Nieuwsbrief. Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 13 e jaargang nr.1 jan-febr Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus tropaar toon 4 Gij Eersttronende der Apostelen en Leraren der wereld bidt tot de Meester van het heelal om aan de wereld vrede te schenken en aan onze zielen de grote genade. kondak toon 2 De trouwe Verkondigers van God de eersten der Apostelen hebt Gij, o Heer, deelachtig gemaakt aan Uw goederen en doen binnentreden in de eeuwige rust Want hun zwoegen en sterven Was kostbaar voor U boven alle offers Omdat Gij alleen de harten kent. Doop in de Jordaan (Russisch-Orthodoxe Parochie Deventer)

2 Kerstboodschap van Zijne Eminentie Aartsbisschop Gabriël van Komana Het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht... Gij hebt zijn vreugde groot gemaakt (Jes. 9, 1-2). Dierbare vaders, broeders en zusters in de Heer, De Kersttijd is aangebroken, de tijd van Licht, de tijd van Heil en het verheugt mij u allen de vrede toe te wensen bij gelegenheid van dit Feest dat ons hart verblijdt. Ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens (Lc. 2, 14). Meer dan 2000 jaar geleden is dit Licht, waarover de Profeet Jesaja spreekt in zijn profetie, onder de mensen gekomen om hun hoop terug te geven en sedertdien vieren wij elk jaar CHRISTUS LICHT DER WERELD. Maar welke invloed heeft dit mysterie van de menswording op ons leven? Welke verandering brengt het teweeg in ons hart, elke keer als wij deze manifestatie van de barmhartigheid en de mensenliefde van de Heer beleven? Wordt ons leven werkelijk getransfigureerd in het licht van dit Vriendelijk Licht der heilige glorie van de Vader (Avondhymne uit de Vesper)? Laten wij elk jaar opnieuw dit Licht binnendringen in ons hart, om daaruit onze eigen duisternis te verdrijven? Want dàt is immers het doel van Christus komst onder de mensen: dat ieder van ons, welke ook zijn of haar situatie is, getroost moge worden en van vreugde vervuld. Want die duisternis is reëel: zij bestaat, gevoed door onze zwakheid, onze fouten, onze armzaligheid. Maar wij moeten ons voor ogen houden dat de komst van de Verlosser niet de komst is van een Rechter die oordeelt en veroordeelt; het is de komst van God, Die LIEFDE is, die onze wonden geneest met de balsem van Zijn barmhartigheid. Daarom moet ons hart van vreugde vervuld zijn: het Licht van God vriendelijk en levenschenkend stelt ons in staat waarachtig in ons zelf te zien. Christus heeft ons lief en wij hoeven niet meer bevreesd te zijn onze armzaligheid te zien en ons als zodanig ook voor God te tonen. Zoals de zon de aarde verlicht en het duister verjaagt, zo verlicht Jezus het hart van elke mens en verdrijft daaruit de duisternis. Maar dat gebeurt niet van de ene dag op de andere; vaak zijn wij ontoegankelijk voor de genade die ons wordt aangeboden, of wij ontvangen haar en raken haar weer kwijt. Maar God is geduldig, barmhartig en vast-houdend. Hij staat op de heuvel en ziet uit naar de verloren zoon; als een lichtbaken staat Christus daar, als een nimmer opdrogende bron die Liefde heet. Zo komt het Licht in onze duisternis, zó wordt ons de Genade geschonken, zó worden wij vervuld van Leven. Als de Kerk in haar pedagogie ons elk jaar de mogelijkheid biedt dit Kerstmysterie opnieuw te beleven, dan is dat opdat wij stap voor stap Hem mogen naderen, Die van Zichzelf gezegd heeft: Ik ben het Licht der wereld. Laten wij ons dus, samen met de herders en de wijzen, verheugen: Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus (kleine intocht van de Liturgie). Broeders en zusters, ik omhels u in liefde. Christus is geboren, looft Hem! Parijs, Kathedraal van de H. Alexander Nevskij. Kerstmis, Aartsbisschop Gabriël van Komana, Exarch van de Oecumenische Patriarch

3 MEDEDELINGEN Kindercatechisatie Op de zondagen 3 januari en 7 februari is er catechisatie voor de kinderen van groep 1 en 2 en van groep 5 tot en met 8; op de zondagen 24 januari en 21 februari voor de kinderen van groep 3 en 4 en voor de leerlingen van het vervolgonderwijs. Grote Waterwijding Omdat het feest van Theofanie dit jaar op een werkdag valt, zullen we de Grote Waterwijding dit jaar in de feestvigilie inpassen. Gelieve dus op dinsdagavond 5 januari een fles mee naar de kerk te nemen. Speciale Collecte De collecte op de zondag na Theofanie, 10 januari, is bestemd voor de noden van ons aartsbisdom. Gespreksbijeenkomsten Dinsdagavond 19 januari is er een gespreksavond. Dan zullen we met elkaar het kerkslavisch Onze Vader instuderen. Zaterdag 6 februari is de laatste gespreksbijeenkomst van dit winterseizoen. Dan zullen we met elkaar over het vasten spreken. Voorvasten De week na de zondag van de Farizeeër en de Tollenaar (van 24 tot en met 30 januari) is vastenvrij. De week na de Zondag van het Laatste Oordeel, de Boterweek, (van 7 tot en met 13 februari) is beperkt vastenvrij. Die week wordt al geen vlees meer gegeten, maar het gebruik van zuivelproducten en eieren zijn ook op woensdag en vrijdag toegestaan. Algemene Parochievergadering Op zondag 31 januari wordt om uur een Algemene Parochievergadering gehouden. Leden en vrienden van de parochie krijgen tijdig een uitnodiging en de vergaderagenda toegestuurd. Blinymaaltijd In de boterweek is er zaterdag 13 februari vanaf uur, een gemeenschappelijke blinymaaltijd. De kosten zijn 4,- voor volwassenen en 2,- voor kinderen. Deze maaltijden zijn altijd erg gezellig. Laat dus niet verstek gaan! Vergadering parochieraad De eerstvolgende geplande vergadering van de parochieraad is op zondag 28 februari. ORTHODOXE PRIESTER IN ZIJN KERK IN MOSKOU VERMOORD Op 20 november werd bekend dat de avond daarvoor vader Daniïl Sysoyev in zijn kerk in Moskou was doodgeschoten. Vader Daniïl was een priester die moslims tot de Orthodoxe Kerk trachtte te bekeren. Er waren meteen sterke aanwijzingen dat de moordenaar in de kringen van fanatieke moslims gezocht moest worden. Van Russische vrienden kreeg ik een persbericht dat meer licht werpt op deze moord. Graag geef ik dit bericht - in Nederlandse vertaling - aan de lezers van onze Nieuwsbrief door. Aartspr. Theodoor van der Voort

4 INFO, uit Rusland In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 november is in de kerk van de H. Thomas, in het zuiden van Moskou, rector Daniïl Sysoyev vermoord. Een van zijn medewerkers raakte daarbij gewond. Daarvoor hadden onbekende Verdedigers van het Moslimdom Sysoyev al meer dan tienmaal per en telefoon bedreigd. Rond uur op donderdag 19 november ging een onbekende man met een gaasverband om de kerk van de H. Thomas, gelegen aan de Moskvoreč estraat 4, binnen. Luid riep hij Sy-soyevs achternaam. Toen de rector de altaarruimte uitkwam, schoot de misdadiger met een pistool op de 35-jarige priester. Sysoyev raakte gewond aan zijn hals en aan zijn hoofd. Eveneens kwam een kogel terecht in de borst van de 41-jarige Vladimir Strel bitskij, de koordirigent en medewerker van Sysoyev. In de kerk hebben in totaal vier schoten geklonken. De rector van de kerk, de 35-jarige Daniïl Sysoyev, raakte gewond aan zijn borst en aan zijn hoofd. Hij overleed op de operatietafel. De tweede priester, de 41-jarige koordirigent Vladimir Strel bitskij, raakte aan zijn borst gewond en bevindt zich thans zwaargewond in het ziekenhuis. De starosta van de kerk, Viktor Kupryančuk vertelde:...de moordenaar heb ik goed gezien, maar niet zijn gezicht. Dat was bedekt onder een masker van medicinaal papier. Maar dat hij geen Rus was staat buiten kijf. De moordenaar riep met een onmiskenbaar accent. aldus Viktor Kupryančuk. De omgekomen Daniïl Sysoyev laat drie kinderen achter. Volgens de woorden van Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland heeft degene die het gewaagd heeft een mens te doden, een zware zonden op zijn ziel geladen, maar een moord op een priester is ook nog eens een uitdaging aan God, en die zal niet ongestraft blijven. Orthodoxe missionaire priesters hebben hun versie van de moord naar voren gebracht: vader Daniïl werd vermoord, omdat hij wahabieten doopte. Vader Daniïl Sysoyev predikte niet alleen onder moslims, maar doopte ze ook. Zijn overtuigingskracht was zo groot, dat hij zelfs wahabieten doopte. Hier volgt een citaat uit een interview, dat Sysoyev gegeven heeft aan de leidinggevende van het radiostation Radonež Il ya Bražnikov: Il ya Bražnikov: Wie zijn de mensen die u tot de Orthodoxie bekeert? Vader Daniïl: Hoofdzakelijk Tataren, al zitten er ook Tadžieken tussen, een Pakistaan die tot de wahabieten behoort, hij heeft zelfs aan de shaheed gestudeerd, Baškieren en Oezbeken. Dit interview is uit Toen begonnen bij vader Daniël bedreigingen binnen te komen, maar die ebden weer weg. Daniïl Alekseyevič Sysoyev werd geboren op 12 januari 1974 in een priestergezin in Moskou. Zijn vader is thans rector van de kerk van de Apostel Johannes de Theoloog van het orthodoxe Yasenevogymnasium. Vader Daniël voltooide het seminarie en werd aangesteld als geestelijke van de kerk van het Ontslapen van de Moeder Gods te Gončary de vertegenwoordiging van de Bulgaarse Orthodoxe Kerk. Daarna voltooide Sysoyev de Moskouse Geestelijke Academie. Vanaf 1996 voerde hij een reeks missionaire gesprekken met mensen, die geleden hadden door toedoen van secten en volgelingen van het occultisme. Hij is de auteur van het boek Kroniek van het Begin, waarin hij de leer van de heilige vaderen over de schepping van de wereld verdedigde. Hij werkte mee bij centra van zielzorg en missionaire voorlichting. Het laatste boek dat Sysoyev schreef en in 2009 het licht zag, was getiteld Een instructie voor onsterflijken: Wat u moet doen, als u desondanks doodgaat. Daniïl Sysoyev kwam nogal radicaal op voor de zaak van de Orthodoxie door dikwijls de christelijke geloofsleer tegenover de islam te plaatsen. Veel van zijn redevoeringen

5 en pennevruchten riepen protesten op van de kant van moslims. In zijn boek Een huwelijk met een Moslim benadrukt hij dat de Orthodoxe Kerk echtverbintenissen met andersgelovigen veroordeelt, en in zijn artikel De Weg van het modernisme naar de Islam bekritiseerde hij scherp de islam. Zijn manier van doen hij missioneerde actief onder mensen die net waren aangekomen lag ook nationalisten niet lekker. Daniïl Sysoyev was van plan op korte termijn een grote missionaire post bij zijn kerk in te richten. De parochie bood missionaire cursussen aan, die door Sysoyev waren opgezet. Dergelijke scholen, die eveneens door hem waren geopend, zijn er ook in Ul yanovsk (Simbirsk), Moermansk en Saratov. Het spoor richting islam. Daniïl Syso-yev was bekend om zijn radicale, zelfs provocatieve houding ten opzichte van de islam en moslims. Hij schreef enkele theologische werken die een schandaal veroorzaakten, zoals Wandelingen met een Protestant, Een huwelijk met een Moslim en Een Orthodox Antwoord aan de Islam, waarin hij in de richting van moslims tot scherpe aanvallen overging. Zo stelde de prediker dat de islam een valse profetie is, die geïnspireerd is door de eeuwenoude vijand van het menselijk geslacht, Mohammed en de koran geeft de mens niet de kracht om goed te doen en is daarom nutteloos. Vader Daniïl predikte dat moslims van meet af aan vreemd zijn aan de Schepper en dat zij na de dood naar de hel gaan. De priester was ervan overtuigd dat het aannemen van de islam een zwaar misdrijf tegen God is. De theologische werken van Daniïl Sysoyev riepen bij Russische moslims een storm van verontwaardiging op. De vice-voorzitter van de Raad der Moefti s van Rusland, Nafigulla Aširov, noemde de orthodoxe priester een Russische Salman Rushdie, daaraan toevoegend dat de auteur van deze smerige werken, in een religieus ambt gehuld, vol onwetendheid zit, die op de eerste plaats tot uiting komt in een volkomen gebrek aan respect voor de gewoonten en tradities van hele volkeren die de islam belijden. De voorzitter van de maatschappelijke organisatie voor heel Rusland Russisch Islamitisch Erfgoed Šavkat-Hadži Avyasov ondersteunde hem door te verklaren dat de inhoud van de boeken van Daniïl Syso-yev een extremistisch karakter dragen en de stabiliteit van onze maatschappij kunnen verstoren. En de journaliste Halida Hamidullina diende bij de rechtbank een aanklacht in tegen vader Daniïl om hem ter verantwoording te roepen voor het aanwakkeren van tweedracht tussen naties. Van de kant van extremistisch ingestelde moslims kwamen bij de priester voortdurend bedreigingen met fysiek geweld binnen. Onbekenden belden vader Daniïl op of stuurden hem mailtjes met de belofte hem de darmen uit het lijf te rukken en hem te onthoofden. Ondanks de bedreigingen bleef de priester trouw aan zijn radicale overtuigingen. Ten opzichte van de gebeurtenissen stelde hij zich filosofisch op: Ik heb weer een nieuwtje. U zult erom moeten lachen, maar moslims hebben opnieuw beloofd mij te zullen doden. Nu al per telefoon. Maar het wordt vervelend. Dit is al de veertiende keer. Ik ben er al aan gewend, al was het eerst wel spannend. Maar aangezien God niets afgeeft, kan de islam niets opeten. Deze opname van de persoonlijke blog van de priester is gemaakt kort voor zijn ondergang. Desalniettemin werd gisteren bekend dat vader Daniël op aandringen van zijn naaste verwanten zich toch tot de Federale Veiligheidsdienst had gewend om bescherming te vragen. Dat gebeurde begin oktober van dit jaar, nadat de priester een schrijven had ontvangen van een zekere organisatie Verdedigers van het Moslimdom, die mededeelde dat zij hem ter dood had veroordeeld. De leider van de Moskouse afdeling van de Bond der Orthodoxe Christenen, Kirill Frolov, een vriend van de vermoorde priester, sloot gisteren niet uit dat er een islamitisch spoor naar de moord leidt. De levendige persoonlijkheid van vader Daniïl maakte sommige radicale islamieten erg boos. Vader Daniïl zorgde voor gastarbeiders. Alleen de laatste drie jaar al heeft hij zo n tachtig moslims door de doop in de Orthodoxie opgenomen (volgens

6 gegevens uit het onderzoek waren er enkele honderden van zulke bekeerlingen, merkte de krant Kommersant op). Het hele gebeuren doet het ergste vrezen voor onze missionaire geestelijken: protdiaken Andrej Kurayev en hegoumen Sergij Ribko, vertelde hij de Kommersa ORTHODOXE UITVAART Zoals sommigen onder u weten, ben ik naast tweede priester voor de parochie van H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus te Deventer, ook werkzaam in de uitvaartzorg. Bij ontmoetingen, waar dan ook in Nederland, word ik regelmatig aangesproken over wat te doen als er iemand komt te overlijden en of ik de uitvaart zou kunnen verzorgen voor zover dat de concrete uitvoering betreft van de uitvaart (opbaren, begeleiden rouwcentrum/thuis naar de kerk en op de begraafplaats). Ik heb hierover overleg gehad met de bedrijfscoördinator van de uitvaartverzorging waar ik werk. Voor wat betreft de verzorging van de uitvaart kan ik iets voor u betekenen als u zich aanmeldt als lid van de coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer. U betaalt dan een contributie van 5,00 per jaar en u, uw eventuele partner en inwonende kinderen tot 18 jaar zijn dan lid. Als lid kunt u een wilsbeschikking invullen waarin u uw wensen kunt aangeven over uw uitvaart. Ik adviseer u dit te doen omdat u hierin kunt mededelen dat u mij wilt betrekken in de verzorging van de uitvaart. Afhankelijk van de bezetting en drukte kan ik óf de nabestaanden volledig begeleiden bij de uitvaart, óf de familie advies geven en contact opnemen met de uitvaartverzorger bij u in de buurt die dan - in opdracht van De Laatste Eer - de uitvaart verzorgt. Voordeel is dat de familie, zeker als zij niet van het orthodoxe geloof is, ondersteuning krijgt van iemand die zowel wat de uitvaart als het geloof betreft de familie kan ondersteunen. Dit neemt ook de zorg bij de parochiepriester weg, waarop nu veelal een beroep wordt gedaan als het gaat om de concrete uitvoering van de uitvaart. Mocht u van mijn diensten gebruik willen maken dan kunt u zich aanmelden met de coupon op de volgende bladzijde en deze opsturen naar Uitvaartverzorging De Laatste Eer, Antwoordnummer 11221, 2600 WC Delft, t.a.v. W. van Ulft, o.v.v. verzorging orthodoxe uitvaart. Met vriendelijke groet, Pr. Willibrord van Ulft Van de penningmeester. Even een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hoewel de financiële situatie zorgelijk was, zijn er toch een aantal lichtpuntjes te noemen. Niet in de laatste plaats de bloembollenactie, die 500,- heeft opgebracht. Dank daarvoor aan de initiatiefnemers en natuurlijk aan de kopers. Dergelijke initiatieven worden enorm gewaardeerd door de Parochieraad. Het geeft aan dat we samen parochie willen zijn en onze verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Er kwamen een aantal onverwachte giften binnen en er zijn mensen benaderd, die niet op de hoogte waren van de verplichte minimumbijdrage van 25,- per jaar per volwassene. Door dit alles konden we 2009 positief afsluiten. We zijn er nog niet, maar zijn wel op de goede weg. Ik hoop tijdens de volgende algemene parochievergadering al enig inzicht te kunnen geven op de te verwachten situatie van Anna (Anke) Rieksen

7 Colofon Adres van de kerk: Korte Assenstraat JP Deventer Geestelijken: -Aartspriester Theodoor van der Voort Metzelaarplein BV Deventer Priester Willibrord van Ulft Zaagjesingel SM 's-gravenhage Priester Milovan Milošević Wegedoorn EA Cuijk Kerkvoogd/Starosta: en Coördinatie huishoudelijke dienst: Cornelia Kersten (waarnemend) Badweg NK Epe Koor: Elizabeth van der Voort Metzelaarplein BV Deventer Girorekening van de parochie: t.n.v. Russ.Orth.Par. v.d. H.H.Eersttr.Ap. te Deventer Redactie Nieuwsbrief: Richard Rieksen en Ko Menger p/a Kalkerlanden WG Enschede fax: Stichting Orthodox Kerkgebouw DeventerGirorekening van de stichting: Secretaris: Elisabeth Wendt Van Hogendorpware RM Zwolle Penningmeester: Anke Rieksen Hoofdstraat BX Overdinkel Lid: Hans van den Deure St. Jurriënstraat XJ Deventer

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 e jaargang nr.3 mei-juni 2012

Nieuwsbrief 15 e jaargang nr.3 mei-juni 2012 Nieuwsbrief 15 e jaargang nr.3 mei-juni 2012 Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus tropaar toon 4 Gij Eersttronende der Apostelen en Leraren der wereld bidt tot de Meester

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Korte Gedachtenisdienst

Korte Gedachtenisdienst Korte Gedachtenisdienst voor een overleden man mnymosynon - trisagion volgens grieks parochie-gebruik Korte Gedachtenisdienst voor een overleden man volgens GrieKs parochie-gebruik mnymosynon - trisagion

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest Pinksternoveen 1 PINKSTERNOVEEN De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus

Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus Nieuwsbrief 13 e jaargang nr.5 sept.-okt. 2010 Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus tropaar toon 4 Gij Eersttronende der Apostelen en Leraren der wereld bidt tot de

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen >

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Kees Kraayenoord: Kom verwonderd U hier mensen (Start ongeveer rond 21:47:43 uur) Afkondingen > Thema: Gods liefde uit

Nadere informatie

WEEK 2. Voorbereiding Heilig Avondmaal

WEEK 2. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 WEEK 2 2 Zondag: Jezus is in alle opzichten aan ons gelijk geworden. Hebreeën 2:17 Jezus was bij God, was Zelf God en werd mens. Hij werd in alles aan ons gelijk. Wat een liefde! Wat een zelfverloochening!

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Want Hij had oog voor mij

Want Hij had oog voor mij Roepingenzondag 2016 Want Hij had oog voor mij 12 Gebeden om roepingen 2016-2017 Ten geleide Het gebed voor nieuwe roepingen is het gebed voor alle tijden dat Jezus ons heeft opgedragen. Te bidden voor

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24

Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Romeinen 9:24 Zendingsreis naar China 07-06 t/m 16-06-2013 Geliefde broeders en zusters, Liefde, hoop, redding,

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b.

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. In een vorige

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Het Kerstpakket Liturgiesuggesties: Gezang 124: 1-5; Gezang 145: 1-3 Gezang 146: 1, 2, 4 en 6 Gezang 26: 1, 3 en 4 Jesaja 8:23-9:6 Zingende Gezegend 135: 1 en 2 Johannes 3:16-21 Gezang 160: 1 en 2 Na verkondiging:

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

!""# $ $ %!#% & $ !"# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! 11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13

!# $ $ %!#% & $ !# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!()=# ! &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Openingslied. Begroeting. Welkomstwoord. Schuldbelijdenis. Bij binnenkomst bruidspaar. A. Amen. A. Heer, ontferm U over ons.

Openingslied. Begroeting. Welkomstwoord. Schuldbelijdenis. Bij binnenkomst bruidspaar. A. Amen. A. Heer, ontferm U over ons. 2 Openingslied Bij binnenkomst bruidspaar Begroeting P. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Welkomstwoord Schuldbelijdenis P. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Zondag 17 januari 2016

Zondag 17 januari 2016 Welkom en mededelingen Voorbereiding Drempelgebed Lied 25: 1, 2, 8 1 Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn zaak. Weer van mij de smaad en schande van mijns vijands leedvermaak. Ja, zij

Nadere informatie

Liturgie voor de doopdienst

Liturgie voor de doopdienst Liturgie voor de doopdienst op zondag 19 juli 2015 om 9.30 uur in De Ark Met medewerking van: ds. Thea de Ruijter Ada Wiegers, orgel Orgelspel Woord van welkom Zingen: Lied 216 : 1, 2 en 3 Dit is een morgen

Nadere informatie

Dit kind was de Zoon, in wie God veel eer en kracht investeerde, zodat wij blij zouden zijn in Zijn tegenwoordigheid.

Dit kind was de Zoon, in wie God veel eer en kracht investeerde, zodat wij blij zouden zijn in Zijn tegenwoordigheid. Vertaling voorzijde: Wat een kostbare juweel is de Zoon voor de Vader. Geven werd precies de basis voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Wanneer u de geboorte van Jezus viert met Kerstmis, viert

Nadere informatie

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶ Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Wit, goed, stil, Feest! Je moet het verband tussen deze woorden maar snappen Dit jaar

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen :

Avondmaal vieren. Avondmaalsformulier 2. Viering op 4 e zondag voor Pasen : Avondmaal vieren - Psalmen en Gezangen uit Geref Kerkboek van de Gz zijn de 1 e regels 1 e couplet weergegeven Viering op 4 e zondag voor Pasen : Thema 4 e zondag : oculi meï Mijn ogen (oculi meï) zijn

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Harmieneke van der Zeijden

Harmieneke van der Zeijden 4 e vespers in de 40-dagen tijd Nieuw leven 10 maart 2013 Ontmoetingskerk, Dordrecht Organist: Muziek: Liturgie: Dick Ouwehand Simone van Mourik (Cello) Liesbeth Rovers Harmieneke van der Zeijden 1 Muziek:

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

De Bijbel Open Kaïn & Abel. Kaïn & Abel twee soorten mensen. Elk mens is godsdienstig.

De Bijbel Open Kaïn & Abel. Kaïn & Abel twee soorten mensen. Elk mens is godsdienstig. & twee soorten mensen Elk mens is godsdienstig. Toch accepteert God maar één manier om tot Hem te komen: op grond van een offer. De mens bekende Eva. = gemeenschap Eva zei: ik heb een man van de Here gekregen.

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen van de protestantse gemeente De Brug in Amersfoort, seizoen 2012-2013 Schrijvers: Iwan Dekker, Leantine Dekker,

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie