INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s."

Transcriptie

1 AUGUSTUS SEPTEMBER 2015

2 INHOUD 3 Vrede verbindt 5 Schaamte bij de buren 7 Seniorendagen Als een lopend vuurtje! 9 De Miva Collecteert augustus 10 Passiespelen 11 Voedselbank 12 Rock Solid: Pastoor vermoordt Teddybeer 13 Kinder/Jongeren pagina 14 Liturgie Agenda 16 Uit ons midden 18 Gooische bedevaart naar Lourdes 19 Sponsering vaartocht Beukenhof 20 KDJ-Festival 23 Alzheimer Café Hilversum 24 Van de redactie / Data Parochievergaderingen 24 Kleding mensen in nood 25 Cantate op de Brink 27 Belangrijke adressen en telefoonnummers ************************************************************************** Redactie Parochieblad: De volgende kopijdatum is maandag 8 september 2014 Kopij gaarne inleveren bij: Emmauskerk Emmauskerk Emmauskerk Pauluskapel Website: *************************************************************** Vouwen en nieten parochieblad: maandag 21 sep. a.s. 2

3 VREDE VERBINDT Vorige maand werd een vreselijke aanslag gepleegd op het strand van Sousse, de plek waar wij 2 jaar achtereen vakantie hebben gevierd. Het toerisme is er plotseling tot stilstand gekomen. Ik zou er nu niet heen durven, u wel? Charlie Hebdo, aanslagen op synagogen en onlangs nog zelfmoordaanslagen op christelijke gebedshuizen, het boezemt angst in. Het kan overal gebeuren. Je kunt zelfs met oorlog te maken krijgen als je geheel onwetend op weg bent naar Zuidoost Azië (MH17). Moeten wij ons bang (laten) maken? Moeten wij nu bang worden voor iedere meneer met baard en elke mevrouw met een zwarte hoofddoek? Van september is het Vredesweek. Het thema is: Vrede verbindt, op zoek naar plekken van vrede. De vraag is: Kunnen wij ook zo n plek van vrede worden? In de kranten wordt ophef gemaakt over een bijeenkomst in Hilversum van moslims die een strenge Islam voorstaan. De burgemeester liet zich er zien en onze pastoor ook. In de Tweede Kamer werden (door het CDA) vragen gesteld en het klonk alsof de burgemeester door zijn aanwezigheid extremisme zou legitimeren. Ik denk zelf dat eerder het tegendeel waar is. De aanwezigheid van pastoor Dresmé heeft geresulteerd in het bezoek van een groep jonge moslims aan de St. Vituskerk. Is er een betere manier om vijandsbeelden te doorbreken? Natuurlijk moeten veiligheidsdiensten alert zijn op mensen die radicaliseren. Maar ondertussen moeten wij alles doen om te 3

4 zorgen dat het niet zo ver komt; dat er plekken van ontmoeting ontstaan, met name voor jonge mensen. Op 13 september is er een oecumenische viering in de Emmaus. De bedoeling is om de thematiek van de vredesweek daarin mee te nemen. We willen de dienst met enkele mensen uit beide geloofsgemeenschappen voorbereiden en we proberen voor een van de avonden in de week erna een spreker uit te nodigen van de vredesbeweging Pax of van Kerk in Aktie. De vragen van oorlog en vrede lijken soms zo ver weg, maar voor je het weet komt het dicht bij huis. Reageren we dan uit angst, of zijn wij als gelovigen geroepen om eerste stappen te zetten? Op 27 september wordt in Loosdrecht de oecumenische viering gehouden, om 10 uur. in de Gereformeerde Kerk. Ook daar zal de vraag worden gesteld hoe wij als kerken kunnen werken aan verbinding. Geloven en angst verdragen elkaar niet goed. Het gaat in ons geloven om vertrouwen, vertrouwen in een God die vrede is. Hij wijst ons een weg van vrede. Namens de collega-pastores wens ik u veel vertrouwen toe. Pastor Wim Vlooswijk 4

5 SCHAAMTE BIJ DE BUREN Onlangs mochten we een gesprek hebben met het bestuur van de Stichting Schuldhulpmaatje. Het bestuur zocht kerken, instellingen en bedrijven om te vragen om bekendheid te geven aan hun werk en zo ook het gat op te vullen in de begroting omdat de startsubsidies van het Oranjefonds en het Skanfonds nu gestopt waren. Vanuit de kerken in onze regio en de samenwerkende PCI's in Hilversum wordt gekeken wat we aan ondersteuning kunnen bieden. De Stichting heeft de afgelopen periode goed werk kunnen leveren met behulp van een sterke groep maatjes. Dit zijn alle vrijwilligers die daarvoor een korte opleiding hebben ontvangen en in hun dagelijks werk worden begeleid door een professionele maatschappelijk werker. Inmiddels zijn er dertig maatjes actief en is het streven in 2015 te groeien naar veertig, gezien de grote vraag naar deze ondersteuning. Wat doen de maatjes? Zij staan naast de persoon met de financiële zorgen. Dit houdt in het gezamenlijk zoeken naar mogelijke oplossingen voor de problemen, ondersteunen bij het contact met overheid, woningcoöperatie, helpen bij het op het spoor houden van gemaakte afspraken over besteding, aflossen van schulden en het behouden van de motivatie om te groeien naar een nieuwe gezonde financiële situatie. Zij nemen geen schulden over maar zijn partner voor de cliënt. Binnen de stichting wordt alleen de coördinator/maatjesbegeleider betaald, al het overige werk wordt gedaan door vrijwilligers. Van 2012 tot en met 2014 bedroeg het aantal afgesloten trajecten 58, in 2014 liepen 25 trajecten nog door naar

6 Een paar feiten: in 2014 werd 1 maal voorkomen dat men werd afgesloten, 8 keer een huisuitzetting voorkomen en 15 keer een beslaglegging voorkomen. De Stichting heeft de ambitie éérder met mogelijke cliënten in contact te komen. Hiervoor is het nodig dat mensen eerder worden gewezen op de mogelijkheid tot ondersteuning in hun problematiek en de drempel tot het zoeken van steun wordt verlaagd, corporaties, gemeenten en kerken kunnen hier een positieve rol in spelen. Het blijkt in de praktijk dat hoe eerder de begeleiding start des te sneller alles weer op de rit kan worden gezet. Maar over wat voor mensen hebben we het dan, als we het over de mogelijke cliënten van de stichting hebben. Wel, alle lagen van de bevolking: mensen die door baanverlies en het opdrogen van reserves en verplichtingen zoals de hypotheek na een half jaar of jaar in de problemen komen. Het kunnen gewoon uw buren zijn. En dan kan het snel gaan, de rekeningen stapelen zich op en de boetes voor wanbetaling zijn niet mis. In veel gevallen blijven de mensen lang doormodderen zonder hulp te vragen. Schaamte voor de eigen situatie, (valse) hoop dat het wel weer beter zal worden, stellen ze de beslissing om naar buiten te komen uit. Dat is jammer, want in een beginstadium valt er nog veel te redden. Gezien de huidige economische situatie zal het nog wel even duren voordat alle gezinnen van het economisch beterende klimaat kunnen profiteren, dus zal de vraag om ondersteuning toenemen. Om de vraag aan te kunnen zijn er meer maatjes nodig, mogelijk wat voor u? Gemiddeld kost het werk één avond per week, u krijgt een opleiding en wordt begeleid door een professionele kracht. Op de website ziet u meer informatie: Mocht u zich aan willen melden, dan kan dat direct op de website of via de PCI ( vz. Wim Vlooswijk). Willem Kralendonk 6

7 SENIORENDAGEN 2015 Op 13 en 20 november 2015 worden weer seniorendagen georganiseerd. De dagen worden gehouden van uur tot uur. Tijdens deze dagen zal het thema Barmhartigheid centraal staan. Dit in aansluiting op het thema dat onze paus heeft gekozen voor een Heilig Jaar. Noteert u de data vast in uw agenda? In het volgende parochieblad zullen wij daar meer over vertellen. ALS EEN LOPEND VUURTJE! Op weg gaan. En de moed hebben, om tegen stromen op te roeien en te vertrouwen, dat je het ook kùnt. Geloof te hebben, dat God je doet groeien en de Heilige Geest je wilt helpen over het dode punt. Een lichtstraal in de nacht te mogen wezen en op een dag een glimpje van Gods zon. Een brief van Christus, duidelijk te lezen en voor de dorstige een heldere bron. Dat kan alleen, wanneer je God blijft vragen of Hij Zijn vuur in je ontbranden doet. Wanneer je zó je leven durft te wagen dan komt God jou en jij God tegemoet. Op 30 mei 2015 in de H. Vitus kerk heeft Mgr. J.G.M. van Burgsteden het sacrament van het H. Vormsel toegediend. Het was een mooie viering waarin de vormelingen hun eigen vuurtje aan hebben bijgedragen. 7

8 Zaterdag 6 juni was het de terugkomdag en wat hadden we een geluk want op het programma stond kanoën op de Kortenhoefse plassen en het zonnetje heeft ons niet in de steek gelaten. Na het varen gezellig met elkaar eten in de pastorie van Ankeveen. En nagepraat wat een fijn jaar we met elkaar hebben gehad, tijdens het vormsel voorbereiding. Ze hoeven elkaar ook niet te missen want ze kunnen zich aansluiten bij de jongerengroep Rock Solid waar ze al kennis meegemaakt hebben. Een aantal heeft al gezegd zich daarbij aan te sluiten. De jongeren hebben een groeps App dus het komt wel goed. Als afsluiting gingen we samen naar de terugkomviering in de Martinuskerk van Ankeveen waar de vormelingen een bouwsteen kregen. Daarmee kunnen ze door werken van barmatigheid meebouwen aan het rijk van God. Ja, en toen hebben we elkaar gedag gezegd!! In september gaat Ingrid Verhoef onze begeleidings groep verlaten en we zullen haar en echtgenoot gaan missen, maar 8

9 ze heeft gezegd nog wel stand by te zijn. Ingrid en Han heel veel dank voor jullie inzet!!! Het goede nieuws is dat we Martin Eijsbouts bij onze groep mogen verwelkomen en daar zijn we erg blij mee. Martin van harte welkom!! Als je nu denkt dat zou ik ook wel willen, heel graag want dan is onze groep weer mooi voltallig. (Iemand uit Kortenhoef zou mooi zijn!) We zijn met vier begeleiders en Wim Vlooswijk als pastorale ondersteuner. Namens de vormselgroep Marianne Veens. DE MIVA COLLECTEERT AUGUSTUS Voor de straatkinderen in Ghana. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana. Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die ooit zelf een Ghanees straatkind is geweest. Hij heeft op beslissende momenten in zijn leven hulp gehad van mensen in zijn omgeving en dat heeft hem op zijn beurt weer gemotiveerd om anderen te helpen. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren om hun lot in eigen handen te nemen. Inmiddels heeft Gideons organisatie UPCO (Urban Poor Children Organisation) veertig medewerkers. Zij zijn actief voor de kinderen in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana, en zorgen voor onderwijs, opvang en begeleiding van honderden kinderen per jaar. Gideon heeft een auto nodig om deze activiteiten te kunnen (blijven) uitvoeren. Met uw bijdragen kunnen wij pionier Gideon aan een auto helpen. Met deze auto kan Gideon meer kinderen helpen. Gideon droomt ervan om jongeren te motiveren hun lot in eigen handen te nemen. 9

10 Hij besluit: Wij hebben al veel bereikt maar zolang er straatkinderen zijn, blijft ons werk belangrijk. MIVA wil Gideon graag helpen zijn droom waar te maken. Wij hopen u met zijn verhaal ook te inspireren? Helpt u mee? PASSIESPELEN 10 Werkgroep MOV Zondag 28 juni was het dan eindelijk zover, we gingen naar de passiespelen in Tegelen. Het idee was al zo'n 3 jaar geleden ontstaan bij een van de bijeenkomsten van de wijk-contactgroepen. Wij vertrokken om 12 uur met de bus richting Tegelen. In de bus werd al goed voor ons gezorgd, met een banaan, gevulde koek en lekkere sapjes werd de inwendige mens niet vergeten. Na een gezellige busreis arriveerden wij om uur in Tegelen, waar de passiespelen om uur zouden beginnen. 10 mei was de première "Lente in Galilea" in het openlucht theater De Doolhof in Tegelen. Het was de 10e voorstelling van de 20ste editie van de Passiespelen. Het was een indrukwekkende voorstelling prachtig ingevuld

11 met zang en muziek. Na dit spektakel vertrokken wij naar een restaurant in Wijchen, waar een diner voor ons klaar stond. Om 9.45 uur kwamen wij na een indrukwekkende en gezellige dag weer aan in Hilversum. Han en Nick bedankt voor de goede organisatie. VOEDSELBANK Mieke van Kordelaar Beste parochianen, uw inbreng voor de voedselbank wordt zeer gewaardeerd getuige een bedankbrief die we van de Voedselbank mochten ontvangen. De tekst luidt als volgt: Namens het Bestuur en Vrijwilligers van de Voedselbank G&O willen wij u bedanken voor de inzamelingacties. De opbrengst was 500 artikelen (over 3 inzamel zondagen) een goed resultaat. Ook financiële bijdrage is zeer welkom (de Voedselbank krijgt geen financiële ondersteuning van de Gemeente voor hun aciviteiten. Met vriendelijke groet: Jack de Meyere (coördinator voedselbank) Belangrijk: - Vanaf 1 augustus 2015 vindt de inzameling op de eerste zondag van de maand plaats. - In het najaar zal de Emmaus samen met de Bethlehemkerk een inzameling houden voor de Voedselbank. Info volgt via de mededelingen in de kerk of in het parochieblad. Dank voor uw betrokkenheid: Alwy Ezendam (coördinator Voedselbank Emmaus parochie) 11

12 ROCK SOLID: Pastoor vermoordt Teddybeer! Vrijdag 17 april kwamen we met Rock Solid bij elkaar. Het thema van de avond was mysteries. Na wat spelletjes om de avond gezellig te beginnen, hebben de tieners geprobeerd het mysterie van de vermoorde teddybeer op te lossen. Hiervoor moesten ze rondom de kerk op zoek Ryan: Het was een hele leuke avond, we hadden veel lol. We moesten wel goed samen werken om er achter te komen wie de dader was, uiteindelijk hadden we alleen de dader gevonden maar dat maakte ons niet uit want we hadden veel plezier. naar aanwijzingen en voorwerpen. De groepen hebben via de aanwijzingen het mysterie van de dader ontrafeld. Tot hun schrik had Pastoor Dresmé de moord gepleegd. Het moordwapen en de moordplek werden niet onthuld, maar later is het verhaal naar buiten gekomen dat de pastoor de beer had zien zitten bij een boompje, terwijl de beer een dutje deed. De pastoor heeft hem toen vermoord met een rozenkrans. Hierna hebben we het over het mysterie van ons geloof gehad en dat we vaak vragen hebben waar we niet altijd het antwoord op weten. Met elkaar hebben we over een paar vragen van de tieners nagedacht. Ten slotte hebben we nog lekker wat gegeten en gedronken. 12

13 KINDER/JONGEREN PAGINA Hallo allemaal. Als jullie dit lezen is de helft van de zomervakantie al voorbij! Over een paar weken beginnen de scholen weer. Hopelijk hebben jullie weer genoeg energie opgedaan om er weer tegenaan te gaan! Ook kinderkerk/jongerenkerk en de gezinsvieringengroep zijn klaar voor een nieuw en sprankelend werkjaar. Eerst even een terug blik naar de slotviering van 28 juni. Dit was een mooie viering met medewerking van de Emmaus Angels en de Golden Voices. De Emmaus Angels hebben in deze viering afscheid genomen van Collin Hensen. Hij gaat nu naar de middelbare school dus was het tijd om uit te vliegen. De Golden Voices hebben hem warm onthaalt en we hopen dat hij daar nog veel zingplezier mag hebben. De Golden Voices moesten helaas ook afscheid nemen van een lid, Tamara Grim heeft het koor verlaten. We wensen haar alle goeds toe en bedanken haar voor haar inzet. Hopelijk tot ziens in de kerk. Op 6 september is de openingsviering van het nieuwe werkjaar. De voorbereidingsgroep is daar al weer druk mee bezig geweest. Komende advent periode is er uiteraard weer kinder/jongerenkerk in de Emmaus en de werkgroep is aan het brainstormen over het project van dit jaar. We houden je op de hoogte. Ook het parochiefeest staat weer voor de deur. Op 4 Oktober is er een feestelijke viering in de Emmaus waarin alle koren zullen zingen. Andere vieringen met medewerking van de Emmaus Angels of de Golden Voices staan tot en met december gepland. Kijk bij het rooster wanneer ze zingen! Wil jij ook meezingen bij de Emmaus Angels of Golden Voices? Neem dan contact op met José van der Koogh of Simone Roggekamp. De telefoonnummers staan in het parochieblad. We hopen jullie allemaal weer te treffen in de kerk! Werkgroepen Kinder/Jongerenkerk en gezinsvieringen 13

14 LITURGIE AGENDA Emmauskerk zon 26 juli Woord en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 2 aug. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: diaken W. Balk zon 9 aug. Viering o.l.v parochianen met cantor 9.30 u Voorgangers: J. Goes en H. Streng Maria ten Hemelopneming ZA 15 aug. Woord- en Communieviering m.m.v. Gemengd Koor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 16 aug. Eucharistieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 23 aug. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 30 aug. Viering o.l.v. parochianen met cantor 9.30 u Voorganger: diaken B. van Wilgenburg zon 6 sep. Eucharistieviering m.m.v. Emmaus Angels en 9.30 u Golden Voices Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 13 sep. Oecumenische viering in de Emmauskerk 9.30 u. m.m.v. Gemengd Koor Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en ds. E. v. Halsema zon 20 sep. Woord- en Communieviering met cantor 9.30 u Voorganger: diaken Jan Tünnissen zon 27 sep. Emmausviering m.m.v. Gastkoor Vision 9.30 u Verzorgd door de Emmausliturgiegroep 14

15 LITURGIE AGENDA Pauluskapel zon 26 juli Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk zon 2 aug. Woord- en Communieviering u. Voorganger: diaken W. Balk zon 9 aug. Viering o.l.v parochianen met cantor u Voorgangers: J. Goes en H. Streng zon 16 aug. Eucharistieviering u. Voorganger: pastoor J. Dresmé zon 23 aug. Eucharistieviering u Voorganger: pater P. de Klerk zon 30 aug. Woord- en Communieviering met cantor u Voorganger: diaken B. van Wilgenburg zon 6 sep. Woord- en Communieviering u Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 13 sep. Eucharistieviering u. Voorganger: pater P. de Klerk zon 20 sep. Woord- en Communieviering u. Voorganger: pastor W. Vlooswijk zon 27 sep. Oecumenische viering in de Gereformeerde kerk u. Voorgangers: pastor W. Vlooswijk en ds. H. Ploeger VIERINGEN DOOR DE WEEK: in de Emmauskerk Zijn op dinsdag- en donderdagmorgen om 9.00 uur in de dagkapel. Op de 1e en 3e donderdag van de maand gaat pastoor J. Dresmé voor in de eucharistieviering. Voor een geactualiseerde liturgieagenda zie: 15

16 ST. CAROLUSTEHUIS: Zo veel mogelijk is er op de eerste en vierde zondag van de maand om uur een Eucharistieviering in de kapel. Elke eerste vrijdag van de maand is er om uur een Woord- en Communieviering. Heeft op 28 juni het Sacrament van het H. Doopsel ontvangen Evy Maria Lexus Scorr S. Hoogewerffstraat 2 Welkom in ons midden Zijn in de Heer overleden Op 6 mei overleed in Hilversum de heer Rudolf Evert van Gorkom. Hij was 91 jaar. Rudolf werd geboren aan de kust van Noord-Holland in Zandvoort. Hij heeft als enig kind een min of meer onbezorgde jeugd gekend. Echter op 13 jarige leeftijd verloor hij zijn moeder. Een cruciale leeftijd, want in de puberteit kun je je moeder node missen. Maar hij wist zich er door heen te slaan, mede gesteund door zijn creativiteit, het maken van tekenfilms. In 1949 trouwde hij met Jopie. Zij kregen twee zonen, Ruud en Valentijn. Zij woonden aan de Rembrandtlaan in Loosdrecht. Rudolf was collectant voor de 'Paulus' en zijn vrouw Jopie zeer actief betrokken bij de 'Caritas' in de parochie. Een bijzonder aandenken in de kapel is de z.g. 'vijftiende statie' van de kruisweg, voorstellend de Verrijzenis van Christus. Vlak voor haar dood, in 1991, stelde Jopie het benodigde geldbedrag beschikbaar en liet dat afgeven door Rudolf bij de heer Piet Timmer. Het kunstwerk is nog steeds te zien naast de deur van de sacristie van de Pauluskapel. Zeven kleinkinderen had opa Rudolf, waarvan één grafisch vormgever. De door Rudolf zelf gemaakt foto van een klavertje vier, als levensmotto, werd schitterend verbeeld zowel op de afscheidskaart, het liturgieboekje en de dankkaart. Zijn uitvaart was 16

17 op 12 mei in de Pauluskapel Moge Rudolf nu verenigd zijn met zijn vrouw en rusten in vrede. Op 29 mei overleed in de Egelantier de heer Cor Meijer. Hij is bijna 90 jaar geworden Cor was precies en correct en een man van orde en regelmaat. Toch kon hij niet goed functioneren in een van buiten opgelegde orde. Hij was na de militaire dienst in Indië, achtereenvolgens bij de Marechaussee en de Politie. Ook werkte hij enige tijd op kantoor. Maar hij had vrijheid nodig. Hij wilde zijn vleugels kunnen uitslaan. Bij de PTT had hij die vrijheid, kon zijn eigen tijd indelen en genoot van het buitenleven. Hij hield vogeltjes en had een bijzondere fascinatie voor vliegtuigen. Op zijn oude dag was hij jarenlang een trouw bezoeker van de seniorensoos in de Waaier. Ondanks een nierkwaal met noodzakelijke dialyse, probeerde hij zo lang mogelijk van zijn vrije dagen te genieten. Daarbij was hij erg zorgzaam naar zijn vrouw Annie, die hij verzorgde zo lang het nodig was. Toen zijn taak er op zat kon hij gaan.we hebben hem in een mooie viering in de Emmaus liefdevol herdacht. Moge hij nu als een grote zilveren vogel zweven boven zee en wolken en leven in vrijheid bij zijn Heer en Schepper Op 23 juni overleed in Zuiderheide mevrouw Greet Koelink. Zij is 93 jaar geworden. Zij was de jongste van een gezin van elf kinderen, van wie er drie met elkaar in het huis op de Groest bleven wonen. De O.L.Vrouwekerk was haar thuis gedurende vele jaren. Greet was intelligent en godvruchtig. Aandacht voor anderen ging altijd boven de aandacht voor zichzelf. Dat maakte van het huis van de zussen een gastvrij huis en van Greet een geliefd mens. Toch ging die gerichtheid op de ander ook wel ten koste van zichzelf. Greet genoot van mooie dingen, maar had ook haar donkere perioden. Haar laatste maanden had ze onbeschrijflijke pijnen. De zware medicijnen die ze op het laatst kreeg hebben weliswaar haar levenseinde versneld, maar zij waren een grote verlichting. Op 1 juli namen we afscheid van haar in kleine kring in de Emmauskerk. haar neef sprak liefdevolle woorden. Daarna werd ze bij haar zus en broer begraven op St.Barbara. 17

18 Op 2 juli overleed in de Beukenhof in Loosdrecht mevrouw Adriana Cornelia Maria Welle Snoek. Zij was 91 jaar. Tot kort voor haar dood woonde ze bij de kwekerij op de Kromme Rade 6. Sjaan was graag onder de mensen. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Als het hen maar goed ging, dan was het goed. Ze bleef ook altijd betrokken bij het bedrijf (ome Joop). Naast vreugde heeft zij in haar leven ook veel verdriet gekend. Haar geloof is haar daarbij steeds een grote steun geweest. Bij de oprichting van de nieuwe parochie werd de Kromme Rade bij Hilversum (St. Jan de Evangelist) gevoegd. Zij voelde zich er thuis, al bleven de banden met Kortenhoef bestaan. Toen haar man Cor 1.½ jaar geleden overleed was de uitvaart in Kortenhoef en werd hij ook daar begraven.op 8 juli was de uitvaart van Sjaan dan ook in de Antonius van Padua waarna zij bij haar man werd begraven op het kerkhof aldaar. Wij gedenken een bijzondere mens. Moge zij rusten in vrede. GOOISCHE BEDEVAART NAAR LOURDES Van 13 t/m 18 mei 2015 gingen we met een aantal mensen uit het Gooi voor de 50 ste keer naar Lourdes. Geheel verzorgt en met de geestelijke begeleiding van Pastor Wim Vlooswijk. We hebben het jubileum in Lourdes gevierd en ontvingen uit handen van het Bestuur van de V.N.B. uit Den Bosch een jubileumkaars, die de komende tijd bij tourbeurt in een van onze parochies zal branden. Jan en ik hebben in het verleden heel vaak jaarlijks een tijdje als vrijwilliger in Lourdes gewerkt en hadden er veel voldoening van. Nu gaat dat niet meer door de ouderdom. Maar dank zij de voortreffelijke hulp van diverse vrijwilliger(sters) uit onze parochies konden wij mee. Geen koffer hoefde wij te sjouwen. Gaat het lopen nog zo niet dan hebben we een rollator of rolstoel. Op die manier hoefde we ook geen enkele viering of bijeenkomst over te slaan. 18

19 Het is daarom dat ik dit stukje schrijf en ook mede namens Jan hartelijk dank aan Pastor Vlooswijk. Dank zij zijn inzet kunnen wij terug kijken op een mooie bedevaart. Marianne Oude Luttikhuis SPONSEERING VAARTOCHT BEUKENHOF Hieronder vind je een foto van de vaartocht van de cliënten van de Beukenhof in Loosdrecht. Mede door de sponsoring van de Emmaus-Paulus in 2014 kan de cliënten raad weer een vaartocht organiseren voor de cliënten van de Beukenhof in Loosdrecht. Voor de cliënten is dit een fantastisch uitje waar ze volop van genieten. Met dank voor de sponsoring. 19

20 KJD-FESTIVAL Zondag 7 juni gingen we met acht Lekker ontspannen van het tieners en jongeren vanuit de regio springkussen af gaan, zelfs Hilversum naar het Katholiek broeders en nonnen Jongeren Festival. sprongen hier van af! Voor sommigen was het de eerste keer KJD-festival, anderen waren al eerder geweest. In dit verslag is een weergave van de reacties van Marieke, Pascal, Job, Patrick en Thijs over onder andere de Eucharistieviering en de Stille aanbidding en tussendoor diverse quotes. Eucharistieviering Op de KJD is er een groot podium waar mensen komen optreden maar waar ook een gezamenlijke Eucharistieviering is. Dit meemaken is best bijzonder: je zit met ongelofelijk veel mensen van jouw leeftijd in het gras te luisteren naar de lezingen van de mis. Soms is het best moeilijk om tegen je klas of je dansgroep te zeggen dat je bij het geloof hoort aangezien deze allemaal niet gelovig zijn. Maar om te zien dat er zo veel mensen van rond jouw leeftijd zijn die ook gelovig zijn geef je een soort van boost. Verder was de mis eigenlijk hetzelfde als in iedere kerk: lezingen, liedjes, Eucharistie en veel mensen om je heen. Zelf vond ik het heel bijzonder maar aangezien ik al een keer naar de KJD was geweest kon ik verwachten wat er zou zijn. Maar toch is het iedere keer anders. 20 Het was fijn om te zien dat er nog zoveel mensen van onze leeftijd in God geloven. Dat vergeet je wel eens of dan zie je het niet meer. Stille aanbidding is een bijzondere ervaring maar moeilijk te omschrijven. Je moet het zelf uitproberen.

21 Stille aanbidding Op de KJD zijn verschillende activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Je kunt naar optredens kijken, op een springkussen, biechten, workshops volgen maar er is ook gelegenheid voor stille aanbidding. Je zit tijdens het festival in een tent met het Allerheiligste voorin. Als je hier zit dan voel je je in het begin een beetje afgeleid door van alles: blaadjes, de streepjes van de tent tellen en nadenken over wat je nog wilt doen vandaag. Maar als je eenmaal geconcentreerd bent voel je je op een manier zoals je je niet vaak Stille aanbidding is een rustmoment om alles te overdenken voelt. Het is anders moeilijk uit te leggen. Het voelt mooi. Je komt echt tot rust en kan nadenken over alle dingen die jou een beetje tegen staan. Hiermee kan je dan hulp vinden bij Jezus in het allerheiligste. Het is een heel mooi gevoel om te weten dat er iemand is om je hiermee te helpen. Wor(s)telen We verwachtten een lesje zelfverdediging. Het bleek echter veel leuker dan dat. Het is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn die voor iedereen leuk kan zijn. Wor(s)telen was leerzaam: hoe je door het verbeteren van je eigen houding meer zelfvertrouwen krijgt Kerk in nood experience In een interactieve sessie werden de keuzes getoond die mensen hebben in oorlogsgebied. De ambassadeur nodigt jonge mensen uit om te studeren in het buitenland, de sergeant doet een oproep om mee te vechten met de strijdkrachten. Een vluchtelinge met haar zoontje in het vluchtelingenkamp nodigt iedereen uit om te bouwen aan vrede in het eigen land. Denk daarbij aan onderwijs voor de kinderen, 21

22 ook in het vluchtelingenkamp. Een keuze dus uit vluchten, vechten of vrede. De rest van de wereld wordt opgeroepen om vooral voor de keuze voor vrede te gaan en niet voor vechten of vluchten. Contacten Een belangrijk aspect is het aanhalen van contacten van Ik heb weer veel mensen gesproken en gezien: vage kennissen of mensen die ik al een tijd niet meer had gezien. Dus een top ontmoetingsplek weer. eerdere WJD s en bekenden van andere activiteiten binnen katholiek Nederland. Tijdens dit festival was er een springkussen en daarnaast een chillbank die je in de ligstand uit kon vouwen. Acht tieners en jongeren 22

23 ALZHEIMER CAFÉ HILVERSUM Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. Datum: op de 2 e donderdag van de maand (aug./ sep.) Tijd: uur (zaal open vanaf uur). Plaats: Emmaus Kerk, De Waaier, Kerkelandenlaan 5, Hilversum (parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis). Informatie: Donderdag 13 augustus VERANDERINGEN IN DE ZORG Wat bemerkt u van de veranderingen in de zorg? Tegen welke problemen loopt men aan? Welke adviezen heeft u en wilt u delen met anderen? Vanavond komen er mensen van Alzheimer Nederland naar Hilversum om uw ervaringen, knelpunten en tips op te tekenen. Gast : Wendy Werkman (Alzheimer Nederland). Donderdag 10 september ALS OPNAME IN ZICHT KOMT Ondanks de inzet van familie, buren, vrienden en anderen kan het moment aanbreken dat de verzorging van iemand met dementie thuis onmogelijk wordt. Omschakelen van de vertrouwde omgeving naar een onbekende wereld is ingrijpend en brengt veel onzekerheden met zich mee. Hoe zal de persoon met dementie reageren op deze voor hem vreemde omgeving? En: wat verandert er voor u? Gastspreker: Miriam van Aertsbergen (casemanager dementie.) 23

24 VAN DE REDACTIE Kopijdatum Vouwen en nieten vrijdag maandag periode 4 september 21 september 28 sep. t/m 22 nov. 6 november 23 november 29 nov. t/m 31 jan. 16 De redactie DE DATA VERG. PAR. BESTUUR EN PAR. VERGADERING 2015 Parochiebestuur Parochievergaderingen 13 aug. Parochiebestuur 23 juli Parochievergadering 10 sept. Parochiebestuur 8 okt. Parochiebestuur 24 sept. Parochievergadering 12 nov. Parochiebestuur 10 dec. Parochiebestuur 26 nov. Parochievergadering 14 jan. 16 Parochiebestuur Wim Ernst KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD Veel mensen in de Derde Wereld en Oost Europa kunnen zich niet of nauwelijks kleding veroorloven. Voor deze mensen voert Mensen in Nood een permanente kledingactie. Gedragen kleding, schoeisel, gordijnen, lakens en dekens kunt u in Hilversum dagelijks, graag goed en gesloten verpakt in plastic zakken, brengen op het volgende adres: Mevr. Burggraaff Lijsterbeslaan Eerst even telefonisch contact opnemen voordat u kleding brengt. Niet ongevraagd aan de deur zetten! 24

INHOUD Redactie Parochieblad: vrijdag henkstreng@online.nl johannap@telfort.nl w.j.ernst@kpnmail.nl p.vanerp@ planet.nl www.emmaus-paulus.

INHOUD  Redactie Parochieblad: vrijdag henkstreng@online.nl johannap@telfort.nl w.j.ernst@kpnmail.nl p.vanerp@ planet.nl www.emmaus-paulus. INHOUD 3 De dag gaat open 4 Eerste H. Communie / H. Vormsel 5 Diaken Gerard van Santen 5 Handen 2015 7 Dagkapel open op Witte Donderdag 8 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 8 Geloofsvragen in de Advent

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen

INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen INHOUD 3 Antwoord op ons hopen 4 Geloofsgesprek: God beter leren kennen 4 Ouderavond Eerste communie 17 december 5 Fusie van twee parochiegemeen schappen 6 Emmaus gaat ECO 7 Aktie Kerkbalans 2015: Mijn

Nadere informatie

Vouwen en nieten parochieblad: maandag 25 jan. 16

Vouwen en nieten parochieblad: maandag 25 jan. 16 DECEMBER JANUARI 2016 JJJjANNOVEMBER2014 INHOUD 3 Focus op Kerstmis: Licht der wereld en Vredevorst 4 Eerste communie 2016 4 Heilig jaar van Barmartigheid 7 Anno Domini 2015-2016 9 Actie Kerkbalans 2016:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

************************************************************************** Redactie Parochieblad:

************************************************************************** Redactie Parochieblad: NOVEMBER DECEMBER 2015 INHOUD 3 Verbinding zoeken: Creëer plekken van hoop! 4 Gemeenschappelijke ziekenzalving 5 Is de aannemer failliet? 7 Wereldmissiemaand 8 Barmhartigheid 10 Jubilate deo 10 Even voorstellen

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Bilzen, april 2015. Beste ouders,

Bilzen, april 2015. Beste ouders, 1 Kor 15: 1-4 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die

Nadere informatie

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting Januari donderdag 1 januari 2015 vrijdag 2 januari 2015 10:45 Jacobus Cenakel zaterdag 3 januari 2015 zondag 4 januari 2015 15:00 Jacobus Aanbidding maandag 5 januari 2015 dinsdag 6 januari 2015 woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Zondag 15 maart 2015

Zondag 15 maart 2015 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Zondag 15 maart 2015 Vierde zondag in de Veertigdagentijd Thema: ' De gemeente als voorproefje van Pasen'. Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist: Willy Misker M.m.v.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

TAAKVERDELING PASTORES A.L. LANGERHUIZEN EN J. EIJKEN

TAAKVERDELING PASTORES A.L. LANGERHUIZEN EN J. EIJKEN TAAKVERDELING PASTORES A.L. LANGERHUIZEN EN J. EIJKEN Hierbij is rekening gehouden met het feit dat pastor Jan Eijken slechts halftime in dienst is van onze parochie. Daar waar (JE) staat betekent dit

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

17 juni 2016 Nummer 18

17 juni 2016 Nummer 18 17 juni 2016 Nummer 18 Inhoud: Gezinsviering Centrum Jeugd en Gezin Breaklights Appelboom BSO zomerprogramma Daar gaan ze verkeersouders Wellnessdag Elzenhoek Calamiteitendag Vervanging Schoolkamp Vervangingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016

Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016 Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016 Foto van de week Vorige week is groep 8 drie dagen op kamp geweest. Het was fantastisch. Deze week staat voor groep 8 in het teken van de musical en

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004

Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004 Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004 Pastoraal Beleidsplan 2003 2004 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Zo maar een parochie? 2 1.1 Communio en missio 2 1.2

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

Aan Zijne hoogwaardige Excellentie mgr. André Dupuy, Carnegielaan 5 2517 KH 'S-Gravenhage apost.nuntiatuur@inter.nl.net

Aan Zijne hoogwaardige Excellentie mgr. André Dupuy, Carnegielaan 5 2517 KH 'S-Gravenhage apost.nuntiatuur@inter.nl.net Aan Zijne hoogwaardige Excellentie mgr. André Dupuy, Carnegielaan 5 2517 KH 'S-Gravenhage apost.nuntiatuur@inter.nl.net Mariahout, 17 september 2014 Onderwerp: Toekomst van Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Hervormde Gemeente Kapelle... 2 Crèche... 2 Kinderkerk... 2 Jeugdkerk... 3 KK(Koken en Kletsen)... 4 Kindercantorij "Parels"... 4 Belijdeniskring... 4 Gezamenlijke

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken!

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken! Liturgie voor de Gezinsdienst op 26 oktober 2014 om 10,00 uur in De Ark Thema: In de wolken! Met medewerking van: Elly Maarsingh Renny Post Leden van de KiWi Voor de dienst zingt Ludgrut: Wees welkom allemaal

Nadere informatie

Lieve mensen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus

Lieve mensen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus Lieve mensen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus Mensen vertellen elkaar verhalen, over wat ze meemaken in hun leven. Dat is ook de kracht van een verhaal: dat het je iets over het leven

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop. Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 3 juli 2016 10.00 Ds. H.J.Th. Velema 17.00 Ds. W.N. Middelkoop Collecte 1 e L.K.K. 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 10 juli 2016 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17:00 Ds. W.N.

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

UITVAARTBELEID SINT ANNA

UITVAARTBELEID SINT ANNA UITVAARTBELEID SINT ANNA Aanleiding en doelstelling Vanuit goed onderling overleg tussen de besturen van Sint Anna, de zusters van Julie Postel en de O.L. Vrouwe parochie van Boxmeer, zijn concrete afspraken

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Presentatie Caritas een kerk die helpt!

Presentatie Caritas een kerk die helpt! Hartelijk welkom! Presentatie Caritas een kerk die helpt! terugkijken & vooruitblikken Caritas een kerk die helpt! Vanuit christelijke overtuiging: Begeleiden, ondersteunen en inspireren van hulpbehoevenden

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof wereldjongerendagen 15_23 www.jongkatholiek.nl

geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof wereldjongerendagen 15_23 www.jongkatholiek.nl geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof wereldjongerendagen 15_23 www.jongkatholiek.nl Wat is de WJD? De Wereldjongerendagen (wjd) is het grootste internationale jongerenevenement

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP

GODS VOLK ONDERWEG. Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP GODS VOLK ONDERWEG Eenheid in verscheidenheid PASTORAAL ONDERNEMERSCHAP beleids- en werkplan 2013 Inhoudsopgave Aanvullend beleid en werkplan voor het jaar 2013 p.3 0. Voorwoord p.3 1. Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

VAN DE PETRUS. Elke 1 e en 3 e zondag na de Mis koffie in de pastorie. 36 e jaargang, nummer 6, 2015

VAN DE PETRUS. Elke 1 e en 3 e zondag na de Mis koffie in de pastorie. 36 e jaargang, nummer 6, 2015 DE VAN DE PETRUS 36 e jaargang, nummer 6, 2015 R.K. Parochie HH. Petrus en Paulus Parochiekern Sint-Petrus Kerkgebouw: Lammenschansweg 40a Leiden Website: www.sintpetrusleiden.nl Pastoor: J.H. Smith, 071

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

juli 2015 TSO Nieuwsbrief 4

juli 2015 TSO Nieuwsbrief 4 juli 2015 TSO Nieuwsbrief 4 Beste ouders, kinderen en geïnteresseerden Het schooljaar is alweer voorbij, het was een jaar waar we met veel plezier de tussenschoolse opvang verzorgd hebben. Nu zijn we net

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie