Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus AJ Schiedam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl"

Transcriptie

1 Wensenformulier

2 Inhoud Inleiding Een uniek mens, een unieke uitvaart Gegevens Persoonlijke gegevens Belangrijke personen Zakelijke gegevens Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren en afscheid nemen Mijn wensen ten aanzien van de rouwkaart en advertenties Mijn wensen voor de uitvaart Algemene wensen Begrafenis Crematie Dragen van de kist/draagbaar Afscheidsdienst Condoleance/ontmoeting na de uitvaart Overige wensen zoals rouwvervoer en bloemen Na de dag van de uitvaart Asbestemming Monument Aanvullende wensen en ondertekening pagina 2

3 Inleiding zo zou je dood bespreekbaar moeten zijn met je omgeving Woorden uit het gedicht van Uitvaartbegeleiding. We hopen dat die woorden u uitnodigen tot het nadenken over uw uitvaart, tot het aangeven van uw wensen. Zoals in de website van beschreven staat bij Nadenken over afscheid kunt u een afspraak maken met voor een voorbespreking met een uitvaartbegeleidster. U kunt zich hier op voorbereiden door het wensenformulier al te bekijken maar dit hoeft niet. Met elkaar bepaalt u in het gesprek wat u wilt bespreken. Indien gewenst kunt u na dit gesprek een overzicht krijgen van de te verwachten kosten op dat moment. Het wensenformulier geeft u de mogelijkheid aan te geven wat u belangrijk vindt als het om uw uitvaart gaat. Uw nabestaanden hebben duidelijkheid, dat is prettig. Het invullen van voor u belangrijke onderwerpen van een wensenformulier is natuurlijk vrijblijvend. Er zijn verschillende mogelijkheden: U bewaart het formulier zelf op een goed vindbare plek. U kunt belangrijke personen in uw omgeving vertellen waar het te vinden is, eventueel geeft u kopieën aan hen. U kunt het ondertekende formulier naar Uitvaartbegeleiding zenden. U laat de wensen vastleggen bij een notaris. pagina 3

4 1 Een uniek mens, een unieke uitvaart Misschien vindt u het belangrijk als uw uitvaart de sfeer heeft van wie u bij leven bent. U leeft op uw unieke wijze, u onderneemt uw persoonlijke activiteiten. nodigt u uit om door middel van onderstaande vragen een beeld te geven van uzelf. Deze omschrijving kan helpen uw persoonlijke uitvaart vorm te geven. Wij hebben ervoor gekozen deze vragen op deze pagina te vermelden zónder dat er ook ruimte voor de uitwerking is. U kunt de uitwerking op een ander vel papier vermelden. 1.1 Wellicht heeft u een partner en/of kinderen. Als u aan één van hen zou vragen u als mens te beschrijven, hoe zou deze beschrijving dan zijn? 1.2 Misschien ziet deze beschrijving er anders uit als u dezelfde vraag stelt aan een goede vriend of vriendin. Kunt u dit omschrijven? 1.3 Ieder mens heeft in zijn leven activiteiten ontplooid. Of dit nu is op maatschappelijk gebied, thuis of in vrijwilligerswerk. U kunt hier benoemen welke activiteiten voor u belangrijk zijn (geweest) en wat uw motieven zijn (geweest) om deze activiteiten op uw unieke manier uit te voeren. 1.4 Naast deze activiteiten is er misschien nog meer tijd in uw leven (geweest) om dingen te doen waar u plezier in heeft. Waar bestaan deze activiteiten uit en wat bieden ze u? 1.5 Elk mens heeft zijn eigen gedachten en gevoelens, ook met betrekking tot een levensovertuiging. Als u dit belangrijk vindt, kunt u vertellen over uw levensovertuiging: wat dit voor u betekent en of dit invloed heeft op uw gedachten en ideeën over de dood. 1.6 Vrijwel elk mens bouwt in zijn leven rituelen op en gebruikt symbolieken die een heel persoonlijke betekenis krijgen. Heeft u dergelijke rituelen en gewoontes waarvan u het belangrijk vindt dat deze voelbaar en zichtbaar zijn in uw uitvaart? pagina 4

5 2 Gegevens Dit formulier biedt u de mogelijkheid, naast het noteren van gegevens, uw wensen voor de uitvaart aan te geven. Er zijn veel keuzemogelijkheden Natuurlijk hoeft u niet bij alle onderwerpen een keuze te maken. U kunt het zien als ideeën om u te inspireren, het laat zien wat er allemaal mogelijk is. Aan u de keus het in te vullen, er nog eens over na te denken of de keus over te laten aan uw nabestaanden. raadt u aan uw beschreven wensen aan voor u belangrijke personen te geven of hen te vertellen waar zij uw wensen kunnen vinden. U kunt denken aan uw partner, kinderen, familieleden, vrienden maar ook een notaris en/of Uitvaartbegeleiding. 2.1 Persoonlijke gegevens Naam c m c v (1 keuze) Adres PC en Woonplaats Telefoon Geboortedatum en plaats Burgerlijke staat Indien van toepassing Partner van c m c v (1 keuze) Ouder van Levensovertuiging Voor het doen van Aangifte van het overlijden is het prettig dat ook onderstaande gegevens bekend zijn. Indien gewenst kunt u deze ook vermelden c Weduwe c Weduwnaar van Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap Vader Moeder pagina 5

6 2.2 Belangrijke personen Ik vind het fijn als de volgende persoon/personen zorg wil(len) dragen voor mijn uitvaart. (U kunt hier bijvoorbeeld ook de kinderen vermelden en verwijzen naar 1 contactpersoon) Naam Adres Woonplaats Telefoon Relatie Naam Adres Woonplaats Telefoon Relatie Zakelijke gegevens Huisarts Adres Woonplaats Telefoon Ik heb het donorregistratieformulier ingevuld en verzonden c ja c nee (1 keuze) Ik heb een uitvaartpolis/levensverzekering c ja c nee (1 keuze) De papieren zijn te vinden op de volgende plaats.... pagina 6

7 De nalatenschap is door mij geregeld in de vorm van een c testament c codicil c legaat Notaris Dhr./Mevr Adres PC en Woonplaats Telefoon Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plek Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren en afscheid nemen Bij onderstaande vragen kunt u uw wensen aangeven die betrekking hebben op de periode na het overlijden en voor de uitvaart. Het is de periode waarin uw nabestaanden beginnen met afscheid nemen. Het kan fijn zijn als dit gebeurt op een manier die bij u past. Indien mogelijk wil ik graag na mijn overlijden door de volgende persoon/personen worden verzorgd Ik wil dat ik word opgebaard c Op een bed (indien mogelijk) c Op een draagbaar c In een kist Mijn wensen voor een kist of draagbaar zijn Model Houtsoort of ander materiaal Kleur Beschilderd of bewerkt Bekleding Wilt u op uw bed, over de draagbaar of in de kist eigen bekleding gebruiken zoals een (baar)kleed, laken of deken? Zo ja dan kunt u hier uw wensen vermelden. Ik wil worden opgebaard in (dit kan thuis zijn, bij nabestaanden, bij, zie Pand en de familiekamers op de website, of elders) pagina 7

8 Ik wil in deze (stijl van) kleding (of doeken) worden opgebaard Daarbij wil ik de volgende toevoegingen (U kunt hierbij denken aan het vermelden van sieraden, uw bril of gewenste make-up en haardracht) Ik wil graag dat er persoonlijke attributen van mij aanwezig zijn tijdens het afscheid nemen (U kunt hierbij denken aan een foto, persoonlijke eigendommen en dergelijke) Vóór de uitvaart mogen mensen van mij afscheid komen nemen c Ja c Nee c Een beperkt gezelschap, te weten c Géén afscheid nemen indien (U kunt hier beperkingen aangeven, b.v. niet na een ernstige ziekte of na een ongeval) Mijn overige wensen bij het afscheid nemen zijn Consumpties Muziek Plek (indien anders dan de plek waar u opgebaard wilt worden) Overige Mijn wensen voor de rouwkaart en advertenties Ik wil dat er een rouwkaart wordt verzonden c Ja c Nee c Achteraf De rouwkaart kan, náást een aankondiging van het overlijden, ook veel zeggen over u en uw leven. In plaats van gebruikelijke teksten en opmaak, heeft u misschien bijzondere wensen over de sfeer van de rouwkaart. U kunt hier de gewenste sfeer van de rouwkaart beschrijven óf de meer specifieke gegevens zoals hierna beschreven. pagina 8

9 Soort kaart (indien u de naam van een kaart kent uit een collectie rouwkaarten) Papiersoort Kleur papier Lettertype Kleur drukinkt Afbeelding (een bestaande foto, tekening, schilderij of voorkeur voor een afbeelding) Wat betreft de tekst voor de rouwkaart wil ik de volgende (persoonlijke) uitspraak, lijfspreuk, (delen van) een gedicht en/of heb ik voorkeur voor een bepaalde woordkeus. (Indien u veel voorstellen voor de tekst heeft of als er veel dichtregels/uitspraken zijn dan verzoeken wij u die weer te geven op een apart vel papier.) Als u een tekstgedeelte of uw naam in uw eigen handschrift op de rouwkaart wilt, voeg dan een pagina bij dit wensenformulier waarop u dit geschreven heeft. Ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst c Nee c Ja, in Zijn er, wat u betreft, overeenkomsten of afwijkingen in de rouwadvertentie ten opzichte van de rouwkaart? (Denkt u hierbij aan de opmaak, tekst, bedank opnemen en dergelijke) Ik wil dat er een bedankkaart wordt verzonden c Nee c Ja, bijzonderheden (b.v. foto, tekening, handgeschreven door nabestaanden, tekst) Ik wil dat er een bedankadvertentie wordt geplaatst c Nee c Ja, in pagina 9

10 5 5.1 Mijn wensen voor de uitvaart Algemene wensen Mijn wens voor de uitvaart is c Iedereen is welkom c De gehele uitvaart in besloten kring De besloten kring bestaat voor mij uit (U kunt hier namen noemen of groepen van mensen zoals naaste familie, verre familie, vrienden en dergelijke). c Een deel van de uitvaart in besloten kring (U kunt uw wensen hierover bij de afzonderlijke onderwerpen zoals Begrafenis, Crematie of Afscheidsdienst aangeven). Ik wil de sfeer van de gehele uitvaart graag omschrijven als. Uw wensen voor de invulling van de afscheidsdienst kunt u aangeven bij 5.5. Ik wens een c Begrafenis c Crematie (U kunt verder gaan bij 5.3.) 5.2 Begrafenis Naam en plaats van de begraafplaats. Ik wil worden begraven in een c Algemeen graf Eventueel speciaal gedeelte c r.-k. c Islamitisch c Eigen graf ( huurgraf ) Eventueel speciaal gedeelte c r.-k. c Islamitisch c Eigen graf, plaats al uitgezocht Vak. Nummer. c Bijzetting in bestaand familiegraf Vak. Nummer. Wat betreft het dalen van de kist heb ik de volgende wensen c Nee, de kist daalt niet c Ja, de kist daalt tot maaiveld c Ja, de kist daalt geheel. Als het kan met c liftje c touwen c Ja, de kist daalt alleen in aanwezigheid van. pagina 10

11 Ik vind het prettig als men afscheid neemt door middel van (U kunt hierbij denken aan bloemblaadjes, losse bloemen, een schepje zand, het oplaten van ballonnen of duiven, enzovoort) Overige wensen voor de begrafenis zijn (U kunt hier ook vermelden als u wilt dat de begrafenis in besloten kring plaatsvindt. N.B. Gegevens over het dragen van de kist/draagbaar vindt u bij 5.4) 5.3 Crematie Naam en plaats van het crematorium De kist/draagbaar moet aan het einde van de afscheidsdienst c Blijven staan c Onttrokken worden aan het gezicht (bijvoorbeeld dalen of wegschuiven) Mijn overige wensen zijn (bijvoorbeeld of nabestaanden wel of niet meegaan naar de ovenruimte of dat de bijeenkomst in het crematorium in besloten kring is) 5.4 Dragen van de kist/draagbaar Ik wil dat ik word gedragen door (Dit kunnen familieleden, vrienden en/of officiële dragers zijn. U kunt eventueel namen vermelden) Ik heb de volgende wensen voor het dragen (bijvoorbeeld aan de hand, op de schouders, alleen op de begraafplaats, in- en of uitdragen in aula of kerk) 5.5 Afscheidsdienst Ik wil de sfeer tijdens de afscheidsdienst graag in het kort omschrijven als Ik heb de volgende wensen voor de aankleding tijdens de afscheidsdienst c Kaarsen c Waxinelichtjes pagina 11

12 c Bloemen ten afscheid c Persoonlijke briefjes en kaarten c Bijzondere (kring-)opstelling c Bijzondere aandacht voor (bijvoorbeeld kinderen) c Overige wensen, namelijk De afscheidsdienst vindt bij voorkeur plaats in (vermeld hier de naam en plaats van een (kerk)zaal, aula, of een andere plek) Er moet een voorganger zijn c Nee c Ja, namelijk (vermeld ook de levensvisie) Als u een kerkdienst wenst, kunt u hier bijzonderheden vermelden (zoals Eucharistie, soort mis, Avondwake vooraf, te zingen liederen, te lezen teksten) Op mijn uitvaart mogen er toespraken gehouden worden c Nee c Ja, indien mogelijk door c Ja, met beperkingen, namelijk (bepaalde onderwerpen ongewenst, bepaalde sprekers niet gewenst, duur van de toespraak) Ik wil dat er naar muziek geluisterd wordt c Nee c Ja, namelijk Live, te weten c Ja, namelijk (cd-)muziek (indien bekend graag namen van componisten en/of artiesten en/of nummers vermelden) pagina 12

13 Mijn overige wensen zijn (bijvoorbeeld de afscheidsdienst in besloten kring / de kist geopend tijdens de afscheidsdienst en dergelijke) 5.6 Condoleance/ontmoeting na de uitvaart Ik wil dat er na de uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten/te condoleren c Nee c Ja c Ja, voor een beperkt gezelschap, namelijk Deze gelegenheid wordt aangeboden op de volgende plek (U kunt bijvoorbeeld denken aan de aula van (zie virtuele rondleiding), de koffiekamer van het crematorium of de begraafplaats, thuis, in een café of restaurant en dergelijke) Ik wil de sfeer tijdens deze condoleance als volgt omschrijven (bijvoorbeeld is er muziek [indien mogelijk], is het informeel/formeel) Mijn wensen voor consumpties zijn c Geen consumpties c Drinken (bijvoorbeeld koffie/thee/frisdrank/jus d orange/bier/wijn/ borrel namelijk) c Eten (bijvoorbeeld wensen voor koek(jes), cake, sandwiches, broodjes, zoutjes, overig) Ik vind het prettig als, na een eventuele condoleance, de hieronder genoemde personen nog bij elkaar komen voor een drankje, lunch of diner. c Nee c Ja, namelijk de volgende personen In de volgende ruimte /gelegenheid pagina 13

14 5.7 Overige wensen zoals rouwvervoer en bloemen Rouwvervoer Ik wil dat mijn lichaam naar de uitvaart wordt vervoerd met c Een rouwauto c Een rouwauto met volgwagens Eventuele wensen t.a.v. kleur en/of merk c de uitvaartbus c Anders, namelijk (eigen vervoer, per boot, fiets, motor, stoet lopend en dergelijk) Bloemen Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart c Nee c Ja Ik heb een voorkeur voor (indien gewenst vermeldt u hier een voorkeur voor soort bloemen en/of kleur bloemen) In de volgende vorm (indien gewenst vermeldt u hier voorkeur/afkeur van rouwstukken, boeketten, losse bloemen en dergelijk) Overig Ik heb nog de volgende specifieke wensen 6 Na de dag van de uitvaart Het onderwerp bedankkaarten en advertentie vindt u in 4. Mijn wensen ten aanzien van de rouwkaart en advertenties. Als u in deze wensenlijst de keuze heeft aangegeven voor een crematie dan kunt u wensen voor de asbestemming aangeven bij 6.1. Als u heeft gekozen voor een begrafenis dan kunt u bijzonderheden voor een monument aangeven bij 6.2. Als het u niet uitmaakt en u laat de keuze aan de nabestaanden over dan kunt u, indien gewenst, zowel keuzes aangeven bij 6.1 als Asbestemming As verstrooien Ik wil dat mijn as wordt verstrooid c Nee c Ja pagina 14

15 Als het mogelijk is dan wil ik dat de as op de volgende plek verstrooid wordt c Op het strooiveld van crematorium c Op zee (vermeld eventueel een speciale wens voor een boot) c Over de zee, vanuit een vliegtuig c Anders, namelijk (bijvoorbeeld strand, bos, heide, een speciale plek) Eventuele bijzonderheden As plaatsen Ik wens dat mijn as wordt geplaatst c In het familiegraf van begraafplaats (vermeld naam van de begraafplaats, plaats, vak en nummer) c In een urnengraf van c In de urnentuin van c In het columbarium van crematorium c Thuis c Gedeeltelijk in een sieraad, bestemd voor c Anders, namelijk Mijn wensen voor een urn, reliek of monument zijn (vermeld hier uw keus voor materiaal of een combinatie van materialen als keramiek, brons, hout, glas of anderszins; tevens kunt u voorkeur aangeven voor de kleur en vorm) Mijn wens is dat het sieraad, de urn, reliek en/of het monument vervaardigd wordt door (U kunt hier een gewenst persoon / kunstenaar vermelden. Zie daarvoor ook de website bij De mensen van de onderwerpen Samenwerking en Externe Contacten.) 6.2 Grafmonument Mijn wensen voor een grafmonument zijn (u kunt ook een combinatie van materialen aangeven) pagina 15

16 c Glas, eventueel met kleur of afbeelding erin c Graniet, kleur c Marmer, kleur c Steen, namelijk c Brons c Roestvrij staal c Anders, namelijk Wat betreft de vorm en sfeer van het grafmonument denk ik aan (naast een specifieke vorm kunt u denken aan speciale voorwerpen, de grootte, de belettering, staand, liggend, planten, grind) Mijn wensen voor de tekst zijn (u kunt in het algemeen aangeven wat u wel of niet wilt hebben vermeld, of een speciale zin of tekst opschrijven; u kunt eveneens aangeven of u uw naam of een tekst in uw eigen handschrift wilt) 7 Aanvullende wensen en ondertekening Aanvullende wensen Hier heeft u de ruimte om voor u belangrijke aanvullingen en wensen te vermelden. Heeft u veel extra wensen dan raden wij u aan een extra blad toe te voegen Ondertekening Ik wens dat mijn uitvaart zo wordt vormgegeven zoals ik dat in dit wensenformulier heb aangegeven. Plaats Datum Handtekening pagina 16

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil Wensen voor mijn uitvaart Codicil Inhoudsopgave 1. Een uitvaart met een eigen sfeer... 2 2. Persoonlijke gegevens... 3 3. Belangrijke persoon/personen/executeur... 4 4. Zakelijke gegevens... 4 5. Verzorgen,

Nadere informatie

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening:

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening: Wensenlijst Naam: Datum: Handtekening: T 06 47 64 39 99 W www.osiris-uitvaart.nl Verdriet is de keerzijde van liefde Manu Keirse Osiris Uitvaart herkent deze uitspraak goed, in verlies is de liefde voelbaar.

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN op eigen wijze! Zielhuis Uitvaart is een kleine uitvaartonderneming met een betrokken, flexibele werkwijze. Wij bieden praktische informatie en ondersteuning vóór, tijdens en na de uitvaart. In alle rust,

Nadere informatie

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Kantoor Rouwcentra Groot Hertoginnelaan 227 Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 2517 ET s-gravenhage Waldeck, Oude Haagweg 28 Nootdorp, Veenweg 14 T 070 3451676 E

Nadere informatie

uw gegevens vóór de uitvaart de uitvaart het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens aanvullende wensen het einde

uw gegevens vóór de uitvaart de uitvaart het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens aanvullende wensen het einde het einde van onbekende wensen het einde uw gegevens vóór na aanvullende wensen uw gegevens Het leven is een verzameling van keuzes. Met uw keuzes laat u zien wie u bent. Uw afscheid staat in het teken

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Zo wil ik afscheid nemen Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Uitvaartbegeleidster: Marja van Rijn Tel.: 0174-613365 b.g.g. Mobiel: 06-13550369 Dag en nacht bereikbaar Internet: www.uitvaartbegeleidingsamen.nl

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt!

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! HET WENSENBOEK Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! Beleidsnotitie Wensenboek Auteur(s) A.Trienekens Datum September 2009 Advies/instemming Managementteam 22 september 2009 Centrale

Nadere informatie

Mijn wensen voor de uitvaart

Mijn wensen voor de uitvaart In dit formulier geeft u aan hoe uw uitvaart vorm moet worden gegeven. Het is tevens een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen, die u bij leven heeft vastgelegd, te respecteren. Print dit formulier,

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

persoonlijk wensenlijstje

persoonlijk wensenlijstje persoonlijk wensenlijstje In dit persoonlijke document kunt u aangeven wat uw wensen rond en na uw overlijden zijn. U kunt aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben en waar uw voorkeuren liggen.

Nadere informatie

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later!

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! 1 Introductie Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 De eerste en bepalende keuze 4 3 Onderwerpen voor een uitvaart 9 4 Voorbereiding op de uitvaart 10 5 Klaarleggen

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde wat kost mijn uitvaart? Met de Uitvaartkostenmeter helpen we u de kosten van uw uitvaart op een rij te zetten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie