Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren."

Transcriptie

1 ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module heeft de cursist volgende opleidingsdoelstellingen verworven: - Didactische vaardigheden bezitten; - Vermogen tot kritische reflectie; Leerinhouden - Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Aan de hand van het model van didactische analyse worden alle componenten van het didactisch gebeuren verkend en geanalyseerd. De klemtoon komt achtereenvolgens te liggen op beginsituatie, doelstellingen, leerprocessen en evaluatie. Deze theoretische basis geeft je de tools om een didactisch verantwoorde les te plannen en voor te bereiden onder de vorm van een lesvoorbereiding binnen je eigen vakbekwaamheid. Begincompetenties - Startcompetenties SLO - Traject : startcompetenties SLO en Basiscompetenties studievaardigheden en ruime ICT-competenties. Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2. De leraar als opvoeder 3. De leraar als inhoudelijk expert 4. De leraar als organisator 5. De leraar als innovator/onderzoeker

2 Attitudes: beslissingsvermogen, kritische ingesteldheid, relationele gerichtheid, leergierigheid, organisatievermogen, zin voor samenwerking, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit Onderwijsorganisatie X Contactonderwijs X Afstandsonderwijs Werkvormen Evaluatiewijze* en tweede examenkans Opsomming van gehanteerde werkvormen: doceren, onderwijsgesprek, discussie, debat, stellingenspel, groepswerk, individuele opdrachten. Traject zelfstandig werk, online begeleiding. Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Eindevaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Gespreide evaluatie Ja Preservice Praktijk (PP) Eindevaluatie Ja * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk: - Eigen cursus - Leerplatform op Smartschool (hand-outs van de lessen en extra documenten) Organiserend centrum Volwassenenonderwijs Kisp Gent Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

3 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Communicatie en overleg (POCc) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO Theorie: 3 studiepunten Opleidingspraktijk: 1,8 studiepunten Pre-servicepraktijk: 1,2 studiepunten Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module : Leerinhouden - beschikt de cursist over het vermogen tot kritische reflectie. - kan de cursist teamgericht en oplossingsgericht werken. - kan de cursist maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Algemene communicatietheorie (communicatiemodel, verbale, nonverbale, paraverbale communicatie, axioma s van Watzlawick). Communicatie met partners in onderwijs - Gespreksvaardigheden (actief luisteren, feedback geven, slechtnieuwsgesprek, diversiteit, vergaderen). - Schriftelijke vaardigheden (nota, rapportcommentaar, brief, e- mail). Taalvaardigheid - Spreekvaardigheid - Schrijfvaardigheid - Expressie - Stem Ondersteunende inhouden Begincompetenties - ICT - Onderzoekscompetentie - Reflectieve vaardigheden - Taalbeleid - Diversiteit en interculturele communicatie - Startcompetenties SLO

4 - Traject : startcompetenties SLO en Basiscompetenties studievaardigheden en ruime ICT-competenties. Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 6 De leraar als partner van ouders/verzorgers 7 De leraar als partner van een schoolteam 8 De leraar als partner van externen 9 De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10 De leraar als cultuurparticipant Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit. Onderwijsorganisatie X Contactonderwijs X Gecombineerd onderwijs: 7 contactsessies van 4 lesuren. X Afstandsonderwijs: 1 contactmoment voor tussentijdse feedback en 1 contactmoment voor evaluatie. Werkvormen - Contactsessies: doceren; onderwijsgesprek; discussie, debat, stellingenspel; groepswerk; workshops; rollenspel en/of simulatiespel; presentaties aan medecursisten - Afstandsonderwijs: zelfstandig werk, begeleide oefeningen Evaluatiewijze* en tweede examenkans - Traject zefstandig werk, begeleide oefeningen, oefeningen met autocorrectie, oefeningen met feedback, mogelijkheid tot vraagstelling via mail, skype... Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Eindevaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Permanente evaluatie Nee Preservice Praktijk Eindevaluatie Ja (PP) * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen - Cursus uitgegeven door de vakgroep Communicatie en overleg (2013). - Hand-outs van de lespresentaties beschikbaar op het elektronisch leerplatform.

5 Organiserend centrum - Situatieschetsen, audiovisueel materiaal, online materiaal. Volwassenenonderwijs Kisp Gent en volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

6 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie praktijkinitiatie (Dcp) Academiejaar Opleiding Specifieke Lerarenopleiding Aantal studiepunten Totaal: 10 Theorie: 3 Opleidingspraktijk: 5,1 Studietijd Pre-servicepraktijk: 1,9 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module heeft de cursist inzichten uit het vak didactische competentie algemeen op een praktische wijze ingeoefend en verder uitgediept. Concreet kan de cursist korte lesmomenten voorbereiden, geven en erover reflecteren. Dit betekent dat de cursist een variatie van activerende werkvormen kan inzetten en (vernieuwende) media en evaluatie-instrumenten kan ontwikkelen en realiseren binnen een begeleide context. Verder krijgt de cursist inzicht in en kan hij/zij reflecteren over het vakspecifieke leerplan, vakspecifieke methodieken en media en actuele vakspecifieke bronnen. Leerinhouden Inhoudelijke thema s die aan bod komen zijn: - visies op leren en instructie en vormgeving aan een krachtige leeromgeving; - werkvormen voorbereiden en realiseren; - media ontwikkelen en toepassen; - evaluatie-instrumenten ontwikkelen; - reflecteren over het eigen didactisch-pedagogisch handelen en taakopvatting; - didactisch-pedagogische analyse van vakspecifieke bronnen; - studie van vakspecifieke methodieken en media; - verticale leerplanstudie. - Studie van vakspecifieke methodieken en media - vakdidactiek 1: de thema s visie op het vak vanuit vakdidactisch onderzoek, eindtermen en leerplannen, en een introductie op vakspecifieke werkvormen en methodieken worden via afstandsonderwijs aangereikt door de vakdidacticus. Hier zijn per cluster een aantal portfolioopdrachten voorzien die onder meer een assistent-stage of uitgewerkte methodiek bevatten.

7 Begincompetenties Volgtijdelijkheid didactische competentie algemeen: Inzicht in: 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen. 1.2 Doelstellingen kiezen en formuleren. 1.3 De leerinhouden selecteren/leerervaringen selecteren. 1.4 De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in leeractiviteiten. 1.5 Een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen. 1.6 In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen. 1.7 Een adequate leeromgeving realiseren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. 1.8 Observatie/evaluatie voorbereiden individueel en indien nodig in team. 1.9 Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie Het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met het taalbeheersingsniveau van de leerlingen Omgaan met de diversiteit van de leergroep Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. 2. Als opvoeder: 2.1 Een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.3 Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 2.4 Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. 2.6 Het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen bevorderen. 3. Als inhoudelijk expert: 3.1 Domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen. 3.2 De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheid aanwenden. 4. Als organisator: 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen.

8 4.2 Een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen. 4.3 Op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. 4.4 Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. 5. Als innovator/onderzoeker: 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. 5.3 Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. 7. Als partner van een schoolteam: Attitudes 7.3 De eigen pedagogisch-didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken. Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Waar in de module didactische competentie algemeen vooral inzicht in deze competenties wordt nagestreefd, worden de inhouden en competenties in de praktijkinitiatie ingeoefend in een begeleide context. Basiscompetenties Basiscompetenties die binnen deze module geëvalueerd worden: Inoefenen van: 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen. 1.2 Doelstellingen kiezen en formuleren. 1.3 De leerinhouden selecteren/leerervaringen selecteren. 1.4 De leerinhouden/leerervaringen structureren en vertalen in leeractiviteiten. 1.5 Een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen. 1.6 In teamverband leermiddelen kiezen en aanpassen. 1.7 Een adequate leeromgeving realiseren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. 1.8 Observatie/evaluatie voorbereiden individueel en indien nodig in team. 1.9 Proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie Het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met het taalbeheersingsniveau van de leerlingen Omgaan met de diversiteit van de leergroep.

9 1.13 Leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. 2. Als opvoeder: 2.1 Een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. 2.2 De emancipatie van de leerlingen bevorderen. 2.3 Door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. 2.4 Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. 2.6 Het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen bevorderen. 3. Als inhoudelijk expert: 3.1 Domeinspecifieke kennis en vaardigheden beheersen, verbreden en verdiepen. 3.2 De verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheid aanwenden. 4. Als organisator: 4.1 Een gestructureerd werkklimaat bevorderen. 4.2 Een soepel en efficiënt les- en/of dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen. 4.3 Op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. 4.4 Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. 5. Als innovator/onderzoeker: 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. 5.3 Het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. 7. Als partner van een schoolteam: Attitudes 7.3 De eigen pedagogisch-didactische opdracht en aanpak in teamverband bespreekbaar maken. Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Onderwijsorganisatie X Contactonderwijs X Afstandsonderwijs via

10 Werkvormen - Contactonderwijs: onderwijsgesprek; discussie; groepswerk; presentaties aan medecursisten; zelfstandig te verwerken opdrachten; workshops; oefenlesmomenten; intervisie; individuele assessmentgesprekken. - Traject zelfstandig werk, online begeleiding, Evaluatiewijze* en tweede examenkans oefenlesmoment, assessment. DCp regulier traject: Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Opleidingspraktijk (OP) Permanente evaluatie Permanente evaluatie Nee Nee Preservice Praktijk Gespreide evaluatie Ja (PP) DCap eenjarig traject: Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Gespreide evaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Permanente evaluatie Nee Preservice Praktijk Gespreide evaluatie Ja (PP) * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk: - cursus uitgegeven door de vakgroep Didactische competentie praktijkinitiatie (2015); - hand-outs van de lespresentaties beschikbaar op het elektronisch leerplatform Smartschool. Aanbevolen: - aanvullende bundels, artikels en elektronische bronnen beschikbaar op het elektronisch leerplatform Smartschool. Volwassenenonderwijs Kisp Gent Organiserend centrum Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

11 ECTS-/Modulefiche SLO Module: pedagogisch-organisatorische competentie begeleiding (POCB) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO Theorie: 2.5 studiepunten Opleidingspraktijk: 0.9 studiepunten Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen op het einde van deze module : - Beschikt de cursist over pedagogische vaardigheden. - Beschkt de cursist over het Vermogen tot kritische reflectie. - Kan de cursist teamgericht en oplossingsgericht werken. Leerinhouden Referentiekader voor leerlingenbegeleiding - Begeleiden van leerlingen, wat houdt dat concreet in voor de leraar. De pedagogische opdracht van elke leerkracht - De rol van de school als partner in de opvoeding. - De emancipatorische onderwijsvisie. - Gevolgen van deze visie op de taak van de leerkracht. - Concrete toepassing op onderwerp kansarmoede. Leerlingenbegeleiding - Wat verstaan we onder leerlingenbegeleiding? - Welbevinden als rode draad. - Zorgcontinuüm l (schoolinterne en schoolexterne actoren) Handelingsgericht werken - Uitgangspunten handelingsgericht werken - Concrete documenten bij handelingsgericht werken - Handelingsgericht werken en de rol van de leerkracht Enkel uitdagingen voor leerkrachten : spijbelen, pesten, rouw en verliesverwerking, nieuwe gezinssituaties, tienerzwangerschappen, Begincompetenties - Startcompetenties SLO - Traject : startcompetenties SLO en studievaardigheden en ruime ICT-competenties.

12 Basiscompetenties Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar (zie bijlage) worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 2 De leraar als opvoeder 5 De leraar als innovator/onderzoeker 6 De leraar als partner van ouders/verzorgers 7 De leraar als partner van een schoolteam 8 De leraar als partner van externen 9 De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10 De leraar als cultuurparticipant Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit. Onderwijsorganisatie X Contactonderwijs X Gecombineerd onderwijs: 4 contactsessies van 4 lesuren. X Afstandsonderwijs: 1 contactmoment voor evaluatie Werkvormen Contactonderwijs: - Doceren, onderwijsgesprek, discussie, debat en stellingenspel, groepswerk, workshops, intervisie, coöperatief groepswerk Gecombineerd onderwijs: - Contactsessies: doceren, onderwijsgesprek, discussie, groepsoefeningen - Afstandsonderwijs: zelfstandig werk, begeleide oefeningen Traject traject: - Zefstandig werk begeleide oefeningen, oefeningen met autocorrectie, oefeningen met feedback, mogelijkheid tot vraagstelling via mail, skype, Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Gespreide evaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Eindevaluatie Ja Preservice Praktijk (PP) Eindevaluatie Ja * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk: - Cursus uitgegeven door de vakgroep Begeleiding (2013) - Werkbundel geïntegreerd in cursus - Hand-outs van de lespresentaties beschikbaar op het elektronisch leerplatform

13 - Actuele artikels en videofragmenten beschikbaar op het leerplatform Organiserend centrum - Volwassenenonderwijs Kisp Gent - Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

14 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie oefenlessen (DCo) Academiejaar Opleiding SLO Aantal studiepunten Totaal: 10 Theorie (T): 3 Opleidingspraktijk (OP): 5,1 Pre-servicepraktijk (PP): 1,9 Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 5 september 2015 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen - Didactische vaardigheden ontwikkelen op een verdiepend niveau. - Pedagogische vaardigheden ontwikkelen op een verdiepend niveau. - Vakdidactische kennis verbreden en toepassen. - Vermogen tot kritische reflectie ontwikkelen op een verdiepend niveau. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. - Teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken. Leerinhouden - Alle didactisch-pedagogische elementen van de klaspraktijk: lesvoorbereidingen, lesrealisaties en reflecteren op lesmomenten. - Specifieke thema s: de krachtige leeromgeving; coöperatief leren, onderzoekend leren, competentie-ontwikkelend onderwijs, anders evalueren, de leerkracht als taalcoach, differentiëren en nieuwe media. - Vakdidactiek deel 2: Binnen het luik gecombineerd onderwijs wordt gewerkt rond de specifieke vakdidactiek van jouw bekwaamheid. De thema s lesvoorbereiding en realisatie en vakspecifieke evaluatie worden verwerkt aan de hand van een vakdidactische stage. Tijdens het terugkommoment vakdidactisch ontwikkelaar wordt er gereflecteerd over het vakdidactisch traject. Begincompetenties Geslaagd voor de module DCp en de minimale eindcompetenties van deze module. Basiscompetenties 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 6 De leraar als partner van ouders/verzorgers 7 De leraar als partner van een schoolteam

15 8 De leraar als partner van externen 9 De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10 De leraar als cultuurparticipant Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Onderwijsorganisatie X Contactonderwijs T en OP X Afstandsonderwijs PP (SVD 2) Werkvormen Contactonderwijs Gespreksvormen, discussie, micro-teaching, zelfstandig werk, groepsoefeningen (werken in peergroepen / intervisie), didactische ateliers. Afstandsonderwijs: Afstandsonderwijs: zelfstandig werk, stage en intervisie/supervisie Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Permanente evaluatie nee Opleidingspraktijk (OP) Permanenten evaluatie nee Preservice Praktijk (PP) Gespreide evaluatie ja * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk - Cursus DCo Aanbevolen - leermateriaal op de elektronische leeromgeving Smartschool. Organiserend centrum - Volwassenenonderwijs Kisp Gent - Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

16 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Psycho-pedagogische competentie ( PPC) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO Theorie: 5 studiepunten Opleidingspraktijk: 0,4 studiepunten Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen op het einde van deze module - Bezit de cursist pedagogische vaardigheden. - Bezit de cursist het vermogen tot kritische reflectie. - Kan de cursist maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. - Kan de cursist teamgericht en oplossingsgericht werken. Leerinhouden - De wetenschappelijke basis en betekenis van de psychologie; - algemeen begrippenkader; - wetenschappelijk onderzoek; - verschillende psychologische stromingen zoals gedragspsychologie, cognitieve psychologie, humanistische psychologie, kritische psychologie, biologische psychologie, contextuele,...; - waarnemen en observeren; - het geheugen; - intelligentie, emotionele en meervoudige intelligentie en implicaties voor de praktijk; - leren leren en leerstijlen. - motivatie; - ontwikkelingspsychologie met nadruk op de adolescentieperiode; - ontwikkelingsproblematieken en leerstoornissen zoals autisme, ADHD,dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, faalangst,... Bij al deze inhouden wordt expliciet ingegaan op de waarde ervan voor de toekomstige leerkracht, de implicaties voor de klaspraktijk en bevindingen vanuit het wetenschappelijk onderzoek. Begincompetenties - Startcompetenties SLO - : startcompetenties SLO en studievaardigheden Basiscompetenties en ruime ICT-competenties. Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

17 2 De leraar als opvoeder 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 6 De leraar als partner van ouders/verzorgers 7 De leraar als partner van een schoolteam 8 De leraar als partner van externen 9 De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10 De leraar als cultuurparticipant Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Onderwijsorganisatie X Contactonderwijs X Gecombineerd onderwijs: 5 contactsessies van 4 lesuren X Afstandsonderwijs : 1 contactmoment voor evaluatie Werkvormen Contactonderwijs: Doceren, onderwijsgesprek, discussie, debat, stellingenspel, groepswerk, intervisie, opdrachten Gecombineerd onderwijs: - Contactsessies: doceren, onderwijsgesprek, discussie, groepsoefeningen - Voorbereiding contactsessies: zelfstandig werk, begeleide oefeningen Afstandsonderwijs: Zefstandig werk, begeleide oefeningen, oefeningen met autocorrectie, oefeningen met feedback, mogelijkheid tot vraagstelling via mail, skype, Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Gespreide evaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Eindevaluatie Ja Preservice Praktijk Eindevaluatie Ja (PP) * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement.

18 Studiematerialen Noodzakelijk: - Cursus uitgegeven door de vakgroep Psycho-pedagogische competentie (2013) - Hand-outs van de lespresentaties beschikbaar op het elektronisch leerplatform - Artikels ter beschikking via het leerplatform - Elektronische bronnen ter beschikking via het leerplatform Organiserend centrum - Volwassenenonderwijs Kisp Gent - Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

19 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie stage (DCs) Campus Gent Academiejaar Opleiding SLO Aantal studiepunten Pre-servicepraktijk (PP): 7 Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 5 september Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Leerinhouden Begincompetenties Basiscompetenties Binnen de module DCs dient men de inzichten, vaardigheden en attitudes tot dan toe verworven doorheen de opleiding, toe te passen in het werkveld. Daarbij krijgen ook de niet-lesactiviteiten die spelen op een school extra aandacht (lid van een schoolteam, klassenraden, extramurosactiviteiten,...) - Didactische vaardigheden toepassen. - Pedagogische vaardigheden toepassen. - Vakdidactische kennis toepassen. - Reflecteren in functie van optimaliseren van de eigen onderwijspraktijk. - Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. - Teamgericht en oplossingsgericht werken. - Collegiaal samenwerken door observaties en (vakgroep)vergaderingen, klassenraden, - Spontaan de opgedane didactische en pedagogische vaardigheden toepassen in de eigen onderwijscontext. - Variëren en differentiëren in de lesaanpak. Geslaagd voor de module DCo en de minimale eindcompetenties van deze module. 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 6 De leraar als partner van ouders/verzorgers 7 De leraar als partner van een schoolteam 8 De leraar als partner van externen 9 De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10 De leraar als cultuurparticipant

20 Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Onderwijsorganisatie Werkvormen X Gecombineerd onderwijs Opsomming van gehanteerde werkvormen: Stage, supervisie, portfolio, zelfstandig te verwerken opdrachten, observaties, niet-lesactiviteiten op schoolniveau. Evaluatiewijze* tweede examenkans en Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) / Opleidingspraktijk (OP) / Preservice Praktijk (PP) Permanente evaluatie Nee * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk: Cursus DCp en DCo als basis. Aanbevolen: Leermateriaal op de elektronische leeromgeving Smartschool. Organiserend centrum Volwassenenonderwijs Kisp Gent En vanaf 2016 ook: Volwassenenonderwijs Kisp VTI Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent En vanaf 2016 ook: - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

21 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie Stage (Campus Aalst) (vanaf 2016 zie ECTs fiche stage campus Gent) Academiejaar Opleiding Specifieke Lerarenopleiding Aantal studiepunten Pre-servicepraktijk (PP): 7 Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen - Leer - en ontwikkelingsprocessen voorbereiden en uitvoeren volgens de in de opleiding aangereikte inzichten/vaardigheden en attitudes. - Tijdens de stage zich waarmaken als vakdeskundige, organisatie - en klassenmanager en opvoeder, daarbij inspelend op de veranderende maatschappelijke tendensen. - De opgezette activiteiten reflectief benaderen met het oog op professionele groei. - Via een aantal stageactiviteiten zich bewust worden van het verruimde takenpakket van de leraar. - Blijk geven van volgende attitudes: Is correct qua stiptheid, omgang, afspraken; Bezit verantwoordelijkheidszin; Is leerbereid; Bezit teamgeest; Is flexibel; Is zelfkritisch. Leerinhouden Integratie van kenniscomponenten van de verschillende aangehaalde functiegehelen. Begincompetenties Cursisten die het normtraject volgen, worden tot de stage toegelaten indien ze DCA, DCP en DCO gunstig hebben afgelegd. Basiscompetenties Typefunctie 1: de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 de beginsituatie van de leerlingen en de groep achterhalen; 1.2 doelstellingen kiezen en formuleren; 1.3 de leerinhouden of leerervaringen selecteren; 1.4 de leerinhouden of leerervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod; 1.5 een aangepaste methodische aanpak en groeperingsvorm bepalen; 1.6 in team leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen; 1.7 een adequate leeromgeving creëren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep; 1.8 observatie of evaluatie voorbereiden; 1.9 observeren of het proces en product evalueren; 1.10 in overleg met het team zorgverbredinginitiatieven uitvoeren en laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school;

22 1.11 het leer- en ontwikkelingsproces begeleiden in het Standaardnederlands. Typefunctie 2: de leraar als opvoeder De leraar kan: 2.1 samen met het team een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school; 2.2 de emancipatie van de leerlingen bevorderen; 2.3 door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden; 2.4 actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context; 2.5 adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met leerlingen met gedragsmoeilijkheden; 2.6 het fysieke en geestelijke welzijn van de leerlingen bevorderen; 2.7 strategieën inzetten om te communiceren met anderstalige leerlingen. Typefunctie 3: de leraar als inhoudelijke expert De leraar kan: 3.1 de basiskennis van de leerinhouden, waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, verbreden en verdiepen; 3.2 recente ontwikkelingen over inhouden en vaardigheden uit de leergebieden of vakgebieden volgen en onderzoeken; 3.3 de verworven kennis en vaardigheid met betrekking tot leergebieden en vakgebieden aanwenden; 3.4 het eigen vormingsaanbod situeren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van leerlingen. Typefunctie 4: de leraar als organisator De leraar kan: 4.1 een gestructureerd werkklimaat bevorderen; 4.2 een soepel en efficiënt les- of dagverloop creëren, dat past in een korte- en lange termijnplanning; 4.3 op correcte wijze administratieve taken uitvoeren; 4.4 een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. Typefunctie 5: de leraar als innovator de leraar als onderzoeker De leraar kan: 5.1 vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen; 5.2 kennisnemen van de resultaten van onderwijsonderzoek;

23 5.3 het eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen. Typefunctie 6: de leraar als partner van de ouders of verzorgers 1 De leraar kan: 6.1 zich op de hoogte stellen van en discreet omgaan met de gegevens over de leerling; 6.2 op basis van overleg met ouders of verzorgers hen informatie en advies verschaffen over hun kind in de school; 6.3 in overleg met het team de ouders of verzorgers informeren over en betrekken bij het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders; 6.4 met ouders of verzorgers een gesprek voeren over opvoeding en onderwijs; 6.5 strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige ouders. Typefunctie 7: de leraar als lid van een schoolteam De leraar kan: 7.1 participeren in de ontwikkeling van het schoolwerkplan; 7.2 participeren in samenwerkingsstructuren; 7.3 binnen het team over een taakverdeling overleggen en die naleven; 7.4 de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken; 7.5 zich documenteren over de eigen rechtszekerheid en die van de leerling. Typefunctie 8: de leraar als partner van externen De leraar kan: 8.1 contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. Onderwijsorganisatie x Gecombineerd onderwijs Werkvormen Opsomming van gehanteerde werkvormen: zelfstandig te verwerken opdrachten; observaties op de werkplek; participatieve stage op de werkplek; supervisie en gesprekken. Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) / Opleidingspraktijk (OP) / Preservice Praktijk (PP) permanent neen * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement.

24 Studiematerialen Noodzakelijk: stagehandleiding en bijlagen via Smartschool. Organiserend centrum Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats Campus VTI Aalst Sinte Annalaan 99, Aalst

25 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Groepsmanagement (POCg) via gecombineerd onderwijs Te volgen in combinatie met DCs. Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO Theorie: 2,5 studiepunten Opleidingspraktijk: 0,9 studiepunten Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module : - beschikt de cursist over pedagogische vaardigheden. - beschikt de cursist over het Vermogen tot kritische reflectie. - kan de cursist teamgericht en oplossingsgericht werken. Leerinhouden POCg of groepsmanagement richt zich voornamelijk op de kennis, inzichten en competenties die de leraar als klasmanager en begeleider van groepen nodig heeft. Om je te helpen deze competenties te verwerven worden binnen het vak de theoretische kaders en modellen aangereikt rond volgende thema s: - leiderschapsstijlen; - het groepsvormingsproces en de rol van de leraar hierbinnen; - de algemene principes van goed klasmanagement; - de voorwaarden voor het nastreven van een positief klasklimaat; - omgaan met normoverschrijdend gedrag; - gerichte interveniërings- en remediëringstechnieken om efficiënt en constructief op ordeverstorend gedrag te reageren; - roos van leary. POCg wordt verplicht gevolgd in combinatie met de didactische stage (DCs) zodat de competenties onmiddellijk kunnen toegepast worden in de beroepscontext. Deze realiteitstoets is de basis voor je reflectie op je eigen functioneren in het omgaan met groepen en hoe dit indien nodig bij te sturen, ondersteund door de lector en medecursisten. Het vak groepsmanagement wordt aangeboden in gecombineerd onderwijs. Er zijn 4 contactmomenten die verplicht bij te wonen zijn. De inhouden en opdrachten verwerk je zelfstandig en op eigen tempo via afstandsonderwijs.

26 Begincompetenties Startcompetenties SLO / ICT-vaardigheden. Basiscompetenties Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar (zie bijlage) worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 7 De leraar als partner van een schoolteam Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Onderwijsorganisatie X Gecombineerd onderwijs: 4 sessies van 4 lesuren. X Afstandsonderwijs Werkvormen Contactsessies: doceren, onderwijsgesprek, discussie, debat, stellingenspel, groepsoefeningen, rollenspel, intervisie Afstandsonderwijs: zelfstandig werk, begeleide oefeningen Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Eindevaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Eindevaluatie Ja Preservice Praktijk (PP) Eindevaluatie Ja * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen - Cursus uitgegeven door de vakgroep Groepsmanagement - Hand-outs van de lespresentaties beschikbaar op het elektronisch leerplatform. - Actuele artikels en videofragmenten beschikbaar op het leerplatform. Organiserend centrum Volwassenenonderwijs Kisp Gent Volwassenenonderwijs Kisp VTI Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

27 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Maatschappelijk en beroepsgerichte competentie onderwijs en maatschappij (MBCo) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO Theorie: 2,5 studiepunten Opleidingspraktijk: 0,2 studiepunten Pre-servicepraktijk: 0,3 studiepunten Totaal: 3 studiepunten Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module heeft de cursist inzicht in het beleid, het wettelijk kader en de organisatie van het onderwijs. Leerinhouden - Kan iedereen zomaar onderwijs inrichten? - Moeten alle minderjarigen verplicht naar school? - Welke impact heeft de Europese Unie op het Vlaamse onderwijs? - Hoe wordt het secundair onderwijs georganiseerd? - Wat zijn bachelors en masters? - Welke alternatieven bestaan er binnen het onderwijs voor jongeren met een handicap? - Wie neemt de beslissingen wat betreft onderwijs in Vlaanderen? Het opleidingsonderdeel Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie onderwijs en maatschappij (MBCo) wil de cursist onder meer op deze vragen een antwoord aanreiken. Op deze manier wordt de cursist gemotiveerd voor deelname aan onderwijskundige debatten en kan hij/zij met grondige kennis van het gevarieerde onderwijslandschap, functioneel studieadvies geven aan toekomstige leerlingen. Volgende hoofdstukken komen aan bod: Hoofdstuk 1: onderwijs in België Hoofdstuk 2: onderwijsbeleid Hoofdstuk 3: basis en secundair onderwijs Hoofdstuk 4: buitengewoon onderwijs Hoofdstuk 5: hoger onderwijs Hoofdstuk 6: volwassenenonderwijs

28 Begincompetenties - Startcompetenties SLO - : startcompetenties SLO en studievaardigheden en ruime ICT-competenties. Basiscompetenties 1.1 De beginsituatie van de leerlingen en de leerlingengroep achterhalen In overleg met collega's deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school. 3.3 Het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen. 4.3 Op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. 5.1 Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. 5.2 Kennis nemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek die relevant zijn voor de eigen praktijk 6.1 Zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling. 7.4 Zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen. 8.1 Met hulp van collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. 9.1 Deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema s 9.2 Dialogeren over het beroep van leraar en de plaats ervan in de samenleving Actuele thema s en ontwikkelingen onderscheiden en kritische benaderen rond de volgende domeinen: sociaal politiek, sociaal economisch, levensbeschouwelijk, cultureel esthetisch, cultureel wetenschappelijk. Onderwijsorganisatie x Contactonderwijs x Gecombineerd onderwijs: 3 contactmomenten van 4 lesuren. x Afstandsonderwijs Werkvormen Opsomming van gehanteerde werkvormen: - Contactonderwijs + gecombineerd onderwijs: doceren, onderwijsgesprek, doceren, groepswerk, zelfstandig te verwerken opdrachten, discussie - Afstandsonderwijs: zelfstandig te verwerken opdrachten, begeleide oefeningen

29 Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Eindevaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Eindevaluatie Ja Preservice Praktijk (PP) Eindevaluatie Ja *Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk: cursus uitgegeven door de vakgroep Onderwijs en Maatschappij (2015) Aanbevolen: Artikels en videofragmenten die ter verdieping van de inhouden bestudeerd worden. Organiserend centrum - Volwassenenonderwijs Kisp Gent - Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Kisp Gent Holstraat Gent - Campus Kisp VTI Aalst Sinte Annelaan Aalst

30 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Maatschappelijk en beroepsgerichte competentie Leerkracht en verantwoordelijkheden (MBCl) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding - Theorie: 3,5 studiepunten - Opleidingspraktijk: 0,2 studiepunten Studietijd - Pre-servicepraktijk: 0,3 studiepunten 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module kan de cursist: - maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. - teamgericht en oplossingsgericht werken. - inzicht in het beleid en het wettelijk kader en de organisatie Leerinhouden van het onderwijs aantonen. De onderwijsinhouden voor dit vak kan je opsplitsen in 2 grotere gehelen: Inhouden MBCl 1. Rechtspositie van de leerkracht: bronnen van verantwoordelijkheden voor leerkrachten, Zorgvuldig Bestuur en verboden praktijken, bepalingen en reglementeringen omtrent een loopbaan in het onderwijs: aanstellingsvoorwaarden, bekwaamheid, anciënniteiten, weddenschalen, statutaire stappen in een onderwijsloopbaan,, ambtsgeheim, aansprakelijkheid, tuchtregeling, klassenraden, functioneringscyclus 2. Rechtspositie van de leerling 3. Solliciteren in het onderwijs Inhouden EHBO: basisprincipes van EHBO, vier stappen van EHBO, rautektechniek, bepalen van de toestand van het slachtoffer, alarmeren van hulpdiensten, toepassen van technieken van EHBO Begincompetenties - Startcompetenties SLO - : startcompetenties SLO en studievaardigheden en ruime ICT-competenties.

31 Basiscompetenties Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 2 De leraar als opvoeder 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 6 De leraar als partner van ouders/verzorgers 7. De leraar als partner van een schoolteam 8. De leraar als partner van externen 9. De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10 De leraar als cultuurparticipant Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Onderwijsorganisatie X Contactonderwijs X Afstandsonderwijs Werkvormen Opsomming van gehanteerde werkvormen: - Doceren, onderwijsgesprek, discussie, debat en stellingenspel, groepswerk, rollenspel en/of simulatiespel Evaluatiewijze* en tweede examenkans traject: zelfstandig werk, online begeleiding Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Gespreide evaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Eindevaluatie Ja Preservice Praktijk (PP) Eindevaluatie Ja * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk: - cursus uitgegeven door de vakgroep MBCl - artikels, wetteksten die ter verdieping van de inhouden bestudeerd moeten worden - leermateriaal EHBO, in samenwerking met het Rode Kruis Aanbevolen: - hand-outs van de lespresentaties beschikbaar op het elektronisch leerplatform - elektronische bronnen

32 Organiserend centrum - Volwassenenonderwijs Kisp Gent - Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Gent Holstraat Holstraat Gent - Campus Aalst VTI Sint-Annalaan Aalst

33 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Leraar-in-opleiding: Communicatie en overleg (POCc) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO Theorie: 3 studiepunten Opleidingspraktijk: 1,8 studiepunten Pre-servicepraktijk: 1,2 studiepunten Studietijd 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 12/09/15 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module : - beschikt de cursist over het vermogen tot kritische reflectie. - kan de cursist teamgericht en oplossingsgericht werken. - kan de cursist maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Leerinhouden Algemene communicatietheorie (communicatiemodel, verbale, nonverbale, paraverbale communicatie, axioma s van Watzlawick) Communicatie met partners in onderwijs - Gespreksvaardigheden (actief luisteren, feedback geven, slechtnieuwsgesprek, diversiteit, vergaderen). - Schriftelijke vaardigheden (nota, rapportcommentaar, brief, e- mail). Taalvaardigheid - Spreekvaardigheid - Schrijfvaardigheid - Expressie - Stem Ondersteunende inhouden - ICT - Onderzoekscompetentie - Reflectieve vaardigheden - Taalbeleid - Diversiteit en interculturele communicatie Begincompetenties Startcompetenties SLO en studievaardigheden en ruime ICTcompetenties. Basiscompetenties Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar (zie bijlage) worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

34 2 De leraar als opvoeder 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 6 De leraar als partner van ouders/verzorgers 7 De leraar als partner van een schoolteam 8 De leraar als partner van externen 9 De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10 De leraar als cultuurparticipant Attitudes Beslissingsvermogen, Relationele gerichtheid, Kritische ingesteldheid, Leergierigheid, Organisatievermogen, Zin voor samenwerking, Verantwoordelijkheidszin, Flexibiliteit Onderwijsorganisatie Werkvormen X Afstandsonderwijs - Werkplekleren Klasbezoeken, begeleidingsgesprekken, observaties op de werkplek, persoonlijke reflecties, opdrachten die afgestemd zijn op de eigen onderwijspraktijk... Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) Eindevaluatie Ja Opleidingspraktijk (OP) Permanente evaluatie Nee Preservice Praktijk (PP) Eindevalautie Ja * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. ECTS-/Modulefiche SLO Studiematerialen Organiserend centrum Noodzakelijk: - Cursus uitgegeven door de vakgroep Communicatie en overleg (2013) - Hand-outs van de lespresentaties beschikbaar op het elektronisch leerplatform - Situatieschetsen, audiovisueel materiaal, online materiaal - Volwassenenonderwijs Kisp Gent - Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Gent Holstraat Holstraat Gent - Campus Aalst VTI Sint-Annalaan Aalst

35 ECTS-/Modulefiche SLO Module: Leraar-in-opleiding: Didactische competentie praktijkinitiatie (LIODCp) Academiejaar Opleiding Aantal studiepunten SLO - Theorie: 3 studiepunten - Opleidingspraktijk: 5,1 studiepunten Studietijd - Pre-servicepraktijk: 1,9 studiepunten 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. Goedgekeurd door Evelyne Coucke Opleidingsdirecteur SLO/HBO op 5 september 2015 Onderwijstaal Nederlands Doelstellingen Op het einde van deze module heeft de cursist zijn/haar didactische en pedagogische vaardigheden verruimd. Ook de specifieke vakdidactische kennis is een onderdeel van deze module. Leerinhouden - Opmaak van een lesvoorbereiding - Uitvoeren van een lesvoorbereiding - Analyse en realisatie van diverse werkvormen zoals onderwijsgesprek, leergesprek, klasgesprek, demonstratie, doceren, vertellen, rollenspel, groepswerk,... - Reflecteren - Analyse en opmaak van diversie (nieuwe) media - Evaluatie-instrumenten: opmaak en correctie - Didactische analyse van bronnen - Studie vakspecifieke methodieken en media - Leerplanstudie - de thema s visie op het vak vanuit vakdidactisch onderzoek, eindtermen en leerplannen, en een introductie op vakspecifieke werkvormen en methodieken worden via afstandsonderwijs aangereikt door de vakdidacticus. Hier zijn per cluster een aantal portfolio-opdrachten voorzien die onder meer een assistentstage of uitgewerkte methodiek bevatten. Begincompetenties Basiscompetenties Geslaagd voor de module DCa en de minimale eindcompetenties van deze module. Competenties uit volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel van de leraar (zie bijlage) worden binnen de opleidingsonderdelen geëvalueerd: 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder

36 3 De leraar als inhoudelijk expert 4 De leraar als organisator 5 De leraar als innovator/onderzoeker 7 De leraar als partner van een schoolteam Onderwijsorganisatie Werkvormen X Gecombineerd onderwijs Opsomming van gehanteerde werkvormen: Werkplekleren, begeleide intervisie, supervisie, portfolio, zelfstandig te verwerken opdrachten, observaties. Evaluatiewijze* en tweede examenkans Component Soort evaluatie Tweede examenkans Theorie (T) permanente evaluatie nee Opleidingspraktijk (OP) Permanente evaluatie nee Preservice Praktijk (PP) Gespreide evaluatie Ja * Voor meer informatie over de evaluatiewijze en procedure raadpleeg je het onderwijs- en examenreglement. Studiematerialen Noodzakelijk: cursus DCp Aanbevolen: leermateriaal op de elektronische leeromgeving Smartschool. Organiserend centrum - Volwassenenonderwijs Kisp Gent - Volwassenenonderwijs Kisp Aalst Lesplaats - Campus Gent Holstraat Holstraat Gent - Campus Aalst VTI Sint-Annalaan Aalst

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE

ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE ECTS-fiche VAKDIDACTISCHE STAGE A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Professioneel handelen in het onderwijs voor de leraar in opleiding 2 (PHIOLIO 2) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie oefenlessen Code E3 DCO Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Didactische competentie oefenlessen (DCO) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten)

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA)

Onderwijs en Maatschappij (OMA) Opleidingsprogramma 2013-2014 beschrijving opleidingsonderdelen Specifieke lerarenopleiding (60 studiepunten) Onderwijs en Maatschappij (OMA) Omschrijving studiepunten: 3 (2,5 theorie/0,5 praktijk) aandeel

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG

Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG Basiscompetenties, opleidingsspecifieke accenten en attitudes KdG DLR 1 BaCo 1 De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces.

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017 Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017 www.cvo.vtibrugge.be www.cvovivo.be Inhoudstafel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1 SITUERING... 4 1.1 Missie en visie van CVO VIVO en CVO VTI

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Psycho-pedagogische competentie (PPC) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten) 6 Theorie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van kleuteronderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Goedkeuringsdatum: 05/10/2007 Publicatie: 17/01/2008 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

Programmagids. SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk. Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids SLO na MA:handelswetenschap.en bedrijfsk Specifieke LO in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Leren

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Toeristisch medewerker / MRT modulenaam Inleiding in de toeristische sector code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema /

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

ECTS-fiche: Gender en lifestyle

ECTS-fiche: Gender en lifestyle ECTS-fiche: Gender en lifestyle Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten: 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant Gender en

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam ICT toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator code module D1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 1: niveau 1 en 2 (ERK = Breakthrough) code module 5870/5871 en 5872/5873 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding

Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding ECTS-Fiche (uitgebreide vakfiche) 'European Credit Transfer and Accumulation System' september 2011 Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding Inhoud Opstapmodule algemene vorming

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/ TOUROPERATOR modulenaam Zakelijk Nederlands code module A1 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten 300 datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker reisbureau / touroperator modulenaam Inleiding in de toeristische sector code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Informatiebundel LIOtraject

Informatiebundel LIOtraject SLO Specifieke Lerarenopleiding Informatiebundel LIOtraject 0 Inleiding Het LIO-traject kadert in de leerlijn Didactiek. De reeds verworven competenties in Algemene didactiek, vakdidactische oefeningen

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System'

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' Inhoud OAV - Opstap algmene vorming... 1 OTV - Opstap taalvaardigheid... 5 DCA - Didactische Competentie Algemeen...

Nadere informatie

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs

Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs Functiebeschrijving ICT-coördinator basisonderwijs 1. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen zal u: Onze scholen willen de gehele mens vormen. Ze leggen in het bijzonder de nadruk op een pedagogische

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Analytische Biochemie code module Cc2 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 40 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 1: ik als medewerker code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 3 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR modulenaam Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 code module A5 goedkeuring door 15/09/2016 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema

Nadere informatie

Studiegids SLO

Studiegids SLO Studiegids SLO 2017-2018 1 INHOUD INHOUD... 2 1 Uitgangspunten TNA SLO... 3 1.2 Doel en Doelgroep... 3 1.2 Visie TNA SLO... 3 1.3 Competentiegehelen in de Specifieke lerarenopleiding... 4 1.4 Kwalificatieprofiel

Nadere informatie

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens 23 april 2015 Verontschuldigd Kaat Delrue Greet Boeykens Roland Wagemans Jan Seys

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Wijnkenner modulenaam Degustatie Franse wijnen code module 9648 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Wijnkenner modulenaam Degustatie wereldwijnen code module 9649 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Studiegids

Studiegids Studiegids 2016-2017 1 INHOUD 1 Uitgangspunten TNA SLO... 3 1.2 Doel en Doelgroep... 3 1.2 Visie TNA SLO... 3 1.3 Competentiegehelen in de Specifieke lerarenopleiding... 4 1.4 Kwalificatieprofiel van de

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

WORD LERAAR IN één JAAR

WORD LERAAR IN één JAAR WORD LERAAR IN één JAAR 2016-2017 2 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject

Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject Leidraad kwaliteitsvol LIO-baantraject De leidraad LIO-baantraject Hoe gebruiken De informatie in de leidraad is toegankelijk gemaakt via onderstaande rubrieken. Afhankelijk van je rol en betrokkenheid

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie