meissie met een missie thema: jeugdwerkloosheid dromen van een baan? kies exact! generatie nix 2.0 Het duitse model varkens van de ArbeidsmArkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meissie met een missie thema: jeugdwerkloosheid dromen van een baan? kies exact! generatie nix 2.0 Het duitse model varkens van de ArbeidsmArkt"

Transcriptie

1 voor relaties van uwv oktober 2013 thema: jeugdwerkloosheid generatie nix 2.0 Het duitse model varkens van de ArbeidsmArkt meissie met een missie dromen van een baan? kies exact!

2 6 6 GEKLETS? De jeugdwerkloosheid in ons land neemt toe. Leiden wij een kansloze generatie op tot nieuwe armen? Of valt het allemaal reuze mee en trekt de arbeidsmarkt straks weer zo hard aan dat onze jongeren de banen voor het uitkiezen hebben? Drie deskundigen duiden de dilemma s DWEPEN MET DUITSLAND De Europese Commissie noemde het Duitse model van leren en werken een garantie tegen jeugdwerkloosheid en een tekort aan vakkrachten. President Obama stipte het model aan in zijn jaarlijkse State of the Union. Wat is toch het geheim van onze oosterburen? 17 EN VERDER 4 Nieuws 13, 33, 41 en 48 Portretserie: Delftse damesdromen 17 Hatert 22, 28, 36 en 46 Vier jonge leiders 24 Kennisdossier 34 AOW-leeftijd 45 Stephan Sanders COLOFON UWVMagazine voor relaties van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) oktober Verschijnt 4 x per jaar Realisatie: vdbj_, Postbus 2215, 1180 EE Amstelveen, Hoofdredactie: Kees Diamant Redactioneel management: Fennie Pruim Mailadres redactie: uwv.nl Eindredactie: Mirjam van Immerzeel en Jacques Poell Vormgeving Marc van Meurs, Yullan Oosterhof Aan dit nummer werkten mee: Kay Coenen, Corbino.nl, Jeroen Dietz, Dutchphotography.nl, Gert Hage, Wim Hardeman, Hollandse Hoogte, Jeroen Klaver, Erik Kriek, Martin Lengemann, Martyn F. Overweel, Egbert Jan Riethof, Peter Rijnsburger, Hanny Roskamp, Stephan Sanders, Aleid Truijens, Arie Vreeburg, Menno de Vries, Martin Waalboer Lithografie: Grafimedia, Amsterdam Drukwerk: Atlas, Soest Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar: UWV, Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam onder vermelding van: adreswijziging UWV Magazine. Het is alleen toegestaan artikelen uit UWV Magazine geheel of gedeeltelijk over te nemen na toestemming van de redactie UWVMAGAZINE

3 24 jacques wallage De visie op e-dienstverlening verwordt maar al te vaak tot een kil doelmatigheidsperspectief. Dat stelde Rob-voorzitter Jacques Wallage bij de aanbieding van een advies over dienstverlening en ICT. UWV moet zich dan ook goed van dat gevaar bewust zijn. 30 Fit4work Welke aanpak werkt het best als het gaat om re-integratie van mensen met multiproblematiek? Een onderzoek van Erasmus MC, het universitair medisch centrum van Rotterdam, naar de nieuwe aanpak Fit4Work moet meer duidelijkheid geven cliëntenraad trekt AAn de bel Onderdelen van de aanstaande Participatiewet lijken op gespannen voet te staan met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. De Landelijke Cliëntenraad trekt daarom aan de bel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 42 varkenscyclus De arbeidsmarkt, met z n geniepige varkenscycli, is verraderlijk. Over een paar jaar, als de laatste babyboomers afscheid nemen, is er weer een schreeuwend tekort aan leraren. In een nieuw kabinet krijgen bejaarden weer recht op meer thuiszorg. Kies je baan dus met je hart. donderwolk De telefoon gaat, school aan de lijn. zoon b. neemt op. Klamme hand en droge lippen en dan het verlossende bericht: Je bent geslaagd. geen denderende lijst, maar voldoende om je niet nog een jaar op school te houden. eindelijk! b. is ervanaf. De vlag kan uit en het echte leven kan beginnen. Wat een vrijheid! gauw bellen met z n klasgenoten om te horen of zij ook door zijn. eindelijk is er tijd voor leuke dingen: examenfeesten en daarna uitgebreid op vakantie avignon, annecy, avontuur. Wat er na de zomervakantie moet gebeuren, is nog ver weg. Ja, studeren, maar dat is voor b. vooral synoniem met gezelligheid. De brief met de aanmelding voor de universiteit ligt al dagen gereed, en doet hij nu snel op de post voordat de eerste familieleden op bezoek komen en de taart wordt aangesneden. op zo n moment denk je nog helemaal niet aan een ruime arbeidsmarkt met weinig vacatures. Je mag dromen over de toekomst. of er gewoon nog niet aan denken, de wereld ligt immers aan je voeten. en hoe ga je je studie betalen?, vraagt vader aan junior, terwijl koffie en taart worden geserveerd. De vraag is als een donderwolk aan een heldere hemel. b. is verbijsterd. opa betaalde de studie van zijn zoon, zo zou het nu toch weer gaan? Jazeker, we kunnen wel iets bijdragen, maar je zult toch voor een deel in je eigen onderhoud moeten voorzien, is het ontnuchterende antwoord. Voordat de dag voorbij is, heeft b. gebeld met de eigenaar van een grote discotheek. Hij kan er terecht als barkeeper eerst een avondje proefdraaien, en als dat goed gaat, heeft-ie elk weekend werk. Weinig ouders zullen hun kind zo graag naar de discotheek zien gaan, bromt b. terwijl hij op z n fiets stapt naar het eerste examenfeestje. Het echte leven is begonnen. bruno bruins, bestuursvoorzitter UWV oktober

4 KUnStenaaRS Met perspectief Mel Van VoRStenboS spelenderwijs leren solliciteren gamification is de vakterm voor het aanwenden van digitale spelvormen (games) voor het oplossen van problemen in de echte wereld. dat gamification werkt, is inmiddels overtuigend aangetoond in settings waarin games gebruikt worden om het eetgedrag of het koopgedrag van mensen te beïnvloeden. uwv heeft nu ook een game ingezet om jongeren te helpen bij het solliciteren naar een baan: expeditiework.nl. niels Lieman van uwv was bij de ontwikkeling van deze game nauw betrokken en is enthousiast over de respons: gaandeweg het spel expeditiework.nl bouw je een cv op, leer je wat voor soort beroep bij je past, hoe het is om te solliciteren en kun je vacatures vinden. Het afgelopen jaar hebben bijna jongeren gebruikgemaakt van expeditiework en de reacties zijn bijzonder positief! Zie ook Kunstenaars anja de Mooij, Ronald van Dijk en aafke Steenhuis zijn de winnaars van de vierde editie van het UWV Kunstcongres met perspectief, voor kunstenaars die vanwege een arbeidsbeperking een Wajong-, Wia- of Wao-uitkering hebben. De drie winnaars kregen hun prijs op 9 september uitgereikt in het cobra Museum voor Moderne Kunst in amstelveen, waar het congres werd gehouden: zij mogen een jaar lang exposeren bij UWV, Kpn, Sogeti en philips. bovendien dingen ze mee naar de mogelijkheid tot het ontwerpen van de Rbb-award, voor de jaarlijkse Dag van de Uitvoering. Rbb staat voor rijksbrede benchmark: hierbij worden prestaties, onderzoeken, kennisdeling en samenwerking tussen publieke organisaties met elkaar vergeleken. astrid Hendriks, programmamanager Wajong bij UWV, is verantwoordelijk voor de organisatie van het Kunstcongres: Het Kunstcongres geeft kunstenaars met een arbeidsbeperking de kans hun talenten te laten zien en contacten te leggen met anderen die hen verder kunnen helpen. zo dragen we bij aan de ontwikkeling en het vergroten van de zelfstandigheid van de kunstenaar. perspectief dus. Zie ook /perspectief het percentage van de arbeidsparticipatie van ouderen in De arbeidsparticipatie van 55-plussers is de laatste twintig jaar meer dan verdubbeld en neemt nog steeds sterk toe. eind jaren 60 was de deelname van ouderen op de arbeidsmarkt nog 56%. Het percentage daalde naar 25% begin jaren 90. in 2013 is het aandeel werkende ouderen weer bijna op het oude niveau. Dit zal de komende jaren naar verwachting doorgroeien naar 60%. De belangrijkste factoren achter deze ontwikkeling zijn de financiële prikkels van de overheid en het hogere opleidingsniveau van deze groep werknemers. Bron: UWV Kennisverslag, zie ook onder het kopje Over UWV 4 UWVMagazine

5 MaRtin f. overweel kort nieuws Van uwv Krimp op vele fronten De kinderopvang heeft te maken met krimp, faillissementen en * reorganisaties. De krimp wordt veroorzaakt door bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag, maar ook de stijgende werkloosheid doet de behoefte aan kinderopvang afnemen. De werkgelegenheid in de kinderopvang zal dit jaar naar verwachting met 12% dalen. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een forse krimp in de * werkgelegenheid in de jeugdzorg. Dit komt vooral door de decentralisatie naar gemeenten die gepaard gaat met een bezuiniging op het budget. naar verwachting zal de werkgelegenheid in de jeugdzorg de komende jaren met een kwart tot een derde afnemen. De werkgelegenheid in de welzijnssector en bij de maatschappelijke * dienstverlening neemt al af sinds Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een verdergaande, geleidelijke krimp van rond de 4,5% per jaar. in de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening (WMD), * jeugdzorg en kinderopvang werkten eind mensen. in de kinderopvang gaat het om werknemers, waarvan 96% vrouw. De branche WMD biedt werkgelegenheid aan mensen, de jeugdzorg heeft werknemers. Bron: UWV Sectoranalyses, zie ook burn-out Mensen die werken zijn ten opzichte van mensen die niet werken psychisch gezonder. Tegelijk is wel aandacht nodig voor de mentale gezondheid van mensen die werken. Eind jaren 90 had ongeveer 10% van de Nederlandse werknemers een hoge mate van burnoutklachten en tussen 2007 en 2011 liep dit op tot circa 13%. En hoewel niet elke burn-out tot langdurige arbeidsongeschiktheid zal leiden, staat het ziektebeeld toch op de twaalfde plaats van arbeidsongeschiktheidsdiagnoses waarmee mensen in 2010 in de WIA belandden. Overspannenheid, een diagnose die in de praktijk veelal vergelijkbaar is met burn-out, staat zelfs op de vijfde plaats. Allochtonen en alleenstaanden of ouders in eenouderhuishoudens zijn extra kwetsbare groepen voor het ontwikkelen van een burn-out. Ook zijn er aanwijzingen dat thuiswerken een risico kan vormen voor burn-outklachten. Al is hierbij onduidelijk of het feit dat iemand thuis werkt een extra belasting vormt boven op de thuissituatie, of dat mensen juist thuis gaan werken om te voorkomen dat klachten verergeren. Deze en andere feiten over burn-out staan te lezen in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (nummer 3, 2013) in een artikel dat tot stand is gekomen dankzij de samenwerking tussen TNO, CBS en UWV. ZwArte band voor drie uwv-masters Sinds eind jaren 80 heeft de verbeterfilosofie lean Six Sigma de wereld veroverd met aansprekende resultaten. binnen UWV raakt lean Six Sigma ook in de organisatie ingebed. Met onder andere resultaten zoals snellere afhandeling van claims en hogere efficiency binnen processen. Daardoor zijn doorlooptijden verkort, klant- en medewerkertevredenheid verhoogd en de efficiency verbeterd. Drie UWV-medewerkers hebben eind augustus het Master black belt (Mbb) certificaat gekregen. een unieke certificering voor een overheidsorganisatie. in totaal zijn er 19 gecertificeerde Mbb s in nederland. De certificering gebeurt door het lean Six Sigma-instituut van de Universiteit van amsterdam, ibis Uva. black belts spelen een leidende rol in het continu verbeteren en innoveren van werkprocessen. Master black belts zijn aanjagers van organisatieontwikkeling en experts op het terrein van excellente uitvoering. 67 miljoen voor 55-plus oudere werkzoekenden worden hard getroffen door de crisis. eenmaal werkloos, komen ze met moeite weer aan de slag. Het ministerie van szw heeft in overleg met sociale partners daarom 67 miljoen beschikbaar gesteld. 55-plussers krijgen een netwerktraining, er worden inspiratiedagen georganiseerd en maatregelen als een plaatsingsfee en een scholingsvoucher moeten werkgevers over de streep trekken. de maand november is door uwv uitgeroepen tot actiemaand 55-plus. met veel activiteiten in het land zal aandacht worden gevraagd voor de kwaliteiten van deze groep. oktober

6 Er is niet één grote magische oplossing voor het jeugdwerkloosheidsprobleem. Het moet komen van een optelsom van kleine en grotere maatregelen MARIJE CORNELISSEN EUROPARLEMENTARIËR VOOR GROENLINKS 6 UWVMAGAZINE peter PETER Hilz HILZ / HollanDSe HOLLANDSE Hoogte HOOGTE

7 thema: jeugdwerkloosheid VeRloRen generatie? geklets! De jeugdwerkloosheid in ons land neemt toe. Leiden wij een kansloze generatie op tot nieuwe armen? Of valt het allemaal reuze mee en trekt de arbeidsmarkt straks weer zo hard aan dat onze jongeren de banen voor het uitkiezen hebben? Europarlementariër Marije Cornelissen, UWV er André Timmermans en econoom Sweder van Wijnbergen verkennen het terrein. tekst gert HAge fotografie HoLLAndse Hoogte e was deze zomer op werkbezoek geweest in Catalonië. De reis heeft Marije Cornelissen, lid van het Europees Parlement voor GroenLinks, gesterkt in de overtuiging dat door de torenhoge jeugdwerkloosheid in Spanje niet alleen een complete generatie jongeren verloren dreigt te gaan voor de arbeidsmarkt, maar dat op termijn ook de staat zelf onder druk komt te staan. Jongeren keren zich teleurgesteld af van de gevestigde orde, ook de hoogopgeleiden onder hen. Dat is bedreigend voor de sociale cohesie in de samenleving. In Griekenland, waar ik vorige zomer op bezoek was, was dat al zichtbaar. Met partijgenoten doorkruiste ik Athene en ik zag met eigen ogen hoe extreem-rechts inmiddels met achttien zetels vertegenwoordigt in het Griekse parlement en militant links elkaar bestookten: nu nog woorden en ideeën, maar de stap naar geweld is klein. Ik maak mij ontzettend zorgen. Lang had ze het gevoel dat haar zorgen niet serieus werden genomen. De Europese Commissie had, zegt Cornelissen, alleen oog voor het oplossen van de financiële crisis. Pas daarna was er eventueel tijd en ruimte voor het aanpakken van de sociale crisis. Men was bang, Duitsland en Nederland voorop, dat meer aandacht voor de sociale crisis ten koste zou gaan voor de in hun ogen noodzakelijke bezuinigingen en hervormingen. Samen met enkele collega s wist Cornelissen, die lid is van de commissie Sociale Zaken oktober

8 Voorloper achterhoek in de achterhoek is de crisis goed voelbaar. Het aantal jeugdwerklozen nam de afgelopen anderhalf jaar toe tot zo ongeveer 1250 jongeren. Reden genoeg voor een nieuw actieplan, vonden gemeenten en UWV. Steven Kroon, verantwoordelijk wethouder in Doetinchem: Het werkt niet om als gemeente en UWV een plan op te stellen en dat over de schutting te kieperen van werkgevers en opleidingsinstituten met een welgemeend: Succes en tot volgend jaar. We hebben daarom gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Kees van geffen, regiomanager bij UWV in die regio: Schouder aan schouder trekken we op om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, want zonder een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen, politiek en het maatschappelijk veld is elk plan gedoemd te mislukken. Het actieplan zet onder meer in op scholing van de jongeren die geen of onvoldoende startkwalificatie hebben. zo worden er vouchers ter waarde van ter beschikking gesteld aan werkgevers die jongeren een leer-werkplek aanbieden. nieuw zijn ook de zogenaamde innovatiehubs. Wethouder Kroon: Weinigen weten het, maar de achterhoek is een van de meest innovatieve regio s van nederland. Rond innovatieclusters in onder meer de metaal, de luchtvaart en de techniek organiseren we hubs, waarin werkloze mbo-plus-, hbo- en w.o.-studenten worden ingeschakeld bij het oplossen van specifieke vraagstukken. Dat werkt echt goed. Voor de lager opgeleiden zijn er de stage- en leerplekken. Helaas, constateert Van geffen, is door de crisis het aantal plekken afgenomen. Daar ligt voor ons een stevige opgave. We moeten zorgen voor een nog betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en creatief te werk gaan. een voorbeeld is het project De lelijkste plekken in de achterhoek, een initiatief van dagblad De gelderlander, waarop gemeente en UWV slim hebben ingespeeld. Van geffen: Het gaat dan bijvoorbeeld om een verwaarloosd stadspark of een vervuild terreintje. geld uit het actieplan zou kunnen worden ingezet om jongeren die plekken aan te laten pakken. Het park wordt er mooier van en de jongeren doen werkervaring op, zo proberen we het tekort aan leer- en stageplekken op te vangen. We moeten het nog nader uitwerken, maar het idee is om dit deels te bekostigen met gelden uit het Jeugdwerkgarantieplan. en Werkgelegenheid van het Europees Parlement, het onderwerp uiteindelijk toch op de agenda te krijgen. Vorig jaar werd het probleem van de jeugdwerkloosheid voor de eerste keer genoemd door de ministerraad. Een jaar later gaven de ministers groen licht voor een jeugdgarantieplan, waarin is opgenomen dat iedere jongere na vier maanden werkloosheid recht heeft op óf werk, óf onderwijs, óf een leer-werktraject. Tijdens de Europese top in Berlijn, afgelopen juni, hebben we nadere afspraken gemaakt over de aanpak van de jeugdwerkloos heid, waarvoor een budget van 8 miljard beschikbaar werd gesteld door de Europese Unie. Ook de Europese sociale partners zien inmiddels de ernst in van de situatie, vervolgt Cornelissen. In juni werd door hun het Framework of Actions on Youth Employment gelanceerd, een zestien pagina s tellend document vol met aanbevelingen, plannen en goede bedoelingen. Cornelissen is de eerste om het belang van het framework te relativeren, zoals ook de impact van die extra 8 miljard volgens haar niet moet worden overschat. Als Europa hebben wij op dit terrein geen wettelijke bevoegdheden; arbeidsmarktbeleid behoort tot de nationale competenties. Met de 8 miljard, die is bestemd voor regio s met een jeugdwerkloosheid van boven de 25%, los je natuurlijk het immense probleem van die jeugdwerkloosheid niet op. Volgens de ILO (International Labour Organization, red.) is daar minimaal 21 miljard voor nodig. Maar ik ben blij dat er in ieder geval íéts wordt ondernomen, alles beter dan niets doen. Het meest verheugd ben echter dat het onderwerp eindelijk de volle aandacht heeft van de Raad; nu is het zaak het hoog op de agenda te houden. Wij zullen erop blijven hameren dat de aanpak van de werkloosheid minimaal zo belangrijk is, zo niet belangrijker, als voldoen aan de regels voor begrotingstekorten en staatsschulden. Concrete plannen André Timmermans, directeur van UWV WERKbedrijf, was eveneens aanwezig op de Europese top in Berlijn. Een nuttige bijeenkomst, blikt Timmermans terug, vooral om, zoals hij zegt de focus vol op het belang van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid te krijgen. In die zin was het een succes, de mediabelangstelling was groot en ministers en sociale partners hebben een duidelijk signaal afgegeven dat zij het probleem serieus nemen. Concrete plannen worden per land uitgewerkt, vervolgt Timmermans. Natuurlijk onderschrijf ik de intentie van het jeugdgarantieplan, het is prima dat jongeren zo snel mogelijk ervaring opdoen op de arbeidsmarkt of een (vervolg)opleiding doen. Maar hoe krijg je zo n plan operationeel in landen die kampen met een torenhoge jeugdwerkloosheid? Een ander punt is dat de uitvoering van de EU-plannen aan de lidstaten zelf is, Europa kan niks afdwingen. Bovendien heeft elk land, zelfs elke regio, zo zijn eigen problematiek, dus generieke maatregelen gaan waarschijnlijk niet werken. Een plan voor Spanje is niet toepasbaar in Nederland. Het enige wat je in zijn algemeenheid over dit probleem kunt zeggen is dat er ver- 8 UWVMagazine

9 Als de economie weer aantrekt, en dat zal hoe dan ook een keer gebeuren, zijn het diezelfde jongeren die daarvan als eersten profiteren André timmermans directeur uwv WerKbedrijf bram budel / Hollandse Hoogte oktober

10 Sweder van Wijnbergen 10 UWVMagazine corbino.nl corbino.nl

11 Ik maak mij wel ernstig zorgen om de hoge jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren, dat is een tijdbom van permanente drop-outs sweder van wijnbergen HoogleRaaR economie band bestaat tussen de omvang van de jeugdwerkloosheid in een land en het daar geldende systeem van leren en werken. Is dat goed geregeld, zoals in Duitsland, Nederland en Oostenrijk het geval is, dan is de werkloosheid laag. Achteraan in de rij Met Duitsland en Oostenrijk behoort Nederland tot de EU-landen met het laagste percentage werkloosheid: 10,6% volgens Eurostat (juli 2013). In de Europese context staan we er dus redelijk voor, vindt Timmermans, al laat dat onverlet dat elke jongere die voor langere tijd op een afstand staat van de arbeidsmarkt er één te veel is. Een verklaring voor de aanhoudende en zelfs licht stijgende jeugdwerkloosheid ligt in de eerste plaats uiteraard in de hardnekkige economische crisis, waarvan, zoals bij elke crisis, in eerste instantie vooral jongeren de dupe zijn. Maar ook de verhoging van de pensioenleeftijd speelt een rol, zegt Timmermans. De arbeidsparticipatie van ouderen neemt de afgelopen jaren sterk toe. Daardoor stagneert het vervangingsproces, want als ouderen niet stoppen met werken, ontstaan er geen vacatures voor jongeren. Maar, zo benadrukt Timmermans, er is geen reden voor doemdenken. Als de economie weer aantrekt, en dat zal hoe dan ook een keer gebeuren, zijn het diezelfde jongeren die daarvan als eersten profiteren. Daarbij staan we ook nog eens aan de vooravond van een vergrijzingsproces, want binnen afzienbare tijd zullen de babyboomers alsnog met pensioen gaan. Er is dus geen reden om bang te zijn voor het ontstaan van een verloren generatie, althans in Nederland. Voor de Zuid-Europese landen, waar de jeugdwerkloosheid soms boven de 50% is, ligt dat anders. Zorgelijker vind ik eerlijk gezegd het vraagstuk van de oudere werklozen en arbeidsgehandicapten. Het zijn er meer, ze zijn langer werkloos en hun kansen op een baan zijn vele malen geringer dan die van jeugdige werklozen. Dat wil niet zeggen dat het probleem van de jeugdwerkloosheid niet de volle aandacht verdient. Integendeel, zegt Timmermans. Ik ben erg voor maatregelen om deze jongeren op alle mogelijke manieren te activeren. Hoe langer je niks doet, hoe verder achteraan in de rij je komt te staan. Op het moment dat de economie weer aantrekt, zijn degenen met ervaring op de arbeidsmarkt en/of de juiste opleiding het eerst aan de beurt. Timmermans krijgt bijval van Sweder van Wijnbergen, hoogleraar Internationale Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook volgens Van Wijnbergen is het vraagstuk van de oudere werklozen urgenter dan dat van de jeugdwerkloosheid. Het is een groot sociaal en economisch probleem. Het heeft geen enkele zin de pensioenleeftijd te verhogen tot 67 jaar als iedereen net onder die grens werkloos is. Voor jongeren is het natuurlijk demoraliserend om geen baan te kunnen vinden, maar in dat geklets over de dreiging van een verloren generatie geloof ik niet. Tijdens de crisis van de jaren 80 werd dat begrip ook te pas en te onpas van stal gehaald, maar uit onderzoek blijkt dat zij uiteindelijk prima zijn terechtgekomen. Dat zal bij deze generatie niet anders zijn. Met de kanttekening dat ik mij wel ernstig zorgen maakt om de hoge jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren, dat is een tijdbom van permanente drop-outs. Van Wijnbergen verwacht weinig heil van de EU-plannen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het is symptoombestrijding, het echte probleem ligt bij de banken en bij de veel te hoge belastingtarieven, meent Van Wijnbergen. Echt effectief is het goedkoper maken van arbeid. Maar in plaats daarvan kiezen we in Nederland ervoor om de hypotheekrente in stand te houden, een cadeau van tussen de 10 en 20 miljard per jaar van de armen aan de rijken. Vooral daarom is arbeid zo duur. Wat ook zou helpen is om de banken het mes op de keel te zetten om hun balans op orde te krijgen, zoals in de VS is gebeurd. Dan komt de kredietverlening aan het mkb weer op gang, wat goed is voor de werkgelegenheid. Optelsom Als Europarlementariër Cornelissen het voor het zeggen had zou zij, net als Van Wijnbergen, als eerste de belastingdruk op arbeid verlagen, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen, jong en oud, in dienst te nemen. De Europese Commissie is daar een groot voorstander van, maar in het parlement is er onvoldoende steun voor, zegt Cornelissen. Ik moet mij dus tevredenstellen met wat we tot nu hebben weten te bereiken. Die 8 miljard mag lang niet toereikend zijn, het kan in sommige regio s net het oktober

12 basiscijfers voor de jeugd Basiscijfers voor de jeugd heet de publicatie die drie keer per jaar door UWV en de Stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (Sbb) wordt uitgebracht. Het boekje geeft een gedetailleerd overzicht van de leerbanen en stagemogelijkheden, gekoppeld aan de laatste arbeidsmarktinformatie. Rob Witjes, hoofd afdeling arbeidsmarktinformatie & advies bij UWV: Het is een concreet voorbeeld van de samenwerking die wij met Sbb zijn aangegaan. Wij hebben inzicht in de jongeren die op zoek zijn naar werk; Sbb van de leer- en stageplekken. De gegevens zijn uitgesplitst voor de 35 arbeidsmarktregio s in ons land. Het is prettig voor scholen, opleidingsinstituten en gemeenten om precies te weten waar in hun regio de kansen en de knelpunten liggen. We brengen onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar om zo tijdig te kunnen inspelen op mogelijke knelpunten. Wat we nu zien bijvoorbeeld is dat mede door de crisis het aantal leerbanen licht is gedaald en dat er onvoldoende stageplekken zijn. Dat is doodzonde en slecht voor het bedrijfsleven. Daar is binnen afzienbare termijn immers behoefte aan gekwalificeerd personeel. op basis van de door UWV en Sbb aangeleverde gegevens kunnen gericht activiteiten worden ontwikkeld om jongeren aan de slag te helpen. Dat kan simpelweg door te wijzen op bepaalde vacatures in een regio. Maar het gaat nog een stap verder, weet Rob Witjes. Hij geeft het voorbeeld van een Roc waar nogal wat studenten zich hadden ingeschreven voor de richting Welzijn, niet bepaald een sector waar groei in zit. Het Roc heeft vervolgens geprobeerd via gesprekken deze studenten te bewegen om te kiezen voor een richting met meer toekomstperspectief. Witjes: Je merkt dat de aandacht voor de koppeling onderwijs arbeidsmarkt in het mbo de afgelopen jaren sterk is toegenomen. in het hbo kunnen ze daar een voorbeeld aannemen, daar zien we nog steeds dat te veel studenten kiezen voor richtingen die weinig perspectief bieden op een baan. verschil maken tussen uitzichtloosheid en hoop. Er is niet één grote magische oplossing voor het jeugdwerkloosheidsprobleem. Het moet komen van een optelsom van allerlei kleine en grotere maatregelen, variërend van gesubsidieerde leer-werkplekken tot startersbeurzen en van het ondersteunen van jongeren bij het opzetten van een eigen bedrijf tot investeren in scholing. Het is de aanpak waar ook Nederland voor kiest, zegt André Timmermans. Anders dan Duitsland kennen wij niet een echt structureel, meerjarig landelijk arbeidsmarktbeleid. Wij kennen in Nederland een minder consequent doorgevoerd industriebeleid. Daardoor is onze arbeidsmarkt grilliger en projectmatiger. Dat heeft het voordeel dat we snel en flexibel kunnen inspelen op bepaalde regionale ontwikkelingen, maar het nadeel is dat ons arbeidsmarktbeleid minder voorspelbaar en consequent is, wat met name voor de scholing van werkzoekenden een groot nadeel is. Een van de maatregelen die Nederland heeft getroffen om de jeugdwerkloosheid te beteugelen is de zogenaamde transferbaan, een initiatief van UWV. Bedrijven kunnen jonge werklozen alvast laten proefdraaien in de baan van een oudere werknemer die binnen afzienbare tijd met pensioen gaat. Timmermans: Je hebt bij jeugdwerkloosheid tijdelijk extra banen nodig. Transferbanen voorzien hierin. Volgend jaar gaan naar verwachting 80 à werknemers met pensioen. Door jongeren met financiële ondersteuning een half jaar de kans te bieden mee te draaien in een bedrijf doen ze niet alleen werkervaring op, maar bied je ze ook het perspectief op een baan na afloop van die proefperiode. En er is meer Een ander initiatief is School-Ex, een belangrijk en succesvol onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat in 2009 van start is gegaan. Het programma roept mbo-jongeren op na het behalen van hun diploma nog een jaar extra op school te blijven om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Van meer recente datum is de Startersbeurs, een idee van de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen. Het idee is simpel: jongeren wordt de kans geboden een werkomgeving te zoeken waarin zij een half jaar ervaring kunnen opdoen. De gemeente verstrekt hun een beurs van 500 per maand en de werkgever legt er nog 100 bij, een bedrag dat na afloop van dat half jaar moet worden gebruikt voor scholing van de jongeren. Inmiddels hebben ruim honderd gemeenten de regeling ingevoerd. Al met al doen we het zo slecht nog niet, zegt Timmermans. Wel heeft hij nog een paar wensen. Zo zou hij graag zien dat het opleidingssysteem in Nederland strakker wordt georganiseerd. Er worden naar zijn smaak te veel jongeren afgeleverd met een opleiding die weinig of geen uitzicht biedt op een baan. Een ander punt is dat naar zijn mening de aanpak van de jeugdwerkloosheid te veel een regionaal karakter heeft. Timmermans: Op zich is de regionale aanpak prima, de arbeidsmarkt is immers ook regionaal georganiseerd. Maar het probleem van de jeugdwerkloosheid zou gediend zijn door het, naar Duits model, een nationaal karakter te geven. Er wordt nu wel erg veel verwacht van gemeenten. F 12 UWVMagazine

13 meissie met een missie jongeren vinden moeilijk werk, behalve in de techniek. Fijn voor jongens, want techniek is immers niets voor meisjes, is het onuitroeibare vooroordeel. Aan de tu delft weten ze beter. vier jonge studentes aan die universiteit delen hun technische toekomstdromen met ons en doen impliciet de oproep: meisjes, kies exact! marieke selles (21) technische aardwetenschappen ik droom van een baan met veel afwisseling, waarbij ik mijn kennis kan toepassen in de praktijk. Het lijkt me heerlijk om bezig te zijn met complexe systemen die in moeilijke omstandigheden moeten functioneren, zoals een boorplatform op volle zee of hoe je een tunnel bouwt dwars door een berg heen. zoeken naar veilige en goede oplossingen voor zaken die we als mens nodig vinden, bijvoorbeeld het plegen van mijnbouw, en dan met heel veel respect voor de natuur. aardwetenschap kun je bij mij heel letterlijk nemen, ik hou erg van de natuur en ik vind het fascinerend hoe die enorme invloed heeft op de complexiteit van de maatschappij. Van die interactie tussen mens en natuur wil ik alles weten, en ik wil oplossingen verzinnen die in de praktijk toegepast worden. en ik hoop dat ik met het soort werk dat ik ga doen, veel van de wereld kan gaan zien. oktober WIM HARDE MAN / FOT0 MARTIN WALBOER

14 oosterbuur Frank-jürgen weise duitsland is geen blauwdruk VooR andere landen tekst gert HAge fotografie martin LengemAnn/LAiF De Europese Commissie noemde het Duitse model van leren en werken een garantie tegen jeugdwerkloosheid en een tekort aan vakkrachten. President Obama stipte het model aan in zijn jaarlijkse State of the Union. Wat is het toch het geheim van onze oosterburen? 14 UWVMagazine

15 Frank-Jürgen Weise oktober

16 Een gezonde economie is de beste remedie tegen jeugdwerkloosheid bama stak in die State of the Union de loftrompet over het Duitse schoolsysteem en zei onder meer: Op dit moment leggen landen als Duitsland een duidelijke focus op hun middelbare scholen, waar leerlingen na hun afstuderen een technische kennis hebben die vergelijkbaar is met die van studenten van onze openbare universiteiten, en dus direct aan het werk kunnen. Als hem wordt gevraagd hoe Duitsland er toch in slaagt het spook van de jeugdwerkloosheid te beteugelen, is het eerste waarop Frank-Jürgen Weise, bestuursvoorzitter van de Bundesagentur für Arbeit (BA) een met ruim werknemers even omvangrijk als invloedrijk instituut voor arbeidsbemiddeling wijst de relatief gunstige economische situatie in Duitsland. Een gezonde economie is de beste remedie tegen jeugdwerkloosheid. Bovendien, vervolgt Weise dan, beschikt Duitsland van oudsher over een sterke industriële sector. Waar andere landen zich hebben toegelegd op dienstverlening hield Duitsland vast aan zijn maakindustrie, zoals de machinebouw en de auto-industrie. Politiek, onderwijs, werkgevers, vakbonden alles is erop gericht om de industriele sector gezond te laten blijven. Het duale onderwijssysteem met zijn combinatie van leren en werken op praktijkgerichte beroepsopleidingen speelt daarin een cruciale rol. Wat vond u van de Europese top in Berlijn begin juli? In Berlijn is veel gesproken over de ervaringen in de verschillende landen met de aanpak van jeugdwerkloosheid. Wat werkt, wat niet? Het was een nuttige bijeenkomst, vond ik. Voor iedereen was het na afloop duidelijk dat het zo niet verder kan met die hoge jeugdwerkloosheid. Er ligt een grote uitdaging voor Europa. Als het ons niet lukt om binnen afzienbare tijd de positie van jongeren in met name Zuid-Europa te verbeteren, voorzie ik grote problemen. We lopen het gevaar jongeren die keer op keer teleurgesteld worden in hun pogingen de arbeidsmarkt te betreden, definitief te verliezen. Dat is slecht voor de economie en op termijn ook voor de democratie. Het openlijk commitment van de EU met het onderwerp jeugdwerkloosheid is misschien wel nog belangrijker dan de 8 miljard die de EU ter beschikking heeft gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dat lijkt weinig, maar het komt boven op het bedrag dat afzonderlijke lidstaten uittrekken. Duitsland investeert ieder jaar 4 miljard in jongeren. Dat geld wordt onder meer besteed aan beroepsoriëntatie en -advies, waarvoor we drieduizend consulenten vast in dienst hebben. Een ander voorbeeld is dat als een jongere nog onvoldoende is gekwalificeerd voor een opleidingsplaats in een bedrijf, wij ervoor zorgen dat hij middels een door ons gefinancierde opleiding wel aan die eisen kan voldoen. Wat was de Duitse inbreng in Berlijn? In de eerste plaats onze bereidheid om op gestructureerde wijze te investeren in de opleiding van jongeren, waarbij wij aan de ene kant zorgen voor goede theoretische opleidingen op academisch niveau, en aan de andere kant sterk inzetten op praktijkgerichte opleidingen. Het is een model dat is verbonden met onze cultuur en de wijze waarop we onze economie hebben ingericht. Het is dan ook zeker geen blauwdruk voor andere landen, ieder land moet zoeken naar de oplossingen die passen bij hun cultuur. Nederland bijvoorbeeld mag een minder sterke industriële sector kennen, daar staat tegenover dat jullie jongeren veel internationaler georiënteerd zijn dan onze jeugd. Jullie spreken de talen van de buurlanden, dat is een groot voordeel, zeker voor de sectoren waarin Nederland een sterke positie heeft, zoals bijvoorbeeld de logistiek. Zijn bedrijven in Duitsland verplicht om opleidingsplaatsen voor jongeren te organiseren? Nee, dat gebeurt op vrijwillige basis. Gelukkig zien de meeste bedrijven in dat het loont om te investeren in jongeren. Hoe beter opgeleid het personeel, hoe gezonder het bedrijf. Een enkel bedrijf werft tot onze grote ergernis actief onder jongeren die door andere bedrijven zijn opgeleid. Wij als Bundesagentur komen in beeld als jongeren, zoals ik al eerder zei, vooraf niet aan de eisen van de opleiding voldoen, of als zij na hun leertijd hun Meister-examen niet halen. In het laatste geval krijgt de leerling bij het bedrijf een proeftijd van een jaar aangeboden, die deels door ons wordt gefinancierd. Zo helpen wij jongeren met startersproblemen de brug te slaan van onderwijs naar werk. Duitsland werft actief jongeren in Zuid-Europa. Zo is in mei een intentieverklaring ondertekent om vijfduizend jongeren uit Spanje op te nemen voor werk of een opleidingsplaats. Heeft Duitsland een tekort aan mensen? Het idee achter Europa is vrij verkeer van goederen én personen, toch? In sommige sectoren hebben we inderdaad een tekort aan arbeidskrachten, in landen als Spanje, Italië en Griekenland is een overschot. We bieden die landen een helpende hand en tegelijkertijd helpen we onze industrie om hun behoefte aan jonge vakkrachten te vervullen. Inmiddels hebben al een kleine vijftig bedrijven zich bereid verklaart om ze op te nemen in hun opleiding. Laat het duidelijk zijn: onze prioriteit is Duitse jongeren aan een baan of een opleiding te helpen. Maar ik zie er geen enkel bezwaar in om zo ons arbeidspotentieel te vergroten, integendeel, ik verheug mij op hun komst. F 16 UWVMagazine

17 multidisciplinaire actie in een vogelaarwijk achter De VooRDeUR Van HAtert tekst HAnny roskamp fotografie martin waalboer In de voormalige vogelaarwijk Hatert in Nijmegen stapelen de problemen zich achter de gevel soms op. Om die op te lossen werd gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. Helen Franken van de gemeente Nijmegen: Dat we bij elk gesprek alles meenemen, dat zit echt in onze genen. oktober

18 roene gazons liggen te luieren in de warme middagzon langs lommerrijke, ruime straten met keurige rijtjeshuizen. Voor de deuren staan bloeiende planten en struiken. De gordijnen voor de ramen hangen keurig in de plooi. De naoorlogse wijk Hatert in Nijmegen ademt rust. Niets verraadt dat achter de nette gevels soms sprake is van een opeenstapeling van problemen. Hatert staat bijvoorbeeld in de top 10 van Nederlandse wijken waar kinderen opgroeien in armoede. De werkloosheid ligt er op circa 20%, twee keer zo hoog als in de rest van Nijmegen. Inwoners raken soms in een armoedeval, waardoor ze een hoog risico lopen op schulden, als ze die al niet hebben. Dan zijn er veel psychische en lichamelijke problemen zoals overgewicht en middelengebruik. En het is een multicultiwijk met de meeste nationaliteiten van Nijmegen, naast de Nederlanders die van oudsher in de voormalige dorpskern Hatert hebben gewoond. De wijk werd tijdens het vierde kabinet-balkenende aangewezen als vogelaarwijk: prachtwijk, krachtwijk achterstandswijk dus. Er kwam een financiële injectie om de problemen aan te pakken, wat onder meer resulteerde in het Actiecentrum Hatert Werkt. Bij Hatert Werkt kunnen bewoners terecht voor alle vragen en ondersteuning rondom inkomen en werk. Inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en re-integratie zitten er onder een dak. Helen Franken is vanuit de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor het actiecentrum. Als kwetsbare burgers problemen hebben op verschillende levensgebieden, dan is een multidisciplinaire aanpak nodig. Het actiecentrum werkt samen met het sociaal wijkteam als mensen binnen het gezin psychische of lichamelijke problemen hebben. Een echte volksbuurt Het sociaal wijkteam regelt alles rond zorg en welzijn. In dat team zitten allerlei organisaties. MEE staat voor maatschappelijke zorg voor mensen met een lichamelijk handicap. Tandem is een grote welzijnsorganisatie en dan is er Inter-lokaal dat bewoners de weg wijst en dat multiculturele communicatie en advies verzorgt. Ook wijkverpleegkundigen maken deel uit van het sociaal wijkteam. Bij Hatert Werkt is er verder een laagdrempelig spreekuur over financiën. Franken: We proberen mensen te bereiken vóór ze in de schulden komen. Als iemand bij UWV binnenkomt omdat hij werkloos is 18 UWVMagazine

19 Ik ben van plan om in Hatert te blijven wonen, het is echt een mooie buurt michel HoLLAnd, WiJKbeWoneR geworden en met minder inkomen moet rondkomen, dan vragen we meteen of er een inkomsten-uitgavenplaatje is gemaakt. Besef dat je met minder geld moet toekomen, en kijk waar je kunt besparen. Dat we bij elk gesprek alles meenemen, dat zit echt in onze genen. Het actiecentrum ligt in het hart van Hatert, naast twee cafés. Een ouderwets Hollands café waar Hatert achter een pilsje zit, en een Turks café waar de appelthee op tafel staat. De muren zijn geschilderd in vrolijke kleuren, en gesierd met motiverende teksten. Bewoners lopen er makkelijk even binnen. Meestal doen ze dat als ze op zoek zijn naar een baan, of als ze werkloos zijn geworden en een uitkering moeten aanvragen. Maar er wordt ook veel doorverwezen. Door de huisarts of het sociaal wijkteam. En ook woningbouwverenigingen komen in actie, vertelt Franken. Bijvoorbeeld als ze signaleren dat de huur niet wordt betaald. Michel Holland (25) vindt Hatert een prachtwijk. Ik ben van plan om in Hatert te blijven wonen, mijn familie en vrienden wonen hier, het is een echte volkswijk. Er is veel nieuwbouw tegenwoordig en er is een Cruyff Court, het is echt een mooie buurt. Michels start op de arbeidsmarkt was lastig omdat hij in 2007 de ziekte van Crohn kreeg. Hij kon zijn opleiding installatietechniek niet afmaken en periodes waarin hij kon werken, wisselden zich af met periodes waarin hij ziek was. Hij werd benaderd door het Actiecentrum, dat hem uiteindelijk in contact bracht met een jobcoach. De ziekte is nu na enkele operaties onder controle en sinds kort werkt hij 13 uur per week bij Raab Karcher, een handel in bouwmaterialen. Deze baan vond hij via zijn buurman. Hij zit tevreden met zijn collega s aan de lunch. Patat met satésaus. Op de achtergrond staat een aquarium met twee sluierstaartvissen. De vissen voeren is ook part of the job. Het liefst zou ik in de bouw werken, maar dat is met mijn gezondheid voorlopig nog te zwaar. Maar het is perfect hier. Dit werk sluit mooi aan bij mijn installatieachtergrond. Targets halen De vogelaaraanpak betekent extra geld, maar ook een stigma voor de wijk en daar zit niet elke inwoner op te wachten. Recent kwam bovendien uit onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) dat vogelaarwijken zich niet gunstiger hebben ontwikkeld dan andere wijken. Logisch, zegt Franken. Het hoge volume aan goedkope huurwoningen heeft een aanzuigende oktober

20 Het actiecentrum heeft mogelijkheden in huis die je op een Werkplein niet zult vinden HAnneke geerdink, UWV werking. Betere woningen zijn er niet veel, daarom kun je hier geen wooncarrière maken. Dus mensen die het beter gaat, schuiven door naar andere wijken. En daarvoor in de plaats komen in 90% van de gevallen weer kwetsbare mensen met een laag inkomen. Per saldo blijft Hatert daardoor een wijk met een hoger werkloosheidspercentage. Oorspronkelijk was de doelstelling dat de wijk in de pas zou gaan lopen met de rest van Nijmegen. Franken: Nu we twee jaar verder zijn, beseffen we dat dit geen realistische doelstelling is. Waar we trots op zijn, is dat we elk jaar onze targets halen. En het is bijvoorbeeld rustiger geworden op straat. Via Tandem hebben Hanneke Geerdink van UWV en haar collega Shanta van den Boomen van het Inter-lokaal contact gemaakt met jongeren die op straat hingen en die we moeilijk konden bereiken. Die kunnen we nu beter richting werk of opleiding begeleiden. Hanneke Geerdink, die namens UWV werkzaam is in Actiecentrum Hatert Werkt, vult haar aan. Elke maandag heeft Hatert Werkt contact met de jongerenwerker van Tandem. Als jongeren bij ons niet op een afspraak komen, stuurt Tandem berichtjes via Facebook of Whatsapp om ze deze kant uit te krijgen. Dat is in het begin soms nodig. Na een tijdje, als ze ontdekken dat het contact iets oplevert, komen ze uit zichzelf. Wajonger Sandra de Jongh (27) kwam in Hatert wonen toen zij en haar partner een woning nodig hadden vanwege de geboorte van hun zoontje. Een van haar poezen ligt in de zon op de vensterbank, er ligt wat speelgoed op de vloer. Ze is gek op kinderen. Het liefst zou ze met kinderen en gehandicapten werken, maar ze vertelt dat dit vanwege haar beperking iets te moeilijk is. Ze was tot januari aan het werk in een supermarkt. Maar de werktijden waren moeilijk te combineren met de schooltijden van haar zoontje. Thuiszitten bleek ontzettend saai. Ik verveelde me dood, de hele dag in mijn eentje. Ze doet ook vrijwilligerswerk: beveiliging bij voetbalclub NEC. Ze vond dit werk via haar partner, die supporter is. Hij mocht zelf het werk niet doen, vanwege zijn tattoos. Ik houd zelf niet zo van voetbal. Maar NEC was geen dagtaak, dus ze was blij dat ze een uitnodiging kreeg van Hatert Werkt. Na een aantal gesprekken met haar jobcoach werd ze voorgesteld bij Albert Heijn. In de bakkerij verkoopt ze nu brood. Dat betekent brood snijden en mensen te woord staan. Ze 20 UWVMagazine

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW!

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW! 3 Weg van de WSW! Marieke Suurendonk-Land, administratief medewerkster, via de Gemeente Amsterdam ruim vier jaar als SW-gedetacheerde aan het werk bij Mentrum. Zit héél erg op haar plek en plukt de dag.

Nadere informatie

UWV. magazine. Businesscase Handhaving Het geluk van Gijsbert Vonk Tips & Tops uit het Praktijkonderwijs Hoe zuiver is een zbo? Interview: Jobs Cohen

UWV. magazine. Businesscase Handhaving Het geluk van Gijsbert Vonk Tips & Tops uit het Praktijkonderwijs Hoe zuiver is een zbo? Interview: Jobs Cohen N 2 Juni 2014 UWV magazine Lees op www.uwv.nl/ uwvmagazine over werkloosheid onder allochtonen Businesscase Handhaving Het geluk van Gijsbert Vonk Tips & Tops uit het Praktijkonderwijs Hoe zuiver is een

Nadere informatie

UWV. Wajongers in bloei. magazine

UWV. Wajongers in bloei. magazine N 2 juni 2015 Wajongers in bloei UWV magazine Volgens de SER Werken met psychische problemen Regie in de regio Hans Spigt, aanjager Werkers als water uit de kraan Marjolein ten Hoonte De arbeidsmarkt en

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren in Zwolle, Goes en Groningen

Kwetsbare jongeren in Zwolle, Goes en Groningen INGRADO MAGAZINE Juni 2015 Nr. 26 Kwetsbare jongeren in Zwolle, Goes en Groningen En verder: N a le v i n g L e e r p l i c h t w e t d o o r s c h o le n 10 vragen aan... staatssecretaris Jetta Klijnsma

Nadere informatie

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie?

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang juni 2014 nummer 3 Psychosociale arbeidsbelasting: Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Mmm Mensen met mogelijkheden Werkt re-integratie? Pagina

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

KENNIS ALS WATER 4 vragen over leven lang leren en wat huiswerk Colofon Kennis als water Vier vragen over leven lang leren en wat huiswerk Stichting Nederland Kennisland Juni 2004 Deze publicatie is financieel

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie