R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg"

Transcriptie

1 R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg BARBARAKLOK Mei 2015

2 2 Barbaraklok 2015 mei

3 BARBARAKLOK De volgende Barbaraklok verschijnt op 30 mei. Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk vrijdag 15 mei ingeleverd te zijn bij het Parochiecentrum, Ridderstraat 198 of (bij voorkeur) digitaal bij het volgende mailadres: Kopij die ná de kopijdatum wordt aangeleverd, kan helaas niet geplaatst worden in de eerstvolgende Barbaraklok. Overzicht kopij- en verschijningsdata voor de komende periode Maand Kopijdatum Verschijningsdatum Juli/augustus 19 juni 4 juli UIT HET PASTORESTEAM AFSCHEID NEMEN In het weekend van 14/15 maart werd bekend dat ik u als pastoor van de heilige Suitbertusparochie zal verlaten. Dat klonk misschien als een verrassing. Ik ben immers pas anderhalf jaar pastoor van de Johannes XXIII-parochie en in december nam pastor Ten Klooster afscheid van het team. In de heilige Suitbertusparochie ben ik ruim tien jaar pastoor. Dat is een hele tijd, zeker in de huidige tijd. Het is goed voor een pastoor om weer eens te verkassen. Na verloop van tijd kan routine sleur worden of belemmert de geschiedenis die je al hebt met mensen om een frisse blik te houden. Voor een parochie is het ook goed: hoe goed je als pastoor ook bent, je hebt altijd je stokpaardjes of de kring van mensen om je heen met wie je het meest te maken hebt. Toen ik kwam, moesten de acht parochies met tien kerken nog gaan samenwerken in wat toen een parochieverband heette. Dit waren parochies met een heel eigen geschiedenis. De een wilde ook wat meer samenwerken dan de ander. Ik kwam toen tegelijk met pastor Mol. Barbaraklok 2015 mei 3

4 Ik vond de start niet makkelijk. Er was een heel nieuw team dat aan elkaar moest wennen, er waren parochies die aan elkaar moesten wennen, en het liefst met rust gelaten wilden worden. Hoe vaar je een koers met enerzijds oog voor plaatselijk gegroeide tradities en anderzijds de wens om niet gemangeld te worden tussen wat anderen allemaal willen. Er zijn in de afgelopen jaren ook moeizame processen geweest. Zeker toen de fusie in gang gezet werd, er verzet tegen was en bestuursleden ontslagen werden, gaf dat veel reuring. Ook zijn er in de afgelopen tijd twee kerken aan de eredienst onttrokken. Hoewel ik overtuigd ben van de juistheid van de beslissing, zijn dat geen dingen die je voor je lol doet. Daarnaast moest er ook gebouwd worden. En dat hebben we ook gedaan, en ik heb dat met plezier gedaan. Ik ben dankbaar dat ik ook mijn creativiteit heb kunnen gebruiken om samen met team en parochianen zomaar iets in gang te kunnen zetten. De Suitbertusdag bijvoorbeeld, met een echte openluchthappening, of de Kruisweg. Opbouwen gebeurde ook in het klein, met een reis of met een groep Geloven Nu of een fancy fair. Gedurende die ruim tien jaar heb ik met heel wat parochianen op mogen trekken. Een tijd geleden realiseerde ik me ook, met enig verdriet, hoeveel mensen in deze tijd ook gestorven zijn met wie ik heb gewerkt, met wie je goede gesprekken hebt gevoerd en met wie je hebt willen bouwen en delen. Bij doop en huwelijk, bij ziekte en uitvaart, en alles wat daartussenin zit, heb ik met u mogen optrekken en hebben we ook voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Met de verantwoordelijkheid van de parochie Johannes XXIII erbij heb ik soms ook pijnlijk ervaren hoe ik niet maar aan verwachtingen, die mensen naar me hadden, kon voldoen. Als pastoor werd ik meer directeur en manager, dan zielzorger in het een-op-een gesprek. En let wel, een goed directeur of manager of verkondiger is ook een goede herder, maar dat maatpak moet je wel passen. Ik ga nu naar de heilige Eusebiusparochie in Arnhem. Dat is een heel andere setting. Een grote stad waar heel wat kerken zijn afgestoten, maar waar gemeenschap weer opgebouwd moet worden. Er spelen ook andere dingen dan in de redelijk agrarische omgeving van onze parochie hier. Een grote poot wordt daar ingenomen door straatpastoraat en diaconie. Ik ga niet in Arnhem wonen: ik wil namelijk invulling geven aan een ideaal dat ik al langer koester en waar ik nu de mogelijkheid wil nemen om die in te vullen. Ik ga in Wageningen wonen, samen met een collega. 4 Barbaraklok 2015 mei

5 Op de pastorie willen we zo een religieuze gemeenschap vormen, waarbij we ook expliciet open willen staan voor anderen om daarbij aan te sluiten. Een leven leiden met gemeenschappelijk gebed, een gemeenschappelijk huishouden en studie. Ieder heeft zijn werk, maar we zoeken ook iets dat we samen op kunnen pakken. Misschien wordt het niets en vechten we elkaar na een jaar de tent uit. Maar ik wil in ieder geval de kans aangrijpen om in het dagelijks leven ook invulling te kunnen geven aan wat de kerk op zijn best in het groot is: één van hart en één van ziel op weg naar God. Op 31 mei neem ik afscheid van de parochie tijdens de viering van uur in Culemborg. Er zal dan in geen enkele andere kerk een viering zijn. Na afloop bent u in de gelegenheid mij te groeten. Ik dank u allen voor de samenwerking, de gesprekken, de hoop, de bemoediging en de vriendschap in de afgelopen jaren. Wij blijven in Gods hand. Met hartelijke groet, pastoor Zweers ***************************************************************************** Ieder afscheid is een nieuw begin ***************************************************************************** WIE NEEMT DE BOEKENVERKOOP OVER? De afgelopen jaren heb ik een aantal goede boeken die overbleven na de fancy-fair en de boekenmarkt verkocht via bol.com op internet. Dat heeft voor onze Sint Barbaragemeenschap in Culemborg het mooie bedrag van 4138,60 euro opgebracht. Nu ga ik vertrekken, dus is mijn vraag: wie wil dit overnemen? Met groet, pastoor Zweers, Barbaraklok 2015 mei 5

6 DE NIEUWE PASTOOR FRED HOGENELST Beste parochianen en lezers, Per 1 juli aanstaande ben ik door de aartsbisschop benoemd tot pastoor van de Heilige Suitbertusparochie en de Paus Johannes XXIII parochie. Ik ga wonen in Culemborg. Zo volg ik, zowel qua benoeming als qua woning, mijn voorganger pastoor Gerben Zweers op. Het is best een spannende uitdaging, zo n nieuwe benoeming, want ik was/ben al zo n 15 jaar werkzaam in de Gelderse Achterhoek. Eerst in zes parochies en vanaf 2006 kwamen er nog eens zes parochies bij. Deze parochies zijn steeds meer gaan samenwerken en per 1 januari 2010 zijn de twaalf parochies van Baak, Borculo, Hengelo, Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden en Zutphen gefuseerd tot een grote parochie. Het Eucharistisch Centrum is in Zutphen. De naam van de parochie De Heilige Twaalf Apostelen is, na voorstellen uit de locaties, door de bisschop vastgesteld. Onze missie daarbij is: "Eenheid in Verscheidenheid". Want de 12 Apostelen groeiden in hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid om de kerk van Jezus Christus te verkondigen. Zo willen ook de 12 geloofsgemeenschappen missionair de boodschap van onze Heer Jezus Christus verkondigen. Onlangs heeft het Bisdom gevraagd om ook de naburige locaties Brummen en Drempt in de Twaalf Apostelen Parochie op te nemen. Daaraan wordt op dit ogenblik hard en van harte gewerkt. Aan een nieuwe uitleg voor de naam wordt even hard gewerkt. 6 Barbaraklok 2015 mei

7 Maar nu: Wie is pastoor Hogenelst? Ik ben geboren en getogen in Dieren, aan de linkerkant van de IJssel tussen Arnhem en Zutphen, als oudste zoon in een goed katholiek gezin. Ik groeide als het ware het kerkelijk leven in, het ging heel natuurlijk: ik was misdienaar, acoliet, koster, organist, bestuurslid en ik had goede gesprekken met onder meer de pastoors Grondhuis en Berendschot. De kerk en het geloof waren steeds een substantieel onderdeel van ons gezin en van mijn leven. Na het eindexamen VWO heb ik nog als instructeur gewerkt in de autorijschool van mijn ouders, maar ik ben in 1983 begonnen aan de priesteropleiding aan het Ariënskonvikt in Utrecht. Toen werd ik ook student van de Katholieke Theologische Universiteit (KTU). Ik houd veel van muziek. Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik organist bij een jongerenkoor en als student in Utrecht zong ik in het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor (USGK). We maakten CD opnames en Paasreizen naar Praag. Ik was (bestuurs)lid van het Theologisch Werkgezelschap Uterque. Na mijn afstuderen in 1994 was mijn eerste aanstelling in Heeten, Nieuw Heeten en Holten. In die tijd, op 29 april 1995, ben ik tot priester gewijd. In oktober 2000 kwam ik in Lochem als pastoor van het toenmalige Parochieverband Oost. In 2007 verhuisde ik naar Keijenborg, waar ik nu al 8 jaar met veel plezier woon. Ik ben er ook erevoorzitter van het Schuttersgilde St. Jan en daar ben ik ook best een beetje trots op. Ik waardeer het dat ik naar een overwegend landelijk gebied ga. Het rivierengebied onder de rook van Utrecht is natuurlijk heel anders dan de Gelderse Achterhoek, maar het is ook een buitengebied en daar houd ik van. Ik vind het nog steeds mooi en waardevol om met mensen samen liturgie te vieren en zo het geloof te beleven. Maar ook de gesprekken ter voorbereiding van de sacramenten, met (jonge) ouders en met stellen die willen trouwen: het blijft me boeien om met mensen hun levensverhaal te delen en te onderzoeken hoe God daar een rol in speelt en om te zien hoe God met mensen onderweg kan zijn. Zo ben ik ook graag met groepen parochianen naar Lourdes en Kevelaer en zelfs naar de Wereldjongerendagen geweest, want ik was erbij in: Keulen, Sydney en Madrid. Als student maakte ik reizen naar Normandië en, uiteraard, Rome en Israël. In het Heilig Land ruik je de sfeer, je ziet er de berg, je ademt er de lucht... Je bent daar waar Het Verhaal ooit begon. Steeds als ik er kom maakt het een diepe indruk op mij. Samen met mensen onderweg zijn, is bijzonder: reisgenoot zijn van en voor elkaar... Barbaraklok 2015 mei 7

8 En minstens zo belangrijk als de reis zélf, vind ik het reisgezelschap. Samen Onderweg, is een veelgehoord thema in onze parochie, maar als ik erover nadenk, is het is ook wel een soort levensmotto van mij geworden. Als je samen onderweg bent, praat je over andere dingen dan thuis. Als je samen onderweg bent en samen, schouder aan schouder, naar de horizon kijkt dan zie je méér: letterlijk en figuurlijk. Wat neem ik mee van hier en waar ga ik naartoe? Als jonge priester had ik een voorkeur voor het werk in de Liturgie en met de Sacramenten, maar gaandeweg ben ik het ook steeds meer gaan waarderen om te praten over het geloof, het geloofsgesprek, de catechese, maar ook de organisatie van de gemeenschap met de vele vrijwilligers, en het bijbehorende groepswerk, het goede werk in de naam van Christus. Ik zoek Hem en ik vind Hem ook in mijn regelmatig gebed. Dat, met mijn vele goede herinneringen aan de samenwerking met talloze mensen in het pastoraal team, secretariaat, bestuur, vrijwilligers enzovoort, neem ik mee. En ik hoop ook hier in de parochies De Heilige Suitbertus en Paus Johannes de XXIII met velen van u en jullie te werken aan verdere opbouw van de geloofsgemeenschap en blijvende verdieping van ons bijzondere en waardevolle geloof, ook en misschien wel juist in de hedendaagse tijd. Want zowel de Kerk als de Maatschappij bevindt zich in tijden van verandering en van overgang en van keuzes maken. Maar dat zal u ook wel duidelijk zijn. Zo zie ik ook mijn toekomst. Samen onderweg zijn met elkaar en met de Heer. Dat is wat ik hoop en waar ik mij met de besturen, het pastoraal team en met veel vrijwilligers op mijn nieuwe werkplekken van harte voor wil inzetten. Ik vraag daarvoor graag uw aller steun en gebed. Tot spoedig iets en met een hartelijke groet, Fred Hogenelst, pastoor STEUN DE OPLEIDING VAN PRIESTERS! Op verschillende manieren kunnen we de vorming van priesters ondersteunen. Dit kan door gebed, persoonlijk of in de gebedskring. De ondersteuning van priesterstudenten vraagt ook geld, omdat een aantal van hen buiten de reguliere studiefinanciering valt. Dit kan door een bijdrage te storten op rekening NL64ABNA ten name van Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Het afgelopen jaar hebben verschillende parochianen uit onze parochie het fonds ondersteund met in totaal 57,30 euro. Geef, want we hebben priesters nodig. Pastoor Zweers 8 Barbaraklok 2015 mei

9 DE PAROCHIE EN DE CITY-RUN In het kader van een gezonde geest in een gezond lichaam deden 15 parochianen van de Heilige Suitbertusparochie mee met de plaatselijke City Run in Culemborg. Onder leiding van pastoor Zweers en pastoraal werkster Laura de Vries liepen zij de 5 of 10 kilometer. Gehuld in t-shirts met de tekst 1 Kor. 9,24: loop zo dat je wint verbonden zij geloof met sportiviteit. Bijzonder was dit jaar de deelname van zes priesterstudenten van het Ariensinstituut. Zij hadden de handschoen opgepakt om zo snel mogelijk de 5 kilometer te lopen. Dat dit lukte was met name te danken aan de flesjes Levend water die rector Kuipers aan de kant verstrekte. Over 1 ding was iedereen het eens: volgend jaar doen we weer mee! Eens kijken of ieder nog een tijd kan verbeteren. Barbaraklok 2015 mei 9

10 UIT DE LOCATIERAAD UIT DE VERGADERINGEN VAN DE LOCATIERAAD Afscheid Pastoor Zweers Binnen de vergadering wordt natuurlijk veel gesproken over het komende afscheid van Pastoor Zweers. Op 31 mei zullen we in Culemborg in een mooie viering afscheid van hem nemen. Op 19 juni kunnen we met de hele parochie Pastoor Hogenelst verwelkomen. Wij hopen op een hoge opkomst. Nieuwe opzet vrijwilligersorganisatie De nieuwe opzet begint steeds meer vaste vorm te krijgen, al zal dat in het begin nog wel wat onduidelijkheden geven. We hopen als Locatieraad dat u als vrijwilliger ons aanspreekt als er volgens u wat veranderd of verbeterd moet worden. Eén van de zaken die niet goed is gegaan, is de bezorging van de Paas Barbaraklok. De bezorging binnen sommige delen van Culemborg was erg laat en pas net voor Pasen binnen. Dat vinden we erg spijtig en willen we de volgende keer uiteraard veel beter doen. We zouden hierbij ook wat meer handjes kunnen gebruiken. De Barbaraklok wordt alleen met Pasen en Kerst bezorgd en we zoeken dan ook mensen die bereid zijn rond die periode de Barbaraklok te bezorgen. Dat kan gewoon bij u in de buurt. Als u ons hierbij wilt helpen, kunt u een mail sturen naar: Werkgroep uitvaart In de vorige Barbaraklok zochten we iemand die bereid was de kruisjes klaar te maken voor uitvaarten. We zijn erg blij dat Adrie Holtkamp zich hiervoor gemeld heeft en weer net als vroeger de kruisjes keurig zal verzorgen. Nieuwe leden voor de werkgroep Uitvaart zijn nog steeds van harte welkom. 10 Barbaraklok 2015 mei

11 Inloophuis Culemborg Een kopje koffie, een praatje of gewoon even een moment van rust. Dat is precies waar het Inloophuis aan de Parklaan 195 al jaren voor staat. Op dinsdag-, donderdag- en zondagmiddag van tot uur kan iedereen die daar behoefte aan heeft, er zomaar binnenlopen. Het maakt niet uit hoe lang of hoe vaak je er komt. Er zijn steeds twee gastvrouwen of gastheren aanwezig om iedereen welkom te heten; zij zorgen voor koffie of thee en een huiselijke sfeer. Op elke eerste en derde vrijdag van de maand wordt er ook een gezamenlijke maaltijd gehouden. Gasten dienen zich hiervoor wel van tevoren op te geven en betalen een kleine vergoeding. Er is altijd veel belangstelling voor. Op deze manier draait het Inloophuis al twintig jaar. Begonnen als inloophuiskamer bij de initiatiefneemster thuis. Al gauw bleek dat er duidelijk behoefte was aan een dergelijke vorm van contacten in de buurt en werd het initiatief overgenomen door de diaconieën van de PKN en de Rooms Katholieke parochie, die sindsdien het onderkomen en de vaste lasten daarvan financieren. Het eigenlijke werk wordt gedaan door vrijwilligers. Bijna alle medewerkers zijn dan wel kerkelijk, maar het Inloophuis is nadrukkelijk bedoeld voor àlle Culemborgers, gelovig of niet. Het uitgangspunt is dat mensen mensen nodig hebben. Het Inloophuis wordt bestuurd door een stichting. In het bestuur van deze stichting hebben mensen van drie Culemborgse kerken zitting en op dit moment zijn we op zoek naar een penningmeester namens onze parochie. De taakomschrijving van een penningmeester is; - vergaderingen bijwonen [ 1x per 2 maanden] - verzorgen van de financiën [ 1 uur per maand] - jaarrekening en begroting opstellen [ 1 dag per jaar] Zou u op deze manier uw steentje willen bijdragen? Laat het ons dan weten via Culemborg 700 jaar In 2018 bestaat Culemborg 700 jaar. Vanuit de Culemborgse kerken zal hier ook aandacht aan worden besteed. Namens onze parochie heeft één lid van de Locatieraad zitting in de werkgroep die de activiteiten zal gaan organiseren. De vergaderingen vinden nu nog op sporadische basis (circa drie keer per jaar) plaats, maar dat zal de komende jaren toenemen. Pim van Veen secretaris Locatieraad Barbaraklok 2015 mei 11

12 LITURGIE Ieder weekend wordt ingezameld voor de voedselbank in onze streek. Naar iedere weekendviering kunt u houdbaar voedsel meenemen. Dit wordt in kratten verzameld en tijdens de viering naar het altaar gebracht. Zo ondersteunen wij onze medemens die dat het meest nodig heeft. Uw bijdrage hieraan is van harte welkom! Zaterdag 2 mei Vijfde zondag van Pasen Culemborg Euch G. Zweers Cantorij Mensen die s zondags moeilijk naar de kerk kunnen en graag vervoer hebben, kunnen contact opnemen met mevr. C. Jansen - van Zuilekom, Anthony van Lalainglaan 59, tel Zondag 3 mei Buren WoCo E. v.d. Moosdijk Varik WoCo werkgroep Beesd Euch A. ten Klooster Maurik WoCo werkgroep Culemborg Euch A. ten Klooster AMDG/KWD Geldermalsen WoCo E. v.d. Moosdijk Tiel WoCo K. Faber/W. Koemans In de maand mei is er iedere woensdagochtend om 9.00 uur een rozenkransgebed in de dagkapel in Culemborg. Zaterdag 9 mei Zesde zondag van Pasen Culemborg Euch G. Zweers Cantorij Zondag 10 mei Buren Euch G. Zweers Varik WoCo E. v.d. Moosdijk Beesd WoCo H. Nijhuis Maurik WoCo A. v. Dijk Culemborg Euch G. Zweers 1 e H. Communie KiKo-KWD/crèche Geldermalsen Euch J. v.d. Dungen Tiel WoCo E. v.d. Moosdijk 12 Barbaraklok 2015 mei

13 Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag Buren viering L. de Vries Maurik viering ds. J. Woltinge/B de Weerd NHkerk Culemborg Euch G. Zweers Schola Tiel WoCo N. Enthoven Zaterdag 16 mei Zevende zondag van Pasen Beesd Euch G. Zweers 1 e H. Communie Culemborg Euch A. ten Klooster Cantorij Zondag 17 mei Buren Euch A. ten Klooster Varik WoCo A. v. Dijk Beesd WoCo V. v.d. Helm Culemborg Euch O. Swijnenberg AMDG Geldermalsen WoCo V. v.d. Helm Maurik Euch A. ten Klooster Tiel Euch J. v.d. Dungen Zaterdag 23 mei Pinksteren Culemborg Euch G. Zweers JoKo Zondag 24 mei Eerste Pinksterdag Buren WoCo L. de Vries Varik Euch B. Robben Rumpt Euch G. Zweers/V. v.d.helm Afsluitende viering Maurik WoCo werkgroep Culemborg Euch G. Zweers AMDG Geldermalsen WoCo L. de Vries Tiel Euch J. v.d. Dungen Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag Culemborg Euch G. Zweers Schola Op de laatste dinsdag van de maand is er in de dagkapel na de viering van 9.00 uur uitstelling van het Allerheiligste. Zaterdag 30 mei Geen viering i.v.m. afscheidsviering pastoor G. Zweers op zondag. Zondag 31 mei Culemborg Euch G. Zweers e.a. KWD en crèche AFSCHEIDSVIERING PASTOOR ZWEERS M.M.V. DIVERSE KOREN Barbaraklok 2015 mei 13

14 Koffie/thee drinken na de viering van uur Iedere zondag is er na de viering van uur gelegenheid tot koffie/thee drinken achter in de kerk. Iedereen is van harte welkom. Overige vieringen in Culemborg Dagkapel uur dinsdag en vrijdag Elisabeth-hof uur woensdag Meditatieviering uur woensdag 20 mei Overige vieringen in Tiel St. Dominicuskerk uur zaterdag, Euch Pater Kozinski Dagkapel uur Euch eerste donderdag v/d maand Op alle overige werkdagen is er van uur een gebedskwartier met aansluitend koffiedrinken in de keuken van de pastorie. Overige vieringen in Geldermalsen St. Suitbertuskerk 9.00 uur donderdag Kerkdiensten in Zorgcentrum Beatrix Iedere zondagmiddag om uur. Kerkdiensten in de Kulenburg Woensdag 13 mei uur V. v.d. Helm AGENDA GEBRUIK PAROCHIECENTRUM Maandag 04 mei uur Bijbelgroep Donderdag 07 mei uur Alleenstaande damesclub Dinsdag 12 mei uur Commissie Fancy-Fair uur Parochiebestuur Maandag 18 mei uur Rouwverwerking uur Voorzittersoverleg Dinsdag 19 mei uur Commissie Fancy-Fair uur Geloven Nu Woensdag 20 mei uur Caritas RvK Dinsdag 26 mei uur Commissie Fancy-Fair Woensdag 27 mei uur KBO uur OGO Donderdag 28 mei uur Presentatie Pastoraal Beleidsplan Maandag 01 juni uur Bijbelgroep uur Vrijwilligers Fancy-Fair Donderdag 04 juni uur Alleenstaande damesclub Zaterdag 06 juni uur Vrijwilligers Fancy-Fair 14 Barbaraklok 2015 mei

15 PAROCHIEKRONIEK Gemeenschappelijke voorbereiding op de doopviering Zondag 23 augustus is er een gemeenschappelijke doopviering in Culemborg. Ouders die hun kind op deze zondag willen laten dopen, worden van harte uitgenodigd voor de voorbereidingsbijeenkomst op woensdag 12 augustus om uur in het Parochiecentrum in Tiel. Wanneer ouders aan deze bijeenkomst willen deelnemen, verzoeken wij hen zich daarvoor bij het Parochiecentrum op te geven: schriftelijk: Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg telefonisch: Op 17 mei worden gedoopt: Ise Klumper Els Ploeger Overleden: 19 maart 2015 Hendrina Maria Eijndhoven van der Donk (96 jaar) 25 maart 2015 Johanna Maria Jacoba Siebers van Hazendonk (93 jaar) 1 april 2015 Marinus Antonius van Raaij (94 jaar) 17 april 2015 Petronella van Veenendaal van Veenendaal (93 jaar) 21 april 2015 Theodorus Wilhelmus Odijk (86 jaar) 22 april 2015 Engelina Yda Hartings van der Linden (77 jaar) Barbaraklok 2015 mei 15

16 KERKBALANS Financiële stand van zaken De stand t/m 19 april is ,99. Bij de afgelopen Actie Kerkbalans hebben weer veel parochianen een machtiging afgegeven. Deze bijdragen worden op vaste data afgeschreven naar onderstaand bankrekeningnummer. Maandmachtiging: rond de 28 e van de maand, in december rond de 23 e. Kwartaalmachtiging: rond 28 maart, 28 juni, 28 september en 23 december. Halfjaarmachtiging: rond 28 mei en 28 november. Jaarmachtiging en éénmalige machtiging: rond 28 mei Voor vragen over de kerkbijdrage kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum (tel ) of een mail sturen naar: Alle bijdragen zijn van harte welkom op: Bankrekeningnr. NL42 RABO ten name van: R.K. Geloofsgemeenschap H. Barbara te Culemborg onder vermelding van: KERKBIJDRAGE Barbaraklok 2015 mei

17 UIT DE KOREN NIEUWS VAN HET ZANGKOOR A.M.D.G. Lijkt het u ook zo feestelijk, inspirerend en enthousiasmerend om in een groot koor de H. Mis voor Kerstmis te zingen? Die gelegenheid wordt u geboden door A.M.D.G!. Het kernkoor van A.M.D.G. nodigt zangers en zangeressen uit een projectkoor te vormen om de nachtmis van kerst 2015 op te luisteren. Stelt u het zich al voor? Een enthousiast voltallig koor, dat de prachtige mis van Mozart en het Stille Heilige nacht ten gehore zal brengen, dit alles onder de professionele leiding van dhr. Ben Holtkamp. Na het grote succes met het projectkoor met de nachtmis in 2013, mogen wij als A.M.D.G. weer de nachtmis van 2015 opluisteren! Ook u kunt deelnemen aan dit bijzondere project. Heeft u vrienden, kennissen of familieleden die ook graag deze kans benutten om mee te doen, kom dan gezellig en serieus meerepeteren. Vanaf 3 september 2015 gaan we repeteren op donderdagavond van uur. A.M.D.G. nodigt u van harte uit om u als gastlid bij het projectkoor aan te melden! Daarvoor kunt u zich vanaf heden, liefst zo spoedig mogelijk, telefonisch of via opgeven bij: Telefoon Mevr. Rina Balvers Dhr. Bert van Emmerik Mevr. Antje van Uden-van Leur Mevr. Truus Vermeulen Barbaraklok 2015 mei 17

18 JEUGD EN JONGEREN REIS NAAR ISRAEL VOOR JONGEREN Israel. Het is maar een klein land, de helft van Nederland, maar iedereen kent het. Hier liggen de wortels van het joodse en christelijke geloof, en ook de Islam is er sterk mee verbonden. Hier liggen de wortels van prachtige verhalen uit de bijbel. Een bijzondere wereld waar verschillende culturen samen komen: de oude stad Jeruzalem waar het in de smalle straatjes krioelt van mensen uit de hele wereld, het meer van Galilea, stadjes als Nazareth en Betlehem. Het is het land met de Dode Zee waar je in kunt blijven drijven of het indrukwekkende fort van Herodes Massada. Een land met prachtig weer waar veel valt te zien. Een land om je over te verwonderen en te bewonderen. Het aartsbisdom Utrecht organiseert in de zomer van 2015 een reis naar Israel voor jongeren. We zullen alle hoogtepunten die horen bij een reis naar Israel bezoeken: Nazareth, Betlehem, Kafarnaum, varen over het meer van Galilea, drijven in de Dode Zee, slenteren door de oude stad Jeruzalem naar de Olijfberg, de Klaagmuur, het tempelplein en de Heilig Grafkerk. Tijdens de reis zullen we op verschillende plaatsen de eucharistie vieren of luisteren naar een bijbelverhaal, zodat de verhalen die je wel of niet kent ook echt gaan leven. Het is heel indrukwekkend om zelf ook de weg te lopen die Jezus liep met het kruis. 18 Barbaraklok 2015 mei

19 Gedurende de reis overnachten we in hotels of jeugdherbergen. Het eerste gedeelte hebben we een bus tot onze beschikking. De reis is op basis van volpension. Toch kost het best veel geld. We gaan allerlei acties ondernemen om de kosten te drukken. Leiding: pastoor Gerben Zweers en Linda Vink Wanneer? juli 2015 Wie? Iedereen tussen de 16 en 30 jaar Hoeveel? 999 euro Voor vragen kun je terecht bij pastoor Zweers, TIENERKAMPEN KEEPING UP! Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in de zomer van 2015 weer twee tienerkampen. Omdat het daar vorig jaar supergezellig was, gaan we opnieuw naar Wiltz (in het noorden van Luxemburg). We reizen met eigen vervoer (busjes en auto s) en kamperen in Wiltz aan de oever van het gelijknamige riviertje. Op het programma staan veel sport en spel en zelf koken. Ook maken we een tweedaagse trektocht door het prachtige, bergachtige land, inclusief overnachting in het bos. Je neemt je bagage voor één nacht in je rugzak mee, dus dat is pittig! Maar. keep up! We gaan rotsklimmen en abseilen. We gaan kanoën op de rivier de Sure. En gedurende het kamp horen we de verhalen van God over volhouden en moed hebben. Je hoeft echt niet de sportman of vrouw van het jaar te zijn: als je maar een beetje lef hebt en sportief bent, is dit een grandioos kamp. Wanneer? 9 15 augustus en augustus 2015 Voor wie? Tieners van 12 t/m 16 jaar (je zit op de middelbare school tijdens het aanmelden) Leiding: pastoor Gerben Zweers en andere leiders en leidsters Hoeveel kost het? 200 Aanmelden: Meer info: Barbaraklok 2015 mei 19

20 KERK EN SAMENLEVING KLOOSTERWEEKEND MEI In het weekend van 29 t/m 31 mei organiseren Hans en Helma van Loon een weekend in de Sint Willibrords Abdij te Doetinchem (www.willibrords-abbey.nl). De kloostergemeenschap van de Benedictijnen is een kleine gemeenschap van ongeveer acht monniken. Het weekend begint op vrijdagavond (19.00 uur) en zal zondagmiddag (15.30 uur) eindigen. We doen mee met de gebedstijden van de gemeenschap en zullen daarnaast ook een eigen programma volgen met alle ruimte voor stilte en meditatie. De abdij ligt in een prachtige omgeving, dus er kan ook worden gewandeld. We verblijven in het gastenhuis (één- en tweepersoonskamers) en de kosten bedragen 115 euro (exclusief lakenpakket). Er kunnen ongeveer 20 mensen mee en wij kijken ernaar uit om er weer heen te gaan, want het is een heerlijke plek. Opgeven kan bij Helma van Loon Graag zo snel mogelijk. MIDWEEKVAKANTIE VOOR MENSEN DIE HUN PARTNER VERLOREN HEBBEN Accommodatie Amatisse, gelegen in de mooie Brabantse Peel, organiseert diverse speciale arrangementen. In 2015 zijn dat: - Arrangementen voor mensen die hun partner hebben verloren - Arrangementen voor alleengaanden - Schilderen met Karin Toma 20 Barbaraklok 2015 mei

21 Activiteiten In een ontspannen vakantiesfeer doet u mee aan creatieve, gezellige activiteiten. Er is voor elk wat wils: workshops koken, schilderen, fotografie, muziek, yoga, beeldend. Verder: wandelen in de prachtige Peel, eventueel museumbezoek. U bepaalt per activiteit of u meedoet. Even weg met lotgenoten die hun partner verloren Met gelijkgestemden in een inspirerende omgeving, actief bezig zijn in vakantiesfeer. Data in 2015: Midweek 6-10 juli Midweek augustus Weekend december Aantal deelnemers Het minimumaantal deelnemers is zeven, maximaal kunnen er twaalf personen meedoen. Arrangement Een midweekarrangement duurt van maandag uur tot vrijdag uur. Een weekendarrangement duurt van vrijdag uur tot zondag uur. De prijs is inclusief alle maaltijden, de workshops en alle overnachtingen. Accommodatie Amatisse, oorspronkelijk een klooster, heeft twee mooie, ruime ateliers voor creatieve activiteiten, een gemeenschappelijke keuken, een comfortabele zit- en eetserre en een prachtige, ruime tuin. U slaapt alleen, douches deelt u met de anderen. Meer informatie en inschrijven Inschrijven via Barbaraklok 2015 mei 21

22 VERDER WERK AAN DE KERK Op zaterdag 16 mei is er weer werk-aan-de-kerk. Dan wordt groep 2 verwacht. Informatie kunt u verkrijgen bij mevr. Th. Meulemans, tel Barbaraklok 2015 mei

23 Barbaraklok 2015 mei 23

24 COLOFON Pastoraal team Het pastorale team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de parochies Heilige Suitbertus en zalige paus Johannes XXIII. Gerben Zweers Pastoor/Liturgie Ridderstraat BK Culemborg Lilian Weijman Pastoraal werkster/ Diaconie Loerikseweg AD Houten Laura de Vries Pastoraal werkster/ Catechese Loerikseweg AD Houten Vincent van der Helm Diaken/ Gemeenschapsopbouw en ouderenpastoraat suitbertusparochie.nl Lidy Langendijk Pastoraal werkster/catechese Loerikseweg AD Houten Meike Hettinga Pastoraal werkster/ Gemeenschapsopbouw & jongeren Loerikseweg AD Houten Ed van de Moosdijk Pastoraal werker / Diaconie suitbertusparochie.nl Ridderstraat BK Culemborg Walburgkerkpad Ridderstraat BK Culemborg Parochiecentrum Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg, tel Geopend: dinsdag, woensdag en vrijdag uur dinsdag en donderdag uur Uitvaartmeldingen: Barbaraklok 2015 mei

25 Kerkgelegenheid H. Barbarakerk, Markt 50 Pastoraatgroep: Mevr. A. van Baaijen v.d. Hoogen Mevr. D. Blom - v. Vuren p/a Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg Tel: Locatieraad: M.M. Grasveld, voorzitter W.B. van Veen, secretaris J.H.M. Maas, penningmeester G. Bijvoet v.d. Mispel, coördinatie vrijwilligerswerk F.M. Brussaard, gebouwenbeheer J. Vorstman, beleidszaken Contact: Locatieraad Culemborg Ridderstraat BK Culemborg Koster Mevr. J. Luttik van Vilsteren Tel. Sacristie: of via Parochiecentrum, Ridderstraat 198, tel: Koster Elisabethhof Ria van Leeuwen p/a Parochiecentrum, Ridderstraat 198, tel: Beheerstichting Begraafplaats: Voor inlichtingen en vragen over de begraafplaats kunt u zich wenden tot Dhr. M.J.C. van Dord Correspondentieadres : Postbus 574, 4100 AN Culemborg Mobiel Website: Kerkbijdrage en overige betalingen Kerkbijdrage: Rekeningnr.(IBAN) NL42 RABO t.n.v. R.K. Geloofsgemeenschap H. Barbara te Culemborg o.v.v. Kerkbijdrage Overige betalingen: (rekeningen, misintenties, uw abonnement op de Barbaraklok, enz.) Algemeen rekeningnr. Geloofsgemeenschap H. Barbara: (IBAN) NL57 ABNA o.v.v. het onderwerp van betaling. Barbaraklok 2015 mei 25

26 Parochieadministratie Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk bij te houden, stellen wij het zeer op prijs een wijziging van adres of gezinssamenstelling (bv. bij geboorte, huwelijk, overlijden) te ontvangen. U kunt dit doen door het TNT Post verhuisbericht te gebruiken of door een kaartje te zenden aan: Parochieadministratie Parochiecentrum Ridderstraat BK Culemborg Of per DE BARBARAKLOK IS DIGITAAL De Suitbertusparochie heeft inmiddels haar eigen website: Onder het hoofd Lokaal nieuws is ruimte gemaakt om de Barbaraklok voortaan digitaal ter beschikking te stellen. Mensen die op de hoogte gehouden willen worden als er een nieuwe Barbaraklok uitkomt, kunnen dit kenbaar maken door hun adres te zenden naar Wilt u liever een papieren exemplaar van de Barbaraklok ontvangen, dan kunt u een abonnement nemen. 0 Ik wil een abonnement à 16,00 0 Ik ben niet meer in staat enige kerkdienst te bezoeken en zou de Barbaraklok graag gratis ontvangen. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Opsturen naar: R.K. Parochiecentrum Ridderstraat BK Culemborg Kijkt u ook eens op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/suitbertusparochie 26 Barbaraklok 2015 mei

27 Barbaraklok 2015 mei 27

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Smoelen- boek 2014-2015

Smoelen- boek 2014-2015 Smoelenboek 2014-2015 Smoelenboek Ariënsinstituut 2014 Voorwoord Als rector van het Ariënsinstituut ben ik vaak te gast op verschillende plaatsen in ons aartsbisdom: voor weekendliturgie, vormselvieringen

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie