INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s."

Transcriptie

1 AUGUSTUS SEPTEMBER 2015

2 INHOUD 3 Vrede verbindt 5 Schaamte bij de buren 7 Seniorendagen Als een lopend vuurtje! 9 De Miva Collecteert augustus 10 Passiespelen 11 Voedselbank 12 Rock Solid: Pastoor vermoordt Teddybeer 13 Kinder/Jongeren pagina 14 Liturgie Agenda 16 Uit ons midden 18 Gooische bedevaart naar Lourdes 19 Sponsering vaartocht Beukenhof 20 KDJ-Festival 23 Alzheimer Café Hilversum 24 Van de redactie / Data Parochievergaderingen 24 Kleding mensen in nood 25 Cantate op de Brink 27 Belangrijke adressen en telefoonnummers ************************************************************************** Redactie Parochieblad: De volgende kopijdatum is maandag 8 september 2014 Kopij gaarne inleveren bij: Emmauskerk Emmauskerk Emmauskerk Pauluskapel Website: *************************************************************** Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s. 2

3 VREDE VERBINDT Vorige maand werd een vreselijke aanslag gepleegd op het strand van Sousse, de plek waar wij 2 jaar achtereen vakantie hebben gevierd. Het toerisme is er plotseling tot stilstand gekomen. Ik zou er nu niet heen durven, u wel? Charlie Hebdo, aanslagen op synagogen en onlangs nog zelfmoordaanslagen op christelijke gebedshuizen, het boezemt angst in. Het kan overal gebeuren. Je kunt zelfs met oorlog te maken krijgen als je geheel onwetend op weg bent naar Zuidoost Azië (MH17). Moeten wij ons bang (laten) maken? Moeten wij nu bang worden voor iedere meneer met baard en elke mevrouw met een zwarte hoofddoek? Van september is het Vredesweek. Het thema is: Vrede verbindt, op zoek naar plekken van vrede. De vraag is: Kunnen wij ook zo n plek van vrede worden? In de kranten wordt ophef gemaakt over een bijeenkomst in Hilversum van moslims die een strenge Islam voorstaan. De burgemeester liet zich er zien en onze pastoor ook. In de Tweede Kamer werden (door het CDA) vragen gesteld en het klonk alsof de burgemeester door zijn aanwezigheid extremisme zou legitimeren. Ik denk zelf dat eerder het tegendeel waar is. De aanwezigheid van pastoor Dresmé heeft geresulteerd in het bezoek van een groep jonge moslims aan de St. Vituskerk. Is er een betere manier om vijandsbeelden te doorbreken? Natuurlijk moeten veiligheidsdiensten alert zijn op mensen die radicaliseren. Maar ondertussen moeten wij alles doen om te 3

4 zorgen dat het niet zo ver komt; dat er plekken van ontmoeting ontstaan, met name voor jonge mensen. Op 13 september is er een oecumenische viering in de Emmaus. De bedoeling is om de thematiek van de vredesweek daarin mee te nemen. We willen de dienst met enkele mensen uit beide geloofsgemeenschappen voorbereiden en we proberen voor een van de avonden in de week erna een spreker uit te nodigen van de vredesbeweging Pax of van Kerk in Aktie. De vragen van oorlog en vrede lijken soms zo ver weg, maar voor je het weet komt het dicht bij huis. Reageren we dan uit angst, of zijn wij als gelovigen geroepen om eerste stappen te zetten? Op 27 september wordt in Loosdrecht de oecumenische viering gehouden, om 10 uur. in de Gereformeerde Kerk. Ook daar zal de vraag worden gesteld hoe wij als kerken kunnen werken aan verbinding. Geloven en angst verdragen elkaar niet goed. Het gaat in ons geloven om vertrouwen, vertrouwen in een God die vrede is. Hij wijst ons een weg van vrede. Namens de collega-pastores wens ik u veel vertrouwen toe. Pastor Wim Vlooswijk 4

5 SCHAAMTE BIJ DE BUREN Onlangs mochten we een gesprek hebben met het bestuur van de Stichting Schuldhulpmaatje. Het bestuur zocht kerken, instellingen en bedrijven om te vragen om bekendheid te geven aan hun werk en zo ook het gat op te vullen in de begroting omdat de startsubsidies van het Oranjefonds en het Skanfonds nu gestopt waren. Vanuit de kerken in onze regio en de samenwerkende PCI's in Hilversum wordt gekeken wat we aan ondersteuning kunnen bieden. De Stichting heeft de afgelopen periode goed werk kunnen leveren met behulp van een sterke groep maatjes. Dit zijn alle vrijwilligers die daarvoor een korte opleiding hebben ontvangen en in hun dagelijks werk worden begeleid door een professionele maatschappelijk werker. Inmiddels zijn er dertig maatjes actief en is het streven in 2015 te groeien naar veertig, gezien de grote vraag naar deze ondersteuning. Wat doen de maatjes? Zij staan naast de persoon met de financiële zorgen. Dit houdt in het gezamenlijk zoeken naar mogelijke oplossingen voor de problemen, ondersteunen bij het contact met overheid, woningcoöperatie, helpen bij het op het spoor houden van gemaakte afspraken over besteding, aflossen van schulden en het behouden van de motivatie om te groeien naar een nieuwe gezonde financiële situatie. Zij nemen geen schulden over maar zijn partner voor de cliënt. Binnen de stichting wordt alleen de coördinator/maatjesbegeleider betaald, al het overige werk wordt gedaan door vrijwilligers. Van 2012 tot en met 2014 bedroeg het aantal afgesloten trajecten 58, in 2014 liepen 25 trajecten nog door naar

6 Een paar feiten: in 2014 werd 1 maal voorkomen dat men werd afgesloten, 8 keer een huisuitzetting voorkomen en 15 keer een beslaglegging voorkomen. De Stichting heeft de ambitie éérder met mogelijke cliënten in contact te komen. Hiervoor is het nodig dat mensen eerder worden gewezen op de mogelijkheid tot ondersteuning in hun problematiek en de drempel tot het zoeken van steun wordt verlaagd, corporaties, gemeenten en kerken kunnen hier een positieve rol in spelen. Het blijkt in de praktijk dat hoe eerder de begeleiding start des te sneller alles weer op de rit kan worden gezet. Maar over wat voor mensen hebben we het dan, als we het over de mogelijke cliënten van de stichting hebben. Wel, alle lagen van de bevolking: mensen die door baanverlies en het opdrogen van reserves en verplichtingen zoals de hypotheek na een half jaar of jaar in de problemen komen. Het kunnen gewoon uw buren zijn. En dan kan het snel gaan, de rekeningen stapelen zich op en de boetes voor wanbetaling zijn niet mis. In veel gevallen blijven de mensen lang doormodderen zonder hulp te vragen. Schaamte voor de eigen situatie, (valse) hoop dat het wel weer beter zal worden, stellen ze de beslissing om naar buiten te komen uit. Dat is jammer, want in een beginstadium valt er nog veel te redden. Gezien de huidige economische situatie zal het nog wel even duren voordat alle gezinnen van het economisch beterende klimaat kunnen profiteren, dus zal de vraag om ondersteuning toenemen. Om de vraag aan te kunnen zijn er meer maatjes nodig, mogelijk wat voor u? Gemiddeld kost het werk één avond per week, u krijgt een opleiding en wordt begeleid door een professionele kracht. Op de website ziet u meer informatie: Mocht u zich aan willen melden, dan kan dat direct op de website of via de PCI ( vz. Wim Vlooswijk). Willem Kralendonk 6

7 SENIORENDAGEN 2015 Op 13 en 20 november 2015 worden weer seniorendagen georganiseerd. De dagen worden gehouden van uur tot uur. Tijdens deze dagen zal het thema Barmhartigheid centraal staan. Dit in aansluiting op het thema dat onze paus heeft gekozen voor een Heilig Jaar. Noteert u de data vast in uw agenda? In het volgende parochieblad zullen wij daar meer over vertellen. ALS EEN LOPEND VUURTJE! Op weg gaan. En de moed hebben, om tegen stromen op te roeien en te vertrouwen, dat je het ook kùnt. Geloof te hebben, dat God je doet groeien en de Heilige Geest je wilt helpen over het dode punt. Een lichtstraal in de nacht te mogen wezen en op een dag een glimpje van Gods zon. Een brief van Christus, duidelijk te lezen en voor de dorstige een heldere bron. Dat kan alleen, wanneer je God blijft vragen of Hij Zijn vuur in je ontbranden doet. Wanneer je zó je leven durft te wagen dan komt God jou en jij God tegemoet. Op 30 mei 2015 in de H. Vitus kerk heeft Mgr. J.G.M. van Burgsteden het sacrament van het H. Vormsel toegediend. Het was een mooie viering waarin de vormelingen hun eigen vuurtje aan hebben bijgedragen. 7

8 Zaterdag 6 juni was het de terugkomdag en wat hadden we een geluk want op het programma stond kanoën op de Kortenhoefse plassen en het zonnetje heeft ons niet in de steek gelaten. Na het varen gezellig met elkaar eten in de pastorie van Ankeveen. En nagepraat wat een fijn jaar we met elkaar hebben gehad, tijdens het vormsel voorbereiding. Ze hoeven elkaar ook niet te missen want ze kunnen zich aansluiten bij de jongerengroep Rock Solid waar ze al kennis meegemaakt hebben. Een aantal heeft al gezegd zich daarbij aan te sluiten. De jongeren hebben een groeps App dus het komt wel goed. Als afsluiting gingen we samen naar de terugkomviering in de Martinuskerk van Ankeveen waar de vormelingen een bouwsteen kregen. Daarmee kunnen ze door werken van barmatigheid meebouwen aan het rijk van God. Ja, en toen hebben we elkaar gedag gezegd!! In september gaat Ingrid Verhoef onze begeleidings groep verlaten en we zullen haar en echtgenoot gaan missen, maar 8

9 ze heeft gezegd nog wel stand by te zijn. Ingrid en Han heel veel dank voor jullie inzet!!! Het goede nieuws is dat we Martin Eijsbouts bij onze groep mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee. Martin van harte welkom!! Als je nu denkt dat zou ik ook wel willen, heel graag want dan is onze groep weer mooi voltallig. (Iemand uit Kortenhoef zou mooi zijn!) We zijn met vier begeleiders en Wim Vlooswijk als pastorale ondersteuner. Namens de vormselgroep Marianne Veens. DE MIVA COLLECTEERT AUGUSTUS Voor de straatkinderen in Ghana. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana. Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die ooit zelf een Ghanees straatkind is geweest. Hij heeft op beslissende momenten in zijn leven hulp gehad van mensen in zijn omgeving en dat heeft hem op zijn beurt weer gemotiveerd om anderen te helpen. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren om hun lot in eigen handen te nemen. Inmiddels heeft Gideons organisatie UPCO (Urban Poor Children Organisation) veertig medewerkers. Zij zijn actief voor de kinderen in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana, en zorgen voor onderwijs, opvang en begeleiding van honderden kinderen per jaar. Gideon heeft een auto nodig om deze activiteiten te kunnen (blijven) uitvoeren. Met uw bijdragen kunnen wij pionier Gideon aan een auto helpen. Met deze auto kan Gideon meer kinderen helpen. Gideon droomt ervan om jongeren te motiveren hun lot in eigen handen te nemen. 9

10 Hij besluit: Wij hebben al veel bereikt maar zolang er straatkinderen zijn, blijft ons werk belangrijk. MIVA wil Gideon graag helpen zijn droom waar te maken. Wij hopen u met zijn verhaal ook te inspireren? Helpt u mee? PASSIESPELEN 10 Werkgroep MOV Zondag 28 juni was het dan eindelijk zover, we gingen naar de passiespelen in Tegelen. Het idee was al zo'n 3 jaar geleden ontstaan bij een van de bijeenkomsten van de wijk-contactgroepen. Wij vertrokken om 12 uur met de bus richting Tegelen. In de bus werd al goed voor ons gezorgd, met een banaan, gevulde koek en lekkere sapjes werd de inwendige mens niet vergeten. Na een gezellige busreis arriveerden wij om uur in Tegelen, waar de passiespelen om uur zouden beginnen. 10 mei was de première "Lente in Galilea" in het openlucht theater De Doolhof in Tegelen. Het was de 10e voorstelling van de 20ste editie van de Passiespelen. Het was een indrukwekkende voorstelling prachtig ingevuld

11 met zang en muziek. Na dit spektakel vertrokken wij naar een restaurant in Wijchen, waar een diner voor ons klaar stond. Om 9.45 uur kwamen wij na een indrukwekkende en gezellige dag weer aan in Hilversum. Han en Nick bedankt voor de goede organisatie. VOEDSELBANK Mieke van Kordelaar Beste parochianen, uw inbreng voor de voedselbank wordt zeer gewaardeerd getuige een bedankbrief die we van de Voedselbank mochten ontvangen. De tekst luidt als volgt: Namens het Bestuur en Vrijwilligers van de Voedselbank G&O willen wij u bedanken voor de inzamelingacties. De opbrengst was 500 artikelen (over 3 inzamel zondagen) een goed resultaat. Ook financiële bijdrage is zeer welkom (de Voedselbank krijgt geen financiële ondersteuning van de Gemeente voor hun aciviteiten. Met vriendelijke groet: Jack de Meyere (coördinator voedselbank) Belangrijk: - Vanaf 1 augustus 2015 vindt de inzameling op de eerste zondag van de maand plaats. - In het najaar zal de Emmaus samen met de Bethlehemkerk een inzameling houden voor de Voedselbank. Info volgt via de mededelingen in de kerk of in het parochieblad. Dank voor uw betrokkenheid: Alwy Ezendam (coördinator Voedselbank Emmaus parochie) 11

12 ROCK SOLID: Pastoor vermoordt Teddybeer! Vrijdag 17 april kwamen we met Rock Solid bij elkaar. Het thema van de avond was mysteries. Na wat spelletjes om de avond gezellig te beginnen, hebben de tieners geprobeerd het mysterie van de vermoorde teddybeer op te lossen. Hiervoor moesten ze rondom de kerk op zoek Ryan: Het was een hele leuke avond, we hadden veel lol. We moesten wel goed samen werken om er achter te komen wie de dader was, uiteindelijk hadden we alleen de dader gevonden maar dat maakte ons niet uit want we hadden veel plezier. naar aanwijzingen en voorwerpen. De groepen hebben via de aanwijzingen het mysterie van de dader ontrafeld. Tot hun schrik had Pastoor Dresmé de moord gepleegd. Het moordwapen en de moordplek werden niet onthuld, maar later is het verhaal naar buiten gekomen dat de pastoor de beer had zien zitten bij een boompje, terwijl de beer een dutje deed. De pastoor heeft hem toen vermoord met een rozenkrans. Hierna hebben we het over het mysterie van ons geloof gehad en dat we vaak vragen hebben waar we niet altijd het antwoord op weten. Met elkaar hebben we over een paar vragen van de tieners nagedacht. Ten slotte hebben we nog lekker wat gegeten en gedronken. 12

13 KINDER/JONGEREN PAGINA Hallo allemaal. Als jullie dit lezen is de helft van de zomervakantie al voorbij! Over een paar weken beginnen de scholen weer. Hopelijk hebben jullie weer genoeg energie opgedaan om er weer tegenaan te gaan! Ook kinderkerk/jongerenkerk en de gezinsvieringengroep zijn klaar voor een nieuw en sprankelend werkjaar. Eerst even een terug blik naar de slotviering van 28 juni. Dit was een mooie viering met medewerking van de Emmaus Angels en de Golden Voices. De Emmaus Angels hebben in deze viering afscheid genomen van Collin Hensen. Hij gaat nu naar de middelbare school dus was het tijd om uit te vliegen. De Golden Voices hebben hem warm onthaalt en we hopen dat hij daar nog veel zingplezier mag hebben. De Golden Voices moesten helaas ook afscheid nemen van een lid, Tamara Grim heeft het koor verlaten. We wensen haar alle goeds toe en bedanken haar voor haar inzet. Hopelijk tot ziens in de kerk. Op 6 september is de openingsviering van het nieuwe werkjaar. De voorbereidingsgroep is daar al weer druk mee bezig geweest. Komende advent periode is er uiteraard weer kinder/jongerenkerk in de Emmaus en de werkgroep is aan het brainstormen over het project van dit jaar. We houden je op de hoogte. Ook het parochiefeest staat weer voor de deur. Op 4 Oktober is er een feestelijke viering in de Emmaus waarin alle koren zullen zingen. Andere vieringen met medewerking van de Emmaus Angels of de Golden Voices staan tot en met december gepland. Kijk bij het rooster wanneer ze zingen! Wil jij ook meezingen bij de Emmaus Angels of Golden Voices? Neem dan contact op met José van der Koogh of Simone Roggekamp. De telefoonnummers staan in het parochieblad. We hopen jullie allemaal weer te treffen in de kerk! Werkgroepen Kinder/Jongerenkerk en gezinsvieringen 13

14 LITURGIE AGENDA Emmauskerk zon 26 juli Woord en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 2 aug. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: diaken W. Balk zon 9 aug. Viering o.l.v parochianen met cantor 9.30 u Voorgangers: J. Goes en H. Streng Maria ten Hemelopneming ZA 15 aug. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 16 aug. Eucharistieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 23 aug. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 30 aug. Viering o.l.v. parochianen met cantor 9.30 u Voorganger: diaken B. van Wilgenburg zon 6 sep. Eucharistieviering m.m.v. Emmaus Angels en 9.30 u Golden Voices Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 13 sep. Oecumenische viering in de Emmauskerk 9.30 u. m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en ds. E. v. Halsema zon 20 sep. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: diaken Jan Tünnissen zon 27 sep. Emmausviering m.m.v. Gastkoor Vision 9.30 u Verzorgd door de Emmausliturgiegroep 14

15 LITURGIE AGENDA Pauluskapel zon 26 juli Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk zon 2 aug. Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk zon 9 aug. Viering o.l.v parochianen met cantor u Voorgangers: J. Goes en H. Streng zon 16 aug. Eucharistieviering u. Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 23 aug. Eucharistieviering u Voorganger: pater P. de Klerk zon 30 aug. Woord- en Communieviering met cantor u Voorganger: diaken B. van Wilgenburg zon 6 sep. Woord- en Communieviering u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 13 sep. Eucharistieviering u. Voorganger: pater P. de Klerk zon 20 sep. Woord- en Communieviering u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 27 sep. Oecumenische viering in de Gereformeerde kerk u. Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en ds. H. Ploeger VIERINGEN DOOR DE WEEK: in de Emmauskerk Zijn op dinsdag- en donderdagmorgen om 9.00 uur in de dagkapel. Op de 1e en 3e donderdag van de maand gaat pastoor J. Dresmé voor in de eucharistieviering. Voor een geactualiseerde liturgieagenda zie: 15

16 ST. CAROLUSTEHUIS: Zo veel mogelijk is er op de eerste en vierde zondag van de maand om uur een Eucharistieviering in de kapel. Elke eerste vrijdag van de maand is er om uur een Woord- en Communieviering. Heeft op 28 juni het Sacrament van het H. Doopsel ontvangen Evy Maria Lexus Scorr S. Hoogewerffstraat 2 Welkom in ons midden Zijn in de Heer overleden Op 6 mei overleed in Hilversum de heer Rudolf Evert van Gorkom. Hij was 91 jaar. Rudolf werd geboren aan de kust van Noord-Holland in Zandvoort. Hij heeft als enig kind een min of meer onbezorgde jeugd gekend. Echter op 13 jarige leeftijd verloor hij zijn moeder. Een cruciale leeftijd, want in de puberteit kun je je moeder node missen. Maar hij wist zich er door heen te slaan, mede gesteund door zijn creativiteit, het maken van tekenfilms. In 1949 trouwde hij met Jopie. Zij kregen twee zonen, Ruud en Valentijn. Zij woonden aan de Rembrandtlaan in Loosdrecht. Rudolf was collectant voor de 'Paulus' en zijn vrouw Jopie zeer actief betrokken bij de 'Caritas' in de parochie. Een bijzonder aandenken in de kapel is de z.g. 'vijftiende statie' van de kruisweg, voorstellend de Verrijzenis van Christus. Vlak voor haar dood, in 1991, stelde Jopie het benodigde geldbedrag beschikbaar en liet dat afgeven door Rudolf bij de heer Piet Timmer. Het kunstwerk is nog steeds te zien naast de deur van de sacristie van de Pauluskapel. Zeven kleinkinderen had opa Rudolf, waarvan één grafisch vormgever. De door Rudolf zelf gemaakt foto van een klavertje vier, als levensmotto, werd schitterend verbeeld zowel op de afscheidskaart, het liturgieboekje en de dankkaart. Zijn uitvaart was 16

17 op 12 mei in de Pauluskapel Moge Rudolf nu verenigd zijn met zijn vrouw en rusten in vrede. Op 29 mei overleed in de Egelantier de heer Cor Meijer. Hij is bijna 90 jaar geworden Cor was precies en correct en een man van orde en regelmaat. Toch kon hij niet goed functioneren in een van buiten opgelegde orde. Hij was na de militaire dienst in Indië, achtereenvolgens bij de Marechaussee en de Politie. Ook werkte hij enige tijd op kantoor. Maar hij had vrijheid nodig. Hij wilde zijn vleugels kunnen uitslaan. Bij de PTT had hij die vrijheid, kon zijn eigen tijd indelen en genoot van het buitenleven. Hij hield vogeltjes en had een bijzondere fascinatie voor vliegtuigen. Op zijn oude dag was hij jarenlang een trouw bezoeker van de seniorensoos in de Waaier. Ondanks een nierkwaal met noodzakelijke dialyse, probeerde hij zo lang mogelijk van zijn vrije dagen te genieten. Daarbij was hij erg zorgzaam naar zijn vrouw Annie, die hij verzorgde zo lang het nodig was. Toen zijn taak er op zat kon hij gaan.we hebben hem in een mooie viering in de Emmaus liefdevol herdacht. Moge hij nu als een grote zilveren vogel zweven boven zee en wolken en leven in vrijheid bij zijn Heer en Schepper Op 23 juni overleed in Zuiderheide mevrouw Greet Koelink. Zij is 93 jaar geworden. Zij was de jongste van een gezin van elf kinderen, van wie er drie met elkaar in het huis op de Groest bleven wonen. De O.L.Vrouwekerk was haar thuis gedurende vele jaren. Greet was intelligent en godvruchtig. Aandacht voor anderen ging altijd boven de aandacht voor zichzelf. Dat maakte van het huis van de zussen een gastvrij huis en van Greet een geliefd mens. Toch ging die gerichtheid op de ander ook wel ten koste van zichzelf. Greet genoot van mooie dingen, maar had ook haar donkere perioden. Haar laatste maanden had ze onbeschrijflijke pijnen. De zware medicijnen die ze op het laatst kreeg hebben weliswaar haar levenseinde versneld, maar zij waren een grote verlichting. Op 1 juli namen we afscheid van haar in kleine kring in de Emmauskerk. haar neef sprak liefdevolle woorden. Daarna werd ze bij haar zus en broer begraven op St.Barbara. 17

18 Op 2 juli overleed in de Beukenhof in Loosdrecht mevrouw Adriana Cornelia Maria Welle Snoek. Zij was 91 jaar. Tot kort voor haar dood woonde ze bij de kwekerij op de Kromme Rade 6. Sjaan was graag onder de mensen. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Als het hen maar goed ging, dan was het goed. Ze bleef ook altijd betrokken bij het bedrijf (ome Joop). Naast vreugde heeft zij in haar leven ook veel verdriet gekend. Haar geloof is haar daarbij steeds een grote steun geweest. Bij de oprichting van de nieuwe parochie werd de Kromme Rade bij Hilversum (St. Jan de Evangelist) gevoegd. Zij voelde zich er thuis, al bleven de banden met Kortenhoef bestaan. Toen haar man Cor 1.½ jaar geleden overleed was de uitvaart in Kortenhoef en werd hij ook daar begraven.op 8 juli was de uitvaart van Sjaan dan ook in de Antonius van Padua waarna zij bij haar man werd begraven op het kerkhof aldaar. Wij gedenken een bijzondere mens. Moge zij rusten in vrede. GOOISCHE BEDEVAART NAAR LOURDES Van 13 t/m 18 mei 2015 gingen we met een aantal mensen uit het Gooi voor de 50 ste keer naar Lourdes. Geheel verzorgt en met de geestelijke begeleiding van Pastor Wim Vlooswijk. We hebben het jubileum in Lourdes gevierd en ontvingen uit handen van het Bestuur van de V.N.B. uit Den Bosch een jubileumkaars, die de komende tijd bij tourbeurt in een van onze parochies zal branden. Jan en ik hebben in het verleden heel vaak jaarlijks een tijdje als vrijwilliger in Lourdes gewerkt en hadden er veel voldoening van. Nu gaat dat niet meer door de ouderdom. Maar dank zij de voortreffelijke hulp van diverse vrijwilliger(sters) uit onze parochies konden wij mee. Geen koffer hoefde wij te sjouwen. Gaat het lopen nog zo niet dan hebben we een rollator of rolstoel. Op die manier hoefde we ook geen enkele viering of bijeenkomst over te slaan. 18

19 Het is daarom dat ik dit stukje schrijf en ook mede namens Jan hartelijk dank aan Pastor Vlooswijk. Dank zij zijn inzet kunnen wij terug kijken op een mooie bedevaart. Marianne Oude Luttikhuis SPONSEERING VAARTOCHT BEUKENHOF Hieronder vind je een foto van de vaartocht van de cliënten van de Beukenhof in Loosdrecht. Mede door de sponsoring van de Emmaus-Paulus in 2014 kan de cliënten raad weer een vaartocht organiseren voor de cliënten van de Beukenhof in Loosdrecht. Voor de cliënten is dit een fantastisch uitje waar ze volop van genieten. Met dank voor de sponsoring. 19

20 KJD-FESTIVAL Zondag 7 juni gingen we met acht Lekker ontspannen van het tieners en jongeren vanuit de regio springkussen af gaan, zelfs Hilversum naar het Katholiek broeders en nonnen Jongeren Festival. sprongen hier van af! Voor sommigen was het de eerste keer KJD-festival, anderen waren al eerder geweest. In dit verslag is een weergave van de reacties van Marieke, Pascal, Job, Patrick en Thijs over onder andere de Eucharistieviering en de Stille aanbidding en tussendoor diverse quotes. Eucharistieviering Op de KJD is er een groot podium waar mensen komen optreden maar waar ook een gezamenlijke Eucharistieviering is. Dit meemaken is best bijzonder: je zit met ongelofelijk veel mensen van jouw leeftijd in het gras te luisteren naar de lezingen van de mis. Soms is het best moeilijk om tegen je klas of je dansgroep te zeggen dat je bij het geloof hoort aangezien deze allemaal niet gelovig zijn. Maar om te zien dat er zo veel mensen van rond jouw leeftijd zijn die ook gelovig zijn geef je een soort van boost. Verder was de mis eigenlijk hetzelfde als in iedere kerk: lezingen, liedjes, Eucharistie en veel mensen om je heen. Zelf vond ik het heel bijzonder maar aangezien ik al een keer naar de KJD was geweest kon ik verwachten wat er zou zijn. Maar toch is het iedere keer anders. 20 Het was fijn om te zien dat er nog zoveel mensen van onze leeftijd in God geloven. Dat vergeet je wel eens of dan zie je het niet meer. Stille aanbidding is een bijzondere ervaring maar moeilijk te omschrijven. Je moet het zelf uitproberen.

21 Stille aanbidding Op de KJD zijn verschillende activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Je kunt naar optredens kijken, op een springkussen, biechten, workshops volgen maar er is ook gelegenheid voor stille aanbidding. Je zit tijdens het festival in een tent met het Allerheiligste voorin. Als je hier zit dan voel je je in het begin een beetje afgeleid door van alles: blaadjes, de streepjes van de tent tellen en nadenken over wat je nog wilt doen vandaag. Maar als je eenmaal geconcentreerd bent voel je je op een manier zoals je je niet vaak Stille aanbidding is een rustmoment om alles te overdenken voelt. Het is anders moeilijk uit te leggen. Het voelt mooi. Je komt echt tot rust en kan nadenken over alle dingen die jou een beetje tegen staan. Hiermee kan je dan hulp vinden bij Jezus in het allerheiligste. Het is een heel mooi gevoel om te weten dat er iemand is om je hiermee te helpen. Wor(s)telen We verwachtten een lesje zelfverdediging. Het bleek echter veel leuker dan dat. Het is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn die voor iedereen leuk kan zijn. Wor(s)telen was leerzaam: hoe je door het verbeteren van je eigen houding meer zelfvertrouwen krijgt Kerk in nood experience In een interactieve sessie werden de keuzes getoond die mensen hebben in oorlogsgebied. De ambassadeur nodigt jonge mensen uit om te studeren in het buitenland, de sergeant doet een oproep om mee te vechten met de strijdkrachten. Een vluchtelinge met haar zoontje in het vluchtelingenkamp nodigt iedereen uit om te bouwen aan vrede in het eigen land. Denk daarbij aan onderwijs voor de kinderen, 21

22 ook in het vluchtelingenkamp. Een keuze dus uit vluchten, vechten of vrede. De rest van de wereld wordt opgeroepen om vooral voor de keuze voor vrede te gaan en niet voor vechten of vluchten. Contacten Een belangrijk aspect is het aanhalen van contacten van Ik heb weer veel mensen gesproken en gezien: vage kennissen of mensen die ik al een tijd niet meer had gezien. Dus een top ontmoetingsplek weer. eerdere WJD s en bekenden van andere activiteiten binnen katholiek Nederland. Tijdens dit festival was er een springkussen en daarnaast een chillbank die je in de ligstand uit kon vouwen. Acht tieners en jongeren 22

23 ALZHEIMER CAFÉ HILVERSUM Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. Datum: op de 2 e donderdag van de maand (aug./ sep.) Tijd: uur (zaal open vanaf uur). Plaats: Emmaus Kerk, De Waaier, Kerkelandenlaan 5, Hilversum (parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis). Informatie: Donderdag 13 augustus VERANDERINGEN IN DE ZORG Wat bemerkt u van de veranderingen in de zorg? Tegen welke problemen loopt men aan? Welke adviezen heeft u en wilt u delen met anderen? Vanavond komen er mensen van Alzheimer Nederland naar Hilversum om uw ervaringen, knelpunten en tips op te tekenen. Gast : Wendy Werkman (Alzheimer Nederland). Donderdag 10 september ALS OPNAME IN ZICHT KOMT Ondanks de inzet van familie, buren, vrienden en anderen kan het moment aanbreken dat de verzorging van iemand met dementie thuis onmogelijk wordt. Omschakelen van de vertrouwde omgeving naar een onbekende wereld is ingrijpend en brengt veel onzekerheden met zich mee. Hoe zal de persoon met dementie reageren op deze voor hem vreemde omgeving? En: wat verandert er voor u? Gastspreker: Miriam van Aertsbergen (casemanager dementie.) 23

24 VAN DE REDACTIE Kopijdatum Vouwen en nieten vrijdag maandag periode 4 september 21 september 28 sep. t/m 22 nov. 6 november 23 november 29 nov. t/m 31 jan. 16 De redactie DE DATA VERG. PAR. BESTUUR EN PAR. VERGADERING 2015 Parochiebestuur Parochievergaderingen 13 aug. Parochiebestuur 23 juli Parochievergadering 10 sept. Parochiebestuur 8 okt. Parochiebestuur 24 sept. Parochievergadering 12 nov. Parochiebestuur 10 dec. Parochiebestuur 26 nov. Parochievergadering 14 jan. 16 Parochiebestuur Wim Ernst KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD Veel mensen in de Derde Wereld en Oost Europa kunnen zich niet of nauwelijks kleding veroorloven. Voor deze mensen voert Mensen in Nood een permanente kledingactie. Gedragen kleding, schoeisel, gordijnen, lakens en dekens kunt u in Hilversum dagelijks, graag goed en gesloten verpakt in plastic zakken, brengen op het volgende adres: Mevr. Burggraaff Lijsterbeslaan Eerst even telefonisch contact opnemen voordat u kleding brengt. Niet ongevraagd aan de deur zetten! 24

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

DeTweeterp. Meer lopers tijdens avondvierdaagse. Veel geslaagden. Flinke deelname Engelen1200 Run. Hitte overheerst reünie

DeTweeterp. Meer lopers tijdens avondvierdaagse. Veel geslaagden. Flinke deelname Engelen1200 Run. Hitte overheerst reünie DeTweeterp Jaargang 51 nummer 7 11 juli 2015 Meer lopers tijdens avondvierdaagse Veel geslaagden Flinke deelname Engelen1200 Run Hitte overheerst reünie De Tweeterp juli 2015 pagina 1 Kraaminformatieavonden

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie