LITURGISCHE VIERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LITURGISCHE VIERINGEN"

Transcriptie

1 Federatie Sint-Kruis Week 44 dd LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 2 november: Allerzielen: Wij gedenken vandaag allen die ons in geloof zijn voorgegaan naar het eeuwig leven. Met eerbied noemen wij de naam van familieleden, vrienden, bekenden en ook de vele onbekenden. De liturgie van de zondag vervalt. Maandag 3 november: Feest van St.Hubertus: Hubertus deed aan bekeringswerk in Oost- België. Hij volgde in 705 de heilige Lambertus op als bisschop van Maastricht, maar koos Luik als bisschopsstad. Zijn plotse bekering tijdens een jachtpartij schijnt wel tot de legende te behoren. Hij stierf te Tervuren op 30 mei 727. De dag van 3 november is de verjaardag van de verheffing van zijn relieken waarvan een gedeelte werd overgebracht naar de later naar hem genoemde stad Saint- Hubert. Volgens aloude traditie wordt vandaag brood gewijd als teken van vertrouwen van de mens in Gods goedheid. Dinsdag 4 november: H. Carolus Borromeo, bisschop: Carolus Borromeo ( ) werd na zijn studies in de rechten aartsbisschop van Milaan. Hij was een groot verdediger van de hervorming van het concilie van Trente. Door persoonlijke bezoeken toonde hij zijn herderlijke bezorgdheid. Hij gaf tijdens zijn leven een voorbeeld van authentieke trouw aan het evangelie. Hij stierf tijdens de pestepidemie op 3 november Vrijdag 7 november: H. Willibrordus, bisschop: Willibrordus was een Angelsaksische monnik die met elf gezellen zijn vaderland verliet om als missionaris in onze streken het evangelie te verkondigen. Hij werd in 695 bisschop gewijd en vestigde zich te Utrecht. Hij stierf in de abdij van Echternach op 7 november 739. Hij wordt geëerd als apostel der Nederlanden en is ook de patroonheilige van de kerkprovincie Utrecht. HEILIGE KRUISVERHEFFING Zaterdag 1 november Allerheiligen u. Eucharistieviering voor de familie Dezutter-Decuyper, overleden kinderen en kleinkinderen en de familie Matthijs-De Kesel en overleden kinderen. Zondag 2 november Allerzielen u. Eucharistieviering ter nagedachtenis van hen die het voorbije jaar overleden. Er worden gedachtenissen uitgedeeld en de kruisjes van de overledenen worden meegegeven met de familie. Tevens voor de Hr. Fernand Anseeuw en overleden familie.

2 Maandag 3 november u. Eucharistieviering voor een overledene (R.I.). Woensdag 5 november u. Morgengebed (getijdengebed) in de kapel. Donderdag 6 november u. Eucharistieviering. Vrijdag 7 november u. Avondgebed (getijdengebed) in de kapel. Zondag 9 november u. Eucharistieviering voor Mevr. Josée Vanuytvanck. SINT-THOMAS VAN KANTELBERG 1 november Allerheiligen. Deze viering wordt ondersteund door het dames- en herenkoor u. Plechtige eucharistieviering voor Hr. en Mevr. Oscar De Knock-Noëlly Eggermont en overleden kinderen. Er is geen eucharistieviering om uur. Zondag 2 november Allerzielen. Deze viering wordt muzikaal ondersteund door Ann Lescouhier met accordeon u. Eucharistieviering voor Mevr. Suzanne Janssens, echtgenote van de Hr. André De Groote. Alle overledenen die we in het voorbije jaar vaarwel zegden in de kerk van Sint-Thomas worden bijzonder herdacht. Na de viering kunnen de familieleden de gedenkkruisjes meenemen naar huis. Dinsdag 4 november u. Eucharistieviering voor E.Z. Denise Desaedeleer. Woensdag 5 november u. Eucharistieviering voor een overledene u. Aanbidding. Donderdag 6 november u. Eucharistieviering voor een overledene. Vrijdag 7 november u. Eucharistieviering als dank voor een goed verlopen zwangerschap en bevalling.

3 Zaterdag 8 november u. Eucharistieviering voor de overleden weldoeners van de parochie. Zondag 9 november u. Eucharistieviering voor de overleden ouders, schoonouders, broers en zus van de familie Gadeyne-Weymaer Viering voor alle oma s en opa s. Deze viering wordt ondersteund door het kinderkoor. Na de viering voor allen receptie ter gelegenheid van het opa en oma feest. SINT-FRANCISCUS VAN ASSISIË Zaterdag 1 november Allerheiligen - Allerzielen u. Gedachtenisviering voor de overledenen van het voorbije jaar, met uitreiking van gedachtenissen. De kruisjes van de overledenen worden meegegeven met de familie. Het koor Cantate luistert de viering op. Woensdag 5 november u. Eucharistieviering. Zaterdag 8 november u. Eucharistieviering. Onze Katholieke gemeenschap is geen griezelpaleis Beste lezer, We zijn midden de Allerheiligenvakantie of voor wie het neutraal wil houden, de herfstvakantie. Allerheiligen, Allerzielen en de herfst spreken ons over de vergankelijkheid van het leven en de natuur. Maar er is een duidelijk verschil. De herfst leidt ons naar de winter, de kilte, de koude.

4 Allerheiligen en Allerzielen zeggen ons dat de dood niet het einde is en verwijzen naar de Eeuwige Liefde. In de Eeuwige Liefde mogen we verrijzen en verder leven over de dood heen. Allerheiligen en Allerzielen staan ver weg van de nieuwste ontwikkelingen in de sector van afscheid en uitvaart. Het is een booming business gekenmerkt door amerikaniserende en gecommercialiseerde trends. Zo kunnen we lezen dat een koffietafel verleden tijd is. Gedaan met sombere praatjes en verdriet rond een mandje pistolets met hesp en kaas. De rouwreceptie is in: lang rechtstaan, veel drinken en vooral luid lachen. Het is toch de wens van de overledene: Jullie moet niet wenen en rouwen om mij, er mag gefeest worden! Rouwen doe je vandaag ook digitaal. Wie hip wil zijn tot in de kist, zet nu een streepjescode op zijn zerk. De bezoeker scant de code in op smartphone en belandt zo op een herdenkingspagina met foto s, muziek en teksten van de overledene. Kerkhofbezoek heeft zo een nieuwe en persoonlijke dimensie, vertelt de uitvaartondernemer. En toch krijg je er de geliefde niet door terug. Rouwen kan je ook doen door voor je nabestaanden een digitale kluis na te laten: Life Capsule heet dat. Het is een schatkamer die pas mag geopend worden na de dood. Ook nieuw is de driedimensionale foto in kristal. Door het 3D-effect ontstaat meer diepgang en lijkt de dode tot leven te komen. En toch krijg je er de geliefde niet door terug. Rouwen kan je ook doen door een tatoeage te laten zetten waarbij de as van de geliefde in inkt wordt verwerkt. Volgens de uitvaarondernemer is het een vorm van troost dat de geliefde altijd bij je is. En vooral het is goedkoper dan de as van de geliefde te lanceren in de ruimte. Wie de as van de geliefde voorgoed de ruimte wil gunnen betaalt hiervoor 9.250,00 euro. En toch krijg je er de geliefde niet door terug. Je kan dus je verdriet verbloemen. Je kan je verdriet verdrinken. Je kan je verdriet tatoeëren. Je kan je verdriet kristalliseren. Je kan je verdriet digitaliseren. Je kan je verdriet lanceren. En toch krijg je er de geliefde niet door terug. Daarom is het goed dat we op Allerheiligen en Allerzielen stil blijven staan bij onze dierbare overledenen, die ons in leven en liefde zijn voorgegaan. We mogen geloven vanuit de verrijzenis van Jezus, onze Heer, dat we blijven leven in de Eeuwige Liefde. We hoeven niet te blijven stilstaan bij Goede Vrijdag maar mogen ten volle geloven in Pasen. Dit is niet gemakkelijk! We leven, natuurlijk, met vele vragen. Maar we hoeven alvast niet te beven en te sidderen voor allerlei spoken en griezels die in deze periode worden opgezet met uitgeholde bieten en pompoenen. Halloween is pure Amerikaanse commercie met als bedoeling ons aan te zetten tot consumptie in de zwakke periode tussen de zomer en Sinterklaas. Het is goed dat wij, onze familie en vrienden daarop attent maken. En het is goed dat wij inzetten op de vreugde van de verrijzenis in de Eeuwige Liefde. Het is een hele uitdaging om dit te doen! Van harte, Hugo Pieters op inspiratie en met toelating van Jan Vander Velpen (pastor in het VSKO)

5 EVEN BEZINNEN LEERHUIS Dinsdag 4 november om uur bij de zusters van Maria, Pastorieweg 2: Jesaja: een lied en een aanklacht. DECANALE RAAD De decanale raad komt samen op vrijdag 7 november om uur in de dekenij. HERABONNEREN KERK EN LEVEN Kerk en Leven is er elke week voor jou en 1 miljoen andere lezers. Al zestig jaar lang onmisbaar in het medialandschap! Elke week kan u er in lezen wat mensen drijft en bekommert, inspireert en bijeen brengt, wat kleur geeft aan hun dag. Niet te missen dus door zijn uitgelezen mix artikels over relaties en opvoeding, school en bewegingen, cultuur en media, gezin en spiritualiteit, geloof en engagement. Dit alles wordt aangevuld met praktische informatie over de liturgie, veel foto s en info over activiteiten van plaatselijke verenigingen en organisaties. Daarbij brengt Kerk en Leven ook nieuws uit uw bisdom en uit de hele wereld. Aarzel dus niet om uw abonnement op Kerk en Leven van uw federatie Sint-Kruis te vernieuwen. De prijs blijft ongewijzigd. Wij bieden u ook volgend jaar 48 nummers aan voor de prijs van 35 euro. U kunt ook een steunabonnement nemen aan 40 euro. Gewoon doen dus! Hoe herabonneren? U schrijft het bedrag over op rekeningnr. BE van Parochieblad Sint-Kruis. U betaalt liever contant? Dan kan u terecht voor en na elke eucharistieviering van het weekend van 8 en 9 november en van 15 en 16 november in de eigen parochiekerk. Ook kan u geld + naam + adres in een omslag deponeren in de brievenbus van de pastorie: in de Brieversweg 332 en in de Pastorieweg 15.

6 CYCLUS DENKEND GELOVEN Waar is God in 2014? Een christelijk geloof dat ons echt wil steunen moet een religie zijn die met het heden verweven is. En inderdaad: God vind je evengoed op internet als in een kerk. In deze cyclus gaan we samen met vier sprekers op zoek naar de positie van God in onze huidige samenleving. Programma: Dialoog, identiteit en verschil: denkend geloven in een postchristelijke en interreligieuze samenleving, Prof. Dr. Lieven Boeve (Kortrijk, dinsdag 4 november en Brugge, donderdag 6 november) Een goed imago is meer dan perceptie - Over Kerk en haar beeldvorming, Mark Van de Voorde (Kortrijk, donderdag 13 november en Brugge, woensdag 12 november) Vernieuwing in religieuze taal. Over bevreemding en ontroering, Koen Dekorte (Kortrijk, maandag 24 november en Brugge, donderdag 27 november) De lezingen vinden plaats in de KU Leuven Kulak en het Grootseminarie of campus VIVES te Brugge, telkens van tot uur. Elektronisch inschrijven is mogelijk via (prijs 10 euro per sessie). LIEF EN LEED WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP Emmilou Van Grunderbeeck, gedoopt op 12 oktober in Sint-Thomas van Kantelberg. Noora Warmoes, gedoopt op 12 oktober in Sint-Franciscus van Assisië. Suzanne Vos, gedoopt op 12 oktober in de kapel van O.L.Vrouw ter Spermalie te Brugge. PAROCHIALE BERICHTEN HEILIGE KRUISVERHEFFING ZIEKENDAG DOORBREEK EENZAAMHEID Zaterdag 11 oktober was een hoogtepunt voor onze zieken en bejaarden. Doorbreek eenzaamheid was het thema van de eenvoudige maar goed verzorgde en hartverwarmende eucharistieviering om uur. Een 12-tal zieken en bejaarden ontvingen het sacrament van de zieken. Daarna een gezellige koffietafel. Met een hartelijke dank aan allen die er zich voor inzetten!

7 Priester Jef zalft een aantal zieken en bejaarden. Een gezellige koffietafel sloot de ziekennamiddag af. BUURTWERKING Dinsdag 28 oktober om uur : bijeenkomst van de buurtwerkers, bij de zusters van Maria, Pastorieweg 2. SLEAFORD Woensdag 29 oktober om uur: bijeenkomst van de werkgroep Sleaford bij Johan Hillewaert. In het weekend van 12 oktober mochten we Alan en Jayne uit Sleaford op onze parochie verwelkomen. Ze brachten enkele dagen in St-Kruis door, en brachten ons de volgende boodschap van hun nieuwe pastoor, Father Philip, over. Hierbij de vertaling. Tussen haakjes: Alan heeft zich kandidaat gesteld om priester te worden, hij wil zich in ieder geval graag in dienst stellen van de Kerk. We wensen hem hierbij veel geluk toe! Beste vrienden van Sint-Kruis, Op het moment dat jullie deze brief lezen, zal ik mijn eerste jaar als priester van St-Denys in Sleaford gevierd hebben. Dit jaar is heel snel voorbijgevlogen, maar één van de hoogtepunten was het bezoek aan onze kerk van een groep uit Sint-Kruis.

8 Toen ik voor het eerst nadacht over Sleaford als nieuwe post, voor mij als parochiepriester, was ik erg aangemoedigd dat St-Denys een goed onderbouwde link met een kerk in België had. Door het feit dat ik doorheen de jaren in verschillende landen en continenten heb gewerkt, ben ik internationaal georiënteerd. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is dat elke lokale kerk haar plaats binnen de universele Kerk van Christus herkent en dat oecumenische en internationale links fundamenteel zijn om ons een deel te voelen van de universele kerk. En zo was het met grote vreugde dat ik jullie mocht verwelkomen in St Denys, hoewel het bezoek voor jullie eerder als een tweede thuiskomst was en het ter versteviging van oude vriendschappen was. Mijn vrouw en ik waren verheugd jullie te ontvangen in de nieuwe pastorie en om nieuwe vriendschappen op te bouwen die hopelijk van lange duur zullen zijn. We kijken uit naar het wederbezoek in 2015, wanneer we de prachtige stad Brugge en onze zusterkerk in Sint-Kruis mogen bezoeken. Nog belangrijker is dat ik erg op zoek ben om wegen te vinden om de link tussen onze beide kerken zowel verder te ontwikkelen als te versterken, zodat wanneer ik de fakkel doorgeef aan een nieuwe priester, over vele jaren de link met Sint-Kruis niet alleen nog zal bestaan, maar nog sterker zal zijn dan hij nu al is. Met Gods zegen, Fr. Philip STEENKAPKUNSTWERK FLEURT KLEUTERSPEELHAL MOZAIEK OP Sinds 2008 voert Basisschool Mozaïek onder de noemer warmterenovatie bij renovatiewerken, een aantal doordachte ingrepen door die de charme van het oude schoolgebouw, waarin Basisschool Mozaïek is gelegen, en dat het wel en wee van de tijd heeft doorstaan, accentueren. Passend kleurgebruik, groeninplanting, restauratie en herbestemmen van oud-schoolmeubilair, herintegreren van religieuze kunst als symbool van de katholieke identiteit van de school zijn hier voorbeelden van. Zo liet de school in 2010 het Heilig Hartbeeld van voormalig kunstenaar Michel Poppe,dat vroeger prijkte op het voormalige gebouw van het Onze-Lieve Vrouwecollege langs de Moerkerkse Steenweg en door de werkgroep Heemkunde Sint-Kruis van de sloop werd gered, restaureren en integreren in de voorgevel van de school in de Pastorieweg. Naar aanleiding van de renovatiewerken aan de kleuterspeelhal in 2012, gaf de school recent aan lokaal steenkapkunstenaar Marc Boone uit Sint-Kruis, de opdracht om een psalmtekst uit steen te kappen. Het resultaat is te bezichtigen in de kleuterspeelhal van de school in de Pastorieweg te Sint- Kruis. Joost Dendooven

9 HET ROOSVENSTER IN DE KLOOSTERKAPEL Een voorbeeld van plaatselijk religieus erfgoed In de nok van de westmuur van de kapel van het klooster van de Zusters van Maria in de Pastorieweg in Sint-Kruis schittert een kleurrijk roosvenster, verdeeld in vier medaillons. Bovenaan prijkt de gekroonde Heilige Maria, patronnes van de Orde, met haar koninklijke mantel, zetelend in een veld van witte lelies. Maria toont de aanwezigen haar kind Jesus, de vrucht van Gods werking in haar en samen reiken Moeder en Kind ons druiven en rijpe appelen aan als symbolen voor Gods overvloedige genade. Tot halverwege de jaren 1960 waren op de zijmuren van de kapel nog de geschilderde afboordingen te zien waarin blauwe witgerande golven de meegevoerde symbolische genaden als het ware uitstortten over de aanwezige gelovigen. Bij het ontwerpen van het roosvenster in het licht van de verering van Maria als Middelares van alle Genaden, hebben Moeder Theresia Cardoen, de toenmalige Overste, en de ontwerper van het kunstwerk dan ook geopteerd om met deze genadeboodschap buiten het roosvenster zelf te treden om er gans de kapelruimte van te doordringen. In het rechter medaillon wordt de patroonheilige van zuster Cardoen afgebeeld: we zien de heilige Theresia van Avilla met in de achtergrond de parochiekerk en het hoofdklooster van de zusterorde in Pittem. Onderaan is de indrukwekkende afbeelding van de gevleugelde aartsengel Michaël te zien en het linker medaillon verwijst naar de Sint-Kruise locatie van de Zusters van Maria van Pittem. In het loodglas worden het klooster en de dorpskerk van Sint-Kruis zeer herkenbaar uitgebeeld naast de geknielde biddende Sint-Jozef, de mede-patroonheilige van zowel de zustercongregatie als van de

10 kerk Heilige Kruisverheffing. Dit waardevol religieus kunstwerk werd in 1930 gerealiseerd door het toenmalige Brugse atelier Peene & Dobbelaere ter gelegenheid van de inhuldiging van het pas gebouwde klooster van de Zusters van Maria van Pittem in de Pastorieweg in Sint-Kruis. Johan Duyck Het roosvenster in de kapel van het klooster van de Zusters van Maria bevat afbeeldingen van het klooster en de kerk van zowel Pittem als van Sint-Kruis. Op de rechterzijde van dit glasraam wordt het klooster van de Zusters van Maria bekeken. Bekeken vanuit de pastorie, hetzelfde gezichtspunt als op de oude postkaart van 1930.

11 NEOS Maandag 17 november om uur: causerie met prof. Inge Cordemans Er is geen andere weg dan de dialoog met de Islam in het CM gebouw 1ste verdieping. Prof. Inge Cordemans geeft les aan het Grootseminarie te Brugge. Na onze uitstap naar het Boedhisme en katholicisme hebben we nu de Islam. De Islam is een groeiende godsdienst die ons soms bang maakt. Waar staat de godsdienst voor? En wat betekent ze? Hoe kunnen we met de Islam in dialoog gaan? Er is immers geen andere weg dan de dialoog. Uiteraard is er koffie en taart na de causerie. Leden betalen 7 euro, niet-leden 9 euro. Inschrijven door overschrijven ten laatste 10 november op ons reknr. BE van Neos Sint-Kruis met vermelding van Islam en aantal personen. MARKANT Buitengewoon culinair met de thermomix Gastronomisch koken of op een gewone werkdag, eenvoudig en gezond een gerecht op tafel toveren? Dat kan mits behulp van onze keukenspecialist: de thermomix! Met deze keukenrobot zet je moeiteloos lekkere gerechten op tafel, snel en gebruiksvriendelijk. Een ware revolutie in de keuken! Markant St-Kruis biedt de gelegenheid om kennis te maken met de mogelijkheden van dit apparaat tijdens een kooksessie waar we samen een menu maken en proeven. Een glaasje wijn, water, koffie of thee staat voor ons klaar Dit gaat door op woensdag 19 november om en uur in het kookatelier KOKIRINA, Langestraat 149 in Brugge. Eerst inschrijven bij Na bevestiging, 8 euro storten op rek. BE Let wel: de plaatsen zijn beperkt! SINT-THOMAS VAN KANTELBERG KANTELBERG STEUNT MISSIO, MYANMAR! Maandag 13 oktober hadden de kleuters uit Kantelberg een inleef dag ten voordele van MISSIO. Via een doorschuifsysteem maakten ze kennis met het land Myanmar, ze schilderden de vlag van Myanmar, ze leerden een dans die aangebracht werd door de kleuters Ayumi en Keyla, ze bakten bananenkoek en ze speelden straatspelen die de kindjes in de vluchtelingenkampen in Thailand ook spelen. Het aansluitend ontmoetingsmoment voor ouders en grootouders bracht 95 euro op. Dank u wel!

12 AANBIDDING U bent welkom op woensdag 5 november van tot uur in de weekkapel. U kan tijdens dat uur komen en weggaan wanneer u het wilt. OVERLEGGROEP De overleggroep komt samen op donderdag 6 november om uur in de pastorie. MARKANT Woensdag 5 november: actie graag gedaan. FEESTELIJK SAMENZIJN Als de herfst met zijn zachte kleuren de natuur siert, willen we als gemeenschap samen komen. Om gezellig samen te eten, om wat bij te praten, om elkaar te ontmoeten. Het doet goed om af en toe de tijd te nemen om lief en leed te delen. We nodigen jullie uit op een feestelijk samenzijn op zondagmiddag 16 november. Plaats van afspraak: t Couvent.

13 Wat staat er op het menu? Aperitief (gratis aangeboden door MWWW) vanaf uur Soep Kalkoenfilet met champignonsaus en groentenkrans met gratin dauphinois 2 minigebakjes en koffie of thee. Er is een aanbod aan volksspelen voor wie zich wat wil ontspannen. Prijs: Volwassenen 20 euro kinderen tot en met 11 jaar: 12 euro. Je kan inschrijven bij leden van de overleggroep, ten laatste op 3 november. Gelieve naam, adres, telefoonnummer en aantal aanwezigen (volwassenen/kinderen) op te geven. Betaling gebeurt cash of via overschrijving op rekeningnummer: IBAN: BE op naam van Parochiale Werken Sint-Thomas van Kantelberg, Brieversweg 332, 8310 Sint-Kruis. NIEUWS UIT DE BUURT DE ANDERE FILM In Cinema Liberty in de Kuipersstraat te Brugge (achterzijde van de Schouwburg), met vlakbij de parking Biekorf. Zie ook Donderdag 30 oktober om uur In samenwerking met Boekhandel De Reyghere SIMON OCH EKARNA (SIMON & THE OAKS) Zweden regie: Lisa Ohlin 122 Vertolking: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers Palmares: beste scenario Filmfestival Hamburg Elke familie heeft haar geheimen; een mooi gegeven dat de basis vormt voor Simon, een meeslepend drama dat zich afspeelt in Zweden en Duitsland, in de periode van 1939 tot Het Zweedse leergierige jongetje Simon voelt zich steeds minder thuis in het arbeidersmilieu waarin hij opgroeit. Tegen de zin van zijn vader kiest hij voor een school die niet past bij zijn sociale achtergrond: het lyceum. Daar maakt hij kennis met de uit Duitsland gevluchte Isak, zoon van een rijke joodse boekhandelaar. De jongens worden vrienden. Maar de onbezorgde jeugd van Simon wordt ruw verstoord als de Tweede Wereldoorlog Europa overspoelt en hij een onthutsende ontdekking over zijn eigen verleden doet. Simon is gebaseerd op de gelijknamige internationale bestseller uit 1985 van Marianne Fredriksson, verkozen tot een van de 100 beste boeken uit de 20e eeuw. Regisseuse Lisa Ohlin besteedt veel aandacht aan elk personage èn zorgt voor interessante ontwikkelingen. De vertolking, de muziekkeuze en de prachtige beelden van de Zweedse westkust zorgen er mede voor dat de kijker geboeid blijft van begin tot einde. E. Menger, CultuurBewust, 18 sept. 2012

14

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Zondag 29 november CLUSTER NIEUWE MAAS

Zondag 29 november CLUSTER NIEUWE MAAS MET BRANDEND HART Het loopt al weer aardig naar het eind van het jaar, zeker het kerkelijk jaar. De advent begint dit jaar eind november. In de liturgie lezen we teksten over de eindtijd. De verschillende

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletin In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop pagina 4 Afscheid Accentverschuivingen bij het laatste afscheid pagina 10 Religieus leven In de voetsporen

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

DE BRUG. 53 ste jaargang nr. 1 - februari 2009. Calvijn-jaar 2009.

DE BRUG. 53 ste jaargang nr. 1 - februari 2009. Calvijn-jaar 2009. DE BRUG Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België (verschijnt niét in januari en augustus) 53 ste jaargang nr. 1 - februari 2009 Website:

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews nummer 3 september 2012 Terebinthvereniging voor funeraire cultuur Thema: Allerzielen Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews Graven op internet: Allerzielen Allerheiligen

Nadere informatie

Brochure. Waarom een doopkaars?

Brochure. Waarom een doopkaars? Brochure Waarom een doopkaars? Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie