Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 9 N O V E M B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting Herverzekering en risicomanagement: de kracht van het geheel in bescherming Pagina 5 Premie FOV-bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 2010 Pagina 5 Collectieve FOVaansluiting Kifid Pagina 7 DNB: kwartaalrapportage voor verzekeraars Pagina 9 Baden Baden: herverzekeren anno 2010 Pagina 10 Grote branden derde kwartaal 2009 Pagina 12 Directeur van Eureko Re Rob Burgerhout met pensioen De gevolgen van de kredietcrisis voor de beschikbare herverzekeringscapaciteit vallen mee. De condities van de herverzekeringsprogramma s die in de komende periode kunnen worden overeengekomen, zijn veelal heel redelijk. Behoudens eventuele catastrofes zoals de orkanen Katrina en Rita ziet de markt er voor 2010 gunstig uit. Dat zeggen drs. Lex Geerdes RMiA, directievoorzitter van Aon Nederland, en Alex van den Doel MSc, directeur Risk Finance & Captive Management van Aon Global Risk Consulting. Aon, makelaar en adviseur op het gebied van is het rendez-vous in Monte Carlo net achter de risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, heeft in Nederland een tiental vinden. Deze jaarlijkse herverzekeringsmarkten rug en moet het in Baden-Baden nog plaats- vestigingen, met in totaal circa medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. gelegenheid om met elkaar de markt te bieden verzekeraars en herverzekeraars De onderneming maakt deel uit van Aon bespreken en indrukken uit te wisselen ten Corporation, gevestigd in Chicago. Wereldwijd aanzien van de prijzen van herverzekeringscapaciteit in het volgende kalenderjaar. Een omvat het netwerk circa 500 kantoren in meer dan 120 landen, waar in totaal ruim sterke afvaardiging van Aon staat verzekeraars medewerkers werken. Aon is geen afkorting. Het is het Keltische woord voor eenheid, waarmee de onderneming wil uitstralen dat het altijd van de kracht van het geheel uitgaat. Aon Nederland adviseert een groot aantal onderlingen ten aanzien van herverzekeringen. C O N C U R R E R E N D E V E R L E N G I N G E N De herverzekeringscapaciteit en ook het prijsniveau zijn nauwelijks beïnvloed door de kredietcrisis, stelt directievoorzitter Lex Geerdes. Doordat het technisch resultaat van de meeste herverzekeraars positief is, blijft er ruimte voor concurrerende verlengingen van herverzekeringsprogramma s. Met onze analytische benadering slagen we erin een optimale programmastructuur in de markt te zetten, die voor onze klanten financieel heel aantrekkelijk is. Ten tijde drs. Lex Geerdes RMiA, directievoorzitter van van het gesprek met Geerdes en Van den Doel Aon Nederland. De onderlinge 1

2 daarbij ter zijde. Geerdes: Het is nog vroeg in het seizoen, maar de eerste feedback wijst uit dat ook 2010 redelijk gunstig wordt. Tenzij zich in de komende weken nog grote calamiteiten zouden voordoen, voorzien wij voor komend jaar een redelijk stabiele markt. C A P A C I T E I T W E E R T O E G E N O M E N Aon heeft vorig jaar de Engelse herverzekeringsmakelaar Benfield overgenomen. Aon Benfield is marktleider voor de hele Nederlandse markt en voor grote en kleine verzekeraars de aangewezen partner bij de aankomende verlengingen van de herverzekeringscontracten. Met name onderlingen kunnen profijt hebben van de benchmarkstudies en de inkoopkracht van Aon Benfield, benadrukt Lex Geerdes. Het bedrijf staat bekend om de gedegen analyses van de herverzekeringsmarkt wereldwijd. Een Aon Benfield-analyse van de herverzekeringscapaciteit laat zien, dat in het vierde kwartaal van 2007 nog $ 362 mld beschikbaar was, in het vierde kwartaal van 2008 $ 309 mld ( 15%) en in het tweede kwartaal van 2009 $ 337 mld (+9%). In 2008 waren de beleggingsresultaten natuurlijk dramatisch, licht Geerdes toe, maar dat heeft niet tot een crisis in de herverzekeringscapaciteit geleid. Na een daling is er weer capaciteit bijgekomen, niet in de laatste plaats doordat de beleggingsresultaten in het eerste halfjaar van 2009 ook weer verbeterd zijn. Het lijkt erop dat ook herverzekeraars een kort geheugen hebben. Ze communiceren weliswaar naar buiten toe dat ze heel selectief zijn en dat elke klant rendabel moet zijn, maar in feite willen ze toch hun klanten en marktaandeel vasthouden. Daardoor kunnen wij in de praktijk gunstige verlengingen voor onze klanten realiseren. S P O N S O R C O N T R A C T De kredietcrisis heeft ook Aon zelf, als onderneming, relatief weinig pijn gedaan. Het gaat goed met Aon, aldus Lex Geerdes. Onze klantretentie is hoog, we slagen erin markt- aandeel te winnen, de medewerkertevredenheid is hoog en de financiële resultaten zijn goed. Ook onze beurskoers heeft goed standgehouden. Een jaar geleden zaten we rond de veertig dollar en dat zitten we nog steeds. Wij laveren dus redelijk ongeschonden door de ijsbergen van de financiële crisis heen. Dat wil overigens niet zeggen dat Aon helemaal geen krassen heeft opgelopen. De reserves van de eigen pensioenfondsen hebben in een aantal landen, waaronder Nederland, een behoorlijke daling te zien gegeven. Extra dotaties waren geboden. Daarnaast is op het eigen vermogen en ook op fiduciair geld, dat vanzelfsprekend veilig is weggezet, slechts weinig rendement behaald, hetgeen eveneens gevolgen voor de business heeft. Ook is merkbaar dat de bedrijfsmatige klanten, bijvoorbeeld in transport, bouw en vastgoed, minder investeren. Activiteiten van Aon die aan de omzetten van deze klanten zijn gerelateerd, blijven daardoor achter. Dit zijn zo enkele elementen die invloed op onze bedrijfsvoering hebben, de crisis raakt ons helaas ook, maar verhoudingsgewijs, dus als ik naar Aon in andere landen en naar collega-concurrenten in Nederland kijk, doen we het goed. Het vertrouwen in de toekomst blijkt onder meer uit het vierjarig sponsorcontract dat Aon Corporation in juni met Manchester United overeen kwam. Vanaf 2010 zal de naam Aon op de shirts van Edwin van der Sar en zijn medespelers prijken. Het spreekt vanzelf dat onze naamsbekendheid hierdoor enorm zal toenemen, aldus Geerdes. R I S I C O M A N A G E M E N T Op voetbalgebied is Aon nog op andere fronten actief en dan met name waar het risicomanagement betreft. Aon is zowel de risicomanagementadviseur als de verzekeringsmakelaar met betrekking tot het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Johannesburg. Sinds het midden van de jaren negentig is de advisering over risicomanagement, naast het makelen en 2 De onderlinge november 2009

3 Alex van den Doel MSc, directeur Risk Finance & Captive Management van Aon Global Risk Consulting. bemiddelen, een echte core business van Aon geworden. Alex van den Doel: Een goed risicomanagementbeleid is ook voor verzekeraars heel belangrijk. Het gaat niet alleen om de technische risico s, maar ook om de operationele en financiële risico s van de organisatie, dus met betrekking tot beleggingen, debiteuren, rente, fraude, integriteit, reputatie enzovoort. Onlangs liet Munich Re op ons symposium over dit onderwerp zien hoe de uitrol van een enterprise risk management hen op een heel goede manier door de kredietcrisis had geloodst. Dankzij enterprise risk management hadden zij goed inzicht in alle risico s van het bedrijf. Door daar verstandig mee om te gaan, waren de resultaten stabiel gebleven en was de herverzekeringscapaciteit toegenomen. Ook het FIRM-model van De Nederlandsche Bank is in zekere zin op enterprise risk management gericht. Het model dwingt ook onderlingen om integraal naar risico s te kijken. Wij kunnen onze klanten daar goed bij adviseren, onder meer met voorbeelden van analyses bij zowel bedrijfsmatige klanten als beursgenoteerde en onderlinge verzekeraars. B R A N D V E I L I G H U I S Adequaat risicomanagement kan in het geheel van bescherming als een waardevolle aanvulling op een gedegen herverzekering worden beschouwd. Van den Doel: Wij zien dat ook De Nederlandsche Bank in bepaalde gevallen meer dan normaal in de opzet van herverzekeringsprogramma s geïnteresseerd is. Desgewenst kunnen wij die structuur toelichten, om de toezichthouder de geruststelling te geven dat de onderlinge ook in het geval van calamiteiten en bij onvoorziene pieken in de schadelast overeind kan blijven en dat ze geen onverantwoorde risico s heeft genomen. In FIRM wordt eveneens nadrukkelijk naar herverzekering gekeken, zeker ook met betrekking tot Solvency II. In dat verband hebben wij een methodiek ontwikkeld die we bijvoorbeeld in het kader van de QIS4-studies hebben gebruikt. Namens een aantal verzekeraars vullen wij de QIS4-spreadsheets in en geven we advies over de impact op het eigen vermogen. Een gelijksoortige aanpak heeft Aon ontwikkeld ten aanzien van compliance, waarbij ook weer vanuit het FIRM-model een koppeling naar alle relevante compliance-eisen is gelegd. We sluiten op dit vlak helemaal aan bij het model van het brandveilige huis dat De Nederlandsche Bank voor de voorlichting aan brandonderlingen heeft ontworpen, aldus Van den Doel. Over de dienstverlening van Aon op het gebied van herverzekering en risicomanagement staat veel informatie op de website van de onderneming, Voor specifieke herverzekeringsvraagstukken kunnen onderlingen het beste contact opnemen met Bob Reichenfeld. De onderlinge november

4 FEDERATIE Knollen en citroenen AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren doet de laatste weken nogal van zich spreken: Banken en verzekeraars kiezen er nog steeds voor om de onwetendheid van klanten commercieel te benutten. Er worden nog altijd knollen voor citroenen verkocht. Dat gebeurt vooral bij gestructureerde producten maar ook bij pensioenen beleggingsproducten. Volgens Kockelkoren moeten banken en verzekeraars hun strategie opnieuw definiëren. Daarbij moet niet langer op omzet worden gestuurd maar op kwaliteit voor de klant. Om het toezicht (nog meer) kracht bij te zetten, pleit Kockelkoren voor een extra rol van de AFM bij de ontwikkeling van producten. De Kamer valt hem bij. Er bestaat geen geloof meer in zelfregulering. Aldus gloort er nieuwe regelgeving en staat het toezicht een nieuwe groeistuip te wachten. Dat gaat me allemaal wat snel. Woekerpolissen, koopsompolissen met extreme provisies, aandelenlease etc. zijn al langer bekend. Waarom is daar niet stellig tegen opgetreden? En is het niet verstandig om eerst de onderzoeken af te wachten naar de rol van de toezichthouder(s) bij de kredietcrisis en de DSB-affaire, alvorens deze van nieuwe bevoegdheden te voorzien? Een intenser toezicht raakt immers ook de goed functionerende aanbieders en leidt tot meer kosten, die uiteindelijk door de klant moeten worden betaald. En aangezien deze centraal moet staan, is waakzaamheid geboden. Het voorgaande neemt allemaal niet weg dat het kwaad moet worden weggesneden. Laat de onderste steen vooral boven komen en saneer hard. Dan blijven uitsluitend goede spelers over waaronder natuurlijk de onderlingen die uiteindelijk minder toezicht nodig hebben. Dan moet je nu geen zwaarder instrumentarium optuigen. Chris van Toor Bestuursvergadering Op 13 november vond de laatste bestuursvergadering van dit jaar plaats, deels net al vorig jaar in het bijzijn van een delegatie van De Nederlandsche Bank. Tijdens de vergadering kwam weer een aantal actuele zaken aan de orde. Zo vroegen de collectieve pensioenonderhandelingen om een update en werden de begroting en contributie over 2010 besproken. Tevens besliste het Bestuur dat de FOV lid wordt van Amice, de internationale koepel van onderlinge verzekeraars. Al tijdens de vergadering kreeg ook de toegenomen toezichtdruk van DNB weer de nodige aandacht, zoals de roep om vereenvoudigd toezicht, Solvency light / proportioneel en het toezicht op kleinere verzekeraars ( 5 mln). Deze onderwerpen kwamen mede aan de orde ter voorbereiding van de aanwezigheid van de heren Roos, Korthorst en Boehlé die aanschoven bij het tweede deel van de vergadering. Tijdens het gesprek werd naar voren gebracht dat het voor de FOV een punt van zorg is of de aandacht die nu uitgaat naar materiële aspecten van het toezicht niet meebrengt dat noodzakelijke aandacht voor andere zaken goede producten en service leveren aan de klant in gevaar komt. De vraag was daarnaast of DNB een beeld kon schetsen van wat de komende maanden op de onderlinge sector afkomt en hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Tijdens de uitgebreide reactie van DNB en de daaropvolgende gedachtewisseling werd uitvoerig ingegaan op het aspect van het afzetten van proportionaliteit tegen risico s en niet zozeer tegen omvang. Om de eventuele daarbij gepaard gaande problemen tijdig te signaleren acht DNB het van groot belang regelmatig contact te houden met de onderlinge verzekeraars: de toezichthouder wil geen eenrichtingsverkeer. Daarnaast ziet DNB het als een belangrijke waarborg voor een goede organisatie als de betrokkenheid van leden en de bestuurlijke structuur goed geregeld zijn. Toezicht kleine verzekeraars Op initiatief van het Ministerie van Financiën en DNB vond op 3 november in Bunnik een visiegesprek plaats over het toezicht op kleine onderlingen. Hieraan namen van de DNB-afdeling Toezicht Strategie mevrouw K.J.L. Spahr van der Hoek en de heer J. Gorter deel. Van FOVzijde waren de heren B. Doornweerd (OWM Achterhoek), R.J. Hoek (Onderlinge Vlist) en Chr. van Toor (FOV) aanwezig. Het gesprek diende als verkennende analyse voor een passend toezichtregime op kleine verzekeraars (< 5 mln premieinkomen en < 25 mln technische voorzieningen). Dit regime zou moeten worden ingevoerd in 2012, als Solvency II ook van kracht wordt. Vanuit de FOV werd aangegeven dat toezicht op zich nuttig en ook noodzakelijk is, maar dat dit proportioneel en risicogewogen moet plaatsvinden. De toezichtkosten dienen ook proportioneel te worden verdeeld. Wat dit betreft, werd aangegeven dat heffingen voor bijzondere toezichthandelingen (zoals de toetsing van bestuurders) voor kleinere partijen onevenredig hoog uitwerken. Op het geheel van de toezichtkosten valt daarmee ook maar een lichte besparing te behalen die voor een deel weer teniet wordt gedaan door de administratie die moet worden gevoerd en de aanpassing van de tarieven die periodiek dient plaats te vinden. De woordvoerders van FOV-zijde waren van mening dat eenvoudige maatschappijen die goed functioneren zoals veel onderlingen zouden moeten kunnen volstaan met een jaarlijkse rapportage en een enkel toezichtgesprek. De gespreks- 4 De onderlinge november 2009

5 frequentie zou nog lager kunnen zijn als de bevindingen dat rechtvaardigen. Dat geeft ook ruimte om het toezicht daar waar nodig te intensiveren. Vanuit de FOV werd ook gewaarschuwd voor een drempelwerking die van nadere wetgeving kan uitgaan. Ook het stellen van harde ondergrenzen aan solvabiliteit werd in beginsel ontraden omdat dit de oprichting van nieuwe onderlingen en het functioneren op kleine schaal onmogelijk kan maken. Daarmee zou een kostbaar goed verloren kunnen gaan, gegeven de opvangfunctie van onderlinge verzekeraars in situaties waarin van een marktfalen sprake is (onbetaalbare premies of het ontbreken van dekking). De DNB-onderzoekers hebben toegezegd de input in hun advies mee te nemen. Bijeenkomst bekostiging financieel toezicht Op 5 november nam de FOV deel aan de tweede bijeenkomst op het Ministerie van Financiën waarbij de (verdeling van de) bekostiging van het financieel toezicht centraal stond. Deze bijeenkomst was het vervolg op die van 9 september waar een begin werd gemaakt met het vinden van een oplossing voor de door de financiële sector als oneerlijk / problematisch ervaren verdeling van de toezichtkosten (zie hiervoor De onderlinge van september jl.). Hierover zijn procedures gevoerd die in 2008 hebben geleid tot twee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op grond van deze uitspraken is een herverdeling van de kosten over de Staat en de sector tot stand gekomen. Het CBb had geoordeeld dat de sector kosten van activiteiten kreeg doorberekend die onvoldoende verband hielden met de taken en bevoegdheden van de toezichthouders. De vervolgens door de Minister van Financiën geformuleerde vraag of met de huidige bekostigingssystematiek recht wordt gedaan aan de uitgangspunten daarvan vormde de aanleiding met de sector hierover in gesprek te gaan. Tijdens het eerste gedeelte van de discussie zetten DNB en AFM uiteen hoe toezicht in de praktijk werkt en hoe kosten hiervan worden toegerekend. Duidelijk werd dat hierbij niet altijd eenduidig wordt gehandeld. DNB opereert instellinggericht terwijl AFM veel meer aandachtsgebied-gericht werkt. Met deze uiteenzetting van de toezichthouders vond een discussie met de marktvertegenwoordigers plaats. Daarbij kwamen kwesties aan de orde als: aan wie dienen de kosten van een beroepsprocedure (op grond van de AWB) toegerekend te worden? Bestaat er geen modus jaarlijkse fluctuaties in toezichtkosten te elimineren? In hoeverre kunnen sector en toezichthouders leren van toezicht in andere sectoren? In hoeverre zijn de toezichthouders zelf (financieel) verantwoordelijk voor een tekortschietende begrotingsdiscipline? Is het niet mogelijk de kostentoedeling meer vanuit het principe van de vervuiler betaalt te regelen? De discussie en aangedragen oplossingsmogelijkheden waren voor het Ministerie van Financiën aanleiding een aantal oplossingsrichtingen te laten analyseren en deze bij de volgende bijeenkomst in januari te presenteren. Eén van de te onderzoeken mogelijkheden is een wellicht voor de FOV-leden interessante optie van een (van specifieke bedrijfsfactoren afhankelijke) basis-fee, aangevuld met de kosten die ten behoeve van specifieke toezichtactiviteiten in een jaar gemaakt moeten worden (systematiek vergelijkbaar met de kostenverrekening zoals voorgesteld door Stichting Salvage). Wordt vervolgd in januari Premie FOV-bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 2010 Op 13 november heeft een onderhoud plaatsgevonden met Centraal Beheer Achmea over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor FOV-leden. Op basis van het verloop van de schadeclaims in 2009 is besloten dat de premie voor 2010 niet zal worden verhoogd. In 2009 zijn weer de nodige wijzigingen geweest zoals naamsveranderingen en fusies. Wil er een beroep gedaan kunnen worden op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan is het van belang dat de polis up to date is. Het dringende advies is derhalve de polisvoorwaarden na te kijken en eventuele wijzigingen door te geven aan Centraal Beheer Achmea. Dit voorkomt verrassingen op het moment dat er een beroep moet worden gedaan op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Collectieve FOV-aansluiting Kifid Begin november was de mogelijkheid voor Wft-verklaringhoudende verzekeraars (de zgn. VOW-ers) zich bij Kifid aan te sluiten eindelijk een feit. Na tussenkomst van de FOV kregen deze onderlingen een van het Klachteninstituut om hun aansluiting te effectueren. De desbetreffende maatschappijen wordt geadviseerd deze formaliteit zo spoedig mogelijk af te handelen daar dit dan ook in het openbaar te raadplegen Kifid-register op internet direct zichtbaar is. Najaarsbijeenkomsten In de planning van de in de vorige De on- De onderlinge november

6 ONDERLINGEN derlinge vermelde Najaarbijeenkomsten is een verandering opgetreden. Van de bijeenkomsten, die om uur beginnen en afgesloten worden met een diner, zijn er twee komen te vervallen. Alleen de bijeenkomsten in Zeist (donderdag 3 december, Conferentiecentrum Woudschoten) en Oudendijk (restaurant La Mère Anne, woensdag 9 december) vinden doorgang. Spreker is de heer G.J. de Steur over de implementatie van strategie. De Kennissnack: succesvol concept De eerste Kennissnack vond plaats op 15 oktober jl. in Groot Kievitsdal te Baarn. Twee medewerkers van de blusmiddelenfabrikant Saval uit Breda spraken er over innovaties en nieuwe regelgeving op het gebied van blusmiddelen. De bijeenkomst werd door 21 personen bijgewoond. Naast het feit dat het een informatieve middag was, sprak het Kennissnack-concept de aanwezigen bijzonder aan: het in een korte bijeenkomst, op een goed bereikbare locatie, buiten de files om en voorzien van een warme snack behandelen van een actueel (preventie-)thema. Naar verwachting heeft de volgende Kennissnack, begin 2010, asbest als thema. Contactdag schadecorrespondenten Op 19 november jl. heeft de jaarlijkse contactdag voor schadecorrespondenten van de afdeling schepenverzekering plaatsgevonden. Deze dag is bedoeld om schadecorrespondenten van de maatschappijen op informele wijze met elkaar in contact te brengen en daarmee een soepele(re) afdoening van onderlinge schadegevallen te bevorderen. Dit jaar hebben 18 deelnemers Falck Risk op de Maasvlakte bezocht. Falck Risk heeft een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheidstrainingen voor brandweer- en daarmee gelieerde organisaties. Jaarlijks komen meer dan cursisten uit alle delen van de wereld naar de Rotterdamse Maasvlakte om realistisch te oefenen met behulp van de unieke trainingsfaciliteiten. Voor bijna elke vorm van incidenten- en rampenbestrijding heeft Falck Risc opleidingsprogramma s en herkenbare oefenobjecten met bijbehorende oefenscenario s. De training voor de schadecorrespondenten was toegespitst op brandbestrijding aan boord van een schip, het gebruik van blusmiddelen en hosehandling. Hierdoor konden zij zelf ervaren met welke moeilijkheden brandweerlieden worden geconfronteerd bij een dergelijke brand en de gevolgen van het gebruik van diverse soorten blusmiddelen. Daarnaast kregen zij met de oefeningen meer inzicht in de soort en omvang van de schade en besluiten die soms worden genomen als er brand is. De dag werd als zeer leerzaam en leuk ervaren en afgesloten met een diner in het Van der Valk restaurant in Ridderkerk. Univé lanceert melkverzekering voor veehouder Univé is als eerste verzekeraar in Nederland gekomen met een melkverzekering. Deze verzekering dekt de schade die ontstaat als de melk door een calamiteit, zoals verontreiniging door antibiotica, verloren gaat. De melkverzekering werd begin november geïntroduceerd tijdens de Rundvee Relatiedagen in Hardenberg. Volgens Univé konden melkveehouders zich tot voor kort niet voor een dergelijke schade verzekeren en moesten ze dus zelf het risico dragen. Omdat melkveebedrijven steeds groter worden, wordt daarmee ook het financiële risico van een volle tank melk die niet naar de fabriek kan steeds groter. Van melkveehouders in onze klantenkring hoorden we dat dit een flink bedrijfsrisico kan zijn, zegt Toine Faber, directeur van Univé Oost. Ook schaalvergroting en het daarmee gepaard gaande groeiende ondernemersrisico hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze verzekering. Bron: Agrarisch Dagblad, 29 oktober 2009 Univé-verzekerden krijgen ruim 23,2 mln terug Ongeveer klanten van Univé- VGZ-IZA-Trias krijgen samen 23,2 mln terug van de verzekeraar. Dat is gemiddeld 41,15 per verzekerde en een miljoen meer dan vorig jaar. In het kader van Univé s Premie Voordeel Plan geeft de verzekeraar elk jaar een korting aan zijn leden. Hoe meer verzekeringen iemand bij Univé heeft, hoe groter het voordeel. Ook de zorgverzekeringen van VGZ, IZA, Trias en SIZ tellen mee bij de berekening. Klanten direct writers tevredener Er bestaan grote verschillen in de klanttevredenheid en -loyaliteit tussen de 6 De onderlinge november 2009

7 ACTUALITEITEN diverse aanbieders van schadeverzekeringen, blijkt uit de KlantenMonitor Schadeverzekeringen, een nieuw onderzoek van MarketResponse onder bijna respondenten. Het onderzoek brengt een duidelijke scheiding aan het licht tussen direct writers en intermediairmaatschappijen. Deze laatste groep heeft veel minder tevreden en loyale klanten. Univé blijkt de grootste schare fans te hebben, op enige afstand gevolgd door Interpolis en ANWB Verzekeringen. In een ranglijst van de 15 grootste schadeverzekeraars staat de eerste intermediairverzekeraar (Allianz) op plaats 7. Ook op kwaliteit van dienstverlening scoren intermediairmaatschappijen duidelijk minder dan de direct writers. Volgens onderzoeker Wolter Kloosterboer blijkt de band tussen klant en verzekeraar bij deze maatschappijen zeer dun. Klanten hebben nauwelijks argumenten waarom ze hun verzekeraar zouden aanbeleven. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt bovendien dat steeds meer klanten zelf hun schadeverzekering regelen, dus zonder tussenkomst van het intermediair. Deze verschuiving naar het directe kanaal is al enige tijd bezig en als intermediairmaatschappijen zich niet aanpassen, moeten ze serieus rekening houden met een verdere leegloop van hun klantportefeuille. Bron: AM Signalen, 30 oktober 2009 Univé Utrecht neemt portefeuille Unitass over De portefeuille van de dit voorjaar failliet verklaarde onderlinge verzekeringsmaatschappij Unitass in Soest is gekocht door Univé Utrecht. Het gaat om een bemiddelingsportefeuille met 570 relaties, die op jaarbasis voor aan doorlopende provisie-inkomsten zorgt. De naam Unitass blijft bestaan. Omdat het een beladen naam is, hebben wij even getwijfeld, maar Unitass is een perfecte naam voor Univé Assurantiën, zegt directeur Gijs van den Berg van Univé Utrecht. In de toekomst komen alle bemiddelingsactiviteiten onder dit label te hangen. Werkend vanuit een zevental kantoren genereert Univé Utrecht een provisieomzet van 2,2 mln. Het bedrijf wil de bemiddelingsactiviteiten uitbreiden; Van den Berg zegt bezig te zijn met een aantal nieuwe acquisities. Omdat wij uiteraard ook verzekeraar zijn, hadden wij tevens graag het verzekeringsdeel van Unitass gewild, zegt Van den Berg. Maar dat is, dacht ik, teruggegaan naar de herverzekeraar van Unitass, de onderlinge verzekeringsmaatschappij Harmelen. Bron: AM Signalen, 9 november 2009 Nieuwe directie van OOM Verzekeringen Marga Purvis-Wagemaker (45) en Arjen Korteweg (38) vormen per 1 november 2009 de nieuwe directie van OOM Verzekeringen. Marga Purvis is per 1 november benoemd tot algemeen directeur van OOM Verzekeringen. Zij volgt hiermee Jelle visser op die met pensioen gaat. Purvis is sinds 1 juli 2009 als statutair directeur werkzaam bij OOM Verzekeringen. Arjen Korteweg is per 1 september 2009 werkzaam bij OOM Verzekeringen. Voordat Korteweg bij OOM Verzekeringen kwam werken heeft hij onder andere bij AEGON (als manager Financial Accounting in Nieuwegein) en bij KPMG (als accountant) gewerkt. DNB: kwartaalrapportage voor verzekeraars De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, gelet op de huidige economische omstandigheden, besloten een algemene kwartaalrapportage voor verzekeraars in te voeren. De huidige economische omstandigheden onderstrepen het belang van actuele informatie over de financiële situatie van de onder toezicht staande verzekeraars en over de gevoeligheid van de financiële positie voor mogelijke verdere ontwikkelingen op de financiële markten en in de economie. Deze kwartaalrapportage is daarmee geen vervanging van, maar een aanvulling op de reguliere Wft-staten en de daarmee verbonden toereikendheidstoets. De huidige opzet van de kwartaalrapportage richt zich over de eerste drie kwartalen van het jaar vooral op de actiefzijde van de balans; over het vierde kwartaal wordt aanvullende informatie gevraagd. DNB zal de informatie toepassen in haar micro- en macroprudentiële toezicht. Op enig moment in de toekomst zal worden bezien of deze algemene kwartaalrapportage voor verzekeraars zal worden gecontinueerd, mede in het licht van de invoering van Solvency II in Op dat moment zal ook een eventuele aanpassing van de relevante wetgeving voor wat betreft deze rapportage aan de orde komen. Doel van deze rapportage is om frequenter, nauwkeuriger en eerder de financiële positie en mogelijk aanwezige risico s van de verzekeraars te kunnen beoordelen. De kwartaalrapportages zullen niet alleen worden gebruikt voor retrospectieve doeleinden maar eveneens dienen als bron voor prospectieve analyses. Het is daarbij belangrijk dat inzicht wordt geboden op economisch reële grondslagen. Dit is conform de concepten die ook ten grondslag liggen aan het komende De onderlinge november

8 Solvency II regime. Deze kwartaalrapportage past daarmee goed in het proces van overgang naar het nieuwe Solvency II regime, dat in oktober 2012 van kracht wordt. De huidige rapportage zal worden opgevraagd voor iedere vergunninghoudende en VOW3-verzekeraar. In het overleg met de sector zal verder worden gesproken over een rapportage op concernniveau. Voor meer informatie en de benodigde te downloaden documenten, zie de desbetreffende pagina s op AFM: Klant moet adviseur betalen De AFM vindt dat het provisiesysteem moet worden vervangen. Het lijkt ons de meest gezonde situatie als de klant betaalt aan de adviseur. Net zo goed als je een aannemer inhuurt, je wilt onderhandelen over wat die aannemer gaat leveren en hoeveel jij daarvoor moet betalen. Die vergelijking trok AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren recentelijk in het NOS Journaal. Klanten zullen het in toenemende mate aantrekkelijk vinden om met adviseurs zelf te onderhandelen over welke prijs zij bereid zijn voor het advies te betalen. Kockelkoren zei eerder dit jaar al eens dat het beter is om te stoppen met snoepen uit de strooppot van aanbieders. Bron: AM Signalen, 5 november 2009 AFM en DNB moeten samen verder Het optreden bij DSB toont aan dat cultuurverschillen bij de toezichthouders het toezichtproces hinderen. De ontwikkelingen rond DSB doen derhalve de vraag reizen of het wel verstandig is om twee toezichthouders, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, te handhaven. Het samenvoegen van DNB en AFM zal beide partijen dwingen de verschillende doelstellingen, culturen en standpunten op elkaar af te stemmen. Nederland kent een functioneel toezichtmodel voor de financiële markt, het zogenaamde Twin Peaks model. Het prudentieel toezicht is opgedragen aan DNB, met een duidelijke link naar systeemstabiliteit, en het gedragstoezicht aan de AFM met als doelstelling normconform handelen. Volgens de wetsgeschiedenis is voor dit systeem gekozen omdat bij één financiële toezichthouder de kans bestaat dat het prudentieel toezicht dan wel het gedragsaspect ondersneeuwt. Het gedragstoezicht is namelijk veelal gebaat bij publiciteit. Het publiceren van een normovertreding door een instelling zorgt immers voor een generaal preventieve werking. Publiciteit kan echter weer negatieve gevolgen hebben voor de systeemstabiliteit. Het Twin Peaks model zo is de gedachte zorgt voor een goed evenwicht tussen beide belangen. In zijn recente speech op 9 oktober tijdens de Iosco Technical Committee Conference pleitte Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter bij AFM, nog eens voor het Twin Peaks model, juist in tijden van crisis. De DSB-affaire laat echter zien dat wat als een gedragsissue begint, uiteindelijk kan uitmonden in een prudentieel probleem. Het toezicht van de AFM zag in eerste instantie op de kwaliteit van de producten en dienstverlening van DSB, zoals het onderzoek naar de koopsompolissen. De AFM heeft in mei van dit jaar een tweetal boetes opgelegd aan DSB, die ze begin juli heeft gepubliceerd. Door het publiceren worden het onderzoek en de geconstateerde overtredingen bekend bij het publiek. Het gedragstoezicht van de AFM beïnvloedt daarmee het vertrouwen dat cliënten hebben in DSB. Cliënten zonder vertrouwen in hun bank, halen hun geld daar weg en dat is weer van invloed op de liquiditeit en solvabiliteit. Het zou het toezicht op financiële instellingen ten goede komen als beide doelstellingen normconform gedrag en systeemstabiliteit vanaf het begin van een onderzoek worden meegewogen. Met twee gescheiden toezichthouders bestaat het gevaar dat vooral het prudentieel aandachtsgebied onvoldoende (of te laat) aandacht krijgt wanneer de oorsprong van het probleem ligt bij het niet (voldoende) naleven van de gedragsregels. De gedragstoezichthouder zal dan immers voorop lopen in het onderzoek, terwijl daarbij keuzes gemaakt worden die in een later stadium voor het prudentieel belang funest kunnen zijn. Daar komt bij dat de cultuurverschillen tussen de AFM en DNB groot zijn, wat de samenwerking en het begrip over elkaars standpunten bemoeilijkt. Als doelstellingen, culturen en standpunten samenkomen, wordt de juiste balans tussen prudentieel en gedragstoezicht echt bereikt. Terwijl tegelijkertijd wordt bespaard, omdat één toezichthouder aanzienlijk minder kosten met zich brengt dan twee. Mr. Esther Vis-Osendarp (mede-eigenaar CLCS bv) Het Financieele Dagblad, 5 november 2009 Verzekeraars zouden rookmelders moeten uitdelen Welsly Bodha, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting, pleit er voor dat verzekeringsmaatschappijen alle woningen in ons land van brand- en rookmelders gaan voorzien. In een interview in het blad Verzekerd van het Verbond van Verzekeraars zegt Bodha dat verzekeraars met weinig geld voor een grote impact op de samenleving kunnen zorgen: Zo zou ik het enorm toejuichen als ze alle woningen van brand- en rookmelders voorzien. Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan, 8 De onderlinge november 2009

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Planning toezichtthema s verzekeraars

Planning toezichtthema s verzekeraars Planning toezichtthema s verzekeraars 2014 dec Q1 jan feb mrt Q2 apr mei jun 2015 jul Q3 Q4 aug sept okt nov dec jan 2016 Q1 feb mrt De Nederlandse financiële sector voldoet tijdig en adequaat aan nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Service Informatie Aon Risk Solutions

Service Informatie Aon Risk Solutions Service informatie Service Informatie Aon Risk Solutions Deze informatie begeleidt de verzekering van uw particuliere kunstverzameling. Geachte cliënt, Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT juli 2013 Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Wie zijn wij en wat doen we? Handelsnaam: Lazard & Willing Assurantiën BV Postadres: Postbus 2102 1180 EC Amstelveen Bezoekadres: Burgemeester A. Colijnweg 2 1182 AL Amstelveen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Hoe verzeker ik mijn buitenlandse vestigingen?

Hoe verzeker ik mijn buitenlandse vestigingen? Hoe verzeker ik mijn buitenlandse vestigingen? Verzekeren over de grens INFoRMATIE over MEEùs INTERNATIoNAl DEsK Verzekeren over de grens Wilt u als bedrijf blijven groeien? Dan is de Nederlandse markt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Definitieve versie, 03-09-2010 Noordstad Hypotheken BV Den Helder Inleiding Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door het team van Noordstad Hypotheken BV te Den Helder.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Financieel Fit

Dienstverleningsdocument Financieel Fit Dienstverleningsdocument Financieel Fit Adres : Postbus : 315, 2650 AH, Berkel en Rodenrijs Telefoon : 06-23110490 Fax : Email : info@financieelfit.com Internet : www.financieelfit.com Op afspraak : Maandag

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product

Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Dienstverleningsdocument van toepassing op het complexe product Hypotheken Pensioenen Assurantiën Dienstverleningsdocument van De Boer & Ter Voert V.O.F. De Boer & Ter Voert V.O.F Hugo de Grootlaan 1 1422

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5 Inleiding Maarten Gelderman voor seminar "Zeven toezichttips om je instelling compliant te laten zijn" voor de sector betaalinstellingen van woensdag 9 september 2015 1 Toezicht nationale instellingen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Beste relatie

Vertrouwelijk. Beste relatie Vertrouwelijk Beste relatie Datum: 26 februari 2013 Ons kenmerk: All Finance BV / directe beloning Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 sjakdelaat@all-finance.nl Onderwerp: Directe

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Verzeker uw monumenten goed. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het. 5 Goed om even te weten. 7 2 Verzeker

Nadere informatie

André Feijs Financiële Planners

André Feijs Financiële Planners André Feijs Financiële Planners Contactgegevens André Feijs financiële planners, statutaire naam: A.J.M. Feijs Advies B.V. Valkenburgerweg 167 Wilhelminasingel 92 6419 AT Heerlen 6221 BL Maastricht Tel:

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie