Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015"

Transcriptie

1 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin

2 St. Andreasparochie Kerkstraat LG KWINTSHEUL Secretariaat: Openingstijden: dinsdag en vrijdag van uur Kerkbestuur: NL 91 RABO en NL 53 INGB Kerkbalans: NL 06 RABO en NL 32 INGB St. Jan de Doperparochie Herenstraat BL WATERINGEN Secretariaat: Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van uur RK Parochie St. Jan de Doper: NL 70 RABO en NL 97 INGB Kerkbalans: NL 62 RABO en NL 64 INGB St. Josephparochie Harry Hoekstraat SL WATERINGEN Secretariaat: Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van uur Kerkbestuur: NL 48 RABO Kerkbalans: NL 94 RABO Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) De P.C.I. kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren. De contactpersonen zijn: St. Andreasparochie: Ineke van der Valk St. Jan de Doperparochie: Cok van Steekelenburg St. Josephparochie: Corrie van Rossum Kopij DRIE in EEN Kopij inleveren: of in de brievenbus van het secretariaat van uw parochie o.v.v. kopij 3in1 vóór 15 februari De volgende uitgave is nr. 3, maart De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad. 2

3 PASTORAAL WOORD Even voorstellen Sinds 1 januari van dit jaar ben ik in de parochiefederatie werkzaam als pastoraal werkster. Ik ben voor de hele federatie aangesteld maar zal voornamelijk in regio West mijn werkzaamheden hebben en samenwerken met pastor Kwee. Mijn werkkamer is in Monster. Mijn naam is Els Geelen en ben geboren in 1970 als jongste van het gezin. Boven mij heb ik vier broers. Ik ben geboren en getogen op Scheveningen en heb van mijn hele leven maar 4 jaar buiten Scheveningen gewoond. Ook nu woon ik weer op Scheveningen in een appartement waar geen ruimte is voor meer dan één persoon. Ik ben niet getrouwd. Lezen, zingen en wandelen zijn een hobby van mij. Dat zingen doe ik elke maandagavond in Den Haag waar ik eens per maand de voorbereidster ben van de Taizé gebedsdienst. Daarnaast volg ik een cursus icoon schilderen die elke tweede zaterdag van de maand is. Op de zaterdagavond dat ik ook voorga in de viering moet ik iets eerder weg van de cursus die in Veenendaal is, maar dat zie ik niet als een probleem. Na mijn studie aan de MEAO ben ik gaan werken bij de ANWB op het hoofdkantoor op de afdeling boekhouding van de afdeling Alarmcentrale. Eerst nog de administratie gedaan van de afdeling Rechtshulp maar die ging al gauw op in de afdeling boekhouding van de Alarmcentrale. Daar met plezier jaren gewerkt. Intussen begonnen met mijn studie theologie en daarom de overstap gemaakt naar de meldkamer van de Alarmcentrale. Mede door mijn onregelmatige diensten, de alarmcentrale werkt 24 uur zeven dagen per week, heb ik iets langer over mijn studie gedaan. Hoewel ik ook wel makkelijk kon studeren tijdens de nachtdiensten. Eind 2007 ben ik wegens reorganisatie ontslagen en ben uiteindelijk bij Zorg en Zekerheid gaan werken, een zorgverzekeraar op de afdeling AWBZ/PGB. In 2009 ben ik afgestuurd als theoloog aan de Fontys Hogeschool in Amsterdam. Nu is de opleiding verhuisd naar Utrecht. Na mijn studie heb ik de keuze gemaakt om niet voor het basispastoraat te kiezen maar wel voor het leven in een kloostergemeenschap. Op het moment van mijn intreden in 2010 voelde dat als mijn roeping. Maar gaande de jaren, bleek dit toch niet de plek te wezen waar ik gelukkig zou blijven. Daarom ben ik weer uitgetreden en ben ik nu beschikbaar voor het basispastoraat en mag ik dus in deze parochiefederatie werken. Dit is mijn eerste aanstelling als pastoraal werkster in het basispastoraat en dit is dus nieuw voor mij. De eerste weken heb ik voornamelijk kennisgemaakt met de diverse secretariaten, parochiebesturen en de gemeenschappen van regio West. Veel mensen gezien maar helaas namen onthouden is dan wel lastig dus bij voorbaat mijn excuus als ik uw naam niet heb onthouden. De komende weken ga ik voor in de weekendvieringen en hoop u dan te kunnen ontmoeten. Vol enthousiasme ben ik aan het werk gegaan in uw parochiefederatie en zie het als een uitdaging om mij zo snel mogelijk thuis te voelen in het Westland en in onze parochiefederatie. Els Geelen, p.w. 3

4 LIEF EN LEED In dankbare herinnering Aad Daniëls (De Ark/ St. Jan) Geboren: Overleden: Het leven van Aad speelde zich af rond drie aandachtsgebieden. Te weten als eerste gezin, als tweede werk en als derde zijn gelovig staan in het leven. Hij was 23 jaar toen de oorlog uitbrak, juist de tijd dat je als jongeman je gaat settelen. Een verwarrende tijd. Hij hield zich vast aan z'n geloof. Tot zijn dood is hij daaraan trouw gebleven. Hij was een trouwe kerkganger en bad dagelijks zijn gebeden. Hij werkte op de groenteveiling, eerst op de veilingvloer later werd hij chauffeur. Hij trouwde met Adriana van Elswijk. Samen kregen ze drie kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. 'Opa van de koeien' zoals hij genoemd werd door zijn kleinkinderen. Hij was trots op zijn nakomelingen. Hij kon je verwennen met koek en snoep want hij hield niet van dunne armpjes en beentjes. In 1996 stierf zijn vrouw. Hij verhuisde naar het woonzorgcentrum De Ark. De laatste tijd viel het leven hem zwaar. Ongemakken namen toe. Hij waardeerde de liefdevolle zorg van mensen om hem heen vooral van zijn jongste dochter. De familie schreef boven aan de rouwkaart: 'Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart'. In de uitvaartviering hebben wij God dank gebracht voor al het goede wat Aad ons gegeven heeft. Dat Aad mag rusten in vrede in het licht van de verrezen Heer. Pastor Straathof In dankbare herinnering Jeanet van der Kamp van Noordt (St. Andreas) Geboren: Overleden: Jeanet trouwde op 11 februari 1994 met Peter van der Kamp. Stralend staan ze op een prachtige trouwfoto die in de kamer hangt. Helaas ontdekten ze al in het eerste huwelijksjaar dat Jeanet MS had. Een slopende ziekte die binnen enkele jaren z n tol zou eisen. Jeanet was bejaardenverzorgster, maar toen dat te zwaar werd, werkte ze nog twee jaar bij Patijnenburg. Daarna zat ze voornamelijk thuis. Ze hield erg van muziek én van haar hondjes. Peter en degenen die haar mee maakten bewonderen haar eenvoud. Ze was niet veeleisend, en klaagde nooit! Van huis uit heeft ze niet veel warmte mee gekregen. Bij Peters familie voelde Jeanet zich, zoals ze zei, in het paradijs. Met de kerk had Jeanet niet zoveel. Ze kunnen het wel mooi vertellen, maar hoe moet het dan in de praktijk? Toch heeft zij altijd een diep vertrouwen gehad gedragen te worden tot het einde. En dan zeker niet alleen door Peter, die als een engel altijd aan haar zijde is gebleven en haar tot het einde toe verzorgd heeft. Mag ze, nu alle leed geleden is, rust vinden bij God, die haar blijft dragen, over de dood heen. Lieve Jeanet, à Dieu! Marie-Thérèse van de Loo, p.w. In dankbare herinnering Justa van der Sande - Eussen (St. Jan) Geboren: Overleden: 'Wat zijn wij je dankbaar dat je in de laatste twee weken van je leven ons de meest indrukwekkende weken van ons leven hebt gegeven. Weken waarin we je in je eigen veilige huis mochten begeleiden naar het einde'. Met deze indrukwekkende woorden 4

5 werden we meegenomen in het leven van Justa. De naam Justa betekent 'rechtvaardigheid'. Die naam heeft ze waar gemaakt in haar leven. Toen Justa 19 jaar was ging ze als au-pair naar Engeland en maakte daar vrienden voor het leven. In mei 1957 trouwde ze met Loek van der Sande, het begin van de gelukkigste jaren van haar leven. Er werden 4 kinderen geboren, 3 zoons en een dochter. Het moederen was haar op het lijf geschreven. Samen met haar man vormde ze een hecht koppel dat elkaar aanvulde. Samen waren ze sterk in het sluiten van vriendschappen. Justa was goed in het organiseren en structureren. De liefde tussen Justa en Loek groeide in al die jaren. Dat werd duidelijk uit dagboek fragmenten waarin ze schreef hoe ze Loek miste na zijn overlijden in Ze kon haar verzorgende rol niet meer vervullen en voelde zich vaak alleen. Gelukkig waren haar kinderen met aanhang, de 7 kleinkinderen en 1 achterkleinkind er, waar ze al haar aandacht en zorg aan kon schenken. Maar ook bezocht ze trouw als een 'Florence Nightingale' vele zieke en eenzame mensen. De laatste tijd werd ze vergeetachtig en kreeg steeds meer moeite zich staande te houden in de complexiteit van alle dag. Een hersenbloeding in oktober bracht haar naar het ziekenhuis en vandaar naar een verpleeghuis. Het perspectief werd slecht. De kinderen besloten, op aangeven van moeder, haar naar huis te halen en daar te verzorgen tot haar dood. Adieu Justa! Pastor Straathof In dankbare herinnering Koos Jansen (St. Joseph) Geboren: Overleden: De tienerjaren van Koos werden overschaduwd door de oorlog. Hij ging naar het gymnasium in Limburg. Daarna volgde het seminarie. Koos kwam erachter dat zijn roeping elders lag. Na een periode sociaal werk gedaan te hebben in Den Haag kreeg hij verkering met Wil van Ruijven. Koos en Wil trouwden in november 1961 en gingen wonen in Rijswijk. Daar werden drie zoons en een dochter geboren. De tijd van de eerste tv., de maanlanding en Ard en Keessie. In de jaren '70 verhuisde het gezin naar Wateringen en al snel werd het gezin actief in de parochie. Koos schreef over liturgie in het parochieblad, zette zich in voor de fancy fairs en was penningmeester bij het missiecentrum. Via zijn dochter organiseerde hij reizen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Zo leerde hij velen hoe waardevol vrijwilligerswerk is. Daarnaast hielp hij mensen uit de schulden te komen en te blijven. 'Niet lenen en kopen maar sparen en kopen' was zijn uitspraak. Drie jaar geleden heeft hij groots zijn vijftigjarig huwelijk gevierd. Koos was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Hij kon intens genieten als zijn hele gezin bij elkaar was. Dat Koos mag rusten in vrede en een voorspraak mag zijn voor allen die achterblijven. Pastor Straathof In dankbare herinnering Cock van der Voort (St. Andreas) Geboren: Overleden: Cornelis Johannes Anthonius van der Voort werd als 3de kind geboren in een gezin van 9 kinderen. Cock wilde, net als zijn vader, tuinder worden. Dat werd dus na de lagere school naar de tuinbouwschool. Met zijn vrienden ging hij regelmatig stappen in Naaldwijk en kwam daar de vrouw van zijn leven tegen met lang blond haar. Hij trouwde met Hermine Schalke en kreeg drie kinderen een dochter en twee zoons. Hij 5

6 was een gangmaker op vele gebieden, op het werk, op verjaardagen, op vakantie. Hij heeft hard gewerkt en heeft veel bereikt. Cock was een van de eerste tuinders die tomaten op substraat had. Naast het harde werken kon hij ook genieten. Hij heeft vele vakantiereizen mogen maken. Hij was ontroerd toen hij op z'n 60ste opa mocht worden. Alle 3 zijn kleinkinderen hebben een eigen verhaal; het maakte hem super trots. Rond zijn 65 e jaar werd hij ziek, maar met de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw en andere lieve mensen kwam hij er weer bovenop. De laatste tijd liet zijn lichaam hem in de steek en ongemakken namen toe. Hij voelde dat hij met zijn zieke lijf de kerst niet meer ging halen. "Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht, je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden, al je zorgen en verdriet behoren vanaf nu tot het verleden." Woensdag 24 december kwamen wij in de aula van het crematorium Ockenburgh bijeen voor een indrukwekkende afscheidsviering. Dat Cock mag rusten in vrede. Pastor Straathof In dankbare herinnering Ineke Duijndam-van Beek (St. Joseph) Geboren: Overleden: Ineke kon haar school niet afmaken, thuis en in de winkel van haar ouders, was ze hard nodig. Toch was er daarnaast ook tijd voor plezier, uitgaan en vakanties. Ze leerde Aad kennen, trouwden en na een tijd in Delft gewoond te hebben kochten ze een tuin aan de Zwethkade. Barry en Sander werden nog in de stacaravan geboren, hun huidige huis werd later gebouwd. Met hart en ziel werd er geteeld: eerst tomaten, later rozen. Nadat de tuin in 2000 verkocht werd, werd Ineke lid van het Katholiek Vrouwen Gilde en werd ze heel actief voor de Zonnebloem, waar ze jarenlang in het bestuur zat. Ze organiseerde tal van uitjes en gezellige middagen. En ze was altijd even attent met een kaartje of bezoek met een bloemetje bij bijzondere levensmomenten. In het laatste jaar nu zij zelf ziek was, werden de rollen omgedraaid: honderden kaarten, bloemen en andere attenties waren er nu voor haar, die zo dapper haar weg naar het einde is gegaan. Aad heeft haar als een engel tot het einde toe verzorgd. De kinderen die gek waren op hun moeder en de kleintjes, die ook zo van oma hielden, zullen haar missen. Donderdagmorgen stonden tientallen mensen op de Zwethkade om haar op haar laatste tocht te vergezellen naar de kerk. Het was goed om met zo velen samen te zijn om God te danken voor zo n bijzondere vrouw! Mag dat ook een steun zijn voor Aad en de kinderen. Lieve Ineke, rust zacht en à Dieu! Marie-Thérèse van de Loo, p.w. In dankbare herinnering Aad van Os (St. Joseph) Geboren: Overleden: Aad werd geboren in een tuindersgezin. Hij leerde Wil Bergenhenegouwen kennen. Samen mochten ze de ouders worden van een zoon en twee dochters en de grootouders van 7 kleinkinderen. Ruim 45 jaar getrouwd. Bovenaan de rouwkaart stond: "Hij was een man van weinig woorden, duidelijk herkenbaar voor degene die bij hem hoorden. Een man waarop je kon bouwen, met een woord waarop je kon vertrouwen. Achter hem ligt een leven van liefde, werken en plicht en juist dat bepaalde in alles zijn gezicht." Aad stond gelovig in het leven. Zijn geloof heeft hij onder andere zichtbaar gemaakt bij zijn werk bij de Haagse politie. Naast een mensen 6

7 mens was Aad ook een man van de natuur. Op driekoningen stierf Aad te Delft. In de uitvaartviering lazen we uit de handelingen van de apostelen en hoorden dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Ieder die ontzag heeft voor God en het goede doet, is welkom in het nieuwe Jeruzalem. Dat Aad mag rusten in de vrede van de Heer. Pastor Straathof In dankbare herinnering Corrie Zuidgeest - van Leeuwen (St. Joseph) Geboren: Overleden: Corrie werd geboren op een boerderij met kippen. Altijd heeft ze uit huis eieren verkocht en op oudejaarsdag kregen de vaste klanten een zak oliebollen mee. Corrie kreeg in 1955 verkering met Wim Zuidgeest. In 1959 trouwde het verliefde stel en gingen wonen aan de Harry Hoekstraat waar ze tot haar dood heeft gewoond. Er werden 5 kinderen geboren, 3 jongens en 2 meiden. Ze mocht oma worden van 10 kleinkinderen waarvan er een gestorven is. Corrie en haar man Wim waren trouwe kerkgangers die veel voor de Joseph parochie gedaan hebben. Op het zangkoor was zij trouw aanwezig. Na iedere viering werd het boekje meegenomen en in de schoenendoos bewaard. We konden er gebruik van maken bij het samenstellen van haar eigen uitvaart. Ze was jaren lid van De Zonnebloem. In juli 2011 stierf haar man Wim, ze kon terugkijken op 52 jaar huwelijk. Dat Corrie mag rusten in vrede en een voorspreekster mag zijn voor hen die hier achterblijven. Pastor Straathof In dankbare herinnering Ben Hudepohl (St. Andreas) Geboren: Overleden: Ben was een bijzonder mens! Hij ontmoette zijn vrouw in 1951 op een bankje bij de Waalbrug in Nijmegen. Om daar te kunnen blijven, volgde hij de kaderopleiding in het leger. Hij had een natuurlijk gezag over zijn peloton en ze hadden hem er wat graag gehouden. Maar Ben voelde zich geen militair en ook geen kunstenaar. Hij maakte prachtig houtsnijwerk. In 1970 verhuizen ze naar het Westland. Hoewel de kerkgang steeds minder wordt, hecht Ben er toch aan s avonds te bidden voor het slapen gaan en wil hij graag vanuit de kerk begraven worden. Ben deed zijn werk met overgave, ook toen hij met de VUT ging. Hij heeft hij uren, dagen, jaren geklust in de huizen van zijn zoons. Ben was een man van weinig woorden, hield zichzelf onder controle en had een enorme wilskracht. Maar wat er ook gebeurde: zijn cluppie was zijn alles: Blijf verbonden met elkaar. Blijf elkaar koesteren! Niet alleen zijn vrouw en de kinderen hebben dat geweten, ook zijn kleindochter, die daar tijdens de uitvaart namens de kleinkinderen een prachtig getuigenis van gaf. Ben, je hebt 83 jaar van harte je leven gedeeld met zo veel mensen. Mag je nu in Gods Naam rust en vrede genieten! À Dieu! Marie-Thérèse van de Loo, p.w. In dankbare herinnering Ans van der Kraan (St. Jan) Geboren: Overleden: Ruim een half jaar nadat haar lieve man Jan overleed, hebben we nu ook afscheid moeten nemen van Ans. Ans stond er bij de opvoeding van de drie kinderen vaak alleen voor, omdat Jan als reisleider op de bus, vaak in het buitenland zat. Ans kon 7

8 zich heerlijk uitleven in het toneel. Meer dan 50 jaar speelde ze bij gezelschappen in Poeldijk en Wateringen. Daarnaast hield ze veel van lezen, wandelen en fietsen. En ook in de kerk van de St. Jan de Doper was ze jarenlang actief als lector en als voorgangster in de avondwake. Eind 2010 kreeg Jan een aneurysma en belandde na weken in het ziekenhuis in De Kreek. En Ans kreeg in april 2011 te horen dat ze eierstokkanker had. Maar Ans deed er alles aan om dit te overleven. Dat lukte, na een tijd kon ze weer wandelen en fietsen en vooral: naar Jan in De Kreek. En waar ze kon bleef ze ook sociaal actief. Ze voelde aan dat herstel er niet meer in zat, zeker toen ze in oktober te horen kreeg dat het einde nabij was. Ze heeft de laatste maanden in Hospice Beukenrode doorgebracht en was zo dankbaar dat ze in deze, zoals zij dat noemde, paradijselijke liefdevolle sfeer naar het einde heeft mogen toeleven. Op mijn vraag wat ze ons wil nalaten zei ze alleen: heel veel liefde! Ans, dat heb jij ons met jouw leven zeker gegeven! Mag jij die liefde en rust nu vinden bij God, die jou, Jan, al diegenen die jou voorgingen, maar ook ons, op handen blijft dragen. Dank je wel en à Dieu! Marie-Thérèse van de Loo, p.w. In dankbare herinnering Jacobus Nunnink (St. Jan) Geboren: Overleden: Een paar maanden geleden kreeg ik een telefoontje: of ik eens langs kon komen praten, het ging niet zo goed met Jacques. Twee jaar was hij al ziek, maar desondanks lukte het hem zo veel mogelijk door te gaan met zijn leven. En nu 8 december kwam het bericht dat hij overleden is. Elke keer weer, is het voor mij als pastor indrukwekkend deze bijzondere momenten om mee te mogen maken. Jacques was een serieuze man, exact, met een groot verantwoordelijkheids-gevoel en gezaghebbend voor zijn leerlingen, die hij scheikunde gaf. Bekend was zijn uitspraak: Voor wie niet oplet, is er volgend jaar weer een cursus. Maar hij vond ook: waar je niets aan kan doen, moet je ook geen zorgen over maken. Hij was een wat introverte man die niet graag in het middelpunt stond. Zo was hij wel begaan met allerlei goede doelen, maar zelf niet zo sociaal actief. Altijd bezig met boeken. Op vakantie kon hij zich echt ontspannen. Dan fotografeerde hij graag en samen met Toos, zijn echtgenote, bezocht hij vele musea. Jacques was een gelovig man, die zij toevlucht graag zocht bij Maria. Hij hield van de Latijnse Mis. In een mooie viering, waarin zijn kleinzoon Jaap prachtig piano speelde hebben we God voor hem bedankt en wensen we Jacques nu de rust en vrede toe waar hij naar uitzag. Jacques, à Dieu! Marie-Thérèse van de Loo, p.w. In dankbare herinnering Johannes Koekoek (St. Jan) Geboren: Overleden: Hans maakte als tiener hij de oorlog mee. Om aan te sterken werd hij in een gezin ondergebracht waar voldoende te eten was, maar na drie dagen was hij weer thuis. Heimwee. Ruim 60 jaar geleden leerde Hans, Els Klerks uit Apeldoorn kennen. Het jonge stel ging in Rijswijk wonen omdat Hans een baan kreeg in Den Haag. Ze werden de ouders van twee dochters, enige jaren later werden ze verblijd met een tweeling, een zoon en een dochter. Het bedrijf groeide en Hans ontwikkelde zich binnen het bedrijf tot algemeen directeur en gaf leiding aan de Stichting Vakopleiding 8

9 Bouwbedrijf, Fundeon. Door de week was hij weinig thuis dat resulteerde dat de opvoeding van de kinderen op Els neer kwam. Voor zijn grote inzet is Hans geridderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Een grote hobby was muziek. Hij was een enthousiast koorleider. Het samen met Els opa en oma mogen worden van 11 kleinkinderen en 1 achterkleinkind, daar genoot hij zichtbaar van. Een groot verlies was de dood van zijn oudste dochter nu 7 jaar geleden. In geloof en vertrouwen probeerde hij dit verlies met de familie te dragen. Wij kennen Hans als een rustig, wijze en goedlachse man, een aimabel mens. De laatste tijd kreeg de ziekte hem steeds meer in de greep, hij droeg het manmoedig. We zullen hem missen. Dat Hans mag rusten bij God en een voorspraak mag zijn voor allen die achterblijven. Pastor Straathof In dankbare herinnering Gerard Zwinkels (St. Jan) Geboren: Overleden: Na de lagere school ging Geert naar de tuinbouwschool en werkte bij zijn vader Piet in de tuin. Gelukkig is er ook tijd voor sport, vooral voetbal en handbal. Na 4,5 jaar verkering trouwt hij met Len en gaan ze wonen aan de Laan van Scheltema. Er worden 2 zonen geboren. Als zijn vader al op jonge leeftijd overlijdt, gaat hij samen met zijn moeder verder met de tuin. Met zus Miek als zijn steun en toeverlaat, wat altijd zo is gebleven. In 1976 verhuizen ze naar de Sweeruslaan. De kinderen groeien op en voetballen bij Velo! Tijd van voorspoed met Len, die altijd achter hem staat. Voetbal mag dan zijn grote passie zijn, Geert gaat later ook golfen, tennissen en wielrennen. En hij geniet van de vakanties. Als er ook nog eens 5 kleindochters bijkomen, kunnen Geert en Len hun geluk niet op. Dinsdag is de vaste oppasdag, en dat gaat meestal door, ondanks het feit dat Geert te horen krijgt dat hij een akelige ziekte onder de leden heeft. Ondanks de zware kuren, kan hij nog anderhalf jaar met een redelijke kwaliteit leven. Rond Kerstmis gaat zijn gezondheid heel snel achteruit. Een operatie biedt geen uitweg. Tenslotte komt Geert naar huis om daar te kunnen sterven. Geert, je was een man die kleur gaf aan het leven. Passie was er in overvloed voor je gezin, je kleinkinderen, je VELO en alle sporten die je deed, en je tuin met druivenkas. Hartelijk dank voor wie je was en blijven zal! À Dieu! Marie-Thérèse van de Loo, p.w. In dankbare herinnering Henk Raaphorst (St. Andreas) Geboren: Overleden: Henk woonde de laatste jaren in Honselersdijk. In 2005 is zijn vrouw Grard Enthoven overleden. Tot op hoge leeftijd is Henk vitaal en actief gebleven. Overal ging hij bridgen. Maar het afgelopen jaar gingen zijn krachten gaandeweg achteruit. Na drie weken liefdevol verzorgd te zijn in Hospice Beukenrode in Naaldwijk is hij zijn Schepper tegemoet gegaan. Henk heeft veel voor de Heulse parochie betekent. Jarenlang was hij collectant en hij heeft zich ook ingezet voor de kerkenveiling, missie en bijstandscommissie. Van jongs af aan heeft Henk in de tuin gewerkt. Hij was een echt natuurmens. In de ontwikkeling van de glastuinbouw baande hij nieuwe wegen in de jaarrondcultuur van de chrysantenteelt. Samen met zijn vrouw Grard heeft hij geleefd en gewerkt voor hun grote gezin met 9 kinderen. Hij was een bescheiden, tevreden, vriendelijke en zorgzame man die kon genieten van de gewone dingen van elke dag. Hij leefde zeer mee met zijn kinderen en hun gezinnen. Zijn kleinkinderen 9

10 hadden een bijzondere plek in zijn hart en het was voor hem ook heel bijzonder om overgrootvader te zijn. Hij heeft zich verdiept in de genealogie van de familie Raaphorst en wist heel veel van de geschiedenis van Kwintsheul. Maar Henk was zeker geen man die in het verleden leefde. Hij volgde de actualiteit op de voet, had een grote, algemene ontwikkeling en was handig met de computer. Dankbaar was hij voor de goede zorgen van zijn gezin en de steun van anderen, zodat hij nog heel lang zelfstandig heeft kunnen blijven wonen. Moge hij, na een liefdevol en dienstbaar leven, rusten in vrede. Zijn gezin en familie wensen wij troost toe bij het gemis van deze dierbare man. Pastoor J. Steenvoorden In dankbare herinnering An van Gaalen-Jansen (St. Andreas) An groeit op in een warm gezin en wellicht geïnspireerd door de nonnen van haar lagere school en haar oudste broer Jan die zich op het priesterschap voorbereidt, voelt ze zich geroepen op 17-jarige leeftijd in te treden in het klooster. Vijf jaar later, vlak voor haar eeuwige gelofte besluit ze toch uit te treden. Een tijdje later ontmoet ze Aad, met wie ze drie kinderen krijgt. Op haar 58 ste krijgt An een hersenbloeding. Ze ligt een week in coma en als ze daar weer uitkomt blijkt ze ernstig verlamd te zijn. Kort nadat ze in De Strijp is gegaan, overlijdt Aad. An vindt het moeilijk de zware verliezen en beperkingen in haar leven te aanvaarden. Toch lukt haar dat de laatste drie jaar steeds beter. Haar kleinkinderen zijn een enorme stimulans voor haar om ook de mooie dingen in het leven te zien en waarderen. En met name dochter Bea heeft altijd als een engel voor haar moeder klaar gestaan. Nu is het allemaal voorbij. An heeft rust en hoeft niet langer te lijden. Voor haar zal het een bevrijding zijn. De kinderen en kleinkinderen, en zo velen die in de kerk waren bij haar uitvaart zullen vast steun en troost vinden bij elkaar. Mag het vertrouwen op God daarbij tot steun zijn. An, we danken jou en de Lieve Heer, om wie je was en blijven zal. À Dieu! Marie-Thérèse van de Loo p.w. Een lang gekoesterde wens in vervulling. Op zaterdag 10 januari is Jennifer van den Berg opgenomen in de katholieke kerk door het ontvangen van het Heilig Vormsel en de Heilige Communie. Het was een feestelijke viering waarbij Corbulo zong. Vele vrienden en vriendinnen waren naar de kerk gekomen om dit persoonlijk mee te maken. Op jonge leeftijd vond Jennifer zich thuis bij de mensen van de kerk. Ze draaide mee op zomerkampen van KCV en gaat naar bijeenkomsten van RKJ-Westland en is zeer regelmatig in de weekendvieringen aanwezig. Ze volgde trouw de zeven bijeenkomsten om meer te weten van het katholiek geloof. Nu ze 18 jaar is schreef Jennifer in de brief aan de bisschop: 'Ik probeer Jezus te volgen door mijn vooroordelen over andere zoveel mogelijk los te laten en de persoon te nemen zoals hij of zij is.' De bisschop gaf pastor Straathof verlof Jennifer te vormen. Als geloofsgemeenschap zijn we blij Jennifer te kunnen verwelkomen. Samen proberen wij verder te groeien in liefde en geloof. Pastor Straathof 10

11 ORIENTATIEDAG priester-en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam God heeft een bedoeling met het leven van iedere mens, de vraag is echter hoe dit plan van de Heer eruit ziet voor jou. Wat is jouw roeping? Priester worden in deze tijd? Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast de oproep aan alle mensen van goede wil koos de Heer twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden. Deze oriëntatie dag is speciaal voor jou om antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot het priesterschap. Het is dé gelegenheid om eens met de rector en met priesterstudenten te spreken. Je kunt uitvinden hoe de opleiding in elkaar zit en hoe anderen ontdekt hebben dat ze 'geroepen' zijn. De dag vindt plaats op Vronesteyn. Het is dus gelijk mogelijk om iets van de sfeer aldaar te proeven. Heb je er wel eens over gedacht om diaken te worden? Op dit moment zijn nu 6 kandidaten in opleiding tot permanent diaken. Zij hebben er voor gekozen om een wending te geven aan hun leven om, na de nodige studie en vorming te zijner tijd als diaken vanuit het geloof dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving. Diakens zijn te vinden in parochies, in zorginstellingen, in de gevangenis en ook in wijken van steden met een bijzondere sociale problematiek. Wil je meer weten? Meld je dan aan voor de Oriëntatiedag op 28 februari 2015, van uur op Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg (drie minuten lopen van station Leidschendam-Voorburg) Zie Feest van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis / Blasiuszegen Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus aan de levende God op te dragen erkennen Jozef en Maria dat hun kind ten diepste aan de Schepper van het leven toehoort. Vanuit het besef dat het ontvangen leven een geschenk van God is, vertrouwen de dankbare ouders het kind aan God toe. Twee oude mensen in de tempel, Simeon en Hanna zijn zich bewust dat dit kind een belofte in zich draagt. Simeon roept vol blijdschap, dat Jezus het Licht zal zijn dat voor alle volkeren straalt. Van oudsher worden op dit feest de kaarsen gewijd en is er ook een processie met kaarsen. Vandaar de naam 'lichtmis.' Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn voorspraak wordt sinds jaar en dag aangeroepen ten behoeve van onze gezondheid. Beide feesten worden gevierd op: Ma uur Heilige Egbertus kerk te Hoek van Holland Do uur St. Jan de Doper kerk te Wateringen Do uur St. Adrianus kerk te Naaldwijk Er worden bekende Maria liederen gezongen en de nieuwe kaarsen worden gewijd. Ook vindt er een lichtprocessie plaats. Na afloop van de H. Mis kunnen degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen. Het belooft een mooie viering te worden, waarvoor alle parochianen van harte worden uitgenodigd. Het pastoraal team 11

12 Liturgie 31 januari en 1 februari Vierde zondag door het jaar (kleur groen) Het thema is: Luister naar Gods stem We lezen: Deuteronomium 18, 15-20; Psalm 95, a; 1 Korintiërs 7, 32-35; Marcus 1, Het evangelie van Marcus verhaalt het optreden van Jezus in de synagoge van Kafarnaüm. In zijn evangelie is dit het eerste openbare optreden van Jezus. Uit Marcus woorden is wel duidelijk, dat dit grote indruk maakte. Hier horen we ook de eerste maal van het spreekverbod door Jezus uitgesproken. Dit is kenmerkend in het evangelie van Marcus, mocht de volle betekenis van Jezus pas openbaar worden als zijn zending voltooid was? De eerste lezing laat Mozes zeggen, dat er een profeet zou opstaan, die dezelfde woorden sprak als hij. Paulus spreekt in zijn brief over de positieve kanten van het ongehuwd zijn. De slotregels van de lezing laten zien, dat Paulus het vermoeden had, dat niet ieder zijn mening geheel deelde. In de Psalm zeggen we dan ook terecht: Luistert heden naar zijn stem en weest niet halsstarrig. 7 en 8 februari Vijfde zondag door het jaar (kleur groen) Het thema is: Genezing vinden bij Hem We lezen: Job 7, ; Psalm 147, 1-6; 1 Korintiërs 9, ; Marcus 1, Het evangelie toont ons een Jezus die weldoende rondgaat, oog heeft voor de lijdende mens. Zo is Hij ons tot voorbeeld. De eerste lezing toont ons Job die gebukt gaat onder het lijden, geen uitzicht lijkt te hebben. Het evangelie toont ons dus juist vandaag de troostende, helende Jezus. Paulus schrijft, dat hij onbaatzuchtig het evangelie verkondigt en er niet aan denkt hiervoor geld te vragen; hij probeert zelfs zich zoveel mogelijk in de ander in te leven. Met het evangelie al in gedachten zeggen we met de psalmist: Prijst nu de Heer. Gebroken harten geneest Hij weer. 14 en 15 februari Zesde zondag door het jaar (kleur groen) Het thema is: in het reine komen met We lezen: Leviticus 13, ; Psalm 32, ; 1 Korintiërs 10, 31-11, 1; Marcus 1, In de lezing uit Leviticus wordt het ons duidelijk, dat huidziekten als zeer besmettelijk werden beschouwd. De betrokkene kwam buiten de gemeenschap te staan, elk contact was wegens de onreinheid verboden. Het contact van Jezus met de melaatse beschreven in het evangelie ging dus tegen de regels in, het toont echter, dat de naastenliefde soms belangrijker is. Jezus houdt zich echter verder aan de regels: Hij stuurt de man naar de priester en laat hem het aanbevolen offer brengen. Jezus laat ons wel zien, dat de regels niet altijd gelijkwaardig zijn, dat een regel wegens een hogere regel verontachtzaamd kan worden. De Korintiërs vragen zich af of ze offervlees mogen eten. Paulus meent, dat alles als Gods Schepping goed is, maar eerbied voor de ander bepaalt onze handelwijze, we volgen daarin Jezus na. In de Psalm bezingen we God als onze redder. 12

13 18 februari Aswoensdag (kleur paars) Het thema is: Voorbij de schone schijn We lezen: Joël 2, 12-18; Psalm 51, ; 2 Korintiërs 5, , 1-2, Matteüs 6, Jezus maant ons het goede te doen, maar zonder uiterlijk vertoon en ophef. Wie dat wel doet krijgt zijn loon al door de bewondering, die hij oogst. In Gods ogen heeft het geen waarde. Joël roept ons in barokke bewoordingen op ons tot God te keren. Paulus zegt ons: verzoen je met God. De psalm waarin we God ontferming vragen, past bij de lezingen van vandaag. In de viering wordt het askruisje uitgedeeld. Met as bestrooien is van oudtijds een teken van boet en inkeer. Het helpt ons herinneren, dat bij ons heengaan macht en rijkdom van geen betekenis is. Bij God tellen alleen de goede woorden en daden, die wij in de wereld verspreid hebben. 21 en 22 februari Eerste zondag van de Veertigdagentijd (kleur paars) Het thema is: Wat bindt en verbindt ons We lezen: Genesis 9, 8-15; Psalm 25; 1 Petrus 3, 18-22; Marcus 1, Marcus beschrijft in korte, sobere woorden hoe het Jezus verging na zijn doop. De veertig dagen staan natuurlijk voor het 40-jarig verblijf van het Volk Gods in de woestijn. Voor meer bijzonderheden moeten we bij Matteüs en Lucas zijn. Duidelijk is: na deze ervaring begint Jezus met zijn prediking. In de eerste lezing horen we hoe God aan Noach en zijn zonen een belofte doet. Let op: de regenboog is een teken om God te herinneren aan zijn belofte. Petrus werkt de beelden van de eerste lezing verder uit en ziet het verband met ons doopsel. In de psalm vragen we God, dat Hij ons zijn wegen wijst. 28 februari en 1 maart Tweede zondag van de Veertigdagentijd (kleur paars) Het thema is: Niet gespaard, wel gezegend We lezen: Genesis 22, 1-2.9a ; Psalm 116; Romeinen 8, 31b-34; Marcus 9, In het hoofdstuk voorafgaand aan onze evangelielezing bespreekt Jezus met zijn leerlingen zijn dood en verrijzenis. Vandaag horen we hoe Petrus, Jakobus en Johannes enkele dagen daarna in een visioen Jezus reeds zien in zijn verheerlijkte toestand op de top van een hoge berg. Toppen van bergen vormen in de taal van de Schrift bij uitstek de ontmoetingsplaats met God. De dood van Jezus is niet zijn einde. Ook in de eerste lezing speelt een berg een rol, maar nu voor een merkwaardige zaak: de offerdood van Isaäk, de zoon van de belofte. Stond Abraham onder invloed van de heidense volkeren, waar zulk een offer gewoon was? God toont zich echter ook bij hem als de God van het leven, niet van de dood. Paulus roept de christengemeente van Rome vertrouwen te hebben ondanks alle beproevingen. De verrezen Christus bepleit immers onze zaak bij God. Terecht zeggen we het in de psalm: kostbaar is in de ogen van de Heer het leven van wie Hem vereert. 13

14 Weekendvieringen februari 2015 St. Andreas St. Jan de Doper St. Joseph Za uur Vormselviering Koor: Jongerenkoor Corbulo Vormheer: pater L. van Ulden ofm. Zo uur Eucharistieviering uur Presentatieviering communicanten uur Woord- en communieviering Koor: Andreaskoor Koor: Rejoice Koor: Let's Sing Together uit Maasland Voorganger: pastor A. van Well Voorganger: pastor M. Straathof Voorganger: mevr. M.-Th. V.d. Loo p.w. Za uur Eucharistieviering Koor: Jongerenkoren Westland Voorganger: pastor M. Straathof Zo uur Presentatieviering communicanten uur Woord- en communieviering uur Woord- en communieviering Koor: Andreaskoor Koor: S.D.G. Koor: Beatween Voorganger: pastor M. Straathof Voorganger: diaken R. Dits Voorganger: diaken R. Dits uur Regionale Doop reünie Za uur Eucharistieviering Koor: Rejoice Voorganger: pastor M. Straathof Zo uur Woord- en communieviering uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering Koor: Esperança Koor: S.D.G. Koor: cantores Voorganger: mevr. A. van Lier Voorganger: pastor M. Straathof Voorganger: pastor M. Straathof uur Kleutervertelviering Wo uur Regionale Aswoensdagviering Koor: S.D.G. Voorganger: pastor M. Straathof Za uur Woord- en communieviering Koor: Rejoice Voorganger: mevr. M.-Th. V.d. Loo p.w. Zo uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering uur Woord- en communieviering Koor: Andreaskoor Koor: S.D.G. Koor: Beatween Voorganger: pater W. van Paassen Voorganger: pastor A. van Well Voorganger: mevr. M.-Th. V.d. Loo p.w. Za uur Eucharistieviering Koor: Jongerenkoor Corbulo Voorganger: pastor M. Straathof Zo uur Woord- en communieviering uur Eucharistieviering uur Woord- en communieviering Koor: Andreaskoor Koor: S.D.G. Koor: Corona Voorganger: mevr. M.-Th. V.d. Loo p.w. Voorganger: pastor M. Straathof Voorganger: mevr. M.-Th. V.d. Loo p.w.

15 Vieringen in de week St. Andreas St. Jan de Doper St. Joseph: Elke donderdag uur Elke dinsdag om uur Elke vrijdag om uur in de dagkapel Vieringen in de kapel van de Ark Zo uur Woord- en communievering Zo uur Eucharistieviering, pater W. van Paassen Zo uur Woord- en communieviering, dhr. K. v.d. Nouweland Zo uur Woord- en communieviering, dhr. Ch. Groot Zo uur Eucharistieviering, pater W. van Paassen Uit de parochieagenda s St. Andreas Di uur Parochiebestuur Wo uur Federatievergadering Do uur Westlandse P.C.I. s St. Jan de Doper Di uur Pastoraatsgroep Do uur Kaartavond Za uur uur St. Jan Open Di uur Kerkbestuur Za uur uur St. Jan Open Vr uur uur Bijbellezen: Messiasgeheim Hij verbood hun iemand iets te vertellen Za uur uur St. Jan Open Za uur uur St. Jan Open St. Joseph Wo uur Ouder- en kindavond Eerste Heilige Communie Wo uur Bestuur Ma uur Kaartavond in parochiezaal Regionale agenda Do uur Doopgesprek pastorie St. Joseph Koffiedrinken St. Andreas Elke donderdag na de viering van uur Zondag 1 februari na de viering van uur

16 St. Jan de Doper Elke dinsdag na de viering van 9.00 uur Elke tweede en vierde zondag van de maand St. Joseph Elke vrijdag na de viering van uur Elke laatste zondag van de maand Schoonmaak St. Jan de Doper Ma Groep 3 Ma Groep 4 St. Joseph Week 7 Juliana en Ton Eijken, kant dagkapel Week 9 Petra v.d. Meijden, kant sacristie Uw gebed wordt gevraagd St. Andreas Za uur Om zegen over onze vormelingen Zo uur Uit dankbaarheid b.g.v. het 50-jarig huwelijk van Piet en Ria Hersbach- van der Knaap Frans Zwinkels b.g.v. de trouwdag en overleden familie Koos van Kester Johanna Smeets en overleden familie Do uur Henk van Gaalen Za uur Om zegen over de parochiefederatie St. Franciscus, tussen duin en tuin Zo uur Jo Buijs-Damen Jacquline van Koppen Corine Vis b.g.v. haar sterfdag Annie Janszen-Franke Do uur Jan Löbker Zo uur Henk van Steekelenburg Overleden ouders Joop en Jo v.d. Salm-Maat, die vandaag 60 jaar getrouwd zouden zijn Do uur Pater Wim van den Berg Zo uur Henk van Gaalen Overleden ouders Jan en Jo Bol-van Adrichem Aad Hersbach Jan van Kester en om zegen over ons gezin Wim Schulte b.g.v. zijn sterfdag en overleden familie Schulte-Groenewegen Frans van Lier b.g.v. zijn geboortedag 16

17 Do uur Pastor Bart van der Helm Zo uur Jo Buijs-Damen Overleden ouders Cors en Nel van Luijk-van den Ende St. Jan de Doper Zo uur Bernard van Dijk Overleden kosters Cor Arkesteijn Zo uur Annie en Joop Kipp-Thoen en zus Lida Leonardus Bergenhenegouwen Adriana Johanna Bergenhenegouwen van der Hoef Overleden leden van de familie van Meurs Kleywegt Za uur Overleden leden van het koor Rejoice en familie Zo uur Jan Suijker Henk en Mien van Dijk- van der Knaap Wim van Velthoven Koos en Anna Schrader de Bruin en hun zoon Peter Joop van der Salm en Jo van der Salm Maat b.g.v. hun trouwdag Za uur Overleden leden van het koor Rejoice en hun familieleden Zo uur Annie van der Scheer Uit dankbaarheid voor een 90 jarige verjaardag Roos van der Knaap Duyvestijn Peter Bentvelzen St. Joseph Zo uur Uit dankbaarheid voor de goede gezondheid van mevr. Van Hagen-Polak, haar liefde en zorg voor haar kinderen en kleinkinderen. En voor haar overleden man Jan van Hagen Wim Koestal Gerard en Greet Boeters Zo uur Piet Jutte Zo uur Theo Booms Uit dankbaarheid voor het 55-jarig huwelijk van Leo en Jo Schrader-Witte Voor de overleden dochter Leny en fam. Schrader en fam. Witte Zo uur Voor vrede in de wereld Za uur Voor kracht voor onze zieken Zo uur Gerard en Greet Boeters 17

18 Thema avonden RKJ Westland ook in 2015! De jongerengroep RKJ Westland kan op 2014 tevreden terug kijken. De eerste vier thema-avonden zijn goed bezocht en er zijn vele leuke reacties geweest. In 2015 gaan wij dus gewoon verder met een maandelijkse thema avond op de derde woensdag van de maand. Elke avond heeft een vaste opbouw. De avond begint om uur met een mis in de sacristie van de Adrianuskerk. Daarna is het tijd (rond uur) om met elkaar te gaan eten. Deze maaltijd wordt door een aantal jongeren zelf bereid. Om uur begint de verdieping van de avond met een inleiding door een (gast)spreker, daarna een discussie, gesprek of andere werkvorm. De avond wordt rond uur afgesloten en is er tijd om na te praten en te drinken. 18 februari thema Diaconie Op deze thema avond, op de dag van Aswoensdag, zal diaken Ronald Dits ons meenemen met het thema naastenliefde. Een goed thema om de vastentijd mee te beginnen. Ben jij tussen de jaar, dan is dit helemaal iets voor jou! En neem gerust een vriend of vriendin mee. Bent u niet in de gelukkig leeftijd om binnen de doelgroep te horen, maar kent u wel iemand? Vertel hem/haar over deze leuke jongerengroep. Samen met leeftijdsgenoten verdiepen in het geloof, op zoek gaan naar God en ervaringen met elkaar delen. Jongeren uit Westland en omgeving zijn van harte welkom. Wil je mee eten? Stuur een naar Bijzondere intentie met een Sint Franciscus bedevaartkaars Wie in de donkere dagen van het jaar om zich heen kijkt, ziet op heel veel plaatsen kaarsen branden. Brandende kaarsen, die licht en warmte verspreiden. Licht en warmte, waarmee duisternis en kou worden verdreven. Maar dat niet alleen. In het licht en de warmte van een kaars ligt vaak ook een bijzondere intentie opgesloten. Een kaars brandt zelden voor licht en warmte alleen. Licht en warmte geven aan mensen geborgenheid om stil te staan bij dat wat hun bezielt of in beslag neemt. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dat is niet aan seizoenen gebonden. Die gedachte dat aan het licht en de warmte van een kaars vaak een intentie kan wordt verbonden heeft het bestuur van de Stichting Bedevaarten Westland doen besluiten voor de parochiefederatie Sint Franciscus 'tussen duin en tuin' een kaars met opdruk te laten maken. Een kaars met de afbeelding van Sint Franciscus. Een kaars waarvan het licht en de warmte het mogelijk maken dat iemand uit onze federatie op bedevaart kan gaan. Een bedevaart die zonder het licht en de warmte van die kaars voor iemand niet zou zijn weggelegd. De kaars is 15 cm hoog en 6 cm dik, kost 5,= en is verkrijgbaar bij Elleke van der Knaap, tel

19 Wij hopen dat op heel veel plaatsen in het Westland en daarbuiten kaarsen ontstoken gaan worden om voor mensen het op bedevaart gaan mogelijk te maken. In het weekend van 7/8 februari 2015 worden deze kaarsen voor en na de viering te koop aangeboden in al onze kerken. Maar ook kunt via de kaars bestellen. Westland op bedevaart(en) in 2015 Ook in 2015 gaan we met elkaar op pad. En of het nu de Stille Omgang, de Hemelvaartswandeling of juist die al lang gekoesterde wens om (nog) eens naar Lourdes of Kevelaer te gaan, u bent bij ons aan het goede adres en van harte welkom. Van het programma aanbod voor 2015 is een handige kalender beschikbaar die vanaf eind januari in elke kerk te vinden is. Voor nu een kort overzicht: Stille Omgang, Amsterdam 21 / 22 maart Lourdes, 6 daagse vliegreis 8 13 mei Hemelvaartswandeling 14 mei Nationale Bedevaart, Brielle 11 juli Maria Tenhemelopneming, Monster 15 augustus Kevelaer augustus Oogstdankdag, Heiloo 2 september In het weekend van 7 en 8 februari 2015 zijn de contactpersonen van de Westlandse Bedevaarten voor en na alle vieringen aanwezig in de parochiekerk met alle informatie over de bedevaarten. U kunt dan ook de speciale Franciscus bedevaartkaars kopen. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met onze contactpersoon in de parochie Elleke van der Knaap, tel Informatiemiddag over Lourdesbedevaart van 8 t/m 13 mei 2015 In mei en oktober hebben we extra aandacht voor Maria en dat zijn ook de maanden waarin veel pelgrims naar Lourdes gaan om daar Maria bij de grot te ontmoeten. Dit jaar gaan we vanuit het Westland van 8 t/m 13 mei naar Lourdes, ditmaal een 6- daagse vliegreis. Pastor Straathof zal u vergezellen. Het thema voor dit jaar is Lourdes, de vreugde van de zending. Heeft u altijd al het voornemen gehad om (weer) eens naar Lourdes te gaan? Kom dan naar de informatiemiddag over deze Lourdesbedevaart: Wanneer : zaterdag 21 februari 2015 Tijd : van tot uur Locatie : H. Machutuskerk, Choorstraat 103, Monster We laten u Lourdes zien, vertellen hoe de reis in elkaar zit en geven antwoord op al uw vragen. Aansluitend brengen we een bezoek aan de oudste Lourdesgrot van Nederland (achter de H. Machtustuskerk). Een mooiere plek om uw Lourdesbedevaart te beginnen is er (bijna) niet. Voor meer informatie over deze en andere bedevaarten 19

20 kunt u altijd terecht bij de contactpersoon in uw parochie, of anders op de website Aan onze postzegelverzamelaars Lieve postzegelverzamelaars, aan het begin van de advent en het einde van het jaar 2014 wil ik een verslag doen van de postzegelactie. Door de verkoop en schenkingen konden wij naar verschillende projecten in de wereld geld overmaken ( zonder dat er iets aan de strijkstok blijft zitten). In 2014 was de opbrengst ,--. Daarom mag ik namens mijn medebroeders allen die hiermee geholpen zijn een heel Hartelijk Dank en God zegenen U Dankbare groet uit Steijl aan de postzegelgroep. Broeder Ludwig Krummel Aswoensdagviering Regio Noord Op woensdag 18 februari om uur is de regio Noord Aswoensdagviering. Dit jaar zal deze gehouden worden in de St. Jan de Doperkerk. Het koor Soli Deo Gloria zal in deze viering zingen. Vastenkalender De vastenkalender is weer samengesteld door onze 3 parochies. Deze vastenkalenders zullen na afloop van de Regionale viering van Aswoensdag op 18 februari in de St. Jan de Doper worden uitgedeeld. En daarna liggen deze boekjes achter in de 3 kerken. Een boekje om u zo goed mogelijk voor te bereiden, tijdens de vasten, op het feest van Pasen. U kunt deze mee naar huis nemen. Vastenmaaltijd Op woensdag 4 maart om uur wordt er in de parochiezaal De Kolenkit van de St. Josephparochie een sobere maaltijd gehouden in het teken van de vastentijd met aandacht voor de Vastenaktie. U kunt zich hiervoor opgeven via uw parochiesecretariaat of via het intekenformulier achter in de kerk. Vastenactie 2015: Grenzeloos Samenleven in Benin De bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Benin voor pater Gerard Blesgraaf. Pater Gerard Blesgraaf woont en werkt al 20 jaar in Karimama in het noorden van Benin, op de grens van Niger, langs de waterstroom die de natuurlijke grens vormt tussen Benin en Niger. Aangrenzende landen zijn Nigeria, Niger, Burkina Faso. Benin heeft 10 miljoen inwoners, waarvan 45% onder de 15 jaar is en 39% leeft onder de armoedegrens. Het is een islamitisch land. In het dorp Karimama wonen mensen, in de hele gemeente zijn dat er 33 duizend. 20

21 De streek is arm, er zijn geen verharde wegen en er is geen goed water. De parochie van pater Gerard Blesgraaf: Parochie van de heilige martelaren van Oeganda valt onder het bisdom van Kandi. In deze parochie is sinds 2005 al een katholieke lagere school. De basisschool ligt op het kerkterrein en is de beste school van de streek. Er zitten 150 kinderen op de school en elk jaar slagen de eindleerlingen 100%. Het is daarom logisch dat de ouders dringend vragen om de voortzetting van deze school met een Katholiek College voor hoger onderwijs. Omdat de mensen arm zijn is het niet mogelijk om hun kinderen naar een school te sturen ver van huis. Ver van huis vinden zij geen plek waar zij veilig opgevangen kunnen worden. Het bisdom zorgt voor de leerkrachten die op de school gaan lesgeven. Alhoewel de school katholiek is, worden er ook islamitische leraren aangesteld en dat is mogelijk omdat er in Benin een heel goede relatie is met de Islam. De grote feesten worden gezamenlijk gevierd. Pater Blesgraaf, zeker geen onbekende missionaris in het Westland, hoopt dat wij met elkaar: Cordaid, parochiefederatie Westland tussen duin en tuin, Ursulaparochie en Parochie van Sion, zijn school kunnen verwezenlijken. Afgelopen september was hij in het Westland en heeft toen heel enthousiast over zijn werk gepreekt. We hopen dat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt en zijn project zal slagen! Hij heeft er zelf al heel vel uren in gestoken: fondsen benaderen, tekeningen, offertes en andere contacten die hem helpen om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Het moet toch lukken dat wij met elkaar de ontbrekende ,00 bij elkaar kunnen krijgen!!! De bussen voor uw bijdrage voor de Vastenaktie staan weer klaar achter in de kerk! Jongerenprogramma Stille Omgang 2015 Op zaterdag 21 maart 2015 vindt voor de tiende maal het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats in de Sint Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73 in Amsterdam. Het thema van SO 15 is ON THE ROAD. Op weg zijn, zoals een pelgrim. Constant blijven we in beweging en zoeken we naar de juiste weg. Deze weg samen met Jezus is verrassend, staan we open voor dit avontuur? Tijdens het Stille Omgang jongerenprogramma staan we stil bij het thema, onder andere door middel van muziek en/of theater, een spreker van formaat en in de liturgie: een Heilige Mis en Eucharistische aanbidding. Net als voorgaande jaren zal de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt, voorgaan in de Eucharistieviering. Kortom, gezamenlijk het geloof vieren: dat is het hoofdingrediënt van het SO-Jongerenprogramma. Het hoogtepunt van de avond is het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang. Het programma start om uur en is om ongeveer uur afgelopen (inclusief het lopen van de Stille Omgang). Voor meer informatie 21

22 over het programma kijk je op en De toegangsprijs is 7,50 euro p.p. Ben je tussen de 14 en 30 jaar en heb je zin om mee te gaan? Voor aanmelding (tot en met 18 maart) mail je naar Geef bij het aanmelden je naam, woonplaats, leeftijd en telefoonnummer op. Jij gaat toch ook mee! Harry Stijger Vormselviering Op zaterdag 31 januari om uur is er in de St. Andreaskerk de Vormselviering. In deze viering zullen 11 jongeren uit Wateringen, Wateringse Veld en Kwintsheul het sacrament van het Vormsel ontvangen door vormheer pater L. van Ulden ofm. Deze jongeren zijn: Talitha Aarnoutse Charlotte Huegen Max van der Knaap Julius Kortekaas Amadeo Lirungan Willemijn van Paassen Carlijn van Ruijven Merel van der Schalk Luuk van Schie Luna Verschaeve Remco de Vrieze Het Jongerenkoor Corbulo zal deze viering met hun zang opluisteren. Wij hopen dat velen van u zullen komen om er een feestelijke viering van te maken. Vieringen voor peuter, kleuters en gezinnen met jonge kinderen in Kwintsheul, Wateringen en Wateringse Veld Kleuterviering Op zondag 15 februari om uur in de St. Jan de Doperkerk is er een kleuterviering voor alle kinderen van Wateringen en Wateringse veld. Dit is een gezamenlijke viering van de St. Jan de Doper en St. Joseph. Regionale Kinderzegen 8-2 in St. Jan Op zondag 8 februari om uur is er in de St. Jan de Doperkerk een Kinderzegen. Pastor Straathof heeft samen met ouders en de doopwerkgroepen deze Kinderzegen voorbereid. Ouders met jonge kinderen uit alle drie de parochies (St. Andreas, St. Joseph en St. Jan) nodigen we hierbij uit om te komen. We willen samen vieren, dat de kinderen een kind van God zijn en ze door God laten zegenen. Na de viering drinken we nog een kopje koffie, thee of limonade. U bent van harte welkom met uw kind(eren)! 22

23 NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS Nieuwsbrief Namens het bestuur van de Andreas parochie wil ik al onze parochianen en al de vrijwilligers een gezond en gelukkig 2015 toewensen. We kunnen terug kijken naar goed verlopen kerstvieringen. Het priesterkoor stond er weer bloemrijk bij, en de kerk was keurig schoon en gepoetst. De koren hadden flink gerepeteerd en de voorbereidingen op de vieringen hadden hun tijd gevergd. Terugkijkend kunnen we tevreden zijn met een opkomst van 450 mensen tijdens de gezinsviering en 350 bezoekers bij nachtviering en evenzo tijdens de hoogmis op eerste kerstdag. Helaas ging het Kindje Wiegen niet door. Een kinderviering, die altijd veel kinderen met hun ouders trekt. Voor het bestuur aanleiding om voor de kerst 2015, hier een passende oplossing voor te vinden. De oudejaarsviering die niet gepland was, maar welke dankzij onze eigen voorgangers Ank en Jose ingelast, was zeker de moeite waard, als afsluiter van een bewogen jaar en als start voor een nieuw Ik wil dan ook een ieder hartelijk bedanken voor de inzet die tot deze gestroomlijnde dagen gezorgd heeft. Vooruitkijkend naar dit nieuwe jaar staat er weer veel te gebeuren. Het accent ligt vooral op het stucwerk, wat voor mei/juni gepland is, en de bloementuin, achter de pastorie, die opnieuw ingericht gaat worden. Een officiële opening staat in april gepland. Een project van aandacht is de ketel van de kerk, die grondig aangepakt moet worden. De verouderde brander is in 2014 nog goed gekeurd maar laat behoorlijk te wensen over naar de eisen van deze tijd. Speciale aandacht van het bestuur voor de komende maand is het invullen van een penningmeester/administratie team. Het bestuur wil een team van 3 personen samenstellen die gezamenlijk dit probleem op zich wil nemen. Er is nog voldoende te doen, om onze gemeenschap voort te zetten. Meerdere keren per jaar zijn er gesprekken met de St. Joseph en de St. Jan om te kijken welke activiteiten we gezamenlijk kunnen doen. Iets wat in de toekomst meer aan de orde zal komen. Echter sluiting van een van de drie kerken is absoluut niet aan de orde. Door gezamenlijk de schouders onder de komende activiteiten te zetten, ben ik er van overtuigd dat we met trots aan het eind van het jaar terug kunnen kijken naar opnieuw een inspirerend en groeiende parochie. Namens het parochiebestuur, Ab van Marrewijk (vice voorzitter) Kunst & Ambacht in 125 jaar parochie Met Kunst & Ambacht zal op Open Monumentendag 12 september 2015 zowel de kunst als het ambacht in de H. Andreaskerk centraal staan. De kerk is dé plaats waar kunst en ambacht samenkomen. Daarom volop aandacht voor de architectuur moeder aller kunsten van het monument zelf, dit keer op een speciale manier uitgelicht. Speciaal omdat de parochie H. Andreas, vernoemd naar pastoor Andreas van Lottom, door bisschop Bottermanne op 10 september 1890 tot zelfstandige parochie is verheven, en dus op 10 september 2015 precies 125 jaar bestaat! Tegelijkertijd wordt ook de ambachtskant in het monument op deze Open 23

24 Monumentendag belicht: het stucwerk, de wandbeschilderingen (plafond), het metselwerk, de betimmeringen, glas-in-lood enz.. En dan zijn nog niet de ambachten genoemd gerelateerd aan de inrichting, zoals het meubilair, het liturgisch vaatwerk, vaandelmakers, de leidekker, de klokkenmaker of de orgelbouwer. Is er een betere plek denkbaar waar zoveel verschillende vormen van ambacht, zowel oude als hedendaagse, samenkomen en te zien zijn, dan bij een monument als de H. Andreaskerk? Om het feest compleet te maken zijn we op zoek naar bijzondere verhalen, gebeurtenissen, voorwerpen etc. die passen in de expositie Kunst & ambacht in 125 jaar parochie in Kwintsheul. Uw hulp, in welke vorm dan ook, is van harte welkom. Voor meer informatie bel naar Koos van Vree, tel of mail naar Eerste Heilige Communie Zondag 8 februari worden de eerste communicantjes van dit jaar tijdens de viering aan ons voorgesteld. Kringloopwinkel Het is goed stil te staan bij het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Zo ook het werk van de kringloopwinkel Wateringen & Kwintsheul. Elk jaar komt door het werk van de kringloopwinkel een groot bedrag beschikbaar dat besteed kan worden aan goede doelen. Zo is dat alleen al voor de Andreasparochie dit jaar maar liefst 6000,=. We mogen als parochie drie goede doelen aanreiken aan het bestuur van de kringloopwinkel. We willen iedereen binnen de parochie in de gelegenheid stellen suggesties aan te dragen. Uiteraard dient uw suggestie goed te zijn onderbouwd en voorzien van de nodige documentatie. U kunt uw suggestie tot 18 februari doorgeven aan het secretariaat. Het bestuur van de kringloopwinkel zal uiteindelijk beslissen welke goede doelen worden ondersteund. Aandacht voor zieken Zoals u weet is er bij de Andreasparochie een groep mensen actief als wijkcontactpersoon. De functie van de wijkcontactpersonen is onder andere het contact met de kerk persoonlijk te onderhouden, af en toe een bezoekje te brengen als daar behoefte aan is, mogelijk een bloemetje langs te brengen bij ziekte en dergelijke. Soms zijn de wijkcontactpersonen helaas niet op de hoogte van een situatie waarin behoefte is aan wat ondersteuning of een bezoekje. Wanneer u zelf graag wat meer contact wilt, of wanneer u iemand kent die graag een bezoekje krijgt willen wij u vragen dit door te geven aan het secretariaat zodat de wijkcontactpersonen op de hoogte gebracht kunnen worden. Het secretariaat van de Andreasparochie Binnen de Andreasparochie hebben we al sinds jaar en dag een uitstekend functionerend secretariaat, al lange tijd verzorgd door mw. Stolk-van Vree. Het secretariaat is de spil van alles wat binnen de parochie geregeld moet worden, en eerste aanspreekpunt voor veel mensen. Er komen langzaam aan steeds meer taken voor het secretariaat en het is dan ook een onmisbare schakel binnen onze parochie. 24

25 Daarom is het goed dat meerdere mensen op de hoogte zijn van de vele, grote en kleine, taken van het secretariaat zodat men elkaar kan opvangen ingeval van ziekte of afwezigheid. Sinds enige tijd zijn Luud de Bakker-Vis, Wil van der Knaap-van Leeuwen en Jolanda Kamp-van Steekelenburg bereid gevonden bij toerbeurt op de dinsdagen aanwezig te zijn. Lida van der Knaap-Fransen is namens het secretariaat bij de bestuursvergaderingen aanwezig, terwijl mw. Stolk steeds (in elk geval) op vrijdag op het secretariaat aanwezig is. Het secretariaat is geopend op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot uur. Buiten deze tijden kunt u telefonisch een bericht inspreken en voor dringende gevallen krijgt u via het antwoordapparaat een noodnummer door. Namens het bestuur, Piet Vromans Gezocht! Wij, leden van zangkoor Esperança, zijn op zoek naar een basgitarist (M/V) om ons combo te versterken. Wij zingen tijdens vieringen in diverse parochiekerken in het Westland eigentijdse muziek met begeleiding van een elektrische piano en drums. Heb je interesse, kom dan vrijblijvend een keer langs bij onze repetitie, elke dinsdagavond van uur tot uur in het Scoutinggebouw aan de Raaphorst 3B in Kwintsheul. Je kunt ook een mailtje sturen voor informatie naar We kijken uit naar je komst!! Loterij ten bate van de Heulse missionarissen In de maanden februari en maart is er weer de jaarlijkse loterij t.b.v. de Heulse missionarissen: - Pater Nico van Steekelenburg is werkzaam in Palembang, Indonesië. - Bisschop Hugo van Steekelenburg die het geld besteedt voor een studie beurs voor jongeren, zodat ook die een betere toekomst hebben. - Daarnaast steunen wij een verzorgingstehuis voor ouderen in Virginòpolis in Brazilië, waar Nederlandse mensen werkzaam zijn, een opvanghuis voor zwerfkinderen in Kerala Indië, waar Pater Wim van Paassen zich voor heeft ingezet - en voor een school in Zairë onder leiding van Congolese zusters waar Pater Jan van Luijk nog contacten met onderhoudt. Al deze mensen zijn heel dankbaar voor onze bijdrage. Er komen mensen langs de deur die de loten verkopen, doe mee!!! Zaterdag 18 april 2015 is er de oude kledingactie, noteer in uw agenda! Het kan ook gebracht worden bij: Henk Barendse De Driesprong 15 Tel: Missiecentrum Kwintsheul NIEUWS VAN DE ST. JAN DE DOPER Bijzondere vieringen Zo uur Doopviering van Jens Duijvestijn en Leonardo Victoria 25

26 Voorstellingsviering 1 e communicanten Op zondag 1 februari zullen 32 kinderen zich voorstellen, zij gaan op 12 april hun Eerste Heilige Communie doen in onze kerk de St. Jan de Doper. Bericht van de kerkhofcommissie 2014 is voor onze parochiële begraafplaats een bijzonder jaar geweest. We hebben een mooie uitbreiding kunnen realiseren. Afgelopen voorjaar heeft onze bisschop het nieuwe gedeelte ingezegend. Dus zijn we klaar voor de toekomst. Deze mooie uitbreiding is mede te danken aan het voortreffelijke werk van onze vrijwilligers. Doordat de begraafplaats dubbel zo groot is geworden vragen wij of er mensen zijn die bereid zijn hen een handje te helpen. Inlichtingen: Theo Volkering Kerstcollecte 2015 Nu de feestdagen weer achter de rug zijn willen wij u informeren over de opbrengst van de kerstcollectie. Die bedroeg verspreid over drie vieringen afgerond 3200,--. Heel veel dank daarvoor. De opbrengst is deze keer bestemd voor de parochie zelf zoals onderhoud gebouwen, verwarming etc. We kijken terug op een goede opkomst bij de vieringen en de goede sfeer die er heerste. Na de viering op zondag 4 januari jl. hadden we een druk bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie en werden er weer volop plannen gemaakt voor het nieuwe jaar om onze parochie levend en onder de mensen te brengen. Met u hulp zal dat ook dit jaar vast weer lukken en ook vanaf deze plaats veel voorspoed in het nieuwe jaar toegewenst namens het bestuur. NIEUWS VAN DE ST. JOSEPH Bijzondere vieringen Zo uur Doopviering van Jadelyn v.d. Zwaan Opbrengsten collectes De deurcollecte tijden de kerstvieringen waren dit jaar bestemd voor de congregatie van Moeder Teresa in Rotterdam en voor mgr. Theo van Ruyven die al bijna 50 jaar werkzaam is als missionaris in Ethiopië. Deze deurcollecte heeft 1350,00 opgebracht! De collecte tijdens de vieringen van Kerstmis voor onze eigen parochie om gestalte te kunnen geven aan onder andere het pastorale werk heeft 1657,83 opgebracht! De Advent actie in de bussen achter in de kerk heeft 347,00 opgebracht. Maar we weten dat er ook zijn geweest die dit zelf hebben overgemaakt naar het nummer van de Adventactie. Heel veel dank voor uw gaven! 26

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie