ik ga / wij gaan uit de parochie vertrekken ik ben / wij zijn in de parochie komen wonen samenstelling van ons huishouden geboren is / overleden is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik ga / wij gaan uit de parochie vertrekken ik ben / wij zijn in de parochie komen wonen samenstelling van ons huishouden geboren is / overleden is"

Transcriptie

1 WIJZIGINGSBERICHT Ik verzoek u de gegevens in uw administratie als volgt te wijzigen: (a.u.b. aankruisen hetgeen van toepassing is) naam:... datum... adres:... postcode:...woonplaats:... telefoon:... ik ga / wij gaan uit de parochie vertrekken ik ben / wij zijn in de parochie komen wonen oud adres:... nieuw adres:...datum... postcode:...woonplaats:... telefoon:... samenstelling van ons huishouden naam: geboortedatum m/v geboren is / overleden is datum m/v naam... andere wijzigingen Betreft:... Formulier opsturen naar het parochiesecretariaat. Adres: zie pagina 2. SAMENKLANK SINT AUGUSTINUS DE GOEDE HERDER/H.ENGELBEWAARDERS 24 1 Jaargang 8 nr. 2, 2007

2 "SAMENKLANK" parochieblad voor het PASTORAATSGEBIED van de parochies Sint Augustinus & De Goede Herder/Heilige Engelbewaarders De parochies "St.Augustinus" (Barendrecht/Heerjansdam/Portland) en de "Goede Herder/H.Engelbewaarders" (Rotterdam-Lombardijen) vormen sinds 1991 één pastoraatsgebied met een pastoraal team, bestaande uit twee pastores. Als team zijn zij werkzaam in beide parochies, maar elke parochie heeft één eerstaanspreekbare pastor. * Parochie Sint Augustinus Barendrecht/Heerjansdam/Portland Marijkesingel 24, Barendrecht Eerstaanspreekbare pastor: Mevr. M.C.W.P. Beyers, Kierkegaardstraat 42, 3076 RJ Rotterdam, tel ; Parochiesecretariaat: Marijkesingel 24, 2991 BK Barendrecht geopend: maandag, woensdag en vrijdag van uur. tel Algemene Kerkbijdrage en andere bijdragen: hetzij op postbankrekening t.n.v. Sint Augustinus-parochie Barendrecht, hetzij op rek. nr bij de Rabo-bank, t.n.v. RK Gemeenschap te Barendrecht * Parochie De Goede Herder/Heilige Engelbewaarders Guido Gezelleweg 87, Rotterdam Eerstaanspreekbare pastor: E.J. Stagge s.j., Kierkegaardstraat 36, 3076 RJ Rotterdam tel. en fax: Al meer dan 25 jaar een begrip in Barendrecht & omgeving. Uitvaartverzorging naar eigen wens. Aangesloten bij de Nederlandse Kwaliteitsraad voor Uitvaartverzorging. Erkend NUVU-lid. Verzekeringen (natura of kapitaal). Depositofonds. Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Parochiesecretariaat: Guido Gezelleweg 85, 3076 EB R'dam, tel geopend: maandag, woensdag en vrijdag van uur. Algemene Kerkbijdrage: Postgiro: (t.n.v. Kerkbijdrage GHHE parochie te Rotterdam) Andere bijdragen: Postgiro: (t.n.v. Penningmeester GHHE te Rotterdam) * Sacrament van de zieken en uitvaart: Via het antwoordapparaat van de beide parochies hoort u hoe u contact met de verantwoordelijken kunt krijgen. 2 23

3 INLEVEREN KOPIJ uiterlijk zondag 29 april 2007 Te laat ingeleverde kopij kan niet meer worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken te weigeren of in te korten. Het volgende parochieblad zal verschijnen in het weekend van 20 mei 2007 Kopij inleveren bij het parochiesecretariaat of naar: BIJDRAGE VOOR HET PAROCHIEBLAD U weet het, het parochieblad is gratis, maar toch wordt een bijdrage in de kosten altijd heel erg op prijs gesteld. Mogen wij op u rekenen? Ons banknummer (voor beide parochies) is nr: ten name van "Parochieblad" te Barendrecht bij de ABN-AMRO Bank. Bij voorbaat onze dank! Krijgt u de per post toegestuurd dan verzoeken wij u de portokosten ad 7.04 per jaar (voor 8 exemplaren) over te maken op onze bankrekening INHOUD Algemeen Pastoraatsgebied 2 Kinderen en jongeren van beide parochies 4 Een gedachte 5 Data parochieblad 5 Vastenactie 6 Bijeenkomst moslims 6 Inleveren kopij 22 Bijdrage voor het parochieblad 22 Wijzigingsbericht 24 St. Augustinus Familieberichten 8 Liturgische agenda 9 Kindernevendiensten 10 Lectoren en misdienaars 11 Onderhoud kerkgebouw 12 Financiën 13 Crèche 14 Actie kerkbalans Uw kerkbijdrage geheel belastingaftrekbaar maken 16 Redactie "" pastor E. Stagge mevr. C.F.P. Buitenhuis-Rensink mevr. M.T.M. van Driel-Kristel pastor M.C.W.P. Beyers (namens GHHE) (namens St.Aug.) (namens St.Aug.) (namens het past.team) De Goede Herder/Heilige Engelbewaarders Liturgische agenda 18 Kledinginzameling 19 Lectoren/Kosters 20 Contactadressen GHHE 21 Lay-out: dhr. H.L.A. Tobé Wilt u adverteren in de neem dan kontakt op met onze redactie. 22 3

4 KINDEREN EN JONGEREN VAN BEIDE PAROCHIES Jongerenviering Op zondag 25 maart is er om uur in de Augustinuskerk weer een jongerenviering met medewerking van de Op-Blote-Voeters. Palmpasen Op zaterdag 31 maart om uur is er gelegenheid tot het maken van Palmpasenstokken in de Augustinuskerk. Zondag zullen we deze stokken feestelijk de Augustinuskerk binnenbrengen, waarna de palmtakjes gewijd zullen worden. Na de viering worden de Palmpasenstokken gebracht naar mensen in onze parochies die door ziekte en/ of ouderdom niet meer zelf naar de kerk kunnen komen. Vooral mensen in het verpleeghuis De Twee Bruggen zullen bezocht worden. I.v.m. de te bestellen broodhaantjes graag de deelnemende kinderen zo spoedig mogelijk opgeven bij de pastores of de parochiesecretariaten. Zelf moeten de kinderen op 31 maart snoep, fruit, tekeningen e.d. meenemen om aan de Palmpasenstokken te hangen. Tijdens de Gezinsviering zal ook de inhoud van de spaarpotjes van de kinderen verzameld worden ten bate van de kinderhuizen op Flores. U weet: voor 90 euro kan daar het schoolgeld voor een heel jaar voor één kind betaald worden, inclusief een schooluniform, boeken en dagelijks een maaltijd. CONTACTADRESSEN GHHE Bijbelgroep pastor M. Beyers Dienst o.l.v. parochianen dhr. J. van Eck Gemengd dhr. P. Thorn Gezinsvieringen mevr. K. de Laet In de loop mevr. C. van de Goorbergh Kerkbijdrage dhr. P. Kieboom Kerkversiering mevr. A. Belt Kindercatechese pastor M. Beyers Koffiedrinken mevr. D. van Herrewegen Kosters dhr. A. Smaling Lectoren dhr. J. van Eck Liturgie pastor E. Stagge Missie-Ontwikkeling P.A.G Parochieadministratie via het parochiesecretariaat Parochiebestuur dhr. K. Hoost Parochieblad P.A.G Parochiesecretariaat mevr. A. Lefel Pastorale groep dhr. J. van Eck Twee Bruggen-groep mevr. T. Legierse Bijeenkomst in de Goede Week Op dinsdag 3 april is er van tot uur een paasmiddag in de Augustinukerk voor alle kinderen van de basisschool. Voor de Eerste Communicanten is dit ingepland in hun rooster van bijeenkomsten. Andere kinderen graag opgeven bij de pastores of de parochiesecretariaten. Gezinspaaswake Deze vindt plaats in de Augustinuskerk op Paaszaterdag om uur. 4 21

5 LECTOREN KOSTERS 25 maart Dhr. A.Bernardina Mevr. C.Verroen 1 april Dhr. H.Tuinder en Dhr. F.Moolenaar Dhr. J.van Eck 5 april Dhr. J. van Eck Dhr. A.Smaling 6 april Mevr. L.Ederveen en Mevr. C.Verroen Dhr. J. van Eck 7 april Dhr. A.Bernardina en Dhr. F.Moolenaar Dhr. H.Tuinder 8 april Dhr. J. van Eck Dhr. A.Smaling 15 april Mevr. L.Ederveen en Mevr. C.Verroen Dhr. J. van Eck 22 april Dhr. A.Bernardina Dhr. F.Moolenaar 29 april Dhr. H.Tuinder Dhr. A.Smaling 6 mei Dhr. J. van Eck Mevr. C.Verroen 13 mei Mevr. L.Ederveen Dhr. F.Moolenaar 20 mei Dhr. A.Bernardina Dhr. A.Smaling 27 mei Dhr. H.Tuinder Mevr. C.Verroen Eerste Communie Op 13 mei zullen 14 kinderen uit onze parochies, namelijk: Nova, Natascha, Robin, Lise, Elvis, Elvin, Dennis, Glavine, Koen, Pascal, Annemarel, Lianne, Aniek en Merlyn hun Eerste Communie doen tijdens de viering in de Goede Herderkerk. Het thema van deze gezinsviering is: Samen op reis. De viering begint om uur en iedereen is van harte welkom. EEN GEDACHTE Mensen, die je "te vriend" moet houden zijn meestal niet je vrienden! DATA PAROCHIEBLAD Nr. Aanleveren kopij Vergadering Verschijningsdata 3 29 april 1 mei 20 mei 4 17 juni 19 juni 8 juli 5 19 augustus 21 augustus 9 september 20 5

6 VASTENACTIE VOOR FLORES Onze vastenactie dit jaar is bestemd voor de verstoten en weeskinderen op het Indonesische eiland Flores, een eiland wat de laatste tijd weer in het nieuws was door de overstromingen. Via de Stichting Nativitas is er een direct contact met de kinderhuizen aldaar. Door te zorgen voor het schoolgeld voor meerdere kinderen daar (voor 90 euro kan een kind een jaar naar school, krijgt schoolboeken en een schooluniform en één maaltijd per dag) worden de vaste lasten van de kinderhuizen verminderd. De oogst is daar de laatste tijd niet goed geweest en door vermindering van de vaste lasten, heeft men meer mogelijkheden om ter plekke voedsel aan te schaffen. De vastenactie gaat in beide parochies nog door tot en met Eerste Paasdag. Voor de kinderen is er op Palmpasen de inzameling van de inhoud van hun vastenspaarpot. 6 MAART BIJEENKOMST ROND EMANCIPATIE EN RELIGIE Ondanks de regen kwamen er op 6 maart zo n 50 mensen (moslims en christenen) samen in de Augustinuskerk om elkaar te ontmoeten rond dit thema. Sprekers spraken er over de bronnen ( Heilige Schriften en tradities) en de praktijk van de emancipatie binnen zowel de islam als het christendom. Daarnaast was er een boekenkraampje met lectuur over dit thema en werden er zowel in de koffiepauze als daarna de nodige vragen over en weer gesteld. Als u dit leest heeft evaluatie van deze avond plaatsgevonden. In een volgende aflevering van de wordt u op de hoogte gehouden van verdere activiteiten vanuit de parochies met de Stichting islam en Dialoog. HOE ZIT HET MET ONZE VERHUIZING? Na de bespreking op 17 januari 2007 tussen het Bisdom, het bestuur en de parochianen is het weer een tijdje stil geweest. Op de achtergrond zijn we wel doorgegaan met de voorbereidingen. Met name is tijd besteed aan het huurcontract en de gebruiksvergunning vanuit de brandweer. De gebruikersovereenkomst met de toekomstige verhuurder De Stromen is behandeld door het Bisdom. Daarna is er een nieuwe (voorlopige) versie ontvangen. Deze versie wordt inclusief een prognose van de verhuis- en verbouwingskosten naar het Bisdom gestuurd voor een officiële goedkeuring. De schetsen voor de indeling van de ruimte die op 17 januari ook verspreid zijn, zijn ingediend bij de brandweer. Een toestemming voor een gebruiksvergunning is mondeling reeds gegeven. We wachten nu op de schriftelijke goedkeuring. Eind maart wordt de schriftelijke toestemming van het Bisdom verwacht over het aan de eredienst onttrekken van het huidige kerkgebouw. Als al het papierwerk gedaan is, dan kunnen we pas echt beginnen met het (laten) verbouwen van de zaal bij De Stromen en het organiseren van de verhuizing. Er wordt nu gestreefd naar een verhuisdatum van 15 juni Indien er vrijwilligers zijn die het bestuur willen helpen met het organiseren hiervan, dan vragen wij u contact op te nemen met pastor Stagge via (overdag) of Henrie van Heck via (avond). Bestuur GHHE 6 19

7 DOORDEWEEK Elke woensdag om 9.30 u ur is er een viering in de dagkerk Na afloop koffie/thee drinken TWEE BRUGGEN:de vieringen zijn op zaterdag om uur. 21 april Communieviering 5 mei 19 mei Communieviering 2 juni KLEDING INZAMELING De jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood in Rotterdam en omstreken zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 april. Het is niet zomaar een inzameling. Dankzij uw medewerking wordt dit de 40ste inzamelingsactie. De rode bewaarzakken, die gratis worden verstrekt, zullen zoals gebruikelijk voor u klaar liggen bij de uitgang. Wel is er iets veranderd.de Kledinginzameling voor Mensen in Nood heeft een andere naam gekregen nl. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dit jaar zal de regionale voorjaarsactie voor het eerst plaatsvinden onder deze nieuwe naam. Het doel blijft precies hetzelfde nl. ondersteuning van de noodhulpprojecten van Mensen in Nood/Cordaid! De opbrengst van deze 40ste inzamelingsactie komt ten goede aan een voedselzekerheidsprogramma in Oost-Congo. In samenwerking met Mensen in Nood en haar lokale partnerorganisatie bieden we de mensen die door oorlog een nieuw bestaan moeten opbouwen, voorzieningen om zelf hun voedsel te genereren. Dit kan door banen te scheppen zodat er voedsel gekocht kan worden of door ze middelen te geven zelf voedsel te verbouwen. Het doel is o.a. het percentage ondervoede kinderen van 15% naar 5% terug te brengen. Helpt u hieraan mee? Breng dan de door u gevulde zakken met nog goede, draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel op zaterdag 21 april a.s. tussen 9.00 en uur bij het volgende adres "De Recreade", Dumasstraat/de Mussetstraat. Voor meer informatie over Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood kunt u kijken op: of bellen naar Gedoopt: ST. AUGUSTINUS FAMILIEBERICHTEN 25 februari 2007 Guillermo de Groot Wij wensen Guillermo en zijn ouders van harte geluk. Het adres van de Augustinusparochie is gewijzigd in 18 7 (zonder punt tussen st en augustinuskerk)

8 LITURGISCHE AGENDA (Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) m.m.v. 24/25 maart 5e zondag van de 40-dagentijd za uur zo uur 31 maart/1 april Palmzondag za uur Woord- en Communieviering verzorgd door de jongeren van Op-Blote-Voeten Palmwijding en uitdelen palmtakjes zo uur Gezinsviering Palmwijding en uitdelen palmtakjes, palmpasenstokken do 5 april Witte donderdag uur Gregoriaans vr 6 april Goede vrijdag uur Kruisweg uur Lijdensdienst In beide vieringen wordt u verzocht een bloem mee te brengen voor de kruishulde za 7 april Paaszaterdag uur Gezinspaaswake uur Paaswake zo 8 april Eerste Paasdag uur Gregoriaans 14/15 april 2e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Dienst o.l.v. parochianen 21/22 april 3e zondag van Pasen za uur zo uur KINDERNEVENDIENST 28/29 april 4e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Woord- en Communieviering Jona Singers 5/6 mei 5e zondag van Pasen za uur zo uur Woord- en Communieviering 8 LITURGISCHE AGENDA (Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) In het weekeinde is de viering op zondag om uur 25 maart 5e zondag vd 40 dagentijd 1 april Palmzondag Palmwijding en uitdelen palmtakjes 5 april Witte donderdag u. in de dagkerk. Na afloop koffielthe drinken 6 april Goede vrijdag u. Kruisweg 7 april Paaszaterdag 21.30u. Paaswake 8 april Eerste paasdag 15 april 2e zondag van Pasen Dienst olv Parochianen 22 april 3e zondag van Pasen 29 april 4e zondag van Pasen 6 mei 5e zondag van Pasen 13 mei 6e zondag van Pasen Om uur: Eerste Communieviering, waarin 14 kinderen van onze beide parochies de eerste communie doen, er is kindercrèche. 17 mei Hemelvaart van de Heer 20 mei 7e zondag van Pasen 17

9 DE GOEDE HERDER/ HEILIGE ENGELBEWAARDERS 12/13 mei 6e zondag van Pasen za uur zo uur In de Goede Herderkerk in Lombardijen is om uur de Eerste Communieviering waarin 14 kinderen van onze beide parochies hun eerste communie doen, er is kindercrèche do 17 mei Hemelvaart van de Heer uur Woord- en Communieviering 19/20 mei 7e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Woord- en Communieviering Jona Singers SENIORENVIERING Op de woensdagen 4 april, 2 mei, 6 juni om uur. Na afloop koffie/thee drinken. KINDERNEVENDIENSTEN Op 25 februari hebben we tijdens de kindernevendienst een zelf ontworpen veertigdagen spel gespeeld. De kinderen waren enthousiast en na afloop mochten ze allemaal een exemplaar mee naar huis nemen. We hopen dat het spel nog vaker is gespeeld in de veertigdagentijd. Maart slaan we over voor een kindernevendienst, maar de kinderen zijn natuurlijk welkom bij de (palm)pasenvieringen. Op zondag 22 april gaan we weer verder. En vervolgens op 27 mei en 24 juni. Telkens dus de vierde zondag van de maand, met uitzondering van maart dus. Hopelijk tot ziens! Contactpersonen: Käthe Gras-Langeslag Vroni IJzerman-Soethoudt Tel

10 LECTOREN EN MISDIENAARS 24/25 maart 5e zondag van de 40-dagentijd za uur dhr. M. Heekelaar zo uur Woord- en Communieviering Op-Blote-Voeten 31 maart/1 april Palmzondag za uur mevr. E. Hofsté & dhr. D. Serberie zo uur Annabel en Yara do 5 april Witte Donderdag uur dhr. M.van Boekel Angelo vr 6 april Goede vrijdag uur mevr. A.Klein & Sophie en Floris dhr A. Besems uur mevr. E. Hofsté & mevr. C. Bastiaansen za 7 april Paaszaterdag uur Annabel & Blanka uur mevr. A. Klein & Jos & Rory dhr A. Besems zo 8 april Eerste Paasdag uur dhr P. Joore Angelo 14/15 april 2e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Dienst o.l.v parochianen 21/22 april 3e zondag van Pasen za uur mevr. L. Arends zo uur dhr. M. Heekelaar Sophie & Floris 28/29 april 4e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Annabel Annabel & Yara 5/6 mei 5e zondag van Pasen za uur zo uur dhr.d. Serberie Blanca & Rory 12/13 mei 6e zondag van Pasen za uur mevr. M. Heekelaar zo uur mevr. A. KLein Jos & Angelo do 17 mei Hemelvaart van de Heer uur Sophie Sophie & Floris UW KERKBIJDRAGE GEHEEL BELASTINGAFTREKBAAR MAKEN Wist u dat bij het notarieel vastleggen van uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage in een zogenaamd akte van schenking, uw bijdrage geheel belastingaftrekbaar is zonder rekening te houden met de drempel? In zo n akte van schenking verbindt u zich om over een periode van minimaal 5 jaar een vast periodiek bedrag te doneren. Er hangt geen maximum of minimum aan dit bedrag. Een aantal parochianen hebben in het verleden een dergelijke akte aangegaan en willen graag verlengen bij het aflopen van hun huidige. Onze huisnotaris, notaris van Spreeuwel, is bereid om deze aktes kosteloos voor de parochianen van de Sint Augustinusparochie te passeren. Wat moet u doen wanneer het bovenstaande u aanspreekt en/of u meer informatie daarover wilt ontvangen? U dient alleen contact met mij op te nemen. Dan zorg ik ook dat het één en ander in gang wordt gezet. U kunt mij telefonisch bereiken op / of via mijn adres Doordeweeks ben ik echter alleen vanaf 20.00uur thuis bereikbaar. Dennis Serberie, penningmeester 10 15

11 ACTIE KERBALANS 2007 (een tussenstand) Het eerste deel van de actie Kerkbalans 2007, het uitdelen van de berichtgevingen aan een 600-tal parochianen, is uitstekend verlopen en wij kijken optimistisch naar een succesvolle tweede deel, de reacties van onze medeparochianen. Voordat wij het over de status van het tweede deel hebben, wil ik de enthousiaste parochianen die meegeholpen hebben met het klaarmaken en uitdelen van de berichtgevingen van harte bedanken. De reacties van de parochianen, d.m.v. de ingevulde antwoordkaart of (doorlopende) geldovermaking zonder ingevulde kaart, zijn tot nu toe redelijk maar is nog niet voldoende. Tot nu toe hebben maar ca. 40% van de parochianen van zich laten horen via de ingevulde antwoordkaart en/of geldovermaking. De geschatte totale bijdrage voor 2007 is op basis van de huidige reakties ca Euro, dat Euro lager is dan onze doelstelling. Mijn speciale dank gaat uit aan de parochianen die reeds een ingevulde antwoordkaart hebben ingeleverd en/of geld hebben overgemaakt. Aan de overige, 60% parochianen het vriendelijk verzoek om te reageren. Dit kan altijd nog en niet alleen via de antwoordkaart, maar ook telefonisch of per . Telefonisch ben ik, doordeweeks vanaf 20.00uur, bereikbaar op / en mijn adres is Uw reactie zal ik zeer waarderen, deze is zeer belangrijk voor de financiële planning van onze parochie. De penningmeester 19/20 mei 7e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Dienst o.l.v. pariochianen Misdienaars, Helaas moeten we afscheid nemen van Dana. Na vele jaren stopt ze. Bedank voor al de jaren dat je zo n trouwe misdienaar was. Als je verhinderd bent op de dag dat je bent ingedeeld, wil je dan zelf vervanging zoeken? Jos Annabel Yara Sophie Floris Rory Angelo Blanca ONDERHOUD KERKGEBOUW In 2007 en 2008 zullen enkele ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan het kergebouw moeten geschieden. Daarbij dient de parochie, naast de wensen uit de parochie en het kostenplaatje dat daaraan hangt, ook rekening te houden met de richtlijnen van het Bisdom Rotterdam Zo is er bijvoorbeeld een machtiging van het Bisdom nodig voor grote uitgaven. In dat kader zijn wij verplicht overleg te plegen met het Bisdom. In verband daarmee heeft de bouwkundige van het Bisdom recentelijk ons kerkgebouw samen met onze technische man, Wilco de Jong, geïnspecteerd. Zowel wat betreft het technisch onderhoud van het gebouw als eventuele aanpassingen van het interieur. Het kerkbestuur stelt, rekeninghoudend met de adviezen en suggesties van de bouwkundige van het Bisdom, een onderhoudsplan op. Dit plan is op een aantal zaken na (deze worden op korte termijn uitgezocht) zo goed als klaar. In de volgende editie van de zullen wij u daarover verder informeren. Maar als u specifieke vragen of suggesties hieromtrent heeft, kunt u contact opnemen met de heer Wilco de Jong. Het kerkbestuur 14 11

12 FINANCIEN Misschien had u gemerkt dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de berichtgeving inzake de actie Kerkbalans 2007 geen financiële informatie van de parochie bevatte. Deze informatie is vanwege een miscommunicatie niet opgenomen maar zal volgend jaar zeker terugkeren in de berichtgeving van de 2008 actie. Voor de penningmeester extra reden om u gedurende 2007 meer te informeren over de financiën van de parochie. In deze tweede editie van de informeer ik u over de baten en lasten van 2006 ten opzichte van 2005, alsmede de begroting voor Ondanks dat de lasten in de gehele linie iets lager dan 2005 uitkwamen, is het boekjaar 2006 afgesloten met een tekort van bijna 6½ duizend Euro. Dit tekort wordt veroorzaakt door de, in vergelijking met 2005, fors gedaalde bijdragen uit de kerkbalansactie (ca. 7½ duizend) en de collectes (ca. 2½ duizend). Desalnietemin blijf ik optimistisch en ben ervan overtuigd dat de bijdragen van 2007 het niveau van het bijzondere jaar 2005 kan benaderen. Ik zal u periodiek informeren over de status van de bijdragen en het percentage aan medeparochianen die nog niet hebben gereageerd op onze Kerkbalansactie Zo nodig zal ik deze medeparochianen persoonlijk benaderen. Met z n allen zullen wij de doelstellingen van de parochie voor 2007 zeker bereiken. De penningmeester CRECHE Tijdens de vieringen op zondag in het parochiesecretariaat voor kinderen t/m 7 jaar 25 maart Mw. Vaandrager tel maart Mw. Akkermans april Mw. Kerssens april Mw. Boehlee Bij verhindering graag even onderling ruilen of doorgeven aan Mw. van Wilgenburg, tel Indien u op andere dan bovengenoemde zondagen gebruik wilt maken van de crèche kunt u contact opnemen met Mw. van Wilgenburg, tel

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove)

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove) Huisartsenpraktijk Wolters en van Ravenswaay Afspraken: 272155 Spreekuren Volkel: Zonder afspraak: 08.15-09.00 u; Afspraakspreekuur: 10.00-11.30 u., 's middags alleen in overleg Spreekuren Odiliapeel:

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Sint Martinusparochie Groningen Beleidsplan 2011-2015. Laat U als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel. 1 Petr. 2, 5

Sint Martinusparochie Groningen Beleidsplan 2011-2015. Laat U als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel. 1 Petr. 2, 5 Sint Martinusparochie Groningen Beleidsplan 2011-2015 Laat U als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel. 1 Petr. 2, 5 Radesingel 4 9711 EJ Groningen 050-3124215 Telefoon secretariaat@stmartinusparochie.nl

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie