ik ga / wij gaan uit de parochie vertrekken ik ben / wij zijn in de parochie komen wonen samenstelling van ons huishouden geboren is / overleden is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik ga / wij gaan uit de parochie vertrekken ik ben / wij zijn in de parochie komen wonen samenstelling van ons huishouden geboren is / overleden is"

Transcriptie

1 WIJZIGINGSBERICHT Ik verzoek u de gegevens in uw administratie als volgt te wijzigen: (a.u.b. aankruisen hetgeen van toepassing is) naam:... datum... adres:... postcode:...woonplaats:... telefoon:... ik ga / wij gaan uit de parochie vertrekken ik ben / wij zijn in de parochie komen wonen oud adres:... nieuw adres:...datum... postcode:...woonplaats:... telefoon:... samenstelling van ons huishouden naam: geboortedatum m/v geboren is / overleden is datum m/v naam... andere wijzigingen Betreft:... Formulier opsturen naar het parochiesecretariaat. Adres: zie pagina 2. SAMENKLANK SINT AUGUSTINUS DE GOEDE HERDER/H.ENGELBEWAARDERS 24 1 Jaargang 8 nr. 2, 2007

2 "SAMENKLANK" parochieblad voor het PASTORAATSGEBIED van de parochies Sint Augustinus & De Goede Herder/Heilige Engelbewaarders De parochies "St.Augustinus" (Barendrecht/Heerjansdam/Portland) en de "Goede Herder/H.Engelbewaarders" (Rotterdam-Lombardijen) vormen sinds 1991 één pastoraatsgebied met een pastoraal team, bestaande uit twee pastores. Als team zijn zij werkzaam in beide parochies, maar elke parochie heeft één eerstaanspreekbare pastor. * Parochie Sint Augustinus Barendrecht/Heerjansdam/Portland Marijkesingel 24, Barendrecht Eerstaanspreekbare pastor: Mevr. M.C.W.P. Beyers, Kierkegaardstraat 42, 3076 RJ Rotterdam, tel ; Parochiesecretariaat: Marijkesingel 24, 2991 BK Barendrecht geopend: maandag, woensdag en vrijdag van uur. tel Algemene Kerkbijdrage en andere bijdragen: hetzij op postbankrekening t.n.v. Sint Augustinus-parochie Barendrecht, hetzij op rek. nr bij de Rabo-bank, t.n.v. RK Gemeenschap te Barendrecht * Parochie De Goede Herder/Heilige Engelbewaarders Guido Gezelleweg 87, Rotterdam Eerstaanspreekbare pastor: E.J. Stagge s.j., Kierkegaardstraat 36, 3076 RJ Rotterdam tel. en fax: Al meer dan 25 jaar een begrip in Barendrecht & omgeving. Uitvaartverzorging naar eigen wens. Aangesloten bij de Nederlandse Kwaliteitsraad voor Uitvaartverzorging. Erkend NUVU-lid. Verzekeringen (natura of kapitaal). Depositofonds. Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Parochiesecretariaat: Guido Gezelleweg 85, 3076 EB R'dam, tel geopend: maandag, woensdag en vrijdag van uur. Algemene Kerkbijdrage: Postgiro: (t.n.v. Kerkbijdrage GHHE parochie te Rotterdam) Andere bijdragen: Postgiro: (t.n.v. Penningmeester GHHE te Rotterdam) * Sacrament van de zieken en uitvaart: Via het antwoordapparaat van de beide parochies hoort u hoe u contact met de verantwoordelijken kunt krijgen. 2 23

3 INLEVEREN KOPIJ uiterlijk zondag 29 april 2007 Te laat ingeleverde kopij kan niet meer worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken te weigeren of in te korten. Het volgende parochieblad zal verschijnen in het weekend van 20 mei 2007 Kopij inleveren bij het parochiesecretariaat of naar: BIJDRAGE VOOR HET PAROCHIEBLAD U weet het, het parochieblad is gratis, maar toch wordt een bijdrage in de kosten altijd heel erg op prijs gesteld. Mogen wij op u rekenen? Ons banknummer (voor beide parochies) is nr: ten name van "Parochieblad" te Barendrecht bij de ABN-AMRO Bank. Bij voorbaat onze dank! Krijgt u de per post toegestuurd dan verzoeken wij u de portokosten ad 7.04 per jaar (voor 8 exemplaren) over te maken op onze bankrekening INHOUD Algemeen Pastoraatsgebied 2 Kinderen en jongeren van beide parochies 4 Een gedachte 5 Data parochieblad 5 Vastenactie 6 Bijeenkomst moslims 6 Inleveren kopij 22 Bijdrage voor het parochieblad 22 Wijzigingsbericht 24 St. Augustinus Familieberichten 8 Liturgische agenda 9 Kindernevendiensten 10 Lectoren en misdienaars 11 Onderhoud kerkgebouw 12 Financiën 13 Crèche 14 Actie kerkbalans Uw kerkbijdrage geheel belastingaftrekbaar maken 16 Redactie "" pastor E. Stagge mevr. C.F.P. Buitenhuis-Rensink mevr. M.T.M. van Driel-Kristel pastor M.C.W.P. Beyers (namens GHHE) (namens St.Aug.) (namens St.Aug.) (namens het past.team) De Goede Herder/Heilige Engelbewaarders Liturgische agenda 18 Kledinginzameling 19 Lectoren/Kosters 20 Contactadressen GHHE 21 Lay-out: dhr. H.L.A. Tobé Wilt u adverteren in de neem dan kontakt op met onze redactie. 22 3

4 KINDEREN EN JONGEREN VAN BEIDE PAROCHIES Jongerenviering Op zondag 25 maart is er om uur in de Augustinuskerk weer een jongerenviering met medewerking van de Op-Blote-Voeters. Palmpasen Op zaterdag 31 maart om uur is er gelegenheid tot het maken van Palmpasenstokken in de Augustinuskerk. Zondag zullen we deze stokken feestelijk de Augustinuskerk binnenbrengen, waarna de palmtakjes gewijd zullen worden. Na de viering worden de Palmpasenstokken gebracht naar mensen in onze parochies die door ziekte en/ of ouderdom niet meer zelf naar de kerk kunnen komen. Vooral mensen in het verpleeghuis De Twee Bruggen zullen bezocht worden. I.v.m. de te bestellen broodhaantjes graag de deelnemende kinderen zo spoedig mogelijk opgeven bij de pastores of de parochiesecretariaten. Zelf moeten de kinderen op 31 maart snoep, fruit, tekeningen e.d. meenemen om aan de Palmpasenstokken te hangen. Tijdens de Gezinsviering zal ook de inhoud van de spaarpotjes van de kinderen verzameld worden ten bate van de kinderhuizen op Flores. U weet: voor 90 euro kan daar het schoolgeld voor een heel jaar voor één kind betaald worden, inclusief een schooluniform, boeken en dagelijks een maaltijd. CONTACTADRESSEN GHHE Bijbelgroep pastor M. Beyers Dienst o.l.v. parochianen dhr. J. van Eck Gemengd dhr. P. Thorn Gezinsvieringen mevr. K. de Laet In de loop mevr. C. van de Goorbergh Kerkbijdrage dhr. P. Kieboom Kerkversiering mevr. A. Belt Kindercatechese pastor M. Beyers Koffiedrinken mevr. D. van Herrewegen Kosters dhr. A. Smaling Lectoren dhr. J. van Eck Liturgie pastor E. Stagge Missie-Ontwikkeling P.A.G Parochieadministratie via het parochiesecretariaat Parochiebestuur dhr. K. Hoost Parochieblad P.A.G Parochiesecretariaat mevr. A. Lefel Pastorale groep dhr. J. van Eck Twee Bruggen-groep mevr. T. Legierse Bijeenkomst in de Goede Week Op dinsdag 3 april is er van tot uur een paasmiddag in de Augustinukerk voor alle kinderen van de basisschool. Voor de Eerste Communicanten is dit ingepland in hun rooster van bijeenkomsten. Andere kinderen graag opgeven bij de pastores of de parochiesecretariaten. Gezinspaaswake Deze vindt plaats in de Augustinuskerk op Paaszaterdag om uur. 4 21

5 LECTOREN KOSTERS 25 maart Dhr. A.Bernardina Mevr. C.Verroen 1 april Dhr. H.Tuinder en Dhr. F.Moolenaar Dhr. J.van Eck 5 april Dhr. J. van Eck Dhr. A.Smaling 6 april Mevr. L.Ederveen en Mevr. C.Verroen Dhr. J. van Eck 7 april Dhr. A.Bernardina en Dhr. F.Moolenaar Dhr. H.Tuinder 8 april Dhr. J. van Eck Dhr. A.Smaling 15 april Mevr. L.Ederveen en Mevr. C.Verroen Dhr. J. van Eck 22 april Dhr. A.Bernardina Dhr. F.Moolenaar 29 april Dhr. H.Tuinder Dhr. A.Smaling 6 mei Dhr. J. van Eck Mevr. C.Verroen 13 mei Mevr. L.Ederveen Dhr. F.Moolenaar 20 mei Dhr. A.Bernardina Dhr. A.Smaling 27 mei Dhr. H.Tuinder Mevr. C.Verroen Eerste Communie Op 13 mei zullen 14 kinderen uit onze parochies, namelijk: Nova, Natascha, Robin, Lise, Elvis, Elvin, Dennis, Glavine, Koen, Pascal, Annemarel, Lianne, Aniek en Merlyn hun Eerste Communie doen tijdens de viering in de Goede Herderkerk. Het thema van deze gezinsviering is: Samen op reis. De viering begint om uur en iedereen is van harte welkom. EEN GEDACHTE Mensen, die je "te vriend" moet houden zijn meestal niet je vrienden! DATA PAROCHIEBLAD Nr. Aanleveren kopij Vergadering Verschijningsdata 3 29 april 1 mei 20 mei 4 17 juni 19 juni 8 juli 5 19 augustus 21 augustus 9 september 20 5

6 VASTENACTIE VOOR FLORES Onze vastenactie dit jaar is bestemd voor de verstoten en weeskinderen op het Indonesische eiland Flores, een eiland wat de laatste tijd weer in het nieuws was door de overstromingen. Via de Stichting Nativitas is er een direct contact met de kinderhuizen aldaar. Door te zorgen voor het schoolgeld voor meerdere kinderen daar (voor 90 euro kan een kind een jaar naar school, krijgt schoolboeken en een schooluniform en één maaltijd per dag) worden de vaste lasten van de kinderhuizen verminderd. De oogst is daar de laatste tijd niet goed geweest en door vermindering van de vaste lasten, heeft men meer mogelijkheden om ter plekke voedsel aan te schaffen. De vastenactie gaat in beide parochies nog door tot en met Eerste Paasdag. Voor de kinderen is er op Palmpasen de inzameling van de inhoud van hun vastenspaarpot. 6 MAART BIJEENKOMST ROND EMANCIPATIE EN RELIGIE Ondanks de regen kwamen er op 6 maart zo n 50 mensen (moslims en christenen) samen in de Augustinuskerk om elkaar te ontmoeten rond dit thema. Sprekers spraken er over de bronnen ( Heilige Schriften en tradities) en de praktijk van de emancipatie binnen zowel de islam als het christendom. Daarnaast was er een boekenkraampje met lectuur over dit thema en werden er zowel in de koffiepauze als daarna de nodige vragen over en weer gesteld. Als u dit leest heeft evaluatie van deze avond plaatsgevonden. In een volgende aflevering van de wordt u op de hoogte gehouden van verdere activiteiten vanuit de parochies met de Stichting islam en Dialoog. HOE ZIT HET MET ONZE VERHUIZING? Na de bespreking op 17 januari 2007 tussen het Bisdom, het bestuur en de parochianen is het weer een tijdje stil geweest. Op de achtergrond zijn we wel doorgegaan met de voorbereidingen. Met name is tijd besteed aan het huurcontract en de gebruiksvergunning vanuit de brandweer. De gebruikersovereenkomst met de toekomstige verhuurder De Stromen is behandeld door het Bisdom. Daarna is er een nieuwe (voorlopige) versie ontvangen. Deze versie wordt inclusief een prognose van de verhuis- en verbouwingskosten naar het Bisdom gestuurd voor een officiële goedkeuring. De schetsen voor de indeling van de ruimte die op 17 januari ook verspreid zijn, zijn ingediend bij de brandweer. Een toestemming voor een gebruiksvergunning is mondeling reeds gegeven. We wachten nu op de schriftelijke goedkeuring. Eind maart wordt de schriftelijke toestemming van het Bisdom verwacht over het aan de eredienst onttrekken van het huidige kerkgebouw. Als al het papierwerk gedaan is, dan kunnen we pas echt beginnen met het (laten) verbouwen van de zaal bij De Stromen en het organiseren van de verhuizing. Er wordt nu gestreefd naar een verhuisdatum van 15 juni Indien er vrijwilligers zijn die het bestuur willen helpen met het organiseren hiervan, dan vragen wij u contact op te nemen met pastor Stagge via (overdag) of Henrie van Heck via (avond). Bestuur GHHE 6 19

7 DOORDEWEEK Elke woensdag om 9.30 u ur is er een viering in de dagkerk Na afloop koffie/thee drinken TWEE BRUGGEN:de vieringen zijn op zaterdag om uur. 21 april Communieviering 5 mei 19 mei Communieviering 2 juni KLEDING INZAMELING De jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood in Rotterdam en omstreken zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 april. Het is niet zomaar een inzameling. Dankzij uw medewerking wordt dit de 40ste inzamelingsactie. De rode bewaarzakken, die gratis worden verstrekt, zullen zoals gebruikelijk voor u klaar liggen bij de uitgang. Wel is er iets veranderd.de Kledinginzameling voor Mensen in Nood heeft een andere naam gekregen nl. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dit jaar zal de regionale voorjaarsactie voor het eerst plaatsvinden onder deze nieuwe naam. Het doel blijft precies hetzelfde nl. ondersteuning van de noodhulpprojecten van Mensen in Nood/Cordaid! De opbrengst van deze 40ste inzamelingsactie komt ten goede aan een voedselzekerheidsprogramma in Oost-Congo. In samenwerking met Mensen in Nood en haar lokale partnerorganisatie bieden we de mensen die door oorlog een nieuw bestaan moeten opbouwen, voorzieningen om zelf hun voedsel te genereren. Dit kan door banen te scheppen zodat er voedsel gekocht kan worden of door ze middelen te geven zelf voedsel te verbouwen. Het doel is o.a. het percentage ondervoede kinderen van 15% naar 5% terug te brengen. Helpt u hieraan mee? Breng dan de door u gevulde zakken met nog goede, draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel op zaterdag 21 april a.s. tussen 9.00 en uur bij het volgende adres "De Recreade", Dumasstraat/de Mussetstraat. Voor meer informatie over Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood kunt u kijken op: of bellen naar Gedoopt: ST. AUGUSTINUS FAMILIEBERICHTEN 25 februari 2007 Guillermo de Groot Wij wensen Guillermo en zijn ouders van harte geluk. Het adres van de Augustinusparochie is gewijzigd in 18 7 (zonder punt tussen st en augustinuskerk)

8 LITURGISCHE AGENDA (Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) m.m.v. 24/25 maart 5e zondag van de 40-dagentijd za uur zo uur 31 maart/1 april Palmzondag za uur Woord- en Communieviering verzorgd door de jongeren van Op-Blote-Voeten Palmwijding en uitdelen palmtakjes zo uur Gezinsviering Palmwijding en uitdelen palmtakjes, palmpasenstokken do 5 april Witte donderdag uur Gregoriaans vr 6 april Goede vrijdag uur Kruisweg uur Lijdensdienst In beide vieringen wordt u verzocht een bloem mee te brengen voor de kruishulde za 7 april Paaszaterdag uur Gezinspaaswake uur Paaswake zo 8 april Eerste Paasdag uur Gregoriaans 14/15 april 2e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Dienst o.l.v. parochianen 21/22 april 3e zondag van Pasen za uur zo uur KINDERNEVENDIENST 28/29 april 4e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Woord- en Communieviering Jona Singers 5/6 mei 5e zondag van Pasen za uur zo uur Woord- en Communieviering 8 LITURGISCHE AGENDA (Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) In het weekeinde is de viering op zondag om uur 25 maart 5e zondag vd 40 dagentijd 1 april Palmzondag Palmwijding en uitdelen palmtakjes 5 april Witte donderdag u. in de dagkerk. Na afloop koffielthe drinken 6 april Goede vrijdag u. Kruisweg 7 april Paaszaterdag 21.30u. Paaswake 8 april Eerste paasdag 15 april 2e zondag van Pasen Dienst olv Parochianen 22 april 3e zondag van Pasen 29 april 4e zondag van Pasen 6 mei 5e zondag van Pasen 13 mei 6e zondag van Pasen Om uur: Eerste Communieviering, waarin 14 kinderen van onze beide parochies de eerste communie doen, er is kindercrèche. 17 mei Hemelvaart van de Heer 20 mei 7e zondag van Pasen 17

9 DE GOEDE HERDER/ HEILIGE ENGELBEWAARDERS 12/13 mei 6e zondag van Pasen za uur zo uur In de Goede Herderkerk in Lombardijen is om uur de Eerste Communieviering waarin 14 kinderen van onze beide parochies hun eerste communie doen, er is kindercrèche do 17 mei Hemelvaart van de Heer uur Woord- en Communieviering 19/20 mei 7e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Woord- en Communieviering Jona Singers SENIORENVIERING Op de woensdagen 4 april, 2 mei, 6 juni om uur. Na afloop koffie/thee drinken. KINDERNEVENDIENSTEN Op 25 februari hebben we tijdens de kindernevendienst een zelf ontworpen veertigdagen spel gespeeld. De kinderen waren enthousiast en na afloop mochten ze allemaal een exemplaar mee naar huis nemen. We hopen dat het spel nog vaker is gespeeld in de veertigdagentijd. Maart slaan we over voor een kindernevendienst, maar de kinderen zijn natuurlijk welkom bij de (palm)pasenvieringen. Op zondag 22 april gaan we weer verder. En vervolgens op 27 mei en 24 juni. Telkens dus de vierde zondag van de maand, met uitzondering van maart dus. Hopelijk tot ziens! Contactpersonen: Käthe Gras-Langeslag Vroni IJzerman-Soethoudt Tel

10 LECTOREN EN MISDIENAARS 24/25 maart 5e zondag van de 40-dagentijd za uur dhr. M. Heekelaar zo uur Woord- en Communieviering Op-Blote-Voeten 31 maart/1 april Palmzondag za uur mevr. E. Hofsté & dhr. D. Serberie zo uur Annabel en Yara do 5 april Witte Donderdag uur dhr. M.van Boekel Angelo vr 6 april Goede vrijdag uur mevr. A.Klein & Sophie en Floris dhr A. Besems uur mevr. E. Hofsté & mevr. C. Bastiaansen za 7 april Paaszaterdag uur Annabel & Blanka uur mevr. A. Klein & Jos & Rory dhr A. Besems zo 8 april Eerste Paasdag uur dhr P. Joore Angelo 14/15 april 2e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Dienst o.l.v parochianen 21/22 april 3e zondag van Pasen za uur mevr. L. Arends zo uur dhr. M. Heekelaar Sophie & Floris 28/29 april 4e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Annabel Annabel & Yara 5/6 mei 5e zondag van Pasen za uur zo uur dhr.d. Serberie Blanca & Rory 12/13 mei 6e zondag van Pasen za uur mevr. M. Heekelaar zo uur mevr. A. KLein Jos & Angelo do 17 mei Hemelvaart van de Heer uur Sophie Sophie & Floris UW KERKBIJDRAGE GEHEEL BELASTINGAFTREKBAAR MAKEN Wist u dat bij het notarieel vastleggen van uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage in een zogenaamd akte van schenking, uw bijdrage geheel belastingaftrekbaar is zonder rekening te houden met de drempel? In zo n akte van schenking verbindt u zich om over een periode van minimaal 5 jaar een vast periodiek bedrag te doneren. Er hangt geen maximum of minimum aan dit bedrag. Een aantal parochianen hebben in het verleden een dergelijke akte aangegaan en willen graag verlengen bij het aflopen van hun huidige. Onze huisnotaris, notaris van Spreeuwel, is bereid om deze aktes kosteloos voor de parochianen van de Sint Augustinusparochie te passeren. Wat moet u doen wanneer het bovenstaande u aanspreekt en/of u meer informatie daarover wilt ontvangen? U dient alleen contact met mij op te nemen. Dan zorg ik ook dat het één en ander in gang wordt gezet. U kunt mij telefonisch bereiken op / of via mijn adres Doordeweeks ben ik echter alleen vanaf 20.00uur thuis bereikbaar. Dennis Serberie, penningmeester 10 15

11 ACTIE KERBALANS 2007 (een tussenstand) Het eerste deel van de actie Kerkbalans 2007, het uitdelen van de berichtgevingen aan een 600-tal parochianen, is uitstekend verlopen en wij kijken optimistisch naar een succesvolle tweede deel, de reacties van onze medeparochianen. Voordat wij het over de status van het tweede deel hebben, wil ik de enthousiaste parochianen die meegeholpen hebben met het klaarmaken en uitdelen van de berichtgevingen van harte bedanken. De reacties van de parochianen, d.m.v. de ingevulde antwoordkaart of (doorlopende) geldovermaking zonder ingevulde kaart, zijn tot nu toe redelijk maar is nog niet voldoende. Tot nu toe hebben maar ca. 40% van de parochianen van zich laten horen via de ingevulde antwoordkaart en/of geldovermaking. De geschatte totale bijdrage voor 2007 is op basis van de huidige reakties ca Euro, dat Euro lager is dan onze doelstelling. Mijn speciale dank gaat uit aan de parochianen die reeds een ingevulde antwoordkaart hebben ingeleverd en/of geld hebben overgemaakt. Aan de overige, 60% parochianen het vriendelijk verzoek om te reageren. Dit kan altijd nog en niet alleen via de antwoordkaart, maar ook telefonisch of per . Telefonisch ben ik, doordeweeks vanaf 20.00uur, bereikbaar op / en mijn adres is Uw reactie zal ik zeer waarderen, deze is zeer belangrijk voor de financiële planning van onze parochie. De penningmeester 19/20 mei 7e zondag van Pasen za uur GEEN VIERING zo uur Dienst o.l.v. pariochianen Misdienaars, Helaas moeten we afscheid nemen van Dana. Na vele jaren stopt ze. Bedank voor al de jaren dat je zo n trouwe misdienaar was. Als je verhinderd bent op de dag dat je bent ingedeeld, wil je dan zelf vervanging zoeken? Jos Annabel Yara Sophie Floris Rory Angelo Blanca ONDERHOUD KERKGEBOUW In 2007 en 2008 zullen enkele ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan het kergebouw moeten geschieden. Daarbij dient de parochie, naast de wensen uit de parochie en het kostenplaatje dat daaraan hangt, ook rekening te houden met de richtlijnen van het Bisdom Rotterdam Zo is er bijvoorbeeld een machtiging van het Bisdom nodig voor grote uitgaven. In dat kader zijn wij verplicht overleg te plegen met het Bisdom. In verband daarmee heeft de bouwkundige van het Bisdom recentelijk ons kerkgebouw samen met onze technische man, Wilco de Jong, geïnspecteerd. Zowel wat betreft het technisch onderhoud van het gebouw als eventuele aanpassingen van het interieur. Het kerkbestuur stelt, rekeninghoudend met de adviezen en suggesties van de bouwkundige van het Bisdom, een onderhoudsplan op. Dit plan is op een aantal zaken na (deze worden op korte termijn uitgezocht) zo goed als klaar. In de volgende editie van de zullen wij u daarover verder informeren. Maar als u specifieke vragen of suggesties hieromtrent heeft, kunt u contact opnemen met de heer Wilco de Jong. Het kerkbestuur 14 11

12 FINANCIEN Misschien had u gemerkt dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de berichtgeving inzake de actie Kerkbalans 2007 geen financiële informatie van de parochie bevatte. Deze informatie is vanwege een miscommunicatie niet opgenomen maar zal volgend jaar zeker terugkeren in de berichtgeving van de 2008 actie. Voor de penningmeester extra reden om u gedurende 2007 meer te informeren over de financiën van de parochie. In deze tweede editie van de informeer ik u over de baten en lasten van 2006 ten opzichte van 2005, alsmede de begroting voor Ondanks dat de lasten in de gehele linie iets lager dan 2005 uitkwamen, is het boekjaar 2006 afgesloten met een tekort van bijna 6½ duizend Euro. Dit tekort wordt veroorzaakt door de, in vergelijking met 2005, fors gedaalde bijdragen uit de kerkbalansactie (ca. 7½ duizend) en de collectes (ca. 2½ duizend). Desalnietemin blijf ik optimistisch en ben ervan overtuigd dat de bijdragen van 2007 het niveau van het bijzondere jaar 2005 kan benaderen. Ik zal u periodiek informeren over de status van de bijdragen en het percentage aan medeparochianen die nog niet hebben gereageerd op onze Kerkbalansactie Zo nodig zal ik deze medeparochianen persoonlijk benaderen. Met z n allen zullen wij de doelstellingen van de parochie voor 2007 zeker bereiken. De penningmeester CRECHE Tijdens de vieringen op zondag in het parochiesecretariaat voor kinderen t/m 7 jaar 25 maart Mw. Vaandrager tel maart Mw. Akkermans april Mw. Kerssens april Mw. Boehlee Bij verhindering graag even onderling ruilen of doorgeven aan Mw. van Wilgenburg, tel Indien u op andere dan bovengenoemde zondagen gebruik wilt maken van de crèche kunt u contact opnemen met Mw. van Wilgenburg, tel

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EERSTE COMMUNIE 2016 BLIJF DIT DOEN. Parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp

PROGRAMMABOEKJE EERSTE COMMUNIE 2016 BLIJF DIT DOEN. Parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp PROGRAMMABOEKJE EERSTE COMMUNIE 2016 BLIJF DIT DOEN Parochie H. Joannes de Doper Hoofddorp INLEIDING Op zondag 29 mei 2016 zijn de 1e Communievieringen in de Parochiekerk van de H. Joannes de Doper aan

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25

S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25 S c h o o l j a a r 2 0 1 5-2 0 1 6, L i n d e b l a a d j e n r. 25 17-03-2016 Vanuit de directie Beste ouders/verzorgers, Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. Mijn naam is John van Assouw.

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2017

PAROCHIE H. ANDREAS 2017 PAROCHIE H. ANDREAS 2017 Jaarlijkse actie De actie Kerkbalans is dit jaar van 21 januari tot en met 5 februari. De kerken doen dan een beroep op hun leden om ruimhartig te geven voor de plaatselijke kerk.

Nadere informatie

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk inspireert Mijn kerk inspireert De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans Welke inspiratie

Nadere informatie

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop Paasspecial 2017 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven We vieren Pasen: Christus is verrezen! Wanneer staan we daar bij

Nadere informatie

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE 2014 WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG 1 Het gebied van de Walfriedparochie Beijum - De Hunze - Van Starkenborg - Lewenborg - Zilvermeer - Drielanden - Noorddijk

Nadere informatie

Datumslijst! Van 31 december 2016 tot 1 januari 2018

Datumslijst! Van 31 december 2016 tot 1 januari 2018 Datumslijst! Van 31 december 2016 tot 1 januari 2018 Moeder Gods Maria V-I Zaterdag 31 december 2016 18u00 Molenbeersel Zondagskerkviering Zondag 1 januari 2017 Openbaring van de Heer, drie koningen. I-II

Nadere informatie

De actie Kerkbalans 2017 is voor onze parochie van heel groot belang. Ter toelichting even wat feiten op een rijtje: voor de actie van dit jaar zijn

De actie Kerkbalans 2017 is voor onze parochie van heel groot belang. Ter toelichting even wat feiten op een rijtje: voor de actie van dit jaar zijn De actie Kerkbalans 2017 is voor onze parochie van heel groot belang. Ter toelichting even wat feiten op een rijtje: voor de actie van dit jaar zijn er zo'n 1800 enveloppen de deur uit gegaan. Uit ervaring

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Schoolbrief 6. Schooljaar Beste ouders,

Schoolbrief 6. Schooljaar Beste ouders, Schooljaar 2016-2017 10-11-2016 Schoolbrief 6 Beste ouders, Start van kleuters Er is wat verwarring ontstaan over het moment dat kinderen voor het eerst naar school mogen. Uit de wet primair onderwijs

Nadere informatie

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 FEDERATIE BRASSCHAAT Info doorgeven. Met deze kalender willen we u informeren over activiteiten die in onze federatie georganiseerd worden en die niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Klaver-blad. Pasen 2014. Parochies Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Heilige Bavo Sint Jozef

Klaver-blad. Pasen 2014. Parochies Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Heilige Bavo Sint Jozef Klaver-blad Pasen 2014 1 Parochies Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Heilige Bavo Sint Jozef Klaver-blad 2 Klaver-blad Parochie Sint Jozef Bennebroek Adres: Kerklaan 9, 2121

Nadere informatie

Cijfers. Kerkbalans 2015

Cijfers. Kerkbalans 2015 Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland Cijfers Kerkbalans 2015 Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk R.-K. Economencollege Inleiding In 2017 wordt voor de 44 e maal de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Aan

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Titus Brandsma Parochie. Vervolg op De Regionale Bezinningsdag 16 juni Doel bijeenkomst

Titus Brandsma Parochie. Vervolg op De Regionale Bezinningsdag 16 juni Doel bijeenkomst Titus Brandsma Parochie Vervolg op De Regionale Bezinningsdag 16 juni 2008 Doel bijeenkomst Bijpraten ontwikkelingen Toekomst verkennen Opdrachten meegeven aan delegatie naar regioraad van 30 juni 2008

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Scheveningen

Protestantse Gemeente te Scheveningen Wat betekent de kerk voor u? Protestantse Gemeente te Scheveningen Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt.

Nadere informatie

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Geloofsgemeenschap St. Joseph Hooglanderveen-Vathorst Pastorie: van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen Secretariaat geopend op vrijdagmorgen 9.00 12.00

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 25 februari 2016 07 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Personele zaken en stagiaires Kwartiergesprekken Andere tijden of niet? Vastenactie De week van de BMS Open Dag Oud papier Knutselcircuit

Nadere informatie

Parochieblad Samen Kerk

Parochieblad Samen Kerk Parochieblad Samen Kerk Speciale editie: Kerkbalans 2009 Samen Kerk is het gezamenlijke parochieblad van de Grote Kerk en de Paterskerk te Venray Kerkbestuur Sint Petrus Banden (Grote Kerk): 48.41.00.017

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Tarieven. Regels. Bijdrage. Inschrijfformulier. Sint. Walburgis Parochie Netterden

Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Tarieven. Regels. Bijdrage. Inschrijfformulier. Sint. Walburgis Parochie Netterden Sint. Walburgis Parochie Netterden SECRETARIAAT De Bank Netterdensestraat 8 7077 AB Netterden Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Geldend voor het jaar 2008 Tarieven Regels Bijdrage Inschrijfformulier

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

Persmap. Kerkbalans Wat is de kerk jou waard?

Persmap. Kerkbalans Wat is de kerk jou waard? Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland Persmap Kerkbalans 2012 Wat is de kerk jou waard? drs. E.F.J. Duijsens R.-K. Economencollege Inleiding In 2012 wordt voor de 40 e maal de landelijke actie Kerkbalans

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Brugproat. Nieuwsbrief nr. 11 (3 17 febr.) Schooljaar 2015 2016

Brugproat. Nieuwsbrief nr. 11 (3 17 febr.) Schooljaar 2015 2016 Brugproat Nieuwsbrief nr. 11 (3 17 febr.) Schooljaar 2015 2016 Agenda Donderdag 4 febr. 19.00 u. Teamvergadering Dinsdag 9 febr. 19.30 u. Vergadering MR / OAC Woensdag 10 febr. 12.45 u. Teamvergadering

Nadere informatie

Cijfers. Kerkbalans 2014

Cijfers. Kerkbalans 2014 Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland Cijfers Kerkbalans 2014 Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk R.-K. Economencollege Inleiding In 2016 wordt voor de 43 e maal de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Aan

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014 Personele Unie Laren - Blaricum - Huizen Wat doen we vanavond? Achtergrond huidige ontwikkelingen Introductie Personele Unie Huidige situatie Laren Zorgpunten Te ondernemennemen acties Communicatie Laren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

31 mei Studiedag ++++++++++++ 1 juni Samenwerken op het plein. Nieuwsbrief

31 mei Studiedag ++++++++++++ 1 juni Samenwerken op het plein. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 24 mei 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Theatervoorstelling 2 Jubileumboek 2 Oud papier 3 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 14 nummer 14 week 12 19-03-2015

Nieuwsbrief. Jaargang 14 nummer 14 week 12 19-03-2015 Nieuwsbrief Jaargang 14 nummer 14 week 12 19-03-2015 In dit nummer: - Jarigen - Directie - Vakantieroos ter - Verzoek - Verkeersveilig heid - Ouderraad - Gezinsviering - Groep 1-2 - Palmpasen stok - Vastenactie

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie KERK & leven Hoboken. LERARENGEBED / t WEGELTJE DE WEGEL- HEILIG HART

LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie KERK & leven Hoboken. LERARENGEBED / t WEGELTJE DE WEGEL- HEILIG HART LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie 0341 - KERK & leven Hoboken DE WEGEL- HEILIG HART Zaterdag 28 septemer 18.00 u. Viering in de Wegelkapel Lector: Gaby De Swaene Zondag 29 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

ÉÉN PAROCHIEBLAD: SAMEN OP WEG

ÉÉN PAROCHIEBLAD: SAMEN OP WEG Status van het Parochieblad: ÉÉN PAROCHIEBLAD: SAMEN OP WEG Het parochieblad van de Titus Brandsmaparochie is bedoeld als informatieblad naar de parochianen toe. Dat betekent dat hierin alle vieringen

Nadere informatie

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016

Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Betreft : Tussen Schoolse Opvang op RKBS De Springschans schooljaar 2015-2016 Uithoorn, 28 mei 2015 Geachte ouders/verzorgers, Het afgelopen schooljaar heeft Stichting BORUS Kinderopvang tezamen met een

Nadere informatie

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Nieuwsbrief Jaargang 20 - nummer 12 februari 2015 Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op donderdag 12 maart 2015 één minuut lang

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11. Schooljaar 14-15. 5 februari 2015 GROEPSACTIVITEITEN

Nieuwsbrief 11. Schooljaar 14-15. 5 februari 2015 GROEPSACTIVITEITEN Nieuwsbrief 11 Schooljaar 14-15 5 februari 2015 GROEPSACTIVITEITEN Carnaval op Het Kompas De kinderen van de groepen 1/2/3 vieren donderdag 12 februari carnaval met elkaar. De kinderen van de groepen 1/2/3

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland De procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere veel gestelde vragen m.b.t. de kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland De kerkledenadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

4 december Kalender:

4 december Kalender: Kalender: Agenda: Woensdag 17 december: Broodmaaltijd voor Serious Request Donderdag 18 december: Kerstviering op school van 17.00 tot 19.30 uur 19 december 12.00 uur; alle leerlingen vrij Zondag 21 december:

Nadere informatie

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom en goedemorgen in De Ark! Het is zondag 20 maart 2016 Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom in de Ark! PALMPASEN De zondag voor Pasen heet Palmpasen. Dan wordt stilgestaan bij

Nadere informatie

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Donna Plugge Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1149 Periode: 1962-1989 Archiefvormer Parochie van de Heilige Jan de Evangelist te Buitenveldert

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4.

Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4. Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4. Hierbij ontvangt u de kalender met alle activiteiten ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, die plaats gaat vinden in mei 2015. Ook als uw

Nadere informatie

Jaargang 11, nummer 3 Donderdag 08-09-2011. Beste ouders,

Jaargang 11, nummer 3 Donderdag 08-09-2011. Beste ouders, Jaargang 11, nummer 3 Donderdag 08-09-2011 Beste ouders, Dinsdag 27 september: VOORTGANGSGESPREKKEN Over enkele weken zijn er weer voortgangsgesprekken. Wij zien graag dat wij elk schooljaar alle ouders

Nadere informatie

Colofon Interdiocesaan Overleg Kerkledenadministratie september 2012

Colofon Interdiocesaan Overleg Kerkledenadministratie september 2012 Colofon Interdiocesaan Overleg Kerkledenadministratie september 2012 Pastorale inzet van de Kerkledenadministratie De Kerk is een gemeenschap van mensen. Een gemeenschap waar contacten worden gelegd en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Liturgische kalender

Liturgische kalender Liturgische kalender Mariakerke-centrum: zaterdag 18.00 u. Drongen: zondag 9.00 u. Ekkergem: zondag 11.00 u. MAART 2017 wo 1 19.00 u. aswoensdag: viering Drongen za 4 zo 5 9.00 u. eucharistieviering Drongen

Nadere informatie

RK PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK VITUSKERK 1949 THOMASKERK 1981

RK PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK VITUSKERK 1949 THOMASKERK 1981 Activiteiten en Vergaderingen februari 2015 Datum/Dag/ Activiteit/Vergadering Tijd Maandag, Kerkzaal Thomaskoor Dinsdag, Kerkzaal Vamos Donderdag, De Goede & Uitgifte Voedselbank 12.00 15.00 Donderdag,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien!

Iedereen hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie en u allen heerlijk zijn uitgerust. Het is fijn om iedereen weer te zien! Nieuwsbrief Radarschool Jan Wouter van den Doel 31 augustus 2015 Jaargang 17 nr. 1 Website: www.jwvddoel.nl E mail :info@jwvddoel.nl Bezoekadres: Kabbelaarsbank 2, 4301 XB Zierikzee Postadres: Postbus

Nadere informatie

40e jaargang nr. 3 vrijdag 23 september 2016

40e jaargang nr. 3 vrijdag 23 september 2016 NIEUWSBRIEF 40e jaargang nr. 3 vrijdag 23 september 2016 Agenda 28 september Start verkoop Kinderpostzegels 30 september Schoolfotograaf Afscheid meester Jacques 05 oktober Start Kinderboekenweek 06 oktober

Nadere informatie

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Dienen Pastorale School - toelichting op

Nadere informatie

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS Parochieblad van de RK Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek www.verrijzenisgemeenschap.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 41 e jaargang nummer 1, 2015 Oplage 820 stuks Redactie schakel@verrijzenisgemeenschap.nl

Nadere informatie

Vogelenzang OLV Tenhemelopneming. Heemstede BAVO. Heemstede OLV Hemelvaart Zaterdag 6 februari. Bennebroek Jozef. Datum. Jaar C

Vogelenzang OLV Tenhemelopneming. Heemstede BAVO. Heemstede OLV Hemelvaart Zaterdag 6 februari. Bennebroek Jozef. Datum. Jaar C Zaterdag 6 februari Zondag 7 februari W & C viering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 5e zondag door het jaar Pastor Dekker Pastor Quadvlieg en Pastor Geels Senioren Diaken v. Peperstraten

Nadere informatie