Geen millimeter onderhandelingsruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen millimeter onderhandelingsruimte"

Transcriptie

1 Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte

2 Toe aan een échte vakantiewoning? Een BLG Recreatiehypotheek biedt u ruime financieringsmogelijkheden om van de vakantiewoning van uw klant een verstandige investering te maken. Dat is het eerste voordeel wat de BLG Recreatiehypotheek u biedt. Ook bijzonder aan de BLG Recreatiehypotheek is dat huurinkomsten kunnen worden meegenomen in de vaststelling van de financiering. Bent u nieuwsgierig geworden naar alle voordelen en mogelijkheden? Kijk voor meer informatie op BLG Hypotheken introduceert de BLG Recreatiehypotheek: een eigen vakantiewoning binnen handbereik van uw klanten

3 INHOUD COVER Geen millimeter onderhandelingsruimte Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Bos zijn nee, tenzij met betrekking tot omzet- en bonusprovisie alsnog ombuigt naar een rigoureus nee. De 12 Kamer was daar uitzonderlijk helder over, zegt CDA Tweede Kamerlid Elly Blanksma. Minister Bos weet daardoor exact wat de onderhandelingsruimte is, of beter gezegd, dat die er niet is. Ook uit dit debat moet de markt de conclusie trekken dat er aan onze standpunten geen millimeter meer getornd kan worden. De koek is echt op. De Kamer maakt een einde aan bonusprovisies in welke vorm dan ook. Het is oorlog De strijd tussen verzekeraars en intermediairs is geëscaleerd in een heuse oorlog. Stille diplomatie heeft geen zin meer en dus kunnen standpunten alleen nog met grof geweld 6over de bühne worden gebracht. De ijskoude verhouding tussen de twee partners in business is omgeslagen in een bloedhete strijd die op straat wordt uitgevochten. Consumenten en politici mogen er openlijk van mee genieten. Voorwaar een stukje publiciteit waar de naar imagoverbetering snakkende bedrijfstak op zat te wachten! Vidaz! gaat uit van mens en dromen Nu de roep van politiek en consument (consumentenorganisaties) om meer openheid en transparantie niet langer is te negeren en het provisiesysteem steeds 16 meer onder druk komt te staan, wordt in de branche naarstig gezocht naar andere belonings- en adviseringsoplossingen. Een van die mogelijke oplossingen is francheorganisatie-in-wording Vidaz!, gebaseerd op het gedachtegoed van financial life planning. Initiatiefnemer Robert Hubers: De mens, met zijn dromen en wensen, komt centraal te staan in de advisering. Rubrieken Hoofdredactioneel 5 Nieuws 6 Onder meer: - Bos woedend op IFO - PE-regelingen bekrachtigd - Gedragstoezicht op z n kop Intermediair 15 Onder meer: - Nationaalbeloningsdebat.nl - FKO lonkt naar VvHN - Bos: neem het over Fiscaal Juridisch 20 Chantal van der Linden - Uitbreiding aftrek in de inkomstenbelasting PFP 22 Onder meer: - Nyfer: geen scherpe prijsdaling huizen Aansprakelijkheid 24 Bernard Vroom - Bestuurdersaansprakelijkheid: rekbaar begrip? Zorg & Inkomen 29 Onder meer: : verplicht eigen risico - Focus ZN op kwaliteit en prijs Premiekorting voor iedereen Driekwart van de Nederlanders rookt niet. De maatschappij richt zich dan ook steeds meer in op niet-roken. Rookverboden worden van kracht in steeds meer 26 openbare ruimtes en daar blijft het wat de overheid betreft niet bij. En ook op het gebied van verzekeringen wordt er op ingesprongen: consumenten die de voorgaande twee jaar niet hebben gerookt, kunnen reeds enige tijd korting krijgen op bepaalde overlijdensrisicoen ziektekostenverzekeringen, puur door hun gezondere levensstijl. Maar de markt ontwikkelt verder... E-business binnen de verzekeringsbranche Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt de eerste leergang E-Business binnen de verzekeringsbranche afgerond. Met twintig aanmeldingen 28 zat het nieuwe opleidingsprogramma al direct helemaal vol. De eerste ervaringen met de nieuwe opleiding zijn positief. Cursist Freek van der Brule: Ik merk al dat ik veel bewuster met internet bezig ben. Ik maak me een nieuwe terminologie eigen en zie nieuwe kansen. Dat moet ook wel, want voor je de nieuwe ideeën geïmplementeerd hebt, ben je zo weer een tijd verder. Generali VB Innovatieprijs 30 - Aan het woord: genomineerden 2007 Met name(n) 32 Producten 34 Onder meer: - SpaarBeter Hypotheek - Horeca rookvrij scheelt premie Ondernemerschap 36 Feiten & Cijfers 37 o.a. DELA en Monuta Verzekerend Buitenland 39 Typisch geval 40 Nieuws 42 Barbier 46 nummer 11-5 juni

4 DE WERELD BESTAAT NIET ALLEEN UIT CINDY S Het liefst ziet u natuurlijk dat uw cliënten voldoen aan het ideaalbeeld: jong en kerngezond. Maar de praktijk van iedere levensverzekeraar en tussenpersoon leert dat er heel wat mensen zijn die niet aan dit beeld voldoen. Bijvoorbeeld doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking, nierziekte of kanker. U zou ze graag helpen maar vindt het risico verzekeringstechnisch te groot. Dossier gesloten? Via een professioneel samenspel van maatschappij, assurantieadviseur en De Hoop is er in veel gevallen toch een oplossing op maat te vinden in de vorm van een specifieke herverzekering. Op basis van grote expertise, aanpassingen van sterftetabellen en een stevige financiële grondslag kunnen wij ook voor cliënten met een sterk verhoogd medisch risico met een offerte komen. Hoe het precies werkt is minder van belang dan dat het werkt. Inmiddels 100 jaar lang. Staat u voor zo n vraag, bedenk dan dat het geen onoplosbaar dilemma hoeft te zijn. POSTBUS 532, 2501 CM S-GRAVENHAGE. TELEFOON (070) Niemand is perfect

5 COLOFON Het Verzekeringsblad onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 hoofdredactie Jan Aikens redacteuren Alex Klein, Erwin Loer, Yvonne Neppelenbroek (eindred.), Rick de Ruiter (webred.), Elly Gravendeel (red. ass.). redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel uitgever Karin Sok marketing Claudia Simoons (adverteerders) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode losse nummers Losse nummers 6,75 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,95 excl. btw. advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Emilie Kars-van der Goes tel fax Media order: Toos Schurink tel fax sluitingsdatum: Dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Boshoff & Dekker, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt-uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Fonds i.p.v. bonus Er moet een mogelijkheid bestaan om een einde te maken aan omzeten bonusprovisies en het intermediair toch te belonen voor de activiteiten die het ten behoeve van aanbieders verricht. Een mogelijkheid die aanvaard wordt door wetgever en toezichthouder, die recht doet aan het werk dat adviseurs binnen de intermediaire keten verrichten en die het onwaarschijnlijk ongelijke speelveld tussen intermediair, directe aanbieders en banken iets vlakker maakt. Het vergt wel wat creativiteit om zo n constructie te bedenken en uit te voeren. Maar bovenal vraagt het ook het schijnbaar onmogelijke: namelijk dat de marktpartijen rond de tafel gaan zitten, dit vraagstuk zien als een gezamenlijk probleem, en beseffen dat ze een eind moeten maken aan het voor het oog van hun klanten straatbendes-oorlogje -spelen. In hun eigen belang en in dat van de gehele bedrijfstak. Het zal niet meer mogelijk zijn om een adviseur via de achterdeur extra te belonen voor het feit dat hij een groot deel van zijn productie bij één aanbieder binnensluist. En als het via allerlei slinkse wegen toch zou kunnen, moet een integere branche dat niet willen. Er is echter niets op tegen zakelijk gezien is dat zelfs vanzelfsprekend dat het intermediair een rekening aanbiedt voor verleende diensten in het kader van marketing, administratie, distributie, etc. aan de aanbieders. Die declaratie mag geen verband houden met de omzet die bij een individuele aanbieder terecht is gekomen. Wel mogen de gezamenlijke aanbieders de door de gezamenlijke adviseurs in dit kader gemaakte kosten vergoeden. Met andere woorden: als de intermediaire verzekeraars een fonds vormen, waarin zij het geld storten dat via een bepaalde verdeelsleutel aan de adviseurs wordt betaald, kan niemand daar bezwaar tegen hebben. Zeker niet als de betaling betrekking heeft op het komende jaar, want dan is er bij voorbaat geen relatie tussen betaling en gegenereerde omzet bij een individuele aanbieder. Aanbieders kunnen heel goed berekenen welke bedrijfskosten zij dankzij het intermediair uitsparen. Misschien is dat minder dan de bonussen die nu over tafel gaan. Die minderopbrengst wordt voor het intermediair gecompenseerd omdat sprake is van een vooruitbetaling in één keer. Daarmee wordt bovendien een deel van het liquiditeitsprobleem, dat is ontstaan door de provisiebalans, opgelost. Waarom zouden aanbieders dit doen? Omdat ze dat domweg verplicht zijn ten opzichte van het intermediair: - Als je werk door anderen laat verrichten, is het normaal dat je die anderen daarvoor betaalt. - Het is niet fair om die vergoeding uit het kostenplaatje dat je de klant presenteert, weg te laten en die op te voeren in kosten van het advies. - Verzekeraars hebben niet gekozen voor een branchebrede ketenintegratie (wanneer heeft u daar voor het laatst iets zinnigs over gehoord?), maar voor eigen systemen, en die keuze maakt de bedrijfsvoering voor het intermediair niet goedkoper. - Als adviseurs op grond van de transparantieregels hun adviesprijs moeten communiceren, mag het bedrag niet vervuild worden met kosten die ten behoeve van de aanbieder zijn gemaakt; dat bemoeilijkt ten onrechte hun concurrentiepositie. HOOFDREDACTIONEEL Jan Aikens nummer 11-5 juni

6 NIEUWS Krokodillentranen; hilarisch; huichelachtig; verdraaide voorstelling van zaken Het is oorlog De strijd tussen verzekeraars en intermediairs is geëscaleerd in een heuse oorlog. De ijskoude verhouding tussen de twee partners in business is omgeslagen in een bloedhete strijd die op straat wordt uitgevochten. Consumenten en politici mogen er openlijk van mee genieten. Voorwaar een stukje publiciteit waar de naar imagoverbetering snakkende bedrijfstak op zat te wachten! De knuppel werd ditmaal in het hoenderhok gegooid door het Verbond van Verzekeraars. In De Telegraaf liet een woordvoerder optekenen dat bij de adviseurs De provisie zwaarder weegt dan het advies aan de klant. Het Verbond doelde hiermee op de duizenden euro s aan bonussen die fi nancieel adviseurs binnen halen ten koste van een objectief aan de klant. De constatering ging gepaard met een oproep aan minister Bos van Financiën om tegen dit soort praktijken maatregelen te nemen. De intermediairverenigingen NBVA en NVA werkten tot diep in de avond aan een reactie, die er niet om loog. De NVA verwijt het Verbond krokodillentranen te huilen. Niet wij, maar verzekeraars zelf hebben de bonusprovisie geïntroduceerd. Ook de NBVA wijst daarop. Beide brancheverenigingen verwijten verzekeraars dat hun verre van effi ciënte werkprocessen ertoe geleid hebben dat veel werkzaamheden zijn overgenomen door de serviceproviders. Daarvoor betaalt de verzekeraar provisie en bonusprovisie. Zij verschuiven dus een deel van hun eigen kosten naar organisaties die beter in staat blijken de werkprocessen goed en snel uit te voeren. Dat is het verhaal van de bonusprovisies, waaraan door de woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars een heel andere invulling wordt gegeven, aldus de NVA die daar fi jntjes aan toevoegt: Naar de motieven kunnen wij slechts gissen. NVA noemt het ronduit hilarisch de indruk te willen wekken dat tussenpersonen, die gemiddeld 1000 keer kleiner zijn dan een verzekeraar, bij machte zouden zijn dit op eigen kracht bij verzekeraars af te dwingen. De reactie van de NBVA heeft dezelfde teneur. Verzekeraars hebben zelf het bonussysteem in het leven geroepen om zo controle over de afzet te krijgen. De NBVA wil er uitdrukkelijk op wijzen dat het de verzekeraars zijn die bonussen betalen, en dat het dus de verzekeraars zijn die zelf kunnen bepalen of ze dat wel of niet doen. De bonus is geen uitvinding van de adviseur. Het Verbond geeft een verdraaide voorstelling van zaken, is de conclusie van de NBVA die het feit dat verzekeraars nu klagen over het feit dat serviceproviders bonussen ontvangen, karakteriseert als huichelachtig. Beide intermediairverenigingen nemen voor alle duidelijkheid stelling tegen adviseurs die bonussen aangrijpen voor misselling. Als verzekeraars dat ontdekken, moeten zij daar melding van maken bij de AFM, aldus NBVA en NVA. Beide verenigingen breken een lans om de bonusprovisie te behouden zolang die gebaseerd is op effi ciency en kwaliteit. Het Verbond heeft ook zelf gereageerd op het artikel in De Telegraaf: De teneur van het artikel doet geen recht aan de vele adviseurs die naar eer en geweten, met voorbijgaan aan de hoogte van de provisie en bonusprovisie, hun klanten adviseren, nuanceert het Verbond. De verzekeraarskoepel geeft aan door de pers benaderd te zijn naar aanleiding van de brief van minister Bos over onder meer bonusprovisies. Het standpunt van het Verbond in deze is bekend. Wij zijn voorstander van het afschaffen van de bonusprovisie omdat het de schijn van belangenverstrengeling oproept en naar onze inschatting politiek-maatschappelijk geen toekomstbestendig instrument is. Daarnaast heeft ook de AFM al eerder gewezen op het gevaar van het gebruik van de bonusprovisie als vluchtroute om de balansmaatregelen te omzeilen. Het Verbond is daar geen voorstander van. Na al dit wapengekletter verzuchtte NVA-directeur Niels Mourits: Toestanden als deze zouden zeker op dit moment met alle kracht vermeden moeten worden. Wat ik op het ogenblik mis, is een goede regie, met name aan de kant van verzekeraars. Onbegrijpelijk dat het Verbond op deze manier de pers te woord heeft gestaan. Dit hadden we nou precies nog nodig. Dat het Verbond in een verklaring nuances heeft aangebracht, stemt Mourits niet milder. Ik vond die reactie heel matig. Opnieuw nemen verzekeraars afstand van de bonusprovisie, die echt niet uit de lucht is komen vallen, maar door hen zelf in het leven is geroepen. En dat hebben ze niet gedaan om er zelf slechter van te worden. Ik roep verzekeraars op om eens in de spiegel te kijken en zich af te vragen wat hun eigen rol is geweest en zou moeten zijn. Zij kunnen beter hun energie steken in het dossier beleggingsverzekeringen. Dat zou de branche meer helpen. Gênant straattoneel De lobbytijd is voorbij. Stille diplomatie heeft geen zin meer en dus kunnen standpunten alleen nog met grof geweld over de bühne worden gebracht. Het kabinet heeft op niet mis te verstane wijze van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om rigoureus een eind te maken aan omzet- en bonusprovisies (zie ook pag. 10 en het interview met CDA Tweedekamerlid Elly Blanksma op pag. 12). NVA en NBVA dachten erin geslaagd te zijn in hun overleg met het ministerie van Financiën de bonusdeur op een kier geopend te houden. Kennelijk vond het Verbond dat alle grote fracties, die van Bos eisten dat hij de deur met dievenklauwen hermetisch afsluit, nog een steun in de rug nodig hadden. Blijkbaar hadden we het bij het verkeerde eind toen we onlangs dachten dat de branche met het optreden van Gordon het dieptepunt van gênant straattoneel had bereikt. Jan Aikens 6 nummer 11-5 juni 2008

7 NIEUWS Nader bekeken: islamitisch financieren De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben hun verkenning van het voor ons land betrekkelijk nieuwe islamitisch financieren afgerond. Dit fenomeen is in opkomst: de eerste beleggingsproducten voor particulieren zijn op de markt gebracht en verscheidene financiële ondernemingen hebben interesse getoond in de particuliere markt. De toezichthouders zijn tot de conclusie gekomen dat in de markt slechts beperkt kennis is van islamitisch financieren en dat het toezichtkader niet toereikend is. Islamitische fi nanciële producten moeten halal (toegestaan) zijn. Rente en woekerwinsten zijn haram (niet toegestaan). Een halal hypotheek bijvoorbeeld kan niet echt concurreren met een normale hypotheek waarvan de rente aftrekbaar is. Een ander kenmerk van islamitische fi nanciële producten is dat het risico gedeeld moet zijn. Daardoor is het lastig voor beginnende bank- en verzekeringsbedrijven om bij tegenslag het hoofd boven water te houden. Volgens Hans Visser, hoogleraar internationale economische betrekkingen en geld- en bankwezen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zal het nog wel even duren voordat de Nederlandse islamitisch-fi nanciële sector de kinderschoenen ontgroeit. Aan de vraag zal het niet liggen, want die veronderstelt hij als groot en groeiende. Kennis Aanbieders, adviseurs en consumenten in Nederland weten nog niet veel van islamitisch fi nancieren. Volgens DNB en de AFM voorzien islamitische fi nanciële producten in dezelfde economische behoefte als conventionele, maar worden zij doorgaans anders vormgegeven. Er bestaan veel verschillende islamitische contractvormen voor deze producten, die bovendien vaak juridisch complex zijn. Dit brengt specifi eke risico s met zich mee, die kennis vereisen bij alle partijen. Toezichtkader De meest gebruikte contractvormen van islamitische hypotheken vallen volgens de analyse van DNB en de AFM buiten het gedragstoezicht. Dit komt volgens de toezichthouders door de beperkte reikwijdte van de defi nitie van krediet in de Wet op het fi nancieel toezicht (Wft). De zorgplichtnormen in deze wet zijn daarentegen open geformuleerd. Daardoor zijn zij waarschijnlijk ook goed toepasbaar op islamitische fi nanciële producten en diensten, aldus de onderzoekers. Een vergelijkbaar probleem bestaat volgens hen voor het prudentieel toezicht. Niet iedere islamitisch fi nancieringscontract kwalifi ceert als kredietuitzetting. Daardoor valt een instelling niet altijd onder de reikwijdte van de Wft-defi nitie van bank en komt dan ook niet in aanmerking voor een bankvergunning. Wanneer een instelling wel onder de reikwijdte van de Wft-defi nitie bank valt, dan biedt het prudentieel toezichtraamwerk voldoende ruimte om de aandachtspunten op het gebied van ondernemingsbestuur en kapitaaltoereikendheid te adresseren. Aanpassen wetgeving In hoeverre de wetgeving in de toekomst eventueel aangepast moet worden op islamitische financiële producten, hangt volgens DNB en de AFM onder meer af van de concrete producten en de bijbehorende contractvormen die op de markt verschijnen. Nu zijn er nog maar weinig aanbieders in deze markt actief, maar dat blijft niet zo als het aan minister Bos van Financiën ligt. Hij liet de Tweede Kamer onlangs weten dat wat hem betreft Nederland veel meer ruimte kan scheppen voor het islamitisch financieren. Buitenland De aanleiding voor de studie van DNB en AFM is de sterke opkomst in met name het Verenigd Koninkrijk van islamitische financiële producten en diensten. Binnen enkele jaren is daar een breed spectrum aan financiële producten en diensten ontstaan voor de professionele en de particuliere markt. In het Verenigd Koninkrijk is wetgeving aangepast om een gelijk speelveld te creëren met conventionele financiële producten en diensten en vanuit het oogpunt van consumentenbescherming. De Goudse Impulz Ruim tweehonderd intermediaire relaties van De Goudse hebben onlangs in Studio 21 de Ondernemers Test gedaan. Deze test is tot stand gekomen in samenwerking met het ondernemersblad Sprout. Aan de hand van een groot aantal vragen konden de adviseurs nagaan hoeveel zij weten van ondernemers. Niet alleen financieel, maar ook op onderdelen die het privéleven van de ondernemer raken. De kennis lag verrassend hoog. Ook kreeg men een sneak preview van een serie nieuwe ondernemersoplossingen waarmee De Goudse op 1 juli de markt op gaat: Impulz. Dit pakket bestaat uit de modules Bedrijfs Impulz, Ondernemers Impulz en Personeels Impulz. Bij elke module is een RisicoScan ontwikkeld. Op het pakket is een pakketkorting van toepassing en de ondernemer kan gebruikmaken van de diensten van de PreventieCoach. De Ondernemers Test maakt onderdeel uit van de nieuwe campagne van De Goudse. Hierin worden ondernemers aangesproken op hun ondernemersleeftijd. Volgens de maatschappij is de tijd dat de ondernemer zijn onderneming runt een mooie aanleiding voor een goed adviesgesprek over hun plannen, ambities én risico s op korte en lange termijn. Aan de campagne is de website gekoppeld, waar de ondernemer informatie en inspiratie kan opdoen. Hier kan ook de (aangepaste) ondernemerstest gedaan worden. nummer 11-5 juni

8 NIEUWS Monuta past kernfilosofie aan De ontkerkelijking heeft Monuta ertoe doen besluiten haar kernfilosofie aan te passen. De kernfilosofie vormt het hart van het Monuta-uitvaartconcept. Het is onze visie op de samenleving en de veranderende kijk op uitvaarten. Wij willen dé uitvaartinspirator én -organisator zijn, in heel nauwe samenspraak met de cliënt. In het komende najaar zullen wij naar buiten komen met nieuwe vormen van dienstverlening die hierop naadloos aansluiten, aldus algemeen directeur Cors Hage. Met het aanpassen van de kernfilosofie speelt Monuta in op een aantal maatschappelijke veranderingen. Zo constateert het bedrijf een toenemende ontkerkelijking enerzijds, en een groeiende behoefte aan rituelen anderzijds. Ondanks de ontkerkelijking daalt het aantal gelovigen niet, alleen de vorm waarin men het geloof wil belijden verandert. Steeds meer mensen willen zelf de regie over hun leven voeren en daarbij bewuste keuzes maken. Het relatief hoge welvaartsniveau leidt tot een toenemende belangstelling voor de immateriële aspecten van het leven. Zingeving is een steeds belangrijker thema aan het worden, aldus Hage. Ook de benadering van het onderwerp de dood heeft volgens Monuta een andere benadering gekregen. Kernfilosofie Zij constateert dat mensen bewuster nadenken over hun levenseinde en in toenemende mate aangeven hoe ze dit geregeld willen hebben. Ook de financiële consequenties worden hierin bewuster meegenomen. Op grond van deze gegevens heeft Monuta haar kernfilosofie als volgt aangescherpt. Monuta helpt mensen uitdrukking te geven aan een van de grootste indrukken in het leven. We maken onuitsprekelijk verlies bespreekbaar. Monuta is de uitvaartinspirator en -organisator die, in nauwe samenwerking met de cliënt, van elke uitvaart de mooist denkbare herinnering maakt. We durven daarbij van gebaande paden af te wijken en dragen proactief ideeën en middelen aan om dit te realiseren. We begeleiden nabestaanden ook na de uitvaart met een breed pakket uitvaartdiensten. Monuta stimuleert mensen (ver) voor een overlijden hun uitvaartwensen vast te leggen en dit financieel verstandig te regelen. 45 miljoen voor Vie d Or-polishouders De Stichting Vie d Or, belangenbehartiger van de oud-polishouders van de failliete levensverzekeraar Vie d Or, Deloitte Accountants, De Nederlandsche Bank en Heijnis & Koelman hebben met steun van de minister van Financiën overeenstemming bereikt over een regeling voor de oud-polishouders. De verzekeringsbranche levert, via het Verbond van Verzekeraars, eveneens een aanzienlijke vrijwillige financiële bijdrage aan de regeling, namelijk 6,5 miljoen euro. De regeling, waarvan wij al melding maakten in Het VB van 24 april, is officieel door partijen bekrachtigd. Uit de bijdragen en de te verwachten uitkering uit het faillissement van Vie d Or zal een fonds gevormd worden van ongeveer 45 miljoen euro. Formeel zal De Nederlandsche Bank als rechtsopvolger van de Verzekeringskamer geen bijdrage aan het fonds leveren, maar de kosten die de Stichting de afgelopen veertien jaar gemaakt heeft (8,5 miljoen euro), voor haar rekening nemen. Daardoor kan de Stichting de door haar eerder gerealiseerde baten aan het fonds bijdragen zonder eerst haar kosten daarop in mindering te hoeven brengen. Avéro Achmea (waarin Twenteleven inmiddels is opgegaan) heeft toegezegd geheel onverplicht als vrijwillige bijdrage een belangrijk deel van de werkzaamheden en kosten van de verdere afwikkeling (voorlopig geschat op anderhalf miljoen euro) voor haar rekening te nemen. Na de ondergang van Vie d Or werden de rechten van de polishouders in 1994 gekort en ondergebracht bij Twenteleven. Vanuit het fonds krijgen de polishouders nu meer dan de helft terug van het bedrag waarvoor hun aanspraken indertijd zijn gekort. PE-regelingen bekrachtigd De minister van Financiën heeft de regelingen bekrachtigd die betrekking hebben op Permanente Educatie (PE) in het kader van de Wft. Het betreft de inhoud van Wft-Permanente Educatie via de PE-toetstermen en de regels voor de erkenning van instituten die PE-programma s willen aanbieden aan financiële dienstverleners. Met de vaststelling van de PE-toetstermen zijn ook de nieuwe toetstermen voor de Wft-examens openbaar gemaakt. De regeling treedt in werking met ingang van 1 juni PE-certificaat Een Wft-gediplomeerde kan op twee manieren de geldigheid van zijn diploma behouden. Hij/zij kan een PE-toets afleggen bij een erkend Wft-exameninstituut of een PEonderwijsprogramma volgen bij een PE-instelling. Hij ontvangt in beide gevallen een PE-certificaat wanneer hij met goed gevolg de PE-toets heeft afgelegd. Nu de inhoud per 1 juni 2008 is vastgesteld, moeten Wft-gediplomeerden vóór 1 december 2009 het PE-programma succesvol hebben doorlopen. Anders vervalt de geldigheid van het Wft-diploma. Erkende PE-instituten PE-instituten, die PE-onderwijsprogramma s willen aanbieden, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze hebben betrekking op de kwaliteit van het instituut en het aan te bieden programma. Het CDFD beslist namens de minister over de aanvraag tot erkenning. Instanties die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen via de site van het CDFD (www.cdfd.nl) het aanvraagformulier downloaden. Binnenkort zal op de website van het CDFD een overzicht worden gepubliceerd van erkende PE-instituten en programma s. 8 nummer 11-5 juni 2008

9 voogd.com 1 ste keus in automotive Voogd & Voogd biedt u niet alleen de grootste keuze in automotive-verzekeringen van vrijwel alle maatschappijen. Als enig volmachtbedrijf kunt u bij ons ook kiezen uit een groot aantal concurrerende huismerken. Daarom is Voogd & Voogd altijd uw 1ste keus in automotive. Kijk op

10 NIEUWS MiFID-discussie zet hele gedragstoezicht op intermediair op z n kop De Tweede Kamer heeft de discussie rond het Nationaal Regime van de MiFID aangegrepen om de regelgeving in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) opnieuw te schrijven. Vrijwel alle regels die betrekking hebben op het functioneren van het intermediair werden onder het vergrootglas gelegd en sommige daarvan op niet misselijke wijze aangepunt. Als het aan de meerderheid van de Tweede Kamer ligt, zijn de volgende wijzigingen te verwachten: - De reikwijdte van het begrip complexe producten wordt uitgebreid, onder meer met eenvoudige hypothecaire leningen en de meeste levenproducten; - Deskundigheidseisen voor het adviseren van complexe producten worden opgetrokken tot DSI-niveau; - Adviseurs dienen een cliëntenovereenkomst te sluiten, waarin zij hun rechten, plichten, verantwoordelijkheden en beloning vastleggen; - De beloningstransparantie gaat niet op 1 oktober 2009, maar al op 1 januari 2009 in. Niet volstaan kan worden met een percentage gebaseerd op een maatmens : de intermediair moet in euro s aangeven welk bedrag hij voor het specifieke advies aan provisie ontvangt; - De bonus- en omzetprovisies worden afgeschaft. In het algemeen overleg van de Commissie Financiën ging een grote meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met de door minister Wouter Bos voorgestelde transparantieregels. Dit betekent dat per 1 januari 2009 concrete, nominale beloningstransparantie moet worden geboden. Adviseurs dienen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan te geven welke daadwerkelijke beloning zij ten aanzien van een specifiek product voor de specifieke klant ontvangen. Dat mag niet in de vorm van een percentage, maar moet in een bedrag. Daarmee is de oorspronkelijk in de Adviesmatch overeengekomen maatmenssystematiek van tafel. Het is overigens niet het enige element van het moeizaam verworven compromis dat alsnog is gesneuveld. Ook ziet het ernaar uit dat bonus- en omzetprovisies tot het verleden gaan behoren. Bos heeft voorgesteld om de MiFID Richtlijn op dit gebied te volgen. Dit betekent dat omzetprovisie niet is toegestaan, tenzij die de kwaliteit van de dienst ten goede komt en geen afbreuk doet aan de verplichting zich in te zetten voor de belangen van de klant. Met andere woorden: de provisie mag niet de financiële drijfveer zijn voor een financiële dienstverlener om een bepaald product van een bepaalde aanbieder te adviseren. De Kamer bleek daar weinig vertrouwen in te hebben. Definitief nee Alle grote fracties, van SP tot en met VVD, eisten van Bos het nee tenzij te wijzigen in een definitief nee. De minister heeft dat overigens tijdens het overleg niet toegezegd. Wel beloofde hij opnieuw met de marktpartijen, AFM en ook Consumenten- bond en Eigen Huis over dit onderwerp te discussiëren. Die discussie kan wat ons betreft maar tot één conclusie leiden, reageerden Elly Blanksma (CDA), Mei Li Vos (PvdA), Frans Weekers (VVD) en Ewout Irrgang (SP), namelijk dat het onder alle omstandigheden over en uit is met de bonussen. Bos reageerde laconiek: Ik begrijp dat ik u wat uit te leggen heb als het anders is. Behoud bonusprovisie Wel vroeg Weekers zich hardop af hoe het mogelijk was dat verzekeraars, die de bonus zelf in het leven hebben geroepen, daar nu zo graag vanaf willen. Dat is iets waar ik ook nieuwsgierig naar ben. Maar op dit moment weet ik dat nog niet, antwoordde Bos. Complex En passant breidde de Kamer het lijstje complexe producten behoorlijk uit. Het gaat er niet om wat de regelgever complex vindt, maar welke producten als zodanig door de consumenten worden ervaren, luidde de eensgezinde redenering. Een consument vindt een eenvoudige lineaire hypotheek net zo ingewikkeld als een beleggingshypotheek. Het lijkt onafwendbaar dat het aantal complexe producten sterk zal toenemen, met alle hypotheekvarianten en veel levenproducten. Dat heeft tal van consequenties. Niet in de laatste plaats voor de manier waarop het intermediair beloond wordt, omdat de verdeling van afsluit- en doorlopende provisies betrekking krijgt op meer producten dan was voorzien. De vergadering liet er geen twijfel over bestaan hoe op dit moment over marktpartijen gedacht wordt. De discussie over complexe producten mondde uit in de conclusie dat ook de meest eenvoudige producten onder dit regime moeten gaan vallen. Anders gaan tussenpersonen alleen nog eenvoudige producten adviseren om onder het regime van de complexe uit te komen. Leg de lat hoog bij PE en zorg ervoor dat de aanwezigheid bij een cursus of seminar niet genoeg is, luidde de oproep van Weekers, daarbij gesteund door Elly Blanksma: Op het gebied van deskundigheid mogen geen concessies gedaan worden. Juist op dat gebied heeft het intermediair nog een hele wereld te winnen. Het laatste woord over het Nationaal Regime MiFID is nog niet gesproken. Met een blocnote vol aantekeningen verliet Bos de vergaderzaal. Datzelfde geldt voor de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties, die weten dat zij tot 1 augustus, of misschien zelfs tot Prinsjesdag de tijd hebben om de contacten met het ministerie van Financiën te verstevigen. In elk geval geeft de NVA de strijd om het behoud van bonusprovisie nog niet op. Directeur Niels Mourits: Het is duidelijk dat ook wij een verklaard tegenstander zijn van het misbruiken van omzetprovisie. Maar de MiFID is duidelijk op dit punt. Bonussen zijn toegestaan indien deze de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komen. Ik denk niet dat de nationale wetgever van die Europese regel kan afwijken. Europa zal het zonder meer 10 nummer 11-5 juni 2008

11 NIEUWS schrappen van omzetprovisie in mijn visie niet accepteren. Positief was Mourits over een specifiek element van de beloningstransparantie: Dit betekent dat wij zelf vanaf 1 januari die openheid kunnen bieden en dat verzekeraars zich daar buiten moeten houden. Dat voorkomt een heleboel narigheid, doelt hij op de manier waarop verzekeraars in de communicatie rond beleggingspolissen de beloning adviseur hebben ingevuld. Laten verzekeraars maar hun eigen kosten op een rij zetten en wij de onze. Dan zijn we in elk geval van die pijn verlost. Slordig, slecht gestructureerd, onvolledig en niet altijd neutraal Bos woedend op IFO Het moet een martelgang voor minister Wouter Bos geweest zijn vorige week dinsdag naar het Tweede Kamergebouw. Daar moest hij melden dat het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen opnieuw vertraging heeft opgelopen. Nu luidde de motivering niet dat het onderzoeksinstituut IFO nog wat meer tijd nodig had, maar dat het gereed zijnde conceptrapport van een onacceptabele kwaliteit was. LAATSTE NIEUWS: IFO kaatst bal terug naar Bos In een brief aan minister Bos schrijft de voorzitter van IFO dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de informatieverstrekking door IFO aan het departement en de informatieverstrekking door de minister aan de Kamer. De door de minister gewekte verwachting dat polishouders de onderzoeksresultaten kunnen betrekken op de eigen polis, is niet haalbaar, stelt IFO. Dit was en is bekend bij het ministerie. IFO schrijft dat ook de nieuw genoemde datum van 17 juni niet gehaald kan worden. Lees de volledige brief op Ik heb daarom gemeend te moeten ingrijpen in dit proces, door met kracht mijn onvrede aan de onderzoekers te melden Niet alleen de Kamerleden, maar ook Bos zelf was furieus en zijn kritiek op het rapport was ongewoon fel. Dit conceptrapport was kwalitatief zo teleurstellend dat ik voorzag dat de onderzoeksrapportage geen constructieve rol zou kunnen vervullen in het maatschappelijke debat over de beleggingsverzekeringen. Ik heb daarom gemeend te moeten ingrijpen in dit proces, door met kracht mijn onvrede aan de onderzoekers te melden, berichtte hij de Kamer. De brief die hij naar IFO stuurde, liegt er niet om. Met verontrusting heb ik vorige week kennisgenomen van het conceptrapport van het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen, zoals dat is aangeboden aan de klankbordgroep. Mijn verontrusting betreft zowel de kwaliteit van het rapport als de gang van zaken, valt hij met de deur in huis. Hij meldt verder dat het conceptrapport slordig, slecht gestructureerd, onvolledig en qua toonzetting niet altijd neutraal is. Dat geldt ook voor de delen die al wel hadden kunnen worden afgerond, zoals de marktverkenning en de beschrijving van de type beleggingsverzekeringsproducten. IFO krijgt nog tot 13 juni de tijd om het rapport op een acceptabele wijze af te ronden. Gezien de kritiek op het concept lijkt dat een weinig reële termijn voor een instituut dat het huiswerk grotendeels over moet doen. In de eerste reacties op deze slechte tijding van Bos werd de spreekwoordelijke hond om te slaan snel gevonden. Het waren ongetwijfeld de verzekeraars die het onderzoek saboteerden. Een onjuiste, maar ook weinig voor de hand liggende bewering. Er is immers geen enkele reden te bedenken waarom verzekeraars erop uit zouden zijn deze zaak langer te rekken dan strikt nodig is. De negatieve publiciteit rond de beleggingsverzekeringen heeft tastbaar invloed op de omzet nieuwe productie. Verzekeraars zijn er alleen al daarom bij gebaat dat deze affaire zo snel mogelijk bevredigend wordt opgelost. Daar komt bij dat de brief van Bos duidelijk genoeg is. Het slordige, slecht gestructureerde en onvolledige van het rapport is volgens de minister ook terug te vinden in de delen die IFO zonder assistentie van de verzekeraars had kunnen afronden. De werkelijke schuldigen zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het ministerie had de opdracht nooit aan IFO moeten verstrekken, en IFO had voldoende zelfkennis moeten hebben om zich niet op dit terrein te begeven. In dat verband kunnen we slechts herhalen wat we op 31 januari al schreven: Uiteindelijk heeft IFO (Instituut Financieel Onderzoek) toegehapt. Een in accountantskringen gerespecteerde organisatie, die echter in de verzekeringswereld nog geen diepe sporen heeft achtergelaten. ( ) Uit dezelfde ministeriële brief blijkt dat nu pas het moment is aangebroken dat verzekeraars de vragenlijsten kunnen gaan invullen. Daarna moeten de ontvangen gegevens verwerkt worden in een rapportage. Dat rapport moet dan het verhelderende beeld geven van de markt in beleggingsverzekeringen en in de op die markt aangeboden producten. Als je dat serieus en met voldoende kennis van zaken wilt doen, vergt dit traject nog wel een klein jaar en als je met zevenmijlslaarzen door de problematiek wilt lopen, toch wel een halfjaartje. Dus belooft minister Bos de Kamer dat het rapport eind april wordt opgeleverd en voegt daaraan toe geen verdere vertraging te dulden. ( ) En laten we niet de illusie hebben dat met de plechtige overhandiging van het IFO-rapport de kou uit de lucht is. De onnodige en onuitvoerbare onderzoeksopdracht en de ongetwijfeld onvolledige rapportage krijgen een groot na-ijleffect. Jan Aikens nummer 11-5 juni

12 INTERVIEW Het is waar dat de nadruk tijdens het debat van de Commissie Financiën sterk is komen te liggen op het intermediair, erkent Elly Blanksma, lid van de CDA Tweede Kamerfractie. Dat kwam omdat we spraken over het Nationaal Regime van de MiFID. Maar de kritische toon, die je bij elke fractie terugvond, heeft betrekking op de hele sector. We vergeten bijvoorbeeld niet dat er ook nog een woekerpolisaffaire loopt, waar verzekeraars op zijn aan te spreken. Kamerbreed leeft de stellige overtuiging dat de bedrijfstak het intermediair, maar ook de aanbieders nog een hele wereld heeft te winnen. Met name op het gebied van transparantie en deskundigheid. Mevrouw P.J.M.G. (Elly) Blanksma-Van den Heuvel (48) is sinds 2006 lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Zij heeft een rijk gevulde portefeuille met onder meer Rijksuitgaven; Economische Zaken; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Wonen, Wijken en Integratie en Financiën. In die laatste hoedanigheid trad zij op als woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van het Nationaal Regime van MiFID. Ik kom uit een maatschappelijk zeer betrokken gezin, dus die betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen. Politiek actief was ik dan ook op zeer jonge leeftijd. Vanaf mijn 20ste ben ik betrokken bij het CDA. Bestuurlijk eerst als lid van de plaatselijke CDA jongerenafdeling en daarna als vicevoorzitter van het CDA Eindhoven. Vervolgens ben ik twee periodes lid geweest van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Haar grootste streven een zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar Kamerlid te zijn brengt zij ook echt in de praktijk. Daags na het overleg van de Commissie Financiën met minister Bos was een interviewafspraak met haar snel gemaakt. Geen millimeter onderhandelingsruimte voor omzetprovisie 12 nummer 11-5 juni 2008

13 INTERVIEW Intermediairverenigingen als NBVA en NVA waren blij met de brief van minister Bos aan de Tweede Kamer. Vooral de opening die hij bood om omzet- en bonusprovisies toe te staan, mits die dienen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, viel in goede aarde. Met dat nee (in beginsel geen bonusprovisie), tenzij (die de kwaliteit ten goede komt), kunnen zij goed uit de voeten, zo lieten zij weten. Deze uitkomst was voor de bedrijfstak geen verrassing, maar het onderhandelingsresultaat van het ministerie van Financiën met de brancheverenigingen. De Tweede Kamer haalde echter rigoureus een streep door dat tenzij en wil dat de minister dit in zijn definitieve voorstel schrapt. Geen millimeter ruimte Hoeveel ruimte is er nog voor marktpartijen om dat bij te buigen? Absoluut geen enkele, antwoordt Elly Blanksma resoluut. Het hele debat was uitzonderlijk helder en dat geldt zeker op het punt van omzet- en bonusprovisies. Het komt niet veel voor dat alle grote fracties zo n duidelijk en eenduidig standpunt innemen en dat ook zo zeldzaam helder formuleren, als in dit geval. Minister Bos weet daardoor exact wat de onderhandelingsruimte is, of beter gezegd, dat die ruimte er niet is. Ook uit dit debat moet de markt de conclusie trekken dat er aan onze standpunten geen millimeter meer getornd kan worden. De koek is echt op. Bos nam dit Kamerbrede standpunt niet direct over. Hij gaat er opnieuw met de marktpartijen over praten. Ik vind het ook correct dat hij dat gesprek weer aangaat, waarin hij overigens op verzoek van het parlement ook de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis betrekt. Maar ik weet zeker dat de minister de boodschap heel goed heeft begrepen en ik heb alle vertrouwen in de afloop van die gesprekken. Eigenlijk kun je zeggen dat we Bos goed hebben geholpen. Het is voor alle partijen glashelder dat de Kamer een definitief einde maakt aan bonusprovisies in welke vorm dan ook. Dienstenprovider geen argument Elly Blanksma weet dat misschien de scherpste kanten van het omzetbejag van de bonussen af zijn. Ik ken het argument dat serviceproviders die bonus ontvangen omdat ze een deel van het werk van verzekeraars uit handen nemen. Datzelfde geldt overigens ook voor individuele intermediairs, houden we haar voor. Maar ook als dat zo is, waarborgt dat op zichzelf toch niet de kwaliteit van het advies?, repliceert ze. Het staat voor mij niet echt vast dat een provider niet op prijs zou werken en het is nog maar de vraag of zo n tussenlaag het omzetgedreven adviseren echt helemaal kan wegmasseren. Maar los van die vragen, kan het niet anders, dan dat deze constructie wel prijsverhogend werkt voor de consument. Iedere schakel moet toch aan een product kunnen verdienen? Als het voor de efficiëntie binnen de keten van belang is, dat tussen aanbieder en bemiddelaar een provider actief is, dan is daar natuurlijk niets op tegen. Maar ik heb er wel bezwaar tegen wanneer die gehonoreerd wordt via de portemonnee van de consument. Het gaat ook ten koste van de transparantie. Als de adviseur in de klantenovereenkomst aangeeft welk bedrag hij aan het advies verdient, dan moet het uitgesloten zijn dat hij via een omweg in de praktijk een hogere beloning krijgt dan hij de consument heeft verteld. In zo n systeem passen geen vluchtwegen en ik ben ervan overtuigd dat het nee, tenzij de deur daar naartoe op een kier zet. Ook verderop in het gesprek blijkt dat Elly Blanksma vindt dat de tijd van halve maatregelen of kleine pasjes achter ons ligt. Een standpunt, waarin het CDA overigens niet alleen staat, maar dat zo bleek uit het overleg van de Commissie Financiën gedeeld wordt door alle grote fracties van SP tot en met VVD in de Tweede Kamer. Tornen aan provisiebalans geen optie Ik heb begrip voor de angst dat de administratieve lasten voor het intermediair zullen toenemen. Sterker: ik heb dat onderwerp aan de orde gesteld en de minister gevraagd of hij naar compensatie wil zoeken. Maar dat kan niet door te gaan tornen aan de Adviesmatch, reageert ze op het pleidooi van de NVA om de provisiebalans opnieuw ter discussie te stellen. De NVA redeneert dat een scheiding tussen afsluit- en doorlopende provisie niet meer nodig is als de intermediair geheel transparant moet vertellen hoeveel hij aan het advies verdient. Dan speelt het moment van beloning geen rol meer, vindt de branchevereniging. Die stelling gaat voorbij aan het principiële karakter van doorlopende provisie, reageert Elly Blanksma. Juist de beloningsbalans waarborgt dat de adviseur ook lopende het contract zijn zorgplicht nakomt. Door de nadruk weer te gaan leggen op afsluitprovisie, zet je de deur opnieuw open voor een hit and runkarakter -achtig advies. Ik denk dat allereerst het intermediair zelf inspanningen moet verrichten om de kosten te reduceren. Door zo efficiënt mogelijk met de zakelijke partners samen te werken. Daarnaast kan de regelgeving eraan bijdragen dat de lasten van de nieuwe verplichtingen beperkt blijven. Hoe dan? Neem bijvoorbeeld de klantenovereenkomst. Ik kan me voorstellen dat die in elektronische vorm wordt opgesteld en kort en helder geformuleerd kan worden. Het gaat erom dat het intermediair duidelijk maakt wat de rechten, plichten, taken, verantwoordelijkheden en beloning zijn. Liefst zo eenvoudig en helder mogelijk. Daar zijn geen ingewikkelde lange formuleringen voor nodig. Het gaat om het belang van de klant die recht heeft op een transparant, kwalitatief goed advies, Niet minder, maar ook niet meer. Dat samenvatten in een overeenkomst hoeft op zich geen dure operatie te zijn. Elly Blanksma gaat er niet vanuit dat de verplichte beloningstransparantie leidt tot lagere inkomsten. Iedereen moet voor zijn activiteiten beloond worden, dat vinden de consumenten ook vanzelfsprekend. We komen dan ook niet met regelgeving die erop gericht is om de adviseurs minder te laten verdienen. Daar is geen sprake van. We willen bereiken dat het advies in het belang is van de consument, dat die de motivatie achter het betreffende advies kent en weet wat dat advies hem kost. Hoe je het ook wendt of keert: tot nu toe werd dat advies teveel geleid door financiële prikkels. Transparantie werkt echt niet in het nadeel van het intermediair. Als je er maar voor zorgt dat de klanten weten wat ze betalen en waarvoor ze betalen. Als dat gaat om reële zaken, zal de klant het accepteren, daar twijfel ik niet aan. Alleen door die open- nummer 11-5 juni

14 INTERVIEW heid te bieden en te werken aan een advies in het belang van de klant, kun je het vertrouwen in de bedrijfstak herstellen. Kom zelf met gedragscodes De branche zelf zou wel wat actiever kunnen zijn in het zelf nemen van maatregelen, zegt Blanksma niet expliciet, maar die teneur is wel op te maken uit haar woorden. En dat geldt op meerdere terreinen. Tijdens het debat was haar oordeel over de deskundigheid van vooral het intermediair keihard. Dan heeft de wetgever zelf behoorlijke steken laten vallen, houden wij haar voor. Die is immers nu zo n zeven jaar bezig om via de besluiten van eerst Wfd, nu Wft, die deskundigheid te regelen? Maar kennelijk met onvoldoende resultaat. Kijk naar het rapport van de AFM over hypotheekadvies. Daaruit blijkt toch dat het met de kwaliteit van het advies verre van goed gesteld is. Waaraan zij direct toevoegt dat niet alleen de adviseurs een verwijt gemaakt kan worden: Ook de aanbieders gaan niet vrijuit. Kijk naar de beleggingsverzekeringen. Er blijken wel tweehonderd verschillende variëteiten in omloop te zijn. Verzekeraars hebben het productaanbod veel te ingewikkeld gemaakt. En ook dienen we zelf onze hand in eigen boezem te steken. Zie bijvoorbeeld hoe complex de bijleenregeling is geworden, door daar telkens nadere regels aan toe te voegen. Ik heb staatssecretaris De Jager dan ook gevraagd om de regeling te herijken en zodanig op te schrijven dat iedereen het weer snapt. Dat zijn inderdaad verzachtende omstandigheden voor het intermediair. Maar dat laat toch onverlet dat de consument recht heeft op het best mogelijke advies. Daarbij komt dat het CDFD er wel heel erg lang over gedaan heeft om een PE-traject te adviseren, om maar te zwijgen over de toetstermen zelf. Elly Blanksma geeft dat grif toe, maar ik vraag me af of de bedrijfstak verplicht was daarop te wachten. Men had toch ook zelf initiatieven kunnen nemen om de deskundigheid te verbeteren, of ten minste actueel te houden? Ook de marktpartijen zelf moeten ervan doordrongen zijn dat de consument uit mag gaan van een hoog ontwikkelde kennis bij de adviseur. Dat is een reden dat de klant zich als het ware volledig aan de adviseur overlevert. Wat ik wel eens mis in de financiële dienstverlening, gaat ze verder, is de bereidheid om zelf in de vorm van gedragscodes een cultuuromslag te maken. En wel op zo n manier dat de branche als het ware over de hele linie schoon schip maakt. Door elke keer een klein stapje vooruit te zetten als het niet anders kan, blijft de bedrijfstak veel langer dan nodig is achtervolgd worden door negatieve publiciteit. Door zelf gulhartig af te rekenen met zaken die in het verleden fout gegaan zijn en een herhaling daarvan te bemoeilijken, kan het vertrouwen in deze belangrijke bedrijfstak weer terugkeren. En ik ben het er volledig mee eens dat dat in het belang is van de hele samenleving. Door de ogen van de klant kijken Wil het CDA ook eenvoudige leningen als een lineaire hypotheek gaan beschouwen als een complex product? Jazeker, en niet alleen het CDA, maar ook een grote meerderheid in de Kamer. Het gaat er niet om wat volgens de Elly Blanksma: Ook uit dit debat moet de markt de conclusie trekken dat er aan onze standpunten geen millimeter meer getornd kan worden. De koek is echt op. Wft-regelgeving als complex beschouwd moet worden, maar wat de klant daaronder verstaat. Als je door de ogen van de klant kijkt, begrijp je dat voor hem elke hypotheek complex is. Datzelfde geldt overigens met uitzondering van een overlijdensrisicoverzekering ook voor vrijwel alle leven- en inkomensproducten. Die visie heeft grote consequenties, want dat zou betekenen dat ook de beloningsregels op al die producten van toepassing worden. Elly Blanksma beaamt dat. Maar ik vind dat dat zowel in het belang van de consument als van de adviseur werkt. De adviseur kan de beloning onderbouwen door aan te geven dat hij een zorgplicht heeft te vervullen gedurende de looptijd van het contract. En de klant mag erop vertrouwen dat de adviseur die zorgplicht nakomt, anders maakt hij de beloning in de vorm van doorlopende provisie niet waar. Ik vind het vanzelfsprekend dat alle betrokken partijen aan een product verdienen, maar de hoogte van de beloning moet wel in verhouding staan tot de geleverde inspanning. Je mag daarbij uitgaan van een efficiënte keten. Het moet niet zo zijn dat de kosten van een slechte organisatie verhaald worden op de consument. Dat is de wereld op zijn kop. Dat is trouwens niet lang vol te houden, want dan laat de invloed van de marktwerking zich gelden. Jan Aikens 14 nummer 11-5 juni 2008

15 INTERMEDIAIR Adviseur staat niet langer aan de zijlijn Nationaalbeloningsdebat.nl De adviseur moet tegenwicht bieden in het mediageweld rond de beloningsdiscussie en niet langer lijdzaam toekijken vanaf de zijlijn. Dat uitgangspunt heeft geleid tot de lancering vandaag van de website nationaalbeloningsdebat.nl. Hier kunnen de consumenten een evenwichtige, open discussie over de beloningswijze van hypotheekadviseurs aangaan met elkaar én met de adviseurs zelf. Initiatiefnemer van het nationaal beloningsdebat is Christian Dijkhof, directeur van de franchiseketen HypotheekCompany. In de hele discussie treden naast de politiek vooral de verzekeraars op, de (hypotheek)adviseur speelt een ondergeschikte rol en dat is de brancheorganisaties wel te verwijten. Zij hadden al veel eerder met een soortgelijk initiatief kunnen komen. Met polderen alleen kom je er echt niet meer. Het imago van de intermediaire bedrijfskolom wordt van alle kanten aangevallen, maar een adequate reactie komt er niet. Toen de zorgverzekeraars onder vuur lagen bij de introductie van de basisverzekering, stuurden ze Hans Wiegel op de media af om het verzekeraarsstandpunt te verwoorden. Zo n figuur missen wij in de intermediaire lobby. Consumentenforum Nationaalbeloningsdebat.nl heeft tot doel het initiëren en bevorderen van een evenwichtige, open discussie over de beloningswijze van hypotheekadviseurs. Door in debat te gaan met de consument laat je hem de geluiden van alle kanten horen. Nu mist hij een reactie vanuit de intermediaire markt en baseert zijn mening op eenzijdige berichtgeving. Vaak over individuele gevallen waarop vervolgens een hele beroepsgroep afgerekend wordt. Door de dialoog aan te gaan, geef je tevens aan het in de basis eens te zijn met de nieuwe regels rond transparantie. Maar je kunt er nuances in aanbrengen en aangeven waarom bepaalde regels beter niet geïmplementeerd kunnen worden, ook al lijken ze in beginsel gunstig voor de consument, zegt Dijkhof. Naast de discussie zelf moet ook de site een positieve bijdrage leveren aan het imago van de hypotheekadviseurs en de positie van de klant versterken op het gebied van hypotheekadvies en -bemiddeling. Hiervoor biedt de site een aantal mogelijkheden. De belangrijkste tool is het forum. Hier kan de consument zijn boodschap kwijt, negatief of positief. Adviseurs kunnen daarop reageren. Negatieve reacties geven je de kans om te reageren op problemen. Het biedt tegelijkertijd informatie dat te spiegelen is aan de eigen organisatie: leren van gemaakte fouten. Een redactieteam van drie man ziet toe op het verloop van de discussies in het forum. Van censuur is geen sprake, alles is bespreekbaar op het forum, zolang een discussie mogelijk blijft. consument. Zo kan de klant controleren of zijn adviseur is opgenomen in de registers van de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH), de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is ook een module Hoe herken ik een goede hypotheekadviseur beschikbaar. Op het verlanglijstje van Dijkhof staan nog chatsessies tussen politici en hypotheekadviseurs, en in opdracht van nationaalbeloningsdebat uitgevoerde onderzoeken waarin bijvoorbeeld de resultaten van het onderzoek tussen hypotheekadviseurs en consumenten worden vergeleken. Het is niet mogelijk om via de site rechtstreeks contact te leggen met een adviseur. Dijkhof hoopt dat zijn platform breed gedragen zal worden door de verschillende partijen in de branche en door de hypotheekadviseurs in het bijzonder. Alleen dan kunnen we als beroepsgroep een stevig tegengeluid maken in de eenzijdig belichte beloningstransparantiediscussie. Het feit dat we tot op heden geen eenduidig tegengeluid kunnen geven, breekt ons op. We moeten niet langer incasseren maar stevig en gefundeerd van ons afbijten! (ingezonden mededeling) Alex Klein Informatiebron Naast het forum fungeert de site als informatiebron met actueel nieuws en discussiegerelateerde items voor de nummer 11-5 juni

16 INTERMEDIAIR Franchiseformule voor financial life planners: Vidaz! gaat uit van mens en dromen Nu de roep van politiek en consument (consumentenorganisaties) om meer openheid en transparantie niet langer is te negeren en het provisiesysteem steeds meer onder druk komt te staan, wordt in de branche naarstig gezocht naar andere belonings- en adviseringsoplossingen. Een van die mogelijke oplossingen is francheorganisatie in wording Vidaz!, gebaseerd op het gedachtegoed van financial life planning. Initiatiefnemer Robert Hubers: De mens, met zijn dromen en wensen, komt centraal te staan in de advisering. grondig nagedacht over een nieuwe toekomst, met andere normen en waarden. Als we door dit dal heen zijn, kunnen we met z n allen denk ik weer trots zijn op de financiële dienstverlening. Ik heb niks tegen geld verdienen hoor, maar ik denk wel dat in het huidige systeem nogal eens te gemakkelijk geld wordt verdiend. Niet transparant en niet altijd terecht wordt dat weggehaald bij de consumenten. Ik weet het, dat is een waardeoordeel, maar ik wil mijn geld op een onomstotelijk eerlijke en zuivere manier verdienen. Over een paar jaar zal in de financiële dienstverlening de mens veel meer centraal staan als klant met dromen, wensen en financiën-overschrijdende vragen, en daar past een andere beloningssystematiek bij. Vanuit die grondgedachte heeft Hubers zijn franchiseformule Vidaz! ontworpen. Een centrale organisatie die alle mogelijke ondersteuning biedt, zodat de verder zelfstandig opererende franchisenemers financial life planners die op hoog niveau kunnen werken hun handen volledig vrij hebben voor de advisering en service aan de klant. Vidaz! werkt niet langer met afsluitprovisies. Hubers: Zolang ze er nog zijn, gaan ze via de Vidaz!-organisatie honderd procent terug naar de eindconsument. Doorlopende provisie zal er wel een stukje blijven, gemiddeld de helft van wat er nu omgaat. De adviseur mag in ieder geval geen enkel belang meer hebben bij de verkoop van producten. Die moeten zonder enige twijfel bij wie dan ook, de klant voorop voor de volle honderd procent passen bij het advies. Vidaz! kan zich niet permitteren dat er ook maar één rotte appel tussen zit Robert Hubers (49) is directeur-eigenaar van Hubers Financiële Raadgevers, in het pittoreske Naarden-Vesting gevestigd naast Jan des Bouvrie. Op eigen titel, dus expliciet niet vanuit zijn kantoor, is hij dit jaar druk bezig Vidaz! van de grond te trekken, een franchiseformule waarbij in beginsel zelfstandige financial life planners door een centrale organisatie worden ondersteund. De mens, zijn dromen en wensen staan centraal in de contacten van de adviseur (de franchisenemer) met zijn klant, licht Hubers toe. De klant betaalt de adviseur rechtstreeks voor zijn advisering en service. Die kan daardoor aantoonbaar oprecht adviseren. Vernieuwing Volgens Hubers heeft de maatschappij juist op dit moment behoefte aan dit soort vernieuwing in de financiële dienstverlening. Nu het vertrouwen in de traditionele financiële dienstverlener op een dieptepunt is, wordt er versneld heel Menukaart In het Vidaz!-concept wordt de klant bediend aan de hand van een menukaart, die Hubers overigens ook als zodanig heeft vormgegeven. De adviseur verdient zijn geld straks doordat de klant een van de zeven gerechten op de menukaart afneemt, tegen betaling. Dat begint met een voorgerecht, de (gratis) Groet uit de keuken, licht Hubers toe, en het gaat via een hoofdgerecht als de hypotheek naar de nagerechten estate planning en pensioen. Daarbij neemt de Vidaz!-klant vervolgens één van de drie door Hubers samengestelde servicepakketten af, met ieder een eigen bedieningsgraad en tarief. Voor de klant is dit een buitengewoon gunstig systeem, vindt Hubers. Hij weet precies waarvoor hij betaalt en wat hij daarvoor mag verwachten. Daarmee hoeft hij niet per definitie duurder uit te zijn als in de oude wereld, integendeel. Als een startend stel bijvoorbeeld een hypotheek wil van rond de euro, levert dat de adviseur normaal gesproken zeven- à achtduizend euro afsluitprovisie op, die de klant uiteindelijk langs een omweg betaalt. In Vidaz! kost het hypotheekgerecht 2500 euro. Van het verschil tussen die bedragen kan de klant bijvoorbeeld het Vidaz!-Comfort-pakket zo n zes tot zeven jaar afnemen, en daarnaast van diverse andere zaken profiteren. Bijvoorbeeld de onbeperkte hulp bij schades of de vermogensaanwasbegeleiding, die ik zelf heel belangrijk vind. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het ver- 16 nummer 11-5 juni 2008

17 INTERMEDIAIR mogen dat los staat (in een effectenportefeuille of op een beleggingsrekening), maar juist ook naar het vermogen dat opgebouwd wordt in pensioencontracten, KEW s of verzekeringen. Voor select publiek Het Vidaz!-concept is inderdaad primair ontwikkeld voor de bovenkant van de markt, beaamt Hubers desgevraagd. Toch doet het me soms pijn dat een concept als dit zich opnieuw richt op de mensen die deze vorm van financiële zekerheid gemakkelijk kunnen betalen, de mensen met een inkomen vanaf twee keer modaal. Hubers heeft daarom inmiddels een ander concept op de plank liggen, waarmee ook de grote groep hieronder goed bediend kan worden. Vooralsnog echter gaat zijn aandacht vooral uit naar de verwezenlijking van Vidaz! in de huidige opzet. Hij denkt ook dat zo n concept in die grote groep minder makkelijk is weg te zetten. Zeventig euro per maand, het abonnementstarief voor het eenvoudigste pakket, is ook niet niks. Maar ik heb met het hypotheekvoorbeeld willen aangeven dat zo n bedrag in context beoordeeld moet worden. Toch snap ik ook dat de meeste Nederlanders voorlopig nog niet bereid zijn om me te volgen in die redenatie. In het huidige systeem wordt nogal eens te gemakkelijk geld verdiend Zij vinden nog dat bijvoorbeeld hypotheekadvies gratis moet zijn, omdat ze er nu eenmaal nooit rechtstreeks voor betaald hebben. En willen ze wel betalen, zo blijkt uit recent Postbank-onderzoek, dan moet het bij 75, maximaal honderd euro eigenlijk wel ophouden. Dat is niet realistisch, natuurlijk. Het zal nog wel een paar jaar gaan duren voor de gemiddelde Nederlander bereid is om rechtstreeks voor zijn financieel advies te betalen. Dat vraagt om een cultuuromslag en die kosten altijd veel tijd. Mentale verandering Niet iedere adviseur is geschikt voor Vidaz!, of in het algemeen als financial life planner. Wie niets heeft met het zoeken naar drijfveren waarom mensen dingen willen en alleen iets heeft met verzekeringstechnieken (Hubers: Zes hypotheken per week slijten bijvoorbeeld ), hoeft geen life planner te worden. Er moet daadwerkelijke interesse in de klant zijn. Wie franchisenemer binnen Vidaz! wil worden, moet bovendien ten minste hypothecair planner zijn en de tweedaagse of vijfdaagse cursus Life Planning willen volgen. Dat doe je niet op de automatische piloot, daar moet je echt achter staan, beklemtoont Hubers. Je bent verplicht om ook je eigen dromen en wensen boven water te halen en moet het mentale veranderingsproces dat daaraan automatisch gekoppeld is, doorlopen. Daar heeft niet iedereen zin in. Er zijn legio financieel adviseurs die niet de behoefte hebben om te kijken of ze het misschien anders moeten gaan doen. Die bereidheid is overigens wel veel groter dan je op het eerste gezicht zou denken. Mijn droom is in 2011 met 75 Vidaz!-adviseurs rond te lopen. Dat lijkt veelgevraagd, maar ik heb nog geen enkele advertentie geplaatst en heb nu al 35 aanvragen lopen van adviseurs in loondienst en ondernemers die straks zouden willen starten als franchisenemer van Vidaz! Dat is fantastisch. Weglopende omzet De waarde van een bedrijf wordt in de branche nog steeds voor een zeer groot deel vastgesteld door de doorloopprovisie in de portefeuille en het zoveel mogelijk beperken van het terugboekrisico. Volgens Hubers snijdt die redenatie met betrekking tot de Vidaz!-formule in ieder geval geen hout. De franchisenemers bouwen echter wel degelijk een waarde op. De adviseur mag geen enkel belang meer hebben bij de verkoop van producten De portefeuille van een Vidaz!-adviseur is volgens de traditionele rekenmethode in feite waardeloos. Er zit nog een klein stukje doorloop in, maar het zijn straks de klanten met hun servicepakketten die de echte waarde vertegenwoordigen. Je omzet kan alleen weglopen als jij je klant niet tevreden houdt, als jouw klant dus geen reden ziet om op abonnementsbasis met jou verder te gaan. Centrale organisatie Hubers heeft het eerste personeel voor de centrale Vidaz!- organisatie net aangenomen. De nieuwe medewerkers beginnen op 1 oktober. In de aanloop heeft hij veel ondersteuning gehad van de medewerkers bij de Pensioendesk in Baarn en bij Hubers Financiële Raadgevers in Naarden-Vesting, maar voor Vidaz! wil hij absoluut een zelfstandige organisatie op poten zetten. Bij Hubers komt wel een shop-in-shop, sowieso heel geschikt voor middelgrote kantoren. De klant heeft dan de keuze: Ga ik voor het Vidaz!-menu of voor de traditionele financiële dienstverlening, inclusief het provisiesysteem? Vanuit de centrale organisatie wordt veel ondersteuning geboden, maar vindt ook een stukje controle plaats om naleving van de formule te bewaken. Servicegesprekken zijn daarbij essentieel, die worden dus centraal geagendeerd. Dat geldt ook voor het versturen van vermogensaanwasoverzichten, cliënttevredenheidschecks en nota s, alsmede voor de verzending van het magazine en de nieuwsbrieven. Hubers wil de adviseur hiermee bovendien rust en nog veel meer bieden, zodat deze zich puur tot zijn adviestaken en service kan beperken. Geen rotte appelen Aan Vidaz!-productie stelt hij verder eigenlijk maar één voorwaarde, maar dat is wel een belangrijke: Alles moet bij Vidaz! worden ondergebracht, legt Hubers uit. Ik wil absoluut niet dat adviseurs van twee walletjes gaan eten, er mag bij franchisenemers niet het kleinste stukje afsluitprovisie komen bovendrijven. De klant zou dan een Vidaz!- abonnement afnemen en tegelijkertijd voor het product uit de oude wereld betalen, met de daarbij behorende provisie. Dat zou dodelijk zijn voor onze goede naam en het vertrouwen dat klanten in ons stellen. Gebeurt zoiets ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch, dan zullen we dat heel serieus oppakken en direct moeten melden bij de AFM. Vidaz! kan zich niet permitteren dat er ook maar één rotte appel tussen zit. Erwin Loer nummer 11-5 juni

18 INTERMEDIAIR Sterck biedt Wft-support Nessos pakt processen aan Nessos is een nieuwe specialist in strategische en operationele dienstverlening en detachering voor financiële instellingen. De organisatie, dochter van IT-bedrijf VDD IQware, richt zich op bedrijven die behoefte hebben aan procesbegeleiding en advies bij het digitaliseren van werkprocessen, het borgen van wet- en regelgeving in de werkprocessen en het integreren van bedrijfsprocessen. PolisvoorwaardenInUwSite Ron van Kesteren (Quality Care, l.) en Guido Witpen (StercK) De kortgeleden door AFAB ingelijfde serviceprovider StercK biedt haar leden korting op Wft-Support door Quality Care FinanciëleBranche, een van de door de StFD aanbevolen kwaliteitsorganisaties. Door de overeenkomst krijgen de ruim 1800 bij StercK aangesloten kantoren voordeel op het abonnement Wft Support van Quality Care FinanciëleBranche (QCFB). Quality Care biedt binnen het abonnement, naast informatie over wet- en regelgeving en voorbeelden voor een invulling van de open normen van de Wft, een persoonlijk bezoek van een kwaliteitsdeskundige die adviseert en ondersteunt op Wft-gebied. MijnPolisCheck Voogd & Voogd heeft een nieuwe functionaliteit in Mijn Polismap geïntroduceerd. MijnPolisCheck is een elektronisch systeem dat in het zicht van de vervaldag de polissen in Mijn Polismap scant en een nieuw voorstel doet. Het systeem, dat gekoppeld is aan het premieberekenings- en acceptatieprogramma Klik & Sluit, zoekt naar de op dat moment beste polis, dat wil zeggen de polis met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De nieuwe polis kan door de eindklant direct in Mijn Polismap (via de intermediair) worden afgesloten. Mijn Polismap is een (gratis) digitale polismap, die Voogd & Voogd via aangesloten bemiddelaars aan polishouders aanbiedt. Intermediairs kunnen zelf bepalen of zij binnen Mijn Polismap de polischeck activeren. DELA en DIN werken samen Dutch Insurance Network (DIN) en uitvaartverzekeraar DELA zijn business partners geworden. Voor de members van DIN betekent de samenwerking dat zij de producten van DELA aan hun relaties kunnen aanbieden. MoneyView had al langer polisvoorwaardenonline.nl, waar de financiële dienstverlener online de polisvoorwaarden van veel maatschappijen kon downloaden. DenK Internet Services gaat een stap verder en biedt nu, samen met MoneyView, de mogelijkheid aan het intermediair om altijd de meest actuele polisvoorwaarden van ruim negentig verzekeraars naar keuze als download op de eigen website beschikbaar te hebben voor de eigen relaties. Met PolisvoorwaardenInUwSite, zoals het nieuwe DenK/MoneyView-product heet, regelt het intermediair online in van welke verzekeraars men de voorwaarden in de eigen website wil tonen. DenK zorgt er vervolgens voor dat PolisvoorwaardenInUwSite geheel wordt opgemaakt in de stijl van de website. Aan het gebruik van het product zijn kosten verbonden. SPA voor perfectie in pensioenadvies Zeven pensioenadvieskantoren hebben de vereniging Samenwerkende Pensioen- Adviseurs (SPA) opgericht. Deze nieuwe vereniging stelt zich ten doel door kennisuitwisseling, het delen van ervaring en het gebruik van geavanceerde software te komen tot perfectie in pensioenadvies. Inmiddels zijn al tien kantoren lid. Alleen kantoren kunnen lid worden waar, volgens medeoprichter Frank Bennis (Raasveld & Bennis pensioenconsultants), een onafhankelijke pensioenspecialist de scepter zwaait, die voor zijn advieswerkzaamheden uitsluitend uren in rekening brengt en dus geen provisie ontvangt. Die specialist is hoogopgeleid denk hierbij aan de Fiscale Leergang Pensioenrecht van de Vrije Universiteit of een pensioen Mastertitel en beschikt over een ruime ervaring in het geven van pensioenadvies. Potentiële nieuwe leden worden getoetst op hun deskundigheid zodat de kwaliteit van de vereniging gewaarborgd is. Voorzitter van SPA is Ernst Sprengers FFP (Neutralis pensioenen). Meer informatie over de nieuwe vereniging is te vinden op 18 nummer 11-5 juni 2008

19 INTERMEDIAIR Bos: neem het over Elly Jonkman en Ab Flipse hebben het door hen ontwikkelde adviesmodel Keurmerk Helder Advies overhandigd aan minister Bos. De initiatiefnemers van de Vereniging De Andere Tussenpersoon vinden dat het nu Bos is die moet doorzetten met het transparant maken van de markt en hopen hem met het adviesmodel daartoe een goed instrument te hebben aangereikt. Volgens Jonkman en Flipse is hun adviesmodel, dat volledige transparantie als uitgangspunt heeft, financieel voordelig voor alle partijen in de keten. De consument betaalt minder premie, het integere intermediair legt een veel betere en stabielere basis voor zijn onderneming en de bankverzekeraars kunnen eindelijk de kosten van hun producten verlagen. Het adviesmodel garandeert voor iedereen een win-winsituatie. Daarnaast kan de AFM voortaan met minder mensen haar werk doen. De beide intermediairs hebben het Keurmerk Helder Advies in de voorbije jaren ontworpen en bijgeschaafd. Ook hebben ze gepoogd hiervoor binnen de branche een breed draagvlak te vinden, maar dat is niet meegevallen. Volgens Flipse blijkt uit alles dat het intermediair inmiddels murw gebeukt is. Men weet eenvoudig niet meer wat te doen. En er is ook geen tijd meer om dat nog eens uit te gaan vinden. Als branche hebben we inmiddels wel bewezen het zelf niet te kunnen. Het is nu aan de overheid om richtlijnen af te geven, en wel zo spoedig mogelijk. De politiek is nu aan zet, Bos moet het overnemen. Jonkman en Flipse hebben het adviesmodel ook met de AFM besproken. Een woordvoerder van de toezichthouder noemt verschillende uitgewerkte beloningsmodellen een goede zaak voor de branche: De Wft kent open normen voor passend advies en het is goed als er compleet uitgewerkte voorbeeldmodellen beschikbaar zijn die aan die open normen beantwoorden. Mogelijk is het Keurmerk Helder Advies daar één van, maar het is niet aan de AFM om daar iets over te zeggen. Het voorstel van minister Bos ligt nu in de Tweede Kamer en het is het parlement dat tot nadere regelgeving moet besluiten. De AFM controleert vervolgens. FKO lonkt naar VvHN De Federatie van Koepelorganisaties (FKO) gaat mogelijke vormen van samenwerking met de VvHN (Vereniging van Hypotheekadviseurs Nederland) onderzoeken, met als doel te komen tot een sterkere professionele belangenbehartiging. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de mogelijke oprichting van een nieuwe vereniging, waarvan zowel koepelorganisaties als individuele financiële dienstverleners lid kunnen worden. De nieuwe vereniging zal zich met name richten op het overgrote deel van de financiële dienstverleners dat nu niet bij een brancheorganisatie is aangesloten. In eerste instantie gaat het om een vereniging die naast de FKO en VvHN gaat opereren. Als de organisatie staat, zullen de moederorganisaties bezien of de eigen organisaties volledig in de nieuwe organisatie kunnen opgaan. StFD wil marktdekking vergroten met wervingsactie De Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) is een wervingsactie voor nieuwe deelnemers gestart. De Stichting heeft nu al een marktdekking van 85 procent, maar wil ook graag de resterende ongeveer 1600 kantoren over de streep trekken. Het gaat dan om kantoren die niet zijn aangesloten maar wel een Wft-vergunning hebben. Onder de noemer Vier heel goede redenen om nu deelnemer van de StFD te worden krijgen de genoemde 1600 kantoren een wervingsbrief met een brochure en aanmeldformulier toegezonden. De StFD kwam er volgens directeur John Pennink achter dat een goed deel van de resterende financiële dienstverleners niet op de hoogte was van de voordelen die hun deelname aan de StFD voor hen kan hebben. Zij lopen nu niet alleen onze expertise mis maar ook een forse korting op de AFM-tarieven. Verbetering van Movir offerteprogramma Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft haar offerteprogramma aangepast. Naast een nieuwe lay-out biedt het programma nu ook ruimte voor het printen van diverse documenten, die van belang zijn voor het aanbieden van een offerte. SCFB en SEFD stemmen af StudieCentrum FinanciëleBranche (SCFB) werkt samen met de Stichting Examens Financiële Dienstverlening (SEFD) teneinde de optimale afstemming tussen het opleidingsmateriaal van SCFB en de examens van SEFD te kunnen blijven waarborgen. De SEFD beoordeelt daartoe periodiek de Wft-opleidingen van SCFB op aansluiting met de toetsvragen van de bijbehorende SEFD-examens. Dat zal zij ook gaan doen met het nieuwe Wft Permanente Educatie-aanbod dat SCFB naar verwachting in juni in de markt zal brengen. Minder premie, meer provisie Voogd & Voogd heeft de premie voor haar huismerk BestelautoVoordeelPolis met tien procent verlaagd. Het bedrijf volgt daarmee de recente marktontwikkelingen. De provisie op dit product is tegelijkertijd met vijf procent verhoogd, wat het product volgens Voogd & Voogd extra aantrekkelijk maakt voor bemiddelaars met relatief veel bestelauto s in hun portefeuille. nummer 11-5 juni

20 FISCAAL JURIDISCH Uitbreiding aftrek in de inkomstenbelasting? Dit keer staat een tweetal geschillen over aftrek centraal. Aan de orde komt een uitspraak van de Rechtbank Breda over de aftrekbaarheid van premies betaald aan een buitenlandse verzekeraar. De staatsecretaris van Financiën is om een reactie op betreffende uitspraak verzocht. Daarnaast breng ik een casus over de aftrekbaarheid van een afkoopsom alimentatie onder de aandacht. De Hoge Raad buigt zich daarbij over de rechtsvraag of er een rechtvaardiging is voor de ongelijke behandeling van ex-samenwoners ten opzichte van gewezen echtgenoten. Premieaftrek voor verzekeringen bij buitenlandse verzekeraars Door: Mr. M.C. (Chantal) van der Linden, fiscalist bij het Fortis ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken Tot de premies die als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aftrek komen op de inkomsten in box 1 behoren lijfrentepremies alsook de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een wettelijke voorwaarde daarbij is dat de premiebetaling voor een dergelijke verzekering moet plaatsvinden aan een in Nederland gevestigde kwalificerende verzekeraar of aan een buitenlandse verzekeraar met een Nederlandse vestiging die hier verzekeringen mag verkopen. Bovendien is er voor immigranten een extra bepaling opgenomen die het ook voor hen mogelijk maakt de premies voor een lijfrente- of arbeidsongeschiktheidsverzekering in Nederland in aftrek te brengen. Voorwaarde daarbij is dat de verzekering op het moment van immigreren al drie jaar loopt bij de buitenlandse verzekeraar. In de aan de Rechtbank Breda voorgelegde casus gaat het om een in Nederland woonachtige belastingplichtige die werkzaam is als zelfstandig medisch specialist. De belastingplichtige heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten met een in Duitsland gevestigde verzekeraar en wil aftrek van de in Nederland betaalde premies. Volgens de inspecteur is aftrek van de premies niet mogelijk, omdat de verzekering tot stand is gekomen op het moment dat de belastingplichtige in Nederland woonachtig is. De belastingplichtige voldoet daarmee niet aan de wettelijke eis dat het gaat om een verzekering die hij tijdens een periode dat hij geen Nederlands ingezetene was, had gesloten. In dat geval zou hij, als de verzekering reeds drie jaar liep, aftrek kunnen claimen. Voor binnenlands belastingplichtigen vormt de extra bepaling een belemmering die in strijd is met het in het Europees verdrag vastgelegde beginsel van vrijheid van dienstverlening. Althans, dit is het oordeel van de Rechtbank Breda. Gezien de bewoordingen voor het ontstaan van de binnenlandse belastingplicht in de extra bepaling, kon voor de belastingplichtige nooit een recht op aftrek ontstaan. Er moet namelijk sprake zijn van een niet-inwoner van Nederland en de belastingplichtige heeft Nederland nooit verlaten. Hierdoor kunnen inwoners van Nederland ervan worden weerhouden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij niet in Nederland gevestigde verzekeraars af te sluiten. Daarnaast kunnen buitenlandse verzekeraars ervan worden weerhouden hun diensten op de Nederlandse markt aan te bieden. Ook is er volgens de Rechtbank geen sprake van een objectieve rechtvaardigingsgrond voor genoemde belemmering. Binnen de EU zijn afspraken gemaakt over het verstrekken van inlichtingen in verband met de vaststelling van het juiste bedrag aan te betalen belasting en er zijn ook aparte bepalingen opgenomen in het belastingverdrag met Duitsland. Kortom, de Rechtbank komt tot de conclusie dat de vrijheid van dienstverlening in deze situatie niet belemmerd mag worden en dat de betaalde premie in aftrek moet worden toegelaten. Naar aanleiding van de uitspraak is de staatssecretaris van Financiën om een reactie gevraagd. Inmiddels heeft de staatssecretaris kenbaar gemaakt eerst de uitkomst van het door de inspecteur ingestelde hoger beroep te zullen afwachten. Gezien de Europese rechtspraak verwacht ik dat de uitspraak in stand zal blijven. Dit zou niet alleen gevolgen hebben voor de aftrek van premies voor lijfrenteverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, maar mogelijk ook voor pensioenpremies betaald aan een buitenlandse verzekeraar. 20 nummer 11-5 juni 2008

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars

VerzekeraarsVernieuwen. Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars VerzekeraarsVernieuwen Federatie van Assurantieclubs Zwolle, 17 maart 2010 Leo De Boer, directeur Verbond van Verzekeraars 1 Programma 1. Blik op de markt 2. VerzekeraarsVernieuwen 3. Keurmerk 4. Customer

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009 Leidraad dienstverleningsdocument AFM, juni 2009 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Dienstverleningsdocument Van der Sprong Assurantiën Van der Sprong Assurantiën Regentesseplantsoen 47 2801 CM Gouda Tel: 0182-587070 Fax: 0182-529799 www.vdsprong.nl info@vdsprong.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

Interfin BV. Wft PE Basismodule

Interfin BV. Wft PE Basismodule Interfin BV Wft PE Basismodule 2010-2011 Colofon Titel Wft PE Basismodule 2010-2011 Auteur Raymond Mars CT Interfin B.V. Wft PE Basismodule 2010-2011 vs 1.0 2 Adviesbeloning Toezichtswetgeving Betalingsverkeer

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Onze Diensten- wijzer

Onze Diensten- wijzer Onze Diensten- wijzer Van t Loo Hypotheken Tjalk 24-18 8232 LV Lelystad KvK 39054799 AFM 12004427 Dienstenwijzer - versie 2017-11 www.vantloo.com Wie zijn wij? Wij zijn Van t Loo Hypotheken. Wij stellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies Ondergetekenden: 1. De heer / mevrouw:. Adres:. Postcode en woonplaats:., hierna te noemen de opdrachtgever(s), en 2. DekkerSolutions Financieel Advies, gevestigd aan de Swan 3, postbus 133 8500 AC te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Informatiebrief dienstverlening en beloning. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies

Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Woekerpolisadvies Wat is een woekerpolis? U vraagt zich af of u net als vele anderen één of meerdere woekerpolissen heeft. Een woekerpolis is een polis met een ondoorzichtige hoge kostenstructuur. Verzekeraars

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D.

DIENSTENWIJZER WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID - VERSIE 5 D.D. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van hypotheken,

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018

Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 uitgave 12 december 2017 Wijziging (PE) Wft examens per 1 april 2018 Vanaf 1 april 2018 worden de nieuwe actualiteiten getoetst in de PE en Wft examens. Dit betekent dat de eind- en toetstermen worden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Onder vernummering van artikel 86b tot 86e worden na artikel 86a drie artikelen ingevoegd, luidende:

Onder vernummering van artikel 86b tot 86e worden na artikel 86a drie artikelen ingevoegd, luidende: Onder vernummering van artikel 86b tot 86e worden na artikel 86a drie artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 86b Artikelen 86c is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan op of na

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Rogstraat 6 5361 GR Grave

Rogstraat 6 5361 GR Grave DIENSTENWIJZER Dit document wordt u aangeboden door Sterke Hypotheekadviezen BV Rogstraat 6 5361 GR Grave Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie