Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Verwant materiaal...7 Afgescheiden archiefmateriaal...7 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...9 I. Nederlandse Jeugdgemeenschap...9 A. Nederlandse Jeugdgemeenschap:...9 B. Bestuur NJG:...9 C. Secretariaat:...9 D. Aangesloten Jeugdraden en Organisaties:...9 E. Niet Aangesloten Organisaties:...11 F. Plaatselijke Jeugdraden en Contactpunten...11 G. Overheid...12 H. Buitenland...13 I. Onderwijs...14 J. Sociaal en Maatschappelijk Werk...14 K. Esthetische Vorming en Cultureel Werk...14 L. Contacten op politiek gebied...15 M. Beroeps- en Bedrijfsleven...15 N. Militaire Dienst...16 O. Sport en Lichamelijke Opvoeding...16 P. Buitenleven en Kamperen...16 Q. Recreatie, Reizen en Ontspanning...17 R. Leidersvorming...17 S. Pers. Radio, Film en Televisie...17 T. Contact met andere gebieden en vraagstukken...18 U. Vrije Jeugdvorming en Methodieken...18 V. Bijzondere Gebeurtenissen en Acties...18 W. Financiën en Subsidiën...19 X. Diverse Uitgaven en Statistieken...20 Y. Materialen, Toewijzingen...20 Z. Diversen...20 II. LAST Landelijk Steunpunt Jeugd en Jongerenwerk...22 III. NJG-NFJJ ARCHIEF Tijdschriften Jeugdorganisaties...23 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ...29 Restant Documentatie Christelijke Jeugdraad...30 IV. NJG, NFJJ, ARCHIEF Tijdschriften jeugdorganisaties NFJJ...37 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk...38 NJG, Offsetstukken...39

4 4 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ NFJJ NFJJ...41 Stencils / Offsetstukken 1, Arch.nr Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Offset...43 Stencils Offset...43 Stencils Stencils Stencils Stencils Stencils Verzameldozen oude archiefstukken NJG...44 Diverse stukken Jeugdwerk NU...46 Diverse stukken NJG congres "De bezem door de leeftijdsgrenzen"...47 Diverse stukken van HIL Oosterveld...47 Commissie Smit...47 Tienerconferentie 11 sept. 1984, Utrecht...48 Prisma van het jeugd- en jongerenwerk...48 Diverse Financiële stukken...48 Diversen NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ NFJJ...55 Financiële administratie NFJJ...57 Rest. archief NFJJ...64 Financiële administratie NFJJ, Financiële administratie NFJJ, Financiële administratie, Financiële administratie, 1986 en personeelsgegevens...65 Diversen...66 Financiële administratie, en diversen...66 Diversen, Notulen, Waardepapieren,...67 NFJJ archief, Tijdschriften...70 Tijdschriften, jeugdorganisties, en enig los ander materiaal uit het NJG archief...71 Tijdschriften jeugdorganisaties...71

5 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Periode: Archiefbloknummer: I51 Omvang: meter; 1076 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto- en filmmateriaal. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlandse Jeugdgemeenschap ( ) Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Nederlandse Jeugdgemeenschap (NJG) en haar opvolger, de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk (NFJJ), bevat onder meer stukken betreffende aangesloten jeugdraden en organisaties, door de NJG gedane publicaties, documentatie van diverse organisaties, foto- en filmmateriaal, notulen, financiële stukken, en stukken betreffende personele aangelegenheden van de NJG en de NFJJ zelf.

6 6 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, , inv.nr....

7 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 7 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Inventaris van het archief van de Nederlandse Jeugdgemeenschap: Sectie Jeugdzorg,

8

9 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. Nederlandse Jeugdgemeenschap A. Nederlandse Jeugdgemeenschap: I. NEDERLANDSE JEUGDGEMEENSCHAP A. NEDERLANDSE JEUGDGEMEENSCHAP: 1 Diverse Stukken Sollicitaties Stichting Structuur Ontwikkelingsgang Lustrumvieringen B. Bestuur NJG: B. BESTUUR NJG: 2 Diverse Stukken Algemeen Dagelijksbestuur Bestuursvergaderingen 3 Diverse Stukken Raad van afgevaardigden 4 Diverse Stukken Raad van Advies C. Secretariaat: C. SECRETARIAAT: 5 Diverse Stukken Algemeen Huisvesting Personeel Inventaris en onderhouid gebouw Inventaris bureau / kantoorbehoeften Verzekeringen (Pensioencentrale) 6 Diverse Stukken Autoverzekeringen en Auto's Technische Dienst Sollicitanten (Diversen) Volkstoneel I 7 Diverse Stukken Volkstoneel II Privè en Algemeen Secretaris D. Aangesloten Jeugdraden en Organisaties: D. AANGESLOTEN JEUGDRADEN EN ORGANISATIES: 8 Diverse Stukken Oecumenische Jeugdraad, Hervormde Jeugdraad, Chr. Jongeren Verbond,

10 10 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Chr. Jonge Vrouwen Federatie, Meisjes verbond CJ.V.F. Jonge Vrouwen Gilde, De Toorts, C.J.C V.C.J.B Diverse Stukken Vrije Vogels Kompas N.C.S.V Ned. Lutherse Jeugdbond J.B Doopsgezinde Jeugdcentrale 1951 Doopsgezinde Jongerenbond 1953 Leger Des Heils C.O.J.O A.M.V.J N.C.J.B.T.B B.J.O.K Diverse Stukken Katholieke Jeugdraad Katholieke Jeugdbeweging K.J.B. Jong Nederland 1947 N.KJ.B Katholieke Arbeiders Jeugd 1949 Kath. Jonge Middenstands Ver Diverse Stukken K.J.B.T R.K. Nationale Jongensjeugdzorg Kath. Vrouwelijk Jeugdwerk 1949 Nederl. Gidsen Beweging R.K. Nationale Meisjesjeugdzorg 1949 K.V.C Moderne Jeugdraad Diverse Stukken Jaarverslagen van diverse A.J.C. afdelingen, Statuten Huishoudelijke Reglement Programma's voor koppel en vluchtavonden Grote reis spelen A.J.C. Rapport vijf jaar A.J.C. Jaarverslagen AJ.C Afdelinglijsten Raad van Advies Propaganda folders 1 Mei vieringen Diverse Stukken N.V.V. Jonge Strijd Vrije Jeugdbeweging Clubhuizen Ned. Bond van Sociaal Cultureel Vormingswerk Diverse Stukken Nederlandse Padvinders Nederlandse Padvinders Gilde

11 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 11 Slechthorende Jeugdorganisatie Diverse Stukken Plattelands Jongeren Gemeenschap Nationaal Jongeren Verbond Ver. Internationaal Jeugdverkeer Diverse Stukken N.J.H.C Ned. Unie van Speeltuin Organisatie Sticht. Evangelische Herstel en Opbouw Vrijzinnige Prot. Centrale voor Maatschappelijk Werk, 1936 Verbond van Katholieke Speeltuinverenigingen, 1950 C.B.P.B Chr. Soc. Jeugdorganisatie "Werkende Jeugd" 1951 E. Niet Aangesloten Organisaties: E. NIET AANGESLOTEN ORGANISATIES: 18 Diverse Stukken Algemeen Adviescommissie Nieuwe Leden Huis Ter Heide 1951 Bond van Jongelingsvereniging op Gereformeerde Grondslag, 1946 Bond van Meisjesvereninging op Ger. Grondslag Bond Gereformeerde Jeugdorganisatie Chr. Gereformeerde Meisjesvereniging Chr. Gereformeerde Meisjesvereniging, Knapenvereniging Ned. Herv. Meisjesvereniging op Ger. Grondslag Jeugd en Evangelie 1950 Ned. Chr. Jongeren Gilde Oranje Garde K.J.W.V Jeugdbond van Natuurstudie Kweekscholen Werkgemeenschap Diverse Stukken Landbouw Jeugdgemeenschap Joodse Jeugdfederatie Nationale Raad van de Tafelronde A.N.J.V World Friendship Association 1947 International Friendship Leaque Andere Intern, Correspondentie-Organisaties Vrienden Society Tutmonda J.O. Vrije Jeugdkerk Kampen, Nationale Padvindstersraad 1954 Jeugd Rode Kruis Jeugdgroep onze Marine Jeugdluchtvaart Brigades F. Plaatselijke Jeugdraden en Contactpunten F. PLAATSELIJKE JEUGDRADEN EN CONTACTPUNTEN 20 Diverse Stukken Algemeen Plaats. N.J.G. afdelingen A Plaats. N.J.G. afdelingen B Plaats. N.J.G. afdelingen C Plaats. N.J.G. afdelingen D Plaats. N.J.G. afdelingen E

12 12 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Plaats. N.J.G. afdelingen F Plaats. N.J.G. afdelingen G Plaats. N.J.G. afdelingen H Plaats. N.J.G. afdelingen I en J Plaats. N.J.G. afdelingen K Plaats. N.J.G. afdelingen L Plaats. N.J.G. afdelingen M Plaats. N.J.G. afdelingen N Plaats. N.J.G. afdelingen O Plaats. N.J.G. afdelingen P en Q Plaats. N.J.G. afdelingen R Plaats. N.J.G. afdelingen S Plaats. N.J.G. afdelingen T Plaats. N.J.G. afdelingen U Plaats. N.J.G. afdelingen V Plaats. N.J.G. afdelingen W, X en IJ Plaats. N.J.G. afdelingen Z 22 Diverse Stukken Alkmaar Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Beverwijk Breda Delft Eindhoven Nat. Jeugdw. Conf. Gouda 23 Diverse Stukken Den Haag Den Haag Nat. Jeugdw. Conf. Haarlem Heerenveen Hengelo Hoorn Leiden Meppel 24 Diverse Stukken Rotterdam Schiedam Sneek Terneuzen 25 Diverse Stukken Utrecht Jeugdw. Conf. '67 Velsen Vlaardingen Zwolle Arnhem Algemeen Friesland Overijssel G. Overheid G. OVERHEID 26 Diverse Stukken

13 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 13 Algemeen Koninklijk Huis Volksvertegenwoordiging, Staten Generaal, Overleg kamerleden 27 Diverse Stukken Rijksbegroting 3 A Regering JV - Documentatie Interdep. Stuurgroep Jeugdvragen Positie Maatschapp. / Cult. Soc. Werk H. Buitenland H. BUITENLAND 28 Diverse Stukken Correspondentie Algemeen Buitenland Internationale Jeugdorganisatie, Internationale Jeugdorganisatie, Diverse Stukken Nationale Jeugdgemeenschap, World Federation of Democratie Youth World Assembly of Youth (W.A.Y.) Diverse Stukken W.A.Y., t/m Diverse Stukken W.A.Y Persdienst Youth in Holland today Intern, Jeugdleiders / congerentie Londen Diverse Stukken W.A.Y Diverse Stukken Duitslandwerk in Jeugdorganisaties Culturele Betrekkingen Duitsland Young Germany Today (Diversen) 34 Diverse Stukken Commissie Internationaal Contact Commissie Internationaal Uitwisselingen U.N.O. / V.I.R.O. 35 Diverse Stukken U.N.O. / V.I.R.O. 36 Diverse Stukken UNESCO UNICEF Diverse Stukken Instituut v.d. Tropen (Indonesië) Drukwerken Verhouding tot de West, 1949

14 14 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Internationale uitwisselingen en kampen / verkenning van Nederland 39 Diverse Stukken Drukwerken Vijflanden Pact Europa Werk Drukwerken 40 Diverse Stukken Europa Werk Documentatie Buitenland Atlantisch Pact Hulp aan minder ontwikkelde gebieden I. Onderwijs I. ONDERWIJS 41 Diverse Stukken Algemeen Onderwijsvernieuwing Huiswerk Weekend Nijverheidsonderwijs I.S.O. 42 Diverse Stukken Volksontwikkeling - Volksonderwijs Vrije Jeugdvorming / Onderwijs Hoger Onderwijs Vrije Jeugdvorming / Lager Onderwijs J. Sociaal en Maatschappelijk Werk J. SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK WERK 43 Diverse Stukken Algemeen Rode Kruis Nat. Raad Maatsch. Werk / Opbouworganen 44 Diverse Stukken Jeugdbaldadigheid (Massa Jeugd) Sectie Jeugdzorg Voogdijraden Kinderbescherming Reclassering Stichting "Het Vierde Prinsenkind" Gehandicapte Jeugd K. Esthetische Vorming en Cultureel Werk K. ESTHETISCHE VORMING EN CULTUREEL WERK 45 Diverse Stukken Algemeen Zang Stichting "Ons Eigen Volk" 46 Diverse Stukken Volksdans Heemkennis

15 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Lekespel / Toneel 47 Bestanddeel 1 48 Bestanddeel 2 49 Diverse Stukken Handenarbeid Vereninging van Handenarbeid 50 Diverse Stukken Koorzang en Instrumental Meziek Gedichten en Declaraties Stichting Kath. Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel overleg Stichting Ned. Cultureel Contact 51 Diverse Stukken Kinder en Volksspelen Jeugdlectuur (Boek en Jeugd) 52 Diverse Stukken Boekenweek CPNB Jeugdleeszalen Algemeen Cult. Werk Jeugdorganisaties Stichting "Nederlandse Gedenckclanck" B.U.M.A. en andere auteursrechten Musea L. Contacten op politiek gebied L. CONTACTEN OP POLITIEK GEBIED 53 Diverse Stukken Algemeen Staatsburgerlijke vorming Jeugdparlement Politieke Partijen Jongerenorganisaties communistische propaganda o.a. Vredesacties M. Beroeps- en Bedrijfsleven M. BEROEPS- EN BEDRIJFSLEVEN 54 Diverse Stukken Algemeen (5-dgs werkweek) en Gegevens Jeugd en Arbeid Arbeidsbemiddeling 55 Diverse Stukken Beroepskeuze, Opleiding, Leerlingenstelsel 56 Diverse Stukken Jeugd en Arbeid (Zie ook doos 984) 57 Diverse Stukken Bedrijfskampen voor Personeelskinderen (Zie ook doos 984) Jeugdwerkloosheid (Econ. Achtergebleven gebieden) Vormingswerk Bedrijfsjeugd (Mater Amabilis, Nat. Vormingscentrum, etc.) 58 Diverse Stukken Vakantie besteding Bedrijfsjeugd Vakorganisaties Stichting v.d. Arbeid

16 16 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk N. Militaire Dienst N. MILITAIRE DIENST 59 Diverse Stukken Algemeen Def. Studie Centrum Uitstel mil. dienst 60 Diverse Stukken Dienstweigering Nat. Raad Welzijn Militairen en Thuisfronten (Zie ook 984) Marine en Koopvaardij Demobilisatieraad Adviescommissie Vredesgedachte O. Sport en Lichamelijke Opvoeding O. SPORT EN LICHAMELIJKE OPVOEDING 61 Diverse Stukken Algemeen (Zie ook doos 984) Werkgroep Spel en Sport 62 Diverse Stukken Sportbonden (Zie ook doos 984) NOC/NSF (zie ook doos 984) P. Buitenleven en Kamperen P. BUITENLEVEN EN KAMPEREN 63 Diverse Stukken Algemeen (Zie ook doos 985) P.B.O. Jeugdtehuizen etc. Stichting "Kampvreugd" 64 Diverse Stukken Ned. Kampeerraad - Orkava (zie ook doos 985) 65 Diverse Stukken Kampeerverordeningen Jeugdherbergwerk Kampeerafdeling A.N.W.B. (zie ook doos 985) staatsbosbeheer en Ned. Heide Mij. (zie ook doos 985) 66 Diverse Stukken Zomerkampen jeugdorganisaties (zie ook doos 985) 67 Diverse Stukken Natuurstudie en Natuurbescherming 3 mapjes Natuurbescherming algemeen Instituut Natuurbeschermings educatie Natuurfonds 68 Diverse Stukken Nat. Park "Kennemer Duinen" (zie ook doos 985) Kamperen op Militaire Oefenterreinen (zie ook doos 985)

17 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 17 Q. Recreatie, Reizen en Ontspanning Q. RECREATIE, REIZEN EN ONTSPANNING 69 Diverse Stukken Algemeen (zie ook doos 985) Centraal Comité Werk en Vakantie Stichting Recreatie 70 Diverse Stukken Centraal Comité Werk en Vakantie (Verslagen) Comité Volkstoerisme, Deviezen, Paspoort en Reisspaarkas Nederlandse Reisvereniging Butlin-Camps (zie ook doos 985) Vakantie Spelen Stichting Watertransport R. Leidersvorming R. LEIDERSVORMING 71 Diverse Stukken Algemeen Jeugdleider Cursussen Extra verlof Jeugdleider Cursussen Cursussen Brienenoord Volkshogescholen 72 Diverse Stukken Stichting "Middeloo" Oolgaardthuis De Vonk Kerk en Wereld Scholen voor Maatsch. Werk Opleiding tot Gezinshulp S. Pers. Radio, Film en Televisie S. PERS. RADIO, FILM EN TELEVISIE 73 Diverse Stukken Algemeen Persbemoeiingen en Conferenties Televisie Ned. Ver. v. Radio en T.V. onderzoek Reclame in Radio en T.V. Radio Algemeen 74 Diverse Stukken Films Stadionspel Centraal Projectie Instituut en andere Projectiecentrales C.P.I. Andere Projectiecentrales 75 Diverse Stukken Film Algemeen Instituut Film en Jeugd Ned. Filminstituut (Div. Ambassades en Instellingen) N.V.N. Prgrammadienst (Jeugdfilm Bedrijfsleven N.J.C.) Bibliotheek en Documentatie Jeugdpers, Nationaal en Internationaal Foto's en Cliché's

18 18 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk T. Contact met andere gebieden en vraagstukken T. CONTACT MET ANDERE GEBIEDEN EN VRAAGSTUKKEN 76 Diverse Stukken Algemeen Geestelijkleven Gezinsleven Emigratie / Migratie Jeugdgevangenissen / Rijksopvoedingsgestichten Drankbestrijding Volksgezondheid 77 Diverse Stukken Veilig Verkeer Dierenbescherming Jeugdvervoer P.T.T. 78 Diverse Stukken C.C.K.P. I 79 Diverse Stukken C.C.K.P. II Nationale Jeugdconferentie Vrouwenbonden U. Vrije Jeugdvorming en Methodieken U. VRIJE JEUGDVORMING EN METHODIEKEN 80 Diverse Stukken Algemeen Coëductie 81 Diverse Stukken Methodieken 82 Diverse Stukken Boekje Organisatie Methodieken Diverse Stukken Vragenlijsten Vragenlijsten Jongeren Jeugdwetgeving / Jongeren Statuut Raad voor Jeugdvorming V. Bijzondere Gebeurtenissen en Acties V. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN EN ACTIES 84 Diverse Stukken Algemeen Toto Hulpactie India Herdenkingen, Tentoonstellingen 85 Diverse Stukken Stadionspel 1948 Bevrijdingsfeesten Nederlandse Oorlogsgraven Comité Klokken voor Amerika

19 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Speel Zelf 87 Diverse Stukken Speel Zelf 88 Diverse Stukken Zakgeldbesteding Werkactiviteiten in de vakanties 89 Diverse Stukken Tentoonstelling Jeugd vna Nederland Bevrijdingsfeesten en Instructies 90 Diverse Stukken Bevrijdingsfeesten 91 Diverse Stukken Bevrijdingsfeesten 92 Diverse Stukken Vluchtelingenhulp Actie "Doe Open" Watersnood 1953 / Rampgebieden Adviezen inzake Subsidie Rampgebieden 93 Diverse Stukken Adviezen Subsidie Rampgebieden Plaatselijk Vakantiewerk Kampen Jeugdorganisaties Kampen Lagere Schooljeugd Kinderen in Gezinnen Leiding Kampen / Vacantie verblijven Financiën en Subsidie Jeugd uit het Rampengebied Toespraak H.M. Koningin Juliana 1953 W. Financiën en Subsidiën W. FINANCIËN EN SUBSIDIËN 94 Diverse Stukken Algemeen Boekhouding NJG Accountant 95 Diverse Stukken Accountant 96 Diverse Stukken Begrotingen en Rijkssubsidie, NJG Begrotingen en Rijkssubsidie, Jeugdorganisaties 97 Diverse Stukken Diversen 98 Diverse Stukken

20 20 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Oorlogschaderegeling Jeugdhuizen Financiële Verhoudingswet Diverse Stukken Subsidie andere overheden (o.a.prov.) Plaatselijke Subsidiëring Subsidie NVH Prins Bernhard Fonds Gelukstelegrammengelden 100 Diverse Stukken Gelukstelegrammengelden Subsidie Prophylaxe Fonds Financiele Controle Commissie Banken Penningmeester 101 Diverse Stukken NJC Rijkssubsidieregelingen Subsidie Intern Werk X. Diverse Uitgaven en Statistieken X. DIVERSE UITGAVEN EN STATISTIEKEN 102 Diverse Stukken Algemeen Redactie "Vrije Vaart" Administratie "Vrije Kaart" Nieuwjaarskaarten Persdienst Grote klok Bruiloftsklok 103 Diverse Stukken Centraal Bureau v.d. Statistiek en andere statistieken Diverse Opinie Onderzoeken en Enquêtes Muziekbundel Y. Materialen, Toewijzingen Y. MATERIALEN, TOEWIJZINGEN Diverse Stukken Algemeen Diverse Materialen 104 Bestanddeel Bestanddeel Diverse Stukken Rijksinkoopbureau Diverse prijscouranten en offerte's 106 Bestanddeel Bestanddeel 2 Z. Diversen Z. DIVERSEN 107 Diverse Stukken Ruimte voor Jeugdwerk (gebouwen, huizen, terreinen) Commissie Biuw Jeugdhuizen, Stichting "Ruimte voor de Jeugd" Folders conf. oorden en vakantiehuizen

21 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 21 "Arie Oosterlee Stichting" Behoeften Jeugdwerk

22 22 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk II. LAST Landelijk Steunpunt Jeugd en Jongerenwerk II. LAST LANDELIJK STEUNPUNT JEUGD EN JONGERENWERK 108 Diverse Stukken Financiele administratie Jan.-Juni 1983 Financiele administratie Juli-dec Diverse Stukken Financiele administratie jan.-juni 1984 Financiele administratie juli-dec Diverse Stukken Financiele administratie jan.-juni 1985 Financiele administratie juli-dec a Uitgaande post nr , b. Uitgaande post nr , c. Uitgaande post nr , d. Uitgaande post nr , e. Uitgaande post nr , f. Uitgaande post nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr Diverse Stukken nr , Diverse Stukken nr , Diverse Stukken Bestuursvergaderingen notulen en agenda's t/m Diverse Stukken PSB's agenda's en verslagen t/m 1981

23 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 23 III. NJG-NFJJ ARCHIEF Tijdschriften Jeugdorganisaties III. NJG-NFJJ ARCHIEF TIJDSCHRIFTEN JEUGDORGANISATIES 120 Diverse Stukken Boemerang, Diverse Stukken Bondspost, Bestek, Blik, Diverse Stukken En nu dit weer, Diverse Stukken Gaandeweg, Prik, info bulletin jeugdwerk Zeeland jr. 7, 8, 1982, 1982/ Diverse Stukken Info paper, Info bulletin (st. Ruimte), Diverse Stukken JA (Jeugdraad Leidschendam). jrg JiP 10 jrg Diverse Stukken De Jonge Kampvechter, jrg Zie ook doosnummers 1002 t/m Diverse Stukken Motief, jrg , 1975 Sjook, jrg Diverse Stukken Ons Kontakt, jrg Diverse Stukken Stimulans, jrg Van knop tot bloem (GJO), jrg , 1957, Diverse Stukken Rechte sporen, jrg Presidente post, jrg Zicht, jrg Diverse Stukken Way Informations, jrg (incompleet) Way Review, jrg (incompleet) 132 Diverse Stukken Weest Paraat, jrg

24 24 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Spot, jrg Mentornieuws, jrg Diverse Stukken Leidersblad, Diverse Stukken Leidersblad, Diverse Stukken Leidersblad, Diverse Stukken G 3, jrg , Inhoud, jrg Diverse Stukken KJR informatie, jrg Diverse Stukken Uitzicht, jrg Voorwoord, 2 jaargangen 1972? Beet, jrg Diverse Stukken Triangel, jrg Belhamel, Diverse Stukken Drietakt jrg Tot hoger peil jrg CJB jrg. 1978, Diverse Stukken Calvinistisch jongelingsblad, jrg Spelewei jrg. 1964, Diverse Stukken Wimpel, jrg Aktie, jrg Herdersfluit, jrg Diverse Stukken Stakkerkrant, jrg. 1964, Sola Fide jrg Diverse Stukken A 4 Projekt, jrg Ons Jonge Platteland, Diverse Stukken Infoschrift, 1971 Toesj Combo jrg

25 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Diverse Stukken Leiding Diverse Stukken Inclusief Diverse Stukken Idee , 1977 Trias Diverse Stukken Binnenste buiten, jrg Ons Clubwerk, jrg Onderweg, jrg Jeugd, uitg. Bond van Ger. Jeugd Org., jrg Diverse Stukken Inclusief, jrg Diverse Stukken Way Forum, Diverse Stukken Wimpel, Diverse Stukken Trias, ACJN, jrg Diverse Stukken Ons Jonge Platteland, jrg Ons Jonge Platteland, jrg Diverse Stukken Ons Jonge Platteland, jrg Diverse Stukken Ons Jonge Platteland, jrg Diverse Stukken Bijblijven, Diverse Stukken Positief, Diverse Stukken Positief, Diverse Stukken Positief, Diverse Stukken Tijdsein, Diverse Stukken

26 26 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 1980 NFJJ Op weg NEDERLANDSE FEDERATIE JEUGD- EN JONGERENWERK Dozen met NFJJ-Archief over de jaren , Archiefnr NFJJ jan./juni juli/dec jan./juni juli/dec

27 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk jan./juni juli/dec NFJJ 1981 NFJJ

28 28 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ 1982 NFJJ jan./juni juli/dec jan./juni juli.dec jan./juni juli/dec jan/juni mei/dec aug./dec jan./juni juli/dec

29 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk NFJJ 1983 NFJJ jan./juli febr./juni juli/dec zonder map jan./juli aug./dec NFJJ 1984 NFJJ

30 30 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk jan./juni juli/dec Restant Documentatie Christelijke Jeugdraad RESTANT DOCUMENTATIE CHRISTELIJKE JEUGDRAAD 273 Diverse Stukken Momentopname (over prot.chr. jongerenbladen, 1973 Leadershop training course (Fed. Calvinist Youthclubs Australia) Creativiteit (scriptie van J. Roos staffunctionaris CJV), 1971 Open Jeugdwerk in Nederland (lezing van J. Kierkels van de Katholieke Instuif Nederland gehouden voor het Jong David Fonds in België), Documentatiemap Hongercongres, 1970 Ora et Labora (rapport over Werkende Jongeren in Amsterdam), 1970 The Youth Service and education in Britain (Unesco Youth Institute) 1972 Teenager Europa (brochure voor jonge mensen over de Europese eenheid, Ton Oosterhuis) Jaarverslag 65/66 van de Vereninging van Beroepskrachten in het Gereformeerd Bijzonder Jeugd en Gezinswerk Werkgroep Voorbereiding vakbonden (oproep tot een algemene vereniging van beroeopskrachten in het jeugdwerk), 1967 Persbericht en Informatie Bulletin van de Beroepsorganisatie Soc. Cult. Werk Concept-beroepscode voor de Kultureel Werker, Zendingsgids voor onderwijs en jeugdwerk (Onderwijs Zendingscommissie) ca Taizé Jongerenconcilie (Service Centrum Levensvorming jeugd- en jongeren), 1974.

31 Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk 31 Rapport situatie jeugd j. in de Gereformeerde Kerk te Amsterdam door de Jeugdcommissie, Rapport Kerk en Jeugd (Gen. Synode Amsterdam), Conferentieverslag Evangelisatie-Jeugdwerk, De Gereformeerde jeugd in NO Overijssel (rapport Stichting Ger. Soc. Instituut), Jeugd en gezin in Kerk en dorp (rapport aan de interclassicale Commissie van de Gereformeerde Kerken - Noord-Groningen), (Rapport St. Ger. Soc. Instituut). Enquete Gereformeerde Jeugd in Nederland, 1945/1955. (rapport Re. en Soc. Instituut der VU). 274 Diverse Stukken CBS statistiek vrije jeugdvorming Rijksregeling Subsidiéring jeugdwerk OKW 1955 Alg. regeling en rijksregeling subsidiëring kampen en internaten sociale jeugdzorg OKW 1953 Jeugdwerk in de landen van het verdrag van Brussel, Staatsdrukkerij, 1952 Jeugdvorming en volksontwikkeiling (teksten van 8 radiocauseriëen in regeringsuitzendingen), 1956 De gemeenten en het jeugdwerk (Blauwe Reeks VNG), 1957 Rijksregeling subsidiëring jeugd- en jongerenwerk, CRM Jeugdwerk in Nederland 1959, rapport OKW Inleidingen studiedagen minder ontwikkelde gebieden, georganiseerd door NJG, NSR, Verbond Wetenschappelijke Onderzoekers -Jaarverslagen Gereformeerde Jeugd Raad 1955, Jaarverslagen Hervomde Jeugd Raad, 1956, 1959, , , Kader en werkmateriaal Hervomde Jeugd Raad (Documentatieblad, Informatieblad, 12 brochures uit de jaren vijftig en zestig Diverse uitgaven van de Nederlands Gereformeerde Jeugdraad uit de jaren vijftig en zestig 275 Diverse Stukken Vijfbrochures van de Nederlands Gereformeerde Jeugdraad, Buurtwijk dorpscentra 1956, 20 gesprekken 1956, Jeugd onder de loep 1958, Vormingswerk voor de bedrijfsjeugd 1961, Een dozijn is meer dan twaalf 1960, Kerk en Jeugdwerk 1961, Auteurs H. van Riessen, res, J. Foret. Vier nota,s publicaties van de Nederlandse Gereformeerde Jeugd Raad: Verslag NGJR Congres 1959, functie van de groep in het jeugdvormingswerk. Onderzoek naar het gebruik van nieuwe werkwijzen van de Gereformeerde jeugdverenigingen, Gemeentevorming in het gereformeerd bijzonder jeugd- en gezinswerk 1966 Problemen rondom de eigen aard van het gereformeerde jeugdwerk 1966 Jaarverslagen Christelijke Jeugd Raad Publicaties Christelijke Jeugd Raad: Statuten en huishoudelijk reglement CJR Taak en functie van de CJR Commentaar CJR, CJV, LCGJ op de concept subsidieregel;ing jeugd- en jongerenwerk 1970 Commentaar CJR op het Memorandum voorbeereiding wetgeving Maatschappelijk en Cultureel Welzijn, 1971 Werken onder één dak. Publicatie tgv de ingebruikneming van de Drieburg, 1971 Materiaal tbv de persconferentie bij de ingebruikneming van de Drieburg, 1971 Jaarverslag 1971 De Drieburg Nota afdeling Vormingswerk LCGJ, Diverse Stukken Jaarverslagen Katholieke Jeugdraad Beleidsplannen KJR , Publicaties Oecumenische Jeugd Raad. Jaarverslagen 1961, , Werkkampen etc Oecumenisch Jongeren congres 1967 Rotterdam Jaarverslagen Raad voor de Jeugdvorming Brochures over de Raad voor Jeugdvorming 277 Diverse Stukken Uitgaven Moderne Jeugd Raad. Brochures over de MJR, Jaarversl. MJR Jaarkrant, Twee verslagen van gehouden conferenties, Exemplaar Bestek nr. 4/ Kaderblad MJR, Onderwerp: Verandering van AJC naar experiment "Ruimtë. Brochure voor leden van de Tweede Kamer, 1971 Brochure van het Jeugd- en Jongerencentrum "Ruimte" over Leidersscholing voor het kinderwerk van "Ruimte"

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983

Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Nummer archiefinventaris: 2.18.22 Inventaris van het archief van Van Gend en Loos NV, ca. 1800-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie