Opening winterwerk. Opening winterwerk Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opening winterwerk. Opening winterwerk 20142015. Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia."

Transcriptie

1 Opening winterwerk Opening winterwerk De brug Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia

2 Belangrijke informatie Hervormde Gemeente te Woubrugge: Predikant: Ds. W.J. van Schaik De Brug, verschijnt 4 x per jaar Het Kerkblad, verschijnt wekelijks Redactie: Karin Keur Scriba: G. Verboom-vd Akker Abonnement: Dhr. W. Grandia Adres: Kerkweg 48 Vormgeving: Dennis Keur 2481 KD Woubrugge Redactieadres: Van Woudeweg 33, Tel : XM Woubrugge Erediensten iedere zondag: s ochtends om 9.30 uur en s avond om uur (m.u.v. bijzondere avonddiensten, zie preekrooster) Adres kerk: Comriekade 7 te Woubrugge Website: Inleverdatum copy volgende brug: maandag 8 december 2014 Wijk-indeling Wijk 1: Ouderling: Vacant Pastoraalmedewerker: Tiny Molenaar, tel Straten: Asmanstraat, Bateweg, Comriekade, Kerkstraat, dr. Lothlaan, Schoolstraat, G. Swartlaan, Weteringpad (inclusief Woudsoord), nieuwbouw Batehof Woudsoord, Dr. Nooterstraat. Abram Vermaaspad. Wijk 2: Ouderling: Hans Grandia, tel Pastoraalmedewerker: Anja Tinga, tel Straten: Beatrixplantsoen, Dageraad, Krabbescheer, Praam, Raadhuisstraat, Schouw, Steenbreek, Sterrenkroos, Thuisweide, Tjalk, Turfeiker, Veldbies, Watermunt, Weegbree, Witte Klaver, Zwanebloem, Emmalaan, Julianalaan, Wilhelminalaan, Bateweg en Asmanstraat Wijk 3: Ouderling: Gerrie Verboom-van den Akker, tel Pastoraalmedewerker: Teun van Rijn, tel Straten: Elzenlaan, A. de Graaflaan, B. Hosangweg, Kerkweg, Kruisweg, dr. A. Kuyperweg, Leidse Slootweg, Ofwegen, Oudelandsedijk, Oudendijkseweg, Raadhuiswijkstraat, Tuindersweg, Vierambachtsweg, Vrouwgeestweg, Van Hemessenkade, G. Swartlaan (west) en Schoolstraat Wijk 4: Ouderling: Jeanne Grandia, tel Pastoraalmedewerker: Tinie Zandstra-Westdijk tel Straten: H. de Boerstraat, van Dorthstraat, van Duivenvoordestraat, van Eeghenstraat, Heimansbuurt, Herenweg, van Hoogstratenlaan, C. Kempenaarlaan, Middelweg, van Schellingerhoutstraat, Vingerhoedtstraat, Virulystraat, van Wassenaarstraat, Woubrugseweg, van Woudeweg, Kerkstraat, Comriekade, Dr. Lothlaan en Weteringpad,Zwetweg en alle buitengebieden. Pagina 2 Het preekrooster staat op de achterzijde van de brug

3 Mei 2014 Van de Redactie Opening winterwerk Van de Redactie Hebt u dat ook? Dat de tijd in uw gevoel zo hard gaat dat u zich afvraagt waar die blijft? Voor mijn gevoel is het nog niet zo lang geleden dat ik mijn vorige voorwoord voor De Brug schreef. Toch zijn de vakanties weer voorbij, is het (ondanks de mooie temperaturen) toch echt herfst aan het worden en wordt het al weer behoorlijk vroeg donker. Niet zo vreemd dat inmiddels ook het kerkelijk seizoen weer van start is gegaan. En als u deze Brug eens doorleest zult u zien dat er dit seizoen weer van alles op de agenda staat. Zo wordt al de eerste gemeenteavond van dit seizoen aangekondigd, leest u over de uitvoering van het nieuwe beleidsplan en wordt er gesproken over het nieuwe Dorpsleerhuis. Inmiddels heeft u het boekje met het programmaoverzicht, als het goed is, al ontvangen. In de afgelopen weken hebben er ook al twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarvan u een foto-impressie aantreft: het open huis op de nieuwe boerderij van de familie Buitelaar en de opening Winterwerk. Daarnaast kijken we als redactie ook graag wat verder dan alleen in onze eigen gemeente. Dit keer is daarom gekozen voor een toelichting op de verhouding van de islam tot de christenen. Op dit moment is met de opkomst van de Islamitische Staat (IS) veel om de islam te doen. Maar hoe verhoudt de islam zich eigenlijk tot het christendom? En hoe ziet de islam de rol van de christenen? We hebben ons daarbij niet gericht op de achtergrond van de Islamitische Staat maar op de gevolgen voor de christenen bij de opkomst van de islam in sommige werelddelen. Het artikel Leed van christenen in moslimlanden mag niet worden verwaarloosd geeft een beeld van wat christenen in moslimlanden moeten ondergaan. Dit artikel is inmiddels meer dan een jaar oud maar u kunt zich voorstellen dat de situatie er in de afgelopen maanden, bij de opkomst van IS, niet beter op is geworden. Ondanks de serieuze ondertoon van het onderliggende thema van deze Brug wens ik u veel leesplezier. Namens de redactie, Karin Keur In dit nummer: De Paaskaars 6 De Herberg 12 Verschillende geloven 15 Verhuizing fam. Buitelaar Nasrani teken duikt steeds vaker op in Nederland 17 24

4 Vinger aan de POLS In deze Vinger aan de pols wil ik u graag weer een blik in de kerkenraadskamer geven, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in onze gemeente. Allereerst zijn we blij dat de kerkenraad versterking heeft gekregen in de persoon van Jannie van der Leij. Zij werd bevestigd als ouderling voor een termijn van vier jaar. De eerste vergadering in nieuwe samenstelling heeft inmiddels plaatsgevonden. Ondanks de welkome aanvulling met Jannie voelen we ons als kerkenraad wel gemankeerd doordat twee vacatures nog niet zijn ingevuld. We missen nog een ouderling en een diaken. Het pastorale bezoekwerk wordt nu door minder schouders gedragen, hetgeen druk verhogend werkt op de ouderlingen en pastoraal medewerkers. Op langere termijn is het huidige takenpakket in deze verkleinde samenstelling niet te handhaven. Hetzelfde geldt onverkort voor de diaconie. Ook het college van kerkrentmeesters is nog altijd naarstig op zoek naar versterking. Ons gebed is dat de Here God broeders of zusters in de gemeente zal roepen tot het dragen van een ambt. Wij vragen dat ook van u, om hierin met ons mee te bidden. Geeft u de gemeente alstublieft een plek in uw persoonlijk gebed. Pagina 4 Al in een eerdere Vinger aan de pols schreef ik dat het aantal gezamenlijke diensten met de Gereformeerde kerk in 2015 verhoogd wordt. Inmiddels is besloten om in de zomerperiode van 2015 tijdens de schoolvakantie ook een zestal diensten gezamenlijk te beleggen. Op donderdagavond 30 oktober hopen we weer een gemeenteavond te houden. Op deze avond hoort u de laatste stand van zaken rondom de restauratie en de her ingebruikname van de Dorpskerk. Daarnaast hebben we een spreker uitgenodigd. De heer Nico van Splunter (vorig jaar ging hij al eens bij ons voor in de dienst op zendingszondag) komt vertellen over het gemeentestichtingsproject Geloven in Spangen in Rotterdam, waaraan hij namens de Hervormde gemeente Delfshaven en de IZB leiding geeft. De zendingscommissie van onze gemeente ondersteunt dit project en via aanzienlijke ondersteuning vanuit de diaconie zullen wij als Hervormde gemeente van Woubrugge in de komende drie jaar een partnergemeente van Geloven in Spangen zijn. We hopen dat tussen Spangen en Woubrugge een vorm van kruisbestuiving kan ontstaan. Het gaat dus om een wederkerige relatie tussen beide gemeentes. Wij dragen financieel bij aan de opbouw van een nieuwe christelijke gemeenschap op een plek (Spangen) waar nog geen kerk is. Omgekeerd hopen wij dat door de wind van de Geest die in Spangen waait ook in Woubrugge mensen in beweging worden gebracht en opnieuw of voor het eerst Jezus als Heer en Verlosser leren kennen. In Spangen komen mensen tot geloof, er groeit een gemeente van Jezus Christus. In Woubrugge ervaren we krimp en kerkverlating. Spangen heeft geld nodig, maar wij de Geest van God. Tijdens de gemeenteavond op donderdag 30 oktober willen we samen verkennen hoe beide gemeentes elkaar zouden kunnen bevruchten. De kerkenraad rekent hierbij op uw aanwezigheid. Conform de afspraken die in het nieuwe beleidsplan van zijn vastgelegd, heeft de kerkenraad het jaarplan voor seizoen vastgesteld. Elders in deze Brug kunt u dit jaarplan lezen. Het gaat om een beknopt document waarin de kerkenraad zich uitspreekt over de te behandelen onderwerpen uit het beleidsplan in het eerste van vier jaar waarover het plan zich uitstrekt. De kerkenraad heeft in lijn met het beleidsplan besloten tot ingebruikname van een Paaskaars vanaf het moment dat onze diensten weer in de Dorpskerk gehouden kunnen worden. In de pagina s volgend op deze Vinger aan de pols wordt dit besluit verder toegelicht en treft u een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop we de Paaskaars denken te gaan gebruiken en deze een betekenisvolle plek kan krijgen in de eredienst. Tenslotte vraag ik graag uw aandacht voor het Dorpsleerhuis dat dit seizoen van start gaat. Het Dorpsleerhuis is een gezamenlijk initiatief vanuit de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk. Het eerste wapenfeit is de verspreiding van een programmaboekje met het totale aanbod aan vormings- en toerustingsactiviteiten van de verschillende kerken onder alle adressen in Woubrugge. Zo krijgen niet alleen de gemeenteleden van de diverse kerken een overzicht van activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen, maar treden we tegelijkertijd naar buiten met een aantal activiteiten waarvan we hopen dat er dorp breed aan deelgenomen wordt en waarmee we als gemeente van Jezus Christus onze dorpsgemeenschap van dienst kunnen zijn.

5 Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen spreek ik de hoop en de verwachting uit dat onze gemeente een plek mag zijn waar mensen worden aangeraakt door Gods Geest en op het bevrijdende spoor van Jezus worden gezet. Dat de Bijbel opengaat voor jonge en oude mensen en dat zij deelkrijgen aan het schitterende geheim van God met ons, dat leven geeft aan de ziel en een diepe onverwoestbare vreugde en hoop in het hart legt, en dat verlangen wekt naar meer, naar nieuw leven, nieuwe liefde, en naar de dag van morgen. De gemeente als een plek van licht in een wereld die donkerder wordt. Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Ds. Jasper van Schaik, voorzitter. WEES MAAR GERUST Concert en CD presentatie Wij hebben nieuws! De Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem heeft nieuws voor u. Het opnemen en laten maken van de Cd heeft even geduurd, maar de datum en de locatie voor de presentatie is nu bekend. Wanneer: 11 oktober Waar Maranathakerk in Alphen aan den Rijn Tijd uur Wij zullen er een mooi concert van maken. Aan het concert werken mee: Rineke de Wit, solo en hobo Leander van der Steen, piano Martien van der Zwan, orgel Thom Hesseling, algehele leiding U en jullie zijn van harte welkom. De kaartverkoop is gestart, de kosten zijn 15,00 Kaarten kunnen worden besteld via onze website, of telefonisch via de nummers en Pagina 5

6 Ingebruikname van de Paaskaars In onderstaand document kunt u nader kennis nemen van het besluit door de kerkenraad om vanaf de heringebruikname van de Dorpskerk tijdens de erediensten een Paaskaars te laten branden. Allereerst kun u een toelichting lezen bij dit besluit. Vervolgens wordt puntsgewijs uitgelegd hoe het gebruik van de Paaskaars praktisch vorm zal krijgen. De kerkenraad hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over dit besluit. Vanzelfsprekend staat de kerkenraad altijd open voor vragen of commentaar. Desgewenst zijn wij bereid tot verdere verheldering. Bijbelse en kerkelijke achtergronden voor het gebruik van de Paaskaars: In de christelijke kerk is al sinds de eerste eeuwen van onze jaartelling sprake van een Paaskaars. Al in de tijd van kerkvader Augustinus ( n. Chr.) werd de Paaskaars in de Paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht. Licht is een belangrijk Bijbels symbool dat verwijst naar het handelen/spreken van God. De eerste scheppingsdaad in Genesis 1 is de schepping van het licht ( God sprak: er zij licht. En er was licht. ) Niet alleen wordt Jezus in de Bijbel aangekondigd als een Licht voor de volkeren, Hij betrekt het beeld van het licht nadrukkelijk op zichzelf wanneer Hij zich het Licht voor de wereld noemt (Johannes 8: Ik ben het Licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. ). Symbolisch gebruikt duidt het licht van de Paaskaars daarom op de aanwezigheid van Jezus Christus, de Levende. Tevens getuigt het licht ervan dat het leven sterker is dan de dood, omdat God de dood heeft overwonnen (in zijn Zoon Jezus Christus, als Schepper van hemel en aarde). In de Rooms-katholieke kerk is het gebruik van de Paaskaars altijd gehandhaafd. In de protestantse kerken aanvankelijk niet. De reformatie was immers mede gericht tegen de over-ritualisering binnen de RK-kerk, waarin vele rituelen als een soort hocus pocus waren gaan fungeren. Men was om die reden wars van al te veel symboliek uit vrees dat het de ontmoeting met God door het Woord in de weg zou staan. In recente tijd echter is ook in de protestantse traditie sprake van een herwaardering van symbolen en rituelen, vanuit het bewustzijn dat symbolen en rituelen, mits goed uitgevoerd en ingebed in de eigen gereformeerde traditie en gekoppeld aan de uitleg van de Schriften, juist betekenis kunnen toevoegen in een cultuur waarin mensen erg gevoelig zijn voor zintuigelijke ervaring. We zouden kansen laten liggen als we niet van de kracht van rituelen en symbolen gebruik zouden maken als begeleidende middelen in de verkondiging van het Woord van God. In de huidige protestantse praktijk rondom de Paaskaars fungeert deze in het algemeen als een soort Godslamp (lees bijv. 1 Samuel 3:3, waar wordt gerefereerd aan de Godslamp die dag en nacht in de tempel brandde als teken van Gods aanwezigheid). In alle kerkdiensten en bij alle liturgische momenten brandt daarom de Paaskaars. Bij voorkeur brandt zij al voordat de gemeente aanwezig is. Aan de Paaskaars worden alle andere kaarsen aangestoken (doopkaarsen, adventskaarsen, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, etc.) Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd. Eenmaal per jaar gebeurt dit in de dienst zelf, dat is in de Stille week, op Witte Donderdag dan wel op Goede Vrijdag, als verwijzing naar het sterven van de Heer. In de Paasnacht of op Paasmorgen wordt een nieuwe Paaskaars binnengedragen en ontstoken als teken van de verrijzenis van Jezus Christus. De Paaskaars staat gewoonlijk bij het doopvont. In een uitvaartdienst staat de Paaskaars bij de kist. Pagina 6

7 Het praktisch gebruik van de Paaskaars: Voorafgaand aan iedere dienst steekt de koster de Paaskaars aan. Zo vroeg mogelijk, in ieder geval voordat de eerste kerkgangers aanwezig zijn. Na afloop van de dienst, wanneer iedereen de kerk verlaten heeft, wordt de kaars gedoofd. Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, ontsteken zij een lantaarn aan de Paaskaars, die vóór in de stoet wordt meegedragen naar de nevendienst, als teken dat Gods licht ook daar met hen mee gaat. Bij terugkomst in de kerk plaatsen zij de lantaarn op het koorhek (brandende). De adventskaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars. In geval van een doop, wordt aan de doopouders een Doopkaars uitgereikt die ook aan de Paaskaars wordt ontstoken. In het gezin kan deze kaars bij momenten aangestoken worden, bijvoorbeeld ieder jaar om de doop te gedenken, of op verjaardagen. In geval van overlijden kennen wij de gewoonte om in de zondag volgend op de uitvaart de overledene te herdenken in het midden van de gemeente. Bij het In Memoriam in de dienst wordt een kaars aangestoken, die na afloop op een aparte daarvoor bestemde plek in de kerk wordt neergezet. Op eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop alle overledenen samen worden herdacht, worden de kaarsen van alle overledenen nog een keer aangestoken om na afloop als aandenken door de nabestaande families te worden meegenomen. Op Goede Vrijdag wordt de Paaskaars gedoofd, bijvoorbeeld tijdens de schriftlezing op het moment dat het laatste kruiswoord gelezen wordt ( in Uw handen, beveel ik mijn Geest ), op het moment in de evangelielezing dat Jezus sterft. Op Paasochtend, na welkom en mededelingen, voor zingen en votum en groet, draagt een diaken de nieuwe Paaskaars de kerk binnen, zet deze op de standaard, waarna deze wordt ontstoken: de gemeente begroet het nieuwe licht van de paasmorgen met een lied. Daarna stilte, votum en groet, etc. Pagina 7

8 Jaarplan Hervormde gemeente Woubrugge 2014/2015 Conform het meerjarenbeleidsplan voor de periode van verplicht de kerkenraad zich tot het implementeren van nieuw beleid door te werken met een jaarplan, dat ieder jaar in september aan het begin van het kerkelijk seizoen wordt vastgesteld. Voor seizoen behelst het jaarplan de beleidsvoornemens 4.1, 4.4, 4.5, 4.6. Deze thema s zullen actief ter hand worden genomen. Ook aan beleidsvoornemen 4.7 zal aandacht worden geschonken. 4.1 Kerkdiensten zijn erop gericht om jong en oud in staat te stellen God te ontmoeten en voor Zijn aangezicht te komen. Wij zoeken naar actievere participatie van de gemeenteleden en willen meer gebruik maken van de kracht van symbolen en rituelen. Wij staan open voor verdere verrijking van onze liedtraditie en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kerkmuziek. Concreet voor seizoen 2014/2015: we nemen de Paaskaars in gebruik. In onze vergadering van september behandelen we een uitgewerkt en gedetailleerd voorstel ter introductie van de paaskaars. Dit voorstel bevat een theologische motivering alsmede een handleiding voor het praktische gebruik van de paaskaars gedurende het kerkelijk jaar. Afhankelijk van de mate van acceptatie en periode van gewenning aan de paaskaars besluiten we aan het einde van het seizoen met welke intensiteit we in het daaropvolgende jaar beleidsvoornemen 4.1 verder ontwikkelen. 4.4 De viering van de maaltijd van de Heer is een zichtbaar hoogtepunt in ons gemeenteleven. Een werkgroep, waarvan de predikant deel uitmaakt, bezint zich diepgaand op de viering en de toegankelijkheid van het avondmaal in onze gemeente, en komt met een voorstel dat ertoe bijdraagt dat de viering van het avondmaal als een gemeenschappelijk hoogtepunt kan worden beleefd. Concreet voor seizoen 2014/2015: In de vergadering van oktober bezinnen we ons op de taak en de samenstelling van de werkgroep. Doelstelling is dat we aan het einde van het seizoen een besluit kunnen nemen over een door de werkgroep geformuleerd voorstel over de aard, wijze en stimulering van Avondmaalsviering in onze gemeente. 4.5 We streven ernaar jaarlijks 1 groothuisbezoek per wijk aan te bieden: de verantwoordelijkheid voor de organisatie hiervan ligt bij het consistorie-overleg. Op het groothuisbezoek wordt een bepaald thema aan de orde gesteld. Concreet voor seizoen 2014/2015: de kerkenraad geeft aan het consistorie de opdracht om in het voorjaar van 2015 in iedere wijk een groothuisbezoek aan te bieden. Tijdens het groothuisbezoek staat het gesprek over een inhoudelijk thema centraal. 4.6 Samen met de Gereformeerde Kerk wordt een Dorpsleerhuis opgericht, waarin alle vormings- en toerustingsactiviteiten van beide gemeenschappen worden ondergebracht. Het aanbod heeft voldoende breedte en kwaliteit om ook voor mensen die verder van het centrum van de gemeente afstaan aantrekkelijk te zijn, en stimuleert tevens tot voortdurende verdieping op alle fases van de levensweg. Door gevarieerde en kortlopende activiteiten aan te bieden, hopen we dat zoveel mogelijk mensen hieraan mee kunnen doen. Pagina 8

9 Concreet voor seizoen 2014/2015: in september wordt het Dorpsleerhuis gelanceerd. Aanvankelijk d.m.v. een programmaboekje, dat huis aan huis wordt verspreid, met daarin het volledige vormings- en toerustingswerk van beide gemeentes. Tevens worden in het boekje enkele nieuwe toerustingsactiviteiten gepresenteerd die nadrukkelijk gericht zijn op dorpsbewoners in het algemeen: zoals Avondjes opvoeden met Henk van Dam, een bezinningsavond over de gevolgen van bezuinigingen in de zorg onder de titel zorgen tot je erbij neervalt, en twee avonden over vragen rondom het levenseinde, waarbij ds. Annemarieke van der Woude komt spreken. Tevens wordt het aanbod van de interkerkelijke gesprekskring opgenomen in het programma van het Dorpsleerhuis. 4.7 Naast de bestaande jongerencatechese en de jeugdclubs willen we jongeren betrekken en stimuleren in activiteiten die bijdragen in het verlichten van de nood in de wereld. Het plan is om daarvoor een jeugddiaconie op te richten. In de ochtenddienst wordt op gezette tijden ruimte gegeven aan de jongeren om hun activiteiten voor het voetlicht te brengen. Concreet voor seizoen 2014/2015: er wordt naar gestreefd om ook dit jaar een diaconaal jeugdproject te organiseren bij wijze van vervolg op de geslaagde actie van Nacht zonder dak in juni De overige beleidsvoornemens laten we dit seizoen rusten, tenzij doordat door spontaniteit of de loop der gebeurtenissen ook deze punten onze aandacht vragen, mits daarvoor voldoende ruimte bestaat in de agenda van gemeente en kerkenraad. Dans je mee? Wat een verrassende uitnodiging mochten we zondagmorgen 21 septem ber in de kerkdienst Opening Winterwerk horen. De Heer van de dans nodigt ons uit met Hem te dansen. Wat een feestelijk begin van ons winterwerk! We kunnen terugkijken op een mooi, gezellig, actief en leerzaam startweekend waarin we elkaar konden ontmoeten, (bij) praten en onderlinge banden konden aanhalen. Op vrijdagavond ging een grote groep jongelui naar het strand bij Noordwijk. Dollen, wandelen, kletsen, een nat pak, een bescheiden kampvuur en CCC. Ingrediënten voor een geslaagde avond! De zaterdagmiddag bestond uit workshops. Onder leiding van enthousiaste workshopsleiders ging men aan de slag met stroken papier, bloemen en vazen, gebroken tarwe en gehakt, loom en lijm en voors en tegens. Daarna was het tijd voor de altijd gezellige barbeque. Fijn dat u erbij was! De commissie Opening Winterwerk bedankt alle mensen die op welke manier dan ook meegeholpen hebben om het startweekend mogelijk te maken. Bovenal danken we onze Heer dat we met elkaar dit startweekend hebben kunnen beleven. Graag zeggen we: tot volgend jaar! De commissie Opening Winterwerk 2014 Pagina 9

10 Opening winterwerk

11 Uitnodiging voor u allen, gedicht van Alfred C. Bronswijk Mensen van het vuur zijn wij door de vlam die eens ontstoken, hartgericht, verblijdend blij, oude grenzen heeft doorbroken. Gids van nieuwe vergezichten, leer ons op Uw Geest te richten. Mensen van het vuur zijn wij, van het God bezielde leven, om de wereld, wijd en zijd, recht en richting te hergeven. Geest van vuur wil door ons branden, wees in stad en land voorhanden Mensen van het vuur zijn wij, aangestoken om te dromen met de mensen van voorbij, dat Gods toekomst eens zal komen. Geest van God, vlam in dit leven, blijf met ons bestaan verweven. De kerkveiling ten behoeve van de restauratie van onze Dorpskerk, heeft natuurlijk een prachtig bedrag opgeleverd maar..naast dat er veel geld is gegaan naar dit goede doel, zijn er ook vele gemeenteleden naar huis gegaan met 1 van de kavels. Eten met de burgemeester, weekje Spanje, een leuke boottocht, high tea of zanglessen. En zo waren er natuurlijk veel meer items. In de volgende Brug zouden we graag wat ervaringsverhalen willen delen! Dus deel met de redactie van de Brug uw ervaring (liefst met foto) naar aanleiding van een door u verworven veilingkavel. Stuur uw verhaal aan: Pagina 11

12 Uw gemeente en de herberg Verdriet en tegenslag Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Plotseling overlijdt man, vrouw of kind. Er zijn problemen op het werk met ontslag als gevolg. In het huwelijk gaat het niet goed. Tobben met de gezondheid. De zorg voor een gehandicapt kind wordt even te zwaar. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid zijn niet langer te hanteren. Als we er al niet zelf mee te maken hebben, kennen we wel mensen in onze omgeving die hiermee worstelen. Beschutting Christus ontfermt Zich over mensen die veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Daarom opende het pastoraal diaconaal centrum de Herberg op initiatief van de IZB zijn deuren. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her) vinden. De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen en omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig opdat de gast goede nazorg ontvangt. De Herberg is op initiatief van de IZB gestart en is sinds januari 2009 zelfstandig. (www.pcdeherberg.nl) Leiding gevraagd voor Kindernevendienst Elke week krijgen onze kinderen tijdens de kindernevendienst Gods Woord mee dit gaat door middel van het programma "Vertel het maar", heel mooi werk om te mogen helpen aan de toekomst van de kerk. Wij als kindenevendienst zijn op zoek naar versterking Een keer per +/- 5 weken wordt u/jij ingedeeld bij een groep (jongste/oudste), het programma is al beschikbaar dus vergt weinig voorbereiding en we vergaderen 2 a 3 keer per jaar.. Kortom geeft u snel op en doe/deel mee in dit mooie werk! Barbera, Corriena, Irma, Jan, Joëlle, Nicolien en Robert Pagina 12

13 De Heer van de dans N.a.v. Lied 839 uit het nieuwe Liedboek en Mattheüs 11: 16,17 Jezus als de fluitspeler. Hij is de Heer van de dans. Een verrassend beeld. Zoals in lied 839: Dans, dans en doe maar met mij mee, want Ik ben de Heer van de dans, zegt hij. Zo kenden we Jezus nog niet. Jezus als de Heer van de dans? Die ons uitnodigt om te dansen, die wil dat wij onze heupen losgooien en ons laat swingen en wie weet welke pasjes hij ons wil leren? Over het algemeen zijn wij niet zo van het dansen. Veel mensen durven pas na een aantal glazen bier en achteraf schamen ze zich er stiekem een beetje over. Dansen is te werelds, te frivool, te laag, te dierlijk misschien zelfs voor de calvinist die in ons woont. Ineens wordt dat een probleem. Jezus maakt er een probleem van. Hij wil met ons aan de slag, maar wij lijken niet te willen. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken, roept Hij vol ergernis. Jullie zijn net kinderen die niet willen dansen, terwijl de fluitspeler speelt. Ik speel op de fluit, maar jullie willen niet dansen. Jullie hebben er gewoon geen zin in. Jullie gaan de dansvloer niet op, jullie blijven maar aan de kant staan en jullie observeren het schouwspel, jullie zien het aan en jullie taxeren het, maar meedoen ho maar. Wat zijn jullie toch stijf, zegt Jezus. Wees nou eens wat spontaner. Wat is het toch dat jullie tegenhoudt? Jullie zijn zo terughoudend. Horen jullie mij niet spelen op de fluit? Zien jullie mij dan niet hoe ik dans voor jullie? Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, melaatsen worden rein, doven kunnen weer horen, doden worden levend, armen ontvangen het evangelie.' Jezus lijkt te zeggen: ik speel een melodie, waar iedereen op kan dansen, ik kan jullie allemaal in een hogere sfeer brengen, maar waarom blijf je dan aan de zijlijn staan. Waarom neem je aanstoot aan mij? Op deze manier beroof je jezelf van geluk. Jezus triggert. Het punt dat hij maakt is dat geloven iets heel spontaans zou moeten zijn. Geloven is een heel spontaan antwoord aan Hem, het is je laten uitnodigen en meegaan met Jezus. Geloven is dansen voor God. Jezus speelt op de fluit en wat jij dan doet is dat je daar heel impulsief op reageert. Op de dansvloer moet je niet teveel nadenken. Als je te lang nadenkt over alle pasjes mislukt de dans, dan leer je het nooit. Het gaat erom dat je gaat meebewegen op de muziek, dat je handen en voeten vanzelf mee gaan bewegen. Hoe spastisch ook. Zo werkt geloven. Het is dansen op het fluitspel van Jezus de fluitspeler. En zolang je aan de kant blijft staan, zal je het geluk van het dansen niet kennen. Dan mis je de ervaring van de bevrijding. Jezus wil ons bevrijden, Hij wil leven geven aan ons. Het goede leven, het leven dat sterker is dan de dood. Het leven als een kind van God. Een vrij leven, verlost van angsten en lasten en schuld. Een leven dat overeind blijft in alle seizoenen en in alle tijden. Maar dan moeten we wel die eeuwige terughoudendheid van ons laten varen. En alle mitsen en maren leren parkeren. Dan moeten we niet van te voren onze hakken al in het zand zetten. Dan moeten we niet bang zijn om onszelf te laten kennen. Jezus vraagt om spontaniteit. Hij vraagt erom bij mensen die vast lijken te zitten. Hoe maak je los wat vastzit? Daar is een hele diepe impuls voor nodig. Zoals bij muziek. Muziek geeft hele diepe impulsen aan mensen. Zoiets probeert Jezus ook duidelijk te maken. Hij probeert duidelijk te maken dat Hij bij mensen binnen wil komen op het niveau waar die hele diepe impulsen binnenkomen. Het niveau van de ziel. Hij wil de ziel aanraken en losmaken en genezen. Dan kiest hij voor de therapie van fluit en dans. Zoals David voor Saul speelde op de harp, en Saul zijn hart in zich voelde opspringen en zijn ziel tot leven kwam, zo speelt Jezus op de fluit. Voor alles wat gebeurt in het leven is een seizoen. Er is een tijd voor alles wat er is onder de hemel, zegt Prediker. Er is een tijd om te baren, een tijd om te huilen, een tijd om te zoeken en een tijd om te vinden, er is zelfs een tijd om te sterven. Er zitten verschillende ritmes in het leven en ieder zingt zijn eigen ritme, maar welke ritme je ook zingt en in welk seizoen je ook leeft, er is er eentje met een heel eigen ritme, dat is de Heer van de dans. Het is de fluitspeler die hoog boven alle andere stemmen uit een lied fluit dat nooit verstomt. Hij heeft de dans ingezet die begon op de dag van de schepping. De dans die opnieuw werd ingezet in Bethlehem. Het is de dans van de Heer die danste voor blinden en doven, voor hoeren en tollenaars, voor Schriftgeleerden en farizeeën op de sabbat. En Hij danst maar door, dwars door de dood heen danste Hij. En Hij danst in ons hart vandaag, en zo danst Hij door naar een nieuwe schepping, waar Hij danst in het licht van het paradijs. Prediker zegt: voor alles is een tijd. Maar de Heer van de dans zegt: welke tijd het ook is, nu is het tijd om te dansen met Mij. Ds. Jasper van Schaik Pagina 13

14 De jongeren van Woubrugge worden van harte uitgenodigd om lid te worden van een van de jeugdclubs, die we in Woubrugge rijk zijn. De clubbijeenkomsten worden gehouden in de jeugdzolder van gebouw Immanuel. Rock Solid Op zaterdag 4 oktober van uur tot uur gaat Rock Solid van start. Deze club is bedoeld voor jongeren uit groep 7, 8 en de brugklas en kost 1,50 per keer. De clubbijeenkomsten worden om de week gehouden. Wil je ook meedoen aan maffe spellen, grenzen verleggen, CCC(cola,chips,chillen) en luisteren naar de preek van de week? Kom dan, en neem je vrienden mee! Solid Friends: Jongeren vanaf de 2e klas van het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 11 oktober om de week naar Solid Friends. Van uur tot uur zij we aan het darten, tafelvoetballen, bespreken van Bijbelse thema s, films aan het kijken, chillen, sporten, bowlen en nog veel meer. Dit wil je toch niet missen? Het kost 1,50 per keer en jij en je vrienden zijn van harte welkom. Club Destination (CD): Deze club is voor jongeren vanaf 16 jaar en komt één keer in de drie weken op vrijdag vanaf uur bijeen. We starten met een gezamenlijke maaltijd. De club wil ieders talenten ontwikkelen en die inzetten voor elkaar en de wereld om ons heen. Helemaal uitgedacht is het concept nog niet, dus daar kun je nog aan mee bouwen. In oktober wordt de eerste thema-avond gepland. Het kost 3,00 per keer. Meld je aan bij Joëlla de Rijk via en doe mee! Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs Clubs

15 Geloven moslims, joden en christen hetzelfde? 9 overeenkomsten en verschillen Bijna wekelijks is er wel weer vervelend nieuws uit Israël/ Palestina. Joden en moslims vechten daar met elkaar. En soms zijn er ook christenen bij betrokken. In de heilige stad Jeruzalem komen deze drie grote monotheïstische religies bij elkaar. Waarin lijken moslims, Joden en christenen op elkaar? * Er is één God, die alles gemaakt heeft, en de mensen met speciale aandacht. Hij interesseert zich voor hoe deze mensen leven en hij luistert naar gebeden. Uniek? Er zijn dus allerlei zaken waarin het christendom uniek is, maar dat kan een moslim of een Jood ook over zijn religie stellen. Het is niet de vraag óf je overtuiging uniek is (dat zijn ze allemaal, anders zouden we het wel dezelfde overtuigingen noemen), maar waarín die uniek is. Het christendom is dat hierin: zij gelooft dat de wereld al gered ís. De dood is overwonnen, we tellen al als vergeven. Joden en moslims zeggen dan natuurlijk: maar kijk om je heen, zie je dat dan? Nee, zegt een christen, en toch geloof ik het. * Wie goed is, zal voor altijd bij God leven. Maar er is ook een hel, een plek waar God niet is, waar kwaadaardige mensen zullen verblijven na hun dood. * God grijpt in de geschiedenis in: door openbaringen, dromen, toevallige gebeurtenissen en wonderen. * Er zijn meer bovennatuurlijke wezens dan God alleen: er zijn ook demonen, duivels, engelen en aartsengelen. Waarin verschillen moslims, Joden en christenen onderling? Auteur: Reinier Sonneveld (www.eo.nl) * Joden zien Mozes als de grootste profeet, christenen Jezus en moslims Mohammed. * Joden zien de Thora (de wet van Mozes) als de hoogte openbaring, christenen de persoon Jezus (geen boek dus) en moslims de koran. * Joden en moslims geloven in één God, christenen ook, maar dan wel opgesplitst in drie verschijningsvormen: Vader, Zoon en heilige Geest, de heilige drie-eenheid. * Joden geloven dat de Messias (een koninklijke redder van Israël) nog moet komen, christenen dat hij Jezus is en dus al gekomen is, en moslims geloven zelden in een soort messias. * Moslims menen dat God gelovigen concreet beloont voor hun goede werken, christenen en joden denken dat de relatie met God veel complexer is. Pagina 15

16 Najaarsconcert de Herberg 8 november 2014 Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek Bezoek aan Kasteel Doorwerth en wandeling Ontvangst met koffie op de Herberg om uur; hierna vertrekken we naar Kasteel Doorwerth voor een bezoek en een wandeling. Kasteel Doorwerth is fraai gelegen in de uiterwaarden van de Rijn, aan de rand van de Veluwe. Het ontwikkelde zich sinds 1280 tot een imposant gebouwencomplex met een hoofdburcht en een voorburcht. In de hoofdburcht treffen we niet minder dan drie musea, namelijk het Kasteelmuseum, het Museum Veluwezoom en het Museum voor Natuur - en wildbeheer. Na het bezoek maken we in de omgeving nog een korte stevige wandeling op en rond de hoge stuwwallen met mooie vergezichten over de Rijn. Concert Het middagconcert in het Koetshuis wordt aangeboden door André van Vliet aan de vleugel. Met een programma van muziek uit verschillende tijden in een altijd weer mooie verscheidenheid aan vorm en kleur. Zoals gebruikelijk speelt hij met meewerkende collega-musici op andere instrumenten. Samen altijd goed voor ongedachte arrangementen en fascinerende vertolkingen van de met veel zorg geselecteerde werken. Het concert begint om uur. Kosten Volledig arrangement: 30,00 (inclusief lunchpakket en de toegangsprijs voor het kasteel- en museumbezoek). Concert: 15,00 (inclusief een kop koffie of thee bij aankomst en een consumptie in de pauze van het concert). Aanmelden Voor beide arrangementen kunt u zich nu aanmelden. Dat kan bij voorkeur via naar: of telefonisch (op werkdagen uur). Opbrengsten De opbrengst is bestemd voor het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Om deze reden zijn de musici bereid geheel belangeloos hun medewerking te verlenen. Wilt u alleen het concert bijwonen, dan bent u vanaf uur van harte welkom. Voor het concert begint kunt u dan in de foyer van Het Koetshuis een kop koffie of thee drinken. Pagina 16

17 Opening winterwerk Familie Buitelaar verhuist naar Dronten. Om het nieuwe bedrijf van Marco en Joke Buitelaar te bekijken ging op 18 september een deel van de kerkenraad en een aantal gemeenteleden naar Dronten. Het was een prachtige zonnige warme dag. Op afstand zag je het bedrijf al liggen in het mooie landschap. Er was heel veel belangstelling, en we werden hartelijk ontvangen. Het bedrijf en het huis zijn werkelijk schitterend. Er is aan alles gedacht, en alles het nieuwste van het nieuwste. Daarna werden we getrakteerd op een barbecue, die heerlijk smaakte. De sfeer en het mooie weer maakte er een waar feest van, waar een ieder van genoot. Voor Marco en Joke is het de laatste jaar heel hectisch geweest, ook voor hun kinderen Josina, Rosalyn en Mick. Zowel de familie als het vee moesten op het moment dat wij daar waren nog verhuizen naar Dronten. Het is dan ook bijzonder dat ze zich nog steeds in bleven zetten voor onze Hervormde gemeente. Nogmaals Joke en Marco, heel veel dank! We hopen dat als ze eenmaal in Dronten gesetteld zijn, ze mogen gaan genieten van hun prachtige huis en bedrijf. Wij wensen hen dan ook alle goeds en Gods zegen voor de toekomst toe. Gerrie Verboom-van den Akker. Fam. Buitelaar. Olsterweg 1, Pagina 17 Openhuis impressie

18 Hoognodig moet ik een nieuwe bril. De glazen ziet u, de glázen, die voldoen niet meer. Wat het precies is, weet ik niet, maar ik zie het allemaal niet zo scherp meer. Ik zie nog wel wát, maar het is tegenwoordig allemaal zo vaag, zo wazig voor mijn ogen. Ik kan de dingen niet meer goed onderscheiden, ik zie soms niet eens meer het verschil tussen de ene en de andere mens. Het wordt hoog tijd dat ik eens een nieuwe bril aanschaf. Wat vindt u van deze?, vraagt de man in de winkel. Ik pas de bril die mij wordt aangereikt. Zit niet slecht, zeg ik. Ik kijk erdoor. Merkwaardig, het zal wel even wennen zijn, maar voorlopig zie ik vreemde dingen. Portemonnees zie ik. Overal dikke portemonnees. Beurzen. Geldbeurzen. Bankbiljetten zie ik, overal waar ik maar kijk. Bankbiljetten en muntstukken. En bankgebouwen, met uitnodigend openstaande deuren. En zelfs aan de bomen hangen bankbiljetten, in plaats van bladeren. Wat is dit voor een bril?, vraag ik verbaasd. Dit is het model Big Money, meneer. Een veelgevraagde bril, mag ik wel zeggen. Echt iets bijzonders, zoals u wel ziet Bevalt het u niet? Ik zet de bril af. Ik geef toe: het is een erg aantrekkelijk model. Maar mensen kun je er nauwelijks mee zien Ik probeer graag een andere bril, zeg ik. mag ik deze opzetten? Ik pas een tweede. Prestige, zo heet deze bril. Met fraaie letters staat die naam op één van de poten te lezen. Ah, gelukkig is die anders! Geen geld meer te zien. Weg zijn al die ronddwarrelende bankbiljetten! Maar wat is dit nu? Met deze bril op zie ik overal medailles! Gouden en zilveren en bronzen medailles! Waar ik maar kijk, links, rechts, overal zie ik medailles en onderscheidingstekens en prijzenkasten vol bekers, wimpels en vaantjes Maar mensen zie ik niet. Nergens. Nee, zeg ik, deze moet ik ook niet. Ik kan er wel een heleboel door zien, begrijpt u me goed, het is een prachtige bril, ik zal er niets van zeggen, maar mensen zie ik er niet of nauwelijks door! Het zal wel aan mij liggen Probeert u deze dan eens, dringt de verkoper aan. Ik zet hem op mijn neus. Deze is weer van een andere fabrikant. Critique, heet deze bril. Ha, nu zie ik mensen! Eindelijk mensen! En scherp ook. Alle mensen, wat zie ik de mensen nu scherp! Maar niet alleen scherp, ik zie ze ook zwart, pikzwart! Kijk, daar loopt warempel mijn buurman. Heden mijn tijd, wat ziet die knaap er zwart uit Wat een vreselijke vent is dat toch eigenlijk. Eindelijk zie ik dan eens wat ie allemaal op z n geweten heeft De smeerlap! Nooit geweten dat die kerel zo zwart is als de nacht! En kijk, daar gaat mijn schoonzus! Lieve help nog aan toe, ook al zo n donker figuur, zo n zwart portret, altijd maar sikkeneurig, altijd maar even somber en zwartgallig. Eindelijk zie ik nu eens haarscherp hoe de mensen werkelijk zijn! Alleen, wat ziet de wereld en nu in één keer donker uit! Wat een waanzin nog langer in zo n wereld te leven! Wat een ellende om met zo n bril door de dagen te gaan! Nee, dank u, ik geloof toch niet dat dit een geschikt model voor me is De man in de brillenwinkel kijkt me veelbelovend aan. Wacht, zegt hij. Hier heb ik misschien nog iets dat u bevalt. Probeer u deze nog eens De vorm is wat eigenaardig, maar misschien juist voor u heel geschikt. Ik bekijk het model. Aardige naam draagt deze bril. Con Amore. Met Liefde, betekent dat. Inderdaad, de vorm van de glazen is ietwat afwijkend. Het lijken wel twee harten Moet ik daarmee over straat? Enfin, eerst maar eens kijken of de glazen beter zijn. Nee maar, hoe is het mogelijk, wat een diepte, wat een natuurlijke kleuren! En scherp dat ik de mensen zie! En dat zonder enige vertekening of bijkleuring En van bankbiljetten is bij deze bril geen sprake. En gouden of zilveren of bronzen medailles zie ik ook nergens en de mensen zijn niet zwart, maar ook niet egaal wit; alles is heel genuanceerd, anders dan ik vermoedde dat de mensen zouden zijn. Fantastisch, deze bril! Die moet ik hebben! Doet u deze maar, mijnheer! Zoals u wilt, zegt de brillenman. Ik had het u gelijk al wel kunnen zeggen, maar de meeste mensen geloven mij toch niet. Alleen met het hárt kan men goed zien, mijnheer. Als de mensen dat toch eens geloofden Verlegen sta ik voor de toonbank. Hoeveel kost deze?, vraag ik aarzelend, bang dat deze bril wel erg prijzig of wellicht zelfs onbetaalbaar wezen zal. U boft, zegt de brillenman. Dit model is namelijk heel erg duur. Maar voor de liefhebber heeft onlangs iemand dit model hier aangeboden. Het is gratis. Kijkt u maar op het prijskaartje. Daar staat het zwart op wit: Reeds voor u betaald. U kunt m zo meenemen. Zal ik er wel een doekje bijdoen? U moet de glazen namelijk wel dagelijks even oppoetsen Graag, zeg ik. Met mijn nieuwe bril loop ik blij naar buiten. Aardig man, die brillenman. Ik kijk nog even om. Zwaaiend staat hij achter de etalage. Pas nu zie ik zijn naam boven de ingang van de winkel staan. E. van Gelie, staat er. En daaronder: Alleen met het hart kan men goed zien.

19 De brug in gesprek met: Hans Grandia nog niet los van de farma wereld. Ondertussen zijn Eef en ik getrouwd en werden we vorig de ouders van Klaas-Jan (vernoemd naar de opa's). Ook zijn we sinds kort na een kleine 5 jaar Ter Aar weer terug in Woubrugge. Wat zijn je bezigheden en hobby's? Ik lees graag. Sport is op de achtergrond geraakt ook al pak ik nog regelmatig de racefiets voor woon-werkverkeer. Verder vind ik het leuk om met Klaas-Jan en Eef er op uit te trekken of te Kolonisten (bordspel) met Evelien, Renske en Hans van Wouwe. Waar en wanneer ben je geboren? Ik ben 8 juni 1984 geboren in het ziekenhuis te Leiderdorp. 25 minuten na mijn tweelingzus Renske. We zijn opgegroeid in Woubrugge. Vele uren doorgemaakt op het pleintje van de Witte Klaver. Hoe heeft je leven er tot nu toe uitgezien? Ik had tot mijn 15e weinig interesse in school. Mijn ouders duwde me ook nooit huiswerk te maken. Het was prima. Ik was op straat aan het voetballen of aan het (tafel)tennissen. Toen het eenmaal duidelijk werd dat ik nooit brood zou kunnen verdienen met voetballen en mezelf begon te interesseren in het vak economie, was ik vaker met mijn neus in de boeken te vinden. Niet veel later werd ik verliefd op Evelien. Ik nam via mijn vader een zaterdagbaan bij Hoogvliet supermarkten en het voetbal was passé. Na het MBO ben ik doorgegaan naar het HBO. In Rotterdam heb ik Logistiek en Economie gestudeerd. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze me deze kans gegeven hebben. De 4 jaar in Rotterdam waren de meest intensieve, maar ook de leukste van mijn leven. Erg veel geleerd. Ik ben afgestudeerd bij het voormalige Katwijk Farma (nu Apotex) en kon aanblijven na de studie. Na 4 jaar ben ik voor de farmaceut MSD gaan werken. Nu werk ik bij Bayer. Ik kom dus Wat trekt je aan in onze gemeente? Ik ben van jongs af aan door mijn ouders meegenomen naar deze gemeente. Hoe warm de gemeente ook is, persoonlijk vraag ik me meer af wat me aantrekt tot andere gemeenten. In het bijzonder de gemeente waar we nu mee optrekken. Hoe mooi zou het zijn als we als dorpsgenoten naar Gods huis gaan, we een gezicht kunnen vormen naar onze dorpsgenoten en krachten kunnen bundelen om er voor onze naaste te zijn? Wat me aanspreekt tot de kerk: de prediking. Het verlangen te weten wie God is en welk vooruitzicht Hij ons gegeven heeft door het offer van Zijn eigen zoon. Op zondag probeer ik mijn dank hiervoor te geven. Met wie is de brug volgende keer in gesprek? Met Peter Buis. Pagina 19

20 Leed van christenen in moslimlanden mag niet worden verwaarloosd Miljoenen christenen zijn in moslimlanden het doelwit van discriminatie, onderdrukking en geweld. Waarom neemt het Westen, ondanks vele alarmerende publicaties, het tragische lot van christenen in islamitische wereld niet serieus? Het fenomeen 'christofobie' breidt zich snel uit. Terwijl de islam steeds meer voet aan de grond krijgt in Europa, worden de laatste groepen christenen in het Midden-Oosten en andere delen van de islamitische wereld verjaagd of vermoord. te zien naar zichtbare vormen van uitsluiting en vervolging, ingezet of aangemoedigd door de staat. Egypte is hiervan het duidelijkste voorbeeld. Na de volksopstand in 2011 zijn meer kerken in brand gestoken, moeten christenen stukken van hun grond afstaan, is het aantal gewelddadige incidenten tegen hen fors toegenomen en zijn meer dan honderdduizend christenen Egypte ontvlucht. De nieuwste ontwikkeling is een fatwa van een prominente geestelijke van de regerende Moslimbroederschap die het Egyptische moslims verbiedt hun christelijke landgenoten 'Gelukkige Paasdagen' te wensen. De Egyptische president Mohammed Morsi weigerde vorig jaar de wijdingsceremonie van de nieuwe koptische paus bij te wonen. Na de plechtigheid stuurde Morsi de nieuwe paus een brief waarin stond: 'Wilt u dat ik u feliciteer, dan mag u naar het presidentiële paleis komen.' Vogelvrij Deze christenvervolging, in de westerse media onderbelicht, varieert van belemmering van geloofsuitoefening en liturgieviering tot intimidatie, sociale uitsluiting, fysiek en psychisch geweld, aanslagen, verminking, ontvoering, verkrachting, levende verbranding, gedwongen bekering en ophanging. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Centre (2011) bestaat de wereldbevolking van 6,9 miljard mensen voor ongeveer eenderde uit christenen. Honderd miljoen van hen leven onder moeilijke omstandigheden. Van hen woont 90 procent in de islamitische wereld. En deze groep heeft het steeds zwaarder. Het probleem van christenvervolging betreft meer dan alleen de Egyptische christenen. Het jaarrapport van de Nederlandse organisatie Kerk in Nood (2011) stelt dat het christendom in het gehele Midden-Oosten, waar deze godsdienst zijn wortels heeft, dreigt te verdwijnen. Na de Amerikaanse inval in Irak in 2003 hebben strengislamitische groeperingen de christenen vogelvrij verklaard. In 2003 woonden er 1,3 miljoen christenen; in 2013 minder dan In The Wall Street Journal zei de Iraakse aartsbisschop Louis Sako: 'Wij bloeden dood (...) Er blijft geen christen over in Irak.' Kerken in brand Neem de Arabische christenen. Sinds de 'Arabische Lente' is in landen die bekendstonden om hun sluimerende discriminatie en dagelijkse pesterijen van christenen een verschuiving Pagina 20 In Syrië worden christenen door salafistische rebellengroepen openlijk verzocht het land te verlaten. Een beroemde leus is: 'Christenen naar Beirut en alevieten naar het graf', waarmee ze doelen op het vertrek van christenen naar buurland Libanon, waarvan de bevolking voor 40 procent uit christenen bestaat.

21 Om dat vertrek te bespoedigen en angstgevoelens te versterken, worden christelijke heilige plaatsen aangevallen en kerken en kloosters geplunderd. Afgelopen december werd een 38-jarige christelijke taxichauffeur onthoofd, en werd zijn lichaam vervolgens als voer aan de honden opgediend. Hij zou hebben geweigerd de rozenkrans die in zijn taxi hing te verwijderen. Niet nieuw De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay, noemde aanvallen van islamitische fundamentalisten als Boko Haram op Nigeriaanse christenen een misdaad tegen de menselijkheid omdat Boko Haram één specifieke godsdienstige groepering voortdurend in het vizier heeft. In het noorden van Nigeria, waar Britse kolonisten in de negentiende eeuw de missionarissen verboden om actief te zijn, woont een groot deel van de vervolgde christenen. Bijna dagelijks worden zij er aangevallen, terwijl lokale verslaggevers uit angst voor baanverlies geen aandacht schenken aan de voorvallen. De moeizame verhouding tussen het christendom en de islam is allesbehalve nieuw. Zij is veertienhonderd jaar oud, even oud als de islam zelf. Gedurende de eerste duizend jaar stond de islam op territoriale voorsprong ten opzichte van het christendom, dat in belangrijke delen van de wereld zoals het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Spanje, en delen van Frankrijk werd teruggedrongen. In de vierhonderd jaar erna keerde het tij. Sindsdien is de toestand van christenen in de islamitische wereld problematisch. Vooral de islamitische revolutie in Iran in 1979 heeft veel radicale bewegingen hoop gegeven om hun ideeën te kunnen exporteren. Vuilnismannen In zijn boek Resaleh Towzih al-masa'el (in het Engels: A Clarification of Questions) sprak ayatollah Khomeini over elf onreine objecten die moslims niet mogen aanraken: 'Een: urine, twee: kruk, drie: sperma, vier: lijken, vijf: bloed, zes en zeven: honden en varkens, acht: niet-moslims, negen: wijn, tien: bier, elf: het zweet van een kameel die onreine dingen eet.' Niet-moslims die gelijk zijn aan varkens, urine en sperma: dat is een beeld dat bij iedereen makkelijk blijft hangen. Zowel de sjiitische Khomeini als de soennitische radicalen hebben van niet-moslims de 'vijanden van God' gemaakt die op alle mogelijke manieren moesten worden bestreden. Zo worden christenen in Egypte sinds de jaren vijftig gedwongen specifieke beroepen te beoefenen. Van de vuilnismannen en afvalverwerkers in Cairo is 80 procent christen. Het gevolg is dat ze ernstige longaandoeningen krijgen, waardoor ze vroegtijdig overlijden en dat ze bij epidemieën als schuldigen worden aangewezen. Soms loopt het dusdanig uit de hand dat de lokale bevolking hun huizen verbrandt om de bron van de ziekte te bestrijden. Nederig Het onderliggende sentiment draait om gevoelens van dankbaarheid die christenen in de islamitische wereld zouden moeten tonen omdat hun aanwezigheid wordt getolereerd. Ze kunnen zich geen fouten permitteren, moeten op hun tellen passen en horen hun nederige plaats te kennen. Een Algerijnse christen uitte zijn zorgen onlangs op een Arabische televisiezender: 'Je kunt bij ons nog net niet de hoeveelheid lucht meten die we inademen. Anders was dat allang gebeurd, met als doel ons ervan te beschuldigen te veel lucht te nuttigen.' Een andere factor is de extreme voorzichtigheid waarmee christelijke geestelijken aandacht vragen voor de benauwde positie van hun gelovigen. Ze willen niet het verwijt krijgen een 'slecht beeld' van moslims te creëren. In media-optredens beroepen clerici zich in uiterst diplomatieke en vrome termen op de gedeelde geschiedenis die moslims en christenen verbindt, vooral in het Midden-Oosten. Beeldvorming Nu hebben ook sjiitische moslims het in de soennitische landen niet bepaald makkelijk. Maar er is een belangrijk verschil tussen sjiieten en christenen. De eersten kunnen rekenen op steun van een machtige staat en een groepering, te weten Iran en Hezbollah, waarmee radicale moslims rekening houden. Vanuit historisch oogpunt weten zij dat met de Perzen niet te spotten valt. De christenen worden door niemand openlijk gesteund. Sterker, hoewel zij in de beeldvorming met het Westen worden geassocieerd, lijken westerse landen niet de minste belangstelling te tonen voor hun lot. Volgens officiële beleidsdocumenten zouden landen zoals Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zich wereldwijd Pagina 21

22 moeten inzetten voor de godsdienstvrijheid. Maar in de praktijk merken christenen niets van de inspanning voor deze liberale waarde. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het verlies aan zelfvertrouwen in de westerse cultuur, maar ook met onwetendheid over de aanwezigheid van christenen in de islamitische wereld. Exodus De Amerikaans-Libanese hoogleraar Walid Phares heeft vaak aandacht gevraagd voor de westerse vooringenomenheid waarin uitsluitend de godsdienstvrijheid van islamitische minderheden ter sprake komt. Volgens hem kijkt het Westen met één oog wanneer het aankomt op christenen in de islamitische wereld. Hij vraagt zich af waarom de Egyptische christenen, die volgens hem de meest gemarginaliseerde minderheid van het Midden-Oosten zijn, amper hulp ontvangen van de Europese Unie. 'Ze worden niet op dezelfde wijze behandeld als de moslims van Kosovo, Bosnië of Gaza, terwijl hun aantallen groter zijn dan al deze groepen bij elkaar. Waarom is dat?' schrijft Phares. In het jaarrapport over 2012 van de US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), een belangrijk adviesorgaan van de Amerikaanse overheid, wordt gesteld dat de exodus van christenen uit de islamitische wereld ongekende vormen begint aan te nemen. USCIRF-voorzitter Leonard Leo beweerde zelfs dat het christendom binnen afzienbare tijd zal verdwijnen uit Irak, Egypte en Afghanistan. Tot officiële reacties in het Westen leiden alle alarmerende publicaties nauwelijks. Terecht kritiseerde mensenrechtendeskundige Martin Janssen onlangs de houding van de westerse leiders en geestelijken die veel tijd en moeite stoppen in de 'dialoog met de islam' terwijl ze daarbij om 'de harmonieuze sfeer van hun interreligieuze dialoog niet te verstoren' de christenvervolging in de islamitische wereld nauwelijks noemen. De misdaden waaraan christenen worden onderworpen, worden niet vanzelf opgelost. Tolerantie De reden dat ook de Nederlandse samenleving zich de christofobie moet aantrekken, ligt in het feit dat godsdienstvrijheid een wezenlijke liberale waarde is die Nederland door de eeuwen heen een toevluchtsoord maakte van onderdrukte religieuze minderheden. En als godsdienstvrijheid hier waardevol wordt gevonden, moet zij dat elders ook zijn. Bovendien schrijft Artikel 100 van de Nederlandse Grondwet voor dat de Nederlandse overheid zich wereldwijd moet inzetten ten behoeve van de internationale rechtsorde. Dit houdt meer in dan het sturen van legertroepen naar brandhaarden zoals Afghanistan, om daar de Taliban te verjagen. Landen die volgens het internationale strafrecht misdaden tegen de menselijkheid plegen of ongestraft laten, worden daarop ook aangesproken. Er is moed, doorzettingsvermogen en geloof in de eigen principes nodig. Nederland kan een leidende positie spelen, gezien de historische lotsverbondenheid met religieuze tolerantie. In 1523 schreef Erasmus een brief aan de Franse vorst Frans I om hem tot vreedzaam handelen te bewegen. Erasmus riep daarin machthebbers op 'zich als ernstige artsen de moeite te getroosten om de kreunende wereld bij te staan'. In die kreunende wereld mag het leed van christenen, wier geloof wezenlijk onderdeel is van de westerse beschaving, niet worden verwaarloosd. (www.elsevier.nl) door Hala Naoum Néhmé 26 jul 2013 Pagina 22

23 Pagina 23 Oplossing verderop in dit magazine

24 Door: Angelique Mulders Nasrani teken duikt steeds vaker op in Nederland Het Het rode Nasrani teken duikt steeds vaker op in Nederland op T-shirts en buttons Facebook Open Doors. Christenen in Nederland slaan massaal terug tegen het 'monster IS'. Hun wapen: het Arabische teken voor christenen die de IS-strijders gebruiken bij hun vernietiging. Het rode Nasrani teken duikt steeds vaker op in Nederland op T- shirts en buttons. Nog méér christenen posten het tekentje bij hun account op Twitter en Facebook. 'Ik heb het zondag zelfs op de kansel gezien,' zegt Klaas Muurling van de organisatie Open Doors voor vervolgde christenen in Ermelo. 'Een predikant droeg een T-shirt met het Nasrani teken onder zijn colbert.' De 'smiley met één oog' wordt door ISIS strijders in Irak en Syrië gebruikt om huizen van christenen te brandmerken. 'En hen voor de keus te laten: wegwezen of de dood.,' zegt Jonathan van der Geer, woordvoerder van de ChristenUnie. De politieke partij voert het teken nu in zijn naam op internet-accounts. Als geuzenteken. 'Zoals in Denemarken de koning tijdens WOII een Jodenster ging dragen,' zegt Muurling. Ronald Zoutendijk, vice-voorzitter van het CDA bestuur in Wassenaar, heefthet tekentje in zijn foto op Twitter verwerkt. 'Of je daarmee een risico loopt? Nou, dat risico neem ik dan. Op andere plaatsen in de wereld is het risico voor christenen veel groter.' Ook heel veel jonge christenen gebruiken het nieuwe geuzenteken. Het jonge raadslid Pieter Grinwis van de ChristenUnie in Den Haag had een T-shirt met het teken aan het raam van de fractiekamer hangen. 'Maar toen wilde ons Tweede Kamerlid Joël Voordewind het lenen voor een spreekbeurt en hebben we het niet teruggekregen,' vertelt hij lachend. 'We hebben er nu een button met het teken hangen.' Pagina 24

25 Zoek de verschillen God zorgt voor jou OPLOSSING 1. De nok van het vogelhuisje is anders 2. Het haakje waar het zaadbolletje aanhangt links is niet meer compleet 3. De veren van de vogel links op het vogelhuisje zijn een tikje aangepast 4. De vogel links heeft ook een ander snaveltje 5. Het rechtervogeltje in het vogelhuisje is aangepast 6. De staart van de vogel op de stok is anders 7. Het vogeltje rechts op het dak heeft een ander oogje 8. Het pootje van het vogeltje op het dak is ook gedeeltelijk weg 9. Eén van de barsten in de planken van het vogelhuisje rechts is aangepast 10. De worm in de bek van het middelste vogeltje is gehalveerd 11. De zaadjes onder het vogelhuisje rechts zijn gewijzigd 12. In het midden van de onderbalk mist een streepje 13. De tekst is anders, er staat ineens: God zorgt voor u! 14. Er is een streep verdwenen boven de ronde cirkel in het huisje 15. Ik heb een streepje op de stok waar het vogeltje op zit weggehaald 16. Het touwtje aan het zaadballetje rechts is anders Heb jij ook die lijn naar boven? Heb jij ook die lijn naar boven die je nauw met God verbindt. En je dagelijks mag benutten als t door Hem beminde kind. Want je mag God Vader noemen jou altijd tot hulp bereid. Hij wiens naam je steeds mag roemen jou veilig door t leven leid. t Belang van zo n lijn te kennen leer je met God dag aan dag. Door er steeds weer aan te wennen k mag tot Hem gaan met beklag. Alles mag je God voorleggen wat je innerlijk beroert. Door het biddend uit te zeggen tot dank vreugd of verdriet voert. t Dagelijks lijntje met hierboven is t belangrijkst dat bestaat. Door God op Zijn woord te geloven weet je waar het Hem om gaat. Hij wil jouw zo graag ontvangen aan het eind van d aardse reis. Vader Hij kent jouw verlangen naar het hemels paradijs. Categorie: Geloof, hoop en liefde Gemaakt op 13 juli 2014 Geschreven door Justus A. van Tricht Pagina 25

26 Het dorpsleerhuis In het beleidsplan van onze kerk staat beschreven, dat wij in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen willen komen tot een Dorpsleerhuis. Een DORPSLEERHUIS? Wat is dat nu weer! Dan maar even het geheugen wat opfrissen. In het DORPSLEERHUIS brengen alle geloofsgemeenschappen van Woubrugge hun toerustings-, vormingswerk en bezinningsactiviteiten overzichtelijk bij elkaar ten behoeve van alle inwoners van Woubrugge. Een avondje sporten of zingen in een koor kan heel ontspannend zijn, maar er zijn kwesties die je daar niet mee oplost. Veel van onze dorpsgenoten zitten soms met dezelfde vragen zonder dat van elkaar te weten. En zou het niet mooi en zinvol zijn om die mensen bij elkaar te brengen om onder deskundige begeleiding daarover in gesprek te gaan? De geloofsgemeenschappen in Woubrugge vinden dat zij hierin een taak hebben. Vandaar het DORPSLEERHUIS. Zij beseffen dat het aanbod dan ruimer moet zijn dan vragen over het geloof alleen. Ook de praktijk van alle dag waar iedereen van binnen en buiten de kerk mee te maken heeft en die vragen oproept moet aan bod komen. Het DORPSLEERHUIS, dat is er! Een boekje met het totale aanbod van het DORPSLEERHUIS is in Woubrugge huis-aan-huis verspreid. Ook op de website kunt u het programma vinden. Ga het aanbod eens langs. En als u geïnteresseerd bent, geef u dan direct op! Want van uitstel Graag tot ziens in het DORPSLEERHUIS! Pagina 26

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie

dvent De Geest wekt tot leven nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie nieuws ADRA-België pakt uit in Brussel en Gent nieuws wereldkerk Londen bereidt zich voor op grootschalige evangelisatie KIDS & Jongeren Ruim 500 enthousiaste kids bezoeken Kidzrally dvent 05 2012 Jaargang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie