Vrijwilligerspolis. Relatienr. : Gemeente Tholen Contractnr. : Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligerspolis. Relatienr. : 177147 Gemeente Tholen Contractnr. : 280814. Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen"

Transcriptie

1 Blad 1 Relatienr. : Gemeente Tholen Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Rechtspersonen Reden afgifte overzicht : Prolongatie per 1 januari 2014 Productvoorwaarden LVV13 Rubriek 2 t/m 4 (alleen van toepassing indien de rubriek is vermeld) Polls Aansprakelijkheid Ingangsdatum Mutatiedatum Verzekerde hoedanigheid Geleverde producten Verzekerde rubrieken Rechtspersonen : 1 januari 2009 : 1 januari 2014 : vrijwilligersorganisatie : Niet verzekerd, behoudens het zogenaamde kantinerisico : 1,2, 3 en 4 : Dekking Personen- en zaakschade (voor de rubrieken 1, 2, 3 en 4) ,00 per aanspraak, gelimiteerd tot ,00 per verzekeringsjaar. : Verzekeringsgebied LAG 17 Verzekerden LAK20 Rechtsbijstand LAQ22 Secundaire dekking LAQ23 Premiegrondslag Tarief Jaarpremie Personen- en zaakschade inwoners , ,84 Subtotaal 441,84 Totaal 441,84 Centraal Beheer Actimea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K ; Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K ; alfe N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financigle Mari<ten.

2 Blad 1 vvvvw.centraalbeheer.nl Relatienr. : ^., Gemeente Tholen Poiisblad Bestuurdersaanspr.verzekering Vrijwilligers Reden afgifte overzicht : Prolongatie per 1 januari 2014 Productvoonwaarden LW13 Rubriek 2 Polls Bestuurdersaanspr. Vrijwilligers Ingangsdatum : 1 januari 2009 Mutatiedatum : 1 januari 2014 Verzekerden : Bestuurder respectievelijk commissaris/toezichthouder : ,00 als maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen. Eigen risico : N.v.t. Jaarpremie : 391,90 Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K ; Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K ; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten.

3 Blad 1 wvw.centraalbeheer.nl Relatienr. : Gemeente Tholen Poiisblad Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilligers Reden afgifte overzicht : Prolongatie per 1 januari 2014 Productvoorwaarden LW13 Rubriek 2 Polls Aansprakelijkheid Vrijwilligers Ingangsdatum 1 januari 2009 Mutatiedatum 1 januari 2014 Verzekerde hoedanigheid vrijwilliger Verzekerde rubrieken 1 en 2 Dekking Personen- en zaakschade (voor Rubrieken 1 en 2) tezamen ,00 per aanspraak, gelimiteerd tot ,00 per verzekeringsjaar. Niet van toepassing LQB10 Verzekeringsgebied LQG10 Verzekerden LQK10 Opzicht LQ010 7\ansprakelijkheid Vrijwilliger LQQ10 Secundaire dekking LQQ11 Persoonlijke eigendommen vrijwilligers LQU10 Premiegrondslag Verzekerden: Jaarpremie 766,20 Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K ; Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K ; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Marirten.

4 Blad 2 vww.centraalbeheer.nl Relatienr. : Gemeente Tholen Poiisblad Verkeersaansprakelijkheid Rechtspersonen Reden afgifte overzicht : Prolongatie per 1 januari 2014 Productvoorwaarden LVV13 Rubriek 2 Schade aan bestuurder Polls Verkeersaanspr. Rechtspersonen Ingangsdatum 1 januari 2009 Hoedanigheid bedrijf niet van toepassing ,00 per aanspraak met een maximum van ,00 per verzekeringsjaar. Verzekeringsgebied LWG12 Verzekerden LWK11 Secundaire dekking LWQ13 Omvang van de dekking LWQ14 Premiegrondslag - Werknemers Tarief 0,02 Totaal Jaarpremie 510,80 510,80 Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.V.K ; Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.V.K ; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten.

5 Blad 2 Relatienr. Contractnr Gemeente Tholen Poiisblad Ongevallenverzekering Vrijwilligers Reden afgifte overzicht : Prolongatie per 1 janijari 2014 Productvoorwaarden LW13 Rubriek 2, 3, 4, 5 en 6 (alleen van toepassing indien de dekking voor dat object is vermeld) Polis Ongevallen Vrijwilligers Ingangsdatum Mutatiedatum Verzekerde rubrieken Verzekering op basis van Aantal verzekerden Verzekerden Dekkingsomvang Bij overlijden (rubriek 2) Bij invaliditeit (rubriek 4) Geneeskundige kosten (rubriek 5) 1 januari januari ,2 en 4 vast kapitaal vrijwilligers Functie , , ,00 Verzekerden L0K11 Functiedekking algemeen L0Q12 Huishoudelijke hulp LOQ33 Psychische hulpverlening L0U13 Maximale kapitaalsuitkering L0W12 Premiegrondslag Tarief Premie per persoon Jaarpremie Bij overlijden ,00 Bij invaliditieit ,00 Geneeskundige kosten 1.000,00 0,0009 0/00 0,0010 0/00 0,0037 0/00 0,01 0,03 Totaal 288,60 638,50 94, ,60 Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K ; Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.V.K ; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markte^L

6 Telefoon (055) Blad 2.1 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeld Relatienr. : Gemeente Tholen Poiisblad vervolg Verzekeringsgebied LAG17 Is vanaf geregeld In de Productvoorwaarden VNG Vrljwilligersvereekering. Verzekerden LAK20 Is vanaf geregeld In de Productvoorwaarden Rechtsbijstand LAQ22 Verzekerd is rechtsbijstand conform rubriek 7 van de Productvoonfl/aarden Secundaire dekking LAQ23 Centraal Betieer Achmea te een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K ; Achmea Schadeverzekenjigen N.V.. K.v.K ; alle N.V. s" zijn geregistreenj bij de Autoriteit Financiele Madden.

7 Telefoon (055) Blad 2.1 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeld Relatienr. : Gemeente Tholen Poiisblad vervolg Niet va > toepassing LQB10 Verzekeringsgebied LQG10 Verzekerden LQK10 Opzicht LQO10 Aansprakelijkheid Vrijwilliger LQQ10 Secundaire dekking LQQ11 Persoonlijke eigendommen vrijwilligers LQU10 Het verzekerd bedrag is maximaai 5.000,00 per gebeurtenis. Voor de navolgende kostbaarheden is het verzekerd bedrag maximaai per gebeurtenis: - beeld -en geluidsapparatuur 500,00; - computerapparatuur 1.500,00; - sieraden 500,00; - horloges 250,00; - (zonne)bril/set contactlenzen 500,00; - kunstmatige gebitselementen 500,00; - fiets 750,00. Centraal Betieer Actimea is een tiandeisnaam van Actimea Pensioen- en Levensverzel<eringen N.V., K.v.K ; Actimea Sctiadeverzekeringen N.V., K.V.K ; alle N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Madden.

8 Telefoon (055) BlatJ 3.1 nl Relatienr. : Gemeente Tholen Poiisblad vervolg Veirzekerden L0K11 Functiedekking algemeen L0Q12 Deze verzekering geldt uitsluitend tijdens de daadwerkelijke uitoefening van de functie, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de functie wordt uitgeoefend. Huishoudelijke hulp LOQ33 Verzekerd is de acute behoefte aan huishoudelijke hulp, waarmee de verzekerde wordt geconfronteerd na een ongeval. Het maximum aantal uren voor acute huishoudelijke hulp is 20 uur. Psychische hulpverlening L0U13 Verzekerd is de psychische hulpverlening aan de vrijwilliger/mantelzorger naar aanleiding van een traumatische ervaring, die voortvloeit uit, berust op, of verband houdt met vrijwilligerswerk/mantelzorg tot een bedrag van 2.500,00 per gebeurtenis. IVIaximale kapitaalsuitkering L0W12 Het maximaai uit te keren kapitaal bedraagt ,00 per ongevalsgebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K ; Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K ; alle N.V.'s zijn geregistreerd b]j de Autoriteit Financiele Martcten.

9 Telefoon (055) Blad 3.1 Laan van Malkenschoten 20, Postbus 700, 7300 HC Apeld Relatienr. : Gemeente Tholen Poiisblad vervolg Verzekeringsgebied LWG12 Verzekerden LWK11 Is vanaf geregeld in de Productvoonfl/aarden Secundaire dekking LWQ13 Omvang van de dekking LWQ14 Centraal Betieer Actimea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K ; Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.V.K ; alie N.V.'s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Madden.

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van APS Therapeut

Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van APS Therapeut Mulderij Fin Adv Kantoor Postbus 2189 7900BD HOOGEVEEN Datum 27-10-2010 Ons kenmerk Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Contractnummer 54420089 Behandeld door E-mail Onderwerp R. Musters avbrecht@asr.nl

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

verzekering Vergader en Evenementen - Aansprakelijkheidheid van organisator verzekerd - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen fi nanciële schade

verzekering Vergader en Evenementen - Aansprakelijkheidheid van organisator verzekerd - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen fi nanciële schade verzekering Vergader en Evenementen - Aansprakelijkheidheid van organisator verzekerd - Reisbagage van gasten verzekerd - Geen fi nanciële schade verzekering Vergader en Evenementen Bij het organiseren

Nadere informatie

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ 09 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang, begin en einde van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan je eigen motorrijtuigen, ongevallen en rechtsbijstand. - Een no-claimkorting van 30%.

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan je eigen motorrijtuigen, ongevallen en rechtsbijstand. - Een no-claimkorting van 30%. Garageverzekering Wat verzekert de Garageverzekering? Garagebedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico s. Ondanks dat je personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, kan een

Nadere informatie

De Woonverzekering. 10% korting

De Woonverzekering. 10% korting De Woonverzekering. Goed Goed geregeld geregeld via via Werq Personeelsdiensten Adecco Group Nederland B.V. 10% korting Uw opstal, inboedel en aansprakelijkheid goed verzekerd U kiest zelf wat u verzekert

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op reis vanaf slechts 5 cent per dag. Sluit u ook elk jaar opnieuw een reisverzekering af? Dat kost u tijd en is bovendien onnodig duur.

Nadere informatie

premie- en dekkingsoverzicht

premie- en dekkingsoverzicht 770567(feb2011)a Expat Pakket Expat Pakket   1. s.o.s hulpverlening De S.O.S.-Hulpverlening is een onderdeel van het Expat Pakket, waarbij men bij noodsituaties tijdens het verblijf in het buitenland

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. KNSB VERZEKERINGEN 2015-2016 Inleiding De KNSB heeft ervoor gekozen om voor haar individuele leden, vereniging/stichtingen, en gewesten kwalitatief hoogwaardig en voordelige verzekeringen aan te bieden.

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest zelf wat u wel en niet verzekert.

Nadere informatie

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering rde mo Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden (ZAV 13)... 3 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Automotive (LAA 13)... 11 Productvoorwaarden Motorrijtuigen

Nadere informatie

Alleen als u die heeft meeverzekerd

Alleen als u die heeft meeverzekerd Kortlopende Reisverzekering De reisverzekering kent 3 varianten: Basis, Comfort en Optimaal In het overzicht met dekkingen ziet u het verschil in de verzekerde bedragen tussen de drie reisverzekeringen.

Nadere informatie

De V ROngevallenverzekering

De V ROngevallenverzekering De V ROngevallenverzekering A G E N? Even Apeldoorn bellen: (055) 579 8000 Even Apeldoorn bellen: (055) 579 8000 Onze adviseurs zijn u graag van dienst op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur (dus ook s avonds)

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

De dekkingen van uw Privé Pakket Online

De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt

Nadere informatie

De Rechtsbijstandverzekering.

De Rechtsbijstandverzekering. De Rechtsbijstandverzekering. Goed geregeld via Sandd (algemeen) Adecco Group Nederland tot E 5,- korting Verzeker u van juridische hulp Ruzie met de buren. Een conflict met de aannemer. Een meningsverschil

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Van der Fluit Privé Compleet Plan

Van der Fluit Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van der Fluit Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006

Volgens voorwaarden Modelpolis voor aansprakelijkheid uit logistieke diensten 2006 Polisnummer 379/37900461 Tussenpersoon : 1 Boelaars & Lambert Groep B.V. Postbus 2324-3000 CH - ROTTERDAM Telefoon : 010-4433400 / orig.via TP: Nee Verzekeringnemer: cliëntnummer : 106710 Citymovers.nl

Nadere informatie

Van Loon Privé Compleet Plan

Van Loon Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van Loon Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor, caravan

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Degene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premie en kosten is verschuldigd.

1.1 Verzekeringnemer Degene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premie en kosten is verschuldigd. Collectieve schadeverzekering vrijwilligers Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 B.W., indien en voorzover de schade op vergoeding waarvan aanspraak

Nadere informatie