Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het proces en bewaar de humor. Dat is mijn nieuwste slogan. Sinds mijn tijd in Amerika hebben mijn spreuken de neiging in het Engels bij me boven te komen, dus ik roep te pas en te onpas tegen mijzelf: trust the process, keep the humor, trust the process, keep the humor. Lekker ritmisch. Voor je het weet, wandel je de paden op de lanen in. Je kunt te doelgericht bezig zijn. Dat geldt voor je werk, je relaties, maar ook je geloofsleven. Als je uitgaat van een doel dat je wilt bereiken, dan heb je de neiging de weg naar dat doel minder in het oog te houden. Vandaar dat tomtommetjes het zo goed doen in de auto. Maar voor de meeste dingen in het leven is de weg belangrijker dan het doel. Hóe je de weg gaat, wat je opmerkt ondertussen, is dat niet van waarde? Hoe het contact met je medereizigers verloopt, wat er in jezelf speelt terwijl je bezig bent je doel te bereiken, hoe de omstandigheden je een ander spoor wijzen, is dat niet wat de kwaliteit van je leven bepaalt? Misschien verschiet zelfs je doel van kleur als je aandacht hebt voor wat er onderweg gebeurt. Hoe je met je kinderen omgaat is belangrijker dan of ze een goede baan vinden. De manier waarop je je partner benadert is meer bepalend voor je geluk (en die van de ander) dan of je eigen agenda gevolgd wordt. Of je de hemel goed in het oog houdt, is minder belangrijk dan wat het geloof momenteel met je concreet doet. Hij die in de hemel troont lacht, zegt Psalm 2. De God van de bijbel kan lachen. Hij keert voortdurend de boel om en verschijnt waar je hem het minst verwacht. Kan jouw God lachen? Vertrouw op het proces en bewaar de humor. Trust the process, keep the humor. Zaken, mensen en ook geloof hebben tijd nodig om te ontwikkelen. Als er veranderingen in relatie, werk of kerk nodig zijn: vertrouw op het proces en vergeet niet te lachen. Humor is de noodzakelijke afstand van je eigen doelen en verlangens. Humor voorkomt dat je de wereld steeds weer naar je hand wilt zetten. Humor voorkomt dat je hele ziel meegesleurd wordt door de benauwende doelgerichtheid van anderen. Het eerste dat sneuvelt als mensen hun eigen opvattingen absoluut verklaren is humor en zelfspot. Satire, spot, cartoons met scherpe kantjes, ze houden ons alert op onze neiging alles dicht te timmeren. Vrijheid wordt bewaakt door humor en vertrouwen. Trust the process, keep the humor. Mag dat voor jou en mij en voor onze wereld de toon zetten in Marianne Vonkeman 1

2 KerkDiensten 18 januari Dorpskerk 10:00 Ds. O. Sondorp t Kruispunt 9:30 Ds. M.E.Vonkeman 25 januari Dorpskerk 10:00 Ds I.G. Clement t Kruispunt 9:30 Ds. M.E.Vonkeman 1 februari Dorpskerk 10:00 Ds. O. Sondorp t Kruispunt 9:30 Ds. K. Bras 8 februari Dorpskerk 10:00 Suzan ten Heuw t Kruispunt 9:30 Ds. M.E.Vonkeman 15 februari Dorpskerk 10:00 Ds. O. Sondorp t Kruispunt 9:30 Ds. P. Verhoeff 18 februari t Kruispunt 19:30 Ds. M.E.Vonkeman 22 februari Dorpskerk 10:00 Ds I.G. Clement t Kruispunt 9:30 Ds. M.E.Vonkeman Bijbelleesrooster vr. 16 jan Jesaja 59:15b-21 za. 17 jan Kolossenzen 1:1-11 zo. 18 jan Kolossenzen 1:12-23 ma. 19 jan Jesaja 60:1-14 di. 20 jan Jesaja 60:15-22 wo. 21 jan Jesaja 61:1-11 do. 22 jan Jesaja 62:1-12 vr. 23 jan Psalm 149 za. 24 jan Marcus 1:1-15 zo. 25 jan Marcus 1:16-28 ma. 26 jan Marcus 1:29-45 di. 27 jan Marcus 2:1-12 wo. 28 jan Marcus 2:13-22 do. 29 jan Marcus 2:23-3:6 vr. 30 jan Marcus 3:7-19 za. 31 jan Kolossenzen 1:24-2:5 zo. 1 febr Kolossenzen 2:6-15 ma. 2 febr Kolossenzen 2:16-3:4 di. 3 febr Psalm 18:1-20 wo. 4 febr Psalm 18:21-35 do. 5 febr Psalm 18:36-51 vr. 6 febr 2 Korintiërs 1:1-11 za. 7 febr 2 Korintiërs 1:12-22 zo. 8 febr 2 Korintiërs 1:23 2:13 ma. 9 febr 2 Korintiërs 2:14 3:6 di. 10 febr 2 Korintiërs 3:7-18 wo. 11 febr 2 Korintiërs 4:1-6 do. 12 febr 2 Korintiërs 4:7-18 vr. 13 febr 2 Korintiërs 5:1-10 za. 14 febr Psalm 32 zo. 15 febr Kolossenzen 3:5-17 ma. 16 febr Kolossenzen 3:18-4:6 di. 17 febr Kolossenzen 4:7-18 wo. 18 febr 2 Korintiërs 5:11-21 do. 19 febr 2 Korintiërs 6:1-13 vr. 20 febr Exodus 19:1-15 In het begin van het nieuwe jaar is het weer zover. Dan wordt er bij u aangeklopt om u te vragen (financiële) verantwoordelijkheid voor uw gemeente te tonen; het is weer tijd voor kerkbalans. Een dezer dagen zal bij u de envelop met het motto voor dit jaar, Dichtbij, binnenkomen. Daarmee wordt iets uitgedrukt van verbondenheid, van samen zijn, hoe verschillend we ook allemaal zijn. U treft in de envelop ook een mooie folder aan, waarin mensen iets vertellen over hoe ze aan de gemeente verbonden zijn. Heel verschillend, maar toch, dichtbij en betrokken. Grote kans dat u zich herkent in hun verhaal. Wilt u ook op die manier dichtbij uw gemeente gaan staan en uw verbondenheid uiten met uw bijdrage? Zo helpt u het vele werk in kerk en dorp mogelijk te (blijven) maken. Niet zomaar een toezegging Het voortbestaan, ook van de gemeente, is immers niet vanzelfsprekend. Subsidies ontvangen we niet. U bent - met de andere leden - de enige die de gemeente materieel in stand kunt houden. Daarom vragen we dit jaar ook of u niet zomaar uw toezegging voor 2015 wilt invullen. We merken al een poos dat veel leden hun bijdrage van vorig jaar gewoon overnemen. Wanneer u beslist niet meer kunt missen dan zijn we daar ook blij mee. Maar kunt u deze keer eens nadrukkelijk bij uzelf te rade gaan, voordat u uw toezegging invult, wat naar uw overtuiging het bedrag is dat de gemeente volgens u toekomt? Zo is het ook een teken van uw verbondenheid, waardering en betrokkenheid. Ongeveer 100 adressen hebben al een week geleden hun informatie over Kerkbalans per ontvangen. We zijn er blij mee dat zoveel leden nu voor deze vorm hebben gekozen: het maakt de taak van de lopers immers eenvoudiger. Voor de andere leden zal de actie de komende weken ongeveer net zo verlopen als vorig jaar. Uw bijdrage en de belastingen Binnen de spelregels van de wet mag u uw gift aftrekken van uw inkomen. Dat bespaart u belasting en biedt u dus ook de mogelijkheid om iets meer te geven dan u misschien van plan was. Met hetzelfde doel kunt u ook collectebonnen kopen. Daarmee kunt u immers ook uw gift in de collectezak "bewijzen" (en dus aftrekken). U krijgt deze bonnen door (een veelvoud van) 12,50 euro over te maken op NL 37 INGB onder vermelding van "collectebonnen". Tenslotte is er zelfs nog een mogelijkheid om uw hele bijdrage - hoe klein of groot dan ook - zonder enige beperking fiscaal af te trekken. Vroeger liep dat via de notaris, maar dat hoeft niet meer. Wanneer u hierover meer wilt weten dan kunt u onze penningmeester Gerard Beuker bellen of mailen [ of nl ]. Hij zal u dan informatie over dit onderwerp toesturen. Resultaat De ervaring leert dat een eindresultaat van de actie Kerkbalans zich in de tweede helft van februari gaat aftekenen. Wij zijn nu al heel benieuwd om dan te kunnen ontdekken hoe uw toezegging aan een positief resultaat van deze actie heeft bijgedragen. Predikanten, kerkenraad en kerkrentmeesters. Colofon KERKBLAD REDACTIE: Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082 HA Santpoort Zuid t: , e: VERSPREIDING: Santpoort Noord: F.Wiegand / Sj.de Boer Santpoort Zuid A. Hurkmans, t: V broek N van Velserbr.Dreef: Dhr. B. van Herk V broek Z van Velserbr.Dreef: Mw. M. Rensen, Driehuis: Mw.K.Joustra KOPIJ De Kopij voor Kerkblad nr. 2 kan t/m donderdag 12 februari 2015 worden verzonden naar: 2

3 Commentaar bij de tijd - De aanslag 08 januari 2015 De aanslag in Parijs komt keihard aan. Op klaarlichte dag worden mensen in koelen bloede vermoord. Mensenlevens zijn weggemaaid, nabestaanden zijn in diepe rouw gedompeld en velen verkeren in een shock. Deze aanslag is gepleegd in naam van het geloof in Allah en vanwege de eer van de profeet Mohammed. Het gebeurt door moslims in het Westen die menen dat de islam dit van hen vraagt. De grote meerderheid van de moslims in het Westen neemt afstand van deze terreur. Zij menen op grond van hun geloof in Allah en hun verstaan van de profeet Mohammed dat moslims in vrede met anderen moeten leven en zich niet zelf mogen wreken op beledigingen die hen worden aangedaan. De strijd om de ware islam wordt niet alleen in het Midden-Oosten gevoerd, maar ook in het Westen. Het is niet aan andersgelovigen om uit te maken wat de ware islam is. Bezwerende woorden in dezen zijn misplaatst. Geweld en islam Christenen zullen de eigen erfenis onder ogen moeten zien, ook als het gaat om geweld dat met name in het verleden in naam van God is gepleegd. Dat konden en kunnen anderen niet voor hen doen. Moslims zullen dat ook moeten. Het is met name in dit tijdsgewricht aan de moslimwereld in het Westen en elders om het thema geweld en islam op te lossen. Het is hoopvol wanneer moslims zelf stellen dat wegkijken van dit thema niet meer kan en zich duidelijk uitspreken. Antimoslim gevoelens De aanslag in Parijs stelt de westerse samenleving opnieuw op de proef. Wraak op wraak is het slechtste antwoord. Integendeel: moslims zijn vrij om binnen de kaders van de democratische rechtstaat hun godsdienst aan te hangen. Antimoslim gevoelens en uitingen dienen bestreden te worden. Het verdient lof wanneer in Rotterdam een lid van de CU-SGP-fractie tijdens het vrijdaggebed een moskee bewaakt. Juist christenen dienen op te komen voor de vrijheid van moslims en andersgelovigen. Juist nu. Beledigen De aanslag is bedoeld om de westerse samenleving te ontwrichten. Om angst te zaaien. Om kritiek op de islam of Mohammed monddood te maken. Die kritiek verdient in veel gevallen geen bijval. Er zijn vormen van satire die alleen bedoelen te beledigen. Op die vrijheid hoeven we niet trots te zijn. Tegelijk is het zeer bedenkelijk wanneer het vrije woord uit angst voor gewelddadige represaille onderdrukt wordt. Over de grenzen van het vrije woord dient de rechter te gaan. En niet een Kalasjnikov. Angst kan tot zelfcensuur leiden. Het katholicisme kun je in het Westen kennelijk zonder gevolgen beledigen, maar met de islam moet je uitkijken. Angst Angst is een slechte raadgever. Een samenleving waar de angst zich in nestelt, kan vreemde kanten opgaan. Wees waakzaam en nuchter, schreef ooit een apostel. Dat is een wijze raad. Waakzaam, om ondermijning van de waarden van de rechtstaat te onderkennen en te weerstaan. En de veiligheidsmaatregelen te nemen die nodig zijn. Nuchter, want waar leven is, is dreiging. Daar kun je je op fixeren en dat kun je breed uitmeten, maar daarmee blaas je de angst op. Die kun je honderd procent willen uitsluiten, maar dat lukt niet. Wat dat laatste betreft helpt het te weten dat je leven in hoger handen is. Dat maakt geen aanslag ongedaan. 8 januari 2015, dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland Vanuit de liturgiecommissie Sinds oktober heeft de Dorpskerk een voorzanggroep. Deze is op aanraden van de liturgiecommissie ingesteld om de mogelijkheden van het Nieuwe Liedboek uitgebreid te kunnen verkennen. De voorzanggroep heeft verschillende taken. Allereerst natuurlijk het voorzingen van nieuwe liederen. Natuurlijk kan de organist het lied voorspelen, maar de ervaring leert dat als een lied voorgezongen wordt het veel eenvoudiger na te zingen is. Verder is het mogelijk meer afwisseling te brengen in lange strofeliederen of refreinliederen door middel van wisselzang met de voorzanggroep. Het Nieuwe Liedboek staat vol met liederen die om een rolverdeling vragen tussen voorzanger en gemeente. Het is zelfs zo dat in veel gevallen alleen de tekst van de voorzangdelen is afgedrukt, zodat het lied niet vanuit de gemeentebundel gezongen kan worden. Dit is naar mijn mening een wat ongelukkige keuze, maar ook wel een begrijpelijke, anders was het boek nog dikker geworden! Binnenkort zal de voorzanggroep het voortouw nemen in het aanleren van een aantal ordinaria. Ordinaria zijn de vaste gezongen onderdelen van de eredienst. Denkt u maar aan het Kyrie en het Gloria, bij het avondmaal komen daar het Sanctus (heilig, heilig), het Benedictus en Agnus Dei nog bij. Ook een gezongen Onze Vader en Geloofsbelijdenis behoren tot de mogelijkheden. Er zijn in het nieuwe liedboek diverse versies te vinden, waarvan enkele het zeker waard zijn om te leren kennen. De voorzanggroep functioneert prima met 5 tot 9 zangers. Tot nu toe waren dat steeds min of meer dezelfde mensen. Dat is prima, maar het is nog altijd mogelijk om zomaar een keertje mee te zingen, wie weet vindt u het erg leuk. Het repertoire is eenvoudig en blijft éénstemmig. De repetities zijn steeds op de dinsdag voorafgaand aan de zondag waarop gezongen wordt. De eerstvolgende zondagen waarop gezongen wordt zijn: 18 januari en 22 februari, maar houdt u vooral de mededelingen in de gaten. Elina Keijzer 3

4 Bij de kerkdiensten Alle kerkdiensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders vermeld. 18 januari is de derde zondag van Epifanie, en tevens de zondag van de eenheid tussen de kerken. Het verhaal van de bruiloft van Kana hoort bij deze dag. Dat vraagt natuurlijk om een viering met brood en wijn! Voorganger Ds. M. E. Vonkeman 25 januari is eveneens Ds. Vonkeman de voorganger. Met Advent is het zogeheten Marcus jaar aangebroken. Dat wil zeggen dat het evangelie van Marcus dit jaar gelezen wordt. 1 februari is Ds. Kick Bras opnieuw onze voorganger. Fijn! 8 februari gaat Ds. M.E. Vonkeman voor. 15 februari ontvangen we Ds. Peter Verhoeff, ons wel bekend. Tijdens de kerkdienst is er kinderviering. Woensdag 18 februari om uur is er een korte aswoensdagviering in het Kruispunt o.l.v. Ds. Vonkeman. Zondag 22 februari, de eerste van de 40-dagentijd, is Ds. Vonkeman opnieuw de voorganger. Wat gaat er de komende weken gebeuren? Kinderviering op 15 februari. Tijdens de kerkdienst is er een speciale kinderkerk voor alle kinderen samen. Aswoensdagviering 18 februari begint om uur. Zoals gebruikelijk markeren we dit begin van de 40-dagentijd met een askruisje. Er is veel mis in onze wereld en ook wijzelf zijn een mengsel van goed en kwaad. Op deze avond willen we plaatsvervangend én voor onszelf deze waarheid erkennen en om Gods ontferming bidden. 16+ catechese Elke dinsdag van tot aan februari vakantie. 55+ kring dinsdag 3 februari en dinsdag 3 maart om uur in het Kruispunt. In januari bespraken we het leven en geloof van Dag Hammerskjold, in februari gaat het over de Doornse catechismus. Thema voor maart zal waarschijnlijk weer eens een bespreking van een bijbelgedeelte zijn. Gespreksgroep Doornse catechismus, 18 februari (na de aswoensdagviering) en 18 maart, om uur. Ouderenmiddag Dat zal deze keer geen middag maar ochtend zijn, namelijk op woensdag 21 januari. De medewerkers van de ouderenmiddag schrijven: We beginnen om half elf met koffie en hierna hebben we een stampottenbuffet, met als afsluiting een lekker toetje. Iedereen is weer van harte welkom deze ochtend, de kosten zijn 5 euro. Bij verhindering graag even een berichtje aan Yvonne Vreken tel of Marianne Hendriksen tel Tot woensdag 21 januari! Deze weken vindt de jaarlijkse actie van kerkbalans weer plaats. Tientallen vrijwilligers brengen de gloednieuwe folder rond, met de vraag of u en jij ook wilt bijdragen aan het in stand houden van de kerk. Soms denken mensen dat de overheid subsidie geeft, maar dat is niet het geval. De kerk, dat zijn wijzelf, actief of niet zo actief, meelevers en gevers. Als je het belangrijk vindt dat er ergens in Velserbroek nog gebeden en gezongen wordt, mensen begeleid, getrouwd, gedoopt, begraven, dat de christelijke verhalen verteld en uitgelegd worden, draag dan je steentje bij. Om je ingeschreven te houden kost bijna 50 per persoon per jaar (afdracht aan de landelijke kerk). Pas als je meer geeft dan dat, draag je echt bij aan de kerk van Velserbroek. Het is niet erg als je dat om allerlei redenen niet kunt, want we houden je er graag bij. Maar als het wél mogelijk is..? Enne... wees een beetje vriendelijk voor de mensen die aan de deur komen. Zonder zulke mensen zou de kerk uit Velserbroek verdwijnen. Alvast dank! Bedankt! Hiermee wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de lieve kaartjes en bloemen voor mijn verjaardag en na mijn heupoperatie uit het ziekenhuis. En ik wens u allen een goed 2015! Nel Bakker. 4

5 Terugblik Kerst was één groot feest. De kinderkerstviering zag een bijzondere heilige familie, inclusief baby Jezus met zijn zusje, tientallen schapen, herders, wijzen en engelen. Daarna volgde een vrolijke en sfeervolle kerstnacht met het koor Sign, en een prachtige kerstmorgenviering waarin we verrast werden door het debuut van Just Friends 2.0 met hun loepzuivere close-harmony-zang. Veel dank aan de tientallen mensen die samenwerkten om zulke feestelijke dagen mogelijk te maken. Kerk op zijn best! Hieronder wat foto s. Bloemengroet kerstattenties maken voor alle leden van onze wijkgemeente! 18 januari 25 Januari 1 Februari 8 Februari 15 Februari 22 Februari Hans Hein Joke de Jong Alies Passchier Rinus van Loo Marianne Hendriksen Tineke de Vries Kinderkerstfeest Just Friends 2.0 op kerstmorgen 5

6 6 In memoriam Martha Spaans-Bouw Mw. Spaans van het Maan Bastion, zo kenden we haar. Geboren als Martha Bouw in Drente in 1923, weduwe van Aike Post en van Adriaan Spaans. Ze overleed, omringd door haar gezin, in alle rust op 12 december jl. Moeder van Joop, Albert en Ageeth, oma Mattie voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Diepgelovig, zorgzaam, een kleine vrouw die in de loop van haar leven het gezag van een matriarch verwierf. Realistisch en eigenwijs, overal in geïnteresseerd, dol op sport en politiek, mooie kleren en een glaasje wijn. Met veel warmte hebben we afscheid van haar genomen in het Kruispunt, met toespraken van haar kleinkinderen en kinderen, oude liederen en bijbelse woorden. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer (Rom.14:8). Haar nagedachtenis zij tot zegen. Persoonlijk Dank voor alle mooie kerstkaarten en kerstwensen, en ook de vele verjaardagswensen voor kleindochter Lucie. De meesten van u herinnerden zich nog heel goed hoe ze 2 jaar geleden tijdens de kerstnachtviering werd geboren en ik dat nog net even mee kon delen. Dank ook aan de kerkrentmeesters voor ons vrolijke kerstpakket. De kledingbeurs van het Kruispunt verraste ons met een doorgeefgift aan onze dochter in Nepal. Zij doneerde het geld aan een stichting die winterdekens kocht voor de kasteloze armen. Hier is een foto waar de mensen ermee aan het dansen zijn. U allen een gezegend 2015 toegewenst, ook namens Jean-Jacques, Marianne Vonkeman Veel kerken aan de kust missen in het nieuwe liedboek het oude Stormlied: de Zeemanscentrale vond een oplossing... De Nederlandse Zeemanscentrale heeft stickers laten maken met daarop het beroemde lied O eeuwige Vader, sterk in macht. De plakstroken passen precies op een binnenkaft van het nieuwe liedboek. Reden: veel kerken aan de kust en rondom het IJsselmeer missen het lied. Het oude Gezang 467 uit het Liedboek voor de Kerken (1973) is niet teruggekeerd in het nieuwe liedboek. 'Het is een zeer geliefd gezang', vertelt Wim van Til, secretaris van de Nederlandse Zeemanscentrale. 'Het werd geschreven door William Whiting, die zich liet inspireren dor Psalm 107, over Gods hulp in de gevaren van de zee. In veel kustkerken wordt het aangeheven bij zwaar weer. Generaties zeelieden, mariniers en werkers bij de koopvaardij voelen zich erdoor aangesproken. Het verbindt hen ook over grenzen heen. Het lied werd gezongen bij de begrafenissen van Winston Churchill en de Amerikaanse presidenten Rooseveldt, Kennedy en Reagan.' In korte tijd werden al honderden stickers verspreid. Een familie uit Zwartsluis die regelmatig in Callantsoog verblijft, heeft de gemeente daar voorzien van stickers zodat het lied gezongen kan blijven worden. (Bron: Kerkinformatie oktober 2014) Stormlied, Gezang 203 uit Liedboek voor de Kerken (1073) O eeuw ge Vader, sterk in macht, wiens arm betoomt der baren kracht, die wijst de grond looz oceaan de hem gestelde perken aan, o wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in nood op zee! O Christus, wiens bestraffend woord t gedruis der waat ren heeft gesmoord, die onder t stormen rustig sliep en wandeld over t schuimend diep, o wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in nood op zee! O Geest, die in de aanvang schiep het licht in s afgronds donker diep, totdat der waat ren ruw geweld door U werd paal en perk gesteld, o wil verhoren onze bee voor hen, die zijn in nood op zee! Drievuldigheid van liefd en macht, bescherm de broed ren in de nacht voor klip en onweer, vuur en ramp, red z uit der elementen kamp! Zo prijzen land en zee om strijd uw reddende barmhartigheid.

7 Foto van de maand Even voorstellen Martina Bontebal-Hoeyenbos (65) We zijn blij dat mensen uit de Boshoek steeds vaker hun weg vinden naar onze kerk. Al een heel tijdje komt ook Martina in het Kruispunt. Ze is geboren in Utrecht en heeft twee broers. Van jongs af aan heeft ze allerlei lichamelijke en geestelijke beperkingen, waardoor ze veel ziek was, operaties kreeg en soms lange tijd opgenomen moest worden. Na de lagere school volgde ze nog enige tijd het voortgezet onderwijs, waarna ze in een boekbinderij ging werken. Ze is eerst een tijd getrouwd geweest met Willem en later met Bastiaan Bontebal. In 2002 zijn ze samen gedoopt en in de Agathakapel in Beverwijk zijn ze ook voor de kerk getrouwd. Na 15 jaar huwelijk en veel ziekten is Bas helaas overleden. Sinds die tijd woont Martina in de Boshoek. Ze is een grote fan van films, vooral als ze spannend zijn. Haar kamer staat vol dvd s, dus als je er eens eentje wil lenen? Ze schildert en tekent ook graag. Binnenkort komt haar beste vriendin dichtbij in de Hofstede wonen, daar ziet ze naar uit. Martina vindt het fijn in het Kruispunt, vooral de muziek waar ze rustig van wordt en soms ook wel van moet huilen. Ze is verlegen, maar vindt het toch wel leuk als mensen haar beter leren kennen. Welkom Martina! Van de readactie Het verschijningsrooster voor de komende nummers van ons kerkblad staat hieronder. Voor het komende nummer heb ik geen uitloop. Dus graag wo 11 februari mailen. Voor de periode daarna is het rooster nog onzeker. De besluitvorming daarover is eind deze maand. Erik van der Kooij Kopijdatum Verschijningsdatum Aantal weken donderdag 12 februari 2015 vrijdag 20 februari donderdag 19 maart 2015 vrijdag 27 maart Kerk gaat (nog meer) digitaal De geldbestuurders zijn bezig met een digitaal loket. Als je je mailadres opstuurt, kun je je opgeven voor digitale informatie en eventueel digitaal bijdragen. Op de website van de kerk vind je de contactinformatie. (www.pknsantpoortenvelserbroek.nl) 7

8 Protestantse Gemeente Santpoort Van uw predikanten Ds Otto Sondorp is van maandag t/m woensdag aan het werk in/voor Santpoort. Hij is (ook buiten die dagen) bereikbaar op of via mail: pkn.nl. Pastoraal is hij het aanspreekpunt voor mensen jonger dan 70 jaar. Ds Ineke Clement werkt op maandagmiddag, woensdag en donderdagmorgen en is predikant voor mensen ouder dan 70 jaar. U kunt haar op die dagen bellen op nr of en als het dringend is ook op andere dagen. Mailen kan altijd: U kunt natuurlijk ook een beroep doen op de wijkdames. Hun contactgegevens vindt u elders in deze Kerk Onderweg. Geloofsgesprek op woensdag 11 en 18 februari Het boek 'Lichtgelovig' van mijn man Roel Pomp is aanleiding om met elkaar van gedachten te wisselen over wat we geloven en niet meer geloven. We stellen voor om te beginnen met het hoofdstuk uit het eerste deel 'Niet vanzelfsprekend' op bladzijde 12. Als u de tekst niet heeft, geef dan even een seintje, dan kunnen we u deze bladzijden doen toekomen. Ook (L)lichtgelovigen van nog geen zeventig die belangstelling hebben, kunnen aanschuiven bij het gesprek. In eerste instantie op deze data, maar bij voldoende animo, kunnen we ermee doorgaan. We beginnen om 10 uur. Ouderenwerk PKN-kerk Santpoort Velserbroek UITNODIGING : SNERTMAALTIJD voor ouderen en belangstellenden. PLAATS : Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, Santpoort-Noord. TIJD : Dinsdag 3 februari aanvang u. Na vorig jaar een boerenkoolmaaltijd is het nu weer tijd voor een Oer-Hollandse SNERTmaaltijd. Heeft u nu al trek, kom dan op de afgesproken datum/tijd en plaats langs om aan te schuiven. Wij willen hiermede de traditie van de afgelopen jaren voortzetten. Wilt u zich wel opgeven, zodat wij de inkopen kunnen doen. Voor de maaltijd en/of vervoer kunt u bellen met: Fija Borst Lenie Markerink Sita v.d. Kaaij Astrid Morren De commissie nodigt u van harte uit Dank We danken u heel hartelijk voor alle wensen voor kerst en nieuwjaar! Van ds Ineke Clement Huisavondmaal op 21 januari Omdat het kerkblad het weekend ervoor verschijnt, kan de avondmaalsviering in besloten kring bij Gerda en Ton de Lange, Eyndenhoefflaan 9, opnieuw weer worden aangekondigd. Wij zijn met een groepje van ongeveer zeven mensen, maar als u denkt: ik kan niet meer op zondag in de kerk het heilig avondmaal vieren en u wilt aansluiten, van harte welkom! Ook namens Gerda en Ton. Misschien wilt u voor die tijd nog wel even naar mij bellen, ook als u vervoer nodig hebt. De viering is op woensdagmiddag 21 januari om drie uur. Autorijdienst Santpoort Zuid 18 jan. Mw. Hurkmans jan. J. Morren feb. P. Muller feb. E. van der Kooij of feb. S. Meulenbelt of feb. Mw. v.d. Kop Santpoort Noord 18 jan Markerink jan Van Woensel febr Van der Kaaij febr Kosters Febr Boot febr Witteman

9 Meeleven In onze gemeente leven we met elkaar mee en kijken we naar elkaar om. Dat is een groot goed. Vaak gebeurt dat zonder dat we het weten. Er wordt ook door de bezoekdames (en één heer) veel naar mensen omgekeken. Dit meeleven, ook wel pastoraat genoemd, is volop in beweging. Voor mensen van boven de zeventig leven er andere verwachtingen dan bij de jongeren. Maar ook voor ouderen verschuiven de verwachtingen. Anderzijds raken mensen soms meer in een isolement waar de reguliere thuishulpverlening meer wordt afgebouwd. Niemand van de gemeente mag wat ons betreft uit onze aandacht vallen. We zullen ons daar het komende jaar op bezinnen, samen met de leden van de bezoekgroepen, de wijkkerkenraad en de projectgroep van Otto. Wat dat laatste betreft vallen ook mensen op afstand van kerk en geloof en buitenkerkelijken onder de doelgroep. Wij zullen tijdig aankondigen wanneer over het pastoraat bijeenkomsten zijn. Nu even over pastoraal bezoek van de dominee, in mijn geval van mensen boven de zeventig. Dat gebeurt in elk geval als er 'iets aan de hand is' : bij ziekte of overlijden, mits dat mij bekend wordt gemaakt en mijn bezoek op prijs op wordt gesteld. Dan zijn er ook mensen bij wie er niet zo zeer acute nood is, maar die wel regelmatig bezocht worden. Voor zover ik u nog niet ken, u mag er altijd om vragen, rechtstreeks of via mensen uit de bezoekgroepen. Er kunnen allerlei redenen zijn, waarom het toch goed is om elkaar te ontmoeten en uw verhaal te vertellen. Afgelopen tijd was het druk met de kerstdiensten en met uitvaartplechtigheden, die nu eenmaal altijd voorgaan, maar vanaf nu pak ik de draad weer op om mensen thuis op te zoeken. Ik bel vrijwel altijd van te voren, maar u mag ook de telefoon pakken. Bezoekteams Santpoort is verdeeld in drie wijken: 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg 3 Santpoort Zuid Coördinator voor wijk 1 is mevr. Diny Markerink, tel Coördinator voor wijk 2 is mevr,. F. Borst tel Coördinator voor wijk 3 is mevr. Aly Tijssen tel Als u hoort of ziet,dat iemand (jong of oud) behoefte heeft aan een bezoek of gesprek. Laat ons of de predikanten het dan weten. Het is beter twee keer gemeld dan niet. KERST IS VOORBIJ Mevr Margreet Gortva verloor op 12 december haar man, hieronder een in memoriam: In memoriam Gortva István Dániel Op 12 december is in Velserduin in IJmuiden op 87 jarige leeftijd overleden: Dani Gortva, voluit in het Hongaars: Gortva István Dániel. In het crematorium klonk op 18 december, aan het eind van de dankdienst voor zijn leven, dan ook het Hongaarse volkslied. Want zijn afkomst bleef voor Dani belangrijk. Hij was geliefde echtgenoot van Margreet die woont in de Luchte, Lodewijk van Deysellaan 82 in Driehuis. Ze leerden elkaar in Israël kennen, toen ze allebei al de veertig gepasseerd waren en het was liefde op het eerste gezicht. Daarna zijn ze naar Santpoort verhuisd, waar hij heeft gewoond totdat hij naar verpleeghuis Velserduin ging. Margreet zocht hem daar trouw op. Steeds meer werd zijn bewustzijn versluierd en uiteindelijk is hij "In vrede en rust" en "na een veelbewogen leven" gestorven, staat als aanhef boven de kaart. Dani was geen man van veel woorden en hij hield van eenvoud. Hij kon en wist heel veel, maar liep er niet mee te koop. "Hij was een kwaliteitsman", zei Margreet in haar gedachtenis, dat zegt voldoende. "De Heer is mijn herder" Toen Dani deze tekst ergens zag, zei hij: "Dat is genoeg, dát is waar het om gaat" en daarom hebben we die psalm tijdens de dienst ook gezongen en gelezen. Dankbaarheid overheerste bij de afscheidsplechtigheid en tenslotte hebben we Dani gezegend en hem zo als het ware teruggegeven aan de Heer die onze herder is. Moge deze herder ook zijn vrouw Margreet behoeden en bewaren, in dankbare herinnering, maar ook in haar gemis. Fijn dat mensen uit onze gemeente om haar heen staan, bij het afscheid en daarna. Bedankt! Lieve mensen, Dani, mijn man is 12 december 2014 overleden. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het warme meeleven van zovelen van U, dat ik mocht ontvangen. Dat heeft me heel goed gedaan. Met vriendelijke groet, en ook nog beste wensen voor een Goed Nieuwjaar 2015, Margreet Gortva -Goede 9

10 Nieuws Dorpskerk Dichtbij Van ds Otto Sondorp Project van Vernieuwen, Verbreden en Verbinden: wat was en wat komt? Lebjib Lebjib is begonnen. Mis de volgende bijeenkomst op woensdag 21 januari 2015 van uur niet. Er kunnen natuurlijk altijd nog meer kinderen (10-12 jaar) bij. We gaan onbekende verhalen uit het Oude Testament ontdekken. Lebjib is een interactieve soms ook digitale ontmoeting tussen de bijbel en vragen van kinderen. Opgave bij Otto Sondorp ( , ook via Whats App of Lectio Divina De bijbelleeskring waarin we werken met de oeroude methode Lectio Divina, komt op woensdag 28 januari om uur weer bijeen. We zullen in de kerk gaan zitten. Neem daarom een warme jas of een deken mee! Bij Lectio Divina gaan we op een meditatieve en persoonlijke wijze in gesprek met een bijbeltekst. U/je kunt elk moment aan deze kring meedoen, ook al is er een vaste en trouwe kern van bezoekers. Jaarplan 2015 Project Dorpskerk Dichtbij: de plannen voor 2015 Op het gemeenteberaad van afgelopen 4 januari kwam het jaarplan 2015 voor het pioniersproject aan de orde. Allereerst bleek dat er enkele bijstellingen nodig waren in het projectplan, dat vorig jaar was vastgesteld en dat, als uitvloeisel van het rapport van de denktank, de basis vormt voor het hele project. Het komt in de praktijk op het volgende neer: We leggen de focus van het werk nog meer dan voorheen op mensen en contacten die we in het dorp tegenkomen en opdoen. Overigens betekent dit niet dat dat ten koste gaat van de overige taken van de predikant voor de gemeente. Voor de goede orde: de predikant-pionier is voor 40% van zijn werktijd bezig in het project en voor 30% is hij verantwoordelijk voor andere taken in de gemeente, waaronder pastoraat onder mensen jonger dan 70 jaar, het voorgaan in de zondagse eredienst, kerkenraadswerk, de communicatiecommissie en de commissie liturgie. Er komt aandacht voor de diaconale kant van het werk in het dorp. Hierbij zal de predikant-pionier onder meer nauw gaan samenwerken met de ouderenpastor. In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met de volgende ideeën: Er komt een bezinningsgroep Soep en Spirit. Samen (bij iemand thuis of in de kerk) bij een eenvoudige maaltijd een inhoudelijk gesprek voeren over levens/geloofsvragen. We zullen doorgaan met de maandelijkse Lectio Divina - bijeenkomsten waarbij we een bijbeltekst op een meditatieve en persoonlijke wijze benaderen. Er komen tweemaandelijkse zeer laagdrempelige interactieve vieringen met thema s uit de leefwereld van mensen op afstand van kerk en geloof. Deze zullen niet op zondagmorgen plaatsvinden, maar op een ander tijdstip. Doelgroep jaar. We zullen stoppen met de OpAdemvieringen op zondagmorgen, ook al komen bepaalde elementen die daarin voorkwamen wel terug in de reguliere zondagse diensten van beide predikanten. Dit betekent concreet dat in de loop van het jaar ds. Sondorp in de maand dat deze 10

11 vieringen gaan plaatsvinden slechts één keer zal voorgaan in de zondagse eredienst. Ds Ineke Clement zal als gevolg daarvan de vrijvallende preekbeurten vervullen. We gaan door met de zogenoemde Dorpsgesprekken (bij Bartje Boven of elders), mogelijk aan de hand van inleidingen over bijvoorbeeld levensvragen. We gaan werken aan de opzet van een Santpoorts uitwisselingspunt om vraag en aanbod van diensten door dorpsbewoners mogelijk te maken bijvoorbeeld i.s.m. stichting BUUV. Over andere dorpsgerichte diaconale activiteiten gaan we in gesprek met de diaconie, diaconieën van andere kerken en maatschappelijke instellingen. We gaan kijken of we de kerk op een bepaald moment in de week kunnen openstellen (een dag/ diverse dagen) met de mogelijkheid om een kaarsje te branden en in een gedachtenisboek te schrijven. Er komt een aparte interactieve website voor het project, waardoor ook op een andere manier gesprekken en ontmoetingen tot stand kunnen komen. Mogelijk komt er een overkoepelend thema om al deze activiteiten ook inhoudelijk te verbinden. U kunt het uitgebreide plan voor 2015 ontvangen na een telefoontje of mailtje aan ondergetekende. Met een hartelijke groet, Ds. Otto Sondorp en alle mensen die in en aan het project meedoen! Van de wijkkerkenraad Santpoort: vacatures ambtsdragers Namens de wijkkerkenraad Santpoort wens ik u allen ook langs deze weg nog een gezegend De wijkkerkenraad heeft zich de laatste maanden van 2014 intensief bezig gehouden met het in overleg met de predikanten en de projectgroep ontwikkelen van het projectplan Daarover leest u elders in dit blad. In de wijkkerkenraad bestaat een vacature voor een ouderling en een vacature voor een diaken. De wijkkerkenraad heeft gezocht naar kandidaten. Wij zijn blij dat wij twee in onze Gemeentebijeenkomst 28 januari Omdat we weten dat er in de gemeente veel vragen leven over het project, zal er na overleg met de kerkenraad een gemeentebijeenkomst worden gehouden op woensdagochtend 28 januari van uur uur. Hier kunt u met al uw vragen terecht. Thema: wat betekent Dorpskerk Dichtbij voor mij? BIJ DE DIENSTEN In principe gaat ds Otto Sondorp de eerste en derde zondag voor. Op de vierde zondag is ds Ineke Clement voorganger. Op de tweede en eventueel de vijfde zondag komt er een gastvoorganger. Zie het overzicht elders in dit kerkblad. Hier geven we aandacht aan bijzonderheden bij de diensten. Na de kersttijd is de tijd van Epifanie aangebroken. De tijd waarin de heerlijkheid van de Messias langzamerhand wordt onthuld. Dat gebeurt ook in wonderen, zoals we in de lezingen ook zullen merken. Daarnaast worden mensen geroepen om mee te doen in de nieuwe beweging. De tijd van Epifanie loopt tot 22 februari, als we de 1e zondag van de veertig dagen op weg naar Pasen zullen meemaken. De kleur verschiet langzamerhand van wit naar groen en dan naar de kleur van inkeer, paars. Als u dit blad leest, zijn we alweer bijna bij de 18e januari, de 2e Epifanie, aangekomen. Aan deze dienst verleent de voorzanggoep haar medewerking en kunnen we weer (enkele) onbekende liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen. Op 8 februari verwelkomen we ds Suzan ten Heuw, die dan zojuist op 25 januari 2015 als predikant aan de Protestantse Gemeente te Zeevang Oudendijk verbonden is. We zullen haar mede daarom met vreugde in ons midden ontvangen. ogen- geschikte kandidaten hebben gevonden. Vicky Koster is bereid diaken te worden, Els Kamerbeek is kandidaat voor het ambt van ouderling. Volgens de vorig jaar vastgestelde verkiezingsregeling (op grond van de Kerkorde), kunt u als gemeenteleden ook zelf kandidaten voordragen. Wij nodigen u bij deze dan ook uit om dat te doen via een aanbeveling. Zo n aanbeveling dient schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad ingediend te worden en dient te worden ondersteund door tenminste 10 stemgerechtigde leden. Stemgerechtigd zijn, zoals bepaald in de plaatselijke regeling, belijdende leden en doopleden van 18 jaar of ouder. De termijn voor het doen van aanbevelingen sluit op 12 februari a.s. Als er voor 12 februari a.s. aanbevelingen zijn binnengekomen, zal een verkiezingsprocedure plaatsvinden, conform de regelingen van de Kerkorde en de plaatselijke regeling. Als er geen aanbevelingen binnen komen, zal de kerkenraad de kandidaten verkozen verklaren. Namens de wijkkerkenraad Santpoort, Petra Muller, scriba 11

12 Winter in Velserbroek, gaat die nog komen? ZINGEN EN STIL ZIJN IN DE DORPSKERK Russisch-orthodoxe koormuziek en iconen In het huidig zangproject van projectkoor Dorpskerkcantorij zingen we mooie muziek uit de Byzantijnse traditie. We zingen liturgische gezangen uit de Heilige Liturgie van Johannes van Chrysostomos o.a. de lofzang Tjébjé Pajom, die je kunt vergelijken met liturgische gezangen van onze zondagse eredienst zoals Kyrie en Gloria. Ook zingen we delen uit een wake ofwel Vigilie, en dan in composities van Rachmaninov. Iedere repetitie neemt een koorlid of verwante een icoon mee. We zingen naar de icoon en laten ons andersom in onze zang inspireren door de icoon. Mocht jij ook een mooie icoon hebben en die willen laten zien mail of bel Antje. We mochten al zingen de eerste repetitie bij twee iconen van Hans Rotteveel. Als je nog graag wilt meezingen, en een beetje zelf kunt studeren, of met hulp van een medekoorlid.kom dan de eerstvolgende dinsdag en doe alsnog mee. Deelname: 20 euro. Het is zulke prachtige muziek! Mis het niet. ZANGZATERDAG Russisch-orthodoxe muziek! Op zaterdag 7 februari 2015 om uur start een zangzaterdagmiddag waarin gewerkt wordt aan het Bogoroditse Djevo van Rachmaninov uit zijn Vigilie (ook wel Vespers genoemd). Je kunt meezingen aan dit korte middagproject als je zelf van te voren kunt studeren m.b.v. bladmuziek (dus een enigszins ervaren koorzanger bent) óf als je al meezingt in het huidige zangproject op de dinsdagavonden waarin ook gewerkt wordt aan Russisch-orthodoxe koormuziek en de zangzaterdag enigszins voorbereid zal worden. De zangzaterdagmiddag geldt als een apart zangproject, en kost 12 euro als losse activiteit. Deelnemers aan het huidige zangproject op de dinsdagavonden krijgen echter 4 euro korting. Het programma van zaterdag 7 februari ziet er als volgt uit: uur zangzaterdagmiddagproject o.a. Rachmaninov s Bogoroditse Djevo uur generale met álle zangers van januari-zangproject en zangzaterdagmiddagproject uur soep en brood uur Vespers, waarin alle ingestudeerde muziek wordt gezongen en meerdere iconen ons zullen omringen. Voor de zangzaterdagmiddag van te voren aanmelden bij Antje de Wit mobiel of Bladmuziek is 1-2 weken van te voren beschikbaar. VESPERS Tjébjé Pajom Zaterdagavond 7 februari om uur is iedereen welkom om te komen luisteren, iconen schouwen en stil-zijn in de bijzondere Vespers met Russisch-orthodoxe muziek. Alle muziek gezongen in het zangproject op de dinsdagavond én die van de zangzaterdagmiddag zal ten gehore worden gebracht in een verstillende, muzikale en meditatieve samenkomst. We zullen ons omringen met verschillende iconen. Er zal mooie Russische poëzie worden voorgelezen. Er zijn momenten van stilte en reflectie. En zoals gewoon wordt er gelegenheid geboden om een kaarsje te branden. Toegang is gratis, bijdrage in collecte na afloop bijzonder welkom. 12

13 ALGEMEEN College van kerkrentmeesters Ontvangen in de afgelopen periode Legaat We vinden het fijn at we in de afgelopen periode weer een legaat mochten ontvangen. Het gaat ditmaal om een bedrag van 500 euro. We waarderen het bijzonder wanneer zo blijk wordt gegeven van een betrokkenheid bij onze kerkgemeenschap. We schreven al eerder dat een legaat een goede manier is om de kerk te bedenken; u hoeft dan immers geen rekening meer te houden met onbekende verplichtingen voor de toekomst. Giften Van NN werd er tweemaal contant een bedrag ontvangen. Het gaat dit keer om totaal 250 euro. Kerkrentmeesters CMOG OP KERSTMARKT 2014 Dames van de Creatieve MaandagOchtendGroep stonden in december traditiegetrouw achter een kraam op de kerstmarkt om hun zelfgemaakt producten aan de man of vrouw te brengen. Als altijd komt de opbrengst ten goede aan de stichting Santpoort Helpt Madras, die het weer doorsluist naar Stephan Viadyakar van Helpende Handen in Madras. Niet alleen op de kerstmarkt, maar ook op andere momenten in het afgelopen jaar verkochten de dames hun producten. Bovendien deed een groep fietsers namens de CMOG mee aan de Rabo-fietstocht in september, hetgeen ook geld opleverde. Alles bij elkaar opgeteld kon de CMOG 1200,- overmaken aan Madras. Hartelijk dank voor uw bijdragen! Jantine Hartendorf-Karkdijk. NIEUWS VAN DE ZWO-COMMISSIE Op 1 februari zal er in de diensten gecollecteerd worden voor een nieuw project. Dit betreft het Hillcrest Aids Centre. In dit centrum worden aids- en hiv-patiënten en hun familieleden op heel praktische wijze geholpen en gesteund. Armoede en eenzaamheid door hiv/aids Hiv/aids en armoede bepalen het leven van de mensen die wonen in de Vallei van de Duizend Heuvels in Kwa Zulu Natal in Zuid-Afrika. Er is veel onwetendheid over de ziekte. Mensen met hiv/aids kunnen niet rekenen op hulp en zorg. Armoede en eenzaamheid zijn het gevolg. Praktische hulp Precies 25 jaar geleden richtte dominee Niel Oosthuizen van de lokale methodistische kerk Hillcrest Aids Centre op. Het was zijn antwoord op de nood die er in de vallei heerste door de oprukkende hiv/ aidspandemie. In het Hillcrest Aids Centre krijgen gezinnen die met hiv/aids te maken hebben voorlichting en begeleiding. Maar ook hulp bij het aanleggen van een moestuin zodat de hele familie gezonder gaat eten. Alleenstaande vrouwen met de ziekte worden geholpen om zelf een inkomen te verdienen. Een gelukkige vrouw Kinderen die hun ouders verloren hebben, worden vaak door een grootmoeder opgevoed. Gogo (oma) Francisca is zo n oma. Op hoge leeftijd zorgt ze voor haar vijf kleinkinderen, die wees zijn. Toen haar kleindochter ernstig ziek werd, klopte ze aan bij Hillcrest Aids Centre. Ik had niets, zelfs geen schoenen. Ik ging nooit naar buiten, ik was bang om uitgelachen te worden. Maar ik leerde om met kralen te werken. Nu maak ik 20 poppetjes op een dag en daarmee verdien ik geld voor kleding en eten. Ik ben een gelukkige vrouw. De Stichting Zulu Aid verkoopt de sieraden en andere producten, die gemaakt zijn door Francisca en haar collega s. U kunt de sieraden bekijken en bestellen op Oma s zoals Francisca leren bij Hillcrest Aids Centre om zelf in hun inkomen te voorzien. Andere activiteiten Het centrum heeft ook een project waarbij mensen geleerd wordt een klein pluimveebedrijf te voeren. Verzamelen en verkopen van tweedehandskleding is een andere manier waarop men in levensonderhoud kan voorzien. Er bevinden zich winkels op het terrein voor zelfgemaakte en tweedehands goederen. Het centrum beschikt over gezondheidswerkers die mensen thuis bezoeken, maar er is ook een hospitaal en een polikliniek. Verder voorziet het centrum kinderen van schooluniformen, als er hiervoor thuis geen geld is. Wij hopen op uw gift voor onze projecten tijdens de collectes. Daarnaast zijn giften via ons bankrekeningnr. uiteraard ook altijd meer dan welkom. Wilt u speciaal aan bovenstaand doel doneren, vermeld dan a.u.b. het projectnr.: W Namens de ZWO-commissie, Hetty Vink-Postema. Giften: IBAN: NL42INGB t.n.v Dia Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO commissie, te Velserbroek. Ook elke rechtstreekse gift aan de landelijke organisatie telt mee in het aandeel dat van onze gemeente wordt verwacht. 13

14 Adressen ALGEMENE KERKENRAAD Voorz.: Dhr. R.H.C.M. Hirdes. Scriba: M. van Leeuwen, t: , e: gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek KERKELIJK BUREAU Dhr. E. Hup; Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort Noord t e: FINANCIEEL BEHEER Voorz.: Dhr. W. Passchier, tel gmail.com. Penningm.: dhr H.G. Beuker, Pastorieweg 7, 2071AR Santpoort-Noord, t , e: planet.nl. Adm. dhr. T. Zondag t , e: Post (declaratie e.d.) kerkelijk bureau. Bank: NL37INGB Protestantse Gem. Santpoort-Velserbroek DIACONIE Voorz.: Dhr. J.A. Bothof, t , e: nl; Secr.: Mw. H.L.M. Vink-Postema, e: nl; Penningm.: Dhr. B. Borst, t , e: NL23INGB t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek, Post kerkelijk bureau. ZWO-COMMISSIE Interne contacten: M.E. Beskers, nl of H.L.M. Vink-Postema, Penningmeester en externe contacten: M. Lobbezoo, tel IBAN-nr: NL42INGB t.n.v. ZWO-commissie PKN Santpoort-Velserbroek, te Vlsrbrk. WIJKGEMEENTE VELSERBROEK WIJKKERKENRAAD Voorz.: G. Louwerse, Platbodem 8, 1991NG Velserbroek. t , e. KERKGEBOUW, Het Kruispunt Zon Bastion 3, 1991PJ Velserbroek,t BEHEER W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ VB t PREDIKANT Ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Vlsrbrk, t: , e: BEZOEKCOÖRDINATOREN Margriet van Herk, t: WIJKGEMEENTE SANTPOORT WIJKKERKENRAAD Voorz.: R.H.C.M. Hirdes, t: , Scriba: Mw. P. Muller, t: , nl, Burg. Enschedelaan 65, 2071 AT Santpoort Nrd KERKGEBOUW Dorpskerk Burg. Enschedelaan 65-67, Wijkcentrum: t: BEHEER / KOSTERIJ Mw. J.M. Slings, Burg. Enschedelaan 67, t: PREDIKANTEN Ds. Otto Sondorp, Vredenhofstraat 11, 2012 MD Haarlem, t: , e: Ds. Ineke Clement, ouderenpredikant, Langemaad 15, 1991 EJ Vlsrbrk, t: , e: ORGANIST Elina Keijzer, t: Lyceumstraat 51, 1814 BR Alkmaare: DIRIGENT CANTORIJ Antje de Wit, Eyndenhoefflaan 7, t , e. 14

15 pmaak 1 BEN VREMAN Uw Warme Bakker Terrasweg 24 Telefoon Openingstijden: GEHELE WEEK geopend Elke dag zó uit de oven een grote sortering :36 Pagina 1 KNAPPEND VERS BROOD en als vanouds HEERLIJK GEBAK Uitvaartbureau Dag & Nacht Bereikbaar R.J.H.(Roel) Donken - Piëteitvolle uitvaartbegeleiding - Alles in eigen beheer - Voor alle gezindten - Uitvaartverzekeringen Ruud Kerkhoff - Wilsbeschikking - auto s: wit/zwart/grijs Jan Gijzenkade 75 - Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem waar u verzekerd bent Mobiel: Donken Liftadvies B.V. Inspecties Meerjaren prognoses Offerte beoordeling Bestekken Directievoering Opleveringen Kleine Zonnedauw HS Velserbroek tel:+31(0) fax: +31 (0) _ Samen naar een waardig afscheid. Uw adviseur voor: liftinstallaties roltrappen rolpaden gevelonderhoud Santpoort Een deeltje van het werk... Histnw 236x :41 Pagina 1 deel 1, 2 en 3 V I S I E O P E U R O PA More horses, fewer seconds. U wilt geen kansen missen. Daar zorgen wij voor met ruim Wat is dat toch mooi in New York experts in meer dan 30 landen. Zij zoeken nieuwe De mens zal nooit iets leren van zijn geschiedenis. kansen en brengen die binnen uw bereik. Want ING Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf schrijft een reeks boeken over het Dorp Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. Investment Management ziet verbanden. Vertaalt ontwikkelingen naar mogelijkheden. Zet kansen om in groei. Zo behalen we voor u een optimaal beleggingsresultaat en beheren we bijna 400 miljard euro. Meer weten? Kijk op ing.com. Beter begrijpen kan wel. Wie zich in het verleden verdiept, ziet oorzaken, gevolgen, verbanden. De geschiedenis zit vol intriges, romantiek, leed, heroïek, drama. Hoe meer je ervan weet, hoe meer je erachter komt dat de geschiedenis telkens nieuwe inzichten geeft én voor een beter begrip van de actualiteit zorgt. Dat is wat het Historisch Nieuwsblad haar lezers biedt. Neem een proefabonnement. Ga naar en ontdek het zelf. Je weet nooit genoeg. 48 MEZZINA FACETTEN VAN EUROPA 49 4 Voor degene die de reeks nog niet hebben, is er nu een pakket te bestellen. Deel 1, 2 en 3 tesamen van 69,50 voor 60,-- excl. verzendkosten. Home BTW AANGIFTEN- MAANDOVERZICHTEN-JAARCIJFERSINKOMSTENBELASTING-BTW AANGIFTEN- MAANDOVERZICHTEN-JAARREKENINGEN INKOMSTENBELASTING-BTW AANGIFTEN- MAANDOVERZICHTEN-JAARREKENINGEN INKOMSTENBELASTING-BTW AANGIFTEN- MAANDOVERZICHTEN-JAARREKENINGEN INKOMSTENBELASTING-BTW AANGIFTEN- MAANDOVERZICHTEN-JAARREKENINGEN INKOMSTENBELASTING-BTW AANGIFTEN- MAANDOVERZICHTEN-JAARREKENINGEN INKOMSTENBELASTING-BTW AANGIFTEN- MAANDOVERZICHTEN-JAARREKENINGEN Voor bestelling: MEZZINA 5 FACETTEN VAN EUROPA administraties Advies ZZP MKB Nieuws Contact Diensten/Tarieven administraties LINKS Bannink Accountants en Belastingadviseurs is een vertrouwd gezicht voor het bedrijfsleven in BANNINK ACCOUNTANCY de IJmond en omstreken, dat behoefte heeft aan pragmatische en strategische ondersteuning op het gebied van accountancy en belastingzaken. BANNINK HRM BANNINK FINANCE Log in Abonnementen Nieuws Da conecae moloratios amet qui denim quate eosto beribus est, cor simpor rerios suscia sapidunt Bannink staat voor deskundigheid en betrouwbaarheid. Het kantoor denkt op het juiste niveau mee, weet vragen op te roepen waar initieel niet bij was stil gestaan maar doet het vooral ook samen met de opdrachtgevers. quaturit adipsunt faceped quia con nobit velessitat eatquis pelecture ommolut aut quis doluptaerist pa ipsae ne pa vitiusae serum Bannink is daarom niet alleen een sparringpartner, maar tegelijkertijd een sympathieke en onvoorwaardelijke bondgenoot in de zoektocht naar antwoorden op de dagelijkse vragen op volest, sequi lees meer financieel, administratief en fiscaal gebied. Bannink is werkzaam in praktisch alle branches en disciplines binnen het MKB segment, alsmede de non-profit sector; besteedt veel aandacht aan het opleiden van haar medewerkers en zoekt altijd naar de beste oplossingen binnen de complexiteit van de continu veranderende wet- en regelgeving. Klokkenluiders- en klachtenregeling Bannink Accountants en Belastingadviseurs Ctrl+N ADVISEREN SCHRIJVEN CREËREN DESIGN 21, Velserbroek 2071 BA Santpoort Zadelmakerstraat 64 Terrasweg 1991 JW M E T ctrlplus.nl 15

16 De levenskunst van afscheid nemen Alice Loeters Persoonlijke uitvaartzorg Voor een persoonlijke en respectvolle begrafenis of crematie Ook wilsbeschikking en nazorg Dag en nacht bereikbaar: Bezoek ook onze website Drogisterij van ASSEMA Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek Telefoon Hagelingerweg Lange Nieuwstraat 59, A, CA 1971 Santpoort GE IJmuiden Noord Tel , Fax U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies Hagelingerweg en gratis waardebepaling 59, 2071 CA Santpoort van uw woning Noord Tel Fax BOUDESTEIJN B.V. * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN * OVERZEEVERPAKKINGEN * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS DOE-HET-ZELF VERHUIZEN SANTPOORT-NOORD VERHUIZERS J. van Alten Uurwerkreparaties Schoener 87, 1991 XB Velserbroek Tel In de gemeente Velsen wordt uw klok gratis opgehaald en na reparatie weer thuisbezorgd! K. BOOT Hier SCHILDERWERKEN had uw advertentie - Buiten- kunnen binnen staan! schilderwerk - Sauswerk - Spuitwerken - Renovatie Info tel.: TEL: SANTPOORT-NOORD GSM: M T 16

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr.

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Leo Kamphorst Welkom en mededelingen Paaskaars Zingen: GvL 619 HOORT HOE

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken!

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken! Liturgie voor de Gezinsdienst op 26 oktober 2014 om 10,00 uur in De Ark Thema: In de wolken! Met medewerking van: Elly Maarsingh Renny Post Leden van de KiWi Voor de dienst zingt Ludgrut: Wees welkom allemaal

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg 10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg Orde van dienst waarin Lars & Emma Elisabeth van den Brink Nora Catharina Ruitenberg gedoopt zullen worden en Ernst Jan de Kruijf belijdenis van zijn geloof zal

Nadere informatie

Weet je waarom je bijzonder bent?

Weet je waarom je bijzonder bent? Weet je waarom je bijzonder bent? Gezinsdienst Zondag 26 oktober 2014 Locatie: Voorganger: Medewerking: Organist: Oosterkerk DS. Swager Combo Joy4All Marius van Doleweerd Voor de dienst zingen we: Weet

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse kerstikoon, herkomst onbekend feest van de geboorte van de Heer Kerstmorgen 2012 voorganger: ds. N.J. Pronk cantorij o.l.v. cantrix-organiste: Līga Vilmane ouderling:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 februari 2011 voorganger ds Joost Röselaers met medewerking van Marjolijn van Heemstra organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Heinrich Scheidemann,

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie