Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Verwant materiaal...7 Afgescheiden archiefmateriaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 I. Nederlandse Jeugdgemeenschap...9 A. Nederlandse Jeugdgemeenschap:...9 B. Bestuur NJG:...9 C. Secretariaat:...9 D. Aangesloten Jeugdraden en Organisaties:...9 E. Niet Aangesloten Organisaties:...11 F. Plaatselijke Jeugdraden en Contactpunten...11 G. Overheid...12 H. Buitenland...13 I. Onderwijs...14 J. Sociaal en Maatschappelijk Werk...14 K. Esthetische Vorming en Cultureel Werk...14 L. Contacten op politiek gebied...15 M. Beroeps- en Bedrijfsleven...15 N. Militaire Dienst...16 O. Sport en Lichamelijke Opvoeding...16 P. Buitenleven en Kamperen...16 Q. Recreatie, Reizen en Ontspanning...17 R. Leidersvorming...17 S. Pers. Radio, Film en Televisie...17 T. Contact met andere gebieden en vraagstukken...18 U. Vrije Jeugdvorming en Methodieken...18 V. Bijzondere Gebeurtenissen en Acties...18 W. Financiën en Subsidiën...19 X. Diverse Uitgaven en Statistieken...20 Y. Materialen, Toewijzingen...20 Z. Diversen...20 II. LAST Landelijk Steunpunt Jeugd en Jongerenwerk...22 III. NJG-NFJJ ARCHIEF Tijdschriften Jeugdorganisaties...23 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ...29 Restant Documentatie Christelijke Jeugdraad...30 IV. NJG, NFJJ, ARCHIEF Tijdschriften jeugdorganisaties NFJJ...37 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk...38 NJG, Offsetstukken...39

4 4 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ NFJJ NFJJ...41 Stencils / Offsetstukken 1, Arch.nr Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Offset...43 Stencils Offset...43 Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Verzameldozen oude archiefstukken NJG...44 Diverse stukken Jeugdwerk NU...46 Diverse stukken NJG congres "De bezem door de leeftijdsgrenzen"...47 Diverse stukken van HIL Oosterveld...47 Commissie Smit...47 Tienerconferentie 11 sept. 1984, Utrecht...48 Prisma van het jeugd- en jongerenwerk...48 Diverse Financiële stukken...48 Diversen NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ...55 Financiële administratie NFJJ...57 Rest. archief NFJJ...64 Financiële administratie NFJJ, Financiële administratie NFJJ, Financiële administratie, Financiële administratie, 1986 en personeelsgegevens...65 Diversen...66 Financiële administratie, en diversen...66 Diversen, Notulen, Waardepapieren,...67 NFJJ archief, Tijdschriften...70 Tijdschriften, jeugdorganisties, en enig los ander materiaal uit het NJG archief...71 Tijdschriften jeugdorganisaties...71

5 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Periode: Archiefbloknummer: I51 Omvang: meter; 1076 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto- en filmmateriaal. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Jeugdgemeenschap ( ) Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Nederlandse Jeugdgemeenschap (NJG) en haar opvolger, de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk (NFJJ), bevat onder meer stukken betreffende aangesloten jeugdraden en organisaties, door de NJG gedane publicaties, documentatie van diverse organisaties, foto- en filmmateriaal, notulen, financiële stukken, en stukken betreffende personele aangelegenheden van de NJG en de NFJJ zelf.

6 6 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, , inv.nr....

7 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 7 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Inventaris van het archief van de Nederlandse Jeugdgemeenschap: Sectie Jeugdzorg,

8

9 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. Nederlandse Jeugdgemeenschap A. Nederlandse Jeugdgemeenschap: I. NEDERLANDSE JEUGDGEMEENSCHAP A. NEDERLANDSE JEUGDGEMEENSCHAP: 1 Diverse Stukken Sollicitaties Stichting Structuur Ontwikkelingsgang Lustrumvieringen B. Bestuur NJG: B. BESTUUR NJG: 2 Diverse Stukken Algemeen Dagelijksbestuur Bestuursvergaderingen 3 Diverse Stukken Raad van afgevaardigden 4 Diverse Stukken Raad van Advies C. Secretariaat: C. SECRETARIAAT: 5 Diverse Stukken Algemeen Huisvesting Personeel Inventaris en onderhouid gebouw Inventaris bureau / kantoorbehoeften Verzekeringen (Pensioencentrale) 6 Diverse Stukken Autoverzekeringen en Auto's Technische Dienst Sollicitanten (Diversen) Volkstoneel I 7 Diverse Stukken Volkstoneel II Privè en Algemeen Secretaris D. Aangesloten Jeugdraden en Organisaties: D. AANGESLOTEN JEUGDRADEN EN ORGANISATIES: 8 Diverse Stukken Oecumenische Jeugdraad, Hervormde Jeugdraad, Chr. Jongeren Verbond,

10 10 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Chr. Jonge Vrouwen Federatie, Meisjes verbond CJ.V.F. Jonge Vrouwen Gilde, De Toorts, C.J.C V.C.J.B Diverse Stukken Vrije Vogels Kompas N.C.S.V Ned. Lutherse Jeugdbond J.B Doopsgezinde Jeugdcentrale 1951 Doopsgezinde Jongerenbond 1953 Leger Des Heils C.O.J.O A.M.V.J N.C.J.B.T.B B.J.O.K Diverse Stukken Katholieke Jeugdraad Katholieke Jeugdbeweging K.J.B. Jong Nederland 1947 N.KJ.B Katholieke Arbeiders Jeugd 1949 Kath. Jonge Middenstands Ver Diverse Stukken K.J.B.T R.K. Nationale Jongensjeugdzorg Kath. Vrouwelijk Jeugdwerk 1949 Nederl. Gidsen Beweging R.K. Nationale Meisjesjeugdzorg 1949 K.V.C Moderne Jeugdraad Diverse Stukken Jaarverslagen van diverse A.J.C. afdelingen, Statuten Huishoudelijke Reglement Programma's voor koppel en vluchtavonden Grote reis spelen A.J.C. Rapport vijf jaar A.J.C. Jaarverslagen AJ.C Afdelinglijsten Raad van Advies Propaganda folders 1 Mei vieringen Diverse Stukken N.V.V. Jonge Strijd Vrije Jeugdbeweging Clubhuizen Ned. Bond van Sociaal Cultureel Vormingswerk Diverse Stukken Nederlandse Padvinders Nederlandse Padvinders Gilde

11 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 11 Slechthorende Jeugdorganisatie Diverse Stukken Plattelands Jongeren Gemeenschap Nationaal Jongeren Verbond Ver. Internationaal Jeugdverkeer Diverse Stukken N.J.H.C Ned. Unie van Speeltuin Organisatie Sticht. Evangelische Herstel en Opbouw Vrijzinnige Prot. Centrale voor Maatschappelijk Werk, 1936 Verbond van Katholieke Speeltuinverenigingen, 1950 C.B.P.B Chr. Soc. Jeugdorganisatie "Werkende Jeugd" 1951 E. Niet Aangesloten Organisaties: E. NIET AANGESLOTEN ORGANISATIES: 18 Diverse Stukken Algemeen Adviescommissie Nieuwe Leden Huis Ter Heide 1951 Bond van Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag, 1946 Bond van Meisjesvereninging op Ger. Grondslag Bond Gereformeerde Jeugdorganisatie Chr. Gereformeerde Meisjesvereniging Chr. Gereformeerde Meisjesvereniging, Knapenvereniging Ned. Herv. Meisjesvereniging op Ger. Grondslag Jeugd en Evangelie 1950 Ned. Chr. Jongeren Gilde Oranje Garde K.J.W.V Jeugdbond van Natuurstudie Kweekscholen Werkgemeenschap Diverse Stukken Landbouw Jeugdgemeenschap Joodse Jeugdfederatie Nationale Raad van de Tafelronde A.N.J.V World Friendship Association 1947 International Friendship Leaque Andere Intern, Correspondentie-Organisaties Vrienden Society Tutmonda J.O. Vrije Jeugdkerk Kampen, Nationale Padvindstersraad 1954 Jeugd Rode Kruis Jeugdgroep onze Marine Jeugdluchtvaart Brigades F. Plaatselijke Jeugdraden en Contactpunten F. PLAATSELIJKE JEUGDRADEN EN CONTACTPUNTEN 20 Diverse Stukken Algemeen Plaats. N.J.G. afdelingen A Plaats. N.J.G. afdelingen B Plaats. N.J.G. afdelingen C Plaats. N.J.G. afdelingen D Plaats. N.J.G. afdelingen E

12 12 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Plaats. N.J.G. afdelingen F Plaats. N.J.G. afdelingen G Plaats. N.J.G. afdelingen H Plaats. N.J.G. afdelingen I en J Plaats. N.J.G. afdelingen K Plaats. N.J.G. afdelingen L Plaats. N.J.G. afdelingen M Plaats. N.J.G. afdelingen N Plaats. N.J.G. afdelingen O Plaats. N.J.G. afdelingen P en Q Plaats. N.J.G. afdelingen R Plaats. N.J.G. afdelingen S Plaats. N.J.G. afdelingen T Plaats. N.J.G. afdelingen U Plaats. N.J.G. afdelingen V Plaats. N.J.G. afdelingen W, X en IJ Plaats. N.J.G. afdelingen Z 22 Diverse Stukken Alkmaar Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Beverwijk Breda Delft Eindhoven Nat. Jeugdw. Conf. Gouda 23 Diverse Stukken Den Haag Den Haag Nat. Jeugdw. Conf. Haarlem Heerenveen Hengelo Hoorn Leiden Meppel 24 Diverse Stukken Rotterdam Schiedam Sneek Terneuzen 25 Diverse Stukken Utrecht Jeugdw. Conf. '67 Velsen Vlaardingen Zwolle Arnhem Algemeen Friesland Overijssel G. Overheid G. OVERHEID 26 Diverse Stukken

13 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 13 Algemeen Koninklijk Huis Volksvertegenwoordiging, Staten Generaal, Overleg kamerleden 27 Diverse Stukken Rijksbegroting 3 A Regering JV - Documentatie Interdep. Stuurgroep Jeugdvragen Positie Maatschapp. / Cult. Soc. Werk H. Buitenland H. BUITENLAND 28 Diverse Stukken Correspondentie Algemeen Buitenland Internationale Jeugdorganisatie, Internationale Jeugdorganisatie, Diverse Stukken Nationale Jeugdgemeenschap, World Federation of Democratie Youth World Assembly of Youth (W.A.Y.) Diverse Stukken W.A.Y., t/m Diverse Stukken W.A.Y Persdienst Youth in Holland today Intern, Jeugdleiders / congerentie Londen Diverse Stukken W.A.Y Diverse Stukken Duitslandwerk in Jeugdorganisaties Culturele Betrekkingen Duitsland Young Germany Today (Diversen) 34 Diverse Stukken Commissie Internationaal Contact Commissie Internationaal Uitwisselingen U.N.O. / V.I.R.O. 35 Diverse Stukken U.N.O. / V.I.R.O. 36 Diverse Stukken UNESCO UNICEF Diverse Stukken Instituut v.d. Tropen (Indonesië) Drukwerken Verhouding tot de West, 1949

14 14 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Internationale uitwisselingen en kampen / verkenning van Nederland 39 Diverse Stukken Drukwerken Vijflanden Pact Europa Werk Drukwerken 40 Diverse Stukken Europa Werk Documentatie Buitenland Atlantisch Pact Hulp aan minder ontwikkelde gebieden I. Onderwijs I. ONDERWIJS 41 Diverse Stukken Algemeen Onderwijsvernieuwing Huiswerk Weekend Nijverheidsonderwijs I.S.O. 42 Diverse Stukken Volksontwikkeling - Volksonderwijs Vrije Jeugdvorming / Onderwijs Hoger Onderwijs Vrije Jeugdvorming / Lager Onderwijs J. Sociaal en Maatschappelijk Werk J. SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK WERK 43 Diverse Stukken Algemeen Rode Kruis Nat. Raad Maatsch. Werk / Opbouworganen 44 Diverse Stukken Jeugdbaldadigheid (Massa Jeugd) Sectie Jeugdzorg Voogdijraden Kinderbescherming Reclassering Stichting "Het Vierde Prinsenkind" Gehandicapte Jeugd K. Esthetische Vorming en Cultureel Werk K. ESTHETISCHE VORMING EN CULTUREEL WERK 45 Diverse Stukken Algemeen Zang Stichting "Ons Eigen Volk" 46 Diverse Stukken Volksdans Heemkennis

15 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Lekespel / Toneel 47 Bestanddeel 1 48 Bestanddeel 2 49 Diverse Stukken Handenarbeid Vereninging van Handenarbeid 50 Diverse Stukken Koorzang en Instrumental Meziek Gedichten en Declaraties Stichting Kath. Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel overleg Stichting Ned. Cultureel Contact 51 Diverse Stukken Kinder en Volksspelen Jeugdlectuur (Boek en Jeugd) 52 Diverse Stukken Boekenweek CPNB Jeugdleeszalen Algemeen Cult. Werk Jeugdorganisaties Stichting "Nederlandse Gedenckclanck" B.U.M.A. en andere auteursrechten Musea L. Contacten op politiek gebied L. CONTACTEN OP POLITIEK GEBIED 53 Diverse Stukken Algemeen Staatsburgerlijke vorming Jeugdparlement Politieke Partijen Jongerenorganisaties communistische propaganda o.a. Vredesacties M. Beroeps- en Bedrijfsleven M. BEROEPS- EN BEDRIJFSLEVEN 54 Diverse Stukken Algemeen (5-dgs werkweek) en Gegevens Jeugd en Arbeid Arbeidsbemiddeling 55 Diverse Stukken Beroepskeuze, Opleiding, Leerlingenstelsel 56 Diverse Stukken Jeugd en Arbeid (Zie ook doos 984) 57 Diverse Stukken Bedrijfskampen voor Personeelskinderen (Zie ook doos 984) Jeugdwerkloosheid (Econ. Achtergebleven gebieden) Vormingswerk Bedrijfsjeugd (Mater Amabilis, Nat. Vormingscentrum, etc.) 58 Diverse Stukken Vakantie besteding Bedrijfsjeugd Vakorganisaties Stichting v.d. Arbeid

16 16 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk N. Militaire Dienst N. MILITAIRE DIENST 59 Diverse Stukken Algemeen Def. Studie Centrum Uitstel mil. dienst 60 Diverse Stukken Dienstweigering Nat. Raad Welzijn Militairen en Thuisfronten (Zie ook 984) Marine en Koopvaardij Demobilisatieraad Adviescommissie Vredesgedachte O. Sport en Lichamelijke Opvoeding O. SPORT EN LICHAMELIJKE OPVOEDING 61 Diverse Stukken Algemeen (Zie ook doos 984) Werkgroep Spel en Sport 62 Diverse Stukken Sportbonden (Zie ook doos 984) NOC/NSF (zie ook doos 984) P. Buitenleven en Kamperen P. BUITENLEVEN EN KAMPEREN 63 Diverse Stukken Algemeen (Zie ook doos 985) P.B.O. Jeugdtehuizen etc. Stichting "Kampvreugd" 64 Diverse Stukken Ned. Kampeerraad - Orkava (zie ook doos 985) 65 Diverse Stukken Kampeerverordeningen Jeugdherbergwerk Kampeerafdeling A.N.W.B. (zie ook doos 985) staatsbosbeheer en Ned. Heide Mij. (zie ook doos 985) 66 Diverse Stukken Zomerkampen jeugdorganisaties (zie ook doos 985) 67 Diverse Stukken Natuurstudie en Natuurbescherming 3 mapjes Natuurbescherming algemeen Instituut Natuurbeschermings educatie Natuurfonds 68 Diverse Stukken Nat. Park "Kennemer Duinen" (zie ook doos 985) Kamperen op Militaire Oefenterreinen (zie ook doos 985)

17 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 17 Q. Recreatie, Reizen en Ontspanning Q. RECREATIE, REIZEN EN ONTSPANNING 69 Diverse Stukken Algemeen (zie ook doos 985) Centraal Comité Werk en Vakantie Stichting Recreatie 70 Diverse Stukken Centraal Comité Werk en Vakantie (Verslagen) Comité Volkstoerisme, Deviezen, Paspoort en Reisspaarkas Nederlandse Reisvereniging Butlin-Camps (zie ook doos 985) Vakantie Spelen Stichting Watertransport R. Leidersvorming R. LEIDERSVORMING 71 Diverse Stukken Algemeen Jeugdleider Cursussen Extra verlof Jeugdleider Cursussen Cursussen Brienenoord Volkshogescholen 72 Diverse Stukken Stichting "Middeloo" Oolgaardthuis De Vonk Kerk en Wereld Scholen voor Maatsch. Werk Opleiding tot Gezinshulp S. Pers. Radio, Film en Televisie S. PERS. RADIO, FILM EN TELEVISIE 73 Diverse Stukken Algemeen Persbemoeiingen en Conferenties Televisie Ned. Ver. v. Radio en T.V. onderzoek Reclame in Radio en T.V. Radio Algemeen 74 Diverse Stukken Films Stadionspel Centraal Projectie Instituut en andere Projectiecentrales C.P.I. Andere Projectiecentrales 75 Diverse Stukken Film Algemeen Instituut Film en Jeugd Ned. Filminstituut (Div. Ambassades en Instellingen) N.V.N. Prgrammadienst (Jeugdfilm Bedrijfsleven N.J.C.) Bibliotheek en Documentatie Jeugdpers, Nationaal en Internationaal Foto's en Cliché's

18 18 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk T. Contact met andere gebieden en vraagstukken T. CONTACT MET ANDERE GEBIEDEN EN VRAAGSTUKKEN 76 Diverse Stukken Algemeen Geestelijkleven Gezinsleven Emigratie / Migratie Jeugdgevangenissen / Rijksopvoedingsgestichten Drankbestrijding Volksgezondheid 77 Diverse Stukken Veilig Verkeer Dierenbescherming Jeugdvervoer P.T.T. 78 Diverse Stukken C.C.K.P. I 79 Diverse Stukken C.C.K.P. II Nationale Jeugdconferentie Vrouwenbonden U. Vrije Jeugdvorming en Methodieken U. VRIJE JEUGDVORMING EN METHODIEKEN 80 Diverse Stukken Algemeen Coëductie 81 Diverse Stukken Methodieken 82 Diverse Stukken Boekje Organisatie Methodieken Diverse Stukken Vragenlijsten Vragenlijsten Jongeren Jeugdwetgeving / Jongeren Statuut Raad voor Jeugdvorming V. Bijzondere Gebeurtenissen en Acties V. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN EN ACTIES 84 Diverse Stukken Algemeen Toto Hulpactie India Herdenkingen, Tentoonstellingen 85 Diverse Stukken Stadionspel 1948 Bevrijdingsfeesten Nederlandse Oorlogsgraven Comité Klokken voor Amerika

19 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Speel Zelf 87 Diverse Stukken Speel Zelf 88 Diverse Stukken Zakgeldbesteding Werkactiviteiten in de vakanties 89 Diverse Stukken Tentoonstelling Jeugd vna Nederland Bevrijdingsfeesten en Instructies 90 Diverse Stukken Bevrijdingsfeesten 91 Diverse Stukken Bevrijdingsfeesten 92 Diverse Stukken Vluchtelingenhulp Actie "Doe Open" Watersnood 1953 / Rampgebieden Adviezen inzake Subsidie Rampgebieden 93 Diverse Stukken Adviezen Subsidie Rampgebieden Plaatselijk Vakantiewerk Kampen Jeugdorganisaties Kampen Lagere Schooljeugd Kinderen in Gezinnen Leiding Kampen / Vacantie verblijven Financiën en Subsidie Jeugd uit het Rampengebied Toespraak H.M. Koningin Juliana 1953 W. Financiën en Subsidiën W. FINANCIËN EN SUBSIDIËN 94 Diverse Stukken Algemeen Boekhouding NJG Accountant 95 Diverse Stukken Accountant 96 Diverse Stukken Begrotingen en Rijkssubsidie, NJG Begrotingen en Rijkssubsidie, Jeugdorganisaties 97 Diverse Stukken Diversen 98 Diverse Stukken

20 20 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Oorlogschaderegeling Jeugdhuizen Financiële Verhoudingswet Diverse Stukken Subsidie andere overheden (o.a.prov.) Plaatselijke Subsidiëring Subsidie NVH Prins Bernhard Fonds Gelukstelegrammengelden 100 Diverse Stukken Gelukstelegrammengelden Subsidie Prophylaxe Fonds Financiele Controle Commissie Banken Penningmeester 101 Diverse Stukken NJC Rijkssubsidieregelingen Subsidie Intern Werk X. Diverse Uitgaven en Statistieken X. DIVERSE UITGAVEN EN STATISTIEKEN 102 Diverse Stukken Algemeen Redactie "Vrije Vaart" Administratie "Vrije Kaart" Nieuwjaarskaarten Persdienst Grote klok Bruiloftsklok 103 Diverse Stukken Centraal Bureau v.d. Statistiek en andere statistieken Diverse Opinie Onderzoeken en Enquêtes Muziekbundel Y. Materialen, Toewijzingen Y. MATERIALEN, TOEWIJZINGEN Diverse Stukken Algemeen Diverse Materialen 104 Bestanddeel Bestanddeel Diverse Stukken Rijksinkoopbureau Diverse prijscouranten en offerte's 106 Bestanddeel Bestanddeel 2 Z. Diversen Z. DIVERSEN 107 Diverse Stukken Ruimte voor Jeugdwerk (gebouwen, huizen, terreinen) Commissie Biuw Jeugdhuizen, Stichting "Ruimte voor de Jeugd" Folders conf. oorden en vakantiehuizen

21 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 21 "Arie Oosterlee Stichting" Behoeften Jeugdwerk

22 22 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk II. LAST Landelijk Steunpunt Jeugd en Jongerenwerk II. LAST LANDELIJK STEUNPUNT JEUGD EN JONGERENWERK 108 Diverse Stukken Financiele administratie Jan.-Juni 1983 Financiele administratie Juli-dec Diverse Stukken Financiele administratie jan.-juni 1984 Financiele administratie juli-dec Diverse Stukken Financiele administratie jan.-juni 1985 Financiele administratie juli-dec a Uitgaande post nr , b. Uitgaande post nr , c. Uitgaande post nr , d. Uitgaande post nr , e. Uitgaande post nr , f. Uitgaande post nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken Bestuursvergaderingen notulen en agenda's t/m Diverse Stukken PSB's agenda's en verslagen t/m 1981

23 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 23 III. NJG-NFJJ ARCHIEF Tijdschriften Jeugdorganisaties III. NJG-NFJJ ARCHIEF TIJDSCHRIFTEN JEUGDORGANISATIES 120 Diverse Stukken Boemerang, Diverse Stukken Bondspost, Bestek, Blik, Diverse Stukken En nu dit weer, Diverse Stukken Gaandeweg, Prik, info bulletin jeugdwerk Zeeland jr. 7, 8, 1982, 1982/ Diverse Stukken Info paper, Info bulletin (st. Ruimte), Diverse Stukken JA (Jeugdraad Leidschendam). jrg JiP 10 jrg Diverse Stukken De Jonge Kampvechter, jrg Zie ook doosnummers 1002 t/m Diverse Stukken Motief, jrg , 1975 Sjook, jrg Diverse Stukken Ons Kontakt, jrg Diverse Stukken Stimulans, jrg Van knop tot bloem (GJO), jrg , 1957, Diverse Stukken Rechte sporen, jrg Presidente post, jrg Zicht, jrg Diverse Stukken Way Informations, jrg (incompleet) Way Review, jrg (incompleet) 132 Diverse Stukken Weest Paraat, jrg

24 24 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Spot, jrg Mentornieuws, jrg Diverse Stukken Leidersblad, Diverse Stukken Leidersblad, Diverse Stukken Leidersblad, Diverse Stukken G 3, jrg , Inhoud, jrg Diverse Stukken KJR informatie, jrg Diverse Stukken Uitzicht, jrg Voorwoord, 2 jaargangen 1972? Beet, jrg Diverse Stukken Triangel, jrg Belhamel, Diverse Stukken Drietakt jrg Tot hoger peil jrg CJB jrg. 1978, Diverse Stukken Calvinistisch jongelingsblad, jrg Spelewei jrg. 1964, Diverse Stukken Wimpel, jrg Aktie, jrg Herdersfluit, jrg Diverse Stukken Stakkerkrant, jrg. 1964, Sola Fide jrg Diverse Stukken A 4 Projekt, jrg Ons Jonge Platteland, Diverse Stukken Infoschrift, 1971 Toesj Combo jrg

25 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Leiding Diverse Stukken Inclusief Diverse Stukken Idee , 1977 Trias Diverse Stukken Binnenste buiten, jrg Ons Clubwerk, jrg Onderweg, jrg Jeugd, uitg. Bond van Ger. Jeugd Org., jrg Diverse Stukken Inclusief, jrg Diverse Stukken Way Forum, Diverse Stukken Wimpel, Diverse Stukken Trias, ACJN, jrg Diverse Stukken Ons Jonge Platteland, jrg Ons Jonge Platteland, jrg Diverse Stukken Ons Jonge Platteland, jrg Diverse Stukken Ons Jonge Platteland, jrg Diverse Stukken Bijblijven, Diverse Stukken Positief, Diverse Stukken Positief, Diverse Stukken Positief, Diverse Stukken Tijdsein, Diverse Stukken

26 26 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 1980 NFJJ Op weg NEDERLANDSE FEDERATIE JEUGD- EN JONGERENWERK Dozen met NFJJ-Archief over de jaren , Archiefnr NFJJ jan./juni juli/dec jan./juni juli/dec

27 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk jan./juni juli/dec NFJJ 1981 NFJJ

28 28 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ 1982 NFJJ jan./juni juli/dec jan./juni juli.dec jan./juni juli/dec jan/juni mei/dec aug./dec jan./juni juli/dec

29 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ 1983 NFJJ jan./juli febr./juni juli/dec zonder map jan./juli aug./dec NFJJ 1984 NFJJ

30 30 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk jan./juni juli/dec Restant Documentatie Christelijke Jeugdraad RESTANT DOCUMENTATIE CHRISTELIJKE JEUGDRAAD 273 Diverse Stukken Momentopname (over prot.chr. jongerenbladen, 1973 Leadershop training course (Fed. Calvinist Youthclubs Australia) Creativiteit (scriptie van J. Roos staffunctionaris CJV), 1971 Open Jeugdwerk in Nederland (lezing van J. Kierkels van de Katholieke Instuif Nederland gehouden voor het Jong David Fonds in België), Documentatiemap Hongercongres, 1970 Ora et Labora (rapport over Werkende Jongeren in Amsterdam), 1970 The Youth Service and education in Britain (Unesco Youth Institute) 1972 Teenager Europa (brochure voor jonge mensen over de Europese eenheid, Ton Oosterhuis) Jaarverslag 65/66 van de Vereninging van Beroepskrachten in het Gereformeerd Bijzonder Jeugd en Gezinswerk Werkgroep Voorbereiding vakbonden (oproep tot een algemene vereniging van beroeopskrachten in het jeugdwerk), 1967 Persbericht en Informatie Bulletin van de Beroepsorganisatie Soc. Cult. Werk Concept-beroepscode voor de Kultureel Werker, Zendingsgids voor onderwijs en jeugdwerk (Onderwijs Zendingscommissie) ca Taizé Jongerenconcilie (Service Centrum Levensvorming jeugd- en jongeren), 1974.

31 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 31 Rapport situatie jeugd j. in de Gereformeerde Kerk te Amsterdam door de Jeugdcommissie, Rapport Kerk en Jeugd (Gen. Synode Amsterdam), Conferentieverslag Evangelisatie-Jeugdwerk, De Gereformeerde jeugd in NO Overijssel (rapport Stichting Ger. Soc. Instituut), Jeugd en gezin in Kerk en dorp (rapport aan de interclassicale Commissie van de Gereformeerde Kerken - Noord-Groningen), (Rapport St. Ger. Soc. Instituut). Enquete Gereformeerde Jeugd in Nederland, 1945/1955. (rapport Re. en Soc. Instituut der VU). 274 Diverse Stukken CBS statistiek vrije jeugdvorming Rijksregeling Subsidiéring jeugdwerk OKW 1955 Alg. regeling en rijksregeling subsidiëring kampen en internaten sociale jeugdzorg OKW 1953 Jeugdwerk in de landen van het verdrag van Brussel, Staatsdrukkerij, 1952 Jeugdvorming en volksontwikkeiling (teksten van 8 radiocauseriëen in regeringsuitzendingen), 1956 De gemeenten en het jeugdwerk (Blauwe Reeks VNG), 1957 Rijksregeling subsidiëring jeugd- en jongerenwerk, CRM Jeugdwerk in Nederland 1959, rapport OKW Inleidingen studiedagen minder ontwikkelde gebieden, georganiseerd door NJG, NSR, Verbond Wetenschappelijke Onderzoekers -Jaarverslagen Gereformeerde Jeugd Raad 1955, Jaarverslagen Hervomde Jeugd Raad, 1956, 1959, , , Kader en werkmateriaal Hervomde Jeugd Raad (Documentatieblad, Informatieblad, 12 brochures uit de jaren vijftig en zestig Diverse uitgaven van de Nederlands Gereformeerde Jeugdraad uit de jaren vijftig en zestig 275 Diverse Stukken Vijfbrochures van de Nederlands Gereformeerde Jeugdraad, Buurtwijk dorpscentra 1956, 20 gesprekken 1956, Jeugd onder de loep 1958, Vormingswerk voor de bedrijfsjeugd 1961, Een dozijn is meer dan twaalf 1960, Kerk en Jeugdwerk 1961, Auteurs H. van Riessen, res, J. Foret. Vier nota,s publicaties van de Nederlandse Gereformeerde Jeugd Raad: Verslag NGJR Congres 1959, functie van de groep in het jeugdvormingswerk. Onderzoek naar het gebruik van nieuwe werkwijzen van de Gereformeerde jeugdverenigingen, Gemeentevorming in het gereformeerd bijzonder jeugd- en gezinswerk 1966 Problemen rondom de eigen aard van het gereformeerde jeugdwerk 1966 Jaarverslagen Christelijke Jeugd Raad Publicaties Christelijke Jeugd Raad: Statuten en huishoudelijk reglement CJR Taak en functie van de CJR Commentaar CJR, CJV, LCGJ op de concept subsidieregel;ing jeugd- en jongerenwerk 1970 Commentaar CJR op het Memorandum voorbeereiding wetgeving Maatschappelijk en Cultureel Welzijn, 1971 Werken onder één dak. Publicatie tgv de ingebruikneming van de Drieburg, 1971 Materiaal tbv de persconferentie bij de ingebruikneming van de Drieburg, 1971 Jaarverslag 1971 De Drieburg Nota afdeling Vormingswerk LCGJ, Diverse Stukken Jaarverslagen Katholieke Jeugdraad Beleidsplannen KJR , Publicaties Oecumenische Jeugd Raad. Jaarverslagen 1961, , Werkkampen etc Oecumenisch Jongeren congres 1967 Rotterdam Jaarverslagen Raad voor de Jeugdvorming Brochures over de Raad voor Jeugdvorming 277 Diverse Stukken Uitgaven Moderne Jeugd Raad. Brochures over de MJR, Jaarversl. MJR Jaarkrant, Twee verslagen van gehouden conferenties, Exemplaar Bestek nr. 4/ Kaderblad MJR, Onderwerp: Verandering van AJC naar experiment "Ruimtë. Brochure voor leden van de Tweede Kamer, 1971 Brochure van het Jeugd- en Jongerencentrum "Ruimte" over Leidersscholing voor het kinderwerk van "Ruimte"

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.22.35 Inventaris van het archief van het CDA Zuid-Holland, 1976-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990)

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Nummer archiefinventaris: 2.24.17 Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961

Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961 Nummer archiefinventaris: 3.12.16 Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961 Archief bevindt zich tijdelijk in het Nationaal Museum van Wereldculturen te Leiden t.b.v.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer

Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Nummer archiefinventaris: 3.01.27.07 Inventaris van de verzameling charters, zijnde bijlagen bij de Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928

Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928 Nummer archiefinventaris: 2.18.10.07 Inventaris van het archief van de Transvalia Landexploratie- en Mijnmaatschappij te Amsterdam, 1889-1928 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.79 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, (1976) 1980-1990 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam,

Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, Nummer archiefinventaris: 3.03.18.22 Inventaris van het archief van het Vredegerecht van het kanton Schiedam, 1812-1839 Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening,

Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.84 Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, 1949-1980 Auteur: SSA-AGV Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie