R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015"

Transcriptie

1 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

2 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat EC Varik tel (secretariaat Suitbertusparochie) of (privénummer bewoners van de pastorie Ineke Hooft en Anke van den Braak) Secretariaat: Website: Pastorale team. Het pastorale team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de parochies Heilige Suitbertus en zalige paus Johannes XXIII. Gerben Zweers, Pastoor/Liturgie Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, tel Lilian Weijman, Pastoraal werkster/diaconie, Loeriksweg 12, 3991 AD Houten Meike Hettinga, Pastoraal werkster/gemeenschapsopbouw & jongeren Loerikseweg 12, 3991 AD Houten Ed van de Moosdijk, Pastoraal werker/diaconie St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel, telefoon Laura de Vries, Pastoraal werkster/catechese, Loerikseweg 12, 3991 AD Houten Vincent van der Helm, Diaken/Gemeenschapsopbouw en ouderenpastoraat Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, tel Lidy Langendijk, Pastoraal werkster/catechese, Loerikseweg 12, 3991 AD Houten Locatieraad: Voorzitter: Frank Millenaar, tel.: Secretaris: Gerard Oomen, tel Penningmeester: Joke van der Mark, 2

3 Bereikbaarheid In overleg met de bewoners van de pastorie, Ineke Hooft en Anke van den Braak, is besloten dat kerk en pastorie bereikbaar zijn onder hun privé-nummer of via de Suitbertusparochie (secretariaat). Misintenties:Wilt u een intentie laten lezen tijdens een viering, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de pastorie of de kosteres. Dit kan zowel telefonisch (na de middag) als schriftelijk. Indien u schriftelijk contact opneemt, is het wenselijk het benodigde geldbedrag bij te sluiten. Per intentie wordt een vergoeding van 10,-- gevraagd. Ook achter in de kerk liggen formulieren en enveloppen, speciaal voor intenties. Die formulieren kunt u invullen en afgeven bij de kosteres, na de viering, of in de brievenbus van de pastorie. IBAN NL80 RABO tnv RK Kerkbestuur. Onze kerk is ieder weekeind open van 9.00 uur tot uur. Het volgende mededelingenboekje verschijnt in juni Kopij svp inleveren vóór 15 juni, U kunt het Informatieboekje ook digitaal ontvangen. Stuur een naar: en u wordt op de verzendlijst geplaatst. 3

4 Van de redactie. Een mensenleven is zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk. Jaar in jaar uit beweeg je je tussen mensen en dingen, bezig met de drukte van elke dag. En, zonder dat je je er bewust van bent, koesteren we vaak een ideaalbeeld van ons zelf en van anderen. We gedragen ons zoals dat van ons verwacht wordt. En als dat niet zo is vallen we ons zelf of de ander tegen. Of zijn we teleurgesteld als mensen anders zijn dan we hoopten. Misschien helpt het om die beelden eens kritisch tegen het licht te houden. Het licht van Pasen misschien waarin we ons zelf en onze naasten met een vernieuwde, frisse blik mogen bekijken. Zoals Maria Magdalena en de Emmaüsgangers, teleurgesteld en verdrietig, Jezus niet herkenden, maar pas door hun geloof en vertrouwen Zijn aanwezigheid aanvaardden. Mogen ook wij in het licht van Pasen zo zoeken naar ons zelf en de ander. Onze eigen manier van zoeken naar opstaan en weer verder gaan. Door geloof en vertrouwen bemoedigd dat God ons kent en dat we bij Hem ons zelf mogen zijn. Wij wensen u een zalig Pasen. Bep Hoefsloot Geef dromen weer een kans laat optimisme het doemdenken stuiten laat hoop aan woorden kiemkracht geven lenteknoppen die openbreken opstaan om te leven Blijf niet staan bij het graf van het verleden want het is leeg maar ga kijken, horen en voelen waar Hij leeft in mensen 4

5 Uit de tijd In Twente zeggen mensen dat iemand uit de tijd is, als hij of zij gestorven is. Iemand is uit de tijd, alsof iemand niet meer gebonden is aan de grenzen van tijd en ruimte, niet zo maar weg, maar ongebonden, vrij. Met Pasen moet ik daar altijd aan denken. Ik heb het ook wel eens gebruikt als beeld in een overweging en tijdens de nachtwaken. Juist ook omdat het verhaal van Pasen een verhaal is dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Wat er gebeurt in die donkere nacht tussen licht en donker, tussen leven en dood. Juist voor mensen die zich klein voelen, juist met mensen die twijfelen, juist met ons allemaal wil God zich verbinden, met ons gaat hij mee, door het donker, door de dood. Met ons wil hij zich verbinden in de donkere nacht voor Pasen. Voor ons maakt hij het licht, zoals op de allereerste dag van de schepping, toen hij licht riep over duisternis. Zo wil hij ook steeds licht roepen over onze duisternis, om het voor ons allemaal Pasen te maken. Zo is de nacht van Pasen een nacht van verbondenheid, buiten de tijd, in liefde met Gods eeuwigheid. Want liefde sterft nooit, maar leeft altijd voort, over de grenzen van tijd en ruimte heen. Liefde is altijd uit de tijd, maar wel altijd echt. Dat kunnen we zien op zo veel plaatsen waar mensen hopen, verwachten en opstaan. Waar mensen elkaar niet vergeten, maar opstaan voor elkaar. Wij kunnen dat ook, opstaan voor elkaar, met elkaar, als we de deuren van onze kerk opengooien en naar buiten gaan, de frisse lucht in ademen en de verhalen die we hier horen buiten levend maken. Niet vanuit regels en wetten, maar vanuit liefde, als broers en zussen. Juist daar waar mensen zich vergeten en eenzaam voelen, zoals we dat gevoel zelf ook wel eens hebben. Laten we elkaar helpen mensen van licht te zijn, laten we licht roepen over elkaars duister, en laten we vooral nooit stoppen met hopen op licht dat blijft, op liefde sterker dan de dood. Dan volgen we in zijn voetsporen. Dan wordt het Pasen. Meike Hettinga, Pastoraal werkster 5

6 Zwangerschapsverlof pastoraal werkster Meike Hettinga Pastoraal werkster Meike Hettinga gaat met ingang van 12 april met zwangerschapsverlof. Rond 1 september zal zij haar taken weer oppakken in de parochie. Aanspreekpunt tijdens haar verlof is Astrid Hoekstra van het centrale secretariaat, of (030) , met uitzondering van de zomervakantie. Wij wensen Meike een voorspoedige bevalling toe en daarna een fijne tijd met haar gezin. Speelgoedinzameling Klesteo groot succes In de West-Betuwe leven veel gezinnen op de rand van de armoede. Deze ouders zijn amper in staat speelgoed voor hun kinderen te kopen. Als parochie trekken we ons het lot van deze kinderen aan. Daarom hebben we u opgeroepen om in december speelgoed, kleding en kinderboeken af te geven in de kerken van onze parochie. U heeft royaal gereageerd. In het totaal hebben we negen volle auto s afgeleverd bij Klesteo, de Kleding en Speelgoedbank voor de West-Betuwe. De deurcollecte voor Klesteo heeft een kleine 700 euro opgebracht. Namens de kinderen en hun ouders wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de gulle gift. Meer informatie over Klesteo vindt u op Ed van de Moosdijk Diaconale werker Anders doen Eind januari was ons aartsbisdom weer eens in het nieuws. Dat riep niet echt positieve gevoelens op. Onze bisschop verwachtte dat als hij met pensioen gaat, over een jaar of 15, er in ons bisdom nog 20 parochies zijn met een of meer kerken. Daar werd in de krant weer op gereageerd in verschillende stukken en zo blijf je een paar weken in het nieuws. Niet 6

7 dat het groot nieuws is overigens: de meeste mensen in Nederland laat het koud of er een kerkje meer of minder dicht gaat. Het laat ons niet koud. Anderhalf jaar geleden heeft het parochiebestuur de beslissing genomen onze kerk in Rumpt te sluiten, aan de eredienst te onttrekken en ter beschikking te stellen voor de verkoop. Zo n beslissing gaat over de emotionele band die mensen hebben met hun kerkgebouw uit Sommigen zij er gedoopt, getrouwd en hebben er hun man of vrouw uit gevaren. Anderen hebben hun schouders er onder gezet om de dierbare plek voor de gemeenschap te behouden, gedeeltelijk door acties en loterijen. Toch neemt een parochiebestuur (en niet bisschop Eijk zoals vaak in de media gezegd wordt) de beslissing een kerk aan de eredienst te onttrekken. Waarom? Omdat een bestuur vooruit kijkt en wil dat het evangelie van Jezus over vijf, tien of twintig jaar nog steeds gepredikt wordt. Daarmee zegt een bestuur niet dat de vele mensen die zich met hun hele hebben en houden hebben ingezet voor hun gemeenschap het verkeerd hebben gedaan. Integendeel! Bij iedere tijd en plaats hoort een manier waarom je je energie inzet. Als er vermindering is van financiële middelen en menskracht, dan moet je het werk ook anders gaan doen. Dat geldt voor onze parochie, voor heel het bisdom, ja eigenlijk voor heel Nederland. Nu maakt zo n verwachtingspatroon van de bisschop mistroostig en misschien ook boos. Van een bisschop mag je meer verwachten dan dat hij alleen maar de begroting langs een meetlat houdt en managertaal spreekt. Van hem mag je ook hoop en bemoediging verwachten. Laten we nu die feiten van minder centen, mensen, en minder kerken, eens voor een gegevenheid aannemen. Wat doen we dan? Laten we de kracht van de heilige Geest die in ons is zelf eens aanspreken. Sterker nog, is een tijd als deze nu juist niet een aansporing om eens goed na te denken: wat maakt ons nou christen? Waar ben je een geloofsgemeenschap, met de nadruk op geloof, als je nu eens geen eigen kerkgebouw hebt? Zijn wij door de week bezig om zondag de liturgie te vieren, of vieren wij de liturgie om door de week te doen wat wij moeten doen: van Christus zijn? Van een volkskerk die de katholieke kerk ooit was, waar veel mensen bij hoorden, waar allerlei maatschappelijke organisaties mee verbonden waren, zijn we nu een missiekerk geworden. Dan moeten we weer doen wat missiekerken deden: een of ander huis gebruiken als een basis van waaruit je mensen die God niet kennen, of God wat verloren waren, probeert te bereiken. De eerste leerlingen kwamen zo bij elkaar en een paar eeuwen lang hebben 7

8 christenen het zo gedaan. En als je dan geen eigen kerk meer zou hebben, en je moet om de eucharistie te vieren 15 kilometer rijden, wat zou je dan door de week kunnen doen in een of ander huis in je dorp of stad. Hoe zou je dan de pastorie kunnen gebruiken. Kan zo n plek een huis van ontmoeting en een huis van gebed worden? Daar droom ik over. We zullen in de loop van de tijd niet al onze acht kerken als kerk kunnen blijven behouden. Laten we in plaats van dat alleen maar te betreuren ons geloof en de kracht van de heilige Geest inzetten om eens nieuw na te denken. Al zijn we klein geworden, en ben je wat teleurgesteld, we zijn nog steeds het zout der aarde. Jezus zegt niet dat we zout der aarde moeten zijn, nee, we zijn het al. Ook met een klein clubje hebben we een geloofskracht die harten kan winnen voor Hem. Pastoor Gerben Zweers Mag ik mij even voorstellen Ik ben Lidy Langendijk, 55 jaar oud, en ik ben met ingang van 1 januari 2015 het pastorale team van de parochies paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus komen versterken. Sinds 1 januari 2001 ben ik werkzaam als pastoraal werkster in het aartsbisdom, daarvoor heb ik als conducteur bij de Spoorwegen gewerkt en ruim 15 jaar als groepsleidster in een instelling voor moeilijk lerende kinderen. Als pastoraal werkster ben ik begonnen in de parochies van Maarssen, Maarssenbroek en Kockengen. De laatste 7 jaar heb ik in de parochie Licht van Christus gewerkt. In deze parochie heb ik eerst opbouwwerk gedaan en later catechese met name voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Ook in uw parochies zal ik speciale aandacht hebben voor catechese. Ik vind het een enorme uitdaging om in uw parochies, die mij heel divers lijkt met zoveel verschillende kerkgemeenschappen, het verhaal van God met de mensen door te vertellen, maar vooral te doen en dat samen met u daar verheug ik me op. Ik hoop velen van u op die weg te mogen ontmoeten Lidy Langendijk 8

9 9

10 Voorstellen: Pastor Rigo Loozekoot Ruim 50 jaar geleden werd ik geboren in Utrecht in wat je zou kunnen noemen een goed katholiek gezin. Mijn ouders stimuleerden hun kinderen (nog 1 broer en 3 zussen) om iedere zondag naar de kerk te gaan. En als vanzelf raak je dan meer en meer betrokken bij de parochie. Wat mij als misdienaar zeer fascineerde waren de symbolen en rituelen die in de katholieke traditie zo n belangrijke rol spelen. En de (kinder)bijbels waren bijna niet aan te slepen! Al vroeg, ik was 12 jaar, vertelde ik dan ook dat ik erg graag priester wilde worden. De pastoor gaf echter het advies: laat die jongen maar lekker spelen, als het serieus is komt het allemaal wel goed. In 1986, na mijn diensttijd, ben ik begonnen met werken bij wat toen het GAK heette. Eerst op de afdeling Ziektewet, en uiteindelijk op de afdeling bezwaar en beroep. Leuk werk, en veel contact met mensen. Toch bleef de vraag naar het priesterschap altijd in mijn achterhoofd knagen. Uiteindelijk kon ik via het Ariënskonvikt gaan studeren aan de Priester-, en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven bij Breda. Na mijn priesterwijding in 2007 ben ik werkzaam geweest in de Achterhoek, in de Maria en Laurentiusparochie in Doetinchem e.o. Daar heb ik een hele fijne periode als priester mogen werken in de wijngaard van de Heer. In een prachtige omgeving, maar vooral open en gastvrije mensen. Kom maar achterom, hoor pastor, de deur staat open, was een vaak gehoorde zin. Meer en meer ben ik gaan houden van het priesterleven in een (flinke) plattelandsparochie. Leven in het ritme van de parochianen. Met hen lachen, en huilen, en samen verwonderd zijn over de onmetelijke liefde die God ons telkens schenkt in Jezus Christus. Samen feest vieren en God danken, binnen en buiten het kerkgebouw. Daardoor begrijp ik goed wat onze paus Franciscus bedoelt als hij zegt dat de pastor, de herder, de geur van zijn schapen om zich heen moet hebben hangen. Helaas heb ik vanaf 2010 te kampen gehad met klachten van depressieve aard. Daarom woon ik tijdelijk op het landgoed Dijnselburg te Zeist en heb ik geen vaste benoeming in een parochie. Het traject 10

11 naar genezing is hobbelig geweest, maar het gaat met de hulp van Gods genade de goede kant uit. Met veel vreugde kijk ik er naar uit om ook in uw parochies te assisteren en zo uw pastoor Zweers te ondersteunen. Van harte hoop ik als pastor snel uw geur op te kunnen snuiven opdat wij samen de vreugde van het geloof kunnen vieren. Pastor Rigo Loozekoot De Paaskaars Een van de bekendste symbolen in onze kerk is de paaskaars. Zelfs wie maar zelden in de kerk komt, weet over welk voorwerp het gaat. Niet alleen omdat het op afstand de grootste kaars in het kerkgebouw is. Maar ook omdat hij een belangrijke rol speelt in de uitvaart en bij de viering van het doopstel. Het licht van de paaskaars staat voor het licht van het eeuwig leven. Jezus is uit de doden opgestaan tot nieuw leven, en wij mogen in Hem dat nieuwe leven ontvangen. Daarom dat het licht in ons midden schijnt. Het aansteken van de paaskaars is een ritueel dat één keer per jaar plaatsvindt: aan het begin van de paaswake. Het ontsteken van de paaskaars is een symbool voor de verrijzenis van Christus. Daarom gebeurt dit in de nacht van Pasen. Zodra de paaskaars eenmaal brandt, wordt hij niet nogmaals binnen de liturgie ontstoken. Jezus is immers één keer voor altijd verrezen. In alle andere vieringen dan de paaswake brandt de kaars daarom vanaf het begin van de viering. De paaskaars brandt niet het hele jaar door. Hij hoort heel bijzonder bij de paastijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Elke periode heeft zo haar eigen symbolen: denk aan de adventskrans in de advent, en de kerststal in de kersttijd. Zo ook de paaskaars in de paastijd. De kaars staat dan op een centrale plaats op het priesterkoor. Na zijn verrijzenis bleef Jezus nog een tijd te midden van zijn leerlingen, tot aan zijn hemelvaart. Daarna zond Hij op het pinksterfeest de Heilige Geest, waardoor een nieuwe fase aanbrak. 11

12 In de periode dat Jezus bijzonder dicht bij zijn leerlingen was brandt in onze kerk ook de paaskaars, als teken van die aanwezigheid. Na Pinksteren brandt de paaskaars niet meer in de vieringen, behalve bij doop en uitvaart. Hij staat ook niet meer op het priesterkoor, maar bij het doopvont. Die plaats is heel bewust gekozen. Want als mensen gedoopt worden, dan beginnen ze hun nieuwe leven met Christus. Precies dat leven waar de kaars symbool voor staat. In de uitvaartliturgie, aan het eind van ons aardse leven, wordt de kaars bij ons lichaam geplaatst. Als teken van onze hoop dat we na onze dood het eeuwig leven mogen binnengaan. Ten slotte: wordt de paaskaars wel een gedoofd, als liturgisch handeling? Nee, natuurlijk. Dat zou het einde van het eeuwig leven symboliseren. En dat is wel het laatste wat we zouden willen. Vastenactie 2015: CABE, landbouwproject in Kenia. Kleine boeren in Kenia hebben veel last van de klimaatverandering: de regentijd is korter en feller. De plaatselijke organisatie CABE helpt de boeren met geschiktere zaden, aangepaste landbouwtechnieken en slimme samenwerking. De MOV werkgroepen uit de Suitbertusparochie zijn enthousiast over dit sympathieke project. Daarom vragen we voor het derde en laatste jaar uw financiële steun voor dit door ons ingebrachte en goedgekeurde Vastenactieproject. De laatste tientallen jaren is het klimaat in Oost Afrika aan het veranderen. De twee jaarlijkse regentijden worden korter en feller. Dat geeft steeds grotere problemen in de landbouw zoals overstromingen en droogte. De traditionele landbouwtechnieken en landbouwgewassen voldoen steeds minder. Om hiervoor een oplossing te vinden is er een wereldwijde samenwerking ontstaan tussen landen, bedrijven, universiteiten, niet-gouvernementele organisaties en boeren. Eén van die niet-gouvernementele organisaties is CABE (Centrum voor Afrikaans Bio-Ondernemerschap). Ze is opgericht in Kenia in 2004 en komt op voor het welzijn van kleine boeren. Deze familiebedrijfjes zijn niet in staat zelf een oplossing te vinden voor de nieuwe problemen die ze tegenkomen. 12

13 CABE ondersteunt hen door de boeren bewust te maken van de klimaatverandering en welke kansen dat geeft voor hun bedrijfsvoering, zoals het verbouwen van gewassen die tegen de droogte kunnen en waar vraag naar is. CABE reikt de boeren nieuwe landbouwtechnieken aan, zoals de aanleg van poelen als waterreservoir of het slaan van putten bij de akkers. Een van CABE s activiteiten is het organiseren van microkrediet, dat heet bij hen de Table Banking Groups (is: samen bankieren in groepen van 18 tot 34 leden) die actief zijn in de landbouw, de groente- en fruitteelt, de kippenhouderij, maar ook vissers en bv een timmerman en verkoopster van tweede hands kleding. In de Table Banking Group wordt alles maandelijks besproken: samen werken, kleine investeringen doen en kennis delen. De groepsleden sparen ook maandelijks en vanuit de renteopbrengsten wordt gezamenlijk geïnvesteerd: 70 % in de kleine agrarische bedrijven van de groepsleden en 30 % voor voeding, scholing en gezondheid van hun eigen lokale gemeenschap. CABE wil met het instrument van Table Banking mensen die willen werken, met name jonge boeren en vrouwen, gemotiveerd op het land houden en niet naar de grote stad laten gaan op zoek naar werk en geluk. Het is één van de manieren om de boeren sociaal, juridisch en economisch te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Het gebeurt ook door het opzetten van coöperaties of het versterken van de positie van vrouwen die vaak 13

14 verantwoordelijk zijn voor de teelt, de oogst, de productie, de verkoop en het bereiden van voedsel. CABE is ook een internationaal project in west Kenia. De wetenschappelijke ondersteuning wordt geboden door dr. Nicky Pouw en haar internationale studenten van de Universiteit van Amsterdam. Nicky Pouw en haar studenten bezoeken het project regelmatig. Zij kwamen zondag 1 maart naar de Suitbertusparochie om het project toe te lichten. De opbrengst van de Vastenactie 2013 was 7.768,09. In 2014 heeft het project 8.198,12 opgebracht. In de komende vastenperiode hopen we weer op uw belangstelling en steun voor CABE. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL68INGB t.n.v. Suitbertus Culemborg o.v.v. Vastenactie. De werkgroepen MOV van de Suitbertusparochie. Vieringen in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Varik Ieder weekend wordt ingezameld voor de voedselbank in onze streek. Naar iedere weekendviering kunt u houdbaar voedsel meenemen. Deze worden in kratten verzameld en tijdens de viering naar het altaar gebracht. Zo ondersteunen wij onze medemens die dat het meest nodig heeft. Doet u ook mee? het is een kleine moeite! Datum Soort Viering Voorganger(s) Maart zondag, 22. Woord- en communieviering Pastor L. Langendijk zondag, 29. Palmpasen Woord- en communieviering Pastor L. Langendijk April donderdag, 2. 19:00 uur viering Witte Donderdag pastor A.van Wieringen vrijdag, uur Kruisweg werkgroep zondagschuur 19:00 uur viering Goede Vrijdag pastor A.van Wieringen 14

15 Datum Soort Viering Voorganger(s) April zaterdag, 4. 21:00 uur Paaswake pastor A.van Wieringen zondag, 5. Pasen eucharistieviering pastor A.van Wieringen zondag, 12. woord- en communieviering pastor H.Nijhuis K zondag, 19. Viering Eerste Heilige Communie eucharistieviering pastoor G.Zweers zondag, 26. woord- en communieviering pastor V.van der Helm Mei zondag, 3. woord- en communieviering werkgroep zondag, 10. woord- en communieviering pastor E.van de Moosdijk zondag, 17. woord- en communieviering pastor A. van Dijk K zondag, 24. Pinksteren eucharistieviering pastor B.Robben zondag, 31. woord- en communieviering pastor E.van de Moosdijk Juni zondag, 7. woord- en communieviering pastor E. van de Moosdijk zondag, 14. eucharistieviering pastor A. v. Wieringen K zondag, 21. woord- en Communieviering pastor E. van de Moosdijk zondag, 28. Suitbertusviering ALLE VIERINGEN BEGINNEN OM UUR, TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN. K = na de viering staat de koffie voor u klaar achter in de kerk. Gaat u met ons mee naar Lourdes in mei 2015? Van 2 mei t/m 9 mei gaan wij vanuit onze Suitbertusparochie en Paus Johannes XXIII naar het Zuidfranse bedevaartsoord Lourdes, waar Maria in 1858 is verschenen aan Bernadette. We zullen de grot bezoeken, waar Maria is verschenen, de parochiekerk en ook Bernadettes geboortehuis. We zullen deelnemen aan de 15

16 Sacramentsprocessie, de lichtprocessie en de Internationale Hoogmis. Wellicht ervaart U dan ook een beetje het wonder van Lourdes, de verbondenheid van de hele wereld daar bijeen in gebed en gezang, maar vooral ook de zorg en aandacht voor elkaar. Indien u er meer van wilt weten, of voornemens heeft om mee te gaan Het kan nog, er zijn nog plaatsen vrij. Wij nodigen U van harte uit om contact op te nemen met onderstaande contactpersonen. Zij zullen u vertellen, wat u allemaal kunt beleven. U kunt U vragen stellen en eventueel aanmelden. Wacht niet te lang. Voor verdere informatie en/of opgave, kunt u contact opnemen met: Parochie: H.Suitbertus: Mevr. Greet Severs: tel: Parochie: H.paus Johannes XXIII Mevr. Lilian Vernooy: tel: Gelezen op de Maria kalender: Chinees spreekwoord: Het is beter een goede daad te verrichten vlak bij huis, dan ver weg te gaan om wierook te branden 16

17 En toch, als ik naar de hemel kijk uit: "Het Achterhuis" van Anne Frank Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. Het is me ten enenmale onmogelijk, alles op te bouwen op basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie, hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt; ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden; ik voel het leed van miljoenen mensen mee, en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden; in de tijden die komen, zijn ze misschien toch nog uit te voeren. Kerkbalans 2015 Zoals u weet is in januari de actie voor de kerkbijdragen weer gestart. Velen hebben zich ervoor ingezet om het dit ook jaar weer succesvol te laten verlopen en met succes! De mooie folder, het brengen en ophalen van de enveloppen hebben ervoor gezorgd dat veel parochianen de envelop hebben ingeleverd met daarin een toezegging of soms een contante bijdrage. Na het invoeren van al deze toezeggingen, is de verwachting dat we het binnengekomen bedrag van ruim ,-- in 2014, in 2015 zeker ook zullen gaan halen. Geweldig! Daarom heel veel dank aan allen die zich voor deze actie met enthousiasme hebben ingezet en aan ieder die dit jaar bijdraagt aan de kerkbalans. De geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus bewijst weer eens dat het een gemeenschap is die door de parochianen wordt gedragen. Mensen zetten zich in, mensen leveren hun bijdrage op welke manier dan ook. Een gemeenschap om trots op te zijn! 17

18 Informatie voor de mensen die een machtiging hebben lopen of hebben afgegeven voor een incasso: wanneer u hebt aangegeven dat 1 maal per jaar een bedrag mag worden geïnd, dan zal dit bedrag medio maart van uw rekening worden afgeschreven. Volgende inningen zullen gebeuren rond de 10 de van de maanden april, juli en oktober, afhankelijk van of u een machtiging hebt lopen voor afschrijving per kwartaal of per half jaar. Ineke Hooft Meimaand, Mariamaand; Gebed tot Maria Heilige Maria, Moeder van God, laat mijn hart blijven als het hart van een kind, zuiver en doorzichtig als een heldere bron. Vraag voor mij een hart vol eenvoud, dat niet opzettelijk bezig blijft met het koesteren van eigen leed. Een hart, dat zich blij weet te geven, dat mensen-zwakheid verstaat, en teder weet mee te lijden. Een trouw een edelmoedig hart, dat geen weldaad vergeet en geen aangedaan leed nadraagt. Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend zonder aanspraak te maken op wederliefde blij als het in een ander hart plaats mag maken voor uw goddelijke Zoon. Een hart, groot en onoverwinnelijk, dat geen ondank sluit en geen onverschilligheid moedeloos maakt. Een hart gekweld van verlangen naar de verheerlijking van uw Zoon, gewond door zijn liefde en voor wiens wonden slechts de hemel genezing kan brengen. (L.de Grandmaison SJ.) 18

19 Woordzoeker Hemelvaart Pinksteren 19

20 Zondagsschuur Veertigdagenproject Dit jaar hebben we geen apart veertigdagentijdproject, maar liften we mee met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Tijdens deze voorbereidingen wordt er stilgestaan bij het bidden ( praten met God ), het vasten, Palmpasen, de Goede Week en Pasen. Samen met de kinderen geven we invulling aan de kruisweg op goede vrijdag. Activiteiten voor de kinderen in de Goede Week Zondag 15 maart om 10:30uur (na de viering) krijgen de kinderen een palmpasenstok mee om deze thuis te versieren. Zondag 29 maart (PalmPasen) om 9:25uur word je verwacht in de zondagsschuur. Daar zetten we de versierde palmpasenstokken neer en gaan we naar de kerk. Op witte donderdag 2 april vieren we het laatste avondmaal in de zondagsschuur om uur. Op goede vrijdag 3 april bidden we om uur de kruisweg in de kerk en brengen we hulde aan het kruis. De meegebrachte bloemen kunnen bij het kruis gelegd worden. Eerste Heilige Communie Op zondag 19 april 2015 doen Chris Blankestein, Sjoerd van Dijk, Radha Gribnau, Harrit van Merwijk, Lieke van Merwijk, Daan Millenaar en Stijn Miltenburg hun Eerste Heilige Communie in Varik. Een uitgebreide voorbereiding, welke gestart is op zondag 23 november 2014, is daaraan vooraf gegaan. Het EHC project, genaamd Blijf dit doen, is geschreven door catechete Liesbeth Stalmeier in opdracht van het bisdom Rotterdam en is te vinden op internetpagina Het heeft een mooie vormgeving, veel sfeer en actie bij een 20

21 verantwoorde inhoud. De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de grote thema's van onze traditie: 1. De Naam: De kinderen leren God kennen als 'Ik zal er zijn' 2. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is 3. Huis van God: Thuis zijn in het huis van Jezus' Vader 4. Heel!: Geloven in genezing en vergeving 5. Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen 6. Blijf dit doen: Hoe we in de eucharistie leren Jezus' opdracht na te volgen 7. Jezus is bij ons!: Aan tafel zitten met de Emmaüsgangers 8. De familie van de kerk: Hoe het begon: de jonge kerk en nu wij! Zondag de 19 e zal zeker een spannende dag voor de communicantjes worden. We hopen dat het een warme viering zal worden. Het Heilig Vormsel, vooruitblik Eens in de twee jaar is vanuit onze geloofsgemeenschap de gelegenheid om de kinderen te laten voorbereiden op het Heilig Vormsel. In het algemeen komen binnen onze parochie de kinderen van groep 7 en 8 daarvoor in aanmerking. Vanuit het bisdom is bepaald dat het aantal vormelingen per viering minimaal 25 dient te zijn. Voor ons houdt dit in, dat we de voorbereiding zullen verzorgen in/vanuit de zondagsschuur, maar dat de viering zelf elders zal plaatsvinden. De vormselviering is gepland eind 2015 in Tiel. Als voorbereiding op het vormsel gebruiken we het project In Vuur en Vlam. Via de website kunt u informatie vinden over dit project. Het bestaat voor de vormelingen uit 6 voorbereidende bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten na afloop van het vormsel. Voor de ouders zijn er een of twee bijeenkomsten gepland. Voor de schoolvakantie zullen de kinderen uitgenodigd worden, zodat we direct na de schoolvakantie kunnen starten met de bijeenkomsten. Vakantie en start nieuwe seizoen De laatste zondagsschuur van dit schooljaar is op 7 juni Daarna is de zondagsschuur gesloten tot en met 30 augustus. Vanaf 6 september zijn de kinderen iedere week weer van harte welkom. 21

22 Kinderen vragen aan God Herkent U de volgende vragen: Lenie: Lieve God, wat doet U eigenlijk in de hemel? Frans: Lieve God, slaapt u weleens? Lydia: Lieve God, heeft u voeten? Glen: Lieve God, hoe heeft u onze hamster gemaakt? Anne: Lieve God, wat was U voordat U God geworden bent? Danniëlle: Lieve God, waarom ben ik nu ziek en mijn broertje niet? We hebben toch allebei gebeden? Berend: Lieve God, kunt mij zelfs onder de tafel zien? Rooster 22 maart Schuur 29 maart PalmPasen, bijeenkomst communicanten 2 april Schuur, witte donderdag, bijeenkomst communicanten 3 april Kerk, goede vrijdag, bijeenkomst communicanten 5 april Pasen, bijeenkomst communicanten 12 april Schuur, bijeenkomst communicanten 17 april Generale repetitie communicanten 19 april Kerk, Eerste Heilige Communie 26 april Schuur 3 mei Schuur 10 mei Kinderwoorddienst 17 mei Schuur 24 mei Schuur 31 mei Kinderwoorddienst 7 juni Schuur, terugkomdag communicanten, laatste schuur van dit schooljaar Team van de zondagsschuur. 22

23 Kinderkamp Tienerkamp Jongerenreis Zomer 2015 Aartsbisdom Utrecht Kinderkamp Beloofd is beloofd 2015 is een bijzonder jaar, want dan organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de tiende keer een kinderkamp. Tijdens deze editie is er aandacht voor de verschillende beloften van God in de Bijbel. Vanuit het thema beloofd is beloofd ontdekken de deelnemers onder andere wat de roeping was van Abraham en hoe dit verder ging. Zo zijn er verhalen over beloften van bescherming bij gevaar, gezondheid in tijden van ziekte en Gods zorg in tijden van tekort. Ook gaan we kijken naar wat we elkaar beloven en hoe Gods beloften ons kunnen helpen bij ons leven. Daarnaast organiseren we allerlei andere leuke activiteiten. We gaan veel spelletjes spelen, knutselen, zwemmen, slapen (en een beetje keten), lekker eten en nog veel meer. Wil jij ook in zes dagen iets moois (mee)maken? Ga dan mee op kinderkamp! Tot ziens in Ermelo! Wanneer: 9 t/m 14 augustus 2015 Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo Voor wie: Meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar (zit je op de basisschool tijdens het aanmelden) Aantal deelnemers: maximaal 50 Hoofdleiding: Marit en Michiel van den Ham Hoeveel kost het: 115 euro per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 60 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = 175 i.p.v. 230). Aanmelden: Meer info: tel of 23

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier!

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Preek op de Witte Donderdag jaar C - 2016 Welkom beste mensen bij deze heilige mis op Witte donderdag. Beste mensen Vanavond op de witte donderdag

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan.

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan. Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart 2016 Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Gez. 630 Sta op een morgen ongedacht De gemeente gaat zitten Inleiding/

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop Paasspecial 2017 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven We vieren Pasen: Christus is verrezen! Wanneer staan we daar bij

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie