Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen"

Transcriptie

1 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en maken tot een zichtbaar teken van het mysterie van Christus, die zichzelf aan de Vader heeft gegeven voor het leven van de wereld. Met deze woorden wijdde onze bisschop op 15 januari het nieuwe altaar van de Martinuskerk in Voorburg. Ik was er als Administrator (tijdelijk pastoor) van de Sint Maartenparochie bij. Ik heb nu voor de derde keer als priester de wijding van een altaar meegemaakt. De vorige keer was in april 2010 in onze vernieuwde Benedictus en Bernadettekerk. Het is voor mij een ontroerend moment in de liturgie. Iets gewoons wordt tot een plaats voor het heilige gemaakt. Zoals ooit God tegen Mozes zei bij de brandende braamstruik: Doe je sandalen uit, want de plaats waar je staat is heilige grond; Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob. Misschien hebben wij het in onze tijd wel een beetje verleerd om het heilige te zien. De wetenschap vertelt ons immers rechtstreeks hoe de wereld in elkaar steekt, met onze computers kunnen we van alles uitrekenen, en de commercie vertelt ons dat het heil - de hemel op aarde - te koop is, hier en nu! Maar een kerk, en daarbinnen het altaar als gewijde plaats, vertelt ons dat er méér is tussen hemel en aarde. Vertelt ons over het mysterie van Christus, waarin God ons een Licht schenkt om onze weg door het leven te vinden. Met Kerstmis hebben wij dat opnieuw gevierd. In het kind Jezus verschijnt Gods Licht in een mens op aarde. God houdt zich niet afzijdig, blijft niet hoog en ver verwijderd van het dagelijks leven. Eenvoudige herders waren er getuige van. Wijzen uit het oosten zagen dit Licht en werden vervuld van overgrote vreugde. Heel veel mensen wisten weer de weg naar de kerken te vinden. Ik hoop altijd maar dat ieder iets H. B Pa r o c h o n i a f i e t i u s Pastoor Alexander van Deelen van de inspiratie en vreugde van Kerstmis mee naar huis kan nemen. Maar Kerstmis is nog maar het begin. Het leven van Jezus wordt vervuld met Pasen. Dán schijnt Gods Licht op een unieke en definitieve manier: het lege graf, nieuw Leven, door de dood heen. Nog maar even, en we beginnen de Veertigdagentijd alweer, op weg naar Pasen. Op woensdag 22 februari is het Aswoensdag. Er begint weer een tijd die bedoeld is voor reflectie en ingetogenheid. Een tijd om het heilige in ons leven te zoeken. Minstens om te proberen ons daar wat meer op te richten. Ik schreef het al eerder: wij leven in een tijd van wetenschap, computers en commercie. En voor jongere mensen niet te vergeten een tijd waarin de nieuwe sociale media zo zonder ophouden de boventoon voeren. De tijd van Veertig dagen nodigt ons uit om balans te zoeken. Het gaat niet om vasten om te vasten, maar om ruimte te maken. Ruimte voor Gods aanwezigheid in het leven van alledag. Nu is ruimte maken makkelijker gezegd dan gedaan in ons drukke leven. Op zoek gaan naar God is zeker niet eenvoudig. Misschien begint het met de zelfde nieuwsgierigheid waardoor Mozes werd gedreven naar de brandende braamstruik. Misschien zijn er in onze omgeving óók plekken te vinden waar het gewone tot een heilige plaats wordt. Waar je als vanzelf je schoenen uit doet en het dagelijkse achter je laat. En je een stem hoort fluisteren Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jacob, je staat op heilige grond: Ik ben met je. Onze kerken kunnen daarvoor een wegwijzer zijn. Een vindplaats van spiritualiteit, in en door en met Jezus Christus. De wijding van een altaar is een feestelijk en plechtig teken daarvan. Maar dan gaat de tocht weer verder. Voor onze broeders en zusters in de Sint Maartenparochie in een prachtig vernieuwd gebouw dat gericht is op de toekomst; het is de moeite waard om een keer te gaan kijken. Voor ons allen begint op Aswoensdag weer de bijzondere tocht naar Pasen. Ik hoop dat wij gaandeweg het heilige in ons leven mogen ontmoeten. 1

2 DAG EN NACHT Voorheen Raateland / Greeve Uitvaartverzorging De oprichter van ons bedrijf is de heer Jan Raateland ( ). Van 1969 tot 1993 combineerde hij het kosterschap met het verzorgen van uitvaarten. Na zijn pensionering in augustus 1993 werd zijn uitvaart onderneming samengevoegd met Begrafenis onderneming Greeve, waarna Raateland / Greeve Uitvaartverzorging - het huidige RGU UITVAARTZORG - ontstond. In april 1998 openden wij ons nieuwbouw uitvaartcentrum/ kantoor aan de Sammersweg 4 te Rijswijk. Het gebouw is ontworpen en gebouwd als uitvaartcentrum en voldoet aan alle hedendaagse eisen. Zo zijn de eigentijds ingerichte rouw- en ontvangkamers bijvoorbeeld voorzien van airconditioning. Het uitvaart centrum is uitstekend bereikbaar met eigen en openbaar vervoer. Er is een ruim parkeer-terrein en HTM bus 23 stopt voor de deur. Er is optimale ruimte en privacy voor condoléance bezoeken en na de uitvaart kan men er samenkomen voor een tot in de puntjes verzorgde koffietafel of buffetmaaltijd. Indien gewenst kunnen wij de opbaring ook bij een collegauitvaartcentrum of in de woning verzorgen. STIJLVOLLE UITVAARTZORG ONGEACHT WAAR MEN VERZEKERD IS * VOORBESPREKINGEN - DEPOSITOFONDS - VERZEKERINGEN Vraag vrijblijvend onze uitgebreide informatie-brochure aan N(iek) J. van Dam Registeraccountant Oud-partner PricewaterhouseCoopers Financieel adviseur voor zaak en privé, zoals * Second opinions (overname, procedures ) * Oplossen geschillen(met adviseurs, familie, ) * Pensioenen * Selectie van een betrokken bank en adviseur(s) Bel: of fax: of Mail: Eerste afspraak zonder enige verplichting. SAMMERSWEG 4, 2285 SB RIJSWIJK DAG EN NACHT internet: (* UZET verzekerden kunnen wij tot onze spijt niet van dienst zijn) R.M. v.d. Horst tt Glasreinigingsbedrijf O.a.: Hogedruk- en kasonderhoudswerkzaamheden in de agrarische secctor, gevelreinigen, impregneren. W. Marissstraat 43, Rijswijk. tel.: , Fax:

3 Van de bestuurstafel Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2012 liet pastoor Van Deelen weten dat we terugkijken op goede en mooie vieringen tijdens de feestdagen. Over het kerkbezoek hoeven we niet te klagen: bij de 3 vieringen in de Bonifatiuskerk waren in totaal zo n 2000 kerkgangers aanwezig, bij de 2 vieringen in de Benedictus en Bernadettekerk een kleine 650. Het rapport Deetman dat een week ervoor was uitgekomen heeft het kerkbezoek in de Bonifatiusparochie niet nadelig beïnvloed. In 2011 hebben 94 overledenen een uitvaart vanuit onze parochie gehad. Dit is erg veel voor onze parochie. Wat betreft Samenwerking Geboden 2 viel er geen nieuws te melden. Deze maand heeft de projectgroep, aangevuld met uit elk parochiebestuur een extra lid, een gesprek met het bisdom. Het bisdom werkt hard aan een van de drie randvoorwaarden die de werkgroep gesteld heeft, nl. dat er een volledig pastoraal team moet zijn in alle drie parochies voordat de eerste stappen naar samenwerking gezet kunnen worden. Nu de restauratie van de apsis in de Bonifatiuskerk afgerond is zou het zonde zijn als de sterrenbeelden amper te zien zouden zijn omdat het te donker is. Het bestuur is daarom akkoord gegaan met het aanbrengen van twee spots die de apsis zullen aanlichten. In de Benedictus en Bernadettekerk was bij het koorvak sprake van kouval. Inmiddels is daar een ribbenbuisradiator aangebracht. Laat de kou nu maar komen want dan kan bekeken worden of dit een effectieve oplossing is. Ten aanzien van de voormalige Gerardus Majellakerk is het bestuur nog steeds bezig met de afhandeling van formele zaken. Als er steeds niet gereageerd wordt op brieven zit daar geen schot in. Met betrekking tot het vrijwilligersbeleid is nagedacht door een aantal bestuursleden over het onderdeel waardering van de vrijwilligers. Er zijn een aantal ideeën voorgesteld en die worden nu verder uitgewerkt. De penningmeester is bezig met het uitzoeken van de beste mogelijkheden voor beleggen. Hiervoor zijn door het bisdom ook richtlijnen opgesteld waar elk parochiebestuur zich aan te houden heeft. Het bestuur is heel tevreden met de opbrengst van de eindejaarsactie voor een donatie voor de parochie. Deze actie was bedoeld om extra financiële steun van u te krijgen teneinde het financiële tekort voor 2011 zo klein mogelijk te maken. Tot slot: zoals elk jaar doen we ook weer mee met Actie Kerkbalans die inmiddels van start is gegaan. Als u dit leest heeft u er waarschijnlijk al een brief over gekregen. Van de penningmeester Dank voor uw bijdragen In november hebben we u opgeroepen om een extra bijdrage te leveren om de begroting van onze parochie in evenwicht te brengen. Van velen van u hebben we een bijdrage ontvangen. We danken u allen hartelijk hiervoor. Enkele parochianen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de gift aan de parochie volledig aftrekbaar van de belasting te maken. Ook dit jaar is dit mogelijk. Kijkt u nog eens naar het voorbeeld hieronder. Wij zijn er erg blij mee omdat het ons helpt om onze activiteiten te blijven doen. U zelf profiteert van het financiële voordeel. Wilt u uw gift aan de Bonifatius volledig aftrekken van de inkomstenbelasting? U mag uw gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting door gebruik te maken van de periodieke gift. Wat houdt het in? u maakt aan ons bekend dat u gebruik wilt maken van de regeling; u krijgt dan een formulier van de notaris u maakt minstens 1 keer per jaar een bedrag over naar de Bonifatius parochie Vincent Dobbe, penningmeester deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog u maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over. Rekenvoorbeeld Wanneer u in de 42%-categorie valt uw gift: 500 terug via belasting: 210 uw werkelijke lasten: 290 Wanneer u in de 52%-categorie valt uw gift: 500 terug via belasting: 260 uw werkelijke lasten: 240 Let u alstublieft op de juiste volgorde: eerst via ons notarieel laten vastleggen, dan de gift overmaken. Voor meer informatie en het opvragen van de notariële stukken, kunt u bellen of mailen naar Vincent Dobbe via of 3

4 St. St. Petrus Banden aan de de Kerkhoflaan en St. Barbara aan aan de de Binckhorstlaan zijn de twee katholieke begraafplaatsen in in Den Den Haag. Het Het zijn zijn rustplaatsen rustplaatsen waar waar de de levende natuur prachtig prachtig harmonieert met de cultuur-historische waardevolle harmonieert met de cultuur-historische waardevolle grafmonumenten. grafmonumenten. Voor de nabestaanden vormen de begraafplaatsen een Voor waardige de nabestaanden omgeving voor vormen hun dierbare de begraafplaatsen overledenen. een waardige Asbussen omgeving kunnen worden voor hun bijgezet dierbare in familiegraf/ overledenen. Asbussen kelder, muurgalerij kunnen worden of urnentuin. bijgezet in familiegraf/ kelder, muurgalerij of urnentuin. Op de begraafplaats St. Barbara kunt u een familiegraf Op voor de begraafplaats twee personen St. voor Barbara een periode kunt u van een 30 familiegraf jaar al voor reserveren twee personen voor 8voor 40,--. een Tevens periode is van een 30 rouwkamer jaar al reserveren beschikbaar. voor 840,--. Tevens is er een rouwkamer beschikbaar. Voor nadere informatie en brochures kunt u zich Voor wenden nadere tot informatie ons kantoor en aan brochures de Kerkhoflaan. kunt u zich wenden tot ons kantoor aan de Kerkhoflaan. Stichting R.K. Begraafplaatsen te s-gravenhage Stichting Kerkhoflaan R.K. 10, Begraafplaatsen 2585 JB Den Haag te s-gravenhage Telefoon , Fax Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag Telefoon , Fax

5 Gerenoveerde apsis ingewijd De stichting Vrienden van de Bonifatius kan weer een mooi resultaat op haar conto bijschrijven: na het opgeknapte angelustorentje en de nieuwe glasin-lood ramen was nu de apsis van de Bonifatiuskerk aan de beurt. Met behulp van drie stagiaires heeft restauratieschilder Ruud Geers uit Voorburg deze in een paar maanden tijd voor zo veel mogelijk in de oude stijl hersteld. De andere media van AD via diverse websites tot Telegraaf aan toe hebben al uitvoering aandacht besteed aan de renovatie, rest ons te berichten over de wijding op zondag 18 december jl. Tijdens de viering op deze zondag heeft pastoor Van Deelen het prachtige resultaat van de restauratiewerkzaamheden ingewijd. Wel hing een donkere schaduw boven de vreugde over de mooie beschildering: zoals zijn collega-voorgangers elders in het land las aan het begin van de viering pastoor Van Deelen de brief van de bisschoppen over de conclusies van de Commissie Deetman. Hoe mooi en zorgvuldig gereconstrueerd de beschildering ook was aangebracht, de meeste aandacht trokken toch de oorspronkelijke sterrenbeelden, die onder de oude verflagen verstopt bleken. Volgens pastoor Van Deelen is na enig beraad tussen de betrokken partijen besloten om ook de gevonden dierenriem in oude glorie te herstellen. Meer dan een eeuw geleden, toen deze zijn aangebracht, was de Kerk sowieso nog wat strenger in de leer, wij Metka Dijkstra-Murko kunnen erop vertrouwen dat ze niet zomaar wat lieten opschilderen. Zelf heeft hij ook in de literatuur de parallellen gevonden tussen de twaalf sterrentekens en de verwijzingen naar de twaalf apostelen en twaalf stammen van Israël. De kosten voor de totale opknapbeurt vielen hierdoor hoger uit, maar bij de Vrienden zijn er binnen vijf dagen genoeg sponsoren gevonden om voor 250 één van de beelden te laten herstellen. Een mooie oorkonde zal de donateurs blijvend herinneren aan hun sterrenbeeld. Na de viering hebben de parochianen en andere bezoekers de apsis mogen betreden en van dichterbij het opgeknapte gedeelte kunnen bewonderen. Op de websites van de Bonifatiuskerk en van de Vrienden van de Bonifatius zijn er foto s te vinden van de werkzaamheden en van het uiteindelijke resultaat. Met de uitnodiging om ook Vriend te worden en/of het werk van de stichting te ondersteunen. Want: ook de rest van de kerk wacht op een opknapbeurt. Wie weet wat er nog meer schuilt onder de grauwe schilderlaag?! Rita s reisbureau Ik weet niet of u graag op vakantie gaat en hoe vaak u een weekje weg bent, maar ik hoor bij onze uitdeelpunten van de Voedselbank heel vaak dat mensen al in geen jaren meer weg zijn geweest en dat de kinderen in de zomer zes weken in een vaak uitgestorven straat spelen. Een aantal mensen heeft toen bedacht dat er ook caravans en appartementjes leeg staan op tijden dat de eigenaren die niet gebruiken. Toen werd Rita s reisbureau geboren; dit bemiddelt tussen hen die een vakantielocatie beschikbaar hebben en hen die er graag even uit willen maar dat niet kunnen betalen. Er is een gids verschenen; Gids betaalbare vakanties, waarin het hele aanbod is ondergebracht en de instanties die daarin bemiddelen. Inmiddels is er ook aan aanbod voor kinderkampen, jongerenvakanties en vakanties voor mensen met een beperking. Het bemiddelen tussen de cliënten en de organisaties kost wel wat tijd en administratie, daarom: Gezocht: een vrijwilliger die als contactpersoon wil optreden tussen hen die op vakantie willen en de instanties die dat aanbieden. U begrijpt wel dat dit werk zich met name in het voorjaar en de zomer afspeelt. Wilt u zich in deze materie verdiepen, en wilt u daar enige uren per week aan besteden, neem dan contact op met mij. Ik hoor graag van u! Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

6 Kapsalon J. Eijken Kerklaan 130, Rijswijk Telefoon: Acup ressuu rmassage, Shaiatsu, Quantum Touch, Doorn Methode Mw. Guadalupe Núñez G. Klarinetstraat BN Rijswijk Tel: Mobiel: Al 76 jaar voor al uw electra Van den Belt Herenstraat 68 Rijswijk Telefoon R.K. Begraafplaats H. Bonifatius De R.K. Begraafplaats H. Bonifatius is gelegen in Rijswijk achter de H. Bonifatiuskerk. Het is een parochieel kerkhof met een specifieke identiteit. Er is een fraaie natuur die met veel zorg in stand wordt gehouden. Henri Dunantlaan 68 Rijswijk tel % korting De entree is tegenover de Frans Halskade 118. U kunt zich daar oriënteren door een bezoekje te brengen. Familiegraven en urnengraven kunnen worden gereserveerd. Informatie en tarievenlijst kunt u verkrijgen bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg nr. 67, 2282 SE Rijswijk. Telefoon: Jeu de boule vereniging A.B.A. Rijswijk nodigt u uit: Kom langs & speel mee! Harry van der Stap Van Vredenburchweg 8 II 2282 SG Rijswijk Tel. +31 (0) Jeu de boule vereniging A.B.A. Rijswijk Prinses Irene Sportpark Lupinepad LL Rijswijk (070) Adv ABA.indd :29:43

7 Estafette interview 1. Wie bent U? Ik ben Ludowina Luud Schoenmakers, geboren op 14 september 1933 in Schiedam in het jubeljaar van de Hl. Ludowina. Ik ben de negende uit een gezin met 12 kinderen. Mijn vader was de koorzanger en mijn twee broeders ook, zo ging ik ook zelf op mijn 17e in het kerkkoor zin gen. Op 12 mei 1962 ben ik in de Havenkerk te Schiedam getrouwd met Aad Schoenmakers. Daar zaten wij met Aad op het gemengd koor onder leiding van Wim Odijk. Na ons trouwen verhuisden wij naar Rijswijk, op 25 mei 1963 is onze dochter Francis geboren. Wij woonden op de Generaal Spoorlaan en zo hoorden wij bij de Benedictusparochie met pastoor W. Nicolaas, zijn broeder, dirigent E. Nicolaas en organist Henri Lommelaars. Aad zong bij de Schola en ik op het dameskoor bij kapelaan Van Veen. Mijn man is op 5 april 1964 overleden. Pastoor Nicolaas werd deken in Poeldijk, in die tijd werd ook bezuinigd op de kapelaans, dus kreeg kapelaan Van Veen het druk met andere dingen. Zo kwam het onder pastoor Vlaar tot de fusie van het herenkoor Sapientes met het dameskoor Sine Nomine en werd in 1970 het Benedictuskoor opgericht. 2. In welke werkgroep bent U actief? Mijn dochter Francis was inmiddels zes jaar en ging helemaal zelfstandig op haar mini Passan naar de Franciscuusschool. In die tijd was ik ook nog akela bij de welpen van de Marga Klompé groep. Op verzoek van de toenmalige voorzitter, mr. Camps, was ik vier jaar secretaresse van de parochieraad. Hierna heb ik bij de RKHC de jongens E getraind en begeleid tot ze jongens A werden en Zuid-Hollands kampioen! Maar ik ben al die tijd lid van de kerkkoren gebleven, tussen 1975 en 1983 was ik ook secretaresse van het Benedictuskoor. Pastoor Vlaar ging naar Stompwijk en zijn opvolger, pastoor Vulsma is erom bekend geworden dat hij een groot vrijwillligersleger tot stand heeft gebracht. Maar zelf deed hij natuurlijk ook veel, zelfs de muren herstellen als het moest. Hij werd dan opgevolgd door broeder Valerius. In die tijd viel het Benedictuskoor uit elkaar, de leden gingen naar de Bernadette of de Bonifatiuskerk. Ik werd lid van Gloria Deo onder leiding van Jos Laus, de pastoor was toen Van der Zalm. Zijn opvolger, pastoor Verbakel, stuurde me naar de Pastorale school in Voorburg, maar ik voelde me niet in de wieg gelegd om het Epistel voor te lezen en de Communie uit te reiken, dus ben ik na twee jaar gestopt, om vrijwilliger te worden op het parochiesecretariaat. Deze was toen nog op de Frans Halskade, het leukste werk vond ik vooral de doopboeken bij te werken, te beginnen bij Na de verhuizing naar de pastorie ben ik nog enige jaren met het wekelijkse secretariaatswerk doorgegaan. Naast het zingen in het koor ben ik nu al 12 jaar verbonden aan de Zonnebloem, namens welke ik twee gasten bezoek. 3. De positieve en eventueel minder positieve ervaringen als vrijwilliger? Het zingen was altijd heerlijk om te doen en het is gezellig om het samen te doen. Door het vrijwilligerswerk is contact met mensen intensiever en het brengt veel voldoening om zich samen in te zetten voor iets goeds. En hoewel ik helemaal niet gewend ben om op de voorgrond te treden het is leuk om voor het 50ste jubileum voor de koorzang zo n mooie penning te krijgen. 4. Uitdaging voor de komende tijd?. Bij Gloria Deo zullen ze me moeten afkeuren of dat ik niet meer kan zingen want dat blijf ik doen! 5. Het stokje gaat over naar Helma de Reus van de werkgroep Voorbereiding Eerste Communie omdat ze met de hele werkgroep ontzettend goed bezig zijn met de kinderen. Vieringen in Woon- en zorgcentra (onder voorbehoud) Woon- en zorgcentrum Vredenburch Vrijdag 16:30 Viering in de multifunctionele ruimte Woon- en zorgcentrum Steenvoorde 2e zondag van de maand: Eucharistieviering (pastoor J. Groenewegen en mw. H.Smeele) 4e zondag: communieviering 1e en 3e zondag van de maand protestantse eredienst Aanvangstijd steeds uur. Huize Westhoff Op de 1e en 3e zondag van de maand RK eredienst om uur. Vervoer naar de kerk Voor vervoer naar de kerk gelieve u te bellen: Voor de Bonifatiuskerk met het parochiesecretariaat ( ). Voor de Benedictus en Bernadettekerk met Theo van Paassen ( ). 7

8 Liturgische agenda van 1 t/m 29 februari 2012 Let op: in de wintermaanden zijn alle vieringen op zaterdagavond in de Benedictus en Bernadettekerk Zaterdag 4 en zondag 5 februari 5e zondag door het jaar 19:00 Benedictus en Bernadette Communieviering Gebedsleider J. Medenblik Voor hart en ziel 9:30 Benedictus en Bernadette Communieviering Pastor Van der Aart Barina 11:00 Bonifatius Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Schola Cantorum Zaterdag 11 en zondag 12 februari 6e zondag door het jaar en feest van de H. Bernadette (1e verschijning) 19:00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Samenzang 9:30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Resonet in Laudibus 11:00 Bonifatius Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Gloria Deo (Latijn) Koffie 12:00 Benedictus en Bernadette (KKI) Indonesische Eucharistie Pater J. Asa svd Zaterdag 18 en zondag 19 februari 7e zondag door het jaar 19:00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastor Van der Aart Voor hart en ziel 9:30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Resonet in Laudibus 11:00 Bonifatius Gezinsviering (Comm.) Pastor Van der Aart Koorschool 15:00 Muziek in de Bonifatius: Kamerkoor Musica Sacra Woensdag 22 februari Aswoensdag 10:30 Bonifatius Eucharistieviering Pastoor Van Deelen Schola Cantorum 19:30 Benedictus en Bernadette Gebedsdienst Pastor Van der Aart Resonet in Laudibus Zaterdag 25 en zondag 26 februari 1e zondag van de Veertigdagentijd De gehele collecte is bestemd voor het PCI van onze parochie, diaconie in de buurt 19:00 Benedictus en Bernadette Communieviering Pastor Van der Aart Samenzang 9:30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering Em. pastoor V.d. Ende Barina 11:00 Bonifatius Communieviering Pastor Van der Aart Gerardus Majellakoor Koffie 12:00 Benedictus en Bernadette (KKI) Indonesische Eucharistie Pater M. Jehandut svd Vieringen op weekdagen Maandag 9:30: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel Maandag 19:30: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel Dinsdag 9:30: Benedictus en Bernadettekerk - Jeroenkapel Woensdag 9:00: Bonifatiuskerk - Gerardus Majellakapel Woensdag 10:00: Benedictus en Bernadettekerk Vrijdag (1 e en 3 e ) 9:00: Bonifatiuskerk - Gerardus Majellakapel Vrijdag (2 e en 4 e ) 9:30: Benedictus en Bernadette - Jeroenkapel Vrijdag (laatste) 19:30: Benedictus en Bernadettekerk Bijzonderheden (Comm) (Rozenkrans) (Euch) (Euch) Niet op 8 en 29 februari. 22 feb: Aswoensdag 10:30 (Euch) Alleen op 8 februari (KBO; allen welkom) (Euch) Niet op 2 maart (Euch) (Oecumenisch Taizégebed) Op 24 februari De heiligenfeesten 2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) 3 februari: Gedachtenis van de H. Blasius 14 februari: H. Cyrillus (monnik) en H. Methodius (bisschop). Patronen van Europa. 8

9 Maaltijdprojecten Benedictus en Bernadettekerk Op de eerste, tweede en vierde woensdag van elke maand bent u in de gelegenheid om aan te schuiven voor een maaltijd in de parochie zaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kom en overtuig u! Kosten 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn 0,70. Opgave via de volgende telefoon nummers uiterlijk de maandag ervoor: 1e woensdag of of tussen en uur 2e woensdag of tussen en uur 4e woensdag of of De Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 Ook hier bent u welkom voor een maaltijd en wel op 2 en 16 februari. Aanvang uur; inlopen vanaf uur. Prijs 5,00 inclusief een drankje, koffie en thee. Opgeven de maandag ervóór tussen en u. bij fam. Van Kassel ( ). B.g.g. fam. Rog ( ). De veertigdagentijd Hoewel we er nu nog niet zo mee bezig zijn komt de veertigdagentijd toch snel dichterbij. In de volgende Pastorale wordt er meer verteld over ons derde jaar Condega, en over de voortgang van het project dat we daar steunen. Nu wil ik alvast wat data geven, zodat u uw agenda kunt gaan invullen: Dinsdag 28 februari, maart en 3 maart om uur: onze inmiddels gebruikelijke kleine oecumenische vastenmaaltijden in de Nieuwe Kerk. Een maaltijd met heerlijke soep en brood, voorafgegaan door een kleine liturgie. Een plek om brood en geloof met elkaar te delen. Donderdag 15 maart om 18 uur: de grote vastenmaaltijd, dit jaar in onze Benedictus en Bernadettekerk. Deze wordt weer bereid door de vormselgroep. En zoals gebruikelijk geldt; zelf bord, beker, bestek meenemen. Voor al deze maaltijden geldt dat er een spaarpot klaarstaat om uw bijdrage in te doneren. Ingrid van der Aart, pastoraal werkster Opgeven voor deze maaltijden kan bij: Open Huis Bonifatiuskerk telnr Mail: Op zondag 11 maart is er om 9.30 uur een oecumenisch diakonale viering rond het thema van onze vastenactie, waarin ds. Rob van Essen en ondergetekende zullen voorgaan, en u hoort daar nog meer van. En op woensdagmiddag 28 maart is er van uur Palmpaasstokken maken in de zaal van de Benedictus en Bernadettekerk. Kinderen zijn welkom, wel graag een volwassene meenemen om te helpen. Kruisen en crepepapier zijn aanwezig, maar verder mag je van alles meenemen om de palmpaasstok mooi te maken, zoals een broodhaantje, schuimpjes, linten etc. In de gezinsviering van Palmzondag, op zondag 1 april, mag iedereen zijn stok meenemen en daarmee meelopen in de Palmprocessie. Tot zover de agenda, u komt toch ook? Gemeenschappelijke ziekenzalving Pastoor Alexander van Deelen Dit jaar zullen wij tweemaal een Eucharistieviering houden waarin het Sacrament van de Zieken kan worden ontvangen: 1. Op vrijdag 23 maart om 9:30 uur in de Benedictus en Bernadettekerk 2. Op vrijdag 21 september om 10 uur in de Bonifatiuskerk De gemeenschappelijke ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor mensen die ziek zijn, maar juist óók voor hen van wie de krachten afnemen door het ouder worden: Gods kracht mag worden ontvangen wanneer het leven onder druk staat. Daarbij is het goed om te beseffen dat een individuele ziekenzalving aan huis nog maar zelden op heel korte termijn geregeld kan worden. Als er nood is, is er immers vaak geen priester beschikbaar om op stel en sprong te komen. Dat is jammer, maar gezien het nijpende priestertekort wel de realiteit. Ook daarom is het goed om tijdig de ziekenzalving te ontvangen in een gemeenschappelijke viering. Het is verstandig om uw naasten te informeren; dat kan bij hen veel onrust voorkomen als er nood is. Wilt u zich a.u.b. opgeven voor de ziekenzalving? Dat weten wij hoeveel mensen wij ongeveer kunnen verwachten. U kunt s morgens bellen met het Open Huis van de Benedictus en Bernadettekerk ( ) of van de Bonifatiuskerk ( ). 9

10 Pelgrimage van vertrouwen Taizé in Berlijn, t/m Naar aanleiding van het succesvolle evenement Taizé Rotterdam in december 2010, besloot een groepje jongeren van onze H. Bonifatiusparochie deel te nemen aan de volgende editie van de Pelgrimage van Vertrouwen, dit keer in Berlijn. Hieronder volgt het relaas van een inspirerende reis naar de scheidslijn tussen oost en west. Zoals gezegd hadden een aantal mensen, na het evenement in Rotterdam, het idee om dit eens zelf van dichtbij mee te maken. En dus begonnen zij op woensdag 28 december aan een reis waarvan niemand echt wist wat die hem of haar zou brengen. Na maanden van voorbereiding met koekjes bakken om geld in te zamelen, veelvuldig overleggen, vervoer regelen en het verkrijgen van de pelgrimszegen stonden de reizigers Michaël, Mona, Maria, Marko, Liesbeth en chauffeur Yoeri die dag om 4.45 uur bij de H. Bonifatiuskerk. Terwijl de pastores nog in een diepe slaap verzonken waren, zette het zestal, uitgezwaaid door een aantal enthousiaste ouders, koers naar Berlijn. De reis verliep erg goed. De stemming was opperbest en afwisselend werden er spelletjes gespeeld, discussies gevoerd of werd er geslapen. Rond uur arriveerden de pelgrims dan ook opgewekt bij het meldpunt in Berlijn. Daar werden zij hartelijk verwelkomd (nadat ze eerst voor piet snot vijf etages met de trap door het gebouw geleid waren) door het Nederlandse ontvangstcomité. Al snel werden zij verder op pad gestuurd, richting deelgemeente Spandau alwaar hun gastkerk van de Evangelische gemeente zich bevond. Hier is vermeldenswaard hoe geweldig ons ontvangstcomité in de Benedictus en Bernadettekerk was, vorig jaar! Hier was de ontvangst heel wat koeler, zonder koffie, thee of andere versnaperingen. Ook kwam er niet direct iemand naar hun toe om ze te ontvangen en dus waren zij genoodzaakt een aantal zaken zelf uit te vogelen. Gelukkig kwam er na enige tijd een man die meldde dat hij een uitstekende verblijfplaats had voor onze groep, te weten een soort vakantiewoning. Opgetogen reisden wij verder (+/- 10 min.) naar Hennigsdorf. Hier woont een familie die onder haar eigen woning een heuse vakantiewoning heeft, die zij aan Taizé beschikbaar gesteld had. Aan de ene kant was het natuurlijk jammer dat je op die manier niet de ervaring deelt met een gastgezin, maar aan de andere kant was het heel fijn dat de groep in zijn geheel samen kon blijven. Er was ruimte genoeg voor alle zes reizigers en ze hadden de beschikking over een woonkamer, slaapkamer, douche, bad en toilet, alsmede een eigen keuken. Erg luxe voor een pelgrimage misschien, maar zoals Marko dat zo mooi verwoordde was dit een geval van Goddelijke interventie en zeker beter dan slapen in een schoolgebouw waar vele anderen in waren ondergebracht. Al snel waren de slaapruimtes verdeeld; de dames hadden de slaapkamer en de heren de woonkamer. Daarna snel terug naar Berlijn voor het avondeten en gebed in de Berliner Messegelände. Omstreeks uur was de hele groep weer terug en kon zij genieten van een welverdiende nachtrust na deze lange dag van reizen. De volgende dag begon al weer vroeg, omstreeks 7.30 uur stonden wij op om eerst te genieten van de verse broodjes die keurig werden aangeleverd door de vrouw des huizes. Daarna naar de gastkerk voor het ochtendgebed. Dit was even slikken, want de aanwezige muzikanten waren op dit vroege uur nog niet helemaal op toon. Maar de gezamenlijke zang van de ongeveer 150 aanwezigen maakte weer veel goed. Toen werd het tijd om naar het centrum van Berlijn te gaan. Als je eenmaal in zo n wereldstad bent, wil je er ook iets van zien. Berlijn is een stad die erg veel betekend heeft in de geschiedenis van Europa en veel van deze gebeurtenissen zijn nog levendig aanwezig. O.a. de Berliner Dom, de Brandenburger Tor en de Reichstag werden bezocht. Ook erg indrukwekkend was het Holocaustmonument. Omdat Berlijn zo n enorme stad is, werd er in de overige dagen ook nog regelmatig een bezoek gebracht aan verschillende bezienswaardigheden. Aan het eind van de dag was het zaak om op tijd weer aanwezig te zijn in de Berliner Messe, voor het avondeten en het gebed. Op andere dagen was het ook zaak om dat s middags te doen. Was je niet op tijd voor het uitdelen van het eten, dan had je pech. Het eten op zich was ook een hele happening. Met duizenden tegelijk werd je door een aantal fuiken geloodst, al waar je een plastic zakje ontving wat vervolgens werd gevuld met bijv. soep (in blik), broodjes, smeerkaas, een toetje en een stukje fruit. Daarna door naar een van de grote hallen, waar je in de aangegeven vakken op de grond van je maaltijd kon genieten. Het is en blijft een bijzondere ervaring om met duizenden mensen van zo veel verschillende nationaliteiten te eten. Er valt dan ook van alles te beleven. Er wordt niet alleen gegeten, maar sommigen maakte muziek, zongen of bouwden een toren van lege soepblikken. Oude bekenden ontmoetten elkaar en nieuwe vriendschappen werden gesloten. 10

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug

HEJS NEJS. Hoe is het toch met Hans en Paul Brons. 28 maart. keurt Nederlandse ponyhengsten. De prinsen Carnaval kijken terug Jaargang 6 Nummer 3 2015 HEJS NEJS Gerard van Mil keurt Nederlandse ponyhengsten Hoe is het toch met Hans en Paul Brons 28 maart Feestveiling! D n Toomp 19:30uur De prinsen Carnaval kijken terug Van toen

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie