76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010"

Transcriptie

1 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag /23/24 Ledenvergadering 25/26 1

2 2 Zolang je niet beweegt, kun je nog alle kanten op De titel lijkt ons uit te nodigen om vooral zo lang als mogelijk stil te blijven staan en niets te doen. Maar mensen zijn voortdurend actief, het hele leven is een en al beweging. Stilstand is immers achteruitgang, rust roest. Wel is het handig om een broedende kip niet te storen. Om soms juist even niet te bewegen kan daarom ook goed zijn. Eerst nadenken en alles op een rijtje zetten. Er eerst nog eens een nachtje over slapen, zeggen we ook wel. In dat nachtje wordt het onbewuste van de mens als het ware gewekt en aan het werk gezet. En pas daarna maken we dan een keuze. Goed uitkijken dus, eerst even bezinnen en beschouwen. De ideeën die ontstaan zijn, dan vervolgens tot rust brengen terwijl we slapen en dan als alles links en rechts op de weg vrij is, doorlopen en oversteken! Op 23 maart j.l. hebben we met elkaar als leden de nieuwste plannen voor ons kerkgebouw en verenigingszaal de Eendracht op de jaarlijkse ledenvergadering kunnen bekijken en bespreken. Met elkaar beseffen we dat de NPB een volgende stap in haar ontwikkeling te zetten heeft, daar lijkt geen ontkomen aan. Als vrijzinnige geloofsgemeenschap is het zinvol en nuttig ons te blijven bezinnen hoe we samen verder willen en welk gezicht we aan de NPB voor de toekomst willen geven. Inhoudelijk ligt er sinds vorig najaar inmiddels een richtinggevend document voor de jaren : het Beleidsplan. Dat is de inhoudelijke koers die de leden democratisch hebben uitgesproken als NPB te willen varen, een weg die we op levensbeschouwelijk terrein met elkaar willen inslaan. Nu echter liggen er vernieuwende plannen op tafel voor ons verenigingsgebouw de Eendracht en voor onze kerkzaal aan de Doetinchemseweg. En de vraag is natuurlijk: durven we met elkaar die volgende stap echt te maken? Durven we gezamenlijk in beweging te komen? Stilstand is immers achteruitgang, rust roest. Natuurlijk willen velen van u er eerst even op broeden en er een nachtje over slapen. Dat is een mooi gezegde en een goede gewoonte. Daarna zullen we hopelijk

3 zo eensgezind als mogelijk is, een definitief besluit nemen en een finale stap voorwaarts zetten. Het bestuur heeft op de ledenvergadering van 23 maart in elk geval toestemming gekregen om de huidige plannen verder uit te werken. Durven wij ons ook in onze bouwplannen te laten bepalen door onze eigentijdse vrijzinnige cultuur, zoals we dat ook vanuit onze levensbeschouwing al doen? Binnen vrijzinnigheid gaat het om de autonomie van de gelovige mens. Durven wij van daaruit gewaagd in beweging te komen als het om aanpassingen gaat die de vormgeving van ons kerkje betreft? Durven wij anno 2010 naast een eigen vrijzinnige levensbeschouwing ook ons hoofdgebouw een heel eigen gezicht te geven? Vrijzinnigheid staat te boek dat zij open staat voor inspiratie uit andere religieuze tradities en uit de algemene cultuur (muziek, kunst en wetenschap). Vrijzinnigen vinden dat geloof en wetenschap elkaar niet uitsluiten maar juist aanvullen, omdat zij verschillende benaderingen van dezelfde werkelijkheid zijn. Het zou toch fantastisch zijn als er in ons kerkgebouw ook meer uitdrukking zou kunnen worden gegeven aan levensbeschouwelijke aspecten binnen muziek, kunst en wetenschap. We hebben met elkaar een uitdaging en een prachtige kans Misschien bewegen we nú nog even traag omdat we nog wat willen broeden en nadenken. Want het is waar, als je iets goed wilt doen, doe het dan langzaam. En dan kunnen we met elkaar inderdaad ook nog steeds alle kanten op. Maar na verloop van tijd, als we goed om ons heen hebben gekeken en alle ideeën hebben afgewogen, dan komt er beslist een moment van de definitieve keuze. Dan gaat het alleen nog maar om doorlopen met elkaar en oversteken. Voorlopig gaan we als NPB-leden op de ingeslagen weg voort en dat is fantastisch nieuws. Spreuk van de maand Een verandering is een ander licht dat valt op iets wat hetzelfde blijft (Scheurkalender Boeddhistische wijsheden) Peter Samwel 3

4 4 Pasen In de christelijke traditie is Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken traditionele christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood. Pasen benadrukt symbolisch gezien de noodzaak van de dood voor het leven, de verzoening van de mens met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de eigen ziel door beproeving. De oorsprong van het christelijke paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach (in de christelijke liturgie Pascha) is nog steeds nauw verbonden met de uittocht destijds uit Egypte. Zeer waarschijnlijk was het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn discipelen, een Pesachviering. Het voldeed volgens de evangelieverhalen in elk geval aan belangrijke voorschriften en tradities van het Pesach. Men trof de voorgeschreven voorbereidingen, de viering vond plaats in Jeruzalem na uur, er werd wijn gedronken, brood gegeten en er werd samen gezongen. In de tijd van Jezus was het Pascha, naast het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest, één van de drie belangrijke pelgrimsfeesten. Van heinde en ver kwamen de mensen naar de tempel in Jeruzalem. De betekenis was nog altijd: herdenking van de bevrijding van de Joodse bevolking uit Egypte en hoop op de komende verlossing door de beloofde Messias. Ook de eerste christenen, waarvan de meeste natuurlijk Joden waren, bleven aan de joodse feesten deelnemen, en dus ook aan het Pesach. Gaandeweg werd het voor de christenen een tijd van vooral vasten ter herdenking van Jezus' lijden en een nachtwake. Later is een scheiding tussen de feesten gekomen, alleen al door het instellen van verschillen-

5 de data voor Pesach en Pasen. Na 313 na Chr. kreeg het paasfeest een ander aanzien. Toen ontstond als het ware de voor ons vertrouwde samenstelling van de Goede Week: 1. Witte Donderdag (de avond van het Laatste Avondmaal) 2. Goede vrijdag (het lijden en sterven van Jezus) 3. Stille Zaterdag of Paaszaterdag (stilte en rust) 4. Paaszondag (opstanding) De rooms-katholieke Kerk kent de traditie van de Kruisweg: een uitbeelding van de lijdensgang van Jezus. Tijdens de paasdagen worden, met name in de rooms-katholieke streken, passiespelen uitgevoerd. Het bijwonen van uitvoeringen van passiemuziek van met name Bach is een populaire vorm van paasviering. Ook het Carnaval, Aswoensdag, de Vastentijd en Palmpasen zijn vanouds voorbereidingen voor de paasviering. Niet gelovige mensen beschouwen Pasen veelal als het eerste lange vrije weekend in het nieuwe jaar en het begin van de lente. Het nieuwe leven, gesymboliseerd door de paashaas en de eieren die traditioneel bij Pasen horen, ontluikt. Mensen trekken er vanaf dit moment, nu het voorjaar is en de zon vaker schijnt, weer meer op uit. Campings gaan weer open en het buitenleven, zowel thuis als buitenshuis, neemt weer een levendige aanvang. Hoe u Pasen ook beleeft en vieren wilt, ik wens u in elk geval met elkaar heel fijne en gezellige dagen toe. Peter Samwel 5

6 Lief & leed Mevr. J. ten Broeke-Aalderink is, althans tijdelijk en voorlopig, overgeplaatst van het Slingeland Ziekenhuis naar verpleeghuis Het Wiedenbroek in Haaksbergen. Van daaruit zal een definitieve woon- en verblijfplaats voor haar worden gezocht. Ik houd u op de hoogte. Wilt u haar een kaartje sturen misschien? Het Wiedenbroek afdeling Honesch Wiedenbroeksingel BT Haaksbergen Op 1 maart j.l. is opgenomen geweest in het Slingeland Ziekenhuis mw. J.G.B. Helmink-Vrieze. Gelukkig herstelt zij goed. Als alles volgens planning gegaan is dan is zij sinds 26 maart weer thuis. Wij wensen haar veel beterschap. Mevr. W. Heusinkveld-Schuurman is eind februari opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Haar herstel zal enige tijd vergen. Zij is op 18 maart vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar Verpleeg- en Revalidatiecentrum Antonia in Terborg voor verdere behandeling. Wij wensen haar tijdens haar revalidatie veel sterkte. Mevr. H. (Riek) W.G. Smid de Keijzer is op 16 februari j.l. overleden. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring op 20 februari plaatsgevonden. Mevr. J. Salemink van der Wal is op 8 maart j.l. overleden. Haar crematie heeft plaats gevonden op zaterdag 13 maart j.l. en is door de familie zelf verzorgd. De heer J.W. Overbeek (Wim) is overleden op 12 maart. De crematieplechtigheid op Crematorium Slangenburg te Doetinchem van 18 maart is door de familie zelf verzorgd. 6

7 Wij gedenken Op donderdag 18 februari j.l. s avonds om 19.15u overleed mevrouw Gerda Everdina Kreeftenberg Klompenhouwer (Gerda) Met de kinderen Gerrit en Ans, Freddie en Lien en Annemiek en Willem samen is een mooi afscheid voorbereid. Op 23 februari is mevrouw Kreeftenberg begraven op begraafplaats Rentinkkamp te Varsseveld. Boven de rouwkaart stond geschreven: Herinner mij niet in sombere dagen, maar in de stralende zon, toen ik alles nog kon. En als ik hier even terugblik op haar leven dan kan ik spreken van een vervuld leven met heel veel goeds. Mevrouw Kreeftenberg was de vrouw des huizes, ze was degene die thuis haar zaakjes tip top in orde had. Als moeder van haar kinderen en ook voor haar man destijds was zij de spil van het gezin, het regelende middelpunt van en voor iedereen. Zij kende haar taken en rekende die tot haar specifieke verantwoordelijkheid. Thuis zorgde zij ervoor dat het klopte en dat alles zoveel als mogelijk op rolletjes liep, zowel voor haar man Hendrik destijds als voor de kinderen. Mevrouw Kreeftenberg was een dame, geboren en getogen in de Achterhoek. Ze wist al vroeg dat ze niet geschikt was voor het werk op de boerderij. Dat was gewoon niet aan haar besteed. Voor haar trouwen werkte ze wel voor de Coöperatie, waar de boeren in die tijd hun inkopen deden. Maar zij werkte daar op de administratie. Ze trouwde in 1942 met Hendrik Johan Kreeftenberg, aanvankelijk metselaar en later mede eigenaar van een aannemersbedrijf. Haar man bouwde zelfs voor het gezin Kreeftenberg in 1948 een eigen huis aan de Masselinklaan 4, waar ze tien jaar zouden wonen. Mevrouw Kreeftenberg zorgde ook met name dat de kinderen op hun 7

8 8 eigen plek kwamen en gaf ze daartoe ook alle ruimte. Verder breide ze er, voor haar gezin en later ook voor de kleinkinderen, lustig op los: truien en vesten, wie van de familie heeft er geen? Ik zag zelfs een kleinzoon die een prachtige, door zijn oma gebreide trui aanhad, in de Afscheidsdienst van 23 februari. Oma stond er dus goed op! Ze was een vrouw die er graag goed en verzorgd uitzag. Haar haar werd wekelijks gekapt en haar kleding was steeds smaakvol afgestemd. Daar hechtte ze aan, zo voelde zij zich lekkerder, zo kennen velen haar. Verder hield ze van gezelligheid, af en toe eens uitgaan, lekker dansen en soms ook op vakantie. Ze kon het zich gelukkig veroorloven en ze heeft er daarom ook van kunnen genieten. De laatste jaren, vanaf 2006, bracht zij door in Den Es. Daar heeft zij een goede verzorging gehad tot het laatst toe. De familie heeft alle reden om moeder te blijven herinneren in de stralende zon, zodat zij voortleeft in de kinderen en kleinkinderen vanuit het beeld van de moeder en oma, toen ze alles nog kon. Peter Samwel Op 8 maart overleed plotseling in haar woning aan de Sinderenseweg mevrouw Theadora Hermina Schoppers ter Horst (Thea van de Weerd ) Haar uitvaart heeft op vrijdag 12 maart j.l. plaatsgevonden. Velen kennen Thea als de vrouw zoals ze op de foto hier is afgebeeld. Meer dan vijftig jaar stond zij als kastelein achter de tap. Nadat het café een paar jaar geleden gesloten werd, is het interieur eigenlijk niet veranderd. In feite ziet alles er nog net zo uit als destijds en zou het café morgen zo weer open kunnen. Thea was een gezellige en vrolijke vrouw die bijzonder gastvrij was. Ze heeft menig biertje getapt en met even zovele mensen is ze altijd op

9 een hartelijke manier omgegaan. Zo kennen we haar: steeds weer in voor een vriendelijk, een bemoedigend of een ondersteunend woord. Zij was een mensenmens ten voeten uit. Thea nam het café op 10 mei 1952 over van haar moeder, die op haar beurt het van háár moeder vroeger weer had overgenomen. En zo kon het gebeuren dat een paar jaar geleden 100 Jaor Café De Weerd kon worden gevierd. Dat was beslist een mijlpaal. Thea was het derde kind in een gezin van vijf. Daatje en Herman ter Horst waren haar ouders. Broer vond Thea op 8 maart j.l. toen hij maar eens bij zijn zus ging kijken, die normaal gesproken toch het eten voor hen beiden stipt om u klaar heeft staan en die dag dus niet Thea kon heel vermakelijk en met humor over haar leven vertellen. En wat kenmerkend was, waren haar gezegden en uitspraken. Zo zei ze over zichzelf bijv.: Ik heb wel rimpels, maar wel van het lachen. Ze was een positieve vrouw die, hoe donker de tijden misschien ook wel eens waren, altijd ergens ook weer een lichtje zag schijnen. Zij was het dan die vooral ook naar de mogelijkheden wees en een opbeurende bijdrage leverde. Veel mensen zullen ongetwijfeld met plezier en vreugde aan haar terugdenken. Thea zelf heeft veel mensenkennis opgedaan in haar leven en werk. Ze had het vermogen om mensen goed aan te voelen. En zo is ze voor mensen van waarde en van betekenis geweest. Velen zullen haar zo vertrouwde gezicht missen. En dat geldt zeker ook voor haar eigen kinderen. Erna, Adéla en Jacky hadden een geweldige moeder, echt een lieverd met wie zij alles konden delen en bespreken. Ja het is waar, jullie moeder was Altijd bezig, altijd trouw. Altijd daar, een energieke vrouw. Door het leven met opgeheven hoofd, is je lichtje plotseling gedoofd. Zo stond het op de rouwkaart, en zo is het ook. Wij wensen met name jullie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Peter Samwel 9

10 10 Op 15 maart j.l. overleed, toch nog onverwacht in haar woning aan de Lichtenvoordseweg mevrouw Bep Vriezen Schuurman (Bep) Haar uitvaart en begrafenis vond plaats op vrijdag 19 maart j.l. Zij is in besloten familiekring ter aarde besteld. Op de foto zien we haar mooie huis, waar zij een echt thuis heeft gehad. Bep was een vrouw die graag op de hoogte bleef van wat er zich zoals in de wereld afspeelde, maar het allerliefste was ze gewoon maar lekker thuis. Ze las er dagelijks twee kranten, volgde het nieuws op de voet en genoot zo van alle indrukken die van buiten in haar woning binnen kwamen. Ze keek verder graag tv en genoot vooral als alle (klein)kinderen zomaar spontaan kwamen binnenvallen. Dan was het feest voor haar. Op haar rouwkaart staat geschreven: Haar stoel is leeg, haar stem is stil. Gesloten ogen, eindelijk rust. Het woordje eindelijk geeft aan dat er aan het overlijden van Bep toch ook het een en ander vooraf is gegaan. De laatste paar jaren waren voor Bep, maar ook voor de kinderen, niet gemakkelijk. Het zelfbeschikkingsrecht stond bij Bep hoog in het vaandel. In haar leven wilde zij zelf de richting bepalen en tot het einde toe heeft Bep bij voorkeur de regie erover zelf in handen willen houden. Bep hield erg van de boeken met verhalen van Jos Brink. Ze had er zomaar vijf of zes in haar boekenkast staan. Uit een van deze boeken hebben we tijdens de uitvaart dan ook het stukje gelezen (Overkant), dat over het bezoeken van begraafplaatsen gaat. Bep kwam daar wel graag en omdat haar echtgenoot Ben Vriezen ook begraven was destijds, koos ook zij ervoor op begraafplaats Rentinkkamp te worden begraven.

11 Oost west, thuis best. In haar woning had Bep alles tip top in orde. Ze wist ook daar precies hoe ze haar zaakjes geregeld wilde hebben en dat deed ze dan ook tot in detail. In haar huis was iedereen welkom. Ze ontving er in haar leven graag mensen, die geen van allen ook maar ooit iets tekort kwamen. Gerrit Komrij zei al: Sterven is in feite het roer weer in handen geven van de rechtmatige eigenaar: de eeuwige natuur. Bep heeft haar thuis verplaatst. De dood is nu haar thuis; de rust en de vrede die ze daar vindt. Bep is thuis, hoe dan ook en dat stemt, na een lange weg er naartoe, in zekere zin ook tot vreugde. Voor de kinderen was de Lichtenvoordseweg 1 ook een ontmoetingsplaats. Daar kwam steeds iedereen samen, daar spraken en zagen jullie elkaar. Aan jullie nu de taak om jullie familieband op een andere wijze invulling te gaan geven. Het zal nooit meer zijn zoals vroeger, maar ik ben zeker dat jullie met elkaar een weg vinden om wat er is opgebouwd met elkaar, te koesteren en verder uit te bouwen. Wij wensen jullie veel sterkte voor de komende tijd, waarin ieder het overlijden van Bep én het afscheid nemen van haar ook voor jullie vertrouwde thuis, een plaatsje zullen moeten geven. Peter Samwel BEDANKJE Het is volgens ons niet gebruikelijk dat de familie na een herdenkingsdienst een bedankje in de Eendracht zet. Misschien zou het een goed gebruik kunnen worden. Toen onze mam en oma Bep Vriezen-Schuurman 15 maart j.l. overleed moest er natuurlijk een dienst gemaakt worden. Toen Peter de volgende dag kwam om een beeld van onze mam te krijgen, zaten wij als familie ernstig vermoeid, leeg van binnen en met een beeld van onze mam van de laatste 2 slechte jaren. We waren dan ook blij verrast met het resultaat dat ons 19 maart tijdens haar uitvaart ter ore kwam. Kinderen en kleinkinderen hebben een heel goed gevoel aan deze dienst overgehouden en dit had voor een heel groot deel te maken met de overweging die Peter gemaakt had. Hij kon mam niet treffender verwoorden dan hij deze dag heeft gedaan. Peter we zijn jou dan ook een groot woord van dank verschuldigd. 11

12 We konden tijdens de uitvaartdienst al weer lachen en weten zeker dat mam, op afstand, met ons mee heeft gelachen. Dit duwtje in de rug hadden we net nodig. Je hebt het heel goed aangevoeld. Dank je wel hiervoor! Frank, Ronnie, José, Madelon, Erik, Arjan, Luuk, Anniek, Hilde, Nienke en Ben Passiespelen in Tegelen Misschien heeft u er altijd al eens bij willen zijn: de Passiespelen in Tegelen. Ze zijn al 73 jaar lang een begrip. Het gaat hier om het lijdensverhaal van Jezus Christus dat in de open lucht in theatervorm wordt uitgespeeld. Honderdduizenden mensen hebben minstens één keer in hun leven een bezoek aan Tegelen gebracht om deze unieke theatergebeurtenis bij te wonen. Slechts één keer in de vijf jaar vindt dit bijzondere evenement plaats. Op 30 mei 2010 is dit het geval. Als toeschouwers worden de mensen opgenomen in het spel. Op die manier beleven mensen het lijdensverhaal levensechter. Het thema van de Passiespelen dit jaar is: Wie zonder zonden is. Bij voldoende aanmeldingen brengt een touringcar u op en neer naar Noord Limburg. Opgave vooraf is noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur per , met naam, adres en telefoonnummer. Beschikt u niet over , dan kun u ook gerust even bellen. Datum : zondag 30 mei 2010 Vertrekplaats : Witte kerk in Gendringen Organisator : Rooms Katholieke Kerk Kosten : 40,= p.p. Aanmeldingen : Vóór 1 mei bij Pastor Guus v.d. Ploeg: - M

13 Afwezigheid Dhr. Peter Samwel is afwezig van 23 april t/m 10 mei a.s.. Tijdens deze afwezigheid kun u voor pastorale vragen terecht bij mevr. Hermien Bleumink, T: , M: of Voor alle overige vragen, die onze geloofsgemeenschap NPB aangaan, kunt u contact opnemen met het secretariaat: mevr. Ina ter Maat-Tuenter, T: , M: of hetnet.nl Op reis met Aria : Het onderbuik gevoel De ochtend is al een eind verstreken als de passagiers het vliegtuig binnenstappen voor de vlucht naar Sao Paolo, Brazilië. Een bonte mengeling van culturen. Sommige zoeken hun plaats met de zekerheid van een wereldreiziger, anderen zijn duidelijk onwennig, op reis voor de eerste keer. Moeders met kinderen die, na al een andere reis van vele uren, geen zin meer hebben om nog eens zo n 12 uur stil te zitten. Een aantal passagiers wordt ons land uitgezet en komen met weinig bagage aan boord. Hun tijd in Nederland zit er op. Ze hebben geen geldige verblijfsvergunning en moeten daarom terug naar Brazilië. Ik observeer de passagiers. Waar komen die toch allemaal vandaan en wat beweegt ze om zo oneindig ver te reizen? In de lange rij mensen nadert een monnik. Zijn rood met gele gewaad vertelt mij dat het een Tibetaanse Boeddhist is. Zijn vriendelijke ogen gaan schuil achter een grote bril. Zijn kale hoofd glanst alsof het gepoetst is. Waarom gaat hij naar Sao Paolo vraag ik me af. De komende 12 uur heb ik vast wel even tijd om daar achter te komen. Wanneer alle passagiers aan boord zijn en alle bagage uiteindelijk in de bagagebakken is opgeborgen is het tijd om te vertrekken. Noch altijd vind ik de start een spectaculair moment. De zwaar ronkende motoren, de aanloop op de startbaan en dan het moment dat het hele gevaarte met ons allemaal los van de grond komt. Ongelofelijk. 13

14 Terwijl we klimmen kijk ik de monnik aan die schuin tegenover mij zit. Hij lacht me vriendelijk toe. Zonder te morren heeft hij zich in de voor hem net te kleine stoel geperst. Wanneer iedereen na een paar uur het eten op heeft en de meeste passagiers zich klaarmaken voor een dutje besluit ik om een praatje met hem te gaan maken. Waar komt u vandaan? Uit Engeland dus en hij is op weg naar een bijeenkomst van Tibetaanse Boeddhisten in Sao Paolo vertelt hij mij. Wel een hele reis hoor, lacht hij. Al snel hebben we het over de verschillende vormen van meditatie. Mediteren is niet gemakkelijk, zegt hij, vooral omdat het geklets in je hoofd bijna niet te stoppen is. Ik ben het van harte met hem eens en vertel hem over mijn ervaring met de 10 daagse Vipassana meditatie die ik vorig jaar rond deze tijd gedaan heb. Het is ook een hele klus om in het dagelijks leven de innerlijke rust te bewaren, zegt hij. Zelfs ik heb daar nog regelmatig moeite mee, vertrouwd hij mij toe en schenkt me nog eens zijn brede grijns. grijns. Mag ik je wat leren, vraagt hij even later? Ik ben inmiddels een en al oor. Wanneer je uiteindelijk in de rust zit zou je het volgende aan je meditatie toe kunnen voegen: je ademt zwarte wolken uit, deze staan voor alles wat je liever kwijt wilt en vervolgens adem je licht in. Je zult merken dat je na een poosje gemakkelijker in je kracht kunt blijven zeker als je je aandacht in je onderbuik houdt. Let maar eens op, als je straks weer druk bent met de service dan gaat je ademhaling hoger zitten, je hoofd raakt weer vol met allerlei zaken en vaak gaan je schouders ook omhoog en hopla weg is je innerlijke rust.. Blijf met je aandacht in je buik en je zult merken dat je hoofd veel rustiger en leger aanvoelt. Ik bedank hem hartelijk voor deze goede tip en loop met een lach op mijn gezicht en mijn aandacht in mijn buik het gangpad maar weer eens af, op weg naar een volgende passagier. Aria den Hartog 14

15 De Pianist film & bespreking Op 23 september 1939 speelt de jonge pianist Wladyslaw Szpilman voor de radio Nocturne in d-mineur van Frédérique Chopin. Door het lawaai van de bombardementen kan hij zichzelf nauwelijks horen. Een half uur na afloop van dit optreden wordt de zaal van de Poolse omroep geraakt en is de radio definitief uit de lucht Zo begint de film The pianist van regisseur Roman Polanski. Het verbijsterende, maar ook bemoedigende verhaal van overleven uit de getto van Warschau. Deze film geeft ons aanleiding om te spreken over de achtergronden van het anti-semitisme, de menselijke drang tot overleving en de kracht van muziek. Op deze wijze hopen we met elkaar, NPB én PGV samen dus, aandacht te schenken aan de jaarlijkse herdenkingen rond 4 en 5 mei. Datum : 16 april (bespreking) en 23 april (film) Plaats : 16 april en 23 april - de Eendracht Tijd : u. Leiding : Ds. Hans van Dalen Organisatie : NPB + PGV Kosten : Geen Giften Ontvangen via Peter Samwel 1 x van NN, nog eens 1x van NN en 1 x van NN. Via de bezoekdames werd 1 x ontvangen van NN. Heel hartelijk dank daarvoor. 15

16 Jongerenuitwisseling 18 jaar en ouder Varsseveld Nemegye (Roemenië) Voorlichtingsavond 8 april 2010 de Eendracht Wie weet het nog? Project van Varsseveld naar Nemegye. Eerst maar even opfrissen: In de zomervakantie van 2008 is een groepje enthousiaste jongeren vanuit Varsseveld naar Nemegye in Roemenië geweest om daar een zolderruimte van een gemeenschapsgebouw te helpen afmaken. Een zinvolle werkvakantie dus. Ze hebben het thuisfront op de hoogte gehouden door middel van foto s, een dagboek, een website, een PowerPoint presentatie en natuurlijk de vele enthousiaste verhalen. Dit alles gebeurde destijds op initiatief van de Protestantse Gemeente Varsseveld (PGV). Dankzij de steun van heel veel mensen en diverse sponsoren is het project in 2008 geslaagd. Maar voor wie denken dat het project nu is afgelopen, kan ik zeggen: Nee hoor, het begint pas. Om zoveel mogelijk (jonge) mensen van die leeftijd de kans te geven om van dit alles te genieten is de NPB gevraagd zich te willen aansluiten voor dit project bij de PGV. In de zomer van 2009 is ds. Zsabo Attila met zijn gezin al op bezoek geweest hier en heeft zodoende al kennis gemaakt met de PGV. Het gevolg daarvan is dat aankomende zomervakantie een groep van 25 personen uit Nemegye Varsseveld komt bezoeken. Het is een groep van 6 gezinnen (ouders met elk 2 kinderen) en dr. Ana Maria (de plaatselijke dokter). Zij hebben in 2008 onze jongeren meer dan gastvrij ontvangen dus nu hebben wij de gelegenheid voor hen iets terug te doen. De voorbereidingen voor dit alles zijn al begonnen en de planning is dat we zaterdag 3 april weer een eier-verkoopactie houden en 6 juni een oecumenische kerkdienst (NPB & PGV) op De Keurhorst organiseren met vooraf een ontbijt. Dit alles om dit project opnieuw onder uw aan- 16

17 dacht te brengen en met de opbrengst ervan in de kosten van dit alles te kunnen voorzien. Tot slot kan ik u meedelen dat er een voorlichtingsavond over dit project is in de Eendracht op 8 april a.s. om 20.00u. Dhr. Dick Ormel zal ons zijn boeiende verhaal dan vertellen over het project en hij zal beelden vertonen over de werkvakantie van de groep jongeren van 2008 in Roemenië. Ben je 18 jaar of ouder en geïnteresseerd, dan zien we je graag op 8 april! Peter Samwel Eieren verkoopactie Nemegye Vooraankondiging Vanuit Nemegye (Roemenië) komt in de zomer van 2010 een groep mensen naar Varsseveld. Om geld voor hun reis bij elkaar te krijgen organiseren we (PGV én NPB samen) diverse acties en één daarvan is het verkopen van eieren. Op zaterdag 3 april 2010 staan we van 8.00 tot uur met een kraampje bij de groentewinkel in Varsseveld. De eieren kosten slechts 2,00 per tien stuks. Door het kopen van een ei brengt u Nemegye dichterbij. Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, organiseert de NPB voor liefhebbers s ochtends om 9.00 u (!) een Meditatieve Dauwtrapwandeling in Westendorp. Na afloop zullen we met elkaar samenzijn, koffie & thee drinken en een broodje eten. Verschillende mensen zullen het geheel opluisteren met verhalen en gedichten. Het belooft al met al een gezellige en boeiende ochtend te worden. Specifiekere informatie volgt in de volgende Eendracht. Wel vragen wij u dus alvast in uw agenda rekening te houden met deze 17

18 wandeling en verzoeken wij alle deelnemers zich op te geven bij: Mevrouw Gerda ten Brinke T: E.mail: Religieuze feestdagen Ð april april 2010 Witte Donderdag (Christendom) 2 april 2010 Goede Vrijdag (Christendom) 4-5 april 2010 Pasen (Christendom) 8 april 2010 Geboorte van Boeddha (Mahayana-boeddhisten) 18 WISSELENDE GODSBEELDEN Verslag lezing door Conno Vlaardingerbroek op 7 maart 2010 in de NPB-kerk te Aalten. Jannine Garretsen heet iedereen hartelijk welkom en vertelt dat de lezing over Wisselende Godsbeelden, die indertijd om gezondheidsredenen van spreker niet kon doorgaan, vandaag aan de orde komt samen met De symbolen. Conno neemt nu het woord en zegt dat hij de twee lezingen ineenschuift. Hij schetst met behulp van duidelijke power-pointweergaves de ontwikkeling in godsbeelden doorheen de geschiedenis. De mens zoekt steeds een reden of oplossing voor gebeurtenissen die hem overstijgen: een bedoeling, een oor-

19 zaak..., een God. Mensen hebben God geïntroduceerd in hun bestaan. Zo kun je zelfs de vraag stellen wie wie geschapen heeft naar zijn beeld: God de mens of de mens God. De mensheid heeft zich steeds de vraag gesteld wat de zin is van zijn bestaan en of er een bedoeling is met de gebeurtenissen. De oudste tekens van die zoektocht zijn de grottekeningen van tot jaar geleden. Uit latere tijd vinden wij vruchtbaarheidsbeeldjes die de moedergodin als zwangere vrouw voorstellen. Rond ca. 350 vóór Christus stelt de Griekse filosoof Epicurius: Als God het kwaad wil voorkómen, maar er niet in slaagt, is Hij machteloos. Als Hij het wel kan voorkómen, maar niet wil, is Hij kwaadwillend. Als Hij er wel toe in staat is en het ook wil, waar komt het kwaad dan vandaan? Bij de Romeinen vereenzelvigen de keizers zich met God. Het Jodendom stelt in Exodus duidelijk dat wij geen afbeelding mogen maken van wat buiten de wereld is. De bijbel heeft een enorme invloed gehad op de geschiedenis. De verhalen in Genesis over vermenging van goden en mensen zijn gekend. Het is dus niet vreemd om Jezus zoon van God te noemen. Paulus beschrijft dat dan ook: God is onder ons. Hij doorbreekt ook de scheiding die er was: godsdienst is niet langer enkel voor mannen; hij wordt ook voor vrouwen (en armen) toegankelijk Een vergelijking van Jezus met de God Mythras dringt zich op. Beiden zijn: een zoon van God, geboren op 25 december uit een maagd en na 3 dagen opgestaan uit de dood. Mythras was er echter alleen voor mannen, Jezus voor iedereen. De cultus van Mythras duurde tot de 5 e eeuw na Christus, de verering van Jezus is er nog steeds. Via interne twisten binnen de kerk brengt spreker ons bij Luther die de kerk niet langer als bemiddelaar tussen God en mens ziet. Ook Erasmus vraagt meer vrijheid voor de wetenschap. De grote filosofen zoals Descartes, Kant en Nietsche drukken hun stempel op de ontwikkeling van het gangbare beeld over God. De idee van een God die alles be- 19

20 stuurt, is voorbij. Vanaf de 20 e eeuw komt de mens als onderdeel van de natuur aan bod en krijgt New Age veel aanhang. Ook schrijvers als Karin Armstrong en de visie op reïncarnatie brengen de oude beelden aan het wankelen. Zo komt spreker tot de volgende conclusie: - Er is iets buiten ons rationeel weten dat in geloof valt uit te drukken. - Er is het onverklaarbare Mysterie dat zich niet in weten openbaart. - Geloof wordt voortschrijdende kennis en inzicht en onderworpen aan de tijd. - Beelden zijn onderhevig aan tijd, kennis, mode en persoonlijke keuzes. - Er is veel oude wijn in nieuwe zakken. Na de koffiepauze gaan de aanwezigen in gesprek met Conno en zo ook met elkaar. Het geheel duurt zo lang dat de symbolen niet aan bod komen. Een lezing daarover hebben wij nog te goed. Dat was ook de afspraak die Jannine Garretsen bij haar dankwoord maakte met Conno Vlaardingerbroek. Greet en Henk Benjamins DE TOEKOMST VAN MULTICULTUREEL NEDERLAND Verslag van lezing op 21 maart 2010 door drs. H.T. Sie Dhian Ho in de NPB-kerk te Aalten. Jannine Garretsen heet allen welkom en hoopt dat Sie Dhian Ho een antwoord kan geven op de vele vragen die er leven rondom dit onderwerp of tenminste alle aanwezigen aan het denken zet over het thema. Spreker neemt nu het woord en nodigt allen uit om dit actuele onderwerp positief te benaderen. Hoe wordt Nederland of liever hoe maken wij Nederland en hoe dragen we daartoe positief bij. Eerst en vooral moeten we een goede diagnose stellen en de feiten kennen. Sie Dhian Ho twijfelt wel eens aan de selectie en de interpretatie van 20

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie