INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s."

Transcriptie

1 AUGUSTUS SEPTEMBER 2015

2 INHOUD 3 Vrede verbindt 5 Schaamte bij de buren 7 Seniorendagen Als een lopend vuurtje! 9 De Miva Collecteert augustus 10 Passiespelen 11 Voedselbank 12 Rock Solid: Pastoor vermoordt Teddybeer 13 Kinder/Jongeren pagina 14 Liturgie Agenda 16 Uit ons midden 18 Gooische bedevaart naar Lourdes 19 Sponsering vaartocht Beukenhof 20 KDJ-Festival 23 Alzheimer Café Hilversum 24 Van de redactie / Data Parochievergaderingen 24 Kleding mensen in nood 25 Cantate op de Brink 27 Belangrijke adressen en telefoonnummers ************************************************************************** Redactie Parochieblad: De volgende kopijdatum is maandag 8 september 2014 Kopij gaarne inleveren bij: Emmauskerk Emmauskerk Emmauskerk Pauluskapel Website: *************************************************************** Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s. 2

3 VREDE VERBINDT Vorige maand werd een vreselijke aanslag gepleegd op het strand van Sousse, de plek waar wij 2 jaar achtereen vakantie hebben gevierd. Het toerisme is er plotseling tot stilstand gekomen. Ik zou er nu niet heen durven, u wel? Charlie Hebdo, aanslagen op synagogen en onlangs nog zelfmoordaanslagen op christelijke gebedshuizen, het boezemt angst in. Het kan overal gebeuren. Je kunt zelfs met oorlog te maken krijgen als je geheel onwetend op weg bent naar Zuidoost Azië (MH17). Moeten wij ons bang (laten) maken? Moeten wij nu bang worden voor iedere meneer met baard en elke mevrouw met een zwarte hoofddoek? Van september is het Vredesweek. Het thema is: Vrede verbindt, op zoek naar plekken van vrede. De vraag is: Kunnen wij ook zo n plek van vrede worden? In de kranten wordt ophef gemaakt over een bijeenkomst in Hilversum van moslims die een strenge Islam voorstaan. De burgemeester liet zich er zien en onze pastoor ook. In de Tweede Kamer werden (door het CDA) vragen gesteld en het klonk alsof de burgemeester door zijn aanwezigheid extremisme zou legitimeren. Ik denk zelf dat eerder het tegendeel waar is. De aanwezigheid van pastoor Dresmé heeft geresulteerd in het bezoek van een groep jonge moslims aan de St. Vituskerk. Is er een betere manier om vijandsbeelden te doorbreken? Natuurlijk moeten veiligheidsdiensten alert zijn op mensen die radicaliseren. Maar ondertussen moeten wij alles doen om te 3

4 zorgen dat het niet zo ver komt; dat er plekken van ontmoeting ontstaan, met name voor jonge mensen. Op 13 september is er een oecumenische viering in de Emmaus. De bedoeling is om de thematiek van de vredesweek daarin mee te nemen. We willen de dienst met enkele mensen uit beide geloofsgemeenschappen voorbereiden en we proberen voor een van de avonden in de week erna een spreker uit te nodigen van de vredesbeweging Pax of van Kerk in Aktie. De vragen van oorlog en vrede lijken soms zo ver weg, maar voor je het weet komt het dicht bij huis. Reageren we dan uit angst, of zijn wij als gelovigen geroepen om eerste stappen te zetten? Op 27 september wordt in Loosdrecht de oecumenische viering gehouden, om 10 uur. in de Gereformeerde Kerk. Ook daar zal de vraag worden gesteld hoe wij als kerken kunnen werken aan verbinding. Geloven en angst verdragen elkaar niet goed. Het gaat in ons geloven om vertrouwen, vertrouwen in een God die vrede is. Hij wijst ons een weg van vrede. Namens de collega-pastores wens ik u veel vertrouwen toe. Pastor Wim Vlooswijk 4

5 SCHAAMTE BIJ DE BUREN Onlangs mochten we een gesprek hebben met het bestuur van de Stichting Schuldhulpmaatje. Het bestuur zocht kerken, instellingen en bedrijven om te vragen om bekendheid te geven aan hun werk en zo ook het gat op te vullen in de begroting omdat de startsubsidies van het Oranjefonds en het Skanfonds nu gestopt waren. Vanuit de kerken in onze regio en de samenwerkende PCI's in Hilversum wordt gekeken wat we aan ondersteuning kunnen bieden. De Stichting heeft de afgelopen periode goed werk kunnen leveren met behulp van een sterke groep maatjes. Dit zijn alle vrijwilligers die daarvoor een korte opleiding hebben ontvangen en in hun dagelijks werk worden begeleid door een professionele maatschappelijk werker. Inmiddels zijn er dertig maatjes actief en is het streven in 2015 te groeien naar veertig, gezien de grote vraag naar deze ondersteuning. Wat doen de maatjes? Zij staan naast de persoon met de financiële zorgen. Dit houdt in het gezamenlijk zoeken naar mogelijke oplossingen voor de problemen, ondersteunen bij het contact met overheid, woningcoöperatie, helpen bij het op het spoor houden van gemaakte afspraken over besteding, aflossen van schulden en het behouden van de motivatie om te groeien naar een nieuwe gezonde financiële situatie. Zij nemen geen schulden over maar zijn partner voor de cliënt. Binnen de stichting wordt alleen de coördinator/maatjesbegeleider betaald, al het overige werk wordt gedaan door vrijwilligers. Van 2012 tot en met 2014 bedroeg het aantal afgesloten trajecten 58, in 2014 liepen 25 trajecten nog door naar

6 Een paar feiten: in 2014 werd 1 maal voorkomen dat men werd afgesloten, 8 keer een huisuitzetting voorkomen en 15 keer een beslaglegging voorkomen. De Stichting heeft de ambitie éérder met mogelijke cliënten in contact te komen. Hiervoor is het nodig dat mensen eerder worden gewezen op de mogelijkheid tot ondersteuning in hun problematiek en de drempel tot het zoeken van steun wordt verlaagd, corporaties, gemeenten en kerken kunnen hier een positieve rol in spelen. Het blijkt in de praktijk dat hoe eerder de begeleiding start des te sneller alles weer op de rit kan worden gezet. Maar over wat voor mensen hebben we het dan, als we het over de mogelijke cliënten van de stichting hebben. Wel, alle lagen van de bevolking: mensen die door baanverlies en het opdrogen van reserves en verplichtingen zoals de hypotheek na een half jaar of jaar in de problemen komen. Het kunnen gewoon uw buren zijn. En dan kan het snel gaan, de rekeningen stapelen zich op en de boetes voor wanbetaling zijn niet mis. In veel gevallen blijven de mensen lang doormodderen zonder hulp te vragen. Schaamte voor de eigen situatie, (valse) hoop dat het wel weer beter zal worden, stellen ze de beslissing om naar buiten te komen uit. Dat is jammer, want in een beginstadium valt er nog veel te redden. Gezien de huidige economische situatie zal het nog wel even duren voordat alle gezinnen van het economisch beterende klimaat kunnen profiteren, dus zal de vraag om ondersteuning toenemen. Om de vraag aan te kunnen zijn er meer maatjes nodig, mogelijk wat voor u? Gemiddeld kost het werk één avond per week, u krijgt een opleiding en wordt begeleid door een professionele kracht. Op de website ziet u meer informatie: Mocht u zich aan willen melden, dan kan dat direct op de website of via de PCI ( vz. Wim Vlooswijk). Willem Kralendonk 6

7 SENIORENDAGEN 2015 Op 13 en 20 november 2015 worden weer seniorendagen georganiseerd. De dagen worden gehouden van uur tot uur. Tijdens deze dagen zal het thema Barmhartigheid centraal staan. Dit in aansluiting op het thema dat onze paus heeft gekozen voor een Heilig Jaar. Noteert u de data vast in uw agenda? In het volgende parochieblad zullen wij daar meer over vertellen. ALS EEN LOPEND VUURTJE! Op weg gaan. En de moed hebben, om tegen stromen op te roeien en te vertrouwen, dat je het ook kùnt. Geloof te hebben, dat God je doet groeien en de Heilige Geest je wilt helpen over het dode punt. Een lichtstraal in de nacht te mogen wezen en op een dag een glimpje van Gods zon. Een brief van Christus, duidelijk te lezen en voor de dorstige een heldere bron. Dat kan alleen, wanneer je God blijft vragen of Hij Zijn vuur in je ontbranden doet. Wanneer je zó je leven durft te wagen dan komt God jou en jij God tegemoet. Op 30 mei 2015 in de H. Vitus kerk heeft Mgr. J.G.M. van Burgsteden het sacrament van het H. Vormsel toegediend. Het was een mooie viering waarin de vormelingen hun eigen vuurtje aan hebben bijgedragen. 7

8 Zaterdag 6 juni was het de terugkomdag en wat hadden we een geluk want op het programma stond kanoën op de Kortenhoefse plassen en het zonnetje heeft ons niet in de steek gelaten. Na het varen gezellig met elkaar eten in de pastorie van Ankeveen. En nagepraat wat een fijn jaar we met elkaar hebben gehad, tijdens het vormsel voorbereiding. Ze hoeven elkaar ook niet te missen want ze kunnen zich aansluiten bij de jongerengroep Rock Solid waar ze al kennis meegemaakt hebben. Een aantal heeft al gezegd zich daarbij aan te sluiten. De jongeren hebben een groeps App dus het komt wel goed. Als afsluiting gingen we samen naar de terugkomviering in de Martinuskerk van Ankeveen waar de vormelingen een bouwsteen kregen. Daarmee kunnen ze door werken van barmatigheid meebouwen aan het rijk van God. Ja, en toen hebben we elkaar gedag gezegd!! In september gaat Ingrid Verhoef onze begeleidings groep verlaten en we zullen haar en echtgenoot gaan missen, maar 8

9 ze heeft gezegd nog wel stand by te zijn. Ingrid en Han heel veel dank voor jullie inzet!!! Het goede nieuws is dat we Martin Eijsbouts bij onze groep mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee. Martin van harte welkom!! Als je nu denkt dat zou ik ook wel willen, heel graag want dan is onze groep weer mooi voltallig. (Iemand uit Kortenhoef zou mooi zijn!) We zijn met vier begeleiders en Wim Vlooswijk als pastorale ondersteuner. Namens de vormselgroep Marianne Veens. DE MIVA COLLECTEERT AUGUSTUS Voor de straatkinderen in Ghana. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana. Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die ooit zelf een Ghanees straatkind is geweest. Hij heeft op beslissende momenten in zijn leven hulp gehad van mensen in zijn omgeving en dat heeft hem op zijn beurt weer gemotiveerd om anderen te helpen. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren om hun lot in eigen handen te nemen. Inmiddels heeft Gideons organisatie UPCO (Urban Poor Children Organisation) veertig medewerkers. Zij zijn actief voor de kinderen in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana, en zorgen voor onderwijs, opvang en begeleiding van honderden kinderen per jaar. Gideon heeft een auto nodig om deze activiteiten te kunnen (blijven) uitvoeren. Met uw bijdragen kunnen wij pionier Gideon aan een auto helpen. Met deze auto kan Gideon meer kinderen helpen. Gideon droomt ervan om jongeren te motiveren hun lot in eigen handen te nemen. 9

10 Hij besluit: Wij hebben al veel bereikt maar zolang er straatkinderen zijn, blijft ons werk belangrijk. MIVA wil Gideon graag helpen zijn droom waar te maken. Wij hopen u met zijn verhaal ook te inspireren? Helpt u mee? PASSIESPELEN 10 Werkgroep MOV Zondag 28 juni was het dan eindelijk zover, we gingen naar de passiespelen in Tegelen. Het idee was al zo'n 3 jaar geleden ontstaan bij een van de bijeenkomsten van de wijk-contactgroepen. Wij vertrokken om 12 uur met de bus richting Tegelen. In de bus werd al goed voor ons gezorgd, met een banaan, gevulde koek en lekkere sapjes werd de inwendige mens niet vergeten. Na een gezellige busreis arriveerden wij om uur in Tegelen, waar de passiespelen om uur zouden beginnen. 10 mei was de première "Lente in Galilea" in het openlucht theater De Doolhof in Tegelen. Het was de 10e voorstelling van de 20ste editie van de Passiespelen. Het was een indrukwekkende voorstelling prachtig ingevuld

11 met zang en muziek. Na dit spektakel vertrokken wij naar een restaurant in Wijchen, waar een diner voor ons klaar stond. Om 9.45 uur kwamen wij na een indrukwekkende en gezellige dag weer aan in Hilversum. Han en Nick bedankt voor de goede organisatie. VOEDSELBANK Mieke van Kordelaar Beste parochianen, uw inbreng voor de voedselbank wordt zeer gewaardeerd getuige een bedankbrief die we van de Voedselbank mochten ontvangen. De tekst luidt als volgt: Namens het Bestuur en Vrijwilligers van de Voedselbank G&O willen wij u bedanken voor de inzamelingacties. De opbrengst was 500 artikelen (over 3 inzamel zondagen) een goed resultaat. Ook financiële bijdrage is zeer welkom (de Voedselbank krijgt geen financiële ondersteuning van de Gemeente voor hun aciviteiten. Met vriendelijke groet: Jack de Meyere (coördinator voedselbank) Belangrijk: - Vanaf 1 augustus 2015 vindt de inzameling op de eerste zondag van de maand plaats. - In het najaar zal de Emmaus samen met de Bethlehemkerk een inzameling houden voor de Voedselbank. Info volgt via de mededelingen in de kerk of in het parochieblad. Dank voor uw betrokkenheid: Alwy Ezendam (coördinator Voedselbank Emmaus parochie) 11

12 ROCK SOLID: Pastoor vermoordt Teddybeer! Vrijdag 17 april kwamen we met Rock Solid bij elkaar. Het thema van de avond was mysteries. Na wat spelletjes om de avond gezellig te beginnen, hebben de tieners geprobeerd het mysterie van de vermoorde teddybeer op te lossen. Hiervoor moesten ze rondom de kerk op zoek Ryan: Het was een hele leuke avond, we hadden veel lol. We moesten wel goed samen werken om er achter te komen wie de dader was, uiteindelijk hadden we alleen de dader gevonden maar dat maakte ons niet uit want we hadden veel plezier. naar aanwijzingen en voorwerpen. De groepen hebben via de aanwijzingen het mysterie van de dader ontrafeld. Tot hun schrik had Pastoor Dresmé de moord gepleegd. Het moordwapen en de moordplek werden niet onthuld, maar later is het verhaal naar buiten gekomen dat de pastoor de beer had zien zitten bij een boompje, terwijl de beer een dutje deed. De pastoor heeft hem toen vermoord met een rozenkrans. Hierna hebben we het over het mysterie van ons geloof gehad en dat we vaak vragen hebben waar we niet altijd het antwoord op weten. Met elkaar hebben we over een paar vragen van de tieners nagedacht. Ten slotte hebben we nog lekker wat gegeten en gedronken. 12

13 KINDER/JONGEREN PAGINA Hallo allemaal. Als jullie dit lezen is de helft van de zomervakantie al voorbij! Over een paar weken beginnen de scholen weer. Hopelijk hebben jullie weer genoeg energie opgedaan om er weer tegenaan te gaan! Ook kinderkerk/jongerenkerk en de gezinsvieringengroep zijn klaar voor een nieuw en sprankelend werkjaar. Eerst even een terug blik naar de slotviering van 28 juni. Dit was een mooie viering met medewerking van de Emmaus Angels en de Golden Voices. De Emmaus Angels hebben in deze viering afscheid genomen van Collin Hensen. Hij gaat nu naar de middelbare school dus was het tijd om uit te vliegen. De Golden Voices hebben hem warm onthaalt en we hopen dat hij daar nog veel zingplezier mag hebben. De Golden Voices moesten helaas ook afscheid nemen van een lid, Tamara Grim heeft het koor verlaten. We wensen haar alle goeds toe en bedanken haar voor haar inzet. Hopelijk tot ziens in de kerk. Op 6 september is de openingsviering van het nieuwe werkjaar. De voorbereidingsgroep is daar al weer druk mee bezig geweest. Komende advent periode is er uiteraard weer kinder/jongerenkerk in de Emmaus en de werkgroep is aan het brainstormen over het project van dit jaar. We houden je op de hoogte. Ook het parochiefeest staat weer voor de deur. Op 4 Oktober is er een feestelijke viering in de Emmaus waarin alle koren zullen zingen. Andere vieringen met medewerking van de Emmaus Angels of de Golden Voices staan tot en met december gepland. Kijk bij het rooster wanneer ze zingen! Wil jij ook meezingen bij de Emmaus Angels of Golden Voices? Neem dan contact op met José van der Koogh of Simone Roggekamp. De telefoonnummers staan in het parochieblad. We hopen jullie allemaal weer te treffen in de kerk! Werkgroepen Kinder/Jongerenkerk en gezinsvieringen 13

14 LITURGIE AGENDA Emmauskerk zon 26 juli Woord en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 2 aug. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: diaken W. Balk zon 9 aug. Viering o.l.v parochianen met cantor 9.30 u Voorgangers: J. Goes en H. Streng Maria ten Hemelopneming ZA 15 aug. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 16 aug. Eucharistieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 23 aug. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 30 aug. Viering o.l.v. parochianen met cantor 9.30 u Voorganger: diaken B. van Wilgenburg zon 6 sep. Eucharistieviering m.m.v. Emmaus Angels en 9.30 u Golden Voices Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 13 sep. Oecumenische viering in de Emmauskerk 9.30 u. m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en ds. E. v. Halsema zon 20 sep. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: diaken Jan Tünnissen zon 27 sep. Emmausviering m.m.v. Gastkoor Vision 9.30 u Verzorgd door de Emmausliturgiegroep 14

15 LITURGIE AGENDA Pauluskapel zon 26 juli Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk zon 2 aug. Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk zon 9 aug. Viering o.l.v parochianen met cantor u Voorgangers: J. Goes en H. Streng zon 16 aug. Eucharistieviering u. Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 23 aug. Eucharistieviering u Voorganger: pater P. de Klerk zon 30 aug. Woord- en Communieviering met cantor u Voorganger: diaken B. van Wilgenburg zon 6 sep. Woord- en Communieviering u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 13 sep. Eucharistieviering u. Voorganger: pater P. de Klerk zon 20 sep. Woord- en Communieviering u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 27 sep. Oecumenische viering in de Gereformeerde kerk u. Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en ds. H. Ploeger VIERINGEN DOOR DE WEEK: in de Emmauskerk Zijn op dinsdag- en donderdagmorgen om 9.00 uur in de dagkapel. Op de 1e en 3e donderdag van de maand gaat pastoor J. Dresmé voor in de eucharistieviering. Voor een geactualiseerde liturgieagenda zie: 15

16 ST. CAROLUSTEHUIS: Zo veel mogelijk is er op de eerste en vierde zondag van de maand om uur een Eucharistieviering in de kapel. Elke eerste vrijdag van de maand is er om uur een Woord- en Communieviering. Heeft op 28 juni het Sacrament van het H. Doopsel ontvangen Evy Maria Lexus Scorr S. Hoogewerffstraat 2 Welkom in ons midden Zijn in de Heer overleden Op 6 mei overleed in Hilversum de heer Rudolf Evert van Gorkom. Hij was 91 jaar. Rudolf werd geboren aan de kust van Noord-Holland in Zandvoort. Hij heeft als enig kind een min of meer onbezorgde jeugd gekend. Echter op 13 jarige leeftijd verloor hij zijn moeder. Een cruciale leeftijd, want in de puberteit kun je je moeder node missen. Maar hij wist zich er door heen te slaan, mede gesteund door zijn creativiteit, het maken van tekenfilms. In 1949 trouwde hij met Jopie. Zij kregen twee zonen, Ruud en Valentijn. Zij woonden aan de Rembrandtlaan in Loosdrecht. Rudolf was collectant voor de 'Paulus' en zijn vrouw Jopie zeer actief betrokken bij de 'Caritas' in de parochie. Een bijzonder aandenken in de kapel is de z.g. 'vijftiende statie' van de kruisweg, voorstellend de Verrijzenis van Christus. Vlak voor haar dood, in 1991, stelde Jopie het benodigde geldbedrag beschikbaar en liet dat afgeven door Rudolf bij de heer Piet Timmer. Het kunstwerk is nog steeds te zien naast de deur van de sacristie van de Pauluskapel. Zeven kleinkinderen had opa Rudolf, waarvan één grafisch vormgever. De door Rudolf zelf gemaakt foto van een klavertje vier, als levensmotto, werd schitterend verbeeld zowel op de afscheidskaart, het liturgieboekje en de dankkaart. Zijn uitvaart was 16

17 op 12 mei in de Pauluskapel Moge Rudolf nu verenigd zijn met zijn vrouw en rusten in vrede. Op 29 mei overleed in de Egelantier de heer Cor Meijer. Hij is bijna 90 jaar geworden Cor was precies en correct en een man van orde en regelmaat. Toch kon hij niet goed functioneren in een van buiten opgelegde orde. Hij was na de militaire dienst in Indië, achtereenvolgens bij de Marechaussee en de Politie. Ook werkte hij enige tijd op kantoor. Maar hij had vrijheid nodig. Hij wilde zijn vleugels kunnen uitslaan. Bij de PTT had hij die vrijheid, kon zijn eigen tijd indelen en genoot van het buitenleven. Hij hield vogeltjes en had een bijzondere fascinatie voor vliegtuigen. Op zijn oude dag was hij jarenlang een trouw bezoeker van de seniorensoos in de Waaier. Ondanks een nierkwaal met noodzakelijke dialyse, probeerde hij zo lang mogelijk van zijn vrije dagen te genieten. Daarbij was hij erg zorgzaam naar zijn vrouw Annie, die hij verzorgde zo lang het nodig was. Toen zijn taak er op zat kon hij gaan.we hebben hem in een mooie viering in de Emmaus liefdevol herdacht. Moge hij nu als een grote zilveren vogel zweven boven zee en wolken en leven in vrijheid bij zijn Heer en Schepper Op 23 juni overleed in Zuiderheide mevrouw Greet Koelink. Zij is 93 jaar geworden. Zij was de jongste van een gezin van elf kinderen, van wie er drie met elkaar in het huis op de Groest bleven wonen. De O.L.Vrouwekerk was haar thuis gedurende vele jaren. Greet was intelligent en godvruchtig. Aandacht voor anderen ging altijd boven de aandacht voor zichzelf. Dat maakte van het huis van de zussen een gastvrij huis en van Greet een geliefd mens. Toch ging die gerichtheid op de ander ook wel ten koste van zichzelf. Greet genoot van mooie dingen, maar had ook haar donkere perioden. Haar laatste maanden had ze onbeschrijflijke pijnen. De zware medicijnen die ze op het laatst kreeg hebben weliswaar haar levenseinde versneld, maar zij waren een grote verlichting. Op 1 juli namen we afscheid van haar in kleine kring in de Emmauskerk. haar neef sprak liefdevolle woorden. Daarna werd ze bij haar zus en broer begraven op St.Barbara. 17

18 Op 2 juli overleed in de Beukenhof in Loosdrecht mevrouw Adriana Cornelia Maria Welle Snoek. Zij was 91 jaar. Tot kort voor haar dood woonde ze bij de kwekerij op de Kromme Rade 6. Sjaan was graag onder de mensen. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Als het hen maar goed ging, dan was het goed. Ze bleef ook altijd betrokken bij het bedrijf (ome Joop). Naast vreugde heeft zij in haar leven ook veel verdriet gekend. Haar geloof is haar daarbij steeds een grote steun geweest. Bij de oprichting van de nieuwe parochie werd de Kromme Rade bij Hilversum (St. Jan de Evangelist) gevoegd. Zij voelde zich er thuis, al bleven de banden met Kortenhoef bestaan. Toen haar man Cor 1.½ jaar geleden overleed was de uitvaart in Kortenhoef en werd hij ook daar begraven.op 8 juli was de uitvaart van Sjaan dan ook in de Antonius van Padua waarna zij bij haar man werd begraven op het kerkhof aldaar. Wij gedenken een bijzondere mens. Moge zij rusten in vrede. GOOISCHE BEDEVAART NAAR LOURDES Van 13 t/m 18 mei 2015 gingen we met een aantal mensen uit het Gooi voor de 50 ste keer naar Lourdes. Geheel verzorgt en met de geestelijke begeleiding van Pastor Wim Vlooswijk. We hebben het jubileum in Lourdes gevierd en ontvingen uit handen van het Bestuur van de V.N.B. uit Den Bosch een jubileumkaars, die de komende tijd bij tourbeurt in een van onze parochies zal branden. Jan en ik hebben in het verleden heel vaak jaarlijks een tijdje als vrijwilliger in Lourdes gewerkt en hadden er veel voldoening van. Nu gaat dat niet meer door de ouderdom. Maar dank zij de voortreffelijke hulp van diverse vrijwilliger(sters) uit onze parochies konden wij mee. Geen koffer hoefde wij te sjouwen. Gaat het lopen nog zo niet dan hebben we een rollator of rolstoel. Op die manier hoefde we ook geen enkele viering of bijeenkomst over te slaan. 18

19 Het is daarom dat ik dit stukje schrijf en ook mede namens Jan hartelijk dank aan Pastor Vlooswijk. Dank zij zijn inzet kunnen wij terug kijken op een mooie bedevaart. Marianne Oude Luttikhuis SPONSEERING VAARTOCHT BEUKENHOF Hieronder vind je een foto van de vaartocht van de cliënten van de Beukenhof in Loosdrecht. Mede door de sponsoring van de Emmaus-Paulus in 2014 kan de cliënten raad weer een vaartocht organiseren voor de cliënten van de Beukenhof in Loosdrecht. Voor de cliënten is dit een fantastisch uitje waar ze volop van genieten. Met dank voor de sponsoring. 19

20 KJD-FESTIVAL Zondag 7 juni gingen we met acht Lekker ontspannen van het tieners en jongeren vanuit de regio springkussen af gaan, zelfs Hilversum naar het Katholiek broeders en nonnen Jongeren Festival. sprongen hier van af! Voor sommigen was het de eerste keer KJD-festival, anderen waren al eerder geweest. In dit verslag is een weergave van de reacties van Marieke, Pascal, Job, Patrick en Thijs over onder andere de Eucharistieviering en de Stille aanbidding en tussendoor diverse quotes. Eucharistieviering Op de KJD is er een groot podium waar mensen komen optreden maar waar ook een gezamenlijke Eucharistieviering is. Dit meemaken is best bijzonder: je zit met ongelofelijk veel mensen van jouw leeftijd in het gras te luisteren naar de lezingen van de mis. Soms is het best moeilijk om tegen je klas of je dansgroep te zeggen dat je bij het geloof hoort aangezien deze allemaal niet gelovig zijn. Maar om te zien dat er zo veel mensen van rond jouw leeftijd zijn die ook gelovig zijn geef je een soort van boost. Verder was de mis eigenlijk hetzelfde als in iedere kerk: lezingen, liedjes, Eucharistie en veel mensen om je heen. Zelf vond ik het heel bijzonder maar aangezien ik al een keer naar de KJD was geweest kon ik verwachten wat er zou zijn. Maar toch is het iedere keer anders. 20 Het was fijn om te zien dat er nog zoveel mensen van onze leeftijd in God geloven. Dat vergeet je wel eens of dan zie je het niet meer. Stille aanbidding is een bijzondere ervaring maar moeilijk te omschrijven. Je moet het zelf uitproberen.

21 Stille aanbidding Op de KJD zijn verschillende activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Je kunt naar optredens kijken, op een springkussen, biechten, workshops volgen maar er is ook gelegenheid voor stille aanbidding. Je zit tijdens het festival in een tent met het Allerheiligste voorin. Als je hier zit dan voel je je in het begin een beetje afgeleid door van alles: blaadjes, de streepjes van de tent tellen en nadenken over wat je nog wilt doen vandaag. Maar als je eenmaal geconcentreerd bent voel je je op een manier zoals je je niet vaak Stille aanbidding is een rustmoment om alles te overdenken voelt. Het is anders moeilijk uit te leggen. Het voelt mooi. Je komt echt tot rust en kan nadenken over alle dingen die jou een beetje tegen staan. Hiermee kan je dan hulp vinden bij Jezus in het allerheiligste. Het is een heel mooi gevoel om te weten dat er iemand is om je hiermee te helpen. Wor(s)telen We verwachtten een lesje zelfverdediging. Het bleek echter veel leuker dan dat. Het is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn die voor iedereen leuk kan zijn. Wor(s)telen was leerzaam: hoe je door het verbeteren van je eigen houding meer zelfvertrouwen krijgt Kerk in nood experience In een interactieve sessie werden de keuzes getoond die mensen hebben in oorlogsgebied. De ambassadeur nodigt jonge mensen uit om te studeren in het buitenland, de sergeant doet een oproep om mee te vechten met de strijdkrachten. Een vluchtelinge met haar zoontje in het vluchtelingenkamp nodigt iedereen uit om te bouwen aan vrede in het eigen land. Denk daarbij aan onderwijs voor de kinderen, 21

22 ook in het vluchtelingenkamp. Een keuze dus uit vluchten, vechten of vrede. De rest van de wereld wordt opgeroepen om vooral voor de keuze voor vrede te gaan en niet voor vechten of vluchten. Contacten Een belangrijk aspect is het aanhalen van contacten van Ik heb weer veel mensen gesproken en gezien: vage kennissen of mensen die ik al een tijd niet meer had gezien. Dus een top ontmoetingsplek weer. eerdere WJD s en bekenden van andere activiteiten binnen katholiek Nederland. Tijdens dit festival was er een springkussen en daarnaast een chillbank die je in de ligstand uit kon vouwen. Acht tieners en jongeren 22

23 ALZHEIMER CAFÉ HILVERSUM Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. Datum: op de 2 e donderdag van de maand (aug./ sep.) Tijd: uur (zaal open vanaf uur). Plaats: Emmaus Kerk, De Waaier, Kerkelandenlaan 5, Hilversum (parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis). Informatie: Donderdag 13 augustus VERANDERINGEN IN DE ZORG Wat bemerkt u van de veranderingen in de zorg? Tegen welke problemen loopt men aan? Welke adviezen heeft u en wilt u delen met anderen? Vanavond komen er mensen van Alzheimer Nederland naar Hilversum om uw ervaringen, knelpunten en tips op te tekenen. Gast : Wendy Werkman (Alzheimer Nederland). Donderdag 10 september ALS OPNAME IN ZICHT KOMT Ondanks de inzet van familie, buren, vrienden en anderen kan het moment aanbreken dat de verzorging van iemand met dementie thuis onmogelijk wordt. Omschakelen van de vertrouwde omgeving naar een onbekende wereld is ingrijpend en brengt veel onzekerheden met zich mee. Hoe zal de persoon met dementie reageren op deze voor hem vreemde omgeving? En: wat verandert er voor u? Gastspreker: Miriam van Aertsbergen (casemanager dementie.) 23

24 VAN DE REDACTIE Kopijdatum Vouwen en nieten vrijdag maandag periode 4 september 21 september 28 sep. t/m 22 nov. 6 november 23 november 29 nov. t/m 31 jan. 16 De redactie DE DATA VERG. PAR. BESTUUR EN PAR. VERGADERING 2015 Parochiebestuur Parochievergaderingen 13 aug. Parochiebestuur 23 juli Parochievergadering 10 sept. Parochiebestuur 8 okt. Parochiebestuur 24 sept. Parochievergadering 12 nov. Parochiebestuur 10 dec. Parochiebestuur 26 nov. Parochievergadering 14 jan. 16 Parochiebestuur Wim Ernst KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD Veel mensen in de Derde Wereld en Oost Europa kunnen zich niet of nauwelijks kleding veroorloven. Voor deze mensen voert Mensen in Nood een permanente kledingactie. Gedragen kleding, schoeisel, gordijnen, lakens en dekens kunt u in Hilversum dagelijks, graag goed en gesloten verpakt in plastic zakken, brengen op het volgende adres: Mevr. Burggraaff Lijsterbeslaan Eerst even telefonisch contact opnemen voordat u kleding brengt. Niet ongevraagd aan de deur zetten! 24

INHOUD Redactie Parochieblad: vrijdag henkstreng@online.nl johannap@telfort.nl w.j.ernst@kpnmail.nl p.vanerp@ planet.nl www.emmaus-paulus.

INHOUD  Redactie Parochieblad: vrijdag henkstreng@online.nl johannap@telfort.nl w.j.ernst@kpnmail.nl p.vanerp@ planet.nl www.emmaus-paulus. INHOUD 3 De dag gaat open 4 Eerste H. Communie / H. Vormsel 5 Diaken Gerard van Santen 5 Handen 2015 7 Dagkapel open op Witte Donderdag 8 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 8 Geloofsvragen in de Advent

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen schappen 6 Emmaus gaat ECO 7 Aktie Kerkbalans 2015: Mijn

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Vouwen en nieten parochieblad: maandag 25 jan. 16

Vouwen en nieten parochieblad: maandag 25 jan. 16 DECEMBER JANUARI 2016 JJJjANNOVEMBER2014 INHOUD 3 Focus op Kerstmis: Licht der wereld en Vredevorst 4 Eerste communie 2016 4 Heilig jaar van Barmartigheid 7 Anno Domini 2015-2016 9 Actie Kerkbalans 2016:

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

************************************************************************** Redactie Parochieblad:

************************************************************************** Redactie Parochieblad: NOVEMBER DECEMBER 2015 INHOUD 3 Verbinding zoeken: Creëer plekken van hoop! 4 Gemeenschappelijke ziekenzalving 5 Is de aannemer failliet? 7 Wereldmissiemaand 8 Barmhartigheid 10 Jubilate deo 10 Even voorstellen

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

Bilzen, april 2015. Beste ouders,

Bilzen, april 2015. Beste ouders, 1 Kor 15: 1-4 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

VERLANGEN NAAR VREDE

VERLANGEN NAAR VREDE Eerste Advent 2016 samen met mensen met een verstandelijke beperking VERLANGEN NAAR VREDE Troon van vrede symbool van hoop Zij zullen hun zwaarden en speren laten smelten in vuur, en ze zullen er gereedschap

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 1 e Paasdag 2016 Stap voor stap op weg naar Pasen Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 Afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan, zijn kruisweg,

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting Januari donderdag 1 januari 2015 vrijdag 2 januari 2015 10:45 Jacobus Cenakel zaterdag 3 januari 2015 zondag 4 januari 2015 15:00 Jacobus Aanbidding maandag 5 januari 2015 dinsdag 6 januari 2015 woensdag

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Infopunt november 2013

Infopunt november 2013 Infopunt 06 14 november 2013 Storm, wind en regen. Ja hoor, herfstweer. Het is een stormachtige opmaat naar de feestelijke decembermaand. Gelukkig was het maandag met Sint Maarten prachtig weer om te lopen,

Nadere informatie

MAANDPROGRAMMA NOVEMBER n Stee woar j thoes könt veul n. n Stee woar j thoes könt veul n

MAANDPROGRAMMA NOVEMBER n Stee woar j thoes könt veul n. n Stee woar j thoes könt veul n MAANDPROGRAMMA NOVEMBER 2016 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Woonzorgcentrum Sint Jozef De Aanleg 2 7595 AD Weerselo Tel: 0541-222100 Jos Leliefeld, Zorgmanager Mail: j.leliefeld@zorggroepsintmaarten.nl Christel

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zondag 15 maart 2015

Zondag 15 maart 2015 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Zondag 15 maart 2015 Vierde zondag in de Veertigdagentijd Thema: ' De gemeente als voorproefje van Pasen'. Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Ik ben...! En wie ben jij?

Ik ben...! En wie ben jij? Ik ben...! En wie ben jij? IK ben de Opstanding en het Leven Pasen 2015 viering in de Keizersgrachtkerk zondag 5 april 2015 Ik ben! En wie ben jij? De filosoof Martin Buber heeft de Jezus van het Johannesevangelie

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Zondag 7 februari 2016

Zondag 7 februari 2016 Dienst waarin ds. Fulco Timmers wordt verbonden aan de Protestantse Wijkgemeente Open Hof, Rotterdam Ommoord Zondag 7 februari 2016 Voorgangers : Ds. Jils Amesz Ds. Cor Baljeu Ds. Fulco Timmers Koor :

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn.

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn. Kerst kleur je samen In de adventstijd bereiden we ons voor op Kerst, de geboorte van Christus. Ieder jaar vieren we Kerst, maar Kerst kan je ieder jaar weer opnieuw verrassen met een nieuwe gedachte bij

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 20-05-2016

Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Nieuwsbrief 15 20-05-2016 Communie Komende zondag doen de kinderen van groep 4 hun Eerste Heilige Communie. Wij hopen op goed weer en wensen hen allemaal een onvergetelijke dag toe! Schoolfotograaf Het

Nadere informatie

Agenda. Vrijburg Start gebedsestafette, zie verder in deze kleine Onder Ons. Woord- en communieviering met diaken. Vrijburg Piet Looman

Agenda. Vrijburg Start gebedsestafette, zie verder in deze kleine Onder Ons. Woord- en communieviering met diaken. Vrijburg Piet Looman BOSKOOP 49 E JAARGANG WEEK 37-38 21 SEPT. T/M 4 OKT..2015 Agenda Maandag 21 september Woensdag 23 september Zondag 27 september Maandag 28 september Zaterdag 3 oktober 19.00 uur; viering in de kapel Vrijburg

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

ZONDAG 5 FEBRUARI. Lezen: Efeze 3:14-21 Zingen: Psalm 66:8 Op Toonhoogte lied 275:1 en 2. Zon op Zon onder Maan op Maan onder

ZONDAG 5 FEBRUARI. Lezen: Efeze 3:14-21 Zingen: Psalm 66:8 Op Toonhoogte lied 275:1 en 2. Zon op Zon onder Maan op Maan onder ZONDAG 5 FEBRUARI opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen Efeze 3:18-19 Als christenen weten we

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij WELKOM Zondag 5 juli 2015 Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij Laudato si - Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 5 februari 2017 Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Co Moolenaar Muziek: Theo van der Woude M.m.v. groep 4 van De Werveling Muziek OM TE BEGINNEN Welkom allemaal Een kind

Nadere informatie