Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen"

Transcriptie

1 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

2 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign Internet Communicatie Website: Versiebeheer Datum Versie Auteur Wijzigingen Wouter Janssen Initieel document Eindhoven, dinsdag 28 februari 2012 Websdesign Internet Communicatie Oude stadsgracht DD Eindhoven T Websdesign Internet Communicatie 2012

3 3/15 Doel van dit document Dit document heeft tot doel het project te definie ren, als basis te dienen voor het management ervan en de beoordeling van het succes van het project mogelijk te maken. De twee belangrijkste redenen voor gebruik van dit document zijn: Om er zeker van te zijn dat het project een gezonde basis heeft voordat de Stuurgroep gevraagd wordt zich aan het project te committeren; Om te dienen als basisdocument op grond waarvan de Stuurgroep en de Projectmanager de voortgang en wijzigingen kunnen toetsen en bewaken en vragen omtrent geldigheid van het project tijdens de uitvoering ervan kunnen beoordelen. Aanleiding Voor mijn opleiding is het in het laatste jaar een vereiste dat je af gaat studeren bij een bedrijf. Ik heb gekozen voor Websdesign te Eindhoven. Het internet en het gebruik hiervan verschuift steeds meer van enkel desktop ervaring naar een medium dat beschikbaar is op vele verschillende platformen. Als logisch gevolg hiervan willen ook de klanten meer inspelen op deze ontwikkeling. De bezoeker mag dus zelf bepalen via welke apparaten hij de web applicatie gebruikt. Hierdoor wordt het bereik van web applicaties vele male groter en ook de functionaliteit kan en moet breder. Het probleem wat Websdesign ondervindt is dat er naast de huidige verschillende browsers er nu ook rekening gehouden moet worden met verschillende scherm resoluties(fluid) en beschikbare functionaliteiten(responsive) op de diverse apparaten. Globale aanpak Globaal gezien zal mijn afstudeerstage uit 3 fase s bestaan. De eerste zit ik nu midden in en dat is de voorbereidende fase, waarin ik een planning maak en al vooronderzoek doe om aan mijn 2e fase te kunnen beginnen. Tijdens deze 2e fase zal ik onderzoek gaan doen naar de nieuwe technieken op de markt. Ik ga bekijken hoe we deze toe kunnen passen op de huidige producten en daarnaast ook kijken of er al tools zijn om het zo gemakkelijk mogelijk voor Websdesign te maken. Uit dit onderzoek zullen waarschijnlijk enkele technieken en tools naar voren komen. Deze zal ik uiteen gaan zetten en aangeven hoe Websdesign volgens mij deze technieken toe zou moeten passen. Wanneer dit goedgekeurd wordt en uitgevoerd kan worden, start fase 3. Tijdens deze fase zal ik me bezig gaan houden met het implementeren van de standaard binnen een van de producten van Websdesign. Dit zal natuurlijk uitvoerig getest moeten worden en er moet samen met andere werknemers gekeken worden of het product voldoet aan ieders eisen. Globale kosten en doorlooptijd De enige kosten die aan dit project verbonden zijn, is het maandelijkse loon van de stagiair. Het project is gestart op Maandag 13 februari en zal 17 weken lopen.

4 4/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel van dit document Opbouw van dit document Achtergrond... 6 Probleemstelling... 6 Opdracht...6 Over Websdesign internet communicatie Projectdefinitie Projectdoelstellingen Gekozen oplossing of aanpak Scope van het project Producten cq. eindresultaat Uitsluitingen Beperkingen Afhankelijkheden Randvoorwaarden Aannames Projectorganisatiestructuur Opdrachtgever Seniorgebruiker Projectborging Projectmanager Projectsupport Bijlage A: Communicatieplan...12 Bijlage B: Initie le Business Case...13 Bijlage C: Initieel Projectplan...14

5 5/15 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document Dit document is opgesteld om alle relevante basisinformatie en uitgangspunten van het project vast te leggen om het op de juiste wijze te kunnen besturen. Het heeft tot doel het project te definie ren, als basis te dienen voor het management ervan en de beoordeling van het succes van het project mogelijk te maken. Dit Projectinitiatiedocument (of PID) behandelt de volgende fundamentele aspecten van het project: Wat beoogt men met het project te bereiken? Waarom is het belangrijk om deze doelstellingen te bereiken? Wie zijn er betrokken bij het managen van het project en wat zijn hun rollen en verantwoordelijkheden? Hoe en wanneer zullen de maatregelen die in dit PID besproken worden gerealiseerd worden? Het document wordt gebruikt: Om er zeker van te zijn dat het project een gezonde basis heeft voordat de Stuurgroep gevraagd wordt zich aan het project te committeren; Om te dienen als basisdocument op grond waarvan de Stuurgroep en de Projectmanager de voortgang en wijzigingen kunnen toetsen en bewaken en vragen omtrent geldigheid van het project tijdens de uitvoering ervan kunnen beoordelen. 1.2 Opbouw van dit document Om aan te geven welke onderdelen worden bijgewerkt en dus nieuwe versies zullen krijgen tijdens de voortgang van het project is dit Projectinitiatiedocument verdeeld in twee secties: een statisch gedeelte en een dynamisch gedeelte: Het "statische" deel bestaat uit de hoofdstukken en bijlagen: Achtergrond (Hoofdstuk 2) Projectdefinitie (Hoofdstuk 3) Projectorganisatiestructuur (Hoofdstuk 4) Communicatieplan (Bijlage A) Het "dynamische" deel bestaat uit de bijlagen: Initie le Business Case (Bijlage C) Initieel Projectplan (Bijlage D)

6 6/15 2 Achtergrond Probleemstelling Het internet en het gebruik hiervan verschuift steeds meer van enkel desktop ervaring naar een medium dat beschikbaar is op vele verschillende platformen. Als logisch gevolg hiervan willen ook onze klanten meer inspelen op deze ontwikkeling. De bezoeker mag dus zelf bepalen via welke apparaten hij de web applicatie gebruikt. Hierdoor wordt het bereik van web applicaties vele male groter en ook de functionaliteit kan en moet breder. Het probleem wat wij ondervinden is dat er naast de huidige verschillende browsers er nu ook rekening gehouden moet worden met verschillende scherm resoluties(fluid) en beschikbare functionaliteiten(responsive) op de diverse apparaten. Alleen dan kun je een hoog kwaliteit product opleveren wat daarnaast ook nog klaar is voor de markt van de toekomst. Om elk project hier apart voor in te richten is tijd rovend werk en brengt veel risico factoren met zich mee. Opdracht Om de klant hoge kwaliteit producten te kunnen blijven bieden en toch in te spelen op de huidige marktontwikkelingen moet er een standaard ontwikkeld worden en deze moeten we integreren in ons werkproces. Deze standaard moet de fout gevoeligheid en het tijdrovende van steeds opnieuw integreren wegnemen en het product verrijken met nieuwe functionaliteiten op de verschillende platvormen. Om deze standaard te realiseren zijn verschillende basis elementen of programmeer talen te gebruiken waaronder HTML5 en javascript. Voor de tweede fase van deze opdracht moeten deze basis elementen/programmeertalen met elkaar vergeleken worden en onderzocht moet worden wat wij nodig hebben om te voldoen aan de wensen van onze klanten. Hierbij moeten factoren als backwards compatibiliteit, simpele integratie in het eind product, gebruiksvriendelijkheid en verbetering van het interne werk proces in acht worden genomen. De derde fase van deze opdracht omvat het integreren en realiseren van de ontwikkelde standaard in een product van Websdesign. Belangrijk hierbij is dat binnen de realisatie wordt voldaan aan de reeds bestaande standaarden die gelden binnen het development en design team van Websdesign. Over Websdesign internet communicatie Websdesign is een fullservice internetbureau gevestigd in Eindhoven en Venray. Sinds 1998 bedenken, bouwen en beheren wij, met een team van 12 gepassioneerde professionals, online oplossingen voor toonaangevende merken en organisaties die bijdragen aan het behalen van marketingdoelstellingen. Dit noemen wij het realiseren van zichtbaar effect.

7 7/15 3 Projectdefinitie 3.1 Projectdoelstellingen De hoofddoelstelling van dit project is dat Websdesign een standaard krijgt waarbij ze gebruik kunnen maken van de nieuwste technieken, zonder dat dit extra tijd kost en ten koste gaat van de kwaliteit van het eindproduct. De belangrijkste technieken die nu flink aan het vernieuwen zijn, zijn oa. HTML5 en CSS3. De nieuwe technieken gaan het mogelijk maken om een website er op meerdere platforms goed uit te laten komen. Tot nu toe is hier nog geen standaard manier van werken voor binnen Websdesign, zoals deze er wel is voor HTML5 en CSS3. Hier moet dus een oplossing voor komen, op zo n manier dat de kwaliteit wel gewaarborgd blijft. Na de onderzoeksfase zal ik een voorstel indienen waarin ik een combinatie van tools en technieken zal voorstellen en een manier waarop deze te gebruiken binnen de huidige producten van Websdesign. Op die manier kunnen ze zonder tijdverlies en op een juiste manier gebruik maken van de nieuwe technieken. 3.2 Gekozen oplossing of aanpak Tijdens het project wordt er onderzoek gedaan naar de technieken die zich nu aan het ontwikkelen zijn. Ik zal gaan kijken naar welke technieken belangrijk zijn bij de moderne manier van front-end development en daarnaast zal ik kijken welke tools en of library s het werk daarbij kunnen vereenvoudigen. De belangrijkste vraag voor het onderzoek (en daarmee de onderzoeksvraag) is:,, Op welke manier kan Websdesign op het gebied van front-end development en interactie inspelen op snelle ontwikkelingen van de markt zonder kwaliteitsverlies van het eindproduct? Het project bestaat zoals gezegd uit de voorbereidende fase, de onderzoeksfase en de ontwikkelfase. De laatste twee licht ik hier onder verder toe. Onderzoeksfase Tijdens de onderzoeksfase draait alles om de onderzoeksvraag. Belangrijk is dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de nieuwe technieken en tools zijn en hoe deze toegepast kunnen worden. Het onderzoek hierbij zal vooral bestaan uit deskresearch en enkele interviews. Het gaat hier namelijk vooral om informatie die online en in tijdschriften te vinden is. Daarnaast zijn er enkele werknemers die al wat ervaring hebben met de nieuwe technieken of daar al (klein) onderzoek naar gedaan hebben. Als ik weet welke technieken er op dit moment een belangrijke rol spelen en hoe deze toegepast kunnen worden, moet ik gaan kijken of er handige tools beschikbaar zijn, die bijvoorbeeld zorgen voor backwardscompatibiliteit. Of tools die het gebruik eenvoudiger maken. Als deze tools inzichtelijk zijn gemaakt, dan dient er een plan opgezet te worden waarin staat hoe Websdesign het beste om kan gaan met deze nieuwe technieken. In het plan moet een voorstel komen waarin een standaard wordt uitgedacht die ervoor zorgt dat het hele team eenvoudig gebruik kan maken van deze technieken.

8 8/15 Ontwikkelfase In de ontwikkelfase wordt gekeken naar welk product het beste als voorbeeld uitgewerkt kan worden volgens de nieuwe standaard. Het zal hier vooral gaan om het in een nieuw jasje steken van een van de bestaande producten van Websdesign. Hier zal dus als eerste een besluit over genomen moeten worden. Vervolgens zal het product gerealiseerd worden en geïmplementeerd worden het huidige systeem. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eisen vanuit Websdesign. Middelen De middelen die gebruikt worden tijdens het onderzoek zijn: Deskresearch Interviews Bronnen Er zijn al een aantal bronnen uitgezocht die handig kunnen zijn met het het onderzoek. Websites: Magazine: Webdesigner 3.3 Scope van het project Het project biedt in eerste instantie een nieuwe manier van front-end development die vooral qua tijd en foutgevoeligheid het werkproces moet gaan verbeteren. Dit zal dus ook de focus moeten zijn tijdens mijn onderzoek en plan voor een product. Het plan zal met name een communicatiestuk worden en bij het uitwerken van het product komt elke aspect van de opleiding aan bod. Indirect kan dit project voordelen gaan bieden voor klanten. Vanzelfsprekend ontstaan met de nieuwe technieken nieuwe mogelijkheden. Als dit goed inzichtelijk wordt gemaakt kunnen we vragen naar dit soort nieuwe mogelijkheden ook makkelijker positief beantwoorden. 3.4 Producten c.q. eindresultaat Er zullen meerdere producten uit het project komen. Welke dit exact zullen zijn is nog niet helemaal vast te stellen aangezien er uit het onderzoek naar voren moet komen wat er precies gedaan kan worden. Wel kunnen is al vastgesteld dat het eindproduct een standaard moet zijn waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwe technieken en waarbij inzichtelijk is gemaakt op welke manier Websdesign kan omgaan met deze technieken, ook op een manier dat het klaar is voor de toekomst.

9 9/15 Een van de deelproducten zal een analyse van de nieuwe technieken en tools zijn. Vanuit dit product kan verder gekeken worden naar het plan om een standaard te ontwikkelen. In dit plan staat waar het aan moet voldoen en wat de beste manier voor Websdesign is om gebruik te maken van de nieuwe technieken. Als dit plan afgerond is, dan zal deze standaard ontwikkeld moeten worden en daarnaast geïntegreerd moeten worden in het huidige systeem van Websdesign. Hoe dit product er uit komt te zien, en belangrijker nog hoe het gaat werken, zal nog moeten blijken uit het onderzoek 3.5 Uitsluitingen Het uiteindelijke product zal geen op zichzelf staand product zijn, maar zal onderdeel worden van het werkproces binnen Websdesign. 3.6 Beperkingen Beschikbaar Budget A Beschikbaar Budget B Beschikbare resources Gewenste opleverdatum Beschikbare doorlooptijd 85 dagen Niet van toepassing Webpagina s, Magazines & frontend developers bij Websdesign weken 3.7 Afhankelijkheden Het enige wat echt belangrijk is bij dit project is dat er voldoende informatie te vinden is op het web. Hier heb ik van te voren al onderzoek naar gedaan en dat is er volop. Wat wel mogelijk zou kunnen zijn is dat blijkt dat de nieuwe technieken nog in een te vroeg stadium zitten om al te gaan gebruiken. In dit geval zal er een ander product ontwikkeld moeten worden. Echter lijkt het nu al zo te zijn dat de nieuwe technieken al volop gebruikt kunnen gaan worden. 3.8 Randvoorwaarden Een werkplek, internet en begeleiding. 3.9 Aannames De aanname is dat er voldoende gebruik gemaakt kan gaan worden van de nieuwe technieken en deze dus gebruiken in een product van Websdesign.

10 10/15 4. Projectorganisatiestructuur 4.1 Opdrachtgever Rolbeschrijving De opdrachtgever is in dit geval Websdesign Internet Communicatie. John Ripmeester is hiervoor het aanspreekpunt. Hij zal alles wat ik doe goed moeten keuren en bij hem kan ik terecht met vragen. Hij weet welke eisen gesteld worden aan het project en zal dit dus ook waarborgen. Projectgerelateerde taken Go of No Go geven op het PID. Beantwoorden van vragen die in directe relatie zijn met het project. Tussentijdse controle. Verantwoordelijk voor de goedkeuring van het eindresultaat. Specifieke verantwoordelijkheden De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiair. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het geven van feedback op de producten. 4.2 Seniorgebruiker Rolbeschrijving De seniorgebruiker is team development van Websdesign. Zij zullen aan de slag moeten met de nieuwe technieken. Projectgerelateerde taken Zij zullen input gaan leveren op de voorgestelde plannen. Specifieke verantwoordelijkheden Het team moet aangeven of het plan duidelijk genoeg is en handig genoeg is om te integreren. 4.3 Projectborging Rolbeschrijving De projectborging wordt ingevuld door John Ripmeester. Hij is de stagebegeleider en zal er dus op toe zien dat de producten op tijd en naar wens afgerond worden. Bij hem kan ik ook terecht voor inhoudelijke vragen wat betreft het project. Hij zal degene zijn waar ik het meest mee overleg en mijn plannen mee af stem.

11 11/15 Projectgerelateerde taken Controleren van de status van het project en in de gaten houden of er geen details worden overgeslagen en zo de kwaliteit van de eindproducten van het project in de gaten houden. Specifieke verantwoordelijkheden Beschikbaar zijn en openstaan voor inhoudelijk vragen met betrekking tot het project. En daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de kwaliteit van de eindproducten. 4.4 Projectmanager Rolbeschrijving De projectmanager is Rishi Bhawanidin. Hij zal enkel mijn uren in de gaten houden en zorgen dat er genoeg tijd vrij is voor begeleiding. Projectgerelateerde taken Waarborgen van de voortgang van het project. Specifieke verantwoordelijkheden Het is de verantwoordelijkheid van de projectmanager om zich op te stellen als bewaker van de planning. 4.5 Projectsupport Rolbeschrijving Projectsupport is te vinden bij team development. Zij bieden extra ondersteuning en hebben ook al wat ervaring met de nieuwe technieken. Projectgerelateerde taken Ondersteunen van de projectgroep wanneer zij problemen tegenkomen die zij zelf niet kunnen oplossen. Het bieden van een second opinion. Specifieke verantwoordelijkheden Ondersteuning van de projectgroep wanneer zij daar om vragen.

12 12/15 Bijlage A: Communicatieplan Inleiding Dit communicatieplan benoemt alle partijen die een (positief of negatief) belang hebben bij het project en de wijze waarop zij bij het project zullen worden betrokken en welke communicatievormen daarbij gebruikt worden. Het gaat hierbij om partijen en communicatie buiten de formele projectmanagementstructuur zoals beschreven in het PID. Er wordt gewerkt met de online projectmanagement tool: Basecamp. Via deze tool loopt alle communicatie binnen Websdesign. Belanghebbenden bij het project Communicatiekanalen

13 13/15 Bijlage B: Initie le Business Case Inleiding In dit document wordt beschreven waarom het project bestaat. Het bevat een onderbouwing waarom het nodig is dit project te starten. Daarnaast geeft het aan wat de voor- en nadelen zijn, de tijd en kosten en de risico s. Aan de hand van dit document kan steeds worden gekeken of het project zijn waarde blijft behouden. Redenen Websdesign krijgt steeds meer te maken met de nieuwe technieken als HTML5 & CSS3. Klanten gaan vaker vragen naar websites die niet alleen meer bedoeld zijn voor reguliere browsers, maar ook de mobiele markt komt steeds meer op. Nu kost het simpelweg teveel tijd om middels de oude technieken aan deze vraag te kunnen voldoen. Daarnaast ligt de foutgevoeligheid ook te hoog. Het is dus de bedoeling dat er middels de nieuwe technieken een standaard wordt ontwikkeld waar Websdesign tijd mee kan besparen en toch hoogwaardige producten kan blijven leveren. Voordelen De 2 grootste voordelen zijn, zoals al eerder gezegd: tijdsbesparing en het werk is minder foutgevoelig. Daarnaast kunnen ook de producten naar een hoger niveau getild worden en we kunnen aansluiten je werkt als bedrijf weer met de nieuwste technieken. Dit zul je moeten doen om niet achter te blijven op de rest van de bedrijven. Tijd en Kosten Er staan 17 weken voor het hele project op het bedrijf. Daarnaast zijn er nog 3 weken te verantwoorden voor school. Deze laatste weken zijn vooral voor het schrijven van de scriptie. Het komt er op neer dat er 85 dagen staan voor dit project. De enigste kosten die gemoeid zijn met dit project zijn de kosten voor de stagiair. Daarnaast zijn er geen kosten aan dit project verbonden. Risico's Omdat er geen grote investeringen gedaan worden in dit project, zijn de risico s zeer klein. Het project kan hoogstens falen wanneer blijkt dat de nieuwe technieken nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn als gedacht, maar deze kans lijkt zeer klein. Investeringsvoorstel Er wordt van Websdesign enkel gevraagd om een kleine stagevergoeding en begeleiding door iemand op het bedrijf. Het project zal 17 weken tijd nodig hebben, maar zal Websdesign uiteindelijk meer opleveren dan dat het ze kost. Aangezien ze een kleine stagevergoeding leveren en ze niet iemand van hun eigen team kwijt raken zijn de kosten laag. Wanneer het team met de voorgestelde standaard aan de slag kan gaan, dan zal dit veel tijd gaan schelen en daarmee geld op gaan leveren.

14 Bijlage C: Initieel Projectplan 14/15

15 15/15 Bijlage D: Planning Globale planning van werkzaamheden Week 1-2: Project Initiation Document schrijven Week 3: PID inleveren Week 3-10: Onderzoek opstellen en uitvoeren. Week 4-16: Schrijven eindscriptie Week 11-13: Ontwerpfase Week 14-18: Ontwikkelingsfase 7 juni 2012: Inleveren eindscriptie (Donderdag 7 juni) Er zal, voordat een nieuwe fase gestart wordt, een gedetailleerde planning komen. Dit is slechts een globale planning om de doorlooptijd van het project weer te geven.

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/12 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 Bedrijf: Itarget Media Plaats: Ede Werkzaamheden: Vormgever Periode: Stageperiode #4 Duur: 6 Maanden In dit verslag ga ik uitgebreid in op mijn leerdoelen voor

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Niels van den Hoek. Persoonlijke gegevens. Wie ik ben, in een notendop. Opleidingen en cursussen. Kennisniveau en vaardigheden

Niels van den Hoek. Persoonlijke gegevens. Wie ik ben, in een notendop. Opleidingen en cursussen. Kennisniveau en vaardigheden CV Niels van den Hoek Persoonlijke gegevens Naam Niels van den Hoek Woonplaats Hoogland Geboortedatum 15 oktober 1980 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Getrouwd Talen (woord) Nederlands, Engels

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Case. Study. Orbis Software

Case. Study. Orbis Software Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en ESPEQ Opleidingsbedrijven. Espeq opleidingsbedrijven ESPEQ neemt in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project Individueel project Plan van aanpak v1 Sjoerd Hoeks 2076367 Individueel project INLEIDING In dit document beschrijf ik het plan van aanpak voor het ontwerptraject dat ik doorloop tijdens de verdieping

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Case. Study. Orbis Software

Case. Study. Orbis Software Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en ESPEQ Opleidingsbedrijven. Espeq opleidingsbedrijven ESPEQ neemt in het bedrijfsleven

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cprojects, nu bekend als Portfolio

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit4You Opdrachtgever: Dirk-Jan de Graaff Bestandsnaam: ITOPIA_PID_TEAM6_1.0.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteur: Team 6 Datum: 27-11-2012 ITOPIA PID Team

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago Anago Project Portfolio Management Whitepaper Copyright 1999-2015 Anago Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet

Nadere informatie

Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers. Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen

Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers. Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen NDD-twee opleidingen AANDACHTSGEBIEDEN: Crossmedia design, Audiovisuele communicatie, Interaction design,

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project GetConnected Verhuisdieren. Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project GetConnected Verhuisdieren Opdrachtgever: Femke Pasquino-de Harde Bestandsnaam: PID_409 Project: GetConnected VHD Versie: 2.0 Auteur: VHD409 Datum: 29-3-2013 Document

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep

Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Onderwerp Portefeuillehouder Doel/vraagstelling Relevante aspecten/ conclusies/samenvatting Afgestemd met Beslispunten Financiële gevolgen, waaronder hoogte bedrag,

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting Tijd: 5 minuten Doel: Aan het einde van deze les weet je wat WordPress is en kun je benoemen

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende?

9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation. Is sturen op budget voldoende? 9e PUG symposium PRINCE2, The Next Generation Is sturen op budget voldoende? Nieuwe ontwikkelingen om de resultaten te volgen! Nicole Claassen Gianni Piazza Performanagement Introductie Performanagement

Nadere informatie

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL sectietitel Titel De tekentafel Wat vertellen onze klanten? Wat biedt Exact? Wat vertellen wensen onze klanten? Globe Synergy online de oplossing

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Project initiatie document

Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Project initiatie document Programma Digitale Bibliotheek Projectnummer 7470 Project initiatie document Datum voltooid: 05-03-2014 Auteur: Maaike Napolitano Versie: 1.0 Status: Definitief Bestandsnaam: PID.doc Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project Vorming Districtelijke Organisatie Brandweer Land van Cuijk. Uitgave: Definitef. Datum: 6 februari 2007.

Plan van Aanpak. Project Vorming Districtelijke Organisatie Brandweer Land van Cuijk. Uitgave: Definitef. Datum: 6 februari 2007. Project Vorming Districtelijke Organisatie Brandweer Land van Cuijk Uitgave: Definitef Datum: 6 februari 2007 Auteur: Gert Touw Projectmanager: Gert Touw Opdrachtgever: Piet van de Koolwijk Documentnaam:

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Plan van Aanpak Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document De implementatie van het SMARTboard binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 1.1 Doel van het Project Initiatie Document

Nadere informatie

Brochure. Contactpersoon. Royal Webbers. Frans Halsstraat 2B 3583 BP Utrecht

Brochure. Contactpersoon. Royal Webbers.  Frans Halsstraat 2B 3583 BP Utrecht Brochure Royal Webbers Frans Halsstraat 2B 3583 BP Utrecht info@royalwebbers.com www.royalwebbers.com Contactpersoon Amar Muric 06 247 103 04 muric@royalwebbers.com 2 Over Royal Webbers 3 Al meer dan 150

Nadere informatie

Over de schutting: Tour top 100

Over de schutting: Tour top 100 Over de schutting: Tour top 100 Project 4 fase 2 Mediadeveloper 30-09-2014 VERTROUWELIJK Pagina 1 van 5 Contents Inleiding... 3 Situatie... 3 Eisen van de opdrachtgever... 3 Eisen van de opleiding... 4

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

omgaat met mobiel zoeken

omgaat met mobiel zoeken Content Marketing Gids Hoe Google omgaat met mobiel zoeken 1 Wat doet Google op gebied van de werking van haar zoekmachine en mobiel-(on)vriendelijke websites? Wat betekent dat, een mobiel-(on)vriendelijke

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer

tern Handboek Mañuel Handboek plan van aanpak v0.1 Een plan van aanpak v0.9 Tim Logemann, junior developer Mañuel Handboek tern Handboek Een plan van aanpak v0.9 plan van aanpak v0.1 Tim Logemann, junior developer gemann, tim@mass.im junior developer ass.im 68048, W4Ax, 68048@glr.nl 4Ax, 68048@glr.nl mass.im,

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie