Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet"

Transcriptie

1 algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet Ontmoeting langs elkaar heen lopen, maar elkaar echt ontmoeten: een brug slaan van hart tot hart om elkaar te vinden.

2 Parochie Onze-Lieve-Vrouw van SION algemeen Informatie Kerken Pastoraal team Aanspreekpunt Taakveld adres Tel.nummer voor Ben Bolmer Franciscus / Clara Beleid en bestuur / Maasland Dick Verbakel Maria van Jesse / Liturgie Sacrementskerk Paul Mantelaers Schipluiden Liturgie Jan Lamberts Den Hoorn / Diaconie Maasland José de Boer St. Adelbert Catechese Het pastorale team is ook te bereiken via de desbetreffende secretariaten. Website Bestuur H.H. Antonius en Cornelius te Den Hoorn Hoornseweg 11a 2635 CM Den Hoorn Tel.: Banknummer: NL77RABO t.n.v. R.K. Parochiebestuur Den Hoorn Openingstijden : maandag, dinsdag en donderdag van uur H. Maria Magdalena te Maasland Meester Postlaan BM Maasland Tel.: Banknummer: NL63RABO t.n.v. R.K. Parochiebestuur Maasland Openingstijden : dinsdag en woensdag van uur H. Jacobus de Meerdere te Schipluiden Burg. Musquetiersingel GG Schipluiden Tel.: Banknummer: NL10RABO t.n.v. R.K. Parochiebestuur Schipluiden Openingstijden : dinsdag en woensdag van uur Inhoudsopgave Informatie over de kerken... 2 Iedere dag Kerstmis én Pasen... 3 Vastenactie Vastenwandeling... 4 Veertigdagenretraite... 4 Orientatiedag Bisdom Rotterdam... 5 Pelgrimstocht Franciscaanse Italie... 5 Laurentiusjaar... 6 Bent u man... 6 Kinderpagina: VAST WEL... 7 Jongerenpagina: Rock Solid Paasspektakel, Carwash... 8 Personalia... 9 In memoriam Den Hoorn: - Taizévieringen Vastenwandelingen Vastenoverweging Kinderwoorddienstproject Dopen Maasland: - Kerstviering groot succes Versterking gevraagd crèche Eerste Heilige Communie Mijnheer Paalvast Vormelingen Verslag Dorcas Maasland Schipluiden: - Binnenkort in onze kerk Misdienaars gezocht Taizévieringen Stiekem even terugkijken Oliebollenochtend Dopelingen Bloemetje van de maand Restauratie orgel Carwash Rooster Jarigen in februari Ziekenboeg Redactie-uitje Colofon

3 Iedere dag Kerstmis én Pasen! Op het moment dat u dit nummer van het parochieblad leest, liggen Kerstmis en de jaarwisseling al weer een tijdje achter ons. De kersttijd is weer voorbij, alle versieringen zijn opgeborgen tot volgend jaar, veel goede voornemens zijn gemaakt (en inmiddels misschien alweer bijgesteld?). Maar toch: wat kunnen we terugzien op goed bezochte en geweldig sfeervolle vieringen! Dat laatste was met name mogelijk dankzij het vele extra werk dat door zo velen van u in onze kerken is verricht! Soms is dat zichtbaar en hoorbaar vóór de schermen maar vaak speelt het zich áchter de schermen af. Mede namens alle mensen die meevierden zeg ik u hartelijk dank daarvoor! En ook bedankt voor de vele prachtige wenskaarten die wij via de post mochten ontvangen. En nu weer verder met de gewone gang van zaken. Zo lijkt het tenminste! Want na enkele gewone groene zondagen in februari nadert de paarse veertigdagentijd alweer met rasse schreden. Met andere woorden: Kerstmis ligt nog maar net achter ons of Pasen is alweer in aantocht. Het zijn twee hoogfeesten waarin twee verschillende gebeurtenissen uit het leven van Jezus centraal staan: met Kerstmis zijn geboorte en met Pasen zijn verrijzenis. Maar als ik naar deze twee kernmomenten in de heilsgeschiedenis kijk vanuit het perspectief van hun praktische consequenties voor ons gedrag in het dagelijks leven, dan zijn de verschillen opeens veel minder groot. Sterker nog: dan vallen die verschillen weg! De geboorte van het Kind wil ons ertoe inspireren om Jezus ook in ons geboren te laten worden, Hem in ons aan het licht te laten komen doordat wij het aandurven om als het ware de plek van Jezus in de kribbe in te nemen en voedsel te zijn voor diegenen voor wie wij een naaste kunnen zijn. Dat vraagt van ons om gedragsverandering, om een nieuwe start, om bekering, om opstanding, om verrijzenis. En net zo vraagt Pasen van ons dat wij het licht van Christus in onszelf aan het licht laten komen, dat wij nieuwe mensen worden die zich inzetten voor vrede op aarde in de ruime zin des woords. Van harte wens ik u toe dat wij elke dag van ons leven in woord en daad zowel van Kerstmis als van Pasen mogen getuigen. Al is het maar een beetje. Mede namens mijn collega s, Paul Mantelaers pastoraal werker Vastenactie 2015: Grenzeloos Samenleven in Benin. De bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Benin voor pater Gerard Blesgraaf. Pater Gerard Blesgraaf woont en werkt al 20 jaar in Karimama in het noorden van Benin, op de grens van Niger, langs de waterstroom die de natuurlijke grens vormt tussen Benin en Niger. Aangrenzende landen zijn Nigeria, Niger, Burkina Faso. Benin heeft 10 miljoen inwoners, waarvan 45% onder de 15 jaar is en 39% leeft onder de armoedegrens. Het is een islamitisch land. In het dorp Karimama wonen mensen, in de hele gemeente zijn dat er 33 duizend. De streek is arm, er zijn geen verharde wegen en er is geen goed water. De parochie van pater Gerard Blesgraaf: Parochie van de heilige martelaren van Oeganda valt onder het bisdom van Kandi. In deze parochie is er sinds 2005 al een katholieke lagere school. De basisschool ligt op het kerkterrein en is de beste school van de streek. Er zitten 150 kinderen op de school en elk jaar slagen de eindleerlingen 100%. Het is daarom logisch dat de ouders dringend vragen om een school voor voortgezet onderwijs in Karimana. Omdat de mensen arm zijn is het niet mogelijk om hun kinderen naar een school te sturen ver van huis. Ver van huis vinden zij geen plek waar zij veilig opgevangen kunnen worden. Daarom wil pater Blesgraaf in Karimana een school bouwen voor hoger onderwijs. Het bisdom gaat de leerkrachten betalen die op de school gaan lesgeven. Hoewel de school katholiek is, worden er ook islamitische leraren aangesteld en dat is mogelijk omdat er in Benin een heel goede relatie is met de Islam. De grote feesten worden gezamenlijk gevierd. Pater Blesgraaf, zeker geen onbekende missionaris in het Westland, hoopt dat wij met elkaar: Cordaid, parochiefederatie Westland tussen duin en tuin, Ursulaparochie en Parochie Onze-Lieve-Vrouw van SION, zijn school kunnen verwezenlijken. Afgelopen september was hij in het Westland en heeft toen heel enthousiast over zijn werk gepreekt. We hopen dat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt en zijn project zal slagen! Hij heeft er zelf al heel vele uren ingestoken: fondsen benaderen, tekeningen, offertes en andere contacten die hem helpen om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Het moet toch lukken dat wij met elkaar de ontbrekende ,00 bij elkaar kunnen krijgen!!! Wij zullen u tijdens de Vastenaktie op de hoogte houden van alle activiteiten. Namens de Regionale MOV groep Fia Luiten NB. Spreuk van Victor Hugo: "Hij die een schooldeur opent, sluit een gevangenis". In een ideale wereld zou het onderwijs algemeen en gratis moeten zijn, zodat alle kinderen naar school kunnen. Dit is één van de millenniumdoelstellingen en het voornemen van de wereldleiders is dan ook dit recht in 2015 te verwezenlijken. Dat kunnen zij niet alleen. Daar zouden wij ons 'steentje' aan kunnen bijdragen. 3

4 Vastenwandeling Ook dit jaar wordt er in de drie parochiegemeenschappen in de vastentijd gewandeld. De wandeling begint in het parochiecentrum met een korte opening. Daarna wordt er een wandeling van ongeveer 30 minuten gemaakt. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Tijdens deze wandelingen is er gelegenheid om elkaar beter te leren kenen en over tal van onderwerpen van gedachten te wisselen. Ook wordt er aandacht besteed aan het project van de vastenactie van de parochie van O.L.V. van Sion. Zie het artikel op pagina 3. Rooster vastenwandelingen 2015 Donderdag 19 febr. Maasland Maandag 16 Maasland Vrijdag 20 Schipluiden Dinsdag 17 Schipluiden Zaterdag 21 Den Hoorn Woensdag 18 Den Hoorn Zondag 22 Donderdag 19 Maasland Maandag 23 Maasland Vrijdag 20 Schipluiden Dinsdag 24 Schipluiden Zaterdag 21 Den Hoorn Woensdag 25 Den Hoorn Zondag 22 Donderdag 26 Maasland Maandag 23 Schipluiden Vrijdag 27 Schipluiden Dinsdag 24 Maasland Zaterdag 28 Den Hoorn Woensdag 25 Den Hoorn zondag 1 maart Donderdag 26 Schipluiden maandag 2 Schipluiden Vrijdag 27 Maasland Dinsdag 3 Den Hoorn Zaterdag 28 Den Hoorn Woensdag 4 Maasland Zondag 29 Donderdag 5 Schipluiden Maandag 30 Den Hoorn Zaterdag 7 Maasland Dinsdag 31 Schipluiden Zondag 8 woensdag 1 april Maasland Maandag 9 Den Hoorn donderdag 2 Schipluiden Dinsdag 10 Maasland Vrijdag 3 Den Hoorn Woensdag 11 Schipluiden Zaterdag 4 Maasland Donderdag 12 Den Hoorn Zondag 5 Eerste Paasdag Vrijdag 13 Maasland Maandag 6 Tweede Paasdag Zaterdag 14 Schipluiden Zondag 15 Veertigdagenretraite Eeuwig duurt zijn trouw. De Jezuïeten hebben na een Adventsretraite nu ook een retraite uitgewerkt voor de Veertigdagentijd. U kunt aan die retraite deelnemen via uw computer maar er is ook contact met andere retraitanten mogelijk. Hoe gaat het in zijn werk? U meldt zich aan bij door uw mailadres achter te laten. U krijgt dan met ingang van Aswoensdag = 18 februari dagelijks een Bijbeltekst toegestuurd waar u mee kunt bidden. In diezelfde mail staat hoe u het gebed kunt vormgeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om elke week met elkaar te delen wat dit met u heeft gedaan. U kunt daar ook met vragen terecht of ideeën op doen. Deze groepsgesprekken zullen plaats vinden op de dinsdag en wel op de volgende data: 17 februari 3 maart 10 maart- 17 maart 24 maart - 31 maart van uur tot uiterlijk uur. Deze groepsgesprekken vinden plaats in Maasland, Pr. Margrietlaan 38. Voor de groepsgesprekken dient u zich apart aan te melden. Zie de site of onderstaand adres. Let wel, de groepsgesprekken zijn een extra aanbod. Als u er de voorkeur aan geeft om het traject alleen te gaan, prima. Besef dat je dit nooit alleen doet. In de Advent hebben er in het Nederlandstalige gebied van Nederland en België bijna 8000 mensen meegedaan. U bent van harte uitgenodigd. Marianne Hoogervorst pastoraal werkster 4

5 Orientatiedag priester-en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam zaterdag 28 februari 2015, uur op Vronesteyn te Voorburg God heeft een bedoeling met het leven van iedere mens, de vraag is echter hoe dit plan van de Heer eruit ziet voor jou. Wat is jouw roeping? Priester worden in deze tijd? Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast de oproep aan alle mensen van goede wil koos de Heer twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden. Zou je als man van geloof beschikbaar willen zijn als priester, in dienst van de Heer? Misschien komt de vraag wel eens in jou op of God jou daartoe roept? Mogelijk is deze persoonlijke vraag bij je opgekomen in de parochie waarin je actief bent, in een (jongeren)groep, op de Wereldjongerendagen of in gebed. Weet dan dat je niet de enige bent! Momenteel telt het bisdom Rotterdam 5 priesterstudenten. Je bent dus niet de enige die er over nadenkt om priester te worden en er zijn meer mannen met deze vraag bezig die zich voorbereiden op het priesterschap. Deze Oriëntatiedag is speciaal voor jou om antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot het priesterschap. Het is dé gelegenheid om eens met de rector en met priesterstudenten te spreken. Je kunt uitvinden hoe de opleiding in elkaar zit en hoe anderen ontdekt hebben dat ze 'geroepen' zijn. De dag vindt plaats op Vronesteyn. Het is dus gelijk mogelijk om iets van de sfeer aldaar te proeven. Heb je er wel eens over gedacht om diaken te worden? De eerste apostelen stelden in Jezus naam door handoplegging en gebed diakens aan ten behoeve van de zorg voor de ondersteuning (Hand. 6, 1-6). Naast liturgie en catechese is het de taak van de Kerk actief te zijn in diaconie teneinde het geloof te verkondigen in daden van liefde. Zou je als man van geloof als diaken beschikbaar willen zijn in dienst van de Heer? Dan is het echt te overwegen om je te oriënteren op het ambt van diaken. Op dit moment zijn nu 6 kandidaten in opleiding tot permanent diaken. Zij hebben er voor gekozen om een wending te geven aan hun leven om, na de nodige studie en vorming te zijner tijd als diaken vanuit het geloof dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving. Diakens zijn te vinden in parochies, in zorginstellingen, in de gevangenis en ook in wijken van steden met een bijzondere sociale problematiek. Wil je meer weten? Meld je dan aan voor de Oriëntatiedag op 28 februari 2015, van uur op Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg (drie minuten lopen van station Leidschendam-Voorburg) - Rector Walter Broeders: T: E: - drs. Paul Schuurmans, bisschoppelijk gedelegeerde voor permanent diakens: M: E: Zie ook: Pelgrimstocht naar Franciscaans Italië. De franciscaanse gemeenschap in Delft organiseert en begeleidt weer een reis naar Assisi en omgeving van zaterdag 2 mei t/m maandag 11 mei De reis gaat per bus. Zowel op heen- als op de terugweg wordt er in de buurt van München overnacht. Vanuit Assisi worden er twee dagtochten gemaakt. Kosten: 795,00 op basis van een tweepersoons kamer (vol pension). Verdere inlichtingen en opgave: br. Piet Bots ofm. ( ; 5

6 Laurentiusjaar Sinds enkele jaren kent het bisdom Rotterdam zogenaamde themajaren waarin via verschillende bijeenkomsten en activiteiten nader wordt stil gestaan bij een bepaald thema. In oktober 2012 ging het Jaar van het Geloof zoals dat door paus Benedictus XVI was uitgeroepen wereldwijd van start. Aansluitend stonden Daden van Liefde centraal met speciale aandacht voor de Sociale Leer van de Kerk. En op zaterdag 15 november 2014 is het Laurentiusjaar geopend. In het leven van de heilige diaken Laurentius komen geloof en daden van liefde op inspirerende wijze bij elkaar, aldus bisschop Van den Hende. Ook in het Laurentiusjaar zijn tal van activiteiten gepland. Aandacht in heel het bisdom voor de heilige diaken Laurentius zal een goede voorbereiding zijn op het 60-jarige jubileum van het bisdom, dat in 2016 zal worden gevierd. Het bisdom Rotterdam organiseert op zaterdag 7 februari 2015 de derde diocesane parochiedag. De parochiedag draagt een feestelijk karakter met gesprek, bemoediging en de viering van de H.Eucharistie en is bedoeld voor pastorale beroepskrachten, bestuursleden van parochies en parochiefederaties, leden van parochiële werkgroepen, vrijwilligers en parochianen van het bisdom. Thema van deze bijeenkomst is een bezinning op de H. Laurentius als geloofsgetuige en zijn betekenis als patroon van het bisdom Rotterdam. Bisschop Van den Hende zal stilstaan bij de betekenis van de H. Laurentius voor ons bisdom. De bijeenkomst vindt plaats in de parochie Church of Our Saviour, Koningin Marialaan 2, Den Haag en duurt van tot uur (vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie en thee). De ontmoeting start om uur met de viering van de H. Eucharistie. Voor een lunch wordt gezorgd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Met vriendelijke groeten, Monique Meeussen Coördinator Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Bent u man! En geïnteresseerd in meerstemmige Latijnse kerkmuziek. Komt u ons dan versterken met uw stem. Wij zoeken gemotiveerde mannen die de Latijnse muziek een warm hart toedragen. De repetities zijn eens in de 2 weken op maandagavond van tot uur op de zangzolder van de Maria van Jessekerk aan de Oude Langendijk hoek/ Jozefstraat te Delft. Het koor staat onder leiding van de dirigent / organist Petra Veenswijk. 3 a 4 keer per jaar wordt de zang uitgevoerd, onder andere ter ondersteuning van de H. Eucharistie en bij de Mariahulde in mei en oktober, adventsconcert en de kerstvolkszang. Ook wordt er onder samenwerking met andere mannenkoren gezongen. Bijvoorbeeld met Deo Sacrum uit Poeldijk. Vox Latina is een regionaal mannenkoor, met leden uit de diverse locaties van de Ursula en Onze-Lieve-Vrouw van Sion parochie en daar buiten. Het koor zet zich in voor het behoud van de oude muzikale kerkcultuur, met name de meerstemmige mannenmuziek. Zonder het kerk zijn, in deze tijd uit het oog te verliezen. U bent van harte welkom. Voor contact kunt u bellen met Sjef Werry tel Of mail naar 6

7 H Jacobus de Meerdere Kinderpagina VAST WEL Wel eens van vasten gehoord? Vast wel! Je eet en drinkt niet of je laat bepaald eten staan. Of je besluit een tijd lang niet te zeuren, niet te snoepen of geen vlees te eten of iets anders wat je heel graag lust te laten staan. Veertig dagentijd - vastentijd In de bijbel komen we verhalen tegen, waarin gevast wordt. Wanneer mensen merkten dat ze een tijd niet goed hadden geleefd, gingen ze vasten. In het verhaal van Jona gaan de inwoners van de stad Ninevé veertig dagen vasten, omdat ze spijt hadden van hun manier van leven. Doordat zij zich naar God keren, keert God de stad niet om. De stad wordt gespaard. Bezinnen Jezus vast, wanneer hij veertig dagen nadenkt in de woestijn. Ook de leerlingen van Jezus leven heel erg sober. Ze hebben geen bezittingen. Net als Jezus vasten christenen veertig dagen om zich voor te bereiden op het paasfeest. In de vastentijd richt je je op God. Je probeert je vrij te maken van alles wat je weghoudt van God. Ruta van de Orthodoxe Kerk in Ethiopië: "Wij vasten acht weken voor Pasen, s morgens mogen we dan niets eten of drinken. Best lang! Als het warm is heb je dorst, maar je moet wachten met drinken. En we eten acht weken lang niets van een dier. Geen vlees, boter, melk of eieren. Je krijgt dan steeds meer zin in een lekker eitje!" Schoonmaak Vasten is goed voor je lichaam. Alle nare stoffen gaan eruit. Het is een soort grote schoonmaak. Misschien denk je dan aan de mensen in de wereld, die niets of heel weinig te eten hebben. Nu je niet meer snoept, houd je geld over. Dat kan je weggeven aan mensen die het meer nodig hebben dan jij. 7

8 H.H. Antonius en Cornelius Jongerenpagina Tieners uit Den Hoorn vinden Rock Solid geniaal, leuk en cool Zondagavond 14 december vond alweer de derde editie van Rock Solid plaats in Den Hoorn. Het thema was dit keer selfie en het zelfbeeld en social media waren de onderwerpen die daaraan gekoppeld waren. Het is ontzettend een belangrijk thema, aangezien de tieners tegenwoordig veel tijd besteden aan social media. We hebben het niet alleen over hun zelfbeeld gehad, maar ook over de manier waarop zij hunzelf (willen) laten zien op social media. Wat zet je op instagram, twitter en facebook? Gaat het alleen maar op de uiterlijke verschijning? Ook hebben de tieners ons weer wat bijgeleerd over social media. Zo leerden zij ons waarom Instagram veel leuker is dan facebook en op welke manier je 994 (!!!) Whatsapp berichtjes het best kunt managen. Door samen naar het verhaal van Zacheus (de tollenaar) over bekering te luisteren kwamen we tot inzicht dat het niet alleen om het uiterlijk gaat. Jezus leert ons naar het innerlijk van ieder mens te kijken. Uiteindelijk draait het om de binnenkant, om ons hart. De spelletjes werden erg leuk uitgevoerd door onze tieners. Vooral het Wie-ben-ik? en het Doorvertel-Spel hebben voor veel grappen en grollen gezorgd. En niet te vergeten, de steeds terugkomende Wasabi-Estafette blijft erg lachen. Op de vraag wat de tieners van onze bijeenkomsten vonden hadden zij allemaal positief gereageerd: #cool, #geniaal #supergezellig, #leuk etc. De bijeenkomst hebben we afgesloten met een kleine opdracht. Tieners en leiders moeten voor de eerst komende bijeenkomst een karweitje hebben uitgevoerd voor een ander. We zijn benieuwd wat voor goede daden hieruit zullen rollen! Ben je nieuwsgierig geworden? Check onze facebook account: facebook.com/rocksoliddenhoorn. En kom naar onze volgende bijeenkomst op 15 februari! Alle tieners vanaf 11 tot 16 jaar uit Den Hoorn zijn welkom van uur. Breng gerust al je vriendjes en vriendinnetjes maar mee hoor. Het wordt namelijk weer een gezellige en mega spannende Rock Solid bijeenkomst! Voor vragen en/of overige opmerkingen kunt u/jij ook contact met ons opnemen via ons adres: Marloes, Yvonne, Sjoerd, Sander, Minh Thu en Michel. Tienertour Rock Solid Schipluiden De eerstvolgende bijeenkomst is zaterdag 28 februari. Aanvang uur in de Schelp. Wij zullen zorgen voor leuke en gezellige activiteiten voor deze avond. Paasspektakel Carwash Op 4 april is er weer het Paasspektakel (23.00 uur tot +/_ 7.30 uur op verschillende locaties in Midden-Delfland). Het jaarlijkse paasspektakel slaan we natuurlijk niet over. Net als andere jaren zullen wij naar verschillende locaties in Midden-Delfland fietsen om daar activiteiten te doen en zo te zorgen voor een heel gaaf eindresultaat. Een aantal van jullie herinnert zich de lip dub van vorig jaar nog wel! Zout de smaak van vasten Gebruik de 40 dagen die komen om het leven een vollere smaak te geven. Een beetje bijkruiden kan zo n deugd doen. Gebruik het kruid van de verbondenheid. Mensen bij elkaar brengen en bij elkaar houden. Opkomen voor elkaar ook al is niet iedereen akkoord. Gebruik het kruid van de stilte. Loskomen van alles wat ons opjaagt in het leven. Het levensritme aanpassen aan wat nodig is om te leven. Gebruik het kruid van de eenvoud. Gelukkig zijn en genieten van wat ons gegeven wordt. De drang naar meer en meer en nog meer kunnen temperen. Gebruik het kruid van het geloof. Vertrouwen dat je er niet alleen voor staat in het leven. Gods belofte ik laat je niet alleen op je laten inwerken. Ja, het leven een beetje bijkruiden kan deugd doen. Op 6 juni Carwash (13-16 uur tussen de kerk en de Jozefschool Schipluiden) We steken de handen uit de mouwen en zorgen er voor dat alle auto's brandschoon het terrein verlaten. Met het geld dat we hiermee ophalen kan een aantal jongeren in Brazilië een studie volgen. We willen natuurlijk zoveel mogelijk auto's wassen, dus schrijf het ook alvast in de agenda van jullie ouders. Na al dat wassen is het tijd voor een hele leuke avond op het strand (17-21 uur). 8

9 Personalia: Gedoopt op 30 november 2014 in Maasland: Saar Louise en Milou Gerdiene van Mil Gedoopt op 14 december 2014 in Den Hoorn: Mayson Jase van der Weele, Jeroen Gerardus Johannes van der Made, Overleden: 22 november 2014 J.M. Peters, 84 jaar Maasland 3 december 2014 J.C.A. Rombouts, 86 jaar Maasland 13 december 2014 J.H. van Zwaard-van Oorschot, 86 jaar Maasland 24 december 2014 L.A.M. van der Maarel-Bakker, 82 jaar Den Hoorn 26 december 2014 G.G.J. van Marrewijk, 90 jaar Den Hoorn 26 december 2014 A.R. Groenewegen-van Leeuwen, 90 jaar Schipluiden 29 december 2014 J.W.M. van Winden, 88 jaar Den Hoorn 1 januari 2015 T.C.E. Sewalt, 88 jaar Schipluiden 6 januari 2015 P.C.A. van der Putten-Bentvelsen, 85 jaar Den Hoorn 20 januari 2015 A.A.P. van Tongeren, 90 jaar Den Hoorn Parochie Onze-Lieve-Vrouw van SION In memoriam Ter herinnering aan Christianus Arnoldus Paalvast (Maasland) Op dinsdag 11 november is overleden onze medeparochiaan Christianus Arnoldus (Janus) Paalvast. Janus is geboren op 12 oktober 1921 in Maasland in het kleine huisje aan de Westgaag. Hij was de oudste van 4 kinderen. Tot zijn dertiende ging hij naar school. Na de lagere school heeft hij een jaar een tuinbouwcursus gevolgd, daarna ging hij werken, zoals gebruikelijk was in die tijd. Janus was 19 jaar toen de oorlog uitbrak. Het was een periode waarin veel gebeurde en die hem gevormd heeft. Tijdens het bevrijdingsfeest leerde hij Tinie Solleveld beter kennen. Zij trouwden op 15 oktober 1947 en kregen 9 kinderen, 16 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. In 1955 ging Janus werken bij het Agrarische Sociale Fonds als buitendienst functionaris. Op zijn dienstbrommer ging hij in weer en wind, in leren jas, de ziekmeldingen langs. Dit werk deed hij ontzettend graag, mede door het contact met mensen. Janus was sterk maatschappelijk betrokken, maar ook een gelovige man en hij heeft veel voor onze parochie-gemeenschap betekend. Zo was hij 69 jaar lang lid van het koor St. Caecilia. Hiervoor heeft hij enkele onderscheidingen gekregen. Ook heeft Janus in het kerkbestuur gezeten. In het boekje van 100 jaar kerk staat geschreven dat hij Kerkmeester is geweest. Zo werd die functie in de vorige eeuw omschreven. Daarnaast heeft Janus nog meer functies bekleed: hij was lid van de Katholieke vakbeweging, de BB en was hij enige jaren lid van de KVP, later het CDA en heeft zelfs enige jaren in de gemeenteraad gezeten. Hij was een zorgzame vader en genoot van zijn gezin. In het weekend was er vaak tijd voor spelletjes en gezongen werd er ook veel. In 1983 ging hij met de VUT. Nu had hij tijd voor hobby s, familie en uitjes. Een gevleugelde opmerking van hem was: de dag zou 48 uur moeten hebben. In 1998 overleed zijn vrouw. Het was een intens verdrietige tijd, maar ook hier sloeg hij zich, gesteund door velen, doorheen. Het nieuwe millennium bracht Corrie op zijn pad. Hieruit ontstond een bijzonder hechte relatie. Hij was dankbaar dat hij dit nog mocht beleven. In het voorjaar overleed zijn zoon Sjaak en daarmee viel er iets heel dierbaars weg. Op dinsdag 11 november is Janus ingeslapen. In de avondwake op vrijdag 14 november hebben wij hem in het bijzijn van familie, vrienden, buren en parochianen herdacht en op zaterdag 15 november hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de H. Eucharistieviering en is hij op ons parochiekerkhof begraven. Werkgroep Avondwake 9

10 Ter herinnering aan Johannes Cornelius Adrianus Rombouts (Maasland) Op 3 december is op 86 jarige leeftijd overleden Johannes Adrianus Rombouts. Aan de buitenkant van de rouwcirculaire van Jan was een mooi stevig gewortelde boom afgebeeld. Gelijk een boom stevig geworteld in de aarde, zo ook was de persoon van Jan Rombouts. Hij leefde vanuit een stevig fundament. Hij putte zijn kracht niet uit oppervlakkigheden. De zin van het leven reikte voor hem verder dan ogenschijnlijk oppervlakkige zaken. Jan was een gelovig en spiritueel mens die zijn inspiratie onder andere putte uit de rijkdom van een gelovige traditie. Het levensverhaal van Jezus was voor hem hierbij bron van leven. De woorden en waarden van Jezus van Nazareth zoals oprechtheid, eenvoud en zorg om elkaar heeft hij in zijn leven heel serieus beleefd en uitgedragen. Zijn geloven in de boodschap van Jezus gaf zijn leven een stevig en hecht fundament, gelijk een boom stevig geworteld en verankerd in de aarde en gelijk een huis gebouwd op een stevige bodem. Hij moge nu voorgoed thuis zijn bij God en delen in de vreugde van het eeuwig leven. Ter herinnering aan Johanna Hermina Zwaard-van Oorschot (Maasland) Op 13 december overleed op 86-jarige leeftijd Joke Zwaard-van Oorschot. Zij is geboren en getogen in Maasland waar zij haar hele leven woonde. In 1957 is zij getrouwd met Jan Zwaard en samen kregen zij vijf kinderen. Op 18 december namen wij afscheid van haar, tijdens een plechtige uitvaartdienst, voorgegaan door pastoor Jef van de Weijer uit Hasselt (B), een neef van vader Zwaard. Een van haar kinderen vertelt: "zij was voor ons een hele zorgzame en lieve moeder en oma die altijd voor ons klaarstond, werkelijk niets was haar teveel. Wij kijken dan ook met grote dankbaarheid terug op haar zo waardevolle leven. Een leven wat altijd in het teken heeft gestaan van dienstbaarheid en eenvoud. Haar positieve houding en optimisme waren kenmerkend voor haar. Een ander helpen was haar levenstaak. Toen dat niet meer mogelijk was en zijzelf geholpen moest worden werd het leven zwaar voor haar. Zij was klaar hier op aarde, zo vond zij en verlangde ernaar herenigd te worden met vader Jan. Wij hebben het volste vertrouwen dat zij uiteindelijk weer bij elkaar zijn. Natuurlijk missen wij haar, maar wij hebben vrede met haar heengaan. Het is goed zo." Werkgroep Avondwake Ter herinnering aan Gijsbertus Gerardus Jozef van Marrewijk (Den Hoorn) Bert van Marrewijk zag het levenslicht op 27 maart Hij was de oudste zoon van Abraham van Marrewijk en Anna van Haaster. Na Bert kwamen er nog 5 jongens en 4 meisjes. Zijn vader was tuinder en elk kind droeg zijn steentje bij in de tuin. Bert wilde aanvankelijk priester worden maar de oorlog gooide roet in het eten. Alle seminaristen moesten in 1940 uit Heemstede naar huis. Bert werd opgeroepen om in Duitsland te gaan werken maar hij dook onder bij oom Heine en tante Anna van Haaster in Nootdorp. Daar leerde hij Piet de Koning kennen waarmee hij bevriend raakte. Piet had een zus Rie en Bert kreeg een oogje op haar. Na de oorlog werd Bert tuinder bij zijn vader in de tuin en 10 jaar later kocht hij een stukje land aan de Noordhoornseweg. In de boomgaard werd zijn huis gebouwd en hij trouwde in 1955 met Rie de Koning. Zij kregen in 11 jaar tijd 6 kinderen. De kinderen hielpen om beurt in de tuin en Rie hielp elke dag voor dag en dauw mee. Bert was ook actief werkzaam voor de kerk, hij was Wijkvertegenwoordiger en lector. Zijn hobby was schaken en later met zijn vrouw ook bridgen. Hij kweekte zijn eigen groenten en fruit en deelde daarvan uit aan de hele familie. Zaterdags ging hij steevast altijd met zijn broers naar zijn zwager Theo van der Stap. Bert hield ook de veilingprijzen nauwgezet bij, ook die van zijn zonen. Hij leerde zijn kleinkinderen schaken en de liefde voor de natuur. Tot aan zijn 90 e jaar is hij nagenoeg nooit ziek geweest. Zijn 90 e verjaardag heeft hij uitbundig gevierd met zijn gezin. Van de lange zomer van het vorig jaar heeft Bert genoten. Zijn gezondheid liet het langzaam afweten. Op Kerstmis heeft hij van alle kinderen en kleinkinderen afscheid genomen. Hij heeft de ziekenzalving ontvangen, op de 2 e kerstdag is hij in de vroege morgen opgegaan naar het Vaderhuis. Wij hebben hem op 30 december 2014 in een Woord- en Communieviering uitgeleide gedaan, dat hij moge ruste in Vrede. Wij wensen zijn familie kracht en sterkte in de komende tijd. Ank Hollestelle Ter herinnering aan Helena Maria Hoek van Winden (Schipluiden) Alhoewel Leny tijdens haar leven met heel wat tegenwind te maken kreeg, hoorden haar zes kinderen haar nooit klagen. Wellicht had dat te maken met haar afkomst. Ze was de oudste dochter van een groot, boerengezin waar niet zeuren, maar doorgaan een veel gehoorde aansporing was. In 1991 overleed haar man Joop en zelf heeft Leny heel wat getobd met haar gezondheid. Als evangelie tijdens haar uitvaart lazen 10

11 we het verhaal van de storm op het meer. Waar haalde Leny de kracht vandaan om al die stormen in haar leven steeds opnieuw weer te doorstaan? Haar daarnaar vragen zou slechts hebben geleid tot een glimlach op haar gezicht. Want zoals meer mensen van haar generatie praatte Leny niet gemakkelijk over haar gevoelens en haar geloof. Maar dat haar geloof haar krachtbron was, was wel duidelijk. Zingen in het dameskoor was haar grote passie. En ze waardeerde het zeer thuis de communie te ontvangen toen ze zelf aan huis gebonden was en meevierde via de kerkradio. Ook samen bidden deed haar goed en dat er zo nu en dan een kaars voor haar werd opgestoken bij Maria waardeerde ze zeer. Een van haar motto s was: wie goed doet, goed ontmoet. Of is het wie God doet, God ontmoet? In geval van Leny gaat dat laatste zeker op! Waar zij altijd haar best had gedaan goed te zijn voor anderen, mocht zij zelf nu de helpende hand van anderen ervaren. Haar overplaatsing in oktober jl. van de Bieslandhof naar Delfshove luidde, zo bleek later, de laatste fase van haar leven in. En ook de laatste storm stak op. Maar in die storm mocht ze in de ziekenzegening de dragende hand van God ervaren. Die pakte zij vol vertrouwen vast. Enkele dagen later is ze bij het vallen van de avond in alle rust ingeslapen. Dat ze ruste in vrede. Paul Mantelaers pastoraal werker Ter herinnering aan Ludewina Alida Maria van der Maarel-Bakker (Den Hoorn) Na vroegtijdig voorzien van het sacrament der zieken is aan de vooravond van kerstmis, op 24 december, overleden op de leeftijd van 82 jaar onze parochiaan Ludewien van der Maarel. We herinneren ons Ludewien als een bijzonder hartelijk en liefdevol mens. Zij was een echte moeder die met veel toewijding zich ten volle heeft ingezet voor haar gezin. Zeer bescheiden en nederig stelde zij niet zichzelf centraal, maar juist de ander. We namen afscheid van haar in de kersttijd. Nu moge zij voor goed het kerstfeest vieren in Gods nabijheid en genieten van de vreugde van de ontmoeting met God. Met haar groot geloof is zij getreden in het spoor van Jezus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Dienstbaar en liefdevol heeft zij haar leven met ons gedeeld. Bij haar uitvaart in de Eucharistieviering zong het dameskoor Con Amore waarin Ludewien met veel plezier jarenlang heeft meegezongen. Nu mag ze voorgoed delen in een Goddelijk leven. Ter herinnering aan Pia Appollonia Catharina van der Putten-Bentvelsen (Den Hoorn) Pia werd geboren op 1 augustus 1929 in Den Hoorn, waar zij bijna haar hele leven is blijven wonen. Haar zoon Rob Keijzer vertelt dat zij een hekel had om in het middelpunt te staan. Liever bleef ze op de achtergrond. Een beetje wroeten in de tuin, bramen plukken. Lekker in het zonnetje. En misschien kwam er dan wel iemand langs, een zoon, een kleinkind, een buurvrouw. Op de koffie, altijd koffie. Dat begon al eeuwen geleden. Elke zaterdagmorgen kwam oma Kee, Pia s moeder, op de koffie, zij kletsten, reuze-gezellig. Op zaterdagavond kwamen de vrienden van Frank langs. Voor een bakkie, voordat ze gingen dansen bij Wesseling. Op een keer hadden ze een groot bord bij zich met de tekst: Moeder Piet' s koffiekraam. Elke zaterdag open! En vanaf dat moment ging zij door het leven als Moeder Piet. De vrienden waren altijd welkom. De garage was afgeladen met brommers en motoren en alles en iedereen wat daarbij hoorde. Allemaal op de koffie. Daarna kwam Piet om de hoek kijken. En kreeg ze, naast haar 4 eigen zonen, er 3 bij. En had zij opeens 7 zonen! En als vanzelf kwamen er schoondochters en kleinkinderen. Het huis werd voller en voller op zaterdagochtend. Pia zorgde voor koffie, veel koek, eierdopjes met snoep voor de kleinkinderen en eigengemaakte tomatensoep. En die zaterdagmorgen werd een vast punt in de week. Je moest wel een héél goede reden hebben om niet te hoeven komen, maar het was heel gezellig, een vrolijke bende. Pia zong graag in het dameskoor, maar op zaterdagmorgen moesten ze het meestal zonder haar stellen want; De jongens komen op de koffie. Piet zorgde goed voor haar en zij hadden het fijn samen. Zij pasten graag op de kleinkinderen, 18 stuks maar liefst. Die konden altijd komen eten. Er werd dan voorgelezen, talloze Polboeken zijn er versleten. Toen Pia naar Vlietzicht verhuisde zijn de zaterdagmorgens heilig gebleven. Ook daar gingen we op de koffie. Elke week weer een invasie, Sjoef, de hond van Frank, voorop! En gelukkig bleef ze ons tot het einde bij naam noemen. Vroeger mopperde ze wel eens een enkele keer dat ze liever dochters had gekregen, want 'die komen tenminste langs'. In Vlietzicht kreeg Pia dochters bij de vleet, want de verzorgende meiden waren gek met haar. Meestal! Tijdens de uitvaartdienst sprak haar zoon: Moeders, je was vandaag toch even het middelpunt, je hebt het verdiend. Moeder Piet is op zaterdagochtend 10 januari na de uitvaartdienst waarin gezongen werd door haar koor, begraven op de parochiële begraafplaats. Het stormde hevig maar zelf ging ze ook graag bij alle weersomstandigheden een rondje om. Dat zij ruste in vrede. 11

12 H.H. Antonius en Cornelius Taizévieringen Al jaren is er iedere maand een taizéviering in de Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn. Helaas was het afgelopen jaar de opkomst niet groot, daarom hebben we besloten dat er vanaf januari 2015 minder Taizévieringen zullen zijn. We zullen dit jaar vier Taizévieringen verzorgen op zondagavond, de eerste viering is op 15 februari. De Taizévieringen zijn in de Maria kapel, een sfeervolle en besloten ruimte waar we met kaarsen, muziek en zang een klein uur bij elkaar zullen zijn. Tijdens de gebedsviering lezen we het evangelie van de zondag en is er voldoende ruimte voor stilte en gebed. Daarbij staat het kruis van Taizé met de iconen centraal opgesteld en branden er vele waxinelichtjes wat een bijzondere sfeer uitstraalt. Er is altijd live muziek, dwarsfluit, fluit en klarinet, wat de sfeer ten goede komt en de prachtige melodieën ondersteund. Zo wordt het lied een gebed waarin het verlangen naar God voelbaar wordt. Na de viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie of thee. Komt U ook? 15 februari uur Taizéviering in de Mariakapel (rechts vooraan in de kerk), Den Hoorn. Het is zeker de moeite waard om deze sfeervolle viering eens mee te maken. We nodigen u van harte uit een keer aanwezig te zijn en de sfeer te proeven. Diny van der Stap en Jan Lamberts Vastenwandelingen Elders in dit blad kunt u lezen dat we ook dit jaar in de Veertigdagentijd weer dagelijks vanuit één van de parochiekernen een korte wandeling zullen maken, waarbij we ook stilstaan bij het project van de Vastenactie. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Op de volgende data in februari zullen we vanuit De EénHoorn starten: 21, 25 en 28 februari. U vindt alle data ook terug op de Vastenkalender. We hopen u ook één of meerdere keren te mogen begroeten. Gebedsdiensten met vastenoverweging Elke donderdagavond in de Veertigdagentijd zullen we weer een korte gebedsdienst met vastenoverweging houden in de kapel. We willen ons voorbereiden op Pasen door bezinning rondom het thema Hoeveel is genoeg? Ook zullen we aandacht besteden aan het project van de Vastenactie. De vieringen zijn in de kapel Maria in den Sonne, elke donderdag om uur. Kinderwoorddienstproject naar Pasen Hallo jongens en meisjes uit Den Hoorn en omgeving, We willen jullie graag uitnodigen om samen met ons, naar Pasen toe te leven, in onze kinderwoorddiensten en gezinsvieringen. Onze voorbereidingen zijn begonnen. In de kinderwoorddiensten en in de gezinsvieringen gaan we een pelgrimstocht naar Pasen maken en we gaan iets knutselen! We starten op zondag 22 februari om uur in de Kinderwoorddienst in het eerste weekend van de vastentijd. Het thema is dan: Vertrouwen. Op zondag 1 maart, het is dan de tweede zondag van de veertigdagentijd, is het thema: Licht dat de weg wijst. Op zondag 8 maart uur is het gezinsviering, met na afloop koffiedrinken in de zaal. De derde zondag van de veertigdagentijd. Thema: Stop! Op zondag 15 maart gaan we verder met de kinderwoorddienst met het thema: Er is genoeg. en zondag 22 maart is het thema van de kinderwoorddienst: Het komt niet van zelf. Zondag 29 maart uur is het Palmpasen. Dan gaan we weer mooie Palmpasen takken maken voor zieke mensen in onze gemeente. Neem mee wat je zelf lekker vindt en kom het in een Palmpasen tak hangen en breng de tak samen met je ouders naar een zieke in onze gemeente of misschien heb je zelf wel een zieke opa of oma aan wie je een mooie Palmpasen tak wil geven? Zaterdagavond 4 april uur is een gezamenlijke gezinsviering in Den Hoorn en de afsluiting van onze Pelgrimstocht. Iets nieuws begint! We zien je natuurlijk graag. De Kinderwoorddienst groep. Dopen Op zondag 14 december zijn Jeroen van der Made en Mayson van der Weele tijdens de doopviering in onze kerk gedoopt. Het was wederom een mooie viering. De volgende doopviering in Den Hoorn vindt plaats op zondag 15 maart. Ter voorbereiding op de doop zullen we eind februari/begin maart met de ouders bijeenkomen. Wanneer u uw kindje ook wilt laten dopen deze zondag, dan kan dit nog. U kunt daartoe een geboortekaartje sturen naar het parochiesecretariaat of telefonisch contact opnemen met het secretariaat. Namens de doopwerkgroep, Carin van der Bijl 12

13 H. Maria Magdalena Kerstviering voor ouderen in Maasland groot succes Op 15 en 16 december waren er weer de Kerstvieringen voor ouderen, georganiseerd door vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Maasland, de RK Parochiekern van Maasland en Stichting Welzijn Midden-Delfland. Beide dagen werden druk bezocht. Om drie uur was de ontvangst in het Atrium, opgeluisterd met prachtige kerstliederen door het ouderenkoor. Op dinsdag waren de mensen van Kleinschalig Wonen daar ook aanwezig waarna zij in hun eigen huiskamers de viering voortgezet hebben. Daarna was er een kopje koffie in de gezellig versierde zaal met twee prachtige kerstbomen geschonken door de Lionsclub Maasland en mooie kerststukjes verzorgd door het Lentizcollege. Na een woord van welkom door Barry Senf begon het programma. Er was gezorgd voor een gezellige en sfeervolle viering met zang, een kerstverhaal en een optreden van de sopraan Ellen Dijkstra, solo en samen met het ouderenkoor. Onder het genot van koffie met een opgespoten koekje - met dank aan bakker Holtkamp - en een hapje en een drankje was tussendoor ook voldoende gelegenheid om gezellig met elkaar te praten. Na de overweging van de pastor of dominee was het tijd voor een lekkere maaltijd. Champignonsoep, een pasteitje, broodjes, kerstbrood, ijs en koffie toe. Dit liet iedereen zich goed smaken en het met elkaar eten maakt het nog lekkerder, werd er van verschillende kanten gezegd. De collecte was dit jaar bestemd voor het Samuëlhuis in Roemenië. De heer van de Berg heeft een toelichting gegeven over het doel van de stichting. Het is een tehuis waar kinderen van sociaal zwakkere gezinnen in de week opgevangen worden en in het weekend naar huis gaan. Er hoort ook een landbouwbedrijf bij waarvan de opbrengsten voor het tehuis zijn. De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Ere zij God, waarna de mensen met een fijn en voldaan gevoel weer naar huis gingen en we terug kunnen kijken op zeer geslaagde kerstvieringen. Versterking gevraagd kindercrèche Hallo medeparochianen, We zitten met onze handen in het haar! Per 1 januari 2015, zijn we dringend op zoek naar nog meer enthousiaste begeleiders bij de zondagse kindercrèche. Wij begeleiden kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 5 jaar. We zijn nog met een groepje van 4 begeleiders overgebleven en dat is toch wel weinig. Wie wil onze groep aanvullen? Wil je meer informatie of jezelf opgeven bel dan met Margeret van der Hoeven (tel ) of mail naar Wij zullen je graag verwelkomen. Groetjes, Margeret van der Hoeven Eerste Heilige Communie Zondag 31 mei is de Eerste Heilige Communie-viering De voorbereidingen voor deze feestelijke dag zijn al in volle gang; woensdag 7 januari hadden we de eerste bijeenkomst met de ouders van de communicantjes. Vanaf zondag 8 maart beginnen de voorbereidingsochtenden in de Link en de kinderen die zich al hebben opgegeven voor de 1e H. Communie, komen trouw iedere donderdag liedjes oefenen bij het kinderkoor. Zondag 15 maart zullen de kinderen die communie gaan doen zichzelf voorstellen in de gezinsviering. Wilt u dat uw kind (leeftijd groep 4) ook zijn of haar Eerste Communie gaat doen, neem dan contact op de werkgroep EHC Maasland door een mailtje te sturen naar Ingrid, Joke, Moniek en Miranda, Communiewerkgroep Maasland 13

14 H. Maria Magdalena Mijnheer Paalvast Afgelopen woensdag kwam ik in de kast, waar de zangboeken van het koor liggen, zijn map nog tegen. Op de rug van het boek staat zijn naam: Mijnheer Paalvast. Terwijl op alle andere mappen gewoon de voornamen van de koorleden staan. Dat op zijn map Mijnheer Paalvast staat, is niet omdat hij dat zelf zo wilde. Onderling spraken met name de mannen hem ook gewoon aan met Janus. Maar de jongere garde, en ook de dirigente, zeiden steevast mijnheer Paalvast tegen hem. Dit heeft te maken met het respect dat we hebben voor deze man, die tijdens zijn lange koorlidmaatschap toch veel veranderingen in kerk en kerkmuziek heeft meegemaakt. Toch is hij de kerk en het koor al die jaren trouw gebleven, altijd bescheiden en op de achtergrond. Het was dan ook met pijn in zijn hart dat hij na 69 jaar het koor om gezondheidsredenen moest verlaten. Tijdens de jaarvergadering van 1 februari 2012 hebben wij officieel afscheid van hem genomen, waarbij hij benoemd werd tot erelid. En daar was hij trots op. Dat betekende dat hij bij bijzondere gebeurtenissen zoals jubilea, Caecilia-avonden of jaarvergaderingen ook uitgenodigd werd. Daar was hij altijd erg dankbaar voor. Wij zijn dankbaar dat hij zo lang ons koor met zijn stem heeft ondersteund. Rust zacht, Mijnheer Paalvast. Margo van Houten Voorzitter zangkoor St. Caecilia Vormelingen Er zijn dit jaar 12 vormelingen die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel op 19 april. Op 8 februari zullen zij zich voorstellen. Momenteel hebben ze al twee voorbereidingsochtenden gehad met behulp van het project: In vuur en vlam. Werkgroep vormsel Verslag van de Dorcas Transportgroep Maasland over 2014 We hebben het afgelopen jaar volle trailers hulpgoederen, één naar Roemenië en twee naar Albanië weggebracht. De chauffeurs waren Cees Moerman, Peet van Driel en Bert Vermaat. De trucks zijn zoals altijd weer aan ons beschikbaar gesteld door BVB. Alle ritten zijn prima verlopen, alleen op de laatste rit naar Albanië kregen we in Italië een forse bekeuring omdat er iets met de papieren niet in orde zou zijn. Bij navraag in Italië en de vertaling van de bekeuring denken wij nu te weten wat er verkeerd was en trachten dit in de toekomst te voorkomen. Gelukkig hebben we 2 keer een retour vracht uit Oostenrijk mee kunnen nemen wat 2.100,00 heeft opgeleverd. Verder hebben we via de Diaconie, het Weesarmenfonds, een Stichting en van u allen het mooie bedrag van 6.232,00 mogen ontvangen. Tevens is ons brandstof in natura gesponseerd ter waarde van 2.050,70. De totale baten 2014 bedroegen dus ,70. Aan kosten van brandstof, tol en ferry waren we 9.049,88 kwijt zodat we 2015 kunnen beginnen met 1.332,82. Allen die hebben bijgedragen aan dit mooie bedrag zeggen wij hartelijk dank, dat u dit voor onze Transportgroep mogelijk heeft gemaakt; een indirecte bijdrage aan de doelstelling van Dorcas, helpen van mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging in Oost-Europa en Afrika. Volgend jaar staan er weer 3 ritten gepland naar Roemenië en Albanië. Voor het eerst zal dan Jaap Zegwaard ook een rit als chauffeur mee gaan. Uw bijdrage is en blijft van harte welkom om dit mooie ontwikkelingswerk te ondersteunen. De Transportgroep Maasland op Dorcas Hulp Nederland Op bankrekening NL 68 AB NA onder vermelding van

15 H. Maria Magdalena Maandelijks, de 2 e zaterdag van de maand staat Dorcas van uur aan de Beatrixlaan 9 om uw overtollige middelen in te zamelen (de inzameling komt ten goede van projecten van Dorcas, dus niet direct aan onze Transportgroep). Bij twijfel of uw middelen nuttig/zinnig zijn, kunt u de website van Dorcas raadplegen (Dorcas.nl). Bij voorbaat onze dank. Namens Dorcas-Transportgroep Maasland Bert Vermaat Parochie Onze-Lieve-Vrouw van SION H. Jacobus de Meerdere Binnenkort in onze kerk!! Binnenkort mogen we het Utrechts Byzantijns koor in onze kerk verwachten. Dankzij een tip van een enthousiaste parochiaan zal er dit voorjaar een traditionele Oekraïens byzantijnse viering zijn in onze kerk. Het is de oost Europese manier van katholiek zijn. De viering wordt gehouden met goedkeuring van de Nederlandse bisschoppen. Er wordt traditioneel géén gebruik gemaakt van het orgel omdat alles a capella gezongen wordt. Al met al een ervaring die u eigenlijk niet mag missen. Zo gauw de definitieve datum bekend is laten we het u weten. Misdienaars gezocht! Tijdens de vieringen op zaterdagavond of zondagochtend in onze kerk zijn er altijd misdienaars nodig. Misdienaars dat zijn meisjes of jongens die de pastor tijdens de viering helpen met allerlei dingen. Bij het begin van de viering is het de misdienaar die belt. En bij het lezen van het evangelie staan de misdienaars met hun kaarsen naast de pastor. Ook assisteren de misdienaars bij het klaarmaken van de altaartafel: ze dragen het brood en de wijn aan, maar ook de kelk en de schaaltjes en nog veel meer. En dat is nog niet alles! We kunnen best wel een paar nieuwe misdienaars gebruiken. Daarom is mijn vraag aan alle kinderen die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan: zou jij misschien ook misdienaar willen worden? Ik weet zeker dat je het kunt. Het is helemaal niet moeilijk en natuurlijk gaan we van tevoren met elkaar oefenen. Binnenkort komen we met alle nieuwe misdienaars een keer bij elkaar en dan leer ik jullie wel wat je moet doen. Nou, denk er maar eens over na. Als misdienaar ben je ongeveer 1 keer in de zes weken aan de beurt. Praat er maar eens over met je ouders en als je nog vragen hebt, dan kom je maar even bij mij langs of je belt op naar Lucia ( ). Bij haar kun je je ook opgeven om misdienaar te worden. Pastor Paul Mantelaers Taizé-vieringen in januari en februari in Schipluiden Op zondag 25 januari en zondag 22 februari 2015 staan er weer Taizé-vieringen op het programma. De vieringen zullen worden gehouden in de Dorpskerk van Schipluiden en de aanvang is uur. Taizé-vieringen in Schipluiden In de vieringen in Schipluiden worden de elementen uit de Taizé-vieringen samengevoegd tot een klein uur van rust, van meditatieve gebedsliederen, van de symboliek van het licht, van gebeden. De vieringen worden begeleid met piano, blokfluit, hobo en cello en een gelegenheidscantorij. U bent van harte uitgenodigd in de gelegenheidscantorij, die om uur op de zondagmiddag van de viering de liederen oefent. Voorgangers van de Taizé-vieringen De viering van 25 januari zal worden geleid door pastor Hubert Berbée. De viering van 22 februari zal worden geleid door pastor Paul Mantelaers. 15

16 H. Jacobus de Meerdere Stiekem even terugkijken In dit eerste parochieblad van het jaar zou ik even willen terugblikken op het afgelopen parochiejaar. Een jaar dat de boeken ingaat als een jubileumjaar Jacobus gaat voor Go(u)d met al zijn hoogtepunten. Er waren o.a. presentaties in de Schelp, waar we konden beluisteren wat pelgrims meemaakten op hun tocht naar Santiago de Compostella. We hadden de Jacobusdag, waarop we in groepen op excursie gingen in Midden-Delfland. Een gezamenlijke lunch in de Schelp waar we elkaar alvast konden voorbereiden, omdat de activiteiten van s morgens ook s middags gedaan konden worden. Die dag was nu een dag, die eigenlijk best wat langer had mogen duren, want er was meer te beleven dan we in één dag konden doen. De variatie aan activiteiten was goed want ieder heeft zo zijn eigen interesses en dat maakte die dag voor iedereen toegankelijk voor jong en oud. Zo kijk ik ook met plezier terug op de afgelopen kerstperiode, waarin een kinderkoorleiding van alles uit de kast trok om de gezinskerstviering op een hedendaagse manier te brengen. Het ging over een oud boek met een kerstverhaal, waarin de personages één voor één zeggen: Ik ben er helemaal klaar mee. De personages in het boek twijfelden aan het nut van hun rol, ze hadden het idee dat het verhaal niet meer gelezen werd en dat ze er daarom net zo goed mee konden stoppen. Als u er niet bij was heeft u een verhaal gemist wat een beetje weergaf wat we eigenlijk vandaag de dag meemaken. Maar gelukkig was er een meisje dat op onderzoek uitging en alle personages weer bij elkaar bracht, waardoor het kerstkindje ook dit jaar weer geboren kon worden. Ik vond het mooi te zien dat het verhaal zo goed aansloot bij het voortbestaan van een geloofsgemeenschap. Ook al zijn steeds minder mensen geïnteresseerd in dat grote boek, toch blijven we proberen hun aandacht te trekken. Dankzij de grote groep vrijwilligers is er in onze parochie gelukkig nog heel veel mogelijk. We moeten ons wel realiseren dat het niet vanzelfsprekend is, dat we ook in de toekomst al deze faciliteiten kunnen blijven realiseren, maar niet zonder een deelname van jonge parochianen. U mag gerust weten dat we hier binnen de pastoraatsgroep, tijdens bijna elke vergadering over praten. Op een gezamenlijke dag voor pastoraatsgroepen in maart van het afgelopen jaar, hebben we een beeldpresentatie gezien over hoe het ook zou kunnen. Ik zal u de hele presentatie besparen maar, kort samengevat, ging het over kerk zijn buiten de kerk. Niet dat de wekelijkse weekendviering niet goed zou zijn, want daarin proberen we elkaar te inspireren en te motiveren. Maar het kerk zijn buiten de kerk is uitstralen en vertellen aan iedereen, die het willen horen, wat u of jou bezig houdt. Zaken oppakken waarvan je het gevoel hebt: hier moet iets gebeuren, je afvragen wat kan ik daar aan doen. Daardoor stralen we uit hoe het in de samenleving ook zou kunnen. Best een moeilijke opgaaf, hoor ik u al zeggen, maar daarin kunnen we elkaar helpen. Vanuit Geestverruimend, een roze boekje dat u allemaal hebt ontvangen, worden er heel veel activiteiten aangeboden, waarvan er meerdere bij zijn die ons zouden kunnen helpen. Ons helpen anders met ons geloof bezig te zijn, dan alleen toehoorder te zijn op zaterdagavond of zondagmorgen. Zelf heb ik ervaren dat je door deelname aan zulke gezamenlijke activiteiten anders naar het geloof, naar kerk zijn gaat kijken. U merkt misschien wel dat ik er enthousiast over ben en dat komt omdat ik ook u diezelfde ervaring gun. Het heeft mij in ieder geval gebracht waar ik nu sta. Dat ik u durf te vertellen hoe ik het beleef. Hebt u ideeën over hoe het ook zou kunnen? Laat het ons weten, want alles is bespreekbaar. Namens de pastoraatsgroep, Bert van Leeuwen Oliebollenochtend Op 31 december was er in De Schelp de jaarlijkse oliebollenochtend. Het was een geanimeerde bijeenkomst voor jong en oud. De jongeren van de M25 groep zorgden voor de catering. Ook verzorgden zij een muzikaal intermezzo. Het was een mooie afsluiting van het oude jaar. De dopelingen Op 22 februari om uur worden tijdens de doopviering de volgende kinderen gedoopt: Rav, zoon van Rob en Sandra van Mierlo, broertje van Stijn en Bente Britt, dochter van Patrick en Laura Schulte, zusje van Kay en Sven Noud, zoon van Sebastiaan en Maruschka Schilperoort Elise, dochter van Rob en Debby van Eijk Alleen van harte gefeliciteerd met jullie dopelingen. Namens de doopwerkgroep 16

17 H. Jacobus de Meerdere Bloemetje van de maand De pastoraatsgroep heeft een nieuw initiatief voor onze parochiegemeenschap genomen. Het bloemetje van de maand. Het bloemetje van de maand dat door de kerkversiergroep wordt gemaakt, is bestemd voor parochianen die wel een steuntje of blijk van belangstelling kunnen gebruiken. Kandidaten worden door de parochianen voorgedragen. Iedereen die het in uw ogen verdient, kan dit zijn. De namen kunt u doorgeven aan het Parochiesecretariaat. Uit de aangedragen namen wordt een keuze gemaakt. Iedere eerste zondagviering van de maand wordt aan de parochianen, die in de kerk zijn, gevraagd wie het bloemetje wil bezorgen. Hiermee willen we aandacht schenken aan onze medeparochianen die in sommige gevallen niet in staat zijn om daadwerkelijk tijdens de viering aanwezig te zijn. Dit bloemetje komt niet in de plaats van het bloemetje dat door de ziekenbezoekgroep wordt bezorgd. In de maand januari is er namens u een bloemetje bezorgd bij Oc Spinnewijn en Carla v.d. Berg en Lies Beekman. Restauratie orgel Jacobuskerk Als sluitstuk van de aanpassing van onze kerk hebben we besloten tot restauratie van het orgel. Inmiddels is het orgel gedemonteerd. De pijpen en andere onderdelen zijn zorgvuldig ingepakt en meegenomen naar de werkplaats van de restaurateur. De restauratie zal naar verwachting 3 á 4 maanden duren. Voor die periode kunnen we gebruik maken van een orgel dat ons door het bestuur van de Dorpskerk ter beschikking is gesteld. Als ons eigen, gerestaureerde orgel weer op zijn plaats staat, zullen we dat uiteraard op een feestelijke wijze opnieuw in gebruik nemen. Daar hoort u te zijner tijd meer van. Ons orgel is een in de periode gebouwd Vollebregt-orgel. Zoals de meesten van u wel weten, was tot 1965 het orgel geplaatst in de toenmalige kerk in het buurtschap Op Hodenpijl. Het orgel is toen door de firma Jos. Vermeulen te Alkmaar overgebracht naar de nieuw gebouwde kerk in de dorpskern van Schipluiden. Daarbij is aan het orgel een aantal veranderingen doorgevoerd. Ondanks de veranderingen bleef het concept van hoofdwerk, bovenwerk en aangehangen pedaal in hoofdlijnen ongewijzigd. Dit betekent dat - hoewel de opstelling van het orgel in 1965 door het ontwerp van de nieuwe kerk is gewijzigd - hier sprake is van een in oorsprong historisch Vollebregt-orgel. Sinds 1965 heeft er nooit een restauratie plaats gevonden. In 2004 zijn de eerste stappen gezet op weg naar de restauratie van het orgel. Door omstandigheden is hier toen geen gevolg aan gegeven en nadien is besloten de restauratie pas weer op te pakken na de aanpassing van het liturgisch centrum. Voor de restauratie is contact opgenomen met de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR). Vervolgens heeft een adviseur van de KKOR het orgel grondig bekeken en een restauratieplan opgesteld. Aan de hand van het restauratieplan is een drietal restaurateurs verzocht een offerte uit te brengen. De laagste offerte is van Verschueren Orgelbouw in Heythuysen. In deze offerte is ook een aantal stelposten opgenomen die met name zien op het in oude luister herstellen van het orgel. De insteek van de parochiekern Schipluiden is echter dat de restauratie erop gericht moet zijn dat het orgel de komende decennia weer goed functioneert en niet op het in oude luister herstellen ervan. Voor de restauratie van het orgel bestaat sinds 2004 een voorziening in de vorm van een orgelfonds. Voor het verkrijgen van gelden is toen onder meer de musical Jesus Christ Superstar opgevoerd. Nadien zijn vanuit het positieve resultaat van de jaarrekeningen van de toenmalige parochie H. Jacobus enige bedragen aan de voorziening voor de restauratie van het orgel toegevoegd. Deze voorziening is echter niet toereikend om de kosten van de restauratie volledig te financieren. Het verschil bedraagt ongeveer ,-. Het ontbrekende bedrag wordt weliswaar gedekt door de reserves die wij als parochiekern Schipluiden hebben opgebouwd. Maar het streven is erop gericht deze reserves zo weinig mogelijk aan te spreken. Om die reden is - gelet op de in oorsprong historische waarde van het Vollebregt-orgel - aan enige cultuurfondsen verzocht een donatie te verstrekken. Tot nu toe heeft dat nog geen positief resultaat opgeleverd. Langs deze weg wordt daarom ook aan u, parochianen, verzocht te bezien of u een financiële bijdrage voor de restauratie kunt geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de budgethouder van de parochiekern (Ton van Mil, tel ). Carwash Op 6 juni Carwash (13-16 uur tussen de kerk en de Jozefschool Schipluiden) Jongeren steken de handen uit de mouwen en zorgen er voor dat alle auto's brandschoon het terrein verlaten. Met het geld dat we hiermee ophalen kan een aantal jongeren in Brazilië een studie volgen. Ze willen natuurlijk zoveel mogelijk auto's wassen, dus schrijf het ook alvast in uw agenda. 17

18 H.H.Antonius en Cornelius H.Maria Magdalena H.Jacobus de Meerdere za 31 jan Eucharistieviering Voorg. Pater E. Metz / Dameskoor Geen viering Geen viering zo 1 feb Presentatieviering vormelingen Voorg. Pastor J. Lamberts / Dameskoor Eucharistieviering Voorg. Pastor B. Bolmer / St. Caecilia ma 2 feb di 3 feb Woord- en Communieviering in de kapel Voorg. Pastor J. Lamberts Eucharistieviering / KBO viering Voorg. Pastor B. Bolmer Rozenkransgebed Woord- en Communieviering Voorg. Pastor P. Mantelaers / Mannenkoor Kinderwoorddienst wo 4 feb Woord- en communieviering Voorg. Pastor P.Mantelaers do 5 feb Viering in de Kickerthoek Voorg. Ds. B. v.d. Weg - - vr 6 feb Avondgebed in de kapel - - za 7 feb Eucharistieviering Voorg. Pastor D. Verbakel / Organist zo 8 feb Woord en Communieviering Voorg. Pastor E. Beerends / Mannenkoor Geen viering Presentatieviering vormelingen Pastor J. Lamberts / Let s Sing Together Kindercrèche Presentatieviering Vormelingen Voorg. Pastor P. Mantelaers / Vormelingen Geen viering ma 9 feb di 10 feb Eucharistieviering in de kapel Voorg. Pastor B. Bolmer Woord- en Communieviering Voorg. Pastor J. Lamberts Rozenkransgebed wo 11 feb Rozenkransgebed in de kapel KBO-viering Voorg. Pastor P. Mantelaers do 12 feb vr 13 feb Avondgebed in de kapel - - za 14 feb Eucharistieviering Voorg. Pastor D.Verbakel / Dameskoor zo 15 feb Presentatieviering communicantjes Voorg. Pastor J.Lamberts / Gelegenheidskoor Taizéviering / Pastor J. Lamberts Geen viering Woord- en Communieviering Voorg. Parochianen / Samenzang Geen viering Woord- en communieviering / Carnavalsviering Voorg. Pastor P. Mantelaers / Notenkrakers Kindercrèche 18

19 H.H.Antonius en Cornelius H.Maria Magdalena H.Jacobus de Meerdere ma 16 feb di 17 feb Woord- en Communieviering in de kapel Voorg. Pastor J. Lamberts Eucharistieviering Voorg. Pastor B. Bolmer Rozenkransgebed wo 18 feb. Aswoensdag Viering van Aswoensdag Voorg. Pastor J. Lamberts / Dameskoor Aswoensdag Viering van Aswoensdag Voorg. Pastor B. Bolmer / St. Caecilia do 19 feb Vastenoverweging in de kapel - - vr 20 feb Avondgebed in de kapel - - Aswoensdag Viering van Aswoensdag Voorg. Pastor P. Mantelaers / Dameskoor za 21 feb Woord- en Communieviering Voorg. Parochianen / Cantorij zo 22 feb. Eerste zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering Voorg. Pater E. Metz / Organist Kinderwoorddienst Geen viering Eerste zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering Voorg. Pastor D. Verbakel / St. Caecilia Eucharistieviering Voorg. Pastor B. Bolmer / Horizon Eerste zondag van de Veertigdagentijd Geen viering Doopviering / Pastor J. Lamberts ma 23 feb di 24 feb Eucharistieviering Voorg. Pastor B. Bolmer Woord- en Communieviering Voorg. Pastor J. Lamberts Rozenkransgebed wo 25 feb Gebedsdienst K.V.G. in de kapel Woord- en Communieviering Voorg. Pastor P. Mantelaers do 26 feb Vastenoverweging in de kapel - - vr 27 feb Avondgebed in de kapel - - za 28 feb. Tweede zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering Voorg. Pastor D. Verbakel / Organist Tweede zondag van de Veertigdagentijd Geen viering Tweede zondag van de Veertigdagentijd Geen viering zo 1 mrt Woord- en Communieviering Voorg. Pastor J. Lamberts / Mannenkoor Kinderwoorddienst Eucharistieviering Pastor D. Verbakel / Let s Sing Together Kindercrèche Woord- en Communieviering Voorg. Parochianen / Organist Wijzigingen in het rooster voorbehouden 19

20 Jarigen vanaf 80 jaar in februari: 1 - H.A. de Kok, Den Hoorn 1 - J.C. Slootweg-Kasius, Den Hoorn 2 - J.M. Gerritse, Den Hoorn 3 - M.A.W. Fransen-van der Plas, Schipluiden 3 - C.H.M. de Vette, Schipluiden 5 - T.E.J. van der Burg-Driessen, Schipluiden 6 - G.C. van Wijk, Schipluiden 8 - E.J. van Leeuwen-Bentvelsen, Delft 9 - G.P. Rieff, Den Hoorn 13 - C.C. Hoogstraaten-van der Steen, Delft 14 - A.C. van der Stap-Gordijn, Den Hoorn 15 - A.J. Kester, Schipluiden 16 J.M. van der Zalm, Maasland 17 - F.H.A. Zimmermans-Hovens, Den Hoorn 19 - J.H.C. de Wit, Den Hoorn 19 - A.P.M. van der Maarel-van der Knaap, Maasland 19 - J.G.H. Jacobs, Delft 20 - A.M.C. van der Drift-Ham, Schipluiden 20 - J.M. van der Stap-Pruisken, Schipluiden 22 - T.H. Smits, Den Hoorn 23 - M.C.A. Bergen Henegouwen-van Galen, Den Hoorn 24 - H.C. Winkes-Zuijderwijk, Schipluiden 25 - J.C. Turkenburg-ten Barge, Delft 25 - J.J.A. van Winden, Schipluiden 28 - A. Visser, Den Hoorn Ziekenboeg Onze correspondente, Ank Hollestelle Arkesteijn, is met oudejaarsavond in de kerk gevallen en heeft hierbij haar arm gebroken. Geen fijn begin van het nieuwe jaar! Wij wensen haar een spoedig herstel toe! De redactie Van de redactie Wij, als redactie, komen vrijwel nooit bij elkaar om te 'vergaderen'. Via de mail houden we de lijntjes kort en zo af en toe plegen we een telefoontje naar elkaar. Het nieuwe jaar zijn we goed gestart: een wandeling met de redactie door het Midden Delfland gebied en daarna een kopje koffie / thee. Tijdens de wandeling hadden we tijd genoeg om te 'vergaderen' en uiteraard ook voor een sociaal praatje. Ook hebben we gesproken over het Parochieblad, dat nu al weer in de 4e jaargang maandelijks verschijnt. We steken hier veel vrije tijd en energie in en zijn zeer tevreden met het resultaat... maar we zijn ook wel benieuwd naar hoe u het blad ervaart...? We zouden het leuk vinden als u, via de mail of via een telefoontje naar het secretariaat, laat weten wat u van het parochieblad vindt. Alleen dan kunnen we het blad verbeteren. Groeten van : Petra, Marian, Marieke, Marga, Margit en Ineke. Voor de meest recente informatie: Alle artikelen uit dit blad kunt u ook nalezen op onze website Colofon: Het volgende parochieblad van maart verschijnt op : donderdag 26 februari 2015 Kopij inleveren vóór: donderdag 12 februari

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

vrijdag 11 december 2015

vrijdag 11 december 2015 16 december Kerstviering in de kerk in Uitwijk 18 december gr 1-4 vrij gr 5-8 s middags vrij 21 december - 1 januari kerstvakantie 6 januari Nieuwjaarsborrel 22 januari breimiddag vanaf 14.00 uur Bijbelles

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 5- december 2015

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 5- december 2015 Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 5- december 2015 Klankbordavond Maandagavond 23 november hebben we met enkele ouders (6) gesproken over het thema communicatie op de Rietkraag. Het was een zinvolle

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 TREFPUNT WATOU EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 Orgelspel Verwelkoming: Hartelijk welkom allemaal. Okra Watou bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag willen we dit gouden jubileum samen

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders

Om deze wekelijkse crèche en kleine kindernevendienst mogelijk te maken, worden er twee groepen begeleiders NIEUWSBRIEF VOOR JONGEREN EN JONGE GEZINNEN NIEUWSBRIEF Voor jongeren en jonge gezinnen Veertigdagentijd en Pasen 2016 VOOR DE KATHOLIEKE GELOOFGEMEENSCHAP VAN VLEUTEN-DE MEERN EN LEIDSCHE RIJN Wekelijkse

Nadere informatie

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Nieuwsbrief Jaargang 20 - nummer 12 februari 2015 Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op donderdag 12 maart 2015 één minuut lang

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zondag 15 maart 2015

Zondag 15 maart 2015 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Zondag 15 maart 2015 Vierde zondag in de Veertigdagentijd Thema: ' De gemeente als voorproefje van Pasen'. Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v.

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie