Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014""

Transcriptie

1 Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014" betreffende begraven, cremeren, asbestemmingen onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten 1. Begraven in een algemeen graf begraven algemeen graf volwassene 488 begraven algemeen graf kind t/m 11 jr. 305 begraven algemeen graf speciaal 543 De tarieven voor het begraven in een algemeen graf zijn inclusief het verschuldigde grafrecht gedurende 10 jaar. Daarna kan ruiming plaats vinden. Bij elke begraving in een algemeen graf wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage voor de betreffende periode van 10 jaar in rekening gebracht. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (10) Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (9) 2. Begraven in kindergraf (her)begraven kindergraf 80x (her)begraven kindergraf 80x De tarieven voor het begraven in een kindergraf zijn excl. de verschuldigde grafrechten. Zie hiervoor tarieven grafrechten particulier graf/kindergraf (5) Bij elke begraving in een kindergraf wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage in rekening gebracht. Zie onderhoudsbijdragen (10) Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (9) 3. Begraven in particulier graf (her)begraven particulier graf 661 (her)begraven particulier graf kind t/m 11 jr. 428 De tarieven voor het begraven in een particulier graf zijn exclusief de verschuldigde grafrechten. Zie hiervoor tarieven grafrechten particulier graf/kindergraf (5) Naast de verschuldigde grafrechten wordt tevens een verplichte onderhoudsbijdrage in rekening gebracht. Zie onderhoudsbijdrage (10) Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (9). 4. Overige begraafkosten gebruik rijdende baar incl. baarkleed algemeen graf/particulier graf 28 aanbrengen grafgroen 70 opgraven algemeen graf/particulier graf na 10 jr 396 opgraven algemeen graf/particulier graf binnen 10 jr samenvoegen en eerste plaats vrijmaken 477 samenvoegen en tweede of derde plaats vrijmaken 239 verwijderen/herplaatsen grafbedekking enkel graf/urnenplaats 254 verwijderen/herplaatsen grafbedekking dubbel graf of omvangrijke grafbedekking vanaf 381 toeslag extra werkzaamheden wegens niet of te laat gemelde afwijkende kistafmetingen 83 geheel of gedeeltelijk sluiten graf door nabestaanden, afhankelijk van de wensen vanaf 185

2 5. Grafrechten particulier graf/kindergraf grafrecht cat A 1 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 39 grafrecht cat A 2 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 52 grafrecht cat A 3 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 60 grafrecht cat A 4 dp verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 76 grafrecht cat AA 1 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 54 grafrecht cat AA 2 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 70 grafrecht cat AA 3 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 82 grafrecht cat AA 4 dp verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 94 grafrecht cat AAgg 1 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 89 grafrecht cat AAgg 2 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 104 grafrecht cat AAgg 3 dp bij uitgifte (min 10 of 20, max 50 jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 124 grafrecht cat AAgg 4 dp verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 148 grafrecht kindergraf 1 dp bij uitgifte (min 10, max 50jr) of verlengen (min 1, max 20 jaar) per jaar 39 Bij enkele grafvakken is het mogelijk de graven voor een periode van 10 jaar uit te geven. In die gevallen dient het onderhoud eveneens voor 10 jaar te worden afgekocht. Particuliere graven worden standaard tot een maximum van 3 diep uitgegeven. Vanaf 1991 is de uitgifte van een 4 diep graf niet meer toegestaan. Bestaande grafrechten kunnen wel worden verlengd Kindergraven zijn standaard 1 diep Het uitsluitend recht op een graf betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (10). 6. Grafrechten urnenplaatsen Urnenplaatsen vak 87 rechten 87 A galerij bij uitgifte (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 400 rechten 87 B bloementuin (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 rechten 87 C magnoliabos (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 D (enkel) urnenmuur (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 60 rechten 87 D (dubbel) urnenmuur (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 90 rechten 87 D (special) urnenmuur (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 340 rechten 87 E bloembollenweide (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 F berken & grassen (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 G langs vijver (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 340 rechten 87 H 'charon' (in vijver) (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 340 rechten 87 K tegeltuinen (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 rechten 87 L zuilenrij (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 45 rechten 87 M vrije baan (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 rechten 87 N bloemenstraat (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 70 Bij een urnenplaats in de galerij, langs de vijver of in de vijver (Charon) is de standaard gedenkplaat in de uitgifteprijs inbegrepen. Het grafrecht van een urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage aan het park. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (10). Urnenplaatsen vak 71 urnennis 71 smal verlengen (max 1 jaar) per jaar 70 urnennis 71 breed verlengen (max 1 jaar) per jaar 120 urnengraf 71 1x1m verlengen (max 1 jaar) per jaar 45 urnenplateau 71 verlengen (max 1 jaar) per jaar 45 In vak 71 worden geen urnenplaatsen meer uitgegeven, alleen nog verlengd. Het grafrecht van een urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (10).

3 Urnenplaatsen vak 73 rechten 73 urnenplaatsen bosprieel (min 5, max 10 jr) of verlengen (min 1, max 10 jr) per jaar 103 DNO urn bosprieel 419 Inscriptie DNO-urn op aanvraag op aanvraag Bij een urnenplaats in het bosprieel is de afname van een DNO urn verplicht. Het grafrecht van een urnenplaats betekent tevens de verplichting tot het betalen van een (jaarlijkse) onderhoudsbijdrage aan het park. Zie hiervoor de onderhoudsbijdragen (10). 7. Cremeren cremeren volwassenen 874 cremeren kind 3 t/m 11 jaar 582 cremeren foetes/kind t/m 2 jaar 437 basistarief asbestemming (altijd in combinatie met crematietarief) 93 toeslag technische crematie na 10 uur 303 Bij uitvaarten op een buitengewoon uur gelden extra toeslagen. Zie hiervoor de tarieven accommodatiegebruik (9) De crematietarieven zijn inclusief heffing algemene nis voor een periode van 6 maanden. Bij elke crematie wordt tevens het basistarief asbestemming in rekening gebracht. Indien wordt gekozen voor de asbestemming "verstrooien op zee" of "ophalen as" dan zijn geen kosten meer verschuldigd. (zie 8. Asbestemmingen) Een technische crematie vindt plaats zonder aanwezigheid van opdrachtgever/nabestaanden en/of accommodatiegebruik Cremeren van stoffelijke resten na opgraving alleen van opgravingen bij De Nieuwe Ooster Kosten cremeren van stoffelijke resten na opgraving is gelijk aan cremeren volwassene plus basistarief asbestemming 8. Asbestemmingen verlengen bijzetten algemene nis (2e termijn max 6 mnd) 72 verstrooien op zee (zonder bericht) 18 verstrooien op zee (met bericht) 37 verstrooien strooiweide in aanwezigheid van nabestaanden 215 verstrooien bosprieel in aanwezigheid van nabestaanden 244 verstrooien DNO (zonder bericht) 104 verstrooien DNO (met bericht) 123 verstrooien in/op particulier/urnengraf 123 bijzetten asbus urnenplaats (muv vak 87 H en 87 S) of particulier graf 95 bijzetten asbus vak 87 H in vijver/ vak 87 S specials 191 toeslag bijzetten of verstrooien in aanwezigheid van nabestaanden/toeslag op buitengewoon uur 92 naamplaat gedenkzuil strooiweide/bosprieel uitgifte 41 grafrecht naamplaat gedenkzuil strooiweide/bosprieel verlengen per jr. 41 as ophalen (op afspraak in koker of bus) 37 as splitsen of delen 37 opgraven asbus uit (urnen)graf 103 vullen urn of sieraad van elders 30 Ambtshalve verstrooiingen worden altijd zonder nabestaanden uitgevoerd op een door De Nieuwe Ooster te bepalen tijdstip en locatie De grafrechten naamplaat zijn bij uitgifte incl. de aanschaf en plaatsing van het plaatje.

4 9. Accomodatiegebruik Begravingen aula 30 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 30 min. 303 aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 30 min. 385 aula 45 min./grafgang 30 min./ ontvangkamer 45 min. 597 aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min. 656 aula 45 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min 715 aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 951 aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min aula 90 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 60 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 75 min aula 105 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 90 min aula 60 min./grafgang 30 min./ontvangkamer 45 min. 715 De tarieven voor afwijkende tijden zijn op aanvraag beschikbaar Crematie's aula (30 min) / ontvangkamer (45 min) 303 aula (45 min) / ontvangkamer (45 min) 385 aula (45 min) / ontvangkamer (60 min) 597 aula (45 min) / ontvangkamer (75 min) 656 aula (45 min) / ontvangkamer (90 min) 715 aula (90 min) / ontvangkamer (45 min) 892 aula (90 min) / ontvangkamer (60 min) 951 aula (90 min) / ontvangkamer (75 min) aula (90 min) / ontvangkamer (90 min) aula (105 min) / ontvangkamer (45 min) aula (105 min) / ontvangkamer (60 min) aula (105 min) / ontvangkamer (75 min) aula (105 min) / ontvangkamer (90 min) aula (105 min) / ontvangkamer (105 min) aula (60 min) / ontvangkamer (60 min) 715 De tarieven voor afwijkende tijden zijn op aanvraag beschikbaar Ontvangstkamers ontvangstkamer na doorloper (30 min) 236 ontvangstkamer na doorloper (60 min) 355 ontvangstkamer na doorloper (75 min) 473 ontvangstkamer na doorloper (90 min) 590 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 30 min. 236 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 45 min. 355 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 60 min. 473 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 90 min. 590 ontvangstkamer met lcd-scherm tijdens plechtigheid in aula 105 min. 707

5 Uitvaartcentrum gebruik rouwkamer 662 toeslag familiebezoek op zondag (max 1 uur) 47 condoleancebezoek avond voor de uitvaart (max 1 uur) 106 bediening consumpties bij condoleancebezoek 116 gebruik rouwkamer voor de uitvaart (max 1 uur) 163 Het gebruik rouwkamer is onbeperkt in tijd. Familiebezoeken op afspraak. Koffie/ thee is dan gratis Een officieel condoleancebezoek op uitnodiging is mogelijk op de avond voor de uitvaart of, desgewenst, voorafgaand aan de uitvaartdienst. Hier worden consumpties wel in rekening gebracht Islamitisch paviljoen islamitisch paviljoen (120 min) 410 islamitisch paviljoen (60 min) 283 Indien bij een begrafenis in een particulier graf de graf- en onderhoudsrechten voor 50 jaar worden afgekocht is het eventuele gebruik van het islamitisch paviljoen gratis. Overig toeslag tijdsoverschrijding aula tot 15 min 200 toeslag tijdsoverschrijding aula van 15 tot 30 min 400 toeslag tijdsoverschrijding aula van 30 tot 60 min 600 verlengen ontvangkamer op dag van uitvaart, per 15 min 125 toeslag te laat opkomen doorloper tot 15 min 90 toeslag te laat opkomen doorloper van 15 tot 30 min 180 toeslag tijdsoverschrijding grafgang doorloper tot 15 min 90 toeslag tijdsoverschrijding grafgang doorloper 15 tot 30 min 180 toeslag tijdsoverschrijding grafgang doorloper 30 tot 60 min 270 gebruik piano 105 uitvaartplechtigheid bij graf, meer dan 30 min, afhankelijk van de wensen vanaf 296 gebruik rijdende baar incl. baarkleed vanuit uitvaartcentrum/islamitisch paviljoen 95 gebruik LCD-scherm in aula 28 geluidsinstallatie aan graf 28 organist op zaterdag per uur 75 toeslag meegaan naar de oven op aanvraag toeslag bijzondere werkzaamheden aula vanaf 150 De standaardtijd voor grafgang is 30 minuten Indien een aanvrager de aanvraag voor het gebruik van de accommodatie binnen 48 uur vóór de gereserveerde datum en tijdstip intrekt, blijven de accommodatiekosten verschuldigd. 10. Onderhoudsbijdragen park onderhoudsbijdrage algemeen graf 10 jaar 488 onderhoudsbijdrage algemeen graf kinderhof 10 jr 371 onderhoudsbijdrage algemeen graf speciaal 10 jaar 916 onderhoudsbijdrage particulier graf/kindergraf/urnenplaats/gedenkplaats per jaar 87 onderhoud/huur bankje per jr (max 10 jaar) 90 onderhoud oorlogsgravenstichting per jr 14 extra grafonderhoud (op aanvraag) kostprijs Behalve bij algemene graven kan de onderhoudsbijdrage bij uitgifte/verlenging per jaar of voor maximaal de uitgifte- of verlengingstermijn (bedrag * termijn) vooruit worden betaald. Bij graven, die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd kan de onderhoudsbijdrage voor maximaal 50 jaar worden afgekocht.

6 11. Administratieve kosten/vergunningen vergunning gedenkteken/opgraven 67 wijziging/opnieuw tenaamstelling grafrecht 35 aanvraag ontheffing bewaartermijn as Grafbedekking en materialen tegel 40x40x4,5 met gat 33 fundatieraam 230/260 x 130 incl plaatsen 258 fundatieraam 200/230 x 100 incl plaatsen 206 inlegplaat 73/102 x 53 p.st. 33 inlay 102 x inlay 73 x plaat / deksel 260 x 130 x plaat / deksel 200 x 100 x fundatieroef 240 x 110 (dikte 15/25 cm) 324 fundatieroef 190 x 90 (dikte 15/25 cm) 269 fundatieroef 190 x 60 (dikte 15/25 cm) 269 fundatieroef 170 x 60 (dikte 15/25 cm) 269 fundatieroef 150 x 60 (dikte 15/25 cm) 251 fundatieroef 90 x 60 (dikte 15/25 cm) 181 fundatiebalk 130 x 25 x 8 m.d. 74 fundatiebalk 100 x 25 x 8 m.d. 74 lezenaar 40 x 40 (dikte 3/5 cm) 33 lezenaar, hoog 20 x 27,5 x fundatieraam/plaat / deksel 100x100x5 98 fundatieroef 50x65 (dikte 10/15 cm) 132 fundatiebalk 75x25x8 m.d. 68 impala tegel 50x50x3 150 enkele grafkelder 1 dp enkele grafkelder 2 dp enkele grafkelder 3 dp dubbele grafkelder 1 dp dubbele grafkelder 2 dp dubbele grafkelder 3 dp bekisting in graf achterlaten (per ring, minimaal 3) 79 kist tbv herbegraving/verassing 353 urnenkeldertje 40x40 (incl. plaatsing) 139 naamplaat ten behoeve van grafmarkering 54 bekisting en afdekking islamitische grafbedekking 210 bekisting en afdekking islamitische grafbedekking kindergraf 105 afvoeren zand graf per diepte 250

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later!

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! 1 Introductie Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 De eerste en bepalende keuze 4 3 Onderwerpen voor een uitvaart 9 4 Voorbereiding op de uitvaart 10 5 Klaarleggen

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

Algemene begraafplaats Heemstede

Algemene begraafplaats Heemstede Algemene begraafplaats Heemstede aula De mensen van voorbij De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven. de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn

Nadere informatie

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn

Uitvaartverzekering tegen koopsom. Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn Uitvaartverzekering tegen koopsom Het is nooit te laat voor een goede uitvaartverzekering Speciaal voor mensen vanaf 65 jaar die onderverzekerd zijn De Uitvaartverzekering van REAAL. Dé oplossing wanneer

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl. 2188 (2013-2014)-nr.1

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Mobiel internet. Internet. Vast bellen

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Mobiel internet. Internet. Vast bellen Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement per gebruiker per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 Gesprekstarieven Gesprekstarieven Bellen naar mobiele nummers

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5

Colofon. Wat te regelen na een overlijden ANBO Utrecht, november 2010 Uitgave van het landelijk bestuur 5 e druk ISBN 90-75139-19-5 ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond

Nadere informatie

Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014

Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014 Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege en het verhaal van de daarop betrekking hebbende kosten 2014 Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Opdracht verlenen?... 4 2.1 Beleid gemeente Hof van

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren

Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 2 Ik wil mijn eigen uitvaartwensen kunnen realiseren Uitvaartverzekering 3 Ruim 30% van alle Nederlanders is niet verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Een nog veel hoger percentage

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden bij een overlijden

Informatie voor nabestaanden bij een overlijden Informatie voor nabestaanden bij een overlijden Deze folder kan u van pas komen bij het treffen van noodzakelijke maatregelen na het overlijden van uw naaste. De verzorging van de uitvaart Wanneer u de

Nadere informatie

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

Energie Service Noord West c.v.

Energie Service Noord West c.v. Energie Service Noord West c.v. Algemene voorwaarden 1.1 Op alle door Energie Service uitgevoerde diensten, werkzaamheden en leveringen is deze regeling van toepassing. Opdrachten tot het verlenen van

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie