Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen"

Transcriptie

1 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

2 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign Internet Communicatie Website: Versiebeheer Datum Versie Auteur Wijzigingen Wouter Janssen Initieel document Eindhoven, dinsdag 28 februari 2012 Websdesign Internet Communicatie Oude stadsgracht DD Eindhoven T Websdesign Internet Communicatie 2012

3 3/15 Doel van dit document Dit document heeft tot doel het project te definie ren, als basis te dienen voor het management ervan en de beoordeling van het succes van het project mogelijk te maken. De twee belangrijkste redenen voor gebruik van dit document zijn: Om er zeker van te zijn dat het project een gezonde basis heeft voordat de Stuurgroep gevraagd wordt zich aan het project te committeren; Om te dienen als basisdocument op grond waarvan de Stuurgroep en de Projectmanager de voortgang en wijzigingen kunnen toetsen en bewaken en vragen omtrent geldigheid van het project tijdens de uitvoering ervan kunnen beoordelen. Aanleiding Voor mijn opleiding is het in het laatste jaar een vereiste dat je af gaat studeren bij een bedrijf. Ik heb gekozen voor Websdesign te Eindhoven. Het internet en het gebruik hiervan verschuift steeds meer van enkel desktop ervaring naar een medium dat beschikbaar is op vele verschillende platformen. Als logisch gevolg hiervan willen ook de klanten meer inspelen op deze ontwikkeling. De bezoeker mag dus zelf bepalen via welke apparaten hij de web applicatie gebruikt. Hierdoor wordt het bereik van web applicaties vele male groter en ook de functionaliteit kan en moet breder. Het probleem wat Websdesign ondervindt is dat er naast de huidige verschillende browsers er nu ook rekening gehouden moet worden met verschillende scherm resoluties(fluid) en beschikbare functionaliteiten(responsive) op de diverse apparaten. Globale aanpak Globaal gezien zal mijn afstudeerstage uit 3 fase s bestaan. De eerste zit ik nu midden in en dat is de voorbereidende fase, waarin ik een planning maak en al vooronderzoek doe om aan mijn 2e fase te kunnen beginnen. Tijdens deze 2e fase zal ik onderzoek gaan doen naar de nieuwe technieken op de markt. Ik ga bekijken hoe we deze toe kunnen passen op de huidige producten en daarnaast ook kijken of er al tools zijn om het zo gemakkelijk mogelijk voor Websdesign te maken. Uit dit onderzoek zullen waarschijnlijk enkele technieken en tools naar voren komen. Deze zal ik uiteen gaan zetten en aangeven hoe Websdesign volgens mij deze technieken toe zou moeten passen. Wanneer dit goedgekeurd wordt en uitgevoerd kan worden, start fase 3. Tijdens deze fase zal ik me bezig gaan houden met het implementeren van de standaard binnen een van de producten van Websdesign. Dit zal natuurlijk uitvoerig getest moeten worden en er moet samen met andere werknemers gekeken worden of het product voldoet aan ieders eisen. Globale kosten en doorlooptijd De enige kosten die aan dit project verbonden zijn, is het maandelijkse loon van de stagiair. Het project is gestart op Maandag 13 februari en zal 17 weken lopen.

4 4/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doel van dit document Opbouw van dit document Achtergrond... 6 Probleemstelling... 6 Opdracht...6 Over Websdesign internet communicatie Projectdefinitie Projectdoelstellingen Gekozen oplossing of aanpak Scope van het project Producten cq. eindresultaat Uitsluitingen Beperkingen Afhankelijkheden Randvoorwaarden Aannames Projectorganisatiestructuur Opdrachtgever Seniorgebruiker Projectborging Projectmanager Projectsupport Bijlage A: Communicatieplan...12 Bijlage B: Initie le Business Case...13 Bijlage C: Initieel Projectplan...14

5 5/15 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document Dit document is opgesteld om alle relevante basisinformatie en uitgangspunten van het project vast te leggen om het op de juiste wijze te kunnen besturen. Het heeft tot doel het project te definie ren, als basis te dienen voor het management ervan en de beoordeling van het succes van het project mogelijk te maken. Dit Projectinitiatiedocument (of PID) behandelt de volgende fundamentele aspecten van het project: Wat beoogt men met het project te bereiken? Waarom is het belangrijk om deze doelstellingen te bereiken? Wie zijn er betrokken bij het managen van het project en wat zijn hun rollen en verantwoordelijkheden? Hoe en wanneer zullen de maatregelen die in dit PID besproken worden gerealiseerd worden? Het document wordt gebruikt: Om er zeker van te zijn dat het project een gezonde basis heeft voordat de Stuurgroep gevraagd wordt zich aan het project te committeren; Om te dienen als basisdocument op grond waarvan de Stuurgroep en de Projectmanager de voortgang en wijzigingen kunnen toetsen en bewaken en vragen omtrent geldigheid van het project tijdens de uitvoering ervan kunnen beoordelen. 1.2 Opbouw van dit document Om aan te geven welke onderdelen worden bijgewerkt en dus nieuwe versies zullen krijgen tijdens de voortgang van het project is dit Projectinitiatiedocument verdeeld in twee secties: een statisch gedeelte en een dynamisch gedeelte: Het "statische" deel bestaat uit de hoofdstukken en bijlagen: Achtergrond (Hoofdstuk 2) Projectdefinitie (Hoofdstuk 3) Projectorganisatiestructuur (Hoofdstuk 4) Communicatieplan (Bijlage A) Het "dynamische" deel bestaat uit de bijlagen: Initie le Business Case (Bijlage C) Initieel Projectplan (Bijlage D)

6 6/15 2 Achtergrond Probleemstelling Het internet en het gebruik hiervan verschuift steeds meer van enkel desktop ervaring naar een medium dat beschikbaar is op vele verschillende platformen. Als logisch gevolg hiervan willen ook onze klanten meer inspelen op deze ontwikkeling. De bezoeker mag dus zelf bepalen via welke apparaten hij de web applicatie gebruikt. Hierdoor wordt het bereik van web applicaties vele male groter en ook de functionaliteit kan en moet breder. Het probleem wat wij ondervinden is dat er naast de huidige verschillende browsers er nu ook rekening gehouden moet worden met verschillende scherm resoluties(fluid) en beschikbare functionaliteiten(responsive) op de diverse apparaten. Alleen dan kun je een hoog kwaliteit product opleveren wat daarnaast ook nog klaar is voor de markt van de toekomst. Om elk project hier apart voor in te richten is tijd rovend werk en brengt veel risico factoren met zich mee. Opdracht Om de klant hoge kwaliteit producten te kunnen blijven bieden en toch in te spelen op de huidige marktontwikkelingen moet er een standaard ontwikkeld worden en deze moeten we integreren in ons werkproces. Deze standaard moet de fout gevoeligheid en het tijdrovende van steeds opnieuw integreren wegnemen en het product verrijken met nieuwe functionaliteiten op de verschillende platvormen. Om deze standaard te realiseren zijn verschillende basis elementen of programmeer talen te gebruiken waaronder HTML5 en javascript. Voor de tweede fase van deze opdracht moeten deze basis elementen/programmeertalen met elkaar vergeleken worden en onderzocht moet worden wat wij nodig hebben om te voldoen aan de wensen van onze klanten. Hierbij moeten factoren als backwards compatibiliteit, simpele integratie in het eind product, gebruiksvriendelijkheid en verbetering van het interne werk proces in acht worden genomen. De derde fase van deze opdracht omvat het integreren en realiseren van de ontwikkelde standaard in een product van Websdesign. Belangrijk hierbij is dat binnen de realisatie wordt voldaan aan de reeds bestaande standaarden die gelden binnen het development en design team van Websdesign. Over Websdesign internet communicatie Websdesign is een fullservice internetbureau gevestigd in Eindhoven en Venray. Sinds 1998 bedenken, bouwen en beheren wij, met een team van 12 gepassioneerde professionals, online oplossingen voor toonaangevende merken en organisaties die bijdragen aan het behalen van marketingdoelstellingen. Dit noemen wij het realiseren van zichtbaar effect.

7 7/15 3 Projectdefinitie 3.1 Projectdoelstellingen De hoofddoelstelling van dit project is dat Websdesign een standaard krijgt waarbij ze gebruik kunnen maken van de nieuwste technieken, zonder dat dit extra tijd kost en ten koste gaat van de kwaliteit van het eindproduct. De belangrijkste technieken die nu flink aan het vernieuwen zijn, zijn oa. HTML5 en CSS3. De nieuwe technieken gaan het mogelijk maken om een website er op meerdere platforms goed uit te laten komen. Tot nu toe is hier nog geen standaard manier van werken voor binnen Websdesign, zoals deze er wel is voor HTML5 en CSS3. Hier moet dus een oplossing voor komen, op zo n manier dat de kwaliteit wel gewaarborgd blijft. Na de onderzoeksfase zal ik een voorstel indienen waarin ik een combinatie van tools en technieken zal voorstellen en een manier waarop deze te gebruiken binnen de huidige producten van Websdesign. Op die manier kunnen ze zonder tijdverlies en op een juiste manier gebruik maken van de nieuwe technieken. 3.2 Gekozen oplossing of aanpak Tijdens het project wordt er onderzoek gedaan naar de technieken die zich nu aan het ontwikkelen zijn. Ik zal gaan kijken naar welke technieken belangrijk zijn bij de moderne manier van front-end development en daarnaast zal ik kijken welke tools en of library s het werk daarbij kunnen vereenvoudigen. De belangrijkste vraag voor het onderzoek (en daarmee de onderzoeksvraag) is:,, Op welke manier kan Websdesign op het gebied van front-end development en interactie inspelen op snelle ontwikkelingen van de markt zonder kwaliteitsverlies van het eindproduct? Het project bestaat zoals gezegd uit de voorbereidende fase, de onderzoeksfase en de ontwikkelfase. De laatste twee licht ik hier onder verder toe. Onderzoeksfase Tijdens de onderzoeksfase draait alles om de onderzoeksvraag. Belangrijk is dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de nieuwe technieken en tools zijn en hoe deze toegepast kunnen worden. Het onderzoek hierbij zal vooral bestaan uit deskresearch en enkele interviews. Het gaat hier namelijk vooral om informatie die online en in tijdschriften te vinden is. Daarnaast zijn er enkele werknemers die al wat ervaring hebben met de nieuwe technieken of daar al (klein) onderzoek naar gedaan hebben. Als ik weet welke technieken er op dit moment een belangrijke rol spelen en hoe deze toegepast kunnen worden, moet ik gaan kijken of er handige tools beschikbaar zijn, die bijvoorbeeld zorgen voor backwardscompatibiliteit. Of tools die het gebruik eenvoudiger maken. Als deze tools inzichtelijk zijn gemaakt, dan dient er een plan opgezet te worden waarin staat hoe Websdesign het beste om kan gaan met deze nieuwe technieken. In het plan moet een voorstel komen waarin een standaard wordt uitgedacht die ervoor zorgt dat het hele team eenvoudig gebruik kan maken van deze technieken.

8 8/15 Ontwikkelfase In de ontwikkelfase wordt gekeken naar welk product het beste als voorbeeld uitgewerkt kan worden volgens de nieuwe standaard. Het zal hier vooral gaan om het in een nieuw jasje steken van een van de bestaande producten van Websdesign. Hier zal dus als eerste een besluit over genomen moeten worden. Vervolgens zal het product gerealiseerd worden en geïmplementeerd worden het huidige systeem. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eisen vanuit Websdesign. Middelen De middelen die gebruikt worden tijdens het onderzoek zijn: Deskresearch Interviews Bronnen Er zijn al een aantal bronnen uitgezocht die handig kunnen zijn met het het onderzoek. Websites: Magazine: Webdesigner 3.3 Scope van het project Het project biedt in eerste instantie een nieuwe manier van front-end development die vooral qua tijd en foutgevoeligheid het werkproces moet gaan verbeteren. Dit zal dus ook de focus moeten zijn tijdens mijn onderzoek en plan voor een product. Het plan zal met name een communicatiestuk worden en bij het uitwerken van het product komt elke aspect van de opleiding aan bod. Indirect kan dit project voordelen gaan bieden voor klanten. Vanzelfsprekend ontstaan met de nieuwe technieken nieuwe mogelijkheden. Als dit goed inzichtelijk wordt gemaakt kunnen we vragen naar dit soort nieuwe mogelijkheden ook makkelijker positief beantwoorden. 3.4 Producten c.q. eindresultaat Er zullen meerdere producten uit het project komen. Welke dit exact zullen zijn is nog niet helemaal vast te stellen aangezien er uit het onderzoek naar voren moet komen wat er precies gedaan kan worden. Wel kunnen is al vastgesteld dat het eindproduct een standaard moet zijn waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwe technieken en waarbij inzichtelijk is gemaakt op welke manier Websdesign kan omgaan met deze technieken, ook op een manier dat het klaar is voor de toekomst.

9 9/15 Een van de deelproducten zal een analyse van de nieuwe technieken en tools zijn. Vanuit dit product kan verder gekeken worden naar het plan om een standaard te ontwikkelen. In dit plan staat waar het aan moet voldoen en wat de beste manier voor Websdesign is om gebruik te maken van de nieuwe technieken. Als dit plan afgerond is, dan zal deze standaard ontwikkeld moeten worden en daarnaast geïntegreerd moeten worden in het huidige systeem van Websdesign. Hoe dit product er uit komt te zien, en belangrijker nog hoe het gaat werken, zal nog moeten blijken uit het onderzoek 3.5 Uitsluitingen Het uiteindelijke product zal geen op zichzelf staand product zijn, maar zal onderdeel worden van het werkproces binnen Websdesign. 3.6 Beperkingen Beschikbaar Budget A Beschikbaar Budget B Beschikbare resources Gewenste opleverdatum Beschikbare doorlooptijd 85 dagen Niet van toepassing Webpagina s, Magazines & frontend developers bij Websdesign weken 3.7 Afhankelijkheden Het enige wat echt belangrijk is bij dit project is dat er voldoende informatie te vinden is op het web. Hier heb ik van te voren al onderzoek naar gedaan en dat is er volop. Wat wel mogelijk zou kunnen zijn is dat blijkt dat de nieuwe technieken nog in een te vroeg stadium zitten om al te gaan gebruiken. In dit geval zal er een ander product ontwikkeld moeten worden. Echter lijkt het nu al zo te zijn dat de nieuwe technieken al volop gebruikt kunnen gaan worden. 3.8 Randvoorwaarden Een werkplek, internet en begeleiding. 3.9 Aannames De aanname is dat er voldoende gebruik gemaakt kan gaan worden van de nieuwe technieken en deze dus gebruiken in een product van Websdesign.

10 10/15 4. Projectorganisatiestructuur 4.1 Opdrachtgever Rolbeschrijving De opdrachtgever is in dit geval Websdesign Internet Communicatie. John Ripmeester is hiervoor het aanspreekpunt. Hij zal alles wat ik doe goed moeten keuren en bij hem kan ik terecht met vragen. Hij weet welke eisen gesteld worden aan het project en zal dit dus ook waarborgen. Projectgerelateerde taken Go of No Go geven op het PID. Beantwoorden van vragen die in directe relatie zijn met het project. Tussentijdse controle. Verantwoordelijk voor de goedkeuring van het eindresultaat. Specifieke verantwoordelijkheden De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiair. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het geven van feedback op de producten. 4.2 Seniorgebruiker Rolbeschrijving De seniorgebruiker is team development van Websdesign. Zij zullen aan de slag moeten met de nieuwe technieken. Projectgerelateerde taken Zij zullen input gaan leveren op de voorgestelde plannen. Specifieke verantwoordelijkheden Het team moet aangeven of het plan duidelijk genoeg is en handig genoeg is om te integreren. 4.3 Projectborging Rolbeschrijving De projectborging wordt ingevuld door John Ripmeester. Hij is de stagebegeleider en zal er dus op toe zien dat de producten op tijd en naar wens afgerond worden. Bij hem kan ik ook terecht voor inhoudelijke vragen wat betreft het project. Hij zal degene zijn waar ik het meest mee overleg en mijn plannen mee af stem.

11 11/15 Projectgerelateerde taken Controleren van de status van het project en in de gaten houden of er geen details worden overgeslagen en zo de kwaliteit van de eindproducten van het project in de gaten houden. Specifieke verantwoordelijkheden Beschikbaar zijn en openstaan voor inhoudelijk vragen met betrekking tot het project. En daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de kwaliteit van de eindproducten. 4.4 Projectmanager Rolbeschrijving De projectmanager is Rishi Bhawanidin. Hij zal enkel mijn uren in de gaten houden en zorgen dat er genoeg tijd vrij is voor begeleiding. Projectgerelateerde taken Waarborgen van de voortgang van het project. Specifieke verantwoordelijkheden Het is de verantwoordelijkheid van de projectmanager om zich op te stellen als bewaker van de planning. 4.5 Projectsupport Rolbeschrijving Projectsupport is te vinden bij team development. Zij bieden extra ondersteuning en hebben ook al wat ervaring met de nieuwe technieken. Projectgerelateerde taken Ondersteunen van de projectgroep wanneer zij problemen tegenkomen die zij zelf niet kunnen oplossen. Het bieden van een second opinion. Specifieke verantwoordelijkheden Ondersteuning van de projectgroep wanneer zij daar om vragen.

12 12/15 Bijlage A: Communicatieplan Inleiding Dit communicatieplan benoemt alle partijen die een (positief of negatief) belang hebben bij het project en de wijze waarop zij bij het project zullen worden betrokken en welke communicatievormen daarbij gebruikt worden. Het gaat hierbij om partijen en communicatie buiten de formele projectmanagementstructuur zoals beschreven in het PID. Er wordt gewerkt met de online projectmanagement tool: Basecamp. Via deze tool loopt alle communicatie binnen Websdesign. Belanghebbenden bij het project Communicatiekanalen

13 13/15 Bijlage B: Initie le Business Case Inleiding In dit document wordt beschreven waarom het project bestaat. Het bevat een onderbouwing waarom het nodig is dit project te starten. Daarnaast geeft het aan wat de voor- en nadelen zijn, de tijd en kosten en de risico s. Aan de hand van dit document kan steeds worden gekeken of het project zijn waarde blijft behouden. Redenen Websdesign krijgt steeds meer te maken met de nieuwe technieken als HTML5 & CSS3. Klanten gaan vaker vragen naar websites die niet alleen meer bedoeld zijn voor reguliere browsers, maar ook de mobiele markt komt steeds meer op. Nu kost het simpelweg teveel tijd om middels de oude technieken aan deze vraag te kunnen voldoen. Daarnaast ligt de foutgevoeligheid ook te hoog. Het is dus de bedoeling dat er middels de nieuwe technieken een standaard wordt ontwikkeld waar Websdesign tijd mee kan besparen en toch hoogwaardige producten kan blijven leveren. Voordelen De 2 grootste voordelen zijn, zoals al eerder gezegd: tijdsbesparing en het werk is minder foutgevoelig. Daarnaast kunnen ook de producten naar een hoger niveau getild worden en we kunnen aansluiten je werkt als bedrijf weer met de nieuwste technieken. Dit zul je moeten doen om niet achter te blijven op de rest van de bedrijven. Tijd en Kosten Er staan 17 weken voor het hele project op het bedrijf. Daarnaast zijn er nog 3 weken te verantwoorden voor school. Deze laatste weken zijn vooral voor het schrijven van de scriptie. Het komt er op neer dat er 85 dagen staan voor dit project. De enigste kosten die gemoeid zijn met dit project zijn de kosten voor de stagiair. Daarnaast zijn er geen kosten aan dit project verbonden. Risico's Omdat er geen grote investeringen gedaan worden in dit project, zijn de risico s zeer klein. Het project kan hoogstens falen wanneer blijkt dat de nieuwe technieken nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn als gedacht, maar deze kans lijkt zeer klein. Investeringsvoorstel Er wordt van Websdesign enkel gevraagd om een kleine stagevergoeding en begeleiding door iemand op het bedrijf. Het project zal 17 weken tijd nodig hebben, maar zal Websdesign uiteindelijk meer opleveren dan dat het ze kost. Aangezien ze een kleine stagevergoeding leveren en ze niet iemand van hun eigen team kwijt raken zijn de kosten laag. Wanneer het team met de voorgestelde standaard aan de slag kan gaan, dan zal dit veel tijd gaan schelen en daarmee geld op gaan leveren.

14 Bijlage C: Initieel Projectplan 14/15

15 15/15 Bijlage D: Planning Globale planning van werkzaamheden Week 1-2: Project Initiation Document schrijven Week 3: PID inleveren Week 3-10: Onderzoek opstellen en uitvoeren. Week 4-16: Schrijven eindscriptie Week 11-13: Ontwerpfase Week 14-18: Ontwikkelingsfase 7 juni 2012: Inleveren eindscriptie (Donderdag 7 juni) Er zal, voordat een nieuwe fase gestart wordt, een gedetailleerde planning komen. Dit is slechts een globale planning om de doorlooptijd van het project weer te geven.

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Einddocument V1.2. Brand a Band Brugklas Beatz. Datum 16-4-2015 PTM 21. Projectleden Tim Frakking

Einddocument V1.2. Brand a Band Brugklas Beatz. Datum 16-4-2015 PTM 21. Projectleden Tim Frakking Einddocument V1.2 Brand a Band Brugklas Beatz Datum 16-4-2015 Opdrachtgever Brugklas Beatz PTM 21 Klas Projectgroep M21 left 2 foot Projectleden Tim Frakking Tutor Koos Driessen Robin laurenssen Daan Kuhlmann

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie