R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015"

Transcriptie

1 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

2 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat EC Varik tel (secretariaat Suitbertusparochie) of (privénummer bewoners van de pastorie Ineke Hooft en Anke van den Braak) Secretariaat: Website: Pastorale team. Het pastorale team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de parochies Heilige Suitbertus en zalige paus Johannes XXIII. Gerben Zweers, Pastoor/Liturgie Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, tel Lilian Weijman, Pastoraal werkster/diaconie, Loeriksweg 12, 3991 AD Houten Meike Hettinga, Pastoraal werkster/gemeenschapsopbouw & jongeren Loerikseweg 12, 3991 AD Houten Ed van de Moosdijk, Pastoraal werker/diaconie St. Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel, telefoon Laura de Vries, Pastoraal werkster/catechese, Loerikseweg 12, 3991 AD Houten Vincent van der Helm, Diaken/Gemeenschapsopbouw en ouderenpastoraat Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, tel Lidy Langendijk, Pastoraal werkster/catechese, Loerikseweg 12, 3991 AD Houten Locatieraad: Voorzitter: Frank Millenaar, tel.: Secretaris: Gerard Oomen, tel Penningmeester: Joke van der Mark, 2

3 Bereikbaarheid In overleg met de bewoners van de pastorie, Ineke Hooft en Anke van den Braak, is besloten dat kerk en pastorie bereikbaar zijn onder hun privé-nummer of via de Suitbertusparochie (secretariaat). Misintenties:Wilt u een intentie laten lezen tijdens een viering, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de pastorie of de kosteres. Dit kan zowel telefonisch (na de middag) als schriftelijk. Indien u schriftelijk contact opneemt, is het wenselijk het benodigde geldbedrag bij te sluiten. Per intentie wordt een vergoeding van 10,-- gevraagd. Ook achter in de kerk liggen formulieren en enveloppen, speciaal voor intenties. Die formulieren kunt u invullen en afgeven bij de kosteres, na de viering, of in de brievenbus van de pastorie. IBAN NL80 RABO tnv RK Kerkbestuur. Onze kerk is ieder weekeind open van 9.00 uur tot uur. Het volgende mededelingenboekje verschijnt in juni Kopij svp inleveren vóór 15 juni, U kunt het Informatieboekje ook digitaal ontvangen. Stuur een naar: en u wordt op de verzendlijst geplaatst. 3

4 Van de redactie. Een mensenleven is zo wonderlijk, zo onbegrijpelijk. Jaar in jaar uit beweeg je je tussen mensen en dingen, bezig met de drukte van elke dag. En, zonder dat je je er bewust van bent, koesteren we vaak een ideaalbeeld van ons zelf en van anderen. We gedragen ons zoals dat van ons verwacht wordt. En als dat niet zo is vallen we ons zelf of de ander tegen. Of zijn we teleurgesteld als mensen anders zijn dan we hoopten. Misschien helpt het om die beelden eens kritisch tegen het licht te houden. Het licht van Pasen misschien waarin we ons zelf en onze naasten met een vernieuwde, frisse blik mogen bekijken. Zoals Maria Magdalena en de Emmaüsgangers, teleurgesteld en verdrietig, Jezus niet herkenden, maar pas door hun geloof en vertrouwen Zijn aanwezigheid aanvaardden. Mogen ook wij in het licht van Pasen zo zoeken naar ons zelf en de ander. Onze eigen manier van zoeken naar opstaan en weer verder gaan. Door geloof en vertrouwen bemoedigd dat God ons kent en dat we bij Hem ons zelf mogen zijn. Wij wensen u een zalig Pasen. Bep Hoefsloot Geef dromen weer een kans laat optimisme het doemdenken stuiten laat hoop aan woorden kiemkracht geven lenteknoppen die openbreken opstaan om te leven Blijf niet staan bij het graf van het verleden want het is leeg maar ga kijken, horen en voelen waar Hij leeft in mensen 4

5 Uit de tijd In Twente zeggen mensen dat iemand uit de tijd is, als hij of zij gestorven is. Iemand is uit de tijd, alsof iemand niet meer gebonden is aan de grenzen van tijd en ruimte, niet zo maar weg, maar ongebonden, vrij. Met Pasen moet ik daar altijd aan denken. Ik heb het ook wel eens gebruikt als beeld in een overweging en tijdens de nachtwaken. Juist ook omdat het verhaal van Pasen een verhaal is dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Wat er gebeurt in die donkere nacht tussen licht en donker, tussen leven en dood. Juist voor mensen die zich klein voelen, juist met mensen die twijfelen, juist met ons allemaal wil God zich verbinden, met ons gaat hij mee, door het donker, door de dood. Met ons wil hij zich verbinden in de donkere nacht voor Pasen. Voor ons maakt hij het licht, zoals op de allereerste dag van de schepping, toen hij licht riep over duisternis. Zo wil hij ook steeds licht roepen over onze duisternis, om het voor ons allemaal Pasen te maken. Zo is de nacht van Pasen een nacht van verbondenheid, buiten de tijd, in liefde met Gods eeuwigheid. Want liefde sterft nooit, maar leeft altijd voort, over de grenzen van tijd en ruimte heen. Liefde is altijd uit de tijd, maar wel altijd echt. Dat kunnen we zien op zo veel plaatsen waar mensen hopen, verwachten en opstaan. Waar mensen elkaar niet vergeten, maar opstaan voor elkaar. Wij kunnen dat ook, opstaan voor elkaar, met elkaar, als we de deuren van onze kerk opengooien en naar buiten gaan, de frisse lucht in ademen en de verhalen die we hier horen buiten levend maken. Niet vanuit regels en wetten, maar vanuit liefde, als broers en zussen. Juist daar waar mensen zich vergeten en eenzaam voelen, zoals we dat gevoel zelf ook wel eens hebben. Laten we elkaar helpen mensen van licht te zijn, laten we licht roepen over elkaars duister, en laten we vooral nooit stoppen met hopen op licht dat blijft, op liefde sterker dan de dood. Dan volgen we in zijn voetsporen. Dan wordt het Pasen. Meike Hettinga, Pastoraal werkster 5

6 Zwangerschapsverlof pastoraal werkster Meike Hettinga Pastoraal werkster Meike Hettinga gaat met ingang van 12 april met zwangerschapsverlof. Rond 1 september zal zij haar taken weer oppakken in de parochie. Aanspreekpunt tijdens haar verlof is Astrid Hoekstra van het centrale secretariaat, of (030) , met uitzondering van de zomervakantie. Wij wensen Meike een voorspoedige bevalling toe en daarna een fijne tijd met haar gezin. Speelgoedinzameling Klesteo groot succes In de West-Betuwe leven veel gezinnen op de rand van de armoede. Deze ouders zijn amper in staat speelgoed voor hun kinderen te kopen. Als parochie trekken we ons het lot van deze kinderen aan. Daarom hebben we u opgeroepen om in december speelgoed, kleding en kinderboeken af te geven in de kerken van onze parochie. U heeft royaal gereageerd. In het totaal hebben we negen volle auto s afgeleverd bij Klesteo, de Kleding en Speelgoedbank voor de West-Betuwe. De deurcollecte voor Klesteo heeft een kleine 700 euro opgebracht. Namens de kinderen en hun ouders wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de gulle gift. Meer informatie over Klesteo vindt u op Ed van de Moosdijk Diaconale werker Anders doen Eind januari was ons aartsbisdom weer eens in het nieuws. Dat riep niet echt positieve gevoelens op. Onze bisschop verwachtte dat als hij met pensioen gaat, over een jaar of 15, er in ons bisdom nog 20 parochies zijn met een of meer kerken. Daar werd in de krant weer op gereageerd in verschillende stukken en zo blijf je een paar weken in het nieuws. Niet 6

7 dat het groot nieuws is overigens: de meeste mensen in Nederland laat het koud of er een kerkje meer of minder dicht gaat. Het laat ons niet koud. Anderhalf jaar geleden heeft het parochiebestuur de beslissing genomen onze kerk in Rumpt te sluiten, aan de eredienst te onttrekken en ter beschikking te stellen voor de verkoop. Zo n beslissing gaat over de emotionele band die mensen hebben met hun kerkgebouw uit Sommigen zij er gedoopt, getrouwd en hebben er hun man of vrouw uit gevaren. Anderen hebben hun schouders er onder gezet om de dierbare plek voor de gemeenschap te behouden, gedeeltelijk door acties en loterijen. Toch neemt een parochiebestuur (en niet bisschop Eijk zoals vaak in de media gezegd wordt) de beslissing een kerk aan de eredienst te onttrekken. Waarom? Omdat een bestuur vooruit kijkt en wil dat het evangelie van Jezus over vijf, tien of twintig jaar nog steeds gepredikt wordt. Daarmee zegt een bestuur niet dat de vele mensen die zich met hun hele hebben en houden hebben ingezet voor hun gemeenschap het verkeerd hebben gedaan. Integendeel! Bij iedere tijd en plaats hoort een manier waarom je je energie inzet. Als er vermindering is van financiële middelen en menskracht, dan moet je het werk ook anders gaan doen. Dat geldt voor onze parochie, voor heel het bisdom, ja eigenlijk voor heel Nederland. Nu maakt zo n verwachtingspatroon van de bisschop mistroostig en misschien ook boos. Van een bisschop mag je meer verwachten dan dat hij alleen maar de begroting langs een meetlat houdt en managertaal spreekt. Van hem mag je ook hoop en bemoediging verwachten. Laten we nu die feiten van minder centen, mensen, en minder kerken, eens voor een gegevenheid aannemen. Wat doen we dan? Laten we de kracht van de heilige Geest die in ons is zelf eens aanspreken. Sterker nog, is een tijd als deze nu juist niet een aansporing om eens goed na te denken: wat maakt ons nou christen? Waar ben je een geloofsgemeenschap, met de nadruk op geloof, als je nu eens geen eigen kerkgebouw hebt? Zijn wij door de week bezig om zondag de liturgie te vieren, of vieren wij de liturgie om door de week te doen wat wij moeten doen: van Christus zijn? Van een volkskerk die de katholieke kerk ooit was, waar veel mensen bij hoorden, waar allerlei maatschappelijke organisaties mee verbonden waren, zijn we nu een missiekerk geworden. Dan moeten we weer doen wat missiekerken deden: een of ander huis gebruiken als een basis van waaruit je mensen die God niet kennen, of God wat verloren waren, probeert te bereiken. De eerste leerlingen kwamen zo bij elkaar en een paar eeuwen lang hebben 7

8 christenen het zo gedaan. En als je dan geen eigen kerk meer zou hebben, en je moet om de eucharistie te vieren 15 kilometer rijden, wat zou je dan door de week kunnen doen in een of ander huis in je dorp of stad. Hoe zou je dan de pastorie kunnen gebruiken. Kan zo n plek een huis van ontmoeting en een huis van gebed worden? Daar droom ik over. We zullen in de loop van de tijd niet al onze acht kerken als kerk kunnen blijven behouden. Laten we in plaats van dat alleen maar te betreuren ons geloof en de kracht van de heilige Geest inzetten om eens nieuw na te denken. Al zijn we klein geworden, en ben je wat teleurgesteld, we zijn nog steeds het zout der aarde. Jezus zegt niet dat we zout der aarde moeten zijn, nee, we zijn het al. Ook met een klein clubje hebben we een geloofskracht die harten kan winnen voor Hem. Pastoor Gerben Zweers Mag ik mij even voorstellen Ik ben Lidy Langendijk, 55 jaar oud, en ik ben met ingang van 1 januari 2015 het pastorale team van de parochies paus Johannes XXIII en Heilige Suitbertus komen versterken. Sinds 1 januari 2001 ben ik werkzaam als pastoraal werkster in het aartsbisdom, daarvoor heb ik als conducteur bij de Spoorwegen gewerkt en ruim 15 jaar als groepsleidster in een instelling voor moeilijk lerende kinderen. Als pastoraal werkster ben ik begonnen in de parochies van Maarssen, Maarssenbroek en Kockengen. De laatste 7 jaar heb ik in de parochie Licht van Christus gewerkt. In deze parochie heb ik eerst opbouwwerk gedaan en later catechese met name voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen. Ook in uw parochies zal ik speciale aandacht hebben voor catechese. Ik vind het een enorme uitdaging om in uw parochies, die mij heel divers lijkt met zoveel verschillende kerkgemeenschappen, het verhaal van God met de mensen door te vertellen, maar vooral te doen en dat samen met u daar verheug ik me op. Ik hoop velen van u op die weg te mogen ontmoeten Lidy Langendijk 8

9 9

10 Voorstellen: Pastor Rigo Loozekoot Ruim 50 jaar geleden werd ik geboren in Utrecht in wat je zou kunnen noemen een goed katholiek gezin. Mijn ouders stimuleerden hun kinderen (nog 1 broer en 3 zussen) om iedere zondag naar de kerk te gaan. En als vanzelf raak je dan meer en meer betrokken bij de parochie. Wat mij als misdienaar zeer fascineerde waren de symbolen en rituelen die in de katholieke traditie zo n belangrijke rol spelen. En de (kinder)bijbels waren bijna niet aan te slepen! Al vroeg, ik was 12 jaar, vertelde ik dan ook dat ik erg graag priester wilde worden. De pastoor gaf echter het advies: laat die jongen maar lekker spelen, als het serieus is komt het allemaal wel goed. In 1986, na mijn diensttijd, ben ik begonnen met werken bij wat toen het GAK heette. Eerst op de afdeling Ziektewet, en uiteindelijk op de afdeling bezwaar en beroep. Leuk werk, en veel contact met mensen. Toch bleef de vraag naar het priesterschap altijd in mijn achterhoofd knagen. Uiteindelijk kon ik via het Ariënskonvikt gaan studeren aan de Priester-, en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven bij Breda. Na mijn priesterwijding in 2007 ben ik werkzaam geweest in de Achterhoek, in de Maria en Laurentiusparochie in Doetinchem e.o. Daar heb ik een hele fijne periode als priester mogen werken in de wijngaard van de Heer. In een prachtige omgeving, maar vooral open en gastvrije mensen. Kom maar achterom, hoor pastor, de deur staat open, was een vaak gehoorde zin. Meer en meer ben ik gaan houden van het priesterleven in een (flinke) plattelandsparochie. Leven in het ritme van de parochianen. Met hen lachen, en huilen, en samen verwonderd zijn over de onmetelijke liefde die God ons telkens schenkt in Jezus Christus. Samen feest vieren en God danken, binnen en buiten het kerkgebouw. Daardoor begrijp ik goed wat onze paus Franciscus bedoelt als hij zegt dat de pastor, de herder, de geur van zijn schapen om zich heen moet hebben hangen. Helaas heb ik vanaf 2010 te kampen gehad met klachten van depressieve aard. Daarom woon ik tijdelijk op het landgoed Dijnselburg te Zeist en heb ik geen vaste benoeming in een parochie. Het traject 10

11 naar genezing is hobbelig geweest, maar het gaat met de hulp van Gods genade de goede kant uit. Met veel vreugde kijk ik er naar uit om ook in uw parochies te assisteren en zo uw pastoor Zweers te ondersteunen. Van harte hoop ik als pastor snel uw geur op te kunnen snuiven opdat wij samen de vreugde van het geloof kunnen vieren. Pastor Rigo Loozekoot De Paaskaars Een van de bekendste symbolen in onze kerk is de paaskaars. Zelfs wie maar zelden in de kerk komt, weet over welk voorwerp het gaat. Niet alleen omdat het op afstand de grootste kaars in het kerkgebouw is. Maar ook omdat hij een belangrijke rol speelt in de uitvaart en bij de viering van het doopstel. Het licht van de paaskaars staat voor het licht van het eeuwig leven. Jezus is uit de doden opgestaan tot nieuw leven, en wij mogen in Hem dat nieuwe leven ontvangen. Daarom dat het licht in ons midden schijnt. Het aansteken van de paaskaars is een ritueel dat één keer per jaar plaatsvindt: aan het begin van de paaswake. Het ontsteken van de paaskaars is een symbool voor de verrijzenis van Christus. Daarom gebeurt dit in de nacht van Pasen. Zodra de paaskaars eenmaal brandt, wordt hij niet nogmaals binnen de liturgie ontstoken. Jezus is immers één keer voor altijd verrezen. In alle andere vieringen dan de paaswake brandt de kaars daarom vanaf het begin van de viering. De paaskaars brandt niet het hele jaar door. Hij hoort heel bijzonder bij de paastijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Elke periode heeft zo haar eigen symbolen: denk aan de adventskrans in de advent, en de kerststal in de kersttijd. Zo ook de paaskaars in de paastijd. De kaars staat dan op een centrale plaats op het priesterkoor. Na zijn verrijzenis bleef Jezus nog een tijd te midden van zijn leerlingen, tot aan zijn hemelvaart. Daarna zond Hij op het pinksterfeest de Heilige Geest, waardoor een nieuwe fase aanbrak. 11

12 In de periode dat Jezus bijzonder dicht bij zijn leerlingen was brandt in onze kerk ook de paaskaars, als teken van die aanwezigheid. Na Pinksteren brandt de paaskaars niet meer in de vieringen, behalve bij doop en uitvaart. Hij staat ook niet meer op het priesterkoor, maar bij het doopvont. Die plaats is heel bewust gekozen. Want als mensen gedoopt worden, dan beginnen ze hun nieuwe leven met Christus. Precies dat leven waar de kaars symbool voor staat. In de uitvaartliturgie, aan het eind van ons aardse leven, wordt de kaars bij ons lichaam geplaatst. Als teken van onze hoop dat we na onze dood het eeuwig leven mogen binnengaan. Ten slotte: wordt de paaskaars wel een gedoofd, als liturgisch handeling? Nee, natuurlijk. Dat zou het einde van het eeuwig leven symboliseren. En dat is wel het laatste wat we zouden willen. Vastenactie 2015: CABE, landbouwproject in Kenia. Kleine boeren in Kenia hebben veel last van de klimaatverandering: de regentijd is korter en feller. De plaatselijke organisatie CABE helpt de boeren met geschiktere zaden, aangepaste landbouwtechnieken en slimme samenwerking. De MOV werkgroepen uit de Suitbertusparochie zijn enthousiast over dit sympathieke project. Daarom vragen we voor het derde en laatste jaar uw financiële steun voor dit door ons ingebrachte en goedgekeurde Vastenactieproject. De laatste tientallen jaren is het klimaat in Oost Afrika aan het veranderen. De twee jaarlijkse regentijden worden korter en feller. Dat geeft steeds grotere problemen in de landbouw zoals overstromingen en droogte. De traditionele landbouwtechnieken en landbouwgewassen voldoen steeds minder. Om hiervoor een oplossing te vinden is er een wereldwijde samenwerking ontstaan tussen landen, bedrijven, universiteiten, niet-gouvernementele organisaties en boeren. Eén van die niet-gouvernementele organisaties is CABE (Centrum voor Afrikaans Bio-Ondernemerschap). Ze is opgericht in Kenia in 2004 en komt op voor het welzijn van kleine boeren. Deze familiebedrijfjes zijn niet in staat zelf een oplossing te vinden voor de nieuwe problemen die ze tegenkomen. 12

13 CABE ondersteunt hen door de boeren bewust te maken van de klimaatverandering en welke kansen dat geeft voor hun bedrijfsvoering, zoals het verbouwen van gewassen die tegen de droogte kunnen en waar vraag naar is. CABE reikt de boeren nieuwe landbouwtechnieken aan, zoals de aanleg van poelen als waterreservoir of het slaan van putten bij de akkers. Een van CABE s activiteiten is het organiseren van microkrediet, dat heet bij hen de Table Banking Groups (is: samen bankieren in groepen van 18 tot 34 leden) die actief zijn in de landbouw, de groente- en fruitteelt, de kippenhouderij, maar ook vissers en bv een timmerman en verkoopster van tweede hands kleding. In de Table Banking Group wordt alles maandelijks besproken: samen werken, kleine investeringen doen en kennis delen. De groepsleden sparen ook maandelijks en vanuit de renteopbrengsten wordt gezamenlijk geïnvesteerd: 70 % in de kleine agrarische bedrijven van de groepsleden en 30 % voor voeding, scholing en gezondheid van hun eigen lokale gemeenschap. CABE wil met het instrument van Table Banking mensen die willen werken, met name jonge boeren en vrouwen, gemotiveerd op het land houden en niet naar de grote stad laten gaan op zoek naar werk en geluk. Het is één van de manieren om de boeren sociaal, juridisch en economisch te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Het gebeurt ook door het opzetten van coöperaties of het versterken van de positie van vrouwen die vaak 13

14 verantwoordelijk zijn voor de teelt, de oogst, de productie, de verkoop en het bereiden van voedsel. CABE is ook een internationaal project in west Kenia. De wetenschappelijke ondersteuning wordt geboden door dr. Nicky Pouw en haar internationale studenten van de Universiteit van Amsterdam. Nicky Pouw en haar studenten bezoeken het project regelmatig. Zij kwamen zondag 1 maart naar de Suitbertusparochie om het project toe te lichten. De opbrengst van de Vastenactie 2013 was 7.768,09. In 2014 heeft het project 8.198,12 opgebracht. In de komende vastenperiode hopen we weer op uw belangstelling en steun voor CABE. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL68INGB t.n.v. Suitbertus Culemborg o.v.v. Vastenactie. De werkgroepen MOV van de Suitbertusparochie. Vieringen in de H.H. Petrus en Pauluskerk te Varik Ieder weekend wordt ingezameld voor de voedselbank in onze streek. Naar iedere weekendviering kunt u houdbaar voedsel meenemen. Deze worden in kratten verzameld en tijdens de viering naar het altaar gebracht. Zo ondersteunen wij onze medemens die dat het meest nodig heeft. Doet u ook mee? het is een kleine moeite! Datum Soort Viering Voorganger(s) Maart zondag, 22. Woord- en communieviering Pastor L. Langendijk zondag, 29. Palmpasen Woord- en communieviering Pastor L. Langendijk April donderdag, 2. 19:00 uur viering Witte Donderdag pastor A.van Wieringen vrijdag, uur Kruisweg werkgroep zondagschuur 19:00 uur viering Goede Vrijdag pastor A.van Wieringen 14

15 Datum Soort Viering Voorganger(s) April zaterdag, 4. 21:00 uur Paaswake pastor A.van Wieringen zondag, 5. Pasen eucharistieviering pastor A.van Wieringen zondag, 12. woord- en communieviering pastor H.Nijhuis K zondag, 19. Viering Eerste Heilige Communie eucharistieviering pastoor G.Zweers zondag, 26. woord- en communieviering pastor V.van der Helm Mei zondag, 3. woord- en communieviering werkgroep zondag, 10. woord- en communieviering pastor E.van de Moosdijk zondag, 17. woord- en communieviering pastor A. van Dijk K zondag, 24. Pinksteren eucharistieviering pastor B.Robben zondag, 31. woord- en communieviering pastor E.van de Moosdijk Juni zondag, 7. woord- en communieviering pastor E. van de Moosdijk zondag, 14. eucharistieviering pastor A. v. Wieringen K zondag, 21. woord- en Communieviering pastor E. van de Moosdijk zondag, 28. Suitbertusviering ALLE VIERINGEN BEGINNEN OM UUR, TENZIJ ANDERS IS AANGEGEVEN. K = na de viering staat de koffie voor u klaar achter in de kerk. Gaat u met ons mee naar Lourdes in mei 2015? Van 2 mei t/m 9 mei gaan wij vanuit onze Suitbertusparochie en Paus Johannes XXIII naar het Zuidfranse bedevaartsoord Lourdes, waar Maria in 1858 is verschenen aan Bernadette. We zullen de grot bezoeken, waar Maria is verschenen, de parochiekerk en ook Bernadettes geboortehuis. We zullen deelnemen aan de 15

16 Sacramentsprocessie, de lichtprocessie en de Internationale Hoogmis. Wellicht ervaart U dan ook een beetje het wonder van Lourdes, de verbondenheid van de hele wereld daar bijeen in gebed en gezang, maar vooral ook de zorg en aandacht voor elkaar. Indien u er meer van wilt weten, of voornemens heeft om mee te gaan Het kan nog, er zijn nog plaatsen vrij. Wij nodigen U van harte uit om contact op te nemen met onderstaande contactpersonen. Zij zullen u vertellen, wat u allemaal kunt beleven. U kunt U vragen stellen en eventueel aanmelden. Wacht niet te lang. Voor verdere informatie en/of opgave, kunt u contact opnemen met: Parochie: H.Suitbertus: Mevr. Greet Severs: tel: Parochie: H.paus Johannes XXIII Mevr. Lilian Vernooy: tel: Gelezen op de Maria kalender: Chinees spreekwoord: Het is beter een goede daad te verrichten vlak bij huis, dan ver weg te gaan om wierook te branden 16

17 En toch, als ik naar de hemel kijk uit: "Het Achterhuis" van Anne Frank Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. Het is me ten enenmale onmogelijk, alles op te bouwen op basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie, hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt; ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden; ik voel het leed van miljoenen mensen mee, en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden; in de tijden die komen, zijn ze misschien toch nog uit te voeren. Kerkbalans 2015 Zoals u weet is in januari de actie voor de kerkbijdragen weer gestart. Velen hebben zich ervoor ingezet om het dit ook jaar weer succesvol te laten verlopen en met succes! De mooie folder, het brengen en ophalen van de enveloppen hebben ervoor gezorgd dat veel parochianen de envelop hebben ingeleverd met daarin een toezegging of soms een contante bijdrage. Na het invoeren van al deze toezeggingen, is de verwachting dat we het binnengekomen bedrag van ruim ,-- in 2014, in 2015 zeker ook zullen gaan halen. Geweldig! Daarom heel veel dank aan allen die zich voor deze actie met enthousiasme hebben ingezet en aan ieder die dit jaar bijdraagt aan de kerkbalans. De geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus bewijst weer eens dat het een gemeenschap is die door de parochianen wordt gedragen. Mensen zetten zich in, mensen leveren hun bijdrage op welke manier dan ook. Een gemeenschap om trots op te zijn! 17

18 Informatie voor de mensen die een machtiging hebben lopen of hebben afgegeven voor een incasso: wanneer u hebt aangegeven dat 1 maal per jaar een bedrag mag worden geïnd, dan zal dit bedrag medio maart van uw rekening worden afgeschreven. Volgende inningen zullen gebeuren rond de 10 de van de maanden april, juli en oktober, afhankelijk van of u een machtiging hebt lopen voor afschrijving per kwartaal of per half jaar. Ineke Hooft Meimaand, Mariamaand; Gebed tot Maria Heilige Maria, Moeder van God, laat mijn hart blijven als het hart van een kind, zuiver en doorzichtig als een heldere bron. Vraag voor mij een hart vol eenvoud, dat niet opzettelijk bezig blijft met het koesteren van eigen leed. Een hart, dat zich blij weet te geven, dat mensen-zwakheid verstaat, en teder weet mee te lijden. Een trouw een edelmoedig hart, dat geen weldaad vergeet en geen aangedaan leed nadraagt. Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend zonder aanspraak te maken op wederliefde blij als het in een ander hart plaats mag maken voor uw goddelijke Zoon. Een hart, groot en onoverwinnelijk, dat geen ondank sluit en geen onverschilligheid moedeloos maakt. Een hart gekweld van verlangen naar de verheerlijking van uw Zoon, gewond door zijn liefde en voor wiens wonden slechts de hemel genezing kan brengen. (L.de Grandmaison SJ.) 18

19 Woordzoeker Hemelvaart Pinksteren 19

20 Zondagsschuur Veertigdagenproject Dit jaar hebben we geen apart veertigdagentijdproject, maar liften we mee met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Tijdens deze voorbereidingen wordt er stilgestaan bij het bidden ( praten met God ), het vasten, Palmpasen, de Goede Week en Pasen. Samen met de kinderen geven we invulling aan de kruisweg op goede vrijdag. Activiteiten voor de kinderen in de Goede Week Zondag 15 maart om 10:30uur (na de viering) krijgen de kinderen een palmpasenstok mee om deze thuis te versieren. Zondag 29 maart (PalmPasen) om 9:25uur word je verwacht in de zondagsschuur. Daar zetten we de versierde palmpasenstokken neer en gaan we naar de kerk. Op witte donderdag 2 april vieren we het laatste avondmaal in de zondagsschuur om uur. Op goede vrijdag 3 april bidden we om uur de kruisweg in de kerk en brengen we hulde aan het kruis. De meegebrachte bloemen kunnen bij het kruis gelegd worden. Eerste Heilige Communie Op zondag 19 april 2015 doen Chris Blankestein, Sjoerd van Dijk, Radha Gribnau, Harrit van Merwijk, Lieke van Merwijk, Daan Millenaar en Stijn Miltenburg hun Eerste Heilige Communie in Varik. Een uitgebreide voorbereiding, welke gestart is op zondag 23 november 2014, is daaraan vooraf gegaan. Het EHC project, genaamd Blijf dit doen, is geschreven door catechete Liesbeth Stalmeier in opdracht van het bisdom Rotterdam en is te vinden op internetpagina Het heeft een mooie vormgeving, veel sfeer en actie bij een 20

21 verantwoorde inhoud. De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de grote thema's van onze traditie: 1. De Naam: De kinderen leren God kennen als 'Ik zal er zijn' 2. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is 3. Huis van God: Thuis zijn in het huis van Jezus' Vader 4. Heel!: Geloven in genezing en vergeving 5. Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen 6. Blijf dit doen: Hoe we in de eucharistie leren Jezus' opdracht na te volgen 7. Jezus is bij ons!: Aan tafel zitten met de Emmaüsgangers 8. De familie van de kerk: Hoe het begon: de jonge kerk en nu wij! Zondag de 19 e zal zeker een spannende dag voor de communicantjes worden. We hopen dat het een warme viering zal worden. Het Heilig Vormsel, vooruitblik Eens in de twee jaar is vanuit onze geloofsgemeenschap de gelegenheid om de kinderen te laten voorbereiden op het Heilig Vormsel. In het algemeen komen binnen onze parochie de kinderen van groep 7 en 8 daarvoor in aanmerking. Vanuit het bisdom is bepaald dat het aantal vormelingen per viering minimaal 25 dient te zijn. Voor ons houdt dit in, dat we de voorbereiding zullen verzorgen in/vanuit de zondagsschuur, maar dat de viering zelf elders zal plaatsvinden. De vormselviering is gepland eind 2015 in Tiel. Als voorbereiding op het vormsel gebruiken we het project In Vuur en Vlam. Via de website kunt u informatie vinden over dit project. Het bestaat voor de vormelingen uit 6 voorbereidende bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten na afloop van het vormsel. Voor de ouders zijn er een of twee bijeenkomsten gepland. Voor de schoolvakantie zullen de kinderen uitgenodigd worden, zodat we direct na de schoolvakantie kunnen starten met de bijeenkomsten. Vakantie en start nieuwe seizoen De laatste zondagsschuur van dit schooljaar is op 7 juni Daarna is de zondagsschuur gesloten tot en met 30 augustus. Vanaf 6 september zijn de kinderen iedere week weer van harte welkom. 21

22 Kinderen vragen aan God Herkent U de volgende vragen: Lenie: Lieve God, wat doet U eigenlijk in de hemel? Frans: Lieve God, slaapt u weleens? Lydia: Lieve God, heeft u voeten? Glen: Lieve God, hoe heeft u onze hamster gemaakt? Anne: Lieve God, wat was U voordat U God geworden bent? Danniëlle: Lieve God, waarom ben ik nu ziek en mijn broertje niet? We hebben toch allebei gebeden? Berend: Lieve God, kunt mij zelfs onder de tafel zien? Rooster 22 maart Schuur 29 maart PalmPasen, bijeenkomst communicanten 2 april Schuur, witte donderdag, bijeenkomst communicanten 3 april Kerk, goede vrijdag, bijeenkomst communicanten 5 april Pasen, bijeenkomst communicanten 12 april Schuur, bijeenkomst communicanten 17 april Generale repetitie communicanten 19 april Kerk, Eerste Heilige Communie 26 april Schuur 3 mei Schuur 10 mei Kinderwoorddienst 17 mei Schuur 24 mei Schuur 31 mei Kinderwoorddienst 7 juni Schuur, terugkomdag communicanten, laatste schuur van dit schooljaar Team van de zondagsschuur. 22

23 Kinderkamp Tienerkamp Jongerenreis Zomer 2015 Aartsbisdom Utrecht Kinderkamp Beloofd is beloofd 2015 is een bijzonder jaar, want dan organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de tiende keer een kinderkamp. Tijdens deze editie is er aandacht voor de verschillende beloften van God in de Bijbel. Vanuit het thema beloofd is beloofd ontdekken de deelnemers onder andere wat de roeping was van Abraham en hoe dit verder ging. Zo zijn er verhalen over beloften van bescherming bij gevaar, gezondheid in tijden van ziekte en Gods zorg in tijden van tekort. Ook gaan we kijken naar wat we elkaar beloven en hoe Gods beloften ons kunnen helpen bij ons leven. Daarnaast organiseren we allerlei andere leuke activiteiten. We gaan veel spelletjes spelen, knutselen, zwemmen, slapen (en een beetje keten), lekker eten en nog veel meer. Wil jij ook in zes dagen iets moois (mee)maken? Ga dan mee op kinderkamp! Tot ziens in Ermelo! Wanneer: 9 t/m 14 augustus 2015 Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo Voor wie: Meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar (zit je op de basisschool tijdens het aanmelden) Aantal deelnemers: maximaal 50 Hoofdleiding: Marit en Michiel van den Ham Hoeveel kost het: 115 euro per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 60 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = 175 i.p.v. 230). Aanmelden: Meer info: tel of 23

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie