76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010"

Transcriptie

1 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag /23/24 Ledenvergadering 25/26 1

2 2 Zolang je niet beweegt, kun je nog alle kanten op De titel lijkt ons uit te nodigen om vooral zo lang als mogelijk stil te blijven staan en niets te doen. Maar mensen zijn voortdurend actief, het hele leven is een en al beweging. Stilstand is immers achteruitgang, rust roest. Wel is het handig om een broedende kip niet te storen. Om soms juist even niet te bewegen kan daarom ook goed zijn. Eerst nadenken en alles op een rijtje zetten. Er eerst nog eens een nachtje over slapen, zeggen we ook wel. In dat nachtje wordt het onbewuste van de mens als het ware gewekt en aan het werk gezet. En pas daarna maken we dan een keuze. Goed uitkijken dus, eerst even bezinnen en beschouwen. De ideeën die ontstaan zijn, dan vervolgens tot rust brengen terwijl we slapen en dan als alles links en rechts op de weg vrij is, doorlopen en oversteken! Op 23 maart j.l. hebben we met elkaar als leden de nieuwste plannen voor ons kerkgebouw en verenigingszaal de Eendracht op de jaarlijkse ledenvergadering kunnen bekijken en bespreken. Met elkaar beseffen we dat de NPB een volgende stap in haar ontwikkeling te zetten heeft, daar lijkt geen ontkomen aan. Als vrijzinnige geloofsgemeenschap is het zinvol en nuttig ons te blijven bezinnen hoe we samen verder willen en welk gezicht we aan de NPB voor de toekomst willen geven. Inhoudelijk ligt er sinds vorig najaar inmiddels een richtinggevend document voor de jaren : het Beleidsplan. Dat is de inhoudelijke koers die de leden democratisch hebben uitgesproken als NPB te willen varen, een weg die we op levensbeschouwelijk terrein met elkaar willen inslaan. Nu echter liggen er vernieuwende plannen op tafel voor ons verenigingsgebouw de Eendracht en voor onze kerkzaal aan de Doetinchemseweg. En de vraag is natuurlijk: durven we met elkaar die volgende stap echt te maken? Durven we gezamenlijk in beweging te komen? Stilstand is immers achteruitgang, rust roest. Natuurlijk willen velen van u er eerst even op broeden en er een nachtje over slapen. Dat is een mooi gezegde en een goede gewoonte. Daarna zullen we hopelijk

3 zo eensgezind als mogelijk is, een definitief besluit nemen en een finale stap voorwaarts zetten. Het bestuur heeft op de ledenvergadering van 23 maart in elk geval toestemming gekregen om de huidige plannen verder uit te werken. Durven wij ons ook in onze bouwplannen te laten bepalen door onze eigentijdse vrijzinnige cultuur, zoals we dat ook vanuit onze levensbeschouwing al doen? Binnen vrijzinnigheid gaat het om de autonomie van de gelovige mens. Durven wij van daaruit gewaagd in beweging te komen als het om aanpassingen gaat die de vormgeving van ons kerkje betreft? Durven wij anno 2010 naast een eigen vrijzinnige levensbeschouwing ook ons hoofdgebouw een heel eigen gezicht te geven? Vrijzinnigheid staat te boek dat zij open staat voor inspiratie uit andere religieuze tradities en uit de algemene cultuur (muziek, kunst en wetenschap). Vrijzinnigen vinden dat geloof en wetenschap elkaar niet uitsluiten maar juist aanvullen, omdat zij verschillende benaderingen van dezelfde werkelijkheid zijn. Het zou toch fantastisch zijn als er in ons kerkgebouw ook meer uitdrukking zou kunnen worden gegeven aan levensbeschouwelijke aspecten binnen muziek, kunst en wetenschap. We hebben met elkaar een uitdaging en een prachtige kans Misschien bewegen we nú nog even traag omdat we nog wat willen broeden en nadenken. Want het is waar, als je iets goed wilt doen, doe het dan langzaam. En dan kunnen we met elkaar inderdaad ook nog steeds alle kanten op. Maar na verloop van tijd, als we goed om ons heen hebben gekeken en alle ideeën hebben afgewogen, dan komt er beslist een moment van de definitieve keuze. Dan gaat het alleen nog maar om doorlopen met elkaar en oversteken. Voorlopig gaan we als NPB-leden op de ingeslagen weg voort en dat is fantastisch nieuws. Spreuk van de maand Een verandering is een ander licht dat valt op iets wat hetzelfde blijft (Scheurkalender Boeddhistische wijsheden) Peter Samwel 3

4 4 Pasen In de christelijke traditie is Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken traditionele christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood. Pasen benadrukt symbolisch gezien de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening van de mens met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving. De oorsprong van het christelijke paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach (in de christelijke liturgie Pascha) is nog steeds nauw verbonden met de uittocht destijds uit Egypte. Zeer waarschijnlijk was het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen, een Pesachviering. Het voldeed volgens de evangelieverhalen in elk geval aan belangrijke voorschriften en tradities van het Pesach. Men trof de voorgeschreven voorbereidingen, de viering vond plaats in Jeruzalem na uur, er werd wijn gedronken, brood gegeten en er werd samen gezongen. In de tijd van Jezus was het Pascha, naast het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest, één van de drie belangrijke pelgrimsfeesten. Van heinde en ver kwamen de mensen naar de tempel in Jeruzalem. De betekenis was nog altijd: herdenking van de bevrijding van de Joodse bevolking uit Egypte en hoop op de komende verlossing door de beloofde Messias. Ook de eerste christenen, waarvan de meeste natuurlijk Joden waren, bleven aan de joodse feesten deelnemen, en dus ook aan het Pesach. Gaandeweg werd het voor de christenen een tijd van vooral vasten ter herdenking van Jezus' lijden en een nachtwake. Later is een scheiding tussen de feesten gekomen, alleen al door het instellen van verschillen-

5 de data voor Pesach en Pasen. Na 313 na Chr. kreeg het paasfeest een ander aanzien. Toen ontstond als het ware de voor ons vertrouwde samenstelling van de Goede Week: 1. Witte Donderdag (de avond van het Laatste Avondmaal) 2. Goede vrijdag (het lijden en sterven van Jezus) 3. Stille Zaterdag of Paaszaterdag (stilte en rust) 4. Paaszondag (opstanding) De rooms-katholieke Kerk kent de traditie van de Kruisweg: een uitbeelding van de lijdensgang van Jezus. Tijdens de paasdagen worden, met name in de rooms-katholieke streken, passiespelen uitgevoerd. Het bijwonen van uitvoeringen van passiemuziek van met name Bach is een populaire vorm van paasviering. Ook het Carnaval, Aswoensdag, de Vastentijd en Palmpasen zijn vanouds voorbereidingen voor de paasviering. Niet gelovige mensen beschouwen Pasen veelal als het eerste lange vrije weekend in het nieuwe jaar en het begin van de lente. Het nieuwe leven, gesymboliseerd door de paashaas en de eieren die traditioneel bij Pasen horen, ontluikt. Mensen trekken er vanaf dit moment, nu het voorjaar is en de zon vaker schijnt, weer meer op uit. Campings gaan weer open en het buitenleven, zowel thuis als buitenshuis, neemt weer een levendige aanvang. Hoe u Pasen ook beleeft en vieren wilt, ik wens u in elk geval met elkaar heel fijne en gezellige dagen toe. Peter Samwel 5

6 Lief & leed Mevr. J. ten Broeke-Aalderink is, althans tijdelijk en voorlopig, overgeplaatst van het Slingeland Ziekenhuis naar verpleeghuis Het Wiedenbroek in Haaksbergen. Van daaruit zal een definitieve woon- en verblijfplaats voor haar worden gezocht. Ik houd u op de hoogte. Wilt u haar een kaartje sturen misschien? Het Wiedenbroek afdeling Honesch Wiedenbroeksingel BT Haaksbergen Op 1 maart j.l. is opgenomen geweest in het Slingeland Ziekenhuis mw. J.G.B. Helmink-Vrieze. Gelukkig herstelt zij goed. Als alles volgens planning gegaan is dan is zij sinds 26 maart weer thuis. Wij wensen haar veel beterschap. Mevr. W. Heusinkveld-Schuurman is eind februari opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Haar herstel zal enige tijd vergen. Zij is op 18 maart vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia in Terborg voor verdere behandeling. Wij wensen haar tijdens haar revalidatie veel sterkte. Mevr. H. (Riek) W.G. Smid de Keijzer is op 16 februari j.l. overleden. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring op 20 februari plaatsgevonden. Mevr. J. Salemink van der Wal is op 8 maart j.l. overleden. Haar crematie heeft plaats gevonden op zaterdag 13 maart j.l. en is door de familie zelf verzorgd. De heer J.W. Overbeek (Wim) is overleden op 12 maart. De crematieplechtigheid op Crematorium Slangenburg te Doetinchem van 18 maart is door de familie zelf verzorgd. 6

7 Wij gedenken Op donderdag 18 februari j.l. s avonds om 19.15u overleed mevrouw Gerda Everdina Kreeftenberg Klompenhouwer (Gerda) Met de kinderen Gerrit en Ans, Freddie en Lien en Annemiek en Willem samen is een mooi afscheid voorbereid. Op 23 februari is mevrouw Kreeftenberg begraven op begraafplaats Rentinkkamp te Varsseveld. Boven de rouwkaart stond geschreven: Herinner mij niet in sombere dagen, maar in de stralende zon, toen ik alles nog kon. En als ik hier even terugblik op haar leven dan kan ik spreken van een vervuld leven met heel veel goeds. Mevrouw Kreeftenberg was de vrouw des huizes, ze was degene die thuis haar zaakjes tip top in orde had. Als moeder van haar kinderen en ook voor haar man destijds was zij de spil van het gezin, het regelende middelpunt van en voor iedereen. Zij kende haar taken en rekende die tot haar specifieke verantwoordelijkheid. Thuis zorgde zij ervoor dat het klopte en dat alles zoveel als mogelijk op rolletjes liep, zowel voor haar man Hendrik destijds als voor de kinderen. Mevrouw Kreeftenberg was een dame, geboren en getogen in de Achterhoek. Ze wist al vroeg dat ze niet geschikt was voor het werk op de boerderij. Dat was gewoon niet aan haar besteed. Voor haar trouwen werkte ze wel voor de Coöperatie, waar de boeren in die tijd hun inkopen deden. Maar zij werkte daar op de administratie. Ze trouwde in 1942 met Hendrik Johan Kreeftenberg, aanvankelijk metselaar en later mede eigenaar van een aannemersbedrijf. Haar man bouwde zelfs voor het gezin Kreeftenberg in 1948 een eigen huis aan de Masselinklaan 4, waar ze tien jaar zouden wonen. Mevrouw Kreeftenberg zorgde ook met name dat de kinderen op hun 7

8 8 eigen plek kwamen en gaf ze daartoe ook alle ruimte. Verder breide ze er, voor haar gezin en later ook voor de kleinkinderen, lustig op los: truien en vesten, wie van de familie heeft er geen? Ik zag zelfs een kleinzoon die een prachtige, door zijn oma gebreide trui aanhad, in de Afscheidsdienst van 23 februari. Oma stond er dus goed op! Ze was een vrouw die er graag goed en verzorgd uitzag. Haar haar werd wekelijks gekapt en haar kleding was steeds smaakvol afgestemd. Daar hechtte ze aan, zo voelde zij zich lekkerder, zo kennen velen haar. Verder hield ze van gezelligheid, af en toe eens uitgaan, lekker dansen en soms ook op vakantie. Ze kon het zich gelukkig veroorloven en ze heeft er daarom ook van kunnen genieten. De laatste jaren, vanaf 2006, bracht zij door in Den Es. Daar heeft zij een goede verzorging gehad tot het laatst toe. De familie heeft alle reden om moeder te blijven herinneren in de stralende zon, zodat zij voortleeft in de kinderen en kleinkinderen vanuit het beeld van de moeder en oma, toen ze alles nog kon. Peter Samwel Op 8 maart overleed plotseling in haar woning aan de Sinderenseweg mevrouw Theadora Hermina Schoppers ter Horst (Thea van de Weerd ) Haar uitvaart heeft op vrijdag 12 maart j.l. plaatsgevonden. Velen kennen Thea als de vrouw zoals ze op de foto hier is afgebeeld. Meer dan vijftig jaar stond zij als kastelein achter de tap. Nadat het café een paar jaar geleden gesloten werd, is het interieur eigenlijk niet veranderd. In feite ziet alles er nog net zo uit als destijds en zou het café morgen zo weer open kunnen. Thea was een gezellige en vrolijke vrouw die bijzonder gastvrij was. Ze heeft menig biertje getapt en met even zovele mensen is ze altijd op

9 een hartelijke manier omgegaan. Zo kennen we haar: steeds weer in voor een vriendelijk, een bemoedigend of een ondersteunend woord. Zij was een mensenmens ten voeten uit. Thea nam het café op 10 mei 1952 over van haar moeder, die op haar beurt het van háár moeder vroeger weer had overgenomen. En zo kon het gebeuren dat een paar jaar geleden 100 Jaor Café De Weerd kon worden gevierd. Dat was beslist een mijlpaal. Thea was het derde kind in een gezin van vijf. Daatje en Herman ter Horst waren haar ouders. Broer vond Thea op 8 maart j.l. toen hij maar eens bij zijn zus ging kijken, die normaal gesproken toch het eten voor hen beiden stipt om u klaar heeft staan en die dag dus niet Thea kon heel vermakelijk en met humor over haar leven vertellen. En wat kenmerkend was, waren haar gezegden en uitspraken. Zo zei ze over zichzelf bijv.: Ik heb wel rimpels, maar wel van het lachen. Ze was een positieve vrouw die, hoe donker de tijden misschien ook wel eens waren, altijd ergens ook weer een lichtje zag schijnen. Zij was het dan die vooral ook naar de mogelijkheden wees en een opbeurende bijdrage leverde. Veel mensen zullen ongetwijfeld met plezier en vreugde aan haar terugdenken. Thea zelf heeft veel mensenkennis opgedaan in haar leven en werk. Ze had het vermogen om mensen goed aan te voelen. En zo is ze voor mensen van waarde en van betekenis geweest. Velen zullen haar zo vertrouwde gezicht missen. En dat geldt zeker ook voor haar eigen kinderen. Erna, Adéla en Jacky hadden een geweldige moeder, echt een lieverd met wie zij alles konden delen en bespreken. Ja het is waar, jullie moeder was Altijd bezig, altijd trouw. Altijd daar, een energieke vrouw. Door het leven met opgeheven hoofd, is je lichtje plotseling gedoofd. Zo stond het op de rouwkaart, en zo is het ook. Wij wensen met name jullie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Peter Samwel 9

10 10 Op 15 maart j.l. overleed, toch nog onverwacht in haar woning aan de Lichtenvoordseweg mevrouw Bep Vriezen Schuurman (Bep) Haar uitvaart en begrafenis vond plaats op vrijdag 19 maart j.l. Zij is in besloten familiekring ter aarde besteld. Op de foto zien we haar mooie huis, waar zij een echt thuis heeft gehad. Bep was een vrouw die graag op de hoogte bleef van wat er zich zoals in de wereld afspeelde, maar het allerliefste was ze gewoon maar lekker thuis. Ze las er dagelijks twee kranten, volgde het nieuws op de voet en genoot zo van alle indrukken die van buiten in haar woning binnen kwamen. Ze keek verder graag tv en genoot vooral als alle (klein)kinderen zomaar spontaan kwamen binnenvallen. Dan was het feest voor haar. Op haar rouwkaart staat geschreven: Haar stoel is leeg, haar stem is stil. Gesloten ogen, eindelijk rust. Het woordje eindelijk geeft aan dat er aan het overlijden van Bep toch ook het een en ander vooraf is gegaan. De laatste paar jaren waren voor Bep, maar ook voor de kinderen, niet gemakkelijk. Het zelfbeschikkingsrecht stond bij Bep hoog in het vaandel. In haar leven wilde zij zelf de richting bepalen en tot het einde toe heeft Bep bij voorkeur de regie erover zelf in handen willen houden. Bep hield erg van de boeken met verhalen van Jos Brink. Ze had er zomaar vijf of zes in haar boekenkast staan. Uit een van deze boeken hebben we tijdens de uitvaart dan ook het stukje gelezen (Overkant), dat over het bezoeken van begraafplaatsen gaat. Bep kwam daar wel graag en omdat haar echtgenoot Ben Vriezen ook begraven was destijds, koos ook zij ervoor op begraafplaats Rentinkkamp te worden begraven.

11 Oost west, thuis best. In haar woning had Bep alles tip top in orde. Ze wist ook daar precies hoe ze haar zaakjes geregeld wilde hebben en dat deed ze dan ook tot in detail. In haar huis was iedereen welkom. Ze ontving er in haar leven graag mensen, die geen van allen ook maar ooit iets tekort kwamen. Gerrit Komrij zei al: Sterven is in feite het roer weer in handen geven van de rechtmatige eigenaar: de eeuwige natuur. Bep heeft haar thuis verplaatst. De dood is nu haar thuis; de rust en de vrede die ze daar vindt. Bep is thuis, hoe dan ook en dat stemt, na een lange weg er naartoe, in zekere zin ook tot vreugde. Voor de kinderen was de Lichtenvoordseweg 1 ook een ontmoetingsplaats. Daar kwam steeds iedereen samen, daar spraken en zagen jullie elkaar. Aan jullie nu de taak om jullie familieband op een andere wijze invulling te gaan geven. Het zal nooit meer zijn zoals vroeger, maar ik ben zeker dat jullie met elkaar een weg vinden om wat er is opgebouwd met elkaar, te koesteren en verder uit te bouwen. Wij wensen jullie veel sterkte voor de komende tijd, waarin ieder het overlijden van Bep én het afscheid nemen van haar ook voor jullie vertrouwde thuis, een plaatsje zullen moeten geven. Peter Samwel BEDANKJE Het is volgens ons niet gebruikelijk dat de familie na een herdenkingsdienst een bedankje in de Eendracht zet. Misschien zou het een goed gebruik kunnen worden. Toen onze mam en oma Bep Vriezen-Schuurman 15 maart j.l. overleed moest er natuurlijk een dienst gemaakt worden. Toen Peter de volgende dag kwam om een beeld van onze mam te krijgen, zaten wij als familie ernstig vermoeid, leeg van binnen en met een beeld van onze mam van de laatste 2 slechte jaren. We waren dan ook blij verrast met het resultaat dat ons 19 maart tijdens haar uitvaart ter ore kwam. Kinderen en kleinkinderen hebben een heel goed gevoel aan deze dienst overgehouden en dit had voor een heel groot deel te maken met de overweging die Peter gemaakt had. Hij kon mam niet treffender verwoorden dan hij deze dag heeft gedaan. Peter we zijn jou dan ook een groot woord van dank verschuldigd. 11

12 We konden tijdens de uitvaartdienst al weer lachen en weten zeker dat mam, op afstand, met ons mee heeft gelachen. Dit duwtje in de rug hadden we net nodig. Je hebt het heel goed aangevoeld. Dank je wel hiervoor! Frank, Ronnie, José, Madelon, Erik, Arjan, Luuk, Anniek, Hilde, Nienke en Ben Passiespelen in Tegelen Misschien heeft u er altijd al eens bij willen zijn: de Passiespelen in Tegelen. Ze zijn al 73 jaar lang een begrip. Het gaat hier om het lijdensverhaal van Jezus Christus dat in de open lucht in theatervorm wordt uitgespeeld. Honderdduizenden mensen hebben minstens één keer in hun leven een bezoek aan Tegelen gebracht om deze unieke theatergebeurtenis bij te wonen. Slechts één keer in de vijf jaar vindt dit bijzondere evenement plaats. Op 30 mei 2010 is dit het geval. Als toeschouwers worden de mensen opgenomen in het spel. Op die manier beleven mensen het lijdensverhaal levensechter. Het thema van de Passiespelen dit jaar is: Wie zonder zonden is. Bij voldoende aanmeldingen brengt een touringcar u op en neer naar Noord Limburg. Opgave vooraf is noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur per , met naam, adres en telefoonnummer. Beschikt u niet over , dan kun u ook gerust even bellen. Datum : zondag 30 mei 2010 Vertrekplaats : Witte kerk in Gendringen Organisator : Rooms Katholieke Kerk Kosten : 40,= p.p. Aanmeldingen : Vóór 1 mei bij Pastor Guus v.d. Ploeg: - M

13 Afwezigheid Dhr. Peter Samwel is afwezig van 23 april t/m 10 mei a.s.. Tijdens deze afwezigheid kun u voor pastorale vragen terecht bij mevr. Hermien Bleumink, T: , M: of Voor alle overige vragen, die onze geloofsgemeenschap NPB aangaan, kunt u contact opnemen met het secretariaat: mevr. Ina ter Maat-Tuenter, T: , M: of hetnet.nl Op reis met Aria : Het onderbuik gevoel De ochtend is al een eind verstreken als de passagiers het vliegtuig binnenstappen voor de vlucht naar Sao Paolo, Brazilië. Een bonte mengeling van culturen. Sommige zoeken hun plaats met de zekerheid van een wereldreiziger, anderen zijn duidelijk onwennig, op reis voor de eerste keer. Moeders met kinderen die, na al een andere reis van vele uren, geen zin meer hebben om nog eens zo n 12 uur stil te zitten. Een aantal passagiers wordt ons land uitgezet en komen met weinig bagage aan boord. Hun tijd in Nederland zit er op. Ze hebben geen geldige verblijfsvergunning en moeten daarom terug naar Brazilië. Ik observeer de passagiers. Waar komen die toch allemaal vandaan en wat beweegt ze om zo oneindig ver te reizen? In de lange rij mensen nadert een monnik. Zijn rood met gele gewaad vertelt mij dat het een Tibetaanse Boeddhist is. Zijn vriendelijke ogen gaan schuil achter een grote bril. Zijn kale hoofd glanst alsof het gepoetst is. Waarom gaat hij naar Sao Paolo vraag ik me af. De komende 12 uur heb ik vast wel even tijd om daar achter te komen. Wanneer alle passagiers aan boord zijn en alle bagage uiteindelijk in de bagagebakken is opgeborgen is het tijd om te vertrekken. Noch altijd vind ik de start een spectaculair moment. De zwaar ronkende motoren, de aanloop op de startbaan en dan het moment dat het hele gevaarte met ons allemaal los van de grond komt. Ongelofelijk. 13

14 Terwijl we klimmen kijk ik de monnik aan die schuin tegenover mij zit. Hij lacht me vriendelijk toe. Zonder te morren heeft hij zich in de voor hem net te kleine stoel geperst. Wanneer iedereen na een paar uur het eten op heeft en de meeste passagiers zich klaarmaken voor een dutje besluit ik om een praatje met hem te gaan maken. Waar komt u vandaan? Uit Engeland dus en hij is op weg naar een bijeenkomst van Tibetaanse Boeddhisten in Sao Paolo vertelt hij mij. Wel een hele reis hoor, lacht hij. Al snel hebben we het over de verschillende vormen van meditatie. Mediteren is niet gemakkelijk, zegt hij, vooral omdat het geklets in je hoofd bijna niet te stoppen is. Ik ben het van harte met hem eens en vertel hem over mijn ervaring met de 10 daagse Vipassana meditatie die ik vorig jaar rond deze tijd gedaan heb. Het is ook een hele klus om in het dagelijks leven de innerlijke rust te bewaren, zegt hij. Zelfs ik heb daar nog regelmatig moeite mee, vertrouwd hij mij toe en schenkt me nog eens zijn brede grijns. grijns. Mag ik je wat leren, vraagt hij even later? Ik ben inmiddels een en al oor. Wanneer je uiteindelijk in de rust zit zou je het volgende aan je meditatie toe kunnen voegen: je ademt zwarte wolken uit, deze staan voor alles wat je liever kwijt wilt en vervolgens adem je licht in. Je zult merken dat je na een poosje gemakkelijker in je kracht kunt blijven zeker als je je aandacht in je onderbuik houdt. Let maar eens op, als je straks weer druk bent met de service dan gaat je ademhaling hoger zitten, je hoofd raakt weer vol met allerlei zaken en vaak gaan je schouders ook omhoog en hopla weg is je innerlijke rust.. Blijf met je aandacht in je buik en je zult merken dat je hoofd veel rustiger en leger aanvoelt. Ik bedank hem hartelijk voor deze goede tip en loop met een lach op mijn gezicht en mijn aandacht in mijn buik het gangpad maar weer eens af, op weg naar een volgende passagier. Aria den Hartog 14

15 De Pianist film & bespreking Op 23 september 1939 speelt de jonge pianist Wladyslaw Szpilman voor de radio Nocturne in d-mineur van Frédérique Chopin. Door het lawaai van de bombardementen kan hij zichzelf nauwelijks horen. Een half uur na afloop van dit optreden wordt de zaal van de Poolse omroep geraakt en is de radio definitief uit de lucht Zo begint de film The pianist van regisseur Roman Polanski. Het verbijsterende, maar ook bemoedigende verhaal van overleven uit de getto van Warschau. Deze film geeft ons aanleiding om te spreken over de achtergronden van het anti-semitisme, de menselijke drang tot overleving en de kracht van muziek. Op deze wijze hopen we met elkaar, NPB én PGV samen dus, aandacht te schenken aan de jaarlijkse herdenkingen rond 4 en 5 mei. Datum : 16 april (bespreking) en 23 april (film) Plaats : 16 april en 23 april - de Eendracht Tijd : u. Leiding : Ds. Hans van Dalen Organisatie : NPB + PGV Kosten : Geen Giften Ontvangen via Peter Samwel 1 x van NN, nog eens 1x van NN en 1 x van NN. Via de bezoekdames werd 1 x ontvangen van NN. Heel hartelijk dank daarvoor. 15

16 Jongerenuitwisseling 18 jaar en ouder Varsseveld Nemegye (Roemenië) Voorlichtingsavond 8 april 2010 de Eendracht Wie weet het nog? Project van Varsseveld naar Nemegye. Eerst maar even opfrissen: In de zomervakantie van 2008 is een groepje enthousiaste jongeren vanuit Varsseveld naar Nemegye in Roemenië geweest om daar een zolderruimte van een gemeenschapsgebouw te helpen afmaken. Een zinvolle werkvakantie dus. Ze hebben het thuisfront op de hoogte gehouden door middel van foto s, een dagboek, een website, een PowerPoint presentatie en natuurlijk de vele enthousiaste verhalen. Dit alles gebeurde destijds op initiatief van de Protestantse Gemeente Varsseveld (PGV). Dankzij de steun van heel veel mensen en diverse sponsoren is het project in 2008 geslaagd. Maar voor wie denken dat het project nu is afgelopen, kan ik zeggen: Nee hoor, het begint pas. Om zoveel mogelijk (jonge) mensen van die leeftijd de kans te geven om van dit alles te genieten is de NPB gevraagd zich te willen aansluiten voor dit project bij de PGV. In de zomer van 2009 is ds. Zsabo Attila met zijn gezin al op bezoek geweest hier en heeft zodoende al kennis gemaakt met de PGV. Het gevolg daarvan is dat aankomende zomervakantie een groep van 25 personen uit Nemegye Varsseveld komt bezoeken. Het is een groep van 6 gezinnen (ouders met elk 2 kinderen) en dr. Ana Maria (de plaatselijke dokter). Zij hebben in 2008 onze jongeren meer dan gastvrij ontvangen dus nu hebben wij de gelegenheid voor hen iets terug te doen. De voorbereidingen voor dit alles zijn al begonnen en de planning is dat we zaterdag 3 april weer een eier-verkoopactie houden en 6 juni een oecumenische kerkdienst (NPB & PGV) op De Keurhorst organiseren met vooraf een ontbijt. Dit alles om dit project opnieuw onder uw aan- 16

17 dacht te brengen en met de opbrengst ervan in de kosten van dit alles te kunnen voorzien. Tot slot kan ik u meedelen dat er een voorlichtingsavond over dit project is in de Eendracht op 8 april a.s. om 20.00u. Dhr. Dick Ormel zal ons zijn boeiende verhaal dan vertellen over het project en hij zal beelden vertonen over de werkvakantie van de groep jongeren van 2008 in Roemenië. Ben je 18 jaar of ouder en geïnteresseerd, dan zien we je graag op 8 april! Peter Samwel Eieren verkoopactie Nemegye Vooraankondiging Vanuit Nemegye (Roemenië) komt in de zomer van 2010 een groep mensen naar Varsseveld. Om geld voor hun reis bij elkaar te krijgen organiseren we (PGV én NPB samen) diverse acties en één daarvan is het verkopen van eieren. Op zaterdag 3 april 2010 staan we van 8.00 tot uur met een kraampje bij de groentewinkel in Varsseveld. De eieren kosten slechts 2,00 per tien stuks. Door het kopen van een ei brengt u Nemegye dichterbij. Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, organiseert de NPB voor liefhebbers s ochtends om 9.00 u (!) een Meditatieve Dauwtrapwandeling in Westendorp. Na afloop zullen we met elkaar samenzijn, koffie & thee drinken en een broodje eten. Verschillende mensen zullen het geheel opluisteren met verhalen en gedichten. Het belooft al met al een gezellige en boeiende ochtend te worden. Specifiekere informatie volgt in de volgende Eendracht. Wel vragen wij u dus alvast in uw agenda rekening te houden met deze 17

18 wandeling en verzoeken wij alle deelnemers zich op te geven bij: Mevrouw Gerda ten Brinke T: E.mail: Religieuze feestdagen Ð april april 2010 Witte Donderdag (Christendom) 2 april 2010 Goede Vrijdag (Christendom) 4-5 april 2010 Pasen (Christendom) 8 april 2010 Geboorte van Boeddha (Mahayana-boeddhisten) 18 WISSELENDE GODSBEELDEN Verslag lezing door Conno Vlaardingerbroek op 7 maart 2010 in de NPB-kerk te Aalten. Jannine Garretsen heet iedereen hartelijk welkom en vertelt dat de lezing over Wisselende Godsbeelden, die indertijd om gezondheidsredenen van spreker niet kon doorgaan, vandaag aan de orde komt samen met De symbolen. Conno neemt nu het woord en zegt dat hij de twee lezingen ineenschuift. Hij schetst met behulp van duidelijke power-pointweergaves de ontwikkeling in godsbeelden doorheen de geschiedenis. De mens zoekt steeds een reden of oplossing voor gebeurtenissen die hem overstijgen: een bedoeling, een oor-

19 zaak..., een God. Mensen hebben God geïntroduceerd in hun bestaan. Zo kun je zelfs de vraag stellen wie wie geschapen heeft naar zijn beeld: God de mens of de mens God. De mensheid heeft zich steeds de vraag gesteld wat de zin is van zijn bestaan en of er een bedoeling is met de gebeurtenissen. De oudste tekens van die zoektocht zijn de grottekeningen van tot jaar geleden. Uit latere tijd vinden wij vruchtbaarheidsbeeldjes die de moedergodin als zwangere vrouw voorstellen. Rond ca. 350 vóór Christus stelt de Griekse filosoof Epicurius: Als God het kwaad wil voorkómen, maar er niet in slaagt, is Hij machteloos. Als Hij het wel kan voorkómen, maar niet wil, is Hij kwaadwillend. Als Hij er wel toe in staat is en het ook wil, waar komt het kwaad dan vandaan? Bij de Romeinen vereenzelvigen de keizers zich met God. Het Jodendom stelt in Exodus duidelijk dat wij geen afbeelding mogen maken van wat buiten de wereld is. De bijbel heeft een enorme invloed gehad op de geschiedenis. De verhalen in Genesis over vermenging van goden en mensen zijn gekend. Het is dus niet vreemd om Jezus zoon van God te noemen. Paulus beschrijft dat dan ook: God is onder ons. Hij doorbreekt ook de scheiding die er was: godsdienst is niet langer enkel voor mannen; hij wordt ook voor vrouwen (en armen) toegankelijk Een vergelijking van Jezus met de God Mythras dringt zich op. Beiden zijn: een zoon van God, geboren op 25 december uit een maagd en na 3 dagen opgestaan uit de dood. Mythras was er echter alleen voor mannen, Jezus voor iedereen. De cultus van Mythras duurde tot de 5 e eeuw na Christus, de verering van Jezus is er nog steeds. Via interne twisten binnen de kerk brengt spreker ons bij Luther die de kerk niet langer als bemiddelaar tussen God en mens ziet. Ook Erasmus vraagt meer vrijheid voor de wetenschap. De grote filosofen zoals Descartes, Kant en Nietsche drukken hun stempel op de ontwikkeling van het gangbare beeld over God. De idee van een God die alles be- 19

20 stuurt, is voorbij. Vanaf de 20 e eeuw komt de mens als onderdeel van de natuur aan bod en krijgt New Age veel aanhang. Ook schrijvers als Karin Armstrong en de visie op reïncarnatie brengen de oude beelden aan het wankelen. Zo komt spreker tot de volgende conclusie: - Er is iets buiten ons rationeel weten dat in geloof valt uit te drukken. - Er is het onverklaarbare Mysterie dat zich niet in weten openbaart. - Geloof wordt voortschrijdende kennis en inzicht en onderworpen aan de tijd. - Beelden zijn onderhevig aan tijd, kennis, mode en persoonlijke keuzes. - Er is veel oude wijn in nieuwe zakken. Na de koffiepauze gaan de aanwezigen in gesprek met Conno en zo ook met elkaar. Het geheel duurt zo lang dat de symbolen niet aan bod komen. Een lezing daarover hebben wij nog te goed. Dat was ook de afspraak die Jannine Garretsen bij haar dankwoord maakte met Conno Vlaardingerbroek. Greet en Henk Benjamins DE TOEKOMST VAN MULTICULTUREEL NEDERLAND Verslag van lezing op 21 maart 2010 door drs. H.T. Sie Dhian Ho in de NPB-kerk te Aalten. Jannine Garretsen heet allen welkom en hoopt dat Sie Dhian Ho een antwoord kan geven op de vele vragen die er leven rondom dit onderwerp of tenminste alle aanwezigen aan het denken zet over het thema. Spreker neemt nu het woord en nodigt allen uit om dit actuele onderwerp positief te benaderen. Hoe wordt Nederland of liever hoe maken wij Nederland en hoe dragen we daartoe positief bij. Eerst en vooral moeten we een goede diagnose stellen en de feiten kennen. Sie Dhian Ho twijfelt wel eens aan de selectie en de interpretatie van 20

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶ Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Wit, goed, stil, Feest! Je moet het verband tussen deze woorden maar snappen Dit jaar

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Genieten van het echte leven

Genieten van het echte leven Genesis 3: 19 Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. 1 De Hamvraag Mag ik genieten en wat is dan eigenlijk genieten? Het leven is toch vooral lol maken! X Het moet

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

1 Samuel 16:1-13 Matteus 22:41-46. Gemeente van Christus,

1 Samuel 16:1-13 Matteus 22:41-46. Gemeente van Christus, 1 Samuel 16:1-13 Matteus 22:41-46 Gemeente van Christus, Vandaag wil ik het met u hebben over die vraag: wat zegt u van de messias? Van wie is hij een zoon? Maar meer nog, hoe kunnen we leven met die messias,

Nadere informatie

Vrienden van onze Heer Jezus Christus,

Vrienden van onze Heer Jezus Christus, Overdenking 24 maart 2016, Witte Donderdag, in de Sixtuskerk 1 e lezing Ex. 12: 1-14 We zingen als antwoordpsalm 81: 1, 4, 7, 8, 9 2 e lezing Lucas 22: 7-20 We zingen Lied 558: 1, 2, 4 Door Ds A.J. Wouda

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Nieuwsbrief gemeente GIM Hoogkerk

Nieuwsbrief gemeente GIM Hoogkerk Nieuwsbrief gemeente GIM Hoogkerk April 2017 Nummer 1 Email: redactie.werkgroep.gim@gmail.com website: www.gimhoogkerk.nl Beste gemeenteleden, hier onze 1 e nieuwsbrief van dit jaar. Waar we stilstaan

Nadere informatie

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij!

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Nehemia 8:10b - Feest met de wet

Nehemia 8:10b - Feest met de wet Nehemia 8:10b - Feest met de wet Je moet al zo veel, en dan moet je je van God ook nog aan zijn wetten houden? Hoe kun je nu blij zijn met de wet? Toch wordt in Jeruzalem feest gevierd als de wet gelezen

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Voedsel voor de ziel

Voedsel voor de ziel Voedsel voor de ziel Activiteiten Protestantse gemeente Schoorl Groet Camp programma 2016-2017 De Protestantse Gemeente van Schoorl Groet en Camp is een open gemeenschap met een programma-aanbod voor iedereen

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog. Marte Jongbloed Roelof van der Schans

Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog. Marte Jongbloed Roelof van der Schans Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog Marte Jongbloed Roelof van der Schans Lees dit boek lekker rustig door. Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt de vragen die bij dat hoofdstuk

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Als Johannes vertelt over het laatste Pesachfeest van Jezus, het laatste Avondmaal, dan geeft hij een bijzondere invulling aan de betekenis van dit

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie