Mensen in plaats van cijfers!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensen in plaats van cijfers!"

Transcriptie

1 nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van ACV-Openbare Diensten maart 2015 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel

2 2 In dit nummer Focus Federaal BIJZONDERE KORPSEN edito Mensen in plaats van cijfers! focus Sociaal akkoord of niet akkoord? Engagement in een vakbond Tweede studiedag voor ons congres Vrouwenwerking Vorming voor militanten De verandering overleven vlaams Elders Verworven Competenties Justittiehuizen - VCET federaal Het virtuele failliet van de federale overheid Gecertificeerde opleidingen Eind goed, al goed? zorg Project vorming 600 ter discussie? De tijd dringt voor de voorlopig geregistreerde zorgkundigen lokale & regionale besturen De bodemloze put van stad Mortsel wordt gedicht met mensen in plaats van met centen Stad en OCMW Blankenberge geloven in vaste benoeming Beernem: opwaardering niveau E naar niveau D Meer autonomie voor de besturen bijzondere korpsen Welzijn versus uiterlijk vertoon Onderrhandelingen politiepensioenen De toekomst van Defensie Sociaal overleg in Brasschaat COLOFON Redactie Luc Hamelinck Dorien De Wit Chris Herreman Joris Lermytte Laura Bernaerts Ilse Heylen Marc Saenen Frédéric De Gelissen Jan Mortier Eindredactie Dorien De Wit Luc Hamelinck Vormgeving Gevaert Graphics Druk Corelio Printing

3 edito Mensen in plaats van cijfers! 3 De besparings- en pensioenmaatregelen blijven onverteerbaar voor de vakbonden van de openbare sector. Werkingsmiddelen, personeel, investeringen, alles moet eraan geloven. 10% minder, 20% minder, 23% minder, en het gaat zo maar door. 21 Rode draad doorheen het verhaal van de regering is de focus op cijfers. Alles wordt bekeken als een kost. Niet de kwaliteit van de dienstverlening of de service aan de bevolking is belangrijk, maar de prijs ervan. En die kostprijs moet steeds lager. Daarom schrapt de regering haar uitgaven. Maar tegelijk haalt ze zo de werking en dynamiek van allerlei diensten onderuit. De regering is bereid om dure loonsubsidies toe te kennen aan bedrijven, maar overheidspersoneel dat veel goedkoper is moet eruit. Begrijpe wie begrijpen kan. Ondertussen is de situatie zelfs zo absurd geworden dat meerdere ministers verkondigen dat de besparingen niet langer werkbaar zijn. Waarom blijft men dan toch zo halsstarrig voortdoen? VERVOER vervoer De Lijn Overleg stokt Autobus-Autocar Uitbetaling van de vakbondspremie Twee op drie werknemers ontevreden over uniform De Lijn pensioen Impact afbouw diplomabonificatie voor vervroegd pensioen De federale regering zei een tijd geleden nog dat het personeel van de openbare sector zijn fierheid moet terugkrijgen. Daar hebben we nog niet veel van gemerkt. En dat is jammer want het zijn inderdaad de mensen de politieagenten, de zorgkundigen, de buschauffeurs, de voedselcontroleurs, de consulenten, de administratieven, en vele anderen die de boel draaiende houden. Het personeel moet het doen met welgeteld één slagzin: harder en langer werken! Hoe dat moet gebeuren, hoe privé en werk in de toekomst nog gecombineerd kan, hoe het toenemend aantal burn-outs en werkstress gestopt zal worden, daar heeft de regering geen antwoord voor klaar. Ze houden zich immers met de cijfers bezig. De indexsprong is het zoveelste bewijs. Zelfs UNIZO bestempelt de maatregel als economisch contraproductief. Toch gaat de regering door. En dan zwijgen we nog over de schertsvertoning rond de huurprijzen. Met de begrotingscontrole van deze maand vrezen we dat de besparingen alleen maar verstrengd worden. We vrezen dan ook voor bijkomende ingrepen. De federale regering beloofde nochtans dat ze beslissingen zou nemen met sociaal overleg in haar achterhoofd. Ondertussen weten we wel beter. Het gros van de regeringsleden heeft lak aan sociaal overleg en beschouwt het als een lastig item dat afgevinkt moet worden op een to-do-lijstje. Wij hebben genoeg van die aanpak. Wij willen dat ónze focus het personeel, de mensen ook aan bod komt. Wij willen een positief beleid, niet alleen een besparingsbeleid. Mensen in plaats van cijfers zijn immers de rode draad van de openbare diensten! Tijdens de actie voor de openbare diensten op 19 maart willen we dit heel sterk beklemtonen. We roepen onze militanten op er maximaal aan deel te nemen. Vriendelijke groeten. Het personeel moet het doen met welgeteld één slagzin: harder en langer werken! Volg ons op twitter.com/acvopenbaar Like ons op facebook.com/acv-openbarediensten www. acv-openbarediensten.be Luc Hamelinck, Voorzitter

4 4 focus Sociaal akkoord of niet akkoord? Dorien De Wit De laatste weken komt de informatie over sociaal overleg, bereikte akkoorden en toekomstige acties van alle kanten. Is er nu een akkoord of niet? Waarom voeren we dan nog actie? Begrijpelijk dat dit soms verwarrend is. Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet, geven we hieronder graag wat meer uitleg. Op 10 februari 2015 keurde de Algemene Raad van ACV met 52 procent van de stemmen het interprofessioneel sociaal akkoord goed. Een historisch lage score. En dat is logisch want over dat akkoord valt veel te zeggen. Positief maar ook negatief. Dat ACV uiteindelijk mee gaat is goed. Want het betekent dat we rond de tafel blijven zitten, het overleg niet uit handen geven en dus ook niet overlaten aan een rechtse regering. Maar ACV maakte meteen ook duidelijk dat we verder gaan met ons verzet tegen een aantal onaanvaardbare maatregelen zoals de indexsprong of de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT ers. Ook blijven we strijden voor een echte tax shift. De algemene actie op 11 maart in Brussel kadert hierin. Wat betekent het interprofessioneel akkoord voor ons? Maar het moet gezegd, dit akkoord is er vooral één voor de private sector. Voor de openbare diensten is er al helemaal geen reden tot juichen. We vroegen aan de regering om specifieke besprekingen op te starten In het akkoord 1 Afspraken met werkgevers privésector over loonmarge (0,5% brutomarge en 0,3% netto marge). 2 Verbeteringen voor sociale uitkeringen. Verhogingen van de minima en forfaits in alle takken van de sociale zekerheid. voor de overheidssector. Maar daar hebben ze voorlopig nog geen oren naar. Toch kan dit akkoord wel degelijk belangrijk zijn voor de openbare diensten. Verschillende maatregelen hebben immers een weerslag op onze sectoren. Een overzichtje: Weerslag op het overheidspersoneel Heeft geen rechtstreekse weerslag op overheidspersoneel. Het plafond van de maaltijdcheques kan wel verhoogd worden van 7 naar 8 euro. Dit kunnen we ook in de openbare diensten gebruiken. Al zal dat niet voor meteen zijn. Levert ook voordeel op voor contractueel overheidspersoneel. Kunnen we gebruiken om soortgelijke verbeteringen voor pensioenen te bepleiten (voornamelijk minima). Maar het moet gezegd, dit akkoord is er vooral één voor de private sector. 3 Verlengingen algemene afspraken cao s brugpensioen (SWT) voor nachtarbeid, ondernemingen in moeilijkheden,... 4 Verdere gelijkstelling statuut arbeiders-bedienden 5 Afspraken over punten die nog verder moeten worden onderhandeld (zoals de beschikbaarheid van werklozen tot 65 jaar). Kunnen we gebruiken als argument om huidige uitstapregelingen te behouden (in sectoren waar ze al bestaan). Dit zijn vooral technische kwesties. De gelijkschakeling van het statuut arbeiders-bedienden is ook van belang voor contractueel overheidspersoneel. Kadert in de werkloosheidsreglementering.

5 focus 5 Specifiek voor de openbare diensten Van sociaal overleg voor de openbare sector is (nog) geen sprake. En we krijgen geen garanties dat hier snel verandering in komt. De regering besliste ondertussen wél al een aantal drastische pensioenmaatregelen, en de komende maanden kunnen we ons aan nog meer verwachten. openbare diensten. Want daar is nood aan. Tijdens deze actie zal de focus liggen op ónze rode draad: de mensen, de werknemers uit de openbare sector. Op 19 maart nodigen we onze militanten uit op het Muntplein in Brussel. Daar zullen een 15-tal mensen uit verschillende sectoren getuigen over de gevolgen van de besparingen. Want het is tijd dat er eens écht geluisterd wordt naar zij die de kern vormen van de openbare sector. Ben je militant en wil je op 19 maart naar Brussel komen? Neem dan contact op met je gewestelijk secretariaat. Ook met de begrotingscontrole deze maand, vrezen we nog stevige extra besparingen. En we zitten al in het verdomhoekje. De haven kan onvoldoende controles doen als gevolg van een defecte scanner, De Lijn verhoogt haar tarieven, beperkt de zondagsdienst en schrapt buskilometers, bij justitie kunnen ze hun tolken niet meer betalen, Minister Steven Vandeput verkondigt zelf dat het zonder extra investeringen gedaan is met het Belgisch leger, de Vlaamse overheid moet het de komende 5 jaar met 1950 personeelsleden minder doen, de loonsubsidie voor meer dan gesco s gaat naar beneden waardoor 830 jobs verloren dreigen te gaan, douaneambtenaren werken zonder uniform, en dit zijn maar enkele voorbeelden. De openbare sector moet werkbaar blijven. Wij willen ons zorgvuldig opgebouwd pensioenstelsel beschermen. En als mensen langer moeten werken, dan zijn daar begeleidende maatregelen voor nodig en zeker geen inperkingen op mogelijkheden voor loopbaanonderbreking. Wij willen garanties dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de stelselmatige besparingen waar het personeel en de gebruikers de dupe van zijn stoppen. V.U. Luc Hamelinck Helihavenlaan Brussel openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Mensen in plaats van cijfers! Er is nu wel een akkoord afgesloten met de private sector maar de openbare sector blijft voorlopig met lege handen achter. De besparings- en pensioenmaatregelen blijven onverteerbaar voor de vakbonden van de openbare sector. Werkingsmiddelen, personeel, investeringen, alles moet eraan geloven. 15% minder, 23% minder, 7% minder, en het gaat zo maar door. Rode draad doorheen het verhaal van de regering is de focus op cijfers. Wij willen dat ónze focus - het personeel, de mensen - ook wordt belicht. Dat gebeurt nu helemaal niet. Mensen in plaats van cijfers zijn immers de rode draad van de openbare diensten. Het zijn zij - de politieagenten, de zorgkundigen, de buschauffeurs, de voedselcontroleurs, de administratieven, en vele anderen die de boel draaiende houden. Daarom krijgen zij op 19 maart het woord. Militanten uit verschillende sectoren zullen getuigen over de moeilijkheden die zij ondervinden. Daarom hebben wij samen met de andere vakbonden besloten om op 19 maart van 11u tot 12u een actie te organiseren voor de facebook/acv-openbarediensten meer informatie via je gewestelijk secretariaat

6 6 focus Engagement in een vakbond Tweede studiedag voor ons congres Dorien De Wit Als vakbond rekenen wij vanzelfsprekend heel hard op onze militanten. Zij vertegenwoordigen ACV-Openbare Diensten immers op de werkvloer. Daar zijn ze dikwijls het eerste aanspreekpunt voor leden en collega s met problemen of vragen. Militanten zijn uitermate belangrijk, dat staat vast. Maar hoe moeten we zo n engagement juist zien? Op welke manier gaan militanten ermee om? En hoe kunnen we het nog beter doen? Militanten zijn uitermate belangrijk, dat staat vast. In het kader van ons congres dat op 19 en 20 november plaatsvindt, organiseren we voorafgaand een aantal studiedagen, werkgroepen of enquêtes. In januari was er al een studiedag over actievoeren, op 26 februari organiseerden we een interessante dag over het thema engagement. Onze militanten zetten zich allemaal vrijwillig in voor onze vakbond. Maar onvermijdelijk zullen we het niet altijd eens zijn over de juiste aanpak. Omdat we in de toekomst op hen willen blijven rekenen, zijn we benieuwd naar hun visie op engagement. Een 200-tal militanten bespraken in werkgroepen verschillende stellingen. Een aantal voorbeelden: Militanten werven is niet zo eenvoudig, hoe overtuigen we meer mensen om mee te doen? Hoe kunnen we bepaalde groepen beter bereiken en de diversiteit van onze militantenkernen uitbreiden? Militant ben je meestal voor onbepaalde duur. Kunnen we ook werken met tijdelijke engagementen voor bepaalde opdrachten, moeilijkheden, of doelstellingen? Onze centrale biedt heel wat ondersteuning aan (via secretarissen, vormingsmomenten of propagandamiddelen). Hoe kunnen we dit nog verbeteren? Op naar ons congres In de aanloop naar ons congres in november betrekken we graag onze militanten maar ook onze leden. De mening van onze achterban is de belangrijkste bron van input als we de toekomst van ACV-Openbare Diensten verder uittekenen. Daarom staan er de komende maanden nog een aantal belangrijke zaken gepland: Een enquête over onze dienstverlening, de aantrekkelijkheid van onze vakbond en waarden. Deze enquête wordt deze maand verstuurd aan leden en militanten. Tot 15 april kunnen militanten deelnemen aan onze wedstrijd voor de leukste syndicale anekdote. Meer informatie op de achterflap van dit blad of op onze website. Een uitgebreid communicatie-onderzoek van onze organisatie. Een extern bureau gaat voor ons na welke verbeteringen wij moeten doen om onze communicatie vlekkeloos te laten verlopen. Tijdens de maanden april, mei en juni zullen hiervoor verschillende focusgroepen, interviews en korte enquêtes plaatsvinden. Zowel leden als militanten zullen gevraagd worden om deel te nemen. In de maanden mei en juni gaan de provinciale congressen door voor militanten. Daar zullen al een eerste keer de krachtlijnen bekeken worden. We kregen heel wat nuttige informatie. Deze informatie gieten we net zoals we voor de studiedag over actievoeren hebben gedaan netjes in een aantal krachtlijnen voor ons congres. Wordt zeker vervolgd.

7 vrouwenwerking 7 Vrouwenwerking Vorming voor militanten De verandering overleven Als gevolg van de laatste staatshervorming zijn de openbare diensten volop in hervorming. Voor het personeel gaat dit gepaard met ongewilde veranderingen die ze noodgedwongen moeten ondergaan. Op de werkvloer is er veel onduidelijkheid en het gebrek aan antwoorden van de overheid bezorgen de personeelsleden veel onzekerheid en stress. De workshop De verandering overleven helpt je omgaan met deze onzekerheid. De focus ligt op uitwisseling van persoonlijke ervaringen en zo kunnen we de impact van deze veranderingen analyseren. Door stil te staan bij allerlei zienswijzen krijgen we beter zicht op het veranderingsproces. Waar en wanneer gaan de vormingen door? 30 april Vlaams-Brabant op de hoofdzetel in Brussel 04 mei Limburg Hasselt ACV gebouw 26 mei Oost-Vlaanderen Gent gebouw Metea 01 juni Antwerpen Antwerpen Hoofdzetel Nationale straat 09 juni Oost-Vlaanderen Gent gebouw Metea 16 juni West-Vlaanderen Torhout Cultureel Centrum 08 september Antwerpen Antwerpen Hoofdzetel Nationale straat 22 september Hasselt Hasselt ACV gebouw 01 oktober Brussel Op de hoofdzetel Brussel Tijdens de cursus geven we ook tips aan elkaar. Hoe kan je jouw veranderende rol als militant goed opnemen? Hoe kan je voor onze leden een betrouwbare steun zijn doorheen deze reorganisatie? We zoeken ook uit hoe we best omgaan met emoties, weerstand of stressmanagement. Allemaal hulpmiddelen die je op de werkvloer kan gebruiken. Word jij als vrouwelijke militant geconfronteerd met veranderingen in je werkomgeving of in je syndicaal engagement? Heb je nood aan ondersteuning, uitwisseling van ervaringen of wil je inzicht in het omgaan met verandering? Aarzel dan niet en schrijf je in voor deze vorming. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen. Indien nodig wordt in het najaar nog een bijkomende cursus gegeven. Inschrijven kan via de mail die elke vrouwelijke militant automatisch in haar mailbox ontvangt. In deze mail zal een link zitten waarmee je kan inschrijven. Op de werkvloer is er veel onduidelijkheid

8 8 vlaamse overheid Elders Verworven Competenties Nathalie Hiel De Vlaamse overheid heeft er ondertussen al een tijdje de mond van vol: EVC of Elders Verworven Competenties. Ze worden te pas en te onpas aangehaald om uitspraken te verantwoorden en vakbonden dingen aan te wrijven die nooit gezegd zijn. Hoeveel meer mogelijkheden heeft een werkgever nog nodig om zijn personeel correct te verlonen? Het verhaal over competenties kent een lange geschiedenis bij de Vlaamse overheid, even een terugblik. ze inderdaad over voldoende competenties beschikken om deel te nemen aan de selectie, worden ze toegelaten. persoon X niet het juiste diploma heeft om in functie X te starten en dat dit toch wel sneller moet kunnen geregeld worden. In het sectoraal akkoord werd al met de vakorganisaties afgesproken dat wervingen zonder diploma mogelijk waren voor knelpuntfuncties die op de VDAB-lijst staan, of op een bijkomende lijst met specifieke functies voor de Vlaamse overheid. Dit maakte het mogelijk om op basis van competenties, zonder diploma, toch de juiste personen aan te trekken. Ervaringsbewijzen Met datzelfde sectoraal akkoord stapten we ook mee in het bestaand systeem om via de SERV ervaringsbewijzen als basis voor wervingen te voorzien. Voor heel wat functies bestaat er al een ervaringsbewijs. Voor een aantal specifieke functies voor de Vlaamse overheid zou een profiel uitgewerkt worden. Een aantal vergaderingen werden voorzien om een competentieprofiel uit te werken. Maar wat werd hiermee nog verder gedaan? In 2012 sloot de Vlaamse overheid opnieuw een akkoord met de vakorganisaties over het aanwerven van kandidaten met competenties verworven buiten diploma. Hoe dit in z n werk gaat? De vacatureverstrekkende overheid beslist om ook kandidaten zonder diploma toe te laten tot de selectieprocedure. De vacature wordt dan eerst met motivatie voorgelegd aan het sectorcomité 18. Uit het dossier moet vervolgens blijken dat er weinig geschikte kandidaten verwacht worden, dat vorige oproepen geen geschikte kandidaten opleverden of door krapte op de arbeidsmarkt niet ingevuld raakten. Als kandidaten met een portfolio kunnen aantonen dat Doorgroeien naar hoger niveau Het Vlaams personeelsstatuut voorziet al jaren alle mogelijkheden om kandidaten aan te trekken zonder diploma en toch correct te verlonen. Want daar gaat het tenslotte toch over? Het statuut biedt de mogelijkheid om een overgangsexamen te organiseren waarbij personeelsleden zonder (het juiste) diploma kunnen doorgroeien naar een hoger niveau. Ook binnen het niveau bestaan procedures om over te gaan naar een hogere graad (met verloning). Maar het overgangsexamen wordt al jaren niet meer georganiseerd en de bevorderingsprocedures worden als gevolg van de besparingen steeds schaarser. Sinds kort kunnen wervingen ook onmiddellijk in een bevorderingsgraad gebeuren als betrokkenen geslaagd zijn voor een objectief wervingsexamen. Zo kan iemand ook zijn/haar verworven competenties valideren. Hoeveel meer mogelijkheden heeft een werkgever nog nodig om zijn personeel correct te verlonen zonder een diplomavoorwaarde te stellen? Objectieve selectie Wij gaan helemaal mee in het verhaal van EVC s. Maar van zo n objectieve selectie willen we af. En dat is net onze vaststelling na het voorleggen van de meeste EVC-procedures aan het sectorcomité. De bekommernis van de overheid is niet dat men de vacature wil openstellen voor iedereen die in aanmerking komt voor de functie op basis van verworven competenties. Neen, de bekommernis is dat Als de minister-president zegt dat ambtenaren van lagere niveaus C en D in een moderne administratie geen taak meer hebben, dan is dat een uitspraak voor rekening van de ministerpresident zelf. Als zijn collega minister van bestuurszaken in het Vlaams parlement de vakbonden er probeert bij te sleuren door te zeggen dat wij geen voorstander zijn van EVC s voor C en D en dus mee verantwoordelijk zijn voor de verdere afbouw van deze functies, verspreidt ze leugens! Bij elke besparing vragen wij steeds om deze personeelsleden te ontzien en toch houdt men hier geen rekening mee. Alle entiteiten realiseren hun besparingen op niveau C en D. Doorgroeien naar hogere functies zit er voor hen al zeker niet meer in. Als EVC de oplossing is voor de verdere tewerkstelling van niveau C en D, hoe krijgen jongeren zonder diploma dan een kans? Waar kunnen zij de gevraagde competenties verwerven? En wat doe je met de ambtenaren die al in dienst zijn? Krijgen zij nog de mogelijkheid om via bevorderings- en overgangsexamens door te groeien naar andere functies als deze toch niet meer georganiseerd worden? Of is dit enkel een regeling voor externe witte raven? Misschien moet onze minister volgende keer een beetje beter luisteren. De vakbonden zijn voor EVC, ook voor personeel van niveau C en D. Dat is nooit anders gezegd. De voorbeelden die voorgelegd werden aan het sectorcomité geven ons echter weinig vertrouwen dat dit systeem ooit objectief zal toegepast worden binnen de Vlaamse administratie. Dát, was onze boodschap aan de minister.

9 vlaamse overheid 9 Justitiehuizen - VCET Luc Verhaeven Vlaanderen boven Begin dit jaar klonk naar aanleiding van de 65ste verjaardag van Raymond Van Het Groenewoud het lied Vlaanderen Boven meerdere keren door de boxen. Vermoedelijk werd dit volmondig door de Vlaamse politici en andere begoede Vlamingen meegezongen terwijl in het hoofd van de Vlaamse ambtenaar andere strijdliederen nazinderden. Ook begin dit jaar vervoegden, na uitvoering van de zesde staatshervorming, de personeelsleden van de justitiehuizen en het elektronisch toezicht het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Voor het eerst in de Belgische geschiedenis werden bevoegdheden van justitie overgedragen naar de gemeenschappen. Bij de betrokken personeelsleden gaven de woorden Vlaanderen boven waar men een peer nog kan stoven uit dit lied van Raymond, toch een wrang gevoel. Zo zagen zij bij de inschaling hun loon gebruteerd, inclusief maaltijdcheques, waardoor er bij de meeste personeelsleden minder brutoloon op hun loonbriefje van januari stond. De uitbetaling van toelagen en vergoedingen is nog lang niet helemaal vastgesteld. En veel contractuelen kregen van hun nieuwe werkgever, de Vlaamse overheid, een arbeidsovereenkomst beperkt tot de duur van vier maanden. Op termijn riskeren deze overstappers minder te verdienen. Kortom, veel onzekerheden en ongenoegen bij onze nieuwe collega s. Eindelijk overleg Ondanks de vele signalen en het aandringen van ACV-Openbare Diensten, vonden de eerste besprekingen met de overheid over deze inschaling pas eind december vorig jaar plaats. Binnen het sectorcomité werd uiteindelijk een werkgroep opgericht waarin de problemen over de inschaling besproken werden. Na verschillende vergaderingen verwachten we binnenkort hopelijk een consensus. Nadien zal blijken of er een protocol van akkoord kan worden afgesloten. Veiligheid primeert Na een geval van agressie tegen een technicus van de mobiele equipe van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET ) was er groot ongenoegen bij het personeel. Kort tevoren hadden zich bij de federale werkgever al twee gelijkaardige gevallen voorgedaan. We vroegen op het eerstvolgende departementaal EOC dan ook om onmiddellijk de nodige middelen vrij te maken en gepaste acties te ondernemen voor de veiligheid van het personeel. We kregen bijval van de secretaris-generaal én de garantie dat er onmiddellijk contact zou worden opgenomen met de preventiedienst. In eerste instantie wordt op zeer korte termijn een opleiding omgaan met agressie georganiseerd. Op iets langere termijn wordt een risicoanalyse opgemaakt en wordt in overleg met de betrokken technici en de preventiedienst nagegaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) noodzakelijk zijn. Natuurlijk volgen wij deze problematiek van nabij op. Personeelstekort Op dit moment is de situatie in de mobiele equipe en de monitoring bij het VCET zeer precair, onder meer door het personeelstekort. Dit is nefast voor de goede werking van het huidige ploegenstelsel. Momenteel wordt vooral op de goodwill van personeelsleden gerekend voor het verzekeren van deze continudienst. Van de beloofde wervingen moet dan ook dringend werk gemaakt worden. In april wordt ook het nieuwe arbeidsreglement (met integratie werktijdregeling VCET) aan het EOC voorgelegd. We verwachten dat hiermee alvast aan heel wat verzuchtingen van het personeel tegemoet gekomen wordt. Vlaanderen boven waar men een peer nog kan stoven

10 10 federaal Het virtuele failliet van de federale overheid Mark Saenen Voor de begrotingsopmaak van 2015 ziet het er hoe langer hoe meer naar uit dat onze regering zich vergaloppeerd heeft met haar besparingen. Een hele week lang 24 uur op 24 klaarstaan om onmiddellijk van thuis uit te kunnen vertrekken. Het is natuurlijk gemakkelijk om altijd weer hetzelfde mantra te herhalen en te stellen dat het overheidsapparaat te groot en te log is en dat er in de overheadkosten flink kan gesnoeid worden. Als je maar lang genoeg hetzelfde zegt, gaan sommigen je uiteindelijk wel geloven. Snoeien, krimpen, strenger, harder, minder, de woorden uitroepen is gemakkelijk. Ze in de praktijk toepassen, blijkt een stuk moeilijker. Zeker als je beleidsverantwoordelijkheid gekregen hebt, en je zaakjes draaiende moet zien te houden. Het jaar is nu twee maanden ver, en de personeelstekorten stapelen zich op: Bij hoven en rechtbanken stellen ze zelf een virtueel infarct vast. Tolken worden niet meer betaald, de gerechtelijke achterstand zwelt aan en sommige magistraten blijven doorwerken tot hun 70ste om toch maar het gevoel te hebben hun levenswerk niet in totale chaos achter te laten. De Civiele Bescherming heeft meer taken dan personeel. Daarom worden de officieren verzocht om bovenop hun normale job nog één week op vier een actieve wacht te doen. Een hele week lang 24 uur op 24 klaarstaan om onmiddellijk van thuis uit te kunnen vertrekken. Goedkope werkkrachten dus. Poolse Pompiers noemen ze zichzelf. Of je al dan niet een belastingcontroleur aan de deur krijgt, hangt voornamelijk af van de plaats waar je woont. Om elke belastingplichtige op gelijke manier te kunnen behandelen, zijn er in de regionale kantoren 515 controleurs extra nodig. In continudiensten die steeds flirten met de minimumbezetting is het altijd precair wanneer iemand onverwacht afwezig is. Eén van de continudiensten bij binnenlandse zaken wil daarom graag dat het personeel zich een dag op voorhand ziek meldt... Ook het gebrek aan werkingsmiddelen wordt schrijnend. Wanneer de minister de douaneambtenaren bezoekt, moet het personeel uniformstukken bij elkaar zoeken en ruilen met elkaar zodat iedereen er toch een beetje deftig uitziet. Bij binnenlandse zaken is het op gebied van uniformen zo mogelijk nog erger gesteld. Daar worden personeelsleden verzocht eigen kleren te dragen die lijken op uniformstukken, op die manier valt het niet zo op dat er geen geld is om kleren te kopen. In ieder geval, de situatie is hopeloos. De wervingsstop blokkeert zowat alles (behalve de benoeming van managers) en we hebben met deze regering nog vele donkere jaren voor de boeg. De begrotingscontrole van maart belooft alvast weinig goeds.

11 Gecertificeerde opleidingen Eind goed, al goed? Concrete aanpak Op basis van wat voorafgaat, besluit het OFO dat de gecertificeerde opleidingen sneller en goedfederale overheid 11 Geert Dewulf Echt vlotjes is het nooit gegaan. Maar het is op zijn zachts uitgedrukt een feit dat de gecertificeerde opleidingen de afgelopen jaren helemaal niet goed liepen. Dat was onder meer het gevolg van de lange doorlooptijd van dossiers overheidsopdrachten en van het feit dat het voorgaande kabinet (H. Bogaert) en de administratie niet volgens dezelfde lijn werkten. Voor de opleiding Groepsdynamica zal er vijf dagen opleiding worden voorzien als volgt: twee dagen voor groepen van 20 personen met tussenin drie dagen voor groepen van 150 personen. Met de nieuwe federale loopbanen en het kantelingsmoment voor de oude loopbanen zijn de gecertificeerde opleidingen sinds 1 januari 2014 afgeschaft. Dit is onomkeerbaar en het dossier moet worden afgesloten. Stand van zaken Op de wachtlijst van het OFO staan nu ongeveer deelnemers en zijn er 700 personen in opleiding en/of aan het wachten op de test. Het budget voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen bedroeg normaal ongeveer 2 miljoen euro. Voor 2015 is het budget, door de besparingen, verminderd tot 1,5 miljoen euro. En het wordt er niet beter op want het budget voor 2016 is hetzelfde bedrag maar dan verminderd met 2% wegens bijkomende besparingen. Nieuwe regering De nieuwe regering, en de Beleidscel van de minister van Ambtenarenzaken in het bijzonder, maakt zich sterk dat het dossier gecertificeerde opleidingen afgewerkt wordt tegen eind Het is de bedoeling om de laatste testen met open vragen voor juli 2016 en de laatste testen met meerkeuzevragen voor september 2016 te organiseren. Zo blijft er tijd over om alle resultaten op tijd mee te delen aan de kandidaten. Op 1 januari 2017 start een nieuwe fase in de loopbanen voor alle federale ambtenaren. Verder zijn er met de zesde staatshervorming federale ambtenaren overgegaan naar de Gemeenschappen en Gewesten. Sommigen van hen wachten nog op deelname aan de gecertificeerde opleiding, want als zij slagen heeft dit een effect op de inschaling in de weddeschalen van hun nieuwe werkgever. koper moeten. Er is immers tijdsdruk en een beperkt budget. De enige oplossing is volgens het OFO dat er per groep meer deelnemers moeten zijn. Dat zal alvast het geval zijn voor de opleidingen : Word en Excell : van 9 naar 12 deelnemers; Efficiënt communiceren : van 15 naar 22 deelnemers; Projectmanagement : van 20 naar 30 deelnemers; Samenwerken in team : van 20 naar 40 deelnemers. Uiteraard is het samenstellen van grotere groepen voor de opleidingen: Presentatietechnieken en Professioneel schrijven moeilijker te realiseren. Er moet immers voldoende mogelijkheid zijn om tijdens de opleiding interactief te werken tussen opleider en cursist. Voor wie nog een (nieuwe) keuze moet maken, blijven naast bovenstaande opleidingen nog de volgende gecertificeerde opleidingen bestaan: Documenten klasseren ; Ecodriving ; Omgaan met taken en informatie ; Kennisoverdracht (vooral bedoeld voor ambtenaren die het pensioen naderen!). Daarnaast heeft het OFO ook contracten voor nieuwe gecertificeerde opleidingen: Groepsdynamica ; Omgaan met agressie (doelgroep: inspecteurs en/of controleurs); Doeltreffend communiceren en tijdsbeheer (doelgroep: inspecteurs en/of controleurs); Selfmanagement. Voor de opleidingen Doeltreffend communiceren en tijdsbeheer en Omgaan met agressie wil het OFO de kwaliteit van de syllabus verbeteren. Alle antwoorden op de vragen uit de test moeten terug te vinden zijn in de syllabus. Dat beperkt het aantal juridische geschillen achteraf. Voor de opleiding Selfmanagement is het de bedoeling twee dagen opleiding te voorzien voor 50 deelnemers met tussenin drie dagen voor zelfstudie. De zelfstudiemomenten zouden bij het OFO plaatsvinden. Problemen en risico s Absenteïsme blijft evenwel een probleem voor de gecertificeerde opleidingen. Volgens het OFO is er 85% aanwezigheid. Een aanzienlijk aantal ambtenaren haakt dus af. Sommigen denken dat het toch allemaal geen nut meer heeft. Volgens het OFO moeten wij elke ambtenaar die ingeschreven is, aanraden om deel te nemen. Het is stilaan een laatste kans. Ook voor de opleiding Kennisoverdracht, vooral georganiseerd voor ambtenaren die hun pensioen naderen, dringt de tijd want deze opleiding zou nog één keer, in april 2015, worden georganiseerd. Deelnemen is belangrijk, want de slaagpercentages blijven hoog, wat een bijkomende stimulans kan zijn. Vooruitzichten Het OFO zal de vakbonden maandelijks een stand van zaken geven. Een vergadering met de Raadgevende Commissie is voorzien in juni en november Nadien komt er ook een beslissing voor de restgroep (die niet deelnam of niet slaagde of overblijft, omwille van allerlei redenen). Daarom herhalen wij nog eens dat de gecertificeerde opleiding Kennisoverdracht nog één keer wordt georganiseerd en dat in april Op een recente vergadering van de Raadgevende Commissie bij het OFO, waar ook de vakorganisaties zijn vertegenwoordigd, hebben de aanwezige medewerkers van het Kabinet Ambtenarenzaken onderstreept dat ze een dialoog met de vakbonden willen en dat wij onze ideeën altijd mogen voorleggen. Eind goed, al goed? Wij hebben geen kristallen bol, maar kijken er vast naar uit!

12 12 zorg Project vorming 600 Jan Mortier Werknemers uit de federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen of diensten voor thuisverpleging) krijgen via het project Vorming 600 al jaren de kans om een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). Bepaalde werkgeversorganisaties menen nu dat de modaliteiten moeten worden aangepast. ACV-Openbare Diensten is fel gekant tegen wijzigingen aan het project. Is het echt te veel om iets te behouden wat waardevol en succesvol is en voor veel bijkomende verpleegkundigen zorgt? Het project Het opleidingsproject Vorming 600 is een uitwerking van het federaal meerjarenplan voor de gezondheidssector van 1 maart Het heeft als belangrijkste doel meer verpleegkundigen toe te laten tot de sector van de gezondheidszorg en op die manier het tekort aan verpleegkundigen op te vangen. Bovendien biedt het project werknemers uit de gezondheidszorg de kans om zich te ontplooien en door te groeien. Na grondige evaluatie werd op 28 oktober 2009 in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (comité A) een nieuw raamakkoord goedgekeurd. Het is binnen dit raamakkoord dat nog steeds ieder jaar nieuwe werknemers starten met de opleiding tot HBO5 of bachelor verpleegkunde. Het aantal voltijdse equivalenten (VTE) wordt jaarlijks in de loop van maart of april vastgelegd en schommelt zoals uit onderstaande tabel blijkt. PROJECT BELGIE AANTAL NIEUWE VTE PER SCHOOLJAAR - PUBLIEKE SECTOR SCHOOLJAAR AANTAL VTE ? VTE: Voltijdse equivalenten ter discussie? Geselecteerde werknemers blijven tijdens de opleiding verder in dienst van de werkgever en krijgen gedurende maximaal drie schooljaren hun loon (geïndexeerd bruto baremaloon, eindejaarstoelage, vakantiegeld, attractiviteitspremie en sociale voordelen, maar niet de vergoedingen wegens onregelmatige prestaties). De studerende werknemers worden vanzelfsprekend vervangen. Per kwartaal ontvangt de werkgever een bedrag dat de kosten van de vervanging dekt. Het is het federale Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector dat deze financiering verzorgt. Voor de private sector bestaat een analoge regeling. Succesvol? De cijfers bewijzen het Nog steeds overschrijdt het aantal kandidaten ruimschoots het aantal mogelijke plaatsen. Maar ook de slaagcijfers, zoals bovenstaande tabel uitwijst, zijn heel behoorlijk. Wellicht is het onvermijdelijk dat mensen in de loop van de opleiding afhaken. Hoe mooi het project ook lijkt, het vraagt veel inspanning van de kandidaten. Veel van hen hebben al jaren de schoolbanken verlaten, hebben een gezin en ondervinden dat de combinatie toch niet zo evident is als verwacht. Zij die doorzetten, bereiken ook met vrij grote zekerheid de eindmeet. Sinds het schooljaar werden 538 diploma s in de verpleegkunde afgeleverd. Deze nieuw gediplomeerden bleven na hun opleiding zo goed als allemaal tewerkgesteld in hun instelling, maar dan als verpleegkundige. SLAAGPERCENTAGES EN DIPLOMA S PER SCHOOLJAAR - BELGIE TOTAAL IN OPLEIDING GESLAAGD % GESLAAGD NIET GESLAAGD % NIET GESLAAGD GESTOPT % GESTOPT AFWIJKING % AFWIJKING DIPLOMA BEHAALD ,52% 19 7,25% 45 17,18% 8 3,05% ,29% 39 9,22% 53 12,53% 21 4,96% ,50% 37 7,14% 37 7,14% 27 5,21% ,00% 58 11,01% 35 6,64% 44 8,35% ,49% 52 12,18% 51 11,94% 23 5,39% ,15% 39 11,82% 16 4,85% 27 8,18%

13 13 Ook in het schooljaar kregen 105 werknemers via het Project Vorming 600 toegang tot het verpleegkundig beroep. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geslaagde kandidaten over het schooljaar Het zorgpersoneel is kwaad en voelt zich nog maar weinig gesteund. DETAIL VAN DE GESLAAGDE KANDIDATEN - NEDERLANDSTALIG Bachelor 1ste jaar 2de jaar 3de jaar Totaal % HBO5 (A1) Aantal HBO5 (A2) Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Aantal Totaal ,87% DETAIL VAN DE GESLAAGDE KANDIDATEN - FRANSTALIG Bachelor 1ste jaar 2de jaar 3de jaar Totaal % Brevet (A1) Aantal Bachelor 1ste jaar 2de jaar 3de jaar 4de jaar 5de jaar Totaal (Soc. Promotie) Aantal Brevet 1ste jaar 2de jaar 3de jaar Totaal (voltijds onderwijs) Aantal HBO5 (A2) 1ste jaar 2de jaar 3de jaar 4de jaar 5de jaar Totaal Aantal Totaal 84 67,86% Waar situeert zich dan het probleem? Uit bovenstaande tabel blijkt nog maar eens hoe succesvol de opleiding HBO5-verpleegkunde is in Vlaanderen. Maar liefst 93,87 % van de geslaagden behaalde het diploma HBO5 en slechts 6,13 % een bachelor verpleegkunde. Zou daar misschien het probleem liggen? Is dit een doorn in het oog van bepaalde beroeps- en werkgeversorganisaties? Of zoeken we het gewoon te ver en is er geen tekort aan verpleegkundigen? Of voldoet de opleiding inderdaad niet meer aan een behoefte en schaffen we ze beter af? Bijzonder merkwaardig is dan wel dat sommige instellingen zeer onterecht trouwens beroep doen op verpleegkundige uitzendkrachten. Omdat ze er anders geen vinden, beweren ze. Prefereert men de verpleegkundigen van één dag of één week boven verpleegkundigen die sinds jaar en dag vertrouwd zijn met de instelling? Zijn uitzendkrachten de oplossing voor meer kwaliteit? Of wil men gewoon de droom van veel zorgkundigen om verpleegkundige te worden, in duigen laten vallen en hen de toegang tot het beroep definitief ontzeggen? De werkelijkheid is in elk geval complex. De (residentiële) zorg heeft meer dan ooit nood aan verpleegkundigen. Die nood zal de komende jaren enkel toenemen. Iedereen die tewerkgesteld is in de zorgsector en die zich wil bijscholen, of het nu binnen een logistieke, ondersteunende, verzorgende, verplegende of paramedische functie is, zou dit moeten kunnen. Zij die een brugopleiding of schakelprogramma willen volgen, moeten we stimuleren. De opleiding afschaffen of volledig heroriënteren zou een fundamentele vergissing zijn, zoveel is zeker. Het zorgpersoneel voelt zich niet gesteund Het zorgpersoneel is kwaad en voelt zich nog maar weinig gesteund. De HBO5-verpleegkundigen worden door hun eigen beroepsorganisaties zonder meer aan de kant gezet. De zorgambassadeur Lon Holtzer ziet maar al te graag een bijsturing (afschaffing?) van de HBO5-opleiding. Er is onvoldoende aandacht voor eindeloopbaanmaatregelen binnen de zorg. Een registratie voor zorgkundige laat weken tot maanden op zich wachten. En wanneer wordt de tweede pensioenpijler voor de contractuelen in de federale gezondheidsinstellingen eindelijk eens operationeel? Zo kunnen we nog lang doorgaan. En dan zwijgen we nog over de onzekere situatie waarin het personeel van woonzorgcentra zich bevindt nu er hier en daar sprake is van verzelfstandiging tot zelfs privatisering. Het is dan ook compleet onnodig en zelfs onwezenlijk, om een opleiding die succesvol, betaalbaar en broodnodig is aan te vallen.

14 14 zorg De tijd dringt voor de voorlopig geregistreerde zorgkundigen Jan Mortier Dit artikel gaat enkel over verzorgenden die een attest van voorlopige registratie hebben. Het wordt wel bijzonder kort dag voor de voorlopig geregistreerde zorgkundigen. Verzorgenden die tewerkgesteld zijn in de sector van de ouderenzorg en ziekenhuizen konden op basis van een aantal overgangsmaatregelen voorlopig geregistreerd worden als zorgkundige. Deze voorlopige registratie blijft geldig tot 30 juni De voorlopig geregistreerde zorgkundigen kunnen definitief worden geregistreerd als ze bewijzen dat ze een bijkomende opleiding van 120 uur hebben gevolgd die verband houdt met activiteiten die een zorgkundige kan verrichten. De aanvraag voor definitieve registratie moet ten laatste op 31 december samen met het bewijs dat de 120 uur zijn gevolgd bij de FOD Volksgezondheid -worden ingediend. In het verleden werd de periode verlengd omdat er lange wachtlijsten waren in de CVO (Centra vol- Nog niet ingeschreven voor de verplichte opleiding van 120 uur? Doe dit vandaag! wassenenonderwijs) die deze opleidingen organiseren. Deze wachtlijsten blijken nu weggewerkt zodat er geen argumenten meer zijn om een nieuwe verlenging af te dwingen. Voorlopig geregistreerden die op het einde van het jaar geen definitieve registratie hebben aangevraagd, verliezen vanaf 1 juli 2016 al hun rechten. Dat betekent dat zij vanaf deze datum niet meer als zorgkundige kunnen werken. Als men toch nog wil werken als zorgkundige moet minstens een verkort traject worden gevolgd. Dit traject kan, afhankelijk van het behaalde getuigschrift of brevet, oplopen tot uren! Daar komt nog bij dat het RIZIV vroeger al besliste om vanaf 1 juli 2015 enkel nog verzorgenden die geregistreerd zijn als zorgkundige te financieren. De kans is dus groot dat de instellingen geen verzorgenden zonder registratie meer in dienst nemen of houden. Mocht je als voorlopig geregistreerde zorgkundige nog steeds niet zijn ingeschreven voor de verplichte opleiding van 120 uur dan mag je geen seconde meer aarzelen en onmiddellijk inschrijven. De verantwoordelijke van jouw instelling beschikt over de adressen van de onderwijsinstellingen die deze opleidingen aanbieden. Als je nog langer aarzelt, is de kans groot dat de opleiding niet meer zal kunnen worden beëindigd vóór 31 december Als er tóch problemen zijn, bijvoorbeeld met het vinden van een onderwijsinstelling die de opleiding nog kan aanbieden of als je onmogelijk (bijvoorbeeld door ziekte) de opleiding kan voltooien voor het einde van het jaar, laat het ons dan weten (via het gewestelijk secretariaat of op We zoeken dan samen naar een oplossing. Het is bijzonder belangrijk dat we de problemen die er nog zijn, kunnen bundelen om die dan voor te leggen aan de bevoegde administraties en de minister. Eén ding is zeker: ben je nog niet ingeschreven? Doe dit dan vandaag nog! BELANGRIJKE DATA VOOR VOORLOPIG GEREGISTREERDE ZORGKUNDIGEN Vandaag Nog niet ingeschreven voor de verplichte opleiding van 120 uur? Doe dit vandaag! 1 juli 2015 Het Riziv financiert niet langer verzorgenden in de ouderenzorg die over geen registratie als zorgkundige beschikken 31 december 2015 Opleiding moet voltooid zijn. Uiterste datum voor de aanvraag tot definitieve registratie. 1 juli 2016 Voorlopige registratie vervalt. Personen die geen definitieve registratie hebben gevraagd uiterlijk 31 december 2015 kunnen niet langer als zorgkundige werken!

15 lokale & regionale besturen De bodemloze put van stad Mortsel wordt gedicht met mensen in plaats van met centen Kirsten Casteleyn Het stadspersoneel van Mortsel kreeg eind vorig jaar een zware boodschap. Zowel de arbeiderswerf als de magazijnen en ateliers moeten tijdens deze legislatuur verhuizen. De nieuwe locatie zal onvoldoende plaats bieden om alle diensten te huisvesten. Het bestuur maakt dan maar van de gelegenheid gebruik om te snoeien in de dienstverlening en dus ook in het personeel. Een aantal gespecialiseerde diensten, zoals de schrijnwerkerij, zullen binnen enkele jaren uitbesteed worden. Het personeel wordt, in de mate van het mogelijke, overgedragen naar een polyvalente ploeg. Daar werd vlotjes aan toegevoegd dat men in tussentijd gerust zelf op zoek kan gaan naar een andere werkgever. Er werden veel vragen gesteld maar op veel daarvan bleef het bestuur het antwoord schuldig. Het personeel was onder de indruk en ging over tot een stakingsactie. Zowel de burgemeester als de schepen van personeel bezochten het piket en probeerden de gemoederen te bedaren. Het personeel voelt zich vooral gepasseerd. Zij zijn het die elke dag het werk uitvoeren, maar met hen wordt desondanks geen rekening gehouden. Heel wat voorbeelden werden aangehaald. De burgemeester kwam daarop terug tijdens de jaarlijkse traktatie van worstenbrood op Verloren Maandag. En in zijn nieuwjaarspeech beloofde hij de arbeiders meer te betrekken bij de herstructureringsplannen. Hij beloofde zich ook maximaal in te zetten om iedereen een alternatieve job aan te bieden en naakte ontslagen te vermijden. Dit stelt ons matig gerust, maar we blijven op onze hoede! Sociaal overleg in Brasschaat Het is nooit goed genoeg! Wat nu volgt, zijn acties om ons ongenoegen te laten blijken. Kirsten Casteleyn In het voorjaar lanceerde het OCMW-bestuur een participatief project. Externen konden zich kandidaat stellen om de financiële put van WZC Vesalius te dichten. Zij werden aan een selectie onderworpen, waarna een jury van deskundigen enkel het Zorgbedrijf van Antwerpen weerhield. Tegelijkertijd gingen wij in gemeenschappelijk vakbondsfront ook de uitdaging aan en dienden we een volwaardige en rendabele toekomstvisie in voor Vesalius. De put van 1,3 miljoen euro zouden we met een miljoen kunnen dichten. We vernamen immers uit een studie van Probis dat het WZC de voorbije jaren minstens euro aan subsidies misliep. Ons voorstel werd door het personeel gedragen en zou vanaf januari met onze medewerking onmiddellijk werkbaar zijn. Maar hoe constructief we ons ook opstellen, het is blijkbaar nooit goed genoeg. Maand na maand bleef een definitieve beslissing uit. Op de OCMW-raad van 15 december wilde men én verder onderhandelen met het Zorgbedrijf Antwerpen én onderhandelingen opstarten met andere OCMW s én een manager aanwerven om toen al een aantal besparingen door te voeren. De definitieve beslissing werd dus weer vooruit geschoven, ditmaal naar april Intussen organiseert het Zorgbedrijf Antwerpen een grondige doorlichting van elk facet van het woonzorgcentrum. Onze aanpak in dit dossier was bijzonder. Wij wilden naar buiten treden met een succesverhaal en aantonen dat openbare zorg in een financieel gezonde situatie wél kan. Maar we waren blijkbaar te ambitieus want de politiek is er duidelijk niet klaar voor. Na maandenlang lobbywerk hebben we dan ook de eer aan onszelf gehouden en het voorstel - samen met onze constructieve medewerking - ingetrokken. Wat nu volgt, zijn acties om ons ongenoegen te laten blijken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn we ludiek tussengekomen en op 14 maart vindt een manifestatie plaats in de winkelstraten van Brasschaat.

16 16 lokale & regionale besturen Stad en OCMW Blankenberge geloven in vaste benoeming Johan Beernaert Blankenberge is de afgelopen weken duidelijk in de media geweest: selfmade man Michel van den Brande (The sky is the limit) verkiest Blankenberge boven Knokke-Heist en Tom Waes vergeleek een spuuglelijk strand in Albanië met de badstad. Of is Blankenberge tóch een parel aan onze kust, zoals Hugo Matthysen jaren geleden zong? Ontdek het zelf! Wij geven graag wat aandacht aan Blankenberge. Omdat zowel het stadsbestuur als het OCMW ingaan tegen de tendens om almaar minder vast te benoemen. Het OCMW biedt sinds 2012 weer de mogelijkheid aan om vast benoemd te worden, vooral om de pensioenuitgaven onder controle te houden. Personeelsleden die twee jaar in dienst zijn (diensthoofden, administratief personeel of maatschappelijk werkers) of vijf jaar in dienst zijn (verzorgend en verplegend personeel, technisch personeel en onderhoudspersoneel), kunnen via een mondelinge proef vast benoemd worden. En die politiek wordt consequent volgehouden, ook voor het personeel van het woonzorgcentrum. De stad Blankenberge werkte een jaar lang aan een nieuwe organisatiestructuur voor zijn diensten Cultuur en BODI (de technische dienst zeg maar). Dat resulteerde in een nieuw organogram en personeelskader. En zowat alle functies worden statutair voorzien. Bovendien is er bij de dienst BODI ook een inspanning gedaan om een aantal functies op te waarderen van niveau E naar niveau D. Is er dan enkel goed nieuws? Neen, want we moeten ook toegeven dat het personeelskader in overeenstemming is gebracht met de reële bezetting. En de afgelopen jaren zijn er weinig aanwervingen geweest. Men heeft dus gekozen voor een realistisch personeelskader, maar dan wel één met vaste benoemingen op álle niveaus. En niet, zoals in andere besturen, voor vaste benoemingen op de hogere niveaus alleen. ACV-Openbare Diensten heeft haar tevredenheid hierover meegedeeld. We vinden het belangrijk dat, zeker in deze onzekere tijden, het stadsbestuur en het OCMW werkzekerheid in de vorm van een vaste benoeming aanbieden aan hun personeelsleden. Beernem: opwaardering niveau E naar niveau D ACV-Openbare Diensten pleit al enkele jaren bij het gemeentebestuur om functies op te waarderen van niveau E naar niveau D. Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur bij de gemeente Beernem hebben we het dossier opnieuw op tafel gelegd. Op vraag van burgemeester Johan Derycke, hebben we eerst de criteria bepaald waaraan een personeelslid moet voldoen om in niveau D te kunnen functioneren. Vervolgens werd het budget vastgelegd om zo veel mogelijk mensen van niveau E op te waarderen. Uiteindelijk werden 18 van de 28 personeelsleden opgewaardeerd. We zijn als ACV-Openbare Diensten natuurlijk heel tevreden met deze inspanning van het gemeentebestuur. We zijn erin geslaagd om net voor de laagste inkomens iets extra te bekomen. We geloven meer in deze punctuele aanpak, op basis van criteria, dan in een algemene opwaardering die niet voor iedereen kan gerealiseerd worden. En onze leden bij het gemeentebestuur waarderen onze aanpak.

17 lokale & regionale besturen Meer autonomie voor de besturen Op weg naar een mini-rechtspositieregeling? 17 Christoph Vandenbulcke Sinds jaar en dag vraagt de VVSG (nog) meer vrijheid bij het bepalen van de rechtspositieregeling van het personeel van gemeenten en OCMW s. Blijkbaar is de Vlaamse regering deze vraag zeer genegen. Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsbrief van minister Homans komt men uitdrukkelijk tegemoet aan de wensen van de VVSG. Minder duidelijk is tot wat al die vrijheid en blijheid moet dienen, laat staan wat de noodzaak ervan zou zijn. Gemiste kans Een paar weken terug zijn er werkgroepen opgestart om uitvoering te geven aan onder andere de deregulering van de rechtspositieregeling. Deze werkgroepen worden uitsluitend bemand door vertegenwoordigers van de VVSG, de administratie en het kabinet. Pottenkijkers van de vakorganisaties zijn niet welkom. Volgens ons een gemiste kans. In het verleden werd het model van rechtspositieregeling immers ontwikkeld en bijgestuurd in overleg met werkgevers en werknemersvertegenwoordigers. Is deze nieuwe Vlaamse regering niet vertrouwd met ons sociaal overlegmodel? Of hebben de excellenties gewoon geen boodschap aan de inbreng van werknemers? Hoe dan ook komt door deze aanpak het huidige herenakkoord van het onderhandelingscomité C1 onder druk te staan. Dit herenakkoord laat toe dat de VVSG als derde partij mee mag aanschuiven aan de onderhandelingstafel, naast de traditionele vertegenwoordigers van de Vlaamse regering en vakorganisaties. De VVSG heeft eerst de pen vastgehouden bij het uitschrijven van regeerakkoord en beleidsbrieven en ze zetelt in alle werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan het uitgestippelde beleid. Ze wil nu ook nog eens extra partij zijn in de onderhandelingen. Een beetje teveel van het goede. De huidige rechtspositieregeling Het gemeentedecreet, OCMW-decreet en provinciedecreet bepalen dat de Vlaamse regering minimale voorwaarden moet vastleggen waaraan de rechtspositieregeling van elk lokaal bestuur moet voldoen. Essentiële onderdelen zijn onder andere de personeelsformatie, de loopbaan, verloning en verloven. In die lokale rechtspositieregelingen kunnen personeelsleden hun rechten en plichten terugvinden. Die rechtspositiebesluiten zijn het resultaat van een consensus onder de sociale partners. Er werd wekenlang over onderhandeld om uiteindelijk tot een compromis en akkoord te komen. In 2012 werd die oefening nog eens overgedaan en werden er een aantal beperkte aanpassingen van de RPR overeengekomen. De vraag is nu of met de nieuwe regering verder gewerkt wordt op basis van dat consensusmodel, dan wel dat de nieuwe regering voor een andere werkwijze zal opteren. Noodzaak Waarom moet het toch al zeer gedereguleerde model van rechtspositieregeling nog verder uitgekleed worden? Onderzoek naar de invulling van de lokale beleidsruimte levert een dubbel beeld op. Er wordt vastgesteld dat de rechtspositiebesluiten de lokale besturen in het algemeen meer mogelijkheden bieden om hun personeelsbeleid af te stemmen op lokale noden en behoeften. Daartegenover staat dat besturen in 90% van de gevallen geen eigen invulling geven aan de verworven beleidsruimte, maar verkiezen om het modelstatuut over te nemen. Bovendien is er een algemene tevredenheid bij de besturen over de ontwikkelde rechtspositieregelingen. Of een bestuur al dan niet opteert voor een meer autonome invulling van de rechtspositieregeling, hangt veelal af van de toevallige aanwezigheid van een sterk figuur die voluit de kaart van de autonomie trekt, de steun van de politiek voor dat beleid, voldoende financiële middelen en steun van de toezichthoudende overheid. Wenselijk? Wij denken dat het huidige model van rechtspositieregeling meer dan voldoende vrijheidsgraden biedt om een dynamisch lokaal personeelsbeleid te voeren. Een model met minimale voorwaarden heeft dan ook tal van voordelen. De lokale besturen zijn relatief gelijkaardig. Daarom is het mogelijk om een gemeenschappelijk HR-systeem te ontwikkelen. Omdat een dergelijke ontwikkeling bijzonder kostenintensief is, levert de gemeenschappelijke ontwikkeling ervan schaalvoordelen op. Door het model is er een zekere vorm van gelijkberechting van alle betrokken personeelsleden. Het is ook een houvast voor personeelsverantwoordelijken die door het (regelgevend) bos de bomen niet meer zien. En bijkomend maar niet onbelangrijk is een betere mobiliteit van personeel tussen verschillende besturen. Die is enkel mogelijk als de arbeidsvoorwaarden min of meer gelijk lopen. En is een betere mobiliteit nu ook niet één van de topprioriteiten van deze Vlaamse regering? Verbeterpunten Alles kan natuurlijk altijd nóg beter. Wij zijn niet blind voor mogelijke verbeterpunten. Meestal vinden we die verbeterpunten in het in de praktijk brengen van regelgeving. Zo is de evaluatie nog te veel een negatief HR-instrument. Enkel wanneer het fout loopt, wordt er geëvalueerd. Dit terwijl evaluatie eigenlijk een positief HR-instrument zou moeten zijn waarmee het personeelslid wordt gemotiveerd, kansen op ontwikkeling krijgt en gecoacht wordt. Maar in de eerste plaats moet er prioriteit gegeven worden aan verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden van contractuele personeelsleden. Als er dan nog meer vrijheden binnen het algemene kader nodig zijn, moet dit gepaard gaan met bindende afspraken op lokaal vlak. Een versoepeling van bepaalde aspecten van de rechtspositieregeling kan voor ons enkel onder voorwaarde van een verplicht akkoord over de afwijkende lokale regeling. Dus, als er al nood zou zijn aan een bijsturing van het huidig model van rechtspositieregeling, dan willen wij graag meepraten.

18 18 bijzondere korpsen Welzijn versus uiterlijk vertoon Steven Meert De evolutie van de criminaliteit, de technieken, de tactieken en het beschikbare materiaal hebben de laatste jaren een belangrijke impact gehad op de uitrusting van de patrouillerende politieagent. Deze middelen bieden een belangrijke meerwaarde voor de dagelijkse veiligheid van politiemensen tijdens de uitoefening van hun job. Tijd dus om de gevolgen van het dragen van deze middelen eens grondig onder de loep te nemen. Steeds meer collega s houden (blijvende) fysieke letsels over aan het dragen van onze politieuitrusting. Vooral de politiegordel en het kogelwerend vest zorgen voor last. Toch zijn er binnen de Belgische politie nergens studies beschikbaar over deze materie. Welke onderdelen van de politie-uitrusting fysieke ongemakken met arbeidsongeschiktheid als gevolg veroorzaken, is dus nergens in concrete statistieken terug te vinden. Nochtans is dit nodig om adequate beslissingen te nemen en de juiste uitrusting te voorzien. Schade door wapengordel en kogelwerende vest Nemen we onze toevlucht tot andere onderzoeken, dan leert een studie van de politie in Québec ons dat maar liefst 81.7 % van de patrouillerende politieagenten fysieke problemen krijgen door het dragen van de wapengordel. Met onze dagelijkse ervaring op het terrein kunnen we de vaststellingen uit deze studie alleen maar bevestigen. De combinatie van het kogelwerende vest en de stijve politiegordel bezorgen verschillende collega s letsels aan de zenuwbanen ter hoogte van de heup en de bovenbenen. Ook rugproblemen zijn schering en inslag door het dragen van de politiegordel. Dat wordt onder andere bevestigd door Stefan Lemmens, docent manuele therapie. Hij behandelde al meer dan twintig politieagenten, allemaal met dezelfde terugkomende klachten. Minderwaardig materiaal Waarom deze uitrusting problemen veroorzaakt, brengt ons bij het volgende pijnpunt: de aankoop van materiaal. Terwijl wij deel uitmaken van de werkgroepen voor aankoop van materialen, stellen we regelmatig vast dat de aankoopplannen absoluut niet voldoen aan de eisen van het personeel. Op die manier kan minderwaardig materiaal ingeschreven worden en omdat de prijs doorslaggevend is, kom je tot absolute dieptepunten zoals de wapenstokhouder. Daar komt bij dat accessoires bij verschillende leveranciers worden aangekocht. Zo krijgen we materiaal dat absoluut niet compatibel met elkaar is. Maar door aankoopverplichtingen moeten er toch minimale hoeveelheden worden aangekocht en daardoor sta je al snel met onaangepast materiaal op straat. Ook de verschrikkelijk logge procedures om iets te laten aanpassen aan het huidige materiaal zijn onwerkbaar. Wanneer je, zoals het in een moderne organisatie hoort, zelf onderzoek gaat doen en bedrijven de opdracht geeft om materialen op maat te maken, dan kunnen deze bedrijven niet meer meedoen aan de markt wegens hun voorkennis. Dit is een vicieuze cirkel die ervoor zorgt dat een politieagent in België nooit de uitrusting zal krijgen die hij of zij verdient. De kostprijs van deze situatie loopt echter hoog op. Studies uit de Verenigde Staten tonen immers aan dat de arbeidsongeschiktheden door het dragen van de politie-uitrusting vele miljoenen dollars per jaar kosten. Nieuwe ontwikkelingen De laatste jaren waren er nog belangrijke ontwikkelingen op het gebied van politie-uitrusting. Tactische hoezen werden verder uitgewerkt, alsook been- en borstholsters. Dit met als doel om zoveel mogelijk gewicht van de gordel te halen en te verplaatsen naar locaties die minder onderhevig zijn aan fysische problemen. Daarnaast bieden deze nieuwe uitrustingsstukken belangrijke tactische voordelen die de veiligheid en efficiëntie van de politieagent vergroten. Wij stelden vast dat je met een beenholster comfortabel in de auto kan zitten en je veiligheidsgordel gemakkelijk kan dragen. Je vermijdt ook vergeten politiegordels in schuiven of aan kapstokken die uitgedaan werden omdat men er niet mee in hun bureaustoel kon zitten.

19 Verbod op beenholsters Deze nieuwe materialen zijn ook niet ontsnapt aan de aandacht van onze preventieadviseurs en arbeidsgeneesheren. In meerdere BOC s werd groen licht gegeven voor onder meer de aankoop van beenholsters en tactische hoezen voor kogelwerende vesten. Ook de arbeidsgeneesheren schrijven steeds meer beenholsters voor als remedie tegen terugkerende rugklachten. Wij van ACV-Politie waren dan ook verbijsterd toen het hoofd van de medische dienst van de Federale Politie zijn arbeidsgeneesheer verbood om nog beenholsters voor te schrijven omwille van het uitzicht. Voor ons is het onaanvaardbaar dat een medische dienst zich op vraag van de politieoverheid - inlaat met het voorkomen van het personeel. Nood aan bijkomend onderzoek Voor een objectief en gespecialiseerd advies over de hele problematiek zijn wij te rade gegaan bij professor Peers, Hoofd van de dienst Fysische Geneeskunde aan het UZ Leuven. De betrokkene was verbouwereerd dat er voor zo n belangrijke uitrusting geen enkele studie voorhanden was binnen de Belgische politie. Hij vond het ook vreemd dat er in de politieopleiding geen aandacht is voor rughygiëne of draagadvies over de politie-uitrusting. De professor stelde voor om zelf onderzoek te doen. Hij wil politieagenten van alle maten en gewichten analyseren wanneer ze bewegen, met en zonder uitrusting. Zo kan hij de invloed van het materiaal op hun houding bestuderen. Een gelijkaardige studie kan gedaan worden in een voertuig en achter een bureau. Op basis van de resultaten van zo n studie kunnen gedetailleerde aankoopplannen voor politie-uitrusting opgemaakt worden. Maar probleem: het budget voor wetenschappelijke studie is de laatste twee jaar geschrapt als gevolg van budgettaire problemen. ACV-Politie zal er evenwel voor ijveren om deze noodzakelijke studie dringend te laten uitvoeren. Op de achtergrond werd intussen wel bilateraal onderhandeld met NSPV en VSOA. De minister vond het blijkbaar niet meer nodig ACV en ACOD verder te betrekken bij de besprekingen. We hebben ons ongenoegen over deze gang van zaken duidelijk laten blijken. De vrijdag voorafgaand aan de pensioenonderhandelingen werden we dan toch verder betrokken bij de bilaterale besprekingen. Uiteindelijk bleek dit meer weg te hebben van een eenzijdige monoloog in plaats van een dialoog. Voor de vertegenwoordigers van minister Jambon gaat de regeling niet over mensen maar over besparingen, procenten en aantallen. Evenwel stevig verpakt onder het mom van latere herinvesteringen in de politiewerking. Welk gemeenschappelijk front? De concrete teksten van het onderhandelingscomité over de politiepensioenproblematiek werden pas woensdagnamiddag (25/2) verspreid, terwijl de onderhandelingen de dag erna zouden doorgaan. Toch kondigde het NSPV al dagen op voorhand de inhoud van de nog te onderhandelen teksten met luide trom aan. Duidelijk dus dat minister Jambon en het NSPV de violen vooraf al hadden gestemd. Is dit hun idee van een gemeenschappelijk front? Tijdelijke regeling De teksten die voorliggen ter onderhandeling gaan niet over een pensioenregeling maar wel over een tijdelijke regeling van betaalde nonactiviteit of aangepast werk. Een tijdelijke regeling die duurt tot de problematiek van de zware beroepen is uitgeklaard. Eénmaal die onderhandelingen rond zijn, vervalt de tijdelijke regeling. Er is géén enkele garantie dat het personeel van de geïntegreerde politie bij de zware beroepen zal worden ingedeeld. De toekomst voor het politiepersoneel is dus absoluut niet geregeld. Wie garandeert dat de zware beroepen zullen kunnen uitstappen op 58, 59, 62, jaar? bijzondere korpsen Onderhandelingen politiepensioenen Stand van zaken Jan Adam Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde eerder aan om midden december 2014 te landen met het politiepensioendossier. Later verschoof deze deadline naar eind januari Maar sindsdien is het alweer enkele weken windstil. De verschillende behandeling in preferentiële leeftijd die het Grondwettelijk Hof heeft vernietigd, wordt door Minister Jambon opnieuw geïnstalleerd. Ondanks het feit dat die niet meer van toepassing is in de huidige pensioenregeling. ACV bleef de hele tijd consequent haar voorstel verdedigen (zie artikel 14/11/2014 op www. acvpolitie.be). Een voorstel waarmee iedereen gelijk behandeld wordt zonder discriminatie op leeftijd, graad of kader. De loopbaanduur en de uitgeoefende job worden in gelijke mate gevaloriseerd. Toch al wat gewonnen Bij het ter perse gaan van dit artikel waren de onderhandelingen nog niet gefinaliseerd. Toch hebben we de teksten op een aantal punten al kunnen verbeteren: De aanvraag tot betaalde non-activiteit mag tot drie maanden voordat je voldoet aan de voorwaarden ingediend worden. In de oorspronkelijke teksten moest je eerst voldoen aan de voorwaarden vooraleer een aanvraag in te dienen en de goedkeuring kon tot drie maanden op zich laten wachten. ACV Politie toonde aan dat de vereiste van 38 jaar openbare diensten om aangepast werk te krijgen een belachelijke regeling is. De minister gaat akkoord om dit punt aan te passen maar moet eerst het budgettair plaatje bekijken. De manier waarop het wachtgeld wordt berekend moet uitgeklaard worden. ACV Politie pleit voor een vrijwaring op het pensioenbedrag. Rechtzetting In het artikel Kan contractueel personeel statutair worden? uit de Nieuwe Tijd van februari 2015 hadden we het over het volgende: ACV Politie had aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om opnieuw een specifiek examen in te richten, teneinde contractueel personeel, die een statutaire betrekking bekleedt, de mogelijkheid te geven statutair te worden. We lieten verkeerdelijk uitschijnen dat dit al was verworven. 19

20 20 bijzondere korpsen De toekomst van Defensie Walter Van Den Broeck Volgens Minister Steven Vandeput is en blijft Defensie één van de cruciale bestanddelen voor onze veiligheid en absoluut noodzakelijk om een geloofwaardig buitenlands- en veiligheidsbeleid te voeren. In een wereld vol problemen en uitdagingen op het vlak van veiligheid is het belangrijk dat België mee is met de modellen van internationale samenwerking en solidariteit van de NAVO, de EU en de VN. Opvallend is dat de academici pleiten voor meer investeringen. Anderzijds moeten we ons de vraag stellen of Defensie met de huidige voorziene middelen nog wel in staat is om zijn operationele capaciteiten te ontplooien. Er wordt gewerkt met verouderd materiaal dat dringend aan vervanging toe is en zonder nieuwe investeringen zal de Belgische Defensie nog weinig betekenisvol zijn in de wereld. En de Minister ziet de ernst van de situatie in. Besparingen die oplopen tot 225 miljoen euro in 2015, en zelfs tot 400 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur, gaan tot op het bot. Hoe bouw je aan een inzetbaar, efficiënt, modern, goed getraind en jong leger als er geen cent overblijft? Expertengroep De commissieleden voor de Landsverdediging van de kamer van volksvertegenwoordigers kwamen gelukkig ook tot dit besef en organiseerden een debat over De Belgische Defensie in de toekomst. Sinds 14 januari 2015 kwamen al verschillende thema s aan bod en kregen allerlei personen uit de academische wereld, industrie, Defensie, ambassades, staatsveiligheid, vredesbeweging én vakorganisaties het woord. Ook werden experten uit de academische wereld, de diplomatie, de financieel-economische wereld en de media gevraagd om een paper te schrijven, elk vanuit hun eigen respectievelijke invalshoek. Vertrekpunt voor deze paper was de volgende onderzoeksvraag: Heeft de Belgische samenleving nood aan een defensieapparaat in 2030? Waarom wel? Waarom niet? Wat zouden de kernopdrachten dan moeten zijn? En in welke zin moet het departement Defensie dan evolueren vertrekkende van de realiteit van vandaag?. Meer investeringen nodig Op 25 februari organiseerde de minister een colloquium met een debat dat gevoed werd door de verschillende papers. Een debat tussen de politieke wereld, zes leden van de expertengroep en genodigden. Thema s als strategische context, politiek en maatschappelijk draagvlak, kernopdrachten, budget, internationale en bilaterale samenwerking én samenwerking met de industrie kwamen aan bod. Opvallend is dat de academici pleiten voor meer investeringen. We moeten als klein land onze veiligheid terug ernstig nemen. Plannen en investeringen doe je immers op basis van de onzekerheden van morgen. De kans dat grote conflicten, zoals de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Europa overslaan, is klein. We moeten zorgen dat onze Belgische krijgsmacht zowel autonoom als internationaal kan optreden en in alle scenario s inzetbaar is. Alleen dan behoudt de regering een maximale flexibiliteit. Daarvoor moeten we ons blijven toeleggen op het volledig spectrum van wapensystemen (Landcomponent, Luchtcomponent en Marinecomponent). De impact van Defensie op onze economie moet niet negatief zijn. De meerderheid van de uitgaven wordt intern gerecupereerd. De kosten van materieel kunnen gecompenseerd worden door kansen voor het bedrijfsleven of kansen in technologische innovatie. De uitdagingen zijn groot. Strategische visie Tegen Pasen wil de minister een strategische visie uitbrengen. Ook engageert hij zich om voor het zomerreces van 21 juli een strategisch plan over de toekomst van de Belgische Defensie aan de regering voor te leggen. Wij hebben ook onze visie over de toekomst van Defensie overhandigd aan de Minister. Tijdens zijn slotwoord op het colloquium stelde hij alvast positief: het personeel is de eerste en essentiële kracht van Defensie. Eerstdaags zitten we met hem samen om hem daaraan te herinneren en onze visie verder toe te lichten en te verduidelijkingen. Je kan onze visie terugvinden op de website

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

24 mei mei 2016

24 mei mei 2016 Gent-Eeklo op: Poel 7 9000 GENT (09) 265 43 30 (09) 265 43 35 @ openbarediensten.gent@acv-csc.be www.acv-lrb-gent.be Oproep Deelname 24 & 31 Nationale Betogingen Kijk-op Actua @ Mei 2016 Beste Gent, 14

Nadere informatie

LOOPBAANONDERBREKING ONDERBROKEN?

LOOPBAANONDERBREKING ONDERBROKEN? LOOPBAANONDERBREKING ONDERBROKEN? De Vlaamse regering beperkt de mogelijkheden op loopbaanonderbreking Ontdek waarom loopbaanonderbreking absoluut moet blijven bestaan Loopbaanonderbreking geeft zuurstof

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 14 Brussel, 4 juli 2016 Antwoord van minister Jambon voldoet niet aan de verwachtingen van het gemeenschappelijk vakbondsfront Op 29 juni 2016 ontvingen

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2011/003 Project dakisolatie samenwerking met Eandis 03/2011 2011/004 Tewerkstelling gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra

Nadere informatie

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid

Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Uitdoving van de vaste benoeming bij de Federale Overheid Het Zomerakkoord bevat volgende passage ivm de federale ambtenaren Een moderne administratie: Hervorming van het Openbaar Ambt: Wetgeving wordt

Nadere informatie

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016

Advies. Uitzendarbeid. Brussel, 21 maart 2016 Advies Uitzendarbeid Brussel, 21 maart 2016 SERV_20160321_Uitzendarbeid_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be . Adviesvraag:

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

betreffende * Sociaal akkoord federale gezondheidssectoren publieke sector 2011

betreffende * Sociaal akkoord federale gezondheidssectoren publieke sector 2011 Brussel, ^.f '^ /- ^/^ >.-/-^ Stafdienst Personeel en Organisatie Cel Juridische en Budgettaire Ondersteuning Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (Comité C) (Artikel 3, 1,2 - Wet

Nadere informatie

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998

Omzendbrief AZNOII98l3. Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen. 8 juni 1998 departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtenamnzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden Omzendbrief AZNOII98l3 Aan de leidend ambtenaren van de Vlaamse openbare instellingen 8 juni 1998

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.498 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioenen Geïntegreerde Politie Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioen Antwoorden Overheidspensioenen Politie Regering Di Rupo Verbintenis België t.a.v. de Europese instellingen: tekort v.d. gezamenlijke

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur)

Inschrijvingsbundel technisch medewerker redder. (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) (voltijds, contractueel, C1-C3, bepaalde duur) 1 1 Functieomschrijving en bijzondere rekruteringsvoorwaarden Gemeentebestuur Brakel Sportdienst Gemeentesecretaris Sportdienst 1 FE sportfunctionaris B1

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd;

Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; VLAAMSE OVERHEID DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna de organieke OCMW-wet genoemd; Gelet

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen ABBFP-10-1241 Bijlage met antwoorden Aan de heer Theo Janssens Voorzitter VVSG (afdeling OCMW s) Paviljoenstraat 9 1030 BRUSSEL Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen - Financien en Personeel Boudewijnlaan

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Akkoord van 14 mei 2009

Akkoord van 14 mei 2009 Akkoord van 14 mei 2009 Cao 2007-2011 1 Krachtlijnen van het akkoord Herwaardering van de loopbaan van D naar C en van C naar B voor het bewakings en technisch personeel Een algemene koopkrachtverhoging

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 7 Brussel, 23 mei 2016 Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Op 12 mei 2016 kregen de vakbonden van de minister

Nadere informatie

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen

DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen DEELTIJDS LEREN DEELTIJDS WERKEN Pilootproject in de kinderopvang arrondissement Antwerpen Dit project wordt gesubsidieerd door het Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331)

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

In deze fase ligt de afbouw van de bonificatie op tafel voor de in aanmerking neming voor het vervroegd

In deze fase ligt de afbouw van de bonificatie op tafel voor de in aanmerking neming voor het vervroegd Pensioenen Diplomabonificatie zal niet meer meetellen Waarover gaat het? De diplomabonificatie houdt in dat studieperiodes onder bepaalde voorwaarden kunnen meegeteld worden voor het pensioen. Het gaat

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

ENQUÊTE SOCIAAL OVERLEG

ENQUÊTE SOCIAAL OVERLEG ENQUÊTE SOCIAAL OVERLEG In oktober 2009 is een internet enquête gehouden bij de plaatselijke afgevaardigden over het verloop van het sociaal overleg, zoals dat aan de basis wordt ervaren. DE DEELNEMERS

Nadere informatie

Wij hebben oplossingen

Wij hebben oplossingen Scheikunde Samen sterk DE DRUK VERMINDEREN Wij hebben oplossingen SAMEN VOOR GOEDE ÉN GEZONDE JOBS We werken om te leven, we leven niet om te werken! Werk moet werkbaar zijn. We willen dat er ruimte en

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 232.737 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 MAART 2006 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur personeel

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL.

VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. VERSLAG WERKGROEP KADASTER VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL. Dit document bevat het verslag van de werkgroep, opgericht binnen het Comité B, ter uitvoering van één van de aspecten van punt 1 van het op 22

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

protocol nr Over Uitvoering akkoord " federale gezondheidssectoren -publieke sector " in de OPZ's Geel en Rekem

protocol nr Over Uitvoering akkoord  federale gezondheidssectoren -publieke sector  in de OPZ's Geel en Rekem Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 240.768 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 NOVEMBER 2006 DIE GEVOERD

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.461

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.461 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.461 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Maamse overheid. protocol nr Over. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (personeelspunten)

Maamse overheid. protocol nr Over. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het personeel van het UZ Gent (personeelspunten) Maamse overheid Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 242.783 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15 JANUARI 2007

Nadere informatie

EISENKOHIER 2011 2012

EISENKOHIER 2011 2012 FEDERAAL OPENBAAR AMBT EISENKOHIER 2011 2012 Overhandigd op woensdag 15 februari 2012 aan de heer Hendrik BOGAERT, Staatssecretaris van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare Diensten

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C234 OPE18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 12 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C234 OPE18 (2010-2011) 12 mei 2011

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

MENSEN STERKER MAKEN

MENSEN STERKER MAKEN MENSEN STERKER MAKEN IN VERANDERENDE TIJDEN CONGRES 12/12/2015 RESULTATEN WERKWIJZE CONGRES EEN OPEN PARTIJ KIEST VOOR EEN OPEN MANIER VAN WERKEN Voor het congres Mensen sterker maken in veranderende tijden

Nadere informatie

MEER DOEN MET EVENVEEL. KOMT DE GRENS IN ZICHT?

MEER DOEN MET EVENVEEL. KOMT DE GRENS IN ZICHT? MEER DOEN MET EVENVEEL. KOMT DE GRENS IN ZICHT? Tendenzen over hoe werknemers in de ouderenzorg werken in de sector ervaren. 2 Juli 2015 Opzet van de bevraging De voorbije jaren is er een wijdverspreid

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Uitvoering Sectoraal Akkoord : Functies die in aanmerking komen voor een ervaringsbewijs

Uitvoering Sectoraal Akkoord : Functies die in aanmerking komen voor een ervaringsbewijs Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.880 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI EN 9 FEBRUARI 2009

Nadere informatie

Presentatie GVF Onderwijs 1

Presentatie GVF Onderwijs 1 Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN

UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN UGENT-MENUKAART VOOR PERSONEELSLEDEN De Universiteit Gent biedt haar personeelsleden twee menu's aan die volledig willekeurig worden geserveerd. We vatten alvast kort de belangrijkste kenmerken samen van

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie