Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN"

Transcriptie

1 Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 360 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde Koraalzwam 69, 2403 SR A a/d R Ingeland 6, 2408 RC Alphen a/d Rijn Telefoonnummer: ( s avonds) Tel: Kerkelijk Bureau: Pastoraal werker: Klipper 48, 2401 MZ A a/d R Wijk 5 (80+ en verzorgingshuizen) Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers Mw. drs. Gonja van t Kruis Telefoonnummer: Burg. Colijnstraat 41, 2771 GG Boskoop Tel.: Kopij Zondagsgroet Website en www.mkalphen.nl / Wijkkas: IBANnr. NL43INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Diaconie: IBANnr. NL23INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Wijkkas: IBANnr. NL43INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Voorganger uur Ds. Peter L. Smilde, m.m.v. Zamar Ambtsdragers Inge Bruijnes, ouderling Frans Lems, diaken Ambtsdrager van ontvangst Ria van Gils en Janneke van der Neut Organist Arie van Egmond Koster Feite Klijnstra Beamer Eveline Lems Kindernevendienst Vandaag geen kindernevendienst Oppasdienst Carolien van Vliet en Laura Lems Collectes Collectanten 1 e Zending 2 e Eredienst en pastoraat Gerrit Leideman en Paul de Jong De bloemen De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke groet gegaan naar Aart de Jong, Polderpeil.

2 Orde van Dienst Oefenlied voor de dienst: Als de wind die waait met vlagen Lied 700 Kinderlied: Kom aan boord Orde van Dienst zondag 24 mei 2015 PINKSTEREN Welkom Orgel en Zamar: Samen in de naam van Jezus Opwekking 167 Stil gebed, Onze hulp en groet Welkom Heilige Geest Orgel: Kom heilige Geest, gij vogel Gods Lied 680 Gebed om ontferming Zingen voor God Orgel: Schep in mij, God, een hart dat leeft Psalm 51: 5 Orgel: Geest van hierboven Lied 675: 1 Zamar: Als een hert ELB 8 Zamar: Tienduizend redenen Opwekking 733 Gebed om de Heilige Geest Bijbellezingen: Handelingen 2: 1-32 (BGT) Galaten 5: Zamar: Heilige Geest, vul mijn hart opnieuw Opwekking 343, Met de kinderen Verkondiging: Als de Geest vrucht gaat dragen Orgel: Wat zijn de goede vruchten Lied 841 Zamar kinderlied: Kom aan boord Gebeden Inzameling van gaven Zamar: Heer uw licht en uw liefde schijnen Opw 334: 1 en 3 Zegen Orgel: Ga met God en Hij zal met je zijn Lied 416: 1 2

3 Waarvoor collecteren we vandaag? De eerste collecte is voor Kerk in Actie; Pinksterzending Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. (Handelingen 1 vers 8) De bovenstaande tekst laat ons de krachtige werking van de Heilige Geest zien. De collecte staat in het teken van de werking van de Heilige Geest en het onderwijs aan de Bijbelschool. Onze zendingspredikanten en zendingswerkers mogen in Malawi en Suriname getuigen van God en Zijn Woord. De opbrengst is bedoeld voor het onderwijs aan de Bijbelschool in Malawi. Laten wij met elkaar, door ruimhartig te geven, laten merken dat wij open staan voor het werk van de Heilig Geest. Wij willen u allen bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid op het zendingswerk op welke wijze dan ook! EO JONGERENDAG 2015, geef je op voor 30 mei! Kom op 6 juni naar het Gelredome in Arnhem om samen met meer dan jongeren (!) te zingen, te luisteren, feest te vieren en. te ontdekken wie Jezus is voor jou. Dit jaar met de Amerikaanse spreker, schrijver, kunstenaar Eric Samuel Timm en TV spreker Kees Kraayenoord. Beiden spreken over het thema Jesus is. Geniet van de vele bands die optreden zoals Royal Tailor (Amerika), Draw the Parade (Nederland), Hillsong Yong &Free (Australië) en Switchfoot (Engeland). Geïnteresseerd? Of alvast de sfeer proeven? Ga naar en reserveer daar je toegangskaartje voor 7,50 pp. Vanuit Alphen zal er, net zoals de vorige jaren, busvervoer worden ingezet bij voldoende belangstelling. Meld je voor vervoer aan bij (voor 30 mei). ARNHEM / GELREDOME /6 juni uur/ EO Jongerendag/. Grootste jongerenevenement in Europa 3

4 ZEILWEEKEND Al een aantal keren is vanuit de Lichtkring voor de jongeren een zeilweekend in Friesland georganiseerd. Dit is elk jaar een groot succes en daarom wordt hieraan dit jaar een vervolg gegeven, door wederom een weekend te gaan zeilen met jongeren van de Lichtkring en nu ook van de Maranathakerk. Wanneer en waar? Het plan is om in het weekend van 28, 29 en 30 augustus naar Heeg in Friesland te gaan, waar de zeilboten voor ons klaarliggen. Hiermee gaan we dagtochten maken, met in elke boot een ervaren schipper. We verblijven dit jaar in een kamphuis waar we kunnen eten en gezamenlijke activiteiten gaan organiseren. Kosten? Aan dit weekend zijn natuurlijk ook kosten verbonden. We proberen deze zo laag mogelijk te houden. De begroting komt uit op 75,- per persoon, maar vragen je om een minimale bijdrage van 55,- Voor wie is dit weekend bestemd? Alle jongeren van de Lichtkring en Maranathakerk, leeftijd van jaar. Zin om mee te gaan???? Schrijf je snel in! Dit kan tot 13 juni via de website van de Lichtkring (www.pkn-lichtkring.nl). Op vrijdagavond 26 juni wordt in de jeugdkelder van de Lichtkring een informatieavond georganiseerd voor de mensen Contactpersoon vanuit de Maranthakerk Peter Bruijnes M

5 Giften Via Mw. Boxma een gift van 10 voor de diaconie en voor het werk van de contactpersonen in de Maranathakerk via Mw. Ferweda een gift van 20, via Mw. Leideman een gift van 20 en via Mw. Voogd eveneens een gift van 20. Hartelijk dank. DE JARIGEN Wie worden er de komende week 80 jaar of ouder? 24 mei Mw. L. Filippo-van den Dool Sweelinckplein VJ 24.mei Mw. M.A. v d Boom-Kamper H. Gorterstraat XB 31 mei Dhr. P. Borst Meteoorlaan WC We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe. Wijknieuws Dank- en voorbeden boek Inmiddels vormen de gebedsintenties die u kunt schrijven in het dank- en voor-bedenboek (dat ligt bij de ingang van de hal aan de J. Coninckstraat en bij de ingang Raadhuisstraat) een vast onderdeel van onze kerkdiensten. In het boek is ruimte voor namen van mensen die het moeilijk hebben en voor dankbaarheid. Uw en jouw gebedsintenties worden meegenomen door de predikant en tijdens de voorbeden staan we stil bij verdriet, vreugde en dankbaarheid. Stiltecentrum In diezelfde hal vindt u/vind jij ook ons stiltecentrum, bedoeld als een rustgevende plek. U/jij kunt er bidden, een kaarsje branden en/of iets opschrijven in het gebedenboek. Vrijwel elke zondag staat de deur van het stiltecentrum open. Loop gerust eens binnen. Ds. Peter Smilde is werkzaam vanuit het kantoor in de Maranathakerk in deeltijd: maandagavond, dinsdag, donderdag en vrijdag. Terug uit Gambia. Vol indrukken zijn Ymkje en ik vorige week teruggekomen van een weekje Gambia. Inge en Gert Bruijnes hebben ons 'alle' hoeken en gaten van Gambia laten zien, maar vooral de projecten die wij als kerk ondersteunen: de basisschool in Lamin, de kliniek daar niet ver vandaan, en het landbouwproject voor vrouwen. We waren diep onder de indruk, want het biedt geweldig veel hoop voor de ontwikkeling van kinderen en hun gezinnen. Het is trouwens niet eenvoudig om in een totaal andere cultuur vriendelijke 5

6 mensen, diepe armoede, overwegend islamitisch (met een vriendelijk gezicht), minderheid christenen met wie we ook contacten hebben gehad - dit soort initiatieven te ontwikkelen en ook weer uit handen te geven. Maar Inge en Gert zijn er geknipt voor, en kijken alweer vooruit naar nieuwe projecten. En steeds weer lijkt het gezegend te worden en vrucht te dragen! Meeleven wijk 1-4 Dhr. M. van Tol (Sterrenlaan 19, 2402AT) zal binnenkort opgenomen worden voor een operatie (in het Kerkblad schreef ik abusievelijk dat hij al opgenomen was, maar dat is dus nog niet zo). Hij levert nogal wat krachten in. Afgelopen week op 19 mei vierden Beb en Jan de Geus (Van Eeghenstraat 4, 2406TK) hun 55 jarig huwelijksjubileum. Proviciat, nog vele gezegende jaren! Nienke van Tol (Waldweg 16, Heidelberg, Duitsland) krijgt steeds meer last van de bijwerkingen van de bestralingen. Ze schrijft ons het volgende: "Deze week heb ik nieuwe medicijnen gekregen. Als ik die in neem gaat het wel beter. De pijn is nog niet helemaal weg, maar het is dragelijk. Mijn gezicht is nog heel rood en dik. Daar heb ik crème voor. Deze week is papa geweest wat natuurlijk heel erg gezellig was. Ook zijn er vrienden van papa en mama geweest. Ik ben blij dat ik over de helft ben, maar het is nog een pittig eind..." Alle zieken bidden we Gods nabijheid toe, herstel en kracht! Geboren Ik kreeg een geboortekaartje van de gelukkige en dankbare ouders Martin van Gent en Sascha van der Mispel (Cederstraat 225, 2304VJ). 7 April kregen zij een dochter: Renesmee Alexandra (roepnaam: Renesmee), waarmee we hen van harte gelukwensen. Ook feliciteren we grootouders Willem en Riet van Gent die voor het eerst opa en oma zijn geworden. Zoals wel vaker gebeurt, groeit bij het ouder worden, en zeker bij de geboorte van een kind, bij velen het verlangen om geloof en kerk weer op te pakken, zoals ook bleek in de gesprekken die ik met Martin en Sascha voerde. We kijken uit naar de doop van Renesmee. Pinksteren: als de Geest vrucht gaat dragen We vieren vandaag het feest van de Geest. De Heer verlangt ernaar met zijn Geest onze harten te vervullen. We zullen nadenken vanuit Galaten 5: 22 wat er gebeurt als de Geest vrucht gaat dragen in ons leven. Het is een gezinsdienst, waarbij Zamar zijn partij weer zal meeblazen! Ik hoop u en jullie allemaal te ontmoeten. Tenslotte. Ik wens u mooie pinksterdagen. U allen van harte Gods zegen toegewenst. 6 Ds. Peter Smilde

7 Drs. Gonja van t Kruis Pastoraat Mw. Barry van Hemsbergen is afgelopen zaterdag met een longontsteking opgenomen in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA). Zij verblijft op de longafdeling 470. Daar heeft zij op dit moment veel zorg. Wij wensen haar van harte sterkte en een voorspoedig herstel toe. Verder bedankt zij iedereen hartelijk voor de kaartjes en het meeleven die zij heeft ontvangen tijdens haar revalidatieperiode in verpleeghuis Oudshoorn (en ook bedankt voor de verjaarsdagskaarten!) Ook andere mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben, maar liever niet genoemd willen worden, Gods kracht gewenst. Terugblik koffieochtend Twee weken geleden kregen we bezoek van Arum uitvaartzorg. Via een stichting wordt er de mogelijkheid geboden om middels een spaardeposito het geld voor de uitvaart apart te zetten, zodat het eigen vermogen niet wordt aangetast. De ochtend had veel belangstelling en we kregen een degelijke uitleg over het deposito. Tijdens het gesprek kwam ook de locatie van de uitvaart ter sprake. Als de uitvaart plaatsvindt vanuit de Maranathakerk, is dat goedkoper dan wanneer deze plaatsvindt in de aula van de Oosterbegraafplaats. Wist u dat? Bovendien heeft u ruimer de tijd: in de Maranathakerk wordt er niet op de klok gekeken en in de aula wel. Ook biedt de MK plaats voor een samenzijn ná de uitvaart. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze koster. Koffieochtend 4 juni a.s.: inloophuis Het Open Venster Op de koffieochtend van 4 juni a.s. komen Hetty Douglas en Lieke Odijk vertellen over hun werk bij inloophuis het Open Venster. Het Open Venster is 25 jaar geleden door de leden van de Raad van Kerken in Alphen aan den Rijn opgericht met als doel om mensen een plek te bieden om tot zichzelf te komen. Hun visie daarbij is dat er juist voor de zwaksten in de samenleving aandacht en zorg moet zijn. Vrijwilligers zorgen voor aandacht, een gesprek, stilte en bezinning. Het Open Venster werkt vanuit de christelijke geloofstraditie, waarin voorop staat dat ieder leven waardevol is. Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom! Weekje vrij mei Van 20 t/m 27 mei ben ik een weekje vrij, daarna kunt u mij weer bereiken. Hartelijke groet, Gonja van t Kruis 7

8 Agenda 2 juni Moderamenvergadering Maranathakerk uur 4 juni Koffie-ochtend Schutse uur 11 juni Kerkenraadsvergadering Maranathakerk uur Opbrengst collecten 26 april Tjernobyl kinderen 207,83 Eredienst en Pastoraat 143,82 3 mei Diaconie 181,80 Eredienst en Pastoraat 131,05 10 mei Kerkradio 111,95 Eredienst en Pastoraat 109,75 Onderhoud gebouwen 33,85 VERSLAG GEMEENTEVERGADERING 23 APRIL 2015 Aanwezig: 26 leden van de Maranathakerk Opening Ds. Peter Smilde opent de vergadering door een gedeelte van Johannes te lezen. Naamswijziging Frans Lems, voorzitter van de kerkenraad, introduceert het eerste onderwerp. Het verzoek aan de classis van de Maranathakerk om voortaan met de naam Protestantse Gemeente Maranathakerk te Alphen aan den Rijn te mogen voeren. De brief aan de classis wordt voorgelezen. Er volgen vragen over de naam en hoe de procedure verder gaat verlopen. Ook wordt er gevraagd naar mogelijke scenario s. Afgesproken wordt dat de gemeente op de hoogte gehouden wordt van de voortgang en eventuele stappen. De aanwezige leden stemmen unaniem in met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om de classis een naamswijziging te vragen. Informatie uit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad wordt door Frans Lems informatie aan de aanwezigen gegeven. Onder andere vertelt hij dat op 5 juli Dennis, Jeanette en Jorien belijdenis van het geloof afleggen. 8

9 Dennis en Jorien willen ook gedoopt worden. Zij hebben de voorkeur uitgesproken voor doop door onderdompeling. De kerkenraad heeft dit besproken en wil aan deze wens gehoor gegeven. Daarom wordt er in de ochtenddienst belijdenis gedaan door deze gemeenteleden en worden zij daarna in de Triomfatorkapel gedoopt. De gemeente wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De kinderen van Dennis, Jeanette en Jorien zijn ook nog niet gedoopt. Zij worden in de ochtenddienst opgedragen/gezegend. Komend najaar wordt er een verdiepingsavond georganiseerd over de doop. Er komen positieve reacties op deze mededeling. Vragen uit de gemeente In het Leids Dagblad staat bij het rijtje van kerkdienst nog Gereformeerde Maranathakerk. Kan dit veranderd worden in Protestantse kerk. De scriba heeft het Leids Dagblad gebeld en gevraagd de naam aan te passen. Dat is beloofd. Wanneer er ambtsdragers bevestigd worden, kan er dan bij vermeld worden in welke wijk zij gaan werken? Dit gaan we doen. Er wordt ongerustheid geuit over de diaconie. Alle collectes zijn met bestemming vermeld, kan de diaconie wel aan het quotum voldoen? Ja, door de vrijwillige bijdrage. Voorgesteld wordt om twee bossen bloemen tijdens de dienst in de kerk te zetten. Eén bos gaat zoals gebruikelijk naar een gemeentelid, de andere is voor iemand buiten de gemeente als steuntje in de rug. Dit is een mooi voorstel, de kerkenraad gaat dit bespreken. In de kerkenraadsvergadering van 7 mei is dit besproken. We hebben besloten om geen twee bossen bloemen op het liturgisch centrum te zetten. Wel wordt er aan de ouderlingen en contactpersonen verteld dat de bos bloemen ook naar iemand buiten de gemeente geven kan worden. Soms is er een extra deurcollecte. De afgelopen keer was deze niet vermeld en hadden veel gemeenteleden geen extra geld bij zich. Dit heeft de scriba ook geconstateerd. Het voornemen is dat dit wel gepubliceerd wordt maar omdat bij de Zondagsgroet een nieuwe medewerker is gekomen, is dit verkeerd gelopen. Dit is nu gecommuniceerd en zal (naar alle waarschijnlijkheid) niet meer voorkomen. Het verzoek om op de beamer meer informatie te geven is ook door de commissie Eredienst aan de kerkenraad gevraagd. 9

10 Hierop heeft de kerkenraad positief gereageerd. Het moet nu nog wel met het beamteam georganiseerd worden. Peter wordt gevraagd om komende zondag voorbede te doen voor de ouders van mevrouw Jacqueline Egberts-Koolstra. Haar ouders en Jacqueline dus ook, zijn jaren lid van de Maranathakerk geweest. Dit is gedaan. Gevraagd wordt of het wel passend is dat Zamar in de dienst speelt als Ruud en Carla met hun dochter er niet zijn. Dit vinden we wel passend maar de kerkenraad stelt de vraag ook aan Ruud en Carla van Tol. Ruud en Carla hebben er geen probleem mee dat Zamar in de dienst speelt. Bij de afkondigingen wordt vaak nog gezegd, de mensen die meeluisteren via de kerkradio. Er zijn nu veel mensen die via internet meeluisteren daardoor is de zin niet (helemaal) meer van toepassing. De scriba geeft aan dat het woord kerkradio niet meer genoemd wordt bij de mededelingen maar dat het soms verkeerd gaat. De volgende kerkenraadsvergadering vragen we hier aandacht voor. Piet Pijper krijgt de complimenten voor zijn preeklezen van afgelopen zondag. Het was erg knap zoals hij de dienst geleid heeft. Sluiting De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van lied 968 vers 1 en 3 en een gebed uitgesproken door Frans Lems. ZONDAGSGROET GEMIST? Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde. VIA WEBSITE U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar en u vindt in de rechterkolom een link Zondagsgroet, klik hier! KOPIJ Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond uur bij voorkeur via Of anders na telefonisch overleg KERKDIENST GEMIST? Via de website vindt u in de rechterkolom een link Kerkdienst gemist, klik hier 10

11 Boerenspellen bij Lena s Hoeve op zaterdag 4 juli De verschillende PKN kerken (De Lichtkring, de Adventskerk, de Maranathakerk, De Goede Herderkerk en de Bron) in Alphen aan den Rijn hebben met elkaar een jeugdactiviteit georganiseerd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Het lijkt ons leuk om elkaar beter te leren kennen en hoe kan dat beter dan met elkaar verschillende spellen te spelen!!! Er zijn activiteiten voor zowel de jongere kinderen als voor de oudere kinderen. Het wordt een super leuke ochtend met als afsluiting met elkaar pannenkoeken eten! Twijfel niet en geef je snel op! (zie pag. 12) 11

12 Boerenspellen bij Lena s Hoeve op zaterdag 4 juli Wat??? Boerenspelen als klompengolf, hooibergspelen, roeien, koe melken, boerenspellen en een rondleiding op de boerderij Waar??? Bij Lena s Hoeve Compierenkade 8 Hoe laat??? Van 9.45 uur tot uur Voor wie??? Voor kinderen van groep 1 tot en met 8 Wat nog meer??? Voor drinken en wat erbij tijdens de spellen wordt gezorgd! Het is handig om oude kleren mee te nemen en een pakketje extra kleren! Ter afsluiting willen we met elkaar pannenkoeken eten, wie wil mee bakken?? Lijkt het je leuk om mee te doen??? Geef je dan op voor 21 juni bij Kirsten Bruijnes of via onderstaande opgave formulier. Naam : Leeftijd : Voorkeur bij wie in een groep : Zwemdiploma wel/ geen Bijzonderheden : (medicijnen, dieet etc.) : Mijn ouders willen wel / geen pannenkoeken bakken 12

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang

Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Klankbord 5, 6 mei t/m 9 juni 2012 50 e jaargang Informatie Predikant Pastoraal medewerker Scriba Ledenadministratie en kerkelijk ontvanger Banknummer Kerkvoogdij 6358.07.211 Banknummer Diaconie 6358.07.351

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

DRIEKLANK februari 2014

DRIEKLANK februari 2014 DRIEKLANK februari 2014 37.4 Informatieblad van de Protestantse gemeente te Usselo Adressen kerkgebouwen: Haaksbergerstraat 815, Usselo Hellerweg 50, Twekkelo Usselo / Boekelo / Twekkelo Drieklank, 37

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie