Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1"

Transcriptie

1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren

2 Colofon Inhoudsopgave Parochie Parochiesecretariaat St. Benedictus Prinses Irenestraat EA ELST Tel Maandag t/m vrijdag van tot uur Dianne Huberts en Betty de Jong-Windau Website: Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus Pastorale wacht: tel Parochiebestuur Pastoor Hans Hermens (voorzitter) Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter) Theo Peters (secretaris) Gerard Giesen (penningmeester) Willy Verhoeven (lid) Hans Jansen (lid) Redactie Vincent Bos Paul Kogels Margreet Sanders Willy Verhoeven Yvonne Vos Medewerkers Margreet Altink Irene van der Horst Hannie van Kempen John Rademakers Marlies Rothoff Verschijning 10x per jaar Bijdrage parochieblad Aandacht Overmaken naar bankrekening van de eigen locatie Copyright 2010 Vormgeving en druk: Leonard Nijmegen bv Koren In deze uitgave van Aandacht richten we de schijnwerpers op de koren in de Sint Benedictusparochie. Waarom? Om dat op 22 november het feest van Sint Caecilia wordt gevierd. Zij is de patrones van de muziek/zang. Bij de rondtocht door de acht locaties zijn we zelf aangenaam verrast door zoveel muzikaliteit en enthousiasme. Jongeren onder indruk in Lourdes en Tanzania De bedevaart naar Lourdes heeft veel indruk gemaakt op jongeren uit onze parochie. De gesprekken met ouderen hebben ze als boeiend ervaren. Ze raken er niet over uitgepraat. Twee jongeren leggen uit wat hen naar Lourdes bracht en wat hen heeft geraakt. Een andere jongere vertelt over haar reis naar Tanzania met al even indrukwekkende ervaringen. VAN DE REDACTIE De redactie is met de gedachten al een maand verder. Het kerstnummer van Aandacht komt eraan. We willen daar een mooie uitgave van maken met bijzondere verhalen van bijzondere mensen. Als u daarvoor tips heeft, mag ik daarvoor de redactie benaderen. U mag sowieso altijd naar ons schrijven. We willen iedereen nog eens op het hart drukken kopij tijdig aan te leveren. Het zou jammer zijn als de redactie neen moet verkopen. FOTO VOORKANT Advent is de aanloopperiode naar kerst. In onze kerken komen de adventskransen te hangen. Op de foto wordt de eerste kaars van de krans in Valburg door Marlies Schouten aangestoken. Uitgave 10 (Kerstperiode) verschijnt in het weekend van december. Intenties en kopij inleveren vóór woensdag 23 november bij de lokale contactpersonen. Uitgave nummer (nieuw begin en kerkbalans) verschijnt in het weekend van januari. Hiervoor moet u vóór woensdag 21 december de intenties en kopij inleveren. 2

3 Woord voor onderweg CHRISTUS, KONING voor ALLEN! Ik kwam op huisbezoek. We gingen aan de eettafel zitten. De krant lag nog open gespreid. Mevrouw stak gelijk van wal: Mijn dochter heeft verkering met een Irakees. Gelijk viel er daarom ook een stilte. We wisten allebei niet hoe het gesprek verder moest. Mijn ervaring is dat ouders zich beter niet te veel moeten inlaten met de vrienden en de vriendinnen van hun volwassen kinderen. Ik kan me hun zorgen goed voorstellen, maar bemoeienissen in die zin leiden al gauw tot verwijdering. U hebt daar geen vertrouwen in?, vroeg ik. Nou ja, geen vertrouwen... ze is 33. Hem heb ik nog niet gezien. Maar ze hebben zo een heel ander geloof. En de positie van de vrouw is zo anders... In dit soort gesprekken merk ik steeds een grote onzekerheid. Hoe moet je denken over de islam? Hoe moet je praten met islamieten? Van de ene kant hoor je harde afwijzingen: Er is niet te praten met de volgelingen van Mohammed. Ze zijn alleen maar uit op verovering. Terreurdaden lijken daarop te duiden. Anderzijds zie je dat de dialoog tussen christenen, islamieten, joden en ongelovigen op veel plekken wordt gevoerd. De onzekerheid in die dialoog is echter de twijfel of er wel een gemeenschappelijke grondslag is. Is er tussen alle volkeren een gezamenlijke waarde? Daar zijn we niet zeker van. We vrezen chaos en trekken ons terug in de eigen kasteeltjes. Zonder vertrouwen is de dialoog moeilijk. Gaan we terug naar het jaar Europa had een lang proces achter de rug waarin de rol van de kerk was teruggedrongen. De paus was beroofd van zijn staat. Pius XI had onderhandeld met Mussolini. Hij had er een kleine stadstaat aan overgehouden en in elk geval de status van president. Enkele jaren later zou hij een encycliek schrijven tegen het opkomend nazisme in Duitsland: Mit brennender Sorge. De paus maakte zich zorgen over een wereld waarin niet alleen de kerk maar ook God was weg gebannen. Het leek alsof de volkeren geen enkel gezag boven zich erkenden en elkaar slechts als concurrenten zagen. Het leek alsof een gemeenschappelijke basis ontbrak. Daarom stelt de paus in een encycliek het feest van Christus Koning in. Spoedig daarna zongen wij uit volle borst: Aan U, o Koning der eeuwen! De behoefte was groot aan een macht, een waarde, die boven alle landen stond. Christus Koning betekent dus dat Christus er is voor allen. Hij is er niet alleen voor de Europeanen, niet slechts voor zijn eigen volgelingen. Alle schepselen vormen Gods uitverkoren volk. In het hart van de gelovige leeft het besef dat alle mensen tempels zijn van Gods geest, of ze zijn naam noemen of niet. Het maakt ons geneigd om met eerbied en bewondering contact te zoeken met allen. We zijn geroepen tot dialoog. Dit voorop gesteld hoeven we natuurlijk niet naïef te zijn. Natuurlijk is een moeder bezorgd als haar dochter gaat trouwen met iemand die een heel andere visie op de vrouw heeft. Natuurlijk maakt een regering zich zorgen als ze ziet dat er zich onder bepaalde jongeren een eng soort strijdvaardigheid ontwikkelt, of dat nu rechtse jongeren zijn of fundamentalisten. Wij, christenen, zijn geroepen om te zoeken wat ons bindt. Ten diepste is dat de Schepper zelf. Dat mogen we met elkaar vieren, als afsluiting van het kerkelijk jaar. Dick Juijn pastoraal team en parochiemedewerker Hans Hermens, pastoor en teamleider Tel Aandachtsveld: liturgie John Rademakers, parochiemedewerker Tel Aandachtsveld: seniorenpastoraat Ronald Heinen, diaken Tel Aandachtsveld: katechese en diaconie Julia van Wel-Berretty, pastoraal werkster Tel Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en nieuwbouwwijken Margreet Chatelion Counet-Sanders, pastoraal werkster Tel Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en jongeren Dick Juijn, pastoraal werker Tel Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en diaconie 3

4 Parochie St. Benedictus: daar zit muziek in koren trekken alle registers open 22 november is voor veel koren in onze parochie dé dag waarop zij ook zichzelf een beetje toezingen. Dan is het de feestdag van Sint Caecilia, de patrones van de muziek/zang. Per definitie een datum waarop sommige koorleden worden gehuldigd met een ereteken (medaille, speld of broche) en daarbij behorende oorkonde van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (NSGV). De meeste koren laten het feest gewoon voorbij gaan. Zij beleven op zich al veel plezier aan de zang. Bijna wekelijks repeteren 26 koren (samen bijna 600 leden) die soms meerdere keren per maand in wisselende samenstelling zingen. Ze ondersteunen de wekelijkse vieringen en zijn ook een grote bron van steun bij rouw- en trouwdiensten. Het is tijd om de koren eens in de schijnwerpers te plaatsen. Lent kan steunen op twee koren. Het gemengd koor St. Caecilia (25 leden) met dirigent Etienne van Houdt en organist Harry van Kempen. Daarnaast is er het middenkoor Young At Heart (40 leden) met dirigent/ organist Peter Rohde. Elst telt vijf koren. Denise Jonker-Termont leidt als dirigent/ organist het Jongerenkoor (10 leden). Het Jeugdkoor St. Werenfried (30 leden) in de leeftijd van 8 tot 15 jaar staat onder leiding van Inge Peters (dirigent/keyboard). Koor Zonder Grenzen (25 leden) wordt geleid door dirigent/ pianist Britt de Bakker. Het grootste koor is het gemengd koor (45 leden). Hier zwaait Marcus de Haard de scepter (dirigent/organist). Lucie Willemsen heeft de leiding over het Doopkoor (5 leden) dat uitsluitend bij doopvieringen de zang verzorgt. Herveld heeft drie koren. Het gemengd koor (25 leden) en het middenkoor In Between (20 leden) staan beide onder leiding van dirigent/organist Jack Peperkamp. Dan is er ook nog een kinderkoor (5 leden). Hier volgen de leden de aanwijzingen van Jarno Scholten als dirigent/keyboard. Oosterhout telt eveneens drie koren. Het grootst is het Leonarduskoor, een gemengd koor (30 leden). Dirigent is Luca Consoli met organist Harry van Kempen. Daarnaast is er Musica Nova (30 leden) dat onder leiding staat van Jack Peperkamp (dirigent/organist). Klein is het kinderkoortje Kikolé (10 leden) dat bij een aantal gelegenheden (Eerste Communie en Kerstmis) optreedt. Dan dirigeert Dick van Altena. Indoornik is wel de kleinste geloofsgemeenschap binnen de parochie maar er zit wel muziek in. Er is een gemengd koor (15 leden). De koordirectie ligt in handen van Diederik Elings. Jaap Jansma bespeelt het orgel. Vanuit dit gemengd koor is de 4-koppige Cantorgroep afkomstig. Zij zingt a capella en ook hier geeft Diederik Elings de juiste toonhoogte aan. Valburg heeft vier koren met nog een traditioneel Herenkoor (ruim 10 leden) dat uitsluitend Gregoriaans zingt. Wel met een vrouw als dirigent, Rita Branderhorst. Henk van Elferen bespeelt dan het orgel. Het Dameskoor (20 leden) volgt de aanwijzingen van Ans Derksen (dirigent/ organist). Chaveriem (15 leden) is het middenkoor met Mariëtte Hubers als dirigent/organist. Tot slot is er bij de Eerste Communieviering een kinderkoortje dat onder leiding staat van Henri Degen, dirigent/keyboard. Heteren kan bogen op drie koren. Het gemengd koor Ubi Caritas (25 leden) is het grootste koor met als dirigent Rita Branderhorst en organist Harry Wassenberg. Het jeugdkoor (10 leden) is het kleinst met Jarno Scholten als dirigent/keyboard. Future (20 leden) is een groep die qua ledental precies tussen Ubi Caritas en het jeugdkoor in zit. Future wordt geleid door Rob Hendriks die dirigent/ organist is. Driel telt vier koren. Het grootst is het gemengd koor Cantorije (50 leden) met Nicoline Krassenburg als dirigent en Wim Derksen als organist. Vanuit dit koor zingen 30 leden apart in een Dameskoor en 20 mannen in het Herenkoor. Zij zijn zo ervaren dat alleen een beroep wordt gedaan op organist Wim Derksen. Enjoy is het middenkoor (25 leden). Dat zingt wat meer eigentijdse en Engelstalige muziek. Dirigent is Rob Baas en pianist is René Nillessen. Willy Verhoeven 4

5 Allerlei Solidariteit en menselijke waardigheid Op 27 november klinkt het startsein voor de tweede bissschoppelijke Adventsactie nieuwe stijl. Parochies zamelen tijdens de Adventsperiode geld in voor een aantal geselecteeerde goede doelen. Bij de selectie van de projecten wordt onder meer gekeken of ze voldoen aan de criteria van de sociale leer van de katholieke kerk. De Adventsactie kijkt dus of projecten bijdragen aan betere leefomstandigheden, aan ontwikkeling en solidariteit, maar ook of ze kleinschalig zijn en lokaal effect sorteren. Preek op rijm Een paar jaar geleden werd ik door iemand uit mijn vorige parochie uitgedaagd om rond het Sinterklaasfeest de preek op rijm te maken. Als ik daarin zou slagen, dan zou deze persoon 100,00 overmaken aan de kerstpakkettenactie voor de minima. En zo is het ook gebeurd. In de jaren erna heb ik er de gewoonte van gemaakt om in het weekend rond 5 december de preek (en ook enkele andere elementen in de liturgie, zoals bijv. de aankondiging van de collecte) in dichtvorm te doen. Ik wil deze gewoonte graag in de Benedictusparochie voortzetten. Vandaar dat in het weekend van 3 en 4 december 2011 in de kerken van Heteren, Lent en Valburg er ook in de liturgie iets van Sinterklaas te merken zal zijn. Dick Juijn Vrijwilligers zijn onmisbaar In de St. Benedictusparochie zijn veel vrijwilligers actief. Ze zijn onmisbaar. Elke maand zetten we de schijnwerper op een van die vrijwilligers. U bent die vrijwilligersrubriek in Aandacht vast wel eens tegengekomen. De keus voor een vrijwilliger van de maand is zo gemakkelijk nog niet. We wikken en wegen elke keer. We letten er bijvoorbeeld op dat alle acht geloofsgemeenschappen aan bod komen. Daarnaast kijken we naar de werkvelden. De ene keer is de vrijwilliger van de maand actief in de liturgie, dan weer op het terrein van catechese, diakonie of gemeenschapsopbouw. Daarnaast streven we een goede verdeling tussen man en vrouw na en van jong en oud. We willen de rubriek vrijwilliger van de maand zo gevarieerd mogelijk houden. Heeft u een naam van een vrijwilliger die voor het voetlicht mag worden gehaald, dan horen we dat graag. U kunt de redactie mailen. Dan voegen we de naam toe aan de lijst. Heropening Mariakapel In Indoornik is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het opknappen, herindelen en openen van de Mariakapel. Met vele uurtjes vrijwilligerswerk is er een prachtig resultaat neergezet. De ruimte, die ook gebruikt wordt als aula, is helemaal aangepast en ingericht als een mooi kapelletje waarin men een kaarsje kan opsteken en even kan bidden tot Maria. Op zaterdagavond 8 oktober jl. heeft Pastor Dick Juijn na de woord- en communieviering de kapel gezegend en heropend. Voorlopig zal de Mariakapel alleen geopend zijn tijdens de vieringen. Samen is er iets heel moois van gemaakt. Rectificatie Onder het artikel Van mens tot mens in het Allerheiligen-/ Allerzielennummer van Aandacht is per ongeluk een andere naam gezet. Het artikel is geschreven door Berdine de Vos en niet door Boudien Dierick. Onze excuses hiervoor. 5

6 Van de bestuurstafel Uitvaart in een kleine kerk De plaats van de uitvaart Jaarlijks vinden er in de acht kerken van de Sint Benedictusparochie ongeveer 130 uitvaarten plaats. Soms zijn er dan heel veel mensen aanwezig. Maar soms ook maar heel weinig. We weten dat er in dit laatste geval bij sommige parochianen twijfels bestaan of ze de uitvaart dan wel in zo n grote kerk moeten laten plaatsvinden. Men wijkt daarvoor dan uit naar de aula van het crematorium of naar een zaal in het rouwcentrum, hoe graag men ook in de kerk afscheid had genomen. De pastores verzorgen ook in het rouwcentrum of het crematorium een uitvaartdienst. Dit is dan een gebedsdienst en er zal dan geen eucharistie- of woord- en communieviering zijn. Deze laatste vieringen horen ons inziens thuis in het kerkgebouw. Ook zullen de koren, als parochiekoor, uitsluitend zingen bij een viering in het kerkgebouw. In onze Sint Benedictusparochie hebben we de beschikking over enkele kleinere en intieme kerkgebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de kerken in Valburg, Heteren of Indoornik. Alle kerkgebouwen zijn voor iedere parochiaan van de Sint Benedictusparochie beschikbaar voor het houden van een uitvaartdienst. Dit brengt ook geen extra kosten met zich mee, dit in tegenstelling tot het verzorgen van een uitvaart in het rouwcentrum cq. crematorium. De pastores willen u als parochianen nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om voor een uitvaartdienst uit te wijken naar een ander kerkgebouw dan die van de eigen locatie. Indien u eens van gedachten wilt wisselen met één van de pastores over de plek of de vorm van uw uitvaart of van één van uw dierbaren, neem dan gerust contact met hen op. Rondje langs de kerk Het pastoraal team heeft de afgelopen tijd veel energie gestoken in het bezoeken van de pastoraatsgroepen en locatieraden. Daarbij was ook een lid van het parochiebestuur aanwezig. Doel was om af te stemmen met elkaar wat er zich op het gebied van het pastoraat allemaal afspeelt bij de locaties. Natuurlijk zijn veel gegevens bij het bestuur en pastoraal team bekend maar het is ook goed om de aantallen en de kwaliteit van de gegevens eens met elkaar door te nemen. Door hierover actief met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat een beter beeld over de vitaliteit van de parochie. Sowieso is het goed om door overleg in verbinding te blijven met elkaar. Een ander rondje werd gemaakt door de adviesgroep gebouwen, ook weer vergezeld door één van de leden van het parochiebestuur. Doel was om een goed beeld te krijgen van de bezittingen en het uitwisselen van gegevens hierover. Soms met nuttige aanvullingen vanuit de locaties. Bij deze bezoeken is ook goed gediscussieerd over hoe locaties tegen de bezittingen aankijken. Maar ook is er gesproken over de toekomst van de eigen locatie en de parochie. Op voorhand willen we wegnemen dat het parochiebestuur een agenda op zak heeft hoe de toekomstige parochie Sint Benedictus eruit ziet. Wel hebben we gedeeld dat de teruggang van het aantal kerkgangers, priesters en inkomsten straks niet ongemerkt aan onze parochie voorbij zal gaan. De gegevens die we op het gebied van pastoraat en gebouwen hebben opgehaald, zal worden vertaald in een beleidsplan dat het parochiebestuur en pastoraal team gaan opstellen. Dat plan beslaat de toekomst van locaties en de parochie voor de komende 5 tot 10 jaar. Locatieraden en Pastoraatsgroepen Op verschillende manier staan parochiebestuur en pastoraal team in contact met de locatieraden en pastoraatsgroepen. Soms gaan we op bezoek bij de locatieraad, dan weer is er een gemeenschappelijke of soms een aparte bijeenkomst. Dat hangt dikwijls weer samen met de noodzaak of urgentie. Via een nieuwsbrief praten we de locatieraden en pastoraatsgroepen ook bij over allerlei zaken. We blijven hierin investeren maar realiseren ons ook dat we allemaal maar mensen zijn die veel vrije tijd steken in onze parochie. Soms kan er wel eens iets blijven liggen. Aarzel niet en trek aan de bel. 6

7 Wat Benedictus ons wil leren Stap 5: Gemeenschap Na een korte onderbreking vanwege ons verblijf in het klooster, keren we nu weer op onze schreden terug en komen we in deze serie bij stap 5 aan, de gemeenschap. Nu kunnen we die term, gemeenschap, tegenwoordig veel tegenkomen. Werkende mensen worden de actieve gemeenschap genoemd, we spreken over scholengemeenschappen, lokale gemeenschappen, sociale gemeenschappen, en dat laatste dan nog het liefst in het Engels. Maar bij dat alles gaat het niet om een gemeenschappelijk leven, maar alleen over een soort van gemeenschappelijk kenmerk. Je hoort bij de lokale gemeenschap omdat je de postcode met elkaar deelt, niet komt net zo veel voor bij mensen die spiritueel ingesteld zijn als bij mensen die zo graag met elektronica omgaan. Bendictus wist als geen ander dat mensen snel geneigd zijn om zich te richten op zichzelf, ook hij ging vanuit Rome naar een grot toe om zichzelf van de wereld en de mensen af te keren om op zoek te gaan naar God. Maar later in zijn regel zou hij schrijven dat alleen mensen die al de beproeving van het klooster hebben doorgemaakt, als een kluizenaar kunnen gaan leven. Op de eerste plaats komt het leven in het klooster en elke monnik of non die wil intreden doet dan niet de geloften bij Benedictus van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, maar de geloften van gehoorzaamheid, stabiliteit en conversatio. Over gehoorzaamheid hebben we al eerder gesproken, nu willen we vooral over de andere twee hebben. Stabiliteit Het gras zal altijd groener zijn, aan de andere kant van de heuvels we kennen misschien wel deze regel uit een bekend liedje. En Benedictus kent de neiging om altijd weer uit te kijken, altijd weer te willen veranderen, denkend dat het ergens toch altijd weer beter moet zijn. Maar hij wil juist dat je bij één vaste gemeenschap blijft. Conversatio En juist in die ene gemeenschap is het belangrijk dat het gesprek gaande blijft, dat we met elkaar het leven kunnen delen. We zouden misschien tegenwoordig spreken over communicatie, maar dan wel in de echte betekenis van delen met elkaar, niets achterhouden, niet in onze bezittingen, niet in onze harten en gedachten. Pas als we dat kunnen bewerkstelligen, pas dan kan echte gemeenschap ontstaan. omdat je het leven met elkaar deelt. Het is goed om dat onderscheid voor ogen te houden wanneer we willen bekijken wat Benedictus verstaat onder gemeenschap. Maar voordat we dat gaan doen nog eerst een andere opmerking over de tijd waarin we nu leven. Ondanks dat we zo graag spreken over allerlei gemeenschappen waartoe we behoren, zijn we toch bovenal individueel ingesteld. Met al onze mobieltjes, computers en tablets, met al onze social communities zijn we toch met name ik-gericht. We zijn verbonden met ons eigen verhaal, dat willen we delen. We verbinden daar zelfs een maximaal aantal tekens aan. Maar dat is toch echt wat anders dan het leven delen, dat is wezenlijk anders dan je verhaal te kunnen delen en vooral ook het verhaal van de ander te kunnen delen. Rituelen En een gemeenschap heeft behoefte aan vaste patronen, ze geven helderheid en structuur aan het leven, aan de dag. Het gezinsleven vraagt dat eigenlijk ook. Die dagelijkse rituelen geven ons de mogelijkheid om het gemeenschappelijke leven te bevorderen. We kunnen met ons bord op schoot voor de tv of de computer gaan zitten. We kunnen onze mobieltjes naast het bord neerleggen om zo contact te houden met anderen. Maar we kunnen ook met elkaar aan tafel gaan en met elkaar genieten van het eten en genieten van elkaars gezelschap. Het laatste zal meer de gemeenschapszin bevorderen dan de andere rituelen. Ronald Heinen Gemeenschap in Benedictijner zin Laten we allereerst niet te snel concluderen dat de ikgerichtheid alleen iets is van deze tijd en dat in vroeger tijden de gemeenschapszin zoveel groter was en het 7

8 Driel Maria O.L.V. Geboorte Kerkstraat 27, 6665 CE Driel Tel Locatiesecretariaat: dinsdag en donderdag van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep: Riky Janssen, tel Locatieraad: Marcel Rademakers, tel Parochieblad: Margreet Altink, tel Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Driel Bijdragen kerkbalans: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Driel Gedoopt 25 september Yara Elizabeth Hendrika Beekman, dochtertje van Eddy Beekman en Annika Bakker. Wij hopen dat Yara voorspoedig zal opgroeien. Concert Enjoy en Concordia Zondag 11 december zullen muziekvereniging Concordia en koor Enjoy een concert verzorgen in de rk-kerk te Driel. Het begint inmiddels een traditie te worden: Overleden een concert op de zondag na de kerstmarkt. Op 9 oktober is Hennie van den Dam overleden Concordia en Enjoy zullen gezamenlijk in de leeftijd van 88 jaar. Hij was een geboren en getogen Drielenaar. Hij woonde het laatste jaar in een verzorgingshuis in Beneden-Leeuwen, maar ik blijf een Drielse, zei hij altijd. Na de uitvaart op 13 oktober is hij op ons kerkhof begraven. een aantal stukken ten gehore brengen en daarnaast ook afzonderlijk een aantal nummers laten horen. Het concert begint om uur. We hopen vele bezoekers alvast in kerstsfeer te brengen. Concordia en Enjoy heten U allen van harte welkom. Eveneens is overleden Jan van Mullem, die woonde in de Kievitstraat. Hij was 67 jaar. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. Locatievergadering Zo noemen wij de vergadering van locatieraad en pastoraatsgroep met afgevaardigden van alle werkgroepen en koren. Twee maal per Op 19 oktober is Jan Scholten overleden in de leeftijd van 83 jaar. Hij was al geruime tijd ziek. Zijn uitvaart was op 25 oktober, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in Beuningen. jaar komen wij bij elkaar om allerlei punten te bespreken. Een terugblik hoe dingen zijn gelopen en een blik in de toekomst: wat gaat er gebeuren? Welke ontwikkelingen zijn er? Door deze vergadering van ons besef je Een langer in memoriam van onze gestorvenen in de bijlage Aandacht Extra. meer, dat je er niet alleen voor staat, dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het kerkelijke gebeuren in Driel. De bijeenkomst is op Sint Maartensviering maandag 14 november om uur. Nog even ter herinnering: deze viering is op vrijdagavond 11 november uur in onze kerk. Het wordt een mooie viering met beelden, een verhaal, een optocht en hopelijk heel veel Intenties De intenties staan op de bijlage Aandacht Extra. kinderen met lampionnen. Kerstfair Op zaterdag 10 december wordt in en vóór de rk-kerk in Driel voor de zesde keer een kerstmarkt, nee kerstfair gehouden. Er is namelijk een nieuwe groep die de organisatie van dit evenement heeft overgenomen. De kerstmarkten stonden jaren in het teken van engeltjes. Tijdens de kerstfair zult u de engeltjes ook tegenkomen. Maar er is en wordt nog volop gewerkt aan nieuwe ideeën die er weer voor zullen zorgen dat de bezoekers in een sfeervolle omgeving weer het goede kerstgevoel krijgen. Tijdens de zomervakantie is een groep bezig geweest met het maken van allerlei kerstspullen die tijdens de kerstfair verkocht kunnen worden. Er is veel huisvlijt aan te pas gekomen om de bezoekers weer een keur aan kerstspullen te presenteren. Daarnaast is een aantal plaatselijke kunstenaars bereid gebleken weer medewerking te verlenen, door zeer bijzondere kerstgerelateerde objecten te maken. Maar ook de creatieve medewerkers, die weten hoe een prachtig kerststuk te maken, hebben toegezegd om weer voor u aan de slag te gaan. Laat u verrassen! In een gezellige koffiehoek kunt u onder het genot van een kopje koffie kijken naar een speciaal voor deze fair gemaakte film van verschillende jaren kersenfeesten. Ook zullen er weer oude, niet eerder getoonde foto s van gebeurtenissen in Driel te zien zijn. Reden genoeg om even langs te komen. Ter verhoging van de kerstsfeer wordt tijdens de kerstfair live kerstmuziek ten gehore gebracht. Muziekvereniging Concordia heeft haar medewerking toegezegd met het jeugdorkest, de ConcorRockKids, en Kapel3l. Ook de beide koren van de rk-kerk Driel, Enjoy en Cantorije zullen van zich laten horen met hun welbekende Christmas Carols. Mochten er nog mensen zijn die zich willen presenteren met een mooi stukje kerstmuziek, dan staat het podium van de rk-kerk tot hun beschikking. Naast alle kerstspullen en kerstmuziek wordt er natuurlijk ook gedacht aan het noodzakelijke natje en droogje. De kinderen kunnen knutselen in hun eigen knutselhoek, en is er weer een speciale kraam van het Cieplice-comité. U ziet dat het weer een gezellige kerstfair gaat worden in Driel op zaterdag 10 december. De fair begint om uur en duurt tot uur. U bent van harte welkom. 8

9 Herveld St. Willibrordus St. Willibrordusstraat 2, 6674 BH Herveld Tel. sacristie: Tel. parochiesecretariaat St. Benedictus: Website: Contactpersonen Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, tel Locatieraad: Wim Janssen, tel Parochieblad: Paul Kogels, tel Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Herveld Intenties 12 november Hent en Riek Brugman-Schaars, Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Piet Latta, overleden ouders Theodorus van Leeuwen, Petrus van Dijk en Maria Sturkenboom, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Appie Winnemuller. 20 november Corry van Brandenburg-Veens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Vincent Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen- Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen- Schrama, Appie Winnemuller. Gedoopt Op zondag 9 oktober werden Cornelis Franciskus Sven Peek en Maarten Schepers in een plechtige doopviering onder leiding van pastoor Hans Hermens in de gemeenschap van Christus Kerk opgenomen. We heten Maarten en Sven van harte welkom in ons midden en feliciteren hen en hun ouders met hun doop. Bijdrage Parochieblad Bij de vorige uitgave van Aandacht heeft u allemaal een acceptgiro ontvangen. Helaas stond er door een misverstand niet in de uitgave vermeld waar deze acceptgiro voor bestemd was. Zoals u van uw parochie gewend bent, ontvangt u deze acceptgiro eenmaal per jaar om daar uw vrijwillige bijdrage voor het parochieblad mee te betalen. Mocht u de acceptgiro inmiddels niet meer in uw bezit hebben, dan kunt u de vrijwillige bijdrage ook overmaken op bankrekening t.n.v. St. Benedictus inzake St. Willibrordus te Herveld. Bedankt voor uw gift. Namens de locatieraad St Willibrordus Jolanda van Marwijk Pastoraatgroep vraagt Aandacht! De eerste en derde woensdag van de maand zijn er in de sacristie twee gastvrouwen of -heren aanwezig. Eigenlijk noemen we het liever een inloopuurtje dan het secretariaat. U kunt bij ons uw verhaal kwijt, en eventueel een misintentieformulier afgeven. Hebt u wat positiefs of negatiefs te vertellen, dan horen wij dat graag, en kunnen dat eventueel bespreken met het pastoraal team. Hoe dan ook, u bent welkom tussen half elf en half twaalf, op de eerste en derde woensdag van de maand. In dit uur kunt u ons ook bellen op nummer Dan nog de data voor het koffie drinken na de vieringen. Dat zal zijn op de zondagen 6 november (Willibrordzondag) en 18 december. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Namens de Pastoraatgroep: Bets Janssen Samen zingen naar kerst Op 18 december bent u allen van harte uitgenodigd om samen te zingen naar kerst. De dienst is in de Protestantse Kerk van Herveld- Zuid en begint om uur. 26 november Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, overleden ouders Latta-Peperkamp, overleden ouders Peperkamp-van Heumen, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen-Roelofs, Herman Veens, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Mien Vilier, Gerrit Albertus Wiltink, Appie Winnemuller. 4 december Wim van Bergen, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Jan Giesen, overleden ouders Giesen-Fierkens, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Albertus Merkus, overleden Ouders Potjes-Louvet, Vincent Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen-Roelofs, Martinus Veens, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Jo Vilier en familie, Appie Winnemuller. 10 december Hent en Riek Brugman-Schaars, Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Piet Latta, overleden ouders Theodorus van Leeuwen, Petrus van Dijk en Maria Sturkenboom, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Appie Winnemuller. 9

10 Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerkplein 1, 6666 AK Heteren Tel Locatiesecretariaat: donderdag van tot uur (ook voor het aanleveren van kopij voor in het parochieblad Aand8cht/Aand8chtExtra) Contactpersonen Pastoraatsgroep en Parochieblad: Yvonne van Eldonk, tel Locatieraad: M. vd Lindeloof, tel , Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Heteren Bijdrage kerkbalans: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Heteren Agenda Heteren van een aantal vragen die ons maatschappelijke Donderdag 17/11 om uur en persoonlijke leven raken. Vragen zoals: Herdenkingsviering overledenen wat te doen als de zwakkere slachtoffer in Liefkenshoek. dreigt te worden van politieke besluiten door Zondag 27/11 om uur bezuinigingen, als rijken steeds rijker worden Gezinsviering 1e Advent. en armen steeds armer? Welke persoonlijke Woensdag 30/ uur verantwoording hebben we en welke rol zou de Schilderen naar thema in de pastorie. kerk(en) hierin kunnen vervullen? Woensdag 7/12 van uur Bij kerk denken we dan niet alleen aan onze Catechesemiddag voor kinderen in eigen rk-kerk maar kerk-breed. het teken van advent in de Burgstede. Het bijzondere van deze bijeenkomst was Zaterdag 17/12 van uur dat voor het eerst ook leden van de twee Kerstmarkt in rk-kerk en Vloedschuur. protestantse kerken in Heteren deelnamen, Zondag 18/12 om uur namelijk de Vloedschuur en de Nederlands- Boeteviering. Hervormde kerk. Dinsdag 20/12 om uur Het werd een zeer inspirerende oecumenische Kerstconcert door Ubi Caritas en bijeenkomst waar op respectvolle wijze over de Lofstem in rk-kerk. dit, voor alle kerken, actuele thema werd Donderdag 22/12 om uur gediscussieerd. Oec. kerstviering voor ouderen Ook aan de volgende themabijeenkomsten in Liefkenshoek. onder leiding van John Rademakers zullen leden van de Vloedschuurgemeente en de Oecumenische themabijeenkomst Nederlands-Hervormde kerk deelnemen, zo John Rademakers houdt een aantal keren per krijgen deze een oecumenisch karakter. jaar een themabijeenkomst voor ouderen in het De volgende themamiddag vindt plaats op Praathuis op de maandagmiddag. Het zijn maandag 14 november in de Burgstede van altijd boeiende en actuele thema s tot u met als onderwerp: Balans Op 19 september was het thema Kerk-geloof opmaken: wat telt, wat niet en waarom? en politiek. Een ieder die zich door dit thema voelt Een uiterst actueel onderwerp op de dag die aangesproken (en daar hoef je niet bejaard voorafging aan Prinsjesdag. Zoals wij John voor te zijn) is van harte welkom. Rademakers kennen had hij het onderwerp (D.L.) weer uiterst gedegen voorbereid en voorzien Caritas Werkgroep Heteren De deurcollecte van de startzondag die bestemd was voor de Caritas Werkgroep Heteren heeft 152,40 opgebracht. De werkgroep dankt iedereen die dit bedrag mogelijk heeft gemaakt. De volgende deurcollecte is op zaterdag 19 november. Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om ook deze collecte warm aan te bevelen. U vraagt zich zeker af: Waarmee houd de Caritas Werkgroep zich zoal bezig? Mede van uw bijdrage worden kerstattenties betaald; wordt er een bijdrage geleverd aan de Lourdesreizen en aan de kerkradio. De Caritas Werkgroep biedt ook acute financiële hulp, daar waar andere instanties niet inspringen. Hierbij kunt u denken aan een bijdrage aan een schoolreis of schoolkamp voor kinderen die anders niet deel zouden kunnen nemen. Of het bekostigen van het project koken voor dak- en thuislozen. De Caritas Werkgroep zet zich ook in voor alle inwoners in nood binnen de parochiegrenzen. Mocht u iemand, een stel of een gezin kennen, waarvan u denkt dat ze het op dit moment financieel heel moeilijk hebben of bent u zelf diegene die acute financiële hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met het secretariaat, (K.B.) Kerstmarkt Heteren Er komt weer een gezellige kerstmarkt in onze kerk en in de Vloedschuur. Teams van beide kerken hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn dolenthousiast aan de voorbereidingen begonnen. In de donkere, koude dagen voor kerstmis komt er weer licht, warmte, zang, muziek en gezelligheid in en tussen de beide kerken. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht met snert, bbq, oliebollen, glühwein, heerlijke hapjes en drankjes. Een verloting met fantastische prijzen en je hebt altijd prijs! Kramen met aantrekkelijke artikelen waaronder een ruime sortering aan prachtige kerststukjes waaronder passende grafstukken voor de kersttijd. Kinderen kunnen onder begeleiding creatief bezig zijn in de pastorie. Het transport tussen de beide kerken wordt verzorgd met de vertrouwde Jan Plezier. Noteer de datum en dan tot ziens op zaterdag 17 december. Intenties: zie bijlage Aand8cht Extra 10

11 Indoornik H. Johannes de Doper Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk Website: Geopend na tel. afspraak Contactpersonen Pastoraatsgroep: Toon Hermsen, tel Locatieraad: Adri van der Meijde, tel / Parochieblad: Henk Berns, tel Bankrekeningen: ING of Rabobank of Regiobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Indoornik Bankrekening PCI en Lourdesfonds: Intenties Weekend 12/13 november Jaargedachtenis Nellie Jurrius - van Baal, Overleden ouders van der Meijde - Peters, Theo Wiggelman. Weekend 19/20 november Jaargedachtenis Hendrika Theresia IJkhout - van Harn, Jaargedachtenis Hr Panis, Heropening Mariakapel Een lang gekoesterde wens is gerealiseerd. De Mariakapel is opgeknapt en heringedeeld. Al jaren werd er gepraat en het kwam er maar nooit van. Na onderling overleg en het aanbod van enkele parochianen om mee te helpen, is dit jaar begonnen met de realisatie hiervan. De ruimte welke ook gebruikt wordt als aula, Jaargedachtenis Richard Peeters, werd helemaal aangepast. Sommigen hebben Jaargedachtenis Ada de Haan - Nijenhuis, Bart Evers, Herman Arns. Weekend 26/27 november Jaargedachtenis Maria Elisabeth Beukers- Sommer. Weekend 3/ 4 december Jan de Haan. Weekend 10/11 december Herman Arns, Theo Wiggelman. Misintenties U kunt intenties voor het komende jaar weer opgeven bij de volgende personen: Casper van Elk, , Henny van Lanen, , Henk Berns, , Eerste communicanten In 2012 kunnen kinderen vanaf groep 4 hun eerste communie doen. We willen met de voorbereiding beginnen in december of januari. De kinderen kunnen zich voor eind november opgeven bij Tanja Bakx, adres er vele uurtjes in gestoken. Het resultaat is prachtig geworden. Een mooi kapelletje waarin men een kaarsje kan opsteken en even kan bidden tot Maria. Op zaterdagavond 8 oktober heeft pastor Dick Juijn na de woorden communieviering de kapel gezegend en heropend. Er was toch een aardig aantal mensen naar deze woord- en communieviering gekomen. Toch een teken dat het behoorlijk leeft in de parochie. Voorlopig zal de Mariakapel alleen maar geopend zijn tijdens de vieringen. Regelmatige aanwezigheid van hangjeugd rondom het kerkgebouw laat het niet toe om de Mariakapel en de kerk onbemand open te stellen. Na de dienst was er koffie met eigen gebakken cake in de Ontmoeting waar velen gebruik van maakten. Mensen konden gezellig even bijpraten. Iedereen was het er over eens dat het een mooie aanvulling is voor onze kerk. Complimenten aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Samen is er iets moois van gemaakt. Themamiddag Seniorenpastoraat Herfst in natuur en leven De herfstperiode heeft mensen al eeuwen aangesproken. De natuur in al zijn variaties in kleur, de tegenstelling tussen leven en dood, de doorkijk naar nieuw leven met het groen dat blijft. Wat roept de herfst in de natuur bij ons op als we kijken naar leven van ons zelf of om ons heen? Er is een dubbel gevoel. Vallende bladeren, maar wel op het groene gras. De mooie herfstkleuren getekend door de zon, de mist waar het licht door heen breekt. En in ons leven? Waar breekt de herfst door en wat geeft kleur aan de herfst van het leven? Wat zijn de mooie kleuren? Waar zie je die om je heen? Terugkijkend op je leven, mag je oogsten. Maar er is ook de pijn van het afscheid nemen, van wat niet meer kan of er niet meer is als we denken aan onze lieve doden. De vraag is dan wat blijft ons inspireren? Wat is voor ons dan het zonlicht in ons leven? En wat biedt ons vertrouwen? Met behulp van een powerpointpresentatie met beelden uit natuur en leven willen wij onder leiding van John Rademakers bij deze vragen stil staan. Vragen die ongetwijfeld alle ruimte bieden voor een waardevolle gedachtewisseling. Van harte welkom. Waar: Parochiecentrum De Ontmoeting Indoornik. Wanneer: dinsdag 29 november van uur tot uur. Nadere informatie: José van Elk en John Rademakers tel Eerste advent Op zondag 27 november om 9.30 uur is er een familieviering met als thema de eerste advent. We proberen er mooie viering van te maken en nodigen hierbij iedereen uit om te komen. Na afloop van de viering is er koffie/thee en frisdrank en natuurlijk iets lekkers. Berichten van de bloemengroep Gevraagd: groen voor kerstversiering. We kunnen dit jaar heel moeilijk aan groen komen. Wie kan ons helpen. U kunt contact opnemen met Sientje Stoffelen of en Ans Jurrius Zoals gewoonlijk staat de bloemenbus achterin de kerk. De dames van de bloemengroep willen graag de kerk met Kerstmis weer mooi versierd hebben. Elke gift is welkom. Al vast hartelijk dank. 11

12 Liturgisch rooster 33e ZONDAG DOOR HET JAAR A ZATERDAG 12 NOVEMBER Driel uur euv N. Sales Cantorije Herveld uur wcv D. Juijn Gemengd koor Indoornik uur euv H. Hermens Gemengd koor Oosterhout uur euv H. Hermens ZONDAG 13 NOVEMBER Elst uur euv H. Hermens en R. Heinen St. Caeciliakoor Heteren uur wcv Liturgische Werkgroep Future Lent uur wcv D. Juijn samenzang Valburg uur euv N. Sales Chaveriem CHRISTUS KONING, JAAR A ZATERDAG 19 NOVEMBER Elst uur wgv J. Rademakers Samenzang Heteren uur euv H. Hermens Ubi Caritas Indoornik uur euv H. Hermens Gemengd koor ZONDAG 20 NOVEMBER Driel uur wcv R. Heinen Enjoy Herveld uur wcv R. Heinen Gemengd koor Lent uur euv H. Hermens St. Caeciliakoor St. Caeciliafeest Oosterhout uur wcv D. Juijn Valburg uur euv N. Sales Herenkoor St. Caeciliafeest met jubilarissen 1e ZONDAG ADVENT JAAR B ZATERDAG 26 NOVEMBER Driel uur - euv H. Hermens Cantorije St. Caeciliafeest Herveld uur wcv D. Juijn kinderkoor Oosterhout uur wcv M. Sanders Leonarduskoor Valburg uur euv H. Hermens Chaveriem of gelegenheidskoor ZONDAG 27 NOVEMBER Elst uur euv H. Hermens Jeugdkoor gezinsviering 1e Advent Heteren uur wcv D. Juijn Jeugdkoor gezinsviering 1e Advent Indoornik uur wcv Liturgische Werkgroep Gelegenheidskoor Lent uur wcv M. Sanders St. Caeciliakoor Elst uur euv H. Hermens Koor zonder Grenzen 12

13 Liturgisch rooster 2e ZONDAG ADVENT JAAR B ZATERDAG 3 DECEMBER Heteren uur euv H. Hermens en D. Juijn Gregoriaanse zang Lent uur wcv D. Juijn Young at Heart ZONDAG 4 DECEMBER Driel uur wcv Liturgische Werkgroep Dameskoor Elst uur euv H. Hermens en R. Heinen Jongerenkoor Onderweg Herveld uur euv H. Hermens en R. Heinen Gemengd koor Indoornik uur euv F. Bomers Gemengd koor Oosterhout uur wcv Liturgische werkgroep Valburg uur wcv D. Juijn Dameskoor 3e ZONDAG ADVENT JAAR B ZATERDAG 10 DECEMBER Herveld uur wcv J. van Wel - In Between kindernevendienst Indoornik uur euv H. Hermens Gemengd koor Oosterhout uur euv H. Hermens Musica Nova Valburg uur wcv D. Juijn Herenkoor ZONDAG 11 DECEMBER Driel uur wcv D. Juijn Herenkoor Elst uur euv H. Hermens en R. Heinen St. Caeciliakoor Heteren uur wcv J. van Wel Future Lent uur wcv Liturgische Werkgroep St. Caeciliakoor 4e ZONDAG ADVENT JAAR B ZATERDAG 17 DECEMBER Driel uur euv H. Hermens samenzang Elst uur wgv Liturgische Werkgroep samenzang Lent uur euv F. Bomers Young at Heart Valburg uur - euv - H. Hermens - Chaveriem ZONDAG 18 DECEMBER Elst uur euv N. Sales en R. Heinen Koor zonder Grenzen Herveld uur euv H. Hermens Gemengd koor kindernevendienst Heteren uur wcv Liturgische Werkgroep samenzang Indoornik uur euv H. Hermens Cantorgroep Oosterhout uur wcv J. Rademakers - samenzang 13

14 Liturgisch rooster KERSTVIERINGEN In de volgende Aand8cht vindt u een uitgebreid overzicht met vermelding van de koren. Een uitgebreid overzicht van vieringen in de maand december kunt u vinden op onze website Legenda: euv : eucharistieviering wcv : woord- en communieviering wgv : woord- en gebedsviering oev : oecumenische viering ZATERDAG 24 DECEMBER, KERSTAVOND Driel uur kinderviering werkgroep Driel uur euv N. Sales Driel uur wcv M. Sanders Elst uur wcv R. Heinen gezinsviering Elst uur euv H. Hermens en R. Heinen Elst uur wcv M. Sanders jongerenviering Herveld uur euv H. Hermens - gezinsviering Herveld uur wcv J. van Wel Heteren uur euv F. Bomers Indoornik uur familieviering eigen werkgroep Indoornik uur euv N. Sales Lent uur wcv D. Juijn kinderviering Lent uur wcv J. Rademakers Oosterhout uur wgv H. Hermens peuterviering Oosterhout uur wcv D. Juijn Valburg uur kinderviering eigen werkgroep Valburg uur euv H. Hermens ZONDAG 25 DECEMBER, 1e KERSTDAG Driel uur wcv R. Heinen Driel uur kindje wiegen Elst uur euv H. Hermens Elst uur kinderke wiegen Herveld uur wcv D. Juijn Heteren uur wcv D. Juijn Heteren uur kindje wiegen Indoornik uur wcv J. Rademakers Lent uur euv H. Hermens Oosterhout uur euv F. Bomers Valburg uur wcv J. van Wel MAANDAG 26 DECEMBER, 2e KERSTDAG Elst uur wcv J. Rademakers in De Hoeksteen Herveld uur euv H. Hermens Lent uur euv F. Bomers WOENSDAG 28 DECEMBER Valburg uur - kerstviering voor ouderen DOOPVIERINGEN (zondag) 13 november Lent uur H. Hermens 20 november Driel uur H. Hermens 27 november Herveld uur H. Hermens 11 december Elst uur R. Heinen 18 december Heteren uur R. Heinen 18 december Heteren uur R. Heinen 18 december Oosterhout uur H. Hermens In de volgende Aand8cht, die uitkomt in het weekend van december vindt u de geplande doopvieringen voor de 1e helft van DOORDEWEEKSE VIERINGEN Maandag Heteren uur Liefkenshoek euv/wcv Dinsdag Oosterhout uur dagkapel kerk euv Woensdag Herveld uur De Hoge Hof euv Lent uur kapel St. Jozef euv Donderdag Elst uur 10 november De Hoeksteen euv 17 november Tertzio wcv 24 november De Hoeksteen euv 01 december Tertzio euv 08 december De Hoeksteen euv 15 december Tertzio wcv Vrijdag Valburg uur kerk rozenkrans Valburg uur kerk euv 14

15 Lent O.L.V. Maria Geboorte Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent Tel Locatiesecretariaat: dinsdag en vrijdag van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep: Joke Jansen, tel Locatieraad: Cobie Sluis, tel Parochieblad: Joke Jansen, tel Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Lent Dankbetuiging plaats op de Algemene Begraafplaats te Lent. De collecte van het Prinses Beatrixfonds, ter bestrijding van spierziekten, heeft in de week van 11 t/m 17 september in ons dorp Lent het geweldige bedrag van 2.226,68 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gulle gift en jullie collectanten, heel veel dank! Bardina Aleida Petronella Goijvaerts - Hagen Diny werd geboren op 16 januari 1953 te Lent. Zij overleed op 14 september, de dag waarop de kerk de Kruisverheffing van Jezus gedenkt, op een leeftijd van 58 jaar, na eerst gesterkt te zijn door het sacrament der zieken. Eerste Communie De werkgroep Eerste Communie is weer begonnen met de voorbereiding voor de Eerste Alexander Gerardus Hendrikus Meeuwsen Alex werd in Lent geboren op 19 mei Communie in De datum is al bekend Hij overleed onverwacht, thuis aan de en wel op zondag 13 mei 2012 om uur. De kinderen krijgen via De Geldershof en Het Talent een inschrijfformulier. Mocht uw kind niet in Lent op school zitten maar toch aan de Eerste Communie mee willen doen, dan kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij Saskia Hendriks, tel of De eerste ouderavond is op maandag 14 november, aanmelden kan nog. Werkgroep Eerste Communie. In memoriam Theodorus Godefridus Janssen Theo werd geboren op 24 januari 1932 te Huissen. Hij overleed op 13 september 2011 in het Hospice Bethlehem in Nijmegen. Op zaterdag 17 september hielden we rond Theo de uitvaart in de Maria Geboortekerk te Lent, waar we stil stonden bij het tijdsbesef zoals dat in het boek Prediker wordt verwoord. Theo Janssen zag dit Bijbelverhaal als een ware levensles. De begrafenis vond aansluitend Vossenpelsestraat 27, op 19 september Op zaterdag 24 september vond rond hem de uitvaart plaats in de Maria Geboortekerk te Lent, waar Matteus 13 klonk. Als kweker en als mens heeft Alex het goede in de wereld willen zaaien, en dit heeft vrucht gedragen. Iedereen zal dat beamen. Hij vond zijn laatste rustplaats bij zijn vrouw Leida op ons kerkhof. Voor een kort In memoriam van deze overledenen verwijzen wij U naar de bijlage van Aandacht Extra. 160-jarig bestaan St. Caeciliakoor Als een parochiekerk 160 jaar bestaat zit er meestal een koor bij. Zo ook in Lent. Het St. Caeciliakoor bestond eerst uit een groot mannenkoor, later kwam er een dameskoor bij, en uiteindelijk werden deze samengevoegd tot een gemengd koor. Nu zijn wij een koor dat bestaat uit 26 leden en daarbij komen dan nog onze organist Harry van Kempen en dirigent Etienne van Houdt. Wij zingen eigenlijk steeds boven op de koorgalerij. Dat heeft als voordeel dat het orgel zo direct bij onze zang betrokken is. Sinds kort hebben we een nieuwe dirigent, en daardoor beleven wij nu een andere vorm van muziek. Dat is ook mooi en goed. Het koor is daarin heel flexibel. Dat is bewonderenswaardig, want er zijn toch echt wel koorleden die tot de ouderen behoren en zich goed weten aan te passen. De laatste tijd zingen wij samen met Oosterhout en dat versterkt ons kunnen, dat je ziet en geniet van wat je met veel inzet kunt bereiken zoals de prachtige korenmiddag en het herdenkingsconcert. We kijken nu al uit naar het kerstconcert in december en de gezamenlijke kerstvieringen. Het koor is ook betrokken bij de rouw- en trouwdiensten en andere activiteiten in de kerk. We zingen graag Gregoriaans en dat willen wij daarom verder uitbreiden. Het 160-jarig bestaan is een goede gelegenheid om een beroep op u doen. Wie wil ons koor komen versterken. We zoeken eigenlijk al heel lang naar versterking van onze tenoren en bassen. Ook alten en sopranen zijn van harte welkom. Op deze manier wordt ons koor meer toekomstbestendig. Kom gerust eens luisteren op donderdagavond of neem anderszins contact op. We repeteren van uur in de Open Hof aan de Past. van Laakstraat. Op zondag 20 nov. vieren wij ons Caeciliafeest en het jubileum. Dit is misschien een leuke aanleiding voor u om kennis te maken met ons koor. Wij beginnen in de kerk met een feestelijk gezongen eucharistieviering. Daarna bent U van harte welkom voor een gezellig samenzijn, in de Open Hof, met een kopje koffie en iets lekkers. Namens het bestuur D. Niessen-Jansen, voorzitter Tel Pakketverzending Polen Geadresseerde kerstpakketten met volledig ingevulde vrachtbrief kunnen op 8 december ingeleverd worden aan de Steltsestraat 14, tussen en uur. De kosten bedragen 1,40 per kilo. Informatie is te verkrijgen bij Magda Evers, tel: Misintenties zie bijlage 15

16 Oosterhout St. Leonardus Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout Tel Locatiesecretariaat: dinsdag en vrijdag van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep: Laeny Mesicek-Moonen, tel hetnet.nl Locatieraad: Joke van Lent, tel Parochieblad: secretariaat St. Leonarduskerk, gegevens zie hierboven Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus o.v.v. locatie Oosterhout Bijdrage kerkbalans: Rabobank t.n.v. parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Oosterhout Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer: op dinsdag of vrijdag tussen en uur of per Opgeven voor de Eerste Communie In de week van 17 oktober hebben wij in de groepen 4 van Sam-Sam en de basisscholen in Nijmegen-Noord een aanmeldingsbrief voor de Eerste Communie uitgereikt. Mocht u deze brief om wat voor reden dan ook gemist hebben, maar wilt u uw kind toch nog aanmelden, dan kan dat, tot uiterlijk 20 november bij Ingrid Uijttewaal, tel Zij is tevens bereikbaar voor vragen omtrent de gang van zaken rondom de voorbereiding van het communiefeest dat op 3 juni 2012 plaatsvindt. Intenties Zaterdag 12 november Eerste jaargetijde Doortje Rikken-Buijs, Jan Zeestraten, Overleden ouders Theo en Greet Wanders-van Kempen, Overleden ouders The en Riek Dekkers-Swartjes, Overleden familie Veens-Janssen. Zondag 20 november Eerste Jaargetijde Grada Klomp-Sloot, Jaargetijde Piet Degen, Jan Zeestraten, Maria Degen -van den Bungelaar, Bernard Krijnen, Jan de Greeff. Zaterdag 26 november Jaap van Dam, Jan Zeestraten, Bertus Vens. Zondag 4 december Jan Zeestraten, Overleden ouders Theo en Greet Wanders-van Kempen. Zaterdag 10 december Jan Broenland, Overleden ouders Spaan-van Haren, Jan Zeestraten, Overleden ouders Theo en Greet Wanders-van Kempen, Wim en Rosa Huisman-Geurts. Gedoopt 9 oktober Nika Philipsen, dochter van Bertram Philipsen en Chantal Rikken. In memoriam Mevr. Gerrie Hendriks-Dulos ( ) Wij moesten in korte tijd naar het afscheid toegroeien. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Toch vinden wij de kracht, want sterker dan de dood is de liefde. Bewonderenswaardig was haar levenskracht en strijd tegen haar ziekte. Hiertegen kan niemand blijven vechten. Bedankt voor wat je voor ons hebt gedaan, en ons hebt meegegeven. Ma kenmerkte zich als een creatieve vrouw die van de natuur en dieren hield. Ze zag veel goeds in de mensen, vertrouwde hen en hielp als het in haar vermogen lag. Ze genoot van het leven en intens van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze bleef tot het laatst hopen, bidden en vechten om beter te worden. Ze had en wilde nog zoveel. Ze is 29 augustus overleden. We zullen haar missen. Vrijwillig(st)er gevraagd De locatie Leonardus is op zoek naar een vrijwillig(st)er die met ingang van 1 januari 2012 Fenna van de Pas wil opvolgen om samen met Joke Beekhuijzen het secretariaat te voeren. Het gaat om 1 x per week 1,5 uur (van tot uur). De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd: zowel administratief als het optreden als gastvrouw/gastheer op de pastorie. Hij/zij fungeert ook als contactpersoon tussen de diverse locaties van de St. Benedictusparochie. Met vriendelijke groet, Werkgroep Eerste Heilige Communie: Nicole Gerdsen, Ingrid Uijttewaal, Hannie van Kempen Seniorenpastoraat Kerstmis vieren, vroeger en nu Het kerstfeest heeft een duidelijke plaats in onze samenleving. Maar de laatste decennia zijn er de nodige accentverschillen naar voren gekomen. De vraag is in hoeverre de christelijke betekenis aan bod komt. Hoe worden de kerstvieringen ervaren? Wat betekent een en ander voor de familieverhoudingen, zijn daar veranderingen in gekomen als we aan vroeger jaren terugdenken? In hoeverre heeft gastvrijheid betekenis als we denken aan het kerstfeest? Wellicht is er ook wel een kerstfeest dat in ons leven grote indruk heeft gemaakt door een vreugdevol gebeuren of de keerzijde ervan. Kortom voldoende stof voor een interessante gedachtewisseling. U bent dinsdag 6 december van harte welkom, in de pastorie te Oosterhout. We starten om uur en eindigen omstreeks uur. Nadere informatie kunt u opvragen bij John Rademakers tel:

17 Valburg St. Jacobus de Meerdere Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg Locatiesecretariaat: eens per twee weken op vrijdag van tot uur na tel. afspraak Contactpersonen Pastoraatsgroep: Willy Verhoeven, tel Locatieraad: Elly de Jonge, tel Parochieblad: Marijke Matijssen, tel Eerste Communie We gaan weer starten met de voorbereiding van de Eerste Communie. Dit doen we samen met de kinderen en hun ouders. De kinderen van groep 4 van de St. Jacobusschool hebben in de klas een aanmeldingsformulier gekregen. Wilt u uw kind ook de communie laten doen dit jaar en heeft u geen aanmeldingsformulier, mail dan naar De eerste ouderbijeenkomst is op maandag 21 november om uur in het parochiezaaltje. Met vriendelijke groeten, Miranda Mekking-Verwoerd t Meulland BV Valburg Bankrekeningen: Rabobank of ING t.n.v. Parochie St. Benedictus o.v.v. locatie Valburg Voor het overzicht van de vieringen (soort viering, voorganger, koor en tijd) verwijzen we u naar het liturgisch rooster in dit parochieblad. Zaterdag 26 november Jaargetijde voor Harry Huisman. We gedenken ook Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Intenties Zondag 13 november Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, fam. Roovers-Andriessen, Wim ten Broek, Els Jaargetijden voor Wim Slebus, Noël van der Loyens-Publiekhuysen, Diny Huisman-Van Leur en de overl. ouders Claassen-Hennus, Riek Jansen en Petrus Johannes Jansen. Mullum, Riek Jansen, Frans Janssen en Bets Maassen-Krijnen. We gedenken ook Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, overl. familie Berns-Arts, Eef van Dijk, Janette Jansen-Janssen, overl. familie Janssen, Willie Slebus-Hasselbach en Thé de Swart. Zondag 4 december We gedenken Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Henk Berns, Tom Eltink, Annie Lenssen, Marinus Saris, overl. ouders Spaan- Turk. Zondag 20 november Jaargetijden voor Willie Slebus-Hasselbach en Anna Maria Magdalena Van Woudenberg- Knirim. We gedenken ook Petrus Canisius Zaterdag 10 december Jaargetijden voor Krista Jansen-Krijnen, Pascal Matijssen en Hendrik Philipsen. We gedenken Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo ook Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Wim ten Broek, overl. familie De Bruin-Goossens, André Cornelissen, Truus Krijnen, Bets Leenders, overl. familie Van de Logt-Broekman, overl. ouders Van Loon- Arends, Thé en Toos Matijssen, overl. familie Rikken-Van Westrenen, overl. ouders Roeven- Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, André Cornelissen, Bets Leenders, Koos Matijssen, Truus Philipsen-Knipping en zoon Jan, Trees Schouten-Copray, overl. ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, overl. familie Spaan-Maassen en André Verhoeven. Degen en zoon Gerard, Trees Schouten- Copray, overl. ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, Wim Slebus, overl. families Spaan- Maassen en Wim en Fie Verhoeven. Dameskoor Valburg 40 jaar Tijdens de viering van 6 november ontvingen vier dames de gouden Eremedaille van de Gregoriusvereniging vanwege hun 40-jarig lidmaatschap van het dameskoor. Dat waren mevr. Saris, mevr. Jongeling, mevr. van Loon en mevr. Eltink. Wij feliciteren de dames met deze welverdiende onderscheiding. Onze parochiegemeenschap is trots op hen en hoopt nog lang te mogen genieten van de zang in de mooie vieringen binnen onze parochie. Jubilarissen Herenkoor Zondag 20 november viert het herenkoor zijn jaarlijkse St. Caeciliafeest tijdens de viering die begint om 9.30 uur. Het herenkoor zal een meerstemmige mis verzorgen waarbij we u van harte uitnodigen. Er zijn drie jubilarissen bij het koor, in de volgende Aandacht leest u hier meer over. 17

18 Elst St. Werenfridus Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst Ontmoetingcentrum De Hoeksteen Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst Postadres: Postbus 275, 6660 AG Elst Tel Website: Ma t/m vr van tot uur en ma t/m do van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep en Parochieblad: Yvonne Vos, tel (van tot uur) Locatieraad: Hans Roelofs, tel Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Elst Bijdragen kerkbalans: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Elst St. Caecilia geeft tweede jubileumconcert Op 19 november geeft het St. Caeciliakoor Elst Schrijft u het alvast in uw agenda en wij heten u hartelijk welkom. in de Grote Kerk haar tweede jubileumconcert in het kader van het 25-jarig bestaan van het Gemengd Koor. Vanwege organisatorische redenen kon het niet in onze eigen kerk. Dit Activiteiten kinderwoorddienst in de advent In de advent zijn er weer extra activiteiten voor de kinderen tijdens onze wekelijkse concert is de afsluiting van het jubileumseizoen. kinderwoorddiensten. We starten het Samen met het St. Caeciliakoor Uden en adventsproject met een gezinsviering op muziekvereniging Eintracht uit Kevelaer zondag 27 november om 9.30 uur in de brengen wij een zeer gevarieerd programma; vitaal, fris en dynamisch, dit alles onder leiding van Marcus de Haard. Aanvang is uur. Wij nodigen u allen van harte uit om te komen genieten van dit bijzondere slotconcert. Werenfriduskerk. Daarna is er iedere zondag om 9.30 uur een kinderwoorddienst We starten in de kerk met een kort verhaal voor de kinderen en gaan vervolgens naar De Hoeksteen. Daar praten we over het verhaal, zingen een lied en bereiden we ons voor op Intenties Kerstmis In de vieringen van kerstavond, 24 december en eerste kerstdag, 25 december, worden de intenties niet voorgelezen maar op papier toegevoegd aan het liturgieboekje. Om deze redenen vragen wij u de intenties vóór 1 december in te leveren bij de gastheer/-vrouw in De Hoeksteen. het komende kerstfeest. Tijdens de communie komen de kinderen en de begeleiders weer terug in de kerk. We vertellen dan wat we tijdens de Kinderwoorddienst in De Hoeksteen hebben gedaan en laten de werkstukken aan iedereen zien. In deze adventsperiode gaan we op zoek naar sporen van licht. Licht in de duisternis van ons alledaagse bestaan. Tenslotte zullen we Volkskerstzangdienst Ook dit jaar zal de volkskerstzangdienst plaatsvinden in samenwerking met de PKN. Dit jaar vindt de dienst plaats in onze kerk en wel op zondag 18 december om uur. Hieraan zullen meewerken: PWA, koor Passe Partout en ons Jeugdkoor. uitkomen bij het licht van het kerstfeest en ook daarna straalt het licht door. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen zelf een schoenendoos meenemen. We gaan een kijkdoos maken. Dit kan vanaf zondag 4 december. We sluiten het project af met een kerstviering op zaterdag 24 december om uur in de Werenfriduskerk. Er zal tijdens de viering een crèche zijn voor baby s en peuters in De Hoeksteen. Zondag 25 december, 1e kerstdag, is er kinderke wiegen om uur. Op zondag 1 januari is er geen Kinderwoorddienst! Op zondag 8 januari vieren we het feest van Driekoningen met de kinderen tijdens de Kinderwoorddienst. Aanvang 9.30 uur, Werenfriduskerk. Nieuwe opzet vieringen Liturgisch Werkgroep In het verleden verzorgde de Liturgische werkgroep (LWG) woord- en communievieringen op zaterdagavond of op zondagen. Tot op heden bent u van de LWG gewend dat zij eenmaal in de 4-6 weken een woord- en gebedsdienst verzorgt op de zaterdagmiddag. Na de jaarwisseling wordt de inzet van de LWG anders. Zij blijft wel woord- en gebedsdiensten verzorgen, maar nu niet meer volgens de liturgische kalender. Het worden themavieringen, omdat niet meer de lezingen van het weekend centraal staan, maar een thema. Dit thema kan te maken hebben met de tijd van het jaar, maar ook met gebeurtenissen die in onze maatschappij plaatsvinden. Als voorbeeld van themavieringen kunnen genoemd worden: Mariavieringen, vieringen over sacramenten, arbeid, Taizé. Parochianen mogen hiervoor ook suggesties aandragen. De vieringen kunnen tot stand komen met vrijwilligersgroepen uit onze parochiegemeenschap en blijven op de zaterdagavond. Ze kennen geen regelmaat meer zoals nu. In de periode tot de zomervakantie worden drie themavieringen ingepland. Daarna zal de LWG evalueren en besluiten of dit type viering een vervolg zal krijgen. Let u ook op de weekkranten. Daar worden de themavieringen nog eens aangekondigd. De eerste themaviering is in januari 2012 rond de Doop van de Heer en wij nodigen u hiervoor van harte uit. De leden van de LWG, John Blom, Willy Daam, Emmy Kosters, Editha Lim en Renate Roelofs. Gedoopt 18 september: Guusje Joosten 2 oktober: Sjors de Gooyert 23 oktober: Naomi Timmermans en Jake van Haaren Ouders en dopeling van harte gefeliciteerd en een goede en gezonde toekomst gewenst. 18

19 In memoriam Grada Hartjes ( ) Ze werd te Elst geboren in een gezin van 9 kinderen. Grada werd een lieve en zorgzame vrouw die graag in haar eigen omgeving was. Het waren de kleine dingen van het leven die haar veel plezier gaven. Toen haar gezondheid haar in de steek liet, kwam ze naar Liefkenshoek in Heteren, waar ze liefdevol opgevangen werd. In de eerste jaren werd haar ziekte onder controle gehouden, maar uiteindelijk kon ze de strijd niet winnen. Op 18 september heeft ze haar leven in Gods handen neergelegd en op 23 september hebben we haar toevertrouwd aan onze God en is ze begraven op ons kerkhof te Elst. Moge ze rusten in Gods vrede Intenties Zondag 13 november Jaargetijde Paul Jaspars, Pastoor Lampe, Joop Verwoerd en ouders Sluyters-Broenland, Overleden ouders Stoffels en Toon van Kempen, Riek Berendsen, Piet Carbaat en ouders Veulings-Willems, Thé en Sidon Stoffels en overleden ouders Toonen-van Kempen, Wim Willemsen, Willy van Mullem, Diny Coenders- Bouwman, Overleden ouders van Hal-de Bruyn, Bernd Peters, Ton Teunissen, Walter Derksen en dochter Ilse de Haar-Derksen, Jan en Chris Scholten, Jaargetijde Jan Jansen, Dini Jansen van Aken, Tante Riek Jansen, Joop en Anny van Bennekom en ouders van Bennekom- Gidding, Jacques van de Geer, Herm Lenssen. Zaterdag 19 november Jan Janssen, Nolly Derksen. Zondag 20 november Pastoor Lampe, Familie Steenkamer-Simon en Hoefs-Hoefsloot, Riek Berendsen, Familie Dibbets, Herman Marcelis, Jan Sengers, Jaargetijde Annie van Uum-Mom, Overleden familie Kampschroër-Wanders, Nico Böhmer. Zondag 27 november Paul Jaspars, Pastoor Lampe, Jaargetijde Thé van Deelen, Gerard Selman en familie, Riek Berendsen, Overleden ouders Cornelissen- Harjes, Magda Kropman, Sjaak Willemsen, overleden ouders Willemsen-Ahoud en Geertje, Ton Teunissen, Jo Potjes en Rikie Poorthuis, Uit dankbaarheid voor een 25 jarig huwelijk, Theo en Mieke Willemsen, Herman Roelofs en overleden ouders Roelofs-Poelwijk. Zondag 4 december Hans van den Berg, Pastoor Lampe, Joop Verwoerd, Riek Berendsen, Familie Wouters van den Oudenweijer-Terhorst, Overleden ouders Joosten-Verhoef en Kiki, Corry Sloot-van Meteren, Familie Dibbets, George Teunissen, Diny Coenders-Bouwman, Louis Zegelink, Overleden familie Kampschroër- Wanders, Jaargetijde Tonny Mientjes-van der Rijt, Familie Hendriks-Peters. Zondag 11 december Wim en Truus Steeg-Mooren, Pastoor Lampe, Riek Berendsen, Wim Willemsen, Uit dankbaarheid bij een 45-jarig huwelijk, Overleden ouders Hartjes-Strijbosch, Corry en Diny, Overleden ouders Molthoff-Smink, Willy van Mullem, Bernd Peters, Ton Teunissen, Jo Potjes, Jacques van de Geer. Vieringen in het stiltecentrum Wervershove 13 nov uur eucharistieviering 20 nov uur eucharistieviering met zang 27 nov uur eucharistieviering 4 dec uur eucharistieviering met zang 11 dec uur eucharistieviering. Warmte Het is de aandacht voor elkaar die een huis warm maakt. Langs elkaar heen leven maakt een huis koud. Geen haard is daartegen op te stoken. Het is de liefde voor elkaar die een huis warmt. Je merkt niet eens dat het haardvuur minderde. Liefde maakt warmer dan welke kachel ook. Het is de zorg voor elkaar die een huis warmt. De zorg van mensen die elkaar genegen zijn en toegewijd leven. Die zorg geeft zoveel extra warmte. Het is het thuiskomen bij elkaar, weten dat naar je wordt uitgezien, dat als een zegen is, als de vonk van een goddelijk vuur, dat alles verwarmt. 19

20 In gesprek met...frans Spaan Geboren en getogen in Oosterhout Door Irene van der Horst Frans Spaan woont onder de rook van de St. Leonarduskerk in Oosterhout. Deze kerk betekent heel veel voor hem. Frans is een geboren en getogen Oosterhouter. Na zesendertig jaar trouwe dienst bij de Koninklijke Luchtmacht, ging hij in 2003 als adjudant vliegtuigtechniek met pensioen. Tijdens zijn werk heeft hij een bedrijfsschool opgericht, waar hij na zijn pensionering nog een jaar als burgerhoofd werkte. Na dit werkzame leven stortte hij zich nu volop in het reilen en zeilen binnen de Oosterhoutse gemeenschap. Hij zit in diverse commissies en is lid van een aantal verenigingen, waaronder de historische kring. Tijdens het bouwrijp maken van de grond in oud Oosterhout voor de zogenaamde Waalsprong heeft hij er, samen met anderen, archeologisch onderzoek verricht. Deze interesse, de historie, werkt ook door in zijn liefde voor de St.Leonardus kerk. Vol trots en gepassioneerd vertelt Henk de geschiedenis van deze en voorgaande kerken in Oosterhout. Wakker liggen Zijn grote angst, zo groot dat hij er snachts wakker van kan liggen, is dat het huidige kerkbestuur besluit de kerk te sluiten. Onze kerk moet gerestaureerd worden, dat weten we al een tijd. Een in overleg met het bisdom aangetrokken architect heeft de zaak bekeken en berekend dat er één miljoen euro voor nodig is. Omdat de kerk een rijksmonument is betaald de overheid vijf en zestig procent, dus euro. De vroegere parochie Oosterhout-Slijk Ewijk spaarde het restant al bij elkaar. Door het samenvoegen tot de grote St.Beneductus Parochie ging dit geld ook naar de gezamenlijke rekening hier van. Dat steekt wel. Mensen zijn belangrijker dan stenen, dat weet ik heel goed, maar deze stenen zijn wel van onze kerk, een beeldbepalend gebouw voor het hele gebied Oproep Sinds de nieuwbouw in Waalsprong kreeg de parochie een fors aantal nieuwe leden. Er komen 1238 parochiebladen Aand8cht bij hem binnen, om rond te brengen bij de leden. Ruim zevenhonderd gaan er naar de Waalsprong. Maar eigenlijk blijft de verwachte binding met de kerk wat uit. Oh ja, met Kerst zit de kerk bomvol en waren er veel communicantjes vanuit de Waalsprong en ook de drie koren kregen er leden bij, maar ik mis de echte betrokkenheid, ook op financieel gebied, en is er weinig kerkbezoek. Ik wil graag een oproep doen om mensen warm te krijgen voor een nieuwe pastoraatsgroep H.Leonardus. Al kwamen er maar vier mensen die zich een tijd voor de kerk willen inzetten! Bij een enthousiaste kerkgemeenschap zal de keuze om de kerk in Oosterhout te sluiten veel minder snel vallen, denkt Frans. Activiteiten Zelf maakt hij zich binnen deze gemeenschap meer dan waar. Hij is sinds 2007 lid van het kerkbestuur, heeft zitting in de parochieraad vanaf 1987, waar hij onder andere zorgt voor de collectanten. Hij is actief binnen Kerkbalans en het rondbrengen van de Aand8cht. Hij functioneert als contactpersoon voor alle technische zaken met betrekking tot het terrein en de gebouwen van de kerk. Sinds de St. Benedictusparochie is hij voorzitter van de locatieraad. Samen met anderen verricht hij zelf ook onderhoud rond en in de gebouwen. Gezin Ook zijn echtgenote Els is betrokken bij tal van kerkelijke activiteiten. Het echtpaar heeft twee zonen, beide getrouwd en sinds 12 juni zijn zij de blije grootouders van een kleinzoon Olivier. Frans vertelt vol trots over de zoons. Frans is een actieve man met zijn hart op de juiste plaats. Hij is ook een gelovig mens. Vanuit dit denken en gevoel staat hij midden in de geloofsgemeenschap. Met de kerk, het gebedshuis, ben ik al vanaf mijn eerste heilige communie sterk verbonden. In de oorlogsgebieden in Bosnië en Kosovo ging hij ook iedere zondag, indien mogelijk, naar een kerkdienst. Noodklok Laat het niet gebeuren dat we nooit meer Kerst-, Paasen Pinkstervieringen meer hebben in Oosterhout- Slijk Ewijk, geen begrafenissen, geen huwelijksluitingen en doopvieringen, maar ook geen carnavalsmis. Het zal ons toch niet gebeuren dat ons carnavals lied jaarlijks gezongen tijdens de carnavalsmis van de Wielewoalers: Ik wil de St.Leonardus nog eenmail heuren sloan wordt: Wij hebben de St. Leonarnus vur de leste keer huren sloan! U kunt zich persoonlijk aanmelden bij het parochiesecretariaat op dinsdag- en vrijdagochtend, tel: of via de mail hetnet.nl of 20

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2012, JAARGANG 2 Adventsproject Dagboek Lourdes Willibrordpenning Petrus en

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, DECEMBER 2013, JAARGANG 3 Jeannette den Boer Hobby en geloof Worstelen met de tijd Impressie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

De schaduw van de ster

De schaduw van de ster DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, NOVEMBER 2014, JAARGANG 4 Verhuizing Werk aan de Kerk De schaduw van de ster Fatima

Nadere informatie

Eucharistisch centrum

Eucharistisch centrum DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2012, JAARGANG 2 Kerkbalans Nieuw begin Eucharistisch centrum Yvonne Vos Colofon

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Isabel studeert parttime

Isabel studeert parttime DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JAARGANG 3, JANUARI 2013 Vertrek pastoor Hermens Driel Kerstimpressies Isabel studeert

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 6, JUNI 2011, JAARGANG 1 Op reis... Pas op de plaats Mgr. Eijk op bezoek Elly Kuijper Colofon

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2012, JAARGANG 2 Iconen Askruisje Vastenaktie Toekomstvisie Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Over de drempel DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, DECEMBER 2014, JAARGANG 4

Over de drempel DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, DECEMBER 2014, JAARGANG 4 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, DECEMBER 2014, JAARGANG 4 Engelen Presentatie Over de drempel Jasna Góra Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum De Verbinding

Ontmoetingscentrum De Verbinding Ontmoetingscentrum De Verbinding O Z T T : 1 0-1 1-2 0 1 5 T M O ACTIVITITAABOD ovember 2015 T O O T W I K K L L T S P A OTMOTIGSCTRUM D VRBIDIG Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 email: deloohof@stgsamenzorgen.nl

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 5, JULI 2014, JAARGANG 4 UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS.

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 5, JULI 2014, JAARGANG 4 UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS. DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 5, JULI 2014, JAARGANG 4 Wachttelefoon OK Dauwtrappen Kevelaer Colofon Inhoudsopgave Parochie

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7, SEPTEMBER 2012, JAARGANG 2 Benedictusdag Vrijwilligers Jaar van het geloof Vertrek Dick

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

D RIEL, E LST, H ERVELD, H ETEREN, I NDOORNIK, L ENT, O OSTERHOUT, V ALBURG

D RIEL, E LST, H ERVELD, H ETEREN, I NDOORNIK, L ENT, O OSTERHOUT, V ALBURG D RIEL, E LST, H ERVELD, H ETEREN, I NDOORNIK, L ENT, O OSTERHOUT, V ALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, december 2015, JAARGANG 5 Kerstperiode Pastoraatsgroepen St. Caecilia Miep van

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, november 2015, JAARGANG 5

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, november 2015, JAARGANG 5 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, november 2015, JAARGANG 5 Het kaarsje Doopvieringen Bijbelreis Bep en Annie Schrijner

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 4, MEI 2013, JAARGANG 3 Pinksteren Maria Magdalena Zuster Tilleman Impressie Indoornik

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

13 maart 2015

13 maart 2015 1261 www.clarafabriciusschool.nl 13 maart 2015 16 maart 11.30 uur 13.00 uur Groep 3/4 tennisles op het tennisveld 17 maart 9.30 uur - Groep 3 excursie naar de Betuwe Express 18 maart Meester René geeft

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, MAART 2014, JAARGANG 4 Stiltevasten Barmhartige Samaritaan Een boeiend avontuur Santiago

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2011, JAARGANG 1

UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2011, JAARGANG 1 UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2011, JAARGANG 1 Carnaval en geloof Jonge koster Paulusreis in zicht Nieuwe pastoraal werker Colofon Inhoudsopgave Parochie Parochiesecretariaat

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 06, AUGUSTUS 2013, JAARGANG 3 Nieuw werkjaar Sjaak Aarns Presentatie Impressie Lent Colofon

Nadere informatie

December In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6. Rots & water groep 1-2B. Terugblik Sinterklaasviering. Actie Serious request

December In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6. Rots & water groep 1-2B. Terugblik Sinterklaasviering. Actie Serious request In deze nieuwsbrief: Reggio onderwijs groep 6 Rots & water groep 1-2B Terugblik Sinterklaasviering Actie Serious request Kerstviering Dit thema kwamen de kinderen van groep 6 een viertal keer in het kookatelier.

Nadere informatie

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Geloofsgemeenschap St. Joseph Hooglanderveen-Vathorst Pastorie: van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen Secretariaat geopend op vrijdagmorgen 9.00 12.00

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 3, MAART 2015, JAANGANG 5 Geloofsgemeenschappen Palmtakje Ongelovige Thomas Marloes Kuijpers

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 23 dec t/m wo. 27 jan. Het Manteltje No 12, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda Theo Groenhuijsenzaal, wo. 23 dec t/m

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2013, JAARGANG 3 Interview Hermens Vastenaktie Maria Magdalena Impressie Elst

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, OKTOBER 2012, JAARGANG 2 Allerzielen Koor uitgezongen Afscheid Dick Juijn Ex-grafdelvers

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie

Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Mededelingenblad H. Nicolaasparochie Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60; Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10; Wijngaard, Moeder Teresasingel 100. Pastores H. Flohr,

Nadere informatie

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond

Kringgesprek. Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond Kringgesprek Geachte ouders, Nummer 8 2013-2014 2014 Het kalenderjaar 2013 nadert haar einde. De komende week vieren we op donderdagavond het kerstfeest. De kinderen zijn s ochtends gewoon op school. Om

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie