Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN"

Transcriptie

1 Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 360 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde Koraalzwam 69, 2403 SR A a/d R Ingeland 6, 2408 RC Alphen a/d Rijn Telefoonnummer: ( s avonds) Tel: Kerkelijk Bureau: Pastoraal werker: Klipper 48, 2401 MZ A a/d R Wijk 5 (80+ en verzorgingshuizen) Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers Mw. drs. Gonja van t Kruis Telefoonnummer: Burg. Colijnstraat 41, 2771 GG Boskoop Tel.: Kopij Zondagsgroet Website en www.mkalphen.nl / Wijkkas: IBANnr. NL43INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Diaconie: IBANnr. NL23INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Wijkkas: IBANnr. NL43INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Voorganger uur Ds. Peter L. Smilde, m.m.v. Zamar Ambtsdragers Inge Bruijnes, ouderling Frans Lems, diaken Ambtsdrager van ontvangst Ria van Gils en Janneke van der Neut Organist Arie van Egmond Koster Feite Klijnstra Beamer Eveline Lems Kindernevendienst Vandaag geen kindernevendienst Oppasdienst Carolien van Vliet en Laura Lems Collectes Collectanten 1 e Zending 2 e Eredienst en pastoraat Gerrit Leideman en Paul de Jong De bloemen De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke groet gegaan naar Aart de Jong, Polderpeil.

2 Orde van Dienst Oefenlied voor de dienst: Als de wind die waait met vlagen Lied 700 Kinderlied: Kom aan boord Orde van Dienst zondag 24 mei 2015 PINKSTEREN Welkom Orgel en Zamar: Samen in de naam van Jezus Opwekking 167 Stil gebed, Onze hulp en groet Welkom Heilige Geest Orgel: Kom heilige Geest, gij vogel Gods Lied 680 Gebed om ontferming Zingen voor God Orgel: Schep in mij, God, een hart dat leeft Psalm 51: 5 Orgel: Geest van hierboven Lied 675: 1 Zamar: Als een hert ELB 8 Zamar: Tienduizend redenen Opwekking 733 Gebed om de Heilige Geest Bijbellezingen: Handelingen 2: 1-32 (BGT) Galaten 5: Zamar: Heilige Geest, vul mijn hart opnieuw Opwekking 343, Met de kinderen Verkondiging: Als de Geest vrucht gaat dragen Orgel: Wat zijn de goede vruchten Lied 841 Zamar kinderlied: Kom aan boord Gebeden Inzameling van gaven Zamar: Heer uw licht en uw liefde schijnen Opw 334: 1 en 3 Zegen Orgel: Ga met God en Hij zal met je zijn Lied 416: 1 2

3 Waarvoor collecteren we vandaag? De eerste collecte is voor Kerk in Actie; Pinksterzending Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. (Handelingen 1 vers 8) De bovenstaande tekst laat ons de krachtige werking van de Heilige Geest zien. De collecte staat in het teken van de werking van de Heilige Geest en het onderwijs aan de Bijbelschool. Onze zendingspredikanten en zendingswerkers mogen in Malawi en Suriname getuigen van God en Zijn Woord. De opbrengst is bedoeld voor het onderwijs aan de Bijbelschool in Malawi. Laten wij met elkaar, door ruimhartig te geven, laten merken dat wij open staan voor het werk van de Heilig Geest. Wij willen u allen bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid op het zendingswerk op welke wijze dan ook! EO JONGERENDAG 2015, geef je op voor 30 mei! Kom op 6 juni naar het Gelredome in Arnhem om samen met meer dan jongeren (!) te zingen, te luisteren, feest te vieren en. te ontdekken wie Jezus is voor jou. Dit jaar met de Amerikaanse spreker, schrijver, kunstenaar Eric Samuel Timm en TV spreker Kees Kraayenoord. Beiden spreken over het thema Jesus is. Geniet van de vele bands die optreden zoals Royal Tailor (Amerika), Draw the Parade (Nederland), Hillsong Yong &Free (Australië) en Switchfoot (Engeland). Geïnteresseerd? Of alvast de sfeer proeven? Ga naar en reserveer daar je toegangskaartje voor 7,50 pp. Vanuit Alphen zal er, net zoals de vorige jaren, busvervoer worden ingezet bij voldoende belangstelling. Meld je voor vervoer aan bij (voor 30 mei). ARNHEM / GELREDOME /6 juni uur/ EO Jongerendag/. Grootste jongerenevenement in Europa 3

4 ZEILWEEKEND Al een aantal keren is vanuit de Lichtkring voor de jongeren een zeilweekend in Friesland georganiseerd. Dit is elk jaar een groot succes en daarom wordt hieraan dit jaar een vervolg gegeven, door wederom een weekend te gaan zeilen met jongeren van de Lichtkring en nu ook van de Maranathakerk. Wanneer en waar? Het plan is om in het weekend van 28, 29 en 30 augustus naar Heeg in Friesland te gaan, waar de zeilboten voor ons klaarliggen. Hiermee gaan we dagtochten maken, met in elke boot een ervaren schipper. We verblijven dit jaar in een kamphuis waar we kunnen eten en gezamenlijke activiteiten gaan organiseren. Kosten? Aan dit weekend zijn natuurlijk ook kosten verbonden. We proberen deze zo laag mogelijk te houden. De begroting komt uit op 75,- per persoon, maar vragen je om een minimale bijdrage van 55,- Voor wie is dit weekend bestemd? Alle jongeren van de Lichtkring en Maranathakerk, leeftijd van jaar. Zin om mee te gaan???? Schrijf je snel in! Dit kan tot 13 juni via de website van de Lichtkring (www.pkn-lichtkring.nl). Op vrijdagavond 26 juni wordt in de jeugdkelder van de Lichtkring een informatieavond georganiseerd voor de mensen Contactpersoon vanuit de Maranthakerk Peter Bruijnes M

5 Giften Via Mw. Boxma een gift van 10 voor de diaconie en voor het werk van de contactpersonen in de Maranathakerk via Mw. Ferweda een gift van 20, via Mw. Leideman een gift van 20 en via Mw. Voogd eveneens een gift van 20. Hartelijk dank. DE JARIGEN Wie worden er de komende week 80 jaar of ouder? 24 mei Mw. L. Filippo-van den Dool Sweelinckplein VJ 24.mei Mw. M.A. v d Boom-Kamper H. Gorterstraat XB 31 mei Dhr. P. Borst Meteoorlaan WC We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe. Wijknieuws Dank- en voorbeden boek Inmiddels vormen de gebedsintenties die u kunt schrijven in het dank- en voor-bedenboek (dat ligt bij de ingang van de hal aan de J. Coninckstraat en bij de ingang Raadhuisstraat) een vast onderdeel van onze kerkdiensten. In het boek is ruimte voor namen van mensen die het moeilijk hebben en voor dankbaarheid. Uw en jouw gebedsintenties worden meegenomen door de predikant en tijdens de voorbeden staan we stil bij verdriet, vreugde en dankbaarheid. Stiltecentrum In diezelfde hal vindt u/vind jij ook ons stiltecentrum, bedoeld als een rustgevende plek. U/jij kunt er bidden, een kaarsje branden en/of iets opschrijven in het gebedenboek. Vrijwel elke zondag staat de deur van het stiltecentrum open. Loop gerust eens binnen. Ds. Peter Smilde is werkzaam vanuit het kantoor in de Maranathakerk in deeltijd: maandagavond, dinsdag, donderdag en vrijdag. Terug uit Gambia. Vol indrukken zijn Ymkje en ik vorige week teruggekomen van een weekje Gambia. Inge en Gert Bruijnes hebben ons 'alle' hoeken en gaten van Gambia laten zien, maar vooral de projecten die wij als kerk ondersteunen: de basisschool in Lamin, de kliniek daar niet ver vandaan, en het landbouwproject voor vrouwen. We waren diep onder de indruk, want het biedt geweldig veel hoop voor de ontwikkeling van kinderen en hun gezinnen. Het is trouwens niet eenvoudig om in een totaal andere cultuur vriendelijke 5

6 mensen, diepe armoede, overwegend islamitisch (met een vriendelijk gezicht), minderheid christenen met wie we ook contacten hebben gehad - dit soort initiatieven te ontwikkelen en ook weer uit handen te geven. Maar Inge en Gert zijn er geknipt voor, en kijken alweer vooruit naar nieuwe projecten. En steeds weer lijkt het gezegend te worden en vrucht te dragen! Meeleven wijk 1-4 Dhr. M. van Tol (Sterrenlaan 19, 2402AT) zal binnenkort opgenomen worden voor een operatie (in het Kerkblad schreef ik abusievelijk dat hij al opgenomen was, maar dat is dus nog niet zo). Hij levert nogal wat krachten in. Afgelopen week op 19 mei vierden Beb en Jan de Geus (Van Eeghenstraat 4, 2406TK) hun 55 jarig huwelijksjubileum. Proviciat, nog vele gezegende jaren! Nienke van Tol (Waldweg 16, Heidelberg, Duitsland) krijgt steeds meer last van de bijwerkingen van de bestralingen. Ze schrijft ons het volgende: "Deze week heb ik nieuwe medicijnen gekregen. Als ik die in neem gaat het wel beter. De pijn is nog niet helemaal weg, maar het is dragelijk. Mijn gezicht is nog heel rood en dik. Daar heb ik crème voor. Deze week is papa geweest wat natuurlijk heel erg gezellig was. Ook zijn er vrienden van papa en mama geweest. Ik ben blij dat ik over de helft ben, maar het is nog een pittig eind..." Alle zieken bidden we Gods nabijheid toe, herstel en kracht! Geboren Ik kreeg een geboortekaartje van de gelukkige en dankbare ouders Martin van Gent en Sascha van der Mispel (Cederstraat 225, 2304VJ). 7 April kregen zij een dochter: Renesmee Alexandra (roepnaam: Renesmee), waarmee we hen van harte gelukwensen. Ook feliciteren we grootouders Willem en Riet van Gent die voor het eerst opa en oma zijn geworden. Zoals wel vaker gebeurt, groeit bij het ouder worden, en zeker bij de geboorte van een kind, bij velen het verlangen om geloof en kerk weer op te pakken, zoals ook bleek in de gesprekken die ik met Martin en Sascha voerde. We kijken uit naar de doop van Renesmee. Pinksteren: als de Geest vrucht gaat dragen We vieren vandaag het feest van de Geest. De Heer verlangt ernaar met zijn Geest onze harten te vervullen. We zullen nadenken vanuit Galaten 5: 22 wat er gebeurt als de Geest vrucht gaat dragen in ons leven. Het is een gezinsdienst, waarbij Zamar zijn partij weer zal meeblazen! Ik hoop u en jullie allemaal te ontmoeten. Tenslotte. Ik wens u mooie pinksterdagen. U allen van harte Gods zegen toegewenst. 6 Ds. Peter Smilde

7 Drs. Gonja van t Kruis Pastoraat Mw. Barry van Hemsbergen is afgelopen zaterdag met een longontsteking opgenomen in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA). Zij verblijft op de longafdeling 470. Daar heeft zij op dit moment veel zorg. Wij wensen haar van harte sterkte en een voorspoedig herstel toe. Verder bedankt zij iedereen hartelijk voor de kaartjes en het meeleven die zij heeft ontvangen tijdens haar revalidatieperiode in verpleeghuis Oudshoorn (en ook bedankt voor de verjaarsdagskaarten!) Ook andere mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben, maar liever niet genoemd willen worden, Gods kracht gewenst. Terugblik koffieochtend Twee weken geleden kregen we bezoek van Arum uitvaartzorg. Via een stichting wordt er de mogelijkheid geboden om middels een spaardeposito het geld voor de uitvaart apart te zetten, zodat het eigen vermogen niet wordt aangetast. De ochtend had veel belangstelling en we kregen een degelijke uitleg over het deposito. Tijdens het gesprek kwam ook de locatie van de uitvaart ter sprake. Als de uitvaart plaatsvindt vanuit de Maranathakerk, is dat goedkoper dan wanneer deze plaatsvindt in de aula van de Oosterbegraafplaats. Wist u dat? Bovendien heeft u ruimer de tijd: in de Maranathakerk wordt er niet op de klok gekeken en in de aula wel. Ook biedt de MK plaats voor een samenzijn ná de uitvaart. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze koster. Koffieochtend 4 juni a.s.: inloophuis Het Open Venster Op de koffieochtend van 4 juni a.s. komen Hetty Douglas en Lieke Odijk vertellen over hun werk bij inloophuis het Open Venster. Het Open Venster is 25 jaar geleden door de leden van de Raad van Kerken in Alphen aan den Rijn opgericht met als doel om mensen een plek te bieden om tot zichzelf te komen. Hun visie daarbij is dat er juist voor de zwaksten in de samenleving aandacht en zorg moet zijn. Vrijwilligers zorgen voor aandacht, een gesprek, stilte en bezinning. Het Open Venster werkt vanuit de christelijke geloofstraditie, waarin voorop staat dat ieder leven waardevol is. Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom! Weekje vrij mei Van 20 t/m 27 mei ben ik een weekje vrij, daarna kunt u mij weer bereiken. Hartelijke groet, Gonja van t Kruis 7

8 Agenda 2 juni Moderamenvergadering Maranathakerk uur 4 juni Koffie-ochtend Schutse uur 11 juni Kerkenraadsvergadering Maranathakerk uur Opbrengst collecten 26 april Tjernobyl kinderen 207,83 Eredienst en Pastoraat 143,82 3 mei Diaconie 181,80 Eredienst en Pastoraat 131,05 10 mei Kerkradio 111,95 Eredienst en Pastoraat 109,75 Onderhoud gebouwen 33,85 VERSLAG GEMEENTEVERGADERING 23 APRIL 2015 Aanwezig: 26 leden van de Maranathakerk Opening Ds. Peter Smilde opent de vergadering door een gedeelte van Johannes te lezen. Naamswijziging Frans Lems, voorzitter van de kerkenraad, introduceert het eerste onderwerp. Het verzoek aan de classis van de Maranathakerk om voortaan met de naam Protestantse Gemeente Maranathakerk te Alphen aan den Rijn te mogen voeren. De brief aan de classis wordt voorgelezen. Er volgen vragen over de naam en hoe de procedure verder gaat verlopen. Ook wordt er gevraagd naar mogelijke scenario s. Afgesproken wordt dat de gemeente op de hoogte gehouden wordt van de voortgang en eventuele stappen. De aanwezige leden stemmen unaniem in met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om de classis een naamswijziging te vragen. Informatie uit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad wordt door Frans Lems informatie aan de aanwezigen gegeven. Onder andere vertelt hij dat op 5 juli Dennis, Jeanette en Jorien belijdenis van het geloof afleggen. 8

9 Dennis en Jorien willen ook gedoopt worden. Zij hebben de voorkeur uitgesproken voor doop door onderdompeling. De kerkenraad heeft dit besproken en wil aan deze wens gehoor gegeven. Daarom wordt er in de ochtenddienst belijdenis gedaan door deze gemeenteleden en worden zij daarna in de Triomfatorkapel gedoopt. De gemeente wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De kinderen van Dennis, Jeanette en Jorien zijn ook nog niet gedoopt. Zij worden in de ochtenddienst opgedragen/gezegend. Komend najaar wordt er een verdiepingsavond georganiseerd over de doop. Er komen positieve reacties op deze mededeling. Vragen uit de gemeente In het Leids Dagblad staat bij het rijtje van kerkdienst nog Gereformeerde Maranathakerk. Kan dit veranderd worden in Protestantse kerk. De scriba heeft het Leids Dagblad gebeld en gevraagd de naam aan te passen. Dat is beloofd. Wanneer er ambtsdragers bevestigd worden, kan er dan bij vermeld worden in welke wijk zij gaan werken? Dit gaan we doen. Er wordt ongerustheid geuit over de diaconie. Alle collectes zijn met bestemming vermeld, kan de diaconie wel aan het quotum voldoen? Ja, door de vrijwillige bijdrage. Voorgesteld wordt om twee bossen bloemen tijdens de dienst in de kerk te zetten. Eén bos gaat zoals gebruikelijk naar een gemeentelid, de andere is voor iemand buiten de gemeente als steuntje in de rug. Dit is een mooi voorstel, de kerkenraad gaat dit bespreken. In de kerkenraadsvergadering van 7 mei is dit besproken. We hebben besloten om geen twee bossen bloemen op het liturgisch centrum te zetten. Wel wordt er aan de ouderlingen en contactpersonen verteld dat de bos bloemen ook naar iemand buiten de gemeente geven kan worden. Soms is er een extra deurcollecte. De afgelopen keer was deze niet vermeld en hadden veel gemeenteleden geen extra geld bij zich. Dit heeft de scriba ook geconstateerd. Het voornemen is dat dit wel gepubliceerd wordt maar omdat bij de Zondagsgroet een nieuwe medewerker is gekomen, is dit verkeerd gelopen. Dit is nu gecommuniceerd en zal (naar alle waarschijnlijkheid) niet meer voorkomen. Het verzoek om op de beamer meer informatie te geven is ook door de commissie Eredienst aan de kerkenraad gevraagd. 9

10 Hierop heeft de kerkenraad positief gereageerd. Het moet nu nog wel met het beamteam georganiseerd worden. Peter wordt gevraagd om komende zondag voorbede te doen voor de ouders van mevrouw Jacqueline Egberts-Koolstra. Haar ouders en Jacqueline dus ook, zijn jaren lid van de Maranathakerk geweest. Dit is gedaan. Gevraagd wordt of het wel passend is dat Zamar in de dienst speelt als Ruud en Carla met hun dochter er niet zijn. Dit vinden we wel passend maar de kerkenraad stelt de vraag ook aan Ruud en Carla van Tol. Ruud en Carla hebben er geen probleem mee dat Zamar in de dienst speelt. Bij de afkondigingen wordt vaak nog gezegd, de mensen die meeluisteren via de kerkradio. Er zijn nu veel mensen die via internet meeluisteren daardoor is de zin niet (helemaal) meer van toepassing. De scriba geeft aan dat het woord kerkradio niet meer genoemd wordt bij de mededelingen maar dat het soms verkeerd gaat. De volgende kerkenraadsvergadering vragen we hier aandacht voor. Piet Pijper krijgt de complimenten voor zijn preeklezen van afgelopen zondag. Het was erg knap zoals hij de dienst geleid heeft. Sluiting De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van lied 968 vers 1 en 3 en een gebed uitgesproken door Frans Lems. ZONDAGSGROET GEMIST? Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde. VIA WEBSITE U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar en u vindt in de rechterkolom een link Zondagsgroet, klik hier! KOPIJ Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond uur bij voorkeur via Of anders na telefonisch overleg KERKDIENST GEMIST? Via de website vindt u in de rechterkolom een link Kerkdienst gemist, klik hier 10

11 Boerenspellen bij Lena s Hoeve op zaterdag 4 juli De verschillende PKN kerken (De Lichtkring, de Adventskerk, de Maranathakerk, De Goede Herderkerk en de Bron) in Alphen aan den Rijn hebben met elkaar een jeugdactiviteit georganiseerd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Het lijkt ons leuk om elkaar beter te leren kennen en hoe kan dat beter dan met elkaar verschillende spellen te spelen!!! Er zijn activiteiten voor zowel de jongere kinderen als voor de oudere kinderen. Het wordt een super leuke ochtend met als afsluiting met elkaar pannenkoeken eten! Twijfel niet en geef je snel op! (zie pag. 12) 11

12 Boerenspellen bij Lena s Hoeve op zaterdag 4 juli Wat??? Boerenspelen als klompengolf, hooibergspelen, roeien, koe melken, boerenspellen en een rondleiding op de boerderij Waar??? Bij Lena s Hoeve Compierenkade 8 Hoe laat??? Van 9.45 uur tot uur Voor wie??? Voor kinderen van groep 1 tot en met 8 Wat nog meer??? Voor drinken en wat erbij tijdens de spellen wordt gezorgd! Het is handig om oude kleren mee te nemen en een pakketje extra kleren! Ter afsluiting willen we met elkaar pannenkoeken eten, wie wil mee bakken?? Lijkt het je leuk om mee te doen??? Geef je dan op voor 21 juni bij Kirsten Bruijnes of via onderstaande opgave formulier. Naam : Leeftijd : Voorkeur bij wie in een groep : Zwemdiploma wel/ geen Bijzonderheden : (medicijnen, dieet etc.) : Mijn ouders willen wel / geen pannenkoeken bakken 12

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 7 juni 2015

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 7 juni 2015 Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 7 juni 2015 Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 362 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde Koraalzwam

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 6 juli 2014

Z O N D A G S G R O E T 6 juli 2014 Z O N D A G S G R O E T 6 juli 2014 W ijkgemeente - Centrum No. 321 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland 6, 2408

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 29 maart 2015 PALMPASEN 30 maart t/m 4 april STILLE WEEK

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 29 maart 2015 PALMPASEN 30 maart t/m 4 april STILLE WEEK Zondag 29 maart 2015 Palmpasen Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 29 maart 2015 PALMPASEN 30 maart t/m 4 april STILLE WEEK Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 352 Predikant: Scriba:

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Thema: De graankorrel Voorganger: Ds. Simon de Kam Ouderling: Johan

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondag 4 december 2016

Zondag 4 december 2016 Zondag 4 december 2016 Tweede zondag van de advent Gezamenlijke viering van de gemeenten van Dorpskerk en Welkomkerk Rembrandt van Rijn voorganger: organist: koster: ds. A. Verwijs dhr. J. van Elst dhr.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Karin van den Broeke, Wissenkerke Ada Dieleman

Nadere informatie

Ochtenddienst - 26 Juni 2016

Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Afscheid Kindernevendienst Thema: Op ontdekkingsreis Jonathan Heemskerk Toine Kuipers Dion Oppelaar Jim van der Voorden Voorganger Organist M.m.v. : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Herman Nijhuis Herman Langerak

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: V. van Bijlert; diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert Boersma Vierde zondag van de Advent

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 3 mei 2015

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 3 mei 2015 Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 3 mei 2015 Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 357 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde Koraalzwam

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas Protestants Kralingen 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg Tweeling van geloof en twijfel Corinne Vonaesch: Thomas orgelspel verwelkoming door de ouderling aanvangslied: [allen gaan staan] 645, Zing

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 juni 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 2 e Zondag van de Zomer Kleur: groen Kleur van groei en aarde, toekomst en hoop In deze dienst nemen 6 kinderen afscheid van de kindernevendienst

Nadere informatie

Zondag 4 september Welkom in de doopdienst in De Regenboog!

Zondag 4 september Welkom in de doopdienst in De Regenboog! Zondag 4 september 2016 Welkom in de doopdienst in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Dirk Slooijer Organist: Henk de Gooijer Lector: Jorieke Poorterman Doopdienst In deze

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 6 november 2011

Z O N D A G S G R O E T 6 november 2011 Z O N D A G S G R O E T 6 november 2011 W ijkgemeente - Centrum No. 199 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland

Nadere informatie

8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015)

8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015) 8 mei 2016 Doop van Naomi Marianne Elizabeth Breure (geboren 14 november 2015) 9.30 uur Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen Stiltemoment, waarin

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 21 september 2014 STARTZONDAG en 28 september 2014

Z O N D A G S G R O E T 21 september 2014 STARTZONDAG en 28 september 2014 Z O N D A G S G R O E T 21 september 2014 STARTZONDAG en 28 september 2014 Zondag 21 september Voorganger 09.30 uur Ambtsdragers W ijkgemeente - Centrum No. 328 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw.

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek

Protestantse gemeente te Hoek Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 12 februari 2017 Kleur: Groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Hans Becker uit Terneuzen Ada Dieleman Joke de

Nadere informatie

ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE

ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE ALS LATER UW KIND U VRAAGT: WAT BETEKENT DE DOOP? VERTEL HET DAN: ZOALS DE JODEN TROKKEN DOOR DE SCHELFZEE NAAR HET BELOOFDE LAND ZO TROK DIE ENE JOOD JEZUS DOOR DE JORDAAN EN ZO BEN JIJ VERBONDEN AAN

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 11 januari 2015

Z O N D A G S G R O E T 11 januari 2015 Z O N D A G S G R O E T 11 januari 2015 W ijkgemeente - Centrum No. 341 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland

Nadere informatie

De goede dood (2012) Films die er toe doen

De goede dood (2012) Films die er toe doen Films die er toe doen De goede dood (2012) Regie: Wannie de Wijn, Nederland. Datum: Donderdag 17 september Tijd: 19.30 uur Plaats: De Menorah, Dwarswijk 350, 9202 CA Drachten Informatie: Dhr. Ate Klomp,

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

SKG 5 februari 2017 Vriendschap. Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis Organist: Harm Jansen Ouderling van dienst: Karlien Lankman Beamer: Barry en Edze

SKG 5 februari 2017 Vriendschap. Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis Organist: Harm Jansen Ouderling van dienst: Karlien Lankman Beamer: Barry en Edze SKG 5 februari 2017 Vriendschap Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis Organist: Harm Jansen Ouderling van dienst: Karlien Lankman Beamer: Barry en Edze Welkom en mededelingen Stilte (gemeente gaat staan)

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk Maranathakerk 24 april 2016 ochtend KJ Liturgie Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk Muzikale begeleiding: Arjen Hilbers (orgel),

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Kerk voor Jou dienst

Kerk voor Jou dienst Kerk voor Jou dienst Voorganger Organist : Dhr. A. Voogd : Rens van Rossum Welkom Afkondigingen door Ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de weekbrief.

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Ochtenddienst 25 juni Zondag 17

Ochtenddienst 25 juni Zondag 17 Ochtenddienst 25 juni 2017 Zondag 17 Voorganger Organist : Ds. J.H. den Braber : Jaap Dekker Welkom Mededelingen door Diaken Mirjam Pegels. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de weekbrief.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 2 mei 2010

Z O N D A G S G R O E T 2 mei 2010 Z O N D A G S G R O E T 2 mei 2010 W ijkgemeente - Centrum No. 133 Predikant: Jeugdwerker: Wijk 1, 2, 3 en 4 Dhr. Jan Verduijn Ds. Peter L. Smilde Tel: 06-14063136 of Ingeland 6, 2408 RC Alphen a/d Rijn

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 24 september 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 24 september 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 24 september 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster en Video Wall: Crèche: dhr. Jan Kees van Gaalen uit Terhole Addie de

Nadere informatie

Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing Marcus 12 : 28 34

Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing Marcus 12 : 28 34 zondag 8 november 2015 Zie, om troost was ik zeer verlegen. Gij echter hebt U over mijn ziel hartelijk ontfermd, opdat zij niet verderven zou. (Jesaja 38:17) Kerkelijk jaar: 24 e zondag na Pinksteren Schriftlezing

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemsch. Liturgische bloemschikking. Thema: @@@@

Nadere informatie