het leven momenteel in Uitgeest. Tijdens deze bestuursvergadering overlegt het locatieteam van Uitgeest met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen over het gerezen conflict rond Pastoor Bruno. Thans is nog niet duidelijk of hij in de parochie van Uitgeest zal kunnen terugkeren. Daartoe zal de komende weken nader overleg met het bisdom plaatsvinden. Wij wensen onze medebestuurders uit Uitgeest, alsmede Pastoor Bruno veel sterkte en wijsheid toe bij het maken van de juiste keuzes! Evaluatie kerst- en nieuwjaarsvieringen Onze pastores zijn zeer tevreden over de vieringen rond Kerst en Oud & Nieuw. De bezetting varieerde van zeer goed bezet tot overvol. Veel lof is er over de inzet van koren, kosters, misdienaars en bloemengroepen. Een welverdiend chapeau voor al die vrijwillig(st)ers die zich voor en achter de schermen hebben ingespannen om al deze feestelijke vieringen goed te laten verlopen! Fijn dat veel mensen, ook hen die wellicht niet zo vaak de weg naar de kerk weten te vinden, zich hebben laten inspireren door die lichtgevende ster en zo massaal de geboorte van Jezus hebben willen meevieren! Ook in financieel opzicht mogen de parochies terugblikken op een geslaagde periode. Kortom: een geslaagde periode om dankbaar voor te zijn! RDC IJmond-Noord viert haar tienjarig bestaan Op 15 januari zal in de Esplanadezaal van de Mariakerk uitvoerig worden stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van het Regionaal Diaconaal Centrum IJmond-Noord. Ik schrijf deze rubriek nog voordat deze avond heeft plaatsgevonden. Op het programma staan onder meer een lezing van hulpbisschop Mgr. Hendriks over Diaconie en caritas in deze tijd, alsmede een lezing van Marius Buiting van de Beweging van Barmhartigheid uit Utrecht over Barmhartigheid in onze Samenleving. In het eerstvolgende nummer van dit parochieblad geef ik graag een nadere impressie van deze avond en zal tevens verder ingegaan worden op het verleden, heden en de toekomst van het RDC. Graag wil ik namens het Parochiebestuur de vrijwillig(st)ers van RDC IJmond-Noord van harte gelukwensen met het bereiken van deze halteplaats. Met veel respect en waardering voor het in de afgelopen jaren verrichte werk heeft het RDC een belangrijke coördinerende rol gespeeld bij tal van diaconale werkzaamheden in de parochies van IJmond-Noord! Begroting 2015 Nadat in de vorige maand december de begrotingen voor 2015 van zowel de parochies Uitgeest en Heemskerk zijn besproken en vastgesteld, wordt in deze vergadering ook de begroting 2015 van Castricum/Bakkum behandeld. Piet van der Horst beantwoordt zorgvuldig alle vragen die er door de vergadering worden gesteld en onder grote dankzegging aan Piet en zijn financiële secondant Cees van der Laan wordt ook deze begroting ongewijzigd vastgesteld! De eerstvolgende vergadering van het parochiebestuur is op maandag 16 februari Bert Jan Rozestraten Gedelegeerd voorzitter

3 Van de redactie Nog even en de Vastentijd begint. Op 18 februari is het zover. Het thema van dit jaar is even minderen voor een ander. Zelf iets laten zodat er meer is voor een ander. Naastenliefde dus, een diep christelijke gedachte! De Vastenaktie kent een landelijk campagnedoel op Sri Lanka (kijk op www. vastenaktie.nl), maar elke parochie kan ook zelf een doel kiezen. Voor onze parochie ligt het doel in lijn met de activiteiten van de laatste jaren voor Ethiopië. In deze Overweg treft u informatie aan over de inmiddels traditionele Vastenmaaltijd en over het scholenproject in Ethiopië dat ook al weer 5 jaar loopt. Uw deelname en bijdrage aan de landelijke en onze eigen Vastenaktie is zeer welkom! Zoals uw bijdrage KERKBALANS 2015 ook zeer welkom is! Heeft u al een bijdrage overgemaakt? In 2015 sluit de kerk in Bakkum. Wat jammer dat een kerk met een zo eigen karakter gewoon dicht gaat! Het zou eigenlijk niet mogen gebeuren...maar op 1 januari vond dus voor de laatste keer de Nieuwjaarsreceptie achter in de kerk plaats. Maak van de gelegenheid gebruik nu het nog kan en ga op een zaterdagavond, met Pasen of met Pinksteren nog eens lekker naar de kerk in Bakkum. U bent het jaar ongetwijfeld met goede voornemens begonnen. Maar we waren nog niet op weg, of we werden weer geconfronteerd met de harde realiteit. In Parijs werden mensen koelbloedig op beestachtige wijze vermoord. Meteen is er weer de angst voor de zinloze aanslagen waar we nu al jaren ongewild getuige van zijn. De Westerse wereld en de Arabische wereld vervreemden van elkaar. Christenen in het Midden Oosten staan onder grote druk, velen zijn gevlucht. Ook naar Nederland. Hoe groot moet onze bewondering wel niet zijn voor de christenen die in dáár hun parochie blijven ondanks vijandigheid alom. Eigenlijk is het geweld nooit te begrijpen. Vele moslims in Nederland zijn voorbeeldige gelovigen. Terwijl de christelijke kerken leeglopen, lopen de moskeeën vol. Moslims kennen ook hun vastentijd, de Ramadan. Dit jaar is de Ramadan midden in de zomer. Tussen opkomst en ondergang van de zon drinken en eten moslims niet, velen delen hun voedsel met de armen. We zouden bewondering moeten hebben voor deze opoffering en zelfbeheersing. Maar die bewondering valt weg tegen de stille dreiging van de vraag wat de islam nu werkelijk inhoudt? Altijd die combinatie van vrome beleving van het geloof, die wij als katholieken in het verleden ook wel kenden, naast de verheerlijking van geweld. Langzaamaan zijn er steeds meer mensen die de moed opgeven. Zij zeggen: de islam veroverde een groot deel van de wereld met het zwaard (en lijkt dat weer te willen doen) terwijl Christus de figuur is die zijn tegenstanders de andere wang toekeerde, stierf aan het kruis en sprak van naastenliefde. Begrijpen we elkaar nog wel? Kunnen we naast elkaar leven? Tegelijkertijd weten we best wel dat er veel schanddaden in naam van het christendom zijn gepleegd. Maar dit neemt niet weg dat we nu leven, anno 2015, en mogen hopen dat we beiden moslims en christenen - leren van de geschiedenis. Laten we er van overtuigd blijven dat ook moslims veelal datgene willen die we allemaal willen: vreedzaam leven, elke dag te eten, een huis, gezondheid, een goede toekomst voor de kinderen etc. De dialoog moet, ook dit jaar, maar gemakkelijk is hij niet. Pastoor Kaleab preekte op Nieuwjaarsdag over de Eerste Lezing van die dag, een tekst uit het boek Numeri: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! Dat wenst de redactie u ook toe voor 2015!

4 Blijven discussiëren Onbegrijpelijk hoe mensen, mensen angst aan jagen, wat onze huizen binnendringt, zal niet snel vervagen. Afschuwelijke beelden en berichten, zijn nu regelmaat, het is niet te geloven, waar het hier om gaat. Kan een mens vandaag de dag, terecht nog hoopvol leven, of hebben wij ons vertrouwen, allang opgegeven. Wij voelen allen onmacht, maar geen kreet gaat er verloren, want gerechtigheid en liefde, zullen ons altijd toebehoren. Laat geen mens verharden, in een ommuurd bestaan, gebaren van liefde, woorden van vrede, mogen nimmer verloren gaan. Liefde lijkt een vaag begrip, toch blijft ze inspireren, als wij maar met z'n allen, blijven discussiëren. Annie Assendelft (Dit gedicht is geschreven n.a.v. de aanslag in Parijs)

5 Voor de jeugd Avond in de Ark In Januari zijn we weer een avond met de kinderen aan het knutselen geweest. We hebben het verhaal van 5 broden en 2 vissen voorgelezen aan de kinderen. Daarin zorgt Jezus voor zijn mensen dat deze te eten hebben en dat ze de maaltijd delen met elkaar. In deze koude dagen hebben de vogeltjes honger en wij gaan nu voor de vogels zorgen. Dat hebben we gedaan met het maken van een vogelvoer popje die de kinderen buiten in de boom kunnen hangen Zoals Jezus voor zijn mensen zorgt zo zorgen wij nu voor de vogeltjes. Het was heel gezellig en de kinderen gingen naar huis met een mooie vogelvoerpopje! Eerste heilige Communie Vrijdagmiddag 23 Januari zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de eerste Heilige Communie. We starten dit jaar met 8 enthousiaste kinderen. De grote dag is op zondag 12 april in de kloosterkapel van het Onze Lieve Vrouwe ter nood in Heiloo om uur.

6 KERSTSAMENZANG 2014 én 2015 In een goed gevulde kerk werd op 21 december de kerstsamenzang gehouden. De deurcollecte bracht het prachtige bedrag van 485,35 op, waarvoor namens de Voedselbank héél hartelijk dank! Op zondag 20 december 2015 zal de 25 ste kerstsamenzang worden gehouden. Dit zal tevens de laatste keer zijn dat ondergetekenden dit organiseren, omdat zij ná respectievelijk 22 en 20 keer de kerstsamenzang mede te hebben georganiseerd, willen stoppen. Dus worden twee of drie mensen gezocht die deze taak, in het laatste kwartaal van het jaar, op zich willen nemen. Waaruit bestaan de werkzaamheden? Het uitnodigen van de verschillende koren en de contacten onderhouden met de meewerkende koren; Artikelen sturen naar de redacties van KBO, Over en Weer, Overweg, de website en de diverse kranten; Het maken en verspreiden van de posters; Het bedanken van de dirigenten, organist, pianist, trompettist; Het samenstellen van het boekje en de te lezen teksten én het vervaardigen van het boekje en het laten drukken. Uit praktische overweging is het handig als de nieuwe organisatoren geen deel uitmaken van de deelnemende koren, zodat tijdens de kerstsamenzang de teksten gelezen kunnen worden of achter in de kerk toezicht kan worden gehouden. Als er personen zijn die zich groepen voelen om deel uit te maken van de nieuwe werkgroep Kerstsamenzang, dan kunt u dit jaar alvast warm draaien bij de organisatie én kunt u contact opnemen met: De Werkgroep Kerstsamenzang: Piet van der Horst, telefoon Greet Borst-den Hartog, telefoon Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

7 BEDANKT Hierbij willen wij Mevr. Bruschke-Goossens hartelijk danken voor het jarenlang bezorgen van het parochieblad! Wij wensen u het allerbeste toe. Namens de werkgroep verspreiding Overweg Sjaak Tiebie Warme woorden en wensen Terugkijkend op een intensieve, vrolijke tijd met feestelijke dagen en diensten aan het einde van het vorige en begin van dit nieuwe jaar, bereikten (digitale) kerstkaarten, filmpjes, goede wensen en creatieve attenties vanuit de parochie ook de protestantse pastorie op de Händelstraat. Teveel om ieder persoonlijk te bedanken! Graag maak ik dan ook van dit plekje gebruik om dat - voor zover nog niet gebeurd - alsnog te doen: ik dank u en jullie hiervoor heel hartelijk! Gloedvol teken van gegroeide verbondenheid! Dat doet goed! Laat onze verbondenheid teken zijn van het gedenken van elkaar in ons bijzondere dorp, in blijde en verdrietige dagen. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. Dick van Arkel. Oproep voor een hulpkoster Het uitvoeren van de Liturgie kan niet zonder de koster. De zondag- en weekvieringen, de uitvaart, een doopviering, een huwelijk maar ook een concert kan niet gebeuren zonder de medewerking van de koster. De inzet van onze huidige kosters is enorm hoog maar de gezondheid van enkele kosters laat te wensen over. Het is om die reden dat wij u vragen u aan te melden en een keer mee te lopen met een koster en zo te ervaren of deze taak u ligt en misschien op u wilt nemen. Heeft u interesse, meldt u dan aan bij de koster of bij het secretariaat. Henk Meijer Het bijna 50 jarig Gemengd Zangkoor Pancratius komt 1 e Pinksterdag met een primeur De repetities voor de mis op 1e Pinksterdag zijn reeds begonnen. Op die dag viert het koor haar 50 jarig bestaan met een bijzondere misviering in de Pancratiuskerk in Castricum. Het koor zingt enkele keren per maand met begeleiding van het David-orgel meerstemmige klassieke Latijnse missen en liturgische liederen. Op 1e Pinksterdag zal het koor in de liturgie een mis ten gehore brengen van de nog levende Engelse componist Christopher Tambling. Het is een mis voor koor en blazers: het zijn zoals gebruikelijk blazers van Emergo die ondersteuning gaan verlenen. Deze mis van Tambling is nog niet eerder in Nederland ten gehore gebracht: de kerkgangers gaan dus een primeur beleven. Bijzonder is de compositie van het Credo: daarin worden de verzen afgewisseld met de bekende Gregoriaanse zang. Komt allen luisteren en meegenieten van de liturgie. Na afloop van de mis is er receptie in de parochiezaal. Met dank voor de plaatsing Namens de Feestcommissie 50 jaar Gemengd Zangkoor, Piet Verberne, tel

8 MOV Groep Castricum Parochie de Goede Herder Castricum ADOPTIEVERKLARING Hierbij verklaar ik een Ethiopische basisschoolleerling(e) ten behoeve van zijn/haar studie ter adoptie te hebben aangenomen. Naam:. Adres:. Woonplaats en postcode:.. Telefoonnummer:.. adres :. Adoptieperiode (gewenste periode aankruisen) 1 jaar = 60,00 betaling ineens / per jaar 2 jaar = 2 x 60,00 = 120,00 3 jaar = 3 x 60,00 = 180,00 4 jaar = 4 x 60,00 = 240,00 5 jaar = 5 x 60,00 = 300,00 Datum: Handtekening:.. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer van de RABObank: NL97 RABO t.n.v. Parochie de Goede Herder o.v.v. project Kaleab U kunt het formulier inleveren bij: Hans Doortmont Goudenregenlaan 7, 1901 SM Castricum Telnr : of adres: Dank voor uw inschrijving MOV groep Castricum, project Kaleab

9 WERKGROEP VOLWASSENENLITURGIE De eerste viering in het nieuwe jaar van de werkgroep is op zaterdag 7 februari in Bakkum. De lezingen van dat weekend vertellen ons iets uit het leven van Job, de apostel Paulus en Jezus. En wat kunnen we over ons eigen leven vertellen? Hoe gaan we met tegenslagen om? De volgende viering is in de Veertigdagentijd. De Werkgroep verzorgt 14 én 15 maart, in Bakkum én in Castricum, in het vierde weekend, een viering in het teken van de Veertigdagentijd. U bent weer van harte welkom met ons mee te vieren. Namens de werkgroep, Mariet Feijen-Schrickx Gandhi in de Dorpskerk te Castricum De vierde vesper in de serie over engelen gaat over Mahatma Gandhi. Hoe actueel is deze grote politieke leider in deze tijden van terroristisch geweld! Mahatma Gandhi (Porbahar New Delhi 1948) was een Indiaas politicus. Zijn bijnaam Mahatma is sanskriet voor grote ziel. Ook wordt hij in India vaak Bapu genoemd, wat vader betekent en waarmee men probeert aan te geven dat hij de vader is van het huidige India en het Indiase volk. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette, die daar gediscrimineerd werd. Na terugkeer in India werd hij leider in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Mahatma Gandhi was één van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van actieve geweld-loosheid als middel voor revolutie. Zaterdag 7 februari begint de dienst om in de Dorpskerk. Ds Simon Zuidema zal een aantal dwarsverbanden tussen de bijbel en uitspraken van Ghandi onthullen in een korte overdenking. Bij deze vesper kunt u ook meezingen met het liturgiekoor. Om 13:30 uur bent u van harte welkom op de liedmiddag in de Dorpskerk. Vanaf dat tijdstip tot ongeveer half vijf ( met een ruime pauze) repeteren we o.l.v. Jelle Jan Klinkert. We vragen een bijdrage in de kosten van 5. Het is plezierig als U zich van te voren opgeeft bij Maria Hogema VASTENMAALTIJD De mov-groep nodigt u uit voor de inmiddels traditionele vastenmaaltijd. Zoals u dat gewend bent zal de maaltijd bestaan uit twee of meer stamppotten met toebehoren. De maaltijd wordt gehouden Vrijdag 20 februari om uur Parochiecentrum Castricum. De kosten bedragen 15 per persoon. De opbrengst is bestemd voor het Foodcenter (lunchproject) voor onze kinderen in Ethiopië. Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u snel op! U kunt zich opgeven door een mailtje met uw naam adres en telefoonnummer te sturen naar Telefonisch opgeven kan ook: (Jeanneke van Diepen) of (Lia Hoogeland). N.B. velen hebben zich opgegeven om voor 5 jaar een schoolkind te sponsoren. De eerste 5 jaren zijn om. Van enkelen hebben wij via het aanvraagformulier het bericht ontvangen dat zij de sponsoring willen doorzetten. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u ons schoolproject blijven sponsoren, dan kunt u bijgevoegd adoptieformulier hiervoor gebruiken.

10 DE STILLE OMGANG...in de nacht van 21 op 22 maart 2015 De intentie van de aanstaande Stille Omgang luidt: een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor het onverwachte Dit jaar, het 134 ste jaar van de Stille Omgang worden er wederom uit het hele land tegen de tien duizend bedevaartgangers verwacht, die de traditie voortzetten, die in het jaar 1345 na het zogenaamde Mirakel van Amsterdam is ontstaan. Vele katholieken, maar inmiddels ook protestantse medechristenen trekken deze nacht in de 40-dagentijd (tijd voor Pasen) naar Amsterdam om ieder op eigen wijze en in stilte door de stad de route te lopen en Eucharistie te vieren. De tocht is dezelfde als de Middeleeuwse Mirakelprocessie, ontstaan in het jaar Steeds meer groepen van jongeren ondernemen de tocht, maar dan vaak van grote afstand te voet of per fiets. In deze tijd wordt de Stille Omgang pluriform beleefd: voor sommigen als een verering van Christus in de gedaante van het brood. Voor anderen als een activiteit in de 40-dagentijd, de tijd voor Pasen met een eigen vaak heel persoonlijke intentie. Voor weer anderen met name de jongeren als een onderdeel van een groter en gemeenschappelijk project waarin gebeden en gemediteerd wordt afgewisseld met muziek en ruimte is voor een gezellige maaltijd voorafgaand aan de nachtelijke Omgang. Er zijn drie manieren om aan dit evenement deel te nemen. 1. lopend heen (35 km) en terug met de bus. Vertrek om uur vanaf de Brink in Castricum; om wordt in de R.K. Kerk te Uitgeest de pelgrimszegen gegeven, waarna de voettocht naar Amsterdam begint. 2. heen en terug met de bus. Vertrek om uur vanaf de Brink in Castricum; om uur is er in de R.K. Kerk te Uitgeest een korte dienst, waarna om uur naar Amsterdam wordt vertrokken. 3. met de trein van Castricum (om of uur) naar Zaandam en om uur vanaf Inntel Hotel lopend verder (8 km) en terug met de bus. Vanaf uur is er gelegenheid voor koffie en broodjes in de Lutherse Kerk aan het Spui. Om uur begint de eucharistieviering in de Kruitberg aan het Singel. Aansluitend is er om de start van de Stille Omgang. Vertrek naar Castricum om circa uur. De kosten zullen 12,50 bedragen, graag gepast te betalen in de bus. De consumpties zijn voor eigen rekening; zorg voor wat klein geld. Indien u aan de Stille Omgang wilt deelnemen, neem dan contact op met Jan Kamphuys via zijn P.S. In vergelijk met vorige jaren, zijn de tijden veranderd en wel met twee uur eerder. Een vaak gehoorde klacht was het late tijdstip van terugkeer. Nu dit bezwaar is afgezwakt, is het misschien de gelegenheid om aan dit mooie evenement een nieuwe impuls te geven doe mee!!!!

11 PERSONALIA Wij hebben afscheid moeten nemen van de volgende parochianen: 18 december 2014 Truus Kortekaas-Sap, 82 jaar, Arentsburg 4 23 december 2014 Siem Groentjes, 85 jaar, Geelvinckstraat 71 2 januari 2015 Bep Admiraal-van Emmerik, 96 jaar, Doodweg 4 9 januari 2015 Theo Vlaarkamp, 90 jaar, Burg. Zaalbergstraat 9 9 januari 2015 Agaath Zonneveld-Glorie, 87 jaar, De Santmark januari 2015 Corrie Twisk, 81 jaar, Prins Mauritsstraat 1 16 januari 2015 Jan Beentjes, 79 jaar, Offenbachstraat januari 2015 Cathrien Kuijs-Dijkman, 95 jaar, Breedeweg 74 Dat zij mogen rusten in vrede Opbrengst collecten: St. Pancratius Maria ten Hemelopneming 30 november 314,-- 7 december 317,-- 110,70 14 december 272,-- 96,95 21 december 258,-- 89,60 24 t/m 28 december 2.197, ,90 1 januari 91,50 4 januari 435,-- 136,60 11 januari 181,-- 97,45 Tarief misintenties Al vele jaren vraagt onze parochie een tarief van 5,-- per misintentie. In principe bent u vrij in uw gift voor een misintentie, maar als richtbedrag zouden wij graag 7,50 willen vragen. Dit bedrag ligt ook meer in de lijn van de zusterparochies. Wij vertrouwen op uw begrip. U kunt uw misintenties opgeven bij het parochiesecretariaat. VIERINGEN WITTE KERKJE DIJK EN DUIN: 8 februari, ds. Angelique Rijlaarsdam 22 februari, pastor André Wesche m.m.v. het Liturgiekoor Castricum 8 maart, pastor André Wesche 22 maart, ds. Angelique Rijlaarsdam Aanvang van de vieringen is steeds om uur.

12 Rooster Liturgische Weekendvieringen 5 februari t/m 29 maart 2015 DATUM Za. 7 februari Zo. 8 februari Za.14 februari Zo.15 februari Wo.18 februari As woensdag Za. 21 februari Zo. 22 februari 1 e zondag Veertigdagentijd Za. 28 februari Zo. 1 maart 2 e zondag Veertigdagentijd Za. 7 maart Zo. 8 maart 3 e zondag Veertigdagentijd Za. 14 maart Zo. 15 maart 4 e zondag Veertigdagentijd Za. 21 maart Zo. 22 maart 5 e zondag Veertigdagentijd Za. 28 maart Zo. 29 maart Palm Zondag ST. PANCRATIUS-KERK CASTRICUM Heren Koor Gemengd Koor Jubilate Gemengd Koor Cantare Jubilate Volwassenen Liturgie Gemengd Koor Dameskoor Pancratius MARIA TEN HEMELOPNEMING BAKKUM Volwassenen Liturgie Jubilate Dameskoor Pancratius Heren Koor Inzing groep Heren Koor Jubilate Volwassenen Liturgie Heren Koor

13 PAROCHIE-INFO PASTORES Pastoor K. (Kaleab) Masresha Shiferaw Dorpsstraat 131, tel , PAROCHIESECRETARIAAT - Dorpsstraat 113, tel Dinsdag-, en vrijdagmorgen uur, - óf Pastorie Brederodestraat 14 Bakkum, tel Vrijdagmorgen uur Ons websiteadres is Voor allerlei praktische zaken zoals, dopen, misintenties, huwelijksvieringen, overlijden, eerste communie; en uw gegevens als u hier komt wonen of vertrekt. DIENSTEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK St.-Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 zondagmorgen om uur dinsdag- en donderdagmorgen om uur Maria ten Hemelopneming, Bakkum zaterdagavond om uur Zie voor meer informatie over weekends en feestdagen, het Weekendrooster. HET PAROCHIEBESTUUR Secretaris: Piet van der Horst, W. de Zwijgerlaan 92a, 1901 CT Castricum, Tel Voor uw kerkbalans-/parochiebijdragen: ING-bank NL18INGB of RABO-bank NL85RABO t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder Castricum voor uw bijdragen schoolproject Kaleab RABO-bank NL97RABO of ING-bank NL12INGB t.n.v. R.-K. Parochie De Goede Herder AANMELDING VOOR DE DOOP Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met pastoor Kaleab, tel of THUISCOMMUNIE Voor mensen die niet naar de kerk kunnen, omwille van ziekte of lichamelijke zwakte, is het mogelijk de heilige communie thuis te krijgen. De communie geeft kracht aan onze ziel om ons leven te leiden naar Gods bedoelingen en bij moeilijke momenten van ons bestaan. Het is een troost en kracht die alleen God kan bieden. Bel voor een afspraak Pastoor Kaleab, tel of

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 2, maart 2015

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 2, maart 2015 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 2, maart 2015 pagina 1 Inhoud 2 Nieuws van het bestuur Bert Jan Rozestraten 3 Van de redactie 4 In memoriam:

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 3, mei 2015

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 3, mei 2015 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 3, mei 2015 pagina 1 Inhoud 2 Van de redactie 3, 4 Nieuws van het bestuur Bert Jan Rozestraten 5 Nieuws

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 10 e jaargang, no. 2, april 2014

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 10 e jaargang, no. 2, april 2014 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 10 e jaargang, no. 2, april 2014 pagina 1 Inhoud 2 Van de redactie 3, 4 Nieuws uit het parochiebestuur Clarien Slot 4 Schenken

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 216 6 november 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 216 6 november 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 216 6 november 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Alle kleine beetjes helpen Alle kleine

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 4, septebember 2015

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 4, septebember 2015 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 11 e jaargang, no. 4, septebember 2015 pagina 1 Inhoud 2 Afscheidslied kerk Maria ten Hemelopneming 3 Van de redactie 4

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN 1 CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN VOORWOORD Bagage voor onderweg Als christenen zijn we mensen van de weg. Om onderweg te kunnen zijn heb je bagage nodig. Op onze religieuze weg

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Het jaar van Barmhartigheid

Het jaar van Barmhartigheid Het jaar van Barmhartigheid HH. Matthias-Laurentiusparochie informatiebulletin eerste kwartaal 2016 Het jaar van Barmhartigheid Overal in de wereld zijn katholieken actief bezig met het jaar van Barmhartigheid.

Nadere informatie

Beweging tot religieuze vernieuwing

Beweging tot religieuze vernieuwing Beweging tot religieuze vernieuwing Gemeentebericht Leiden april - juni 2015 INHOUD Ten geleide Rondom de diensten Mensenwijdingsdienst Zondagsdienst voor kinderen Andere bijeenkomsten in de kerk Mededelingen

Nadere informatie

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 10 e jaargang, no. 4, september 2014

OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 10 e jaargang, no. 4, september 2014 OVERWEG is een periodieke uitgave van R.-K. parochie De Goede Herder te Castricum 10 e jaargang, no. 4, september 2014 pagina 1 Inhoud 2 Gedicht: Kijk eens naar boven - Ina Bos Startzondag op 14 september

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Roze viering zondag 7 juni 2015 om 15.00 uur THEMA Verander de wereld maar begin bij jezelf Voorganger pastoor Hans de Rie Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam

Nadere informatie

Lieve mensen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus

Lieve mensen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus Lieve mensen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus Mensen vertellen elkaar verhalen, over wat ze meemaken in hun leven. Dat is ook de kracht van een verhaal: dat het je iets over het leven

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Zondag 31 juli 2011. Pianiste: mevr. W. Misker. de kleur groen is de kleur van het leven geef ons heden ons dagelijks brood

Zondag 31 juli 2011. Pianiste: mevr. W. Misker. de kleur groen is de kleur van het leven geef ons heden ons dagelijks brood Zondag 31 juli 2011 Zuiderkerkgemeente Voorganger: dr. H. Nobel. Pianiste: mevr. W. Misker Het groene kanselkleed vertelt: de kleur groen is de kleur van het leven geef ons heden ons dagelijks brood de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd.

Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd. Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk zijn in deze tijd. Vier bijeenkomsten over geloven en de Oud Katholieke Kerk. Een uitgewerkt programma aangeboden door de Werkgroep Vorming

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg?

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Zondag 28 februari 2016 3e zondag 40 dagentijd Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Tussentijds 9: 1,

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Abraham op de proef gesteld

Abraham op de proef gesteld Abraham op de proef gesteld Viering Oecumenische Basisgroep 1-2 - 2015 Welkom Aansteken van de kaars Kaars jij mag branden, jij geeft ons licht Jij bent een teken, God houdt ons in het zich Openingslied:

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie