Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 9 N O V E M B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting Herverzekering en risicomanagement: de kracht van het geheel in bescherming Pagina 5 Premie FOV-bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 2010 Pagina 5 Collectieve FOVaansluiting Kifid Pagina 7 DNB: kwartaalrapportage voor verzekeraars Pagina 9 Baden Baden: herverzekeren anno 2010 Pagina 10 Grote branden derde kwartaal 2009 Pagina 12 Directeur van Eureko Re Rob Burgerhout met pensioen De gevolgen van de kredietcrisis voor de beschikbare herverzekeringscapaciteit vallen mee. De condities van de herverzekeringsprogramma s die in de komende periode kunnen worden overeengekomen, zijn veelal heel redelijk. Behoudens eventuele catastrofes zoals de orkanen Katrina en Rita ziet de markt er voor 2010 gunstig uit. Dat zeggen drs. Lex Geerdes RMiA, directievoorzitter van Aon Nederland, en Alex van den Doel MSc, directeur Risk Finance & Captive Management van Aon Global Risk Consulting. Aon, makelaar en adviseur op het gebied van is het rendez-vous in Monte Carlo net achter de risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, heeft in Nederland een tiental vinden. Deze jaarlijkse herverzekeringsmarkten rug en moet het in Baden-Baden nog plaats- vestigingen, met in totaal circa medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. gelegenheid om met elkaar de markt te bieden verzekeraars en herverzekeraars De onderneming maakt deel uit van Aon bespreken en indrukken uit te wisselen ten Corporation, gevestigd in Chicago. Wereldwijd aanzien van de prijzen van herverzekeringscapaciteit in het volgende kalenderjaar. Een omvat het netwerk circa 500 kantoren in meer dan 120 landen, waar in totaal ruim sterke afvaardiging van Aon staat verzekeraars medewerkers werken. Aon is geen afkorting. Het is het Keltische woord voor eenheid, waarmee de onderneming wil uitstralen dat het altijd van de kracht van het geheel uitgaat. Aon Nederland adviseert een groot aantal onderlingen ten aanzien van herverzekeringen. C O N C U R R E R E N D E V E R L E N G I N G E N De herverzekeringscapaciteit en ook het prijsniveau zijn nauwelijks beïnvloed door de kredietcrisis, stelt directievoorzitter Lex Geerdes. Doordat het technisch resultaat van de meeste herverzekeraars positief is, blijft er ruimte voor concurrerende verlengingen van herverzekeringsprogramma s. Met onze analytische benadering slagen we erin een optimale programmastructuur in de markt te zetten, die voor onze klanten financieel heel aantrekkelijk is. Ten tijde drs. Lex Geerdes RMiA, directievoorzitter van van het gesprek met Geerdes en Van den Doel Aon Nederland. De onderlinge 1

2 daarbij ter zijde. Geerdes: Het is nog vroeg in het seizoen, maar de eerste feedback wijst uit dat ook 2010 redelijk gunstig wordt. Tenzij zich in de komende weken nog grote calamiteiten zouden voordoen, voorzien wij voor komend jaar een redelijk stabiele markt. C A P A C I T E I T W E E R T O E G E N O M E N Aon heeft vorig jaar de Engelse herverzekeringsmakelaar Benfield overgenomen. Aon Benfield is marktleider voor de hele Nederlandse markt en voor grote en kleine verzekeraars de aangewezen partner bij de aankomende verlengingen van de herverzekeringscontracten. Met name onderlingen kunnen profijt hebben van de benchmarkstudies en de inkoopkracht van Aon Benfield, benadrukt Lex Geerdes. Het bedrijf staat bekend om de gedegen analyses van de herverzekeringsmarkt wereldwijd. Een Aon Benfield-analyse van de herverzekeringscapaciteit laat zien, dat in het vierde kwartaal van 2007 nog $ 362 mld beschikbaar was, in het vierde kwartaal van 2008 $ 309 mld ( 15%) en in het tweede kwartaal van 2009 $ 337 mld (+9%). In 2008 waren de beleggingsresultaten natuurlijk dramatisch, licht Geerdes toe, maar dat heeft niet tot een crisis in de herverzekeringscapaciteit geleid. Na een daling is er weer capaciteit bijgekomen, niet in de laatste plaats doordat de beleggingsresultaten in het eerste halfjaar van 2009 ook weer verbeterd zijn. Het lijkt erop dat ook herverzekeraars een kort geheugen hebben. Ze communiceren weliswaar naar buiten toe dat ze heel selectief zijn en dat elke klant rendabel moet zijn, maar in feite willen ze toch hun klanten en marktaandeel vasthouden. Daardoor kunnen wij in de praktijk gunstige verlengingen voor onze klanten realiseren. S P O N S O R C O N T R A C T De kredietcrisis heeft ook Aon zelf, als onderneming, relatief weinig pijn gedaan. Het gaat goed met Aon, aldus Lex Geerdes. Onze klantretentie is hoog, we slagen erin markt- aandeel te winnen, de medewerkertevredenheid is hoog en de financiële resultaten zijn goed. Ook onze beurskoers heeft goed standgehouden. Een jaar geleden zaten we rond de veertig dollar en dat zitten we nog steeds. Wij laveren dus redelijk ongeschonden door de ijsbergen van de financiële crisis heen. Dat wil overigens niet zeggen dat Aon helemaal geen krassen heeft opgelopen. De reserves van de eigen pensioenfondsen hebben in een aantal landen, waaronder Nederland, een behoorlijke daling te zien gegeven. Extra dotaties waren geboden. Daarnaast is op het eigen vermogen en ook op fiduciair geld, dat vanzelfsprekend veilig is weggezet, slechts weinig rendement behaald, hetgeen eveneens gevolgen voor de business heeft. Ook is merkbaar dat de bedrijfsmatige klanten, bijvoorbeeld in transport, bouw en vastgoed, minder investeren. Activiteiten van Aon die aan de omzetten van deze klanten zijn gerelateerd, blijven daardoor achter. Dit zijn zo enkele elementen die invloed op onze bedrijfsvoering hebben, de crisis raakt ons helaas ook, maar verhoudingsgewijs, dus als ik naar Aon in andere landen en naar collega-concurrenten in Nederland kijk, doen we het goed. Het vertrouwen in de toekomst blijkt onder meer uit het vierjarig sponsorcontract dat Aon Corporation in juni met Manchester United overeen kwam. Vanaf 2010 zal de naam Aon op de shirts van Edwin van der Sar en zijn medespelers prijken. Het spreekt vanzelf dat onze naamsbekendheid hierdoor enorm zal toenemen, aldus Geerdes. R I S I C O M A N A G E M E N T Op voetbalgebied is Aon nog op andere fronten actief en dan met name waar het risicomanagement betreft. Aon is zowel de risicomanagementadviseur als de verzekeringsmakelaar met betrekking tot het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Johannesburg. Sinds het midden van de jaren negentig is de advisering over risicomanagement, naast het makelen en 2 De onderlinge november 2009

3 Alex van den Doel MSc, directeur Risk Finance & Captive Management van Aon Global Risk Consulting. bemiddelen, een echte core business van Aon geworden. Alex van den Doel: Een goed risicomanagementbeleid is ook voor verzekeraars heel belangrijk. Het gaat niet alleen om de technische risico s, maar ook om de operationele en financiële risico s van de organisatie, dus met betrekking tot beleggingen, debiteuren, rente, fraude, integriteit, reputatie enzovoort. Onlangs liet Munich Re op ons symposium over dit onderwerp zien hoe de uitrol van een enterprise risk management hen op een heel goede manier door de kredietcrisis had geloodst. Dankzij enterprise risk management hadden zij goed inzicht in alle risico s van het bedrijf. Door daar verstandig mee om te gaan, waren de resultaten stabiel gebleven en was de herverzekeringscapaciteit toegenomen. Ook het FIRM-model van De Nederlandsche Bank is in zekere zin op enterprise risk management gericht. Het model dwingt ook onderlingen om integraal naar risico s te kijken. Wij kunnen onze klanten daar goed bij adviseren, onder meer met voorbeelden van analyses bij zowel bedrijfsmatige klanten als beursgenoteerde en onderlinge verzekeraars. B R A N D V E I L I G H U I S Adequaat risicomanagement kan in het geheel van bescherming als een waardevolle aanvulling op een gedegen herverzekering worden beschouwd. Van den Doel: Wij zien dat ook De Nederlandsche Bank in bepaalde gevallen meer dan normaal in de opzet van herverzekeringsprogramma s geïnteresseerd is. Desgewenst kunnen wij die structuur toelichten, om de toezichthouder de geruststelling te geven dat de onderlinge ook in het geval van calamiteiten en bij onvoorziene pieken in de schadelast overeind kan blijven en dat ze geen onverantwoorde risico s heeft genomen. In FIRM wordt eveneens nadrukkelijk naar herverzekering gekeken, zeker ook met betrekking tot Solvency II. In dat verband hebben wij een methodiek ontwikkeld die we bijvoorbeeld in het kader van de QIS4-studies hebben gebruikt. Namens een aantal verzekeraars vullen wij de QIS4-spreadsheets in en geven we advies over de impact op het eigen vermogen. Een gelijksoortige aanpak heeft Aon ontwikkeld ten aanzien van compliance, waarbij ook weer vanuit het FIRM-model een koppeling naar alle relevante compliance-eisen is gelegd. We sluiten op dit vlak helemaal aan bij het model van het brandveilige huis dat De Nederlandsche Bank voor de voorlichting aan brandonderlingen heeft ontworpen, aldus Van den Doel. Over de dienstverlening van Aon op het gebied van herverzekering en risicomanagement staat veel informatie op de website van de onderneming, Voor specifieke herverzekeringsvraagstukken kunnen onderlingen het beste contact opnemen met Bob Reichenfeld. De onderlinge november

4 FEDERATIE Knollen en citroenen AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren doet de laatste weken nogal van zich spreken: Banken en verzekeraars kiezen er nog steeds voor om de onwetendheid van klanten commercieel te benutten. Er worden nog altijd knollen voor citroenen verkocht. Dat gebeurt vooral bij gestructureerde producten maar ook bij pensioenen beleggingsproducten. Volgens Kockelkoren moeten banken en verzekeraars hun strategie opnieuw definiëren. Daarbij moet niet langer op omzet worden gestuurd maar op kwaliteit voor de klant. Om het toezicht (nog meer) kracht bij te zetten, pleit Kockelkoren voor een extra rol van de AFM bij de ontwikkeling van producten. De Kamer valt hem bij. Er bestaat geen geloof meer in zelfregulering. Aldus gloort er nieuwe regelgeving en staat het toezicht een nieuwe groeistuip te wachten. Dat gaat me allemaal wat snel. Woekerpolissen, koopsompolissen met extreme provisies, aandelenlease etc. zijn al langer bekend. Waarom is daar niet stellig tegen opgetreden? En is het niet verstandig om eerst de onderzoeken af te wachten naar de rol van de toezichthouder(s) bij de kredietcrisis en de DSB-affaire, alvorens deze van nieuwe bevoegdheden te voorzien? Een intenser toezicht raakt immers ook de goed functionerende aanbieders en leidt tot meer kosten, die uiteindelijk door de klant moeten worden betaald. En aangezien deze centraal moet staan, is waakzaamheid geboden. Het voorgaande neemt allemaal niet weg dat het kwaad moet worden weggesneden. Laat de onderste steen vooral boven komen en saneer hard. Dan blijven uitsluitend goede spelers over waaronder natuurlijk de onderlingen die uiteindelijk minder toezicht nodig hebben. Dan moet je nu geen zwaarder instrumentarium optuigen. Chris van Toor Bestuursvergadering Op 13 november vond de laatste bestuursvergadering van dit jaar plaats, deels net al vorig jaar in het bijzijn van een delegatie van De Nederlandsche Bank. Tijdens de vergadering kwam weer een aantal actuele zaken aan de orde. Zo vroegen de collectieve pensioenonderhandelingen om een update en werden de begroting en contributie over 2010 besproken. Tevens besliste het Bestuur dat de FOV lid wordt van Amice, de internationale koepel van onderlinge verzekeraars. Al tijdens de vergadering kreeg ook de toegenomen toezichtdruk van DNB weer de nodige aandacht, zoals de roep om vereenvoudigd toezicht, Solvency light / proportioneel en het toezicht op kleinere verzekeraars ( 5 mln). Deze onderwerpen kwamen mede aan de orde ter voorbereiding van de aanwezigheid van de heren Roos, Korthorst en Boehlé die aanschoven bij het tweede deel van de vergadering. Tijdens het gesprek werd naar voren gebracht dat het voor de FOV een punt van zorg is of de aandacht die nu uitgaat naar materiële aspecten van het toezicht niet meebrengt dat noodzakelijke aandacht voor andere zaken goede producten en service leveren aan de klant in gevaar komt. De vraag was daarnaast of DNB een beeld kon schetsen van wat de komende maanden op de onderlinge sector afkomt en hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Tijdens de uitgebreide reactie van DNB en de daaropvolgende gedachtewisseling werd uitvoerig ingegaan op het aspect van het afzetten van proportionaliteit tegen risico s en niet zozeer tegen omvang. Om de eventuele daarbij gepaard gaande problemen tijdig te signaleren acht DNB het van groot belang regelmatig contact te houden met de onderlinge verzekeraars: de toezichthouder wil geen eenrichtingsverkeer. Daarnaast ziet DNB het als een belangrijke waarborg voor een goede organisatie als de betrokkenheid van leden en de bestuurlijke structuur goed geregeld zijn. Toezicht kleine verzekeraars Op initiatief van het Ministerie van Financiën en DNB vond op 3 november in Bunnik een visiegesprek plaats over het toezicht op kleine onderlingen. Hieraan namen van de DNB-afdeling Toezicht Strategie mevrouw K.J.L. Spahr van der Hoek en de heer J. Gorter deel. Van FOVzijde waren de heren B. Doornweerd (OWM Achterhoek), R.J. Hoek (Onderlinge Vlist) en Chr. van Toor (FOV) aanwezig. Het gesprek diende als verkennende analyse voor een passend toezichtregime op kleine verzekeraars (< 5 mln premieinkomen en < 25 mln technische voorzieningen). Dit regime zou moeten worden ingevoerd in 2012, als Solvency II ook van kracht wordt. Vanuit de FOV werd aangegeven dat toezicht op zich nuttig en ook noodzakelijk is, maar dat dit proportioneel en risicogewogen moet plaatsvinden. De toezichtkosten dienen ook proportioneel te worden verdeeld. Wat dit betreft, werd aangegeven dat heffingen voor bijzondere toezichthandelingen (zoals de toetsing van bestuurders) voor kleinere partijen onevenredig hoog uitwerken. Op het geheel van de toezichtkosten valt daarmee ook maar een lichte besparing te behalen die voor een deel weer teniet wordt gedaan door de administratie die moet worden gevoerd en de aanpassing van de tarieven die periodiek dient plaats te vinden. De woordvoerders van FOV-zijde waren van mening dat eenvoudige maatschappijen die goed functioneren zoals veel onderlingen zouden moeten kunnen volstaan met een jaarlijkse rapportage en een enkel toezichtgesprek. De gespreks- 4 De onderlinge november 2009

5 frequentie zou nog lager kunnen zijn als de bevindingen dat rechtvaardigen. Dat geeft ook ruimte om het toezicht daar waar nodig te intensiveren. Vanuit de FOV werd ook gewaarschuwd voor een drempelwerking die van nadere wetgeving kan uitgaan. Ook het stellen van harde ondergrenzen aan solvabiliteit werd in beginsel ontraden omdat dit de oprichting van nieuwe onderlingen en het functioneren op kleine schaal onmogelijk kan maken. Daarmee zou een kostbaar goed verloren kunnen gaan, gegeven de opvangfunctie van onderlinge verzekeraars in situaties waarin van een marktfalen sprake is (onbetaalbare premies of het ontbreken van dekking). De DNB-onderzoekers hebben toegezegd de input in hun advies mee te nemen. Bijeenkomst bekostiging financieel toezicht Op 5 november nam de FOV deel aan de tweede bijeenkomst op het Ministerie van Financiën waarbij de (verdeling van de) bekostiging van het financieel toezicht centraal stond. Deze bijeenkomst was het vervolg op die van 9 september waar een begin werd gemaakt met het vinden van een oplossing voor de door de financiële sector als oneerlijk / problematisch ervaren verdeling van de toezichtkosten (zie hiervoor De onderlinge van september jl.). Hierover zijn procedures gevoerd die in 2008 hebben geleid tot twee uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op grond van deze uitspraken is een herverdeling van de kosten over de Staat en de sector tot stand gekomen. Het CBb had geoordeeld dat de sector kosten van activiteiten kreeg doorberekend die onvoldoende verband hielden met de taken en bevoegdheden van de toezichthouders. De vervolgens door de Minister van Financiën geformuleerde vraag of met de huidige bekostigingssystematiek recht wordt gedaan aan de uitgangspunten daarvan vormde de aanleiding met de sector hierover in gesprek te gaan. Tijdens het eerste gedeelte van de discussie zetten DNB en AFM uiteen hoe toezicht in de praktijk werkt en hoe kosten hiervan worden toegerekend. Duidelijk werd dat hierbij niet altijd eenduidig wordt gehandeld. DNB opereert instellinggericht terwijl AFM veel meer aandachtsgebied-gericht werkt. Met deze uiteenzetting van de toezichthouders vond een discussie met de marktvertegenwoordigers plaats. Daarbij kwamen kwesties aan de orde als: aan wie dienen de kosten van een beroepsprocedure (op grond van de AWB) toegerekend te worden? Bestaat er geen modus jaarlijkse fluctuaties in toezichtkosten te elimineren? In hoeverre kunnen sector en toezichthouders leren van toezicht in andere sectoren? In hoeverre zijn de toezichthouders zelf (financieel) verantwoordelijk voor een tekortschietende begrotingsdiscipline? Is het niet mogelijk de kostentoedeling meer vanuit het principe van de vervuiler betaalt te regelen? De discussie en aangedragen oplossingsmogelijkheden waren voor het Ministerie van Financiën aanleiding een aantal oplossingsrichtingen te laten analyseren en deze bij de volgende bijeenkomst in januari te presenteren. Eén van de te onderzoeken mogelijkheden is een wellicht voor de FOV-leden interessante optie van een (van specifieke bedrijfsfactoren afhankelijke) basis-fee, aangevuld met de kosten die ten behoeve van specifieke toezichtactiviteiten in een jaar gemaakt moeten worden (systematiek vergelijkbaar met de kostenverrekening zoals voorgesteld door Stichting Salvage). Wordt vervolgd in januari Premie FOV-bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 2010 Op 13 november heeft een onderhoud plaatsgevonden met Centraal Beheer Achmea over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor FOV-leden. Op basis van het verloop van de schadeclaims in 2009 is besloten dat de premie voor 2010 niet zal worden verhoogd. In 2009 zijn weer de nodige wijzigingen geweest zoals naamsveranderingen en fusies. Wil er een beroep gedaan kunnen worden op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan is het van belang dat de polis up to date is. Het dringende advies is derhalve de polisvoorwaarden na te kijken en eventuele wijzigingen door te geven aan Centraal Beheer Achmea. Dit voorkomt verrassingen op het moment dat er een beroep moet worden gedaan op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Collectieve FOV-aansluiting Kifid Begin november was de mogelijkheid voor Wft-verklaringhoudende verzekeraars (de zgn. VOW-ers) zich bij Kifid aan te sluiten eindelijk een feit. Na tussenkomst van de FOV kregen deze onderlingen een van het Klachteninstituut om hun aansluiting te effectueren. De desbetreffende maatschappijen wordt geadviseerd deze formaliteit zo spoedig mogelijk af te handelen daar dit dan ook in het openbaar te raadplegen Kifid-register op internet direct zichtbaar is. Najaarsbijeenkomsten In de planning van de in de vorige De on- De onderlinge november

6 ONDERLINGEN derlinge vermelde Najaarbijeenkomsten is een verandering opgetreden. Van de bijeenkomsten, die om uur beginnen en afgesloten worden met een diner, zijn er twee komen te vervallen. Alleen de bijeenkomsten in Zeist (donderdag 3 december, Conferentiecentrum Woudschoten) en Oudendijk (restaurant La Mère Anne, woensdag 9 december) vinden doorgang. Spreker is de heer G.J. de Steur over de implementatie van strategie. De Kennissnack: succesvol concept De eerste Kennissnack vond plaats op 15 oktober jl. in Groot Kievitsdal te Baarn. Twee medewerkers van de blusmiddelenfabrikant Saval uit Breda spraken er over innovaties en nieuwe regelgeving op het gebied van blusmiddelen. De bijeenkomst werd door 21 personen bijgewoond. Naast het feit dat het een informatieve middag was, sprak het Kennissnack-concept de aanwezigen bijzonder aan: het in een korte bijeenkomst, op een goed bereikbare locatie, buiten de files om en voorzien van een warme snack behandelen van een actueel (preventie-)thema. Naar verwachting heeft de volgende Kennissnack, begin 2010, asbest als thema. Contactdag schadecorrespondenten Op 19 november jl. heeft de jaarlijkse contactdag voor schadecorrespondenten van de afdeling schepenverzekering plaatsgevonden. Deze dag is bedoeld om schadecorrespondenten van de maatschappijen op informele wijze met elkaar in contact te brengen en daarmee een soepele(re) afdoening van onderlinge schadegevallen te bevorderen. Dit jaar hebben 18 deelnemers Falck Risk op de Maasvlakte bezocht. Falck Risk heeft een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheidstrainingen voor brandweer- en daarmee gelieerde organisaties. Jaarlijks komen meer dan cursisten uit alle delen van de wereld naar de Rotterdamse Maasvlakte om realistisch te oefenen met behulp van de unieke trainingsfaciliteiten. Voor bijna elke vorm van incidenten- en rampenbestrijding heeft Falck Risc opleidingsprogramma s en herkenbare oefenobjecten met bijbehorende oefenscenario s. De training voor de schadecorrespondenten was toegespitst op brandbestrijding aan boord van een schip, het gebruik van blusmiddelen en hosehandling. Hierdoor konden zij zelf ervaren met welke moeilijkheden brandweerlieden worden geconfronteerd bij een dergelijke brand en de gevolgen van het gebruik van diverse soorten blusmiddelen. Daarnaast kregen zij met de oefeningen meer inzicht in de soort en omvang van de schade en besluiten die soms worden genomen als er brand is. De dag werd als zeer leerzaam en leuk ervaren en afgesloten met een diner in het Van der Valk restaurant in Ridderkerk. Univé lanceert melkverzekering voor veehouder Univé is als eerste verzekeraar in Nederland gekomen met een melkverzekering. Deze verzekering dekt de schade die ontstaat als de melk door een calamiteit, zoals verontreiniging door antibiotica, verloren gaat. De melkverzekering werd begin november geïntroduceerd tijdens de Rundvee Relatiedagen in Hardenberg. Volgens Univé konden melkveehouders zich tot voor kort niet voor een dergelijke schade verzekeren en moesten ze dus zelf het risico dragen. Omdat melkveebedrijven steeds groter worden, wordt daarmee ook het financiële risico van een volle tank melk die niet naar de fabriek kan steeds groter. Van melkveehouders in onze klantenkring hoorden we dat dit een flink bedrijfsrisico kan zijn, zegt Toine Faber, directeur van Univé Oost. Ook schaalvergroting en het daarmee gepaard gaande groeiende ondernemersrisico hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze verzekering. Bron: Agrarisch Dagblad, 29 oktober 2009 Univé-verzekerden krijgen ruim 23,2 mln terug Ongeveer klanten van Univé- VGZ-IZA-Trias krijgen samen 23,2 mln terug van de verzekeraar. Dat is gemiddeld 41,15 per verzekerde en een miljoen meer dan vorig jaar. In het kader van Univé s Premie Voordeel Plan geeft de verzekeraar elk jaar een korting aan zijn leden. Hoe meer verzekeringen iemand bij Univé heeft, hoe groter het voordeel. Ook de zorgverzekeringen van VGZ, IZA, Trias en SIZ tellen mee bij de berekening. Klanten direct writers tevredener Er bestaan grote verschillen in de klanttevredenheid en -loyaliteit tussen de 6 De onderlinge november 2009

7 ACTUALITEITEN diverse aanbieders van schadeverzekeringen, blijkt uit de KlantenMonitor Schadeverzekeringen, een nieuw onderzoek van MarketResponse onder bijna respondenten. Het onderzoek brengt een duidelijke scheiding aan het licht tussen direct writers en intermediairmaatschappijen. Deze laatste groep heeft veel minder tevreden en loyale klanten. Univé blijkt de grootste schare fans te hebben, op enige afstand gevolgd door Interpolis en ANWB Verzekeringen. In een ranglijst van de 15 grootste schadeverzekeraars staat de eerste intermediairverzekeraar (Allianz) op plaats 7. Ook op kwaliteit van dienstverlening scoren intermediairmaatschappijen duidelijk minder dan de direct writers. Volgens onderzoeker Wolter Kloosterboer blijkt de band tussen klant en verzekeraar bij deze maatschappijen zeer dun. Klanten hebben nauwelijks argumenten waarom ze hun verzekeraar zouden aanbeleven. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt bovendien dat steeds meer klanten zelf hun schadeverzekering regelen, dus zonder tussenkomst van het intermediair. Deze verschuiving naar het directe kanaal is al enige tijd bezig en als intermediairmaatschappijen zich niet aanpassen, moeten ze serieus rekening houden met een verdere leegloop van hun klantportefeuille. Bron: AM Signalen, 30 oktober 2009 Univé Utrecht neemt portefeuille Unitass over De portefeuille van de dit voorjaar failliet verklaarde onderlinge verzekeringsmaatschappij Unitass in Soest is gekocht door Univé Utrecht. Het gaat om een bemiddelingsportefeuille met 570 relaties, die op jaarbasis voor aan doorlopende provisie-inkomsten zorgt. De naam Unitass blijft bestaan. Omdat het een beladen naam is, hebben wij even getwijfeld, maar Unitass is een perfecte naam voor Univé Assurantiën, zegt directeur Gijs van den Berg van Univé Utrecht. In de toekomst komen alle bemiddelingsactiviteiten onder dit label te hangen. Werkend vanuit een zevental kantoren genereert Univé Utrecht een provisieomzet van 2,2 mln. Het bedrijf wil de bemiddelingsactiviteiten uitbreiden; Van den Berg zegt bezig te zijn met een aantal nieuwe acquisities. Omdat wij uiteraard ook verzekeraar zijn, hadden wij tevens graag het verzekeringsdeel van Unitass gewild, zegt Van den Berg. Maar dat is, dacht ik, teruggegaan naar de herverzekeraar van Unitass, de onderlinge verzekeringsmaatschappij Harmelen. Bron: AM Signalen, 9 november 2009 Nieuwe directie van OOM Verzekeringen Marga Purvis-Wagemaker (45) en Arjen Korteweg (38) vormen per 1 november 2009 de nieuwe directie van OOM Verzekeringen. Marga Purvis is per 1 november benoemd tot algemeen directeur van OOM Verzekeringen. Zij volgt hiermee Jelle visser op die met pensioen gaat. Purvis is sinds 1 juli 2009 als statutair directeur werkzaam bij OOM Verzekeringen. Arjen Korteweg is per 1 september 2009 werkzaam bij OOM Verzekeringen. Voordat Korteweg bij OOM Verzekeringen kwam werken heeft hij onder andere bij AEGON (als manager Financial Accounting in Nieuwegein) en bij KPMG (als accountant) gewerkt. DNB: kwartaalrapportage voor verzekeraars De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, gelet op de huidige economische omstandigheden, besloten een algemene kwartaalrapportage voor verzekeraars in te voeren. De huidige economische omstandigheden onderstrepen het belang van actuele informatie over de financiële situatie van de onder toezicht staande verzekeraars en over de gevoeligheid van de financiële positie voor mogelijke verdere ontwikkelingen op de financiële markten en in de economie. Deze kwartaalrapportage is daarmee geen vervanging van, maar een aanvulling op de reguliere Wft-staten en de daarmee verbonden toereikendheidstoets. De huidige opzet van de kwartaalrapportage richt zich over de eerste drie kwartalen van het jaar vooral op de actiefzijde van de balans; over het vierde kwartaal wordt aanvullende informatie gevraagd. DNB zal de informatie toepassen in haar micro- en macroprudentiële toezicht. Op enig moment in de toekomst zal worden bezien of deze algemene kwartaalrapportage voor verzekeraars zal worden gecontinueerd, mede in het licht van de invoering van Solvency II in Op dat moment zal ook een eventuele aanpassing van de relevante wetgeving voor wat betreft deze rapportage aan de orde komen. Doel van deze rapportage is om frequenter, nauwkeuriger en eerder de financiële positie en mogelijk aanwezige risico s van de verzekeraars te kunnen beoordelen. De kwartaalrapportages zullen niet alleen worden gebruikt voor retrospectieve doeleinden maar eveneens dienen als bron voor prospectieve analyses. Het is daarbij belangrijk dat inzicht wordt geboden op economisch reële grondslagen. Dit is conform de concepten die ook ten grondslag liggen aan het komende De onderlinge november

8 Solvency II regime. Deze kwartaalrapportage past daarmee goed in het proces van overgang naar het nieuwe Solvency II regime, dat in oktober 2012 van kracht wordt. De huidige rapportage zal worden opgevraagd voor iedere vergunninghoudende en VOW3-verzekeraar. In het overleg met de sector zal verder worden gesproken over een rapportage op concernniveau. Voor meer informatie en de benodigde te downloaden documenten, zie de desbetreffende pagina s op AFM: Klant moet adviseur betalen De AFM vindt dat het provisiesysteem moet worden vervangen. Het lijkt ons de meest gezonde situatie als de klant betaalt aan de adviseur. Net zo goed als je een aannemer inhuurt, je wilt onderhandelen over wat die aannemer gaat leveren en hoeveel jij daarvoor moet betalen. Die vergelijking trok AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren recentelijk in het NOS Journaal. Klanten zullen het in toenemende mate aantrekkelijk vinden om met adviseurs zelf te onderhandelen over welke prijs zij bereid zijn voor het advies te betalen. Kockelkoren zei eerder dit jaar al eens dat het beter is om te stoppen met snoepen uit de strooppot van aanbieders. Bron: AM Signalen, 5 november 2009 AFM en DNB moeten samen verder Het optreden bij DSB toont aan dat cultuurverschillen bij de toezichthouders het toezichtproces hinderen. De ontwikkelingen rond DSB doen derhalve de vraag reizen of het wel verstandig is om twee toezichthouders, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, te handhaven. Het samenvoegen van DNB en AFM zal beide partijen dwingen de verschillende doelstellingen, culturen en standpunten op elkaar af te stemmen. Nederland kent een functioneel toezichtmodel voor de financiële markt, het zogenaamde Twin Peaks model. Het prudentieel toezicht is opgedragen aan DNB, met een duidelijke link naar systeemstabiliteit, en het gedragstoezicht aan de AFM met als doelstelling normconform handelen. Volgens de wetsgeschiedenis is voor dit systeem gekozen omdat bij één financiële toezichthouder de kans bestaat dat het prudentieel toezicht dan wel het gedragsaspect ondersneeuwt. Het gedragstoezicht is namelijk veelal gebaat bij publiciteit. Het publiceren van een normovertreding door een instelling zorgt immers voor een generaal preventieve werking. Publiciteit kan echter weer negatieve gevolgen hebben voor de systeemstabiliteit. Het Twin Peaks model zo is de gedachte zorgt voor een goed evenwicht tussen beide belangen. In zijn recente speech op 9 oktober tijdens de Iosco Technical Committee Conference pleitte Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter bij AFM, nog eens voor het Twin Peaks model, juist in tijden van crisis. De DSB-affaire laat echter zien dat wat als een gedragsissue begint, uiteindelijk kan uitmonden in een prudentieel probleem. Het toezicht van de AFM zag in eerste instantie op de kwaliteit van de producten en dienstverlening van DSB, zoals het onderzoek naar de koopsompolissen. De AFM heeft in mei van dit jaar een tweetal boetes opgelegd aan DSB, die ze begin juli heeft gepubliceerd. Door het publiceren worden het onderzoek en de geconstateerde overtredingen bekend bij het publiek. Het gedragstoezicht van de AFM beïnvloedt daarmee het vertrouwen dat cliënten hebben in DSB. Cliënten zonder vertrouwen in hun bank, halen hun geld daar weg en dat is weer van invloed op de liquiditeit en solvabiliteit. Het zou het toezicht op financiële instellingen ten goede komen als beide doelstellingen normconform gedrag en systeemstabiliteit vanaf het begin van een onderzoek worden meegewogen. Met twee gescheiden toezichthouders bestaat het gevaar dat vooral het prudentieel aandachtsgebied onvoldoende (of te laat) aandacht krijgt wanneer de oorsprong van het probleem ligt bij het niet (voldoende) naleven van de gedragsregels. De gedragstoezichthouder zal dan immers voorop lopen in het onderzoek, terwijl daarbij keuzes gemaakt worden die in een later stadium voor het prudentieel belang funest kunnen zijn. Daar komt bij dat de cultuurverschillen tussen de AFM en DNB groot zijn, wat de samenwerking en het begrip over elkaars standpunten bemoeilijkt. Als doelstellingen, culturen en standpunten samenkomen, wordt de juiste balans tussen prudentieel en gedragstoezicht echt bereikt. Terwijl tegelijkertijd wordt bespaard, omdat één toezichthouder aanzienlijk minder kosten met zich brengt dan twee. Mr. Esther Vis-Osendarp (mede-eigenaar CLCS bv) Het Financieele Dagblad, 5 november 2009 Verzekeraars zouden rookmelders moeten uitdelen Welsly Bodha, directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting, pleit er voor dat verzekeringsmaatschappijen alle woningen in ons land van brand- en rookmelders gaan voorzien. In een interview in het blad Verzekerd van het Verbond van Verzekeraars zegt Bodha dat verzekeraars met weinig geld voor een grote impact op de samenleving kunnen zorgen: Zo zou ik het enorm toejuichen als ze alle woningen van brand- en rookmelders voorzien. Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan, 8 De onderlinge november 2009

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht

JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006. Studiedag over het nieuwe verzekeringsrecht FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 3 MAART 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Dr. Susanne Piët spreker op ledenvergadering Pagina

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector 1 Inhoud Voorwoord 5 1 Monitoring van de

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris!

Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar. Eigen taak van de notaris! Zevende jaargang Nummer 2 Winter 2011 Toezicht Toezicht is een uitgave van het Bureau Financieel Toezicht en verschijnt 2 keer per jaar Inhoud: Pag. 2 Oud en Nieuw bij het Bureau Financieel Toezicht Pag.

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen

Britse Enterprise betreedt Nederlandse schademarkt Focus ligt op autoverzekeringen Aanpassing polisvoorwaarden DAS kost verzekerde geld > 4 Nr. Jaargang 36 24 januari 204 35 jaar AM Handel in portefeuilles trekt aan > 5 Interview Banken zouden eigenlijk niet meer met hypotheekklanten

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d

F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d F e d e r a t i e v a n O n d e r l i n g e V e r z e k e r i n g m a a t s c h a p p i j e n i n N e d e r l a n d FOV jaarverslag INHOUD Inleiding 4 De verzekeringsmarkt in 2009 5 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie