STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne"

Transcriptie

1 STUKWERK Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne Jaargang 32 - nr.8 augustus 2015

2 Contactgegevens Stukwerk Abdijkerkpastoraat Vieringen weekdagen Vieringen zondagen Bijzondere vieringen Misintenties Vrijwillige Kerkbijdrage Gastensecretariaat Abdij van Berne Abdijstraat AD Heeswijk-Dinther Tel: Bank: IBAN: NL64 RABO Verschijnt maandelijks op de 1 e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: Abt Denis Hendrickx, o.praem. Bernard Kersten, o.praem. Kees den Boer, o.praem. Koster-diaken: Kees den Boer, o.praem. 07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers 08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november) Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor Abt Denis Hendrickx, o.praem. Koster-diaken Kees den Boer, o.praem. of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer IBAN: NL64 RABO t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage" Bereikbaar op maandag en vrijdag uur Dinsdag, woensdag en donderdag uur - 2 -

3 INHOUD COLOFON... 2 INLEIDING Uitnodigen... 4 VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA... 6 MEDEDELINGEN Boekwinkel... 7 Ontmoeten... 7 Wereldwinkel... 7 Deurcollecte... 7 Vrijwilligersbijeenkomst... 7 Jubilarissen... 7 Kopij Stukwerk... 8 ABDIJKERKPASTORAAT / ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK Beraadsgroep... 8 Kerkbalans... 9 TE DOEN GERECHTIGHEID Amnesty Caritas ACTIVITEITEN ROND DE ABDIJ Monumentendag Uit de opslag van de abdij Hindoejongeren UIT DE ACTIVITEITENFOLDER Ongewenst kinderloos Berne Abdijconcerten Dromen als geschenk WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, , TELEFOON De naam van de schrijver is bekend of wordt vermeld, anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen

4 UITNODIGEN We nodigen familieleden, vrienden en vriendinnen en vaak nog anderen uit voor onze verjaardag of voor een jubileum We worden uitgenodigd op facebook vriend te worden. Aan een buurman vraag je: Ga je mee wandelen? We worden uitgenodigd om van alles te kopen. En al die paradijselijke plekken waartoe vakantiegidsen ons trachten te verlokken. De klokken van kerken, ook onze abdijkerk nodigen mensen uit om naar een viering te komen. We worden uitgenodigd om kopij in te leveren voor STUKWERK. De nieuwe werkgroep BERAADSGROEP ABDIJKERK, die een brug wil vormen tussen de abdijgemeenschap, kerk(be) zoekers en samenleving nodigt ook u uit om mondeling of schriftelijk suggesties, commentaar, kritiek te geven, vragen te stellen ivm de vieringen en andere activiteiten. Onze contactpersoon is Herman Deckers. Elders in dit nummer meer gegevens. Vaak hebben we het - en mijn inziens terecht - ook over een uitnodigende laagdrempelige kerk. In het tijdschrift VOLZIN - ook zo n brug tussen geloof en leven, kerk en samenleving nu - gaat het in het juninummer 2015 over internet als medium voor religieuze communicatie. U wordt uitgenodigd om een preek te beluisteren, te bidden met de Jezuïeten, een kaarsje op te steken. Nieuwe wegen??? Want of je nu een kijkje neemt in de progressieve en jubilerende Dominicuskerk in Amsterdam of in de traditionele basiliek in Schiedam of in de kerken van het midden, bijna overal zie je vergrijzing en een zekere mate van leegloop, ook in onze abdijkerk. Dat houdt geen kardinaal of bezield verband tegen. En ik vind -naar de feiten en getallen kijkend- dat de uitspraak van theoloog Stephen van Erp - ook in Volzin van juni- dat het geloof verzamelt en internet verstrooit iets te makkelijk, al ben ik het er in principe mee eens. En u? Maar welk medium we ook gebruiken om de Blijde Boodschap bekend te maken, door te geven en mensen uit te nodigen, de persoonlijke uitnodiging is en blijft onmisbaar

5 Spreken wij - vrijuit - met mensen, ook in onze kring van familieleden en vriendinnen over de waarde die geloof en kerk(bezoek)voor ons hebben? Nodigen we mensen uit een keer mee te gaan naar de dienst om half elf op zondagmorgen of naar een bezinningsavond op de abdij? De zo gewaardeerde paus Franciscus heeft het vaak over een kerkgemeenschap die het opneemt metterdaad - voor de armen en neemt het nu ook op voor de toekomst van onze planeet. Een opsteker voor milieuactivisten. Hij roept ook op tot een kerk die missionair is.en wat kunnen wij, wat doen wij met die oproep en uitnodiging? In het mij zeer aansprekende boek geduld met GOD van de Tsjechische priester, theoloog, filosoof en psycholoog Tomas Halik, gaat het over de dialoog, het gesprek met hen die op afstand staan, ook met atheïsten. En hij, afkomstig uit en levend in het zeer seculiere Tsjechië tijdens en na de communistische periode, weet wat hij schrijft. Hij roept op en daagt uit ons christenen uit om Zacheüs aan te spreken. U weet wel die man buitenstaander - die in de boom toekeek toen Jezus langs trok en door Hem aangekeken en aangesproken werd Bij jou wil ik te gast zijn. Zalig zij die op afstand staan, omdat we juist met hen het gesprek kunnen aangaan en van hen ook leren. De ongelovige leeft toch ook soms in onszelf. Halik beschrijft twijfel als een brug tussen geloven en niet geloven. We worden dus uitnodigend opgeroepen om het gesprek aan te gaan over geloven, over christen zijn. Een uitnodigende kerk?? Wij zijn die kerk! En soms is het gemakkelijker en vruchtbaarder het gesprek aan te gaan met de zuster of broeder in de boom, dan met medechristenen Een opsteker: In Zandvoort kerkt nog slechts 3% van de bevolking. Dus werk aan de winkel!. Heeft u suggesties?? Een zomerse groet, namens team abdijkerkpastores Benard Kersten o.praem

6 VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA Augustus e zondag door het jaar Voorganger Abt Denis Hendrickx Lector Cor van Bergeijk-Krooijmans 06 Gedaanteverwisseling van de Heer e zondag van door het jaar Voorganger Piet van Dongen Lector Harry van der Pas 10 Laurentius diaken 15 Maria Ten Hemelopneming morgengebed Eucharistieviering Voorganger Prior Frank van Roermund avondgebed e zondag van door het jaar Voorganger Titus de Kemp Lector Henk Weerdesteyn e zondag van door het jaar Voorganger Theo Kennis Lector Henriëtte Ausems Bartelomeüs, apostel 27 Monica, moeder van Augustinus 28 Augustinus regelvader van de Norbertijnen morgengebed Eucharistieviering 09:00 29 Marteldood van Johannes de Doper e zondag van door het jaar Voorganger Bernard Kersten Lector Karl Tax September e zondag door het jaar Voorganger Titus de Kemp Lector Raf Houben

7 MEDEDELINGEN BOEKWINKEL Elke eerste zondag van de maand, na de viering van uur, is de boekwinkel open ONTMOETEN Zondag 9 en zondag 30 augustus kunt u elkaar - na de Eucharistieviering van uur - in de Abdij ontmoeten. Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom! WERELDWINKEL Op zondag 9 augustus na de Eucharistieviering van uur, is de wereldwinkel open, waar ook kaarsen te koop zijn om het werk van Amnesty International te steunen. DEURCOLLECTE Op zondag 30 augustus is er na de viering een deurcollecte voor de MIVA. Zij doet haar werk al 80 jaar. VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST Elk jaar op het feest van de Kerkwijding van de Abdijkerk komen vrijwilligers van de kerk samen. Dit jaar zal dat ook weer zijn op 22 september. Er is een spreker: Joost Koopmans. De persoonlijke uitnodigingen komen nog. JUBILARISSEN ABDIJ VAN BERNE In augustus a.s. heeft de Abdij van Berne vier jubilarissen in haar midden. En wat voor jubilarissen. Drie norbertijnen: Jos de Wolf o.praem, Jan Terlingen o.praem en Theo van de Vossenberg o.praem. vieren 7 augustus hun diamanten priesterjubileum en Titus de Kemp o.praem, viert 4 augustus zelfs zijn 65 jarig priesterjubileum. Alle vier zijn ze tot ver over de Heeswijkse grens bekende persoonlijkheden die in hun werkzame leven tot op de dag van vandaag actief zijn gebleven. In het zomernummer van Berne, het orgaan van de norbertijnen van de Abdij van Berne, wordt nader ingegaan op hun leven en werken

8 Wij wensen de vier jubilarissen van harte proficiat met hun opmerkelijk jubileum en wensen hen nog veel goede en gezonde jaren toe. Redactie Stukwerk KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK Kopij voor het augustus nummer moet, zoveel mogelijk per , uiterlijk donderdag 27 augustus zijn ingeleverd: Voor actuele informatie: ABDIJKERKPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK BERAADSGROEP ABDIJKERK Algemene doelstelling: De beraadsgroep wil een brug vormen tussen de abdijgemeenschap, kerkbezoekers en samenleving en daarmee helpen vorm te geven aan een levende gemeenschap. De norbertijnse gemeenschap wil met haar klooster/-kerk een centrum zijn waar plaats wordt geboden aan activiteiten op het terrein van religie en zingeving, met name vanuit de Joods-Christelijke inspiratie. Het wil een centrum zijn waar spiritualiteit, diaconie, catechese en liturgie elkaar ontmoeten en elkaar stimuleren. De abdijgemeenschap wil een gastvrije open plek zijn voor iedereen die verdieping en zin op het spoor wil komen en beleven: een plek van kerk-zijn met een warm thuisgevoel. De taak van de beraadsgroep is een verbinding te vormen tussen convent, kerkgemeenschap en samenleving om daarmee het bovengestelde mee te helpen vorm geven. De beraadsgroep wil met respect voor de eigenheid van het convent, maar met de noodzaak van uitwisseling met de samenleving de onderlinge verbinding bevorderen, zodat ze een bron van inspiratie voor elkaar kunnen zijn. De beraadsgroep wil een open relatie tussen convent en kerkgemeenschap bevorderen, waardoor de groei naar een levende kerkgemeenschap wordt gestimuleerd. Een kerkgemeenschap, waar ruimte is en aandacht voor wat er in de wereld gebeurt en je daarmee te verhouden vanuit een Christelijke inspiratie

9 Vanuit de geloofsgemeenschap en vanuit het convent kunnen vragen opmerkingen en/of ideeën bij de beraadsgroep worden neergelegd en kan in de groep bekeken worden wat er ermee kan worden gedaan. De beraadsgroep is zelf geen uitvoerder, maar geeft vragen, opmerkingen of suggesties, eventueel vergezeld van advies, door aan de betrokken werkgroep of verantwoordelijken. In sommige gevallen kan het dienstig zijn, om conventsleden of andere deskundigen van buiten uit te nodigen voor overleg of informatievoorziening. De beraadsgroep in samengesteld uit 2 pastores, aangevuld met 4 tot 6 kerkgangers. De groep komt 4x per jaar bij elkaar, indien er behoefte aan is vaker. Zijn er vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties: neem contact met ons op. Dit kan mondeling, schriftelijk of per . Contactpersoon: Herman Deckers, secretaris adres: De beraadsgroep bestaat uit de volgende personen: Abt Denis Hendrickx, o.pream. Bernard Kersten o.praem. Kees den Boer o.pream. Margot Rooijmans Marianne Griffioen Martien Korsten Hans Barten Herman Deckers BERICHT VAN DE WERKGROEP KERKBALANS ABDIJKERK De werkgroep Kerkbalans Abdijkerk ziet het als haar taak inzage te bieden in opbrengsten en kosten die gerelateerd kunnen worden aan activiteiten in en rondom de abdijkerk. In het onderstaande wordt een korte toelichting gegeven op deze opbrengsten en kosten. Door de kerkbezoekers is in 2014 een bedrag van bij elkaar gebracht waarvan aan kerkbijdragen (inclusief de actie Kerkbalans) en aan collectes. Daarnaast is een bedrag van aan misintenties ontvangen. De kerkbijdragen en collectes waren iets minder dan in 2013 maar daarentegen is er weer meer aan misintenties ontvangen. Bovendien is voor bijzondere gelegenheden (zoals doop, huwelijk en uitvaart) totaal meer ontvangen dan in De norbertijnen danken de kerkbezoekers daar van harte voor. Op deze manier kan de abdijkerk worden verwarmd, kan noodzakelijk onderhoud gepleegd worden aan de kerk en het orgel, kunnen benodigdheden voor de - 9 -

10 mis worden vervangen of aangeschaft, kan het drukwerk worden verzorgd en kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd. In het eerste kwartaal van 2016 zal het boekjaar over 2015 worden afgesloten. In Stukwerk van april/mei 2016 streven wij ernaar een overzicht van kosten en opbrengsten over 2015 te publiceren. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande, dan kunt u een mail sturen aan De werkgroep zal dan trachten uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Namens de Werkgroep Kerkbalans Abdijkerk De penningmeester, Raf Houben TE DOEN GERECHTIGHEID AMNESTY INTERNATIONAL KOM IN ACTIE verstuur de brieven Deze maand wordt uw aandacht gevraagd voor de Saudi Arabische Fadhei al Manasif die sinds oktober 2011 in de gevangenis zit. Naar alle waarschijnlijkheid pakten de autoriteiten hem op omdat hij de oprichter is van een in Saudi-Arabië verboden mensenrechtenorganisatie. Al-Manasif zet zich vooral in voor een betere positie van de sjiitische gemeenschap. Vlak voor zijn arrestatie woonde hij een vreedzame demonstratie bij tegen discriminatie van deze moslim minderheid. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor "ongehoorzaamheid aan de koning" en het hebben van contacten met buitenlandse media. Tussen mei en augustus 2011 zat al-manasif ook in de gevangenis. Hij mocht toen geen contact hebben met de buitenwereld en zegt te zijn gemarteld. Hij werd geslagen, kreeg elektroshocks en moest uren staan met zijn handen aan het plafond geboeid. Amnesty vreest dat hij ook dit keer weer het gevaar loopt om gemarteld te worden

11 Op zondag 10 augustus 2015 zal tijdens de eucharistieviering van uur bij de voorbede ons gebed worden gevraagd voor Fadhei al-manasif. Voor hem zal de Amnestykaars worden ontstoken. Ook liggen er op die dag weer brieven van Amnesty International achter in de kerk. Een van deze brieven is gericht aan de koning van Saudi-Arabië waarin hem gevraagd wordt Fadhei al-manasif onmiddellijk vrij te laten. Ook liggen er nog andere brieven die betrekking hebben op zaken waarvoor Amnesty zich heeft ingezet. Wanneer u deze brieven meeneemt, ondertekent en verzendt ondersteunt u het zinvolle werk van Amnesty. Dat het werk zinvol is blijkt iedere keer weer. Regelmatig worden er successen geboekt. Om maar weer eens voorbeelden te noemen: Eerder dit jaar kwam gewetensgevangene Dr.Tun Aung uit Myanmar (het voormalige Birma) vrij, na meer dan 2 jaar gevangen te hebben gezeten, na aanvankelijk tot 17 jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld. In de zomer van 2012 probeerde arts en islamitisch gemeenschapsleider het publiek tot bedaren te brengen, toen er geweld oplaaide tussen moslims en boedhisten in Myanmar's westelijke deelstaat Rakkine. Dr.Tun Aung stuurde een persoonlijk bericht, bestemd voor alle aanhangers van Amnesty International, waarin hij o.a. schreef diep onder de indruk te zijn van alle steun en acties, die Amnesty ondernam om hem vrij te krijgen en waarin hij verder schreef zeer dankbaar te zijn voor de voortdurende steun van Amnesty. Op 26 juni 2015 deed het Amerikaans Gerechtshof een historische uitspraak. Mensen van gelijk geslacht kunnen vanaf vandaag wettelijk met elkaar in het huwelijk treden. "Deze uitspraak is een overwinning voor de mensenrechten" aldus Steven W. Hawkins, directeur van Amnesty International in de Verenigde Staten. Namens de diaconale werkgroep abdijkerk, Wim van der Weide. CARITAS Gisteravond las ik op de Geraduskalender een uitspraak van Khaled Hosseini die mij aan het denken zette: Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen. Wij kunnen inderdaad de golven van terreur, oorlog en geweld niet tegenhouden, maar wat wij wel geleerd hebben is te surfen. Al ruim 20 jaar surfen wij met vrachtwagens vol kleding, schoeisel, linnengoed, beddengoed, naaimachines en nog zó veel meer naar alle richtingen waar de golven te hoog zijn. Het surfen past ook wel een beetje bij vakantie

12 Omdat het voor de thuisblijvers ook een beetje vakantie en bovendien volop zomer is, mogen wij wel eens in blijdschap terugzien op de vele jaren dat wij met anderen hebben kunnen delen van onze welvaart. Terugziend hebben we in de loop der jaren misschien al wel een volle kledingkast weg kunnen schenken. Soms hele mooie kleding. Ik denk wel eens aan de vrouw die dat mooie, te klein gekochte jasje draagt of de mevrouw met die praktisch nieuwe schoenen, die deze van de podologe niet meer dragen mocht. Ik hoop zo dat het hun toen een beetje blij gemaakt heeft. Ik weet dat ze in Uden de allermooiste dingen in de kledingbank opslaan. De mensen in onze regio hebben nu eenmaal een andere smaak dan de mensen in b.v. Roemenië. In ons land arm te zijn lijkt me nog moeilijker dan in een land waar iedereen het al is. Als je overal om je heen welvaart ziet, moet het toch wel erg zijn als je van die welvaart helemaal niets proeft. Soms is het zelfs zo erg, dat kinderen zonder ontbijt naar school moeten. Jawel, in ons land! Toch wordt met man en macht hulp geboden waar het kan. En bepaald niet door slechts enkele mensen. Door het schrijven van mijn stukjes ben ik nogal alert op het gebied van hulpverlening. En die is echt gigantisch. Bijna iedere parochie of christelijke gemeenschap heeft wel een of meer projecten die de goede doelen steunt. Het is alleen zo jammer dat er steeds meer een beroep moet worden gedaan op al die goede gevers. Steeds meer landen zijn in oorlog of worden geteisterd door terroristen, zodat de bevolking praktisch onder de armoedegrens moet leven. Om maar enkele landen te noemen waar Caritas probeert het leven van de mensen daar te verlichten: Montenegro, Kroatië, Ghana, Roemenië, Syrië, Kenia en daar waar hulp nodig is. Dat dit allemaal kan komt vooral mede door alles wat u geeft, bijna alles waarvan u denkt, dat een ander dat kan gebruiken is welkom. In Uden weten ze er wel raad mee. Ik hoop dat u met mij durft te blijven geloven dat de goede mens het heus zal winnen van alle boefjes die de wereld nu naar hun hand proberen te zetten. Ik wens u nog een heel mooie augustusmaand en hoop dat alle vakantiegangers weer veilig op het honk mogen terugkeren. Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk i.s.m. Stichting Caritas St. Petrus Uden, Pam Gerritsen Weiler

13 ACTIVITEITEN ROND DE ABDIJ Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij naar de activiteitenfolder en de website: Uit de opslag van de abdij MONUMENTENDAG Op de monumentendag, zondag 13 september, laat de abdij van Berne zich zelf zien: de voorgevel die de geschiedenis van de abdij vertelt, het Slotje dat met enige trots het jaartal 1546 vermeldt, het bescheiden abdijtje in het midden uit 1857 en de hoofdingang die oud en nieuw verbindt en ruimte bood en biedt aan nieuwe norbertijnen. De abdijkerk is te bezichtigen en heeft een neogotisch gedeelte en een nieuw deel dat architect de Valk er aan bouwde in Het was een cadeau van de N.C.B., als dank voor het werk van pater van den Elsen. Intern is de abdij die dag niet te bezichtigen. Van 12 tot 17 uur kunt u een bezoek brengen aan de Muziekfabriek, gelegen in de tuin van de abdij. Daar worden oude meubels uit de abdij te koop aangeboden: stoelen, kasten, tafels enz. Het is te koop voor een schappelijke prijs, wel dient u contant te betalen. Welkom in de Muziekfabriek. UIT DE ACTIVITEITEN-FOLDER WELKOM IN DE ABDIJ KOMT EEN HINDOE IN HET KLOOSTER VAN HEESWIJK Abdij van Berne, Heeswijk. Van vrijdagmiddag 28 augustus uur tot en met zondagmiddag 30 augustus uur wordt in de abdij van Berne in het Brabantse Heeswijk-Dinther een kloosterweekend georganiseerd voor ca. 18 hindoejongeren en andere jongeren, die geïnteresseerd zijn in de ontmoeting tussen christendom en hindoeïsme. Voor zover bekend is deze opzet uniek in Nederland

14 ONGEWENSTE KINDERLOOSHEID HOE NU VERDER MET MIJN LEVEN? Voor veel mensen is kinderen krijgen de normaalste zaak van de wereld. Als je echter niet normaal zwanger wordt, begint er vaak een lange en zware medische weg. Een weg die gepaard gaat met hoop, angst, pijn en teleurstelling. Als dan uiteindelijk blijkt dat je kinderwens niet vervuld kan worden, zet dat je leven behoorlijk op z n kop. Datum: vrijdag 4 september (19.30 uur) zondag 6 september (15.00 uur) Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk Begeleiding: Jeannette van Hoesel en Loes Caessens. Jeannette van Hoesel heeft 17 jaar als gespecialiseerd maatschappelijk werkster bij de FIOM gewerkt. Opleidingen: maatschappelijk werk, rouwverwerking, docent methodiek, super-visor, yoga, meditatie, weerbaarheid en dans. Loes Caessens is werkzaam in het welzijnswerk (sociaal cultureel- maatschappelijk werk, opbouw- en ouderenwerk). Opleidingen: maatschappelijk werk, rouw- en verliesbegeleider. Prijs: 150,- Info en opgave: BERNE ABDIJCONCERTEN Berne Abdijconcert Datum: zondag 6 september Plaats: Abdijkerk, Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk WORKSHOPDAG: DROMEN ALS GESCHENK Annemieke Brinkman en Toon Verberne vertellen ieder vanuit hun eigen invalshoek over de manier waarop dromen ons inzichten aanreiken uit ons onbewuste, die we kunnen inzetten in ons dagelijks leven. Datum: Zaterdag 19 september 2015 Tijd: uur Prijs: 60,-. Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk Augustinuszaal, Abdij van Berne Heeswijk uur Augustinuszaal, Info en opgave:

15 Werkgroepen Werkgroep Lectoren: Frank van Roermund o.praem. Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Cor van Bergeijk. Tel: Participanten Werkgroep Kerkbalans: Klaartje Wedemeijer Contactpersonen: Abt Denis Hendrickx, o.praem. en Bernard Kersten, o.praem. Bernekring Secretaris: Henriëtte Ausems Penningmeester: Peter Coppes: Orgelkring Orgelconcerten op de 1 e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen, o.praem. Berne Anders Contactpersoon: Gerard van Reisen Ruach Contactpersoon: Cobi Voskuilen Stichting Vrienden van Bandra East Stichting Solidair met India Tijdschrift Berne Sponsoring kansarme kinderen in India Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam Contactpersoon: Joke van Zutphen, , p/a Abdijstraat AD Heeswijk Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne

16 - 16 -

STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne

STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne STUKWERK Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne Jaargang 35 - nr. 7 juli 2017 Contactgegevens Stukwerk Abdijkerkpastoraat Vieringen weekdagen Vieringen zondagen Bijzondere vieringen Misintenties

Nadere informatie

STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de. Abdij van Berne. S.V.P. AANDACHT! Vóór 20 januari inleveren! Zie pagina 9 t/m 12

STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de. Abdij van Berne. S.V.P. AANDACHT! Vóór 20 januari inleveren! Zie pagina 9 t/m 12 STUKWERK Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne S.V.P. AANDACHT! Vóór 20 januari inleveren! Zie pagina 9 t/m 12 Jaargang 35 - nr.1 januari 2017 Contactgegevens Stukwerk Abdijkerkpastoraat

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

PAROCHIALE BERICHTEN SINT-FRANCISCUS VAN ASSISIË VORMSELCATECHESE. De vormelingen samen met Guy en Sabine rond de spaghetti-tafel.

PAROCHIALE BERICHTEN SINT-FRANCISCUS VAN ASSISIË VORMSELCATECHESE. De vormelingen samen met Guy en Sabine rond de spaghetti-tafel. PAROCHIALE BERICHTEN SINT-FRANCISCUS VAN ASSISIË VORMSELCATECHESE De vormelingen samen met Guy en Sabine rond de spaghetti-tafel. Samen schilderen en knutselen. Aandachtig voor de Jezus-film. Nog even

Nadere informatie

STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de. Abdij van Berne

STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de. Abdij van Berne STUKWERK Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne Jaargang 34 - nr.8 augustus 2016 Contactgegevens Stukwerk Abdijkerkpastoraat Vieringen weekdagen Vieringen zondagen Bijzondere vieringen

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus

Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015. Onderweg met Franciscus Leren en inspireren in de Emmaüsparochie Apeldoorn 2014-2015 Onderweg met Franciscus We gaan iets nieuws beginnen... Deze folder gaat over iets nieuws. In het komend seizoen bieden we een aantal activiteiten

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015 Verbondenheid spiritueel jaarthema 2014-2015 parochiële activiteiten april - oktober 2015 SAMEN EEN WANDKLEED MAKEN Vele lapjes maken samen kerk! Onder dat motto gaan we een wandkleed vervaardigen van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

40 e jaargang nr 1 Programma 2015

40 e jaargang nr 1 Programma 2015 40 e jaargang nr 1 Programma 2015 Het programma van de basisgroep De Vier Handen moet nog nader worden ingevuld. Wel staan de data grotendeels vast. Het bestuur doet bij dezen een dringend beroep om je

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

UITVAARTBELEID SINT ANNA

UITVAARTBELEID SINT ANNA UITVAARTBELEID SINT ANNA Aanleiding en doelstelling Vanuit goed onderling overleg tussen de besturen van Sint Anna, de zusters van Julie Postel en de O.L. Vrouwe parochie van Boxmeer, zijn concrete afspraken

Nadere informatie

Nicolaïkerk Utrecht. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Vanaf het moment dat de kaarsen aangestoken worden, is er stilte tot inkeer

Nicolaïkerk Utrecht. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Vanaf het moment dat de kaarsen aangestoken worden, is er stilte tot inkeer Nicolaïkerk Utrecht Liturgie zondag 11 augustus 2013 Voorganger Organist ds. René van den Beld Dorien Schouten Voorbereiding Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Vanaf het moment dat de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Adres Brugstraat 5, 6811 MB, Arnhem, T Marie-Hélène van Tol Convent T

Adres Brugstraat 5, 6811 MB, Arnhem, T Marie-Hélène van Tol Convent T Johanneskapel Arnhem Johanneskapel Adres Brugstraat 5, 6811 MB, Arnhem, T 026-4433953 Geestelijke Marie-Hélène van Tol-van Hagen (maandag alleen in noodgevallen) T 026-3621769 E mhtolh@online.nl Bestuur

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016. Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit.

CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016. Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit. CURSUS & BEZINNING IN SALESIANUM 2015-2016 SALES GEMONDSEWEG 41 5481 XW SCHIJNDEL www.oblaten.osfs.nl SALESIANUM Salesianum is het thuis van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en Centrum voor Spiritualiteit.

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Inleidend woord: een woord van afscheid van uw rector pastoor Klaas Jan Homan

Inleidend woord: een woord van afscheid van uw rector pastoor Klaas Jan Homan Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Augustus 2012 Inleidend woord: een woord van afscheid van uw rector pastoor Klaas Jan Homan Dit huis is een huis waar de deur

Nadere informatie

31 mei Studiedag ++++++++++++ 1 juni Samenwerken op het plein. Nieuwsbrief

31 mei Studiedag ++++++++++++ 1 juni Samenwerken op het plein. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 24 mei 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Theatervoorstelling 2 Jubileumboek 2 Oud papier 3 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

ANBI Vineyard Amsterdam

ANBI Vineyard Amsterdam ANBI Vineyard Amsterdam RSIN: 51492172 Postadres: Vineyard Gemeente Amsterdam Spyridon Louisweg 104 1034 WR Amsterdam info@vineyardamsterdam.nl 0627424854 (Mark Hage) Bezoekadres: Zuiderkerkhof 72 1011WB

Nadere informatie

Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus

Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus Het kerkbestuur wil graag een beleid opstellen voor de toekomst van onze kerk en parochie. Daarvoor stellen we uw mening erg op prijs. Misschien komt u niet

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden

Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden September 2012 Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden De priester Ward Cortvriendt wordt per 1 oktober a.s. benoemd

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Voedsel voor de ziel

Voedsel voor de ziel Voedsel voor de ziel Activiteiten Protestantse gemeente Schoorl Groet Camp programma 2016-2017 De Protestantse Gemeente van Schoorl Groet en Camp is een open gemeenschap met een programma-aanbod voor iedereen

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging ALGEMEEN Geestelijke verzorging Op verhaal komen Geestelijke verzorging is er voor u als patiënt en uw naasten. In deze folder vindt u meer informatie over: Wat Geestelijke verzorging is Een persoonlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie. Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015 Belangrijke data: Oktober 2015 M 5 12 19 26 hofdluiscontrole D 6 13 kleedjesboekenmarkt 14.30 uur 20 27 schoolverpleegkundige spreekuur 13.00 uur W

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 24 juli 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 6 e zondag van de zomer Kleur: Groen De kleur van de hoop, van het groen in de natuur dat met leven te maken heeft. Liturgisch gezien is groen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie