Nieuwsbrief. Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 13 e jaargang nr.1 jan-febr Tropaar en kondak van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus tropaar toon 4 Gij Eersttronende der Apostelen en Leraren der wereld bidt tot de Meester van het heelal om aan de wereld vrede te schenken en aan onze zielen de grote genade. kondak toon 2 De trouwe Verkondigers van God de eersten der Apostelen hebt Gij, o Heer, deelachtig gemaakt aan Uw goederen en doen binnentreden in de eeuwige rust Want hun zwoegen en sterven Was kostbaar voor U boven alle offers Omdat Gij alleen de harten kent. Doop in de Jordaan (Russisch-Orthodoxe Parochie Deventer)

2 Kerstboodschap van Zijne Eminentie Aartsbisschop Gabriël van Komana Het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht... Gij hebt zijn vreugde groot gemaakt (Jes. 9, 1-2). Dierbare vaders, broeders en zusters in de Heer, De Kersttijd is aangebroken, de tijd van Licht, de tijd van Heil en het verheugt mij u allen de vrede toe te wensen bij gelegenheid van dit Feest dat ons hart verblijdt. Ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens (Lc. 2, 14). Meer dan 2000 jaar geleden is dit Licht, waarover de Profeet Jesaja spreekt in zijn profetie, onder de mensen gekomen om hun hoop terug te geven en sedertdien vieren wij elk jaar CHRISTUS LICHT DER WERELD. Maar welke invloed heeft dit mysterie van de menswording op ons leven? Welke verandering brengt het teweeg in ons hart, elke keer als wij deze manifestatie van de barmhartigheid en de mensenliefde van de Heer beleven? Wordt ons leven werkelijk getransfigureerd in het licht van dit Vriendelijk Licht der heilige glorie van de Vader (Avondhymne uit de Vesper)? Laten wij elk jaar opnieuw dit Licht binnendringen in ons hart, om daaruit onze eigen duisternis te verdrijven? Want dàt is immers het doel van Christus komst onder de mensen: dat ieder van ons, welke ook zijn of haar situatie is, getroost moge worden en van vreugde vervuld. Want die duisternis is reëel: zij bestaat, gevoed door onze zwakheid, onze fouten, onze armzaligheid. Maar wij moeten ons voor ogen houden dat de komst van de Verlosser niet de komst is van een Rechter die oordeelt en veroordeelt; het is de komst van God, Die LIEFDE is, die onze wonden geneest met de balsem van Zijn barmhartigheid. Daarom moet ons hart van vreugde vervuld zijn: het Licht van God vriendelijk en levenschenkend stelt ons in staat waarachtig in ons zelf te zien. Christus heeft ons lief en wij hoeven niet meer bevreesd te zijn onze armzaligheid te zien en ons als zodanig ook voor God te tonen. Zoals de zon de aarde verlicht en het duister verjaagt, zo verlicht Jezus het hart van elke mens en verdrijft daaruit de duisternis. Maar dat gebeurt niet van de ene dag op de andere; vaak zijn wij ontoegankelijk voor de genade die ons wordt aangeboden, of wij ontvangen haar en raken haar weer kwijt. Maar God is geduldig, barmhartig en vast-houdend. Hij staat op de heuvel en ziet uit naar de verloren zoon; als een lichtbaken staat Christus daar, als een nimmer opdrogende bron die Liefde heet. Zo komt het Licht in onze duisternis, zó wordt ons de Genade geschonken, zó worden wij vervuld van Leven. Als de Kerk in haar pedagogie ons elk jaar de mogelijkheid biedt dit Kerstmysterie opnieuw te beleven, dan is dat opdat wij stap voor stap Hem mogen naderen, Die van Zichzelf gezegd heeft: Ik ben het Licht der wereld. Laten wij ons dus, samen met de herders en de wijzen, verheugen: Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus (kleine intocht van de Liturgie). Broeders en zusters, ik omhels u in liefde. Christus is geboren, looft Hem! Parijs, Kathedraal van de H. Alexander Nevskij. Kerstmis, Aartsbisschop Gabriël van Komana, Exarch van de Oecumenische Patriarch

3 MEDEDELINGEN Kindercatechisatie Op de zondagen 3 januari en 7 februari is er catechisatie voor de kinderen van groep 1 en 2 en van groep 5 tot en met 8; op de zondagen 24 januari en 21 februari voor de kinderen van groep 3 en 4 en voor de leerlingen van het vervolgonderwijs. Grote Waterwijding Omdat het feest van Theofanie dit jaar op een werkdag valt, zullen we de Grote Waterwijding dit jaar in de feestvigilie inpassen. Gelieve dus op dinsdagavond 5 januari een fles mee naar de kerk te nemen. Speciale Collecte De collecte op de zondag na Theofanie, 10 januari, is bestemd voor de noden van ons aartsbisdom. Gespreksbijeenkomsten Dinsdagavond 19 januari is er een gespreksavond. Dan zullen we met elkaar het kerkslavisch Onze Vader instuderen. Zaterdag 6 februari is de laatste gespreksbijeenkomst van dit winterseizoen. Dan zullen we met elkaar over het vasten spreken. Voorvasten De week na de zondag van de Farizeeër en de Tollenaar (van 24 tot en met 30 januari) is vastenvrij. De week na de Zondag van het Laatste Oordeel, de Boterweek, (van 7 tot en met 13 februari) is beperkt vastenvrij. Die week wordt al geen vlees meer gegeten, maar het gebruik van zuivelproducten en eieren zijn ook op woensdag en vrijdag toegestaan. Algemene Parochievergadering Op zondag 31 januari wordt om uur een Algemene Parochievergadering gehouden. Leden en vrienden van de parochie krijgen tijdig een uitnodiging en de vergaderagenda toegestuurd. Blinymaaltijd In de boterweek is er zaterdag 13 februari vanaf uur, een gemeenschappelijke blinymaaltijd. De kosten zijn 4,- voor volwassenen en 2,- voor kinderen. Deze maaltijden zijn altijd erg gezellig. Laat dus niet verstek gaan! Vergadering parochieraad De eerstvolgende geplande vergadering van de parochieraad is op zondag 28 februari. ORTHODOXE PRIESTER IN ZIJN KERK IN MOSKOU VERMOORD Op 20 november werd bekend dat de avond daarvoor vader Daniïl Sysoyev in zijn kerk in Moskou was doodgeschoten. Vader Daniïl was een priester die moslims tot de Orthodoxe Kerk trachtte te bekeren. Er waren meteen sterke aanwijzingen dat de moordenaar in de kringen van fanatieke moslims gezocht moest worden. Van Russische vrienden kreeg ik een persbericht dat meer licht werpt op deze moord. Graag geef ik dit bericht - in Nederlandse vertaling - aan de lezers van onze Nieuwsbrief door. Aartspr. Theodoor van der Voort

4 INFO, uit Rusland In de nacht van donderdag 19 op vrijdag 20 november is in de kerk van de H. Thomas, in het zuiden van Moskou, rector Daniïl Sysoyev vermoord. Een van zijn medewerkers raakte daarbij gewond. Daarvoor hadden onbekende Verdedigers van het Moslimdom Sysoyev al meer dan tienmaal per en telefoon bedreigd. Rond uur op donderdag 19 november ging een onbekende man met een gaasverband om de kerk van de H. Thomas, gelegen aan de Moskvoreč estraat 4, binnen. Luid riep hij Sy-soyevs achternaam. Toen de rector de altaarruimte uitkwam, schoot de misdadiger met een pistool op de 35-jarige priester. Sysoyev raakte gewond aan zijn hals en aan zijn hoofd. Eveneens kwam een kogel terecht in de borst van de 41-jarige Vladimir Strel bitskij, de koordirigent en medewerker van Sysoyev. In de kerk hebben in totaal vier schoten geklonken. De rector van de kerk, de 35-jarige Daniïl Sysoyev, raakte gewond aan zijn borst en aan zijn hoofd. Hij overleed op de operatietafel. De tweede priester, de 41-jarige koordirigent Vladimir Strel bitskij, raakte aan zijn borst gewond en bevindt zich thans zwaargewond in het ziekenhuis. De starosta van de kerk, Viktor Kupryančuk vertelde:...de moordenaar heb ik goed gezien, maar niet zijn gezicht. Dat was bedekt onder een masker van medicinaal papier. Maar dat hij geen Rus was staat buiten kijf. De moordenaar riep met een onmiskenbaar accent. aldus Viktor Kupryančuk. De omgekomen Daniïl Sysoyev laat drie kinderen achter. Volgens de woorden van Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland heeft degene die het gewaagd heeft een mens te doden, een zware zonden op zijn ziel geladen, maar een moord op een priester is ook nog eens een uitdaging aan God, en die zal niet ongestraft blijven. Orthodoxe missionaire priesters hebben hun versie van de moord naar voren gebracht: vader Daniïl werd vermoord, omdat hij wahabieten doopte. Vader Daniïl Sysoyev predikte niet alleen onder moslims, maar doopte ze ook. Zijn overtuigingskracht was zo groot, dat hij zelfs wahabieten doopte. Hier volgt een citaat uit een interview, dat Sysoyev gegeven heeft aan de leidinggevende van het radiostation Radonež Il ya Bražnikov: Il ya Bražnikov: Wie zijn de mensen die u tot de Orthodoxie bekeert? Vader Daniïl: Hoofdzakelijk Tataren, al zitten er ook Tadžieken tussen, een Pakistaan die tot de wahabieten behoort, hij heeft zelfs aan de shaheed gestudeerd, Baškieren en Oezbeken. Dit interview is uit Toen begonnen bij vader Daniël bedreigingen binnen te komen, maar die ebden weer weg. Daniïl Alekseyevič Sysoyev werd geboren op 12 januari 1974 in een priestergezin in Moskou. Zijn vader is thans rector van de kerk van de Apostel Johannes de Theoloog van het orthodoxe Yasenevogymnasium. Vader Daniël voltooide het seminarie en werd aangesteld als geestelijke van de kerk van het Ontslapen van de Moeder Gods te Gončary de vertegenwoordiging van de Bulgaarse Orthodoxe Kerk. Daarna voltooide Sysoyev de Moskouse Geestelijke Academie. Vanaf 1996 voerde hij een reeks missionaire gesprekken met mensen, die geleden hadden door toedoen van secten en volgelingen van het occultisme. Hij is de auteur van het boek Kroniek van het Begin, waarin hij de leer van de heilige vaderen over de schepping van de wereld verdedigde. Hij werkte mee bij centra van zielzorg en missionaire voorlichting. Het laatste boek dat Sysoyev schreef en in 2009 het licht zag, was getiteld Een instructie voor onsterflijken: Wat u moet doen, als u desondanks doodgaat. Daniïl Sysoyev kwam nogal radicaal op voor de zaak van de Orthodoxie door dikwijls de christelijke geloofsleer tegenover de islam te plaatsen. Veel van zijn redevoeringen

5 en pennevruchten riepen protesten op van de kant van moslims. In zijn boek Een huwelijk met een Moslim benadrukt hij dat de Orthodoxe Kerk echtverbintenissen met andersgelovigen veroordeelt, en in zijn artikel De Weg van het modernisme naar de Islam bekritiseerde hij scherp de islam. Zijn manier van doen hij missioneerde actief onder mensen die net waren aangekomen lag ook nationalisten niet lekker. Daniïl Sysoyev was van plan op korte termijn een grote missionaire post bij zijn kerk in te richten. De parochie bood missionaire cursussen aan, die door Sysoyev waren opgezet. Dergelijke scholen, die eveneens door hem waren geopend, zijn er ook in Ul yanovsk (Simbirsk), Moermansk en Saratov. Het spoor richting islam. Daniïl Syso-yev was bekend om zijn radicale, zelfs provocatieve houding ten opzichte van de islam en moslims. Hij schreef enkele theologische werken die een schandaal veroorzaakten, zoals Wandelingen met een Protestant, Een huwelijk met een Moslim en Een Orthodox Antwoord aan de Islam, waarin hij in de richting van moslims tot scherpe aanvallen overging. Zo stelde de prediker dat de islam een valse profetie is, die geïnspireerd is door de eeuwenoude vijand van het menselijk geslacht, Mohammed en de koran geeft de mens niet de kracht om goed te doen en is daarom nutteloos. Vader Daniïl predikte dat moslims van meet af aan vreemd zijn aan de Schepper en dat zij na de dood naar de hel gaan. De priester was ervan overtuigd dat het aannemen van de islam een zwaar misdrijf tegen God is. De theologische werken van Daniïl Sysoyev riepen bij Russische moslims een storm van verontwaardiging op. De vice-voorzitter van de Raad der Moefti s van Rusland, Nafigulla Aširov, noemde de orthodoxe priester een Russische Salman Rushdie, daaraan toevoegend dat de auteur van deze smerige werken, in een religieus ambt gehuld, vol onwetendheid zit, die op de eerste plaats tot uiting komt in een volkomen gebrek aan respect voor de gewoonten en tradities van hele volkeren die de islam belijden. De voorzitter van de maatschappelijke organisatie voor heel Rusland Russisch Islamitisch Erfgoed Šavkat-Hadži Avyasov ondersteunde hem door te verklaren dat de inhoud van de boeken van Daniïl Syso-yev een extremistisch karakter dragen en de stabiliteit van onze maatschappij kunnen verstoren. En de journaliste Halida Hamidullina diende bij de rechtbank een aanklacht in tegen vader Daniïl om hem ter verantwoording te roepen voor het aanwakkeren van tweedracht tussen naties. Van de kant van extremistisch ingestelde moslims kwamen bij de priester voortdurend bedreigingen met fysiek geweld binnen. Onbekenden belden vader Daniïl op of stuurden hem mailtjes met de belofte hem de darmen uit het lijf te rukken en hem te onthoofden. Ondanks de bedreigingen bleef de priester trouw aan zijn radicale overtuigingen. Ten opzichte van de gebeurtenissen stelde hij zich filosofisch op: Ik heb weer een nieuwtje. U zult erom moeten lachen, maar moslims hebben opnieuw beloofd mij te zullen doden. Nu al per telefoon. Maar het wordt vervelend. Dit is al de veertiende keer. Ik ben er al aan gewend, al was het eerst wel spannend. Maar aangezien God niets afgeeft, kan de islam niets opeten. Deze opname van de persoonlijke blog van de priester is gemaakt kort voor zijn ondergang. Desalniettemin werd gisteren bekend dat vader Daniël op aandringen van zijn naaste verwanten zich toch tot de Federale Veiligheidsdienst had gewend om bescherming te vragen. Dat gebeurde begin oktober van dit jaar, nadat de priester een schrijven had ontvangen van een zekere organisatie Verdedigers van het Moslimdom, die mededeelde dat zij hem ter dood had veroordeeld. De leider van de Moskouse afdeling van de Bond der Orthodoxe Christenen, Kirill Frolov, een vriend van de vermoorde priester, sloot gisteren niet uit dat er een islamitisch spoor naar de moord leidt. De levendige persoonlijkheid van vader Daniïl maakte sommige radicale islamieten erg boos. Vader Daniïl zorgde voor gastarbeiders. Alleen de laatste drie jaar al heeft hij zo n tachtig moslims door de doop in de Orthodoxie opgenomen (volgens

6 gegevens uit het onderzoek waren er enkele honderden van zulke bekeerlingen, merkte de krant Kommersant op). Het hele gebeuren doet het ergste vrezen voor onze missionaire geestelijken: protdiaken Andrej Kurayev en hegoumen Sergij Ribko, vertelde hij de Kommersa ORTHODOXE UITVAART Zoals sommigen onder u weten, ben ik naast tweede priester voor de parochie van H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus te Deventer, ook werkzaam in de uitvaartzorg. Bij ontmoetingen, waar dan ook in Nederland, word ik regelmatig aangesproken over wat te doen als er iemand komt te overlijden en of ik de uitvaart zou kunnen verzorgen voor zover dat de concrete uitvoering betreft van de uitvaart (opbaren, begeleiden rouwcentrum/thuis naar de kerk en op de begraafplaats). Ik heb hierover overleg gehad met de bedrijfscoördinator van de uitvaartverzorging waar ik werk. Voor wat betreft de verzorging van de uitvaart kan ik iets voor u betekenen als u zich aanmeldt als lid van de coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer. U betaalt dan een contributie van 5,00 per jaar en u, uw eventuele partner en inwonende kinderen tot 18 jaar zijn dan lid. Als lid kunt u een wilsbeschikking invullen waarin u uw wensen kunt aangeven over uw uitvaart. Ik adviseer u dit te doen omdat u hierin kunt mededelen dat u mij wilt betrekken in de verzorging van de uitvaart. Afhankelijk van de bezetting en drukte kan ik óf de nabestaanden volledig begeleiden bij de uitvaart, óf de familie advies geven en contact opnemen met de uitvaartverzorger bij u in de buurt die dan - in opdracht van De Laatste Eer - de uitvaart verzorgt. Voordeel is dat de familie, zeker als zij niet van het orthodoxe geloof is, ondersteuning krijgt van iemand die zowel wat de uitvaart als het geloof betreft de familie kan ondersteunen. Dit neemt ook de zorg bij de parochiepriester weg, waarop nu veelal een beroep wordt gedaan als het gaat om de concrete uitvoering van de uitvaart. Mocht u van mijn diensten gebruik willen maken dan kunt u zich aanmelden met de coupon op de volgende bladzijde en deze opsturen naar Uitvaartverzorging De Laatste Eer, Antwoordnummer 11221, 2600 WC Delft, t.a.v. W. van Ulft, o.v.v. verzorging orthodoxe uitvaart. Met vriendelijke groet, Pr. Willibrord van Ulft Van de penningmeester. Even een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hoewel de financiële situatie zorgelijk was, zijn er toch een aantal lichtpuntjes te noemen. Niet in de laatste plaats de bloembollenactie, die 500,- heeft opgebracht. Dank daarvoor aan de initiatiefnemers en natuurlijk aan de kopers. Dergelijke initiatieven worden enorm gewaardeerd door de Parochieraad. Het geeft aan dat we samen parochie willen zijn en onze verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Er kwamen een aantal onverwachte giften binnen en er zijn mensen benaderd, die niet op de hoogte waren van de verplichte minimumbijdrage van 25,- per jaar per volwassene. Door dit alles konden we 2009 positief afsluiten. We zijn er nog niet, maar zijn wel op de goede weg. Ik hoop tijdens de volgende algemene parochievergadering al enig inzicht te kunnen geven op de te verwachten situatie van Anna (Anke) Rieksen

7 Colofon Adres van de kerk: Korte Assenstraat JP Deventer Geestelijken: -Aartspriester Theodoor van der Voort Metzelaarplein BV Deventer Priester Willibrord van Ulft Zaagjesingel SM 's-gravenhage Priester Milovan Milošević Wegedoorn EA Cuijk Kerkvoogd/Starosta: en Coördinatie huishoudelijke dienst: Cornelia Kersten (waarnemend) Badweg NK Epe Koor: Elizabeth van der Voort Metzelaarplein BV Deventer Girorekening van de parochie: t.n.v. Russ.Orth.Par. v.d. H.H.Eersttr.Ap. te Deventer Redactie Nieuwsbrief: Richard Rieksen en Ko Menger p/a Kalkerlanden WG Enschede fax: Stichting Orthodox Kerkgebouw DeventerGirorekening van de stichting: Secretaris: Elisabeth Wendt Van Hogendorpware RM Zwolle Penningmeester: Anke Rieksen Hoofdstraat BX Overdinkel Lid: Hans van den Deure St. Jurriënstraat XJ Deventer

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

In Christus zijn man en vrouw gelijk! Waarom dan onderscheid in hun dienst?

In Christus zijn man en vrouw gelijk! Waarom dan onderscheid in hun dienst? Jan C. van Buren In Christus zijn man en vrouw gelijk! Waarom dan onderscheid in hun dienst? Over de dienst van broeders en zusters in de samenkomsten van de Gemeente - De laatste honderd jaar zijn er

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd

85. Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten in de wereld zendt 84. Aardbeving in Europa vond vandaag plaats zoals voorzegd Mijn Heilige Rozenkrans elke dag bidden is belangrijk want dat zal je beschermen tegen de Duivel. St.- Benedictus werd jou toegewezen om je voor altijd te beschermen tegen de aanvallen van de Bedrieger.

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus.

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus. Uit boodschap 28. Het Boek der Waarheid. (Zaterdag 18 december 2010, 9.40 u.) Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden om hen te helpen zichzelf te verlossen door middel van Mijn Hart. Er wordt

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie