Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN"

Transcriptie

1 Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 360 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde Koraalzwam 69, 2403 SR A a/d R Ingeland 6, 2408 RC Alphen a/d Rijn Telefoonnummer: ( s avonds) Tel: Kerkelijk Bureau: Pastoraal werker: Klipper 48, 2401 MZ A a/d R Wijk 5 (80+ en verzorgingshuizen) Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers Mw. drs. Gonja van t Kruis Telefoonnummer: Burg. Colijnstraat 41, 2771 GG Boskoop Tel.: Kopij Zondagsgroet Website en www.mkalphen.nl / Wijkkas: IBANnr. NL43INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Diaconie: IBANnr. NL23INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Wijkkas: IBANnr. NL43INGB tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn Voorganger uur Ds. Peter L. Smilde, m.m.v. Zamar Ambtsdragers Inge Bruijnes, ouderling Frans Lems, diaken Ambtsdrager van ontvangst Ria van Gils en Janneke van der Neut Organist Arie van Egmond Koster Feite Klijnstra Beamer Eveline Lems Kindernevendienst Vandaag geen kindernevendienst Oppasdienst Carolien van Vliet en Laura Lems Collectes Collectanten 1 e Zending 2 e Eredienst en pastoraat Gerrit Leideman en Paul de Jong De bloemen De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke groet gegaan naar Aart de Jong, Polderpeil.

2 Orde van Dienst Oefenlied voor de dienst: Als de wind die waait met vlagen Lied 700 Kinderlied: Kom aan boord Orde van Dienst zondag 24 mei 2015 PINKSTEREN Welkom Orgel en Zamar: Samen in de naam van Jezus Opwekking 167 Stil gebed, Onze hulp en groet Welkom Heilige Geest Orgel: Kom heilige Geest, gij vogel Gods Lied 680 Gebed om ontferming Zingen voor God Orgel: Schep in mij, God, een hart dat leeft Psalm 51: 5 Orgel: Geest van hierboven Lied 675: 1 Zamar: Als een hert ELB 8 Zamar: Tienduizend redenen Opwekking 733 Gebed om de Heilige Geest Bijbellezingen: Handelingen 2: 1-32 (BGT) Galaten 5: Zamar: Heilige Geest, vul mijn hart opnieuw Opwekking 343, Met de kinderen Verkondiging: Als de Geest vrucht gaat dragen Orgel: Wat zijn de goede vruchten Lied 841 Zamar kinderlied: Kom aan boord Gebeden Inzameling van gaven Zamar: Heer uw licht en uw liefde schijnen Opw 334: 1 en 3 Zegen Orgel: Ga met God en Hij zal met je zijn Lied 416: 1 2

3 Waarvoor collecteren we vandaag? De eerste collecte is voor Kerk in Actie; Pinksterzending Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. (Handelingen 1 vers 8) De bovenstaande tekst laat ons de krachtige werking van de Heilige Geest zien. De collecte staat in het teken van de werking van de Heilige Geest en het onderwijs aan de Bijbelschool. Onze zendingspredikanten en zendingswerkers mogen in Malawi en Suriname getuigen van God en Zijn Woord. De opbrengst is bedoeld voor het onderwijs aan de Bijbelschool in Malawi. Laten wij met elkaar, door ruimhartig te geven, laten merken dat wij open staan voor het werk van de Heilig Geest. Wij willen u allen bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid op het zendingswerk op welke wijze dan ook! EO JONGERENDAG 2015, geef je op voor 30 mei! Kom op 6 juni naar het Gelredome in Arnhem om samen met meer dan jongeren (!) te zingen, te luisteren, feest te vieren en. te ontdekken wie Jezus is voor jou. Dit jaar met de Amerikaanse spreker, schrijver, kunstenaar Eric Samuel Timm en TV spreker Kees Kraayenoord. Beiden spreken over het thema Jesus is. Geniet van de vele bands die optreden zoals Royal Tailor (Amerika), Draw the Parade (Nederland), Hillsong Yong &Free (Australië) en Switchfoot (Engeland). Geïnteresseerd? Of alvast de sfeer proeven? Ga naar en reserveer daar je toegangskaartje voor 7,50 pp. Vanuit Alphen zal er, net zoals de vorige jaren, busvervoer worden ingezet bij voldoende belangstelling. Meld je voor vervoer aan bij (voor 30 mei). ARNHEM / GELREDOME /6 juni uur/ EO Jongerendag/. Grootste jongerenevenement in Europa 3

4 ZEILWEEKEND Al een aantal keren is vanuit de Lichtkring voor de jongeren een zeilweekend in Friesland georganiseerd. Dit is elk jaar een groot succes en daarom wordt hieraan dit jaar een vervolg gegeven, door wederom een weekend te gaan zeilen met jongeren van de Lichtkring en nu ook van de Maranathakerk. Wanneer en waar? Het plan is om in het weekend van 28, 29 en 30 augustus naar Heeg in Friesland te gaan, waar de zeilboten voor ons klaarliggen. Hiermee gaan we dagtochten maken, met in elke boot een ervaren schipper. We verblijven dit jaar in een kamphuis waar we kunnen eten en gezamenlijke activiteiten gaan organiseren. Kosten? Aan dit weekend zijn natuurlijk ook kosten verbonden. We proberen deze zo laag mogelijk te houden. De begroting komt uit op 75,- per persoon, maar vragen je om een minimale bijdrage van 55,- Voor wie is dit weekend bestemd? Alle jongeren van de Lichtkring en Maranathakerk, leeftijd van jaar. Zin om mee te gaan???? Schrijf je snel in! Dit kan tot 13 juni via de website van de Lichtkring (www.pkn-lichtkring.nl). Op vrijdagavond 26 juni wordt in de jeugdkelder van de Lichtkring een informatieavond georganiseerd voor de mensen Contactpersoon vanuit de Maranthakerk Peter Bruijnes M

5 Giften Via Mw. Boxma een gift van 10 voor de diaconie en voor het werk van de contactpersonen in de Maranathakerk via Mw. Ferweda een gift van 20, via Mw. Leideman een gift van 20 en via Mw. Voogd eveneens een gift van 20. Hartelijk dank. DE JARIGEN Wie worden er de komende week 80 jaar of ouder? 24 mei Mw. L. Filippo-van den Dool Sweelinckplein VJ 24.mei Mw. M.A. v d Boom-Kamper H. Gorterstraat XB 31 mei Dhr. P. Borst Meteoorlaan WC We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe. Wijknieuws Dank- en voorbeden boek Inmiddels vormen de gebedsintenties die u kunt schrijven in het dank- en voor-bedenboek (dat ligt bij de ingang van de hal aan de J. Coninckstraat en bij de ingang Raadhuisstraat) een vast onderdeel van onze kerkdiensten. In het boek is ruimte voor namen van mensen die het moeilijk hebben en voor dankbaarheid. Uw en jouw gebedsintenties worden meegenomen door de predikant en tijdens de voorbeden staan we stil bij verdriet, vreugde en dankbaarheid. Stiltecentrum In diezelfde hal vindt u/vind jij ook ons stiltecentrum, bedoeld als een rustgevende plek. U/jij kunt er bidden, een kaarsje branden en/of iets opschrijven in het gebedenboek. Vrijwel elke zondag staat de deur van het stiltecentrum open. Loop gerust eens binnen. Ds. Peter Smilde is werkzaam vanuit het kantoor in de Maranathakerk in deeltijd: maandagavond, dinsdag, donderdag en vrijdag. Terug uit Gambia. Vol indrukken zijn Ymkje en ik vorige week teruggekomen van een weekje Gambia. Inge en Gert Bruijnes hebben ons 'alle' hoeken en gaten van Gambia laten zien, maar vooral de projecten die wij als kerk ondersteunen: de basisschool in Lamin, de kliniek daar niet ver vandaan, en het landbouwproject voor vrouwen. We waren diep onder de indruk, want het biedt geweldig veel hoop voor de ontwikkeling van kinderen en hun gezinnen. Het is trouwens niet eenvoudig om in een totaal andere cultuur vriendelijke 5

6 mensen, diepe armoede, overwegend islamitisch (met een vriendelijk gezicht), minderheid christenen met wie we ook contacten hebben gehad - dit soort initiatieven te ontwikkelen en ook weer uit handen te geven. Maar Inge en Gert zijn er geknipt voor, en kijken alweer vooruit naar nieuwe projecten. En steeds weer lijkt het gezegend te worden en vrucht te dragen! Meeleven wijk 1-4 Dhr. M. van Tol (Sterrenlaan 19, 2402AT) zal binnenkort opgenomen worden voor een operatie (in het Kerkblad schreef ik abusievelijk dat hij al opgenomen was, maar dat is dus nog niet zo). Hij levert nogal wat krachten in. Afgelopen week op 19 mei vierden Beb en Jan de Geus (Van Eeghenstraat 4, 2406TK) hun 55 jarig huwelijksjubileum. Proviciat, nog vele gezegende jaren! Nienke van Tol (Waldweg 16, Heidelberg, Duitsland) krijgt steeds meer last van de bijwerkingen van de bestralingen. Ze schrijft ons het volgende: "Deze week heb ik nieuwe medicijnen gekregen. Als ik die in neem gaat het wel beter. De pijn is nog niet helemaal weg, maar het is dragelijk. Mijn gezicht is nog heel rood en dik. Daar heb ik crème voor. Deze week is papa geweest wat natuurlijk heel erg gezellig was. Ook zijn er vrienden van papa en mama geweest. Ik ben blij dat ik over de helft ben, maar het is nog een pittig eind..." Alle zieken bidden we Gods nabijheid toe, herstel en kracht! Geboren Ik kreeg een geboortekaartje van de gelukkige en dankbare ouders Martin van Gent en Sascha van der Mispel (Cederstraat 225, 2304VJ). 7 April kregen zij een dochter: Renesmee Alexandra (roepnaam: Renesmee), waarmee we hen van harte gelukwensen. Ook feliciteren we grootouders Willem en Riet van Gent die voor het eerst opa en oma zijn geworden. Zoals wel vaker gebeurt, groeit bij het ouder worden, en zeker bij de geboorte van een kind, bij velen het verlangen om geloof en kerk weer op te pakken, zoals ook bleek in de gesprekken die ik met Martin en Sascha voerde. We kijken uit naar de doop van Renesmee. Pinksteren: als de Geest vrucht gaat dragen We vieren vandaag het feest van de Geest. De Heer verlangt ernaar met zijn Geest onze harten te vervullen. We zullen nadenken vanuit Galaten 5: 22 wat er gebeurt als de Geest vrucht gaat dragen in ons leven. Het is een gezinsdienst, waarbij Zamar zijn partij weer zal meeblazen! Ik hoop u en jullie allemaal te ontmoeten. Tenslotte. Ik wens u mooie pinksterdagen. U allen van harte Gods zegen toegewenst. 6 Ds. Peter Smilde

7 Drs. Gonja van t Kruis Pastoraat Mw. Barry van Hemsbergen is afgelopen zaterdag met een longontsteking opgenomen in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA). Zij verblijft op de longafdeling 470. Daar heeft zij op dit moment veel zorg. Wij wensen haar van harte sterkte en een voorspoedig herstel toe. Verder bedankt zij iedereen hartelijk voor de kaartjes en het meeleven die zij heeft ontvangen tijdens haar revalidatieperiode in verpleeghuis Oudshoorn (en ook bedankt voor de verjaarsdagskaarten!) Ook andere mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben, maar liever niet genoemd willen worden, Gods kracht gewenst. Terugblik koffieochtend Twee weken geleden kregen we bezoek van Arum uitvaartzorg. Via een stichting wordt er de mogelijkheid geboden om middels een spaardeposito het geld voor de uitvaart apart te zetten, zodat het eigen vermogen niet wordt aangetast. De ochtend had veel belangstelling en we kregen een degelijke uitleg over het deposito. Tijdens het gesprek kwam ook de locatie van de uitvaart ter sprake. Als de uitvaart plaatsvindt vanuit de Maranathakerk, is dat goedkoper dan wanneer deze plaatsvindt in de aula van de Oosterbegraafplaats. Wist u dat? Bovendien heeft u ruimer de tijd: in de Maranathakerk wordt er niet op de klok gekeken en in de aula wel. Ook biedt de MK plaats voor een samenzijn ná de uitvaart. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze koster. Koffieochtend 4 juni a.s.: inloophuis Het Open Venster Op de koffieochtend van 4 juni a.s. komen Hetty Douglas en Lieke Odijk vertellen over hun werk bij inloophuis het Open Venster. Het Open Venster is 25 jaar geleden door de leden van de Raad van Kerken in Alphen aan den Rijn opgericht met als doel om mensen een plek te bieden om tot zichzelf te komen. Hun visie daarbij is dat er juist voor de zwaksten in de samenleving aandacht en zorg moet zijn. Vrijwilligers zorgen voor aandacht, een gesprek, stilte en bezinning. Het Open Venster werkt vanuit de christelijke geloofstraditie, waarin voorop staat dat ieder leven waardevol is. Vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom! Weekje vrij mei Van 20 t/m 27 mei ben ik een weekje vrij, daarna kunt u mij weer bereiken. Hartelijke groet, Gonja van t Kruis 7

8 Agenda 2 juni Moderamenvergadering Maranathakerk uur 4 juni Koffie-ochtend Schutse uur 11 juni Kerkenraadsvergadering Maranathakerk uur Opbrengst collecten 26 april Tjernobyl kinderen 207,83 Eredienst en Pastoraat 143,82 3 mei Diaconie 181,80 Eredienst en Pastoraat 131,05 10 mei Kerkradio 111,95 Eredienst en Pastoraat 109,75 Onderhoud gebouwen 33,85 VERSLAG GEMEENTEVERGADERING 23 APRIL 2015 Aanwezig: 26 leden van de Maranathakerk Opening Ds. Peter Smilde opent de vergadering door een gedeelte van Johannes te lezen. Naamswijziging Frans Lems, voorzitter van de kerkenraad, introduceert het eerste onderwerp. Het verzoek aan de classis van de Maranathakerk om voortaan met de naam Protestantse Gemeente Maranathakerk te Alphen aan den Rijn te mogen voeren. De brief aan de classis wordt voorgelezen. Er volgen vragen over de naam en hoe de procedure verder gaat verlopen. Ook wordt er gevraagd naar mogelijke scenario s. Afgesproken wordt dat de gemeente op de hoogte gehouden wordt van de voortgang en eventuele stappen. De aanwezige leden stemmen unaniem in met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om de classis een naamswijziging te vragen. Informatie uit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad wordt door Frans Lems informatie aan de aanwezigen gegeven. Onder andere vertelt hij dat op 5 juli Dennis, Jeanette en Jorien belijdenis van het geloof afleggen. 8

9 Dennis en Jorien willen ook gedoopt worden. Zij hebben de voorkeur uitgesproken voor doop door onderdompeling. De kerkenraad heeft dit besproken en wil aan deze wens gehoor gegeven. Daarom wordt er in de ochtenddienst belijdenis gedaan door deze gemeenteleden en worden zij daarna in de Triomfatorkapel gedoopt. De gemeente wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De kinderen van Dennis, Jeanette en Jorien zijn ook nog niet gedoopt. Zij worden in de ochtenddienst opgedragen/gezegend. Komend najaar wordt er een verdiepingsavond georganiseerd over de doop. Er komen positieve reacties op deze mededeling. Vragen uit de gemeente In het Leids Dagblad staat bij het rijtje van kerkdienst nog Gereformeerde Maranathakerk. Kan dit veranderd worden in Protestantse kerk. De scriba heeft het Leids Dagblad gebeld en gevraagd de naam aan te passen. Dat is beloofd. Wanneer er ambtsdragers bevestigd worden, kan er dan bij vermeld worden in welke wijk zij gaan werken? Dit gaan we doen. Er wordt ongerustheid geuit over de diaconie. Alle collectes zijn met bestemming vermeld, kan de diaconie wel aan het quotum voldoen? Ja, door de vrijwillige bijdrage. Voorgesteld wordt om twee bossen bloemen tijdens de dienst in de kerk te zetten. Eén bos gaat zoals gebruikelijk naar een gemeentelid, de andere is voor iemand buiten de gemeente als steuntje in de rug. Dit is een mooi voorstel, de kerkenraad gaat dit bespreken. In de kerkenraadsvergadering van 7 mei is dit besproken. We hebben besloten om geen twee bossen bloemen op het liturgisch centrum te zetten. Wel wordt er aan de ouderlingen en contactpersonen verteld dat de bos bloemen ook naar iemand buiten de gemeente geven kan worden. Soms is er een extra deurcollecte. De afgelopen keer was deze niet vermeld en hadden veel gemeenteleden geen extra geld bij zich. Dit heeft de scriba ook geconstateerd. Het voornemen is dat dit wel gepubliceerd wordt maar omdat bij de Zondagsgroet een nieuwe medewerker is gekomen, is dit verkeerd gelopen. Dit is nu gecommuniceerd en zal (naar alle waarschijnlijkheid) niet meer voorkomen. Het verzoek om op de beamer meer informatie te geven is ook door de commissie Eredienst aan de kerkenraad gevraagd. 9

10 Hierop heeft de kerkenraad positief gereageerd. Het moet nu nog wel met het beamteam georganiseerd worden. Peter wordt gevraagd om komende zondag voorbede te doen voor de ouders van mevrouw Jacqueline Egberts-Koolstra. Haar ouders en Jacqueline dus ook, zijn jaren lid van de Maranathakerk geweest. Dit is gedaan. Gevraagd wordt of het wel passend is dat Zamar in de dienst speelt als Ruud en Carla met hun dochter er niet zijn. Dit vinden we wel passend maar de kerkenraad stelt de vraag ook aan Ruud en Carla van Tol. Ruud en Carla hebben er geen probleem mee dat Zamar in de dienst speelt. Bij de afkondigingen wordt vaak nog gezegd, de mensen die meeluisteren via de kerkradio. Er zijn nu veel mensen die via internet meeluisteren daardoor is de zin niet (helemaal) meer van toepassing. De scriba geeft aan dat het woord kerkradio niet meer genoemd wordt bij de mededelingen maar dat het soms verkeerd gaat. De volgende kerkenraadsvergadering vragen we hier aandacht voor. Piet Pijper krijgt de complimenten voor zijn preeklezen van afgelopen zondag. Het was erg knap zoals hij de dienst geleid heeft. Sluiting De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van lied 968 vers 1 en 3 en een gebed uitgesproken door Frans Lems. ZONDAGSGROET GEMIST? Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde. VIA WEBSITE U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga naar en u vindt in de rechterkolom een link Zondagsgroet, klik hier! KOPIJ Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond uur bij voorkeur via Of anders na telefonisch overleg KERKDIENST GEMIST? Via de website vindt u in de rechterkolom een link Kerkdienst gemist, klik hier 10

11 Boerenspellen bij Lena s Hoeve op zaterdag 4 juli De verschillende PKN kerken (De Lichtkring, de Adventskerk, de Maranathakerk, De Goede Herderkerk en de Bron) in Alphen aan den Rijn hebben met elkaar een jeugdactiviteit georganiseerd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Het lijkt ons leuk om elkaar beter te leren kennen en hoe kan dat beter dan met elkaar verschillende spellen te spelen!!! Er zijn activiteiten voor zowel de jongere kinderen als voor de oudere kinderen. Het wordt een super leuke ochtend met als afsluiting met elkaar pannenkoeken eten! Twijfel niet en geef je snel op! (zie pag. 12) 11

12 Boerenspellen bij Lena s Hoeve op zaterdag 4 juli Wat??? Boerenspelen als klompengolf, hooibergspelen, roeien, koe melken, boerenspellen en een rondleiding op de boerderij Waar??? Bij Lena s Hoeve Compierenkade 8 Hoe laat??? Van 9.45 uur tot uur Voor wie??? Voor kinderen van groep 1 tot en met 8 Wat nog meer??? Voor drinken en wat erbij tijdens de spellen wordt gezorgd! Het is handig om oude kleren mee te nemen en een pakketje extra kleren! Ter afsluiting willen we met elkaar pannenkoeken eten, wie wil mee bakken?? Lijkt het je leuk om mee te doen??? Geef je dan op voor 21 juni bij Kirsten Bruijnes of via onderstaande opgave formulier. Naam : Leeftijd : Voorkeur bij wie in een groep : Zwemdiploma wel/ geen Bijzonderheden : (medicijnen, dieet etc.) : Mijn ouders willen wel / geen pannenkoeken bakken 12

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 7 juni 2015

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 7 juni 2015 Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 7 juni 2015 Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 362 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde Koraalzwam

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 6 juli 2014

Z O N D A G S G R O E T 6 juli 2014 Z O N D A G S G R O E T 6 juli 2014 W ijkgemeente - Centrum No. 321 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland 6, 2408

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 29 maart 2015 PALMPASEN 30 maart t/m 4 april STILLE WEEK

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 29 maart 2015 PALMPASEN 30 maart t/m 4 april STILLE WEEK Zondag 29 maart 2015 Palmpasen Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 29 maart 2015 PALMPASEN 30 maart t/m 4 april STILLE WEEK Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 352 Predikant: Scriba:

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 3 mei 2015

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 3 mei 2015 Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 3 mei 2015 Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 357 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde Koraalzwam

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 6 november 2011

Z O N D A G S G R O E T 6 november 2011 Z O N D A G S G R O E T 6 november 2011 W ijkgemeente - Centrum No. 199 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 11 januari 2015

Z O N D A G S G R O E T 11 januari 2015 Z O N D A G S G R O E T 11 januari 2015 W ijkgemeente - Centrum No. 341 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 21 september 2014 STARTZONDAG en 28 september 2014

Z O N D A G S G R O E T 21 september 2014 STARTZONDAG en 28 september 2014 Z O N D A G S G R O E T 21 september 2014 STARTZONDAG en 28 september 2014 Zondag 21 september Voorganger 09.30 uur Ambtsdragers W ijkgemeente - Centrum No. 328 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw.

Nadere informatie

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Thema: De graankorrel Voorganger: Ds. Simon de Kam Ouderling: Johan

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 2 mei 2010

Z O N D A G S G R O E T 2 mei 2010 Z O N D A G S G R O E T 2 mei 2010 W ijkgemeente - Centrum No. 133 Predikant: Jeugdwerker: Wijk 1, 2, 3 en 4 Dhr. Jan Verduijn Ds. Peter L. Smilde Tel: 06-14063136 of Ingeland 6, 2408 RC Alphen a/d Rijn

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 22 mei 2011 23 mei Gemeenteavond

Z O N D A G S G R O E T 22 mei 2011 23 mei Gemeenteavond Z O N D A G S G R O E T 22 mei 2011 23 mei Gemeenteavond W ijkgemeente - Centrum No. 181 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 10 februari 2013

Z O N D A G S G R O E T 10 februari 2013 Z O N D A G S G R O E T 10 februari 2013 W ijkgemeente - Centrum No. 257 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 13 februari 2011

Z O N D A G S G R O E T 13 februari 2011 Z O N D A G S G R O E T 13 februari 2011 W ijkgemeente - Centrum No. 167 Predikant: Jeugdwerker: Wijk 1, 2, 3 en 4 Dhr. Jan Verduijn Ds. Peter L. Smilde Tel: 06-14063136 of Ingeland 6, 2408 RC Alphen a/d

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 8 november 2015. nr. 1723 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 8 november 2015. nr. 1723 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 8 november 2015 nr. 1723 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Theo Stehouwer Diaken Martin Mentink Organist Helmut Schrovenwever Lector Inez McCabe-Haverdings

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 8 juni 2014 Noorderkerk, 10.30 uur Pinksteren Voorgangers Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Cantorij Koster Collecte ds Benedikte

Nadere informatie

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does GEMEENTEBRIEF 6 september 2015 nr. 1714 DE GOEDE REEDE 12 de zondag van de zomer Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Marion van Steenbeek Diaken Leo van Berkel Organist Guus Fennema

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

LITURGIE voor de kerkdienst zondag 22 juni 2014 10.00 uur

LITURGIE voor de kerkdienst zondag 22 juni 2014 10.00 uur LITURGIE voor de kerkdienst zondag 22 juni 2014 10.00 uur Afscheid van de oudste kinderen van de nevendienst Chris Boone, Rick Bult en Kirsten Durink Thema: God beschermt je Voorganger: ds. Hans Becker

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Zondag 26 april 2015 doopdienst in de Ontmoetingskerk

Zondag 26 april 2015 doopdienst in de Ontmoetingskerk Zondag 6 april 05 doopdienst in de Ontmoetingskerk In deze dienst worden gedoopt: Jan Dirk Hakstege en Mila van der Kuijl Zelfs kleine kinderen zingen over U voorganger: ds. Hans van Walsum lector: Marja

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 24 mei, Pinksteren Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Zondagskind: Lincy Vetker Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = =

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 8 januari 2012

Z O N D A G S G R O E T 8 januari 2012 Z O N D A G S G R O E T 8 januari 2012 W ijkgemeente - Centrum No. 208 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland 6,

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

16 oktober 20.00 uur: GEMEENTEAVOND

16 oktober 20.00 uur: GEMEENTEAVOND Z O N D A G S G R O E T 12 oktober 2014 Voorganger 10.00 uur W ijkgemeente - Centrum No. 330 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 10 augustus 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 10 augustus 01 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost De storm op het meer van Genezareth Regensburg, evangeliarium (100) Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg

10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg 10 april 2016 in de Voorhof te Woudenberg Orde van dienst waarin Lars & Emma Elisabeth van den Brink Nora Catharina Ruitenberg gedoopt zullen worden en Ernst Jan de Kruijf belijdenis van zijn geloof zal

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek. STARTDIENST Zondag 20 september 2015. Goede Buren

Protestantse gemeente te Hoek. STARTDIENST Zondag 20 september 2015. Goede Buren Protestantse gemeente te Hoek STARTDIENST Zondag 20 september 2015 Goede Buren 1 2 Voorganger: ds. Arie van der Maas Ouderling van dienst: mw. Daniëlle Rijksen Diaken: dhr. Kees Jansen Organist: mw. Connie

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T 3 juni 2012

Z O N D A G S G R O E T 3 juni 2012 Z O N D A G S G R O E T 3 juni 2012 W ijkgemeente - Centrum No. 226 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Bertie de Jong-Hakkert Ds. Peter L. Smilde Kortsteekterweg 56, 2407 AJ A a/d R Ingeland 6, 2408

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie