tstilstaan dstilstaan Zwolle 75 jaar Kranenburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tstilstaan dstilstaan Zwolle 75 jaar Kranenburg"

Transcriptie

1 dstilstaan Zwolle 75 jaar Kranenburg 1

2 Deze brochure is gemaakt bij het 75-jarig bestaan van begraafplaats Kranenburg in Zwolle. Al vanaf het begin, in 1933, was het de bedoeling om van Kranenburg, behalve begraafplaats, ook een park te maken. Een park met mooie natuur, waarin het fijn is om te zijn. Te wandelen, te zitten, na te denken, vogels, bloemen en mooie bomen te kijken, tot rust te komen. 2

3 De geschiedenis van Kranenburg Bij deze brochure zijn ook twee wandelroutes gemaakt. Eentje voert langs verschillende bijzondere plaatsen en monumenten op de begraafplaats. De tweede wandelroute, speciaal voor de groenliefhebber, laat u de mooie flora en fauna van Kranenburg zien. Deze wandelroutes zijn te verkrijgen op het Stadskantoor, op het Informatiecentrum van de gemeente Zwolle, bij de beheerder van de begraafplaats en via internet. Van buitenplaats tot begraafplaats In 1926 kocht de gemeente Zwolle de voormalige havezate Craanenburg, één van de grootste achttiende eeuwse buitenplaatsen van Overijssel. Craanenburg lag aan de noordoostzijde van Zwolle. Aan het begin van de twintigste eeuw raakte de algemene begraafplaats Meppelerstraatweg vol. Deze begraafplaats was in 1824 aangelegd buiten de vestingwerken van Zwolle, aan de uitvalsweg richting Meppel. Het was niet mogelijk om de begraafplaats uit te breiden of om meer begraafplekken te maken binnen de bestaande begraafplaats. Daarom zocht de gemeente naar een nieuwe locatie. Die vond de gemeente in havezate Craanenburg. Mooi park Kranenburg zou behalve enkel begraafplaats en een plek om dierbaren te herdenken, ook een park worden. Zwollenaren konden daar dan op zon- en feestdagen naartoe gaan om te wandelen. Naast het park Het Engelse Werk, aan de zuidwestzijde van de stad, wilde de gemeente ook graag een park aan de andere kant van de stad. In 1928 schreef de gemeente Zwolle een prijsvraag uit: wie ontwerpt op deze buitenplaats het mooiste gravenpark. Het uitschrijven van prijsvragen was in die tijd voor dit soort projecten niet ongebruikelijk. Aan de ene kant gaf het de opdrachtgever - in dit geval de gemeente - de mogelijkheid om voor relatief weinig geld in het bezit te komen van verschillende ontwerpen om uit te kiezen. Tegelijk bood het landschaps- en tuinarchitecten de mogelijkheid om te laten zien wat zij in huis hadden. Het winnende landschapsarchitectenbureau was H. Copijn & Zoon. Hun ontwerp ging uit van de bestaande structuren van de buitenplaats. Copijn voegde aan de al bestaande paden twee ellipsvormige padenstelsels toe, waarlangs de graven in een parkachtig geheel zouden komen te liggen. Copijn heeft in het ontwerp elementen uit verschillende stijlperioden gecombineerd. Zo gebruikte hij onder andere de Hollandse landschapsstijl die in de negentiende eeuw populair was. Copijn ontwierp een grote vijver bij de ingang. Werklozen hebben deze vijver met de schop gegraven, in het kader van de werkverschaffing tijdens de crisisjaren van de jaren dertig. De grote vijver is niet diep, ongeveer 1,20 meter. Het ontwerp van Copijn is in fasen uitgevoerd. Eerst kwam de entree met de vijver erachter en het gedeelte van de begraafplaats wat nu het Parkgedeelte heet. De eerste begrafenis was in Het Bosgedeelte, het Hagenparkgedeelte en de Parnassusberg zijn uitbreidingen van latere datum. 3

4 Het Parkgedeelte Klassensysteem op Kranenburg: hoe rijker, hoe groter Mensen kregen vroeger een graf dat paste bij hun maatschappelijke klasse. Bij de aanleg van de begraafplaats werd daar ook rekening mee gehouden. In het Parkgedeelte van Kranenburg kunt u die klassen terugzien. Er waren zes klassen: een hoofdklasse en de klassen 1 tot en met 5. Aan de afmetingen van het graf en de grootte van het gedenkteken kon je die klassen herkennen. Hoe rijker mensen waren geweest, hoe groter het graf en het gedenkteken op het graf. De rijkste mensen lagen in de hoofd- en eerste klasse, iets minder rijke in de tweede en zo verder. Elke klasse had een eigen tarief. De armere mensen werden in de vierde klasse begraven. En mensen die niets konden betalen, kregen een graf in de vijfde klasse. Dat waren de zogenaamde algemene graven. Dat betekende dat in één graf mensen bij elkaar werden begraven die geen familie van elkaar waren. Op deze graven kwam meestal ook geen gedenkteken. In het westen van het land is deze manier van begraven tegenwoordig heel gewoon. In dit deel van het land, en ook op Kranenburg dus, kennen we dit bijna niet. De meeste graven die nu worden uitgegeven zijn huurgraven met een uitsluitend recht. Dat wil zeggen dat de rechthebbende, de huurder dus, bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. Behalve voor de armste mensen gebruikten ze de algemene graven ook voor levenloos geboren kindjes of jonge kinderen. Honderden kinderen werden op deze manier op Kranenburg anoniem, zonder grafsteen, begraven, zoals gebruikelijk was tot in de loop van de jaren zeventig. Voor hen, én voor alle andere kinderen die op Kranenburg zijn begraven, is in het jubileumjaar 2008 een monument geplaatst bij de vijver in het Hagenparkgedeelte. In de loop der jaren verdween langzaam maar zeker de klassenmaatschappij. Toen de gemeente in 1978 het Bosgedeelte van de begraafplaats in gebruik nam, is het klassensysteem dan ook formeel afgeschaft. Het klassenstelsel is en blijft alleen wel herkenbaar in het Parkgedeelte. Dat komt door de bestaande structuur en de aanduiding van de verschillende rijen. Het woord klasse is vervangen door rij. Het is de bedoeling van de gemeente om het Parkgedeelte in die oude, oorspronkelijke sfeer te houden. Toen het klassensysteem werd opgeheven zijn de tarieven voor de hele begraafplaats gelijkgetrokken. Dit is een voorbeeldsteen uit de eerste klasse. Voorbeeld van de stenen uit de tweede klasse. Stenen uit de vierde klasse. 4 De aula is even oud als de begraafplaats, maar is wel een aantal keren verbouwd. Vroeger zaten er open erkers aan de aula. Die zijn later verbouwd tot toilet en garderoberuimte.

5 5

6 Uitbreidingen In 1978 kwam de eerste uitbreiding van Kranenburg: het Bosgedeelte. In het begin konden mensen kiezen voor twee categorieën graven. Bij een eerste categorie mocht de steen iets groter zijn dan bij een tweede categorie. Een graf uit de eerste categorie was dan ook duurder dan die uit de tweede. Oude bomen In de tijd dat het landgoed Kranenburg, dat is gebouwd rond 1375 en is afgebroken in 1844, nog in gebruik was, werd het hout uit het bos gebruikt voor palen, bouwmateriaal, brandhout en dergelijke; het zogenaamde geriefhout. Elke tien jaar ongeveer werden de takken bij de grond afgezaagd waardoor hakhout ontstond. De bomen die nu in het bos staan zijn daarom zo n honderd jaar oud, maar de boomstronken met hun wortels veel ouder; tussen de tweehonderd en driehonderd jaar. De beuken aan de beukenlaan, een laan die nog goed zichtbaar is, zijn ongeveer tweehonderd jaar oud. Het Hagenparkgedeelte Het Hagenparkgedeelte vormde de tweede uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg. Dit deel is in 1992 in gebruik genomen. De naam Hagenpark is afgeleid van de hier geplante hagen. De hoge strakke hagen hebben rode bladeren, de golvende hagen hebben groene bladeren. De medewerkers van de begraafplaats snoeien ze elk jaar. Dat is heel specialistisch werk. De grote eikenbomen die in dit gedeelte staan, zijn nog een overblijfsel van het landgoed Kranenburg. De grootste is de Quercus Robur, oftewel Zomereik. Deze boom is maar liefst 350 jaar oud. De vijver van het Hagenpark In het Hagenparkgedeelte is een vijver aangelegd in de vorm van een gestileerde lelie. De bron van de vijver symboliseert de oorsprong van het leven. Het water stroomt weg zoals ook het leven geleefd wordt. Het verval in de vijver staat symbool voor het leven dat niet altijd even vlak/vlekkeloos verloopt. Staand bij de bron kun je het eind van de vijver niet zien. Net zoals het leven zelf bij het begin daarvan, bij de geboorte, ook niet te overzien is. De Parnassusberg Elk landgoed had vroeger een verhoogd uitkijkpunt om over het landgoed heen te kijken. Dit element wilde de gemeente terugbrengen op Kranenburg. Daarom is de Parnassusberg gemaakt. De Parnassusberg is vernoemd naar de Griekse berg Parnassus, een symbolische woonplaats van dichters. Dit gedeelte is in 2003 in gebruik genomen. De Parnassusberg is een cirkelvormige heuvel, opgebouwd uit twee terrassen, omgeven door hagen. De cirkelvorm van de berg staat symbool voor het allesomvattende. De eerste uitbreiding van Kranenburg stamt uit 1978, het Bosgedeelte. Het uitkijkpunt op de Parnassusberg. Lommerrijk Bosgedeelte 6

7 Monumenten Het Zandhovemonument: eerbetoon aan gerepatrieerde Nederlandse en Indische ouderen uit Oost-Nederlands-Indië die de laatste dagen van hun leven doorgebracht hebben in verpleeghuis Zandhove. De gedenksteen bij de begraafplaats van de Broerenkerk. In 1990 zijn hier de resten herbegraven van mensen die daarvoor een laatste rustplaats hadden in de Zwolse Broerenkerk. Algemeen herdenkingsmonument In het Bosgedeelte is in 2008 een algemeen herdenkingsmonument geplaatst. Deze gedenkplek is speciaal bedoeld voor nabestaanden van mensen die geen graf in Zwolle hebben, maar die toch hun dierbaren op een plek willen herdenken. De plaatselijke uitvaartverzorgers en het Uitvaartcentrum hebben dit monument aangeboden aan begraafplaats Kranenburg. Kindermonument Ter nagedachtenis aan alle kinderen die ooit - vroeger veelal anoniem - begraven zijn op de begraafplaats Kranenburg is in 2008 een gedenkteken opgericht. Dit gedenkteken is een glazen plaat met daarop een kort fragment van een gedicht gemaakt door de Zwolse stadsdichter Lenze L. Bouwers: leg je bosje bloemen neer - hoor, til de stilte - je bent alleen weer samen De gebruikte symbolen erop zijn symbolen die voorkomen op kindergraven van Kranenburg. Zandhovemonument Het Zandhovemonument is in maart 2002 op Kranenburg neergezet, als herinnering en eerbetoon aan gerepatrieerde Nederlandse en Indische ouderen uit Oost-Nederlands-Indië die de laatste dagen van hun leven doorgebracht hebben in verpleeghuis Zandhove. Eind jaren vijftig richtte de gemeente op verzoek van de rijksoverheid Zandhove in voor mensen die vaak generaties lang in voormalig Nederlands-Indië gewoond hadden. Sommigen van hen hadden familie die ook naar Nederland kwam, anderen hadden in Nederland geen familie. Zandhove nam onder andere daarom bij overlijden de begrafenis en zorg voor de graven voor haar rekening. Zo n driehonderd overledenen zijn zoveel mogelijk in één grafveld begraven. Het waren algemene graven, waar Zandhove de eigenaar van was. Daarom was het mogelijk dat in één graf verschillende mensen werden begraven die geen familie van elkaar waren. De laatste begrafenis was in In 2001 heeft Zandhove de grafrechten van deze graven aan de gemeente overgedragen. Om deze mensen niet te vergeten, is er een grafkelder gemaakt waar de overledenen na het verstrijken van de wettelijke grafrustduur zijn herbegraven. Bij deze kelder is een speciaal monument geplaatst. Het dak van het monument is gemaakt van metalen palmbladeren. Gedenksteen Broerenkerk In 1990 zijn op Kranenburg de resten herbegraven van mensen die daarvoor een laatste rustplaats hadden in de Zwolse Broerenkerk, een kerk in het centrum van Zwolle gebouwd in de vijftiende eeuw. Voor de aanleg van vloerverwarming, bij de restauratie van deze kerk, moesten de bestaande zerkenvloer en een laag grond worden verwijderd. Dat werk zou de ondergrond verstoren en de skeletten die in de grond lagen ernstig beschadigen. Ook zou het verband tussen de graven en de bovenliggende zerken definitief verdwijnen. In totaal zijn van 529 individuen skeletten of delen van skeletten geborgen, die zich geheel of gedeeltelijk in anatomisch verband bevonden. Daarnaast zijn van meer dan 500 individuen resten opgegraven. Het ging in deze laatste groep van 500 om eerder geruimde graven. 7

8 Kranenburg en de Tweede Wereldoorlog In de Tweede Wereldoorlog is de kwekerij naast de begraafplaats gebruikt voor onderduikers. Zij sliepen daar en soms ook buiten in de erkers van de aula van de begraafplaats. Ook een grafkelder op de begraafplaats Bergklooster, die naast Kranenburg ligt, is als slaapplaats gebruikt. Een bewoner van de kwekerij destijds, vertelde dat de meeste Duitsers nogal bijgelovig waren en zeker s avonds en s nachts de begraafplaats meden. Daarbij kwam dat Kranenburg toen, meer dan nu, verscholen lag in het bos. Ook zijn op de begraafplaats geweren verstopt van militairen die bij de Nederlandse overgave bij de Vechtbrug waren gelegerd. Die geweren zijn nooit teruggevonden, ook niet door degene die ze daar heeft verstopt. In september 1944 zijn bij een razzia alle mannen meegenomen die op dat moment bij het gezin waren dat toen in het woonhuis bij de kwekerij woonde. Bij die inval vond de vijand twee Duitse uniformen, die in het huis waren verstopt. De bezetters dachten daarom dat de bewoners gedeserteerde Duitsers hadden geholpen. Dat was niet zo; verzetsmensen hadden de uniformen gestolen. Als strafmaatregel moesten alle mannen mee. Zij werden gevangen gezet en verhoord. De meeste van hen zijn later weer vrijgelaten. Een aantal is op de Grevenweg, vlakbij de begraafplaats, gefusilleerd. Een van hen was Anne Haan, die nog maar zeventien was. Zijn vader was een onderwijzer die ook verzetswerk deed. De heer Metz senior, toen bewoner van het huis op de kwekerij, had Anne s vader aangeboden om Anne op te vangen op de begraafplaats, omdat dat veel veiliger zou zijn dan de stad Herbegrafenis Na de oorlog zijn zoveel mogelijk gefusilleerde verzetshelden, en ook Anne Haan, herbegraven op Kranenburg. Tot dan toe lagen deze oorlogsslachtoffers op verschillende plaatsen begraven. Vermoedelijk was deze herbegrafenis op 5 mei Het opgerichte comité Monument Gevallenen sloot op 27 april 1949 een overeenkomst met de gemeente Zwolle. Daarin spraken ze af dat deze 27 graven in stand blijven zolang de begraafplaats bestaat. Ook staat er in de overeenkomst dat het onderhoud ten laste komt van de gemeente en dat in de graven alleen de weduwe of ouders van de gefusilleerden bij hen mogen worden begraven. Geallieerde rijksgraven In het Parkgedeelte heeft de Oorlogsgravenstichting acht graven in eigendom, de zogenaamde geallieerde rijksgraven. Dit betekent dat de gronden echt in eigendom zijn van deze stichting. Er zijn omgekomen geallieerden begraven. In de nacht van 21 mei 1944 is een Britse bommenwerper van het type AVRO Lancaster met de registratie ME722, die deel uitmaakte van het 103e squadron van de Royal Air Force op een bombardementsmissie naar Duisburg, door Duits Luchtafweergeschut geraakt en nabij Zwolle De steen van Anne Haan, zoon van een verzetsman in de Tweede Wereldoorlog. Herbegrafenis gefusilleerde verzetshelden omstreeks 5 mei Geallieerde graven. 8

9 Nederlandse oorlogsgraven. Eind jaren 90 is deze Duitse speld gevonden bij werkzaamheden. neergestort. Van de zeven bemanningsleden kwamen er drie om, waaronder twee broers. Zij zijn op 22 mei 1944 op Kranenburg begraven. De drie zijn samen in een dubbel graf begraven, omdat het niet mogelijk was om precies te bepalen van wie welk stoffelijk overschot was. Bij de aanleg van de Twistvlietbrug in de Zwolse wijk Stadshagen, aan het begin van deze eeuw, bleken de resten van de Lancaster in de grond te liggen. In 2003 heeft de Koninklijke Luchtmacht het toestel geborgen. Toen zijn er ook nog stoffelijke resten gevonden van de drie omgekomen bemanningsleden. Deze zijn op 24 augustus 2006 met passend eerbetoon bijgezet in het graf. Hierbij waren mensen van de Oorlogsgravenstichting, Amerikaanse ambassade en een aalmoezenier aanwezig. Er was geen familie. De rijksgraven zien er nagenoeg allemaal hetzelfde uit. De Oorlogsgravenstichting heeft daarvoor gekozen om zo geen onderscheid tussen de rangen en standen van de oorlogsslachtoffers te maken. Aan de grafsteen is alleen de nationaliteit af te lezen. De gemeente voert in opdracht van de Oorlogsgravenstichting de plantkundige verzorging van rijksgraven uit. De stichting stelt ook eisen aan de beplanting en komt elk jaar de staat van onderhoud van de graven inspecteren. Duitse slachtoffers Tijdens de oorlog zijn er ook Duitse oorlogsslachtoffers begraven op begraafplaats Kranenburg. Deze Duitsers werden met militaire eer begraven en kregen een twee meter hoge houten plank op het graf waarin aan de bovenkant een Duitse onderscheiding Het IJzeren Kruis was uitgesneden. Na de oorlog zijn de Duitsers opgegraven. Zij werden herbegraven op de militaire begraafplaats te IJsselstein (Limburg). Bij werkzaamheden eind jaren negentig is nog een speld gevonden die de Duitsers droegen. De bemanning van de AVRO Lancaster die op 21 mei 1944 neerstortte bij Zwolle. 9

10 10 tstilstaan

11 Graven met cultuurhistorische waarde Isaäc Antonie van Roijen ( ) Kranenburg heeft graven met cultuurhistorische waarde. In de wandelroute langs bijzondere plekken en monumenten staat een uitgebreide beschrijving van deze graven. Graven van bekende Zwollenaren Helmig Jan van der Vegt ( ) was een Nederlands politicus. Hij is één van de twaalf oprichters van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiderspartij). Later is uit onder andere deze partij de PvdA ontstaan. Hendrik van der Vegte ( ) was Minister van Waterstaat in het kabinet De Geer I. Van der Vegte was lid van de Anti- Revolutionaire Partij. Ook was hij wethouder. Gerardus Horreüs de Haas ( ) was een hervormde predikant en voorzitter van de SDAP in Zwolle. Hij heeft zich ingezet voor de viering van 1 mei in Zwolle. Nog steeds vindt ieder jaar op de Dag van de Arbeid een korte plechtigheid plaats bij zijn graf. Isaäc Antonie van Roijen ( ) was burgemeester van Zwolle, Eerste Kamerlid en medeoprichter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Jean Charles Philip Eeftink Schattenkerk ( ) was chirurg in het Sophia-ziekenhuis (nu Isala klinieken) en oprichter van Medisch Contact. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn nauwe betrokkenheid bij het artsenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Helmig Jan van der Vegt ( ) Gerardus Horreüs de Haas ( ) 11

12 Zoeksysteem Bij de ingang van de begraafplaats staat een informatiezuil waarop bezoekers kunnen opzoeken wie waar begraven ligt. Via een aanraakscherm kunt u de locatie van alle graven opzoeken. Vervolgens kunt u een printje maken waarop de looproute is aangegeven naar het pad waar het graf zich bevindt. Planten en dieren Via het zoeksysteem in deze informatiezuil kunt u graven opzoeken en de route laten printen. Het gras- en maaibeheer van de gemeente Zwolle op Kranenburg richt zich al vanaf de zeventiger jaren op het in stand houden en vergroten van de ecologische waarden. Een voorbeeld daarvan zijn de graslandjes rondom de vijver bij de ingang van Kranenburg. Die worden maar één tot twee keer per jaar gemaaid. Daarna wordt het maaisel afgevoerd. Door deze vorm van beheer wordt de bodem steeds iets schraler. Daardoor krijgen minder gewone en soms zelfs zeldzame, plantensoorten een kans. Enkele van die zeldzame plantensoorten zijn: de Zwolse Anjer, de Rietorchis, het Grasklokje en de Voorjaarslathyrus. De hele begraafplaats beheert de gemeente Zwolle op een zo natuurlijk mogelijke manier; er wordt zo min mogelijk ingegrepen in het natuurlijke verloop. Daarnaast worden voor grafbeplanting zoveel mogelijk inheemse soorten gebruikt, oftewel planten die van nature op die plek voorkomen. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Bij de aanleg van de begraafplaats zijn wel uitheemse soorten geplant. Dat komt omdat het ecologisch beheer pas uit de jaren zeventig stamt van de vorige eeuw. De uitheemse soorten op Kranenburg hebben wel een grote dendrologische waarde. Vanwege het ecologisch beheer zijn er ook veel soorten dieren die de begraafplaats als leefgebied hebben gekozen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Ransuil, de Wielewaal, de Groene Specht, de Grote Bonte Specht, de Boomkruiper en Boomklever, en ook aan de eekhoorn die hier veel voorkomt. Zeldzame plantensoorten krijgen een kans op Kranenburg, zoals deze Kievitsbloem. 12 (rechts) De grote eik bij de vijver in het Hagenparkgedeelte door de seizoenen heen.

13 13

14 Heerlijk wandelen Je kunt op Kranenburg heerlijk wandelen. Veel mensen doen dat regelmatig. De begraafplaats is zo groot dat het heel goed mogelijk is om er een flinke wandeling te maken, zonder dat je twee keer hetzelfde pad loopt. Al wandelend is het vaak gemakkelijker om je gedachten op een rijtje te zetten of iets echt te overdenken. En als je niet alleen wandelt, maar met een dierbare kom je gemakkelijk tot een echt gesprek. De omgeving en de natuur zijn heel rustig en het feit dat het toch zichtbaar een begraafplaats is zetten zaken die je bezighouden in de juiste proportie. Ook de ligging nodigt de liefhebber uit voor een fikse wandeling rondom Kranenburg. Een heerlijke wandeling is het rondje begraafplaats Bergklooster, begraafplaats Kranenburg, stukje Kranenburgweg en dan de Bergkloosterweg. De beheerder van de begraafplaats heeft op Kranenburg twee wandelingen uitgezet. Eén langs de bijzondere objecten en één speciaal voor de groenliefhebber. Op pagina drie van deze brochure leest u hoe u aan deze wandelroutes kunt komen. Rondleidingen De beheerder organiseert rondleidingen voor groepen die daarvoor belangstelling hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kerkgenootschap, een gespreksgroep of deelnemers van een bepaalde opleiding. Daarbij is het begraven in principe de insteek. Een verklaarbaar belang van de rondleiding moet er daarom wel zijn. Laat je inspireren Bezoekers komen ook naar Kranenburg om vogels te kijken, te fotograferen, te tekenen of schilderen of om gedichten schrijven. De begraafplaats is voor veel mensen een inspirerende plaats. Kranenburg is nu ruim twintig hectare groot en heeft (medio 2008) zo n 6000 graven. 14 (rechts) Herdenkingsmonument Broerenkerk.

15 15

16 Islamitische graven In 1991 is bij de uitbreiding met het Hagenparkgedeelte ook een deel van de begraafplaats speciaal ingericht om mensen te kunnen begraven met een islamitische geloofsovertuiging, naar hun eigen wensen en gebruiken. Daar is plek voor 120 graven. Kranenburg was een van de eerste begraafplaatsen in Nederland waar zo n speciaal gedeelte kwam. Inmiddels kan er op circa 70 begraafplaatsen in Nederland op een islamitische manier worden begraven. Vooral moslims van de tweede en derde generatie willen in Nederland worden begraven. De eerste generatie kiest meestal voor het land van herkomst als laatste rustplaats, bijvoorbeeld in een familiegraf of in de geboorteplaats. Soms vanaf de tweede generatie, omdat die in Nederland geboren is, speelt dat minder. Maar meestal pas vanaf de derde generatie. Moslims hebben eigen gebruiken rondom de dood en begrafenissen. Bijvoorbeeld het waken bij een stervende en het afleggen en begraven van een dode zijn aan nauw omschreven rituelen gebonden. Die gebruiken verschillen wel weer onderling, afhankelijk van het land van herkomst van de moslim. Ook op begraafplaats Kranenburg zie je iets terug van die islamitische gebruiken. De graven op het islamitische gedeelte verschillen van die van de andere graven. Zo zijn bijvoorbeeld alle graven op Mekka gericht en worden de overledenen ook met het gezicht naar Mekka begraven. In de meeste graven ligt maar één persoon. Daarnaast zie je op nieuwe graven een heuveltje met overgebleven zand liggen. Dat komt omdat in de meeste moslimgraven een soort nis wordt gemaakt. Volgens het islamitisch geloof kunnen daar de twee engelen Munkar en Nakir plaatsnemen om de overledene te ondervragen. Islamitische groeperingen spreken in de moskee voor de overledenen een speciaal gebed uit na het avondgebed aan het begin en aan het eind van de ramadan - de islamitische vastentijd. Na dit avondgebed wordt vaak de begraafplaats bezocht om de overledenen bij het graf te gedenken. Moslims moeten volgens hun geloof hun overledenen zo snel mogelijk begraven. Het liefst binnen 24 uur. Volgens de Nederlandse Wet op de lijkbezorging mag er niet binnen 36 uur na overlijden begraven worden. Moslims in Nederland wachten meestal met begraven totdat er 36 uur verstreken is, maar het is mogelijk om ontheffing te vragen. Binnen niet al te lange tijd is het bestaande islamitische deel vol. Nu al kijkt de gemeente Zwolle naar de mogelijkheden voor een nieuw islamitisch gedeelte. Kranenburg was één van de eerste begraafplaatsen in Nederland waar mensen begraven kunnen worden met een islamitische geloofsovertuiging. 16

17 Omgaan met de dood In de 75 jaar dat deze begraafplaats bestaat zijn we heel anders tegen de dood en tegen begraven aan gaan kijken. En die verschillen zie je ook op begraafplaats Kranenburg terug. Het klassensysteem kun je nu nog steeds goed herkennen in het Parkgedeelte. Ook zie je op de begraafplaats elementen terug van de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren tachtig, toen Nederland een cultuur kende van het wat verstoppen van de dood. Door die taboesfeer rond dood en begraven, trad een hele duidelijke verzakelijking op. Begrafenissen werden vaak standaard uitgevoerd. Omdat er nauwelijks sprake was van een individuele invulling, zijn de grafstenen uit die periode vaak nagenoeg hetzelfde. De nieuwe graven op Kranenburg hebben een veel individueler karakter. Dat komt omdat de dood tegenwoordig meer bespreekbaar is. Steeds meer mensen denken tijdens hun leven al na over hoe zij hun uitvaart geregeld willen hebben en of zij begraven willen worden of gecremeerd. En waar zij dat dan willen. Tegenwoordig is het steeds meer mogelijk om op je eigen manier de uitvaart voor een dierbare te organiseren. Rouwverwerking In de rouwverwerking op de begraafplaats zie je ook een verschuiving. Vroeger zochten mensen vaak steun en troost in de kerk en in de geloofsbeleving. Door een veel kleinere binding met de kerk willen mensen in veel grotere mate bezig zijn met het graf zelf. Nabestaanden besteden tijd en zorg aan de aankleding ervan. Op de nieuwere gedeelten van Kranenburg zijn steeds meer mogelijkheden, waardoor het graf meer eigen wordt. Op Kranenburg zijn veel soorten en maten van grafbedekking mogelijk, maar niet alles kan op elke plek op de begraafplaats. Het gedeelte waarin het graf zich bevindt, bepaalt de mogelijkheden. Op de nieuwere gedeelten van Kranenburg zijn steeds meer mogelijkheden om het graf te bedekken zoals hierboven te zien is. 17

18 Ontwikkelingen Uitvaartdriehoek De gemeente Zwolle heeft in een zogeheten Masterplan Kranenburg vastgelegd dat de begraafplaats tot het midden van deze eeuw nog een aantal keren zal worden uitgebreid. Met de nieuwe uitbreiding zijn er vanaf 2009 ook wandgraven op Kranenburg. De begraafplaats Bergklooster krijgt ook een nieuw gedeelte. Met de komst van het nieuwe uitvaartcentrum is de uitvaartdriehoek Kranenburg - Bergklooster - Crematorium Kranenburg op deze locatie flink uitgebreid waardoor er veel mogelijk is voor het uitvoeren van individuele uitvaartwensen. Zuinig op geschiedenis Het doel van de gemeente Zwolle is dat alle burgers zoveel mogelijk volgens hun eigen wensen worden begraven. Tegelijk is de gemeente ook heel zuinig op haar geschiedenis. En dus ook op de geschiedenis van Kranenburg. Sinds een paar jaar heeft de gemeente Zwolle daarom de Belanghebbendenraad Kranenburg. Dat is een groep burgers die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die spelen op en rondom de begraafplaats Kranenburg. De tijdelijke commissie Cultuurhistorisch waardevolle graven heeft in 2007 op Kranenburg een aantal graven aangewezen die belangrijk zijn om voor de toekomst te bewaren. De gemeente zal aan dat behoud zeker medewerking verlenen. De gemeente probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de burgers. Aan de ene kant zien we de ontwikkeling dat nabestaanden veel waarde hechten aan een persoonlijke uitvaart en een graf dat zich onderscheidt. Uitvaarten worden ook luxer. Aan de andere kant wordt de gemeente ook steeds vaker geconfronteerd met het overlijden van één van haar burgers waarvoor niemand bereid is de opdracht en dus de kosten voor een uitvaart op zich te nemen. Samen maken we de Stad Met het collegeprogramma Samen maken we de stad wil het gemeentebestuur van Zwolle de krachten bundelen met burgers, organisaties en bedrijven in de stad. Samen steeds verder werken aan een mooiere stad. Kranenburg is onderdeel van die stad. De gemeente kan en wil het niet alleen. Daar zijn anderen bij nodig. Burgers van Zwolle. U dus. 18

19 19

20 Colofon Uitgave: gemeente Zwolle Tekst: afdeling Burgerzaken gemeente Zwolle Medewerkers begraafplaatsen gemeente Zwolle Tekst- en eindredactie: Astrid ter Borgh Foto s: Marco van Dalfsen, Marion Olthof Vormgeving: Repro gemeente Zwolle Druk: PlantijnCasparie Openingstijden Kranenburg is dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Op de begraafplaats zijn geen voertuigen toegestaan. Een rolstoel is beschikbaar. Die kunt u vinden in de fietsenstalling buiten het hek van de begraafplaats. Vragen over Kranenburg of over begraven? U kunt uw vragen stellen via de website van de gemeente Zwolle, U kunt ook bellen met telefoonnummer (038) (afdeling Burgerzaken) of met de begraafplaats zelf, telefoon (038) Gemeente Zwolle Postbus GA Zwolle telefoon (038) uitgave

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn.

Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn. Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn. Gemeentelijke begraafplaats Gemeentelijke begraafplaats Ninaberlaan Meester Ponsteenlaan Ninaberlaan 34 Meester Ponsteenlaan

Nadere informatie

Gemeentelijke. begraafplaatsen

Gemeentelijke. begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Colofon De begraafplaatsgids is een uitgave van de gemeente Oude IJsselstreek Postadres Postbus 42 7080 AA Gendringen Bezoekadres Staringstraat 25 7081 BN Gendringen T (0315)

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming De laatste rustplaats in de gemeente Aa en Hunze Mogelijkheden per begraafplaats Begraven Cremeren Algemeen graf Particulier graf Kindergraf Islamitisch graf Urnen-nis Urnengraf

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Herinneringen verbinden. Begraafplaatsen gemeente Heerenveen

Herinneringen verbinden. Begraafplaatsen gemeente Heerenveen Herinneringen verbinden Begraafplaatsen gemeente Heerenveen Begraven in gemeente Heerenveen Als een dierbare overlijdt dan hebben de nabestaanden een emotionele taak om de begrafenis of crematie te regelen.

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS

EEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS EEN BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS MET EEN NATUURBEGRAAFPLAATS VOLGEN WE EEN LANDELIJKE TREND OVER PARKSTAD LIMBURG De regio, de oostelijke mijnstreek, is door de mijnindustrie een verweven stedelijk gebied

Nadere informatie

Rhijnhof. Rhijnhof. Begraven en cremeren op Rhijnhof. Laan te Rhijnhof 4 2332 HZ Leiden Tel. (071) 532 06 09 Fax (071) 532 04 48

Rhijnhof. Rhijnhof. Begraven en cremeren op Rhijnhof. Laan te Rhijnhof 4 2332 HZ Leiden Tel. (071) 532 06 09 Fax (071) 532 04 48 Rhijnhof centrum voor begraven en cremeren Begraven en cremeren op Rhijnhof Rhijnhof centrum voor begraven en cremeren Laan te Rhijnhof 4 2332 HZ Leiden Tel. (071) 532 06 09 Fax (071) 532 04 48 B egraven

Nadere informatie

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden hoorn.nl inhoud inleiding beheer van de begraafplaatsen... 4 toegangstijden... 4 aanwezigheid personeel... 4 uitgiftetermijn particuliere graven...

Nadere informatie

begraafplaats eikenhof

begraafplaats eikenhof gemeentehuis: Maerten van Heemskerckplein 1 postadres: Postbus 1 1960 AA Heemskerk telefoon: 14 0251 e-mail: post@heemskerk.nl website: www.heemskerk.nl begraafplaats eikenhof Een uitvaart is eenmalig

Nadere informatie

Begraafplaats Crooswijk

Begraafplaats Crooswijk Begraafplaats Crooswijk Colofon Dit is een uitgave van gemeente Rotterdam Drukwerk: DamenVanDeventer Fotografie: Marcel de Krijger, Tom Pilzecker, Eric Fecken en Jan van der Meijde Aan de inhoud van deze

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toellichting op de tarieven (lijkbezorgingsrechten) per 1 januari 2006 Hoofdstuk 1 NIEUWE EIGEN GRAVEN EN EIGEN URNENGRAF

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie

Wilsbeschikkingsboekje

Wilsbeschikkingsboekje Wilsbeschikkingsboekje Inleiding Wanneer een familielid komt te overlijden, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in aanzienlijk korte tijd veel geregeld worden. In dit wilsbeschikkingsboekje

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

Wat houdt natuurbegraven in? Respect voor overledene en natuur

Wat houdt natuurbegraven in? Respect voor overledene en natuur Wat houdt natuurbegraven in? Respect voor overledene en natuur 3 Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

Nadere informatie

gemeentelijke begraafplaatsen

gemeentelijke begraafplaatsen gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar Westerweg 250 Alkmaar Gemeentelijke Begraafplaats Oudorp Herenweg hoek Kerklaan Oudorp Gemeentelijke Begraafplaats

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: asbestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats?

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren is de laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met

Nadere informatie

Begraven in Haarlem Gemeentelijke begraafplaatsen

Begraven in Haarlem Gemeentelijke begraafplaatsen Begraven in Haarlem Gemeentelijke begraafplaatsen Begraven in Haarlem Begraven in Haarlem kan op drie gemeentelijke begraafplaatsen: het monumentale begraafpark Kleverlaan aan de Kleverlaan, de katholieke

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

Ter inleiding. Persoonlijke wensen

Ter inleiding. Persoonlijke wensen 06-534 321 44 Ter inleiding Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze wilsbeschikking informatie

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Begraven in Rotterdam

Begraven in Rotterdam Begraven in Rotterdam Tarieven 2010 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam De gemeentelijke begraafplaatsen liggen verspreid over Rotterdam. Elke begraafplaats heeft zijn eigen sfeer en uitstraling. De

Nadere informatie

RUST, RUIMTE EN NATUUR

RUST, RUIMTE EN NATUUR BEGRAAFPLAATSEN De gemeentelijke begraafplaatsen in Utrechtse Heuvelrug zijn een oase van rust, ruimte en natuur. De bomen, de vogels die u hoort en de rust om u heen zorgen voor een mooie en stemmige

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Laatste Wensen Geachte mevrouw/mijnheer, De uitvaart is het laatste eerbetoon aan de overledene. Het komt het persoonlijke karakter van de uitvaart ten goede wanneer de gemaakte keuzen passen bij de persoon

Nadere informatie

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor 2016 Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Inhoud 1. Waar liggen onze begraafplaatsen 2. De kosten voor grafrechten

Nadere informatie

Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten

Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten gemeente Zaanstad Sector Belastingen Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten Gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2016 Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam:

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam: Wensenboekje voor mijn uitvaart Naam: Het is niet verplicht alles in te vullen. U helpt uw nabestaanden echter door zoveel mogelijk vast te leggen. Naam!_ Voornamen_ Adres! _ Postcode_ Woonplaats_ Geboortedatum!

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 2 folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 3 Gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE s-heerenberg-zeddam 2016 INLEIDING Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente s-heerenberg-zeddam beheert

Nadere informatie

Vaststellen van de identiteit van een Nomen Nescio

Vaststellen van de identiteit van een Nomen Nescio Vaststellen van de identiteit van een Nomen Nescio Laatste kans op identificatie Als het graf van een onbekende (Nomen Nescio, of NN er) wordt geruimd, dan is dit de laatste kans om de identiteit vast

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Begraafplaatsen Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens. De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as. Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht dan

Nadere informatie

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Aantal kinderen: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Welke begraafplaatsen zijn er?

Welke begraafplaatsen zijn er? Begraafplaatsen Begraafplaatsen Vroeg of laat raakt iedereen betrokken bij de voorbereidingen voor een begrafenis of crematie van een overleden dierbare. Voor de nabestaanden zijn er dan veel zaken die

Nadere informatie

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis Asbestemmingen Na de crematie Na de crematie zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. U kunt de as laten verstrooien in een mooie omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor een urnenplaats

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 eigenschappen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Oldebroek

Begraven in de gemeente Oldebroek Begraven in de gemeente Oldebroek De laatste rustplaats Niemand staat graag stil bij een onderwerp als begraven. Toch komt er een moment dat u er over moet nadenken. Omdat u een naaste hebt verloren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

Uitvaart in Eemsmond

Uitvaart in Eemsmond Uitvaart in Eemsmond Inhoudsopgave 1. Keuzes in moeilijke tijden 2. Over begraven a. Eigen graf en kindergraf b. Grafkelder c. Grafbedekking - Tijdelijk gedenkteken - Grafsteen of ander gedenkteken - Vaste

Nadere informatie

Algemene informatie 2016

Algemene informatie 2016 Algemene informatie 2016 Gemeentelijke Begraafplaatsen Kerkhoflaan en Westduin Voorwoord Niemand staat graag stil bij een onderwerp als de dood. Toch moet er op een gegeven moment over worden nagedacht.

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf-

plaats in Poortugaal zijn de graven op volgorde uitgegeven. De rechten van een algemeen graf blijven bij de beheerder van de begraaf- INFO Begraven in Albrandswaard Begraven of cremeren plaats in Poortugaal zijn de graven Als een naaste van u overlijdt, kunt één diep. U kunt hier ook kiezen voor u hem of haar laten begraven op een een

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

Cremeren of begraven?

Cremeren of begraven? Cremeren of begraven? Voor sommige mensen is het glashelder hoe hun laatste afscheid eruit moet zien. Zonder twijfel kiezen zij voor cremeren of begraven. Voor de meeste nabestaanden is zo n duidelijke,

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen"

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats Oud Kralingen UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen" Openstelling begraafplaats voor bezoekers: De maanden januari, februari, maart, oktober, november en december van 09.00

Nadere informatie

R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap ST. WERENFRIDUS WESTERVOORT

R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap ST. WERENFRIDUS WESTERVOORT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET R.K. KERKHOF VAN DE SINT WERENFRIDUS TE WESTERVOORT, W.O. BEGREPEN DE VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN -BEPLANTINGEN R.K. Kerkhof van de Geloofsgemeenschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met 1 crematie

Nadere informatie

Jozua 4, 1-12 20 november 2011 Gedenken overledenen Wehl

Jozua 4, 1-12 20 november 2011 Gedenken overledenen Wehl Jozua 4, 1-12 20 november 2011 Gedenken overledenen Wehl Thema: Er is een steen verlegd. Inleiding op de lezing We lezen vandaag een verhaal; over een doortocht door een ogenschijnlijk onmogelijke situatie.

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

Een eeuwigdurende rustplaats midden in de natuur

Een eeuwigdurende rustplaats midden in de natuur Een eeuwigdurende rustplaats midden in de natuur Inhoud 4 Wat houdt natuurbegraven in? 5 Over Hillig Meer Misschien heeft u net een dierbare verloren. Dan komt er veel op u af. Uw verdriet en herinneringen

Nadere informatie

R.K. Begraafplaatsen voor Leiden. Rooms katholieke begraafplaats ZIJLPOORT. Tarieven per 15 februari 2015

R.K. Begraafplaatsen voor Leiden. Rooms katholieke begraafplaats ZIJLPOORT. Tarieven per 15 februari 2015 Rooms katholieke begraafplaats ZIJLPOORT Tarieven per 15 februari 2015 Uitgave 15 februari 2015 Blad 1 Begraafplaats ZIJLPOORT Haven 64 2312 ML Leiden Tel: 071 522 6166 BESTUUR: Voorzitter: J.H. Smith

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten Een huurgraf En wat u daarover moet weten De Wâldhôf De gemeente Smallingerland heeft 4 algemene begraafplaatsen De Wâldhôf Begraafplaats De Wâldhôf is op 1 januari 2006 in gebruik genomen. Op deze begraafplaats

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: as-bestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Enkel graf 1.1. Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen

Nadere informatie

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Toelichting op de Verordening op het beheer en het gebruik

Nadere informatie