Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen"

Transcriptie

1 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en maken tot een zichtbaar teken van het mysterie van Christus, die zichzelf aan de Vader heeft gegeven voor het leven van de wereld. Met deze woorden wijdde onze bisschop op 15 januari het nieuwe altaar van de Martinuskerk in Voorburg. Ik was er als Administrator (tijdelijk pastoor) van de Sint Maartenparochie bij. Ik heb nu voor de derde keer als priester de wijding van een altaar meegemaakt. De vorige keer was in april 2010 in onze vernieuwde Benedictus en Bernadettekerk. Het is voor mij een ontroerend moment in de liturgie. Iets gewoons wordt tot een plaats voor het heilige gemaakt. Zoals ooit God tegen Mozes zei bij de brandende braamstruik: Doe je sandalen uit, want de plaats waar je staat is heilige grond; Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob. Misschien hebben wij het in onze tijd wel een beetje verleerd om het heilige te zien. De wetenschap vertelt ons immers rechtstreeks hoe de wereld in elkaar steekt, met onze computers kunnen we van alles uitrekenen, en de commercie vertelt ons dat het heil - de hemel op aarde - te koop is, hier en nu! Maar een kerk, en daarbinnen het altaar als gewijde plaats, vertelt ons dat er méér is tussen hemel en aarde. Vertelt ons over het mysterie van Christus, waarin God ons een Licht schenkt om onze weg door het leven te vinden. Met Kerstmis hebben wij dat opnieuw gevierd. In het kind Jezus verschijnt Gods Licht in een mens op aarde. God houdt zich niet afzijdig, blijft niet hoog en ver verwijderd van het dagelijks leven. Eenvoudige herders waren er getuige van. Wijzen uit het oosten zagen dit Licht en werden vervuld van overgrote vreugde. Heel veel mensen wisten weer de weg naar de kerken te vinden. Ik hoop altijd maar dat ieder iets H. B Pa r o c h o n i a f i e t i u s Pastoor Alexander van Deelen van de inspiratie en vreugde van Kerstmis mee naar huis kan nemen. Maar Kerstmis is nog maar het begin. Het leven van Jezus wordt vervuld met Pasen. Dán schijnt Gods Licht op een unieke en definitieve manier: het lege graf, nieuw Leven, door de dood heen. Nog maar even, en we beginnen de Veertigdagentijd alweer, op weg naar Pasen. Op woensdag 22 februari is het Aswoensdag. Er begint weer een tijd die bedoeld is voor reflectie en ingetogenheid. Een tijd om het heilige in ons leven te zoeken. Minstens om te proberen ons daar wat meer op te richten. Ik schreef het al eerder: wij leven in een tijd van wetenschap, computers en commercie. En voor jongere mensen niet te vergeten een tijd waarin de nieuwe sociale media zo zonder ophouden de boventoon voeren. De tijd van Veertig dagen nodigt ons uit om balans te zoeken. Het gaat niet om vasten om te vasten, maar om ruimte te maken. Ruimte voor Gods aanwezigheid in het leven van alledag. Nu is ruimte maken makkelijker gezegd dan gedaan in ons drukke leven. Op zoek gaan naar God is zeker niet eenvoudig. Misschien begint het met de zelfde nieuwsgierigheid waardoor Mozes werd gedreven naar de brandende braamstruik. Misschien zijn er in onze omgeving óók plekken te vinden waar het gewone tot een heilige plaats wordt. Waar je als vanzelf je schoenen uit doet en het dagelijkse achter je laat. En je een stem hoort fluisteren Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob, je staat op heilige grond: Ik ben met je. Onze kerken kunnen daarvoor een wegwijzer zijn. Een vindplaats van spiritualiteit, in en door en met Jezus Christus. De wijding van een altaar is een feestelijk en plechtig teken daarvan. Maar dan gaat de tocht weer verder. Voor onze broeders en zusters in de Sint Maartenparochie in een prachtig vernieuwd gebouw dat gericht is op de toekomst; het is de moeite waard om een keer te gaan kijken. Voor ons allen begint op Aswoensdag weer de bijzondere tocht naar Pasen. Ik hoop dat wij gaandeweg het heilige in ons leven mogen ontmoeten. 1

2 DAG EN NACHT Voorheen Raateland / Greeve Uitvaartverzorging De oprichter van ons bedrijf is de heer Jan Raateland ( ). Van 1969 tot 1993 combineerde hij het kosterschap met het verzorgen van uitvaarten. Na zijn pensionering in augustus 1993 werd zijn uitvaart onderneming samengevoegd met Begrafenis onderneming Greeve, waarna Raateland / Greeve Uitvaartverzorging - het huidige RGU UITVAARTZORG - ontstond. In april 1998 openden wij ons nieuwbouw uitvaartcentrum/ kantoor aan de Sammersweg 4 te Rijswijk. Het gebouw is ontworpen en gebouwd als uitvaartcentrum en voldoet aan alle hedendaagse eisen. Zo zijn de eigentijds ingerichte rouw- en ontvangkamers bijvoorbeeld voorzien van airconditioning. Het uitvaart centrum is uitstekend bereikbaar met eigen en openbaar vervoer. Er is een ruim parkeer-terrein en HTM bus 23 stopt voor de deur. Er is optimale ruimte en privacy voor condoléance bezoeken en na de uitvaart kan men er samenkomen voor een tot in de puntjes verzorgde koffietafel of buffetmaaltijd. Indien gewenst kunnen wij de opbaring ook bij een collegauitvaartcentrum of in de woning verzorgen. STIJLVOLLE UITVAARTZORG ONGEACHT WAAR MEN VERZEKERD IS * VOORBESPREKINGEN - DEPOSITOFONDS - VERZEKERINGEN Vraag vrijblijvend onze uitgebreide informatie-brochure aan N(iek) J. van Dam Registeraccountant Oud-partner PricewaterhouseCoopers Financieel adviseur voor zaak en privé, zoals * Second opinions (overname, procedures ) * Oplossen geschillen(met adviseurs, familie, ) * Pensioenen * Selectie van een betrokken bank en adviseur(s) Bel: of fax: of Mail: Eerste afspraak zonder enige verplichting. SAMMERSWEG 4, 2285 SB RIJSWIJK DAG EN NACHT internet: (* UZET verzekerden kunnen wij tot onze spijt niet van dienst zijn) R.M. v.d. Horst tt Glasreinigingsbedrijf O.a.: Hogedruk- en kasonderhoudswerkzaamheden in de agrarische secctor, gevelreinigen, impregneren. W. Marissstraat 43, Rijswijk. tel.: , Fax:

3 Van de bestuurstafel Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2012 liet pastoor Van Deelen weten dat we terugkijken op goede en mooie vieringen tijdens de feestdagen. Over het kerkbezoek hoeven we niet te klagen: bij de 3 vieringen in de Bonifatiuskerk waren in totaal zo n 2000 kerkgangers aanwezig, bij de 2 vieringen in de Benedictus en Bernadettekerk een kleine 650. Het rapport Deetman dat een week ervoor was uitgekomen heeft het kerkbezoek in de Bonifatiusparochie niet nadelig beïnvloed. In 2011 hebben 94 overledenen een uitvaart vanuit onze parochie gehad. Dit is erg veel voor onze parochie. Wat betreft Samenwerking Geboden 2 viel er geen nieuws te melden. Deze maand heeft de projectgroep, aangevuld met uit elk parochiebestuur een extra lid, een gesprek met het bisdom. Het bisdom werkt hard aan een van de drie randvoorwaarden die de werkgroep gesteld heeft, nl. dat er een volledig pastoraal team moet zijn in alle drie parochies voordat de eerste stappen naar samenwerking gezet kunnen worden. Nu de restauratie van de apsis in de Bonifatiuskerk afgerond is zou het zonde zijn als de sterrenbeelden amper te zien zouden zijn omdat het te donker is. Het bestuur is daarom akkoord gegaan met het aanbrengen van twee spots die de apsis zullen aanlichten. In de Benedictus en Bernadettekerk was bij het koorvak sprake van kouval. Inmiddels is daar een ribbenbuisradiator aangebracht. Laat de kou nu maar komen want dan kan bekeken worden of dit een effectieve oplossing is. Ten aanzien van de voormalige Gerardus Majellakerk is het bestuur nog steeds bezig met de afhandeling van formele zaken. Als er steeds niet gereageerd wordt op brieven zit daar geen schot in. Met betrekking tot het vrijwilligersbeleid is nagedacht door een aantal bestuursleden over het onderdeel waardering van de vrijwilligers. Er zijn een aantal ideeën voorgesteld en die worden nu verder uitgewerkt. De penningmeester is bezig met het uitzoeken van de beste mogelijkheden voor beleggen. Hiervoor zijn door het bisdom ook richtlijnen opgesteld waar elk parochiebestuur zich aan te houden heeft. Het bestuur is heel tevreden met de opbrengst van de eindejaarsactie voor een donatie voor de parochie. Deze actie was bedoeld om extra financiële steun van u te krijgen teneinde het financiële tekort voor 2011 zo klein mogelijk te maken. Tot slot: zoals elk jaar doen we ook weer mee met Actie Kerkbalans die inmiddels van start is gegaan. Als u dit leest heeft u er waarschijnlijk al een brief over gekregen. Van de penningmeester Dank voor uw bijdragen In november hebben we u opgeroepen om een extra bijdrage te leveren om de begroting van onze parochie in evenwicht te brengen. Van velen van u hebben we een bijdrage ontvangen. We danken u allen hartelijk hiervoor. Enkele parochianen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de gift aan de parochie volledig aftrekbaar van de belasting te maken. Ook dit jaar is dit mogelijk. Kijkt u nog eens naar het voorbeeld hieronder. Wij zijn er erg blij mee omdat het ons helpt om onze activiteiten te blijven doen. U zelf profiteert van het financiële voordeel. Wilt u uw gift aan de Bonifatius volledig aftrekken van de inkomstenbelasting? U mag uw gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting door gebruik te maken van de periodieke gift. Wat houdt het in? u maakt aan ons bekend dat u gebruik wilt maken van de regeling; u krijgt dan een formulier van de notaris u maakt minstens 1 keer per jaar een bedrag over naar de Bonifatius parochie Vincent Dobbe, penningmeester deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog u maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over. Rekenvoorbeeld Wanneer u in de 42%-categorie valt uw gift: 500 terug via belasting: 210 uw werkelijke lasten: 290 Wanneer u in de 52%-categorie valt uw gift: 500 terug via belasting: 260 uw werkelijke lasten: 240 Let u alstublieft op de juiste volgorde: eerst via ons notarieel laten vastleggen, dan de gift overmaken. Voor meer informatie en het opvragen van de notariële stukken, kunt u bellen of mailen naar Vincent Dobbe via of 3

4 St. St. Petrus Banden aan de de Kerkhoflaan en St. Barbara aan aan de de Binckhorstlaan zijn de twee katholieke begraafplaatsen in in Den Den Haag. Het Het zijn zijn rustplaatsen rustplaatsen waar waar de de levende natuur prachtig prachtig harmonieert met de cultuur-historische waardevolle harmonieert met de cultuur-historische waardevolle grafmonumenten. grafmonumenten. Voor de nabestaanden vormen de begraafplaatsen een Voor waardige de nabestaanden omgeving voor vormen hun dierbare de begraafplaatsen overledenen. een waardige Asbussen omgeving kunnen worden voor hun bijgezet dierbare in familiegraf/ overledenen. Asbussen kelder, muurgalerij kunnen worden of urnentuin. bijgezet in familiegraf/ kelder, muurgalerij of urnentuin. Op de begraafplaats St. Barbara kunt u een familiegraf Op voor de begraafplaats twee personen St. voor Barbara een periode kunt u van een 30 familiegraf jaar al voor reserveren twee personen voor 8voor 40,--. een Tevens periode is van een 30 rouwkamer jaar al reserveren beschikbaar. voor 840,--. Tevens is er een rouwkamer beschikbaar. Voor nadere informatie en brochures kunt u zich Voor wenden nadere tot informatie ons kantoor en aan brochures de Kerkhoflaan. kunt u zich wenden tot ons kantoor aan de Kerkhoflaan. Stichting R.K. Begraafplaatsen te s-gravenhage Stichting Kerkhoflaan R.K. 10, Begraafplaatsen 2585 JB Den Haag te s-gravenhage Telefoon , Fax Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag Telefoon , Fax

5 Gerenoveerde apsis ingewijd De stichting Vrienden van de Bonifatius kan weer een mooi resultaat op haar conto bijschrijven: na het opgeknapte angelustorentje en de nieuwe glasin-lood ramen was nu de apsis van de Bonifatiuskerk aan de beurt. Met behulp van drie stagiaires heeft restauratieschilder Ruud Geers uit Voorburg deze in een paar maanden tijd voor zo veel mogelijk in de oude stijl hersteld. De andere media van AD via diverse websites tot Telegraaf aan toe hebben al uitvoering aandacht besteed aan de renovatie, rest ons te berichten over de wijding op zondag 18 december jl. Tijdens de viering op deze zondag heeft pastoor Van Deelen het prachtige resultaat van de restauratiewerkzaamheden ingewijd. Wel hing een donkere schaduw boven de vreugde over de mooie beschildering: zoals zijn collega-voorgangers elders in het land las aan het begin van de viering pastoor Van Deelen de brief van de bisschoppen over de conclusies van de Commissie Deetman. Hoe mooi en zorgvuldig gereconstrueerd de beschildering ook was aangebracht, de meeste aandacht trokken toch de oorspronkelijke sterrenbeelden, die onder de oude verflagen verstopt bleken. Volgens pastoor Van Deelen is na enig beraad tussen de betrokken partijen besloten om ook de gevonden dierenriem in oude glorie te herstellen. Meer dan een eeuw geleden, toen deze zijn aangebracht, was de Kerk sowieso nog wat strenger in de leer, wij Metka Dijkstra-Murko kunnen erop vertrouwen dat ze niet zomaar wat lieten opschilderen. Zelf heeft hij ook in de literatuur de parallellen gevonden tussen de twaalf sterrentekens en de verwijzingen naar de twaalf apostelen en twaalf stammen van Israël. De kosten voor de totale opknapbeurt vielen hierdoor hoger uit, maar bij de Vrienden zijn er binnen vijf dagen genoeg sponsoren gevonden om voor 250 één van de beelden te laten herstellen. Een mooie oorkonde zal de donateurs blijvend herinneren aan hun sterrenbeeld. Na de viering hebben de parochianen en andere bezoekers de apsis mogen betreden en van dichterbij het opgeknapte gedeelte kunnen bewonderen. Op de websites van de Bonifatiuskerk en van de Vrienden van de Bonifatius zijn er foto s te vinden van de werkzaamheden en van het uiteindelijke resultaat. Met de uitnodiging om ook Vriend te worden en/of het werk van de stichting te ondersteunen. Want: ook de rest van de kerk wacht op een opknapbeurt. Wie weet wat er nog meer schuilt onder de grauwe schilderlaag?! Rita s reisbureau Ik weet niet of u graag op vakantie gaat en hoe vaak u een weekje weg bent, maar ik hoor bij onze uitdeelpunten van de Voedselbank heel vaak dat mensen al in geen jaren meer weg zijn geweest en dat de kinderen in de zomer zes weken in een vaak uitgestorven straat spelen. Een aantal mensen heeft toen bedacht dat er ook caravans en appartementjes leeg staan op tijden dat de eigenaren die niet gebruiken. Toen werd Rita s reisbureau geboren; dit bemiddelt tussen hen die een vakantielocatie beschikbaar hebben en hen die er graag even uit willen maar dat niet kunnen betalen. Er is een gids verschenen; Gids betaalbare vakanties, waarin het hele aanbod is ondergebracht en de instanties die daarin bemiddelen. Inmiddels is er ook aan aanbod voor kinderkampen, jongerenvakanties en vakanties voor mensen met een beperking. Het bemiddelen tussen de cliënten en de organisaties kost wel wat tijd en administratie, daarom: Gezocht: een vrijwilliger die als contactpersoon wil optreden tussen hen die op vakantie willen en de instanties die dat aanbieden. U begrijpt wel dat dit werk zich met name in het voorjaar en de zomer afspeelt. Wilt u zich in deze materie verdiepen, en wilt u daar enige uren per week aan besteden, neem dan contact op met mij. Ik hoor graag van u! Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

6 Kapsalon J. Eijken Kerklaan 130, Rijswijk Telefoon: Acup ressuu rmassage, Shaiatsu, Quantum Touch, Doorn Methode Mw. Guadalupe Núñez G. Klarinetstraat BN Rijswijk Tel: Mobiel: Al 76 jaar voor al uw electra Van den Belt Herenstraat 68 Rijswijk Telefoon R.K. Begraafplaats H. Bonifatius De R.K. Begraafplaats H. Bonifatius is gelegen in Rijswijk achter de H. Bonifatiuskerk. Het is een parochieel kerkhof met een specifieke identiteit. Er is een fraaie natuur die met veel zorg in stand wordt gehouden. Henri Dunantlaan 68 Rijswijk tel % korting De entree is tegenover de Frans Halskade 118. U kunt zich daar oriënteren door een bezoekje te brengen. Familiegraven en urnengraven kunnen worden gereserveerd. Informatie en tarievenlijst kunt u verkrijgen bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg nr. 67, 2282 SE Rijswijk. Telefoon: Jeu de boule vereniging A.B.A. Rijswijk nodigt u uit: Kom langs & speel mee! Harry van der Stap Van Vredenburchweg 8 II 2282 SG Rijswijk Tel. +31 (0) Jeu de boule vereniging A.B.A. Rijswijk Prinses Irene Sportpark Lupinepad LL Rijswijk (070) Adv ABA.indd :29:43

7 Estafette interview 1. Wie bent U? Ik ben Ludowina Luud Schoenmakers, geboren op 14 september 1933 in Schiedam in het jubeljaar van de Hl. Ludowina. Ik ben de negende uit een gezin met 12 kinderen. Mijn vader was de koorzanger en mijn twee broeders ook, zo ging ik ook zelf op mijn 17e in het kerkkoor zin gen. Op 12 mei 1962 ben ik in de Havenkerk te Schiedam getrouwd met Aad Schoenmakers. Daar zaten wij met Aad op het gemengd koor onder leiding van Wim Odijk. Na ons trouwen verhuisden wij naar Rijswijk, op 25 mei 1963 is onze dochter Francis geboren. Wij woonden op de Generaal Spoorlaan en zo hoorden wij bij de Benedictusparochie met pastoor W. Nicolaas, zijn broeder, dirigent E. Nicolaas en organist Henri Lommelaars. Aad zong bij de Schola en ik op het dameskoor bij kapelaan Van Veen. Mijn man is op 5 april 1964 overleden. Pastoor Nicolaas werd deken in Poeldijk, in die tijd werd ook bezuinigd op de kapelaans, dus kreeg kapelaan Van Veen het druk met andere dingen. Zo kwam het onder pastoor Vlaar tot de fusie van het herenkoor Sapientes met het dameskoor Sine Nomine en werd in 1970 het Benedictuskoor opgericht. 2. In welke werkgroep bent U actief? Mijn dochter Francis was inmiddels zes jaar en ging helemaal zelfstandig op haar mini Passan naar de Franciscuusschool. In die tijd was ik ook nog akela bij de welpen van de Marga Klompé groep. Op verzoek van de toenmalige voorzitter, mr. Camps, was ik vier jaar secretaresse van de parochieraad. Hierna heb ik bij de RKHC de jongens E getraind en begeleid tot ze jongens A werden en Zuid-Hollands kampioen! Maar ik ben al die tijd lid van de kerkkoren gebleven, tussen 1975 en 1983 was ik ook secretaresse van het Benedictuskoor. Pastoor Vlaar ging naar Stompwijk en zijn opvolger, pastoor Vulsma is erom bekend geworden dat hij een groot vrijwillligersleger tot stand heeft gebracht. Maar zelf deed hij natuurlijk ook veel, zelfs de muren herstellen als het moest. Hij werd dan opgevolgd door broeder Valerius. In die tijd viel het Benedictuskoor uit elkaar, de leden gingen naar de Bernadette of de Bonifatiuskerk. Ik werd lid van Gloria Deo onder leiding van Jos Laus, de pastoor was toen Van der Zalm. Zijn opvolger, pastoor Verbakel, stuurde me naar de Pastorale school in Voorburg, maar ik voelde me niet in de wieg gelegd om het Epistel voor te lezen en de Communie uit te reiken, dus ben ik na twee jaar gestopt, om vrijwilliger te worden op het parochiesecretariaat. Deze was toen nog op de Frans Halskade, het leukste werk vond ik vooral de doopboeken bij te werken, te beginnen bij Na de verhuizing naar de pastorie ben ik nog enige jaren met het wekelijkse secretariaatswerk doorgegaan. Naast het zingen in het koor ben ik nu al 12 jaar verbonden aan de Zonnebloem, namens welke ik twee gasten bezoek. 3. De positieve en eventueel minder positieve ervaringen als vrijwilliger? Het zingen was altijd heerlijk om te doen en het is gezellig om het samen te doen. Door het vrijwilligerswerk is contact met mensen intensiever en het brengt veel voldoening om zich samen in te zetten voor iets goeds. En hoewel ik helemaal niet gewend ben om op de voorgrond te treden het is leuk om voor het 50ste jubileum voor de koorzang zo n mooie penning te krijgen. 4. Uitdaging voor de komende tijd?. Bij Gloria Deo zullen ze me moeten afkeuren of dat ik niet meer kan zingen want dat blijf ik doen! 5. Het stokje gaat over naar Helma de Reus van de werkgroep Voorbereiding Eerste Communie omdat ze met de hele werkgroep ontzettend goed bezig zijn met de kinderen. Vieringen in Woon- en zorgcentra (onder voorbehoud) Woon- en zorgcentrum Vredenburch Vrijdag 16:30 Viering in de multifunctionele ruimte Woon- en zorgcentrum Steenvoorde 2e zondag van de maand: Eucharistieviering (pastoor J. Groenewegen en mw. H.Smeele) 4e zondag: communieviering 1e en 3e zondag van de maand protestantse eredienst Aanvangstijd steeds uur. Huize Westhoff Op de 1e en 3e zondag van de maand RK eredienst om uur. Vervoer naar de kerk Voor vervoer naar de kerk gelieve u te bellen: Voor de Bonifatiuskerk met het parochiesecretariaat ( ). Voor de Benedictus en Bernadettekerk met Theo van Paassen ( ). 7

8 Liturgische agenda van 1 t/m 29 februari 2012 Let op: in de wintermaanden zijn alle vieringen op zaterdagavond in de Benedictus en Bernadettekerk Zaterdag 4 en zondag 5 februari 5e zondag door het jaar 19:00 Benedictus en Bernadette Communieviering Gebedsleider J. Medenblik Voor hart en ziel 9:30 Benedictus en Bernadette Communieviering Pastor Van der Aart Barina 11:00 Bonifatius Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Schola Cantorum Zaterdag 11 en zondag 12 februari 6e zondag door het jaar en feest van de H. Bernadette (1e verschijning) 19:00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Samenzang 9:30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Resonet in Laudibus 11:00 Bonifatius Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Gloria Deo (Latijn) Koffie 12:00 Benedictus en Bernadette (KKI) Indonesische Eucharistie Pater J. Asa svd Zaterdag 18 en zondag 19 februari 7e zondag door het jaar 19:00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastor Van der Aart Voor hart en ziel 9:30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Resonet in Laudibus 11:00 Bonifatius Gezinsviering (Comm.) Pastor Van der Aart Koorschool 15:00 Muziek in de Bonifatius: Kamerkoor Musica Sacra Woensdag 22 februari Aswoensdag 10:30 Bonifatius Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Schola Cantorum 19:30 Benedictus en Bernadette Gebedsdienst Pastor Van der Aart Resonet in Laudibus Zaterdag 25 en zondag 26 februari 1e zondag van de Veertigdagentijd De gehele collecte is bestemd voor het PCI van onze parochie, diaconie in de buurt 19:00 Benedictus en Bernadette Communieviering Pastor Van der Aart Samenzang 9:30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Em. pastoor V.d. Ende Barina 11:00 Bonifatius Communieviering Pastor Van der Aart Gerardus Majellakoor Koffie 12:00 Benedictus en Bernadette (KKI) Indonesische Eucharistie Pater M. Jehandut svd Vieringen op weekdagen Maandag 9:30: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel Maandag 19:30: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel Dinsdag 9:30: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel Woensdag 9:00: Bonifatiuskerk - Gerardus Majellakapel Woensdag 10:00: Benedictus en Bernadettekerk Vrijdag (1 e en 3 e ) 9:00: Bonifatiuskerk - Gerardus Majellakapel Vrijdag (2 e en 4 e ) 9:30: Benedictus en Bernadette - Jeroenkapel Vrijdag (laatste) 19:30: Benedictus en Bernadettekerk Bijzonderheden (Comm) (Rozenkrans) (Euch) (Euch) Niet op 8 en 29 februari. 22 feb: Aswoensdag 10:30 (Euch) Alleen op 8 februari (KBO; allen welkom) (Euch) Niet op 2 maart (Euch) (Oecumenisch Taizégebed) Op 24 februari De heiligenfeesten 2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) 3 februari: Gedachtenis van de H. Blasius 14 februari: H. Cyrillus (monnik) en H. Methodius (bisschop). Patronen van Europa. 8

9 Maaltijdprojecten Benedictus en Bernadettekerk Op de eerste, tweede en vierde woensdag van elke maand bent u in de gelegenheid om aan te schuiven voor een maaltijd in de parochie zaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kom en overtuig u! Kosten 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn 0,70. Opgave via de volgende telefoon nummers uiterlijk de maandag ervoor: 1e woensdag of of tussen en uur 2e woensdag of tussen en uur 4e woensdag of of De Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 Ook hier bent u welkom voor een maaltijd en wel op 2 en 16 februari. Aanvang uur; inlopen vanaf uur. Prijs 5,00 inclusief een drankje, koffie en thee. Opgeven de maandag ervóór tussen en u. bij fam. Van Kassel ( ). B.g.g. fam. Rog ( ). De veertigdagentijd Hoewel we er nu nog niet zo mee bezig zijn komt de veertigdagentijd toch snel dichterbij. In de volgende Pastorale wordt er meer verteld over ons derde jaar Condega, en over de voortgang van het project dat we daar steunen. Nu wil ik alvast wat data geven, zodat u uw agenda kunt gaan invullen: Dinsdag 28 februari, maart en 3 maart om uur: onze inmiddels gebruikelijke kleine oecumenische vastenmaaltijden in de Nieuwe Kerk. Een maaltijd met heerlijke soep en brood, voorafgegaan door een kleine liturgie. Een plek om brood en geloof met elkaar te delen. Donderdag 15 maart om 18 uur: de grote vastenmaaltijd, dit jaar in onze Benedictus en Bernadettekerk. Deze wordt weer bereid door de vormselgroep. En zoals gebruikelijk geldt; zelf bord, beker, bestek meenemen. Voor al deze maaltijden geldt dat er een spaarpot klaarstaat om uw bijdrage in te doneren. Ingrid van der Aart, pastoraal werkster Opgeven voor deze maaltijden kan bij: Open Huis Bonifatiuskerk telnr Mail: Op zondag 11 maart is er om 9.30 uur een oecumenisch diakonale viering rond het thema van onze vastenactie, waarin ds. Rob van Essen en ondergetekende zullen voorgaan, en u hoort daar nog meer van. En op woensdagmiddag 28 maart is er van uur Palmpaasstokken maken in de zaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kinderen zijn welkom, wel graag een volwassene meenemen om te helpen. Kruisen en crepepapier zijn aanwezig, maar verder mag je van alles meenemen om de palmpaasstok mooi te maken, zoals een broodhaantje, schuimpjes, linten etc. In de gezinsviering van Palmzondag, op zondag 1 april, mag iedereen zijn stok meenemen en daarmee meelopen in de Palmprocessie. Tot zover de agenda, u komt toch ook? Gemeenschappelijke ziekenzalving Pastoor Alexander van Deelen Dit jaar zullen wij tweemaal een Eucharistieviering houden waarin het Sacrament van de Zieken kan worden ontvangen: 1. Op vrijdag 23 maart om 9:30 uur in de Benedictus en Bernadettekerk 2. Op vrijdag 21 september om 10 uur in de Bonifatiuskerk De gemeenschappelijke ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor mensen die ziek zijn, maar juist óók voor hen van wie de krachten afnemen door het ouder worden: Gods kracht mag worden ontvangen wanneer het leven onder druk staat. Daarbij is het goed om te beseffen dat een individuele ziekenzalving aan huis nog maar zelden op heel korte termijn geregeld kan worden. Als er nood is, is er immers vaak geen priester beschikbaar om op stel en sprong te komen. Dat is jammer, maar gezien het nijpende priestertekort wel de realiteit. Ook daarom is het goed om tijdig de ziekenzalving te ontvangen in een gemeenschappelijke viering. Het is verstandig om uw naasten te informeren; dat kan bij hen veel onrust voorkomen als er nood is. Wilt u zich a.u.b. opgeven voor de ziekenzalving? Dat weten wij hoeveel mensen wij ongeveer kunnen verwachten. U kunt s morgens bellen met het Open Huis van de Benedictus en Bernadettekerk ( ) of van de Bonifatiuskerk ( ). 9

10 Pelgrimage van vertrouwen Taizé in Berlijn, t/m Naar aanleiding van het succesvolle evenement Taizé Rotterdam in december 2010, besloot een groepje jongeren van onze H. Bonifatiusparochie deel te nemen aan de volgende editie van de Pelgrimage van Vertrouwen, dit keer in Berlijn. Hieronder volgt het relaas van een inspirerende reis naar de scheidslijn tussen oost en west. Zoals gezegd hadden een aantal mensen, na het evenement in Rotterdam, het idee om dit eens zelf van dichtbij mee te maken. En dus begonnen zij op woensdag 28 december aan een reis waarvan niemand echt wist wat die hem of haar zou brengen. Na maanden van voorbereiding met koekjes bakken om geld in te zamelen, veelvuldig overleggen, vervoer regelen en het verkrijgen van de pelgrimszegen stonden de reizigers Michaël, Mona, Maria, Marko, Liesbeth en chauffeur Yoeri die dag om 4.45 uur bij de H. Bonifatiuskerk. Terwijl de pastores nog in een diepe slaap verzonken waren, zette het zestal, uitgezwaaid door een aantal enthousiaste ouders, koers naar Berlijn. De reis verliep erg goed. De stemming was opperbest en afwisselend werden er spelletjes gespeeld, discussies gevoerd of werd er geslapen. Rond uur arriveerden de pelgrims dan ook opgewekt bij het meldpunt in Berlijn. Daar werden zij hartelijk verwelkomd (nadat ze eerst voor piet snot vijf etages met de trap door het gebouw geleid waren) door het Nederlandse ontvangstcomité. Al snel werden zij verder op pad gestuurd, richting deelgemeente Spandau alwaar hun gastkerk van de Evangelische gemeente zich bevond. Hier is vermeldenswaard hoe geweldig ons ontvangstcomité in de Benedictus en Bernadettekerk was, vorig jaar! Hier was de ontvangst heel wat koeler, zonder koffie, thee of andere versnaperingen. Ook kwam er niet direct iemand naar hun toe om ze te ontvangen en dus waren zij genoodzaakt een aantal zaken zelf uit te vogelen. Gelukkig kwam er na enige tijd een man die meldde dat hij een uitstekende verblijfplaats had voor onze groep, te weten een soort vakantiewoning. Opgetogen reisden wij verder (+/- 10 min.) naar Hennigsdorf. Hier woont een familie die onder haar eigen woning een heuse vakantiewoning heeft, die zij aan Taizé beschikbaar gesteld had. Aan de ene kant was het natuurlijk jammer dat je op die manier niet de ervaring deelt met een gastgezin, maar aan de andere kant was het heel fijn dat de groep in zijn geheel samen kon blijven. Er was ruimte genoeg voor alle zes reizigers en ze hadden de beschikking over een woonkamer, slaapkamer, douche, bad en toilet, alsmede een eigen keuken. Erg luxe voor een pelgrimage misschien, maar zoals Marko dat zo mooi verwoordde was dit een geval van Goddelijke interventie en zeker beter dan slapen in een schoolgebouw waar vele anderen in waren ondergebracht. Al snel waren de slaapruimtes verdeeld; de dames hadden de slaapkamer en de heren de woonkamer. Daarna snel terug naar Berlijn voor het avondeten en gebed in de Berliner Messegelände. Omstreeks uur was de hele groep weer terug en kon zij genieten van een welverdiende nachtrust na deze lange dag van reizen. De volgende dag begon al weer vroeg, omstreeks 7.30 uur stonden wij op om eerst te genieten van de verse broodjes die keurig werden aangeleverd door de vrouw des huizes. Daarna naar de gastkerk voor het ochtendgebed. Dit was even slikken, want de aanwezige muzikanten waren op dit vroege uur nog niet helemaal op toon. Maar de gezamenlijke zang van de ongeveer 150 aanwezigen maakte weer veel goed. Toen werd het tijd om naar het centrum van Berlijn te gaan. Als je eenmaal in zo n wereldstad bent, wil je er ook iets van zien. Berlijn is een stad die erg veel betekend heeft in de geschiedenis van Europa en veel van deze gebeurtenissen zijn nog levendig aanwezig. O.a. de Berliner Dom, de Brandenburger Tor en de Reichstag werden bezocht. Ook erg indrukwekkend was het Holocaustmonument. Omdat Berlijn zo n enorme stad is, werd er in de overige dagen ook nog regelmatig een bezoek gebracht aan verschillende bezienswaardigheden. Aan het eind van de dag was het zaak om op tijd weer aanwezig te zijn in de Berliner Messe, voor het avondeten en het gebed. Op andere dagen was het ook zaak om dat s middags te doen. Was je niet op tijd voor het uitdelen van het eten, dan had je pech. Het eten op zich was ook een hele happening. Met duizenden tegelijk werd je door een aantal fuiken geloodst, al waar je een plastic zakje ontving wat vervolgens werd gevuld met bijv. soep (in blik), broodjes, smeerkaas, een toetje en een stukje fruit. Daarna door naar een van de grote hallen, waar je in de aangegeven vakken op de grond van je maaltijd kon genieten. Het is en blijft een bijzondere ervaring om met duizenden mensen van zo veel verschillende nationaliteiten te eten. Er valt dan ook van alles te beleven. Er wordt niet alleen gegeten, maar sommigen maakte muziek, zongen of bouwden een toren van lege soepblikken. Oude bekenden ontmoetten elkaar en nieuwe vriendschappen werden gesloten. 10

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Bijpraten. pastoor Alexander van Deelen

Bijpraten. pastoor Alexander van Deelen PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 1 februari 2013 Bijpraten De feestdagen liggen al weer even achter ons. De knallen van Oud en Nieuw zijn (gelukkig) weer verstomd.

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW

(t)op survival. Zondag 3 september. Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW (t)op survival Zondag 3 september Voorganger: Ds. Jan Hermes Medewerking: vrijwilligers en kinderen van de VBW Welkom Zingen: Kom in de kring Kom in de kring van Gods gezin, geef mij een hand en kom, want

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zie, Ik maak alles nieuw

Zie, Ik maak alles nieuw PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 3 april 2013 Zie, Ik maak alles nieuw In het vorige nummer van Pastorale kon nog net het opmerkelijke bericht worden meegenomen

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Viering in de stijl van Taizé Zondag 17 april 2016 Geerteskerk Kloetinge. Verwondering

Viering in de stijl van Taizé Zondag 17 april 2016 Geerteskerk Kloetinge. Verwondering Viering in de stijl van Taizé Zondag 17 april 2016 Geerteskerk Kloetinge Verwondering De muziek is soms meerstemmig weergegeven. Als u wilt kunt u uw eigen partij zingen. Meer uitleg over deze Taizé viering

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Preek Handelingen 22:1-16, voor 28 augustus 2016mo HA tafel, nr 527.

Preek Handelingen 22:1-16, voor 28 augustus 2016mo HA tafel, nr 527. Preek Handelingen 22:1-16, voor 28 augustus 2016mo HA tafel, nr 527. Votum en zegengroet Ps 100: 1,2(t),3(t),4 Formulier 1 Wet Jezelf toetsen + 10 geboden Gebed Lezen Handelingen 22:1-16 Overdenking Gk

Nadere informatie

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus

Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus kindvriendelijkgoor@gmail.com www.kindvriendelijkgoor.nl kindvriendelijkgoor.facebook.com mei/juni 2015 Van dinsdag 11 augustus t/m vrijdag 14 augustus Is er weer jullie leukste week van het jaar het kinderkamp!!!

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 TARIEVEN ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 1 ST. PETRUS BANDEN pagina Bijzettingskosten 4 Gebruiksrechten (30 jaar) 4 Verlenging

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Blijf dit doen. Saskia van der Pol van Winden, pastoraal werker. i e. Pa r o c h H. B. t i. Vervolg op pagina 3

Blijf dit doen. Saskia van der Pol van Winden, pastoraal werker. i e. Pa r o c h H. B. t i. Vervolg op pagina 3 PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 4 mei 2013 Blijf dit doen Op het moment dat ik dit artikel schrijf is de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie nog in volle

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie