De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg"

Transcriptie

1 De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Parochiecentrum Pieterburen en parochiesecretariaat Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ Driebergen-Rijsenburg telefoon Het secretariaat is in ieder geval bereikbaar op vrijdagmorgen van 8.45 tot uur. Web: In dringende gevallen kunt u bellen: Redactie KLAROEN en redactie-adres Annemarie Aarts, W. Banninglaan 6, 3972 SK Driebergen-R. Tel Lidy Jansen, tel drukwerk/bezorging: parochiesecretariaat Ton Morselt Rob van der Sluis, tel Downloadversie: Gemeenschapopbouw/ParochiebladDeKlaroen Pastoraal team Parochie Sint Maarten Profiel Adres Tel. Dr. Henk Bloem Pastoor (do en vr afw) liturgie Korhoenlaan ES Zeist parochie-sintmaarten.nl Dhr. Coen van Loon Diaken (ma afw) diaconie Bosstraat 19b 3971 XA Driebergen parochie-sintmaarten.nl Drs. Frederieke Prinsen, pastoraal werker (vr afw) kinder- en jongerencatechese Parnaskruid PH Amersfoort parochie-sintmaarten.nl Drs. Nelleke Spiljard pastoraal werker en teamleider (ma afw) gemeenschapsopbouw Rozenstraat VP Zeist Jaargang 42 Nummer 10 November 2011 Kopijdatum volgende Klaroen: zondag 20 november parochie-sintmaarten.nl INHOUD November 2011 LITURGISCHE KALENDER November VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT MAARTEN...4 ZIEKENZALVING...4 COLLECTES...5 AFWEZIGHEID FREDERIEKE PRINSEN...5 HEUVELTJES. en zo hier en daar een dal!...6 STAMTAFELGESPREK...7 FAMILIEKOOR KINDERKERSTVIERING...8 UW HULP GEVRAAGD VOOR DE KERSTMARKT AANVULLENDE VERSTERKING VAN HET KLUSTEAM GEZOCHT DE GERARDUSKALENDER EVANGELISTEN TERUG IN SINT PETRUS BANDEN KERK KERKBALANS; OUD EN NIEUW STUURGROEP PETRUS B SINT MAARTEN IKO LEZINGEN EEN PLEK VOOR HET CENTRUM SPES CARMELI IN HET PAROCHIECENTRUM VAN ST. PETRUS BANDEN CURSUS ICOON SCHILDEREN FILMAVOND 26 NOVEMBER HET LAM GODS TE GENT RAAD VAN KERKEN KOFFIECONCERTEN INTERNATIONALE KERSTSTALLENEXPOSITIE 2011 AMERSFOORT FEEST VAN DE GEEST UTRECHTSE HEUVELRUG PELGRIMSTOCHT NAAR IONA FAMILIEBERICHTEN AGENDA VOOR DE MAAND NOVEMBER

2 LITURGISCHE KALENDER November 2011 Aanvang viering: uur Zondag 6 november. Willibrordzondag Eucharistieviering Voorganger: Henk Bloem Koor: Jongerenkoor 1 e lezing: Wijsheid 6,12-16 Evangelielezing: Matteüs 25,1-13 Er is kinderwoorddienst! Zondag 13 november Woord- en communiedienst Voorganger: Coen van Loon, diaken Koor: Jeugdkoor 1 e lezing: Spreuken 31, Evangelielezing: Matteüs 25,14-30 Dit weekeinde viert de parochie het feest van Sint Maarten. Zondag 20 november. Christus Koning Eucharistieviering Voorganger: pater Jan Holman Koor: Sint Gregorius Magnus 1 e lezing: Ezechiël 34, Evangelielezing: Matteüs 25,31-46 Vandaag is in Leersum de vormselviering voor alle vormelingen van de parochie Sint Maarten. De vormelingen uit Driebergen zijn Joost van Jaarsveld, Antonia van der Leeuw, Sabine Mallant en Hylke Ribbens. Zondag 27 november. 1 e zondag van de Advent Eucharistieviering Voorganger: Frans Verhaar, pr. Koor: Mediant 1 e lezing: Jesaja 63,16b-17.19b; 64,3b-8 Evangelielezing: Marcus 13,33-37 Zondag 4 december. 2 e zondag van de Advent Woord- en communiedienst Voorganger: Coen van Loon, diaken Koor: Sint Gregorius Magnus 1 e lezing: Jesaja 40, Evangelielezing: Marcus 1,1-8 VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT MAARTEN Austerlitz (O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand): zondag uur Doorn (Sint Martinus): zaterdag uur, zondag 9.30 uur Maarn (H. Theresia): zondag uur Leersum (H. Andries): zondag uur Woudenberg (H. Catharina): zondag uur Zeist (Sint Joseph): zaterdag uur, zondag uur Een overzicht van alle vieringen vindt u wekelijks in de Slip van de Mantel. U kunt zich aanmelden voor deze -nieuwsbrief via ZIEKENZALVING Zoals ieder jaar wordt er ook dit jaar weer een ziekenzalving gehouden. Deze viering is op woensdag 16 november in Huize Beukenstein. U bent welkom vanaf uur. De viering begint om uur. Na de viering is er gelegenheid voor een praatje onder het genot van een hapje en een drankje. Om ongeveer uur sluiten we af. Als u hieraan wilt deelnemen kunt u zich opgeven voor 14 november bij:mevr. R. Losekoot, telefoon: of bij Mevr. L. van der Heiden, telefoon: Als u geen vervoer heeft, vermeld u dat dan even, dan regelen we dat voor u. Werkgroep "Zieken en Ouderen" 3 4

3 COLLECTES Overzicht van de collectes, gehouden van 19 sept. tot 16 okt september 172,40 2 e collecte 197,72 25 september 232,35 02 oktober 258,25 09 oktober 189,64 2 e collecte 173,33 16 oktober 258,66 Opbrengst offerkaarsen 131,40 Bijdrage gebruik zangbundels 3,06 Bijzondere vieringen 471,11 Vrijwillige bijdragen voor de Klaroen kunt u overmaken op bankrekeningnummer (Rabobank), ten name van het parochiebestuur Sint Petrus' banden te Driebergen-Rijsenburg, ten gunste van de Klaroen. Op deze rekening kunnen ook alle andere betalingen, zoals misintenties worden gedaan. Het tarief voor een misintentie bedraagt 10,50. Kerkbijdragen kunt u overmaken op een apart rekeningnummer, nl: Rabobanknummer t.n.v. Parochie Sint Petrus' banden te Driebergen-Rijsenburg. Misintenties dienen te worden opgegeven bij het parochiesecretariaat, Rijsenburgselaan 4. AFWEZIGHEID FREDERIEKE PRINSEN Onze collega pastoraal werkster Frederieke Prinsen is helaas wegens ziekte voor onbepaalde tijd afwezig. We wensen haar veel sterkte toe en een spoedig herstel. Indien u vragen heeft rond het vormsel kunt u contact opnemen met diaken Coen van Loon, of telefoon Voor vragen rond de eerste communie kunt u pastoor Henk Bloem benaderen, of telefoon Voor overige vragen: neem contact op met p.w. Nelleke Spiljard, of telefoon Ook de kopij voor de Nieuwsbrief graag naar N. Spiljard of H. Bloem. 5 HEUVELTJES. en zo hier en daar een dal! Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild Deze woorden van Ad den Besten hebben we dikwijls gezongen bij een uitvaart. Het hele lied gaat zo: Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild hebt boven 't nameloze mij uitgetild. Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd geborgen in de bevende zekerheid Dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. Ik zing het graag ik heb dan het gevoel dankbaarheid en hoop uit te zingen over het leven van de overledene. Op 2 november, met Allerzielen, hebben we het ook gezongen. Dan voor al die broze mensenlevens van wie we al afscheid moesten nemen en die we hoopvol hebben losgelaten, toevertrouwd aan Gods handen. Maar het lied staat in de ik -vorm. Het gaat over mijn eigen bestaan. Mijn eigen bestaan is broos. Er hoeft niet zoveel te gebeuren of ik ben er niet meer. Dat schiet soms ineens door je heen als plotsklaps iemand uit je naaste omgeving zomaar wegvalt. Ook broos in de zin dat ik deuken oploop in en aan het leven, lichamelijke (zeker bij het ouder worden), geestelijke, morele deuken. Maar, zegt de dichter, dit broze bestaan is door God gewild. Als ik dit zing, geeft het me een gevoel van geborgenheid. Iemand wil mijn bestaan; houdt van mij. Mijn bestaan is niet alleen stom toeval. Over mijn bestaan is bovendien meer te zeggen dan de getallen van hartslag, temperatuur, bloedwaardes, moleculen, genen en lymphen kunnen zeggen. Het is gewild! Misschien wel omdát het broos is, omdat ik het kan verliezen. Omdat het niet van beton is. En terwijl het hele leven steeds meer digitaal uitgedrukt wordt met sofinummers, pincodes en 5 wachtenden voor u, heb ik een naam gekregen. Ik ben niet meer ut - Wanneer komt ut kind? Ik ben niet alleen het kind van of de vrouw van ; ik heb een eigen naam. Ik besta, ik mag er zijn! En daarom: dankbaar leven. En wel: de vólle tijd dus alle tijd van mijn leven. Broos maar dankbaar. Broos maar geborgen. Geborgen 6

4 duidt op gevoel van veiligheid, van vertrouwen. Niet omdat ik me heb verschanst in een veilige veste, in onwrikbare zekerheid, waar ieder op stuk loopt. Neen, geborgen in bevende zekerheid. Bevend is zo mooi. Dat zegt dat het voorzichtige, tastende (on)zekerheid is; dat ik het zelf nauwelijks kan, nauwelijks dúrf te geloven, dat mijn broze bestaan niet uitloopt op een uit elkaar vallen in duizenden stukjes; op opruimen en wegwezen. Dat ik val is zeker harde zekerheid want mijn bestaan is broos en mijn 'standplaats' (bestand) is maar smal en onvast. Maar dat ik dan in Uw handen val geborgen in uw handen! Dat is bevende zekerheid. Ik tril er bijna van: dat ik dit mag hopen, mag geloven van mijn bestaan. Met Allerheiligen en Allerzielen vieren wij vanuit deze 'bevende zekerheid' dat ons bestaan gewild is, onze naam gekend wordt, ons broze bestaan geborgen is en blijft in Gods hand. Van Alle heiligen van alle levenden. Dit is Eu- angelie: goede boodschap. STAMTAFELGESPREK Henk Bloem Bij een stamtafelgesprek denken we aan een ruime bruine tafel in een café of herberg, waar vaste gasten regelmatig aanschuiven, maar waar ook toevallige voorbijgangers welkom zijn. Het is een plek waar mensen op verhaal komen, omdat iedereen er gelijk is. Ook bij een stamtafelgesprek in onze geloofsgemeenschap staan de verhalen en ervaringen van mensen centraal. We gaan met elkaar in gesprek over een thema vanuit ons gelovig en zoekend onderweg zijn, vertrouwd en bekend, maar toch vol geheimen. We voeren geen discussie, maar luisteren naar elkaar als pelgrims onderweg. Kernwoorden hierbij zijn openheid, gastvrijheid en respect. Zo zijn we te gast bij elkaar. Er vindt weer een stamtafelgesprek plaats op donderdag 24 november a.s. in de Petrus- & Pauluszaal van ons parochiecentrum. De avond begint om uur, inloop met koffie/thee vanaf uur. Om ongeveer uur besluiten we de avond met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!! FAMILIEKOOR KINDERKERSTVIERING Op 24 december a.s. zal er weer een sfeervolle en feestelijke kinderkerstviering zijn in onze kerk. Na het succes van de afgelopen jaren, willen we ook dit jaar de viering graag opluisteren met een familiekoor. Ofwel: ons Jeugdkoor voert de troepen aan en zal versterking krijgen van kinderen met ouders, grootouders, buren, juf, meester... Bij deze willen we graag een oproep doen aan een ieder van jullie om mee te zingen! Kijk in je gezin en/of familie wie mee wil zingen en geef je op via een mail aan het Parochie-secretariaat: Laat ook dit jaar horen op Kerstavond hoe leuk het is om samen het kerstfeest in te luiden. We kijken ernaar uit! Mis de voorpret niet! Er zijn vier repetitie-avonden: op dinsdag 29 november en op dinsdag 6, 13 en 20 december om uur in Pieterburen. Iedereen die zich opgeeft, wordt op deze repetitie-avonden verwacht. Voor een klinkend familiekoor is nu éénmaal enige oefening noodzakelijk (en gewoon leuk!). Graag tot ziens bij het Familiekoor voor de gezinsviering van Kerstavond. Werkgroep Gezinsviering 7 De pastoraatgroep 8

5 UW HULP GEVRAAGD VOOR DE KERSTMARKT 2011 Zoals u in de vorige Klaroen gelezen heeft, komt er zondag 11 december in ons parochiecentrum een gezellige kerstmarkt, waarvan de opbrengst voor de parochie is. De organisatie en creativiteit draait op volle toeren en ondervindt veel enthousiasme. Nu willen we uw hulp vragen voor het volgende: Kerststukjes maken: We willen op deze markt ook kerststukjes verkopen. Deze zullen gemaakt worden tijdens een workshop onder ervaren leiding. U bent van harte uitgenodigd! Waar: parochiecentrum. Wanneer: december. Hoe laat: beide ochtenden om 9.30u, beide middagen om 13.30u. Voor koffie/ thee wat lekkers en gezellige sfeer wordt gezorgd! Contact persoon: Jeannette van der Mispel. Aanmelden: graag per mail naar of bellen naar telefoon In principe wordt er voor materiaal voor de kerststukjes gezorgd, maar wilt u meehelpen en heeft u nog spullen liggen die we mogen gebruiken, dan graag meenemen. Taart, cake, tulband: Op de markt willen we ook graag koffie/thee met wat lekkers verkopen. Wilt u een taart, cake of tulband bakken? Meld u dan aan bij Henriëtte van der Mispel. U kunt ze zaterdag 10 december overdag (van tot uur) of zondagochtend om 9.00 uur naar het parochiecentrum brengen. We hopen op veel aanmeldingen dan kunnen we ook hele cakes verkopen! Uiteraard kunnen we op de markt zelf ook hulp gebruiken; hiervoor kunt u zich ook aanmelden bij Henriëtte. Èn stuur iedereen die u kent naar onze markt, dan wordt het een geweldige dag! Hartelijke groeten, Henriëtte van der Mispel Telefoon: AANVULLENDE VERSTERKING VAN HET KLUSTEAM GEZOCHT Sinds een aantal weken vormen André de Sain en Norbert Piët het klusteam van de kerk en het parochiecentrum. Naar ieders volle tevredenheid is er al een aantal projecten uitgevoerd. Onze parochie kan niet alleen op deze vakmensen steunen als het gaat om technische klusjes. Er is nog volop werk aan onze schitterende gebouwen voor handige en enthousiaste parochianen. Heb je zin om af en toe een klus te klaren? Bel of mail: Frans Grijpma of DE GERARDUSKALENDER Elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "Elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Witten worden georganiseerd (zie ook op internet: Bij u in de buurt is de kalender voor 2012 à 5,45 verkrijgbaar bij: Janny Bakker-de Sain Zandspoor BH Doorn Telefoon: Na afloop van de viering op 27 november is de kalender te koop in het Parochiecentrum. 10

6 EVANGELISTEN TERUG IN SINT PETRUS BANDEN- KERK donateurs, die de medaillons mogelijk gemaakt hebben, en aan ir. René Smorenburg voor de bouwkundige begeleiding van het project. Traditie betekent letterlijk ook overdracht in dit geval aan de volgende generatie. Om dat te symboliseren, werd het Johannesmedaillon onthuld door drie jongeren die zich op het H. Vormsel voorbereiden: Joost van Jaarsveld, Antonia van der Leeuw en Sabine Mallant. KERKBALANS; OUD EN NIEUW Met de onthulling op zondag 9 oktober van het vierde gebrandschilderde medaillon, dat van de evangelist Johannes (gesymboliseerd door de adelaar), zijn de vier evangelisten in zichtbare vorm terug in de Sint Petrus banden-kerk. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de parochiekerk in 2010 heeft de Driebergse beeldend kunstenaar Ramon de Geus gebrandschilderde medaillons ontworpen en vervaardigd met de symbolen van de vier evangelisten: de mens (Matteüs), de leeuw (Marcus), het rund (Lucas) en de adelaar voor Johannes. Het thema van de evangelisten grijpt terug op de gebrandschilderde glas-in-lood ramen van Willem Wiegmans die vóór de uitbreiding van de Sint Petrus banden-kerk in 1951/1952 in het priesterkoor zaten. Ramon de Geus staat in een lange traditie van Rijsenburgse glazeniers die voor de parochiekerk gebrandschilderde ramen hebben gemaakt: jonkheer Johannes van Rijckevorsel (1840), Otto Mengelberg sr. (1900) en Willem Wiegmans (1935). De voorzitter van de jubileumcommissie, George Marlet, sprak op 9 oktober namens de geloofsgemeenschap zijn dank uit aan Ramon de Geus, aan de Stichting Vrienden van Sint Petrus banden en haar 11 De actie Kerkbalans heeft vorig jaar voor het eerst in lange tijd meer opgebracht dan het jaar ervoor. Eerder dit jaar schatte de penningmeester op grond van toezeggingen dat de meeropbrengst 10% zou kunnen bedragen. Hoeveel het precies wordt is nog niet te zeggen. De toezeggingen zijn er wel, evenals de daaraan gekoppelde verwachtingen, maar alle betalingen nog niet. Daardoor staat de opbrengst van de Kerkbalans 2011 nog niet vast. Het is in elk geval meer dan 2010! Nu is het niet alleen om de opbrengst te doen, maar ook om inzicht in de betalingen. Die informatie heeft de stuurgroep, die zich bezighoudt met de kerkbalans nodig voor de planning voor de volgende actie van de kerkbalans. Die moet namelijk ook weer meer opbrengen! Daarvoor zullen we de volgende Kerkbalans anders, met nieuwe activiteiten, moeten aanpakken. Die baseren we o.a. op de opbrengsten en ervaringen van vorig jaar. Daarom heeft de penningmeester die laatste betalingen graag op de bankrekening van de parochie staan: Wij verzoeken u daarom, mocht u nog niet betaald hebben, het toegezegde bedrag over te maken. 12 Simon de Wit

7 STUURGROEP PETRUS B 2.0 In de vorige Klaroen werd al aangekondigd dat gewerkt wordt aan projecten rond een nieuwe aanpak van de kerkbalans en andere activiteiten op financieel gebied. Welnu, dat programma heeft de werknaam Petrus B 2.0 gekregen. De naam Petrus B 2.0 is bewust zo gekozen. Op de eerste plaats is het voor de communicatie en motivatie belangrijk programma s en projecten een passende naam te geven. Vervolgens herkennen alle betrokkenen en andere parochianen in deze naam de parochienaam; alleen is die hier speciaal afgestemd op de jonge doelgroep en de tijdgeest. Want daar gaat het in dit ontwikkelingsprogramma om: de parochie beter afstemmen op parochianen. Oud én vooral jong! De aanvulling 2.0 die u tegenwoordig vaak ziet, duidt op de openstelling van het ontwikkelingsprogramma voor de inbreng en betrokkenheid van iedereen, vooral via Internet. Bij dit moderne bedrijfskundig programma zal veel via Internet worden gewerkt. En wellicht wordt Internet ook een nieuwe dimensie van onze parochie. Het Petrus B 2.0 programma gaat ongeveer 3 jaar duren: dezelfde periode die de Locatieraad met het parochiebestuur is overeengekomen om de financiën van de parochie op orde te maken. Met andere woorden, het programma ondersteund de realisatie van deze afspraak. Daarnaast heeft het programma nog een andere en opvallende doelstelling! Namelijk de versteviging van de basis van de parochie met parochianen. De financiën van de parochie zijn weliswaar belangrijk, maar parochianen zijn nog belangrijker voor de toekomst! De stuurgroep van dit programma ontwikkelt daarvoor plannen en projecten en stuurt deze activiteiten aan. De stuurgroep vertrouwt erop dat ze voor de plannen en projecten medewerkers onder de parochianen kan vinden. De aanpak van deze activiteiten is bewust zo opgezet dat iedereen die meewerkt, er veel van kan opsteken. Het moderne leiden is opleiden! Daarom hebben twee leden van de stuurgroep veel ervaring met bedrijfsopleidingen en trainingen. De stuurgroep bestaat uit vijf leden: 13 Astrid Bolland, deskundige op terrein van organisatie ontwikkeling, opleidingen en sociale media; Coen van Loon, voor alle parochianen bekend, speciaal voor jongerenwerk en pastorale kwesties; Jan van Rutte, speciaal voor financiën en strategie; Rembrandt Meihuizen, marketeer, bovendien echt jong; Simon de Wit, speciaal voor strategie en direct marketing en relatiebeheer. Jan van Rutte levert zijn bijdrage wegens drukke werkzaamheden op afstand. Bij de kennismaking met Astrid Bolland sprong de vonk ook over op haar partner Mark-Erik Nota. En hij besloot meteen met Astrid, als een soort duo-job, mee te doen. Hij is ook organisatiedeskundige. De stuurgroep is nu compleet en is al aan de slag met de Kerkbalans, want die heeft nu de hoogste prioriteit. Wilt u meer weten van Petrus B 2.0 of hebt u suggesties dan bent u daarmee steeds welkom bij ondergetekende met telefoon of KERKBALANS DOOR EEN MARKETEER 14 Simon de Wit De positieve resultaten van de actie kerkbalans in Driebergen- Rijsenburg is niet onopgemerkt gebleven. Het novembernummer van Op Tocht, het tijdschrift van het aartsbisdom Utrecht bevat een interview met Simon de Wit over zijn aanpak. Dit kunt u lezen op onze website locatie Driebergen.

8 SINT MAARTEN zondag 13 november in Doorn De dag van de naamgever van onze parochie nadert weer. Vorig jaar hebben we die dag in Utrecht gevierd. Een lezing in het Ariënshuis aan de Keistraat, een wandeling door de stad, een heerlijke maaltijd en de indrukwekkende vespers in de Domkerk. Dit jaar willen we het in de Martinuskerk in Doorn vieren. Er is een boeiend programma, dat duurt van tot ongeveer uur. Allereerst zal Jan Marcel Vellinga Sint Maarten op een speelse manier present stellen. Jan Marcel behoort tot Urban Expression. Dat is een jonge organisatie die als doel heeft om christenen die woonachtig en betrokken zijn in achterstandswijken, te helpen om tot gemeentestichting te komen. Zij werken alleen in de binnenstad, oude volkswijken en aandachtswijken. Daarnaast richtte hij het vrolijk theater op, een theater waarmee hij door het land trekt en verhalen vertelt. Veel voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Voor deze middag bereidt hij een verhaal over Sint Maarten toen en nu voor. Vervolgens zal er een lezing zijn. Wij zijn bijzonder verheugd dat monseigneur Muskens, emeritus bisschop van Breda, hiervoor naar Doorn wil komen. Mgr. Muskens werd vooral bekend door zijn uitspraak, dat een arme een brood mag stelen. Ik wil de woordvoerder van de onderkant van de samenleving zijn, zei hij in Daarnaast was hij vrijwilliger in de verpleging, sliep hij in Amsterdam met een dakloze in een portiek en bepleitte hij in 2005 Tweede Pinksterdag als vrije dag in te ruilen voor het Suikerfeest. Kinderen zijn zeer welkom op deze middag. Jan Marcel Vellinga zal zich speciaal richten tot de kinderen en tijdens de lezing van mgr. Muskens is er een speciaal kinderprogramma. In de vieringen op deze zondagmorgen zal eveneens op de zeven locaties aandacht aan Sint Maarten worden gegeven. De dag wordt afgesloten met een vesper en een eenvoudige maaltijd. Wij hopen velen van u deze middag te begroeten! Wilt u zich wel a.u.b van te voren aanmelden bij het centrale secretariaat van de pa- 15 rochie, Gemma Bosboom: Het is goed om samen op deze wijze de dag van onze heilige, Sint Maarten, te vieren! Nelleke Spiljard, Henk Bloem, Coen van Loon IKO-LEZINGEN Dinsdag 8 november 2011 om uur in t Hoge Licht, Klaproos 2 te Driebergen: Vier eeuwen opera aan de hand van DVD-fragmenten Op 8 maart heeft drs. Camiel Verhamme, docent HOVO, ons al veel verteld en laten horen over de opera. Twee uur was echter veel te kort. Nu gaat hij verder met zijn verhaal en illustreert dat met DVDfragmenten. Gespreksleiding: Joke de Zwaan Woensdag 16 november on uur in de Morgensterkapel/Maranathakerk, Melvill van Carnbeelaan 34 te Driebergen: Afrika.. een hopeloos continent? In mei j.l. bezocht Maartje Reitsma sr. een scholenproject van het Catharina Fonds in Zuid-Kenia waar de Massai leven. Het verblijf maakte een diepe indruk op haar. We kennen de beelden van droogte, honger, armoede en werkloosheid. Dat is daar ook aan de orde, maar er is meer Enthousiasme, gastvrijheid, kleur, hoop op perspectief Maartje wil graag haar verhaal vertellen aan de hand van foto s en een documentaire. Daarnaast is er tijd om te discussiëren over het nut, maar ook over de valkuilen van het ontwikkelingswerk. Kijk voor informatie op Gespreksleiding: Ineke Droogers Vervoer: Tiny Kingma, tel De IKO is een samenwerkingsverband tussen de NPB, de R.K. parochie en de PKN. Tot de activiteiten van de IKO behoren de gespreksochtenden. 16

9 EEN PLEK VOOR HET CENTRUM SPES CARMELI IN HET PAROCHIECENTRUM VAN ST. PETRUS BANDEN Als we ons even mogen voorstellen. De Stichting Spes Carmeli ondersteunt mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en die daarbij ook meer willen weten van Karmelspiritualiteit. Ze organiseert daarvoor vormingsdagen/- bijeenkomsten enz. Sinds 1998 tot nu toe waren er zo vele cursussen, leesgroepen en landelijke dagen voor de leden. In de cursussen over spirituele en karmelthema s trekt ons centrum steeds nieuwe belangstellenden. Zij vinden in de behandeling van de spiritualiteit van het dagelijks leven, zoals de leek-karmeliet die met toewijding zoekt, blijkbaar een inspiratie, die zowel hartverruimend als inspirerend werkt. De bijkomende onderlinge gesprekken over de behandelde thema s werken versterkend en geven richting. Onze cursusbegeleider sinds 12 jaar, pater dr. Frans Vervooren ocd, is een ervaren en steeds verrassende inleider in de Karmelspiritualiteit, gedoctoreerd in Sint-Jan van het Kruis. De Stichting bestaat sinds 1995, is opgericht in samenspraak met de paters en zusters karmelieten. Ze ondersteunt, met de uitgave van brochures en lesbrieven voor de vorming, de leden van de negen tot stand gekomen leken-karmelgemeeschappen sinds 1987 in ons land. Ook geeft ze het 3-maandelijkse blad Karmelsporen voor 140 leden en 450 overige vrienden en belangstellenden uit. In een leesgroep of oriëntatiegroep karmelspiritualiteit, met gebruikmaking van onze uitgebreide spirituele bibliotheek in het parochiecentrum (gratis gebruik), kunnen we ons door gekozen teksten samen een beeld vormen van belangrijke spirituele (karmel)auteurs, waardoor ze werden bewogen en waarbij ze ons kunnen ondersteunen. We zijn blij in uw levende parochiegemeenschap, midden in het land, onze standplaats te hebben gekregen. We hopen van harte, dat we uw belangstelling mogen ondervinden. In de maand november starten we reeds met een cursus icoonschilderen. Wilt u misschien meedoen? Het zal zeker inspireren. Of heeft u interesse voor een leesgroep of oriëntatiegroep karmelspiritualiteit? Een of telefoon 17 naar ons secretariaat zien we dan graag tegemoet. Ik zou niet aarzelen. Internet Spes Carmeli in Driebergen komt nog. Telefoon: Namens de Stichting Spes Carmeli, Kees Steur, secretaris CURSUS ICOON-SCHILDEREN Het Vormingscentrum Spes Carmeli van de Lekenorde van de Karmel organiseert een 5-daagse cursus Icoon-schilderen in het parochiecentrum van de kerk St.Petrus banden, Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ in Driebergen-Rijsenburg. Bij voldoende deelname zal deze cursus plaatsvinden op de dinsdagen: november en 13 december van uur. Deze cursus is open voor alle belangstellenden. De cursus, in Grieks- Orthodoxe stijl, wordt gegeven door de ervaren icoon-schilder Simon Koopman, die ook als docent in icoon-schilderen in zijn atelier veel leerlingen vertrouwd heeft gemaakt met deze religieuze schilderkunst. De kosten voor de gehele cursus bedragen 135,-.De geprepareerde icoonplank kan voor 30,- bij de icoon-schilder worden gekocht, evenals de 3 benodigde penselen tesamen voor 10,-. Over de aard van de cursus: De deelnemer gaat zelf een icoon schilderen naar zijn keuze op de oude wijze. De temperatechniek die gehanteerd wordt is ongeveer 1500 jaar oud. Stap voor stap wordt ook de boeiende wereld van de iconen dichterbij gebracht, door informatie in woord en beeld en vooral door zelf te doen. Het geheim van de iconen schuilt echter niet in het feit, dat ze gelijken op het afgebeelde meestal een bijbelse gebeurtenis of een beeld van een heilige maar ze doen in de mens het zelf icoon zijn ontwaken, waardoor de kosmische mens geboren wordt. Iconen schilderen is een weg van meditatie en stilte, een weg die je zelf gaat van aarde naar hemel, van donker naar licht. De technieken zijn aan oude, strenge voorschriften gebonden, neergelegd in een geheimcode en kunnen niet los gezien worden van de traditie van waaruit de icoon is voortgekomen. Echte iconen schrijven is nog steeds monnikenwerk : een weg van geduld, stilte, concentratie en overgave 18

10 De sessies beginnen en eindigen derhalve met een meditatief wijdingsgebed. Stilte tijdens het schilderen. Geïnteresseerden kunnen zich voor de cursus opgeven per of per telefoon: (privé). Liefst zo spoedig mogelijk! Dit in verband met een snelle bevestiging dat de cursus inderdaad kan doorgaan door voldoende deelname. U ontvangt na aanmelding een bevestiging en praktische gegevens. Graag uw aanmelding tegemoet ziende, met vriendelijke groet, Kees Steur, Secretaris Spes Carmeli FILMAVOND 26 NOVEMBER De film Des Hommes et des Dieux, welke voor onze parochie in Figi werd vertoond in september 2010 zal nu opnieuw vertoond worden. Reden: - Niet iedereen heeft destijds in Figi de film kunnen zien - Er wordt nu meer tijd uitgetrokken om de film goed tot je te laten doordringen - Er vindt een uitgebreide nabespreking met zelfreflectie plaats. Lokatie : De Andrieshof; Engelberg 15 A te Leersum. Datum en tijd : zaterdag 26 november 2011 Filmvertoning uur; Broodjes met koffie/thee/e.d uur; Nabespreking uur. Kosten : 6,= (incl. broodjes en koffie/thee) bij binnenkomst te voldoen. Omdat er beperkt plaats is (circa 40 personen) is opgave van tevoren noodzakelijk. Dit ook i.v.m. het verzorgen van de broodjes e.d. opgave bij: Bart van Soest, telefoon of 19 De nabespreking zal uit drie delen bestaan: - Bespreking in groepjes van de inhoud van de film aan de hand van vragen; - Bespreking in groepjes van zelfreflectie-vragen; - Plenaire bespreking. Korte beschrijving van de film: Acht franse monniken leven in een klooster hoog in de bergen in Algerije. Ze leven in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de overhand in de regio. Uiteindelijk besluiten de monniken vastberaden te blijven. Ze komen klem te zitten tussen terroristen en overheid als ze ook gewonde terroristen medische hulp geven. Een waar verhaal uit de negentiger jaren. Over fundamentalisme, twijfels, angst en geloof, maar bovenal liefde voor de medemens en trouw aan jezelf. Bart van Soest HET LAM GODS TE GENT In de grootste kathedraal van Gent, de st. Baafs Kathedraal, is één van de belangrijke religieuze kunstwerken van West Europa aanwezig. Het is een door de gebroeders van Eyck beschilderd paneel, bestaande uit 12 delen. Het staat achter hard glas, men betaalt extra entree, kortom het is iets bijzonders. En wat is er bijzonder aan? Het begint met Adam, links, en Eva, rechts, die ons allen in het verderf gestort hebben! Daar midden tussenin God de Vader, Maria en Johannes de Doper. Wat ik indrukwekkend vind, is de fijn-penselige schilderkunst van de honderden figuren, gezichten en kleren. Dat zie je later pas goed in een kleurengids, die daar verkocht wordt. De onderste paneel in het midden bevat het Lam Gods, waarbij bloed uit de borst spuit. Het kernpunt van de Eucharistieviering, het Agnus Dei in beeld. Voor mij is dit het symbool van de vermoorde onschuld. Onschuldiger dan een lam kun je niet zijn. En dan denk ik aan al die wekelijks 20

11 vermoorde onschuldigen in onze tijd, bijvoorbeeld de zeven mensen die om het leven kwamen op Koninginnedag in Apeldoorn. Maar Gent is meer dan het Lam Gods. Er zijn nog enkele mooie kathedralen uit de 15 e eeuw. Er zijn vele oude gevels, grachten, gezellige terrassen en niet zo n beetje ook. Het Gravensveen is een middeleeuws kasteel midden in de stad, wel groot en heel indrukwekkend en heel middeleeuws, met kerkers, kantelen, enz. Een vleeshuis waar honderden Gandahammen hangen en men regionale gerechten kan kopen. Ik heb gelogeerd in een verbouwd klooster, het Monasterium Poortackere, waar zelfs nog een complete kapel aanwezig is. Er stonden nu echter tafels met stoelen in. De kamers waren smal en hoog, maar wel met moderne douche en toilet. Niet ver van Gent (een half uur met de trein) ligt Oudenaarde, een kleiner oud stadje. Het ligt aan de rand van het wielercircuit van de Ronde van Vlaanderen. Er is een wielermuseum waar je de ziel van de Vlaming begint te begrijpen. Vlaamse steden, bolwerken van katholicisme uit het verleden, zijn nog steeds een bezoekje waard. RAAD VAN KERKEN 21 Ton Morselt Donderdag 17 november 2011 Prof. Dr. M. Poorthuis: Beeldvorming rond religie Vooroordelen en (vijandige) beeldvorming zitten vaak diep verankerd in een samenleving. Zo kon de nazi-propagandafilm Der ewige Jude bijvoorbeeld gemakkelijk meeliften op de antisemitische beeldvorming die reeds lang bestond. Het vijandbeeld van de islam was er al vóór er moslims woonden in ons land. Gelukkig zijn de kerken de weg ingeslagen van de dialoog. De noodzakelijke dialoog met het jodendom bestaat al langer, maar diepe wonden zijn moeilijk te genezen. Dialoog met de islam komt op gang. Er is nog een lange weg te gaan. Op deze avond, die kort na de dag van respect valt, denken we na over ware tolerantie en het belang van dialoog. Het is een gezamenlijke avond met de werkgroepen Contact Moslims en Kerk en Samenleving in Driebergen, die evenzeer diep betrokken zijn bij deze problematiek. Marcel Poorthuis werd in 2010 benoemd tot hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Naast theologie (Utrecht) studeerde hij ook muziek (conservatorium Hilversum). Hij promoveerde op de commentaren van de Frans-joodse filosoof Levinas op de Talmoed. De joodschristelijke betrekkingen waren reeds langer zijn werkterrein; de betrekkingen met de islam kwamen erbij. Plaats: De Morgenster, Melvill van Carnbeelaan 34 Aanvang: 20.uur, kosten: 4. KOFFIECONCERTEN Zondag 6 november Nederlands Harptrio Harp, altviool en fluit: een magische combinatie van kleuren en klanken. In het programma staat o.a. Het Trio voor harp, fluit en viool, een meesterwerk van C. Debussy. Muziek van nu, van toen, van ver en van dichtbij, opgenomen in een schitterend programma. Zondag 4 december Johannes Möller en Laura Fraticelli gitaarduo Beide gitaristen hebben hun opleiding gevolgd aan The Royal College of Music in Londen en het Koninklijke Conservatorium te Den Haag. Beiden hebben een gemeenschappelijke interesse in het zoeken naar nieuwe uitingen en combineren klassiek repertoire met hun eigen composities en arrangementen. Met twee uitstekende Noord Indiase musici vormen ze het ensemble Rasa Lila Quartet. Het ensemble voert composities uit van Johannes Möller en Laura Fraticelli. De concerten beginnen om uur in de kerk Sint Petrus banden. De kerk is om uur open. De entreeprijs bedraagt 12,= (kinderen t/m 12 jaar 2,50). Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 3 weken voor het betreffende concert bij Boekhandel Baas en CD Artline op de Traaij in Driebergen-Rijsenburg. Voor abonnementen en meer informatie, zie de website: 22

12 INTERNATIONALE KERSTSTALLENEXPOSITIE 2011 AMERSFOORT Alweer voor de 27ste keer organiseren wij de Internationale Kerststallenexpositie in de St.Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan 28 te Amersfoort. Deze kerk is gebouwd in neogotische stijl en geeft daarom de tentoonstelling een bijzondere sfeer. We mogen ons verheugen op een jaarlijks grote belangstelling van bezoekers uit het gehele land. De expositie wordt gehouden van vrijdag 9 t/m zondag 18 december De openingstijden zijn : zaterdagen uur zondagen uur overige dagen uur Ook dit jaar hebben we een nieuwe collectie van 300 kerstgroepen uit Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa, waaronder uit de Provence in Frankrijk een kerstgroep van meer dan 40 Santons, geplaatst in een miniatuurdorpje. Tijdens de avonduren en op zaterdag en zondag zullen circa 40 zangkoren uit de wijde omgeving van Amersfoort zorgen voor een gevarieerde vocale omlijsting van deze expositie. Het koor JKL Generations en het Chr. Gemengd koor Ars Nobilis uit Leusden geven 9 december om uur hun Kerstconcert. De entreeprijs bedraagt 10,-. Voor de kinderen is er een kerststallen speelhoek en voor de inwendige mens het Petit restaurant de Herberg. Wij stellen het in hoge mate op prijs indien u weer in uw Parochieblad mogelijkheden ziet om promotionele aandacht aan onze expositie te besteden. Toegangsprijzen: Volwassenen 2,-- Kinderen 4-12 jaar 0,50 Kinderen jonger dan 4 jaar hebben gratis toegang. De organisatie is in handen van een groep vrijwilligers en de gehele opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van aangepaste speeltuin- 23 toestellen voor de Kinderhospice De Glind. Een huis waar ernstig zieke kinderen kortere of langere tijd kunnen verblijven, zodat de ouders en het gezin even op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in goede handen is. Nadere info over ons project kunt u vinden op: Met vriendelijke groet, Rob Bakker Vicarishove XG Leusden of FEEST VAN DE GEEST UTRECHTSE HEUVELRUG 2012 Op zaterdag 17 september j.l. trokken er dertien kunstenaars langs twaalf kerkgebouwen in Maarn-Maarsbergen, Leersum, Doorn en Driebergen. Zij gingen de kerken en parochiezalen bekijken om inspiratie op te doen. In veel kerken werden ze ontvangen door de voorganger die kort vertelde wat Pinksteren voor hem of haar betekende en hoe dat betekenis heeft voor kerk en wereld. Dat gaf nog een extra injectie van inspiratie. Zo werd het een echte inspiratiedag ter voorbereiding van het Feest van de Geest rond Hemelvaart en Pinksteren in mei De kunstenaars konden drie gebouwen van hun voorkeur opgeven en daaruit is een verdeling ontstaan, zodat elk kerkgebouw nu gekoppeld is aan één of twee kunstenaars. De kunstenaars gaan nu aan het werk om een kunstwerk te maken dat geïnspireerd is door het Pinksterverhaal en tijdelijk een plek moet krijgen in de vieringenruimte van het betreffende kerkgebouw. Natuurlijk gaat dat kunstwerk een rol spelen bij de Pinksterviering. In nevenruimtes kan ander werk geëxposeerd worden. Tijdens de lange weekenden rond Hemelvaart en Pinksteren zijn de kerken open voor bezoekers die de kunstwerken komen bekijken. We hopen op een vruchtbaar samengaan van de scheppende Geest van God en de creatieve geest van de kunstenaars. We hopen ook op de uitstraling van een open kerk richting wereld en cultuur. Bezoekers komen een kerk binnen en kerkgangers worden deelgenoot gemaakt van kunst uit de regio. Toeristen en Heuvelrugbewoners kunnen een 24

13 fietstocht maken langs mooie kerkgebouwen waar nog meer te zien is dan anders. Zo kan het een prachtig oecumenisch project worden dat verrast en verrijkt. Ondertussen is het Feest van de Geest een echte stichting geworden en is er een gezonde stuurgroep met voorgangers, kunstenaars en gemeenteleden uit onze regio. Burgemeester Naafs zal een bijdrage leveren bij de opening van dit kunst en kerkproject binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en er zal via allerlei kanalen publiciteit worden gegeven. Natuurlijk zit er ook een financiële kant aan dit gebeuren. Er is een begroting gemaakt van rond de 8500 en dat is natuurlijk teveel voor de kerken, die vaak met bezuinigingsoperaties zitten. Daarom zal de financiële commissie van Feest van de Geest Utrechtse Heuvelrug ook elders fondsen werven. Als u dit project een goed hart toedraagt, is een donatie zeer welkom op rek. nr van Feest van de Geest Utrechtse Heuvelrug te Maarn. ds. Simon Dingemanse, voorzitter Feest van de Geest Utrechtse Heuvelrug PELGRIMSTOCHT NAAR IONA Nu we ons alweer voorbereiden op de grote gezamenlijke bisdombedevaart naar Lourdes is het de moeite waard om nog even stil te staan bij een kleine pelgrimstocht afgelopen zomer: een oecumenische groep van 15 mensen uit Maarn ging op reis naar Iona, een klein eilandje van de Schotse Hebriden. We verbleven een week in de abdij op het eiland. Zelfs vandaag de dag is het een hele reis, vanaf het vaste land met de boot naar het eiland Mull, daar over een onmogelijk smal weggetje weer een uur rijden tussen kale bergen, watervallen, zeearmen, tenslotte in het dorpje Fionnphort de auto achtergelaten en met het voetveer naar Iona. Dolfijnen zwommen met ons mee, dat laatste stukje. Het is moeilijk te beschrijven waarom het zo n bijzondere week was. De natuur, die zo mooi is, dat je iedere dag als je naar buiten gaat opnieuw je adem inhoudt. De oude grond, waarop je staat. Letterlijk: het gesteente is zo oud dat er geen fossielen zitten. En qua spiritualiteit: aanvankelijk een eiland van de druïden, vestigde zich hier de Ierse monnik Columba in de zesde eeuw en stichtte een klooster. Van hieruit verspreidden de monniken het evangelie over Schotland, Engeland en naar ons. Het eiland was eeu- 25 wenlang een centrum van Keltische christelijke spiritualiteit en kreeg veel invloed. Velen kwamen er studeren. Achtenveertig Schotse koningen liggen er begraven, naar verluidt. In de abdij wachtte ons een intensieve, levendige en vooral vrolijke week. Met alle gasten, die er waren, van overal ter wereld, vanuit allerlei verschillende christelijke kerken, werd je in het programma eigenlijk meteen door elkaar gemixt. Dit zorgde voor bijzondere ontmoetingen, in bijeenkomsten rond thema s als keltische spiritualiteit, gebed, poëzie en politiek, hoe ga je vanuit je geloof om met tijd en met geld ; tijdens muzikale workshops; tijdens de pelgrimstocht te voet over het eiland; maar ook gewoon bij de thee of bij de afwas. Samen vorm je die ene week echt een gemeenschap. Drie keer per dag zijn er vieringen in de abdijkerk, waar zelfs aan de binnenkant varens groeien. De muziek is bijzonder, veel wereldmuziek overal vandaan, de teksten zijn levendig, beeldend, eigentijds. Er werd een keer Eucharistie gevierd en een keer avondmaal; steeds was er een middaggebed voor gerechtigheid en vrede; er was een healing service, die me qua sfeer en intensiteit deed denken aan onze gezamenlijke ziekenzalving, behalve dat hier zoveel jongeren aan deelnamen; en er was een prachtige viering rond het evangelie van de wijnstok, waarin bijbelse figuren tot leven kwamen en mensen vertelden wie zij waren en dat zij inderdaad ook bij de wijnstok horen. Als je op Iona bent, denk je: het kan wel. Inspirerende levende vernieuwende liturgie, waarvan de muziek inmiddels zijn weg heeft gevonden naar het Schotse Liedboek voor de Kerken. Heel veel jongeren die voorgaan in de vieringen en zich als vrijwilliger inzetten. Een grote gastvrijheid en openheid. Besef van de aanwezigheid van God, en toch wordt het geen moment zweverig. Het gaat om een levend geloof dat verschil maakt voor je leven en verschil maakt voor onze samenleving. Een fundament van de Iona gemeenschap is hun maatschappelijke betrokkenheid, bijv. bij jongerenwerk in Glasgow met kinderen, die in aanraking zijn gekomen met justitie. In feite is dat werk voor hen het middelpunt van hun gemeenschap en niet het eilandgevoel, zoals zij zelf zeggen. In het Schotse parlement wordt hun stem ook serieus genomen. Het kan wel. Zoals mijn collega, ds. Toos Wolters uit Maarn, zei: het is er al eens begonnen, misschien kan het er nog eens vandaan komen. 26 Nelleke Spiljard, pastoraal werker

14 FAMILIEBERICHTEN Overleden Op 16 september overleed in huize Beukenstein Maria Catharina (Ria) Roskamp-Pastoor. Haar uitvaart was op 21 september in onze parochiekerk, waarna de crematie in besloten kring plaatsvond in Amersfoort. Zij is 86 jaar geworden. Op zondag 2 oktober is overleden Anna Maria Luciana (Anneriet) Verver-Aarts. Zij woonde al een aantal jaren op Park Seminarie 46. Anneriet is 75 jaar geworden. Haar uitvaart was op zaterdag 8 oktober in onze parochiekerk. Aansluitend was de crematie in Leusden. Op vrijdag 7 oktober is na een ziekbed van enkele weken en voorzien van de ziekenzalving overleden in het bijzijn van zijn kinderen Johannes Hermanus [Herman] van Schaik. Herman en zijn vrouw Mien hebben lang in ons dorp gewoond, de laatste 6 jaren op park Sparrendaal. De gezondheid van Mien is zo broos dat ze niet bij de uitvaart aanwezig kon zijn. De uitvaart was donderdag 13 oktober om uur vanuit onze kerk waarna Herman gecremeerd is op Den en Rust in Bilthoven Mogen onze overledenen rusten in vrede. AGENDA VOOR DE MAAND NOVEMBER 2011 Di 8 nov uur Icoonschilderen Wo 9 nov uur Preekcursus Ma 14 nov uur Bijbelgroep Di 15 nov uur Icoonschilderen Vrij 18 nov uur Viering in de Nassau Odijckhof Ma 21 nov uur Parochie als Gemeenschap Di 22 nov uur Icoonschilderen Wo 23 nov uur Maaltijd met vormelingen Do 24 nov uur Stamtafelavond Di 29 nov uur Icoonschilderen Vrij 2 dec uur Pastoraatgroep Iedere woensdagochtend is er om 9.15 uur een Eucharistieviering in de Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. Van tot circa uur is er elke woensdag een inloopochtend in het parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom. Er is koffie of thee en gelegenheid voor een gesprek. Elke zondag is er na de viering gelegenheid om elkaar in de Petrus- & Pauluszaal te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken ADVERTENTIE Wanneer u van iemand weet, die langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft en bezoek van de parochie op prijs stelt, laat het dan weten aan de werkgroep zieken en ouderen. Lydia van der Heiden telefoon: of Ria Losekoot telefoon: Op zoek naar een representatieve RUIMTE voor een feest, receptie, vergadering of andere bijeenkomst? Het parochiecentrum biedt u die ruimte met twee zalen (vergaderzaal tot 12 personen, de Petrus- & Pauluszaal tot 100 personen), moderne audiovisuele voorzieningen en een goed geoutilleerde keuken. Voor meer informatie en een prijslijst kunt u contact opnemen met de beheerder van het parochiecentrum: 27 Jan Bakker, telefoon:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie