Jaargang 34, nr. 3 maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 34, nr. 3 maart 2012"

Transcriptie

1 Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Contact- en informatieblad van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Redactie: Typewerk: Illustraties: Kopiëren: Redactieadres: Pastorie: Secretariaat aanwezig: Pastorieteam: Website Parochie: adres: Mw. J. Oomen Mw. N. Vacquier Droop Dhr. H. ter Elst Mw. N. Vacquier Droop Dhr. P. Holleman Dhr. J.Th. Jonker Dhr. H.L. Gelderman Dhr H. ter Elst Petronellaweg 20, 6871EW Renkum Dorpsstraat 1, 6871AA Renkum (spoed) dinsdag+donderdag uur maandag t/m zaterdag uur Bij verhuizing: laat het de pastorie weten! Parochiefonds t.n.v. RK Par Z Titus Brandsma, Renkum Rabobank Locatieraad t.n.v. RK Par Z Titus Brandsma, Renkum Rabo-bank Vrienden van het koor Postbank (ING) t.n.v. R.K. Kerkkoor, Renkum Werkgroep Mariahof ABN-AMRO Penningm. Caritas ABN-AMRO

2 INHOUD Colofoon blz. 1 Inhoud blz. 2 Pastoraal team blz. 3 Pastoraatsgroep blz. 4 Van de redactie blz. 5 Uit het pastorale team blz. 6 Vieringen Goede Week blz. 8 Van de pastoraatsgroep blz. 10 Opening Rosarium Mariae blz. 13 Activiteiten voor kinderen blz. 14 Parochiële voorgangers uitvaartvieringen blz. 14 Van het gemengd koor blz. 15 De week van de pastor blz. 16 Vastenactie blz. 19 Vooraankondiging parochiereis 2012 blz. 20 Eucharistieviering KBO blz. 21 Kids Corner blz. 22 Ik wil later ook dement worden blz. 24 Kledingactie Sam blz

3 PASTORAAL TEAM PAROCHIEVERBAND VELUWE-RIJN PROFIEL DIACONIE J.A.T.M. (Hans) Lucassen, pastoraal werker, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede. Tel Afwezig: maandag J.H.M. (Hans) Lammers, pastoraal werker, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Afwezig: maandag en vrijdag PROFIEL CATECHESE H.W.M. (Henri) ten Have, priester, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Tevens pastoor Tel Afwezig: maandag C.J.M. (Toos) Jurrius-Kunnen, pastoraal werkster, Doorwethseheide 14, 6866 NB Heelsum. Tel Afwezig: maandag en vrijdag, halftime aanstelling PROFIEL LITURGIE: J.G.M. (Jan) Olimulder, pastoraal werker, Langweerpad 4, 6835 KS Arnhem. Tel Afwezig: woensdag PROFIEL KERKOPBOUW G.H.J.V. (Guido) Dieteren, pastoraal werker Herenstraat 84, 3911 JG Rhenen. Tel Afwezig: zaterdag Y.J. (Yuri) Saris, pastoraal werker, Troelstraweg 11, 6701 AE Wageningen. Jongerenpastor Afwezig: wisselend, halftime aanstelling als studentenpastor - 3 -

4 PASTORAATSGROEP Voorzitter Marijke van Silfhout, Molenweg 38 Catechese 6871 CX Renkum, tel Diaconie Marja Bos, Ds. Gewinweg XL Renkum, tel Liturgie Jos Oomen, Graaf Balderiklaan 3 Opbouw 6871 TW Renkum, tel Voor spoedgevallen, zoals bediening en uitvaart, kunt u een van de pastoraatsgroepleden bereiken onder telefoonnummer

5 Van de redactie De winter is weer achter de rug. Ondanks dat wij een paar dagen fijn hebben geschaatst en genoten van het heerlijke heldere weer, kijken wij denk ik toch vooral terug op een natte winter. Het wandelen met de hond werd steeds minder leuk door het banjeren door de modder. Maar eindelijk lente dus. De narcissen steken hun (te kleine) kopjes weer naar boven, de bomen botten uit. De vogels fluiten weer dat het een lieve lust is en de kieviten vliegen weer op en af boven de akkers. Het mooiste seizoen van het jaar is weer aangebroken. Ook het kerkelijke jaar nadert zijn hoogtepunt. Het laatste avondmaal, de kruisiging, maar bovenal het nieuwe begin door de opstanding met Pasen. Verrezen uit de dood is zo iets moois ontstaan. Iets moois..., als ik het nieuws volg zijn er veel niet mooie dingen gebeurt binnen onze wereldwijde katholieke geloofsgemeenschap. Elke keer denk je dat het nu niet erger meer kan worden, en dan staat er opeens weer een artikel in de NRC over de castratie van een jongen met homofiele neigingen. Verschrikkelijk dat dit is gebeurt. Ik geloof dat wij eerst recht moeten doen aan slachtoffers, in ieder geval hun slachtoffer zijn erkennen en volledig openheid geven, voordat wij als kerk weer vooruit kunnen. Waar is dan toch, denk ik, die grote gemeenschap gebleven waarvoor die Man uit Nazareth is gestorven en herrezen. Van de nederigheid van Jezus is niet altijd zoveel overgebleven. Gelukkig zijn er nog de talloze mensen die zich vanuit hun overtuiging belangeloos inzetten voor een ander. Zij zorgen er ook voor dat deze gemeenschap blijft bestaan en dat u ieder weekend een viering kunt bijwonen, al is dit in de eigen kerk dan niet altijd een Eucharistie. Buiten verdwijnt de zon achter de horizon en aan de hemel verschijnen de lichtpunten van Venus en Jupiter, twee planeten die op dit moment dicht bij elkaar aan de hemel staan. In het donker kijkend naar het licht dat door deze planeten wordt gereflecteerd en het schijnsel van de sterren in de onmetelijke ruimte, besef ik ook dat wij er als mensen wel toe doen, maar - 5 -

6 dat wij maar een ontzettend klein deel van het grote geheel uitmaken. Een nederige rol zou ons dan ook goed passen. De redactie van Samen Kerk wenst u een zalig Pasen, en hoopt dat u met uw naasten de tijd zult vinden om te genieten van onze plaats in deze wereld. De nieuwe Samen Kerk verschijnt rond 17 mei (net voor Pinksteren). Kopij hiervoor kunt u inleveren tot de volgende redactievergadering op 7 mei bij het redactieadres (Petronellaweg 20), de pastorie of (en bij voorkeur) per De mail wordt om uur nog een keer uitgelezen. Namens de redactie Henk ter Elst Pasen 2012 Pasen kondigt zich in onze streken aan in de overgang van winter naar voorjaar. Er begint iets nieuws en we voelen dat aan de hogere temperatuur, de langere dagen, het ontluikend groen. Ook in veel tradities en gebruiken schemert deze overgang door. Pasen komt niet ongemerkt zonder veranderingen aan je lichaam of in je omgeving. Ook in het kerkelijk jaar komt Pasen niet ongemerkt. Wie iets aan vasten doet of meeleeft met de thema s van de veertigdagentijd, merkt dat evengoed aan den lijve. Sobere maaltijden brengen je in aanraking met plekken waar armoede en onderontwikkeling heersen. Wie zelf vast, denkt misschien stiekem ook aan de paar kilo die we wel kunnen missen. De kerkelijke kalender bereidde ons dit jaar al heel vroeg voor op Pasen. In de weken tot Aswoensdag lazen we verhalen uit Marcus, aan het begin van Jezus optreden. Dat waren verhalen en daden van Jezus met verrijzeniskwaliteit. Hij kwam er over als een man met gezag en wist een dooie boel om te keren. Hij geneest mensen van bezetenheid en drijft de kwade macht uit hen; hij doet de schoonmoeder van Petrus opstaan om haar leven te hervatten waar het verlamd dreigde te worden. Hij geneest de lepralijder die buiten - 6 -

7 zijn gemeenschap gesloten was en veroordeeld tot een doods isolement. En van een verlamde, die gedragen wordt door zijn vrienden tot voor de voeten van Jezus, die hem zijn belast en verlammend verleden doet vergeten en op doet staan. In al die verhalen staan mensen op, ze komen overeind, ze ontvangen opnieuw het leven. Soms willen ze het wel uitschreeuwen, maar Jezus tempert hun enthousiasme. In die ervaringen begint een geheim door te schemeren van de krachten die Jezus teweeg brengt met zijn optreden, maar Hij weet ook dat die kracht pas echt verstaan kan worden door zijn opstanding. Marcus laat in deze verhalen mensen eigenlijk al delen in het Opstaan van Jezus, alleen kunnen ze dat nog niet weten. Er moet nog veel gebeuren met Hem en met zijn volgelingen voordat ze dat kunnen doorgronden. Pas als je het meegemaakt heb kun je het snappen. Daarom is het gepast om nog te zwijgen. Maar wij, die zijn kracht intussen kunnen kennen, wij hoeven niet te zwijgen. Wij mogen ons meer dan ooit laten horen. Wij mogen elkaar vertellen van de verhalen in ons leven met verrijzeniskwaliteit. Wat heeft ons geraakt en op doen staan, waar komen wij tot leven? Herkennen we in onze eigen verhalen en ervaringen de kracht van de Levende, delen wij in zijn opstanding? In onze tijd wordt ons geloofsverhaal zo vaak verduisterd, niet verteld uit bescheidenheid of ook uit angst voor de niet zo gelovige omgeving. Of het wordt vertroebeld en overschaduwd door soms ernstige tekortkomingen en zelfs door misdaden in eigen kring. Juist tegen die achtergrond mogen wij de moed opbrengen om ons verhaal te vertellen, ons geloof in het Leven en de doorbraak door verlamming en dood heen. Ons verhaal zou weer beter en meer mogen klinken in de openbaarheid. Daarvoor hebben wij vitaliteit nodig in onze gemeenschappen. En gelukkig is die vitaliteit ook herkenbaar op veel plekken. Soms echter zitten wij ook tegen de grens aan. En dan is het goed om die kracht bij elkaar, bij andere gemeenschappen te zoeken om samen sterker te zijn

8 De vieringen in de Goede Week bieden ons die mogelijkheid. Natuurlijk stemt de aanleiding tot het samen vieren in clusters van gemeenschappen verdrietig. Maar anderzijds is het Paasmysterie te belangrijk om het binnen de grenzen te houden van kleiner wordende gemeenschappen. Op den duur raakt het dan opgesloten. Zoals gemeenschappen ook opgesloten kunnen raken in zichzelf, en er niet gemakkelijk vreemdelingen in Jeruzalem bij kunnen. Juist het samen vieren biedt kansen om nieuw elan te vinden en te ontdekken samen met anderen en zo weer naar buiten te treden, de kring groter te maken, inspiratie vinden bij elkaar. Als pastoraal team zijn wij blij dat de verantwoordelijke mensen in de locaties de uitdaging op zich hebben genomen om samen goede vieringen aan te bieden. Wij hopen dan ook van harte dat u als parochiaan bereid bent ook de vieringen bij te wonen op Witte Donderdag of Paaszaterdag als die niet in uw eigen kerk worden gehouden. Want Opstaan begint met kleine stappen en ook bij u zelf. Juist deze stappen hebben verrijzeniskwaliteit. Jan Olimulder Vieringen Goede Week in Heelsum en Renkum Zoals U in de vorige nummers van uw kerkblad kon lezen vieren we gezamenlijk Witte Donderdag en de Paaswake. De Witte Donderdag viering in Renkum en de Paaswake in Heelsum De vieringen in de Goede week zijn als volgt: Palmzondag: Heelsum 9:30 uur Gezinsviering met pastor H. Lammers Renkum 10:00 uur Woord en Communie viering met pastor T. Jurrius. Witte Donderdag Renkum 19:00 uur Eucharistieviering met pater Westerman en pastor T. Jurrius (Vervoer uit Heelsum mogelijk) Goede Vrijdag Renkum 15:00 uur Kruisweg met parochiële voorgangers M. van Silfhout en J. Oomen Heelsum 19:00 uur Kruishulde met pastor T. Jurrius - 8 -

9 Paaszaterdag Heelsum 2100 uur Paaswake met pater Appelman en pastor T. Jurrius (Vervoer uit Renkum mogelijk) 1 e Paasdag Renkum 10:00 uur Eucharistieviering met pater Appelman 2 e Paasdag Renkum 10:00 uur Woord en Communie viering met parochiële voorgangers M. van Silfhout en W. Gerbrands (aansluitend is het Paaseieren zoeken rond de kerk) De voorbereiding van deze diensten wordt gedaan door pastor Toos Jurrius-Kunnen samen met vertegenwoordigers uit Heelsum en Renkum. Hierna volgen er enkele bijzonderheden voor de 2 gezamenlijke vieringen. 1. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om deze gezamenlijke vieringen bij te wonen, wordt er voor vervoer gezorgd Er ligt een inschrijfformulier in beide kerken, waarop mensen aan kunnen geven dat ze graag met iemand mee rijden of dat ze bereid zijn om iemand mee te nemen in de auto naar de andere kerk. Voor Renkum kan men zich ook via het secretariaat of de pastorie opgeven. Voor Heelsum is er al een aanspreekpunt ten aanzien van het vervoer, men kan zich daar dus ook wenden tot de heer Maassen ( ). 2. Om dit samen vieren van de 2 geloofsgemeenschappen extra aandacht te geven, zal er na de Witte Donderdag koffie geschonken worden, zodat we elkaar ook informeel kunnen ontmoeten. 3. Vrijwilligers van de beide geloofsgemeenschappen werken mee aan de beide vieringen. Op Witte Donderdag wordt de tafel klaargemaakt en de gaven aangedragen door mensen van verschillende werkgroepen van beide geloofsgemeenschappen. Om zo de dienstbaarheid aandacht te geven, die bij het laatste avondmaal door de voetwassing door Jezus zo n bijzondere plaats heeft

10 4. In de Paaswake klinken de oude verhalen en wordt aan het Paasvuur de Paaskaars ontstoken. Het licht van die Paaskaars en gezegend water wordt meegenomen voor de kerk in Renkum. 5. In beide vieringen zijn de Eerste Communicantjes bijzonder welkom en krijgen zo mogelijk een taak in de viering. 6. De koren van de eigen kerk zullen de viering verzorgen. Wij hopen dat veel parochianen Palmzondag en de vieringen van de Goede Week zullen bijwonen en erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Op Eerste Paasdag 8 april is er geen viering in Heelsum. Ook is er geen viering in Heelsum op zondag 22 april in verband met de gezamenlijke Eerste Communieviering in Renkum. Jos Oomen, pastoraatsgroep Renkum, profiel liturgie Henk Wösten, contactgroep Heelsum, profiel liturgie VAN DE PASTORAATSGROEP- WAAROM EEN BEDEVAARTSPARK Vasten, een begrip dat in alle levensbeschouwingen voorkomt. Waarom? Omdat het onze eerste zorg lijkt te zijn voor ons lichamelijk welzijn te zorgen. Het hele jaar, dag in dag uit, wordt ons leven beheerst door voedsel, inkopen, klaarmaken en nuttigen op gezette tijden. Tenminste drie maal per dag eten we, tussendoor momenten van koffie, thee en andere versnaperingen. In de avond gaat het gewoon door totdat we naar bed gaan. Winkels spelen op onze behoefte aan voedsel in. Het aanbod is overweldigend. Even een boodschap doen is er niet meer bij vanwege uitgebreide assortimenten op elk terrein. Ons lichamelijk welzijn. Daar hoort ook speelgoed bij blijkbaar; kasten puilen uit op de kinderkamers, speelgoedbeesten nemen met hun volumineuze - in veel gevallen onnutte lijf - veel te veel ruimte in. Daar hoort ook het hebben van veel zakgeld bij; coma drinken is behalve gevaarlijk ook duur, merkkleding trouwens ook

11 Zo kan ik wel doorgaan: een half uurtje op de gemeentewerf zoeken en je kunt drie woningen inrichten, compleet met radio en T.V. Want: we hadden alles al wel, maar er is weer iets nieuws, iets mooiers te koop en begerig zoeken we naar mogelijkheden dit in ons bezit te krijgen. Deze fixatie op hebben, op bezit, op een volle buik, op bedwelming, is van alle tijden en van alle culturen. En van alle culturen en levensbeschouwingen is ook het inzicht dat we meer zijn dan ons lichaam. Daarom kent iedere godsdienst tijden van inkeer, van vasten, van pelgrimeren. Was het in de kerk wat verdwenen, misschien wel door de aandacht die de vastenperiode van de Islam - de Ramadan met het daaraan gekoppelde Suikerfeest - de laatste decennia gekregen heeft, gaan onze ogen weer wat open voor deze waarden. Overal in Europa worden oude pelgrimsroutes opnieuw op de kaart gezet. Fiets-, wandel-, auto- en treinroutes naar Santiago de Compostella zijn vol in trek. Allemaal christenen? Nee, ook mensen die even afstand willen nemen van hun welvaartsbestaan. Mensen die in zichzelf willen zoeken naar de zin van de dingen, die een pas op de plaats willen maken en willen afzien en zo tot afdaling in, en herwaardering van, hun diepste zijn hopen te komen. In het processiepark achter de kerk - het Rosarium Mariae - willen wij als bedevaartskerk een extra mogelijkheid tot verdieping toevoegen. We zijn al bedevaartskerk, er worden jaarlijks bedevaarten georganiseerd. Door het rozenkranspark wordt de mogelijkheid tot pelgrimage vergroot. Wie weet zullen in de toekomst weer mensen komen langs alle kant om een moment stil te staan bij wat in hun diepste zijn leeft aan verbondenheid met het verhaal van de Bijbel. VERDERE INFORMATIE van de pastoraatsgroep. BEZINNING Al enkele maanden is het CaFE geopend. Dit staat voor Catholic Faith Exploration. Een vervolg op de Alpha cursus waarin bezinning op geloofswaarden centraal staat. Het CaFE is open voor ieder die weer boven tafel wil halen waar het nou precies over ging. Dat doopsel, dat vormsel,

12 persoonlijk gebed, beleving van de Mis, enz. We luisteren tijdens de koffie naar een inleiding op DVD, vervolgens gaan we met een drankje erover praten in groepjes. We starten om uur, de data zijn tot aan de zomer: 19 maart, 16 april, 7 mei, 4 juni, 25 juni en ieder kan binnenlopen. SAMS KLEDINGACTIE. Op de ochtend van 14 april kunt u weer uw overtollige kleding, gordijnen enz. kwijt bij de pastorie. Graag in gesloten zakken. PAROCHIE AVOND Er gebeurt veel dit voorjaar. Met elkaar werken we aan het mogelijk maken van de opening van het processiepark op 27 mei om drie uur. We hopen u daar allemaal te treffen. Het zal een mooie wijding worden die hulpbisschop Woorts zal openen en waar Antoine Bodar een lezing zal houden. Veel kans op ontmoeting en verdieping. Vandaar dat we u dit voorjaar geen parochieavond extra zullen aanbieden. BEZOEKWERK Daar er voor verschillende wijken geen wijkcontact is, kunnen we niet zo goed de vinger aan de pols houden waar het het lief en leed van u allen betreft. We vragen u daarom te melden als u graag bezoek krijgt van een pastor. Ook graag een telefoontje naar de pastorie of pastoraatsgroep in geval van ziekte of ziekenhuis opname. M. van Silfhout- Alkema

13 Uitnodiging Gelovigen verzetten bergen De Locatieraad van de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum nodigt u hierbij uit voor de feestelijke opening van het Rosarium Mariae Een uniek meditatie- en wandelpark rondom de beroemde bedevaartskerk in Renkum. De 20 mysteriën van de rozenkrans worden uitgebeeld als iconen, in mozaïek en in keramiek in statige houten kapellen in een oase van groen en rust. Voorafgaand zal, op zijn geheel eigen wijze, dr. Antoine Bodar een lezing verzorgen over de betekenis van de moderne Maria-devotie, gevolgd door een Vesperviering. Daarna wordt de opening verricht door Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Zondag 27 mei 2012 Aanvang bijeenkomst uur RK Kerk O.L.V. ten Hemelopneming Dorpsstraat AB Renkum tel (voor kinderopvang is gezorgd)

14 Activiteiten voor kinderen Op zondag 1 april gaan we palmpaasstokken versieren. Tijd: 9.15 uur op de pastorie, R.K. parochie in Renkum. Leeftijd: 2-12 jaar. Wil je zelf een palmpaasstok mee nemen. Een beperkt aantal hebben we op voorraad. Wij zorgen voor een haantje, palmtak en een slinger van snoepjes en chips. Om uur lopen we gezamenlijk door de kerk. Daarna is er een kindernevendienst voor de jongste kinderen. Op 2 e paasdag, maandag 9 april is er een gezinsviering om uur. Tijdens de viering is er Kom in de kring voor kinderen van 0-4 jaar. Na de viering mogen de kinderen paaseieren zoeken in het park achter de kerk. Annemarie van Drueten Parochiele voorgangers uitvaartvieringen In de periode mei t/m december 2011 heeft een aantal parochianen zich geschoold en bekwaamd in het voorgaan in uitvaartvieringen in onze parochie, met name in de kerk van hun eigen locatie waar zij al actief zijn. Dit betreft Daphne Pels, Jan Redder en Joke Verwey uit Lunteren, Riet Kroes uit Bennekom, Marijke van -Silfhout- Alkemade en Jos Oomen uit Renkum. Zij hebben vaardigheden opgedaan in het voeren van gesprekken met nabestaanden het oefenen in opstellen en presenteren van teksten en een overweging training in de rituelen, handelingen en gebruiken bij de uitvaart. Zij ontvangen hiervan een getuigschrift tijdens een bijeenkomst op 29 maart met alle parochiële uitvaartvoorgangers. Daarna kunnen ze gevraagd worden om voor te gaan bij uitvaarten. Met hartelijke groet, Namens het pastoraal team Jan Olimulder

15 VAN HET GEMENGD KOOR De lente is begonnen! Ik vind het persoonlijk de mooiste tijd van het jaar. Alles komt weer in bloei, het zonnetje is heerlijk, lekker naar buiten. Je wordt s morgens wakker en de vogeltjes fluiten er al vrolijk op los. De klok wordt weer verzet, dus het is weer lekker lang licht. De donkere dagen zijn weer voorbij en iedereen heeft er weer meer zin in, we lijken allemaal weer wat vrolijker. Het is de tijd naar Pasen toe. Bij het koor gebeurt er niet zo veel bijzonders. We zijn wel druk met onze jaarlijkse ledenvergadering en we repeteren ijverig voor Witte Donderdag en Pasen. Er is wel wat veranderd dit jaar. Voor het eerst sinds vele jaren zingen we niet op Goede Vrijdag en ons herenkoor hoeft op zaterdagavond ook niet aan te treden voor de Paaswake. Het dameskoor zingt nog wel op vrijdagmiddag de Kruisweg-viering. Voor de vrijdag- en zaterdagavond vieringen kunt U terecht in de St. Joseph Kerk in Heelsum. Het is vreemd, misschien even wennen, maar ja, de tijden veranderen. Het koor kampt nog steeds met afwezigen door ziekte. Gelukkig zijn er ook weer mensen opgeknapt en wordt de bezetting al weer wat beter. Onze langdurig zieken en afwezigen Annie, Ger, en dan ook natuurlijk Ad, wensen we een spoedig herstel en fijne Paasdagen. Dit laatste geldt natuurlijk voor iedereen. Gezellige paasdagen met een mooi voorjaarszonnetje, want daar knappen we toch allemaal van op! Wij doen ons best om de Paasvieringen met mooie zang op te luisteren en wensen U allen mooie Paasdagen! Gemengd koor St. Caecilia, Christa Wernand

16 De Week van de Pastor door Guido Dieteren Voor secretariaten en parochiewachten is de Pastor van de Week intussen een vertrouwde term. Dat is niet de collega die deze week de meeste zieltjes heeft gewonnen, maar met de Pastor van de Week regelen we de bereikbaarheid van ons pastoraal team. Deze nieuwe rubriek gaat over iets heel anders. Bij het bestuurlijk overleg kwam Siebe van de Geijn uit Heelsum met het idee om eens te beschrijven hoe onze werkweek er uitziet. Een prima idee! Dus lees mee in de Week van de Pastor. Maandag: Ik begin mijn werkdagen altijd zo rond 8 uur met het lezen en beantwoorden van mijn . Dat geeft me een opgeruimd gevoel. Vanochtend zijn er mails bij die een uitgebreider antwoord vragen en daar heb ik nu geen tijd voor. Ik word om 9 uur in Renkum verwacht bij het maandelijks overleg van de pastoraatsgroep. De Alfacursus heeft een regionale aantrekkingskracht en we kijken naar verdere oecumenische samenwerking. De opening van het Mariapark op eerste Pinksterdag krijgt volop aandacht in de media. Zelfs coryfeeën als Antoine Bodar en Jan Peeters (Katholiek Nieuwsblad) komen ervoor naar Renkum. s Middag ga ik aan de slag met de mails die meer aandacht vragen, maar dat werk wordt ruw onderbroken door een algemene stroomuitval. De maandagnamiddag probeer ik altijd te gebruiken om bij te lezen en daar heb ik nu dus wat meer tijd voor. Ik werk een stapel parochiebladen weg, bestudeer de brief van de bisschop over eucharistie en kom zelfs toe aan een hoofdstuk uit Meer dan hout en steen, over kerksluitingen. Dinsdag: Mijn dag begint vroeg: om 8.15 uur heb ik mijn eerste bezoek. Omdat de pastorie aan een drukke weg ligt, zullen er diverse geluidsaanpassingen plaatsvinden. Alles wordt gesubsidieerd door de overheid. Alleen het verfwerk moet ik straks zelf doen. Vervolgens spoed ik me naar een afspraak in Bennekom en daarna heb ik een uitvaart in Wageningen. De afspraken passen deze ochtend precies. In de kerk nemen we op sfeervolle wijze afscheid van een mevrouw, die

17 jaar is geworden. Menselijkerwijs natuurlijk een mooi leeftijd. Maar het blijft het definitieve afscheid van moeder, oma, overgrootmoeder. s Middag heb ik overleg met twee emeriti-collega s over de viering van Witte Donderdag en de Paaswake in Ede en Bennekom. Hoewel ik de vieringen met de werkgroepen al heb samengesteld, moet er nog het een en ander afgestemd worden met mijn medevoorgangers voordat de liturgieboekjes gedrukt kunnen worden. Aan het einde van de middag heb ik mijn wekelijkse sportuur: lekker uitleven met zaalvoetballen. Ik heb sinds 3 weken nieuwe voetbalschoenen en het scoren gaat nu veel gemakkelijker. s Avonds is er bestuurlijk overleg samen met de voorzitters van alle locatieraden. Ik ben erbij gevraagd omdat het nieuwe beleidsplan op de agenda staat. Onverwacht blijkt de parochiezaal in Doorwerth in gebruik te zijn door mijn collega Toos. Dus verhuizen we met z n allen naar Heelsum. Door de strakke leiding van onze vicevoorzitter Jack Peerlings sluit de vergadering inderdaad om 22 uur. Woensdag: Vanochtend heb ik om 9 uur de viering in Wageningen. Altijd heel speciaal om de dag biddend te beginnen. Ook het koffiedrinken na afloop is heel hartelijk. Daarna ga ik op bezoek bij een oudere dame. Ze deelt haar levensverhaal, haar verdriet met me. Na afloop bedank ik haar voor het mooie gesprek. Later op de dag hebben we feest thuis, want mijn zoon Merlijn wordt vandaag 14 jaar. s avonds moet er toch vergaderd worden, want het belangrijke overleg in Ede wil ik natuurlijk niet missen. We gaan nu dan echt op weg naar één katholiek Ede. Jack Peerlings en ik bespreken met de locatieraden en pastoraatsgroepen welke stappen we willen gaan zetten om de twee geloofsgemeenschappen samen te brengen tot één katholiek Ede. Ondanks de pijn geeft zo n proces ook veel nieuw elan. Ik heb er zin in. Alleen jammer dat Ede zo ver van Rhenen ligt: ik ben pas na elven thuis. Donderdag: Deze ochtend heb ik om 9 uur een huisbezoek. Ik heb er een uur voor uitgetrokken, maar uiteindelijk worden het tweeënhalf uur. Relatieproblemen verdienen gewoon veel aandacht. En het is natuurlijk bijzonder om ook hierin mensen nabij te kunnen zijn

18 s Middags kruip ik achter de computer om het stuk over nieuw uitvaartbeleid te redigeren. Ik heb dit al een tijdje voor me uitgeschoven, maar nu moet het toch echt gebeuren, want m n collega s wachten erop. Het herschrijven blijkt nog een hele klus. Toch is er nog wat tijd over om een goede image-file van mijn complete computer te maken. Dat geeft een veilig gevoel, want ik bewaar deze harddisk bij vrienden. s Avonds boekt Twente een knappe overwinning op Schalke, maar PSV gaat kansloos ten onder in Valencia. AZ bewaar ik voor morgen. Vrijdag: Er zijn toch nog wat mails blijven liggen deze week. Vanochtend heb ik daar tijd voor. Ook nadert de inleverdatum voor de parochiebladen. Dus moet er geschreven worden. Heerlijk dat de verschijningsdata in onze parochie nu gesynchroniseerd zijn. Zouden we ook ooit één gezamenlijk parochieblad krijgen? Overal om ons gebeurt het, met veel succes. s Middags heb ik overleg in Rhenen want het koninklijk bezoek met Koninginnedag kan gelukkig toch doorgaan. Op zondag 29 april willen we daarom een oecumenische Koninginneviering houden, samen met de burgemeester. Het lijkt te gaan lukken. En nadat ik nog de viering van komende zondag heb voorbereid, kan mijn weekend beginnen. Zaterdag: De zaterdag is mijn vrije dag. Ik kijk wel nog even naar mijn mail. Gelukkig niets dringends. s Avonds zit de kamer vol met chipsetende en coladrinkende pubers, die de ene na de andere griezelfilm consumeren. Zondag: In de woonkamer liggen de jongeren nog te slapen, dus dat wordt ontbijten in de keuken. Daarna ga ik op weg naar Renkum. Daar heb ik een speciale gezinsviering samen met de basisschool voorbereid. Het Vastenactieproject staat centraal. Omdat het ook een schoolactiviteit is, zitten er veel ouders met hun kinderen in de kerk. Het wordt een bijzondere en inspirerende viering. Na afloop ga ik mee naar school. Daar zijn allemaal kramen waar we de door de kinderen gemaakte werkstukken kunnen kopen. Het is een geslaagde ochtend. En dan zit de werkweek van deze pastor erop!

19 Vastenaktie De vastentijd is nu haast voorbij. Is het u gelukt om een tandje terug te nemen? Wat bewuster te leven. Had u goede voornemens voor deze 40- dagen en kunt u het volhouden? Even iets minderen voor een ander. Dit jaar is het centrale project, van de Vastenaktie,voor sloppenwijk bewoners in Ethiopie. Ethiopie ligt in Afrika en wordt begrensd door onder andere: Kenia, Somalie en Eritrea. De hoofdstad is Addis Abeba. Deze groeit explosief. Midden in deze miljoenenstad bevindt zich het huis van de congregatie Daughters of Charity. Zuster Brenda is een van de zusters die hier wonen en werken. Zij begon 33 jaar geleden als verpleegster in Ethiopie. Maar haar werk veranderde in de loop van de tijd van karakter. Er was veel honger en medische nood. Ik werkte in klinieken door het hele land. Ik kon veel helpen, maar zag hen steeds met dezelfde ziekte terugkomen. Ik ontdekte dat je wel medische zorg kunt bieden, maar dat je veel beter de oorzaak van honger en ziekte aan kunt pakken. Toen ben ik gezondheidsvoorlichting gaan geven. Inmiddels is mijn werk steeds meer opgeschoven van medisch- naar ontwikkelingswerk. De directe aanleiding voor zuster Brenda om het huidige project in de sloppenwijken van Addis Abeba te starten, deed zich enkele jaren geleden voor. Zuster Brenda vertelt: Ik ontmoette een wever, hij wilde zijn bedrijf graag uitbreiden, maar had daar geen geld voor. Als ik je dat geld leen, hoe lang zou het duren om terug te betalen? Drie maanden zei hij en na drie maanden had hij het geld (40 euro) terugbetaald. Dit deed mij besluiten een project te starten om mensen te helpen hun eigen inkomen te verdienen. Dit project loopt nu goed. Men vormt een groep, ieder legt een bedrag in. Degene die iets op wil zetten, komt met een plan en als dat door het bestuur goedgekeurd wordt, krijgt hij/zij het geld. Met rente wordt dat terugbetaald. Daarna kan een ander weer een lening aanvragen. Mensen in deze sloppenwijken leven menswaardiger

20 Laten wij, als het mogelijk is, hen helpen via de Vastenaktie. Het vastenzakje kunt u afgeven in de collecteschaal, het offerblok of in de brievenbus van de pastorie. De kinderen van de Don Boscoschool hebben 2 weken verhalen gehoord, over hoe kinderen leven in de sloppenwijken van Addis Abeba. Er zijn koekjes gebakken, kleedjes bedrukt, boekenleggers gevlochten, kettingen gemaakt en nog heel wat meer. Deze werkstukken zijn verkocht op school. Er is gespaard door middel van spaardoosjes. Kortom er is hard gewerkt. En dat resulteerde in het forse bedrag van 852 euro en 45 cent. Dank jullie, namens de kinderen in de sloppenwijken van Addis Abeba. Namens de MOV groep Marja Bos Paap Vooraankondiging: PAROCHIEREIS 2012 NAAR GRIEKENLAND Ook dit najaar zal ik, pastor Guido Dieteren, vanuit de Titus Brandsmaparochie weer een parochiereis verzorgen. En onze nieuwe reisbestemming kan ik u nu alvast meedelen: we gaan van vrijdag 14 t/m vrijdag 28 september op rondreis door Griekenland! We beginnen natuurlijk in Athene. Van daaruit maken we een rondreis langs steden als Korinthe, Sparta, Olympia, Delphi, Philippi, Mycene en Tessaloniki. Het zijn allemaal plaatsen die we kennen uit de klassieke oudheid en natuurlijk van de reizen en de brieven van de apostel Paulus. Maar we komen ook in rustieke havendorpjes, we bezoeken prachtige kloosters op hoge bergtoppen (Metéora), we rijden met een treintje langs diepe afgronden (Diakofto) en we maken een boottocht langs enige Griekse eilanden. De oecumenische parochiereis 2012 belooft een ware klassieker te worden, heel letterlijk. Want of u nu houdt van overweldigende culturele rijkdom of natuurlijke schoonheid, of u nu op zoek bent naar Bijbelse inspiratie of interreligieuze ontmoetingen, deze parochiereis heeft het allemaal te bieden

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering

Zand erover. verzoeningsviering voor de tweede graad. VAN IN 2013 Tuin van Heden.nu - Viering Zand erover verzoeningsviering voor de tweede graad Zand erover Verzoeningsviering voor de tweede graad Vooraf in de klas Wat heb je nodig? - twee grote bladen papier, schrijf op het eerste blad het kernwoord

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Luk. 24, preek - NGKE

Luk. 24, preek - NGKE Luk. 24, 13-35 - preek - NGKE -11-9- 16 Helemaal gemist Die vrijdag gaat hij vroeg naar zijn akker buiten de stad. Om op de laatste dag voor het Pesachfeest nog net het laatste onkruid weg te kunnen halen.

Nadere informatie

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Zondag 27 maart 2016 Pasen verkondiging Maartenskerk Johannes 20, 1-18 Teun Kruijswijk Jansen I Ze hadden zich er al helemaal bij neergelegd, ze hadden er vrede mee: met de dood van Jezus. Misschien was

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 1 e Paasdag 2016 Stap voor stap op weg naar Pasen Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 Afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan, zijn kruisweg,

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist:

zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: zondag 27 maart 2016 Welkom in Het Centrum Pasen dienst voor jong & oud Voorganger: ds. J.A. Wegerif Ouderling van dienst: Piet Jansen Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemstuk Liturgische bloemschikking.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V 1. Veertigdagentijd Datum: Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie