Jaargang 34, nr. 3 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 34, nr. 3 maart 2012"

Transcriptie

1 Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Contact- en informatieblad van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Redactie: Typewerk: Illustraties: Kopiëren: Redactieadres: Pastorie: Secretariaat aanwezig: Pastorieteam: Website Parochie: adres: Mw. J. Oomen Mw. N. Vacquier Droop Dhr. H. ter Elst Mw. N. Vacquier Droop Dhr. P. Holleman Dhr. J.Th. Jonker Dhr. H.L. Gelderman Dhr H. ter Elst Petronellaweg 20, 6871EW Renkum Dorpsstraat 1, 6871AA Renkum (spoed) dinsdag+donderdag uur maandag t/m zaterdag uur Bij verhuizing: laat het de pastorie weten! Parochiefonds t.n.v. RK Par Z Titus Brandsma, Renkum Rabobank Locatieraad t.n.v. RK Par Z Titus Brandsma, Renkum Rabo-bank Vrienden van het koor Postbank (ING) t.n.v. R.K. Kerkkoor, Renkum Werkgroep Mariahof ABN-AMRO Penningm. Caritas ABN-AMRO

2 INHOUD Colofoon blz. 1 Inhoud blz. 2 Pastoraal team blz. 3 Pastoraatsgroep blz. 4 Van de redactie blz. 5 Uit het pastorale team blz. 6 Vieringen Goede Week blz. 8 Van de pastoraatsgroep blz. 10 Opening Rosarium Mariae blz. 13 Activiteiten voor kinderen blz. 14 Parochiële voorgangers uitvaartvieringen blz. 14 Van het gemengd koor blz. 15 De week van de pastor blz. 16 Vastenactie blz. 19 Vooraankondiging parochiereis 2012 blz. 20 Eucharistieviering KBO blz. 21 Kids Corner blz. 22 Ik wil later ook dement worden blz. 24 Kledingactie Sam blz

3 PASTORAAL TEAM PAROCHIEVERBAND VELUWE-RIJN PROFIEL DIACONIE J.A.T.M. (Hans) Lucassen, pastoraal werker, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede. Tel Afwezig: maandag J.H.M. (Hans) Lammers, pastoraal werker, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Afwezig: maandag en vrijdag PROFIEL CATECHESE H.W.M. (Henri) ten Have, priester, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Tevens pastoor Tel Afwezig: maandag C.J.M. (Toos) Jurrius-Kunnen, pastoraal werkster, Doorwethseheide 14, 6866 NB Heelsum. Tel Afwezig: maandag en vrijdag, halftime aanstelling PROFIEL LITURGIE: J.G.M. (Jan) Olimulder, pastoraal werker, Langweerpad 4, 6835 KS Arnhem. Tel Afwezig: woensdag PROFIEL KERKOPBOUW G.H.J.V. (Guido) Dieteren, pastoraal werker Herenstraat 84, 3911 JG Rhenen. Tel Afwezig: zaterdag Y.J. (Yuri) Saris, pastoraal werker, Troelstraweg 11, 6701 AE Wageningen. Jongerenpastor Afwezig: wisselend, halftime aanstelling als studentenpastor - 3 -

4 PASTORAATSGROEP Voorzitter Marijke van Silfhout, Molenweg 38 Catechese 6871 CX Renkum, tel Diaconie Marja Bos, Ds. Gewinweg XL Renkum, tel Liturgie Jos Oomen, Graaf Balderiklaan 3 Opbouw 6871 TW Renkum, tel Voor spoedgevallen, zoals bediening en uitvaart, kunt u een van de pastoraatsgroepleden bereiken onder telefoonnummer

5 Van de redactie De winter is weer achter de rug. Ondanks dat wij een paar dagen fijn hebben geschaatst en genoten van het heerlijke heldere weer, kijken wij denk ik toch vooral terug op een natte winter. Het wandelen met de hond werd steeds minder leuk door het banjeren door de modder. Maar eindelijk lente dus. De narcissen steken hun (te kleine) kopjes weer naar boven, de bomen botten uit. De vogels fluiten weer dat het een lieve lust is en de kieviten vliegen weer op en af boven de akkers. Het mooiste seizoen van het jaar is weer aangebroken. Ook het kerkelijke jaar nadert zijn hoogtepunt. Het laatste avondmaal, de kruisiging, maar bovenal het nieuwe begin door de opstanding met Pasen. Verrezen uit de dood is zo iets moois ontstaan. Iets moois..., als ik het nieuws volg zijn er veel niet mooie dingen gebeurt binnen onze wereldwijde katholieke geloofsgemeenschap. Elke keer denk je dat het nu niet erger meer kan worden, en dan staat er opeens weer een artikel in de NRC over de castratie van een jongen met homofiele neigingen. Verschrikkelijk dat dit is gebeurt. Ik geloof dat wij eerst recht moeten doen aan slachtoffers, in ieder geval hun slachtoffer zijn erkennen en volledig openheid geven, voordat wij als kerk weer vooruit kunnen. Waar is dan toch, denk ik, die grote gemeenschap gebleven waarvoor die Man uit Nazareth is gestorven en herrezen. Van de nederigheid van Jezus is niet altijd zoveel overgebleven. Gelukkig zijn er nog de talloze mensen die zich vanuit hun overtuiging belangeloos inzetten voor een ander. Zij zorgen er ook voor dat deze gemeenschap blijft bestaan en dat u ieder weekend een viering kunt bijwonen, al is dit in de eigen kerk dan niet altijd een Eucharistie. Buiten verdwijnt de zon achter de horizon en aan de hemel verschijnen de lichtpunten van Venus en Jupiter, twee planeten die op dit moment dicht bij elkaar aan de hemel staan. In het donker kijkend naar het licht dat door deze planeten wordt gereflecteerd en het schijnsel van de sterren in de onmetelijke ruimte, besef ik ook dat wij er als mensen wel toe doen, maar - 5 -

6 dat wij maar een ontzettend klein deel van het grote geheel uitmaken. Een nederige rol zou ons dan ook goed passen. De redactie van Samen Kerk wenst u een zalig Pasen, en hoopt dat u met uw naasten de tijd zult vinden om te genieten van onze plaats in deze wereld. De nieuwe Samen Kerk verschijnt rond 17 mei (net voor Pinksteren). Kopij hiervoor kunt u inleveren tot de volgende redactievergadering op 7 mei bij het redactieadres (Petronellaweg 20), de pastorie of (en bij voorkeur) per De mail wordt om uur nog een keer uitgelezen. Namens de redactie Henk ter Elst Pasen 2012 Pasen kondigt zich in onze streken aan in de overgang van winter naar voorjaar. Er begint iets nieuws en we voelen dat aan de hogere temperatuur, de langere dagen, het ontluikend groen. Ook in veel tradities en gebruiken schemert deze overgang door. Pasen komt niet ongemerkt zonder veranderingen aan je lichaam of in je omgeving. Ook in het kerkelijk jaar komt Pasen niet ongemerkt. Wie iets aan vasten doet of meeleeft met de thema s van de veertigdagentijd, merkt dat evengoed aan den lijve. Sobere maaltijden brengen je in aanraking met plekken waar armoede en onderontwikkeling heersen. Wie zelf vast, denkt misschien stiekem ook aan de paar kilo die we wel kunnen missen. De kerkelijke kalender bereidde ons dit jaar al heel vroeg voor op Pasen. In de weken tot Aswoensdag lazen we verhalen uit Marcus, aan het begin van Jezus optreden. Dat waren verhalen en daden van Jezus met verrijzeniskwaliteit. Hij kwam er over als een man met gezag en wist een dooie boel om te keren. Hij geneest mensen van bezetenheid en drijft de kwade macht uit hen; hij doet de schoonmoeder van Petrus opstaan om haar leven te hervatten waar het verlamd dreigde te worden. Hij geneest de lepralijder die buiten - 6 -

7 zijn gemeenschap gesloten was en veroordeeld tot een doods isolement. En van een verlamde, die gedragen wordt door zijn vrienden tot voor de voeten van Jezus, die hem zijn belast en verlammend verleden doet vergeten en op doet staan. In al die verhalen staan mensen op, ze komen overeind, ze ontvangen opnieuw het leven. Soms willen ze het wel uitschreeuwen, maar Jezus tempert hun enthousiasme. In die ervaringen begint een geheim door te schemeren van de krachten die Jezus teweeg brengt met zijn optreden, maar Hij weet ook dat die kracht pas echt verstaan kan worden door zijn opstanding. Marcus laat in deze verhalen mensen eigenlijk al delen in het Opstaan van Jezus, alleen kunnen ze dat nog niet weten. Er moet nog veel gebeuren met Hem en met zijn volgelingen voordat ze dat kunnen doorgronden. Pas als je het meegemaakt heb kun je het snappen. Daarom is het gepast om nog te zwijgen. Maar wij, die zijn kracht intussen kunnen kennen, wij hoeven niet te zwijgen. Wij mogen ons meer dan ooit laten horen. Wij mogen elkaar vertellen van de verhalen in ons leven met verrijzeniskwaliteit. Wat heeft ons geraakt en op doen staan, waar komen wij tot leven? Herkennen we in onze eigen verhalen en ervaringen de kracht van de Levende, delen wij in zijn opstanding? In onze tijd wordt ons geloofsverhaal zo vaak verduisterd, niet verteld uit bescheidenheid of ook uit angst voor de niet zo gelovige omgeving. Of het wordt vertroebeld en overschaduwd door soms ernstige tekortkomingen en zelfs door misdaden in eigen kring. Juist tegen die achtergrond mogen wij de moed opbrengen om ons verhaal te vertellen, ons geloof in het Leven en de doorbraak door verlamming en dood heen. Ons verhaal zou weer beter en meer mogen klinken in de openbaarheid. Daarvoor hebben wij vitaliteit nodig in onze gemeenschappen. En gelukkig is die vitaliteit ook herkenbaar op veel plekken. Soms echter zitten wij ook tegen de grens aan. En dan is het goed om die kracht bij elkaar, bij andere gemeenschappen te zoeken om samen sterker te zijn

8 De vieringen in de Goede Week bieden ons die mogelijkheid. Natuurlijk stemt de aanleiding tot het samen vieren in clusters van gemeenschappen verdrietig. Maar anderzijds is het Paasmysterie te belangrijk om het binnen de grenzen te houden van kleiner wordende gemeenschappen. Op den duur raakt het dan opgesloten. Zoals gemeenschappen ook opgesloten kunnen raken in zichzelf, en er niet gemakkelijk vreemdelingen in Jeruzalem bij kunnen. Juist het samen vieren biedt kansen om nieuw elan te vinden en te ontdekken samen met anderen en zo weer naar buiten te treden, de kring groter te maken, inspiratie vinden bij elkaar. Als pastoraal team zijn wij blij dat de verantwoordelijke mensen in de locaties de uitdaging op zich hebben genomen om samen goede vieringen aan te bieden. Wij hopen dan ook van harte dat u als parochiaan bereid bent ook de vieringen bij te wonen op Witte Donderdag of Paaszaterdag als die niet in uw eigen kerk worden gehouden. Want Opstaan begint met kleine stappen en ook bij u zelf. Juist deze stappen hebben verrijzeniskwaliteit. Jan Olimulder Vieringen Goede Week in Heelsum en Renkum Zoals U in de vorige nummers van uw kerkblad kon lezen vieren we gezamenlijk Witte Donderdag en de Paaswake. De Witte Donderdag viering in Renkum en de Paaswake in Heelsum De vieringen in de Goede week zijn als volgt: Palmzondag: Heelsum 9:30 uur Gezinsviering met pastor H. Lammers Renkum 10:00 uur Woord en Communie viering met pastor T. Jurrius. Witte Donderdag Renkum 19:00 uur Eucharistieviering met pater Westerman en pastor T. Jurrius (Vervoer uit Heelsum mogelijk) Goede Vrijdag Renkum 15:00 uur Kruisweg met parochiële voorgangers M. van Silfhout en J. Oomen Heelsum 19:00 uur Kruishulde met pastor T. Jurrius - 8 -

9 Paaszaterdag Heelsum 2100 uur Paaswake met pater Appelman en pastor T. Jurrius (Vervoer uit Renkum mogelijk) 1 e Paasdag Renkum 10:00 uur Eucharistieviering met pater Appelman 2 e Paasdag Renkum 10:00 uur Woord en Communie viering met parochiële voorgangers M. van Silfhout en W. Gerbrands (aansluitend is het Paaseieren zoeken rond de kerk) De voorbereiding van deze diensten wordt gedaan door pastor Toos Jurrius-Kunnen samen met vertegenwoordigers uit Heelsum en Renkum. Hierna volgen er enkele bijzonderheden voor de 2 gezamenlijke vieringen. 1. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om deze gezamenlijke vieringen bij te wonen, wordt er voor vervoer gezorgd Er ligt een inschrijfformulier in beide kerken, waarop mensen aan kunnen geven dat ze graag met iemand mee rijden of dat ze bereid zijn om iemand mee te nemen in de auto naar de andere kerk. Voor Renkum kan men zich ook via het secretariaat of de pastorie opgeven. Voor Heelsum is er al een aanspreekpunt ten aanzien van het vervoer, men kan zich daar dus ook wenden tot de heer Maassen ( ). 2. Om dit samen vieren van de 2 geloofsgemeenschappen extra aandacht te geven, zal er na de Witte Donderdag koffie geschonken worden, zodat we elkaar ook informeel kunnen ontmoeten. 3. Vrijwilligers van de beide geloofsgemeenschappen werken mee aan de beide vieringen. Op Witte Donderdag wordt de tafel klaargemaakt en de gaven aangedragen door mensen van verschillende werkgroepen van beide geloofsgemeenschappen. Om zo de dienstbaarheid aandacht te geven, die bij het laatste avondmaal door de voetwassing door Jezus zo n bijzondere plaats heeft

10 4. In de Paaswake klinken de oude verhalen en wordt aan het Paasvuur de Paaskaars ontstoken. Het licht van die Paaskaars en gezegend water wordt meegenomen voor de kerk in Renkum. 5. In beide vieringen zijn de Eerste Communicantjes bijzonder welkom en krijgen zo mogelijk een taak in de viering. 6. De koren van de eigen kerk zullen de viering verzorgen. Wij hopen dat veel parochianen Palmzondag en de vieringen van de Goede Week zullen bijwonen en erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Op Eerste Paasdag 8 april is er geen viering in Heelsum. Ook is er geen viering in Heelsum op zondag 22 april in verband met de gezamenlijke Eerste Communieviering in Renkum. Jos Oomen, pastoraatsgroep Renkum, profiel liturgie Henk Wösten, contactgroep Heelsum, profiel liturgie VAN DE PASTORAATSGROEP- WAAROM EEN BEDEVAARTSPARK Vasten, een begrip dat in alle levensbeschouwingen voorkomt. Waarom? Omdat het onze eerste zorg lijkt te zijn voor ons lichamelijk welzijn te zorgen. Het hele jaar, dag in dag uit, wordt ons leven beheerst door voedsel, inkopen, klaarmaken en nuttigen op gezette tijden. Tenminste drie maal per dag eten we, tussendoor momenten van koffie, thee en andere versnaperingen. In de avond gaat het gewoon door totdat we naar bed gaan. Winkels spelen op onze behoefte aan voedsel in. Het aanbod is overweldigend. Even een boodschap doen is er niet meer bij vanwege uitgebreide assortimenten op elk terrein. Ons lichamelijk welzijn. Daar hoort ook speelgoed bij blijkbaar; kasten puilen uit op de kinderkamers, speelgoedbeesten nemen met hun volumineuze - in veel gevallen onnutte lijf - veel te veel ruimte in. Daar hoort ook het hebben van veel zakgeld bij; coma drinken is behalve gevaarlijk ook duur, merkkleding trouwens ook

11 Zo kan ik wel doorgaan: een half uurtje op de gemeentewerf zoeken en je kunt drie woningen inrichten, compleet met radio en T.V. Want: we hadden alles al wel, maar er is weer iets nieuws, iets mooiers te koop en begerig zoeken we naar mogelijkheden dit in ons bezit te krijgen. Deze fixatie op hebben, op bezit, op een volle buik, op bedwelming, is van alle tijden en van alle culturen. En van alle culturen en levensbeschouwingen is ook het inzicht dat we meer zijn dan ons lichaam. Daarom kent iedere godsdienst tijden van inkeer, van vasten, van pelgrimeren. Was het in de kerk wat verdwenen, misschien wel door de aandacht die de vastenperiode van de Islam - de Ramadan met het daaraan gekoppelde Suikerfeest - de laatste decennia gekregen heeft, gaan onze ogen weer wat open voor deze waarden. Overal in Europa worden oude pelgrimsroutes opnieuw op de kaart gezet. Fiets-, wandel-, auto- en treinroutes naar Santiago de Compostella zijn vol in trek. Allemaal christenen? Nee, ook mensen die even afstand willen nemen van hun welvaartsbestaan. Mensen die in zichzelf willen zoeken naar de zin van de dingen, die een pas op de plaats willen maken en willen afzien en zo tot afdaling in, en herwaardering van, hun diepste zijn hopen te komen. In het processiepark achter de kerk - het Rosarium Mariae - willen wij als bedevaartskerk een extra mogelijkheid tot verdieping toevoegen. We zijn al bedevaartskerk, er worden jaarlijks bedevaarten georganiseerd. Door het rozenkranspark wordt de mogelijkheid tot pelgrimage vergroot. Wie weet zullen in de toekomst weer mensen komen langs alle kant om een moment stil te staan bij wat in hun diepste zijn leeft aan verbondenheid met het verhaal van de Bijbel. VERDERE INFORMATIE van de pastoraatsgroep. BEZINNING Al enkele maanden is het CaFE geopend. Dit staat voor Catholic Faith Exploration. Een vervolg op de Alpha cursus waarin bezinning op geloofswaarden centraal staat. Het CaFE is open voor ieder die weer boven tafel wil halen waar het nou precies over ging. Dat doopsel, dat vormsel,

12 persoonlijk gebed, beleving van de Mis, enz. We luisteren tijdens de koffie naar een inleiding op DVD, vervolgens gaan we met een drankje erover praten in groepjes. We starten om uur, de data zijn tot aan de zomer: 19 maart, 16 april, 7 mei, 4 juni, 25 juni en ieder kan binnenlopen. SAMS KLEDINGACTIE. Op de ochtend van 14 april kunt u weer uw overtollige kleding, gordijnen enz. kwijt bij de pastorie. Graag in gesloten zakken. PAROCHIE AVOND Er gebeurt veel dit voorjaar. Met elkaar werken we aan het mogelijk maken van de opening van het processiepark op 27 mei om drie uur. We hopen u daar allemaal te treffen. Het zal een mooie wijding worden die hulpbisschop Woorts zal openen en waar Antoine Bodar een lezing zal houden. Veel kans op ontmoeting en verdieping. Vandaar dat we u dit voorjaar geen parochieavond extra zullen aanbieden. BEZOEKWERK Daar er voor verschillende wijken geen wijkcontact is, kunnen we niet zo goed de vinger aan de pols houden waar het het lief en leed van u allen betreft. We vragen u daarom te melden als u graag bezoek krijgt van een pastor. Ook graag een telefoontje naar de pastorie of pastoraatsgroep in geval van ziekte of ziekenhuis opname. M. van Silfhout- Alkema

13 Uitnodiging Gelovigen verzetten bergen De Locatieraad van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum nodigt u hierbij uit voor de feestelijke opening van het Rosarium Mariae Een uniek meditatie- en wandelpark rondom de beroemde bedevaartskerk in Renkum. De 20 mysteriën van de rozenkrans worden uitgebeeld als iconen, in mozaïek en in keramiek in statige houten kapellen in een oase van groen en rust. Voorafgaand zal, op zijn geheel eigen wijze, dr. Antoine Bodar een lezing verzorgen over de betekenis van de moderne Maria-devotie, gevolgd door een Vesperviering. Daarna wordt de opening verricht door Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Zondag 27 mei 2012 Aanvang bijeenkomst uur RK Kerk O.L.V. ten Hemelopneming Dorpsstraat AB Renkum tel (voor kinderopvang is gezorgd)

14 Activiteiten voor kinderen Op zondag 1 april gaan we palmpaasstokken versieren. Tijd: 9.15 uur op de pastorie, R.K. parochie in Renkum. Leeftijd: 2-12 jaar. Wil je zelf een palmpaasstok mee nemen. Een beperkt aantal hebben we op voorraad. Wij zorgen voor een haantje, palmtak en een slinger van snoepjes en chips. Om uur lopen we gezamenlijk door de kerk. Daarna is er een kindernevendienst voor de jongste kinderen. Op 2 e paasdag, maandag 9 april is er een gezinsviering om uur. Tijdens de viering is er Kom in de kring voor kinderen van 0-4 jaar. Na de viering mogen de kinderen paaseieren zoeken in het park achter de kerk. Annemarie van Drueten Parochiele voorgangers uitvaartvieringen In de periode mei t/m december 2011 heeft een aantal parochianen zich geschoold en bekwaamd in het voorgaan in uitvaartvieringen in onze parochie, met name in de kerk van hun eigen locatie waar zij al actief zijn. Dit betreft Daphne Pels, Jan Redder en Joke Verwey uit Lunteren, Riet Kroes uit Bennekom, Marijke van -Silfhout- Alkemade en Jos Oomen uit Renkum. Zij hebben vaardigheden opgedaan in het voeren van gesprekken met nabestaanden het oefenen in opstellen en presenteren van teksten en een overweging training in de rituelen, handelingen en gebruiken bij de uitvaart. Zij ontvangen hiervan een getuigschrift tijdens een bijeenkomst op 29 maart met alle parochiële uitvaartvoorgangers. Daarna kunnen ze gevraagd worden om voor te gaan bij uitvaarten. Met hartelijke groet, Namens het pastoraal team Jan Olimulder

15 VAN HET GEMENGD KOOR De lente is begonnen! Ik vind het persoonlijk de mooiste tijd van het jaar. Alles komt weer in bloei, het zonnetje is heerlijk, lekker naar buiten. Je wordt s morgens wakker en de vogeltjes fluiten er al vrolijk op los. De klok wordt weer verzet, dus het is weer lekker lang licht. De donkere dagen zijn weer voorbij en iedereen heeft er weer meer zin in, we lijken allemaal weer wat vrolijker. Het is de tijd naar Pasen toe. Bij het koor gebeurt er niet zo veel bijzonders. We zijn wel druk met onze jaarlijkse ledenvergadering en we repeteren ijverig voor Witte Donderdag en Pasen. Er is wel wat veranderd dit jaar. Voor het eerst sinds vele jaren zingen we niet op Goede Vrijdag en ons herenkoor hoeft op zaterdagavond ook niet aan te treden voor de Paaswake. Het dameskoor zingt nog wel op vrijdagmiddag de Kruisweg-viering. Voor de vrijdag- en zaterdagavond vieringen kunt U terecht in de St. Joseph Kerk in Heelsum. Het is vreemd, misschien even wennen, maar ja, de tijden veranderen. Het koor kampt nog steeds met afwezigen door ziekte. Gelukkig zijn er ook weer mensen opgeknapt en wordt de bezetting al weer wat beter. Onze langdurig zieken en afwezigen Annie, Ger, en dan ook natuurlijk Ad, wensen we een spoedig herstel en fijne Paasdagen. Dit laatste geldt natuurlijk voor iedereen. Gezellige paasdagen met een mooi voorjaarszonnetje, want daar knappen we toch allemaal van op! Wij doen ons best om de Paasvieringen met mooie zang op te luisteren en wensen U allen mooie Paasdagen! Gemengd koor St. Caecilia, Christa Wernand

16 De Week van de Pastor door Guido Dieteren Voor secretariaten en parochiewachten is de Pastor van de Week intussen een vertrouwde term. Dat is niet de collega die deze week de meeste zieltjes heeft gewonnen, maar met de Pastor van de Week regelen we de bereikbaarheid van ons pastoraal team. Deze nieuwe rubriek gaat over iets heel anders. Bij het bestuurlijk overleg kwam Siebe van de Geijn uit Heelsum met het idee om eens te beschrijven hoe onze werkweek er uitziet. Een prima idee! Dus lees mee in de Week van de Pastor. Maandag: Ik begin mijn werkdagen altijd zo rond 8 uur met het lezen en beantwoorden van mijn . Dat geeft me een opgeruimd gevoel. Vanochtend zijn er mails bij die een uitgebreider antwoord vragen en daar heb ik nu geen tijd voor. Ik word om 9 uur in Renkum verwacht bij het maandelijks overleg van de pastoraatsgroep. De Alfacursus heeft een regionale aantrekkingskracht en we kijken naar verdere oecumenische samenwerking. De opening van het Mariapark op eerste Pinksterdag krijgt volop aandacht in de media. Zelfs coryfeeën als Antoine Bodar en Jan Peeters (Katholiek Nieuwsblad) komen ervoor naar Renkum. s Middag ga ik aan de slag met de mails die meer aandacht vragen, maar dat werk wordt ruw onderbroken door een algemene stroomuitval. De maandagnamiddag probeer ik altijd te gebruiken om bij te lezen en daar heb ik nu dus wat meer tijd voor. Ik werk een stapel parochiebladen weg, bestudeer de brief van de bisschop over eucharistie en kom zelfs toe aan een hoofdstuk uit Meer dan hout en steen, over kerksluitingen. Dinsdag: Mijn dag begint vroeg: om 8.15 uur heb ik mijn eerste bezoek. Omdat de pastorie aan een drukke weg ligt, zullen er diverse geluidsaanpassingen plaatsvinden. Alles wordt gesubsidieerd door de overheid. Alleen het verfwerk moet ik straks zelf doen. Vervolgens spoed ik me naar een afspraak in Bennekom en daarna heb ik een uitvaart in Wageningen. De afspraken passen deze ochtend precies. In de kerk nemen we op sfeervolle wijze afscheid van een mevrouw, die

17 jaar is geworden. Menselijkerwijs natuurlijk een mooi leeftijd. Maar het blijft het definitieve afscheid van moeder, oma, overgrootmoeder. s Middag heb ik overleg met twee emeriti-collega s over de viering van Witte Donderdag en de Paaswake in Ede en Bennekom. Hoewel ik de vieringen met de werkgroepen al heb samengesteld, moet er nog het een en ander afgestemd worden met mijn medevoorgangers voordat de liturgieboekjes gedrukt kunnen worden. Aan het einde van de middag heb ik mijn wekelijkse sportuur: lekker uitleven met zaalvoetballen. Ik heb sinds 3 weken nieuwe voetbalschoenen en het scoren gaat nu veel gemakkelijker. s Avonds is er bestuurlijk overleg samen met de voorzitters van alle locatieraden. Ik ben erbij gevraagd omdat het nieuwe beleidsplan op de agenda staat. Onverwacht blijkt de parochiezaal in Doorwerth in gebruik te zijn door mijn collega Toos. Dus verhuizen we met z n allen naar Heelsum. Door de strakke leiding van onze vicevoorzitter Jack Peerlings sluit de vergadering inderdaad om 22 uur. Woensdag: Vanochtend heb ik om 9 uur de viering in Wageningen. Altijd heel speciaal om de dag biddend te beginnen. Ook het koffiedrinken na afloop is heel hartelijk. Daarna ga ik op bezoek bij een oudere dame. Ze deelt haar levensverhaal, haar verdriet met me. Na afloop bedank ik haar voor het mooie gesprek. Later op de dag hebben we feest thuis, want mijn zoon Merlijn wordt vandaag 14 jaar. s avonds moet er toch vergaderd worden, want het belangrijke overleg in Ede wil ik natuurlijk niet missen. We gaan nu dan echt op weg naar één katholiek Ede. Jack Peerlings en ik bespreken met de locatieraden en pastoraatsgroepen welke stappen we willen gaan zetten om de twee geloofsgemeenschappen samen te brengen tot één katholiek Ede. Ondanks de pijn geeft zo n proces ook veel nieuw elan. Ik heb er zin in. Alleen jammer dat Ede zo ver van Rhenen ligt: ik ben pas na elven thuis. Donderdag: Deze ochtend heb ik om 9 uur een huisbezoek. Ik heb er een uur voor uitgetrokken, maar uiteindelijk worden het tweeënhalf uur. Relatieproblemen verdienen gewoon veel aandacht. En het is natuurlijk bijzonder om ook hierin mensen nabij te kunnen zijn

18 s Middags kruip ik achter de computer om het stuk over nieuw uitvaartbeleid te redigeren. Ik heb dit al een tijdje voor me uitgeschoven, maar nu moet het toch echt gebeuren, want m n collega s wachten erop. Het herschrijven blijkt nog een hele klus. Toch is er nog wat tijd over om een goede image-file van mijn complete computer te maken. Dat geeft een veilig gevoel, want ik bewaar deze harddisk bij vrienden. s Avonds boekt Twente een knappe overwinning op Schalke, maar PSV gaat kansloos ten onder in Valencia. AZ bewaar ik voor morgen. Vrijdag: Er zijn toch nog wat mails blijven liggen deze week. Vanochtend heb ik daar tijd voor. Ook nadert de inleverdatum voor de parochiebladen. Dus moet er geschreven worden. Heerlijk dat de verschijningsdata in onze parochie nu gesynchroniseerd zijn. Zouden we ook ooit één gezamenlijk parochieblad krijgen? Overal om ons gebeurt het, met veel succes. s Middags heb ik overleg in Rhenen want het koninklijk bezoek met Koninginnedag kan gelukkig toch doorgaan. Op zondag 29 april willen we daarom een oecumenische Koninginneviering houden, samen met de burgemeester. Het lijkt te gaan lukken. En nadat ik nog de viering van komende zondag heb voorbereid, kan mijn weekend beginnen. Zaterdag: De zaterdag is mijn vrije dag. Ik kijk wel nog even naar mijn mail. Gelukkig niets dringends. s Avonds zit de kamer vol met chipsetende en coladrinkende pubers, die de ene na de andere griezelfilm consumeren. Zondag: In de woonkamer liggen de jongeren nog te slapen, dus dat wordt ontbijten in de keuken. Daarna ga ik op weg naar Renkum. Daar heb ik een speciale gezinsviering samen met de basisschool voorbereid. Het Vastenactieproject staat centraal. Omdat het ook een schoolactiviteit is, zitten er veel ouders met hun kinderen in de kerk. Het wordt een bijzondere en inspirerende viering. Na afloop ga ik mee naar school. Daar zijn allemaal kramen waar we de door de kinderen gemaakte werkstukken kunnen kopen. Het is een geslaagde ochtend. En dan zit de werkweek van deze pastor erop!

19 Vastenaktie De vastentijd is nu haast voorbij. Is het u gelukt om een tandje terug te nemen? Wat bewuster te leven. Had u goede voornemens voor deze 40- dagen en kunt u het volhouden? Even iets minderen voor een ander. Dit jaar is het centrale project, van de Vastenaktie,voor sloppenwijk bewoners in Ethiopie. Ethiopie ligt in Afrika en wordt begrensd door onder andere: Kenia, Somalie en Eritrea. De hoofdstad is Addis Abeba. Deze groeit explosief. Midden in deze miljoenenstad bevindt zich het huis van de congregatie Daughters of Charity. Zuster Brenda is een van de zusters die hier wonen en werken. Zij begon 33 jaar geleden als verpleegster in Ethiopie. Maar haar werk veranderde in de loop van de tijd van karakter. Er was veel honger en medische nood. Ik werkte in klinieken door het hele land. Ik kon veel helpen, maar zag hen steeds met dezelfde ziekte terugkomen. Ik ontdekte dat je wel medische zorg kunt bieden, maar dat je veel beter de oorzaak van honger en ziekte aan kunt pakken. Toen ben ik gezondheidsvoorlichting gaan geven. Inmiddels is mijn werk steeds meer opgeschoven van medisch- naar ontwikkelingswerk. De directe aanleiding voor zuster Brenda om het huidige project in de sloppenwijken van Addis Abeba te starten, deed zich enkele jaren geleden voor. Zuster Brenda vertelt: Ik ontmoette een wever, hij wilde zijn bedrijf graag uitbreiden, maar had daar geen geld voor. Als ik je dat geld leen, hoe lang zou het duren om terug te betalen? Drie maanden zei hij en na drie maanden had hij het geld (40 euro) terugbetaald. Dit deed mij besluiten een project te starten om mensen te helpen hun eigen inkomen te verdienen. Dit project loopt nu goed. Men vormt een groep, ieder legt een bedrag in. Degene die iets op wil zetten, komt met een plan en als dat door het bestuur goedgekeurd wordt, krijgt hij/zij het geld. Met rente wordt dat terugbetaald. Daarna kan een ander weer een lening aanvragen. Mensen in deze sloppenwijken leven menswaardiger

20 Laten wij, als het mogelijk is, hen helpen via de Vastenaktie. Het vastenzakje kunt u afgeven in de collecteschaal, het offerblok of in de brievenbus van de pastorie. De kinderen van de Don Boscoschool hebben 2 weken verhalen gehoord, over hoe kinderen leven in de sloppenwijken van Addis Abeba. Er zijn koekjes gebakken, kleedjes bedrukt, boekenleggers gevlochten, kettingen gemaakt en nog heel wat meer. Deze werkstukken zijn verkocht op school. Er is gespaard door middel van spaardoosjes. Kortom er is hard gewerkt. En dat resulteerde in het forse bedrag van 852 euro en 45 cent. Dank jullie, namens de kinderen in de sloppenwijken van Addis Abeba. Namens de MOV groep Marja Bos Paap Vooraankondiging: PAROCHIEREIS 2012 NAAR GRIEKENLAND Ook dit najaar zal ik, pastor Guido Dieteren, vanuit de Titus Brandsmaparochie weer een parochiereis verzorgen. En onze nieuwe reisbestemming kan ik u nu alvast meedelen: we gaan van vrijdag 14 t/m vrijdag 28 september op rondreis door Griekenland! We beginnen natuurlijk in Athene. Van daaruit maken we een rondreis langs steden als Korinthe, Sparta, Olympia, Delphi, Philippi, Mycene en Tessaloniki. Het zijn allemaal plaatsen die we kennen uit de klassieke oudheid en natuurlijk van de reizen en de brieven van de apostel Paulus. Maar we komen ook in rustieke havendorpjes, we bezoeken prachtige kloosters op hoge bergtoppen (Metéora), we rijden met een treintje langs diepe afgronden (Diakofto) en we maken een boottocht langs enige Griekse eilanden. De oecumenische parochiereis 2012 belooft een ware klassieker te worden, heel letterlijk. Want of u nu houdt van overweldigende culturele rijkdom of natuurlijke schoonheid, of u nu op zoek bent naar Bijbelse inspiratie of interreligieuze ontmoetingen, deze parochiereis heeft het allemaal te bieden

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie