Coöperatieinformatie. ICSE Coöperatief U.A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coöperatieinformatie. ICSE Coöperatief U.A. 1-11-2014"

Transcriptie

1 2014 Coöperatieinformatie ICSE Coöperatief U.A

2 INHOUDSOPGAVE FLEXIBELE EN DUURZAME INZETBAARHEID... 2 COÖPERATIE INTRODUCTIE... 2 COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP... 4 ONDERNEMEN ALS ZELFSTANDIG PROFESSIONAL... 4 ONDERNEMEN ALS PROFESSIONAL... 4 ONDERNEMEN ALS BURGER OF VRIJWILLIGER... 4 COÖPERATIE SERVICES... 5 KENNISDELING & CO-CREATIE... 5 FLEXIBELE ARBEIDSCOMMUNITY... 6 STEDELIJKE WERKCOÖPERATIES... 7 CO-WORKING SERVICES... 7 BRANDING & POSITIONERING... 9 CLOUD COMPUTING SERVICES COÖPERATIE CLUSTERS ENERGY SERVICE COÖPERATIE HEALTH & CARE SERVICE COÖPERATIE MATERIAL SERVICE COÖPERATIE COÖPERATIE CO-OWNERS ICSE CO-FOUNDERS ICSE CORE MEMBERS ICSE CO-CREATIE- EN PROJECT MEMBERS LEDENRAADVERGADERING DOMESTIC REGULATIONS Het ICSE biedt als werkcoöperatie een flexibele arbeidscommunity die u nieuwe manieren van werken biedt. U heeft hierbij meer mogelijkheden voor duurzame innovatie, flexibiliteit en risicoafdekking. Wij werken met co-creatie en coöperatief ondernemerschap aan innovatieve, duurzame- en sociale projecten in de gebieden energy, health & care en materials. Patrick van Deursen Co-Founder

3 Flexibele en duurzame inzetbaarheid Het aantal ZP ers groeit. Achter deze flexibele schil gaat een belangrijke ontwikkeling schuil. Steeds meer bedrijven doen een beroep op de zelfstandige zonder personeel (ZP er). En het aantal ZP ers op wie een onderneming regelmatig een beroep doet, vormt de flexibele schil. Voor grote bedrijven blijkt een flexibele schil dé manier om te reageren op de conjuncturele ups en downs. Bij ZP -ers bestaat in toenemende mate de behoefte om zichzelf te organiseren middels netwerken en coöperaties. Omdat de kracht van de coöperatieleden gezamenlijk sterker is dan de som der delen en meer impact heeft dan van elk lid individueel. Veel ZP -ers zijn goed op hun vakgebied echter werken graag samen met zelfstandige professionals. Dit geeft meer plezier in het werken als professional waarbij belangrijke risico gebieden ook beter afgedekt kunnen worden. Coöperatie introductie Het ICSE ontwikkelt innovatieve en coöperatieve werkvormen voor duurzame professionals waarbij het delen van kennis, faciliteiten en middelen belangrijke instrumenten zijn voor waarde creatie. Het ICSE verbindt als werkcoöperatie duurzame professionals met elkaar én met opdrachtgevers voor het versterken van duurzaam ondernemerschap. In de praktijk vindt innovatie steeds vaker plaats in clusters van bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen.

4 Co-creatie geeft hierbij meer mogelijkheden tot het creëren van oplossingen en samenwerkingen. Het ICSE werkt met flexibele teams bestaande uit coöperatie leden die gezamenlijk de coöperatie en haar projecten ontwikkelen. Het ICSE is een coöperatieve projectorganisatie die zelfstandige professionals, professionals en ondernemende burgers met elkaar verbindt én met opdrachtgevers voor het versterken van duurzaam ondernemerschap. Het ICSE Coöperatief U.A. ontwikkelt haar dienstverlening dynamisch voor haar coöperatieleden voor het versterken van duurzaam ondernemerschap. Voor het ontwikkelen van projecten wordt vanuit lokale stedelijke regio s gewerkt met zelfstandige lokale werkcoöperaties die een eigen bestuur hebben. In 2014 zijn de eerste lokale werkcoöperaties opgericht in de stedelijke regio s Eindhoven en Tilburg. Dit zijn ICSE Coöperatief Eindhoven U.A. en ICSE Coöperatief Tilburg U.A., zelfstandige coöperaties. De ICSE Core leden hebben ieder een specifieke rol binnen de ICSE Coöperatie. ICSE Coöperatief U.A. heeft geen aandeelhouders, maar leden met duurzame- en sociale ambities die gezamenlijk de coöperatie vormen, ontwikkelen en besturen. Een coöperatie biedt steeds vaker een uitkomst voor complexere vraagstukken die u alleen niet kunt oplossen. U kunt gezamenlijk ondernemen zonder dat u uw eigen zelfstandigheid hoeft op te geven.

5 Het ICSE is zelf een coöperatie en heeft bijzondere ervaring op het vlak van coöperaties, cocreatie, duurzame en sociale innovaties. U kunt lid worden van de ICSE coöperatie. Daarnaast kunt u ook de oprichting en de ontwikkeling van een nieuwe coöperatie laten begeleiden door de ICSE coöperatie. Wij onderscheiden ons hierbij met een unieke co-creatie werkwijze. Het ICSE ontwikkelt innovatieve en coöperatieve werkvormen waarbij het delen van kennis, faciliteiten en middelen belangrijke instrumenten zijn voor waarde creatie. In de praktijk vindt coöperatie, co-creatie en innovatie steeds vaker plaats in clusters van burgers, bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen die via samenwerking gezamenlijk meer weten te bereiken. Coöperatief Ondernemerschap Wie met zijn tijd meegaat, kiest voor coöperatief ondernemerschap. Het ondernemerschap kenmerkt zich door een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Want dat is ondernemerschap volgens ICSE: gedrag dat zich kenmerkt door lef en authenticiteit. Het coöperatief ondernemen geeft meer mogelijkheden om gezamenlijk te ondernemen. Het ICSE geeft u hierbij de mogelijkheid om dit vanuit verschillende rollen te doen. Ondernemen als zelfstandig professional Veel zelfstandige professionals (ZP-ers) vinden het prettig om samen te werken met ZP-ers. Dit kan vanuit de ICSE coöperatie waarbij u tevens de mogelijkheid heeft om richting opdrachtgever een sterkere propositie te realiseren. Voor de startende ZP-er kan het een unieke mogelijkheid zijn om een steilere groeicurve te doorlopen. Het ondernemerschap kent immers diverse uitdagingen waarbij er veel van u verwacht wordt. Het ICSE biedt u mogelijkheden voor intervisie waardoor leden van elkaar leren. Ondernemen als professional Het ondernemerschap beperkt zicht niet uitsluitend tot de zelfstandig professional. U kunt ook als medewerker voor een organisatie in een ondernemende rol actief zijn. Het ondernemende gedrag speelt een belangrijke rol in het omzetten van ideeën in concrete vernieuwingen. Het ondernemerschap kan gaan over innovaties in het aanbod van producten en diensten. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij veranderingen in het werkproces in de organisatie. Het ICSE geeft specifieke mogelijkheden voor ondernemende professionals. Ondernemen als burger of vrijwilliger De ICSE Coöperatie geeft ondernemende burgers die als vrijwilliger actief zijn mogelijkheden voor persoonlijke-, project- en organisatieontwikkeling. Het geeft u de mogelijkheid om actief kennis te delen rondom specifieke gebieden waarbij zowel lokaal als bovenlokaal samengewerkt kan worden. Het geeft ondernemende burgers meer verbindingen met professionals waardoor bijzondere kruisbestuiving kan ontstaan.

6 Coöperatie Services Kennisdeling & Co-Creatie Co-creatie is een creatief- en sociaal proces gebaseerd op samenwerking en multiple stakeholders die gezamenlijk gericht zijn op waarde creatie. Co-creatie is een steeds belangrijker instrument voor het ontwikkelen van organisaties, strategie, producten, services en samenwerkingsverbanden. Het ICSE faciliteert co-creatie via laagdrempelige co-creatie meetings en specifiek op maat voor individuele opdrachtgevers. Co-creatie is gericht op de onderling interactie tussen interne en externe deelnemers rondom specifieke thema's en vraagstukken die zorgvuldig geselecteerd worden. Bij co-creatie staan de deelnemers centraal waarbij er vanuit diverse dimensies kruisbestuiving kan plaatsvinden. De deelnemers hebben een gemeenschappelijke interesse in het onderwerp bijvoorbeeld de gezondheidszorg echter kunnen verschillende en diverse belangen hebben. Co-creatie geeft bijzondere mogelijkheden voor nieuwe ontwikkeling die op diverse dimensies tegelijkertijd kan plaatsvinden. Het ICSE geeft mogelijkheden om deel te nemen aan co-creatie meetings voor het ontwikkelen van je coöperatie netwerk en het verhogen van je kennis rondom actuele thema s en duurzame- en sociale innovatie vraagstukken. Co-Creatie meetings kennen een laagdrempelig karakter waarbij open innovatie co-creatie tussen coöperatieleden en de community gestimuleerd wordt.

7 Flexibele arbeidscommunity Het ICSE biedt als werkcoöperatie een flexibele arbeidscommunity die u nieuwe manieren van werken biedt. Het geeft meer mogelijkheden voor duurzame innovatie, flexibiliteit en risico afdekking. Het aantal vaste arbeidsplaatsen fluctueert in de tijd waarbij met name de flexibele arbeidsmarkt de laatste jaren sterk toeneemt. Het aantal zelfstandige professionals (ZP-ers) groeit. In toenemende mate organiseren ZP-ers zichzelf middels netwerken en coöperaties. Op een organische wijze ontstaat hier ruimte voor een nieuwe vorm tussen vaste medewerkers en de flexwerkers, zijnde de coöperatieve vorm. Vast Personeel Loyaliteit & Cultuur Vast contract Coöperatie(s) Innovatie & Flexibiliteit Co-Creatie Methodiek Delen kennis, faciliteiten en middelen Flexibel personeel Éénpitters en uitzendkrachten ZP-ers Opdrachtbasis Een coöperatie geeft u de mogelijkheid om duurzaam de juiste balans te ontwikkelen tussen flexibiliteit in de arbeidspool en zekerheid over de geleverde kwaliteit. Een coöperatie geeft u tevens de mogelijkheid om meer kruisbestuiving te realiseren tussen vaste werknemers en flexwerkers. Docent Gerard Brands en Lector Jan Bernards van Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen in het Laboratorium dat door Fontys beschikbaar gesteld wordt voor co-creatie activiteiten en innovatieonderzoek. De coöperatie geeft u nieuwe mogelijkheden om uw capaciteit flexibeler te organiseren waarbij u diverse mogelijkheden heeft om kennis, faciliteiten en middelen te delen.

8 Stedelijke werkcoöperaties Via het ICSE krijg je toegang tot coöperatieve contacten voor het maken van nieuwe verbindingen en het genereren van opdrachten die met andere professionals uitgevoerd kunnen worden. Samen sterker, dat is het idee! Multidisciplinaire professionals die elkaar in de praktijk aanvullen en versterken bij het ontwikkelen van duurzaam ondernemerschap. Het ICSE werkt met werkcoöperaties die vanuit stedelijke regio s georganiseerd zijn. De eerste werkcoöperaties zijn ICSE Coöperatief Tilburg U.A. en ICSE Coöperatief Eindhoven U.A. De coöperaties zijn financieel zelfstandig en hebben een eigen bestuur. Bij ieder project bepalen de betrokken coöperatie leden gezamenlijk op welke wijze het project georganiseerd wordt. Een lid kan zelf projecteigenaar zijn en gedurende het gehele project zelf aan het roer blijven staan. Daarnaast bestaat tevens de mogelijkheid om de regie van een project over te dragen aan een projectmanager. Co-working services Kenniswerkers kunnen op allerlei plekken werken. En op verschillende plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn. Fysiek op de ene, virtueel op de andere. Digitale informatie is overal beschikbaar. Het ICSE werkt met co-working services vanuit diverse locaties in Eindhoven en Tilburg. Het delen van kennis, faciliteiten en middelen staat centraal binnen het coöperatieve samenwerkingsmodel. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kiezen professionals een werklocatie waarvoor per locatie specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Strijp-S Werken op Strijp-S, het creatieve kloppende hart van Eindhoven, betekent werken in een levendige en innovatieve omgeving! Een van oudsher inspirerende plek, waar ook nu nog volop ontwikkeld wordt en nieuwe initiatieven door kruisbestuivingen als paddenstoelen uit de grond schieten. Een living lab op het snijvlak van technologie, innovatie, duurzaamheid, creativiteit en design. Het ICSE werkt op Strijp-S vanuit S-Clusiv. De kracht van S-CLUSIV zit in de karakteristieke beeldwaarde van de locaties, oude Philips fabrieken met loft-achtige ruimten. Daarnaast biedt het een open werkstructuur met als doel synergie tussen huurders te bevorderen. S-CLUSIV heeft er variatie aan werkplekken die op maandbasis (of langer) gehuurd kunnen worden.

9 S-CLUSIVE op de begane grond van het gebouw de Videolab op Strijp-S S-CLUSIV is bedoeld om jonge ondernemers, die elkaar versterken in verschillende disciplines, te faciliteren in de behoefte om in een professionele omgeving klanten en relaties te ontvangen. Dit vertaalt zich in het beschikbaar stellen van exclusieve, volledig ingerichte werkplekken voorzien van een uitgebreid en flexibel servicepakket tegen een aantrekkelijke prijs. Stichting Bezinnings- en Ontmoetingscentrum, SBO St. Joseph Bezinning is van oudsher ingeweven in de kloostertraditie - ora et labora - bidden en werken in een vruchtbare balans. SBO St. Joseph wil die traditie voortzetten op een eigentijdse manier door ruimte te bieden voor bezinning en ontmoeting aan iedereen die gebruik wil maken van de mogelijkheden van ons gebouw en het park. De ontvangstruimte bij Stichting Bezinnings- en Ontmoetingscentrum, SBO St Joseph in Eindhoven

10 Coöperatie Midpoint Center For Social Innovation Het Center for Social Innovation op (CSI) is een broedplaats van ondernemerschap en innovatie met als ultiem doel: het creëren van maatschappelijke en economische waarde. CSI is gevestigd in de voormalige Smederij waar nieuwe bedrijvigheid een kans krijgt. Dit deel van de oude werkplaats vormt een broedplaats door tijdelijke functies ruim baan te geven. Dit gebeurt door het mengen van functies en gebruikers en door het smeden van nieuwe verbindingen die elkaar versterken. Het CSI biedt in Gebouw 88 ook mogelijkheden voor het flexibel werken. Naast kantoren en werkplekken biedt de Smederij ook ruimte aan kleinschalige evenementen en bijeenkomsten. Het CSI is gevestigd in gebouw 88 Branding & positionering De mogelijkheid om jezelf persoonlijk en/of jouw product en/of dienstverlening en/of organisatie direct in de markt te positioneren en te ontwikkelen op het vlak van duurzame- en sociale innovatie. Het ICSE heeft op het vlak van duurzame innovatie een positie opgebouwd waar coöperatie leden zowel als collectief als individueel van kunnen profiteren. In de praktijk kost het veel tijd en geld om een merk te ontwikkelen en te onderhouden. Faciliteiten hierbij zijn onder meer het gebruik van , website en de huisstijl voor enkele basis zaken zoals visitekaartjes, briefpapier en diverse overige bedrijfsfaciliteiten.

11 Cloud computing services Ieder coöperatie lid heeft de beschikking over professionele cloud computing services van eenvoudige communicatie functionaliteiten tot geavanceerde CRM faciliteiten, project management- en financiële tools. Een coöperatie lid heeft 24 uur per dag in the cloud toegang tot het ICSE Social Enterprise systeem. Sales Force Chatter is voor actieve coöperatieleden gratis toegankelijk. Core Members hebben de mogelijkheid om up te graden waarmee zij toegang krijgen tot uitgebreidere functionaliteiten. Coöperatie Clusters Het ICSE biedt mogelijkheden om mee te werken aan coöperatieclusters die met bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen ontwikkeld worden. Je kunt lid worden van de ICSE Coöperatie en participeren in het door jou gewenste cluster. De diversiteit van de partijen geeft bijzondere innovatie mogelijkheden voor de participerende partijen. Energy Service Coöperatie Projecten worden ontwikkeld vanuit coöperatieclusters, de participerende partijen én strategische overeenkomsten. Een voorbeeld van een strategische overeenkomst is de Green Deal Brabant die gaat over de energietransitie in Brabant. Op 4 februari 2013 is de Green Deal Brabant getekend op de Technische Universiteit Eindhoven.

12 De ondertekening van de Green Deal Brabant op de Technische Universiteit Eindhoven op maandag 4 februari 2013 waarbij partijen een gezamenlijke visie ondertekenen. Een coöperatiecluster kan bestaan uit co-creatie activiteiten, projecten, producten en services die in een samenhangend geheel flexibel georganiseerd wordt. In de praktijk kan een coöperatie leiden tot de oprichting van een nieuwe coöperatieve entiteit. Bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties op bedrijven terreinen of burgers die gezamenlijk hun energie behoeften decentraal gaan organiseren op wijkniveau. Health & Care Service Coöperatie Op het gebied van sociale innovatie is Health & Care een belangrijk domein voor de komende jaren. De maatschappij is sterk aan het veranderen waarbij diverse zorgtaken om een nieuwe manier van organiseren vragen. Het dichter bij de mens organiseren en het vergroten van de betrokkenheid van burgers en professionals speelt hierbij een langrijke rol. Dit past uitstekend bij de coöperatieve manier van organiseren waarbij burgers en professionals samenwerken en meer gelegenheid hebben om zelf aan het roer te kunnen staan. Material Service Coöperatie Er is een transitie gaande richting een circulaire economy waarbij we slimmer met materialen omgaan. Er wordt bij het ontwerpen van producten en het gebruik van materialen beter nagedacht over hoe we duurzaam kunnen omgaan met de natuurlijke hulpbronnen, door grondstoffen zoals bijvoorbeeld plastic slimmer te gebruiken. Het lectoraat Thinn Films &

13 Funtional Materials van Fontys Hogescholen Toegepaste Natuurwetenschappen levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Material Service Coöperatie. De Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) heeft in 2009 in samenwerking met de Limburgse Investering en Ontwikkel Federatie (LIOF) en de Economische Impuls Zeeland (EIZ) een plastic community opgericht. In het jaar 2012 is deze community voor doorontwikkeling overgedragen aan het ICSE die vanuit plastics een bredere ontwikkeling doormaakt naar materialen in de vorm van een Material Service Coöperatie. Coöperatie Co-Owners De ICSE Coöperatie bestaat uit zelfstandige professionals, ondernemende burgers en professionals uit het bedrijfsleven, kennis- en overheidsinstellingen. Het typische van een coöperatie is dat het eigenaarschap verdeeld is onder de leden die gezamenlijk eigenaar zijn oftewel bij ICSE de Co-Owners vormen. De coöperatie is multidisciplinair, heeft een open-, laagdrempelige structuur met diverse participatielevels. Afhankelijk van het participatie level heeft een coöperatie-lid zeggenschap en krijgt zij toegang tot shared services. Het ICSE kent diverse type coöperatieleden die aansluiten bij de diversiteit aan ambities en participatie. ICSE Co-Founders De ICSE Co-Founders ondernemen vanuit ICSE Coöperatief U.A. en zijn gericht op de lange termijn ontwikkeling van ICSE Coöperatief U.A. Zij brengen actief ondernemende activiteiten in en zijn verantwoordelijk voor kwaliteit, project management alsmede strategievorming. Het bestuur van ICSE Coöperatief U.A. is samengesteld vanuit de kring van Co-Founders eventueel aangevuld met Core Members. Per project wordt er afhankelijk van de complexiteit, omvang en impact een projectbestuur samengesteld. ICSE Core Members In de Core delen zelfstandige professionals, professionals en burgers kennis, faciliteiten en middelen die gezamenlijk garant staan voor een bijzondere kruisbestuiving. Vanuit de Core wordt Energy, Health & Care en Materials ontwikkeld. Vanuit persoonlijke ambities en ondernemerschap weten core members een goede combinatie te vinden in hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de ICSE coöperatie. De Core heeft een open structuur en kent een laagdrempelig karakter voor wat betreft de deelnamen mogelijkheden. ICSE Co-Creatie- en Project Members De ICSE coöperatie werkt met een open en laagdrempelig structuur voor wat betreft de participatiemogelijkheid. Deze structuur geeft de coöperatie extra innovatie mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe coöperatieve- en projectmatige samenwerkingen. Hierbij staat co-creatie en het ontwikkelen van bijzondere duurzame relaties centraal.

14 Co-Founders Ontwikkeling ICSE Business Creation Burgers, Professionals Zelfstandige Professionals Core Members Delen ICSE kennis, faciliteiten en middelen Ontwikkeling Energy, Health & Care en Materials. Burgers, Professionals, Zelfstandige Professionals Co Creatie- en Project Members Delen kennis, faciliteiten en middelen Laagdrempelige samenwerkingsvormen Coöperatieleden en Aspirant Coöperatieleden Burgers, Professionals en Zelfstandige Professionals. Aansluiting bij de ICSE coöperatie ontstaat op basis van participatie aan co-creatie activiteiten of projectactiviteiten van de coöperatie. Het coöperatief ondernemen gaat buiten de bestaande grenzen waarbij participatie én performance centraal staat. Het is voor een iedere ondernemer een uitdaging de juiste balans te vinden tussen investeren en rendement behalen. U heeft als coöperatie-lid de mogelijkheid om een steilere groeicurve te doorlopen wanneer u investeert in coöperatief ondernemerschap. Na uw inschrijving als coöperatie-lid krijgt u afhankelijk van uw participatielevel toegang tot de centrale kennis, faciliteiten en middelen van ICSE Coöperatief U.A. en haar lokale werkcoöperaties ICSE Coöperatief Tilburg U.A. en ICSE Coöperatief Eindhoven U.A. Ledenraadvergadering Tijdens de ledenraadvergadering de algemene kernleden vergadering worden de coöperatieontwikkelingen met de kernleden gedeeld. De algemene kernleden vergadering is het orgaan voor de behandeling en besluitvorming ten aanzien van diverse officiële stukken. Afhankelijk van de behoefte vindt de ledenraadvergadering plaats. De ledenvergadering vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

15 Domestic Regulations. Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 29 oktober In de statuten van ICSE Coöperatief U.A. wordt in artikel 4.2 naar dit reglement verwezen. ICSE Coöperatief U.A., is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. Pim Broekmans, notaris met plaats van vestiging te Eindhoven, op en statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer , hierna te noemen: de Coöperatie ; Artikel 1. Lidmaatschap 1.1. Voor alle leden geldt dat zij de opdracht, doelstelling en waarden van de coöperatie onderschrijven en afhankelijk van de ledencategorie in meer of mindere mate bijdrage aan activiteiten van de coöperatie Bij aanvaarding van het lidmaatschap gaat het nieuwe lid akkoord met de algemene ledenovereenkomst zoals die door het bestuur is opgesteld Het éénmalige entree geld voor leden bedraagt 24,50 en kan verrekend worden met de inkomsten vanuit co-creatie services, met de inkomsten vanuit de lidmaatschapstarieven of werkzaamheden van het eerste jaar. 1.4 Artikel 5.4. van de statuten behandelt de indeling van de leden in ledencategorieën. De ledencategorieën van de coöperatie worden hierna beschreven volgens toenemende niveaus van activiteit en betrokkenheid. (a) Co-Founder Members (ook: co-founders): oprichtende leden die middels zeer intensieve betrokkenheid stuwkracht verlenen aan de strategische ontwikkeling van de coöperatie en de versterking van haar ondernemerschap; (b) Core Members: leden die actief participeren in coöperatieontwikkeling door het actief delen van kennis, faciliteiten en middelen; (c) Project Members: leden die participeren in de projecten van de coöperatie hetzij als opdrachtgever hetzij als opdrachtnemer of anderszin; zij hebben geen stemrecht

16 in de algemene ledenvergadering echter kunnen op uitnodiging van het bestuur spreekrecht krijgen; (d) Co-Creation Members: leden die participeren in bijeenkomsten gericht op kennisdeling, kennisontwikkeling en waardencreatie, zij hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering echter kunnen op uitnodiging van het bestuur spreekrecht krijgen; (e) Aspirant Members: community leden die interesse tonen om te participeren in de coöperatie. Artikel 2 Contributie en services 2.1 Leden voldoen de contributie vooraf jaarlijks op basis van het jaartarief of vooraf per kwartaal berekend aan de hand van het maandtarief. 2.2 De contributie kan verrekend worden met de inkomsten die ICSE Coöperatief U.A. ontvangt in het geval zij werkzaamheden voor het (aspirant) lid uitvoert. 2.3 Afhankelijk van uw coöperatielidmaatschap van Core Member, Project Member en Co-Creatie Member krijgt u toegang tot specifieke services, zie tabel ICSE Services. Tabel ICSE Services ICSE Services Core Member Project Member Co-Creatie Member Kennisdeling en Co-Creatie Flexibele Arbeidscommunity Stedelijke werkcoöperaties Co-Working Services Branding & Positionering Cloud Computing Services 2.4 De hoogte van de contributie wordt per ledencategorie vastgesteld. Voor iedere ledencategorie zijn specifieke tarieven en voorwaarden van toepassing. (a) Co-Founders: Het tarief voor co-founders wordt op maat vastgesteld en overeengekomen in een specifieke ledenovereenkomst. De stedelijke werkcoöperaties van ICSE betalen contributie die vastgesteld wordt aan de hand van een bijdrage en het gebruik van de shared services van de coöperatie. De shared services zijn onder meer Branding, CRM Sales Force Services, Financial Services Exact Online, Project Management & Business Control en Co-Working Services. Het tarief wordt op maat vastgesteld per stedelijke werkcoöperatie en vastgelegd in een ledenovereenkomst. (b) Core Members: Betalen contributie waarbij de hoogte afhankelijk is van de omvang van de organisatie, zie tabel Core Member Lidmaatschapstarieven.

17 Tabel Core Member lidmaatschapstarieven Organisatieomvang (fte) Jaartarief Maandtarief t/m t/m t/m / t/m Meer dan (c) Project members: Betalen contributie waarbij de hoogte afhankelijk is van de omvang van de organisatie, zie tabel Project Member lidmaatschapstarieven. Tabel Project Member lidmaatschapstarieven Organisatieomvang (fte) Jaartarief Maandtarie f t/m t/m t/m / t/m Meer dan ,50 (1) Co-creation members: Betalen geen jaarlijkse contributie maar betalen per activiteit waaraan zij deelnemen en waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn.

18 2.5 Het bestuur besluit over toetreding van nieuwe leden, evenals over de jaarlijkse (her)indeling van leden binnen hun niveau van membership binnen de werkorganisatie. Artikel 3 Aanvraag Lidmaatschap 3.1 De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur, door middel van het inschrijfformulier coöperatielidmaatschap. 3.2 Het lidmaatschap start met een introductieperiode van tenminste drie maanden voor leden, tenzij het bestuur anders beslist, waarvoor het lid een kwartaalfactuur ontvangt. 3.3 Na de introductieperiode wordt het lidmaatschap omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, tenzij het lid of het bestuur anders beslist. 3.4 Bij een opzegging van het lidmaatschap vindt er geen restitutieplaats van het éénmalige inleggeld en/of van de coöperatielidmaatschapsgelden. Artikel 4. Vergadering 4.1. (a) Co-Founders Ieder kwartaal vindt er een bijeenkomst plaats van de voorzitters en vice-voorzitters van de ICSE Coöperaties waarin de strategische-, tactische- en operationele vraagstukken die voor de ontwikkeling van de ICSE coöperaties van belang zijn ter sprake komen; (b) Core Members Iedere maand vindt er een bijeenkomst plaats van de Core Members waarin de strategisch-, tactische- en operationele vraagstukken die voor de ontwikkeling van de ICSE Projecten en Co-Creatie Services van belang zijn. c) Project Members en Co-Creatie Members Deze bijeenkomsten worden ad hoc gepland afhankelijk van de actuele behoefte van de coöperatie in relatie tot projecten en co-creatie activiteiten. Artikel 5. Projecten en omzetafdracht 5.1 In het ledenregister wordt vermeld wie actueel de leden zijn en in welke ledencategorie zij zijn ingedeeld. Separaat houdt het bestuur een administratie bij waarin per lid de extern declarabele omzet wordt bijgehouden; de daaraan gerelateerde omzetafdracht. 5.2 Er vindt er een verrekening van projectbaten plaats van leden die participeren in projecten van de coöperatie.

19 5.3 Deelnemers aan ICSE-projecten zijn gehouden aan een afdracht van 10% over de door hen gerealiseerde project toegevoegde waarde. 5.4 De klantmanager ontvangt 20% van de projectomzet voor de activiteiten van de klantmanager in het geval hij deze activiteiten zelf uitvoert. De klantmanager verricht bijzondere inspanningen gedurende het acquisitietraject, treedt op als eerste contactpersoon naar de externe klant van de coöperatie, draagt verantwoordelijkheid voor het opstellen van de offerte en de factuur of facturen conform instructies van het bestuur en is belast met de dagelijkse coördinatie en evaluatie van het project. De klantmanager is verantwoordelijk voor de verdeling alsmede de financiële verrekening van de werkzaamheden binnen de coöperatie indien deze door meerdere coöperatieleden uitgevoerd worden. Artikel 6. Schriftelijk 6.1. Daar waar in dit reglement schriftelijk wordt vermeld, wordt bedoeld, tenzij de context het hiernavolgende uitdrukkelijk beperkt of uitsluit, een tekst die schriftelijk per post, per fax, of middels enig ander daartoe geëigend elektronisch middel beschikbaar wordt gemaakt dusdanig dat deze tekst leesbaar, schriftelijk reproduceerbaar en elektronisch te bewaren is, en waarbij zowel verzender en ontvanger persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Artikel 7. Wijziging 7.1 Vaststelling en wijziging van dit huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Coöperatie informatie

Coöperatie informatie 2014 Coöperatie informatie ICSE Coöperatief U.A. 10-2-2014 INHOUDSOPGAVE COÖPERATIE INTRODUCTIE... 2 COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP... 2 ONDERNEMEN ALS ZELFSTANDIG PROFESSIONAL... 2 ONDERNEMEN ALS PROFESSIONAL...

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS VOORWOORD 2/64 Aan het management van B.V. De Zuiderling Rotterdam, 12 maart 2015 Geachte heren Manders

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Green Deal Brabant Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Smart Energy Regions Green Deal Brabant Algemeen Diverse overheden hebben een klimaatbeleid geformuleerd.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie