O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014"

Transcriptie

1 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de Protestantse Gemeente van Bussum is wijkgemeente SION sinds 1 maart 2008 een wijkgemeente van bijzondere aard. SION voelt zich verbonden met het gereformeerd belijden, zoals vermeld in het Beleidsplan. * Onze adressen kunt u vinden op de achterpagina.

2 OVERWEGING Tekort of genoeg...? En toen er een tekort aan wijn ontstond... (Johannes 2 : 3) In januari was weer de actie Kerkbalans: de grootste collecte die jaarlijks in onze gemeente wordt gehouden. Er is van ons allen een bijdrage gevraagd om ook dit jaar weer het kerkenwerk te kunnen bekostigen. Daar is veel geld voor nodig, maar we vormen met elkaar ook een gemeente. Bij het leven van het geloof hoort ook dat we zullen delen van wat God aan ons heeft toevertrouwd. Niet iedereen zal evenveel kunnen geven, maar we zijn er wel met elkaar verantwoordelijk voor dat er voldoende middelen beschikbaar zullen zijn. In een boekje van wijlen prof. J.P. Versteeg las ik onlangs het volgende verhaal, wat ons in dit verband mag aanspreken. 'Bij een bepaalde gelegenheid nodigde een koning duizend gasten uit. Hij deed de uitnodiging vergezeld gaan van het verzoek om een fles wijn van een bepaald merk mee te nemen. Niemand begreep wat de koning met dat verzoek bedoelde, maar ieder kwam op de afgesproken dag met een fles in de hand naar het feest. Bij de ingang van het paleis stond een groot vat en een ontvangende lakei vroeg aan ieder de meegebrachte fles leeg te gooien in het vat. Het feest was nog maar net begonnen, toen de koning aan zijn gasten voorstelde om de wijn uit het vat te gaan proeven. Natuurlijk volgden allen de koning op weg naar het vat. Het was met zoveel gasten een drukte van jewelste. Alleen de koning zweeg en keek peinzend voor zich uit. Bij het vat gekomen, vroeg hij stilte. Eén van de lakeien kreeg de opdracht om de wijn uit het vat in een karaf te laten stromen. Iedereen zag met spanning toe. Tot schrik van alle mensen stroomde uit het vat geen wijn, maar gewoon water. De koning hield de karaf met water omhoog, zodat ieder haar kon zien. Op dat moment werd het nog stiller dan het al was. Allen sloegen ook beschaamd de ogen neer. Wat was er gebeurd? leder had gedacht:'wanneer zoveel mensen een fles wijn meenemen, merkt niemand er iets van, dat ik een fles water meeneem. Wat betekent één fles water nu op de honderden flessen wijn?' Omdat ieder zo gedacht had, kwam er puur water uit het vat. De bange voorgevoelens van de koning werden bevestigd. De aardigheid van het feest was eraf en de koning stuurde zijn gasten naar huis. Prof. Versteeg voegt hier als commentaar aan toe: 'Zijn wij niet vaak als die mensen uit dit oude verhaal? We schuiven verantwoordelijkheden van ons af. Het moet altijd van anderen komen. We proberen onder alles zo goedkoop mogelijk uit te komen. Voor de vorm doen we misschien nog mee, maar de wijn waarmee we aankomen is goedkope wijn: water in plaats van wijn. Terwijl er toch zoveel meer van ons mag worden verwacht. Het eerste wonder van Jezus vond plaats op een bruiloft in Kana. De Here Jezus was daar toen niet voor de vorm aanwezig, maar om Zijn heerlijkheid als Zaligmaker te laten zien. Hij gaf daar geen water voor wijn, maar zorgde ervoor dat de bruiloft door kon gaan. Wij worden geroepen om navolgers van Christus te zijn, ook als het gaat om onze financiële bijdrage voor onze gemeente. Als ieder z'n steentje bijdraagt, kan ook dit jaar weer in onze gemeente de vreugdewijn van het evangelie worden geschonken. Waarmee de dorst van mensen wordt gelest, het geloof van Gods kinderen wordt gevoed en de gemeente als de Bruid van Jezus Christus de komst van de Bruidegom zal blijven verwachten. Ds. C.G. Visser (overgenomen uit Kerkblad Hervormd Rijssen - januari 2013) UIT WIJKGEMEENTE SION Pastoraal Onze jongste dochter heeft een prijs gewonnen. Ze heeft bij de verkoping van amaryllisbollen voor de kerk de meeste bollen verkocht. 'Leuk!', zult u zeggen. Zeker! Overal in de pastorie, gaan ze nu uit hun bol... Echt overal. Hoe dat eruit ziet? Nou, eerst komt uit de bol een lange groene stengel en daarboven op zit de knop. Eigenlijk zie je aan de knop al, dat daar de bloem komt te zitten. Daar, bij de knop zal de bloem verschijnen

3 In de kerk noemen we deze tijd (in het kerkelijk jaar) de periode na Epifanie. Epifanie betekent verschijning. Jezus Christus is met Kerst verschenen. Maar Wie is Hij? En... waarom is Hij verschenen? Als we in het begin van het evangelie van Marcus lezen, dan krijgen we daar al wat doorschijnend antwoord op. Anders gezegd: hoewel die antwoorden allemaal nog in de knop zitten, kunnen we toch al wel zien waar het naar toe gaat. Wat we dan in de knop al lezen is, dat Jezus in Markus 1 vers 41 een melaatse, een levende dode, geneest. Jezus steekt Z'n hand naar de melaatse man uit, raakt hem nota bene aan (!) en zegt: 'Ik wil het, word rein.' Jezus neemt hier al onze ziekten op Zich (al voorzegd in Jesaja 53) en geneest ons door aanraking. Door hem worden we genezen en zijn we een nieuwe mens. Een levende levende! Zien we hier al niet Goede Vrijdag en Pasen in de knop verschijnen? En, bent u in het geloof al zo door Hem aangeraakt? Wat we in Markus 7 vers 28, bij de genezing van het dochtertje van een Griekse vrouw, in de knop zien zitten is: Hemelvaart en Pinksteren. Hemelvaart: Gods Redding en genezing blijft niet beperkt rondom de joodse Jezus. Want Hij gaat terug naar de Vader in de hemel. En vanuit de hemel wordt de Heilige Geest gezonden: Pinksteren. Jezus' levensgeest, nu niet meer beperkt tot Jezus Zelf, maar de Heilige Geest gaat over alle grenzen heen. Het lied zingt: 'Want de Geest doorbreekt de grenzen...' Nu komt het evangelie tot alle mensen... Ook heidenen worden opgenomen in het reddend handelen van Israëls God. Het gaat nu dus over de grenzen van Israël heen! Dat is de les van 'Marcus' amaryllisbol'! Ook het dochtertje van die Griekse vrouw uit Markus 7 dat door demonen bezeten was... dat dochtertje over Israëls grens wordt genezen. Want door de Geest zijn er geen grenzen aan Jezus' macht... voor wie een wonder van Hem verwacht! Ja, het zit allemaal nog in de knop, maar het is al te zien...: Goede Vrijdag, Pasen... Hemelvaart, Pinksteren... daar draait het op uit! Mooi, hè? Ja, wie goed kijkt naar de amaryllis, ziet 'm in gedachten al verder in de tijd... en leeft naar de toekomst toe. Epifanie: je ziet al iets van wat nog moet verschijnen. Dat geeft hoop! Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! En... wat in de windselen sliep ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God! Een groene groeigroet van ons! Fam. R.R. Eisinga VAN DE SECRETARIS Bloeit uw Kerstster nog? "Kerststerren zijn sterk en hebben niet veel nodig. Toch moeten bij de aankoop en de verzorging ervan een paar basisregels worden nageleefd, zodat de planten goed gedijen en ze u zo veel mogelijk plezier bezorgen. Als u de volgende tips toepast, zullen de kleurrijke schutbladeren niet alleen op het kerstfeest, maar ook met Pasen schitteren." Aldus een koopadvies op een internetsite in december. Het Kerstfeest ligt al weer enige tijd achter ons en we zijn al weer even op weg in De herinneringen aan de feestdagen vervagen. We zijn immers een vooruitstrevend volkje en bezig met alles wat voor ons ligt. In een enkele kamer doet een kerstster er nog aan terugdenken. Zoals in bovenstaand koopadvies te lezen is, is dit een plant die, als je hem goed verzorgt, met Pasen nog schittert. Dit deed mij aan het volgende denken; Kerst en Pasen, Kribbe en Kruis, horen die niet bij elkaar? Met Kerst mochten wij gedenken dat de wereld de 'Kerstster', het Licht der Wereld, in Bethlehem mocht ontvangen. Dit is het Licht dat met Pasen in volle glorie straalt en ook nu nog steeds in mensenharten daalt. Dan mogen wij wandelen in het licht met Jezus en ook zelf een sterretje zijn, dat straalt in deze wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn. Als we deze ster goed verzorgen, bloeit hij niet alleen van Kerst tot Pasen maar eeuwig. Het verzorgingsadvies en de voedingsstoffen om deze Ster in ons te laten groeien en bloeien kunt u vinden in gebed, in de Bijbel en in de zondagse erediensten. Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! Veel dank! Op deze plaats mag ook een hartelijk dank geschreven worden aan met name alle jongeren die actief geweest zijn bij de voorbereidingen voor en de inzet tijdens de Kerstfeestviering met de kinderen van Sion. De kerkenraad heeft dat als zeer positief ervaren. Op pagina 2 zijn nog enkele foto's geplaatst van deze fijne Kerstmiddag

4 Onze jarigen 22 februari mevrouw A. Breevaart-Verspui, Van Tienhovenlaan EB Naarden 22 februari de heer A. van de Velde, Peppengouw NA Almere. Huwelijksjubilea * Op 24 februari mogen de heer J. Opdam en mevrouw H.W Opdam-van Lunteren, C.J. van Houtenlaan 1-S, 1381 CN Weesp, gedenken dat zij 55 jaar zijn getrouwd. * Op 26 februari mogen de heer A.J. Post en mevrouw W. Post Tinholt, Rembrandtlaan 22, 1272 GN Huizen gedenken dat zij 45 jaar zijn getrouwd. * Op 1 maart mogen de heer E. Wolswinkel en mevrouw A. Wolswinkel-Cirkel, Laarderweg RM Bussum gedenken dat zij 35 jaar zijn getrouwd. Een hartelijke gelukwens voor allen en Gods zegen voor de toekomst. Nieuw lid Wij heten als nieuw lid van Sion welkom de heer J. P. Horst (Peter), Plaggenweg 10 A, 1406 SE Bussum. Peter is geen onbekende voor ons. Wij mochten hem al regelmatig ontmoeten tijdens en na de erediensten, op de Bijbelstudie en op onze jaarlijkse gemeentedag. Wij wensen Peter een goede en gezegende tijd in onze wijkgemeente toe. Kerkbalans 2014: Dankbaar zijn wij voor de (voorlopige) stand van uw toezeggingen op zaterdag 25 januari jl.: een bedrag van ,- (Enkele enveloppen komen nog). Een bemoedigend resultaat voor de instandhouding van het werk in onze wijkgemeente. Mag het gezegend worden! AGENDA zondag 16 februari: Jongerenkring woensdag 19 februari: Kerkenraad woensdag 26 februari: Samen Bijbel Lezen (Hfdst.4 - Matt. 6:1-18) woensdag 12 maart uur - Bidstond gewas en arbeid in de Spieghelkerk. Indien niet anders vermeld: om uur in de Zijspieghel. Met vriendelijke groet, Jan Mauritz - secretaris COLLECTEN IN SION 7.524,25 t/m 8 dec ,20 15 dec. 109,15 de Herberg 111,25 22 dec. 89,80 Tiszaszentimre 88,40 25 dec. 79,15 (v.m.) De Hoop 88,80 29 dec. 103,30 I.Z.B. 120,40 31 dec. 70,30 (n.m.) St. Kuria 85, ,95 Totaal in ,50 ========= ========= 7.932,10 Totaal in , : 5 jan. 106,70 Bijlmerkerk 120,00 12 jan. 102,90 Tiszaszentimre 115,25 19 jan. 127,05 de Herberg 134, ,65 t/m 19 januari ,85 ======== ======== VAN DE REDACTIE - in dit nummer: * eerst over de eigen wijkgemeente en daarna 'Het verhaal' over de mannen 'met het boek van Jezus'. Zie de afbeelding op de voorpagina en de tekst op de pagina's Een indrukwekkend verhaal! * Ontmoetingsdiensten voor zoekers in Huizen - vanaf pag. 20. Goed om ook over dit missionaire project geïnformeerd te zijn! Wat zegt het ons? * aandacht voor Israël. Over 'Sharon is niet meer, en...?' op pag. 17 en Wilma Wolswinkel schrijft over het CIS - het Centrum voor Israël Studies - een informatief artikel vanaf pagina 24. Reacties van de lezers over de inhoud en de uitvoering van ons kerkblad zijn zeer welkom! Het adres: zie de achterpagina. Redactie

5 EREDIENSTEN van wijkgemeente SION Spieghelkerk, Nwe 's Gravelandseweg 34, Bussum telefoon van de kerk: (035) * Tijdens de ochtenddiensten kinderoppas in de Zijspieghel. Collecten: 2 febr uur ds. J.K.M. Gerling, Veenendaal Luisterend Dienen uur ds. T. Jacobs, Leiden Sion 9 febr uur ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee Schuldhulpmaatje uur ds. J. van der Meijden, Rijssen Sion 16 febr uur ds. A.P. Voets, Hoevelaken Verre Naaste uur ds. R.R. Eisinga Sion 23 febr uur ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen Z.O.A uur ds. A. Visser Sion 2 maart 8.55 uur dr. C.G. Geluk, Huizen de Regenboog uur ds. I. Hoornaar, Ermelo (voorber. H.Av.) Sion 9 maart 8.55 uur ds. W.J. Gorissen, Voorthuizen Zending - GZB uur ds. I. Hoornaar, Ermelo (H. Avondmaal) Sion 12 maart woensdag - Bidstond gewas en arbeid Jeugd - H.G.J.B uur ds. H.A. Samsom, Harderwijk Sion 16 maart 8.55 uur ds. G.J. Codée, de Bilt Zending - IZB uur ds. L.W. Smelt, Voorthuizen Sion wijzigingen voorbehouden Voor onze wijkkas mocht ik 2x VERANTWOORDING 50,- en 1x 100,- ontvangen. Voor de zending - het werk van van de penningmeester de familie Lubbers in Kosovo - 1x 50,-. Voor het fonds 'Vrienden van Sion' de volgende giften: 1x 25,-; 1x 50,00, 1x 60,- en 2x 100,-. Voor alle bijdragen weer onze hartelijke dank! A.N.P. Mauritz Mary's Christmas Het Kerstevangelie loopt uit op Maria, die 'al deze woorden bewaarde in haar hart' (Lukas 2:19). 'Het voelde als een warme deken', 'Vanmorgen had ik niet durven hopen dat ik zo Kerstfeest zou vieren', 'Wat fijn om alle traditionele Kerstliederen weer eens te zingen' en 'Wat leuk dat de kinderen zo actief hebben meegewerkt'. Dit waren enkele van de vele warme reacties na afloop van de door de jongerenkring georganiseerde Kerstsamenkomst. Komt allen tezamen klonk het verwachtingsvol aan het begin van de dienst waarin uitgekeken werd naar de feestelijkheid van het samenkomen rond het Kerstverhaal. Er waren ongeveer 40 gasten en 40 gemeenteleden die we in deze middagdienst een hartelijk welkom mochten heten in de Spieghelkerk. Er werd een gedicht voorgedragen, prachtige kerstliederen werden gezongen, uit de Bijbel gelezen en de kinderen van de Kinderkerk hebben samen gezongen en een Bijbeltekst opgezegd. Na afloop kregen de kinderen een lekkere traktatie en een boek. Daarnaast werd er een meditatie gehouden door onze wijkpredikant ds. Eisinga. Het thema was Mary's Christmas. Woorden kunnen op elkaar lijken, maar een klank maakt een wereld van verschil. Merry Christmas beperkt zich alleen tot het begin, alleen tot 24, 25 en 26 december, maar Mary's Kerstfeest gaat veel verder. Maria is het hele leven van Jezus bij Hem, ook toen Hij gestorven is aan het kruis voor onze zonden. Hij is een Lichtpunt voor Maria, gekomen in een donkere nacht. Jezus leeft en blijft een onoverwinnelijk stralend

6 licht. Jezus wil in ons licht aansteken om alle donkerheid en zonden te overwinnen. We willen u een Mary's Christmas toewensen voor iedere dag van We wensen u toe dat u door geloof altijd mag stralen, mag dienen en Jezus met blijdschap terug mag verwachten op aarde. Jezus kwam als een Licht in Maria's leven, komt Jezus ook al als een Licht in uw leven? Als laatste rest ons een dankwoord aan alle gemeenteleden voor uw ondersteuning van deze bijzondere samenkomst. Onze allergrootste dank gaat uit naar God die opnieuw heeft laten zien dat hij nog steeds werkt, ook in Bussum! Pieter Riepma en Rianne Jansen namens de Jongerenkring Zie de foto op de voorpagina! Over de hele wereld komen moslims tot geloof in Jezus Christus. In extreme moslimlanden, zoals in het sjiitische Iran, is een grote oogst van nieuwe christenen. Bijna altijd is de afkeer van het islamitisch geweld dat wereldwijd plaatsvindt aanleiding om te zoeken naar nieuwe wegen om God te dienen. Door getuigenissen via televisie en internet, of in persoonlijke ontmoetingen met christenen, maar ook vaak via dromen en visioenen over Jezus, komt het Evangelie bij hen in beeld. Afghanistan Nooit zal ik het verhaal vergeten van een zendeling in het Midden-Oosten die een keer Afghanistan bezocht, nog vóór de Russische inval in Hij reed met een andere zendeling in de hoofdstad KabuI, maar ze waren de weg kwijtgeraakt, met een stadskaartje op schoot zochten ze naar de oorspronkelijke route, Wachtend voor een rood verkeerslicht kwam de grote Afghaanse man in de klederdracht compleet met een tulband op hen afgestapt. Ze draaiden het raampje open. De man zei: "U hebt het boek van Jezus bij u. Mag ik u spreken?" Met enige aarzeling zetten ze de auto aan de kant, stapten uit en gingen met z'n drieën op een rustig plekje langs de weg zitten. De zendelingen begrepen dat het de man om het Nieuwe Testament was te doen, maar ze zeiden niet onmiddellijk dat ze die bij zich hadden. De man, een dertiger schatten ze, vertelde dat hij ver buiten de stad woonde, waar een aantal dorpen is. "Wij, onze buren en vrienden en nog tal van andere mensen in het dorp luisteren elke week naar de uitzendingen van Trans World Radio in onze eigen taal. Deze uitzendingen vertellen ons over Jezus, ze lezen ons voor uit het Zijn boek en wij luisteren, elke week. Velen van ons en ook ikzelf geloven in de Here Jezus als onze Redder. Wij bidden tot Jezus! Kortgeleden had ik in de nacht een droom. Er zouden twee mannen komen die het boek van Jezus bij zich zouden hebben. De man vertelde dat hij ver buiten de stad woont en vandaag zei Jezus dat ik op dit kruispunt moest wachten tot ze zouden komen. En nu bent u gekomen!" Tranen vulden zijn ogen terwijl hij het wonder van dit moment beschreef. De zendelingen pakten een complete Bijbel uit de auto in het Farsi, de taal van de Afghaan. Ze lazen hem stukken voor, legden uit wat er stond en gaven urenlang 'Er zouden twee mannen komen die het boek van Jezus bij zich zouden hebben.' Bijbelonderwijs aan de man. Vol blijdschap hebben ze afscheid genomen en enkele afspraken gemaakt voor de toekornst. Meer Bijbels zouden volgen. Nu had hij er een paar voor zijn familie en enkele vrienden die ook konden lezen. Alles moest zoveel mogelijk in stilte gebeuren, want gevaren zijn overal, ook in onze dorpen, zei hij. Geweld in de islamitische wereld Inmiddels zijn wij in Europa aardig op de hoogte geraakt van de islam. We zijn in aanraking gekomen met moslims in ons land. En de jihad en het geweld in de islamitische wereld groeien. De misère is vaak heel groot. Hoezeer islamitische leiders ook beweren dat de islam de godsdienst van de tolerantie is, we zien moslims overal in verwarring. Technisch gezien hebben ze nog niet eens het wattenstaafje uitgevonden, zei onlangs een Pakistaanse ex-moslim, en politiek gezien is geen van de vijfenzeventig moslimlanden een democratie. Overal is de klacht te horen dat moslims het slachtoffer zijn van andere mosllms. Ongelofelijke barbarij en gruwelijke martelpraktijken, onthoofdingen en het afhakken van ledematen en andere lichaamsdelen worden nog steeds bedreven en getolereerd

7 Een van hun leiders zei dat moslims Joodser zijn dan de Joden en christelijker dan de chrlstenen. Niettegenstaande die overtuiging en die propagandapraat vertelt het dagelijks nieuws ons van alle gruwelen die moslims andere moslims aandoen en is er geen sprake van vrede en tolerantie. En dat staat goedbedoelende moslims in toenemende mate tegen. Schuilnaam Er worden steeds meer getuigenissen opgeschreven en uitgesproken van ex-moslims, die hun verhaal vertellen. Een verhaal dat eigenlijk niet verteld mag worden en niet verteld kán worden zonder levensgevaar, ook in onze Westerse wereld. Een jongeman vertelde dat zijn vader en enkele ooms hem hadden uitgenodigd om naar Oost-Turkije te komen, omdat zij daar een grote zaak voor hem hadden gekocht. Hij woonde in Nederland en was hier tot levend geloof in de Here Jezus gekomen. Hij legde die uitnodiging voor aan medechristenen en ze zouden er een week voor bidden. Unaniem kwam de overtulging om niet op de uitnodiging in te gaan. Later bleek er een compleet moordplan klaar te liggen. Hij zou daar nog geen dag oveleefd hebben. Sheraz Malik schrijft onder deze schuilnaam zijn verhaal met de titel 'Mijn vlucht uit de hel van de islam'. Een lange opsomming van feiten, nadat hij als toegewijd moslim had geleefd maar tot andere inzichten kwam. Tijdens zijn studietijd aan de universiteit kwam een tijd van depressie en kreeg hij gaandeweg een grote hekel aan Allah door wat hij zag en hoorde. "Toen ik las over een eenenvijftigjarige Mohammed die tot een negenjarig meisje, A'isha, kwam om haar als vrouw te nemen, naast zijn vele andere vrouwen, schokte dat mij heel diep. Moslims worden liever doof en stom dan deze historische werkelijkheid te horen. Het werd door A'isha zelf opgetekend." Ik had een droom Een ander verklaarde hoe hij in een gelukkig gezin in Saoedi-Arabië werd geboren en daarin opgroeide. Als tiener kon hij al een zesde deel van de koran uit het hoofd citeren. Hij werd in de moskee zeer gewaardeerd. Hij deed alles wat door Allah is opgedragen. "Ik ben op jonge leeftijd naar Europa gereisd. Bidden deed ik toen nog maar weinig. Voor christenen had ik geen respect en Joden haatte ik." "Ooit had ik in een dom moment tot Jezus gebeden die ik kende als wonderprofeet uit de koran. Ik had een droom over het kruis, schafte een Bijbel aan en na lang studeren wist ik het zeker: Jezus Christus is God de Zoon. Mijn God! Het is waar wat Jezus zei: 'Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nooit in duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben.' Het is waar en ik heb ervaren dat het waar is. Het is waar omdat het in de Bijbel staat, maar ook omdat ik het elke dag ervaar. Ik ben uit de duisternis tot het licht gekomen. Ik kan het wel uitschreeuwen naar iedereen: Jezus houdt van je!" Deze mensen en vele anderen lopen gevaar omgebracht te worden, soms door hun eigen familie. Er zijn natuurlijk ook anderen die wel worden geaccepteerd, maar de meesten kunnen hun verhaal niet vertellen. Laten we in eigen land goed om ons heen kijken naar moslims die deze Heiland net zo hard nodig hebben. uit Het Zoeklicht - nr. 9 van 7 december 2013 Plaats voor de wet van God in de eredienst? Onlangs kreeg ik de vraag of ik een paar dingen wilde schrijven over de wet van God in de eredienst. Hier volgt een aanzet tot antwoord. Negatieve klank 'Wet' heeft bij veel mensen in onze tijd een negatieve klank gekregen. De wet legt je allerlei Tien Geboden beperkingen op. Het heeft iets 'strengs' en bepaalt je vooral bij wat je níet mag. Dat je bij overtreding van de wet met een straffende God te maken krijgt, past al helemaal niet in een cultuur waarin mensen sterk op zichzelf gericht zijn. Er is vooral behoefte aan begrip en warmte. In de kerk moet de nadruk liggen op het vertroostende en bemoedigende van de Bijbel. Met een God die 'toornt over de zonde' heeft de postmoderne mens niets. Vreugde van de wet Het mag duidelijk zijn dat dit Gods intentie niet is met Zijn Wet. De Wet van God is tôrâ, een Hebreeuws woord dat is afgeleid van een woord dat 'onderwijzen' betekent. De Tien Geboden of Tien Woorden (Decaloog) zijn bedoeld om richting te geven. Volgt een mens deze regels, dan komt hij of zij tot het doel van zijn of haar leven. Het is een wet die leven geeft en tot het leven leidt. Zo gezien geeft de wet vooral vreugde. De vreugde van de wet die de Joden zo intens tot uitdrukking brengen, zou ook van

8 een christen moeten afstralen, bijvoorbeeld bij het zingen van de Psalmen die deze vreugde vertolken (o.a. Psalm 1, 19 en 119). Verbondswet Die vreugde komt voort uit de intieme relatie met de 'Wetgever'. Wie met het oog van het geloof de Wet leest, ziet daarachter de goede hand van zijn Vader in de hemel. God heeft Zijn Wet gegeven om Zijn volk te bewaren bij de verlossing die Hij voor hen had bereid. Het gaat in feite om een verbondsstatuut, een soort grondwet bij de verbintenis van de HEERE met Israël. Daarin neemt de Decaloog een eigen plaats in, omdat we hier te maken hebben met de directe verkondiging van Gods wil. De hele wet Hoewel de wil van God in de Tien Woorden helder verkondigd wordt, mogen we deze niet losmaken van de andere wetten, zoals de burgerlijke en de ceremoniële. Het is van belang het Bijbels principe van deze wetten op het spoor te komen om ook daarin de wil van God te zien voor onze tijd. Het hele Oude Testament doet zodoende mee. Zo zal geen tittel (accentteken) of jota (kleinste letter) worden afgedaan van de wet en de profeten (vgl. Mattheüs 5:17-20). In de Bergrede laat Jezus de diepte van Gods geboden zien (Mattheüs 5-7). Hij is immers niet gekomen om de Wet of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen (Mattheüs 5:17-19). Het doen van de wil van Zijn Vader was voor Hem eten en drinken (Johannes 4:34). Het bewaren van Gods geboden is daarom het beste bewijs dat wij Christus liefhebben (1 Johannes 2:3). Principieel Gelet op bovengenoemde noties is het naar mijn overtuiging van principieel belang dat wij ons op een of andere wijze in de eredienst wekelijks laten gezeggen door de Wet van God. Juist de gemeente van Christus moet leren de wil van God te verstaan om in de wereld te wandelen als kinderen van het licht. Om die reden wordt er in de Heidelbergse Catechismus veel ruimte gegeven aan de bespreking van de Tien Geboden in het stuk van de dankbaarheid. Hier zijn we bij de eigenlijke betekenis van de Wet. Uit dankbaarheid voor de verlossing (in Christus) wandelen wij voor Zijn aangezicht. De Tien Woorden zijn daarbij de 'leefregel'. En die wil je als kerkenraad de gemeente toch niet onthouden? In de overdenking van Gods Wet klopt het hart van de gelovige in de omgang met God (vgl. Psalm 1). ds. Aalt Visser Onze eerste Kosovaarse bruiloft maandag 30 december 2013 Het feit dat de buurman ons zelf persoonlijk kwam uitnodigingen voor de bruiloft van zijn zoon, is hier in Kosovo een hele eer en je wordt zeker geacht om te komen. De avond voor de bruiloft waren er al veel gasten bij het huis van de bruidegom, de bruid was daar niet aanwezig. Er klonk veel trommelgeroffel en er werd gedanst op traditionele muziek. Vuurwerk ontbrak ook niet en om het feest compleet te maken werd er flink op los geschoten, met automatische geweren, in de lucht. Ook de volgende dag waren de trommels overdag vaak te horen en liepen de vrouwen in traditionele kleding rond om de mannen te bedienen. 's Avonds werden we om uur verwacht in een restaurant. Daar stond de familie van de bruidegom in een lange rij klaar zodat we hen konden begroeten en feliciteren. Ook nu zagen de vrouwen er weer tiptop uit, zij het in andere jurken. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd middels drinken, vlees en salades! De familie van de bruidegom kwam geregeld langs alle tafels om te proosten.ook tijdens deze avond waren de trommels en andere instrumenten weer veel te horen en werd er traditioneel gedanst terwijl een zanger allerlei Kosovaarse liederen zong. Om uur kwamen de bruid en bruidegom binnen om vervolgens op twee mooie witte tronen neer te strijken. Ze hebben wel een paar keer gedanst en er kwamen mensen langs om foto's te maken. Deze avond waren er alleen familieleden, vrienden en bekenden van de bruidegom aanwezig. Dit is gebruikelijk in Kosovo. Tussen de liederen door werden er door de zanger speciale gasten verwelkomd en werden er wensen uitgesproken voor het bruidspaar. Rond middernacht liet 'de band' nog een speciaal lied uit Peja horen, waar alleen de mannen naar mochten kijken. Daarna werd de bruidstaart aangesneden door het bruidspaar. Dit was het sein dat het feest was afgelopen. Het bruidspaar ging weer terug naar hun 'zetels' en alle gasten zeiden de familieleden van de bruidegom gedag. Ook wij hebben iedereen hartelijk bedankt voor deze geweldige culturele ervaring! Thuis ging deze 'cultuurstudie' nog even door, want de oppas had het zo apart gevonden om de meiden alleen op hun kamer te laten slapen. Ze had ze eerst samen in één bed gelegd, maar dat werkte ook niet echt. Vervolgens hadden ze de hele avond mogen spelen beneden en heeft de oppas Giske in slaap 'gewiegd' en Wieke mocht op de bank slapen

9 Toen wij om 1 uur 's nachts thuiskwamen sliepen ze net een uurtje. Ook de meiden hadden dus een geweldige avond gehad! Feestdagen in Kosovo - maandag 30 december 2013 We hebben dit jaar voor het eerst de feestdagen zonder familie en vrienden gevierd, en ook nog eens in een andere cultuur. Op onze site vind je meer foto's van onze eerste Kerst en jaarwisseling in Kosovo. Hier in Kosovo is er heel weinig aandacht voor Kerst. De kinderen hebben wel één dag vrij, maar op tweede kerstdag stond de wekker gewoon weer vroeg in de ochtend om Wieke naar school te brengen. Het was zelfs een speciale dag, want ze mocht met de kerstman op de foto, die hier 'vader van de winter' wordt genoemd. Met de kerkelijke gemeente, het gezin en met andere zendelingen hebben we gelukkig wel echt Kerst kunnen vieren. En juist doordat we hier hebben gezien dat het zo anders kan, zijn we er nog meer van bewust geworden dat het bijzonder is dat wij het Kerstkind mogen kennen en aanbidden. In de kerk hebben we vaak in het Albanees gezongen: 'Komt laten wij aanbidden, die Koning!' De kerstboom wordt hier 'de boom voor het nieuwe jaar' genoemd. Dat wordt namelijk wel heel uitgebreid gevierd in Kosovo: oud en nieuw. Wij hebben het met de buren mogen vieren, waar we gastvrij ontvangen werden terwijl de huiskamer vol zat met de hele familie. Op nieuwjaarsdag zijn we bij veel buren langs geweest voor de nieuwjaarswensen. Het 'nieuwe jaar' wordt hier dus uitgebreid gevierd. Op zich een mooie gedachte om het nieuwe jaar te vieren en hoopvol uit te kijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. Wij geloven dat God Licht brengt, ook in Licht voor Kosovo! Wij wensen u en jullie Gods Licht voor het nieuwe jaar! Bekijk op onze site (www.lubbersinkosovo.nl) onze video-kerstgroet met dezelfde wens, alleen dan met beelden... Rik en Machteld Lubbers Ariel Sharon is niet meer Het zal niemand ontgaan zijn: begin januari kwam er een einde aan het leven van de man die - na ruim acht jaar in coma - in Israël overleed: Ariël (Arik) Sharon. Hij was een bekend en belangrijk militair en politicus die zijn kleine en belaagde land duidelijk in beeld hield. Er zijn weinig mensen die, tijdens en na hun leven, zo besproken werden en nog worden: van een gevierd en bewonderd strateeg in alle oorlogen sinds 1948 en politicus die het vermogen had om, afhankelijk van de situatie op dat moment, zijn politieke visie wist aan te passen. Bewonderd en omstreden in eigen land; als crimineel weggezet in de Palestijnse gebieden. Daar werd feest gevierd en hem niet minder dan 'een plaats in de hel toegezegd'... (citaat). Over verschil in cultuur en godsdienst gesproken, waar bij fanatici een mensenleven weinig of niets waard is. Denk aan de zelfmoordaanslagen met 'bomgordels'; waar zelfs jonge kinderen, 'voor de goede zaak' op pad worden gestuurd om zich zelf op te blazen! Was deze 'bulldozer' - zoals ook de Amerikaanse vice-president Joe Biden hem bij zijn uitvaart in Jeruzalem betitelde - echt de man die alleen maar fouten maakte en liep zoals een man met die bijnaam alleen maar kan lopen? Hij heeft fouten gemaakt en zijn grootste fout was om in Libanon 'de andere kant op te kijken' toen de zgn. 'christelijke' Falangisten op 14 september 1982 wraak namen na de moordaanslag op de gekozen president Gemayel. Enkele dagen later was het raak en ongeveer doden in de kampen Sabra en Shatilla was het gevolg. Het is nog altijd een ruwe schatting van het aantal doden; zoals ook nu in Syrië. Sharon en zijn leger - met tanks opgerukt tot de rand van Beiroet - greep niet in en dat 'kostte hem de kop'. Hij verliet het leger. Positief: Tijdens de Jom Kipoeroorlog in 1973 forceerde hij een doorbraak aan het Egyptische front en stak hij - tegen alle orders in - Kort na die 14 e september 1982 liep ik, op weg naar de Nederlandse militairen van Unifil in Zuid-Libanon, onder begeleiding van Italiaanse militairen, langs het massagraf in Shatilla... en dan gebeurt er iets met je wat nooit meer uit je herinnering verdwijnt. Dan zie je alleen maar woede, chaos en verdriet. En wist Sharon nu wél of niet wat die verschrikkelijke plannen waren...? Dat blijft, zeker na zijn dood, een raadsel. * Tussen haakjes: Sabra en Shatilla zijn de vluchtelingenkampen (het zijn complete dorpen met flats) aan de rand van West- Beiroet; het bolwerk van Hezbollah (de 'partij van God'); met het Sjiïtische Iran dé steunpilaren van de wrede dictator Assad in Syrië. M

10 het Suezkanaal over en drong met zijn leger ver Egypte binnen. Dat was voor hem op dat moment de juiste oplossing. Voor velen in Israël was 'Arik' toen een held. Een voorbeeld van zijn in Israël omstreden politiek was toen hij, als minister-president, in 2005 opdracht gaf om de Gaza-strip - vóór 1967 van Egypte! - te verlaten ten behoeve van de Palestijnen. Beiroet (Shatilla): massagraf tussen de zwarte vlaggen. (1982) De internationale politiek roemde zijn inzicht en besluit... Maar als 'dank' kreeg Israël te maken met de machtsovername door Hamas en - tot vandaag - raketten op zijn land. Had hij, die vocht voor veilige grenzen, zich dan tóch vergist? De mening over zijn soms onbegrijpelijke en gedurfde optreden zal verdeeld blijven. Wel staat vast dat hij, wanneer hij nog zou leven, een uitgesproken mening zou hebben over de huidige vredesbesprekingen, waarbij de Amerikanen grote politieke naïviteit vertonen. Israëlische leiders worden onmiddellijk terecht gewezen als ze kritiek hebben, maar Iraanse leiders kunnen openlijk zeggen wat ze willen - zelfs in tegenspraak met wat is afgesproken in onderhandelingen - zonder enige tegenspraak van het Witte Huis. Weten ze nog steeds niet hoe Arabische leiders denken? De vraag is nu ook: hoe lang zal Abbas van Fatah nog met Amerikanen om de tafel willen zitten...? Moet Israël, onder grote druk, zijn eigen doodvonnis ondertekenen en de 'Auschwitzgrenzen' - het zijn nog altijd de wapenstilstandslijnen van na de Zesdaagse oorlog in erkennen...? Uiteraard sluit je vrede met je vijanden, maar wat gebeurt er wanneer die vijanden toch blijven roepen 'wacht maar, wij blijven strijden voor de vernietiging van de Jodenstaat'... Bij voorbaat staat nu al vast: ook déze vredesbesprekingen zullen weer mislukken en Israël zal opnieuw de schuld krijgen; met alle gevolgen! Wie de geschiedenis 'vergeet'... én geen zicht op bijbelse lijnen heeft, praat na wat de internationale politiek ons via de media wil laten geloven. Ook dat hoort bij de strijd tussen 'licht en duister'. Israël heeft in deze tijd een meer dan gemiddeld staatsmanschap nodig omdat er, op weg naar het einde - en wie weet hoe spoedig! - nog huiveringwekkende dingen gaan gebeuren. Het profetische woord (o.a. Zacharia 12 en 14) is daar duidelijk over En het verwaande kleine Nederland, met z'n grote mond en irritant opgeheven vingertje naar Israël - en nu ook weer naar Rusland! - ontbreekt niet in de lijst van volken die menen dat 'alle problemen wel zijn opgelost wanneer Israël snel 'verleden tijd' is. Dat belooft ook voor Nederland niet veel goeds wanneer je denkt aan en zingt over Bidt voor de vrede van Jeruzalem - psalm 122. In vers 6 lees ik: "Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben". Daar gaat het niet alleen over een stad (ondanks onbegrijpelijke politieke fouten en verwarring), maar ook over de manier waarop een christen zich uitlaat over het land en de stad; uiteindelijk door God Zelf apart gezet onder de volken! Zie o.a. het slot van psalm 147 (HSV en NBV). Een Bijbelse opdracht dus voor aanhoudend gebed. Dat gebed mag in de samenkomsten van de christelijke gemeente niet ontbreken! Gelukkig gaat er in Sion (bijna) geen zondag voorbij zonder het gebed - 1 e voor Gods bescherming van land en volk én - 2 e dat Israël zijn Messias Jezus zal (h)erkennen! Zo'n 'twee-ledig gebed' is een goede zaak. Om dankbaar voor te zijn. J.H.M. uit Tijding - dec MEELOPEN OP-HET-TEMPO-VAN DE ANDER foto's op pagina 27 'Huizen', zei je? Dat is toch dat Gooise gereformeerde bonds-dorp? Hebben ze daar een evangelist nodig?' Jan Verkerk heeft vaak meegemaakt dat de wenkbrauwen werden opgetrokken, als hij zich voorstelde. Dan moesten er eerst een paar vooroordelen omgekegeld, voordat hij aan zijn verhaal kon toekomen. Een paar dagen geleden was hij nog op bezoek bij een man, die net een mislukte zelfmoordpoging achter de rug had. Zijn afscheidsbrief had hij hier bezorgd. Wie dacht dat Jan Verkerk een stil en gerust leven leidt in een christelijke enclave, vergist zich

11 Door zijn lange staat van dienst - hij werkt er nu bijna tien jaar - is hij bekend bij hulpverleners, bij uitvaartondernemers, bij de andere kerken en bij bewoners. 'Papa had wel iets met het geloof... ', begint dan een vrouw aan de telefoon. De dominee vindt ze 'te zwaar' en met een van de ouderlingen heeft ze problemen. 'Dan leid je de uitvaart en ga je na een tijdje nog 's op bezoek. Ik gedij het best in missionair-pastorale contacten. 'Wat zou jij doen?' vraagt hij, terwijl de koffie voor ons staat. 'Een jonge vrouw belt me. Eerst belde haar moeder, om het gesprek wat voor te koken. Ze gaat trouwen. Haar man is moslim. Zij wil graag dat ik hen zegen op hun huwelijksdag. Geen kerkdienst, geen gemeente, gewoon tijdens de feestmaaltijd. Daar sta ik dan zo van te kijken. Ze heeft geen gemakkelijk leven, ze heeft geen band met de kerk, wel een Bijbel. Met overtuiging vraagt ze me de zegen van God... De Huizer Courant ligt op tafel. 'Geef mij de buitenkerkelijke mens maar' is de kop van een fors interview, waarin Jan uit de doeken doet waarom hij met vrijwilligers is begonen met de Ontmoetingsdiensten. Het had ook heel wat voeten in de aarde, sinds hij acht jaar geleden met het idee op de proppen kwam. 'De noodzaak is in de afgelopen tijd alleen maar toegenomen. Verwonderd Toen Jan in 2004 aantrad, had hij drie aandachtsgebieden: het bevorderen van de missionaire bewustwording in de vier Hervormde wijkgemeenten, de toerusting van gemeenteleden en vrijwilligers en het directe missionaire contact met rand- en buitenkerkelijken. In de loop der tijd is het accent behoorlijk verschoven. De agenda wordt vooral gevuld door die laatste categorie. En het werk wordt gezegend. 'Hoeveel mensen er tot geloof gekomen zijn? Ettelijke tientallen. Ik sta er soms beschaamd en verwonderd bij te kijken. Niet alleen daarom omschrijft hij zichzelf liever als 'evangelist' dan als 'missionair werker'. 'Die term is me te versluierend. Evangelist heeft een link met 'evangelie', het schept helderheid over mijn werk. Als ik, zoals eens gebeurde, een vrouw begeleid die weet dat ze nog drie maanden te leven heeft, is het een ander verhaal. 'Ik heb een gat in mijn leven' zei ze, 'en ik geloof dat God het vullen kan'. Al vrij kort na zijn aantreden ontdekte Jan de zwakke schakel in het evangelisatiewerk. 'Er kwamen mensen tot geloof, ze deden belijdenis en lieten zich dopen. Maar de kerk slaagde er niet in om hen vast te houden. Het niveau van de preken is te hoog, de taal staat te ver van ze af en van het gewone leven. Negentig procent haakte ook daardoor af van de kerk, niet van het geloof. Ik herinner me een studiedag over dit verschijnsel, dat zich ook elders voordeed. Hoe wordt een 'zoeker' een 'discipel'; iemand die zijn of haar volwaardige plek inneemt in de gemeente? Het is te hoog gegrepen. Veel bekeerlingen zijn eenlingen en doorgaans is een gedoopte de enige christen in de directe sociale omgeving. 'Sinds ik met geloof bezig ben, is het een hel in huis', vertelde iemand me. Een jongen, 22 jaar, vroeg me eens: 'Zou God het ook goedvinden als ik 's avonds voor ik naar bed ga voor mijn eten bid?' Aan tafel werd hem thuis die ruimte niet gegund. Bedenkingen Omdat de aansluiting met de kerkelijke gemeente vaak zo moeizaam verloopt, ontwikkelde Jan het plan voor de Ontmoetingsdien sten. Wekelijks, op zondagochtend, om uur, niét in een kerk, maar in een gebouw dat voor deze bijeenkomsten 'De Brug' is gedoopt. Maar voor het zover was, zou er nog heel wat water door het Gooimeer stromen... Wilde Jan soms gemeentestichter worden? Zou het initiatief niet loszingen van de Hervormde gemeente? Zou het geen uittocht op gang brengen uit de andere wijkgemeenten? 'Ik heb een kras op m'n tong gepraat', zegt Jan. Geld was gelukkig geen beletsel. Een aantal jaren geleden ontving de Hervormde gemeente een legaat, bestemd voor het missionaire werk. Aan getalenteerde kaderleden ontbreekt het hem ook niet. Bedenkingen kwamen ook van een aantal predikanten, met wie de verstandhouding overigens altijd goed bleef. Maar het vergde vasthoudendheid en geduld om de intenties steeds helder uiteen te zetten. Toen na veel vijven en zessen de kogel door de kerk was, ging het snel. Er werden twee ambtsdragers bevestigd, speciaal voor het werk van de Ontmoetingsdiensten. Het is een dienst met een liturgie. Niet zomaar een activiteit. Op aanraden van diverse collega's kozen we een wekelijkse frequentie

12 Gun mensen de tijd Begin november was de eerste dienst, met circa 25 bezoekers die tot de doelgroep behoren. Voorafgaand aan de dienst is er een inloop met koffie, zo ook na de dienst. Zang, bijbellezing, preek en gebed, zijn de vaste elementen van de dienst. Bij de liederenkeuze wordt er op gelet, dat zoekers ze kunnen meezingen. Een muziekgroep speelt een luisterlied en naar aanleiding van de verkondiging is er de mogelijkheid om te reageren. Allemaal vrij sober en toch aansprekend, zo bleek na de eerste diensten. Jan: 'Mijn zoon, die 's zondags doorgaans naar De Doorbrekers gaat, vond de eerste bijeenkomst 'heel chill'. 'Als alle wijken in Huizen waren als deze, konden ze er snel een kerk bijbouwen', zei hij. Er was een open, uitnodigende sfeer. Door de Oriëntatie-cursus Christelijk Geloof (van René van Loon/IZB) heb ik de waarde ontdekt van de vrijblijvende kennismaking. Gun mensen de tijd en de ruimte om wat te verkennen, zet ze niet meteen voor het blok. Diezelfde sfeer kenmerkt de Ontmoetingsdiensten. Ik preekte over Mozes bij de brandende braamstruik. 'Zou jij wat met God willen? Wat denk je: Zou God iets met jou willen? Het is een uitdaging om die vraag dicht bij het hart van de aanwezigen te brengen. Medewerkers van Missionair Werk en Kerkgroei, die hier op bezoek waren, zeiden: 'Vergelijk je het met Amsterdam, is het alsof de klok tien jaar achterloopt. Maar voor Huizen is de klok tien jaar vooruit.' Protestanten boos op kardinaal Eijk vanwege de 'vervloeking' - dagblad Trouw 17 januari 2014 Aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht heeft zich de woede op de hals gehaald van prominente Nederlandse protestanten. Zij voelen zich geschoffeerd door uitspraken die Eijk deed. In een interview met het Reformatorisch Dagblad - door hem vooraf goedgekeurd! - zei hij dat de geloofswaarheden van het Concilie van Trente ( ) nog onverkort van kracht zijn. Tijdens dat concilie reageerde de Rooms-Katholieke Kerk op de Reformatie en stelde ze dat er een einde moest komen aan morele uitwassen en 'protestantse ideeën' werden weggezet als ketterijen. Volgens aartsbisschop Eijk zijn mensen die 'met kennis van zaken, in het volle besef van de waarheid en met een vrije wil 'de geloofswaarheden van de kerk verwerpen, nog steeds vervloekt'. In het Ref. Dagblad van 20 januari reageert prof. dr. W. van t Spijker, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn: "Ik ben zeer verbaasd over de ophef Een kras op de oecumene, óf was het wel bekend en deden we alsof...? over de uitspraken van kardinaal Eijk. Deze uitspraken kun je van Rome verwachten. De Rooms-Katholieke Kerk zal ze niet terugnemen, ook de huidige paus niet." Trente heeft duidelijkheid verschaft over de positie van Rome. Uitspraken van concilies zijn volgens de rooms-katholieke leer onherroepelijk. Dus Eijk kon niet anders. Met deze uitspraken zijn we als protestanten weer 'helemaal bij de les'." Het RD-commentaar onfer de tiel: Naïef: "Er mag wat betreft de ethiek soms veel overeenstemming zijn, maar dat laat onverlet dat er fundamentele verschillen zijn op het gebied van geloof en genade, de sacramenten en de ambtsleer" (o.a. de positie van de - onfeilbare? - paus). Na uitlatingen van de r.k. theoloog Munsterman dat 'Eijk niet bij de tijd is en zich vergist', dan toch maar de vraag: 'Wie is nu écht wie?' Voor de goede zaak - de wereldwijde kerk van Christus - graag klip-en-klaar duidelijkheid! Dan zal blijken of de kardinaal zich écht heeft vergist en niet bij de tijd is...! PKN-scriba dr. Plaisier heeft kardinaal Eijk wel uitgenodigd voor een gesprek, maar hij wil geen gesprek over de 'vervloeking'. De reactie van prof.dr. A. Baars in het Ref. Dagblad van zaterdag 25 januari is puur: "... Wij moeten vooralsnog maar niet te grote woorden richting de r.k.-kerk gebruiken. We hebben zo langzamerhand meer dan genoeg 'protestants boter op ons hoofd'. Aan vieringen, verklaringen en manifestaties heb ik nu geen behoefte. Verootmoediging en wederkeer tot God is mijns inziens een eerste vereiste tot opleving en reformatie van de Kerk van Christus. Dan - en alléén dan - hebben we zonder enige triestheid aan Rome iets te melden, ook na Trente. Daarvoor wil ik graag met ds. De Fijter en dr. Plaisier naar bisschop Eijk gaan, desnoods naar Rome zelf." Israël - hulpverlening CIS - tekst: Wilma Wolswinkel Gerechtigheid ('tsedaka') is een wezenlijk onderdeel van het Joodse geloof. Het begrip wordt vaak geassocieerd met liefdadigheid, maar

13 dat is het in wezen niet. Tsedaka is namelijk niet vrijblijvend, het is een mitswa, een gebod. Anders dan bij ons wordt het bedrag dat wordt weggegeven aan de armen bepaald door de Joodse wet (10 procent van je inkomen). Het is irrelevant of je dat met vreugde doet of niet. Het gaat er om dat je geeft. Tsedaka is eigenlijk een ingebouwde garantie dat de armen verzekerd zijn van zorg. Van de goede voornemens van anderen wil je immers niet afhankelijk zijn. Maar dat is niet het enige, in verschillende Joodse wetten komt de zorg voor de kwetsbaren terug. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op renteheffing en de kwijtschelding van schulden in het sabbatsjaar. Barmhartigheid en gerechtigheid In de zorg voor de zwakkeren staan twee begrippen in het Jodendom centraal, die tevens ook de pijlers vormen van ons diaconaat: barmhartigheid (chesed) en gerechtigheid (tsedaka). Het woord barmhartigheid slaat terug op het woord dat 'moederschoot' betekent. Het is een woord waarin diepe liefde en bewogenheid mee klinkt. Barmhartigheid betekent zien, geraakt worden en van daaruit goed (willen) doen en helpen. Maar daar houdt het niet op. Barmhartigheid gaat namelijk hand in hand met gerechtigheid, dat staat voor het recht doen aan en opkomen voor de ander. Waarom is de ander arm? Is er wellicht onrecht in het spel? Wat we van de Joden hier leren, is dat zorg voor de armen meer is dan symptoombestrijding, ook de dieperliggende oorzaak van het probleem moet worden aangepakt. Diaconaat kan dus ook protesteren of op de barricade gaan staan inhouden. Barmhartigheid en gerechtigheid vormen de primaire opdracht van de Thora. God verbindt zich met één volk om door hen heen zich te openbaren aan de rest van de wereld. Deze verkiezing van het Joodse volk is zowel een gave als een opgave. Israël wordt opgeroepen een heilige samenleving te vormen, die wandelt in gerechtigheid om zo tot heil te zijn voor de volkeren. "Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig" (Leviticus 19: 2). De zorg voor de naaste is daarbij van essentieel belang. De profeten wijzen hier steeds weer op; ze klagen dat Israël zijn identiteit als verbondsvolk niet trouw is. De eer van God is in het geding Tsedaka in de praktijk De opdracht om de armen te ondersteunen, is afgeleid van Leviticus 25: 35 waar staat: "Wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, dan moet u hem steunen, ook als hij een vreemdeling en bijwoner is, zodat hij bij u in leven blijft." Deze opdracht heeft geleid tot een systeem van sociale wetgeving in de Joodse traditie, waarbij een groot deel van de voorschriften in de Talmoed terug te vinden zijn. Zo was er de tamchoei, een soort gaarkeuken waaruit armen in de stad maaitijden ontvingen, en de koepa - letterlijk 'doos' - waar men geld inzamelde dat vervolgens werd verdeeld onder de armen. In het Joodse gezin leren kinderen gastvrij te zijn voor vreemden en zieken te bezoeken. In elk Joods huis staat een tsedakabus, waar kinderen op vrijdag ter ere van de sabbat geld in stoppen. Ook tijdens feestdagen zijn er vaste gebruiken van liefdadigheid. Met Pesach worden armen aan tafel uitgenodigd en met Poerim is de stelregel dat men zijn naaste, en dan in het bijzonder de armen, geschenken geeft. Dienen in en met Israël Wat betekent dit nu voor ons als kerk, met name als het gaat om het diaconale werk in Israël? Allereerst dat de zorg voor de zwakkeren duidelijk iets is dat ons bindt met de Joden. We delen dezelfde opdracht. Juist van Israël kunnen we leren wat de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid inhouden. Door samen de armen te dienen ontstaat er bovendien openheid voor het gesprek. Vragen die ik vaak stel aan Joodse partners in Israël zijn: 'Waarom doe je dit werk? Welke rol speelt je geloof hierin?' Boeiende gesprekken volgen, waarin ik op mijn beurt iets kan delen van wat mij drijft: de liefde van Christus. Het mooie, maar ook het moeilijke is dat het diaconale werk juist die plekken laat zien waar de pijn in het land het meest gevoeld wordt, zowel aan Joodse als Arabische zijde. Hierdoor krijg je als kerk een gedifferentieerde kijk op het land. Gerechtigheid brengen heeft in de context van Israël daarom ook vooral te maken met verzoening. Als kerk willen we daarom ook juist aanhaken bij die initiatieven die bruggen proberen te slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen, hoe kleinschalig ook. uit: De Wekker 6 december 2013 * Wilma Wolswinkel - foto onderaan op de volgende pagina - werkt als diaconaal consulent bij het Centrum voor Israëlstudies (CIS)

14 Huizen: gebouw Silo en evangelist Jan Verkerk. Adressen van wijkgemeente Sion in Bussum Kerkdiensten op zondag om 8.55 uur en uur in de Spieghelkerk in Bussum, Nieuwe s-gravelandseweg 34, Telefoon (035) Kinderoppas in de ochtenddiensten. * Predikanten: ds. R.R. Eisinga, Dorpsstraat 31, 4145 KB Schoonrewoerd Telefoon ds. A. Visser, Vondelpark 86, 3842 GS Harderwijk Telefoon Lees op pag over ontmoetingen rond de Bijbel op zondagmorgen. - Foto s uit Tijding (IZB) en verder: Wilma Wolswinkel (links) - zij schrijft over Israël (vanaf pagina 24); midden: Kerstlunch in Kosovo (fam. Lubbers, pagina 16). Rechts: het verhaal over de mannen met het boek over Jezus (pagina 10). Voorzitter: W.M. Blanken Mater Zwaeneiland MD Weesp Telefoon: (0294) Secretariaat: J.A.N. Mauritz Meerweg 17-b, 1405 BB Bussum Telefoon: (035) Diaconaat: P. Nagel Telefoon: (035) Financiën: A.N.P. Mauritz, penningmeester, Tel * Wijkkas: rekening NL41 INGB Steunfonds: rekening NL84 INGB t.n.v. Vrienden van Sion Bussum. * * Giften op de rekening van het Steunfonds predikantsplaats zijn nodig en welkom. Wel eens gedacht aan Sion voor een gift uit uw nalatenschap? Tijdig overleg is mogelijk! Internet: wijkgemeente Sion is te vinden op De erediensten kunt u direct en later beluisteren via internet. Hulp bij de regeling van een begrafenis: J. van Poortvliet, telefoon (035) ONTMOETING verschijnt 8x per jaar onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Sion. Eindredactie: J.H. Mouissie Het volgende nummer (2) verschijnt D.V. donderdag 13 maart 2014 en is geldig t/m woensdag 23 april * KOPIJ inleveren uiterlijk zaterdag 23 februari a.s. bij de eindredacteur

15

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren.

Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Looft de Heer, looft de Heer, looft de Heer, elk moet Hem eren. Welkom Psalm 150 (Psalm Project) Looft God, looft Hem overal, Looft de schepper van t heelal. Om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en pracht. Van zijn Naam en eeuwig wezen. Looft God, met bazuingeklank,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Schriftlezing: Jona 3 en 4 Lied 231 vers 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 27 vers 6 en 7 Psalm 119 vers 5 en 6

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

1 februari uur AA Kramer

1 februari uur AA Kramer 1 februari 10.00 uur AA Kramer Orde van dienst: Welkom Votum en zegengroet GK 122 Wet Psalm 51: 5, 7 Voor de kinderen: Blijdschap. Meezingen: Het beste voor het laatst bewaard. Lezen: Johannes 2: 1-12

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016 voorganger: Huub Schumacher Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Schriftlezingen: Apocalyps 7,2-4+9-14 Evangelie van Matteüs 5, 1-12a Wij zijn allemaal

Nadere informatie

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth Eredienst 14 mei 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. R. Roth Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Gezang 161: 1, 2 Gebed Gezang 161: 3, 4 Schriftlezing 1 Samuël 17 Psalm 25: 1, 2 >> Regenboog Preek Opwekking

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Kerstfeest. voor de Kinderen. 23 december 2014

Kerstfeest. voor de Kinderen. 23 december 2014 Kerstfeest voor de Kinderen 23 december 2014 De kinderen komen binnen en zingen: Luid klokje kling Luid klokje klingelingeling luid klokje kling Laat de boodschap horen Jezus is geboren Voor die blijde

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17)

Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Liturgie bij de jeugddienst 12- op Zondagochtend 29 september 2015 OTH 459 Kinderen van de Vader (Opw. Voor Kids 17) Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt en dat Hij in ons midden zijn rijk

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie