BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R"

Transcriptie

1 BRON VAN INSPIRATIE 11 januari 7 februari P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R

2 GEDICHT Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe start, een schone lei Nieuwe kansen en nieuw geluk, zit dat er in voor mij? Een nieuw hoofdstuk breekt nu aan, de pagina s nog onbeschreven Ze worden vanaf nu ingevuld, met de verhalen van mijn leven Ik ben de schrijfster van mijn eigen boek, ik leef mijn leven zoals ik dat wil Mijn wegen bepaal ik zelf, mijn gedachten staan nooit stil Ik moet mijn eigen keuzes maken, zonder invloed van andere mensen Mijn dromen zijn er om na te jagen, daarom blijf ik hopen en wensen Ik moet zorgen voor mijn eigen geluk, dit doet niemand anders voor mij Als ik iets wil, moet ik er voor vechten, dan leer ik pas iets bij Wat ik wil leren in dit nieuwe jaar, is sterker in mijn schoenen te staan Niet altijd doen wat een ander zegt, maar mijn eigen weg inslaan Mijn leven hoort geleefd te worden, door mij, in plaats van door een ander Daarom maak ik nu deze keus, het word tijd dat IK verander VAN DE REDACTIE Een nieuw jaar ligt voor ons, de 36 e jaargang van de RDD is begonnen en voor u ligt het 1 e nummer. Een nummer met terugblikken op de mooie decembermaand die we achter de rug hebben en een vooruitblik op hetgeen wat ons te wachten staat, 1 e communie, vormsel, Israëlreis, kerkbalans enz. Wij wensen u voor nu en de rest van het komende jaar veel leesplezier toe Rondom de Doper

3 INHOUD 4 Ter overweging 6 Even bijpraten 7 Nieuwjaarstoespraak 10 Korte berichten 13 Israëlreis 14 Kerstdiner rondom de jeugd 16 Kerkbalans e Heilige Communie en Heilig Vormsel een onbeschreven blad 21 Kinderpagina 23 Nieuws 40mm 24 In Memoriam 26 Vieringen (maandkalender) 29 Misintenties 31 Misintentieformulier Inleveren kopij voor de volgende Rondom de Doper (8 februari-7 maart) vóór 27 januari a.s. Nummer 2 wordt bezorgd tussen 4-7 februari. Kopij naar het parochiesecretariaat of via: Foto s: eigen parochianen R.K. parochie Sint Jan de Doper Dorpsstraat 516, 1723 HG Noord-Scharwoude, website: bankrekening: NL 95 RABO Pastoor Pastoor E.J.A.H. Kaak Parochiesecretariaat Op werkdagen van uur Kloosterhof ( ) Beheer: Mw. E. Put, tel H. Doopsel Mw. C. van Hoorn, tel Ouderenpastoraat Mw. J. Kramer, tel Ziekenbezoek Mw. J. Wijnker, tel R.K. kerkhof Beheerder dhr. D. Bruijn, tel Uitvaartverz.: dhr. P. Sneek, tel Rouwondersteuning Mw. G. Bergen, tel Financieel steunfonds (SISL) Dhr. J. van Leeuwen, tel Rondom de Doper 12xper jaar; 12,50 (per post: 27,50) Vragen over abonnement of bezorging bij het parochiesecretariaat. Bankrekening abonnement RDD: NL 14 RABO Nummer 1, 36 e jaargang Rondom de Doper - 3 -

4 TER OVERWEGING Bij het schrijven van deze overweging zijn net de drie koningen gearriveerd. Maar tegelijkertijd worden alle kerstspullen langzamerhand opgeruimd. En opeens - er stond voorheen niets - lijkt het wel gapend gat - waar eerst de kerstboom stond. Januari is in mijn beleving altijd een beetje een vreemde maand. Het is voor de meesten de maand van bijkomen van december. Het is de tijd om weer gewoon te gaan doen. Januari ook de begin van een nieuw jaar. Het ligt nog als een onbeschreven blad voor ons. En misschien zijn vele van ons nieuwsgierig wat dit jaar brengen zal. Zal de financiële crisis eindelijke echt op zijn retour zijn? Haal ik dit jaar mijn diploma of ga ik afstuderen? Zal ik mijn baan behouden? Lukt het om het huis te verkopen? Het zijn vragen waar we eigenlijk direct antwoord op willen hebben. Nog even kijk ik naar de drie koningen. Voor ook zij verdwijnen. Wat bezielde hen toch om huis en haard te verlaten, zoveel moeite te doen? Ze inspireren me de drie. Ze blijven niet stilstaan bij zichzelf, bij hun eigen noden en verlangens. Bij hun levensvragen. Ze zijn op weg gegaan en hebben een klein Kind in een stal gevonden, hebben hun geschenken aangeboden en hebben aanbeden. En daardoor is alles veranderd, met die ontmoeting in de stal in Bethlehem. Ze hebben de vreugde en de verwondering van het geloof ontdekt en gevonden. Anders gaan ze terug. Ze hebben zich laten aanraken, laten raken. Laten wij ons nog raken zoals de drie Wijzen? Verheugen en verwonderen wij ons nog over ons geloof? Of heeft het leven met haar vragen ons in beslag genomen? De paus merkt erover op: Er zijn christenen wier levens lijken op een Vastentijd zonder Pasen. Ik begrijp natuurlijk dat vreugde niet in alle stadia van het leven op dezelfde manier wordt uitgedrukt, in het bijzonder niet op zeer moeilijke momenten. Vreugde past zich aan en verandert, maar het houdt altijd vol, zelfs als maar een vonkje van licht dat voortkomt uit onze persoonlijke overtuiging dat, als puntje bij paaltje komt, we oneindig geliefd zijn Rondom de Doper

5 Dat oneindig geliefd zijn, is waar het verlangen van onze ziel op gericht staat. Het is een verlangen dat we deels vervuld vinden in de liefde van medemensen, maar in zijn werkelijke diepte alleen door God vervuld kan worden. God heeft zijn liefde laten zien doordat Hij ons Jezus heeft geschonken. Daarover zegt paus Franciscus: Ik ben het nooit moe om die woorden van Benedictus XVI te herhalen die ons naar de kern van het Evangelie leiden: Aan het begin van het christenzijn staat niet een ethische beslissing of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf Alleen door deze ontmoeting of hernieuwde ontmoeting met de liefde van God, die tot bloei komt als een verrijkende vriendschap, worden we bevrijd van onze beperktheid. We worden volledig mens als we meer dan mensen worden, als we ons door God boven onszelf uit laten stijgen om de volste waarheid over ons zijn te verkrijgen. Voor 2014 wens ik ons de verwondering en vreugde van ons geloof toe als ook de kracht van ons geloof voor alle dagen van het nieuwe jaar: Zalig Nieuwjaar! Pastoor Elroy Kaak De afgelopen weken mochten we vele, vele kaarten, Kerst- en Nieuwjaarswensen op de pastorie ontvangen. Meestal met een persoonlijke wens. Mede namens het kerkbestuur en de medewerkers van de pastorie wil ik u bedanken voor deze attente kerstkaarten. Pastoor Elroy Kaak Begeleiding van het Dickenskoor bij de Kerst-inn Rondom de Doper - 5 -

6 EVEN BIJPRATEN Allereerst een rectificatie. In de vorige RDD stond in het stukje over de pauselijke onderscheiding voor Gerard van Wissen vermeld dat hij van 2000 tot 2008 vicevoorzitter van het parochiebestuur is geweest. Dat is onjuist. Gerard was vicevoorzitter van 1992 tot In de genoemde periode was Cees Dekker vicevoorzitter. Overigens was Cees dat 12 jaar lang, tot We hebben afscheid genomen van onze parochianen, Nic. Koopman en Corrie Schuit-Goudsblom. Wij wensen de nabestaanden sterkte. Op 2 e kerstdag is gedoopt Mia Desai, zij woont met haar ouders in Singapore. Haar moeder is afkomstig uit Langedijk. Welkom in de kerk. De actie voor de voedselbank Geloof, Hoop en Liefde heeft 2 volle winkelwagens opgebracht. De stichting was erg blij met de boodschappen. Het was een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. BEDANKT aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. 21 december was er weer een sfeervolle Kerst-inn m.m.v. vijf koren. Verder in de RDD leest u een kort verslag. We kijken terug op een mooi kerstfeest. Mooie vieringen gemaakt door de diverse werkgroepen, we mochten genieten van prachtige nieuwe en oude kerstliedjes, een frisse, schone kerk met mooie kerstversiering van amaryllissen. We bedanken alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze dagen weer bijzonder te maken. Wat een leuke reacties hebben we ontvangen op de RDD van december, geheel in kleur! Er werd zelfs al door sommige abonnees gebeld, waarom of ze hem nog niet in de bus hadden, anderen hadden hem al wel! Het was voor ons mooi om te ervaren dat het voor u als lezer een kleine kerstverrassing was. Wij hebben het graag gedaan! Helaas moeten we dan nu misschien wel zeggen dat de RDD nu weer gewoon zwart-wit is. Op zondag 5 januari hebben we weer 4 kinderen blij gemaakt. Zij hadden hun kerstkleurplaat mooi ingekleurd en ingeleverd. Hiermee verdienden ze een mooie prijs, zodat ze weer verder kunnen kleuren. Het eerste parochieel overleg van dit jaar is op dinsdag 11 februari om uur in Kloosterhof. Alle contactpersonen van de werkgroepen zullen hiervoor worden uitgenodigd. Het klopt dat we vorig jaar maar één overleg hebben gehad. Dit kwam doordat het 2 e overleg stond gepland in de maand oktober, net in de week voorafgaand aan de installatie van pastoor Elroy. We vonden het niet passend om op dat moment een overleg te houden. Heeft u nog kerstkaarten gekregen met een kerstgroep of de kerststal erop? Wij willen ze graag gebruiken voor de kerststallententoonstelling aan het einde van dit jaar. U mag ze inleveren bij de pastorie. Het abonnementsgeld voor de RDD zal in 2014 worden verhoogd. Een bezorgabonnement wordt 12,50 en het postabonnement wordt 27,50. Dit alles heeft te maken met de stijgende onkosten Rondom de Doper

7 NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VICEVOORZITTER Franciscus, Willem-Alexander en Elroy Kaak: het jaar 2013 samengevat in drie namen, de namen van de nieuwe paus, de nieuwe koning en de nieuwe pastoor. Wat hebben die wereldkerkleider, dat staatshoofd en onze dorpspastoor met elkaar gemeen, behalve dat ze alle drie in die volgorde ook in 2013 benoemd zijn in hun functie? Naar mijn mening zijn dat veel dingen. Ik noem er drie. Het eerste wat mij opviel is dat ze alle drie hartelijk ontvangen zijn, maar dat er bij veel mensen ook een aarzeling was: Zijn ze klaar voor hun taak? Zijn ze überhaupt geschikt voor deze functie? Is dit de juiste man op de juiste plek? Dat soort vragen. Inmiddels weten we het antwoord daarop. Ze doen het alle drie uitstekend. Het tweede wat ze met elkaar gemeen hebben is de voorbeeldfunctie die ze vervullen. Niet alleen zeggen, maar ook laten zien en doen hoe het moet. Eén element daaruit en dat is tevens het derde voorbeeld dat ik noem is het woord verbinden. Verbinden in de ruimste zin van het woord. Verbinden door bruggen te slaan, door relaties aan te gaan, door te delen Franciscus doet dat onder andere door een appèl te doen op de rijken om meer om te zien naar de minder bedeelden: Waarom gooien mensen voedsel weg terwijl anderen van honger sterven?. Franciscus geeft ik zei het al zelf het goede voorbeeld. Ik las van de week ergens: delen is het nieuwe verbinden. Ik geloof dat dit waar is. En ik denk ook dat niemand dit beter begrepen heeft dan Franciscus. Om de boel bij elkaar te houden om het maar eens plat te zeggen moeten we binden en verbinden. En de sleutel daartoe is delen, eerlijk delen (of, zo u wilt, verdelen). Delen om te verbinden: ogenschijnlijk een contradictio in terminis de woorden lijken met elkaar in tegenspraak maar het is een waarheid als een koe. Het delen van rijkdom, Rondom de Doper - 7 -

8 het delen van verantwoordelijkheid, van gezag, het delen van liefde, het delen van je geloof (alleen) dat bindt, (alleen) dat verbindt echt. Willem-Alexander gebruikte in zijn kersttoespraak dat niet meer besloeg dan een A-4tje het woord verbinding maar liefst drie keer. Hij zei onder meer: Wezenlijk in ons leven zijn de relaties [oftewel verbindingen, pjmh] met anderen en, zei hij ook, Ieder kan op zijn of haar eigen manier aan de vrede bijdragen door verbindingen te zoeken. Dat vraagt soms een beetje moed en zelfoverwinning. Soms moet weerstand worden overwonnen. Maar het overwinnen van weerstanden geeft meer voldoening dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom. Het levert bovendien meer op: voor jezelf en voor de ander. En de dorpspastoor? Pastoor Kaak en wij het parochiebestuur hebben in 2013 ook naar nieuwe verbindingen gezocht, maar vooral ook geijverd de bestaande verbindingen te onderhouden en zo mogelijk te versterken. Overigens geldt dat ook voor pastoor Van Teijlingen. Dat wil ik hier niet onvermeld laten. Vorig jaar, in mijn eerste toespraak, heb ik u verteld over mijn visie en missie voor 2013: waar wil ik heen, wat wil ik bereiken? Ik heb toen eerlijk gezegd niet te weten hoe de situatie er over een jaar of over vijf of tien jaar uitziet, maar wel te weten dat de weg er heen een mooie tocht kan worden. Ik gebruikte daarbij de volgende woorden: Daar gaat het volgens mij in eerste instantie om: de weg erheen. Niet dwalen, geloven in het einddoel (ook al weet je niet precies hoe dat er uit ziet) en er voor gaan. Afvallers en dreigende afvallers weer enthousiast maken met ons mee te gaan. Samen op weg. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar denk ik dat we de juiste weg hebben bewandeld en nog steeds op de goede weg zijn. En het was, hoe dan ook, tot nu toe voor mij persoonlijk een mooie tocht. Dit was niet mogelijk geweest zonder u en zonder de enthousiaste inzet van al onze vrijwilligers en medewerkers. Ik wil u en hen daarvoor hartelijk danken. Het gaat goed met de parochie Jan de Doper. Ook financieel. Als ik juist door de penningmeester ben voorgelicht zijn de opbrengsten van kerkbalans, collectes en dergelijke nagenoeg gelijk aan die van En ik kan u zeggen: 2012 was een goed jaar. Is er dan niks negatiefs over 2013 te melden? Ja, de regionale samenwerking. Dat is uiteindelijk op niks uitgelopen. Zoals u wellicht bekend is was de bedoeling dat de parochies van Langedijk, Schoorl, Burgerbrug, Tuitjehorn en Warmenhuizen één regio zouden worden: de regio Geestmerambacht. Die verbinding hebben we niet tot stand kunnen brengen. Het overleg en de samenwerking tussen de parochiebesturen verliep erg stroef en was vaak verre van constructief. Op enig moment hebben de parochiebesturen van Burgerbrug, Tuitjehorn en Warmenhuizen eenzijdig Rondom de Doper

9 te kennen gegeven niet (langer) samen met ons een regio te willen vormen. Zij hebben aangegeven bij voorkeur te willen aansluiten bij de regio Schagen. De parochie Schoorl zal aansluiten bij Bergen en Alkmaar. En wij? De bisschop heeft ons in een brief meegedeeld dat onze parochie zelfstandig verder mag gaan. En dat kan ook. Zoals ik zo even al zei: het gaat goed met onze parochie. We hebben een prachtige kerk. En we vormen met zijn allen een prachtige kerk: gezond en vitaal. Ik wens u toe dat het jaar 2014 ook voor u persoonlijk een gezond, vitaal en bovenal een gelukkig jaar wordt. En houd daarbij altijd de belangrijkste verbinding voor ogen: de verbondenheid via Jezus Christus met God onze Vader HET JAAR VAN VERBINDING! Rondom de Doper - 9 -

10 KORTE BERICHTEN VAN EN OVER DE PAROCHIE De laatste familieviering Zondag 22 december om uur was de laatste familieviering. De familieviering is ooit opgezet om ook de jonge gezinnen de gelegenheid te geven naar de kerk te gaan. Eerst uitslapen op zondag en dan naar een korte viering waar iedereen bij werd betrokken. Het waren altijd intieme vieringen. De familiekaars werd door iemand aangestoken, de lezing werd weer door een ander gelezen en zo ook de voorbeden. De kerkbezoekers hadden een actiefaandeel in de viering. De laatste tijd merkten we dat er geen speciale behoefte meer was aan deze viering. De werkgroep, Kees Dekker, Nicole Meijn, Marrie Brandsma en Judith Brandsma besteedden er wel iedere keer hun tijd aan. In goed overleg is besloten om er mee te stoppen. Aan het einde van de laatste viering is de werkgroep bedankt voor hun inzet en zijn ze even in het zonnetje gezet Rondom de Doper

11 Kerst-inn Zaterdag 21 december hebben we genoten van een sfeervolle kerst-inn. Een ongedwongen samenkomst rond het kerstverhaal. Om uur begon het verhaal, afgewisseld met mooie sfeervolle liederen of kerstliederen. Deze werden gezongen door het Gregoriaans herenkoor, Ritmisch koor, Maria Sterre, Harvest en het Dickenskoor. Er zaten verrassende optredens bij. In de pauze was er koffie, thee en warme chocomelk. Op dat moment was er ook nog gelegenheid om je wens op een kerstster te schrijven en die daarna buiten in de kerstboom te hangen. Na de pauze bracht het verhaal ons naar de geboorte van het kindje Jezus. Aan het einde een welverdiend applaus voor alle zangers en zangeressen. Maar natuurlijk ook een bedankje voor alle vrijwilligers die hun medewerking verleenden. Door het slechte weer konden we helaas niet afsluiten met een glaasje glühwein onder de kerstboom. De wijn dronken we in de kerk en de kerststerren met wensen hebben we de dag erna bij beter weer opgehangen. Het was weer een geslaagde avond. Dickens koor Misintenties opgeven Ieder jaar bieden we u de gelegenheid om uw misintenties voor een langere periode (voor een heel jaar) op te geven. U kunt thuis het formulier al invullen dat u achter in de Rondom De Doper vindt. Op dinsdag 14 januari, woensdag 15 januari en donderdag 16 januari zitten we s morgens van 9.00 tot uur weer voor u klaar in de pastorie. Op donderdag zal Eline Schrijver ook na de viering Hart voor Ouderen in Kloosterhof aanwezig zijn. Een misintentie kost 8,50. Rondom de Doper

12 Afscheid van de kerststal We hebben weer afscheid genomen van de kerststal. Dit jaar een ander afscheid. De kerststal is aan vernieuwing toe! De achterwand, het decor, is af. Ook het onderkomen van Jozef en Maria, de grot, heeft zijn beste tijd gehad. We hebben Peter Korver bereid gevonden om een nieuw decor voor ons te maken, met een daarbij horende stal. Volgend jaar ziet het er dus anders uit. Evangelie inloop Donderdag 16 januari om uur beginnen we weer met de eerste evangelie inloop van Tijdens deze inloop verdiepen we ons in het evangelie van de aankomende zondag. Leerzaam en soms heel verassend wat het evangelie ons wil vertellen. Iedereen is van harte welkom. U kunt altijd binnenlopen, het is geen verplichting om iedere week aanwezig te zijn. Dank Langs deze weg wil ik iedereen dank zeggen voor de hartelijke wensen die we hebben ontvangen tijdens mijn ziekte, verblijf in het ziekenhuis en de afgelopen periode van herstel. Het is hartverwarmend om te ervaren dat je deel uit maakt van een meelevende parochie Sint Jan de Doper. Nic Henselmans Rondom de Doper

13 ISRAËLREIS maart 2014 Het nieuwe jaar is begonnen en met rassé schreden nadert het moment dat we van 10 t/m 17 maart 2014 als parochie naar het Heilig Land gaan. Op het programma staan: het Meer van Galilea, Bethlehem, Nazareth, Kafarnaüm enz. in de landstreek Galilea ( t Noord van Israël). Ook zijn we enkele dagen in Jeruzalem. Verder bezoeken we de woestijn van Juda, de Dode Zee, Massada en het indrukwekkende Holocaustmuseum Yad Vashem. Jodendom, Christendom en Islam, we komen het allemaal tegen. Zo nemen we deel aan het begin van de Shabbat en aan een Bar Mitswa. Ook vieren we de Eucharistie op bijzondere plekken en bidden op plaatsen waar Jezus geweest is. Voorbereiding Naast de reis naar Israël in maart 2014 zijn er op 17 januari, 7 februari en 28 februari om uur voorbereidende bijeenkomsten in Kloosterhof. We maken kennis met de reisgenoten, maar er zijn ook inleidingen op de Bijbelse geschiedenis, informatie over het land en de reisinformatie. De reizigers die mee gaan krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Rondom de Doper

14 KERSTDINER RONDOM DE JEUGD Net voor de Kerst, op 20 december, hebben we met Rondom de Jeugd alvast een voorproefje op Kerstmis gevierd. Toen iedereen aanwezig was, hebben we onder het genot van een drankje en veel gezelligheid genoten van een overheerlijk kerstdiner. We begonnen met een romige kippensoep of een groentesoep met daarbij een stokbroodje met de keuze uit meerdere soorten kaas. Het hoofdgerecht bestond uit een ovenschotel met prei, tagliatelle met roomsaus en een pasta met een oosterse tomatensaus. Het dessert was een verrukkelijk ijsje. Na afloop van het diner kwam pastoor Kaak langs om ons een andere kijk te geven op het kerstverhaal. Zo friste hij onze geheugens op door het kerstverhaal nog eens kort te vertellen en daarna was het aan ons de opdracht dit te vertalen in de moderne wereld door middel van een tekening. Al met al was het een zeer geslaagde avond en iedereen heeft zich weer optimaal vermaakt. We hopen iedereen dan weer terug te zien bij de volgende activiteiten! De volgende activiteiten die wij op het programma hebben staan zijn: 2 maart Wie is de chef kok? 19 april Koffie inschenken na de Paaswake 29 mei De Hemelvaartsmarkt 7 juni Koken doe je zo! Ben jij 13 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom bij Rondom de Jeugd. We beginnen meestal om uur met onze activiteit, zodat we eerst met elkaar kunnen eten Maar wil je meedoen? Stuur dan even een om je aan te melden naar Rondom de Doper

15 Gezellig samen aan tafel! Marit Visser wordt geïnstalleerd als misdienaar, haar stage zit erop! Rondom de Doper

16 KERKBALANS 2014 Kerkbalans 2013 is nauwelijks afgerond of we starten alweer met Kerkbalans De resultaten van uw giften in 2013 zijn nog niet allemaal verwerkt. Het ziet er echter niet slecht uit. De landelijke actie van de kerken in het kader van Kerkbalans 2014 start op 14 januari. Ongetwijfeld zult u dit bemerken via de landelijke media. In de tweede helft van januari 2014 krijgen alle parochianen een brochure in de brievenbus. In deze brochure zullen de eindresultaten van 2013 worden vermeld. Daarnaast uiteraard ook volop aandacht voor de acties in Ook zal bij de brochure een antwoordkaart voor automatische incasso worden gevoegd. Onze 28 vrijwilligers zullen dit weer keurig bij u thuis bezorgen. Op 20 januari 2014 komt de financiële commissie bijeen om de resultaten van 2013 en de verdere acties voor 2014 te bespreken. Ook dit jaar hopen wij weer op uw financiële steun aan uw parochie! P.S. De financiële commissie zoekt nog een vrijwilliger die 3 á 4 keer per jaar in een gedeelte van Noord-Scharwoude, 140 adressen, de brochures en brieven van kerkbalans wil bezorgen. Aanmelden via Petra Reus, of Co Grootjes (financiële commissie) Rondom de Doper

17 Mariakoor Maria-Sterre Harvest Rondom de Doper

18 KLOOSTERHOF Bent u voor het komende jaar op zoek naar een vergaderruimte of ruimte voor een cursus of workshop? Informeer eens naar de mogelijkheden in Kloosterhof, t.a.v. Eline Schrijver. Ook het komende jaar willen we weer voor een wisselende expositie zorgen in Kloosterhof. Heeft u iets te exposeren? Schilderijen, foto s, keramiek of heel iets anders, neem dan eens contact op met Petra Reus, of NIEUWS VAN BUITEN DE PAROCHIE WEEK van de EENHEID, Uitnodiging voor de oecumenische dienst van de Raad van Kerken Langedijk 19 januari 2014 is de zondag waarmee de gebedsweek voor de eenheid van christenen opent. Namens de Raad van Kerken Langedijk wordt u een oecumenische dienst aangeboden met diverse voorgangers van de kerken uit de Langedijk. Dit jaar wordt deze dienst gehouden in de Gereformeerde Kerk, Dorpsstraat 41A te Broek op Langedijk. De aanvang van de dienst is om 10.00uur. Het thema van deze dienst, die in grote lijnen is opgezet door christenen uit Canada is Is Christus dan verdeeld? De lezingen zijn Genesis 13:2-8 en 1 Korintiërs 1:4-17. In de viering zullen vertegenwoordigers uit de verschillende deelnemende kerken een voorwerp mee nemen dat op symbolische wijze iets laat zien van hun bijdrage aan de oecumene. In de dienst zal er gecollecteerd (1 ste ) worden voor de Stichting Interkerkelijk Steunfond Langedijk (SISL) en een tweede collecte is bestemd voor de kosten. Na afloop is er gelegenheid in het Trefpunt om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom! M.vr.gr Nanne Groot (Secr. RvK-L dijk) Rondom de Doper

19 -1 E HEILIGE COMMUNIE EN HET HEILIG VORMSEL Het is weer januari, het begin van een nieuw jaar. Het begin van de voorbereidingen van de catechese projecten van de 1 e Heilige Communie en van het Heilig vormsel. Alle kinderen van de katholieke scholen uit groep 4 hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen aan het communieproject Blijf dit doen. Op zondag 12 januari worden de communicanten van 2014 voorgesteld aan de parochie, de start van het project. De eerste kerkbijeenkomst is op 18 januari van tot uur, dan staat er een kerkspeurtocht op het programma. De 2 e bijeenkomst is op 1 februari ook van tot uur in Kloosterhof. Wil uw kind ook meedoen, maar heeft u hem/haar nog niet opgegeven? Neem dan snel contact op met de contactpersoon van de werkgroep, Ilse Balder, tel of Alle kinderen uit de groepen 8 van de katholieke scholen hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen aan het vormselproject In vuur en vlam. Op zondag 2 februari worden de vormelingen van 2014 aan de parochie voorgesteld en gaat hun project van start. De eerste bijeenkomst is op 4 februari van tot uur in Kloosterhof. Voor alle ouders van de vormelingen wordt er op 21 januari om uur een ouderavond georganiseerd in Kloosterhof. Hier zal het project uitgelegd worden. Wil uw kind ook meedoen maar heeft u hem/haar nog niet opgegeven? Neem dan snel contact op met de contactpersoon van de werkgroep, Jenny van Diepen, tel of Rondom de Doper

20 2014 EEN ONBESCHREVEN BLAD Een bijna lege pagina in de RDD. In 2014 willen we de opzet van de RDD iets veranderen. Wat wil u lezen in de RDD? Laat het ons voor 21 januari weten via of op een briefje in de brievenbus van het secretariaat t.a.v. RDD Rondom de Doper

21 KINDERPAGINA Een kleurplaat over Maria Lichtmis, het feest dat we in de kerk vieren op zondag 2 februari. Maria Lichtmis is het laatste lichtfeest ter afsluiting van de grote kersttijd. Deze grote kersttijd is begonnen met Sint Maarten toen we met onze lichtjes langs de deuren mochten gaan. Het was toen veertig dagen voor Kerstmis. En nu veertig dagen na kerst brengen we alle lichtjes naar buiten. We branden de laatste kaarsjes op, want ze zijn niet meer nodig, de zon krijgt al weer meer kracht en gaat langer schijnen, de dagen worden weer langer. Maria Lichtmis, een afsluiting, maar ook een nieuw begin. Het voorjaar ontwaakt langzaam, de natuur komt weer tot leven. Op die dag werd Jezus door Jozef en Maria naar de tempel (kerk) gebracht, hij was toen zes weken oud. In de tempel ontmoetten ze twee oude mensen Simeon en Anna. Die hadden het al voorzien dat Jezus heel belangrijk zou worden voor de mensen. Rondom de Doper

22 Kinderkerk Zondag 19 januari is er om uur weer kinderkerk in de kapel van Kloosterhof. Alle kinderen van 3 t/m 7 jaar zijn van harte welkom. Samen met hun papa s, mama s, opa s en oma s. Prijswinnaars van de kerstkleurplaat In de dagen na Kerstmis hebben we vele mooie kleurplaten in de brievenbus van de pastorie gekregen. Sommigen hadden de kleurplaat bij opa en oma ingekleurd, anderen gewoon lekker thuis. Uit alle inzendingen zijn de vier mooiste ruitgezocht, ook al was dat niet gemakkelijk. Ook al heb je geen prijs gewonnen, we willen je toch bedanken dat je hebt meegedaan, wie weet heb jij volgend jaar meer geluk. Alle prijswinnaars waren blij met hun prijs Zoekt u nog een uitdaging voor 2014! Geef u op voor de 40MM! zaterdag 31 mei 2014 Wandelen voor het goede doel. Meer info bij dhr. Piet Veldman, tel Rondom de Doper

23 NIEUWS VAN DE 40 MM De Stichting 40MM is een van de drie finalisten tijdens het Westfries Ondernemersgala 2014 in de categorie: Rabobank Publieksprijs non profit sector. De Rabobank publieksprijs richt zich op innovatieve concepten en inspirerende initiatieven waarbij een verbetering van het welzijn van het individu of omgeving centraal staat. De jury heeft uit alle inzendingen de Stichting 40MM als één van de drie eindfinalisten aangewezen! UW STEM IS BELANGRIJK Om ervoor te zorgen dat de Stichting 40MM de Rabobank Publieksprijs wint, willen wij u allen vragen zo veel mogelijk te stemmen op de Stichting 40MM via Op deze site vindt u tevens een klein filmpje van de finalisten,erg leuk om even te kijken! WEST FRIESLAND OP ZIJN BEST De Stichting 40MM is het hele jaar bezig is om een prachtige wandeling door West-Friesland te organiseren (31 mei 2014 is het weer zover!). Deze wandeldag wordt onder meer mogelijk gemaakt met de hulp van ruim 250 vrijwilligers, jong en oud. Al het opgebrachte sponsorgeld wordt in overleg met verschillende werkgroepen uit heel West-Friesland ingezet om structurele verbeteringsprojecten in de minder ontwikkelde landen te ondersteunen. Dit zijn maar liefst 172 projecten over de hele wereld! Tevens inspireert de Stichting 40MM ruim mensen wereldwijd om te wandelen voor onze medemensen via het unieke concept: Wereld Wijd Wandelen. STEMMEN U kunt vanaf 16 december tot en met 25 januari 2014 stemmen (zie ook De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het Westfries Ondernemersgala op 13 februari 2014 (er is geen geldbedrag verbonden aan de prijs). Kijk ook even op Facebook en onze website (www.40mm.nl) voor meer informatie over de 40MM wandeling, de projecten en de reacties van de mensen waar we ons belangeloos voor inzetten. Hartelijk dank voor uw support! Rondom de Doper

24 IN MEMORIAM Geertruida (Truus) Weel - Ooijvaar ( ) Truus Ooijvaar werd geboren op 18 april Truus was getrouwd met Piet Weel ze had hem leren kennen via haar werk. Af en toe kwam ze bij het gezin Weel over de vloer. Maakte er kleding, hielp in de huishouding. Langzaam was ze verliefd geworden op de jonge weduwnaar Piet Weel. En wat de buitenwereld er ook van dacht ze koos voor hem, zijn gezin, zijn kinderen en legde zo de basis voor de familie samen. Truus hield van mooi kleding en dingen. Maar het belangrijkste was het gezin wat ze probeerde bij elkaar te houden. Als ze kwijt was riep ze vol vertrouwen Antonius aan, maar die hoefde niet te denken dat hij ook maar een dubbeltje kreeg..dat was vrienden dienst. De laatste jaren was woonde Truus in Buitenzorg, ze was steeds meer aan huis gekluisterd. Maar contact hield ze met iedereen, door een gezellig praatje of een kaartje. Op 29 november is Truus overleden. Na de uitvaart op 3 december is zij begraven op ons kerkhof. Margaretha Catharina (Gré) Nooij - Boots ( ) Gré Boots werd geboren op 7 augustus 1925 te West- Beemster. Als boere dochter. Maar zo voelde ze zich niet. Ze had een beetje een haat - liefde verhouding met het dorp, ze hield ervan en tegelijkertijd trok de stad. Op de bruiloft van leerde ze Simon Nooij kennen, hij was net terug uit Nederlands Indië. Ze trouwde met hem en gingen wonen in Amsterdam. Ze voelde zich daar thuis, vooral de jaren aan de Nassaukade waren hele gelukkige jaren. Gré was een actieve vrouw. Wist wat ze wilde, was niet op haar mondje gevallen en wist met haar humor veel voor elkaar te krijgen. De jaren in Langedijk waren anders. Het grote verlies van haar dochter Hieke, maakte dat Gré anders tegen het leven aankeek. Ze voelde zich soms ondanks alle lieve mensen om zich heen alleen. De laatste jaren woonde Gre in Buitenzorg. Daar overleed ze op 4 december voorzien van het sacrament van de zieken. Op dinsdag 10 december was de uitvaart in de Kapel van Kloosterhof en daarna is Gré begraven op het kerkhof in West-Beemster Rondom de Doper

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie